Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14"

Transkript

1 NUUSSUUP ATUARFIA Atuarfiup aqqa /skolens navn / / Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og adresse Narsaviaq 12, Postboks 5329 Atuarfiup/skolens postadresse 3905 Nuussuaq Illoqarfik/By

2 Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen 49. Skolens leder udarbejder en kvalitetsrapport, som indsendes til kommunalbestyrelsen inden den 1. oktober i det pågældende skoleår. Stk. 2. Kvalitetsrapporten skal indeholde en redegørelse for det senest afsluttede skoleårs resultater af trintest, afgangsprøver, udarbejdelse af handleplaner, klassekvotienter, undervisningstid, sygefravær, vikartimer, omfang af vejledning i forhold til afgangselever om uddannelses- og erhvervsvalg og opfølgning på den foregående kvalitetsrapport. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om kvalitetsrapporten, herunder om angivelse af yderligere oplysninger i kvalitetsrapporten. Bemærkninger til Inatsisartutlov nr.15 af 3 december 2012 om folkeskolen. Bestemmelsen har først og fremmest til hensigt at sætte fokus på udviklingen på den enkelte skole. Kvalitetsrapporten er således et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem kommunalbestyrelsen, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten på den enkelte skole. Til stk. 1 Kvalitetsrapporten har derudover som overordnet formål at styre kommunalbestyrelsernes mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen. Dette antages at ske ved, at kvalitetsrapporten skal give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på 69 den enkelte skole og træffe beslutning om opfølgning herpå. Rapporten skal endelig bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet, hvilket er en forudsætning for kvalitetsforbedringer. Det skal samtidig bemærkes, at bestemmelsen fortrinsvis omhandler en forpligtelse til at angive oplysninger, som den enkelte skole allerede ligger inde med. Der forudsættes i den forbindelse ikke udarbejdet en større afhandling af f.eks. pædagogisk videnskabelig karakter. Dette skyldes som nævnt, at opgaven primært består i at nedfælde faktuelle oplysninger, som skolens leder allerede råder over og tilføje en kort redegørelse for hver oplysning med hovedvægt på forbedringer. Herudover kan skolens leder beslutte at angive supplerende oplysninger, eksempelvis vedrørende påtænkte initiativer, overvejelser, særlige problemstillinger m.m. Bestemmelsen har først og fremmest til hensigt at sætte fokus på udviklingen på den enkelte skole. Kvalitetsrapporten er således et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem kommunalbestyrelsen, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten på den enkelte skole.

3 1.Skolens klasse-kvotienter Antal klasser i alt Antal elever i hvert kl 1.klasser klasser klasser klasser klasser klasser klasser klasser klasser klasser Bemærkninger vedr. klassekvotienter. Tallene er fra TEA den 2. juli Antal elever, som opstarter en uddannelse Antal klasser i alt Antal elever i alt Alle afgangselever antal: 2 35 Startet på et ehvervs-uddandelse 0 Startet på efterskole Grønland 1 Startet på efterskole Danmark + AFS 23 Startet på Gymnasium 7 Rest-gruppe / Antal unge mål-gruppen 4 Bemærkninger vedr. - 3 elever skal på AFS (er ikke taget med som restgruppe) - 1 elev afventer svar vedr. optagelse på Piareersarfik - 3 elever har ikke søgt noget

4 3.Antal elever i vidtgående specialundervisning i forhold til skolens elevantal Antal klasser i alt Antal elever i alt Hele skolens elevtal (Antal VSP-klasser og -elever) 7 / / 357 VSU - Yngstetrin (1. 3. klasse) 2: 2.SN SN = 12 VSU - Mellemtrin (4. 7. klasse) 1: SN 7 VSU - Ældstetrin ( klasse) 3: SN + HD1+HD SN 3: = 23 Bemærkninger vedr: vidtgående spc.undv. 9. SN blev nedlagt i foråret Undervisningstiden skoleåret 2013/14 Planlagte: Lærere Elever Yngstetrin (1. 3. klasse) Mellemtrin (4. 7. klasse) Ældstetrin ( klasse) Undervisningstiden skoleåret 2013/14 Gennemførte: Lærere Elever Yngstetrin (1. 3. klasse) Mellemtrin (4. 7. klasse) Ældstetrin ( klasse) Vikar-dækning / Vikar-timer 2746 Bemærkninger Vedr: Undervisningstid.

5 6. Forskellen af planlagte og gennemførte timer: Lærere: Elever: Forskellen i tal Forskellen i procent-tal % 14% 2,5% Bemærkninger vedr: gennemførte timer: 7.Trintestresultater for 3. klasse Misilitsinnermi angusat - Test resultateter Se fælles kvalitetsrapport Bemærkninger for 3 klasse: Der er sket fremgang i faget grønlandsk, hvor løsningssikkerheden er steget fra 47% til 53% samt i faget matematik hvor løsningssikkerheden er steget fra 54% til 67%. Derimod er der sket et fald i løsningssikkerheden i faget dansk fra 54% til 50% i forhold til foregående skoleår. Trintestresultaterne i fagene grønlandsk og matematik ligger over landsgennemsnittet, mens resultaterne i faget dansk ligger lidt under landsgennemsnittet.

6 8.Trintestresultater for 7. klasse Misilitsinnermi angusat - Test resultateter Se fælles kvalitetsrapport Bemærkninger for 7.klasse: Løsningssikkerheden i faget grønlandsk er den samme som det foregående skoleår og ligger på 55%. Løsningssikkerheden i faget dansk er faldet fra 80% til 65%, samt i engelsk fra 64% til 59%. Løsningssikkerheden i faget matematik har en lille stigning fra 49% til 50%. Trintestresultaterne i fagene dansk, matematik og engelsk ligger over landsgennemsnittet, mens resultaterne i faget grønlandsk ligger under landsgennemsnittet.

7 Afgangsprøver skriftlige 10. klasser Afgangsprøver skriftlige 10. klasser Naggataarutaasumik misilitsinnermi angusat Afgangsprøve resultateter Se fælles kvalitetsrapport Bemærkninger for 10.klasse afgangsprøver: Følgende antal elever udeblev fra afgangsprøverne: Problemregning: 1 elev udeblev Engelsk skriftlig: 1 elev udeblev Samfundsfag skriftlig: 1 elev udeblev

8 Afsluttende projekt: 2 elever udeblev Grønlandsk mundtlig: 1 elev Dansk mundtlig: 1 elev Matematik mundtlig: 1 elev De udtrukne fag i de mundtlige afgangsprøver var: Grønlandsk, matematik, religion/filosofi. I skriftlig blev følgende fag udtrukket: Samfundsfag 10.Afgangsprøver mundtligt 10.klasser Naggataarutaasumik misilitsinnermi angusat Afgangsprøve resultateter Se fælles kvalitetsrapport Bemærkninger for 10.klasse afgangsprøver: Grønlandsk: Gennemsnitskarakteren i mundtlig grønlandsk er faldet fra 6,15 til 5,81 og ligger under landsgennemsnittet på 5,95. Skriftlig grønlandsk er steget fra 5,23 til 5,65 og ligger over landsgennemsnittet på 5,08. Færdighedsprøven er steget fra 4,35 til 5,32, men ligger stadig under landsgennemsnittet på 5,66. Dansk: Gennemsnitskarakteren i mundtlig dansk er faldet fra 7,54 til 5, men ligger over landsgennemsnittet på 4,35. Skriftlig dansk er også faldet fra 5,75 til 5,61 men ligger over landsgennemsnittet på 3,87. Færdighedsprøven er steget fra 7,74 til 8,47 og ligger over landsgennemsnittet på 5,89.

9 Engelsk: Gennemsnitskarakteren i mundtlig engelsk ligger på 10,67 og ligger over landsgennemsnittet, som ligger på 3,56. Skriftlig engelsk er steget fra 3,73 til 4,23 og ligger over landsgennemsnittet på 3,18. Færdighedsprøven er faldet fra 6,38 til 5,72 men ligger over landsgennemsnittet på 4,39. Matematik: Gennemsnitskarakteren i mundtlig matematik er på 4,17 og ligger under landsgennemsnittet på 4,43. Problemregning er steget fra 3,47 til 4,23 men ligger stadig under landsgennemsnittet på 4,39. Færdighedsprøven er steget fra 4,54 til 5,72 og ligger over landsgennemsnittet på 4,39. Fysik: Der var kun én elev, som efter eget valg gik op til afgangsprøven i mundtlig fysik. Samfundsfag: Der var kun én elev, som efter eget valg gik op til afgangsprøven i mundtligt samfundsfag. Projektopgaven: Gennemsnitskarakteren i projektopgaven er faldet fra 6,78 til 5,75 og ligger under landsgennemsnittet på 5,77.

10 11. Handleplaner (indsatsområder) for skolen Tidsplan. Trin 1 s indsatsområde: Sprog Se bilag 6 Trin 2 s indsatsområde: Matematik Se bilag 7 Trin 3 s indsatsområder: 1) Grønlandsk skriftlig 2)Matematik 3)Projektopgaven Se bilag 8 Indsatsområde for hele skolen: Udarbejdelse af handleplaner for alle elever inden udgangen af året Se bilag 9 Bemærkninger: De enkelte trins indsatsområder vil blive evalueret, når trintest- og afgangsprøveresultaterne kommer på dagsordenen til første pædagogisk råds møde. Her vil det blive besluttet, hvilke fag der skal sættes fokus på i skoleåret 2014/15. Hele skolens indsatsområde i skoleåret 2014/15: - Skole/hjemsamarbejdet - Fleksibel planlægning

11 12.Omfang af vejledning i forhold til afgangselever om uddannelses- og erhvervsvalg september 2013: Elev- og forældreinfo om uddannelsesretninger samt udfyldelse af ansøgningsskemaer til GU, AFS, efterskole og erhvervsuddannelser - 2 åbenthus-arrangementer vedr. uddannelses- og erhvervsvalg samt udfyldelse af ansøgningsskemaer - Oktober 2013: Individuelle samtaler med alle elever vedr. uddannelses- og erhvervsvalg. Her deltog 5 forældre med deres børn. - Udarbejdelse af handleplaner for alle elever sammen med hver enkelt elev - Uddeling af pjecer, DVD er m.v. - Samarbejde med klasselærerne i 10. kl. omkring forskellige retninger i uddannelsessystemet. 13.Skolelederens yderligere bemærkninger (eks. Skolens tilstand, APV og lignende) Fysiske rammer: Skolen er 29 år gammel. Det har således været nødvendigt at renovere dele af skolen i perioden /14: Selve skolen: - Indvendig maling af hele skolen - Udskiftning af gulve i hele skolen undtagen formningslokalet, husgerningslokalet samt håndarbejdslokalet - Opsættelse af støjdæmpere på lofterne i klasseværelserne - Renovering af alle klasselokaler - Renovering af fysiklokalet - Renovering af Pædagogisk Service Center - Renovering af sløjdlokalet - Renovering af køkken ved lærerværelset - Udvendig maling af hele skolen - Indretning af nyt datalokale for lærerne - Udvidelse af trinlederkontoret - Udvidelse af rådgivningskontoret - Nyt naturfagslokale i det gamle datalokale - Udskiftning af yderdøre - Rensning af udluftningskanaler over hele skolen - Opsættelse af overvågningskameraer over hele skolen - Udskiftning af borde og stole i alle klasseværelser - Udskiftning af skriveborde og stole i alle kontorer til ergonomisk rigtige Næste mål selve skolen: - Renovering af husgerningslokalet - Renovering af formningslokalet - Renovering af håndarbejdslokalet - Automatisk tænd og sluk over hele skolen - Udskiftning af stikkontakter fra nuværende 2-stiks til 3-stiks - Tætning af alle vinduer - Ophængning af ecophonplader i gangarealer samt grupperum og kontorer til støjdæmpning, da beton et gør, at der er meget ekko

12 Hallen: - Efter hærværk blev gulvet i hallen udskiftet i Badefaciliteterne blev renoveret i Tovene blev udskiftet i 2013 Næste mål for hallen: - Udskiftning af dørkarm og yderdøre - Det drypper fra loftet. Skal undersøges og udbedres - Udluftningskanal skal renses, så ventilationen igen kan blive optimal - Automatisk tænd og sluk i hallen Heldagsskolen (Det gamle Nukissiorfiit): - Denne sommer 2014 blev hele bygningen malet udvendigt Næste foreløbige mål for Heldagsskolen: - Ventilationen i Heldagsskolen skal undersøges og udbedres, da emhættens udsugning går ud til lærernes toilet og ikke ud i det fri - Udskiftning af yderdør til pedellens værksted Lejrskolen i Eqaluit Paarliit: Mål: Total renovering af lejrskolen, som er meget forfalden. APV: Skolen laver APV hvert 2 3 år, sidste gang januar Det er målet, at vi laver APV i skoleåret 2014/15. MUS: Der blev afholdt MUS-samtaler med lærerne i perioden november 2013 til januar 2014, hvilket skal gentages igen i skoleåret 2014/15. Arbejdsmiljø: Skolen har i samarbejde med tillidsrepræsentanter stort fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Skoleåret 2014/15 skal derfor starte med en arbejdsmiljødag for alle ansatte. 14.Opfølgning på den foregående kvalitetsrapport Denne kvalitetsrapport er den første af sin art.

13 15. Afsluttende bemærkninger for skoleåret 2013/14 Skolen igangsatte forberedelse af antimobningsprojekt i skoleåret 2013/14 mhp at øge elevernes trivsel i skolen. Formålet med indsatsen er at få opbygget sociale spilleregler eleverne imellem og få opbygget de enkelte elevers sociale kompetencer, så alle bliver glade for at gå i skole og alle får optimale muligheder for at lære. Der er tale om en forebyggende indsats, hvor der i klasserne arbejdes med værdier, normer, regler og holdninger, samt en konkret indsats hvis et barn/en ung bliver mobbet. Trivsel i skoledagen er vigtigt for et godt læringsmiljø. Fællesskab og tryghed er nøgleord for en god skolestart og en god skoledag. Alle skal have mulighed for at være en del af et fællesskab, og det er et fælles ansvar også som kammerat i klassen. Projektet føres ud i livet i skoleåret 2014/15, hvor der er afsat en antimobningsdag, umiddelbart efter skolestart den 15. august 2014 samt stort forældremøde omkring emnet den 28. august Der vil blive udarbejdet en mobbehandlingsplan i løbet af næste skoleår. Skolen arbejder fortsat med læringsmålene og har afsat én dag, hvor lærerne skal rydde op i de arbejder, som alle lærerne i Nuuk lavede i fm arbejdsseminaret på AHL i Der arbejdes også videre med forbedring af års- og semesterplaner, så de også bliver et redskab til både elever og forældre samt de løbende evalueringer og udarbejdelse af handleplaner for hver enkelt elev. Der skal fortsat arbejdes med arbejdsmiljøet for skolens personale, herunder lærernes trivsel. Skoleleder / Skoleinspektør: Janne Kleist Lyberth Dato: 21. august 2014 Underskrift:

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Arsuup Atuarfia. Atuarfiup aqqa /skolens navn

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Arsuup Atuarfia. Atuarfiup aqqa /skolens navn Arsuup Atuarfia Atuarfiup aqqa /skolens navn 685043 685137 Arsukatuarfik@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 63 Atuarfiup/skolens postadresse 3932 arsuk Illoqarfik/By

Læs mere

Diilerilaami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn. 986373 tinsko@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse

Diilerilaami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn. 986373 tinsko@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Diilerilaami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn 986373 tinsko@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse B96 TINITEQILAAQ Atuarfiup/skolens postadresse 3913 _TASIILAQ Illoqarfik/By

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Atuarfik Hans Lynge. Atuarfiup aqqa /skolens navn

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Atuarfik Hans Lynge. Atuarfiup aqqa /skolens navn Atuarfik Hans Lynge Atuarfiup aqqa /skolens navn 366451 hebe@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse 8049 Atuarfiup/skolens postadresse Nuuk Illoqarfik/By Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 20 /32 95 54 / kang@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 7504 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse.

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse. Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Atuarfiup aqqa /skolens navn fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 504 Atuarfiup/skolens postadresse

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14 Kuummiini Alivarpik Atuarfiup aqqa /skolens navn Tlf: 984172, Fax: 984101, mail kuumailivarpi@greennet.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Kuummiut Atuarfiup/skolens postadresse 3913

Læs mere

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Atuarfiup aqqa /skolens navn Tlf._367862 Fax: 941132 _andp@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Post box 504 Atuarfiup/skolens postadresse 3980

Læs mere

Tasiilami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn

Tasiilami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn Tasiilami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 78 00 / 98 13 01 / jh@sermersooq.gl anko@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 114 Atuarfiup/skolens postadresse

Læs mere

EQea1te4 R5 0 A-T5 wt 19-To A-12_ F. J900 Illoqarfik/By

EQea1te4 R5 0 A-T5 wt 19-To A-12_ F. J900 Illoqarfik/By EQea1te4 R5 0 A-T5 wt 19-To A-12_ F Atuarfiup aqqa /skolens navn \ 0 4, 3 CI ( Otel_e614,0jtsq5 re rtri-e15( Atuarfiup/skolens telefmmr., faxnr. og e-mailadresse (sg Atuarfiup/skolens postadresse J900

Læs mere

UKALIUSAQ Atuarfiup aqqa /skolens navn. 366250 kaly@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., e-mailadresse

UKALIUSAQ Atuarfiup aqqa /skolens navn. 366250 kaly@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., e-mailadresse UKALIUSAQ Atuarfiup aqqa /skolens navn 366250 kaly@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., e-mailadresse Postboks 109 Atuarfiup/skolens postadresse Nuuk Illoqarfik/By Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2014/15. NUUSSUUP ATUARFIA Atuarfiup aqqa /skolens navn

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2014/15. NUUSSUUP ATUARFIA Atuarfiup aqqa /skolens navn NUUSSUUP ATUARFIA Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 00 / 32 71 33 / jakl@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Narsaviaq 12, Postboks 5329 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Bilag 6: Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Skolebestyrelsen i skoleåret 2014/15: Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen vælges fire år ad gangen, mens elev- og lærerrepræsentanterne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Indtast skolen navn: Nuussuup Atuarfia Narsaviaq 12, 3905 Nuussuaq Hvad skal kvalitetsrapporten bruges til? Kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitets Rapport 2014/15 Kommuneqarfik Sermersooq

Kvalitets Rapport 2014/15 Kommuneqarfik Sermersooq 1 Kvalitets Rapport 2014/15 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Skoler Atuarfik Samuel Kleinschmidt Atuarfik Ukaliusaq Kangillinnguit Atuarfiat Nuussuup Atuarfia Atuarfik

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2014/15. Kangillinnguit Atuarfiat Atuarfiup aqqa /skolens navn

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2014/15. Kangillinnguit Atuarfiat Atuarfiup aqqa /skolens navn Kangillinnguit Atuarfiat Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 20, kang@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 7504 Atuarfiup/skolens postadresse 3905 Nuussuaq Illoqarfik/By

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn og Skole

Kvalitetsrapport 2016/17 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn og Skole Kvalitetsrapport 2016/17 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn og Skole Skolens navn: Tasiilami Alivarpi HVAD SKAL KVALITETSRAPPORTEN BRUGES TIL? Kvalitetsrapporten er et evalueringsværktøj,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17 Kommuneqarfik Sermersooq

Kvalitetsrapport 2016/17 Kommuneqarfik Sermersooq Kvalitetsrapport 2016/17 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn og Skole Skolens navn: I følgende blå markeringer er svarene: ISERTUP ALIVARPIA 2 HVAD SKAL KVALITETSRAPPORTEN BRUGES TIL? Kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Indtast skolen navn: Arsuup Atuarfia Hvad skal kvalitetsrapporten bruges til? Kvalitetsrapporten fungerer som

Læs mere

Kvalitetsrapport for Minngortuunnguup Atuarfia, skoleåret 2013/14 Revideret d.16/9-13 af Else Finne

Kvalitetsrapport for Minngortuunnguup Atuarfia, skoleåret 2013/14 Revideret d.16/9-13 af Else Finne Minngortuunnguup Atuarfia Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapporten er et krav i Inatsiartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen (jf. 49). Det er skolelederen på den enkelte skole,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17 Kommuneqarfik Sermersooq

Kvalitetsrapport 2016/17 Kommuneqarfik Sermersooq Kvalitetsrapport 2016/17 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn og Skole Skolens navn: Arsuup Atuarfia HVAD SKAL KVALITETSRAPPORTEN BRUGES TIL? Kvalitetsrapporten er et evalueringsværktøj, hvor

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013 KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT Skoleåret 2012-2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.1. Skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2012 & 2013... 3 1.2. generelt og skolebestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen Kapitel 1 Definition 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der efter undervisningspligtens indtræden, jf. 31, stk. 1 og 2, tilbyder børn og unge

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Fællesbestyrelsen i Nim Skole og Børnehus vil hermed ansøge om at indføre rullende indskoling jfr. 34, stk. 3, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen af

Læs mere

Kvalitetsrapport for Minngortuunnguup Atuarfia, skoleåret 2012/13 Revideret d.16/9-13 af Else Finne

Kvalitetsrapport for Minngortuunnguup Atuarfia, skoleåret 2012/13 Revideret d.16/9-13 af Else Finne Minngortuunnguup Atuarfia Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/13 Kvalitetsrapporten er et krav i Inatsiartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen (jf. 49). Det er skolelederen på den enkelte skole,

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Generelle spørgsmål og svar Kan skolen selv bestemme, hvilken klasse der skal modtage indsatsen? Nej. Det er i forsøgsprogrammet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016

Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 Formål På Hellested Friskole og Børnehus arbejder vi løbende med evaluering. Evalueringen sker her dels som led i det enkelte barns udviklingsproces,

Læs mere

Fælles Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Qeqqata Kommunia skoleår 2017/2018

Fælles Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Qeqqata Kommunia skoleår 2017/2018 Fælles Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Qeqqata Kommunia skoleår 2017/2018 Pagga i forbindelse med at Qinnguata Atuarfia blev kåret som årets skole i 2017 INDHOLD INDHOLD... 2 Indledning... 3 Skoleledere...

Læs mere

HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN?

HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? Det har du nemlig lov til Ved du, at der er en lov, der handler om, hvordan du har det i skolen? Det er der, og den hedder Undervisningsmiljøloven.

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Siulittaasoq/skolebestyrelsesformænd. Julia Hansen Nalunnguarfiup atuarfia (NA)

Siulittaasoq/skolebestyrelsesformænd. Julia Hansen Nalunnguarfiup atuarfia (NA) Fælles Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Qeqqata Kommunia for skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Skolebestyrelsesformænd... 4 Resultater af afgangsprøver kommune og land 2015 og

Læs mere

Udskoling og ungdomsuddannelse

Udskoling og ungdomsuddannelse Udskoling og Det langsigtede mål med indsatserne i udskolingen er, at andelen af unge på Frederiksberg der gennemfører en skal øges. Frederiksberg Kommune vil opnå dette mål via en række sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 Struer Kommune 2013 1. Datagrundlag Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 1 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 2.1 Elevernes faglige niveau Den følgende graf viser

Læs mere

Kvalitetsrapport for Minngortuunnguup Atuarfia, skoleåret 2016/17

Kvalitetsrapport for Minngortuunnguup Atuarfia, skoleåret 2016/17 Minngortuunnguup Atuarfia Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17 Kvalitetsrapporten er et krav i Inatsiartutlov nr. 1 af 3. december 2012 om folkeskolen (jf. 49). Det er skolelederen på den enkelte skole,

Læs mere

HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012

HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012 HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012 Det er mig en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for regnskabsåret 2012. Horslunde Realskole har igen i 2012 fortsat

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer]

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014 [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Da resultaterne for nationale test ikke må offentliggøres er de fjernet fra redegørelsen. 1. Indledning Kvalitetsredegørelsen

Læs mere

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål.

Læs mere

4. Evaluering af åben skole Ad. 4. God opbakning fra forældre og børn. Vi kunne godt have ønsket, at der kom flere besøgende

4. Evaluering af åben skole Ad. 4. God opbakning fra forældre og børn. Vi kunne godt have ønsket, at der kom flere besøgende Click here to enter text. Dagsorden d. 10-oktober-2011 «edocaddresscivilcode» Møde Skolebestyrelsesmøde Tid 10. oktober 2011, kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Bislev Skole Skolebestyrelsen, medarbejder Marianne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler April 2013 1 Indledning Kvalitetsløftets overordnede mål om styrket faglighed, inklusion og forældretilfredshed skal lykkes, og det understøttes derfor af 11

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 1: Styrkelsen af det faglige niveau via udvikling af undervisningen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Bekymrende fravær i folkeskolen

Bekymrende fravær i folkeskolen Bekymrende fravær i folkeskolen Pilotprojektet Op, lille Hans - i Distrikt Tarup Baggrund Når elever udebliver fra undervisning, er det tit og ofte udtryk for mistrivsel. De senere års erfaringer på området

Læs mere

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål?

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium og hf. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Hvis der ikke er andet anført, bedes du sætte èt kryds (bogstavet

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Arbejdet med undervisningsmiljøvurdering på Idrætsefterskolen Ulbølle tager afsæt i elevholdet 2010/11 og afvikles i november måned 2010. Formålet

Læs mere

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport Kvalitetsrapport 2016-17 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn og Skole Atuarfik Samuel Kleinschmidt Indhold INDLEDNING...3 1 TRINTEST, AFGANGSPRØVER, KLASSEKVOTIENTER, ANDEL AF VSP ELEVER, ANSATTE...4

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Kvalitetsrapport for Minngortuunnguup Atuarfia, skoleåret 2014/15 Revideret d.18/9-15 af Else Finne

Kvalitetsrapport for Minngortuunnguup Atuarfia, skoleåret 2014/15 Revideret d.18/9-15 af Else Finne Minngortuunnguup Atuarfia Kvalitetsrapport for skoleåret 214/15 Kvalitetsrapporten er et krav i Inatsiartutlov nr. 15 af 3. december 212 om folkeskolen (jf. 49). Det er skolelederen på den enkelte skole,

Læs mere

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 FORMÅL Hvad vil

Læs mere

Skelgårdsskolens læseplan

Skelgårdsskolens læseplan Skelgårdsskolens læseplan Målet med skolens læsepolitik er: At fremme læselyst og læseglæde hos alle børn At læsning bliver tilgængeligt for alle At eleverne udvikler gode og brugbare læsekompetencer At

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013)

APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013) APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013) LOKALE APV DATO ANSVAR LIG Udbedret senest Udbedret/bemærkning er Bil/Hån Lokalet er godt indrettet og alt skønnes i orden. Dog mangler: En afklaring

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Skolebestyrelsens erfaringer med at anvende kvalitetsrapporten, trivselsundersøgelsen og andre data aktivt i skolebestyrelsesarbejdet

Skolebestyrelsens erfaringer med at anvende kvalitetsrapporten, trivselsundersøgelsen og andre data aktivt i skolebestyrelsesarbejdet Skolebestyrelsens erfaringer med at anvende kvalitetsrapporten, trivselsundersøgelsen og andre data aktivt i skolebestyrelsesarbejdet Gerbrandskolen, Birgit Jordansen Præmisser for arbejdet hos os Ingen

Læs mere

Fremtidens skole i Struer Kommune

Fremtidens skole i Struer Kommune Fremtidens skole i 2014 Baggrund og formål Analysen skal bidrage til at skabe overblik over de udfordringer, står overfor på folkeskoleområdet de kommende år, og anvise handlemuligheder for en fagligt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008

virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008 1 virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008 2 Virum Skoles vision udarbejdet 2006 Virum Skole er skolen, som tør, vil og kan udvikle egen praksis, så eleverne er i stand til at leve i en verden i

Læs mere

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn Skolestart 1 Kære børn og forældre At begynde i skolen er en stor begivenhed i et barns og en families liv. De fleste børn ser frem til dagen

Læs mere

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: 1. Vurderes det, at børnehuset har plads nok?, indendørs har vi mange rum og pænt med plads

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Strategiplan for undervisning af dygtige elever

Strategiplan for undervisning af dygtige elever Strategiplan for undervisning af dygtige elever Udviklingsprojekt over tre år 2007-2010 Formål: At udvikle retningslinjer for identifikation af elever med særlige forudsætninger At få større viden om og

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole

Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole Svendsen OSv Al kontrol foretages af Skolelederen. Fysiske

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Tilsyn med privatskoler

Tilsyn med privatskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og ungeforvaltningen Område Nørrebro Griffeldtsgade 44, opg. 2, 2. Sal 2200 København N Tilsyn med privatskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse: Iqra Privatskole

Læs mere

KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING

KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING KRAI, skoleåret 2016-17 En ny skolestart i Nim Skole og Børnehus, udarbejdet april 2016 KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING Øget faglighed, øget trivsel og større sammenhæng i

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ Disposition 1. Indledning 2. Spørgsmål Æ 3. Spørgsmål Ø 4. Spørgsmål Å 1. Indledning I tilknytning til en undersøgelse gennemført af Skole og Samfund har Udvalget bedt mig om at besvare tre spørgsmål om

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn og Skole

Kvalitetsrapport 2016/17 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn og Skole Kvalitetsrapport 2016/17 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn og Skole Skolens navn: Atuarfik Tuiisaq Postboks 99 3940 Paamiut Tlf: 367680 e-mail: tuiisaq@sermersooq.gl INDLEDNING: Som begyndelse

Læs mere

Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 Britta Bech Jørgensen Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk]

Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 Britta Bech Jørgensen Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk] From: Heidi Nielsen Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 To: Britta Bech Jørgensen Cc: Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk] Subject: VS: Referat af afdelingsmødet den 23 sep Hej Britta. Jeg vil hermed på s

Læs mere

Skoleleders beretning 2015 Generalforsamling, Høng Privatskole 28. april 2015

Skoleleders beretning 2015 Generalforsamling, Høng Privatskole 28. april 2015 Skoleleders beretning 2015 Generalforsamling, Høng Privatskole 28. april 2015 Dagligdagen på skolen i skoleåret 2014/15 har overordnet set været præget af to afgørende ændringer. Det er implementering

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Intro Status fra forvaltningen

Intro Status fra forvaltningen Intro I år er skabelonen for skolernes kvalitetsrapport ændret. I dette års kvalitetsrapport er der udover den kvantitative del fokus på at skolerne skal redegøre for deres indsatser inden for emnerne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

Udviklingsplan Haderup Skole Målsætninger

Udviklingsplan Haderup Skole Målsætninger Udviklingsplan Haderup Skole Målsætninger Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere