Trivselsmåling på Elbæk Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsmåling på Elbæk Efterskole"

Transkript

1 Trivselsmåling på Elbæk Efterskole 27/ Social trivsel Er du glad for din skole? Meget tit 35 53, ,1 Tit 20 30, , ,9 En gang i mellem 10 15, ,3 Sjældent Aldrig ,3 1 0,7 Samlet set er størstedelen af eleverne glade for at gå på skolen. 84,6 % af drengene er således Tit eller Meget tit glade for skolen, mens det gælder for 94,7 % af pigerne. Er du glad for din klasse? Meget tit 24 36, , ,3 Tit 33 50, , ,7 En gang i mellem 8 15, , ,6 Sjældent ,7 2 1,4 Aldrig ,3 1 0,7 Eleverne er i overvejende grad også glade for deres klasse. 87,8 % af drengene er således Tit eller Meget tit glade for deres klasse, mens det gælder for 81,4 % af pigerne. Det er værd at bemærke, at markant flere angiver de er Meget tit er glade for skolen end at de Meget tit er glade for deres klasse. Det gælder for både drenge og piger. Føler du dig ensom? Meget tit ,3 1 0,7 Tit 4 6,2 2 2,7 6 4,3 En gang i mellem 5 7,7 8 10,7 13 9,3 Sjældent 21 32, , ,9 Aldrig 35 53, , ,9 For 14,3 procent af alle eleverne gælder det, at de Meget tit, Tit eller En gang i mellem føler sig ensomme. I alt drejer det sig om 19 elever. Fordeles tallene på køn, ses det, at 13,9 % af drengene og 14,7 % af pigerne Meget tit, Tit eller En gang i mellem føler sig ensomme. Der er med andre ord ikke store forskelle mellem kønnene. 1

2 Er du bange for at blive til grin i skolen? Altid 2 3,1 1 1,3 3 2,1 For det meste 3 4, ,6 En gang i mellem 10 15, ,9 Sjældent 23 35, , ,6 Aldrig 27 41, ,9 Af alle medvirkende elever fra efterskolen svarer 28,6%, at de Altid, For det meste eller En gang i mellem er bange for at blive til grin i skolen. Til sammenligning galt det for 34,8 procent af eleverne i 7-9 klasse i Trivselsmålingen Samlet set er procentmæssigt flere piger (13,3%) end drenge (7,7%) Altid eller For det meste bange for at blive til grin på efterskolen. Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? Altid 25 38, , ,4 For det meste 32 49, , ,6 En gang i mellem 6 9, ,4 Sjældent 2 3,1 1 1,3 3 2,1 Aldrig ,7 2 1,4 Størstedelen af eleverne føler sig Altid eller For det meste trygge på efterskolen (90%). Til sammenligning galt det for 78,8% af eleverne i 7-9. klasse i Trivselsmålingen Fordeles tallene på køn, ses det, at procentmæssigt flere piger Altid eller For det meste føler sig trygge på skolen (92%) end drengene (87,7%). Er du blevet mobbet i dette skoleår? Meget tit ,3 1 0,7 Tit 1 1, ,7 En gang i mellem 2 3, ,4 Sjældent 6 9,2 8 10, Aldrig 56 86, ,1 Som det fremgår af tabellen, indikerer undersøgelsen, at der generelt er en relativ lav grad af mobning på efterskolen. Det er dog værd at fremhæve, at én pige Meget tit og én dreng Tit føler sig mobbet. Derudover oplever to drenge En gang i mellem at blive mobbet på skolen. Jeg føler, at jeg hører hjemme på min skole 2

3 Helt enig 36 55, ,6 Enig 17 26, ,4 Hverken enig eller uenig 10 15,4 5 6, ,7 Uenig 2 3,1 1 1,3 3 2,1 Helt uenig ,1 Overorndet set er 85 % af skolens elever Helt enig eller Enig i, at de føler de hører hjemme på skolen. Dog gælder det, at flere piger (88%) end drenge (81,6%) er Helt enig eller Enig i ovenstående udsagn. Det er værd at bemærke, at seks af skolens elever (to drenge, fire piger) er Helt uenig eller Uenig i, at de hører hjemme på skolen. Sammenligner man med forrige tabel Er du blevet mobbet i dette skoleår er det værd at fremhæve forholdet mellem, at kun to elever Meget tit eller Tit er blevet mobbet, mens seks elever er Uenig eller Helt Uenig i, at de hører hjemme på skolen. Dette indikerer, at de pågældende elevers manglende oplevelse af at høre hjemme på efterskolen, ikke udelukkende kan tilskrives, at de bliver mobbet af andre. Jeg kan godt lide pauserne i skolen Helt enig 44 67, , ,6 Enig 16 24, , ,9 Hverken enig eller uenig 4 6,2 5 6,7 9 6,4 Uenig Helt uenig 1 1,5 2 2,7 3 2,1 Eleverne i undersøgelsen er overnedet glade for pauserne på skolen. 2,1 % svarer dog, at de er Helt uenig i, at de kan lide pauserne i skolen. Det drejer sig om en dreng og to piger. Desuden angiver ni elever, fire drenge og fem piger, at de er Hverken enig eller uening i, at de godt kan lide pauserne. Det svarer samlet set til 6,4% af de medvirkende elever. De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. Helt enig 32 49, , ,3 Enig 27 41, , ,3 Hverken enig eller uenig 6 9, ,6 Uenig ,7 2 1,4 Helt uenig ,7 2 1,4 Som det fremgår af tabellen oplever størstedelen af eleverne, at deres klassekammerater er venlige og hjælpsomme. Fire piger angiver dog, at de er Helt uenig eller Uenig i dette udsagn. Det svarer til 5,4% af pigerne og 2,8% af alle elever. 3

4 Andre elever accepterer mig, som jeg er Helt enig 32 49, , ,9 Enig , ,7 Hverken enig eller uenig 6 9, ,6 Uenig 1 1,5 1 1,3 2 1,4 Helt uenig ,7 2 1,4 Generelt set har størstedelen af de medvirkende drenge og piger en oplevelse af, at andre accpterer dem som de er. Det gælder således for 89,2% af drengene og 88% af pigerne, at de er Helt enig eller Enig i, at de bliver accepteret som de er. Det svarer til 88,6 % af eleverne i undersøgelsen. Dog er fire elever, en dreng og tre piger, Helt uenig eller Uenig i, at andre accepterer dem, som de er. Det svarer til 2,8% af eleverne i undersøgelsen. Til sammenligning galt det for 5,5% af eleverne i 7-9 klasse i Faglig trivsel Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver længe nok? Meget tit , ,6 Tit 37 56, ,6 En gang i mellem 15 23, , ,1 Sjældent Aldrig ,3 1 0,7 Som det fremgår af tabellen oplever størstedelen af eleverne, at de Meget tit eller Tit kan finde en løsning på problemer, bare de prøver længe nok (77,2%). Mest fremtrædende er det, at 22,1% af alle medvirkende elever kun En gang i mellem kan finde en løsning. Tallet ligger dog under gennemsnittet for Den Nationale Trivselsmåling for 7-9. klasse fra 2016, hvor det galt for 26,3%. Af alle medvirkende elever på efterskolen svarer kun én, at hun Aldrig kan finde en løsning på problemer, bare hun prøver længe nok. Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? Helt enig 15 23, ,6 Enig 42 64, , ,7 4

5 Hverken enig eller uenig 8 12, ,3 Uenig ,3 1 0,7 Helt uenig ,3 1 0,7 Hovedparten af de medvirkende elever er Helt enig eller Enig i, at de tit kan klare det de sætter sig for (84,3%). Fordeles besvarelserne på køn, ses det, at 87,7% af drengene er Helt enig eller Enig i udsagnet, mens det gælder for 81,3% af pigerne. Der kan altså tales om en mindre kønsmæssig forskel i respondenternes svar. For to elever gælder det, at de er Helt uenig eller Uenig i udsagnet, svarende til 1,4% af det samlede antal besvarelser. Kan du koncentrere dig i timerne? Meget tit 6 9, ,6 Tit 27 41, En gang i mellem 21 32, ,3 Sjældent 11 16,9 5 6, ,4 Aldrig ,3 1 0,7 Af tabellen fremgår respondenternes svar på spørgsmålet Kan du koncentrere dig i timerne?. Her svarer 50,7% af drengene, at det kan de Meget tit eller Tit mod 56% af pigerne. Til sammenligning galt det for 67% af drengene og 66,3% af pigerne i 7-9. Klasse i Trivselsmålingen For 16,9% af drengene i målingen på Elbæk Efterskole gælder det desuden, at de Sjældent kan koncentrere sig i timerne, mod 6,7% af pigerne. Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen Meget tit 4 6,2 2 2,7 6 4,3 Tit 18 27, , ,6 En gang i mellem 28 43, , ,1 Sjældent 11 16, , ,7 Aldrig 4 6, ,3 Som der fremgår af tabellen kan 67,1% af alle medvirkende elever kun En gang i mellem, Sjældent eller Aldrig hurtigt koncentrere sig igen, hvis de bliver forstyrret i undervisningen. Til sammenligning svarede 54,9% af eleverne i 7-9. Klasse det samme i Den Nationale Trivselsmåling Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 5

6 Meget tit 11 16, ,4 Tit 31 47, , ,4 En gang i mellem 21 32, Sjældent 1 1,5 5 6,7 6 4,3 Aldrig 1 1, ,9 Tabellen viser, hvor tit eleverne oplever at lære dét de gerne vil i skolen. Det fremgår at 64,6% af drengene og 61,3% af pigerne Meget tit eller Tit lærer det de gerne vil. Der altså ikke store forskelle kønnene imellem. Dog ses der en højere repræsentation af piger end drenge som svarer, at de Sjældent eller Aldrig lærer dét de gerne vil. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode 9 13, , ,4 Gode 28 43, , ,6 Middel 25 38, , Under middel 3 4,6 4 5,3 7 5 Som det fremgår af tabellen svarer 95% af de medvirkende elever, at deres lærer synes deres fremskridt er Middel, Gode eller Virkelig gode. Det fremgår også, at flere drenge (38,5%) end piger (22,7%) angiver lærerens vurdering af deres fremskridt som Middel. Jeg klarer mig godt fagligt i skolen Helt enig 17 26, ,1 Enig 23 35, Hverken enig eller uenig 20 30, Uenig 4 6, Helt uenig ,1 Jeg ønsker ikke at svare 1 1, ,7 Af tabellen fremgår det, at 67,1% af alle de medvirkende elever er Enig eller Helt enig i, at de klarer sig godt i skolen. En procentmæssig svarfordeling, som ligger tæt op af den nationale tendens (67,8%) Fordeles elevernes svar på køn ses det, at procentmæssigt flere piger end drenge oplever de kalrer sig godt i skolen. Således erklærer 72% af pigerne sig Enig eller Helt enig i udsagnet, mens det kun gælder for 61,6% af drengene. Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen Helt enig 6 9, , ,1 Enig 31 47, , ,3 Hverken enig eller uenig 21 32, , ,6 Uenig 5 7,7 4 5,3 9 6,4 6

7 Helt uenig ,1 Jeg ønsker ikke at svare 2 1, ,4 Af de 140 medvirkende elever er 86 Helt enig eller Enig i, at de gør gode faglige fremskridt i skolen. Det svarer til 61,4% af de medvirkende elever. Til sammenligning galt det for 66,7 % af eleverne i 7-9. Klasse i Trivselsmålingen Fordeles efterskoleelevernes besvarelser på køn, ses det, at flere piger end drenge oplever de gør gode faglige fremskridt. Således er 65,4% af pigerne Enig eller Helt enig i udsagnet, mod 56,9% af drengene. Støtte og inspiration Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad i skal arbejde med i klassen? Meget tit 1 1,5 2 2,7 3 2,1 Tit 3 4,6 5 6,7 8 5,7 En gang i mellem 30 46, , ,6 Sjældent 17 26, , ,6 Aldrig , ,3 Jeg ønsker ikke at svare 1 1, ,7 Tabellen viser i hvilket omfang eleverne oplever at være medbestemmende for, hvad der skal arbejdes med i undervisningen. Som det fremgår af tabellen, vurderer hovedparten af de medvirkende elever, at de kun En gang i mellem, Sjældent eller Aldrig er med til at bestemme, hvad der skal arbejdes med i klassen. I alt udgør de 91,5% af det samlede antal besvarelser. Til sammenligning galt det for 87,1% af eleverne i 7-9. klasse i Trivselsmålingen 2016 Er undervisningen kedelig? Meget tit 4 6,2 4 5,3 8 5,7 Tit 18 27, , En gang i mellem 34 52, , ,9 Sjældent 8 12, ,3 Aldrig 1 1,5 2 2,7 3 2,1 På spørgsmålet om hvorvidt undervisningen er kedelig, svarer 57,9% af de medvirkende En gang i mellem, mens 25,7% svarer Tit eller Meget tit. Blandt de mindst positive besvarelser ses en markant forskel mellem kønnene. Mens 33,9% af drengene angiver, at undersivningen Tit eller Meget tit er kedelig gælder det kun for 18,8% af de medvirkende piger. Til sammenligning gælder det for 29,2% af pigerne og 34,9% af drengene i den nationale trivselsmåling for Der er altså procentmæssigt færre elever, der Tit eller Meget tit oplever undervisningen som kedelig på Elbæk Efterskole, end nationalt. Er undervisningen spændende? 7

8 Meget tit 1 1, Tit 16 24, ,4 En gang i mellem 34 52, Sjældent 11 16, ,3 Aldrig 3 4, ,3 Tabellen virser svarfordelingen på spørgsmålet om, hvorvidt undervisningen er spændende. Det fremgår, at flere piger (36%) end drenge (26,1%) vurderer undervisningen Meget tit eller Tit er spændende. Til trods for at tallene fremstår lavt, er begge over gennemsnittet for 7-9. Klasse i Trivselsmålingen Her svarer 25,6% af drengene og 29,2% af pigerne, at undervisningen Meget tit eller Tit er spændende. Omvendt må det fremhæves, at hele 21,5% af de medvirkende drenge fra Elbæk Efterskole Sjældent eller Aldrig oplever, at undervisningen er spændende. Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? Meget tit 12 18, , ,6 Tit ,7 En gang i mellem 21 32, , ,7 Sjældent 6 9, ,6 Aldrig ,7 2 1,4 For lidt over halvdelen af de medvirkende elever (54,3%) gælder det, at de Meget tit eller Tit oplever, at underviserne hjælper dem med at lære på måder, der virker godt. Af tabellen fremgår det, at dette gælder for procentmæssigt flere drenge (58,5%) end piger (50,7%). Som ved de tre foregående spørgsmål angiver flest elever En gang i mellem som svar på spørgsmålet. Sammenlignes resultaterne med Trivseslsmålingen 2016 for elever i 7-9. Klasse, ses det, at procentmæssigt flere elever på landsplan oplever, at lærerne Meget tit eller Tit hjælper med at lære på måder, som virker godt. Det gælder både drenge (58,5% af drengene på efterskolen mod 65% nationalt), piger (50,7% af pigerne på efterskolen mod 59,6% nationalt) og samlet (54,3% af eleverne på efterskolen mod 61,3% nationalt). Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. Helt enig 5 7, ,7 Enig 9 13, ,7 Hverken enig eller uenig 30 46, , ,4 Uenig 19 29, ,9 Helt uenig 2 3, ,6 Jeg ønsker ikke at svare ,3 1 0,7 8

9 Tabellen viser svarfordelingen for, hvorvidt undervisningen giver eleverne lyst til at lære mere. Mest bemærkelsesværdigt er det, at 32,3% af drengene er Uenig eller Meget uenig i, at undervisningen giver dem lyst til at lære mere. Det er procentmæssigt mange, både hvis man sammenlinger med pigerne på skolen (12%) og med drengene i den nationale trivselsmåling 2016 (19,4%). På samme vis gælder det, at markant færre drenge er Enig eller Helt enig i, at undervisningen giver dem lyst til at lære mere (21,5%), end både pigerne pigerne på skolen (40%) og drengene i den nationale trivselsmåling (35,5%). Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. Antal % Antal Procent Antal Procent Helt enig 8 12, ,4 Enig 35 53, , ,3 Hverken enig eller uenig 20 30, , ,6 Uenig 0 3, ,6 Helt uenig ,1 Af de 140 medvirkende elever er 92 Helt enig eller Enig i, at lærerne er gode til at støtte og hjælpe i skolen, når de har brug for det. Det svarer til 65,7% af de medvirkende elever, heraf 66,1% af drengene og 65,3% af pigerne. Af tabellen fremgår det også, at 8% af pigerne er Uenig eller Helt uenig i, at lærerne er gode til at støtte dem i skolen, når de har brug for hjælp. Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen Helt enig 4 6,2 2 2,7 6 4,3 Enig 17 26, , ,1 Hverken enig eller uenig 32 49, , ,1 Uenig 7 10, ,6 Helt uenig 4 6, ,1 Jeg ønsker ikke at svare 1 1, ,7 Af tabellen fremgår, hvor enige eleverne er i, at lærerne sørger for at bruge deres ideer i undervisningen. Tabellen viser, at godt halvdelen af de medvirkende elever er Hverken enig eller uenig i udsagnet (52,1%). Til sammenligning gælder det for 45,1% af eleverne i 7-9. klasse i Trivselsmålingen Samlet set erklærer procentmæssigt flere drenge (32,2%) end piger (21,4%) sig Helt enig eller Enig i, at lærerne sørger for at bruge deres ideer i undervisningen. Respondenternes besvarelser står delvist i kontrast til resultaterne af spørgsmålet Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad i skal arbejde med klassen, hvor 46,2% af drenge og 49,4% af pigerne angav, at Sjældent eller Aldrig var med til at bestemme. Ro og orden 9

10 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro Meget tit 8 12, ,1 Tit 30 46, , ,6 En gang i mellem 22 33, , ,3 Sjældent 4 6,2 7 9,3 11 7,9 Aldrig 1 1,5 2 2,7 3 2,1 Samlet set indikerer besvarelserne, at lærerne på efterskolen er gode til hurtigt at skabe ro, hvis der er larm i klassen. Således angiver 58,5% af drengene og 53,3% af pigerne, at lærerne Meget tit eller Tit hurtigt kan få skabt ro i klassen. Til sammenligning gælder det for hhv. 49,7% af drengene og 45% af pigerne i 7-9. klasse i Trivselsmålingen Møder dine lærere præcist til undervisningen? Meget tit 5 7, ,1 Tit 36 55, , ,3 En gang i mellem 14 21, ,9 Sjældent 9 13, ,6 Aldrig 1 1,5 2 2,7 3 2,1 Af tabellen fremgår det, at størstedelen af skolens elever oplever deres lærere Tit eller Meget tit møder præcist ind til undervisningen (66,4%). Selvom dette omfatter hovedparten af skolens elever, mener 33,6% af de adspurgte, at lærerne kun En gang i mellem, Sjældent eller Aldrig møder præcist til undervisningen. Dette er dog lavere end gennemsnittet i Trivselsmålingen 2016, hvor 37,3% af eleverne i 7-9. klasse angav, at lærerne kun En gang i mellem, Sjældent eller Aldrig mødte præcist til undervisningen. Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? Meget tit 36 55, , ,1 Tit 24 36, ,6 En gang i mellem 5 7, ,9 Sjældent Aldrig ,7 2 1,4 10

11 Tabellen viser elevernes oplevelse af, hvorvidt det er let at høre, hvad læreren siger i timerne. Her svarer 90,7% af eleverne, at det Meget tit eller Tit er let at høre, hvad læreren siger. Til sammenligning galt det for 87,2 % af eleverne i 7-9. klasse i Trivselsmålingen Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? Meget tit 24 36, ,1 Tit 31 47, , ,4 En gang i mellem 9 13, , ,3 Sjældent 1 1,5 1 1,3 2 1,4 Aldrig ,3 1 0,7 I undersøgelsen blev eleverne også sprugt til, om det er let at høre, hvad de andre elever siger i timerne. Her svarer 83,5% af respondenterne Meget tit eller Tit, heraf 84,6% af de medvirkende drenge og 82,7% af de medvirkende piger. Sammenlignes resultaterne med tallene fra 7-9. klasse i Trivselsmålingen 2016 ses det, at kun 71,8% af drengene og 70,2% af pigerne Meget tit eller Tit har let ved at høre, hvad andre elever siger i timerne. Resultaterne, sammenholdt med svarene frembragt i den forrige tabel, indikerer, at der generelt er ro blandt eleverne, når de selv eller lærerne siger noget i undervisningen Øvrige spørgsmål Jeg prøver at forstå mine venner når de er triste eller sure Meget tit 21 32, , ,4 Tit 38 58, ,4 En gang i mellem 6 9, ,4 Sjældent ,7 Aldrig Resultaterne af undersøgelsen indikerer, at eleverne på Elbæk Efterskole ofte forsøger at forstå deres venner, når de er triste eller sure. Således angiver 90,8 % af drengene og 94,7% af pigerne, at de Meget tit eller Tit forsøger at forstå deres kammerater, når de er triste eller sure. Til sammenling gælder det for 70,4% af drengene og 90 % af pigerne i 7-9. klasse i Trivselsmålingen Der kan altså tales om en forskel på 20,4 procentpoint mellem de medvirkende drenge på Elbæk Efterskole og Den nationale trivselsmåling. Jeg er god til at samarbejde med andre Meget tit 17 26, ,9 11

12 Tit 34 52, , En gang i mellem 12 18, Sjældent 2 3, ,4 Aldrig ,3 1 0,7 Hovedparten af de medvirkende elever oplever, at de Meget tit eller Tit er gode til at arbejde sammen med andre. Det gælder således for 78,5% af de medvirkende drenge og 86,7% af de medvirkende piger. For både drenge og piger gælder det, at procentmæssigt flere svarer Meget tit eller Tit til udsagnet, sammenlignet med eleverne i 7-9. klasse i Trivselsmålingen Her galt det kun for 70,3% af drengene og 75,7% af pigerne. Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt Meget tit 25 38, , ,3 Tit 27 41, , En gang i mellem 11 16, , ,4 Sjældent 2 3, ,6 Aldrig ,3 1 0,7 På spørgsmålet om, hvorvidt eleverne siger deres mening, når de synes, at noget er uretfærdigt, svarer 94, at gør de Meget tit eller Tit. Det svarer til 69,3% af de 140 medvirkende elever. Fordeles besvarelserne på køn, ses det, at procentmæssigt flere drenge (80%) end piger (60%) angiver, at det gør de Meget tit eller Tit. Denne tendens kan også ses i Trivselsmålingen 2016, hvor tendensen dog er mindre udtalt. Her angiver 68,3% af drengene og 61,1% af pigerne, at de Meget tit eller Tit siger deres mening, når de synes, at noget er uretfærdigt. Hvor tit har du ondt i maven? Meget tit 0 0,0 1 1,3 1 0,7 Tit 3 4, ,3 En gang i mellem 5 7, , Sjældent , ,7 Aldrig 18 27, , ,3 Overordnet set peger elevernes besvarelser i retning af, at relativt få elever ofte har problemer med ondt i maven. I alt angiver 5% af eleverne, at de Meget tit eller Tit har ondt i maven. Dette tal er lidt lavere end landsgennemsnittet for 7-9. klasse, hvor 8,8% af de medvirkende elever angav, at de Meget tit eller Tit havde ondt i maven. 12

13 Hvor tit har du ondt i hovedet? Meget tit 1 1,5 4 5,3 5 3,6 Tit 4 6, , ,7 En gang i mellem 18 27, , Sjældent 30 46, , Aldrig 12 18, , ,7 Af tabellen fremgår det, at 20 af de medvirkende 140 elever Meget tit eller Tit har ondt i hovedet. Det svarer til 14,3% af det samlede antal respondenter. Der er altså markant flere elever, som døjer med hovedpine end ondt i maven. Af de 20 elever, som Meget tit eller Tit har ondt i hovedet, er 80% piger. Samlet set ligger det procentmæssige antal elever med hyppig hovedpine dog under gennemsnittet for eleverne i 7-9. Klasse, som blev målt i Trivselsmålingen Her angav 20,3 %, at de Meget tit eller Tit havde ondt i hovedet. Har du selv mobbet nogen på efterskolen i dette skoleår? Meget tit 0 0,0 1 1,3 1 0,7 Tit 1 1, ,7 En gang i mellem 4 6, ,9 Sjældent 12 18,5 2 2, Aldrig 47 72, Jeg ønsker ikke at svare 1 1, ,7 Resultaterne, som er fremført i tabellen ovenfor, viser, at flere drenge end piger har mobbet nogen på efterskolen i år. Således svarer kun en pige, at hun Meget tit har mobbet nogen, mens fem drenge angiver, at de En gang i mellem eller Tit har mobbet andre på efterskolen. I alt udgør de seks elever 4,3% af det samlede antal elever på skolen. Tallet er dermed på niveau med gennemsnittet fra trivselsmålingen 2016, hvor 4,4% af eleverne angiver, at de Meget tit, Tit eller En gang i mellem har mobbet andre i indeværende skoleår. Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende Meget tit 4 6, Tit 16 24, , ,6 En gang i mellem 30 46, ,1 Sjældent , ,3 Aldrig 2 3,1 5 6,

14 En markant del af de medvirkende elever angiver, at de Sjældent eller Aldrig selv kan gøre noget for, at undervisningen bliver spændende, hvis de keder sig. Det gælder for 23,1% af drengene og 25,4% af pigerne i undersøgelsen. Begge tal ligger dog markant under gennemsnittet i Trivselsmålingen 2016, hvor 35,4% af drengene og 35,9% af pigerne svarer, at de Sjældent eller Aldrig kan gøre noget selv. Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre? Meget tit 5 7, ,1 Tit 30 46, , ,9 En gang i mellem 23 35, , ,6 Sjældent 6 9,2 7 9,3 13 9,3 Aldrig 1 1,5 2 2,7 3 2,1 Størstedelen af de medvirkende elever angiver, at de En gang i mellem, Tit eller Meget tit selv kan gøre noget for at komme videre, hvis undervisningen er svær for dem. I alt gælder det for 88,6% af de medvirkende elever. Til sammenligning galt det samme for 86,7% af eleverne i 7-9. klasse ved den nationale trivselsmåling Jeg synes godt om udeområderne på min skole Helt enig 25 38, , ,9 Enig 33 50, , ,3 Hverken enig eller uenig 5 7, ,9 Uenig 2 3,1 1 1,3 4 2,9 Helt uenig ,7 3 2,1 Af tabellen fremgår det, at 89,3% af drengene og 88% af pigerne, er Helt enig eller Enig i, at de synes godt om skolens udeområder. I alt svarer det til 87,2% af alle skolens elever. I den modsatte ende er 7 elever, svarende til 5%, Helt uenig eller Uenig i udsagnet. Sammenlignes resultaterne med Trivselsmålingen 2016, svarer blot 48% af eleverne i 7-9. klasse, at de Helt enig eller Enig i ovenstående udsagn. Der er altså markant flere elever på Elbæk Efterskole, som er glade for skolens udeområder, end der er i en almindelig folkeskole. Jeg synes godt om undervisningslokalerne på min skole Helt enig 18 27, ,3 Enig 31 47, ,4 Hverken enig eller uenig , ,6 Uenig 1 1, ,9 Helt uenig 2 3,1 2 2,7 4 2,9 14

15 På samme vis som med udeområderne er eleverne på Elbæk Efterskole overvejende tilfredse med undervisningslokalerne på skolen. Således erklærer 75,4% af drengene og 76% af pigerne sig Helt enig eller Enig i, at de synes godt om undervisningslokalerne på skolen. Sammenholdes tallene med Trivselsmålingen 2016 ses det, at både drenge og piger på Elbæk Efterskole er mere tilfredse med deres undervisningslokaler end gennemsnittet på landsplan. Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene Helt enig 21 32, , ,9 Enig 33 50, ,1 Hverken enig eller uenig 8 12,3 7 9, ,7 Uenig 2 3,1 1 1,3 3 2,1 Helt uenig 1 1,5 2 2,7 3 2,1 Ud af de 140 medvirkende elever angiver 119, at de er Helt enig eller Enig i, at toiletterne på skole er pæne og rene. Det svarer til 85% af det samlede antal respondenter. Til sammenligning galt det kun for 20,1% af de medvirkende elever i 7-9. klasse i Trivselsmålingen På samme vis er andelen af elever, som er Helt uenig i udsagnet, markant lavere på Elbæk Efterskole (2,1%) end gennemsnittet i 7-9. klasse i Trivselsmålingen 2016 (28,7%). 15

Trivselsmåling i folkeskolen klasse

Trivselsmåling i folkeskolen klasse Trivselsmåling i folkeskolen 4.-9. klasse q1. Er du glad for din skole? Tit eller meget tit: 60 % Landsgennemsnit: 72 % 5 3 1 29% 21% 43% 39% 31% 23% Er du glad for din skole? 4% 7% 1% 2% q2. Er du glad

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering februar 2017

Undervisningsmiljøvurdering februar 2017 Undervisningsmiljøvurdering februar 2017 Deltagelsesprocent 4. 6. klasse: 19 elever af 42 7. 9. klasse: 40 elever af 46 Hvilket for 4. 6. klasse giver en deltagelsesprocent på 45 og for 7. 9. klasse en

Læs mere

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Under landsplan Svarer til landsplan Over landsplan q1. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din klasse? q3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? q4.

Læs mere

Spørgeramme til elever i klasse

Spørgeramme til elever i klasse Spørgeramme til elever i 4.-9. klasse Her kan du se, hvilke spørgsmål og svarkategorier eleverne bliver præsenteret for i trivselsmålingen. Selve besvarelsen af spørgeskemaet skal ske elektronisk. 1 Er

Læs mere

Trivselsundersøgelse Fjerde til niende klasse

Trivselsundersøgelse Fjerde til niende klasse Trivselsundersøgelse 2015 - Fjerde til niende klasse Svarfordeling angivet i procent af totale antal besvarelser. Folkeskoler og specialskoler i Holbæk sammenlignet med landsgennemsnit. Svar afgivet i

Læs mere

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Spørgsmål Svarmuligheder Varde Kommune 4-9 klasse 1. Er du glad for din skole? 2. Er du glad for din klasse? 3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt

Læs mere

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse Resultat af trivselsmåling 4.-9.kl. januar-marts 2015 Spørgsmål 1-40 svarkategorier Hele landet 4-9 klasse q1. Er du glad for din skole? Meget tit 29% 25% q1. Er du glad for din skole? Tit 43% 44% q1.

Læs mere

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= ODENSE. Kommune: N= 242. Skole: ÅLØKKESKOLEN N= 45. Klassetrin: N= 21.

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= ODENSE. Kommune: N= 242. Skole: ÅLØKKESKOLEN N= 45. Klassetrin: N= 21. N= 2 Skole 4-9 29% 28% 8% 43% 45% 5% q. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din? q3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? q4. Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker

Læs mere

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= AARHUS. Kommune: N= 787. Skole: KRAGELUNDSKOLEN N= 72. Klassetrin: N= 18.

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= AARHUS. Kommune: N= 787. Skole: KRAGELUNDSKOLEN N= 72. Klassetrin: N= 18. q1. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din? Virkelig gode Skole 4- Klassetrin Klasse 2% 27% 45% 44% 17% 43% 45% 44% 42% 67% 23% 22% % 10% 11% 4% 4% 2% 4% 6% 267447 13310 468 71 18 3% 40% 51%

Læs mere

INDLEDNING Nationalt Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE...

INDLEDNING Nationalt Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE... Trivselsmåling 2015 Indhold INDLEDNING... 4 Nationalt... 4 Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE.... 4 PÅ 0.-3. KLASSER VISER TO AF SPØRGSMÅLENE

Læs mere

Trivselsmåling 2015 Bornholm 4-9 klasse Afd. Åvang - Rønneskolen

Trivselsmåling 2015 Bornholm 4-9 klasse Afd. Åvang - Rønneskolen Trivselsmåling 2015 4-9 klasse Afd. - Rønneskolen 1. Er du glad for din skole? 5 4 4 3 2 1 1 imellejm sjædent 2. Er du glad for din klasse? 4 4 3 2 1 1 imellejm sjædent 1 Trivselsmåling 2015 4-9 klasse

Læs mere

Er du glad for din efterskole? (4086) Er du glad for din klasse? (4102) Meget tit 86 Meget tit 78 Tit 58 Tit 57 En gang i mellem 9 En gang i mellem

Er du glad for din efterskole? (4086) Er du glad for din klasse? (4102) Meget tit 86 Meget tit 78 Tit 58 Tit 57 En gang i mellem 9 En gang i mellem Er du glad for din efterskole? (4086) Er du glad for din klasse? (4102) Meget tit 86 Meget tit 78 Tit 58 Tit 57 En gang i mellem 9 En gang i mellem 15 Sjældent 1 Sjældent 5 Aldrig 0 Aldrig 0 Jeg ønsker

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 50% (12 51% (37 51% (1.275 Pige 50% (12 49% (35 49% (1.207 Er du glad for din skole? Meget tit 75% (18 54% (39 38% (949 Tit 21% (5 35%

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Egebjergskolen, klassetrin Horsens Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Egebjergskolen, klassetrin Horsens Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Horsens Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE TRIVSEL 2017/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Emmerske Efterskole, klassetrin Tønder Kommune

EMMERSKE EFTERSKOLE TRIVSEL 2017/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Emmerske Efterskole, klassetrin Tønder Kommune EMMERSKE EFTERSKOLE TRIVSEL 201/1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Tønder Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på

Læs mere

Bilag C.2: Spørgeskema til elever

Bilag C.2: Spørgeskema til elever Bilag C.2: Spørgeskema til elever VELKOMMEN TIL TRIVSELSMÅLING I SKOLEN! Du skal nu i gang med at besvare nogle spørgsmål om, hvordan du har det i skolen. Der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar.

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Østervang, 4.- Glostrup Kommune Østervang, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Øster Hornum Skole, klassetrin Rebild Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Øster Hornum Skole, klassetrin Rebild Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Rebild Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 sgruppering=4-6 klasse (skolen (alle skoler Køn Dreng 38% (9 44% (41 50% (1.307 Pige 63% (15 56% (52 50% (1.294 Er du glad for din skole? Meget tit 50% (12 44% (41

Læs mere

Sankt Ansgars Skoles undervisningsmiljøvurdering klasse Antal respondenter: 181

Sankt Ansgars Skoles undervisningsmiljøvurdering klasse Antal respondenter: 181 Sankt Ansgars Skoles undervisningsmiljøvurdering 2018 4.-9. klasse Antal respondenter: 181 Er du glad for din skole? Meget tit 44 Tit 62 Engang imellem 34 Sjældent 15 Aldrig 6 Jeg ønsker ikke at svare

Læs mere

UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering)

UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) Marts 2019 Skolen har udarbejdet en UMV der primært basere sig på spørgerskemaer, der vurdere det æstetiske miljø, det psykiske og det fysiske miljø. Med udgangspunkt

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 55% (11 52% (42 51% (1.172 Pige 45% (9 48% (39 49% (1.138 Er du glad for din skole? Meget tit 55% (11 40% (32 20% (451 Tit 40% (8 48%

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Skødstrup Skole, klassetrin Aarhus Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Skødstrup Skole, klassetrin Aarhus Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT Aarhus Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration til

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering klasse. 55% har deltaget.

Undervisningsmiljøvurdering klasse. 55% har deltaget. Undervisningsmiljøvurdering 2016 0-3 klasse. 55% har deltaget. 1. Jeg er en: Dreng 19 svar 44% Pige 24 svar 56% 2. Er du glad for din skole? Ja, meget 27 svar 63% Ja, lidt 16 svar 37% Nej 0 svar 0% 3.

Læs mere

Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015

Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015 Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015 Den 28. april 2015 Med folkeskolereformen fulgte et nationalt mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Elevernes trivsel skal måles årligt på alle skoler ved trivselsmålingen,

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Heldagsskolen Bråby, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Heldagsskolen Bråby, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT Skoler uden kommunetilknytning Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning

Læs mere

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.)

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.) Resultater fra den nationale trivselsundersøgelse Spørgsmål til 0.-3. trin 10 9 8 7 6 1. Er du glad for din skole? 5 1 landet 0-3 0-3 3% 3% 2% 3% 2% 15% Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% Ja, meget 71% 65%

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Gentofte Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer...3

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Skolerapport Ærø Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet afdeling, 4.-9. klassetrin Varde Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold...

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Skolerapport Mariagerfjord Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...3 1.1 Indikatorer for trivsel... 3 1.2 Rapportens indhold...

Læs mere

2016/17 SKOLERAPPORT. Hestlund Efterskole, klassetrin Ikast-Brande Kommune

2016/17 SKOLERAPPORT. Hestlund Efterskole, klassetrin Ikast-Brande Kommune 2016/17 SKOLERAPPORT Ikast-Brande Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration til det videre arbejde 5

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Skolerapport Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...3 1.1 Indikatorer for trivsel... 3 1.2 Rapportens indhold... 3 1.3 Læsning

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Skolerapport Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...3 1.1 Indikatorer for trivsel... 3 1.2 Rapportens indhold... 3 1.3 Læsning

Læs mere

TRIVSELSMÅLING /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Gylling Efterskole, klassetrin Odder Kommune

TRIVSELSMÅLING /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Gylling Efterskole, klassetrin Odder Kommune TRIVSELSMÅLING 201 201/19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Odder Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Skolerapport Varde Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...3 1.1 Indikatorer for trivsel... 3 1.2 Rapportens indhold... 3 1.3 Læsning

Læs mere

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Bornholms Efterskole, 4.- Bornholms Kommune Bornholms Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2017/18 SKOLERAPPORT. Blågård Skole, klassetrin Københavns Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2017/18 SKOLERAPPORT. Blågård Skole, klassetrin Københavns Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2017/18 SKOLERAPPORT Københavns Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Korsvejens Skole, klassetrin Tårnby Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Korsvejens Skole, klassetrin Tårnby Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Tårnby Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration til

Læs mere

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørbæk Efterskole, 4.- Randers Kommune Nørbæk Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Stevns Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Stevns Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Glostrup Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Strandskolen, klassetrin Greve Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Strandskolen, klassetrin Greve Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Greve Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration til

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Åløkkeskolen, klassetrin Odense Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Åløkkeskolen, klassetrin Odense Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Odense Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration til

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Korshøjskolen, klassetrin Randers Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Korshøjskolen, klassetrin Randers Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Randers Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Høsterkøb Skole, klassetrin Rudersdal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Høsterkøb Skole, klassetrin Rudersdal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Rudersdal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

KORINTH EFTERSKOLE EFTERÅR /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Korinth Efterskole, klassetrin Faaborg-Midtfyn Kommune

KORINTH EFTERSKOLE EFTERÅR /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Korinth Efterskole, klassetrin Faaborg-Midtfyn Kommune KORINTH EFTERSKOLE EFTERÅR 2018 2018/19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Trørødskolen, klassetrin Rudersdal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Trørødskolen, klassetrin Rudersdal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Rudersdal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Trekronerskolen, klassetrin Jammerbugt Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Trekronerskolen, klassetrin Jammerbugt Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT Jammerbugt Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

TRIVSEL /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sædding Efterskole, klassetrin Ringkøbing-Skjern Kommune

TRIVSEL /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sædding Efterskole, klassetrin Ringkøbing-Skjern Kommune TRIVSEL 2016-17 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sædding Efterskole, 4.- Ringkøbing-Skjern Kommune Sædding Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Skanderborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Aalestrup skole, klassetrin Vesthimmerlands Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Aalestrup skole, klassetrin Vesthimmerlands Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Vesthimmerlands Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING 2017 2016/17 SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole, klassetrin Københavns Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole, klassetrin Københavns Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole, 4.-9. klassetrin Københavns Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Brovst Skole, klassetrin Jammerbugt Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Brovst Skole, klassetrin Jammerbugt Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT Jammerbugt Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Klasserapport Årre Skole, klassetrin 5 Varde Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Lundehusskolen, klassetrin Københavns Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Lundehusskolen, klassetrin Københavns Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT Københavns Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Sejs Skole Silkeborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Sejs Skole Silkeborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Sejs Skole Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er du

Læs mere

TRIVSEL OG UMV "FORÅRET 2016" 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Efterskolen Solgården, klassetrin Ringkøbing-Skjern Kommune

TRIVSEL OG UMV FORÅRET 2016 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Efterskolen Solgården, klassetrin Ringkøbing-Skjern Kommune TRIVSEL OG UMV "FORÅRET 2016" 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen

Læs mere

TRIVSELSMÅLING HELDAGSSKOLEN BRÅBY 2015/16 SKOLERAPPORT. Heldagsskolen Bråby, klassetrin Faxe Kommune

TRIVSELSMÅLING HELDAGSSKOLEN BRÅBY 2015/16 SKOLERAPPORT. Heldagsskolen Bråby, klassetrin Faxe Kommune TRIVSELSMÅLING HELDAGSSKOLEN BRÅBY 2015/16 SKOLERAPPORT Faxe Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Klasserapport Varde Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Dannevirke Kostskole, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Dannevirke Kostskole, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT Skoler uden kommunetilknytning Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Bryrup Skole Silkeborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Bryrup Skole Silkeborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Bryrup Skole Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er

Læs mere

UVM UNDERSØGELSE 2016/17 (1.HALVÅR) 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Efterskolen Solgården, klassetrin Ringkøbing-Skjern Kommune

UVM UNDERSØGELSE 2016/17 (1.HALVÅR) 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Efterskolen Solgården, klassetrin Ringkøbing-Skjern Kommune UVM UNDERSØGELSE 2016/17 (1.HALVÅR) 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Frisholm Skole Silkeborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Frisholm Skole Silkeborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Frisholm Skole Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

Resultater fra den nationale trivselsmåling. Tabelrapport

Resultater fra den nationale trivselsmåling. Tabelrapport Resultater fra den nationale trivselsmåling 2018 Tabelrapport Udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø December 2018 02 I Indholdsfortegnelse Den nationale trivselsmåling 2018 ------------------------------------------

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

TRIVSELSMÅLING FORÅRET 2016 BERNS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bernstorffsminde Efterskole, klassetrin Faaborg-Midtfyn Kommune

TRIVSELSMÅLING FORÅRET 2016 BERNS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bernstorffsminde Efterskole, klassetrin Faaborg-Midtfyn Kommune TRIVSELSMÅLING FORÅRET 2016 BERNS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Bernstorffsminde Efterskole, 4.- Faaborg-Midtfyn Kommune Bernstorffsminde Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af

Læs mere

MELLEMTRIN 2018/ /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Rygaards Skole, klassetrin Gentofte Kommune

MELLEMTRIN 2018/ /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Rygaards Skole, klassetrin Gentofte Kommune MELLEMTRIN 2018/19 2018/19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Gentofte Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Tved Skole, klassetrin Svendborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Tved Skole, klassetrin Svendborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Svendborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

UMV /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Den Nye Friskole, klassetrin Haderslev Kommune

UMV /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Den Nye Friskole, klassetrin Haderslev Kommune UMV 16 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Haderslev Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin 5 3.1

Læs mere

SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Mølholm Skole Vejle Kommune. Trivsel, læring og sundhed 2017

SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Mølholm Skole Vejle Kommune. Trivsel, læring og sundhed 2017 RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel, læring og sundhed 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Mølholm Skole Vejle Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

UDSKOLING 2018/ /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Rygaards Skole, klassetrin Gentofte Kommune

UDSKOLING 2018/ /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Rygaards Skole, klassetrin Gentofte Kommune UDSKOLING 2018/19 2018/19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Rygaards Skole, 4.- Gentofte Kommune Rygaards Skole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Saksild Skole og Børnehus, klassetrin Odder Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Saksild Skole og Børnehus, klassetrin Odder Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Odder Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ordblindeinstituttet, klassetrin Ballerup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ordblindeinstituttet, klassetrin Ballerup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Ordblindeinstituttet, 4.- Ballerup Kommune Ordblindeinstituttet, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 4.-. klassetrin Københavns Kommune Carolineskolen, 4.-. klassetrin Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer

Læs mere

/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Midtals Friskole, klassetrin Sønderborg Kommune

/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Midtals Friskole, klassetrin Sønderborg Kommune /1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sønderborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin 5 3.1 Indikator

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling)

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Orientering om resultater fra den nationale trivselsmåling I folkeskolereformen er der fokus på at øge trivslen blandt

Læs mere

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER 1 1/1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Brønderslev Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen

Læs mere

DCUM ARRILD PRIVATSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Arrild Privatskole, klassetrin Tønder Kommune

DCUM ARRILD PRIVATSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Arrild Privatskole, klassetrin Tønder Kommune DCUM ARRILD PRIVATSKOLE 2015/1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Tønder Kommune Indhold 1 Om rapporten 1.1 Læsning af figurer 2 Svaroverblik 4 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin

Læs mere

Center for Børn & Undervisning. Den nationale trivselsundersøgelse 2015. Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015

Center for Børn & Undervisning. Den nationale trivselsundersøgelse 2015. Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015 Center for Børn & Undervisning Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015 Dato 17. juni 2015 Notat udarbejdet af: Finn Sonne Holm Den nationale trivselsundersøgelse 2015 Den samlede spørgerammer for

Læs mere

DAGBEHANDLINGSSKOLENFORTUNA EFTERÅR /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Dagbehandlingsskolen Fortuna, klassetrin Københavns Kommune

DAGBEHANDLINGSSKOLENFORTUNA EFTERÅR /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Dagbehandlingsskolen Fortuna, klassetrin Københavns Kommune DAGBEHANDLINGSSKOLENFORTUNA EFTERÅR 2016 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Dagbehandlingsskolen Fortuna,.- Københavns Kommune Dagbehandlingsskolen Fortuna,.- Indhold 1 Om rapporten 1.1 Læsning af

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...3 1.1 Indikatorer for trivsel... 3 1.2 Rapportens indhold... 3 1.3 Læsning af figurer...4

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Rosenkilde Skole, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Rosenkilde Skole, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 9A Skole 9, ABC Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 9A Skole 9, ABC Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT 9A Skole 9, ABC Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Bistrupskolen, klassetrin Rudersdal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Bistrupskolen, klassetrin Rudersdal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT Rudersdal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens

Læs mere

SKOLEÅRET 19/ /19 SKOLERAPPORT. Ringe Kost- og Realskole, klassetrin Faaborg-Midtfyn Kommune

SKOLEÅRET 19/ /19 SKOLERAPPORT. Ringe Kost- og Realskole, klassetrin Faaborg-Midtfyn Kommune SKOLEÅRET 19/20 2018/19 SKOLERAPPORT Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Holmstrupgård - Psykiatri for unge, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Holmstrupgård - Psykiatri for unge, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT Skoler uden kommunetilknytning Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3

Læs mere

TRIVSEL. Resultater for klassetrin. Ønsker ikke at svare. Er du glad for din skole? Er du glad for din klasse?

TRIVSEL. Resultater for klassetrin. Ønsker ikke at svare. Er du glad for din skole? Er du glad for din klasse? RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er du glad for

Læs mere

SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Fredensborg Skole Fredensborg Kommune. Trivsel og UMV 2018

SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Fredensborg Skole Fredensborg Kommune. Trivsel og UMV 2018 RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Fredensborg Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

1 Svaroverblik Svaroverblikket herunder viser hvor stor en andel af eleverne i kommunen, som har besvaret henholdsvis ikke besvaret

1 Svaroverblik Svaroverblikket herunder viser hvor stor en andel af eleverne i kommunen, som har besvaret henholdsvis ikke besvaret DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 16-17 17-18 18-19 KOMMUNERAPPORT Syddjurs Kommune, 4.-9. klassetrin 1 Svaroverblik Svaroverblikket herunder viser hvor stor en andel af eleverne i kommunen, som har

Læs mere

Resultaterne fra den nationale trivselsmåling 2017

Resultaterne fra den nationale trivselsmåling 2017 Resultaterne fra den nationale trivselsmåling 2017 Tabelrapport INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse Den nationale trivselsmåling Svaroverblik 0.-3. Klasse 5 Indikatorer for trivsel 11 4.-6. klasse

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Nivå Skole Fredensborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Nivå Skole Fredensborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Nivå Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er

Læs mere