Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12"

Transkript

1 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total %

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din overordnede tilfredshed 7 Tema 2 - Din leder 8 Tema 3 - Personalepolitikken 10 Tema 4 - Arbejdsmiljø og samarbejde 11 Tema 5 - Arbejdsopgaver 13 Tema 6 - Kompetenceudvikling 14 Tema 7 - MUS 15 Tema 8 - GRUS 16 Tema 9 - Loyalitet 17 Tabeller 18 Om Dios Consulting A/S 20

3 INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Resultater - Total 2011/12 Forord ved Henrik Kolind Rapporten du har i hånden er resultatet af ns 3. store trivselsundersøgelse. Også denne gang har der været stor opbakning blandt ansatte i organisationen til at deltage - og dermed få indflydelse på egen trivsel. God trivsel på en er afgørende for god opgaveløsning og derfor er det vigtigt at have vedvarende fokus på vores fælles trivsel. Trivselsrapporterne udgives på mange niveauer; på det helt overordnede niveau, der omfatter os alle, på de enkelte direktørområder, på afdelingsniveau og på niveauerne herunder. Det giver bedst mulige betingelser for at igangsætte initiativer, der er målrettede og dermed har størst mulig effekt. Du kan betragte rapporten som en vejviser for, hvor der kan sættes ind for at opnå endnu højere trivsel, men også som dokumentation for hvor det går rigtigt godt. Det er lige så væsentligt at fastholde eksisterende tilfredshed, som det er at arbejde med nye indsatsområder. Under alle omstændigheder, så er det dialogen om undersøgelsens resultater og efterfølgende indsatser, der gør en forskel. Rapporterne skal bruges aktivt på den enkelte og i MED-organisationen, og jeg ønsker jer alle god fornøjelse med det videre arbejde! Med venlig hilsen Henrik Kolind Kommunaldirektør Sådan læser du rapporten Rapporten for trivselsundersøgelsen er delt op i tre afsnit: Overblik Øverst på side 2 kan du se resultater for to centrale spørgsmål om trivsel og loyalitet for total 2011/12 og 2009/10. Overblikket gives via to speedometre, hvor resultatet er inddelt i tre farveskalaer. På side 3 vises en oversigt over top 5 og bund 5. Heraf ses de spørgsmål, hvor medarbejderne i Roskilde Kommune totalt 2011/12 er hhv. mest tilfredse og mindst tilfredse, sammenstillet med fordelingen på de 5 direktørområder og total 2009/10. På side 4 finder du en gennemgang af undersøgelsens ni temaer for total 2011/12 og 2009/10 samt de 5 direktørområder. På side 5 finder du en gennemgang af de ni temaer fordelt på aldersgrupper, og på side 6 finder du samme gennemgang fordelt på køn. Resultater for alle undersøgelsens spørgsmål På side 7-17 gennemgås undersøgelsens spørgsmål tema for tema. Den første figur for hvert enkelt tema viser hvor mange, der har svaret positivt, neutralt eller negativt på de enkelte spørgsmål. Den anden figur viser gennemsnitsscoren på hvert enkelt spørgsmål for total 2011/12 og 2009/10 samt fordelt på de 5 direktørområder. Svarfordeling På side finder du tabeller med svarfordeling og score for samtlige besvarelser for total 2011/12 og 2009/10 samt fordelt på direktørområder. Metode Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 7. til og med den 25. november I alt er medarbejdere blevet indbudt til at deltage. Svarprocenten for hele er 84%. Ca medarbejdere har modtaget invitation til undersøgelsen pr. og har besvaret undersøgelsen elektronisk. Ca medarbejdere har modtaget invitationen til undersøgelsen postalt og besvaret undersøgelsen elektronisk. Ca. 193 medarbejdere har modtaget en invitation postalt og har selv kunne vælge, hvorvidt de ville besvare undersøgelsen på papir eller elektronisk via Dios Consulting A/S. Samtlige spørgsmål i undersøgelsen er stillet som positive udsagn, hvor medarbejderne har taget stilling til hvor enige eller uenige de var i et udsagn på en 6-punktsskala fra meget enig til meget uenig. For alle spørgsmål har det været muligt at svare ved ikke. Undersøgelsen er anonym og derfor er rapporter kun udgivet for er med over 5 besvarelser. 1

4 Overblik Resultater - - Total Trivsel og Tilfredshed Gennemsnit score for spørgsmålet: Alt i alt trives jeg på min nuværende Resultaterne ser ud som følger for direktørområderne: Børn og Kultur 5.0 Økonomi og Beskæftigelse Social og Sundhed Kommunaldirektøren Teknik og Miljø Engagement og Loyalitet Gennemsnit score for spørgsmålet: Jeg vil anbefale andre at søge arbejde i Resultaterne ser ud som følger for direktørområderne: Børn og Kultur Økonomi og Beskæftigelse Social og Sundhed Kommunaldirektøren Teknik og Miljø 2

5 Overblik Resultater - - Total Top 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de højeste gennemsnit Jeg synes, at mit arbejde er meningsfyldt Jeg sætter pris på at have mulighed for selv at planlægge og prioritere mine arbejdsopgaver Jeg er god til at give mine kolleger en hjælpende hånd, når de beder om det, eller jeg kan se, der er behov for det Jeg bidrager selv aktivt til, at vi har det godt med hinanden på min Mine kolleger er gode til at give mig en hjælpende hånd, når jeg har brug for det 5,5 5,5 5,7 5,5 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 Bund 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de laveste gennemsnit Min leder er tydelig i sin personaleledelse Min leder er god til at følge op på de opgaver, jeg varetager Min leder sørger for, at jeg får den sparring jeg har brug for i dagligdagen På min er der opmærksomhed på sammenhængen mellem tid og opgaver 4,0 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 Jeg oplever, at der for det meste er overensstemmelse mellem den tid, der er til rådighed, og de opgaver, der skal løses 4,1 4,0 4,0 3,8 3,9 3,8 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 3

6 Resultater - - Total Temaoversigt Tallene viser den overordnede gennemsnitsscore fra hvert tema i undersøgelsen fordelt på direktørområde Din overordnede tilfedshed Din leder Personalepolitikken Arbejdsmiljø og samarbejde Arbejdsopgaver Kompetenceudvikling Medarbejderudviklingssamtalen Gruppeudviklingssamtalen Loyalitet 4,2 4,

7 Resultater - - Total Temaoversigt - alder Tallene viser den overordnede gennemsnitsscore fra hvert tema i undersøgelsen fordelt på medarbejderens alder Din overordnede tilfedshed Din leder Personalepolitikken Arbejdsmiljø og samarbejde Arbejdsopgaver Kompetenceudvikling Medarbejderudviklingssamtalen Gruppeudviklingssamtalen Loyalitet 4, Over 65 år år år år år år Under 20 år Total 2011 Total

8 Resultater - - Total Temaoversigt - Køn Tallene viser den overordnede gennemsnitsscore fra hvert tema i undersøgelsen fordelt på køn Din overordnede tilfedshed Din leder Personalepolitikken Arbejdsmiljø og samarbejde Arbejdsopgaver Kompetenceudvikling Medarbejderudviklingssamtalen Gruppeudviklingssamtalen Loyalitet Mand Kvinde Total 2011 Total

9 Resultater - - Total Din overordnede tilfredshed - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende 'Din overordnede tilfredshed' Alt i alt trives jeg på min nuværende 4% 14% 82% Jeg er stolt af at arbejde på min nuværende 4% 25% 71% Jeg kender s overordnede værdier (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) 5% 27% 68% Vi bruger s overordnede værdier på min (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) 6% 31% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt enig / lidt uenig) Positiv (Enig / Meget enig) Din overordnede tilfredshed - Gennemsnit Tallet til højre i denne bjælke er gennemsnittet for det samlede tema i Alt i alt trives jeg på min nuværende Jeg er stolt af at arbejde på min nuværende Jeg kender s overordnede værdier (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) Vi bruger s overordnede værdier på min (synlighed, åbenhed og fokus på resultater)

10 Resultater - - Total Din leder - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende 'Din leder' Min leder er god til at forklare hvilke konkrete resultater, vi skal opnå på min 6% 23% 71% Min leder er god til at forklare hvordan min skal udvikle sig 7% 26% 67% Min leder er god til at inddrage medarbejderne 8% 26% 66% Min leder er tydelig i sin personaleledelse 10% 30% 61% Min leder er god til at træffe de nødvendige beslutninger 7% 24% 69% Min leder er god til at uddelegere opgaver 6% 24% 71% Min leder er god til at følge op på de opgaver, jeg varetager 10% 32% 58% Min leder understøtter et godt samarbejde på en 8% 24% 69% Min leder arbejder for, at vi har et godt arbejdsmiljø på min 7% 23% 70% Min leder sætter fokus på, at vi alle deler vores faglige viden med hinanden 6% 26% 68% Min leder sørger for, at jeg får den sparring jeg har brug for i dagligdagen 10% 33% 57% Min leder er generelt en god leder 6% 20% 74% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt enig / lidt uenig) Positiv (Enig / Meget enig) 8

11 Resultater - - Total Din leder - Gennemsnit Tallet til højre i denne bjælke er gennemsnittet for det samlede tema i Min leder er god til at forklare hvilke konkrete resultater, vi skal opnå på min Min leder er god til at forklare hvordan min skal udvikle sig Min leder er god til at inddrage medarbejderne Min leder er tydelig i sin personaleledelse Min leder er god til at træffe de nødvendige beslutninger Min leder er god til at uddelegere opgaver Min leder er god til at følge op på de opgaver, jeg varetager Min leder understøtter et godt samarbejde på en Min leder arbejder for, at vi har et godt arbejdsmiljø på min Min leder sætter fokus på, at vi alle deler vores faglige viden med hinanden Min leder sørger for, at jeg får den sparring jeg har brug for i dagligdagen Min leder er generelt en god leder 3,9 4,0 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,5 6,0 9

12 Resultater - - Total Personalepolitikken - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende Personalepolitikken På min er der opmærksomhed på, hvordan vi trives med vores arbejde 7% 27% 66% Jeg oplever, at min er lydhør, når jeg har brug for fleksibilitet for at få mit arbejdsliv og mit privatliv til at hænge sammen 5% 17% 78% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt enig / lidt uenig) Positiv (Enig / Meget enig) Personalepolitikken - Gennemsnit Tallet til højre i denne bjælke er gennemsnittet for det samlede tema i På min er der opmærksomhed på, hvordan vi trives med vores arbejde 4,2 Jeg oplever, at min er lydhør, når jeg har brug for fleksibilitet for at få mit arbejdsliv og mit privatliv til at hænge sammen

13 Resultater - - Total Arbejdsmiljø og samarbejde - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende Arbejdsmiljø og Samarbejde Jeg oplever, at der er et godt arbejdsmiljø på min 6% 27% 67% Mine kolleger er gode til at give mig en hjælpende hånd, når jeg har brug for det 2% 13% 86% Jeg er god til at give mine kolleger en hjælpende hånd, når de beder om det, 0% 5% eller jeg kan se, der er behov for det 94% Jeg bidrager selv aktivt til, at vi har det 0% 7% godt med hinanden på min 93% Jeg oplever, at der for det meste er overensstemmelse mellem den tid, der er til rådighed, og de opgaver, der skal løses 19% 39% 43% Jeg sætter pris på at have mulighed for selv at planlægge og prioritere mine arbejdsopgaver 1% 6% 93% På min er der opmærksomhed på sammenhængen mellem tid og opgaver 10% 38% 52% På min taler vi om, hvordan vi løser vores opgaver 4% 25% 71% Jeg kender s sundhedsordning 6% 21% 73% Jeg mener, at personalegoder som f.eks. sundhedsordningen - er vigtige, for at kan blive en endnu mere attraktiv 3% 17% 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt enig / lidt uenig) Positiv (Enig / Meget enig) 11

14 Resultater - - Total Arbejdsmiljø og Samarbejde - Gennemsnit Tallet til højre i denne bjælke er gennemsnittet for det samlede tema i Jeg oplever, at der er et godt arbejdsmiljø på min Mine kolleger er gode til at give mig en hjælpende hånd, når jeg har brug for det Jeg er god til at give mine kolleger en hjælpende hånd, når de beder om det, eller jeg kan se, der er behov for det Jeg bidrager selv aktivt til, at vi har det godt med hinanden på min Jeg oplever, at der for det meste er overensstemmelse mellem den tid, der er til rådighed, og de opgaver, der skal løses 4,1 4,0 4,0 3,8 3,9 3,8 Jeg sætter pris på at have mulighed for selv at planlægge og prioritere mine arbejdsopgaver 5,7 5,5 På min er der opmærksomhed på sammenhængen mellem tid og opgaver 4,1 4,2 4,3 4,3 På min taler vi om, hvordan vi løser vores opgaver Jeg kender s sundhedsordning Jeg mener, at personalegoder som f.eks. sundhedsordningen - er vigtige, for at kan blive en endnu mere attraktiv 4,3 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 12

15 Resultater - - Total Arbejdsopgaver - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende 'Arbejdsopgaver' Jeg synes, at mit arbejde er meningsfyldt 1% 6% 94% Jeg oplever, at mit arbejde værdsættes 3% 19% 78% Jeg oplever, at jeg har tilstrækkelig indflydelse på mit eget arbejde 4% 19% 77% Jeg oplever, at der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv 5% 22% 73% Jeg ved for det meste, hvornår jeg har udført mit arbejde tilfredsstillende 1% 10% 89% Jeg har for det meste et tilfredsstillende overblik over mine arbejdsopgaver 2% 17% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt enig / lidt uenig) Positiv (Enig / Meget enig) Arbejdsopgaver - Gennemsnit Tallet til højre i denne bjælke er gennemsnittet for det samlede tema i Jeg synes, at mit arbejde er meningsfyldt Jeg oplever, at mit arbejde værdsættes Jeg oplever, at jeg har tilstrækkelig indflydelse på mit eget arbejde Jeg oplever, at der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv Jeg ved for det meste, hvornår jeg har udført mit arbejde tilfredsstillende Jeg har for det meste et tilfredsstillende overblik over mine arbejdsopgaver 5,5 5,

16 Resultater - - Total Kompetenceudvikling - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende 'Kompetenceudvikling' Mine kompetencer bliver brugt på en god måde på min 4% 20% 76% Jeg er tilfreds med de faglige udviklingsmuligheder, jeg har på min 9% 29% 63% Jeg oplever, at jeg er godt rustet, til at løse mine opgaver 2% 18% 80% Jeg oplever, at jeg udvikler mig på min 5% 26% 69% På min er vi gode til at lære af hinanden 3% 29% 68% Jeg oplever, at min udvikler sig i forhold til skiftende behov 5% 27% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt enig / lidt uenig) Positiv (Enig / Meget enig) Kompetenceudvikling - Gennemsnit Tallet til højre i denne bjælke er gennemsnittet for det samlede tema i Mine kompetencer bliver brugt på en god måde på min Jeg er tilfreds med de faglige udviklingsmuligheder, jeg har på min Jeg oplever, at jeg er godt rustet, til at løse mine opgaver Jeg oplever, at jeg udvikler mig på min På min er vi gode til at lære af hinanden Jeg oplever, at min udvikler sig i forhold til skiftende behov

17 Resultater - - Total Jeg har indenfor de sidste 12 måneder været til MUS-samtale: Ja 61 % Nej 39 % Dem som har svaret Nej til ovenstående er yderligere blevet stillet følgende spørgsmål: Jeg er indenfor de sidste 12 måneder blevet inviteret til MUS-samtale: Ja 22 % Nej 78 % Medarbejderudviklingssamtalen Svarfordeling på spørgsmål vedrørende 'Medarbejderudviklingssamtalen' Min medarbejderudviklingssamtale støtter min udvikling på en 5% 27% 68% De aftaler, der er indgået på MUS, bliver overholdt 4% 24% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt enig / lidt uenig) Positiv (Enig / Meget enig) Medarbejderudviklingssamtalen - Gennemsnit Tallet til højre i denne bjælke er gennemsnittet for det samlede tema i Min medarbejderudviklingssamtale støtter min udvikling på en De aftaler, der er indgået på MUS, bliver overholdt

18 Resultater - - Total Jeg har indenfor de sidste 12 måneder været til GRUS-samtale: Ja 21 % Nej 79 % Dem som har svaret Nej til ovenstående er yderligere blevet stillet følgende spørgsmål: Jeg er indenfor de sidste 12 måneder blevet inviteret til GRUS-samtale: Ja 6 % Nej 94 % Gruppeudviklingssamtalen - Svarfordeling Svarfordeling for spørgsmål vedrørende 'Gruppeudviklingssamtalen' Min gruppeudviklingssamtale støtter min udvikling på en 6% 30% 63% De aftaler, der er indgået på GRUS, bliver overholdt 4% 28% 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt enig / lidt uenig) Positiv (Enig / Meget enig) Gruppeudviklingssamtalen - Gennemsnit Tallet til højre i denne bjælke er gennemsnittet for det samlede tema i Min gruppeudviklingssamtale støtter min udvikling på en 4,1 De aftaler, der er indgået på GRUS, bliver overholdt 4,

19 Resultater - - Total Loyalitet - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende 'Loyalitet' Jeg vil anbefale andre at søge arbejde i 4% 19% 76% Jeg ser mig selv arbejde i Roskilde Kommune i fremtiden 4% 14% 83% Som helhed vurderer jeg, at Roskilde Kommune er en god 4% 19% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt enig / lidt uenig) Positiv (Enig / Meget enig) Loyalitet - Gennemsnit Tallet til højre i denne bjælke er gennemsnittet for det samlede tema i Jeg vil anbefale andre at søge arbejde i Jeg ser mig selv arbejde i Roskilde Kommune i fremtiden Som helhed vurderer jeg, at Roskilde Kommune er en god

20 Tabeller Resultater: Total Svarfordeling på hvert spørgsmål Meget enig Enig Lidt enig Lidt uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Gennemsnit B & K S & S T & M Ø & B KD Din overordnede tilfredshed Alt i alt trives jeg på min nuværende Jeg er stolt af at arbejde på min nuværende Jeg kender s overordnede værdier (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) Vi bruger s overordnede værdier på min (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) Din leder Min leder er god til at forklare hvilke konkrete resultater, vi skal opnå på min Min leder er god til at forklare hvordan min skal udvikle sig Min leder er god til at inddrage medarbejderne Min leder er tydelig i sin personaleledelse Min leder er god til at træffe de nødvendige beslutninger Min leder er god til at uddelegere opgaver Total Min leder er god til at følge op på de opgaver, jeg varetager , , , , , ,9 Min leder understøtter et godt samarbejde på en Min leder arbejder for, at vi har et godt arbejdsmiljø på min Min leder sætter fokus på, at vi alle deler vores faglige viden med hinanden Min leder sørger for, at jeg får den sparring jeg har brug for i dagligdagen Min leder er generelt en god leder Personalepolitikken Arbejdsmiljø og samarbejde Jeg oplever, at der er et godt arbejdsmiljø på min Total På min er der opmærksomhed på, hvordan vi trives med vores arbejde Jeg oplever, at min er lydhør, når jeg har brug for fleksibilitet for at få mit arbejdsliv og mit privatliv til at hænge sammen Total Mine kolleger er gode til at give mig en hjælpende hånd, når jeg har brug for det Jeg er god til at give mine kolleger en hjælpende hånd, når de beder om det, eller jeg kan se, der er behov for det Jeg bidrager selv aktivt til, at vi har det godt med hinanden på min Jeg oplever, at der for det meste er overensstemmelse mellem den tid, der er til rådighed, og de opgaver, der skal løses Jeg sætter pris på at have mulighed for selv at planlægge og prioritere mine arbejdsopgaver På min er der opmærksomhed på sammenhængen mellem tid og opgaver På min taler vi om, hvordan vi løser vores opgaver Jeg kender s sundhedsordning Jeg mener, at personalegoder som f.eks. sundhedsordningen - er vigtige, for at kan blive en endnu mere attraktiv Total , , , , ,3 4, ,8 3,9 3,8 4,0 4,0 4, ,5 5, ,3 4,3 4,2 4, ,

21 Tabeller Resultater: Total Svarfordeling på hvert spørgsmål Arbejdsopgaver Jeg synes, at mit arbejde er meningsfyldt Jeg oplever, at mit arbejde værdsættes Jeg oplever, at jeg har tilstrækkelig indflydelse på mit eget arbejde Jeg oplever, at der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv Jeg ved for det meste, hvornår jeg har udført mit arbejde tilfredsstillende Jeg har for det meste et tilfredsstillende overblik over mine arbejdsopgaver Kompetenceudvikling Mine kompetencer bliver brugt på en god måde på min Jeg oplever, at jeg er godt rustet, til at løse mine opgaver Jeg oplever, at jeg udvikler mig på min På min er vi gode til at lære af hinanden Jeg oplever, at min udvikler sig i forhold til skiftende behov Total Jeg er tilfreds med de faglige udviklingsmuligheder, jeg har på min Total Meget enig Enig Lidt enig Lidt uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Gennemsnit B & K S & S T & M Ø & B KD ,5 5, Har du været til medarbejderudviklingssamtale (MUS) i år ? Procentdel JA 61,2 Medarbejderudviklingssamtalen Min medarbejderudviklingssamtale støtter min udvikling på en De aftaler, der er indgået på MUS, bliver overholdt Total Har du været til gruppeudviklingssamtale (GRUS) i år ? Procentdel JA 21,0 Gruppeudviklingssamtalen Min gruppeudviklingssamtale støtter min udvikling på en De aftaler, der er indgået på GRUS, bliver overholdt Total , ,1 4,1 Loyalitet Jeg vil anbefale andre at søge arbejde i Jeg ser mig selv arbejde i i fremtiden Som helhed vurderer jeg, at er en god Total

22 Hvem er DIOS Consulting A/S DIOS Consulting har siden 1978 løst konsulentopgaver inden for effektivisering, strategi, evaluering og måling samt organisations- og ledelsesudvikling. DIOS Consulting blev etableret af praksisorienterede forskere fra CBS (Handelshøjskolen i København) og vi har forsat tætte relationer til danske og udenlandske forskningsmiljøer. Vi omsætter i vores konsulentydelser den nyeste viden til brugbare løsninger og resultater for vore kunder. Dedikeret samarbejde og analytiske kompetencer DIOS Consultings varemærke er dedikeret samarbejde og analytisk kompetence. Vores mål er at skabe og sikre brugbare og vedvarende resultater for kunden gennem kundetilpassede analyser, involverende udviklingsforløb og rådgivning, som skaber forbedringer, indsigt og læring. Dedikeret samarbejde betyder for os at vi går langt - og gerne de ekstra skridt - for at skabe værdi for kunden. Vi tror mere på realisering af analytisk funderede og brugbare løsninger i samspil med vore kunder end på faste standardkoncepter. Vor bistand bygger på stærke analytiske kompetencer og vi ser det som vor opgave at videreudvikle og udfordre kundens viden og kompetencer. Services Vi bistår med analyser, projektledelse, facilitering af udviklingsforløb og yder rådgivning og sparring om udvikling og implementering. Det sker med afsæt i vore erfaringer som rådgivere, analytikere, sparringspartnere og proceskonsulenter - og ud fra en forståelse for kundens virkelighed og mål. DIOS Consulting er SKI-godkendt leverandør af management-konsulentydelser. Dios Consulting, Gammel Kongevej 138A, stuen, 1850 Frederiksberg C,

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2014

Trivselsundersøgelse 2014 DKBS Trivselsundersøgelse 2014 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 55 Inviterede 66 Svarprocent 83% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2018

Trivselsundersøgelse 2018 Trivselsundersøgelse 2018 Resultater for: - 2018 Rapportspecifikationer - 2018 Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Trivselsundersøgelsen 2008

Trivselsundersøgelsen 2008 Københavns Kommune () Trivselsundersøgelsen 2008 Rapportspecifikationer Inviterede 7158 Gennemførte 4046 Svarprocent 57% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Total - 2010 Antal gennemførte 616 Antal inviterede 842 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE

TRIVSELSUNDERSØGELSE RAPPORT RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRAPPORT Udarbejdet i et samarbejde mellem: Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015

MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015 MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015 HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE : SKOLERAPPORT Udarbejdet af Kvalitetsafdelingen, november 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1.Indledning 1 2. Formå l og åfgrænsning

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale

Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning Og serviceinstitutioner Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale 2 Indholdsfortegnelse Arbejdsopgaver...3 Personlige,

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1 DETALJER Tabellerne viser svarfordeling for hvert underspørgsmål (spredning) samt den gennemsnitlige score for hvert underspørgsmål for egen og øvrige afdelingsledere Susanne Nielsen 5 4 3 2 1 Antal besvarelser

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Trivselsundersøgelsen 2010

Trivselsundersøgelsen 2010 Københavns Kommune (Børne- og Ungdomsforvaltningen) Trivselsundersøgelsen 2010 Rapportspecifikationer Inviterede 51 Gennemførte 44 Svarprocent 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Trivselsmåling 2018 (medarbejdere) April

Trivselsmåling 2018 (medarbejdere) April Trivselsmåling 2018 (medarbejdere) April 2018 ---- Introduktion Kære leder og medarbejdere Her er resultatet af årets trivselsmåling. Trivselsmåling 2018 giver et øjebliksbillede af trivslen på jeres og

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015

Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015 Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015 Introduktion Kære leder og medarbejdere Her er resultatet af årets trivselsmåling. Trivselsmåling 2015 giver et øjebliksbillede af trivslen på jeres og

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Medarbejderkonference september 2011 Opgaver & værktøjer Tilmeld dig: Nå dine mål med Torben Wiese Prøv www.brydvanen.dk Få inspirationsmail på www.habitmanager.com

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Gammel Hellerup Gymnasium Svarprocent: 77% (83 besvarelser ud af 18 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 1 Gammel Hellerup Gymnasium

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere