2. Fri ved fod /10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line."

Transkript

1 Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse. Hunden må hverken før eller efter en øvelse færdes løs, eller på anden måde være til ulempe for andre deltagere. Under udførelse af øvelser uden line, skal denne være anbragt over venstre skulder eller i en lomme. Efter hver afsluttet øvelse, skal hunden være i line. Ekstrakommando eller animering (f.eks. ryk i line) er, hvor andet ikke udtrykkeligt er nævnt ikke tilladt og der vil i givet fald ske fradrag i karakteren. 1. Lineføring /10 Kommando ved prøve: Ingen. Hundens plads ved førerens side skal være således, at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal følge føreren under gang, løb og i vendinger. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens venstre side ved opstandsning. 2. Fri ved fod /10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. 3. Apportering /10 Kommando ved prøve: "Apport", - "Slip". Hunden sidder på plads uden line. På tegn fra dommeren kaster føreren apporten mindst 10 m. ud. På nyt tegn fra dommeren gives kommandoen "apport", og hunden skal løbe ud og samle apporten op. Uden yderligere kommando skal hunden løbe tilbage til føreren og sætte sig på plads med apporten i munden. På tegn fra dommeren tager føreren apporten fra hunden med kommandoen "slip". Dommeren afgør når øvelsen er færdig. 4. Spring /10 Kommando ved prøve: "Spring" evt. "Fremad spring". Hunden sidder på plads uden line. På tegn fra dommeren kommanderes "spring" eller "fremad spring". Så snart hunden har påbegyndt springet, løber føreren frem og stiller sig hvor hunden lander. Hunden skal sætte sig på plads uden yderligere kommando. Springbrættet er 1,2 m. højt. Ved bedømmelsesprøve 1 fratrækkes der for hvert bræt, max. to, hvormed højden nedsættes, 1 point. Beholdes linen på hunden fratrækkes 3 point. Ved B2-prøven skal øvelsen udføres normalt.

2 Bilag 18, side 2 5. Halsgivning på kommando /10 Kommando ved prøve: "Giv hals". På tegn fra dommeren kommanderes "giv hals", hvorefter hunden skal afgive 8-10 glam. Der må ikke forefindes personer foran hund og fører i en afstand af 100 m. 6. Afdækning /10 Kommando ved prøve: "Dæk" - "Hundens navn" eller fløjte. Føreren får anvist afdækningsstedet. På tegn fra dommeren afdækkes hunden. Føreren må ikke se ned på sin hund under eller efter afgivelse af kommando. På nyt tegn fra dommeren går eller løber føreren til et anvist skjul 50 m. borte. Efter 1 min. (B1) henholdsvis 2 min. (B2), giver dommeren tegn, og hunden kaldes eller fløjtes ind af føreren, der forbliver i skjul. Hunden behøver ikke gå på plads. 7. Cykeløvelse/fri ved cykel /10 Kommando ved prøve: Ingen. Føreren skal gennemkøre en anvist strækning, ca. 50 m. frem, foretage omkringvending til venstre og køre samme strækning tilbage. Øvelsen starter med hunden på plads. Hunden føres i line (B1) henholdsvis uden line (B2) og skal løbe på højre side af cyklen. Det er tilladt at hunden løber så langt fremme at snuden flugter med fornav, eller så langt tilbage at snuden flugter med kranken. Ved øvelsens afslutning skal hunden uden kommando gå bag om cyklen og sætte sig på plads. 8. Sporsøg /10 Sporsøg 9 point. Genstand 6 point. Kommando ved prøve: "Søge spor" (Valgfri). Sporet skal være mindst 15 min. og max. 30 min. gammelt fremmedspor. Ved B1 overværer hund og fører sporets udlæggelse, dette sker ikke ved B2. Sporet skal opsøges mellem to tydelige afmærkninger, hvis indbyrdes afstand skal være 7 m. Hunden skal apportere eller påvise en genstand, der er udlagt på sporet. Det er tilladt føreren at animere hunden. Tilbagesøg er ikke tilladt. 1998/SBS

3 Bilag 18, side 3 9. Fremsendelse /10 Halsgivning 12 point. Bevogtning 3 point. Kommando ved prøve: "Rundér" (Valgfri). Figuranten, der er en for hunden fremmed person, står i let skjul ca. 15 m. fra hund og fører. Ved B1 kommer figuranten frem fra sit skjul og animerer hunden og går derefter i skjul igen. Ved B2 ser hunden ikke figuranten, inden den sendes mod skjulet. På førerens kommando sendes hunden frem mod fig. i den af dommerne angivne retning. Hunden skal løbe til figuranten, give hals og bevogte. Efter mindst 3 glam må føreren gå eller løbe frem til hunden. Hunden skal være sikker i bevogtningen. Giver føreren mere end 2 ekstrakommandoer, altså i alt 3 kommandoer, afbrydes øvelsen. 10. Stop af figurant /10 Bid 12 point. Slip 3 point. Kommando ved prøve: Valgfri ved anråb. "Slip" Føreren står med hunden i line. Fig. gør på ca. 2 m. (B1) henholdsvis ca. 20 m. (B2) afstand hunden interesseret i ærmet og viger/løber. Føreren anråber fig. og slipper hunden, der nu skal bide sig fast i ærmet og fastholde sit bid, til føreren når helt frem og kommanderer "slip". Hunden skal slippe sit bid på førerens kommando. Under øvelsen må føreren animere hunden. Ved B1 er det tilladt at lade hunden forblive i linen. Der skal anvendes blødt og synligt ærme. POINTBEREGNING Pointberegningen foretages i hele og tiendedele point. Bedømmelsesprøve 1 er bestået, når hunden har opnået i alt 60 point, heraf mindst 10 point excl. appelpoint i hver af øvelserne Prøven er dog ikke bestået, hvis hunden får 0 i øvelse 2 eller 5, eller 0 i to andre af øvelserne 1-7. Bedømmelsesprøve 2 er bestået, når hunden har opnået i alt 70 point, heraf mindst 10 point excl. appelpoint i hver af øvelserne Prøven er dog ikke bestået, hvis hunden får 0 i øvelse 2 eller 0 i to andre af øvelserne 1-7. Maximum hele point Maximum appelpoint...130/10 MAXIMUM POINT IALT

4 Bilag 20 Side: 1 Kurset Emne: Eksempel på indledning Bedømmelseshold 1 varer ca. 2 mdr. eller ca. 10 træningslektioner. Det er et svært, men spændende program der danner grundlag for efterfølgende hold og klasser. Træning Afbud Metoder Teori Prøve Rekvisitter Arealer Forsikring Program Betaling Der kræves en stor hjemmetræningsindsats, i starten specielt i lydighedsøvelserne, men også ret hurtigt i sporarbejdet. For meget fravær vil resultere i manglende standpunkt. Afbud meddeles instruktørerne. Leg, ros og konsekvens. En udnyttelse af hundens medfødte/tillærte egenskaber. (Testresultater). Ingen hunde bliver aggressive eller bidske, tværtimod fremmer træningen hundens psykiske balance. Teoretisk undervisning foregår dels sideløbende med praktik, dels på efter behov fastsatte teoriaftner. Prøven fastsættes indenfor kursets tidsramme, når kursisterne, eller hovedparten af disse er prøveklare. Tidspunktet fastsættes af instruktøren. En bestået prøve giver adgang til bedømmelseshold 2, såfremt der er fastsat start her for. Sporsele, meter sporline, bold og godbidder. Praktisk beklædning. Aktuelle arealer og disses forbehold nævnes. For at følge kurset skal der være tegnet udvidet ansvarsforsikring på hunden. Forsikringen skal være med figurantdækning. Program udleveres. Kursusgebyr opkræves.

5 Bilag 21 Side: 1 SBS/2001 Grundlag 1. dag 2. dag 3. dag 4. dag 5. dag 6. dag 7. dag 8. dag 9. dag 10. dag Emne: Eksempel på standpunktsplan Standpunktsplanen udarbejdes på grundlag af egnethedstestens resultat eller ud fra kendskabet til de enkelte hunde. Testen gør det (oftest) muligt at vurdere hvilke øvelser der kræver størst indsats. Er der ikke foretaget test bliver planen selvfølgelig udarbejdet på et løsere grundlag. Men der bør alligevel foreligge en plan. Uden en vis planlægning bliver træningen for tilfældig og terminerne bliver vanskelige at overholde. Spor- og genstandsmotivationer. Sækkeleg. Teori. Hjemmetrænes der? Introducer cykeløvelse. Motivationer - øg afstanden. Sæk og bidepølse. Teori. Linefremsendelser, Begræns synsretninger på spor. Rundhetz, sæk og pølse. Teori. Lige genstandsmotivation. Rundhetz (ærme). Linefremsendelser. Teori. Check lydighedsstandard enkeltvist. Cykeløvelse. Teori. "Færdigt" spor? Fremsendelser i slæbeline. Rundhetz. Linestop. Teori. Spor. Fremsendelser i slæbeline. Linestop. Teori. Prøvestandard spor og lydighed? Fremsendelser. Stop. Teori. Prøvestandard fremsendelse og stop? Teori. Afpudsning. Teori. Prøveteknik.

6 Bilag 21 Side: 2 Tilpasning Emne: Eksempel på daglig træningsplan Planen tilpasses standpunktsplanen, hundenes standard og evner. Hver dag luftes hunden minutter inden træning. Hunden spiser først efter træningen. Bedømmelseshold 1 Bedømmelseshold 2 MANDAG : Spor- og genstandsmotivation, lineføring, halsgivning, afdækning. TIRSDAG: Kursus. ONSDAG : Sækkeleg, genstandsmotivation, fri ved fod, apportering, cykeløvelse. TORSDAG: Kursus. FREDAG : Som mandag. LØRDAG : Formiddag som mandag. Eftermiddag som onsdag. SØNDAG : Som lørdag MANDAG : Spor, lineføring, afdækning, halsgivning. TIRSDAG: Bidearb. fri ved fod, apportering, cykeløvelse. ONSDAG : Kondition (cykeltur, løbetur o.l.). Gerningssted. TORSDAG: Kursus. FREDAG : Som mandag/som tirsdag. LØRDAG : Formiddag som mandag. Eftermiddag som onsdag. SØNDAG : Formiddag som tirsdag. Eftermiddag som onsdag. Kursisterne vil ikke følge planen 100%, men den er med til at understrege vigtigheden af at der stilles krav om en stor hjemmetræningsindsats.

7 Bilag 22 Side: 1 Emne: Træningstidstabel Tabellen fungerer som instruktørens huskeblok. Det gør et dårligt indtryk hos kursisterne, hvis der evt. er aftalt en træningsvariant til næste gang og instruktøren så har glemt dette. Det er derfor et krav til instruktørerne, at der løbende foretages notater over kursisternes standpunkt. Efter hver træningsdag noteres hvordan træningen er gået for den enkelte hund, samt hvordan træningen evt. skal ændres næste gang. Træningen gøres optimal, hvis instruktøren læser sine notater igennem f.eks. dagen før træningsdagen. Tabel Se tabellen i afsnit 12.

8 Bilag 23 Side: 1 Vind Terræn I line Emne: Fremsendelse De første øvelser foregår i modvind. Hunden skal, som ved genstandsmotivation, have fært af figuranten. Når hunden har lært at arbejde med næsen er vindretningen uden den store betydning. Alt terræn kan bruges blot der er mulighed for at figuranten kan komme i skjul. Der sættes fært i terrænnet. De første fremsendelser foregår med hunden i lang line (sporline). Ved hjælp af linen holdes hunden på en afstand af ca. 1-2 m. fra figuranten. Der er flere fordele ved at de første fremsendelser foregår med hunden i line. Hunden kan ikke springe op ad figuranten, dette indebærer som oftest god standhals og bevogtning. Den lidt usikre hund henter sikkerhed gennem linen. Den ukoncentrerede hund får ikke mulighed for at forfølge anden fært. Er hunden vænnet til at holde afstand mindskes risikoen for senere konflikter (individual-afstand). Skjulet markeres Animering Føreren skal instrueres om hvor hunden skal standses, stedet er lige ud for figuranten og bør være tydeligt markeret. Hunden vil med tiden forbinde afstanden som en del af øvelsen. Figuranten står foran hunden og animerer til halsgivning med bold eller godbid og oftest uden øjenkontakt. Føreren er passiv, det er figurantens opgave at få hunden til at give hals. Figuranten bør så vidt muligt undgå "GIV HALS" -kommandoen....fortsættes på side 2

9 Bilag 23 Side: 2 fortsat Emne: Fremsendelse Kan halsgivningen frembringes uden brug af signaler der direkte kan forbindes med halsgivningsøvelsen, er dette det bedste. Senere er det jo alene færten/synet af figuranten der skal være signalet til at starte standhalsen. Piv/glam Bolden kastes Forståelsen Uden line Rundering Et glam/piv kan være nok i første omgang. Kommer der flere er det kun godt. Straks løber figuranten "som en hare", til skjulet. Når figuranten er i skjul slippes hunden uden brug af kommando, føreren løber efter i den lange line. Figuranten animerer med det samme hunden er bragt til standsning. Også her er et glam nok, men flere er naturligvis bedre. Figuranten roser hunden, føreren er stadig passiv. Bolden kastes/godbidden gives I UMIDDELBAR FORLÆNGELSE AF ET GLAM. Dette er meget vigtigt, hunden skal opfatte glammet som det der udløser belønningen. Føreren roser nu også og går helt hen til figuranten. Der laves straks en fremsendelse på nøjagtig samme måde. Når hunden har forståelse for øvelsen, kræves flere glam og runderingskommandoen indføres. Animeringerne nedtrappes. Når hunden af sig selv holder afstand til fig., bruges linen kun med mellemrum, eller slet ikke. Når hunden har opnået rutine, kan der trænes udslag mod figuranter i begge sider.

10 Bilag 24 Side: 1 Tilrettelæggelse Vindretning Animering Passiv Hunden slippes Bolden kastes Anden sporlægger Kommando Grundøvelse Tegninger Færdigt spor Emne: Spormotivation Den første træning i sporsøg skal tilrettelægges sådan at der er mulighed for at sporlæggeren (i starten hundeføreren) kan forsvinde ud af hundens synsvinkel efter ca. 10 m. og komme i skjul efter ca. 50 m. Det er meget vigtigt at øvelsen foregår i rygvind. Inden sporlæggeren løber væk, leges der med bolden foran hunden og idet sporlæggeren forsvinder ud af syne kaldes på hunden. Det er vigtigt at den der holder hunden forholder sig helt passiv. Når sporlæggeren er i skjul slippes hunden uden brug af kommando. Når hunden finder sporlæggeren kaster denne bolden i forlængelse af sporet, samtidig med at hunden roses. Efter nogle gange lader man en anden lægge sporet og efter yderligere nogle gange øges afstanden. Når hunden er sikker i øvelsen indføres kommando. Denne grundøvelse trænes også med fordel, selv når hunden er sikker i sporsøg. Øvelsen findes illustreret på næste side. Ved de første færdige spor, bør genstanden ikke ligge nærmere starten end ca. 50 meter. Hunden skal nå at blive fortrolig med færten i sporet, inden koncentrationen brydes.

11 Bilag 25 Side: 1 - SPORUDVIKLING SPORMOTIVATION

12 Bilag 26 Side: 1 Vind Terræn Emne: Søgeudvikling, genstandsmotivation Det er meget vigtigt at øvelsen foregår i MODVIND. Det er genstanden/bolden som hundens motivation skal styre imod, den må derfor gerne have fært af genstanden idet den slippes. Græs eller lignende hvor bolden ikke er synlig. Skift sted mellem hver hund, færten fra andre mennesker og hunde er ødelæggende for koncentrationen. Skift også sted hvis øvelsen skal gøres om. Gør i det hele taget forholdene så optimale som muligt. Skift så vidt muligt terræn mellem hver træningsdag, hundene må vænnes til at øvelsen kan foregå flere steder. Øvelsen Hjemmetræning Ikke sporsøg Færtfelt Instruktøren holder hunden, eller den er bundet til et træ. Føreren leger med genstanden foran hunden og løber derefter i siksak ca. 30 m. ud, leger igen og kalder på hunden. Genstanden droppes, der løbes rundt om den og i siksak tilbage til hunden, der nu slippes uden kommando. Hvis hunden viser for lidt interesse for føreren, kan det være en fordel at det er instruktøren der løber. Hundeførerne skal træne øvelsen hjemme og ret hurtigt kan det være en anden end føreren der løber med genstanden. Der skal løbes og i starten i siksak, dels for at fastholde hundens opmærksomhed og dels for at overtrampe feltet så sporsøg ikke er muligt. De fleste hunde vil løbe direkte ud hvor færtfeltet ender, og ret hurtigt finde genstanden. Pas på et hundens løbemotivation ikke overstiger lysten til at gribe genstanden....fortsættes på side 2

13 Bilag 26 Side: 2..fortsat Indskrænk synsretning Færtfelter Emne: Søgeudvikling, genstandsmotivation Evt. kan genstanden lægges så den er synlig. Al motivation i denne øvelse skal styres direkte imod genstanden. Når hunden samler genstanden op, roses den og fører og instruktør kalder og løber væk fra hunden, der lokkes helt hen for at aflevere. Byt med en godbid. Væn fra starten hunden til at aflevere i hånden og ikke en ½ meter foran føreren. De første gange ser hunden hvor genstanden droppes, (hvor færtfeltet ender). Senere droppes genstanden et tilfældigt sted, uden at hunden gøres direkte opmærksom på det. Færtfeltet ender nu ikke hvor genstanden ligger. Afstanden Kommando Bredden Bilag Ved de første øvelser kan det være nødvendigt at tilpasse afstanden til den enkelte hund. Afstanden øges/ændres hurtigst muligt. Først når hunden har fuld forståelse for øvelsen føjes kommandoen til, idet hunden slippes. Efter nogle gange fjernes hunden nogle få minutter, efter felt og genstand er lagt ud. Tiden øges langsomt. I starten er feltet ca. 5 m. bredt. Efterhånden indskrænkes feltets bredde, så der til sidst kun løbes lige ud og lige tilbage. Følg i øvrigt nøje teksten på bilag 27 og bilag 28.

14 Bilag 27 Side : 1 SØGEUDVIKLING 1 Denne øvelse foregår i modvind. Der bruges en bold eller en anden genstand som hunden syntes godt om. Det skal være førerens genstand, hunden må ikke lege med den uden for træningstiderne. Følg tegningerne nøje. Når hunden samler genstanden op, roses den og fører og instruktør løber i retning væk fra den og lokker hunden med. Når hunden forstår øvelsen går føreren en lille tur (5 min.) med den, inden den slippes for at finde genstanden. Når øvelsen går godt øges afstanden til ca. 50 meter, samtidig indføres kommando idet hunden slippes. Denne motivationsøvelse benyttes også med fordel på rutinerede hunde, sikkerheden på genstandene øges. 88SS

15 Bilag 28 Side: 1 - SØGEUDVIKLING 2 Denne øvelse foregår i modvind, og er i øvrigt ligesom den første søgeudviklingsøvelse, blot kan hunden nu ikke se hvor genstanden bliver lagt. Når hunden forstår hvad der foregår ved søgeudvikling, er det vigtigt hele tiden at skifte terræn, ellers vil hunden hurtigt forbinde bestemte områder med søgen efter genstande. Det er også vigtigt at hunden får lov til at arbejde selvstændigt, man må ikke forsøge at dirigere den, og husk, finder hunden ikke genstanden må man aldrig vise den hvor den ligger. Søgeudvikling, både når hunden ser genstanden blive lagt, og når den ikke ser det, motiverer hunden til at søge efter genstande med menneskefært. Modsat hvis man benytter sig af genstande med madfært, eller af slæbespor. Her vil hunden prioritere maden højere end genstanden. Mad bør derfor ved denne metode være bandlyst i direkte forbindelse med genstande og spor når der er tale om store hvalpe og voksne hunde. Kunsten er at få hunden til at arbejde for føreren og ikke for sig selv. Derfor er det føreren der giver godbidden når genstanden bliver afleveret, godbidden må ikke ligge på sporet. Søgen efter genstande med menneskefært benyttes i første omgang ved sporsøg og gerningsstedssøg, men søgeudvikling som her beskrevet benyttes også når der senere skal søges efter større genstande på runderings/eftersøgningsbanen 03SBS

16 Bilag 29 Side: 1 Sæk Emne: Bidearbejde Ved leg gøres hunden interesseret i sækken. Kort afstand. Som regel ingen øjenkontakt, der findes dog hunde hvor øjenkontakt er en fordel. Når hunden trækker følger figuranten med og hunden vinder til sidst sækken. Nogle hunde mister koncentrationen hvis der snakkes til dem under øvelsen. Andre kræver meget ros og støtte af føreren og nogle bider bedst hvis det kun er figuranten der roser. I line Rundhetz Ærmet De fleste hunde har lyst til at bide og ruske i sækken og man går derfor hurtigt over til at træne bidearbejdet med hunden i line. Stil alle hunde og førere op i en rundkreds. Alle hundene animeres og snydes nogle gange før de en ad gangen får lov til at bide i sækken. Når hunden bider i sækken trækker figuranten hunden ud i stram line. Der skal være så meget træk at figuranten kan løbe væk med sækken, hvis hunden slipper. Trækker og rusker hunden skal figuranten følge med, for til sidst at lade hunden vinde sækken. Hunden skal vinde hver gang. Når hunden har vundet sækken, løber føreren en lille tur med hunden. Smider den sækken skal figuranten straks snuppe den og løbe væk, mens der animeres. Når hundene bider godt og fast i sækken, introduceres det bløde ærme på tilsvarende måde....fortsættes på side 2

17 Bilag 29 Side: 2 Slæbeline Afstand Fjederline Brug tid Ændringer Andre ærmer Program: B1 og 2, kåring Emne: Bidearbejde Når man har opnået fast bid i det bløde ærme, trænes der på kort afstand med hunden i slæbeline (reb kun med karabinhage). Når hunden har fat i ærmet, tager føreren fat i linen og står stille så figuranten igen kan trække hunden ud i stram line. Hunden vinder ærmet hver gang. Gradvist øges afstanden. Ærmearbejdet kan også trænes med hunden i fjederline (hetzline). Dette har den fordel at figuranten nøjagtigt ved hvor langt hunden kan gå frem, der er ikke problemer med hundeførere der ikke kan stå fast. I øvrigt trænes der grundlæggende som beskrevet på forrige side under rundhetz. Der skal bruges meget tid med træning i line, dette for at undgå at hundene får tilbøjelighed til at skifte bid. Det er vigtigt at det første bidearbejde "gøres færdigt", hold fast i den træningslinie der er lagt, lad være med at springe i metoderne. Indfør evt. ændringer en ad gangen og så gradvist som muligt. Bidearbejdets overførsel til hårdere ærmer kan også med fordel foretages med hunden i line. Det er nu en situation som hunden kender, og når der animeres på samme måde vil de fleste også bide i det nye ærme. Det vil være forskelligt hvor hurtigt de enkelte hunde vil bide i andet end det vante, men indfør de hårde ærmer så snart biddet er perfekt i det bløde ærme. fortsættes på bilag 32

18 Bilag 30 Side: 1 Øvelsen Træk cyklen På højre side Kommando Korte ture Vendinger Èn ting ad gangen Emne: Cykeløvelse Beskriv øvelsen. Øvelsen er oprindeligt indført i bedømmelsesholdenes program for at starte indlæringen tidligt, så hundeførerne ikke først starter træningen efter kåring. Sikkerhed i trafikken. Har hunden ikke før prøvet at løbe ved siden af cyklen, er det en meget god idé at starte med at trække cyklen mens hunden går på plads med line. Brug kun plads -kommando på venstre side af cyklen. Når hunden er vant til cyklen, og det går normalt ret hurtigt, lokkes/trækkes hunden om på højre side af cyklen. Læg linen bag om ryggen, inden start. Samtidig indføres kommandoen cykle Træk stadig cyklen de første par gange, men start hurtigt med at stige på cyklen. Når hunden er på den rigtige side af cyklen, korrigeres den som under line-føring/fri ved fod, blot udskiftes plads-kommandoen med cykle. De første ture må ikke være længere end ca meter og uden vendinger. Ved opstandsning gives pladskommandoen, evt. hjælpes hunden med linen bag om cyklen. Hunden lærer på denne måde ret hurtigt at opstandsning = på plads. Når de første vendinger derfor skal trænes, er det vigtigt at der er så god plads at man kan vende i forholdsvist højt tempo, så hunden ikke forsøger at løbe på plads. Hundens forståelse for øvelsen lettes betydeligt, når den indlæres i denne rækkefølge, da hunden jo kun skal koncentrere sig om én ting ad gangen. Først når øvelsen er perfekt i line, trænes fri ved cykel.

19 Bilag 31 Side: 1 Formål Forløb Emne: Træningsfigurant Formålet er at give kursisterne indblik i og ballast til figurantarbejde til brug ved træning, således at disse hurtigst muligt og mest forsvarligt kan være figuranter for hinanden, og senere også kan fungere som figuranter ved fællestræningen. Instruktøren får et bredt figurantudvalg, dette er specielt vigtigt ved fremsendelsestræning. Undervisningen kan som regel gives på en enkelt aften. Instruktøren kan evt. udarbejde hjemmeopgaver, som kursisterne skal aflevere på næste træningsdag. Forudsætninger Øvelser Udleveres Sortering Kursisterne skal kende til øvelserne, dvs. øvelserne bør have været trænet i ca. en måned før figurant undervisningen gives. Figurantarbejde i sporsøg/gerningssted, rundering/fremsendelse og bidearbejde gennemgås. Skriftligt materiale (tegninger) udleveres, evt. sammen med program. Ikke alle kursister er egnede som figuranter og det er instruktørens opgave at frasortere/undlade at bruge de der ikke har evnerne. Kursisterne skal gøres opmærksomme på dette forhold før undervisningen påbegyndes.

20 Bilag 31 Side 2 FIGURANT Når hunden kommer ud til figuranten gør denne sig interessant ved hjælp af godbid eller bold og små animerende kropsbevægelser. Når hunden gøer roser figuranten med lys og opmuntrende stemme. Figuranten må sikre sig hundens fulde opmærksomhed (bevogtning). Bolden kastes/godbidden gives i umiddelbar forlængelse af et glam. Med tiden tier figuranten stille og animerer kun hunden med kropsbevægelserne.

21 Bilag 31 Side 3 FIGURANT De fleste hunde tåler ikke øjenkontakt ved de første bideøvelser. Hunden kan blive usikker, eller det modsatte, føle det nødvendigt at dominere. Ingen af delene er ønskværdige under indlæringen. Når hunden trækker følger man med, den skal få fornemmelsen af at være stærkest. Ros skal bruges med omtanke, for nogle hunde virker det distraherende, nogle skal kun roses af føreren og for andre er virkningen størst når figuranten roser. Når hunden vinder sækken/ærmet roses der meget, og nogle hunde vokser med opgaven hvis de får lov til at løbe en "sejrsrunde" med ærmet. Efter ganske få gange gør figuranten modtræk, således at hunden tvinges til at holde et fast bid i sækken/ærmet.

22 Bilag 31 Side 4 - FIGURANT Find et højt punkt i horisonten at styre efter. Alle spor til og med unghundeklassen er lige, længden er fra 150 til 300 meter - tæl skridt. Genstandene lægges så der er mulighed for at finde dem igen. Efter sidste genstand fortsættes ca. 30 skridt. Læg oftest spor i ryg- eller sidevind og altid som der er aftalt.

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 3 Side 1 Lydighedshold LYDIGHEDSPROGRAM Viborg afdeling 1. Lineføring......0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Hundens plads ved førerens side skal være således, at dens højre skulder er ud for

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013.

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013. DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Appendiks til Dansk Politihundeforenings

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Kaninslæb. Vejen til DKSCHS. At gå Kaninslæb kræver naturkendskab.

Kaninslæb. Vejen til DKSCHS. At gå Kaninslæb kræver naturkendskab. Kaninslæb. Vejen til DKSCHS. At gå Kaninslæb kræver naturkendskab. Hvis du drømmer om at gå naturspor. Hvis du har en ide om at du gerne vil gå enten slæbespor eller vildt/scweiss-spor, er det en god ide

Læs mere

Når hunden er aggressiv

Når hunden er aggressiv Når hunden er aggressiv Selvom det af og til kan virke sådan, er der ingen hunde der er ondskabsfulde, men der er hunde som farlige. Det kan være generelt eller i isolerede situationer. Hunde indeholder

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Side. Indholdsfortegnelse:

Side. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Overordnede retningslinjer Diskvalifikation Væsenstest Gr.A Spor Gr. B Lydighed - Generelt Gr. B Lydighed - Øvelser Gr. C Forsvarsarbejde - Generelt Gr. C Forsvarsarbejde - Øvelser

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

Kredsinstruktørernes kursuskatalog

Kredsinstruktørernes kursuskatalog 2014 Kredsinstruktørernes kursuskatalog Kreds 2 KUU, Kreds 2 01-06-2014 Kredsinstruktørernes kursuskatalog Kreds 2 2014 Dette er en oversigt over de kurser, kredsinstruktørerne i Kreds 2 tilbyder at afholde

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

HF-møde i weekenden den 4. & 5 februar 2012 Dagsorden Velkomst og morgenmad Nyt Program Et emne af tiden v/per Svoldgaard Noget for noget v/alan Brettschneider Udtagelser og DM 2 dommersystem Eventuelt

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 1 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Aabenraa og Omegns afdeling

Aabenraa og Omegns afdeling - 1 - KÅRINGSPROGRAM Øvelser: (1) Lineføring Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN Rid og løb To ryttere og én hest/pony udgør et hold. Hesten er udstyret med grime under trensen. En afmærket strækning er inddelt i 4, 6 eller 8 nogenlunde lige lange etaper.

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd

Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Simba idet vi ønsker at stimulere Simba s behov som hund således at Simba ikke lider afsavn iforhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd

Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd Hvad skal man tænke på, før man planlægger et kuld hvalpe, når hvalpene er der eller have i baghovedet som kommende køber Til opdrættere Det er et meget stort arbejde at have et kuld hvalpe. Man har som

Læs mere

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt.

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Mentalbeskrivelsens momenter (1-8) 1. Kontakt håndtering I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Hundeføreren er instrueret på forhånd

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Er der nogen der genkender det her? Dårlig opførsel = ofte en stresset hund Når din hund.. gør ad andre, trækker i linen, springer forstørret rundt, springer op ad folk,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12. Kursusmappe Uge 19 Emne: Nørd Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.10 Uge 19 l Nørd Det har sneet igen, og alle de H er, der var

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK Nr.1605 Alder: 10-12 år - Tid: 6 min. Nr.1603 Flamingoen spiller kaster bolden til makkerens hoved. Spilleren, som står på et ben, header tilbage. Drillepinden med en bold mellem knæene. Den anden spiller

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Dansk Politihundeforening Dommer- og Programudvalget

Dansk Politihundeforening Dommer- og Programudvalget Dansk Politihundeforening Dommeruddannelsen - kursusplan - ajourført 2009 Formål: - at gennemføre en uddannelse, der tilstræber ensartethed over hele landet - at gøre eleverne i stand til at vurdere den

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Spanielskolens hvalpetræning 2-10 måneder.

Spanielskolens hvalpetræning 2-10 måneder. Indledning s hvalpetræning 2-10 måneder. Spaniels er lærenemme; men især FT spaniels er ekstrem lærenemme i de jagtlige discipliner. Derfor er ens fejlmargen for indlæring med disse hunde ekstrem lille.

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

Øvelser til større børn

Øvelser til større børn som bedrer bevægelse, styrke, balance og stabilitet i fødderne. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Tlf. 97 66 42 10 SÅDAN GØR DU ØVELSE

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hunden Hundeførerkursus 1153 Juli 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne anvende sin hund i forbindelse med

Læs mere

Selvtillidsøvelser. SELVTILLIDSØVELSER. Stille elever klar til forandring? www.turbineforlaget.dk

Selvtillidsøvelser. SELVTILLIDSØVELSER. Stille elever klar til forandring? www.turbineforlaget.dk Selvtillidsøvelser Du kan her finde selvtillidsøvelser, som kan hjælpe eleverne med at overvinde de udfordringer, de står overfor. Øvelserne kan hjælpe eleverne med at mestre svære opgaver. Øvelserne har

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

Start med at svinge højre arm rundt i store cirkler først den ene vej og så den anden vej og skift til modsatte arm.

Start med at svinge højre arm rundt i store cirkler først den ene vej og så den anden vej og skift til modsatte arm. Løb dig i form Drømmer du om at komme i gang med at løbe, men har lidt svært ved at komme i gang? Vi har lavet et overskueligt træningsprogram, så du kommer stille og roligt i gang med din løbetræning

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de mindre øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne.

Læs mere

Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse 2013

Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse 2013 DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere