Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *)"

Transkript

1 Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen er 70 kg N fra svinegylle. Det er den mængde, der kan/må "importeres" som konv. gødning. Forudsætningerne skal altid tilpasses de individuelle forhold. Af P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen ØKOLOGIKALKULER 2009Jordtype:JB 1&3 En- Kroner/enhed Ændring Købspriser Jordtype:JB 5&6 hed Året 2008 Året 2009 Kroner Pct. Udsæd*), hvede Kg 4,50 3,70-0,80-17,78 vårbyg Kg 4,70 3,60-1,10-23,40 ærter Kg 4,70 5,30 0,60 12,77 kløvergræs nr 22 Kg 38,00 40,00 2,00 5,26 varigt kl. græs, øko pris (42) Kg 62,00 62,75 0,75 1,21 ital. Rajgræs øko pris Kg 52,00 55,00 3,00 5,77 majs (ubejdset) Pk ,00 0,00 lucerne 65 67,25 2,25 3,46 N i NPK og husdyrgødning Tons 54,00 54,00 0,00 0,00 Fosfor(P) i tripels. fosfat Kg 19,00 19,00 0,00 0,00 Kalium(K) i kaliumchlorid Kg 10,00 10,00 0,00 0,00 Kalium Vinasse 21% K og 0,4% N Kg 1,25 1,30 0,05 4,00 Plastik, 12x50x0,1 sort m² 2,50 2,75 0,25 10,00 Plastik, superfolie 12x50x0,15 m² 2,50 2,75 0,25 10,00 *) Vintersæd=4.kv.før høstår og vårsæd=1.kv.i høstår. Ha-støtte Økologi-støtte Ha ,00 0,00 Interne priser DB vårbyg, efter mask.-&arb.omk.,jb 5-6 Ha ,00 Græsudleje, JB 1&3 Ha ,00 Græsudleje, JB 5-6 Ha ,00 DB vårbyg, efter mask.omk. uden vanding, JB1&3 Ha ,36 Vejl. overførselspris på grovfoder FE 1,40 1,40 0 0,00 Halm Hkg ,00 Maskinstation, vårbyg *) Enhed JB Året 2008 Året 2009 Spredning af husdyrgødning Tons 5& ,00 Såbedsharvning Ha 5& ,35 Komb. harvning & såning Ha 5& ,29 Såning af græsfrø Ha 5& ,95 Tromling Ha 5& ,00 Stubharvning Ha 5& ,00 Pløjning Ha 5& ,00 Maskinstation, andre afgr *)Enh. og udbytte**) Skårlægning, kløvergræs,1.slæt & ,00 Spredn., kløvergræs,1.slæt & ,00 Sammenrivn., kløvergræs,1.slæt & ,00 Snitning, hjemk.+indlægn, kløvergræs, & ,79 Afgr.(hegn.),kl.græs+helsæd 5& ,00 Skårlægning, kløvergræs 4 slæt, gns., & ,70 Spredning, kløvergræs 4 slæt, gns & ,00 Sammenrivning, kløvergræs 4 slæt, gns & ,00 Snitn., hjemkørsel+indl., kløvergræs, gns & ,79 Afpudsning, græsmarker 5& ,11 Afgræsn.(hegning),varig græs 5& ,00 Finsnitn., hjemkørsel+indlægn., helsæd & ,00 Majs-såning m. gødn.placering & ,29 Radrensning af majs 5& ,00 Fladebrænding, silomajs ,00 1-gangs udtynding+hakning, majs. Kr./time 5& ,00 Majshøstning incl. hjemk.+indlægn & ,22 Vanding, pr ha ,00 - do -, pr vanding ,33 - do -, pr mm 4,00 5, ,00 *) Prisen ved maskinstation er fra Håndbog til Driftsplanlægning 2007 ingen reguleret for prisudvikling. Dog er taksten for skårlægn., snitn. og hjemkørsel af kløvergræs 1.slæt ansat efter mundtlige oplysninger. **) Det anførte udbytteniveau er udgangspunkt for korr. til evt. andet udbytteniveau.

2 24 Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år Jordtype: JB 1&3. uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Nettoudbytte 1, FE 1, , I alt Udsæd, 50% 13 kg 38, , Fosfor Bortført: 23 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: kg 10, , Diverse, plastic, 0,15 mm 55 m² 2, , i alt 0, , Dækningbidrag DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. med maskin- og arbejdsomk. 0, , INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1, , Nettoudbytte 1, FE 1, , I alt Udsæd, 50% 13 kg 38, , Fosfor Bortført: 27 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: kg 10, , Diverse, plastic, 0,15 mm 65 m² 2, , i alt 0, , Dækningbidrag DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. med maskin- og arbejdsomk. 0, , INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1, , Pløjning 0 beh Såning 0,5 beh Tromling 0 beh Skårlægning, se bem. *) 1 beh Spredning, se bem. *) 0,00 beh Sammenrivning, se bem. *) 1 beh Snitn., hjemkørsel+indlægning *) 1 beh Afpudsning 1 beh Afgræsning (hegning) 0,5 beh Maskin- og arbejdsomkostninger i alt do - ved JB 1& variabel ved flytning 4 gange variabel pr millimeter 160 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3. Udb.=JB 5& Der gives svinegylle alle år. Derfor 14 tons gylle Afgrøden udnyttes i 2 år. Der er regnet med et kløverindhold på pct. N-eftervirkningen af afgrøden i det først følgende år kan være op til ca. 70 kg plantetilgængeligt N. Ved hegning er der regnet med jernpæle. Beregningerne gælder, når den planlagte mængde til afgræsning kan udnyttes og den overskydende græsmængde fra 1. og evt. 2.slæt kan ensileres på en effektiv måde. I sædskiftegræs og 2 års kløvergræs bjærges ca. 30 pct. ved slæt. Derfor faktor 1 ved bjærgningsomkostn. Der slættes delvis i 1. års og 2. års marken, men i gns. regnes der med 1 slæt pr. ha. *) Omkostningerne ved skårlægning, spredning, sammenrivn., snitning, hjemkørsel og indlægning gælder, hvor der er gode forhold, store arealer og vest for Storebælt.

3 25 Kløvergræs, 4 slæt. Gns. af 1. og 2. år Nettoudbytte 1, FE 1, , Udsæd, 50% 13 kg 38, , Fosfor Bortført: 28 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: kg 10, , Diverse, plastic, 0,15 mm 204 m² 2, , i alt 0, , Dækningbidrag DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. med maskin- og arbejdsomk. 0, , INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1, , Nettoudbytte 1, FE 1, , Udsæd, 50% 13 kg 38, , Fosfor Bortført: 30 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: kg 10, , Diverse, plastic, 0,15 mm 219 m² 2, , i alt 0, , Dækningbidrag DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. med maskin- og arbejdsomk. 0, , INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1, , Pløjning 0 beh Såning 0,5 beh Skårlægning, *) 4 beh Spredning, *) 0 beh Sammenrivn. *) 4 beh Snitn., hjemkørsel+indlægn. *) 4 beh Maskin- og arbejdsomkostninger i alt do - ved JB 1& variabel ved flytning 4 gange variabel pr millimeter 150 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3. Udb.=JB 5& Afgrøden henligger i 2 år. Kvælstofeftervirkning det først følgende år kan være op til ca. 50 kg plantetilgængeligt N. Omkostninger ved høst og hjemkørsel er fastsat af Landskontoret for Planteavl, og er korrigeret for forskel i udbytte. Omkostningerne for de 4 slæt er for en gns. afgrøde pr.ha (25% af ialt). *) Omkostningerne ved skårlægning, spredning, sammenrivn., snitning, hjemkørsel og indlægning gælder, hvor der er gode forhold, store arealer og vest for Storebælt. Omkostninger pr slæt: Skårlægning og 50% af spredn., snitning m.m. fordeles efter slæt. Resten efter FE. Det er forudsat, at 1. slæt er på 30 pct. af afgrøden. Ialt 1. slæt 2. slæt 3.slæt, FE og pct.fordeling Omkostninger, 2007-priser Kr/ha Øre/FE Kr/ha Øre/FE Kr/ha Øre/FE Kr/ha Øre/FE Stykomk. og mistet DB , Skårlægning , Spredning 0 0, Sammenrivning 478 6, Snitn., hjemkørsel og indlægning , Andre arbejds-og maskinomk , Omkostninger ialt

4 26 Varige græsarealer, 100 pct. afgræsset Nettoudbytte 1, FE 1, , Udsæd 5 kg 62, , Konv. husdyrgødning, svin 2,8 tons 54,00 54,00 Fosfor Bortført: 6 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: 47 0 kg 10, , i alt 0, , Dækningbidrag DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. med maskin- og arbejdsomk. 0, , Mistet DB af grovfoderareal (græsudleje) INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 0, , Nettoudbytte 1, FE 1, , Udsæd, 20% 5 kg 62, , Konv. husdyrgødning, svin 2,8 tons 54,00 54,00 Fosfor Bortført: 8 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: 62 0 kg 10, , i alt 0, , Dækningbidrag DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. med maskin- og arbejdsomk. 0, , Mistet DB af grovfoderareal (græsudleje) INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 0, , Pløjning 0 beh Spredning af husdyrgødn. 2,8 tons Såning 0,2 beh Tromling 0 beh Afpudsning 0 beh Afgræsning (hegning) 1 beh Maskin- og arbejdsomkostninger i alt do - ved JB 1& variabel ved flytning 4 gange variabel pr millimeter 150 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3. Udb.=JB 5& Afgrøden henligger i 4-5 år,,men der gives kun konv. svinegylle 1.år. Derfor kun 2,8 tons svinegylle. Ved hegning er der regnet med egepæle og en levetid på 5 år. Ved mistet DB er der regnet med en anslået indtægt ved græsudleje.

5 27 Byghelsæd, med udlæg. Kløvergræs afgræsset Nettoudb. helsæd 1, FE 1, , Nettoudb. efterafg. 1, FE 1, , I alt 4500 FE Udsæd, byg 80 kg 4,70 3,60, kløvergræs 0 kg 38, , Fosfor Bortført: 16 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: 97 0 kg 10, , Diverse, plastic, 0,15 mm 111 m² 2, , i alt 0, , Dækningbidrag DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk.-ha-støtte 0, , INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1, , Nettoudb. helsæd 1, FE 1, , Nettoudb. efterafg. 1, FE 1, , I alt 6200 FE Udsæd, byg 80 kg 4,70 3,60, kløvergræs 0 kg 38, , Fosfor Bortført: 22 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: kg 10, , Diverse, plastic, 0,15 mm 150 m² 2, , i alt 0, , Dækningbidrag DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk.-ha-støtte 0, , INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1, , Pløjning 1 beh Komb. harvn. & såning 1 beh Tromling 1 beh Snitning, hjemk.+indlægning 1 beh Afgræsning (hegning) 1 beh Maskin- og arbejdsomkostninger i alt do - ved JB 1& variabel ved flytning 5 gange variabel pr millimeter 150 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3. Udb.=JB 5& Kvælstofeftervirkningen af afgrøden det først følgende år kan være op til ca. 20 kg plantetilgængeligt N.

6 28 Byg/ærtehelsæd, med udlæg. Kløvergræs afgræsset Nettoudb. helsæd 1, FE 1, , Nettoudb. efterafgr. 1, FE 1, , I alt 5200 FE Udsæd, byg 40 kg 4,70 3,60, ærter 160 kg 4,70 5,30, kløvergræs 0 kg 38, , Fosfor Bortført: 19 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: kg 10, , Diverse, plastic, 0,15 mm 120 m² 2, , i alt 0, , Dækningbidrag DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk.-ha-støtte 0, , INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1, , Nettoudb. helsæd 1, FE 1, , Nettoudb. efterafgr. 1, FE 1, , I alt 6700 FE Udsæd, byg 40 kg 4,70 3,60, ærter 160 kg 4,70 5,30, kløvergræs 0 kg 38, , Fosfor Bortført: 25 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: kg 10, , Diverse, plastic, 0,15 mm 156 m² 2, , i alt 0, , Dækningbidrag DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk.-ha-støtte 0, , INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1, , Pløjning 1 beh Komb. harvn. & såning 1 beh Tromling 1 beh Snitning, hjemk.+indlægning 1 beh Afgræsning (hegning) 1 beh Maskin- og arbejdsomkostninger i alt do - ved JB 1& Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 5 gange variabel pr millimeter 170 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3. Udb.=JB 5& Kvælstofeftervirkningen af afgrøden det først følgende år kan være op til 40 kg plantetilgængeligt N.

7 29 Ærtehelsæd, med udlæg. Kløvergræs afgræsset Nettoudb. helsæd 1, FE 1, , Nettoudb. efterafgr. 1, FE 1, , I alt 4700 FE Udsæd, ærter 225 kg 4,70 5,30, kløvergræs 0 kg 38, , Fosfor Bortført: 16 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: kg 10, , Diverse, plastic, 0,15 mm 105 m² 2, , i alt 0, , Dækningbidrag DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk.-ha-støtte 0, , INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1, , Nettoudb. helsæd 1, FE 1, , Nettoudb. efterafgr. 1, FE 1, , I alt 5500 FE Udsæd, ærter 225 kg 4,70 5,30, kløvergræs 0 kg 38, , Fosfor Bortført: 19 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: kg 10, , Diverse, plastic, 0,15 mm 120 m² 2, , i alt 0, , Dækningbidrag DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk.-ha-støtte 0, , INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1, , Pløjning 1 beh Komb. harvn. & såning 1 beh Tromling 1 beh Skårlægning 1 beh Snitning, hjemk.+indlægning 1 beh Afgræsning (hegning) 1 beh Maskin- og arbejdsomkostninger i alt do - ved JB 1& variabel ved flytning 5 gange variabel pr millimeter 150 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3. Udb.=JB 5& Kvælstofeftervirkningen af afgrøden det først følgende år kan være op til 40 kg plantetilgængeligt N.

8 Silomajs 30 Nettoudbytte 1, FE 1, , I alt Udsæd 2,4 pk Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført: 20 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: 94 0 kg 10, , Diverse, plastic, 0,15 mm 195 m² 2, , i alt 0, , Dækningbidrag DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk.-ha-støtte 1, , INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1, , Nettoudbytte 1, FE 1, , I alt Udsæd 2,4 pk Udsæd, efterafgrøde 0 kg Fosfor Bortført: 25 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: kg 10, , Diverse, plastic, 0,15 mm 240 m² 2, , i alt 0, , Dækningbidrag DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. m. maskin- og arb.omk.-ha-støtte 0, , INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 1, , Pløjning 1 beh Efterharvning 1 beh Ukrudtsharvning 4 beh Såning med gødn.placering 1 beh Såning af efterafgrøde 0 beh Tromling 1 beh Fladebrænding 0 beh Radrensning 1,5 beh Majshøstning 1 beh Maskin- og arbejdsomkostninger i alt do - ved JB 1& variabel ved flytning 2 gange variabel pr millimeter 70 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3. Udb.=JB 5&

9 31 Lucerne, tørret, 3 slæt/år og 2 brugsår Jordtype: JB 1&3 Lucernen er høstet af tørreriet Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Nettoudbytte 8000 kg ts. 0, , I alt Udsæd * 10 kg 65, , Konv. husdyrgødning, svin 14 kg 54,00 54,00 Fosfor Bortført: 32 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: 269 kg 10,00 10,00 Kalium. Vinasse, 21% K kg 1, , Diverse, plastic, 0,15 mm 0 m² 2,50 0 2, i alt 0, , Dækningbidrag pr. ha DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. med maskin- og arbejdsomk. 0, , INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 0, , Lucernen er høstet af tørreriet Nettoudbytte kg ts. 0, , I alt Udsæd* 10 kg 65, , Fosfor Bortført: 44 0 kg 19,00 19,00 Kalium Bortført: 370 kg 10,00 10,00 Kalium. Vinasse, 21% K kg 1, , Diverse, plastic, 0,15 mm 0 m² 2,50 0 2, i alt 0, , Dækningbidrag pr. ha DB efter maskin- og arb.omk. ved vejl.overf.pris Stykomkostn. med maskin- og arbejdsomk. 0, , INTERN PRIS med maskin- og arb.omk 0, , Udbringning af vinasse. 1 beh Ukrudtsharvning 1 beh Såning 0,33 beh Tromling 0,67 beh Afgræsning (hegning) 0 beh Maskin- og arbejdsomkostninger i alt do- ved JB 1&3, uden vanding og uden slæt Vanding v.1&3, konstant variabel ved flytning 4 gange variabel pr millimeter 160 mm. 4, , Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1&3. Udb.=JB 5& Kvælstofeftervirkningen af afgrøden det først følgende år kan være ca. 100 kg plantetilgængeligt N. * Konventionel pris. Såsædsmængde er normalt kg/ha, denne omkostning er fordelt over 3 år. Lucerner behøver ikke at få tilført husdyrgødning. Men afgrøden bør principielt betale for det kalium der forbruges, derfor har vi valgt at medtage omkostningen til husdyrgødning på 14 tons.

10 Oversigt over omkostninger ved grovfoderafgrøder Side og produktionsgren FE/ha JB-nr *) Kr Pct års kl.græs, 70% afgr & ,0 do ved sandjord & ,8 intern pris ved god og dårlig jord 1,38 1,10 0,91 0,74 25 Kløvergræs, 4 slæt & ,4 do ved sandjord & ,4 intern pris ved god og dårlig jord 1,52 1,22 1,13 0,98 26 Varigt græs, 100% afgr & ,9 do ved sandjord & ,9 intern pris ved god og dårlig jord 0,79 0,88 0,80 0,89 27 Byghelsæd+efterafgr.,ital.rajgræs & ,3 do ved sandjord & ,3 intern pris ved god og dårlig jord 1,64 1,57 1,13 1,12 28 Byg/ærtehelsæd+efterafgr & ,4 do ved sandjord & ,1 intern pris ved god og dårlig jord 1,59 1,45 1,14 1,09 29 Ærtehelsæd+efterafgrøde & ,8 do ved sandjord & ,8 intern pris ved god og dårlig jord 1,97 1,66 1,44 1,27 30 Silomajs & ,1 do ved sandjord & ,7 intern pris ved god og dårlig jord 1,65 1,54 1,28 1,26 31 Lucerne, tørret kg ts = & ,0 do ved sandjord & ,0 intern pris ved god og dårlig jord, øre/kg.ts. 0,76 0,71 0,48 0,45 *) Små tal med kursiv er efter maskin- og arbejdsomkostninger og interne priser

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 21 og anslåede priser for 211. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år 24 Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 7 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år Året 29 Året 21 Ændring Jordtype: JB 1&3. uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Nettoudbytte 1,1 55 FE 1,3 715 1,3 715 I alt 79 79

Læs mere

Vårbyg, uden udlæg (foder)

Vårbyg, uden udlæg (foder) Vårbyg, uden udlæg (foder) 7 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 1,22 4636 1,00 3800-836 -18 Halm 2,5 tons 400 1000 400 1000 0 0 I alt 5636 4800 0 Udsæd 150 kg 2,45 368 2,60 390 22

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2010 og anslåede priser for 2011. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger 4 Generelt om afgrødekalkuler Afgrødekalkulerne for planteavl omfatter de arealmæssigt mest udbredte afgrøder. De viste eksempler er ikke nødvendigvis repræsentative for landet som helhed. Afgrødekalkulerne

Læs mere

Økologikalkuler 2009

Økologikalkuler 2009 Forudsætninger for og brug af Økologikalkuler 2009 Formål: - at vise dækningsbidrag for de mest almindelige produktionsgrene under velspecificerede forudsætninger. - at være et hjælpemateriale til brug

Læs mere

Økologiske Budgetkalkuler Oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011

Økologiske Budgetkalkuler Oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Økologiske Budgetkalkuler Oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Tove Seup, Videncentret for Landbrug, Økologi Kirstine Flintholm Jørgenen, Videncentret for Landbrug, Økologi Peter Mejnersen,

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard, Landscentret,

Læs mere

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse Budgetkalkuler 2010 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Bo Kær Pedersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. januar 2010

Budgetkalkuler - pr. januar 2010 Budgetkalkuler - pr. januar 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard, Landscentret,

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

ØKOLOGIKALKULER 2010 En- Året 2010 Året 2011 Ændring Priser fra "Axelborg" m.m. hed Pris Pris Kroner %

ØKOLOGIKALKULER 2010 En- Året 2010 Året 2011 Ændring Priser fra Axelborg m.m. hed Pris Pris Kroner % Prisforudsætninger for kvægkalkuler Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2010 og anslåede priser for 2011. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Læs mere

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra "Axelborg" m.m. hed Pris Pris Kroner %

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra Axelborg m.m. hed Pris Pris Kroner % Prisforudsætninger for kvægkalkuler Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 Afgrødekalkuler 2016 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2015/2016 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel

Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel Ved handel med grovfoder mellem landmænd eller maskinstation til landmænd bør aftales priser, kvalitetskrav mv. inden selve aftalen tiltrædes

Læs mere

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger:

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: 79 8. Maskiner Opgave 8.1. Maskinomkostninger ved såning En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: Vedligeholdelse

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse Budgetkalkuler 2010 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion

Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion V/ konsulent Lars A. H. Nielsen, S:\Prodsyst\Kongres2003\LANoverheads.ppt 1 Disposition! Omkostninger til lager og udfodring! Omkostninger til dyrkning!

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Indhold Formål og målgruppe... 1 Koncept... 1 Vejledning til modellen MED @Risk og risikosimulering... 2 Indtastningsfelter...

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Bo Kær Pedersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2018 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2017/2018 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2019 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2018/2019 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2020 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2019/2020 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag for de enkelte afgrøder

Læs mere

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Bilag 2 Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Nudrift 1 ¼ af arealet er med ekstensivt græs, som afpudses. Vårsæd, vårsæd, bælgsæd, vintersæd Import af svinegylle: 1067 tons

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Økonomi ved grovfoderlagre

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Økonomi ved grovfoderlagre Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Økonomi ved grovfoderlagre Økonomi ved grovfoderlagre Forfatter: Grafik: Udgiver: Tina Tind Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Planteproduktion. Hvor der ikke

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof til kvægbrugeren af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof I dag 20,34 % undergødskning 2/3 i 2016 svarer til 13,56 ca. 17 % mere i 2016 Hvorfor 17 % 17 % af 80 er 93,6 Hvor

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark NEXT STEP MØDER, Januar 2019 Dette kommer jeg igennem Nyt paradigme for import af gødning på Praktisk eksempel på import

Læs mere

Kløvergræs, majs og bælgsæd

Kløvergræs, majs og bælgsæd Kløvergræs, majs og bælgsæd Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Inger Bertelsen Roskilde 22. maj 2014 Kløvergræs 2... 1. juli 2014 Udbytte, FE pr. ha Udlægsmetoder forår udlægsår 9 forsøg

Læs mere

Økologi uden konventionel gødning og halm

Økologi uden konventionel gødning og halm Økologi uden konventionel gødning og halm Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut Dias 1 Vigtigste forudsætninger Priser Korn: Ært/lupin Blandsæd Grovfoder: 2,00 kr. pr kg. 2,00 kr. pr kg. 1,90 kr.

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Velkommen til debatmøde om Gødning til fremtidens økologiske planteproduktion Den 7. december 2017 v. Agro Business Park

Velkommen til debatmøde om Gødning til fremtidens økologiske planteproduktion Den 7. december 2017 v. Agro Business Park Velkommen til debatmøde om Gødning til fremtidens økologiske planteproduktion Den 7. december 2017 v. Agro Business Park Projekter støttet af Promilleafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug Program

Læs mere

Majs 2016 Veni, vidi, vici Julius Cæcar ca. 50 f.kr. Viden, værdi og samspil

Majs 2016 Veni, vidi, vici Julius Cæcar ca. 50 f.kr. Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Majs 2016 Veni, vidi, vici Julius Cæcar ca. 50 f.kr. Til: Nordjyske grovfoderproducenter Fra: Planteavlskonsulent Lasse Primdal lpo@landbonord.dk 96242597 1 USA November 2016 USA

Læs mere

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter.

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug har oftest en dårlig driftsøkonomi, og der er derfor behov for at

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Med udfasning af import af konventionel husdyrgødning bliver det nødvendigt med et større fokus på kvælstoffikserende afgrøder i økologiske planteavlssædskifter.

Læs mere

Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug. V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen

Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug. V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen Landbrugets Rådgivningscenter a un Ja N es to r s pe Al ya Tr o se C ol os s ro Ky M ag nu

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs

Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs Tema 11 Fra såning til foderbord - der er mange penge at hente i foderkæden Landskonsulent Karsten Attermann Nielsen, Landscentret,

Læs mere

Aktuelt om græs. Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl

Aktuelt om græs. Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl Aktuelt om græs Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl - 15 - Udlægsmetoder Efter ændringen af EU-reformen, så der kan modtages ha-støtte til græs, vil der antagelig komme flere nye udlægsformer til

Læs mere

Sæt den rigtige pris ved handel med grovfoder

Sæt den rigtige pris ved handel med grovfoder Sæt den rigtige pris ved handel med grovfoder Dansk Kvægs Kongres Tirsdag den 26. februar 2008 Herning Kongrescenter v/ Konsulent Erik Bendix Jensen, Dansk Kvæg Disposition Handelspris for grovfoder i

Læs mere

afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF.

afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. afgrødekalkuler 2015 PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 34 51 20 1 AFGRØDEKALKULER 2014/2015 Kalkulerne er udarbejdet

Læs mere

Hvordan sikrer du næringsstofforsyningen på ejendommen? Hvordan får du fuldt udbytte af efterafgrøder?

Hvordan sikrer du næringsstofforsyningen på ejendommen? Hvordan får du fuldt udbytte af efterafgrøder? Landbrugsafdelingen i ØL Kom godt fra start som ny økolog Hvordan sikrer du næringsstofforsyningen på ejendommen? Hvordan får du fuldt udbytte af efterafgrøder? Annette V. Vestergaard, Økologisk Landsforening:

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

Notat vedrørende vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2005

Notat vedrørende vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2005 Told- og Skattestyrelsen 28. oktober 2005 Østbanegade 123, J.nr. 911-00836 /39 2100 København Ø Notat vedrørende vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2005 På vegne af Landsforeningen

Læs mere

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Landbrugsafdelingen i ØL Biogaskonference 2017 UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Afsætningsmuligheder hos økologiske landbrug muligheder og fremtidige perspektiver Annette V. Vestergaard,

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

LandboThy Kongres 2018

LandboThy Kongres 2018 LandboThy Kongres 2018 Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden 07-02-2018 1 Grovfoder v/ Erik Fjendbo Jørgensen & Anders Andersen 07-02-2018 2 Kan vi stole på udbyttemåling fra finsnitteren?

Læs mere

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Græsmarken og grovfoder til får og geder Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Intet er så forskelligt som afgræsning: Med får Med geder Intet er så forskelligt som forholdene: Marginal jord Intensive

Læs mere

Den økonomisk robuste kvægbedrift

Den økonomisk robuste kvægbedrift Den økonomisk robuste kvægbedrift Økologikongressen 29. november 2017 Session A2 STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

KERNEN I KORNOPBEVARING

KERNEN I KORNOPBEVARING Kvægkongressen Herning, 24. februar 2015 Henrik Martinussen, Finn Strudsholm og Jacob Krog, SEGES KERNEN I KORNOPBEVARING ÅRLIGT FORBRUG AF KORN TIL KVÆG Dagligt forbrug kg TS 4,6 2,6 650.000 ton / Værdi

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN.

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. 1 Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. Der gives her en kort beskrivelse af hvordan efterafgrøder håndteres i FarmN og hvilken effekt efterafgrøder har på N-udvaskning i standardsædskifterne. Alle beregninger

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi

ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi Teknisk rådgiver Søren Trads Møller Økologichef Peter Mejnertsen Dagsorden Maskinanalysen I teorien

Læs mere

Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014

Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014 Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014 Arne Munk Hovborg Kro Holmeåvej 2, 6682 Hovborg 12. november 2014 Program Velkomst og præsentation af projektet og programmet v/ konsulent

Læs mere

Biogas som økologisk columbusæg

Biogas som økologisk columbusæg Biogas som økologisk columbusæg Økologisk Jordbrug og klimaet 5. maj 2009 - DLBR - Akademiet Faglig udviklingschef Michael Tersbøl Økologisk Landsforening www.okologi.dk Kulstofpyromani eller Columbusæg

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Bedre kvalitet i kornhelsæd

Bedre kvalitet i kornhelsæd Martin Mikkelsen, Landskontoret for Planteavl - 10 - V/ Martin Mikkelsen, Landskontoret for Planteavvl På nordisk plan arbejdes der med at udvikle et nyt fodervurderingssystem, og det er planlagt, at dette

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Græs og grønne afgrøder Græs og grønne afgrøder ortsvalg orter af alm. rajgræs og hybridrajgræs orterne i tabel 1 og 2 er nu færdigafprøvet i landsforsøgene og i den lovbestemte værdiafprøvning. I gruppen

Læs mere

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Richard de visser Gartnerirådgivningen A/S Kløvergræs eller lucerne i sædskiftet Forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed Kvælstofkilde fra ikke-husdyrbrug

Læs mere

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK PROGRAM Det arbejder jeg/vi med i SEGES? Hvad kan efterafgrøder? Såtidsforsøg efterafgrøder Eftervirkning

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Planteavl 2019 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Program Planteavl 2018 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder 2 Regnskabstal Produktionsomfang

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der Dyrkning af energipil Dyrkning af energipil er en beslutning, der rækker mange år frem i tiden. Tema >> Erik Maegaard, landskonsulent, Landscentret, Planteproduktion. Hvis en række forudsætninger er opfyldt,

Læs mere

TIL MODTAGERE AF KARTOFFELFRUGTVAND FRA ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND. A.m.b.a.

TIL MODTAGERE AF KARTOFFELFRUGTVAND FRA ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND. A.m.b.a. TIL MODTAGERE AF KARTOFFELFRUGTVAND FRA ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.m.b.a. LOVGIVNING ADMINSTRATIONSPRAKSIS FOR KALI KARTOFFELFRUGTVAND GØDNINGSVÆRDI- REGNSKAB BESTILLING LEVERING OG UDBRINGNING

Læs mere

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011 Oversigt over dækningsbidrag Side og produktionsgren Foderplan Året 2010 Året 2011 Ændring Dækningsbidrag = DB*)Kr Pct. 73 Sohold, 4½ ugers frav. Korn&tilsk.foder 4681 172 4781 176 100 2,1 73 Sohold, 4½

Læs mere

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Deltagere: Jens Bonderup Kjeldsen, Aarhus Universitet, Foulumgaard, Blichers Alle 20, 8830

Læs mere

Inspiration til højere udbytter Faktaark 1 Gør-det-selv-forsøg Tag jordprøver hvert 5 6 år og på samme tid af året Se-lugt-føl på jorden Notater:

Inspiration til højere udbytter Faktaark 1 Gør-det-selv-forsøg Tag jordprøver hvert 5 6 år og på samme tid af året Se-lugt-føl på jorden Notater: Inspiration til højere udbytter Faktaark 1 Gør-det-selv-forsøg Når man gør noget i marken, så prøv også at gøre noget andet. Det kan ske i striber eller vinduer. Eksempler på gør-det-selvforsøg: Undersået

Læs mere

Praktikhæfte Mark Maskiner Redskaber

Praktikhæfte Mark Maskiner Redskaber Praktikhæfte Mark Maskiner Redskaber - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Erik Møller Andersen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Erik Møller Andersen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Erik Møller Andersen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...

Læs mere

Er der penge i at vande kløvergræs?

Er der penge i at vande kløvergræs? Er der penge i at vande kløvergræs? Mathias N. Andersen Institut for Agroøkologi 1 Ældre forsøg Jordtype Udbytte med vanding Tab uden vanding Tilført vand Græs hkg pr. ha hkg pr. ha Fht mm Gns. 1983-86

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Energiforbrug på økologiske og konventionelle landbrug

Energiforbrug på økologiske og konventionelle landbrug Markbrug nr. 260 Juli 2002 Energiforbrug på økologiske og konventionelle landbrug Tommy Dalgaard, Randi Dalgaard & Anders Højlund Nielsen, Afdeling for Jordbrugssystemer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

DB II Check MARK v/økologikonsulent Per Jensen

DB II Check MARK v/økologikonsulent Per Jensen DB II Check MARK v/økologikonsulent Per Jensen Disposition Definition DBII Hvad er DBII tjek Mark Dataindsamling Processen Registrering af Data bedste og hurtigste. Resultater fra DBII v./ Maskinkonsulent

Læs mere

Det økonomiske økosædskifte

Det økonomiske økosædskifte Det økonomiske økosædskifte Peter Mejnertsen og Michael Tersbøl Emner i præsentationen: Økonomisk vurdering af sædskifterne Betydningen af dyrkningsfaktorer Bekæmpelse af rodukrudt økonomisk set Forslag

Læs mere

Økologisk dyrkningsvejledning Udlæg af kløvergræs på økologiske brug

Økologisk dyrkningsvejledning Udlæg af kløvergræs på økologiske brug Økologisk dyrkningsvejledning Udlæg af kløvergræs på økologiske brug 02 Produktionsmål Ved udlæg af græs og kløvergræs er målet at etablere en ensartet og tæt bestand af kulturgræsser, som kan bidrage

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

NYHED Syre-N tilsætning

NYHED Syre-N tilsætning 2013 HED Syre-N tilsætning Tlf. 20 16 02 66 Udkørsel og omrøring Staldgødning Lavt marktryk Vores TerraGator kan køre med forskudte spor det såkaldte»dogwalk«. Resultatet heraf er, at marken kun overkøres

Læs mere