Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330"

Transkript

1 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog Science - Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for natur og naturfænomener Eget indsatsområde Brobygning/Overgang Eget indsatsområde - Fusion

4 Fatkaoplysninger Institutionens navn Integreret institution Tangebo Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe Telefonnummer Hjemmeside Tangebo.esbjergkommune.dk Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder Navn Katharina Knudsen Bodil Roskjær Billede Mailadresse Telefon nr Antal børn 0-2 år 25 Antal børn 3-5 år 75 4

5 Indsatsområder 2013 Dagtilbuds fælles indsatsområder for året er: Sprog Science Vores egne indsatsområder for året er: Brobygning/Overgang Leg Fusion Sprog Brobygning / Overgang Science Fusion Leg 5

6 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog. Der gøres brug af Sprogpakkens faglige tilgange, herunder dialogisk læsning, tematisk sprogarbejde og samtaler i hverdagen. Institutionens ønskede læringsmål for indsatsområdet: At barnet kan udtrykke sig sprogligt og kropsligt At barnet lærer at mestre sproget for at kunne indgå i kommunikative sammenhænge. At barnet kan udtrykke sig sprogligt og gøre sine budskaber, ønsker og behov forståelige Hvilke tegn kan vi se hos børnene, når vi har nået målet? At barnet kan gøre sig forståeligt At kunne mestre sproget og indgå i kommunikative sammenhæng At barnet har et anerkendende sprogbrug Hvilke konkrete handlinger/tiltag skal I udføre for at se tegnene Vuggestue: Vi styrker barnet sproglig udvikling ved: At gentage deres sætninger sprogligt korrekt At samtale med barnet bl.a. ved brug af samtalekort, billeder og bøger. At tale om dagens oplevelser etc. At læse bøger At fortælle historier både børn og voksne At synge og bruge rim og remser Tiltag: Skabe rum for barnets leg Skabe rum, hvor børnene får mulighed for at udtrykke sig og blive lyttet til Anvende tegn til tale for at understøtte den sproglige udvikling Dele børnene i små grupper, hvor den sproglige udvikling har større udfoldelsesmuligheder Øve os i at lytte til hinanden Opmuntre barnet til at udtrykke sig 6

7 Lille børnehave Vi fremmer barnets sproglige udvikling ved: At have fokus på barnets sproglige udvikling. At udfordre og udvikle barnets begrebsverden. Lære at sætte ord på handlinger og oplevelser. Lære at lytte til andre og øve turtagning i en samtale. At bruge computer, hvor forskellige spil og læring er. Tiltag: Holde rundkreds, synge, læse, fortælle historier, rim og remser. Øve forholdsord, farver og former. De voksne spørger ind til dagens oplevelser, så barnet her igennem lærer at huske, hvad de har oplevet og herigennem deltage i en fokuseret samtale. Arbejde med børnene i små grupper Sidde i små spisegrupper, hvor det er muligt at samtale. Have en god kommunikation med forældrene via samtale og skriftelig info på mail og dagstavlen. Det er meget vigtigt, at forældrene viser interesse for barnets hverdag i børnehaven og taler med deres barn om dette. Store børnehave Det 5 årige barn kan/ skal i sin sproglige udvikling være godt på vej med: At lytte og være opmærksom ved bla højtlæsning. At kunne genfortælle en sammenhængende historie. At forstå og handle ud fra en kollektiv besked. At kunne tale forståeligt. At lege med sproget, rim og remser, mv. At kunne argumentere At synge At bruge computer til forskellige spil og læring. Tiltag: Arbejde med barnets sproglige udvikling ved at være gode rollemodeller der er lyttende og afventende. Skabe ro så der er mulighed for samtale mellem børnene og barn / voksen. Synge, rim og remser, højtlæsning og spille spil. Lave emnearbejde som styrker deres intellektuelle udvikling og begrebsverden (ex tal og bogstavlære) 7

8 Hvilken dokumentation vil I bruge til at indfange netop disse tegn og hvorfor? I Tangebo bruger vi forskellige dokumentationsmetoder alt efter hvem dokumentationen rette sig til: Børneniveau Forældreniveau Pædagogens niveau Dokumentation er et arbejdsredskab hvor vi bliver klogere på vores egen praksis. Gennem udarbejdelse af selve dokumentationen bliver vi klogere, har mulighed for at ændre og tage nye initiativer til en udviklende hverdag til gavn for børnegruppen. Endvidere er dokumentation et redskab til at synliggør vores arbejde overfor forældrene, politikkerne og andre som kunne være interesseret. Selve dokumentationen udarbejdes som følgende: Billeder, som vises på skærm i børnenes garderobe En dagbog, hvor forældrene kan følge med i det aktuelle projekt. Information via hjemmesiden Information via tavler, skrivelser til forældrene hvis børn er med i projektet Reflektere over information fra børnegruppen Feedback fra forældregruppen og kollegaerne Indfange børnenes tegn gøres ved: Iagttagelse af børnegruppens udvikling og sprogbrug Tilbagemelding fra forældregruppen og personalegruppen 8

9 Hvilket resultat viser dokumentationen, at I nåede i forhold til børnenes tegn på læring? (sæt x) Vi nåede målet X Vi nåede ikke målet I hvilken grad, blev målet opfyldt: Høj grad X Middel grad Ringe grad Refleksion beskriv, hvilken refleksion dokumentationen gav jer. Sprogligt er børnene generelt gode til at udtrykke sig sprogligt og kropsligt. Vi har specielt i store børnehave haft øget opmærksomhed på det anerkendende sprog og det er lykkes bedre i år. Det vil sige at børnene i dag anvender et bedre sprog overfor hinanden grundet øget fokus på kommunikation børnene i mellem. Den voksens rolle har ændret sig i forhold til børnenes aldersgruppe. Der har været en større bevidsthed omkring anerkendende sprogbrug generelt. Integrationstimerne er brugt og kommet børn med særlig sproglige behov til gavn. Der har været skemalagt timer, som er brugt. Kompetencehjul bruges til alle tosprogede børn samt andre børn med sprogvanskligheder. To personaler har deltaget i sprogpakken og indgår efterfølgende i sprognetværk sammen med andre Ribe institutioner. Herigennem udveksles erfaringer og inspiration til det videre arbejde med sproget. Evaluering hvad betyder den viden I fik i refleksionen, for jeres fremtidige pædagogiske praksis? At institutionen fortsætter med at bruge sprogdelene i kompetencehjulet. Fortsætte med at skemalægge integrationstimer. En generel fokus på sproget og dets betydning for barnets udvikling og relationer. 9

10 Science - Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for natur og naturfænomener. Børnene skal med indsatsen, få viden om og erfaring med natur, naturfænomener og teknik. Børnene skal endvidere have mulighed for at undersøge og eksperimentere med naturvidenskabelige fænomener. Institutionens ønskede læringsmål for indsatsområdet: At opleve glæde og frihed ved at eksperimentere i naturen og undersøge den. At barnet på forskellige niveauer er eksperimenterende At barnet oplever naturen, som et rum til leg, undersøgelse og eksperimentering At de ældste børn får kendskab til genbrugsmaterialer. Hvilke tegn kan vi se hos børnene, når vi har nået målet? At barnet viser interesse og nysgerrighed for hvad der sker omkring det. At barnet er interesseret i at være eksperimenterende og undrende. Hvilke konkrete handlinger/tiltag skal I udføre for at se tegnene? At barnet i forhold til deres alder får kendskab til natur og naturfænomener At der købes legetøj eks. Geomac og lign., hvor der er mulighed for at undersøge og eksperimentere. At der er forskellige muligheder for leg ude og inde At der er læring bl.a. gennem projekter med vand, natur og genbrug Tiltag: At der skabes et godt og udviklende læringsmiljø med mulighed for forskellige eksperimenter At de voksne er undrende og eksperimenterende sammen med børnene Uddannelses tur til Pistoia Hvilken dokumentation vil I bruge til at indfange netop disse tegn og hvorfor? I Tangebo bruger vi forskellige dokumentationsmetoder alt efter hvem dokumentationen rette sig til: Børneniveau Forældreniveau Pædagogens niveau. 10

11 Dokumentation er et arbejdsredskab hvor vi bliver klogere på vores egen praksis. Gennem udarbejdelse af selve dokumentationen bliver vi klogere, har mulighed for at ændre og tage nye initiativer til en udviklende hverdag til gavn for børnegruppen. Endvidere er dokumentation et redskab til at synliggør vores arbejde overfor forældrene, politikerne og andre som kunne være interesseret. Selve dokumentationen udarbejdes som følgende: Billeder, som vises på skærm i børnenes garderobe En dagbog, hvor forældrene kan følge med i det aktuelle projekt. Information via hjemmesiden Information via tavler, skrivelser til forældrene hvor børn er med i projektet Reflektere over information fra børnegruppen Feedback fra forældregruppen og kollegaerne Indfange børnenes tegn gøres ved: Fælles dokumentation i forbindelse med udstilling, juni 2014 Tidligere børn fra Tangelopperne inviteres til udstillingen. Hvilket resultat viser dokumentationen, at I nåede i forhold til børnenes tegn på læring? (sæt x) Vi nåede målet Vi nåede ikke målet I hvilken grad, blev målet opfyldt: Høj grad Middel grad Ringe grad Refleksion beskriv, hvilken refleksion dokumentationen gav jer. Evaluering hvad betyder den viden I fik i refleksionen, for jeres fremtidige pædagogiske praksis? 11

12 Brobygning/Overgang Eget indsatsområde Fra vuggestue til lille børnehave (Seminarievej- Seminarievej) Fra lille børnehave til store børnehave (Seminarievej til Willemoesvej) Fra store børnehave til sfo/skole Institutionens ønskede læringsmål for indsatsområdet: At brobygningen fra vuggestuen til lille børnehave & fra lille børnehave til store børnehave foregår positivt og til gavn for børnegruppen Hvilke tegn kan vi se hos børnene, når vi har nået målet? At barnet udviser tryghed og tillid til de nye voksne. At barnet udviser glæde og trivsel. At barnet oplever genkendelighed. Hvilke konkrete handlinger/tiltag skal I udføre for at se tegnene? At barnet får en indkøringsperiode inden start i den nye afdeling. At børnegruppen, som skal flyttes har været på besøg i den nye afdeling flere gange. At der er forudsigelighed for børn og forældre kendskab til institutionens struktur. At kommunikationen/informationen er tydelig for børn/forældre så de er forberedte på overgangen. At der skabes et børnemiljø, som tager højde for den aktuelle børnegruppe i den konkrete afdeling. At der tages hånd om de børn og forældre som viser usikkerhed. At der er fælles arrangementer som eks. sommerfest, julefest, besøgsdag. Tiltag i Vuggestuen: Sammen med en voksen og andre børn tage på besøg i lille børnehave + prøver selv at komme i børnehaven med en madpakke. Lille børnehave sender et brev i god tid til nye børn, som flyttes fra vuggestuen til lille børnehave. I brevet vil oplysninger om hvilken stue barnet skal gå på og hvilke voksne som hører til stuen. Barnet inviteres sammen med sine forældre til et forbesøg, hvor en af stuens pædagoger vil tale med forældrene og få de nødvendige oplysninger om barnet. Endvidere informeres forældrene om den nye afdeling barnet skal gå i. samt Tangebos struktur Forældresamtale i vuggestuen ca. 3 måneder inden start i lille børnehave. 12

13 Overlevering fra vuggestuen til lille børnehave. Tiltag i Lille børnehave: En faglig vurdering af hvilke børn der skal flyttes fra lille børnehave til store børnehave. Information til børnegruppen om den kommende overgang. At den kommende børnegruppe tager på besøg i store børnehave, hvor der leges ude og inde. Personalet i store børnehave tager hånd om de besøgende børn. Fælles læreplansprojekter sammen med nye legekammerater (Boblebørnene) Forældremøde i marts - for alle kommende børn, der skal gå i Store børnehave Overlevering fra Lille børnehave til Store børnehave. Tiltag i Store børnehave: En faglig vurdering om barnet er klar til sfo/skole til april. Forældresamtaler og information om hvad det evt. skal arbejdes med inden barnet skal starte i sfo/skole Pædagogisk tilrettelagt indsats, hvis der er tvivl om start i sfo/skole Børnegruppen tager på besøg på de aktuelle sfo/skoler i Ribe. Samarbejdsaftale med sfo/skolerne. Herunder en tilbagemelding fra sfo/skole. Forældremøde inden start i sfo/skole. Hvilken dokumentation vil I bruge til at indfange netop disse tegn og hvorfor? I Tangebo bruger vi forskellige dokumentationsmetoder alt efter hvem dokumentationen rette sig til: Børneniveau Forældreniveau Pædagogens niveau. Dokumentation er et arbejdsredskab hvor vi bliver klogere på vores egen praksis. Gennem udarbejdelse af selve dokumentationen bliver vi klogere, har mulighed for at ændre og tage nye initiativer til en udviklende hverdag til gavn for børnegruppen. Endvidere er dokumentation et redskab til at synliggør vores arbejde overfor forældrene, politikkerne og andre som kunne være interesseret. 13

14 Selve dokumentationen udarbejdes som følgende: Billeder, som vises på skærm i børnenes garderobe En dagbog, hvor forældrene kan følge med i det aktuelle projekt. Information via hjemmesiden Information via tavler, skrivelser til forældrene hvor børn er med i projektet Reflektere over information fra børnegruppen Feedback fra forældregruppen og kollegaerne Indfange børnenes tegn gøres ved: Vuggestuen: Tilbagemelding fra forældregruppen og personalet i lille børnehave Lille børnehave: Gensidig information/aflevering omkring den kommende børnegruppe. Samt tilbagemelding fra store børnehave At børnegruppen taler om de nye voksne og legekammerater Feedback fra forældregruppen Store børnehave: Feedback fra forældregruppen omkring flytning fra lille børnehave til store børnehave Børnegruppens trivsel. Børnegruppens måde at takle flytningen fra lille børnehave til store børnehave Hvilket resultat viser dokumentationen, at I nåede i forhold til børnenes tegn på læring? (sæt x) Vi nåede målet Vi nåede ikke målet I hvilken grad, blev målet opfyldt: Høj grad Middel grad Ringe grad Refleksion beskriv, hvilken refleksion dokumentationen gav jer. Evaluering hvad betyder den viden I fik i refleksionen, for jeres fremtidige pædagogiske praksis? 14

15 Leg i institutionen Eget indsatsområde Institutionens ønskede læringsmål for indsatsområdet: At barnet gennem leg får erfaringer og venskaber. At barnet udvikler kompetencer i sprog, motorik og sociale færdigheder At barnet udvikler kreativitet og fantasi. Hvilke tegn kan vi se hos børnene, når vi har nået målet? At barnet er interesseret i at lege med andre børn og deres leg At barnet er nysgerrigt, igangsættende og eksperimenterende. At barnet udviser glæde og trivsel. At barnet indgår i legen At barnet har venner Hvilke konkrete handlinger/tiltag skal I udføre for at se tegnene? At hjælpe barnet med at komme i gang med en leg At give barnet oplevelser i og udenfor institutionen At der skabes tid og rum til leg, fordybelse/rammer At indrette institutionen så der er mulighed for forskellige legetyper Medvirke til konfliktløsning på en anerkendende måde At give udfordringer set i forhold til barnets alder, køn og udvikling At legetøj er i børnehøjde Tiltag i hele institutionen: Skabe struktur og genkendelighed Opdele børnegruppen efter alder og udvikling Skabe spisegrupper, hvor leg og venskaber prioriteres. Sætte ord på barnets leg Have forskellige former for legetøj Projekter hvor barnets nysgerrighed stimuleres Følge børnene interesse eks. bygge nytårskrudt,lege MGP, få en lillebror og lege i dukkekrogen Bruge legeplads og trænings rum som aktivitets rum 15

16 Hvilken dokumentation vil I bruge til at indfange netop disse tegn og hvorfor? I Tangebo bruger vi forskellige dokumentationsmetoder alt efter hvem dokumentationen rette sig til: Børneniveau Forældreniveau Pædagogens niveau. Dokumentation er et arbejdsredskab hvor vi bliver klogere på vores egen praksis. Gennem udarbejdelse af selve dokumentationen bliver vi klogere, har mulighed for at ændre og tage nye initiativer til en udviklende hverdag til gavn for børnegruppen. Endvidere er dokumentation et redskab til at synliggør vores arbejde overfor forældrene, politikkerne og andre som kunne være interesseret. Selve dokumentationen udarbejdes som følgende: Billeder, som vises på skærm i børnenes garderobe En dagbog, hvor forældrene kan følge med i det aktuelle projekt. Information via hjemmesiden Information via tavler, skrivelser til forældrene hvor børn er med i projektet Reflektere over information fra børnegruppen Feedback fra forældregruppen og kollegaerne Indfange børnenes tegn gøres ved: Vuggestuen: Tilbagemelding fra forældregruppen og personalet i lille børnehave Lille børnehave: Gensidig information/aflevering omkring den kommende børnegruppe. Samt tilbagemelding fra store børnehave At børnegruppen taler om de nye voksne og legekammerater Feedback fra forældregruppen Store børnehave: Feedback fra forældregruppen omkring flytning fra lille børnehave til store børnehave Børnegruppens trivsel. Børnegruppens måde at takle flytningen fra lille børnehave til store børnehave 16

17 Hvilket resultat viser dokumentationen, at I nåede i forhold til børnenes tegn på læring? (sæt x) Vi nåede målet X Vi nåede ikke målet I hvilken grad, blev målet opfyldt: Høj grad X Middel grad Ringe grad Refleksion beskriv, hvilken refleksion dokumentationen gav jer. Generelt er børnene i Tangebo gode til at lege. Specielt i vuggestue og lille børnehave har vi ændret strukturen og sat rammer op for børnenes leg. Vi har erfaret at den voksen skal være tæt på børnenes leg og guide dem i legen. I store børnehave har vi haft fokus på inklusion/eksklusion og hjulpet børnene med at lave legeaftaler. I store børnehave har vi haft Tour de børnehave, hvor vi har vist børnene hvad man kan lave i diverse rum, hvor man kan lege og med hvad. Det har bevirket at børnene har lettere ved at gå i gang med netop den leg de ønskede. Børnene løber ikke længere til og fra diverse rum og skiftende lege. Børn lærer mens de leger, hvilket har skabet en øget fokus på at leg og læring hænger sammen. Indretning har i år haft stor fokus med udgangspunkt i Pistoia. Her tænkes på selve indretningen og det at skabe stemninger. Evaluering hvad betyder den viden I fik i refleksionen, for jeres fremtidige pædagogiske praksis? At der er en bevidsthed på at børn skal bruge deres sanser og at leg er en integreret del af læreplansprojekterne, som i hverdagen. At arbejde videre med fokus på børns venskaber. Der er fortsat fokus på indretningen og det at skabe stemninger i alle afdelinger. At uddannelse fortsætter og der er tre som skal til Pistoia, oktober

18 Fusion Ledelses indsatsområde Oplevelsen af at høre til og være en vigtig del af en større helhed. Her har kommunikation og information stor betydning. Samt opleve, at være ansat i samme institution trods flere adskilte afdelinger, forpligtende fællesskab og arbejde målrette hen mod det samme mål. Institutionens ønskede læringsmål for indsatsområdet: Faglig vidensdeling med kollegaer i de andre afdelinger til gavn for børn og forældre Kommunikation/information til forældregruppen og afdelingerne imellem Forpligtende fællesskab (personalegruppen og forældregruppen) Se Tangebo som én institution (om end vi er i 3 bygninger på to matrikler) At den pædagogisk hverdag er sammensat således den tilgodeser børngruppen/det enkelte barns behov for tryghed, tillid og genkendelighed. At bruge de forskellige kompetencer der er i personalegruppen Hvilke tegn kan vi se hos børnene/personale og forældrene, når vi har nået målet? Tryghed og tillid i hverdagen Fællesskab og genkendelighed At Tangebo opleves som én institution Tryghed ved at komme i en anden afdeling (børn, forældre og personale) Godt og udviklende arbejdsmiljø At der er en god kommunikation og information til/fra kollegaer og forældregruppen Hvilke konkrete handlinger/tiltag skal I udføre for at se tegnene? At sørge for, der er den røde tråd i informationer afdelingerne i mellem. At alle har et med ansvar for at skabe en god institution. At inddrage forældrene i bla. dagligdagen, arrangementer, forældremøder m.m. At information/overlevering vedr. børn/familie med særlige behov kommer videre i den nye afdeling At vidensdele således børn/familie er i centrum. 18

19 Hvilken dokumentation vil I bruge til at indfange netop disse tegn og hvorfor? Udgangspunktet for denne dokumentation vil være anderledes end de øvrige. Selve dokumentationen vil primært gå på personalets og forældrenes oplevelse omkring selve fusionen, som er i gang med det 2. år. Personalet: Dokumentationen vil tage sit udgangspunkt i hvorledes kommunikationen og informationen forløber i institutionen. For at følge denne proces vil arbejdsmiljø være i fokus. Forældrene: Dokumentationen vil tage sit udgangspunkt i hvorledes informationen og hvorledes forældrene føler sig medinddraget når barnet skal flytte afdeling, om de får de nødvendige oplysninger Gennem dokumentationen vil vi få ny viden, som bliver til gavn for børnegruppen. Vi bliver opmærksomme på områder vi evt. skal have mere fokus på eller ændre en praksis. Gennem udarbejdelse af selve dokumentationen bliver vi klogere, har mulighed for at ændre og tage nye initiativer til en udviklende hverdag til gavn for børnegruppen. Endvidere er dokumentation et redskab til at synliggør vores arbejde overfor forældrene, politikkerne og andre som kunne være interesseret. Selve dokumentationen udarbejdes som følgende: Diverse informationer via hjemmesiden Forældremøder med oplysninger om det nye som skal ske. Her tænkes når børn flytter fra lille børnehave til store børnehave Skrivelse til forældrene sendes via mail. Feedback og reflektion over information fra børne- forældregruppen og personalet. Brugerundersøgelse forår 2013 Tilbagemelding fra personalegruppen Apv 19

20 Hvilket resultat viser dokumentationen, at I nåede i forhold til børnenes tegn på læring? (sæt x) Vi nåede målet X Vi nåede ikke målet I hvilken grad, blev målet opfyldt: Høj grad X Middel grad Ringe grad Refleksion beskriv, hvilken refleksion dokumentationen gav jer. Ting tager tid. En fusion vil tage lang tid. Der er en erfaring fra før institutionen blev sammenlagt, som til stadig fylder. Der er forventninger til hinanden (forældre, personale og ledelse), som tager tid at ændre til den nye struktur vi alle er en del af. At se Tangebo som én institution er mere synligt i dag end tidligere. Overflytning af børn fra en afdeling til en anden afdeling forløber positiv og godt til gavn for det enkelte barn. Børnene viser tryghed ved at komme i de andre afdelinger, hvilket sker i bla. Ferieperioder. Tilfredshedsundersøgelse blev udarbejdet resultatet heraf viste en generelt tilfredshed med Tangebo og den nye struktur m.m. Nye forældre i vores institution giver udtryk for tillid til strukturen, hvor deres barn skal flytte afdeling i løbet af sin tid i Tangebo. Tabulex er blevet et nyt kommunikationsmetode. Apv 2013 og handleplan er udarbejdet Lederevaluering 2013 og strategisk handleplan er udarbejdet. Evaluering hvad betyder den viden I fik i refleksionen, for jeres fremtidige pædagogiske praksis? Fortsat sparring via personalemøder med øvrige afdelinger. Brobygningen mellem lille og store børnehave fortsætter. Når forældre har sagt jatak til en plads i Tangebo tager daginstitutionsleder/ daglig pædagogisk leder imod ved første besøg. At kommunikationen går via Tabulex. Kommunikation som lukkedage, referat fra bestyrelsesmøde og andre informationer som kommer i løbet af året. Faglighedsblomsten, som inddrages i arbejdet ved plus samtale Projekt Strategisk udvikling af det psykiske arbejdsmiljø 20

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Faktaoplysninger. Navn Mie Rasmussen Kamma Jørgensen. Billede. Mailadresse emr@esbjergkommune.dk kamm@esbjergkommune.dk. Telefon nr.

Faktaoplysninger. Navn Mie Rasmussen Kamma Jørgensen. Billede. Mailadresse emr@esbjergkommune.dk kamm@esbjergkommune.dk. Telefon nr. 1 2 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Sociale kompetencer. Indsatsområder Dagtilbuds fælles indsatsområder for året er: Sprog Science. Vores egne indsatsområder for året er:

Sociale kompetencer. Indsatsområder Dagtilbuds fælles indsatsområder for året er: Sprog Science. Vores egne indsatsområder for året er: 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Navn Susanne Olesen Lisette Lindblad Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune.

Navn Susanne Olesen Lisette Lindblad Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune. 3-Stammen 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science - Dagtilbuddets opgave

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Digitalisering Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring... 5 Science - Dagtilbuddets

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science - Dagtilbuddets

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn. Adresse. Telefonnummer. Hjemmeside. Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn.

Fatkaoplysninger. Institutionens navn. Adresse. Telefonnummer. Hjemmeside. Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014-2015... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Fatkaoplysninger. Navn Anette Engler-Christensen Maria Færch Carlsen. Billede. Mailadresse

Fatkaoplysninger. Navn Anette Engler-Christensen Maria Færch Carlsen. Billede. Mailadresse 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science - Dagtilbuddets

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Fatkaoplysninger. Navn Birthe Nielsen Anita Vildbech Larsen. Billede. Mailadresse

Fatkaoplysninger. Navn Birthe Nielsen Anita Vildbech Larsen. Billede. Mailadresse 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014.

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014. GENTOFTE KOMMUNE BØRNEHUSET REGNBUEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014 Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE

Læs mere

Faktaoplysninger. Inger Højgaard. Billede. Telefon nr

Faktaoplysninger. Inger Højgaard. Billede. Telefon nr 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013-2014... 4 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016... 5 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2015... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Krop og natur... 5 Digital læring... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.... Fejl! Bogmærke er ikke defineret....

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014-2017... 4 Digitalisering Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring... 5 Socioøkonomisk indsats...

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science - Dagtilbuddets

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr.

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Evaluering af indsatsområder 2014 i Rørkjærhusene

Evaluering af indsatsområder 2014 i Rørkjærhusene Evaluering af indsatsområder 2014 i Rørkjærhusene 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområde for 2014 i Rørkjærhusene Sprog... 4 Indsatsområde for 2014 i Rørkjærhusene (Januar, februar marts,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Børnehaven Grønnegården 2016

Børnehaven Grønnegården 2016 Børnehaven Grønnegården 2016 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2016... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Faktaoplysninger. Navn Mie Rasmussen Kamma Jørgensen. Billede. Mailadresse Telefon nr.

Faktaoplysninger. Navn Mie Rasmussen Kamma Jørgensen. Billede. Mailadresse  Telefon nr. 1 2 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede 1 Indhold Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Digital Læring Dagtilbuddet skal gennem brug af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring.... 5 At styrke barnets kompetencer inden

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Digitalisering...11

Indholdsfortegnelse. Digitalisering...11 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder september 2014 til juni 2016... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn Tonni Knudsen Hanne Ulsøe Dorte Jesperseen

Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn Tonni Knudsen Hanne Ulsøe Dorte Jesperseen 1 2 Indholdsfortegnelse Fakta oplysninger... 4 Indsatsområder 2014... 5 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Mellemgruppen... 6 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål,

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Karlsvognen, Havnegade 70, 3730 Nexø, telefon: 56 92 44 33 Dato for tilsynsbesøg: 3. december 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune.

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune. 3-Stammen 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science - Dagtilbuddets opgave

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder. 7616 2775 Souschef Eva Hoffland evhof@esbjergkommune.

Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder. 7616 2775 Souschef Eva Hoffland evhof@esbjergkommune. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

SLITTER. Målstyret og planlagt sprogpædagogisk arbejde i Dagtilbud Højvangen

SLITTER. Målstyret og planlagt sprogpædagogisk arbejde i Dagtilbud Højvangen SLITTER Målstyret og planlagt sprogpædagogisk arbejde i Dagtilbud Højvangen Dagtilbud Højvangen DAGTILBUD HØJVANGEN I SKANDERBORG Dagtilbud Højvangen Et dagtilbud i Skanderborg Kommune Består af 5 integrerede

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive

Læs mere

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op.

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op. Kerneydelser Aflevering: Skal være tryg for forældre og børn. Barnet skal altid mødes af et pædagogisk personale, der er specielt forholder sig til barnet i denne situation. Det pædagogiske personale skal

Læs mere