Loftskorrektioner på FL19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Loftskorrektioner på FL19"

Transkript

1 Loftskorrektioner på FL19 December 2018 I forlængelse af de indgåede reformaftaler i foråret 2018 om Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger (februar 2018), Medieaftale for (juni 2018) og Energiaftale 2018 (juni 2018) mv. er der sammen med finanslovforslaget for 2019 fremsat ændringsforslag til de gældende udgiftslofter for Sammen med finanslovforslaget for 2019 er der desuden fremsat lovforslag om fastsættelse af udgiftslofter for det nye fjerde år i Der er efterfølgende fremsat ændringsforslag til de fremsatte lovforslag om udgiftslofter. Ændringsforslagene afspejler virkningerne af de konkrete initiativer i Aftaler om finansloven for 2019 og Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere (november 2018) mv., således at de økonomiske konsekvenser af initiativerne afspejles i udgiftslofterne for staten i Korrektionerne af de gældende udgiftslofter for 2018 er behandlet i særskilt afsnit nedenfor. De statslige udgiftslofter for på finansloven for 2019 med korrektioner som følge af ændringsforslagene fremgår af tabel 1. Tabel 1 Udgiftslofter for på Finansloven pl Delloft for driftsudgifter på FFL19 (mia. kr.) 202,7 205,7 210,0 217,1 Korrektioner af delloftet for driftsudgifter (mio. kr.) Korrektioner som følge af initiativer ifm. ÆF Aftale om ny regulering af folkepension og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats mv Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger Nyt delloft for driftsudgifter (mia. kr.) 201,0 203,7 207,6 215,1 Delloft for indkomstoverførsler på FFL19 (mia. kr.) 266,9 264,1 262,5 273,1 Korrektioner af delloftet for indkomstoverførsler (mio. kr.) Korrektioner som følge af initiativer ifm. ÆF Aftale om ny regulering af folkepension og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats mv Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger Nyt delloft for indkomstoverførsler (mia. kr.) 269,9 267,3 265,9 276,6

2 Side 2 af 7 Korrektioner som følge af initiativer på ÆF19 De konkrete tiltag i aftalerne om finansloven for 2019 er navnlig finansieret af afsatte reserver på finanslovforslaget for 2019, herunder reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbejde, EUD mv. (delloft for drift), reserve til finansloven for 2019 (delloft for drift) og reserver til afgifts- og erhvervspakke (delvist placeret uden for udgiftslofterne) mv. Med ændringsforslagene foreslås delloftet for driftsudgifter justeret svarende til den samlede nettovirkning af diskretionære tiltag uden for delloftet for driftsudgifter. Det svarer til, at delloftet for driftsudgifter nedjusteres med samlet set 1.559,1 mio. kr. i 2019, 1.755,6 mio. kr. i 2020, 1.931,1 mio. kr. i 2021 og 1.478,2 mio. kr. i 2022 i forhold til udgiftslofterne på finanslovforslaget for Samtidigt opjusteres delloftet for indkomstoverførsler svarende til den samlede umiddelbare virkning af diskretionære tiltag under delloftet for indkomstoverførsler. Det svarer til, at delloftet for indkomstoverførsler opjusteres med samlet set 3.042,6 mio. kr. i 2019, 2.993,4 kr. i 2020, 2.800,4 mio. kr. i 2021 og 2.650,7 mio. kr. i 2022, jf. tabel 2. Tabel 2 Korrektioner af udgiftslofter som følge af initiativer på ÆF19 Statsligt delloft for driftsudgifter Korrektioner som følge af initiativer på ÆF , , , ,2 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse 25,2 31,2 31,2 31,2 Forhøjelse af fribeløbet for SU-modtagere -76,6-95,1-95,1-95,1 Nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for forsørgere Forbedret rådighedsbeløb for pensionister og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet 0,0 40,6 35,6 31,5-1454,7-1441,4-1351,6-1274,0 Lavere afgifter og bedre forhold for for erhvervslivet 70,0-68,6-38,6-23,6 Bedre klima og renere luft -0,1-38,8-27,7-9,8 Mere natur i ,0-10,0-10,0 0,0 Styrket dansk kultur -10,0-10,0-75,0-75,0 Aftale om satspuljen -21,4-5,2-6,7-8,2 Indsatser for forbedret infrastruktur -71,2-25,0-25,0 0,0 Øvrige korrektioner -20,3-133,3-368,2-55,2 Statsligt delloft for indkomstoverførsler Korrektioner som følge af initiativer på ÆF , , , ,7 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse -43,0-52,0-52,0-52,0 Forhøjelse af fribeløbet for SU-modtagere 226,8 259,2 259,2 259,2 Nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for forsørgere Forbedret rådighedsbeløb for pensionister og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet 0,0-19,5-17,0-15,2 2872,9 2846,9 2669,5 2509,6 Aftale om satspuljen 12,5 4,3 5,2 5,9

3 Side 3 af 7 Øvrige korrektioner -26,6-45,5-64,5-56,8 Virkninger uden for loft , ,8-869, ,5 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse 17,8 20,8 20,8 20,8 Forhøjelse af fribeløbet for SU-modtagere -150,2-164,1-164,1-164,1 Nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for forsørgere 0,0-21,1-18,6-16,3 Forbedret rådighedsbeløb for pensionister og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet -1418,2-1405,5-1317,9-1235,6 Lavere afgifter og bedre forhold for for erhvervslivet -70,0 68,6 38,6 23,6 Bedre klima og renere luft 0,1 38,8 27,7 9,8 Mere natur i ,0 10,0 10,0 0,0 Styrket dansk kultur 10,0 10,0 75,0 75,0 Aftale om satspuljen 8,9 0,9 1,5 2,3 Indsatser for forbedret infrastruktur 71,2 25,0 25,0 0,0 Øvrige korrektioner 46,9 178,8 432,7 112,0 Uddybende om korrektionerne ifm. ÆF19 I forbindelse med initiativerne om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse er der foretaget en række omprioriteringer på tværs af de statslige dellofter. På den baggrund opjusteres delloftet for driftsudgifter med 25,2 mio. kr. i 2019 og 31,2 mio. kr. årligt i , svarende til nettovirkningen efter tilbageløb af initiativerne uden for delloftet. Delloftet for indkomstoverførsler nedjusteres med 43,0 mio. kr. i 2019 og 52,0 mio. kr. årligt i , svarende til den direkte budgetmæssige virkning under delloftet. I forbindelse med initiativet om forhøjelse af fribeløbet for SU-modtagere nedjusteres delloftet for driftsudgifter med 76,6 mio. kr. i 2019 og 95,1 mio. kr. årligt i , svarende til merudgifterne efter tilbageløb mv. Samtidig opjusteres delloftet for indkomstoverførsler med 226,8 mio. kr. i 2019 og 259,2 mio. kr. årligt i , svarende til den direkte budgetmæssige virkning under delloftet. I forbindelse med udlændingeinitiativer på finansloven for 2019 er der foretaget en omprioritering fra det statslige delloft for indkomstoverførsler til det statslige delloft for driftsudgifter sfa. initiativet om nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for forsørgere. På den baggrund opjusteres delloftet for driftsudgifter med 40,6 mio. kr. i 2020, 35,6 mio. kr. i 2021 og 31,5 mio. kr. i 2022, svarende til mindreudgifterne (efter tilbageløb) af initiativet. Delloftet for indkomstoverførsler nedjusteres med 19,5 mio. kr. i 2020, 17,0 mio. kr. årligt i 2020 og 15,2 mio. kr. i 2022, svarende til den direkte budgetmæssige virkning. Med initiativerne om forbedret rådighedsbeløb for pensionister og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet får folkepensionisterne bl.a. et løft i deres i pension. Derudover gøres det mere attraktivt at for seniorer at blive længere tid på arbejdsmarkedet gennem en seniorpræmie og øget fradrag for arbejdsindkomst mv.

4 Side 4 af 7 På den baggrund nedjusteres delloftet for driftsudgifter med 1.454,7 mio. kr. i 2019, 1.441,4 mio. kr. i 2020, 1.351,6 mio. kr. i 2021 og 1.274,0 mio. kr. i 2022, svarende til merudgifterne efter tilbageløb mv. uden for delloftet. Delloftet for indkomstoverførsler opjusteres med 2.872,9 mio. kr. i 2019, 2.846,9 mio. kr. i 2020, 2.669,5 mio. kr. i 2021 og 2.509,6 mio. kr. i 2022, svarende til den umiddelbare udgiftsvirkning under delloftet. Som følge af initiativerne om lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet gennemføres en række afgiftstiltag, herunder lempelse af elvarmeafgiften til sommerhuse, afskaffelse af foderfosfatafgiften og nedsættelse af en række øvrige punktafgifter, herunder ølafgiften og vinafgiften mv. Afgiftstiltagene finansieres af den afsatte reserve på finanslovforslaget for Derudover er der tilvejebragt finansiering sfa. en forhøjelse af rentesatsen for selskabers restskat. Finansieringsbidraget prioriteres til lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet. Delloftet for driftsudgifter opjusteres på den baggrund med 70,0 mio. kr. i 2019 og nedjusteres med 68,6 mio. kr. i 2020, 38,6 mio. kr. i 2021 og 23,6 mio. kr. i 2022, svarende til nettovirkningen uden for delloftet af initiativerne. Med initiativerne om bedre klima og renere luft gennemføres en række prioriteringer, som har betydning for statens indtægter. På den baggrund nedjusteres det statslige delloft for driftsudgifter med 0,1 mio. kr. i 2019, 38,8 mio. kr. i 2020, 27,7 mio. kr. i 2021 og 9,8 mio. kr. i 2022, svarende til merudgifterne efter tilbageløb uden for udgiftslofterne. Som led i aftale om finansloven for 2019 er aftaleparterne enige om at forøge puljen til kystbeskyttelses- og digeprojekter, som er placeret uden for udgiftslofterne. På den baggrund nedjusteres delloftet for driftsudgifter med 10,0 mio. kr. årligt i Som følge af en række kulturinitiativer på finansloven for 2019, herunder Vikingeskibsmuseet i Roskilde og REGAN Vest, er delloftet for driftsudgifter nedjusteret med 10,0 mio. kr. årligt i og 75,0 mio. kr. årligt i , svarende til merudgifterne uden for udgiftslofterne af initiativerne. Der er på finansloven for 2019 indbudgetteret en række transport- og investeringsinitiativer med henblik på at hæve hastighedsgrænsen for lastbiler på landeveje, begrænse lastbilsoverhalinger på motorveje og støtte til projekter vedrørende en udvidelse af Søby Havn. Delloftet for driftsudgifter nedjusteres i den forbindelse med 71,2 mio. kr. i 2019 og 25,0 mio. kr. i årene , svarende til merudgifterne uden for udgiftslofterne. Med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 er der gennemført tre initiativer, der har betydning for de gældende udgiftslofter. Initiativerne omfatter en lempelse af rimelighedskravet, forlængelse af forbedringer for modtagere af uddannelseshjælp

5 Side 5 af 7 mv. fra satspuljen 2015, samt initiativer på handicapområdet om at hjælpe flere i job og uddannelse. Delloft for driftsudgifter nedjusteres på den baggrund med 21,4 mio. kr. i 2019, 5,2 mio. kr. i 2020, 6,7 mio. kr. i 2021 og 8,2 mio. kr. i 2022, svarende til nettovirkningen uden for delloftet af initiativerne. Delloftet for indkomstoverførsler opjusteres med 12,5 mio. kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i 2020, 5,2 mio. kr. i 2021 og 5,9 mio. kr. i Udover ovennævnte korrektioner er der i forbindelse med finansloven for 2019 foretaget en række øvrige korrektioner af udgiftslofterne, som blandt andet kan henføres til en konsolidering af konsekvenserne for udgiftslofterne som følge af Aftale om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, som oprindeligt blev afspejlet i udgiftslofterne ifm. finanslovforslaget for Udgiftslofterne er desuden korrigeret som følge af ændringsforslagene vedrørende dimensionering af engelsksprogede uddannelser og nedsættelse af bundskatten med 0,03 pct. point mv. På den baggrund nedjusteres delloftet for driftsudgifter med 20,3 mio. kr. i 2019, 133,3 mio. kr. i 2020, 368,2 mio. kr. i 2021 og 55,2 mio. kr. i 2022, svarende til nettovirkningerne uden for delloftet. Delloftet for indkomstoverførsler nedjusteres med 26,2 mio. kr. årligt i 2019, 45,5 mio. kr. i 2020, 64,5 mio. kr. i 2021 og 56,8 mio. kr. i 2022 svarende til den til umiddelbare udgiftsvirkning under delloftet. Korrektioner som følge af Aftale om ny regulering af folkepension og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere Med Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere (november 2018) indføres en obligatorisk pensionsopsparing for en række overførselsmodtagere fra 2020 og frem. Statens indbetalinger til den obligatoriske opsparing medfører en gradvis svækkelse af den offentlige saldo på grund af udskydelse af skat og tilbageløb af indbetalingerne. Dette mindreprovenu indebærer et finansieringsbidrag fra det finanspolitiske råderum frem mod Tabel 3 Korrektioner af udgiftslofter som følge af Aftale om ny regulering af folkepension og obligatorisk opsparing Statsligt delloft for driftsudgifter Statsligt delloft for indkomstoverførsler I den forbindelse nedjusteres delloftet for driftsudgifter med 147 mio. kr. i 2020,

6 Side 6 af mio. kr. i 2021 og 462 mio. kr. i Det statslige delloft for indkomstoverførsler opjusteres med 252 mio. kr. i 2020, 516 mio. kr. i 2021 og 790 mio. kr. i 2022, svarende til den umiddelbare udgiftsvirkning under delloftet, jf. tabel 3. Korrektioner som følge af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats Med Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (august 2018) harmoniseres og ensrettes bl.a. reglerne for aktive ydelsesmodtagere, herunder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Tabel 4 Korrektioner af udgiftslofter som følge af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats mv. Statsligt delloft for driftsudgifter Statsligt delloft for indkomstoverførsler Uden for udgiftslofterne I den forbindelse nedjusteres delloftet for driftsudgifter med 15 mio. kr. i 2019, 31 mio. kr. i 2020, 30 mio. kr. i 2021 og 26 mio. kr. i 2022, svarende til nettovirkningerne (efter tilbageløb) uden for delloftet. Det statslige delloft for indkomstoverførsler opjusteres med 18 mio. kr. i 2019, 45 mio. kr. i 2020, 54 mio. kr. i 2021 og 49 mio. kr. i 2022, jf. tabel 4. Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger Med aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november 2018 styrkes bl.a. kommunernes muligheder for hurtigere at kunne følge op på fejladministration. Derudover nedsættes antallet af sanktionssatser for at sikre et mere gennemskueligt system i forhold til konsekvenserne ved manglende overholdelse af pligter i beskæftigelsesindsatsen. Tabel 5 Korrektioner af udgiftslofter som følge af Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger Statsligt delloft for driftsudgifter Statsligt delloft for indkomstoverførsler Uden for udgiftslofterne På den baggrund opjusteres delloftet for driftsudgifter med 3 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. årligt i , svarende til merudgifterne (efter tilbageløb) under dellof- 1I korrektionen er der medregnet et finansieringsbidrag fra ydelser, som i dag indgår i grundlaget for satspuljen, men ikke omfattes af obligatorisk oparing.

7 Side 7 af 7 tet. Det statslige delloft for indkomstoverførsler nedjusteres med 1 mio. kr. årligt i , jf. tabel 5. Ændringsforslag knyttet til udskydelse af registreringsafgiften for elbiler mv. Med ændringsforslagene knyttet til udskydelse af registreringsafgiften til elbiler og forhøjet bundfradrag for elbiler er delloftet for driftsudgifter nedjusteret med 100 mio. kr. i 2019, 140 mio. kr. i 2020, 101 mio. kr. i 2021 og 75 mio. kr. i 2022, svarende til mindreprovenuet efter tilbageløb og adfærd uden for udgiftslofterne, jf. tabel 6. Tabel 6 Korrektioner af udgiftslofter sfa. Aftaler knyttet til udskydelse af registreringsafgiften for elbiler mv. Statsligt delloft for driftsudgifter Uden for udgiftslofterne Korrektioner af udgiftslofterne i 2018 Der er foretaget korrektioner til de fremsatte ændringslovforslag om udgiftslofter i 2018 sfa. Aftale om hjælpepakke til landbruget (august 2018). Derudover er der foretaget en konsolidering af de opgjorte konsekvenser for udgiftslofterne sfa. delaftaler om opgøret med parallelsamfund (maj 2018), jf. tabel 7. Tabel 7 Korrektioner af udgiftslofterne i pl 2018 Delloft for driftsudgifter, jf. genfremsat ændringsforslag af oktober 2018 (mia. kr.) 194,5 Korrektioner af delloftet for driftsudgifter (mio. kr.) -104 Aftale om hjælpepakke til landbruget -104 Nyt delloft for driftsudgifter (mia. kr.) 194,4 Delloft for indkomstoverførsler, jf. genfremsat ændringsforslag af oktober 2018 (mia. kr.) Korrektioner af delloftet for indkomstoverførsler (mio. kr.) -10 Delaftaler om opgøret med parallelsamfund (konsolidering) -10 Nyt delloft for indkomstoverførsler (mia. kr.) 264,3 Med aftale om hjælpepakke til landbruget nedjusteres delloftet for driftsudgifter med 104 mio. kr. i 2018, svarende til merudgifterne uden for udgiftslofterne. Derudover er der foretaget en konsolidering af konsekvenserne for udgiftslofterne sfa. delaftaler om opgøret med parallelsamfund, som indgik i ændringsforslaget, der blev fremsat i august ifm. finanslovforslaget for Korrektionen indebærer en nedjustering af delloftet for indkomstoverførsler med 10 mio. kr. i ,3

Loftskorrektioner på FL18

Loftskorrektioner på FL18 Loftskorrektioner på FL18 December 2017 I forlængelse af regeringens 2025-plan Vækst og Velstand 2025 og de indgåede reformaftaler i foråret 2017 om Tryghed om boligskatten, Aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. December 2018

Udgiftslofter og statens finanser. December 2018 Udgiftslofter og statens finanser December 2018 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for udgiftspolitik og modernisering

Læs mere

Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark

Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark September 2016 I forbindelse med regeringens forslag til 2025-plan, DK2025 Et stærkere Danmark, foreslås en række korrektioner af udgiftslofterne i 2017-2019,

Læs mere

Loftskorrektioner på FL17

Loftskorrektioner på FL17 Loftskorrektioner på FL17 December 2016 I forbindelse med efterårets forhandlinger om DK2025 Et stærkere Danmark og finansloven for 2017 blev der fremsat ændringsforslag til de gældende udgiftslofter for

Læs mere

Korrektioner af udgiftslofter for 2017

Korrektioner af udgiftslofter for 2017 Korrektioner af udgiftslofter for 2017 31. august 2018 Der er foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2017 i medfør af budgetlovens 8 og Lov om fastsættelse af udgiftslofter

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige udgiftskontrol,

a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige udgiftskontrol, Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 155 Offentligt Aktstykke nr. 155 Folketinget 2017-18 Bilag 155 Finansministeriet. København, den 27. juni 2018. a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 243 Folketinget Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 243 Folketinget Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 243 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Dokumentation af loftskorrektioner FL15

Dokumentation af loftskorrektioner FL15 Dokumentation af loftskorrektioner FL15 12. december 2014 I forbindelse med ændringsforlagene til finansloven for 2015 er der foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne i medfør

Læs mere

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2018/4356 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2018-19 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Korrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019

Korrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019 Korrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019 Sammen med det genfremsatte finanslovforslag for 2020 har regeringen fremsat forslag til ændring af de gældende udgiftslofter for 2020 til 2022. Ændringerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Delloft på FL17 (mia. kr.) 195,3 200,0 202,9. Administrative korrektioner (mio.kr.)

Delloft på FL17 (mia. kr.) 195,3 200,0 202,9. Administrative korrektioner (mio.kr.) Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL18 31. august 2017 Samlede korrektioner på FFL18 I forbindelse med finanslovforslaget for 2018 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter

Læs mere

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august 2018

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august 2018 Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL19 31. august 2018 I forbindelse med finanslovforslaget for 2019 er der lagt en række korrektioner af de gældende udgiftslofter for 2019-21 til grund. Korrektionerne

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere

Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere D. 30. november 2018 Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere Danskernes pensioner hviler solidt på tre søjler. Først og fremmest på folkepensionen

Læs mere

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af 6. februar 2018 1 Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger Med Jobreformens fase

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. December 2017

Udgiftslofter og statens finanser. December 2017 Udgiftslofter og statens finanser December 2017 Udgiftslofter og statens finanser December 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL august 2016

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL august 2016 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL17 29. august 2016 Der er med finanslovforslaget for 2017 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2017-2019 i medfør af

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 120 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2018-5832 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 120 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 557 Offentligt 3. oktober 2017 J.nr. 2017-5448 Til Folketinget

Læs mere

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15 Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL15 26. august 2014 Samlede korrektioner på FFL15 I forbindelse med finanslovsforslaget for 2015 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 217 Folketinget

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 217 Folketinget Lovforslag nr. L 217 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. August 2018

Udgiftslofter og statens finanser. August 2018 Udgiftslofter og statens finanser August 2018 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for udgiftspolitik og modernisering

Læs mere

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen pensionskonto i ATP, hvor deres indestående vokser år for år.

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019

10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019 Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt Sagsnr. 2018-3667 Doknr. 549396 Dato 14-08-2018 10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Lovforslag nr. L 135 Folketinget 2018-19 Fremsat den 20. december 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 17. marts 2016 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 18. februar

Læs mere

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 242 Folketinget

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 242 Folketinget Lovforslag nr. L 242 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. Maj 2018

Udgiftslofter og statens finanser. Maj 2018 Udgiftslofter og statens finanser Maj 2018 Udgiftslofter og statens finanser Maj 2018 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 5. februar 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 385 (Alm. del) af 23. maj

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Ændringsforslag. til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.

Ændringsforslag. til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 13 Bilag 27 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Opholdskrav for ret

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. August 2017

Udgiftslofter og statens finanser. August 2017 Udgiftslofter og statens finanser August 2017 Udgiftslofter og statens finanser August 2017 Udgiftslofter og statens finanser August 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 22. september 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 24 (L 201) af 9.

Læs mere

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Analyse 19. november 2015 Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Regeringens målsætning er, at flere skal i arbejde og at færre skal være på offentlig forsørgelse.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 488 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Dansk økonomi. Vækst september 2018

Dansk økonomi. Vækst september 2018 Dansk økonomi Vækst 18 28. september 218 Regeringens hjælpepakke til landbruget som følge af tørken Forudsætninger for hjælpepakke Regeringens hjælpepakke er udarbejdet ud fra to forudsætninger: 1) Initiativerne

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S). Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 86 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. november 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober

Læs mere

HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018

HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018 PD/AH/FAA 31. august 2017 Kontakt: elanha@ft.dk HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018 Indledning Den borgerlige regering vil med sit finanslovsforslag for 2018 udhule velfærden, mens pengene skal bruges

Læs mere

Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid. Oktober 2019

Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid. Oktober 2019 Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid Oktober 2019 Regeringens fokus: Gode tider skal gøres bedre for alle Vi vil som socialdemokratisk regering føre en fair og ansvarlig økonomisk politik.

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2014

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2014 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 14. maj 2014 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret. Lovforslag nr. L 2 Folketinget

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret. Lovforslag nr. L 2 Folketinget Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret

Læs mere

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 212 3. november 211 Kasseeftersyn i to dele Den første del vedrører 212 og håndteres nu: Opdaterede konjunkturudsigter Gennemgang af finanslovforslaget fra august

Læs mere

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014.

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. Aktstykke nr. 117 Folketinget 2013-14 117 Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2014 at disponere i alt 1.139,0

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015

Forslag til finanslov for finansåret 2015 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 355 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2015 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 25-09-2014 MINISTERIET FOR BØRN,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område.

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område. Til institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Skattereform og analyser i Skatteministeriet. Otto Brøns-Petersen

Skattereform og analyser i Skatteministeriet. Otto Brøns-Petersen Skattereform og analyser i Skatteministeriet Otto Brøns-Petersen Skattereform Provenuvurderinger og analysers formål og krav generelt Central del af det politiske beslutningsgrundlag Bidrager til at indkredse,

Læs mere

Større tryghed og mere nærhed. Finanslovforslag for 2019 August 2018

Større tryghed og mere nærhed. Finanslovforslag for 2019 August 2018 Større tryghed og mere nærhed Finanslovforslag for 2019 August 2018 2 Er Danmark på vej mod afgrundens rand? Nogen fremstiller det, som om vi kører på kanten af afgrunden. Det gør vi ikke, men vi har kurs

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt. Vedr. FFL19 for 10. Til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt. Vedr. FFL19 for 10. Til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt Vedr. FFL19 for 10. Til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Indhold Samlet bevillingsoversigt på FFL19 Udgifter under delloft

Læs mere

Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2019

Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2019 Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Andreas Steenberg (RV).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Andreas Steenberg (RV). Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt 6. december 2018 J.nr. 2018-7756 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018

Læs mere

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område.

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område. Til institutioner med erhvervsgymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. December 2016

Udgiftslofter og statens finanser. December 2016 Udgiftslofter og statens finanser December 2016 Udgiftslofter og statens finanser December 2016 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Ændrede skatteudgifter og Finanslovsforslag for 2017

Ændrede skatteudgifter og Finanslovsforslag for 2017 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 611 Offentligt Folketingets Skatteudvalg, den 2. september 2016 Ændrede skatteudgifter og Finanslovsforslag for 2017 9 og 38 Ændrede skatteudgifter

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 35. Generelle reserver

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 35. Generelle reserver Forslag til finanslov for finansåret 2020 Tekst og anmærkninger 35. Generelle reserver 35. Generelle reserver Tekst 3 35. Generelle reserver A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 219 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 446 Offentligt 20. december 2018 J.nr. 2018-5088. Til Folketinget

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 L 238 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 21. maj 2018 J.nr. 2018-3316 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 238 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Aftale om ret til seniorpension for nedslidte

Aftale om ret til seniorpension for nedslidte Maj 2019 Aftale om ret til seniorpension for nedslidte Pensionsreglerne spiller en afgørende rolle for danskernes fremtid og tryghed. Med Velfærdsaftalen fra 2006 blev der udvist rettidig omhu. Principperne

Læs mere

Resume. CEPOS Landgreven 3, København K

Resume. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Skattelettelser siden valget i 2015: Gevinst på 12.000 kr. for en LO-familie 22-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (2123 7952) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resume Siden valget

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023 Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2018-19 (2. samling) Fremsat den 27. august 2019 af finansministeren (Nicolai Wammen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 516 af 23. august 2018

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 516 af 23. august 2018 Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 516 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. marts 2019 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 516 af 23. august 2018 Spørgsmål

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 345 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2018 15. Børne- og Socialministeriet Teknisk gennemgang 6. september 2017 Disposition

Læs mere

Konkrete forslag til at styrke dagpengeforsikringen

Konkrete forslag til at styrke dagpengeforsikringen Oktober 2018 Konkrete forslag til at styrke dagpengeforsikringen LO har i den tekniske baggrundsrapport om dagpengesystemet dokumenteret, at dagpengenes kompensationsgrad er faldet markant i en periode,

Læs mere

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere