Vilkår for privatansatte. Privatansattes vilkår med hensyn til fri ved barns sygdom, barsel, seniorordninger mv. 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for privatansatte. Privatansattes vilkår med hensyn til fri ved barns sygdom, barsel, seniorordninger mv. 2018"

Transkript

1 Vilkår for privatansatte Privatansattes vilkår med hensyn til fri ved barns sygdom, barsel, seniorordninger mv. 1

2 Vilkår for privatansatte Indhold Vilkår for privatansatte Karakteristika ved jobbet Vilkår ved barns sygdom Vilkår ved barsel Brug af Mercer eller lignende Klausuler Jobsøgende Åbenhed om løn Seniorordninger Tilbagetrækningsalder Hvad er koncern og arbejdssprog? Om honorering af overarbejde Fritvalgsordning Kompensation ved rejsedage

3 Vilkår for privatansatte Alle resultater i dette notat er baseret på IDAs lønstatistik blandt privatansatte i. I forhold til tidligere år, er langt hovedparten af disse spørgsmål stillet i den frivillige del af spørgeskemaet, som er besvaret af ca. ¾ af de er har svaret på lønspørgsmålene. I alt er det der har svaret på de supplerende spørgsmål, mens har svaret på det samlede spørgeskema. 1. Karakteristika ved jobbet Tabel 1. Er du ansat som erhvervsphd. eller i en "trainee" stilling eller lignende, som har en karakter af en uddannelsesstilling? 2017 Ja 0, ,8 Nej 99, ,1 Ved ikke 0,1 24,1 Total 100, ,0 Alle fra lønstatistikken har svaret på dette spørgsmål Det er kun 188 (0,8 pct.) af de der deltager i lønstatistikken der er ansat som erhvervsphd. mv., men det er et forhold der er blevet spurgt indtil i forbindelse med lønstatistik-surveyen, og derfor er det medtaget. I forhold til 2017, er der sket en meget begrænset stigning på 0,1 procentpoint. Tabel 2. Er du ansat i en tids- eller opgavebegrænset ansættelse? 2017 Ja 1, ,0 Nej 98, ,7 Ved ikke 0,3 69 0,3 Total 100, ,0 Alle fra lønstatistikken har svaret på dette spørgsmål Det er 458 (2,0 pct.) der er tids-eller opgavebegrænset ansat i -lønstatistikken. Det er lidt over niveauet far 2017 på 1,7 og 2016 på 1,9 pct. 3

4 2. Vilkår ved barns sygdom Tabel 3. Har du ret til at holde fri med fuld løn ved barns sygdom, fordelt på brancher? Ja, 1 dag Ja, 2 dage Ja, mere end 2 dage Nej Ved ikke Råstofindvinding, landbrug mv Forsyningsvirksomhed Fødevare, kemi, plast, træ-industri Medicinalindustri Maskin-, Jern og metalindustri Den elektroniske industri Rådgivende Ingeniørvirksomhed Entreprenørvirksomhed, bygge og anlæg IT og Telekommunikationsvirksomhed Forskning og udvikling, finans mv Handel, transport Organisationer, undervisning mv Alle Alle, Alle Det generelle niveau er meget tæt på det samme som i 2017, at 63 pct. kan holde én dag, 13 pct. kan holde to eller flere dage. 4

5 3. Vilkår ved barsel Tabel 4. Hvordan er du stillet med hensyn til løn under barsel? Hvordan er du stillet i forhold til de rettigheder der er beskrevet i Funktionærloven, fordelt på køn, pct. Samme rettigheder Andre rettigheder Ved ikke Alle Råstofindvinding, landbrug mv. Mænd Alle Kvinder Forsyningsvirksomhed Fødevare-, kemi-, plast-, træindustri Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Medicinalindustri Maskin-, Jern og metalindustri Den elektroniske industri Rådgivende Ingeniørvirksomhed Entreprenør, bygge og anlæg IT og Telekommunikation Forskning og udvikling, finans mv Handel, transport Organisationer, undervisning mv Alle Alle, Kun tal for brancher med mindst 100 svar. viser at der ikke er mindst 100 svar. Det er 37 pct. der svarer at de har samme rettigheder som beskrevet i funktionærloven, mens 26 pct. angiver at de har andre rettigheder. Niveauet er tæt på niveauet fra I er det i spørgeskemaet blevet ekspliciteret, hvilke regler der gælder på området. Der er således denne tekst i forbindelse med spørgsmålet: Dansk lovgivning giver ikke ret til fuld løn under barsel, så den rettighed skal fremgå af ansættelseskontrakt, personalehåndbog eller en overenskomst. Funktionærloven giver kvinder ret til halv løn i fire før forventet termin og 14 efter fødslen, og ingen ret til løn under forældreorlov (eller fædreorlov), for hverken mænd eller kvinder. I tabel 5 (a,b) og 6 (a,b) indgår kun svar fra de, der har svaret at de har andre rettigheder end de, der er beskrevet i Funktionærloven. De to tabeller belyser dels antal med fuld, dels antal med delvis løn - fordelt på køn og alle. 5

6 Tabel 5., de der har andre rettigheder end Funktionærloven, har med FULD løn Alle fra 5 til 9 13 til til til 26 Mere end 27 Ved ikke eller uoplyst Råstofindvinding mv. 50 Forsyningsvirksomhed Fødevare, kemi, mv industri Medicinalindustri Maskin- og metalindustri Den elektroniske industri Rådgivende Ingeniør Entreprenørvirksomhed mv., IT og Tele Forskning og udvikling, mv Handel, transport Organisationer, mv 57 Alle Alle, * *I 2017: 0-5 Tabel 5a., KVINDER der har andre rettigheder end Funktionærloven, har med FULD løn Alle fra 5 til 9 13 til til til 26 Mere end 27 Ved ikke eller uoplyst Råstofindvinding mv Forsyningsvirksomhed Fødevare, kemi, mv industri Medicinalindustri Maskin- og metalindustri Den elektroniske industri Rådgivende Ingeniør Entreprenørvirksomhed mv., IT og Tele Forskning og udvikling, mv Handel, transport Organisationer, mv Alle

7 Tabel 5b., MÆND der har andre rettigheder end Funktionærloven, har med FULD løn fra 5 til til til til 26 Mere end 27 Ved ikke eller uoplyst Alle Råstofindvinding mv Forsyningsvirksomhed Fødevare, kemi, mv industri Medicinalindustri Maskin- og metalindustri Den elektroniske industri Rådgivende Ingeniør Entreprenørvirksomhed mv., IT og Tele Forskning og udvikling, mv Handel, transport Organisationer, mv Alle Tabel 6., de der har andre rettigheder end Funktionærloven, har med DELVIS løn Alle fra 5 til 9 13 til til til 26 Mere end 27 Ved ikke eller uoplyst Råstofindvinding mv Forsyningsvirksomhed Fødevare, kemi, mv industri Medicinalindustri Maskin- og metalindustri Den elektroniske industri Rådgivende Ingeniør Entreprenørvirksomhed mv., IT og Tele Forskning og udvikling, mv Handel, transport Organisationer, mv Alle Alle,

8 Tabel 6a., KVINDER der har andre rettigheder end Funktionærloven, har med DELVIS løn Alle fra 5 til 9 13 til til til 26 Mere end 27 Ved ikke eller uoplyst Råstofindvinding mv Forsyningsvirksomhed Fødevare, kemi, mv industri Medicinalindustri Maskin- og metalindustri Den elektroniske industri Rådgivende Ingeniør Entreprenørvirksomhed mv., IT og Tele Forskning og udvikling, mv Handel, transport Organisationer, mv Alle Tabel 6b., MÆND der har andre rettigheder end Funktionærloven, har med DELVIS løn Alle fra 5 til 9 13 til til til 26 Mere end 27 Ved ikke eller uoplyst Råstofindvinding mv Forsyningsvirksomhed Fødevare, kemi, mv industri Medicinalindustri Maskin- og metalindustri Den elektroniske industri Rådgivende Ingeniør Entreprenørvirksomhed mv., IT og Tele Forskning og udvikling, mv Handel, transport Organisationer, mv Alle

9 Tabel 7. Har du i løbet af 2017/ fået afslag på lønstigning med den begrundelse, at du har været på barsel i perioden? Jeg har ikke været på barsel i perioden ,0 -- Jeg har været på barsel, men har ikke fået afslag på lønstigning med den begrundelse. Ja, jeg har været på barsel, og har fået afslag på lønstigning med den begrundelse ,5 95,4 87 0,5 4,6 I alt ,0 100,0 Det er 87 personer der har oplevet at få afslag på lønstigning med den begrundelse af de har været på barsel i perioden. Det svarer til 0,5 pct. af alle der har svaret på spørgsmålet, og 4,6 pct. af de der har været på barsel i perioden. Der er en lille stigning i forhold til 2017 og I 2017 var antallet 78, svarende til 0,4 pct. af alle og 3,9 pct. af de der havde været på barsel. I 2016 var antallet 68, svarende til 0,3 pct. af alle og 3,5 pct. af de der havde været på barsel. 4. Brug af Mercer eller lignende Tabel 8. Br ledelsen på din virksomhed et lønsystem, hvor jeres løn fastlægges med udgangspunkt i et benchmark af stillinger/jobprofiler? 2017 Ja, Mercer 5,1 6,5 Ja, et andet system end Mercer, eller ved ikke hvilket system 11,0 8,1 Nej 44,6 30,4 Ved ikke 39,3 55,0 Total 100,0 100,0 Andelen der er på virksomheder der br Mercer er steget lidt i forhold til 2017, mens andelen der br andet system er faldet lidt. I 2017 var det 5,1 pct. der svarede at deres arbejdsplads brugte Mercer. I 2016 var det 4,6 pct. der svarede at deres arbejdsplads brugte Mercer. 9

10 5. Klausuler Tabel 9. Andel med klausuler i de enkelte brancher Konkurrenceklausul Kundeklausul Medarbejderklausul Jobklausul Andre begrænsninger Ingen klausuler i alt i branchen Råstofindvinding mv Forsyningsvirksomhed Fødevare, kemi, mv industri Medicinalindustri Maskin- og metalindustri Den elektroniske industri Rådgivende Ingeniørvirksomhed Entreprenørvirksomhed mv., IT og Tele Forskning og udvikling, mv Handel, transport Organisationer, foreninger mv Alle Alle, Omfanget af klausuler er stort set det samme som i 2016 og Jobsøgende Tabel 10. Hvor jobsøgende har du været i de seneste 12 måneder? 2017, pct. Jeg har ikke overvejet nyt job Jeg har overvejet nyt job af og til Jeg har jævnligt undersøgt mine jobmuligheder Jeg har været meget aktivt jobsøgende Jeg har overvejet at starte egen virksomhed/blive selvstændig Ved ikke Alle Niveauet er tæt på niveauet i 2017, hvor 40 pct. ikke har overvejet nyt job, men dog med en svag tendens til at flere orientere sig mod nyt job i (samlet 62 pct.) end i 2017 (60 pct.). 10

11 Tabel 11. Er du blevet kontaktet af en headhunter eller en anden virksomhed med opfordring til at skifte job inden for de seneste 12 måneder? 2017, pct. Ja Nej Ved ikke Total Der har også været en svag stigning i andelen der er blevet kontaktet af en headhunter eller anden virksomhed, fra 57 pct. i 2017 til 61 pct. i. I 2016 var det 55 pct. der var blevet kontaktet af en headhunter eller anden virksomhed. 7. Åbenhed om løn Tabel 12. Taler du med dine kolleger om, hvad I får i løn? 2017, Ja 21, ,7 Nej 76, ,7 Ved ikke 2, ,6 Total 100, ,0 Det er kun knap hver fjerde der taler med sine kolleger om, hvad de får i løn. Niveauet er det samme som tidligere (2017), dog med tendens til en svag stigning, også set i forhold til 2016, hvor 21,4 pct. talte om deres løn. Tabel 13. Gælder følgende udsagn om din arbejdsplads eller din holdning til at tale om løn? Ja Nej Ved ikke Min arbejdsplads har regler mod at tale om løn. 7,5 69,3 23,2 100,0 Det bliver anset som upassende at tale om løn på min arbejdsplads. 40,4 25,0 34,6 100,0 Løn er en personlig sag og derfor ønsker jeg ikke at tale om løn. 41,7 48,0 10,3 100,0 Min leder vil ikke have at vi taler om løn. 15,1 35,0 50,0 100,0 Mine kolleger vil ikke tale om løn. 21,8 23,1 55,1 100,0 Jeg får en højere løn end mine kolleger, og ønsker derfor ikke at tale om løn. Jeg får en lavere løn end mine kolleger, og ønsker derfor ikke at tale om løn. I alt 13,8 40,0 46,2 100,0 2,1 50,1 47,7 100,0 11

12 Tabel 14. I hvilken grad er der åbenhed om løn på din virksomhed? Ja Jeg ved, eller kan let få at vide, hvad stort set alle andre får i løn. 5,2 Jeg ved, eller kan let få at vide, hvad en gruppe af kolleger (fx dem i min AC-klub eller dem i min afdeling eller med samme rolle/uddannelse som mig) får i løn. Jeg ved kun hvad de kolleger, der har fortalt mig om det, får i løn. 26,6 Jeg ved ikke hvad mine kolleger får i løn. 38,1 På anden måde 2,2 Ved ikke. 2,4 Hver person kan svare ja til flere udsagn i spørgsmålet. 4,4 8. Seniorordninger Tabel 15. Har du indgået en aftale med din arbejdsgiver om at du nu har, eller på et senere tidspunkt får, ændrede vilkår (fx arbejdstid, opgaver eller løn) i din ansættelse? Kun svar fra medlemmer på 55 år eller ældre 2017, pct. Ja, har aftale der gælder nu 5, ,3 Ja, har aftale der træder i kraft senere 2,5 68 2,7 Nej 88, ,9 Ved ikke 3,6 75 3,0 Total Samlet set har 9 pct. af de privatansatte over 55 år en ordning der enten er trådt i kraft, eller som træder i kraft på et senere tidspunkt. I forhold til 2017 er der en lille stigning i andelen der har en ordning. Tabel 16. Hvilke forhold indgår i din aftale? () Kun svar fra medlemmer der har en ordning (N=225) Procent Nedsat arbejdstid uden løn- og pensionskompensation ,2 Nedsat arbejdstid med hel eller delvis løn- og pensionskompensation 64 28,4 Ekstra ferie eller fridage 62 27,6 Tilbud om en seniorsamtale hvor der tales om din fremtid på virksomheden 55 24,4 Mere fleksibel arbejdstid, herunder øget brug af hjemmearbejde 45 20,0 At du får mindre krævende opgaver, herunder mindre ansvar 25 11,1 At du skal varetage andre typer af opgaver, fx mentoropgaver 18 8,0 Mere fleksible rammer for afspadsering af flekstid. 16 7,1 Andet 16 7,1 Tilbud om bonus hvis du udskyder din tilbagetrækningsalder 3 1,3 At du får mere krævende opgaver /mere ansvar 2 0,9 At du skal deltage i efteruddannelse 2 0,9 12

13 Tabel 17. Har du, på din nuværende virksomhed, mulighed for at indgå en aftale om at få andre arbejdsopgaver og/eller andre arbejdsvilkår, når du når en given alder? Kun de der IKKE har indgået en aftale og er 55 + år Ja 38, ,4 Nej 22, ,9 Ved ikke 39, ,7 Total 100, Tabel 18. Er det din vurdering, at du, på et senere tidspunkt (inden du når folkepensionen), ønsker at indgå sådan en aftale, hvor du ændre dine arbejdsopgaver og/eller ændrede arbejdsvilkår? Kun de der IKKE har indgået en aftale og er 55 + år 2017, pct. Jeg er ret sikker på at jeg gerne vil have sådan en aftale på et tidspunkt 23, ,1 Jeg tror at jeg måske vil have sådan en aftale på et tidspunkt 31, ,1 Jeg tror ikke jeg vil have sådan en aftale på et tidspunkt 14, ,2 Det kan jeg ikke sige nu. 30, ,6 Total Tilbagetrækningsalder Medlemmerne har svaret på Ved hvilken alder forventer du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? (I den forstand at du ikke længere har hovedparten af din indkomst fra erhvervsarbejde). Tabel 19. Tilbagetrækningsalder Gennemsnitlig alder 66,8 Median alder 67,0 Svar fra privatansatte der mindst er 55 år. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder er 66,8 år, men der er betydelig spredning fra 55 til 100 (1) år. Videre er der mange (mere end hver tredje) der angiver 67 år, jf., figur 1. År 13

14 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 62,5 63,0 64,0 64,5 65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 70,0 70,3 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 77,0 79,0 80,0 81,0 99,0 100,0 Procent Figur 1. Forventet tilbagetrækningsalder Alder 10. Hvad er koncern og arbejdssprog? Tabel 20. Hvilket sprog er koncernsprog i den virksomhed du arbejder i? Procent Dansk ,3 Engelsk ,3 Tysk 31 0,2 Andet 97 0,6 ved ikke 126 0,7 Total Mere end hver anden (56 pct.) er ansat i en virksomhed hvor koncernsproget er engelsk, men det er kun godt hver fjerede (26 pct.) der hovedsageligt anvender engelsk på deres arbejde, jf. tabel 21. Tabel 21 viser også, at det er ca. 35 pct. der ikke kun anvender dansk i deres arbejde. Tabel 21. Hvilket sprog anvender du hovedsageligt i dit arbejde? Procent Dansk ,4 Engelsk ,1 Tysk 17 0,1 Andet 35 0,2 Flere forskellige ,2 Total

15 11. Om honorering af overarbejde Tabel 22. Du har tidligere svaret, at du har ret til overarbejdsbetaling eller afspadsering i forbindelse med overarbejde. Hvordan bliver du typisk honoreret for overarbejde? Jeg afspadserer typisk mit overarbejde ,1 Jeg får det typisk udbetalt 542 9,9 Det er en blanding af afspadsering og udbetaling ,4 Anden måde 94 1,7 Total Medlemmerne der har ret til overarbejdsbetaling eller afspadsering svarer, at de hovedsageligt afspadserer deres arbejde (68 pct.) eller at det er en blanding af afspadsering og udbetaling (20 pct.). Tabel 23. Med hvilken faktor bliver overarbejde typisk honoreret? Mindre end faktor 1: ,2 Faktor 1: ,7 Mere end faktor 1: ,2 Det varierer meget ,6 Anden måde 179 3,3 Total Langt de fleste får deres overarbejde honoreret i forholdet 1:1 (72 pct.) mens 5 pct. svarer at det varierer meget eller på anden måde. Når medlemmerne uddyber deres svar på disse spørgsmål, fremgår det bl.a. at der er forskel på honorering af pålagt overarbejde og almindelig selvvalgt fleks. Videre er der mange der anfører, at der er forskel på om det er fx weekendarbejde eller hvor længe/hvor mange timer det drejer sig om. 15

16 12. Fritvalgsordning Tabel 24. Er du omfattet af en fritvalgsordning (fx en Fritvalgs Lønkonto som findes i Industriens overenskomst), hvor du kan vælge at få en bestemt del af din løn konverteret til frihed, får det indbetalt som pension eller få det udbetalt? Ja ,9 Nej ,8 Ved ikke ,3 Total ,0 12 pct. af medlemmerne er omfattet af en fritvalgsordning. Tabel 25 viser, at det særligt er i medlemmerne der er ansat i maskin/jern og metal industrien samt i fødevare, kemi, plast, træ-industrien der er omfattet af en ordning. Tabel 25. Fritvalgsordning, fordelt på brancher Råstofindvinding, landbrug, skovbrug og fiskeri 3 2,6 Forsyningsvirksomhed 87 10,9 Fødevare, kemi, plast, træ-industri ,9 Medicinalindustri 37 3,0 Maskin-, Jern og metalindustri ,6 Den elektroniske industri ,7 Rådgivende Ingeniørvirksomhed 260 7,0 Entreprenørvirksomhed, bygge og anlæg 39 5,7 IT og Telekommunikationsvirksomhed 157 6,9 Forskning og udvikling, forretningsservice, finans mv ,0 Handel, transport ,7 Organisationer mv. 19 9,0 Alle (inkl. uoplyste) ,9 Tabel 26. pct. af din løn der indgår i denne ordning af lønnen Gennemsnit 3,4 Median 3,4 Svar fra privatansatte med fritvalgsordning. De medlemmer der har en sådan ordning har svaret på, hvor stor andel af deres løn der indgår i ordningen. Det er i gennemsnit 3,4 pct. af deres løn der indgår i ordningen. Fra figur 2 ses det, at det mest typiske er, at 3,4 pct. af lønnen indgår i en ordning, hvilket næsten 30 pct. af de medlemmer der har en fritvalgsordning, har svaret. 16

17 0,00 0,60 0,80 0,90 1,25 1,45 1,70 1,80 2,00 2,25 2,40 2,70 2,80 3,07 3,22 3,33 3,50 3,75 4,05 4,30 5,00 5,60 6,60 7,50 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 30,00 af de med fritvalgsordning Figur 2. Andel af lønnen der indgår i fritvalgsordningen 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 af lønnen der indgår i fritvalgsordningen 13. Kompensation ved rejsedage Tabel 27. Du har tidligere svaret, at du har mindst en årlig rejsedag. Får du typisk en kompensation (udover hvad der evt. indgår i din faste månedsløn og skattefri rejsegodtgørelse) for dine rejsedage? Ja ,3 Nej ,4 Ved ikke 503 4,3 Total Alle fra lønstatistikken har svaret på dette spørgsmål 17

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Ansatte i kommuner/regioner.

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Ansatte i kommuner/regioner. DdL Lønstatistik 2018 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Ansatte i kommuner/regioner Ansatte i staten Lønstatistik 2018 for DdL-medlemmer Side 1 af 18 Om lønstatistikken Oplysninger

Læs mere

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10 Lønstatistik 2014 for JA JA Forhandlingsudvalget har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2014. Tabellerne er tænkt som et nemt og overskueligt redskab til

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

20 1 LØN STATI 0 STIK

20 1 LØN STATI 0 STIK 1 0 0 LØNSTATISTIK 2 I LØNSTATISTIK 2010 Klik ind på www.ida.dk/ansat/loenstatistik for at se flere resultater IDA LØNSTATISTIK 2010 Da du i oktober besvarede spørgsmålene i årets dataindsamling, var du

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Ansatte i kommuner/regioner.

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Ansatte i kommuner/regioner. DdL Lønstatistik 2017 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Ansatte i kommuner/regioner Ansatte i staten Lønstatistik 2017 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken Oplysninger

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2004

IDA LØNSTATISTIK 2004 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

lønstatistik Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige

lønstatistik Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige lønstatistik Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige 2006 l ø n s t a t i s t i k 2 0 0 6 Kære IDA-medlem Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

B E M Æ R K N I N G E R T I L I D A S M O D E L K O N T R A K T E R F O R A N S A T T E I N G E N I Ø R E R U D E N L E D E L S E S A N S V A R

B E M Æ R K N I N G E R T I L I D A S M O D E L K O N T R A K T E R F O R A N S A T T E I N G E N I Ø R E R U D E N L E D E L S E S A N S V A R B E M Æ R K N I N G E R T I L I D A S M O D E L K O N T R A K T E R F O R A N S A T T E I N G E N I Ø R E R U D E N L E D E L S E S A N S V A R IDAs modelkontrakt kan betragtes som et oplæg til forhandling.

Læs mere

Ligestillingsundersøgelse juni Sammenfatningsrapport

Ligestillingsundersøgelse juni Sammenfatningsrapport Ligestillingsundersøgelse juni 21 Sammenfatningsrapport Hvor gammel er du? Svarprocent: 99% (N=1833)Spørgsmålstype: Vælg en 2-29 år 1 3-39 år 886 4-49 år 475 5-59 år 313 6 år eller mere 59 Svar i alt 1833

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked Side 1 af 7 Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET FEBRUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Ikke alle akademikere kan arbejde på samme måde hele vejen til pensionen...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Løn på det private område

Løn på det private område Løn på det private område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Fokus på køns betydning for løn

Fokus på køns betydning for løn Juli 2010 Fokus på køns betydning for løn Er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønudvalget for privatansatte medlemmer af JA har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2012. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger Erfaring med lokal løn Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger December 2014 Erfaring med lokal løn Resume IDA har i slutningen af

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +4 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Færøerne Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2017 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2017 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel på det private arbejdsmarked

Kønsbestemt lønforskel på det private arbejdsmarked Kønsbestemt lønforskel på det private arbejdsmarked LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning

Læs mere

Indhold. Introduktion 4 Grundlag og begreber 5. Generelt Figur 1 Lønudvikling 6 Tabel 1 Privat ansattes lønstigninger 7

Indhold. Introduktion 4 Grundlag og begreber 5. Generelt Figur 1 Lønudvikling 6 Tabel 1 Privat ansattes lønstigninger 7 Indhold Introduktion 4 Grundlag og begreber 5 Generelt Figur 1 Lønudvikling 6 Tabel 1 Privat ansattes lønstigninger 7 Akademiingeniører Tabel 2 Privat ansattes månedsløn 10 Tabel 3 Privat ansattes månedsløn

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel på det private arbejdsmarked

Kønsbestemt lønforskel på det private arbejdsmarked Side 1 af 7 Kønsbestemt lønforskel på det private arbejdsmarked Hovedkonklusioner 1. Blandt de privatansatte akademikere uden ledelsesansvar indenfor DM s område er den uforklarede lønforskel mellem mænd

Læs mere

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Singapore Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2018 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2018 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Qatar Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Nyt om løn, november 2015

Nyt om løn, november 2015 Nyt om løn, november 2015 BASERET PÅ 3. KVARTAL 2015 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 2015 Lønomkostningerne er steget 2,2 pct. på et år Samme lønudvikling blandt arbejdere og funktionærer. DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv.

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET august 18, 1999 Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. Hanne Weise 1. Indledning I dette notat vil det blive belyst, hvad der kendetegner virksomheder, som ansætter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører LØNSTATISTIK2003 Indholdsfortegnelse Forord 3 Grundlag 4 Validitet 4 Begreber 5 Hovedkonklusioner 6 Minimalløn pr. 1. januar 2004 7 Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling 8 Privat ansattes

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland 1. LANDET 1. Opholdsland Grønland 68 100,0% I alt 68 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Dynamiske effekter af en skattereform

Dynamiske effekter af en skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 177 Offentligt OMTRYK februar 2009 Dynamiske effekter af en skattereform Skattekommissionen er i februar 2009 kommet med et bud på en skattereform, der skal ruste Danmark

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Lederløn Lederne December 2016

Lederløn Lederne December 2016 Lederløn 2016 Lederne December 2016 Lederløn 2016 20 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2016 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere med din uddannelse

Læs mere

UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER

UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER METODE OG DATAGRUNDLAG Kromann Reumert har i perioden december 2015 - januar 2016 gennemført en undersøgelse vedrørende den faktiske

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2017 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2017 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2017 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18

HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18 HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18 Kære TR. Vi skal snart i gang med at forhandle nye overenskomster. Der er mange vigtige ting på dagsordenen: Hvor store lønstigninger skal vi

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 2-3 LØN- OG HONORARSTATISTIK 2005 Forord og begreber. SIDE 3-7 SIDE 8 SIDE 9-10 SIDE 11 ÅRSINDKOMST Indtægt i 2004 fordelt på årgang,

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

IDA Landerapport 2013

IDA Landerapport 2013 IDA Landerapport 0 UAE - Forenede Arabiske Emirater Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey

Læs mere

Nyt om løn Februar

Nyt om løn Februar Nyt om løn Februar 211 21 BASERET PÅ. KVARTAL 21 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING FOR TREDJE KVARTAL I TRÆK... Timefortjenesten inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v.

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +4 8 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

IDA Landerapport Kina. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global

IDA Landerapport Kina. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global IDA Landerapport 2015 Kina Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 12 survey-besvarelser i Kina Hvert

Læs mere