PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL"

Transkript

1 Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

2 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL Revision 2 Dato Udarbejdet af HLLM Kontrolleret af CHTF Godkendt af CHTF Beskrivelse Projektforslag 12 MW solfangere, varmelager, overskudsvarme, og elkedel i Toftlund Ref. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL INDHOLD 1. Indledning 1 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 2 4. Forholdet til anden lovgivning 3 5. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold 4 6. Tidsplan for etableringen 5 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med virksomheder m.fl. herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber 5 9. Økonomiske konsekvenser for selskab og forbrugere Selskabsøkonomi Følsomhedsberegninger Brugerøkonomi Samfundsøkonomi og miljøforhold Forudsætninger Resultat af samfundsøkonomisk analyse Følsomhedsanalyse Miljømæssige konsekvenser Konklusion 10

4 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL 1 OF 9 1. INDLEDNING Projektet omfatter etablering af 12 MW solvarmeanlæg som supplement til varmeproduktionen til fjernvarmenettet i Toftlund. Solvarmeanlægget ønskes opført på et areal i forlængelse af det eksisterende solvarmeanlæg i den nordøstlige del af Toftlund. Området er skitseret i bilag 1. Derudover ønskes etableret et damvarmelager, som også etableres i forlængelse af det eksisterende solvarmeanlæg, samt en 3 MW elkedel og ny hedtvandsgaskedel på op til 4,5 MW, der placeres i eksisterende varmecentral, og eventuelt en ekstra bygning. Elkedlen ønskes for at styrke den fremtidige forsyningssikkerhed, samt en mulighed for at aftage elektricitet, når den er billig, til varmeproduktion. Herudover kommer der overskudsvarme fra Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland (AKS). Overskudsvarmen leveres via en ca. 3 km transmissionsledning fra den sydvestlige del af Toftlund. Overskudsvarmen leveres ved ca. 40 grader og hentes ind i fjernvarmesystemet via værkets eksisterende absorptionsvarmepumpe, der skal drives af den nye hedtvandsgaskedel. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 566 af 02/ om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Der søges om kommunegaranti på lån til de nye anlæg. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen. Forud for valg af konceptet, der er præcenteret i nærværende projektforslag, er der udført analyser på etablering af solvarmeanlæg og lager, overskudsvarme og en 3 MW elkedel. Analyserne viste, at den løsning, der er præsenteret i nærværende projektforslag er den mest rentable løsning for værket.

5 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL 2 OF 9 2. PROJEKTANSVARLIG Tønder Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Ansvarlig for projektet er: Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund att.: Jørgen Thorgaard Tlf.: Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll Danmark A/S for Toftlund Fjernvarme. Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll Danmark A/S kontaktes: Rambøll Danmark A/S Englandsgade Odense C att. Christian Teil Fyhn Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING Eksisterende lokalplan for området omkring solvarmeanlægget rummer mulighed for at etablere damvarmelageret og de ekstra solfangere. Der skal udarbejdes en VVM-anmeldelse, som fremendes særskilt. Der søges om kommunegaranti på lån til de nye anlæg på 52,85 mio. kr., hvilket der søges om særskilt og indsendes samtidig med projektforslaget. Toftlund Fjernvarme anvender naturgas som hovedbrændsel kombineret med solvarme. Varmeproduktionen sker på kraftvarmeanlæggets gasmotorer og to naturgasfyrede kedler foruden de eksisterende m2 solfangere. Med en udbygning af solvarmeanlægget på m² kan en del af produktionen af varme fra gasmotor og naturgaskedler erstattes med varme fra de nye solfangere. Det samlede varmebehov an net er MWh/år. Elkedlen på 3 MW forventes at kunne producere 100 MWh/år, da den skal anvendes i de timer i løbet af året, hvor elektriciteten er billigst. Ved etablering af solvarmeanlægget sker der ikke et brændselsskift, idet solvarme kan sidestilles med energibesparelser og er altså ikke et brændsel. Det samme er gældende med elkedlen. Tønder Kommune skal dog godkende projektet, idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget. Mellem Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland (AKS) og Toftlund Fjernvarme anlægges en transmissionsledning til at overføre varmen. Tracéet er vist i bilag 2. Krydsninger af privat grund forventes løst efter indbyrdes aftale. Nedenstående er en ejerliste med matriklerne, der berøres af transmissionsledningen. Listen indeholder også ledningslægder for de forskellige matrikler.

6 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL 3 OF 9 Ejer iflg. OIS Matr.nr. og ejerlav Lednings længde Ledningslængden i ovenstående tabel er angivet i meter. Adresse Postnummer Ejendommens beliggenhed Offentlig vej 7000x, Toftlund Ejerlav, Toftlund 16 Brundtlandparken 6520 Toftlund Brundtlandparken Offentlig vej 7000d, Toftlund Ejerlav, Toftlund 19 Bovvej 6520 Toftlund Bovvej Offentlig vej 7000at, Toftlund Ejerlav, Toftlund 355 Geestrupvej 6520 Toftlund Geestrupvej Offentlig vej 7000ao, Toftlund Ejerlav, Toftlund 43 Sti syd for Høllevand Alle 6520 Toftlund Sti syd for Høllevand Alle Offentlig vej 7000an, Toftlund Ejerlav, Toftlund 7 Kongehøjen - sti 6520 Toftlund Kongehøjen - sti Offentlig vej 7000z, Toftlund Ejerlav, Toftlund 368 Østergade 6520 Toftlund Østergade Offentlig vej 7000g, Toftlund Ejerlav, Toftlund 93 Koldingvej 6520 Toftlund Koldingvej Offentlig vej 7000av, Toftlund Ejerlav, Toftlund 63 Høllevang Alle 6520 Toftlund Høllevang Alle Offentlig vej 7000au, Toftlund Ejerlav, Toftlund 181 Sti nord for Høllevand Alle 6520 Toftlund Sti nord for Høllevand Alle Offentlig vej 7000ac, Toftlund Ejerlav, Toftlund 375 Ørderup Kirkevej 6520 Toftlund Ørderup Kirkevej Offentlig vej 7000af, Toftlund Ejerlav, Toftlund 420 Ørderup Kirkevej 6520 Toftlund Ørderup Kirkevej Offentlig vej 7000b, Toftlund Ejerlav, Toftlund 107 Bevtoftvej 6520 Toftlund Bevtoftvej Henning Skøtt-Petersen 1862, Toftlund Ejerlav, Toftlund 268 Allerupvej Toftlund Allerupvej 1 Tønder kommune 1848, Toftlund Ejerlav, Toftlund 6 Kongevej Tønder Brundtlandparken 1 A BRUNDTLANDPARKEN ApS 1849, Toftlund Ejerlav, Toftlund 120 Klostergårdsvej 14, 1. th 3500 Værløse Brundtlandparken 2 Tønder kommune 259, Toftlund Ejerlav, Toftlund 205 Kongevej Tønder Herrestedtoft 2 A Tønder kommune 1881a, Toftlund Ejerlav, Toftlund 96 Kongevej Tønder Herrestedtoft 2 A Tønder kommune 1970, Toftlund Ejerlav, Toftlund 164 Kongevej Tønder Søndergade 100 Tønder kommune 1967, Toftlund Ejerlav, Toftlund 136 Kongevej Tønder Søndergade 100 Tønder kommune 1969, Toftlund Ejerlav, Toftlund 66 Kongevej Tønder Søndergade 100 ANDELS-KARTOFFELMELSFA 439, Toftlund Ejerlav, Toftlund 3 Tøndervej Toftlund Tøndervej 3 (6520) Tracéet passerer en fredning af udsigten til Toftlund Kirke, men da fjernvarmerøret graves ned vil det ikke skæmme udsigten. Tracéet passerer langs beskyttet natur type/sø og beskyttet dige ved matr.nr Se endvidere bilag 2. Der vil blive taget hensyn til relevante respektafstande fra disse naturbeskyttelser. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i konflikt med lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning eller anden eksisterende lovgivning i øvrigt. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens (Bek. nr af 15/12/2010) bilag 2 punkt 3b. Projektet anmeldes hermed i henhold til VVM-bekendtgørelsens 2.

7 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL 4 OF 9 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE AN- LÆG, HERUNDER LEDNINGSNET, DER PÅTÆNKES ETAB- LERET SAMT ANLÆGGETS KAPACITET, FORSYNINGS- SIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD Solvarmeanlægget og varmelagret opføres i direkte forlængelse af det eksisterende solvarmeanlæg. Anlægget tilkobles den eksisterende transmissionsledning fra solvarmeanlægget til kraftvarmeværket med præisolerede fjernvarmeledninger. Solvarmeanlægget tilkobles den eksisterende lagertank, samt det nye damvarmelager. Ved solvarmeanlægget etableres en tilbygning til eksisterende teknikbygning. Udbyggelsen af solvarmeanlægget har en installeret varmeeffekt på 12 MW, og elkedlen har en effekt på 3 MW. De eksisterende solfangere har en effekt på 6,5 MW. Gasmotorerne har en varmeeffekt på 6,3 MW (8 MW ved drift sammen med absorptionsvarmepumpe), mens de to naturgaskedler har en varmeeffekt på henholdsvis 4,93 MW og 5,95 MW. Varmebehovet an net er MWh pr. år og det maksimale effektbehov er ca. 10 MW. Den samlede investering i solvarmeanlæg, damvarmelager, overskudsvarme, naturgaskedel, elkedel og bygning er anslået til 49,17 mio. kr. fordelt med 22,40 mio. kr. til solvarmeanlæg, indtægter fra salg af energibesparelser til 450 kr./mwh, rørinstallation med komponenter og styring, 16,75 mio. kr. til damvarmelager inkl. diffusortårn og rørforbindelser, 6,9 mio. kr. til elkedel og bygning og 1,8 mio. til at ombygge en af gaskedlerne til en hedtvandskedel. Herudover kommer der 5 mio. kr. til at anlægge forbindelsen til overskudsvarmen. Anlægsoverslagene er inkl. projektering, rådgivning og tilsyn. Solvarme Mio kr. 22,40 Varmelager Mio kr. 16,75 Elkedel og bygning Mio kr. 6,90 Ombygning til hedtvandskedel og ledning til overskudsvarme Mio kr. 6,80 Sum Mio kr. 52,85 Salget af energibesparelserne fra produktionen på solfangerne har en éngangsværdi af ca kr. Fordelingen er varmeproduktionen er som i Tabel 1. Reference Varmeværk [MWh] Reference Varmeværk [%] Varmeværk med solvarme, damvarmelager, elkedel og overskudsvarme [MWh] Varmeværk med solvarme, damvarmelager, elkedel og overskudsvarme [%] Gasmotorer % % Gaskedler % % Solvarmeanlæg % % Elkedel % Overskudsvarme % Total varme % % Elproduktion Tabel 1: Årlig forventet produktionsfordeling.

8 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL 5 OF MWh overskudsvarme er hvad der mindst forventes at kunne leveres fra AKS. Mængder som MWh og MWh er også på tale, hvorfor disse er brugt til følsomhedsberegninger senere i projektforslaget. 6. TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Projektarealet er opkøbt i Anlægsarbejdet kan udføres i henhold til den gældende lokalplan for område. 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Jorden til solvarmeanlægget er Toftlund Fjernvarmes egen jord. Der påregnes ikke arealafståelse eller servitutpålæg i forbindelse med projektet. Transmissionsledningen med overskudsvarme fra Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland til Toftlund Fjernvarme føres i arealer jævnfør kortmateriale i bilag REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED VIRKSOMHEDER M.FL. HERUNDER EVT. UDTA- LELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER Der er ikke ført forhandlinger med forsyningsselskaber. DONG er som naturgasleverandør til Toftlund Fjernvarme berørt af projektforslaget, og skal derfor høres i denne forbindelse. NEAS Energy A/S og Energinet.dk er ligeledes berørte af projektet, da det nye anlæg har indflydelse på elproduktion og forbrug. 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FOR- BRUGERE 9.1 Selskabsøkonomi Tabel 2 viser nøgletal for selskabsøkonomien for Toftlund Fjernvarme. Der er anvendt gaspris fra Energistyrelsens forudsætninger til samfundsøkonomiske analyser. Der er for hele beregningsperioden anvendt gældende afgifter. CO 2 -kvoteprisen er antaget at følge Energistyrelsens forventninger, som er angivet i Energistyrelsens forudsætninger til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Energistyrelsen forventer at CO2-kvoteprisen stiger jævnt fra 55 kr./ton i 2015 til 213 kr./ton i Fra 2013 kan etablering af centrale solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion indregnes som en del af Toftlund Fjernvarmes lovpligtige energispareforpligtigelse. Værdien af energisparepointene er derfor indregnet i selskabsøkonomien for Toftlund Fjernvarme med 450 kr./mwh, som er den typiske værdi af energisparepointene. Over 20 år er der en nuværdigevinst på 35,9 mio. kr. ved en kalkulationsrente på 4 %. Den selskabsøkonomiske beregning med solvarme, damvarmelager, overskudsvarme og elkedel er vist i bilag 3. Varmeværk med solvarme, damvarmelager, elkedel og overskudsvarme Rente (indestående/gæld) 3 % Investeringshorisont 20 år Anlægsinvestering, brutto kr. Anlægsinvestering minus energisparepoint kr. Gennemsnitlig sparede årlige omkostninger kr./år Simpel tilbagebetalingstid 10,63 år

9 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL 6 OF 9 Tabel 2: Selskabsøkonomiske nøgletal ved investering i centralt solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe. Det samlede anlægs produktionspris ligger på ca. 308 kr./mwh, når der medregnes sol+lager, elkedel og overskudsvarme. 9.2 Følsomhedsberegninger Der er udført følsomhedsberegninger med større mængder overskudsvarme fra Andels- Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland (AKS). Det forventes, at AKS kan levere mere end MWh, og derfor er der udført beregninger på og MWh. Investeringerne til disse produktioner er de samme. Reference 3290 MWh OV 4000 MWh OV 2000 MWh OV Naturgasmotor MWh Naturgaskedel MWh Solvarme MWh Elkedel MWh Overskudsvarme MWh Produktionspriser Kr./MWh Besparelse, år 1 Mio. kr. - 2,39 2,01 2,22 Besparelse efter 20 Mio. kr. - 42,6 35,2 35,9 år Simpel tilbagebetalingstid år - 10,09 10,53 10,63 Over 20 år er der ikke meget forskel på besparelserne og produktionspriserne, hvorfor det kan anbefales at investere i anlægget uanset mængden af overskudsvarme med den risiko at kunne få mindre end og MWh overskudsvarme i systemet. Bliver der mere end MWh overskudsvarme, bliver selskabsøkonomien kun forbedret. Der er ikke lavet følsomhedsberegninger på brændselspriserne eller elpriser, da der er anvendt priser fra Energistyrelsens forudsætninger i beregningerne.

10 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL 7 OF 9 Omkostningerne til investeringerne kan stige med 104 % (en fordobling) i forhold til det nuværende anlægsbudget før der ikke er en bedre selskabsøkonomi med det nye anlæg. Sådan en stigning er næppe realistisk, hvorfor projektet vurderes at være robust. 9.3 Brugerøkonomi Som udgangspunkt er der ikke nogen brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger for Toftlund Fjernvarme viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst for Toftlund Fjernvarme. Besparelserne på brændselsudgifterne mere end opvejer afskrivningen på anlægsinvesteringerne, og derfor berører investeringen ikke brugernes økonomi. På sigt kan investeringen i projektet være med til at varmeprisen kan sænkes, idet varmeproduktionsprisen fra de nye produktionsanlæg er lavere end på eksisterende naturgaskedler og gasmotor. Den gennemsnitlige, årlige besparelse ved at investere i det nye anlæg forventes at blive kr. Da Toftlund Fjernvarme arbejder efter hvile i sig selv -princippet, er beløbet ikke en opsparing, men beløbet kan modvirke prisstigninger, der ellers ville kunne finde sted med det eksisterende anlæg. Toftlund Fjernvarme har ca målere, som dækker over meget blandede forbrug til både privat og erhverv. Fordeles de kr. ligeligt over målerne, kan projektet modsvare prisstigninger for ca kr./måler/år. 10. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 10.1 Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra december Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x, SO 2 og PM 2,5. Der er i vurderingerne regnet med 4 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne er medregnet i 2016 og den primære etablering vil være i 2016, mens driftsperioden beregningsteknisk sat til , hvilket giver en planperiode på 20 år. I det første år af perioden (2015) regnes der i alternativet med en produktion som i referencen, og fra 2016 regnes der med en produktion på de nye anlæg. Der er regnet med prisniveau Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved, at sammenligne etableringen af solvarmeanlæg, varmelager, overskudsvarme og elkedel med en reference med uændret drift af varmeproduktionen fra gasmotor, kedler og eksisterende solvarmeanlæg. Tabel 1 viser de benyttede produktionsdata i den samfundsøkonomiske analyse ved reference og ved etablering af projektet. Solvarmeanlægget og damvarmelageret antages at have en teknisk levetid på 30 år, hvorfor der efter 20 år er indregnet en scrapværdi på 1/3 af anlægsinvesteringerne dertil. Der er antaget nedenstående marginale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Gasmotor 65 kr./mwh el Kedler 10 kr./mwh Solvarme, inkl. lager 15 kr./mwh Elkedel 30 Kr./MWh

11 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL 8 OF 9 De anvendte D&V for gasmotor og gaskedel er et skøn. De kan i realiteten vise sig at være højere, og det ville betyde øget samfundsøkonomisk overskud ved projektet Resultat af samfundsøkonomisk analyse Tabel 4 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis fjernvarmereferencen og projektalternativet er undersøgt. Det fremgår af tabel 4, at der over 20 år er et samfundsøkonomisk overskud på ca. 0,6 mio. kr. ved etablering af solvarmeanlæg, varmelager, MWh overskudsvarme og elkedel. Det betyder, at der ved investering i solvarmeanlæg mv. er en samfundsøkonomisk gevinst. Dertil kan tilføjes, at der i øjeblikket er stor politisk og folkelig interesse for at udnytte solvarme og industriel overskudsvarme i Danmark, og solvarme og overskudsvarme bør derfor fremmes. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2015 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 130,0 72,3 57,7 Drift og vedligehold Mio. kr. 11,5 8,7 2,8 Kapitalomkostninger Mio. kr. 4,6 40,8-36,2 Miljøomkostninger Mio. kr. 4,0 2,1 1,8 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 13,9 7,5 6,4 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -12,5-7,3-5,2 Elsalg Mio. kr. -54,8-28,1-26,7 I alt Mio. kr. 96,7 96,2 0,6 1% Tabel 4: Samfundsøkonomi. Tallene er nutidsværdi over 20 år. Bilag 4 viser de mere detaljerede samfundsøkonomiske beregninger Følsomhedsanalyse Ligesom for selskabsøkonomien er der lavet følsomhedsberegninger for samfundsøkonomien baseret på de samme investeringer men med andre mængder overskudsvarme fra AKS. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2014 priser) Enhed Reference 3290 MWh OV 4000 MWh OV Brændselsomkostninger Mio. kr. 130,0 78,0 72,5 Drift og vedligehold Mio. kr. 11,5 9,6 8,7 Kapitalomkostninger Mio. kr. 4,6 38,1 41,4 Miljøomkostninger Mio. kr. 4,0 2,6 2,3 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 13,9 8,3 7,6 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -12,5-6,9-6,8 Elsalg Mio. kr. -54,8-37,8-31,6 I alt Mio. kr. 96,7 91,8 94,0 Følsomhedsberegningerne med øget mængde overskudsvarme er også bedre alternativer end den nuværende produktion mht. samfundsøkonomien Miljømæssige konsekvenser Toftlund Fjernvarme hører under kvoteordningen. Derfor medfører opførelsen i solvarmeanlægget og overskudssvarmen i realiteten ikke nogen ændring i CO 2 -emissionen, idet de sparede CO 2 - kvoter afsættes på kvotemarkedet. Det kan dog anføres, at en udbygning af varmeforsyningen til levering af fjernvarme med central solvarmeproduktion er et energimæssigt gunstigt valg. Solvarme er en vedvarende energikilde,

12 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL 9 OF 9 der sammen med overskudsvarmen både er CO 2 -neutralt og samtidig et frit alternativ til naturgaskraftvarme. Solvarme som varmekilder udgør en fornyelig ressource, som findes i rigelige mængder. Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % CO2-ækvivalente ton % SO2 ton % Nox ton % PM2,5 (partikler) kg 0,00 0,00 0,00 46% Reduktionen i den faktiske CO 2 -udledning fra Toftlund Fjernvarme er beregnet til 45 % eller tons/år ved etablering af solvarmeanlæg, varmelager, overskudsvarme og elkedel.

13 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL 10 OF KONKLUSION Projektforslaget udviser god samfundsøkonomi, samt en god selskabsøkonomi. Toftlund Fjernvarme anmoder derfor Tønder Kommune om godkendelse af etableringen af et 12 MW solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion, samt tilhørende damvarmelager, overskudsvarme og elkedel.

14 1-1 BILAG 1 OVERSIGTSKORT Figur 1: Placering af solfangere og damvarmelager er i den røde firkant nord for Toftlund

15 1-2 BILAG 2 TRACÉ TIL TRANSMISSIONSLEDNING

16 1-3 Figur 2: Tracé for transmissionsledning

17 1-4 Figur 3: Naturtyper langs transmissionsledning

18 1-5

19 1-6 BILAG 3 SELSKABSØKONOMI

20 1-1 Årlig specifikation af selskabsøkonomiske omkostninger Alternativ 20 års periode - med udgangspunkt i startår for beregning An forbruger og Øer, incl fjv-net Kapitalomkostninger Mio kr 0,00 2,41 2,37 2,32 2,27 2,23 2,18 2,14 2,09 2,05 2,01 1,97 1,93 1,89 1,86 1,82 1,78 1,75 1,71 1,68 Køb af brændsel Mio kr 7,76 4,21 4,20 4,22 4,27 4,31 4,32 4,33 4,34 4,35 4,36 4,39 4,42 4,44 4,46 4,48 4,52 4,55 4,58 4,60 Salg af el Mio kr -2,21-1,10-1,31-1,36-1,33-1,34-1,44-1,54-1,64-1,74-1,84-1,93-2,03-2,13-2,23-2,33-2,33-2,33-2,33-2,33 Tilskud el (15 øre/kwh) Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter Mio kr 4,41 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 Brændsel ½ KVV fordel Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO2 kvote omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D&V variabel Mio kr 0,72 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 D&V fast Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 10,69 8,79 8,53 8,46 8,49 8,47 8,33 8,21 8,07 7,94 7,81 7,70 7,59 7,48 7,36 7,25 7,25 7,24 7,24 7,23 Værdi gratis CO2 kvoter Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 307,50 10,69 8,79 8,53 8,46 8,49 8,47 8,33 8,21 8,07 7,94 7,81 7,70 7,59 7,48 7,36 7,25 7,25 7,24 7,24 7,23 Kr./MWh Reference Kapitalomkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 0,34 0,33 0,33 0,32 0,31 0,31 Køb af brændsel Mio kr 7,97 7,94 7,90 7,95 8,04 8,11 8,13 8,15 8,16 8,18 8,18 8,24 8,28 8,32 8,36 8,39 8,46 8,52 8,57 8,62 Salg af el Mio kr -2,21-2,25-2,67-2,77-2,72-2,75-2,95-3,15-3,35-3,55-3,75-3,95-4,15-4,35-4,55-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75 Tilskud el (15 øre/kwh) Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter Mio kr 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 Brændsel ½ KVV fordel Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO2 kvote omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D&V variabel Mio kr 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 D&V fast Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 11,08 11,01 10,75 10,70 10,83 10,88 10,69 10,51 10,32 10,32 10,12 9,97 9,81 9,64 9,47 9,29 9,35 9,41 9,46 9,50 Værdi gratis CO2 kvoter Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 385,01 11,08 11,01 10,75 10,70 10,83 10,88 10,69 10,51 10,32 10,32 10,12 9,97 9,81 9,64 9,47 9,29 9,35 9,41 9,46 9,50 Kr./MWh Besparelse Mio kr 0,39 2,22 2,22 2,23 2,35 2,41 2,36 2,30 2,24 2,38 2,31 2,27 2,22 2,16 2,10 2,04 2,11 2,16 2,22 2,27 Varmeproduktion MWh Besparelse ved varmeproduktion kr./mwh 13,5 77,5 77,7 78,1 82,1 84,4 82,5 80,5 78,4 83,3 80,9 79,3 77,5 75,6 73,6 71,5 73,7 75,7 77,6 79,4 Årets resultat mio. kr. 0,387 2,216 2,222 2,232 2,347 2,413 2,357 2,301 2,242 2,382 2,314 2,266 2,215 2,161 2,104 2,045 2,106 2,164 2,218 2,270 Rente (indestående/gæld) mio. kr. 3,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets likviditetsvirkning mio. kr. 0,39 2,22 2,22 2,23 2,35 2,41 2,36 2,30 2,24 2,38 2,31 2,27 2,22 2,16 2,10 2,04 2,11 2,16 2,22 2,27 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr. 0,00 0,38 2,56 4,70 6,80 8,96 11,13 13,21 15,21 17,10 19,10 20,99 22,80 24,52 26,14 27,68 29,14 30,62 32,13 33,66 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 0,39 2,60 4,78 6,93 9,15 11,37 13,49 15,51 17,45 19,48 21,41 23,26 25,01 26,68 28,25 29,73 31,25 32,79 34,35 35,93 Simpel tilbagebetalingstid ,63 år

21 1-1 BILAG 4 SAMFUNDSØKONOMI

22 1-1 Årlig specifikation af samfundsøkonomiske omkostninger Reference Samfundsomkostninger Enhed Nuværdi Samfundsomkostninger i alt excl. Fjernvarmenet Kapitalomkostninger (- scrap) Mio kr 4,7 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elsalg Mio kr -46,8-2,21-2,25-2,67-2,77-2,72-2,75-2,95-3,15-3,35-3,55-3,75-3,95-4,15-4,35-4,55-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75 Brændselsomkostninger Mio kr 111,1 7,97 7,94 7,90 7,95 8,04 8,11 8,13 8,15 8,16 8,18 8,18 8,24 8,28 8,32 8,36 8,39 8,46 8,52 8,57 8,62 Miljøomkostninger Mio kr 4,0 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 CO2ækv-omkostninger Mio kr 11,9 0,40 0,44 0,47 0,51 0,54 0,57 0,61 0,64 0,67 0,70 0,73 0,83 0,95 1,15 1,34 1,53 1,69 1,84 1,99 2,13 D&V Mio kr 9,8 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -12,5-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92 I alt Mio kr 82,2 6,22 6,19 8,77 5,76 5,94 6,03 5,89 5,74 5,59 8,44 5,27 5,23 5,19 5,23 5,26 5,28 5,50 5,72 5,92 6,10 Scrapværdi Mio kr -0,8 Samfundsomkostninger i alt excl. evt. faktofaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 3,9 117,0% 4,6 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr -46,8 117,0% -54,8 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfa Mio kr 111,1 117,0% 130,0 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 4,0 100,0% 4,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfakt Mio kr 11,9 117,0% 13,9 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 9,8 117,0% 11,5 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -12,5 100,0% -12,5 I alt Mio kr 81,4 96,7 Alternativ Samfundsomkostninger Enhed Nuværdi Samfundsomkostninger i alt Kapitalomkostninger (- scrap) Mio kr 41,1 0,00 44,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elsalg Mio kr -24,0-2,21-1,10-1,31-1,36-1,33-1,34-1,44-1,54-1,64-1,74-1,84-1,93-2,03-2,13-2,23-2,33-2,33-2,33-2,33-2,33 Brændselsomkostninger Mio kr 61,8 7,76 4,17 4,15 4,17 4,22 4,26 4,27 4,28 4,29 4,29 4,30 4,33 4,35 4,37 4,39 4,41 4,44 4,48 4,50 4,53 Miljøomkostninger Mio kr 2,1 0,26 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 CO2ækv-omkostninger Mio kr 6,4 0,39 0,23 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,33 0,35 0,37 0,38 0,44 0,50 0,60 0,70 0,80 0,88 0,96 1,04 1,11 D&V Mio kr 7,5 0,72 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -7,3-0,88-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51 I alt Mio kr 87,6 6,04 47,90 3,26 3,25 3,34 3,39 3,32 3,25 3,18 3,11 3,03 3,01 3,00 3,03 3,05 3,06 3,18 3,29 3,40 3,50 Scrapværdi Mio kr -6,2 Samfundsomkostninger i alt excl. evt. faktofaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoaf Mio kr 34,9 117,0% 40,8 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr -24,0 117,0% -28,1 Brændselsomkostninger m. net Mio kr 61,8 117,0% 72,3 Miljøomkostninger u. nettoafgift Mio kr 2,1 100,0% 2,1 CO2ækv-omkostninger m. netto Mio kr 6,4 117,0% 7,5 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 7,5 117,0% 8,7 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -7,3 100,0% -7,3 I alt Mio kr 81,5 96,2

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG 1. Projektforslag - Langå Varmeværk, 9000 m2 solvarme Hører til journalnummer: 13.03.01-P20-6-12 Til Langå Varmeværk Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME-

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 0H Dato 2016-01-18 Udarbejdet

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan,

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, Side Solvarmebaseret fjernvarme: Konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret solvarmebaseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, samt tekniskøkonomiske konsekvenser

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 17.500 M 2 SOLVARME

PROJEKTFORSLAG 17.500 M 2 SOLVARME Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 PROJEKTFORSLAG 17.500 M 2 SOLVARME PROJEKTFORSLAG 17.500 M2 SOLVARME Revision 02 Dato 2010-10-077 Udarbejdet af FU og MRML Kontrolleret af CHTN

Læs mere

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME Til Aabenraa kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME Revision Dato 2014-10-20

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar 2017 v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Fjernvarme Horsens i dag Holdninger Billig, effektiv og sikker varmeforsyning

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Lidt om Fjernvarmeselskabet Christiansfeld Fjernvarmeselskab blev etableret i 1965. Der

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Charles W. Hansen 27-05-2009 1 Bjerringbro Varmeværk er et naturgasfyret varmeværk med 2050 tilsluttede forbrugere 27-05-2009 2 Bjerringbro Varmeværk ejer

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2016

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2016 Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2016 Fyringssæson 2015: Vinteren 2015 krævede en større varmeproduktion end den foregående fyringssæson 2014. I fyringssæsonen er der således i alt

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere