Måling af vejslid fra landbrugskøretøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måling af vejslid fra landbrugskøretøjer"

Transkript

1 Måling af vejslid fra landbrugskøretøjer Tom Elmer Christensen, KL Susanne Baltzer, VD Henrik Haslund Thustrup, VD Henrik Clemmensen, VD Martin Frimann Mortensen, VD

2 Baggrund Stadigt større landbrug og generelt mere nedbør betyder ønske om større (og tungere) maskiner, gerne med bælter For nuværende ønskes lempelser for Grimme Maxtron roeoptager og 10 tons gyllevogn på lavtryksdæk, der i dag kun kører med dispensation Der ønskes tilladelse (eller dispensation) for kørsel med Ploeger ærtehøster, der gerne må køre på hjul men ikke på bælter Dispensation for roeoptager Dispensation for 10 ton gyllevogn

3 Kommunernes perspektiv 3. Kommunerne behandler hvert år mange ansøgninger om dispensation Næppe tvivl om, at tunge og brede landbrugsmaskiner er hårde ved vejene Tungt lastede lastbiler er også hårde ved vejene Alligevel beslutter næsten alle landkommuner at give dispensation Ønske om at støtte landbruget og virksomheder i kommunen

4 Kommunernes perspektiv 4. KL meget tilfreds med, at vi skaffer os praktisk viden sammen med erhvervet Også stærkt, at Guldborgsund Kommune, Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen og Asfaltindustrien er med Test i Guldborgsund bekræfter belastningen af vejene Giver nyttig viden til brug for vedligeholdelse og forebyggelse af vejslid Rapporten bliver grundlag for en politisk behandling i KL Ønske om erhverv på landet skal med i en ny national Transport og Mobilitetsplan Ønsker også ensartet regelsæt og dispensationer over flere år Tænk dispensation til tunge landbrugsmaskiner ind i kontrakter om vejvedligehold

5 Hvad er vejsliddet under landbrugskøretøjerne? 5. Flere tidligere undersøgelser viser forskellige resultater Vejdirektoratet har foranlediget en foranalyse for at beskrive projekt til at belyse konsekvenser og omkostninger for kommunale vejmyndigheder ved tungere landbrugskøretøjer på veje og broer Selve analysen er vurderet til at tage 3 år og koste 12 mio. kr. og er ikke sat i gang. Praktiske forsøg blev sat i gang, i håb om at kunne be- eller afkræfte nogle af de p.t. anvendte vurderingsmetoder og beregninger. Forsøgene blev gennemført over 4 dage i maj 2018.

6 Vi har undersøgt køretøjerne i forhold til 6. Overfladeskader / revner Tryk i dybden Kantbelastning Vrid Vægt, kontakttryk og dæktryk På typiske veje på landet

7 Køretøjer Ploeger ærtehøster 27 ton total vægt Grimme roeoptager 32 ton total vægt

8 Køretøjer 7 akslet 56 ton lastbil 56 ton total vægt Traktor med gyllevogn 46 ton og 39 ton total vægt (10 ton og 8 ton aksel vægt)

9 Køretøjer Blokvogn med Grimme roeoptager 69 ton total vægt

10 10. Overfladeforsøg - Kristinelundsvej

11 11. Kristinelundsvej - Overfladeskader

12 12. Overfladeforsøg - Sporkøring

13 Overfladeforsøg varmblandet asfalt og vrid 13. Vrid forsøg

14 Overfladeforsøg konklusioner - I 14. Resultater viser forskel på belægningstype og dæktype. Ribbemønster giver svedning og indtryksmærker i OB. Målevogn kunne kun måle indtryksmærker fra bæltekøretøjer. Så bælter er værre end traktordæk med ribber. Indtryksmærker kan lægge sig igen. Dog stadig synlig svedning. Friktion måles til at være tilsvarende resten af strækningen. Accelereret forsøg, men indtryksmærker kan komme efter få kørsler på en varm dag.

15 Overfladeforsøg konklusioner II 15. Traditionelle dæk efterlader ikke mærker under kørsel. Høj aksellast og mange kørsler giver sporkøring. Bæltekøretøjer kørte ikke længe nok til at se bælter også giver sporkøring. Kun et enkelt køretøj kørte på varmblandet asfalt. Her opstod revner som forventet. Der opstod ikke vridmærker fra hverken blokvogn eller roeoptager på varmblandet asfalt.

16 Kantforsøg 16. Lastbil fordæk kvart på kanten Gyllevogn bagaksel halvt på kanten

17 Kantforsøg - Konklusioner 17. Bloksættevognens pendelaksler er klart de aksler der bedst fordeler vægten, efterfulgt af traktor og gyllevogne. Øvrige dæk og bælter er meget stive og vægten bæres stort set alene på asfaltkanten. Vigtigst er samlet vægt. Her er bagbogien på blokvognstrækkeren og Grimme-bæltet de tungeste maskiner. Der er ikke taget højde for hvordan køretøjerne typisk placerer sig på vejen

18 18. Tryk i dybden

19 19. Tryk i dybden

20 20. Tryk i dybden

21 21. Tryk i dybden - målinger

22 22. Tryk i dybden - målinger

23 23. Tryk i dybden - resultater

24 Tryk i dybden konklusioner - I 24. Tryk i dybden kunne måles, dog med en del variation. Det enkelte køretøj påvirker mindre i dybden jo hurtigere det kører (op til 60 km/t). Lastvogne kører ved normal kørehastighed hurtigere end landbrugsmaskiner. Dette er der ikke korrigeret for i denne analyse. Der er heller ikke kigget på hvor mange gange de enkelte køretøjer vil køre på vejen.

25 Tryk i dybden konklusioner - II 25. Gyllevogne med 10t hhv. 8t aksellast: Fra målingerne ved 20 km/t ses stort set ingen forskel. Ved 5 km/t måles højere tryk under 10 t. Der er målt højere værdier for en Grimme roeoptager end for et 56 tons sættevogntog, men som middel ligger de på samme niveau (ved 20 km/t) Ploeger ærtehøster påvirker mindre i dybden end både Grimme roeoptager og 56 tons sættevogntog ved 20 km/t. Det giver højere tryk i dybden at sætte bæltekøretøjet på en blokvogn end at lade den køre selv.

26 Vi arbejder videre 26. Dybdemålinger er ikke nok til præcist at sige hvilke køretøjer slider mere på vejene end andre Projektet fortsætter med analysearbejde

27 Hvad kan vi gøre for at reducere nedbrydning? 27. Vedligehold Kantfyld er vigtigt! og rabatafhøvling Stenmel kan udbedre svedning, og i forsøget kunne ikke måles forringet friktion Varmblandet asfalt hvor vejen udsættes for vrid Adfærd Arbejde for at maskiner kører mest muligt midt på vejen Tvangsruter Ombygning/Nyanlæg Kan vejen udvides? Eller vigepladser? Er der behov for forstærkning? Er der behov for dræning af vejkassen?

28 Tak for opmærksomheden 28. Vejdirektoratet KL Trafikgruppen for Primær Færdsel Danske Maskinstationer og Entreprenører Landbrug & Fødevarer Dansk Maskinhandlerforening Dansk Agroindustri Danske Sukkerroedyrkere Seges Asfaltindustrien Færdselsstyrelsen

Sideudvidelse af Motorvej E20 på Fyn. Speciel udfordring med tjærestabiliseret bærelag

Sideudvidelse af Motorvej E20 på Fyn. Speciel udfordring med tjærestabiliseret bærelag Sideudvidelse af Motorvej E20 på Fyn Speciel udfordring med tjærestabiliseret bærelag Motorvej over Fyn Anlagt 1967 1971 Bærelag af tjærestabiliseret grus Udvides nu fra 2 + 2 spor til 3 + 3 spor Tjæren

Læs mere

Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte for bæltekøretøjer

Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte for bæltekøretøjer Dato 6. april 2017 Sagsbehandler Henrik Clemmensen Mail hecl@vd.dk Telefon +45 7244 3131 Dokument 16/16576-1 Side 1/5 Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte

Læs mere

Udvalgte landbrugskøretøjers påvirkning af mindre veje

Udvalgte landbrugskøretøjers påvirkning af mindre veje Udvalgte landbrugskøretøjers påvirkning af mindre veje Rapport om praktiske forsøg Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 265 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 265 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 265 Offentligt Bilag 1 til TRU Alm. del svar på spørgsmål 265. Kommunernes Landsforenings Høringssvar. Fra: Nikolaj Sveistrup [mailto:nis@kl.dk]

Læs mere

Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet

Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 358 Offentligt Test af tryk under dæk Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet RAPPORT AF Jørgen Pedersen

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede)

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede) Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Længde. Nuværende bestemmelser

Længde. Nuværende bestemmelser Længde Ifølge dimensionsbekendtgørelsen er den generelle maksimale tilladelig et køretøj, registreret som uregistreret 18,75 m. Vi vil gerne anmode om at maksimal tilladelig længde øges fra 18,75 m til

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 274 Offentligt. Bilag 1A

Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 274 Offentligt. Bilag 1A Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 274 Offentligt Bilag 1A BILAG 1B Forslag til akseltryk og totalvægt på gyllevogne 3- akslede gyllevogne For gyllevogne (traktorpåhængsvogn/-redskab) tillades

Læs mere

Bilag 4: Beregning af vejslid

Bilag 4: Beregning af vejslid Vejdirektoratet Side 1 1 INDLEDNING I dette bilag beskrives effekten for levetiden på slidlaget på motorveje og hovedlandeveje som funktion af andelen af modulvogntog i den samlede lastvognstrafik. Analyserne

Læs mere

Funktionskontrakt i Skibby Kommune. Nawzad Marouf, FK Susanne Baltzer, VD

Funktionskontrakt i Skibby Kommune. Nawzad Marouf, FK Susanne Baltzer, VD Funktionskontrakt i Skibby Kommune Nawzad Marouf, FK Susanne Baltzer, VD 2 3 Tilstanden skulle løftes Tilstanden i 2002 - før kontrakt Serviceklasse Middel skadespoint Maksimalt skadespoint 1 1,6 7,6 2

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Introduktion 2. 3 Vejens nuværende tilstand 2. 4 Bæreevnemålinger 3

BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Introduktion 2. 3 Vejens nuværende tilstand 2. 4 Bæreevnemålinger 3 AABENRAA KOMMUNE BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Introduktion

Læs mere

Bremsetest af traktorer med påhængsredskab

Bremsetest af traktorer med påhængsredskab Bremsetest af traktorer med påhængsredskab Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES Mogens Kjeldal, DM&E Per Hedetoft, Dansk Maskinhandlerforening Bremsetest af traktorer med påhængsredskaber 1 FORMÅL OG METODE

Læs mere

Som svar på den nedenfor gengivne ansøgning om at måtte køre med forhøjet akseltryk på gylleudbringningskøretøjer, følgende:

Som svar på den nedenfor gengivne ansøgning om at måtte køre med forhøjet akseltryk på gylleudbringningskøretøjer, følgende: Jan Uhre-Nielsen Fra: Jan Uhre-Nielsen Sendt: 23. juli 2012 14:19 Til: Jan Uhre-Nielsen Emne: VS: Dispensation for akseltryk på gyllekøretøjer Fra: Jan Uhre-Nielsen Sendt: 17. marts 2011 12:35 Til: 'Mogens

Læs mere

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne.

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne. Dato Sagsbehandler Mail Telefon Dokument Side 26. januar 2016 Inger Foldager IFO@vd.dk +45 7244 3333 15/17211-3 1/5 Nye Æ10 faktorer i Mastra fra 2016 Vejdirektoratet har i 2015 gennemført en analyse med

Læs mere

Funktionskontrakter. fordele og (minimering af ) ulemper. af Vejregelgruppen for Funktionskontrakter. v/susanne Baltzer, Vejdirektoratet

Funktionskontrakter. fordele og (minimering af ) ulemper. af Vejregelgruppen for Funktionskontrakter. v/susanne Baltzer, Vejdirektoratet Funktionskontrakter fordele og (minimering af ) ulemper af Vejregelgruppen for Funktionskontrakter og Partneringaftaler v/susanne Baltzer, Vejdirektoratet Vejregelgruppen består af René Olesen, Fredericia

Læs mere

Få styr på de TUNGE VOGNTOG

Få styr på de TUNGE VOGNTOG Få styr på de TUNGE VOGNTOG Sådan udnytter du bedst de nye totalvægte find dine muligheder i oversigten Oversigten er udarbejdet af Finn Bjerremand 18 T 11,5 T Max 10 T 11,5 T/ 18 T 42 T/EU 40 T 11,5 T

Læs mere

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Konklusioner Første generations støjreducerende SRS belægninger

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger.

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger. Alle indkomne høringssvar fra høring over forslag til forsøgsordning med brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor:

Læs mere

Evaluering af VMS tavler på M4

Evaluering af VMS tavler på M4 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport BEK nr 567 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-119 Senere ændringer til

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

Bredde, længde og højde mv (Uddrag fra dimensionsbekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011).

Bredde, længde og højde mv (Uddrag fra dimensionsbekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011). Færdselslovens regler vedr. kørsel og transport med landbrugskøretøjer Omkring lygter, reflekser mv. på traktorer, motorredskaber, påhængskøretøjer henvises til Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 530

Læs mere

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Hvad betyder dæktryk, antal overkørsler samt de forskellige maskinstørrelser? Seniorforsker Per Schjønning Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi Temadag: Optimal

Læs mere

Danske bæreevnemålinger på 18.000 km veje i Australien

Danske bæreevnemålinger på 18.000 km veje i Australien Forfattere: Susanne Baltzer, Jens Adamsen og Lars Ørum, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut. Danske bæreevnemålinger på 18.000 km veje i Australien Vejdirektoratet har med succes udført en opgave i Australien,

Læs mere

Vejens skadespoint og trafiksikkerhed

Vejens skadespoint og trafiksikkerhed Vejforum 2017, Nyborg Strand, d. 6.-7. december Vejens skadespoint og trafiksikkerhed Er der behov for et nyt skadespoint, som kan benyttes som trafiksikkerhedsindikator? Kira Hyldekær Janstrup, Postdoc

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Brændstofbesparende vejbelægninger. Indledning. Vejdirektoratets initiativer

Brændstofbesparende vejbelægninger. Indledning. Vejdirektoratets initiativer Brændstofbesparende vejbelægninger Indledning Transportsektoren bidrager på verdensplan med ca. 20 % af den samlede udledning af drivhusgasser. Implementering af brændstofbesparende vejbelægninger vil

Læs mere

Energibesparelse i vejtransporten.

Energibesparelse i vejtransporten. Energibesparelse i vejtransporten. Af: Per Ullidtz, Dynatest International Bjarne Schmidt, Vejdirektoratet - Vejteknisk Institut Birgitte Eilskov Jensen, NCC Roads A/S Med den konstante fokus på energiforbrug

Læs mere

Leverancetest af ny friktionsmåler VIAFRIK

Leverancetest af ny friktionsmåler VIAFRIK Friktionsegenskaber for vejbelægninger: Leverancetest af ny friktionsmåler VIAFRIK Rapport nr. Friktionsegenskaber for vejbelægninger: Leverancetest af ny friktionsmåler VIAFRIK Dato: December 26 Forfatter:

Læs mere

MIRIAM Et international projekt med fokus på vejsektorens bidrag til en reduktion af CO2 udslippet

MIRIAM Et international projekt med fokus på vejsektorens bidrag til en reduktion af CO2 udslippet MIRIAM Et international projekt med fokus på vejsektorens bidrag til en reduktion af CO2 udslippet Projektets målsætning Bidrage til en bæredygtigt vejinfrastruktur gennem implementering af metode til

Læs mere

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus MÅLESTRATEGI I KOMMUNER NIELS DUJARDIN DAGSORDEN Indledning Vejens funktion Vejtekniske parametre Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker Målestrategier hvor ligger fokus INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE Driftsudbud Administration af Særtransporter 1. Oversigt I dette bilag gives en samlet fremstilling af de væsentligste regler i forbindelse

Læs mere

Fordele og ulemper ved aktuelle slidlagsalternativer 13. september 2018 Vores reference:

Fordele og ulemper ved aktuelle slidlagsalternativer 13. september 2018 Vores reference: Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Stevns Kommune Slidlagsfornyelse på kommunens veje Fordele og ulemper ved aktuelle slidlagsalternativer

Læs mere

Temamøde om gylle. Foulum 7. maj 2014

Temamøde om gylle. Foulum 7. maj 2014 Temamøde om gylle Foulum 7. maj 2014 Beskrivelse af bremse problematikker for traktortrukne landbrugs- og entreprenør-vogne. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Foto: Jogeir M. Agjeld, Bedre

Læs mere

Endvidere har grundejerforeningen bedt Rambøll om at komme med forslag til sikring af færdsel på stisystemet frem til Gaiavej.

Endvidere har grundejerforeningen bedt Rambøll om at komme med forslag til sikring af færdsel på stisystemet frem til Gaiavej. NOTAT Projekt Belægningsregistrering Kunde Planetbyens Grundejerforening Notat nr. 1 Dato 06-12-2012 Til Fra Lars Schubert Rambøll 1. Baggrund Grundejerforeningen Planetbyen i Vejle har rettet henvendelse

Læs mere

NOTAT. Indledning FUNKTIONSKONTRAKT OG TILSTAND

NOTAT. Indledning FUNKTIONSKONTRAKT OG TILSTAND NOTAT Projektnavn Hovedeftersyn Skanderborg Kommune - 2018 Projektnr. 1100016990-003 Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. 01 Version 0 Til Bodil Friis Nielsen Fra Marianne Würtz Kopi til Svend Erik Nielsen,

Læs mere

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med.

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse modulvogntog til Bårse Kunde Vordingborg Kommune Notat nr. Dato 18-10-2013 Til Jón Petersen Fra Bodil Narud / Rasmus Peter Sønderfeldt 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

Helkropsvibrationer i landbruget

Helkropsvibrationer i landbruget Helkropsvibrationer i landbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

JORDPAKNINGS BETYDNING FOR PLANTEVÆKST

JORDPAKNINGS BETYDNING FOR PLANTEVÆKST AgriNord 28. januar 2016 Janne Aalborg Nielsen SEGES JORDPAKNINGS BETYDNING FOR PLANTEVÆKST JORDPAKNING Foto: Janne Aalborg Nielsen, SEGES JORDPAKNING DER ER TO SLAGS Pakning af pløjelaget Pakning af underjorden

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Guide til køb af nye dæk

Guide til køb af nye dæk Guide til køb af nye dæk Introduktion Du sidder nu med en guide der kan hjælpe dig i dit køb af nye dæk. I guiden er der en hjælp til at finde ud af hvad det er for nogle dæk du har nu, så du kan vælge

Læs mere

Plan for præsentationen. Jordpakning Organisk stof (humus) i jorden Jordstruktur og mekanisk energi

Plan for præsentationen. Jordpakning Organisk stof (humus) i jorden Jordstruktur og mekanisk energi Jord og maskiner påvirkning af frugtbarhed Seniorforsker Per Schjønning Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi Faglig Inspirationsdag Sakskøbing 5. februar 2013 NBR Nordic Beet Research Nordic Sugar

Læs mere

Jordpakning. Hvordan pakkes jorden, hvad er effekten, og hvordan forebygger vi?

Jordpakning. Hvordan pakkes jorden, hvad er effekten, og hvordan forebygger vi? Plantekongres 2011, Session C1: Jordpakning og jordbearbejdning Jordpakning Hvordan pakkes jorden, hvad er effekten, og hvordan forebygger vi? P. Schjønning 1 M. Lamandé 1, J.Aa. Nielsen 2, J.J. Høy 2,

Læs mere

Anvendelse, krav og erfaringer i Danmark Poul Henning Jensen Pankas A/S

Anvendelse, krav og erfaringer i Danmark Poul Henning Jensen Pankas A/S Modificeret bitumen i asfaltbelægninger Anvendelse, krav og erfaringer i Danmark Poul Henning Jensen Pankas A/S Pankas A/S Internationalt Dansk ejet koncern med hovedkvarter i KBH Omsætning i 2008 ca.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle

Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Opfølgende tilstandsvurdering af vejbelægning på Fuglevangen (fordelingsvejen) 2016 RAPPORT NR.: 176-1611-001 TI SAGSNR.: J726172-1 03. november 2016 Titel:

Læs mere

Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening

Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Hvad er en traktor? Den maksimale tilladte hastighed ved kørsel på færdselslovens område er dog stadig

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro

Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro Christian von Scholten 2011 Brodag 2011 1 Indlæggets indhold Indledning, baggrund og formål Forsøgets gennemførelse Resultater Konklusioner

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Kig Ind, Nørager Kig Ind. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Indførelse af højere akseltryk og totalvægt 402 Underskriftsside

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport. 1.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport. 1. Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS2060600-00013 Dato: 20-06-2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra

Læs mere

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet Ole Olsen Fagkoordinator Vejdirektoratet, Driftsafd. Syddanmark oo@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk www.ncc.dk Anvendelse af forskellige reparationsmetoder

Læs mere

Senest udvikling inden for rabatvedligehold!! Kan vi få mere rabat for pengene?

Senest udvikling inden for rabatvedligehold!! Kan vi få mere rabat for pengene? Colas Danmark A/S Senest udvikling inden for rabatvedligehold!! Kan vi få mere rabat for pengene? Program/gennemgang: Velholdte rabatter biddrager til trafiksikkerhed samt holdbarhed på vejbelægningen

Læs mere

Funktionsudbud: Vedligehold af veje og stier i landområder i Faaborg-Midtfyn Kommune

Funktionsudbud: Vedligehold af veje og stier i landområder i Faaborg-Midtfyn Kommune Dato 12. januar 2018 Sagsbehandler Susanne Baltzer Mail sub@vd.dk Telefon +45 7244 7132 Dokument 17/01148-12 Side 1/7 Rettelsesblad 3 Funktionsudbud: Vedligehold af veje og stier i landområder i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Vejledning til etablering af nedgravede affaldsløsninger og kuber

Vejledning til etablering af nedgravede affaldsløsninger og kuber Vejledning til etablering af nedgravede affaldsløsninger og kuber Denne vejledning beskriver hvad der skal opfyldes for at etablere nedgravede affaldssystemer og kuber. Nedgravede affaldssystemer til kildesorteret

Læs mere

Faktuelt notat om modulvogntog

Faktuelt notat om modulvogntog Trafikudvalget L 35 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Færdselsstyrelsen Dato: 7. november 2006 J. nr.: 2006-5020-33 Faktuelt notat om modulvogntog og om foreslåede krav til modulvogntog Modulvogntog er

Læs mere

Vejledning til hovedeftersyn

Vejledning til hovedeftersyn Vejledning til hovedeftersyn Faaborg-Midtfyn Kommune November 2017 1. INTRODUKTION... 3 2. BELÆGNINGSSKADER... 5 1. REVNER PÅ LANGS, 0-1 M FRA KANT... 6 2. REVNER PÅ LANGS > 1 M FRA KANT OG REVNER PÅ TVÆRS...

Læs mere

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S VEJVEDLIGEHOLDELSE 2016-2025 TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S 1. SAMMENFATNING Sweco har i samarbejde med Kommunen udarbejdet en vejvedligeholdelsesrapport for

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN

MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN Til Fredensborg og Hørsholm kommuner Dokumenttype Memo Dato Marts 2019 MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN MODULVOGNTOGSKØRSEL PÅ ISTERØDVEJEN Projektnavn MVT Isterødvejen Projektnr. 1100037496 Modtager

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Broreparationer Strategi/Økonomi Bæreevnevurdering. Vejforum 2015

Broreparationer Strategi/Økonomi Bæreevnevurdering. Vejforum 2015 Broreparationer Strategi/Økonomi Bæreevnevurdering Vejforum 2015 Broreparationer / Strategier Arne Henriksen, Vejdirektoratet, AD-BBM-BYG, Vejforum 2015 2. Broreparationer / Strategier Arne Henriksen,

Læs mere

Volker Nitz Dækbranchen Danmark Præventive tætningsmidler i dæk til tunge køretøjer og synsvejledningen

Volker Nitz Dækbranchen Danmark Præventive tætningsmidler i dæk til tunge køretøjer og synsvejledningen Volker Nitz Dækbranchen Danmark Præventive tætningsmidler i dæk til tunge køretøjer og synsvejledningen Fakta og fremtid herunder fokus på flere liv til dækket, genanvendelse og miljøkonsekvenser Hvorfor

Læs mere

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med.

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse modulvogntog til Stege Kunde Vordingborg Kommune Notat nr. Dato 18-10-2013 Til Jón Petersen Fra Bodil Narud / Rasmus Peter Sønderfeldt 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

Titel SAMKOM analyse af Kommunevejenes tilstand 2017

Titel SAMKOM analyse af Kommunevejenes tilstand 2017 Titel SAMKOM analyse af Kommunevejenes tilstand 2017 Baggrund KL, Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og Vejdirektoratet (VD) har i regi af SAMKOM udført en landsdækkende analyse af den kommunale vejvedligeholdelsestilstand.

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Grundejerforeningen Baunehøj april 2019

Grundejerforeningen Baunehøj april 2019 Grundejerforeningen Baunehøj april 2019 Ordinær generalforsamling den 18. maj 2019. Formandens beretning for perioden maj 2018 til maj 2019 1. Bestyrelsen. Bestyrelsen har i perioden indtil den 1. februar

Læs mere

Test af pudebump i by-rundkørsel

Test af pudebump i by-rundkørsel Test af pudebump i by-rundkørsel Hastighedsopgørelse for 25 målesnit ved rundkørsel i Slagelse By-rundkørsler - forebyggelse af færdselsulykker mellem bil og cyklister/knallerter/fodgængere Test af M3

Læs mere

KvægKongres 2012. Styr på vedligeholdelsesomkostningerne. Tlf. 30 604 603 Mail.: kjn@maskinraadgivning.com

KvægKongres 2012. Styr på vedligeholdelsesomkostningerne. Tlf. 30 604 603 Mail.: kjn@maskinraadgivning.com KvægKongres 2012 Styr på vedligeholdelsesomkostningerne Tlf. 30 604 603 Mail.: kjn@maskinraadgivning.com Dieselforbrugets betydning for vedligeholdelse Hvilke enheder er dyrest at vedligeholde? Vedligehold

Læs mere

Bilag 3: Totalvægte og akseltryk

Bilag 3: Totalvægte og akseltryk Bilag 3: Totale og tryk Vejdirektoratet Side 1 Bilag 3: Totale og tryk Førsituationsrapport Bilag 3: Totale og tryk Der er tællestationer 9 forskellige steder i landet, som løbende registrerer totale og

Læs mere

Ny vejregel for Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger

Ny vejregel for Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger Civilingeniør, Lic.Techn. Christian Busch COWI A/S chb@cowi.dk Civilingeniør, Ph.D. Gregers Hildebrand Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut ghb@vd.dk Den danske vejsektor har fået et nyt værktøj til dimensionering

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om handlingsplan for vejstøj Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om handlingsplan for vejstøj Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg 7. maj 2018 Sagsnr. 2018-0129786 Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om handlingsplan for vejstøj 2018-2023 Dokumentnr. 2018-0129786-1 Det er yderst positivt, at kommunen tager initiativ

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse Til høringsparterne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse J.nr.: TS2060103-413 Dato 23. september 2016 Hermed

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere Nyhedsbrev nr. 5 Marts 2015 Orientering fra DM-branche til medarbejdere Emner: Køre- og hviletids-bestemmelser for servicebiler mv. Servicebiler og overlæs Trafikkampagne trafikanter skal lære at forstå

Læs mere

Jordpakning. Processer, effekter og forebyggelse. Bioforsk-konferansen 2011 Sarpsborg, 9. februar 2011

Jordpakning. Processer, effekter og forebyggelse. Bioforsk-konferansen 2011 Sarpsborg, 9. februar 2011 Jordpakning Processer, effekter og forebyggelse Bioforsk-konferansen 2011 Sarpsborg, 9. februar 2011 P. Schjønning 1 M. Lamandé 1, F.E. Berisso 1, A. Etana 2, D. Wildenschild 3, P. Lassen 1, de Jonge 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Dansk brodag Fuld-skala bæreevneforsøg på eksisterende betonbroer

Dansk brodag Fuld-skala bæreevneforsøg på eksisterende betonbroer Dansk Brodag Dansk brodag 2017 Fuld-skala bæreevneforsøg på eksisterende betonbroer Jacob Wittrup Schmidt DTU BYG jws@byg.dtu.dk Arbejdsgruppe: Rasmus Bang (Vejdirektoratet) Arne Henriksen (Vejdirektoratet)

Læs mere

Spørgsmålet afgøres nu af Guldborgsund kommune, og jeg videresender din mail til Park og Vej forvaltningen.

Spørgsmålet afgøres nu af Guldborgsund kommune, og jeg videresender din mail til Park og Vej forvaltningen. Fra: ABH008@politi.dk [mailto:abh008@politi.dk] Sendt: 29. november 2011 14:02 Til: Søren Meilvang Emne: VS: Trafikregulering på Præstestræde, Majbølle, 3862 Guldborg - att. vicepolitikommissær Arne Til

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

Afgørelse klage over afvisning af partsstatus til nabos anlæg af vej og ny overkørselstilladelse

Afgørelse klage over afvisning af partsstatus til nabos anlæg af vej og ny overkørselstilladelse Dato 19. marts 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 14/17710-11 Side 1/6 Afgørelse klage over afvisning af partsstatus til nabos anlæg af vej og ny overkørselstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om særtransport 1)

Bekendtgørelse om særtransport 1) BEK nr 1328 af 10/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-51 Senere ændringer til

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

El bil forsøg. Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice

El bil forsøg. Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice El bil forsøg Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice Om kommunen Vi ynder at betragte Frederiksberg som den grønne oase i storbyen. Selv med mere end 93.000 indbyggere på 8,77 kvadratkilometer, har

Læs mere

Behandling af høringssvar for udvidelse af LinkoGas.

Behandling af høringssvar for udvidelse af LinkoGas. Behandling af høringssvar for udvidelse af LinkoGas. Informationer Bemærkninger angående Afdelingens bemærkninger Afdelingens forslag til ændringer i tilladelsen HØRINGSSVAR 1 Afsender: Vibeke & Robert

Læs mere

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1 AALBORG KOMMUNE LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Notat: Oversigt over indkomne høringssvar og kommentarer hertil Forslag til Kommuneplantillæg nr Råstofindvinding ved Stærhøj

Notat: Oversigt over indkomne høringssvar og kommentarer hertil Forslag til Kommuneplantillæg nr Råstofindvinding ved Stærhøj Notat: Oversigt over indkomne høringssvar og kommentarer hertil Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Råstofindvinding ved Stærhøj Navn på afsender af høringssvar 1. Midt- og Vestjyllands Politi Resumé

Læs mere