Tømmerupskattens hebræer 2-marker fra Christian IV Schous arbejde og nutidens muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tømmerupskattens hebræer 2-marker 1644-1647 fra Christian IV Schous arbejde og nutidens muligheder"

Transkript

1 Tømmerupskattens hebræer 2-marker fra Christian IV Schous arbejde og nutidens muligheder D en 14. maj 1920 blev der på en mark ved Tømmerup på Amager fundet en møntskat bestående af 256 mønter. Fundet var så betydningsfuldt, at direktør H.H. Schou ( ), som på daværende tidspunkt var nået meget langt i arbejdet med sit store møntkatalog 1, hurtigt efter fremkomsten undersøgte fundet i forhold til udkastet til sit katalog. Undersøgelsen blev desuden brugt til at udvælge, hvilke mønter der skulle udtages til Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings systematiske samling (Hovedsamlingen). Denne artikel beskriver, dels hvad Schou i 1920 fik ud af sine undersøgelser af Tømmerupskattens 34 såkaldte hebræer 2-marker, der som udskældt krigsmønt blev fremstillet under Christian IV i årene på møntstederne i Christiania, Glückstadt og København, dels gives der eksempler på, hvilke informa- tioner, der med nutidens undersøgelsesmetoder kan uddrages på grundlag af en sådan pulje mønter fra et intakt skattefund. 2 Det er med denne festskriftartikel ønsket kort at præsentere flere temaer omkring ældre og moderne numismatiske undersøgelser, som forhåbentlig vil interessere og måske inspirere medlemmer af Amagerlands Numismatiske Forening, der hermed ønskes tillykke med jubilæet. Michael Märcher & Sven Aagaard Hebræer 2-mark nr. 15. Forstørret 250 %. I midten af mønten ses det såkaldte tetragram, Jahves navn på hebraisk, deraf mønttypernes navn. Hebraisk skrift er oprindeligt uden vokaler her er indsat vokaler for at give ordet stavemåden JaHVeH. Læses fra højre mod venstre. 1 H.H. Schou: Beskrivelse af danske og norske Mønter og danske Mønter , København Genoptrykt 1983 af Bengor Publications Inc., Seattle, WA, USA. 2 Den pladskrævende publicering af Tømmerupskatten, revideret typologi for hebræer 2-marker, koblingsskemaer etc. vil ske senere andetsteds. For en foreløbig typologi m.m. se Sven Aagaard: Beskrivelse af Christian IV s hebræermønter , Numismatisk Rapport, nr. 63, 1999, I forbindelse med arbejdet med en ny typologi er cirka 400 stempler nytegnet, og ikke tidligere undersøgte mønter, blandt andet fra auktionsmateriale, er stempelbestemte. Amagerlands Numismatiske Forening 40 år Festskrift 25

2 Tømmerupskatten Fundet blev gjort af gårdejer Jacob Fischers søn ved pløjning. Skatten fandtes i et lag aske, formentlig fra en gård, der var nedbrændt i Gården lå på daværende matrikel nr. 13, nu sammenlagt med matrikel nr. 12a, ud til den vej, der i dag hedder Tømmerupstræde. Skattens findested må være under eller tæt på den nuværende ejendom Tømmerup Høj, der ligger vest for Tømmerupstræde. 3 Møntskatten er bevaret i sin helhed på Nationalmuseet, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling (FP 1466), hvor den tilsyneladende var udstillet i en del af 1920 som det senest indkomne fund. Danefægodtgørelsen var 150 kroner, som i 1920 var en betydelig sum penge. Timelønnen for en ufaglært mandlig arbejder i byerne var således kun omkring 1,80-1,90 kr. 4 Skatten består af 256 mønter fra årene (tabel 1). Hele 61 mønter eller næsten 25 % af alle mønterne er fra slutåret 1654, hvorfor skatten må formodes nedlagt i 1654 eller forholdsvis tidligt Tabel 1: Skattens dansk-norske mønter Dan. Norge ½ skill. Dan. Norge Dan. 8 skill. Dan. Norge Glückstadt Sum 1 skill. 1 skill. lybsk 2 skill. 2 skill. lyb. 4 skill. lybsk 1 mark 2 mark 2 mark 2 mark C IV F III ere 1 1 Sum Anmærkning: Skatten indeholdt desuden følgende syv udenlandske mønter: Sverige: 2 mark 1649 samt 1 mark 1647 og Utrecht: 1 daler Rostock: Ferdinand III, 1 daler Frankfurt: Ferdinand III, 1 daler Amagerlands Numismatiske Forening 40 år Festskrift

3 i 1655, da de ellers meget udbredte københavnske 1- og især 2-skillinger fra 1655 ikke findes i skatten. Skatten er således næppe gemt i forbindelse med Karl-Gustav-krigene Præcis hvorfor skatten er nedlagt, og ikke er genfundet af ejeren vides ikke. Indtil videre må det bedste bud være det alvorlige pestudbrud, som i årene hærgede København, hvor det kostede mere end indbyggere livet og blandt andet også medførte, at møntstedet på Københavns Slot måtte flytte til nye lokaler i Købmagergade. 5 Pesten kan have medført deponering af skatten og/eller taget livet af dem, der havde kendskab til den. Beskrivelsen af 1791 Schous møntkatalog fra 1926 afløste Beskrivelsen af , som indtil da havde udgjort referencegrundlaget for størstedelen af den dansk-norske Hovedsamling i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. Af hebræer 2-marker opregner Beskrivelsen hele 11 numre fra 1644, 16 numre fra 1645 samt 5 numre fra både 1646 og Det store variantantal skyldes, at man allerede i anden halvdel af 1700-tallet var opmærksom på diverse punkt- og tekstvarianter f.eks. i form af forskelle i skilletegn. I Beskrivelsen ses det f.eks. ved hebræer 2-markene, hvor den første fra 1644 har nummeret 972. For den efterfølgende nr. 973 anføres det, at den er som nr med den Forskiel, at paa Aversen ere enkelte Punkter imellem Ordene, og ingen Rose for IUDEX, mens nr. 975 beskrives som Samme, som No. 973, med den Forskiel, at paa Reversen over IUSTUS den mellemste af de tre Roser mellem to Punkter er lidet mindre end de andre. Opmærksomheden på den slags varianter fortsatte på Møntsamlingen, hvor nytilkomne varianter af hebræer 2-marker blev indlagt i Hovedsamlingen og med håndskrift tilføjet i Møntsamlingens hovedeksemplar af Beskrivelsen. Før Tømmerupskatten blev fundet i 1920 var der for hebræer 2-marker således tilføjet 12 numre for 1644, 6 numre for 1645, 2 numre for 1646 og ingen for Schous arbejde og katalog Schou fik i 1920 mulighed for at undersøge Tømmerupskatten (fig. 1). Nogle af hans notater er bevaret i Møntsamlingens arkiv. De belyser, hvorledes han på det tidspunkt i praksis arbejdede med sit møntka- Fig. 1: Ved skattens eneste eksemplar af 8 skilling lybsk 1642 har Schou skrevet bedre end min!. Schou-nr. 16, H. 175A, ca. 270, 4,40 g. Billede forstørret 120%. 3 Stor tak til Kurt Guldborg, der via studier på Tårnby Stads- og Lokalarkiv, har indkredset fundstedet. Stor tak til Frank Pedersen for diverse hjælp til artiklen. 4 Poul Thestrup: Mark og skilling, kroner og øre, København 1991, Julius Wilcke: Møntvæsenet under Christian IV og Frederik III , København 1924, Beskrivelse over Danske Mynter og Medailler i Den Kongelige Samling, København Tømmerupskattens hebræer 2-marker fra Christian IV Michael Märcher & Sven Aagaard 27

4 talog. Det vil sige, hvordan han opfattede og sorterede varianter med henblik på opstilling af sin typologi. Schou har selv i værkets indledning beskrevet dele af sit arbejde, men gennem hans egne bemærkninger til Tømmerupskattens mønter får vi et førstehåndsindblik i dele af hans arbejdsmetode. For Schou faldt de 34 hebræermønter (tabel 2 og figur 2 side 32-35) fra Tømmerupskatten overordnet i 3 grupper, hvor den største og for ham mindst interessante blot blev vurderet som stempelvarianter eller samme stempler som eksemplarer i Hovedsamlingen. Således noterede Schou blot, at der i skatten findes tre stempelvarianter af B 978 (nr ) uden at bemærke/opdage?, at to af mønterne er stempelidentiske, og han bemærkede heller ikke, at der i den første gruppe findes mønter, hvor blot den ene side deler stempel med andre. Schous anden gruppe omfattede de ni mønter, der blev indlagt i Hovedsamlingen. Heraf var det ene et bedre eksemplar af B 972 (nr. 6), mens næsten alle de andre var punkt-varianter af mønter i Hovedsamlingen. Det var en markant tilgang af nye varianter, men Tømmerupskatten var med hensyn til indhold af hebræer 2-marker formentlig også den betydeligste skat før det omkring 1960 lykkedes at identificere mønterne i Børsskatten 7, der var fundet i Den tredje og her mest interessante gruppe består af to mønter (nr. 12 og 15), som Schou bemærkede, men ikke vurderede som så betydningsfulde varianter, at de blev indlagt i Hovedsamlingen eller influerede på hans typologi. Det er således de mønter, der for Schou lå på vippen til at være afvigende nok til at blive beskrevet som egentlige varianter. Ved den ene mønt (nr. 12) anfører Schou blot, at forsiden varierer i forhold til B Der synes således ikke at være tale om en ny punkt- og tekstvariation. Derimod var det formentlig tale om andre grafiske variationer i møntbilledet. Mønten er således et eksempel på, at Schou var fuldt opmærksom på men måtte undlade jf. senere andre former for varianter. Mønt nr. 15 beskriver Schou som en stempelvariant, hvor forsiden er som B 974 og bagsiden som B 981, uden yderligere bemærkninger. Det er overraskende, da en sådan kobling i forhold til både Hovedsamlingen og især Schous eget arbejde er relevant. Den varierede åbenbart ikke tilstrækkelig for Schou og ender med at gemme sig under Schou-nr. 48, hvilket også gælder to andre mønter fra skatten. Der er bevaret notater, hvor Schou har sammenlignet Tømmerupskattens hebræermønter med sine egne opstillinger. Alt tyder på, at ingen af de 34 mønter heller ikke dem, der blev indlagt i Hovedsamlingen bidrog med nye Schou-numre eller varianter af Schou-numre. Schous hovedkartotek af stanniolaftryk, som lå til grund for hans variantbeskrivelser, indeholder heller ikke aftryk af hebræer 2-marker fra Tømmerupskatten. Det er måske heller ikke overraskende, da Schou i 1920 var meget langt med sit store katalog, der tilsyneladende var påbegyndt 28 Amagerlands Numismatiske Forening 40 år Festskrift

5 før århundredskiftet. Selvom Tømmerupskattens 34 hebræer 2-marker omfattede 26 Schou-numre, gav den altså ikke nye varianter. Et resultat, som bør ses i lyset af de cirka 330 eksemplarer af hebræer 2-marker fra offentlige og private samlinger, som Schou allerede havde undersøgt som grundlag for sine variantopstillinger. Med sit katalog mere end fordoblede Schou antallet af publicerede varianter af hebræer 2-marker fra 37 i Beskrivelsen til 79. Og han opstillede den kronologiske beskrivelse på en lidt anden måde, hvilket han med god grund eksempelvis fik ros for i Axel Ernsts ( ) anmeldelse: Ligeledes maa det, naar man erindrer de mange Tilfælde, hvor man hidtil har maattet give blankt op ved f.eks.»beskrivelsen«s forskellige Marker af 1563, Kronerne fra 1618 ff., Hebræer 2 Markerne og lign. Omfattende Udmøntninger, hilses som en stor Forbedring, at Schou i hvert Tilfælde nøjes med en fuldstændig Beskrivelse af den første Mønt indenfor en saadan Gruppe, medens han for de efterfølgende Mønters Vedkommende kun anfører netop det, hvori Mønterne differerer. Herved er sikkert saavel Forfatteren som den saare besværlige Korrekturlæsning blevet sparet for mange Unøjagtigheder, og omvendt spares Benytteren af Værket for et betydeligt Tidsspilde og føler en langt større Sikkerhed ved Bestemmelsen af den enkelte Mønt. 8 Schou så sit værk som en videreførelse af Beskrivelsen og generalmajor C.T. Jørgensens ( ) værk 9, og han angiver, at sidstnævnte har som Oversigts=Haandbog gjort fortrinlig Nytte, men det laa uden for dets Plan at medtage alle Forskelligheder, og Grænsen mellem, hvad der er medtaget, og hvad der er forbigaaet, er ret vilkaarlig, saa at en Henvisning til et af Jørgensens Numre, der ofte omfatter flere indbyrdes forskellige Mønter, ikke altid tilstrækkeligt betegner en Mønt. 10 Det var generelt Schous målsætning at skabe et Værk, hvorefter jeg kunde bestemme de Mønter, jeg havde, og danne mig et Overblik over, hvad jeg manglede, og allerede i 1880erne blev det et Maal for mine Ønsker at udarbejde en alle kendte Mønter af nævnte Art omfattende Afløser af»beskrivelsen«af I praksis måtte Schou forbigå mange markante stempelforskelle, som ikke var punkt- eller tekstvarianter. Mange stempelforskelle lader sig kun forklare ved billedgengivelser og det var på Schous tid en umulighed at illustrere mere end blot en meget lille del af de utrolig mange undertyper kataloget beskriver mere end mønter. Man kan 7 Kirsten Bendixen: Hvad Børsfundet gemte, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 1960, Axel Ernst: H. H. Schou s Møntværk, Numismatisk Forenings Medlemsblad, 1927, , 199f. 9 C.T. Jørgensen: Beskrivelse over danske mønter , København Schou 1926, op. cit., Indledende Bemærkninger. 11 Ibid. 12 Jørgen Steen Jensen: Møntsamlere og forskere. Dansk Numismatisk Forening , (København 1985), 35. Tømmerupskattens hebræer 2-marker fra Christian IV Michael Märcher & Sven Aagaard 29

6 sige, at alene den ydre omstændighed betød, at Schou måtte lægge sit fokus på tekst- og skilletegnsvarianter m.fl. og anvende dem som hovedkriterium for adskillelsen af forskellige stempler eller stempelgrupper. Fremstilling af fototavler var faktisk dengang så dyrt, at Schous store bogprojekt med cirka 50 flotte tavler var på nippet til at kuldsejle. Ja, i realiteten var hans monumentale værk næppe blevet trykt i hans levetid, hvis ikke Carlsbergfondet i 1924 havde bevilliget kroner ekstra til færdiggørelse af kataloget, der samlet kostede over kroner at trykke. 12 Tabel 2: Tømmerupskattens hebræer 2-marker Nr Møntsted År Schou Vægt Bemærkninger 1 København ,90 2 København ,95 3 København ,96 4 København ,95 5 København v 10,97 Indlagt i HS*: B 975ad 6 København ,78 Indlagt i HS: B 972c 7 København ,07 Indlagt i HS: B 972g 8 København ,94 9 København ,00 Indlagt i HS: B 975b 10 København ,04 Indlagt i HS: B 1051a 11 København ,89 Indlagt i HS: B 1049b 12 København ,94 13 Christiania ,72 14 Christiania ,85 15 Christiania ,97 16 Christiania ,79 Indlagt i HS: B 974a 17 Christiania ,74 *HS = Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Hovedsamling. Nr Møntsted År Schou Vægt Bemærkninger 18 Christiania ,81 19 Christiania ,86 20 Christiania ,85 21 Christiania ,87 22 Christiania ,92 23 Christiania ,76 24 Christiania ,94 25 Christiania ,84 26 Christiania ,80 27 Christiania ,73 28 Glückstadt ,87 29 Glückstadt ,74 Indlagt i HS: B 1056a 30 Glückstadt ,00 31 Glückstadt ,87 32 Glückstadt ,94 33 Glückstadt ,98 Indlagt i HS: B 1053a 34 Glückstadt ,00 Lødighedsprøvet 1951 til 599, prøvenr. 178, nuværende vægt 9,25 g Fig. 2, side 33-35: Tømmerupskattens hebræer 2-marker. 30 Amagerlands Numismatiske Forening 40 år Festskrift

7 Tømmerupskattens hebræer 2-marker fra Christian IV Michael Märcher & Sven Aagaard Amager_Land_21x28.indd /10/

8 32 Amager_Land_21x28.indd Amagerlands Numismatiske Forening 40 år Festskrift 14/10/

9 Tømmerupskattens hebræer 2-marker fra Christian IV Michael Märcher & Sven Aagaard Amager_Land_21x28.indd /10/

10 Hedes katalog Holger Hede ( ) udsendte i 1964 sit typekatalog, der siden er kommet i to reviderede udgaver, senest i Værket bygger på Schous arbejde, men adskiller sig ved at være en egentlig typeoversigt støttet af fotografier af de opstillede hovedtyper. Endvidere er tilføjet korte historiske redegørelser for udmøntningerne, der hovedsageligt bygger på Julius Wilckes ( ) og Axel Nielsens ( ) vigtige bøger fra første halvdel af 1900-tallet. Hedes katalog indeholder også mange nyttige oplysninger om udmøntningsformler. Allerede omkring fik Hede mulighed for at få foretaget mange lødighedsundersøgelser af mønter i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling også af mønter fra nyere tid. Undersøgelserne blev formentlig foretaget med henblik på den senere bog, hvor de dog primært supplerer oplysninger fra publiceret materiale. En enkelt hebræer 2-mark fra Tømmerupskatten (nr. 34) var blandt de mere end 100 mønter, der blev undersøgt. Resultatet var 599 promille, og det kan genfindes i Hedes katalog under H Til forskel fra Schous katalog er beskrivelsen af mønterne hos Hede opdelt efter møntsted, hvilket gør møntrækkerne mere overskuelige. Det er ikke overraskende, at Hedes katalog både som supplement til og/eller afløser for Schous blev et meget udbredt og fortsat benyttet standardværk. I indledningen angiver Hede at, Underafdelingerne omfatter ikke mindre stempelvarianter. Det må siges, at være misvisende såvel i dag som på Hedes tid, da udeladelserne/forsimplingen reelt er mere omfattende. Allerede Schou var, som tidligere fremhævet, klar over, at hans mange punkt- og tekstvarianter dækkede over et betydeligt større antal stempler/stempelvarianter. Hedes katalog og typologier repræsenterer et koncentrat af Schous katalog, hvorfor mange vigtige forskelle på såvel stempel- som højere typologiniveauer er udeladte, f.eks. ender Hede med fordeling på møntsteder og oplistning af forekommende årstal med blot otte hebræer 2-marker, mens Schous katalog som nævnt beskriver hele 79. Axel Ernst gjorde i sin anmeldelse tydeligt opmærksom på problematikken: Derimod er inden for samme år varianter i almindelighed udeladt [eksempler gives af Ernst] Disse eksempler kan suppleres med mange andre, og det må derfor stærkt tilrådes benytterne af Hedes katalog på forhånd at sætte sig nøje ind i de principper, hvorefter møntfortegnelsen er udarbejdet. 14 Karsten Kold har ganske nyligt publiceret endnu et tydeligt og nyttigt eksempel på problematikkens alvor Amagerlands Numismatiske Forening 40 år Festskrift

11 Eksempler på numismatiske muligheder i 1600-tallets skattefund Forskningsmæssigt har en møntskat en informationsværdi, der ligger ud over de enkelte mønter, f.eks. i forhold til datering af såvel skat som de enkelte mønttyper. Alene af den grund er det af afgørende betydning, at møntskatte holdes samlet. Fremtiden kan desuden meget vel byde på nye forskningsspørgsmål eller undersøgelsesmuligheder, der åbner for endnu mere information, f.eks. computerprogrammer der ved billedgenkendelse kan foretage stempelundersøgelser, prisbillige metoder til ikke-destruktiv metalanalyse eller til metalundersøgelser med henblik på at fastlægge metallernes oprindelsessted. Schous oprindelige motiv til at udarbejde en revision af Beskrivelsen var som omtalt at få bedre styr på de mange varianter og mangler i sin hastigt voksende samling. Samtidig var opgaven enorm. Schou havde således hverken mulighed for eller umiddelbar interesse i eksempelvis stempelundersøgelser, estimering af udmøntningsstørrelser eller -forløb. Derfor opdagede han f.eks. ikke i sine omfattende undersøgelser, at hebræer 2-marken 1644, Schou-nr. 47, der har stjerner i stedet for rosetter i bagsideteksten, ikke er en ægte mønt, men en professionel (samtidig?) forfalskning. 16 I dag er der særlig interesse knyttet til den relative optræden af mønter i skattefund, idet det til tider kan give vigtig information om forholdet mellem størrelsen af udmøntninger. Sådanne tal kan både bruges til kontrol af eksisterende udmøntningstal og estimering af samme, hvor disse måtte mangle. For hebræer 2-marker foreligger der udmøntningstal for København, mens de savnes for Glückstadt. Udmøntningstal foreligger også fra Christiania, men er ikke specificeret for 1- og 2 marker, ligesom tallene dækker såkaldte bjergår. Dette særlige regnskabsprincip indebærer, at eksempelvis regnskabstal for 1- og 2 marker med årstal 1644 udtrykker værdien af mønter slået med sølv udvundet i kalenderåret 1644, hvorved der i regnskabstallet for 1644 derfor vil indgå mønter, som først er slået i Holger Hede: Danmarks og Norges Mønter , København Axel Ernst: Holger Hedes Møntværk og Dets Forgængere, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 1964, Karsten Kold: Speciedaler 1704, København, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 2012, Aagaard 1999, op. cit., 131, afbildet. 17 Praksis på Mønten i Christiania var, at møntmesteren fik udleveret én bjergmåneds sølvproduktion ad gangen, som efterfølgende blev forvandlet til mønt, der så gik tilbage til bjergkassen. Også udgifterne blev opgjort månedsvis. En måneds sølvproduktion kunne godt blive udmøntet flere måneder senere, men det var sølvets produktionsmåned, ikke udmøntningstidspunktet, som bestemte regnskabsføringen. Normalt var der op til 3 måneders forskydning, Bjørn Rønning: Den Kongelige Mynt , (Oslo 1986), 230. Bjergårselementet var ikke medregnet i Aagaard 1999, op. cit., hvorfor de der fremlagte beregninger skal revideres. Tømmerupskattens hebræer 2-marker fra Christian IV Michael Märcher & Sven Aagaard 35

12 I tabel 3 er vist fordelingen på møntsteder af hebræer 2-marker i Tømmerupskatten sammenholdt med tilsvarende tal for mønterne fra Børsfundet 18 og Brogadefundet 19 fra Køge. De blot 34 hebræer 2-marker i Tømmerupskatten har overordnet samme procentvise fordeling som de to større og senere nedlagte skattefund. 20 Det betyder, at 1) hebræer 2-markerne i de tre skatte må være tilfældigt udtaget fra en opblandet pulje af mønter, og 2) opblandingen af mønter slået på de tre møntsteder må generelt være sket formentlig gennem den indenrigske samhandel i løbet af de ti år Dette vigtige resultat kan kun opnås, fordi de tre skatte er bevaret i deres helhed. Beregningen vil ikke med samme præcision kunne foretages på mønter i privateje, fordi sammensætningen af privatsamlinger såvel som auktionsmateriale vil være påvirket af underliggende præferencer og sortering. Hos norske samlere vil der således være fokus på mønter slået i Christiania, mens danske samlere vil prioritere mønter slået i København, i forhold til mønter slået i Glückstadt. Etableres større specialsamlinger fra ét af møntstederne, vil det også forvride fordelingen i auktionsmateriale efter møntsteder i forhold til de oprindelige mængdeforhold. Endvidere gælder det selvfølgelig, at samlinger forholdsmæssigt indeholder flere varianter/sjældne typer end omløbet/fund. Tallene i tabel 3 er så konsistente, at fordelingen i den største skat Brogadeskatten vil kunne anvendes til estimering og kontrol af a) størrelsen af udmøntningen af hebræer 2-marker på de tre møntsteder, og b) beregning af gennemsnitlige stempelholdbarheder af henholdsvis over- og understempler. Sidstnævnte forudsætter gennemførelse af undersøgelser, der fastlægger antallet af anvendte prægestempler. 21 Stempelundersøgelser På Schous tid kunne stempeladskillelsen kun ske visuelt, hvilket er både trættende og usikkert og for et større møntmateriale i praksis uigennemførligt. Dette problem blev reelt først løst i 1984 ved fremlæggelsen af mikroskoptegnemetoden, som ikke vides at være anvendt tidligere i andre lande. 22 Metoden er udover af Sven Aagaard Tabel 3: Hebræer 2-marker fordelt på møntsted i tre skattefund. Årstal i parentes er slutmønt Møntsted/Skattefund Tømmerup (1654) Børsen (1658) Brogade (1673) København 12 (35 %) 34 (32 %) 173 (34 %) Christiania 15 (44 %) 45 (42 %) 218 (42 %) Glückstadt 7 (21 %) 28 (26 %) 126 (24 %) Total Anm: Tallene for Brogade er antallet af undersøgte mønter fra skatten og ikke de foreløbige og lavere tal, der blev publiceret af Anne Kromann i Amagerlands Numismatiske Forening 40 år Festskrift

13 Fig. 3: Stempeltegninger af forskellige forsidestempler til hebræer 2-marker fra København Fig. 4: Stempeltegninger af hebræer 2-mark med lille og store midter-roset over ST i IUSTUS. Fig. 5: Stempeltegning af hebræer 4-skilling. anvendt flittigt af Frank Pedersen 23 til meget omfattende stempelstudier af Christian VII s udmøntninger. Kurt Guldborg har også benyttet metoden til adskillige nyttige artikler og typologier vedrørende Frederik IV s mønter. 24 Er et foreliggende møntmateriale tilstrækkeligt stort, således at størstedelen af de anvendte stempler og en stor procentdel af de realiserede 18 Kirsten Bendixen 1960, op. cit. 19 Anne Kromann: Sølvskatten fra Brogade i Køge, Køge Museum 1989, 1990, Det bemærkes, at alle tre skatte er fundet forholdsvis nær København. 21 Et eksempel herpå er fremlagt i Sven Aagaard, Frederik III - kronemønt , København 2004, 204f. 22 Sven Aagaard: Stempelundersøgelse ved anvendelse af stereomikroskop, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 1984, Se bibliografi, opstillet af Preben Nielsen, i Numismatisk Rapport, nr. 110, 2011, 23f. 24 Se medlemsbladet for Amagerlands Numismatisk Forening, perioden Tømmerupskattens hebræer 2-marker fra Christian IV Michael Märcher & Sven Aagaard 37

14 stempelkombinationer lader sig identificere, kan stemplerne grafisk sammenkædes til såkaldte koblingsskemaer, som kan give en idé om de fundne stempelkombinationers relative kronologi. 25 Hermed forstås, hvornår stempelkombinationerne i hovedtræk er produceret i forhold til hinanden. Af det foreløbige koblingsskema over hebræer 2-marker fra København 1644 fremgår det, at udmøntningen startede med anvendelse af (mindst) otte forsidestempler af en særlig fint skåret type, Aagaard TK1, fig En konstatering, som automatisk åbner det spørgsmål, om stemplerne til københavnske hebræer 2-marker nu også som hidtil antaget er skåret af Hans zum Busch 27? Mønter med disse særligt fint skårne forsidestempler er af Schou uden yderligere bemærkninger beskrevet som nr , hvor nr. 24 ydermere kendes med en anden og mere almindeligt anvendt forsidetype. Ud fra koblingsskemaet for københavnske 2 marker kan man også konstatere, at bagsidestempler uden stor midter-roset over IUSTUS (Schou-nr , og 43-46, fig. 4) dels er anvendt tidligt i 1644, blandt andet sammen med to af de førnævnte fint skårne forsidestempler (to stempler), dels generelt fra slutningen af 1644 (fire stempler) og med undtagelse af et enkelt afvigende bagsidestempler fra 1646 udmøntningen ud (fem stempler). To mønter (nr. 8-9) fra Tømmerupskatten hører til slutgruppen i Samlet kan man således sige, at man ved at fokusere på karakteristiske stempeltræk ikke sjældent kan lave relative dateringer af mønter, f.eks. fra skattefund, inden for enkeltår, hvis man råder over tilstrækkeligt detaljerede koblingsskemaer. Stempelundersøgelser kan også afsløre detaljer om prægningen. Hebræermønter er slået ved hammerprægning, hvor slitagen på overstemplet generelt er meget større end på understemplet. Det var derfor naturligt for møntmesteren at sikre, at det mindst komplicerede stempel blev anvendt som overstempel, da tidsforbruget og dermed udgiften til stempelfremstilling derved blev minimeret. For Christiania og Glückstadt er de mindre komplicerede bagsidestempler anvendt som overstempler, hvorimod det modsatte overraskende nok er tilfældet for København. Det gælder selv for hebræer 4-skillingerne (fig. 5), der blev slået i stort antal fra Dette er en ejendommelighed, som der ikke umiddelbart er nogen rationel forklaring på. 38 Amagerlands Numismatiske Forening 40 år Festskrift

15 Andre undersøgelsesmuligheder Mikroskoptegnemetoden er kostbar i udstyr og for nogle måske teknisk afskrækkende. Denne udfordring er nyligt elimineret af de to flittige numismatikere Niels Jørgen Jensen og Mogens Skjoldager, som har anvendt et billigt computer baseret tegneprogram til stempeladskillelse af Frederik I s søslinge. 29 Adgangen til at afsløre spændende stempelvarianter og eventuelt gennemføre mere omfattende og detaljerede stempelundersøgelser er 1) med den digitale metode, 2) med den almene fotogengivelse af mønter i auktionskataloger og andre publikationer og 3) ikke mindst ved præsentation af auktionsmateriale og andet på nettet gjort mulig for alle interesserede. Endvidere åbner vor tids almene adgang til rejser anderledes muligheder for at få adgang til forskningsmateriale. Det være sig besøg på ind- og udenlandske museer eller rejser til åstedet. Den store Trankebarforsker Uno Barner Jensen ( ) foretog rejser til Trankebar, hvilket utvivlsomt øgede hans mulighed for med en hidtil uset detailrigdom at beskrive de mange spændende Trankebar mønter. 30 Afsluttende kan vi således konstatere, at der for alle møntsamlere er muligheder for at bidrage med ny numismatisk viden, hvis man har øjnene med sig og adgang til at dokumentere sit studiemateriale f.eks. ved fotografering eller scanning. Vi opfordrer alle dertil. Emnet for et mundtlig eller skriftlig bidrag kan i princippet blot være én enkelt mønt, som man finder afvigende fra normalen, og hvis udseende man gerne vil indvie andre i. 25 Den absolutte kronologi vil i princippet kunne fastlægges ved stempelrevneanalyser, men møntmaterialet vil sjældent være tilstrækkeligt stort eller tilgængeligt til så præcise analyser. 26 Aagaard 1999, op. cit. 27 Wilcke 1924, op. cit, Sven Aagaard, upubliceret undersøgelse. 29 Niels Jørgen Jensen & Mogens Skjoldager: Frederik 1 s søslinge , København 2010, metoden er beskrevet side 67ff. og også i deres artikel: Stempeltegninger den digitale metode, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 2099, Se omtale og litteraturhenvisninger i Jesper Birkler: Trankebar-numismatikeren Uno Barner Jensen in memoriam, Numismatisk Rapport, nr. 73, 2002, 42f. Tømmerupskattens hebræer 2-marker fra Christian IV Michael Märcher & Sven Aagaard 39

Gianelli vikarierede for Bauert

Gianelli vikarierede for Bauert numismatisk rapport 93 5 - hidtil ubeskrevne Gianelli-mønter Efter nogle travle år ved Mønten i Altona i slutningen 1780 erne stilnede aktiviteterne betydeligt af op gennem 1790 erne og nåede et lavpunkt

Læs mere

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 numismatisk rapport 95 5 Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 Der er ingen tvivl om, at den mest urolige periode i Christian IV s mønthistorie er årene

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Dansk 2 skilling 1761

Dansk 2 skilling 1761 numismatisk rapport 128 11 Dansk 2 skilling 1761 Kongsbergs prægninger i 1774 identificeret Udmøntningerne Den danske 2 skilling 1761, Hede 36B og 36C, 1 er forholdsvis veldokumenteret. Takket være Wilcke

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

Privat udmøntede speciedalere 1560 og 1563 under Frederik II samt 1590 og 1596 (?) under Christian IV

Privat udmøntede speciedalere 1560 og 1563 under Frederik II samt 1590 og 1596 (?) under Christian IV Privat udmøntede speciedalere 1560 og 1563 under Frederik II samt 1590 og 1596 (?) under Christian IV Af Sven Aagaard Frem til opdagelsen i 1623 af de rige norske sølvlejer i Numedalen og anlæggelsen af

Læs mere

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering NOTAT De kommunale regnskaber 2012 fortsatte tegn på økonomisk stabilisering Bo Panduro tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Juni 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning

Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning 1871-1879 Artikel 3: Arkstørrelse samt typer i rammegruppe 3 Af: Lars Engelbrecht Dette er tredie artikel om de første danske helsagsbrevkort i størrelse

Læs mere

Auktion 513 Lørdag 27. februar 2016

Auktion 513 Lørdag 27. februar 2016 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe Auktion 513 Lørdag 27. februar 2016 Bethesda Rømersgade 17 Israels Plads Kære venner i Dansk Numismatisk

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

NORD FOR STENHOLTHUS MNS 50080

NORD FOR STENHOLTHUS MNS 50080 UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Januar 2012 fandt amatørarkæolog Jacob Petersen med sin detektor inden for 1

Læs mere

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november 2012 1 Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Fattigdom og nøjsomhed

Fattigdom og nøjsomhed Fattigdom og nøjsomhed v. Jesper Bækgaard og Line Lee Horster, Give-Egnens Museum Indledning På Give-egnen er vi på de fattige jorde. Sandet og heden har præget og præger selvopfattelsen. Nøjsomheden har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen:

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Elevbesvarelser svinger ikke overraskende i kvalitet - fra meget ufuldstændige besvarelser, hvor de fx glemmer at forklare hvad gåden går ud på, eller glemmer

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Varianter af Christian IV kronemønt 1618-1621

Varianter af Christian IV kronemønt 1618-1621 numismatisk rapport 97 7 Varianter af Christian IV kronemønt 1618-1621 Når man ser på de pragtfulde kronemønter fra perioden 1618 til 1621 er der et utal af varianter, som fortjener en nærmere beskrivelse.

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv Notat Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv 1. Indledning og sammenfatning I Sverige har Statens Offentlige Udredninger netop offentliggjort et forslag til en kvalitetsfinansieringsmodel

Læs mere

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Dette er den tredje af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Lad os begynde

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Sammenhængen mellem folkeskolens faglige niveau og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse

Sammenhængen mellem folkeskolens faglige niveau og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse NOTAT 18. MARTS 2011 Sammenhængen mellem folkeskolens faglige niveau og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse Jørgen Søndergaard, SFI Danmark er fortsat langt fra målet om, at 95 pct.

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Dette er den fjerde af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Vi

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari.

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari. National test Elev. Kan anvendes til både norm- og kriteriebaserede resultater. Registreringsprogram for resultaterne af elevernes afholdelse af nationale test i dansk. Denne fulde udgave af programmet

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA mailadresse til nyhedsbrevets redaktør. Kontaktoplysninger findes nederst på sidste side af nyhedsbrevet. (RA) God fornøjelse! HERALDICA: forum for nordiske heraldikere SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 Katalog Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 1 Per-Olof Johansson KATALOG Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og Lokal indsamling

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Klage til Udvalgene vedrørende Videnskabelig uredelighed vedrørende tilfælde af uoplyst forvredet fortolkning af egne resultater

Klage til Udvalgene vedrørende Videnskabelig uredelighed vedrørende tilfælde af uoplyst forvredet fortolkning af egne resultater Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed c/o Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K 11. marts 2014 Klage til Udvalgene vedrørende Videnskabelig uredelighed vedrørende

Læs mere

Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning 1871-1879

Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning 1871-1879 Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning 1871-1879 Artikel 2: Værdistemplerne og typer i rammegruppe 2 Af: Lars Engelbrecht Dette er anden artikel om de første danske helsagsbrevkort i størrelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING Gaskedlers gennemsnitlige levetid og udskiftningshastighed

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING Gaskedlers gennemsnitlige levetid og udskiftningshastighed Notat HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING Gaskedlers gennemsnitlige levetid og udskiftningshastighed 02. februar 2015 Projekt nr. 219332 Dokument nr. 1214704662 Version 1 Udarbejdet af

Læs mere

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 Af Knud Ramian Denne tekst er en udvidet vejledning i, hvordan man gennemfører en simpel indholdsanalyse som beskrevet i bogen kapitel 11. Teksten stammer fra

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv.

Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv. Styregruppen for Højkvalitetsdata 23. juli 2008 Dokumentationsvejledning Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv. Styregruppen for højkvalitetsdata består af: Hans Hummelgaard (fmd.) (akf og medlem

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Regeringens model for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser opgør ikke antallet af dimittender konsistent på tværs af årgange Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede

Læs mere

Reallønnen har det skidt for nogle af os

Reallønnen har det skidt for nogle af os 13-0542 - Poul - 21.05.2013 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Reallønnen har det skidt for nogle af os Udviklingen i reallønnen for ansatte i den private sektor er positiv. Og tak

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU Roman Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen Vild Maskine FUCK OFF / I LOVE YOU er oversat fra nynorsk af Arko Højholt og Mads Heinesen. Copyright Det Norske Samlaget 2013

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal

Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. januar 2014 1 Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal Resumé: Papiret sporer værdierne for pensionsafkastskatten

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Flere unge har brug for fleksuddannelse?

Flere unge har brug for fleksuddannelse? Flere unge har brug for fleksuddannelse? Knap hver femte ung f i dag ikke en ungdomsuddannelse. Det betyder, at der fra hver gang er ca. 11.000 unge, som har brug for et andet tilbud end de eksisterende

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed videnskabelig uredelighed [Til Indklagede] Klage indbragt for I har på vegne af [KLAGER] ved brev af 16. april 2012 indgivet klage mod [FORSKNINGSINSTITUTION] og [INDKLAGEDE] til (UVVU). I klagen anfører

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

Skattemæssig omgørelse

Skattemæssig omgørelse - 1 Skattemæssig omgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vanskelig skattelovgivning øger risikoen for, at skatteydere mødes med uventede, store skattekrav. Har borgeren taget fejl af loven,

Læs mere

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 28. juni 2011 J.nr.

Læs mere

Danmarks sjældneste helsag

Danmarks sjældneste helsag Danmarks sjældneste helsag Af Lars Engelbrecht Prædikatet Danmarks sjældneste helsag er ofte og yderst velfortjent givet en bestemt type af de tidlige, smalle konvolutter. Konvolutten har et blå værdistempel

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Afkobling af støtten til stivelseskartofler.

Afkobling af støtten til stivelseskartofler. Side 1 af 5 Notat Til KMC og AKV/Langholt Fra Ole Klintgaard Larsen Dato 11. marts 2010 Afkobling af støtten til stivelseskartofler. I. Indledning. I forbindelse med sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik

Læs mere

Prisbilag 2012 for aftale mellem MUSEET og Copydan BilledKunst (FDK standardaftale /revideret ) GENERELT

Prisbilag 2012 for aftale mellem MUSEET og Copydan BilledKunst (FDK standardaftale /revideret ) GENERELT Prisbilag 2012 for aftale mellem MUSEET og Copydan BilledKunst (FDK standardaftale 14.08.2001/revideret 7.10.2004) GENERELT Hvor intet andet skriftligt er aftalt nedenfor mellem parterne, gælder Copydan

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Per-Olof Johansson: Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang Indlæg på blog om Bonde-Practica 13.januar 2014 Københavns

Læs mere