Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken"

Transkript

1 viewundersøgelse blandt borgerne i Danmark om konflikter i trafikken Foretaget august 2005 For: Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2.sal 2600 Glostrup Af: viewsektionen, Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø DSt. Akt nr rev.2

2 Det Kriminalpræventive Råd undersøgelse af konflikter i trafikken 2005 Indhold Side: Forord 3 Kapitel 1 Spørgeskema Det anvendte spørgeskema 4 Kapitel 2 Metode Stikprøveundersøgelse Efterstratifikation Statistisk usikkerhed Signifikans Eksempler på signifikanstest 9 Kapitel 3 Undersøgelsens resultater Stikprøven, procentfordelt Opregnede tal, hele befolkningen år 38 Danmarks Statistik, viewsektionen Aktivitetsnr

3 Det Kriminalpræventive Råd - viewundersøgelse af konflikter i trafikken 2005 Forord Denne rapport beskriver den interviewundersøgelse, som Danmarks Statistik foretog på opdrag for Det kriminalpræventive Råd blandt borgerne i Danmark. Undersøgelsens fokus er konflikter i trafikken. I denne rapport dokumenteres hovedresultaterne af undersøgelsen på tabelform, ligesom det anvendte spørgeskema og den grundlæggende metode samt bortfald i forbindelse med interviewfasen også dokumenteres. Da undersøgelsesmaterialet er meget omfattende, udleverer Danmarks Statistik en anonymiseret database over de indsamlede interview til brug for det videre analysearbejde i Det Kriminalpræventive Råd. Danmarks Statistik, Østerbro den 18. september Danmarks Statistik, viewsektionen Aktivitetsnr

4 Det Kriminalpræventive Råd undersøgelse af konflikter i trafikken 2005 Kapitel 1 Spørgeskema 1.1 Det anvendte spørgeskema Ved indsamlingen af interview til undersøgelsen er anvendt det følgende spørgeskema. Alle deltagere i undersøgelsen har fået de nedenfor angivne spørgsmål: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet en eller flere af følgende situationer: Sp. 1. Jeg er blevet råbt af af en medtrafikant Sp. 1b. Hvis ja, hvor mange gange: Sp. 2. Jeg har selv råbt af en medtrafikant Sp. 2b. Hvis ja, hvor mange gange: Sp. 3. Jeg har fået fingeren af en medtrafikant Sp. 3b. Hvis ja, hvor mange gange: Sp. 4. Jeg har selv givet fingeren til en medtrafikant Sp. 4b. Hvis ja, hvor mange gange: Sp. 5. Jeg er blevet truet af en medtrafikant Sp. 5b. Hvis ja, hvor mange gange: Sp. 6. Jeg har selv truet en medtrafikant Sp. 6b. Hvis ja, hvor mange gange: Sp. 7. Mit køretøj er blevet slået/sparket til Sp. 7b. Hvis ja, hvor mange gange: Sp. 8. Jeg har selv slået/sparket til medtrafikantens køretøj Sp. 8b. Hvis ja, hvor mange gange: Sp. 9. Jeg er blevet slået en medtrafikant Sp. 9b. Hvis ja, hvor mange gange: Sp. 10. Jeg har selv slået en medtrafikant Sp. 10b. Hvis ja, hvor mange gange: 11. Da du seneste gang var i situationen, at <Situationsnavn indsættes> var du da 1. fodgænger 2. cyklist 3. bilist 4. knallert/scooter/motorcykelkører 5. Andet 12. Hvad var den anden part i situationen? 1. fodgænger 2. cyklist 3. bilist 4. knallert/scooter/motorcykelkører 5. Andet Danmarks Statistik, viewsektionen Aktivitetsnr

5 Det Kriminalpræventive Råd - viewundersøgelse af konflikter i trafikken Kendte du den anden part i forvejen? 1. ja 2. nej 14. Opstod situationen helt tilfældigt eller var den fremprovokeret af dine egne eller den anden parts handlinger i trafikken 1. Helt tilfældigt 2. Provokeret af egne handlinger 3. Provokeret af den anden parts handlinger 4. Ved ikke 15. Var den anden part efter din opfattelse påvirket af alkohol eller andet? 1. Ja, 2. Nej 16. Var du selv påvirket af alkohol eller andet? 1. Ja, 2. Nej 17. Har du inden for de sidste 12 måneder haft lyst til at reagere voldsomt overfor en medtrafikant uden dog at gøre det? Hvis ja, På hvilken måde? 1. Ja, haft lyst til at råbe eller true verbalt, 2. Ja, har haft lyst til at give fingeren eller true med knytnæve el. lignende 3. Ja, haft lyst til at slå medtrafikanten 4. Ja, haft lyst til at slå medtrafikantens køretøj 5. Ja på anden måde 6. Nej Kommentarer: Alle respondenter fik stillet spm Respondenter der havde angivet et positivt antal i item 1-10 skal fik stillet de uddybende spørgsmål for den situation, der havde det højeste item-nummer. Danmarks Statistik, viewsektionen Aktivitetsnr

6 Det Kriminalpræventive Råd undersøgelse af konflikter i trafikken 2005 Kapitel 2 Metode For Det Kriminalpræventive Råd foretog viewsektionen på Danmarks Statistik i august 2005 en interviewundersøgelse med et tilfældigt udtrukket, repræsentativt udsnit af borgerne i Danmark. Undersøgelsen blev afviklet i forbindelse med Dst s månedlige omnibusundersøgelse. 2.1 Stikprøveundersøgelse Stikprøven Den metode, som Danmarks Statistik anvendte i undersøgelsen, betegnes normalt som en stikprøvebaseret undersøgelse 1. Pr. 1. januar 2005 var befolkningen mellem 16 og 74 år i Danmark på personer 2. Danmarks Statistik foretog et simpelt tilfældigt udtræk fra CPR-registret, af en bruttostikprøve på personer mellem 16 og 74 år, der pr. 1. januar 2005 var bosiddende Danmark. Bruttostikprøven blev herefter ajourført med friske, opdaterede oplysninger fra Folkeregistret om navneskift, flytninger og dødsfald, hvilket reducerede den til de personer, der tilsammen udgjorde undersøgelsens netto-stikprøve. Brev til respondenterne Danmarks Statistik udsendte den 28 juli 2005 et introduktionsbrev adresseret til alle de borgere, der indgik i netto-stikprøven. Brevet beskrev kort undersøgelsen og varslede, at man ville blive kontaktet via telefon af en interviewer fra Danmarks Statistik. Nogle af de, der havde modtaget et brev om undersøgelsen, kontaktede Danmarks Statistik og traf aftaler om interviewtidspunktet eller angav, hvilket telefonnummer de kunne træffes for et interview. Andre ringede blot for at få uddybende oplysninger om undersøgelsen. Kun få meddelte, at de ikke ville deltage. viewperioden Mandag den 1. august påbegyndte Danmarks Statistik indsamlingen af telefoninterview, og fortsatte frem til og med mandag den 15. august. I løbet af interviewperioden blev der indsamlet telefoninterview om dagen fra kl. 11 og frem til kl. 21 om aftenen. I weekenden afsluttedes interviewene omkring kl. 18. Alle interview blev gennemført på dansk. Opnåelse viewindsamlingen gav følgende resultat: Tabel 2.1 Stikprøvens anvendelse i interview Brutto-stikprøve bortfald svarede ikke optaget 1 - aftaler, uopfyldte 1 Nettostikprøve vil ikke deltage 250 Gennemførte interview 965 Netto opnåelse, i pct. 79,4 1 Dette begreb omfatter den videnskabeligt baserede statistiske metode, hvorved man kan interviewe et mindre udsnit af en befolkning, og - ved at overholde en række metodiske grundregler, herunder anvendelse af tilfældigt stikprøveudtræk - vil resultaterne af stikprøveundersøgelsen kunne opskrives til hele den undersøgte befolkning. 2 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. I tabelrapporten summerer hele populationen dog til Afvigelsen på 8 personer skal dog tilskrives afrundingsfejl på beregningerne i tabelsættet. Danmarks Statistik, viewsektionen Aktivitetsnr

7 Det Kriminalpræventive Råd - viewundersøgelse af konflikter i trafikken 2005 Det betyder at undersøgelsen har en netto-opnåelse 3 på 79,4 pct., hvilket må betegnes som særdeles tilfredsstillende. Efter afslutningen af interviewperioden er de indsamlede interview blevet validerede og kvalitetssikrede. 2.2 Efterstratifikation Vejning Endelig har Danmarks Statistik foretaget en vejning af interview for at korrigere for de skævheder, der er kommet ind i forbindelse med anvendelsen af stikprøven i interviewfasen og bringe den tilbage i balance med hele Danmarks befolkning mellem 16 og 74 år. Ved en vejning af de indsamlede interview tildeles hvert interview en person-vægt, der er afhængig af hvorvidt den gruppe, som personen tilhører, er over- eller underrepræsenteret i datamaterialet efter, at interviewindsamlingen er afsluttet. Herved kan resultaterne af stikprøveundersøgelsen siges at være repræsentative for borgerne i Danmark i aldersgruppen år. 3 Netto-opnåelsen beregnes som antallet gennemførte interview i procent af netto-stikprøven. Danmarks Statistik, viewsektionen Aktivitetsnr

8 Det Kriminalpræventive Råd undersøgelse af konflikter i trafikken Statistisk usikkerhed Statistisk usikkerhed Undersøgelsens resultater er omfattet af en statistisk usikkerhed, der skal tages i betragtning, når resultaterne vurderes. Tabellen herunder kan bruges til at finde den statistiske usikkerhed på enhver procentangivelse i tabellerne og figurerne i rapporten. Tabel 2.3 Statistisk usikkerhed ved forskellige procenttal i stikprøveundersøgelsen Antal views: Procenttal: 1 eller 99 ± 0,6 ± 0,9 ± 1,1 ± 1,4 ± 2,0 2 eller 98 ± 0,9 ± 1,2 ± 1,6 ± 1,9 ± 2,7 5 eller 95 ± 1,4 ± 1,9 ± 2,5 ± 3,0 ± 4,3 10 eller 90 ± 1,9 ± 2,6 ± 3,4 ± 4,2 ± 5,9 15 eller 85 ± 2,2 ± 3,1 ± 4,0 ± 4,9 ± 7,0 20 eller 80 ± 2,5 ± 3,5 ± 4,5 ± 5,5 ± 7,8 25 eller 75 ± 2,7 ± 3,8 ± 4,9 ± 6,0 ± 8,5 30 eller 70 ± 2,8 ± 4,0 ± 5,2 ± 6,4 ± 9,0 35 eller 65 ± 2,9 ± 4,2 ± 5,4 ± 6,6 ± 9,3 40 eller 60 ± 3,0 ± 4,3 ± 5,5 ± 6,8 ± 9,6 45 eller 55 ± 3,1 ± 4,4 ± 5,6 ± 6,9 ± 9,8 50 ± 3,1 ± 4,4 ± 5,7 ± 6,9 ± 9,8 Note: Tabellen angiver den statistiske usikkerhed ved et sikkerhedsniveau på 95. og interview foretaget i en samlet population på ca For de øvrige interviewantal i tabellen er den bagvedliggende population reduceret tilsvarende. Eksempel på hvordan tabellen anvendes: Tabellen på side 1 i tabelsættet viser f.eks. at blandt alle så har 16,4 pct. oplevet, at blive råbt af af en medtrafikant. I tabellen herover finder man først den af kolonnerne, der kommer nærmest antallet af deltagere (dvs. 965), der har svaret på spørgsmålet det er kolonnen. Derefter finder man den række, der kommer nærmest det procenttal, man ønsker den statistiske usikkerhed på for 16,4 er det rækken 15 eller 85. Hvor rækken og kolonnen skærer ses usikkerheden som dermed er ± 2, Resultatet 16,4 ±2,2 betyder, at der er 95 procents sandsynlighed for at såfremt man havde spurgt ALLE danskere mellem 16 og 74 år så ville dét resultat være i intervallet mellem 14,2 og 18,6. Danmarks Statistik, viewsektionen Aktivitetsnr

9 Det Kriminalpræventive Råd - viewundersøgelse af konflikter i trafikken Signifikans Når man bedømmer, hvorvidt to procenttal fra en stikprøveundersøgelse udtrykker en reel forskel i den befolkning, man undersøger, er det betydningsfuldt at kende usikkerheden ved de to tal. Hvis de to tal ligger indenfor hinandens usikkerhedsintervaller kan, man ikke statistisk afgøre om det ene tal repræsenterer en større andel i befolkningen, end det andet tal gør Eksempler på signifikanstest Et eksempel på en simpel signifikanstest: I undersøgelsen viser det sig, at blandt alle 965 deltagere angiver 16,4 pct., at de er blevet råbt af af en medtrafikant, mens 11,8 pct. angiver, at de selv har råbt af en medtrafikant. Er der signifikant forskel mellem disse to resultater eller med andre ord: Er der flere der er blevet råbt af, end der selv har råbt af andre trafikanter? Usikkerhedsintervallet på dem der er blevet råbt af er ± 2,2 og det betyder, at det reelle resultat i hele befolkningen vil ligge et sted mellem 14,2 pct. og 18,6 pct. Usikkerhedsintervallet på dem, der selv har råbt af andre trafikanter, er ±1,9, og det betyder, at det reelle resultat i hele befolkningen vil ligge et sted mellem 9,9 pct. og 13,7 pct. Da de to usikkerhedsintervaller ikke overlapper hinanden, kan man konkludere (med 95 pct. sikkerhed), at der er flere der er blevet råbt af end der selv har råbt af andre trafikanter. Et andet eksempel på en simpel signifikanstest: I interviewet med alle 965 deltagere i undersøgelsen opstår to resultater på et spørgsmål. 40,0 pct. siger nej mens 36,0 pct. svarer ja. Er der så med sikkerhed flere for nej end for ja? Tabellen på foregående side viser, at usikkerheden på nej -andelen er ±3,0 mens usikkerheden på ja -andelen er på ±2,9. For nej -andelen går usikkerhedsintervallet fra 37,0 til 43,0, mens det tilsvarende interval for ja -andelen går fra 33,1 til 38,9. De to tals usikkerheder overlapper hinanden i intervallet mellem 37,0 og 38,9, og hermed kan man ikke med sikkerhed sige, at nej -andelen er signifikant større end ja -andelen. I dette eksempel er der således ikke tale om statistisk signifikans. Danmarks Statistik, viewsektionen Aktivitetsnr side 9

10 Det Kriminalpræventive Råd - viewundersøgelse af konflikter i trafikken 2005 Kapitel 3 Undersøgelsens resultater Danmarks Statistiks undersøgelse af danskernes oplevelser af konflikter i trafikken er dokumenteret i tabellerne på de følgende sider. Tabellerne er opsat i en orden der følger spørgeskemaet. I første halvdel af tabelsættet er resultaterne angivet som procentfordelinger på basis af stikprøvens 965 opnåede interview. I anden halvdel af tabelsættet er resultaterne opregnet til hele befolkningen (16-74 år), hvorved der kan angives et antal hoveder på de forskellige resultater af undersøgelsen. Danmarks Statistik, viewsektionen Aktivitetsnr side 10

11 Stikprøve vandret procent Sp.1: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at blive råbt af af en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

12 Stikprøve vandret procent Sp.1: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at blive råbt af af en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

13 Stikprøve vandret procent Sp.2: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have råbt af en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

14 Stikprøve vandret procent Sp.2: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have råbt af en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

15 Stikprøve vandret procent Sp.3: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at have fået 'fingeren' af en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

16 Stikprøve vandret procent Sp.3: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at have fået 'fingeren' af en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

17 Stikprøve vandret procent Sp.4: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have givet 'fingeren' til en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

18 Stikprøve vandret procent Sp.4: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have givet 'fingeren' til en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

19 Stikprøve vandret procent Sp.5: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at blive truet af en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

20 Stikprøve vandret procent Sp.5: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at blive truet af en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

21 Stikprøve vandret procent Sp.6: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have truet en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

22 Stikprøve vandret procent Sp.6: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have truet en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

23 Stikprøve vandret procent Sp.7: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at mit køretøj er blevet slået/sparket til Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

24 Stikprøve vandret procent Sp.7: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at mit køretøj er blevet slået/sparket til 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

25 Stikprøve vandret procent Sp.8: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have slået/sparket til medtrafikantens køretøj Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

26 Stikprøve vandret procent Sp.8: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have slået/sparket til medtrafikantens køretøj 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

27 Stikprøve vandret procent Sp.9: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at blive slået en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

28 Stikprøve vandret procent Sp.9: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at blive slået en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

29 Stikprøve vandret procent Sp.10: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv slå en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

30 Stikprøve vandret procent Sp.10: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv slå en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

31 Stikprøve. Vandret procent. Sp.11: Sidste gang du var i den situation, var du da...? Fodgænger Cyklist Bilist knallert/ scooter/ motorcykel Andet ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner Sp.12: Hvad var den anden part i situationen? Fodgænger Cyklist Bilist knallert/ scooter/ motorcykel Andet Ved ikke Ved ikke I alt 31

32 ALLE Stikprøve. Vandret procent. Sp.12: Hvad var den anden part i situationen? Fodgænger Cyklist Mænd Kvinder år år 50 år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner Sp.11: Sidste gang du var i den situation, var du da...? Fodgænger Cyklist Bilist knallert/ scooter/ motorcykel Andet Bilist knallert/ scooter/ motorcykel Andet Ved ikke I alt Ved ikke

33 Stikprøve. Vandret procent. Sp.13: Kendte du den anden part i forvejen? Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

34 Stikprøve. Vandret procent. Sp.14: Opstod situationen helt tilfældigt eller var den fremprovokeret af dine egne eller den anden parts handlinger i trafikken? Helt tilfældigt Provokeret af mig selv Provokeret af den anden part Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

35 Stikprøve. Vandret procent. Sp.15: Var den anden part efter din opfattelse påvirket af alkohol eller andet? Ja Nej Ved ikke ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner Sp.16: Var du selv påvirket af alkohol eller andet? Ja Nej Ved ikke I alt 35

36 Stikprøve. Vandret procent. Sp.16: Var du selv påvirket af alkohol eller andet? ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner Sp.15: Var den anden part efter din opfattelse påvirket af alkohol eller andet? Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke I alt 36

37 Stikprøve. Vandret procent. Sp.17: Har du inden for de sidste 12 måneder haft lyst til at reagere voldsomt overfor en medtrafikant uden dog at gøre det? Ja, at råbe eller true verbalt Ja, at give "fingeren", true med knytnæve el.lign Ja, at slå medtrafikantens køretøj Ja, at slå medtrafikanten Ja - på anden måde Nej I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

38 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.1: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at blive råbt af af en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

39 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.1: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at blive råbt af af en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

40 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.2: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have råbt af en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

41 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.2: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have råbt af en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

42 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.3: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at have fået 'fingeren' af en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

43 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.3: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at have fået 'fingeren' af en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

44 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.4: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have givet 'fingeren' til en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

45 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.4: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have givet 'fingeren' til en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

46 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.5: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at blive truet af en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

47 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.5: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at blive truet af en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

48 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.6: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have truet en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

49 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.6: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have truet en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

50 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.7: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at mit køretøj er blevet slået/sparket til Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

51 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.7: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at mit køretøj er blevet slået/sparket til 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

52 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.8: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have slået/sparket til medtrafikantens køretøj Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

53 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.8: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv have slået/sparket til medtrafikantens køretøj 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

54 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.9: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at blive slået en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

55 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.9: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at blive slået en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

56 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.10: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv slå en medtrafikant Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

57 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.10: Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet, at selv slå en medtrafikant 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange eller flere Ved ikke I alt Gennem -snit ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

58 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.11: Sidste gang du var i den situation, var du da...? Fodgænger Cyklist Bilist knallert/ scooter/ motorcykel Andet ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner Sp.12: Hvad var den anden part i situationen? Fodgænger Cyklist Bilist knallert/ scooter/ motorcykel Andet Ved ikke Ved ikke I alt 58

59 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.12: Hvad var den anden part i situationen? Fodgænger Cyklist Bilist knallert/ scooter/ motorcykel Andet ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner Sp.11: Sidste gang du var i den situation, var du da...? Fodgænger Cyklist Bilist knallert/ scooter/ motorcykel Andet Ved ikke Ved ikke I alt 59

60 Opregnede tal. Hele befolkningen Sp.13: Kendte du den anden part i forvejen? år Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

61 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.14: Opstod situationen helt tilfældigt eller var den fremprovokeret af dine egne eller den anden parts handlinger i trafikken? Helt tilfældigt Provokeret af mig selv Provokeret af den anden part Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner

62 Opregnede tal. Hele befolkningen år Sp.15: Var den anden part efter din opfattelse påvirket af alkohol eller andet? Ja Nej Ved ikke I alt ALLE Mænd Kvinder år år år og derover København/Fr.berg Sjælland og øerne Jylland og Fyn Hovedstadsområdet Bykommuner Landkommuner Sp.16: Var du selv påvirket af alkohol eller andet? Ja Nej Ved ikke

LÆSER- OG BRUGERANALYSE

LÆSER- OG BRUGERANALYSE Interviewperiode: 20. 24. februar 2006 GALLUP ADHOC LÆSER- OG BRUGERANALYSE Projektnr.: 41081 Kunde: Lastbil Magasinet A/S Rapporteringsmåned: Rosensgade 46, 1. Februar 2006 8300 Odder Denne rapport må

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring

1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring 1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring Følgende appendiks er en oversigt over de tabeller, som pamfletten Forældresamarbejde om børns læring bygger på. Tabellerne er krydstabeller mellem

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016 t DR Teenagere Danmarks Radio 17. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med Partivalg... 19 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema Faglærte i byggebranchen 17. marts 3. april 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 -

Læs mere

DR Undersøgelse om graviditet

DR Undersøgelse om graviditet t DR Undersøgelse om graviditet Danmarks Radio 26. jan 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 9 3. Kryds med alder... 13

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 11. juni 2013 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Nordic Statistical Meeting in Bergen 2013 Abstract I forbindelse med indsamling af data til at danne indikatorer om ældre, har det

Læs mere

Deltagelse i VEU - motivation og barrierer for ansatte

Deltagelse i VEU - motivation og barrierer for ansatte Deltagelse i VEU - motivation og barrierer for ansatte Bilag til kvantitativ analyse Juli 2005 Lene Wendelboe Johannsen Stine Sund Christensen Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej

Læs mere

Dokumentation af interviewundersøgelser

Dokumentation af interviewundersøgelser Dokumentation af interviewundersøgelser Varedeklaration Opgave Kunde Delopgaver udført af: Population Stikprøve Dataindsamling Opregning Population Bruttostikprøve Nettostikprøve Antal svar Svarprocenter:

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Musik-organisationerne og Kulturministeriet. Marts 2003

Musik-organisationerne og Kulturministeriet. Marts 2003 Musik-organisationerne og Marts 2003 KOMMENTARRAPPORT Musik-organisationerne og Udarbejdet af: Katja Elberg Kirsten Have Indholdsfortegnelse Management Insights...3 Behovsanalyse...6 Analyse Set-up...7

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Kønsfordeling i de største danske virksomheder

Kønsfordeling i de største danske virksomheder 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

MILJØ OG ENERGI. 2002:21 29. november 2002. Familiernes miljøvaner august 2002. 1. Indledning. 2. Transportvaner

MILJØ OG ENERGI. 2002:21 29. november 2002. Familiernes miljøvaner august 2002. 1. Indledning. 2. Transportvaner MILJØ OG ENERGI 2002:21 29. november 2002 Familiernes miljøvaner august 2002 Halvdelen af den voksne befolkning kører dagligt i bil til arbejde eller uddannelsessted. 27 kører på cykel og 13 kører med

Læs mere

DR Kommunalvalg 2005

DR Kommunalvalg 2005 DR Kommunalvalg Århus, Odense, Vejle og København 13. november Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 1.1 Indledning...3 2 Politiske r... 4 2.1 København...4 2.2 Århus...5 2.3 Odense...6 2.4 Vejle...7

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017 SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE GRØNLAND NUUK BEBYGGELSE MED POLITISTATION BEBYGGELSE UDEN POLITISTATION MARTS 2018 1 INDHOLD

Læs mere

Gallup om kommunal. i 5 kommuner 2013. Gallup om kommunal. TNS Dato: 12. marts 2013 Projekt: 59180

Gallup om kommunal. i 5 kommuner 2013. Gallup om kommunal. TNS Dato: 12. marts 2013 Projekt: 59180 i 5 kommuner 2013 TNS Dato: 12. marts 2013 Projekt: 59180 valg Feltperiode: Den 7. 12. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense over

Læs mere

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer NATIONALT

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 1 Folke- og førtidspensionister, 6-1 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. Danmarks Statistiks udbud af Arbejdskraftundersøgelsen

Spørgsmål og svar vedr. Danmarks Statistiks udbud af Arbejdskraftundersøgelsen Danmarks Statistik, 23. august 2010 Spørgsmål og svar vedr. Danmarks Statistiks udbud af Arbejdskraftundersøgelsen Spørgsmål 1 Er det muligt at byde på undersøgelsen i en mindre årrække end angivet i udbudsmaterialet?

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 BILAGSRAPPORT

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 BILAGSRAPPORT Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 BILAGSRAPPORT Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 BILAGSRAPPORT

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Danmarks Radio. 24. mar 2015

Danmarks Radio. 24. mar 2015 t Spørgsmål: Et flertal i Folketinget vil have en folkeafstemning om det danske EU-forbehold på retsområdet for at omdanne forbeholdet til en såkaldt tilvalgsordning. En tilvalgsordning vil betyde, at

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering Konsortiet Grontmij/Cowi ENERGISTYRELSEN PCB I SKOLER NOTAT, REVIDERET, 16 MAJ 2013 ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 98799876 Marie Kloppenborg

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Boligselskabernes landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2009

Boligselskabernes landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2009 Boligselskabernes landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2009 UNI C marts 2010 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle inspektører:...

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Direktoratet for Kriminalforsorgen September 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Praktisk gennemførelse af urinprøvekontrol... 3 1.3

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere