Den gyldne procent klumper sig sammen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gyldne procent klumper sig sammen"

Transkript

1 Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor, viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og Hovedstadsområdet, hvor en stor og stigende andel af de rigeste bosætter sig. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 23. april 2012 Analysens hovedkonklusioner I analysen er der fokus på den rigeste procent blandt de årige. Det er en eksklusiv gruppe på personer, som alle har en indkomst efter skat på over kr. I gennemsnit har de en indkomst efter skat på knap 1,4 mio. kr. Denne ene procent bor ofte omkring hovedstaden, og de 15 kommuner i landet med den største koncentration af de rigeste er alle omkring København. Den rigeste procent er i stigende grad blevet koncentreret i bestemte områder. Således er forskellen på top- og bundkommunerne steget over en årrække, og samtidig er der færre kommuner, hvor den gyldne procent er overrepræsenteret. Mens der i 1985 var 25 kommuner, hvor den gyldne procent var overrepræsenteret, er der 19 kommuner i Samtidig optrådte 6 jyske kommuner blandt de kommuner med en overrepræsentation af den gyldne procent i Det er faldet til 2 kommuner i Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil jsj@ae.dk Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil jb@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 I denne analyse fokuseres der på den absolutte top blandt danskere i den erhvervsaktive alder. Konkret ses der på den ene procent af de årige, som har de højeste disponible indkomster, dvs. indkomst efter skat. Det er en eksklusiv gruppe på personer, som alle har en indkomst efter skat på over kr. I gennemsnit har den gyldne procent en indkomst efter skat på knap 1,4 mio. kr. Til sammenligning har de næstrigeste (de 9 pct. af de årige, som har en indkomst lige under den gyldne procent) en gennemsnitlig indkomst efter skat på kr., og resten af de årige har en indkomst efter skat på godt kr. Det er vist i tabel 1. Tabel 1. Den gyldne procent og de næstrigeste, 2010, 2012-prisniveau Den gyldne procent De næstrigeste Alle andre Antal personer (1.000 personer) 25,0 224, ,3 Andel af årige (pct.) 1,0 9,0 90,0 Indkomst efter skat i kr. Nedre indkomstgrænse 744,7 372,8 - Øvre indkomstgrænse - 744,7 372,8 Gennemsnitlig indkomst 1.356,6 463,5 215,2 Anm: Se definition af den gyldne procent og de næstrigeste i boks 1. Ser man på indkomsten før skat, har den gyldne procent i gennemsnit en indkomst på 2,4 mio. kr. Til sammenligning har de næstrigeste en indkomst før skat på kr., og alle andre har en indkomst før skat på i gennemsnit kr. Boks 1. Definition af den gyldne procent og de næstrigeste I analysen fokuseres på den ene procent af de årige som har de højeste indkomster målt ved personlig disponibel indkomst. Den disponible indkomst er opgjort som Danmarks Statistiks officielle definition af den disponible indkomst og er indkomsten efter skatter og overførsler, men før udgifter til fx bolig osv. De næstrigeste som er defineret som resten af 10. decil. Dvs. de 9 pct. af de årige som har den næsthøjeste indkomst, lige efter den gyldne procent. Gruppen af alle andre er de resterende 90 pct. af de årige. Tre kommuner med meget høj andel af den gyldne procent Specielt tre kommuner skiller sig ud når man ser på, hvor den rigeste procent bor i Danmark. Det er Gentofte, Hørsholm og Rudersdal, der alle har en langt højere andel af den gyldne procent end andre kommuner. I disse tre kommuner er over 7 pct. af de årige således blandt den rigeste procent, og topscoren er Gentofte, hvor over 8 pct. af de årige er i den gyldne procent. Lige uden for top 3 følger Lyngby-Taarbæk, hvor 3,7 pct. af de årige er blandt den rigeste procent, mens kommunerne Furesø, Dragør og Allerød alle har en andel på omkring 2,5 pct. af de årige, som er i den gyldne procent. I tabel 2 er de 15 kommuner, hvor den største andel af indbyggerne er i den gyldne procent, vist. Af tabellen ses det, at samtlige 15 kommuner ligger omkring hovedstaden. 2

3 I tabellen er også vist de 15 kommuner, hvor den gyldne procent udgør den mindste andel af befolkningen. En række af disse kommuner er københavnske vestegnskommuner, og de tre kommuner hvor den mindste andel af de årige er i den gyldne procent er Albertslund, Rødovre og Ishøj, hvor 0,3 pct. af de årige er i den gyldne procent. På bund 15 finder man også en række andre Vestegnskommuner, og bl.a. Brøndby og Hvidovre er blandt de 15 kommuner, hvor den mindste andel af de årige er i den gyldne procent. Blandt de kommuner med den mindste andel af den gyldne procent er også en række udkantskommuner. Således er både Langeland, Lolland og Guldborgsund på listen. Af tabellen ses det også, at 13 ud af de 15 kommuner med den mindste andel af den gyldne procent alle ligger øst for Storebælt. Det står i skærende kontrast til, at samtlige 15 kommuner i top 15 også ligger øst for Storebælt. Samlet er dette en god illustration af, hvor skarpt opdelt Sjælland er. Tabel 2. Top og bund 15 kommuner med den største andel blandt den gyldne procent, 2010 Top 15 kommuner Pct. Bund 15 kommuner Pct. Gentofte 8,1 Albertslund 0,3 Hørsholm 7,0 Rødovre 0,3 Rudersdal 7,0 Ishøj 0,3 Lyngby-Taarbæk 3,7 Langeland 0,3 Dragør 2,8 Halsnæs 0,3 Furesø 2,8 Odsherred 0,4 Allerød 2,5 Brøndby 0,4 Fredensborg 2,1 Guldborgsund 0,4 Frederiksberg 1,9 Lolland 0,4 Solrød 1,7 Vordingborg 0,4 Roskilde 1,4 Hvidovre 0,4 Hillerød 1,4 Kalundborg 0,5 Helsingør 1,3 Tårnby 0,5 Greve 1,2 Høje-Taastrup 0,5 Lejre 1,2 Vesthimmerlands 0,5 Gennemsnit top 15 4,9 Gennemsnit bund 15 0,4 Hele Danmark 1,0 Hele Danmark 1,0 Anm: Se definition af den gyldne procent i boks 1. Fanø, Samsø, Læsø og Ærø er ikke med pga. for få observationer. Koncentrationen af den gyldne procent nord for København bliver endnu mere tydelig, når man illustrerer det på et landkort. Det er vist i figur 1. I figuren er de kommuner med den mørkeste farve der, hvor den gyldne procent er overrepræsenteret (dvs. de kommuner hvor den gyldne procent udgør mere end 1 procent af befolkningen i aldersgruppen årige). Det drejer sig om 19 kommuner. Blandt disse 19 er Århus og Esbjerg de eneste to kommuner uden for Sjælland, hvor den gyldne procent er overrepræsenteret. De resterende 17 kommuner med en overrepræsentation af den gyldne procent ligger alle omkring hovedstaden. Det skal dog tilføjes, at Skanderborg og Kolding kun ligger marginalt under 1 pct. og altså er meget tæt på at have en overrepræsentation af den gyldne procent. 3

4 Samtidig ses den skarpe opdeling af Sjælland tydeligt af kortet, hvor mange vest- og sydsjællandske kommuner er blandt de kommuner, der har den allermindste andel af den gyldne procent, mens de nordsjællandske kommuner er der, hvor den allerhøjeste andel af den gyldne procent bor. Figur 1. Danmarkskort over den gyldne procent, 2010 Anm.: Se definition af den gyldne procent i boks 1. Fanø, Samsø, Læsø og Ærø er ikke med pga. for få observationer. På kortet er de kommuner med en overrepræsentation af den gyldne procent (dvs. en andel større end 1 pct.) vist med den mørkeste farve. De resterende kommuner er opdelt i 3 lige store grupper. Den gyldne procent boede mere spredt i 1985 Der er meget, der tyder på, at koncentrationen af den gyldne procent i enkelte kommuner er blevet større set over en årrække. En måde at vise det på er ved at se på top og bund 15 i Det er vist i tabel 3. En nærmere sammenligning af tabel 2 og tabel 3 viser bl.a. at: Der optræder en række af de samme kommuner på top 15 listen både i 1985 og i Eksempelvis er der ingen forskel på top tre kommunerne, hvor Gentofte, Rudersdal og Hørsholm ligger med den største andel af den gyldne procent i både 1985 og Derudover er også en række andre kommuner omkring hovedstaden gengangere på top 15 i både 1985 og

5 I top 15 listen i 1985 optræder der dog ikke alene københavnske omegnskommuner, ligesom det er tilfældet i Således finder man både Lemvig og Herning på top 15 listen i Der er mindre spredning fra top til bund i 1985 sammenlignet med I 1985 var den gennemsnitlige andel af personer i den gyldne procent på 3,9 pct. for top 15, og på 0,5 pct. i bund 15. I 2010 er gennemsnittet for toppen vokset til 4,9 pct. mens det for bund 15 er faldet til 0,4. Samtidig havde de kommuner med den mindste andel af den gyldne procent en andel på 0,5 pct. i I 2010 har en række kommuner helt ned til en andel af den gyldne procent på 0,3 pct. Der er altså en stigende forskel på top og bund kommunerne. Endelig ses det, at i 1985 var København den kommune med den laveste andel af den gyldne procent. I 2010 er København helt væk fra bund 15 listen. Tabel. Top og bund 15 kommuner med den største andel blandt den gyldne procent, 1985 Top 15 kommuner Pct. Bund 15 kommuner Pct. Hørsholm 7,5 København 0,5 Rudersdal 6,0 Rødovre 0,5 Gentofte 5,0 Guldborgsund 0,5 Lyngby-Taarbæk 3,1 Hvidovre 0,5 Furesø 2,6 Lolland 0,5 Dragør 2,4 Norddjurs 0,5 Allerød 2,3 Langeland 0,5 Fredensborg 1,8 Assens 0,5 Hillerød 1,6 Ishøj 0,5 Greve 1,6 Vordingborg 0,6 Frederiksberg 1,5 Brøndby 0,6 Gribskov 1,5 Odsherred 0,6 Lemvig 1,3 Tårnby 0,6 Solrød 1,3 Nyborg 0,6 Herning 1,3 Albertslund 0,6 Top 15 i alt 3,9 Bund 15 0,5 Hele landet 1,0 Hele landet 1,0 Anm.: Se definition af den gyldne procent i boks 1. Fanø, Samsø, Læsø og Ærø er ikke med pga. for få observationer. Kommunerne i 1985 er slået sammen, så de svarer til kommuneinddelingen fra efter kommunalreformen. I figur 2 er koncentrationen af den gyldne procent i 1985 vist på et danmarkskort. Ligesom i figur 1 ovenfor er de kommuner, hvor den gyldne procent er overrepræsenteret, vist med den mørkeste farve. Af figuren ses det, at i 1985 var der 25 kommuner, hvor den gyldne procent var overrepræsenteret. Det tal er altså faldet til 19 i Samtidig optrådte 6 jyske kommuner blandt de kommuner med en overrepræsentation af den gyldne procent i Det er faldet til 2 i I 1985 var den gyldne procent overrepræsenteret i Lemvig, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Esbjerg og Silkeborg. I 2010 er det kun i Esbjerg og Århus, at den gyldne procent er overrepræsenteret uden for Sjælland. 5

6 Figur 1. Danmarkskort over den gyldne procent, 1985 Anm.: Se definition af den gyldne procent i boks 1. Fanø, Samsø, Læsø og Ærø er ikke med pga. for få observationer. På kortet er de kommuner med en overrepræsentation af den gyldne procent (dvs. en andel større end 1 pct.) vist med den mørkeste farve. De resterende kommuner er opdelt i 3 lige store grupper. Kommunerne i 1985 er slået sammen så de svarer til kommuneinddelingen fra efter kommunalreformen. Den gyldne procent flytter til Hovedstadsområdet, Trekantsområdet og Århus En anden måde at vise den stigende polarisering på er ved at se direkte på udviklingen i den gyldne procent i de 15 kommuner, der lå hhv. i top og bund i En sådan opgørelse afslører, at mens 12 ud af de 15 kommuner med den største andel af den gyldne procent i 2010 har haft en stigende andel af indbyggere i den gyldne procent, så har samtlige af de 15 kommuner med den laveste andel haft en faldende andel af den gyldne procent siden For de 15 kommuner med den største andel af den gyldne procent i 2010 har stigningen fra som gennemsnit været på 1,1 pct. point. For de 15 kommuner med den laveste andel af den gyldne procent i 2010 har der i gennemsnit været et fald på 0,2 pct. point. Det er vist i tabel 4. 6

7 Tabel 4. Top og bund 15 kommuner i 2010, ændring i andel i den gyldne procent Top 15 kommuner Pct. point Bund 15 kommuner Pct. point Gentofte 3,2 Albertslund -0,3 Hørsholm -0,4 Rødovre -0,2 Rudersdal 1,0 Ishøj -0,2 Lyngby-Taarbæk 0,6 Langeland -0,2 Dragør 0,5 Halsnæs -0,4 Furesø 0,2 Odsherred -0,2 Allerød 0,2 Brøndby -0,2 Fredensborg 0,3 Guldborgsund -0,1 Frederiksberg 0,4 Lolland -0,1 Solrød 0,4 Vordingborg -0,1 Roskilde 0,3 Hvidovre -0,1 Hillerød -0,2 Kalundborg -0,2 Helsingør 0,1 Tårnby -0,1 Greve -0,3 Høje-Taastrup -0,3 Lejre 0,1 Vesthimmerlands -0,2 Top 15 i alt 1,1 Bund 15 i alt -0,2 Hele Danmark 0,0 Hele Danmark 0,0 Anm.: Se definition af den gyldne procent i boks 1. Fanø, Samsø, Læsø og Ærø er ikke med pga. for få observationer. Kommunerne i 1985 er slået sammen, så de svarer til kommuneinddelingen fra efter kommunalreformen. I figur 3 er udviklingen i de enkelte kommuners andel af den gyldne procent illustreret på et Danmarkskort. På kortet er de mørkeste kommuner de kommuner, hvor andelen er steget med mere end 0,15 pct. point. De lyseste kommuner er de kommuner, hvor andelen er faldet med mere end 0,15 pct. point, og de resterende kommuner er der, hvor andelen er stort set uændret (dvs. en ændring på mellem - 0,15 til 0,15 pct. point). Figuren afslører, at tre områder har oplevet stigninger i den gyldne procent. Det er hovedstadsområdet, trekantsområdet samt Århus. Samtidig ses det også af figuren, at en række vestsjællandske kommuner har oplevet et fald i andelen af indbyggere, som er i den gyldne procent. 7

8 Figur 3. Ændringer i andel som er i den gyldne procent, Anm.: Se definition af den gyldne procent i boks 1. Fanø, Samsø, Læsø og Ærø er ikke med pga. for få observationer. Kommunerne i 1985 er slået sammen, så de svarer til kommuneinddelingen fra efter kommunalreformen. I figuren dækker Uændret over kommuner, hvor andelen af indbyggere, som tilhører den gyldne procent, er ændret mellem -0,15 til 0,15 pct. point. Fald dækker over kommuner, hvor faldet har været større end - 0,15 pct. point, og stigning over kommuner, hvor stigningen har været over 0,15 pct. point. 8

9 Bilag. Oversigt over den gyldne procent i kommunerne Forskel Pct. Pct. Pct. point Gentofte 5,0 8,1 3,2 Hørsholm 7,5 7,0-0,4 Rudersdal 6,0 7,0 1,0 Lyngby-Taarbæk 3,1 3,7 0,6 Dragør 2,4 2,8 0,5 Furesø 2,6 2,8 0,2 Allerød 2,3 2,5 0,2 Fredensborg 1,8 2,1 0,3 Frederiksberg 1,5 1,9 0,4 Solrød 1,3 1,7 0,4 Roskilde 1,1 1,4 0,3 Hillerød 1,6 1,4-0,2 Helsingør 1,2 1,3 0,1 Greve 1,6 1,2-0,3 Lejre 1,1 1,2 0,1 Gladsaxe 1,0 1,1 0,1 Århus 0,9 1,0 0,2 Gribskov 1,5 1,0-0,5 Esbjerg 1,0 1,0 0,0 Kolding 0,8 1,0 0,2 Skanderborg 0,8 1,0 0,2 Egedal 1,2 1,0-0,2 Middelfart 0,6 1,0 0,3 Vallensbæk 1,1 0,9-0,2 Vejle 0,8 0,9 0,2 Lemvig 1,3 0,9-0,4 Ringkøbing-Skjern 1,0 0,9-0,1 Holstebro 1,0 0,9-0,1 Silkeborg 1,0 0,9-0,2 Sønderborg 0,8 0,8 0,0 Herning 1,3 0,8-0,5 Svendborg 0,8 0,8 0,0 Odder 0,9 0,8-0,1 Viborg 0,8 0,8 0,0 Ballerup 0,7 0,8 0,1 Stevns 1,2 0,8-0,4 Thisted 0,9 0,8-0,1 København 0,5 0,8 0,3 Varde 0,7 0,8 0,1 Holbæk 0,8 0,7-0,1 Vejen 0,6 0,7 0,2 Struer 0,8 0,7-0,1 Syddjurs 0,9 0,7-0,2 Frederikshavn 0,8 0,7-0,1 Aalborg 0,8 0,7-0,1 Favrskov 0,8 0,7 0,0 Odense 0,8 0,7 0,0 Ikast-Brande 1,2 0,7-0,5 Hedensted 0,7 0,7 0,0 Frederikssund 1,0 0,7-0,3 Morsø 0,7 0,7 0,0 Glostrup 0,7 0,7 0,0 9

10 Billund 0,8 0,7-0,1 Køge 0,9 0,7-0,3 Horsens 0,7 0,7 0,0 Rebild 0,9 0,7-0,3 Aabenraa 0,9 0,6-0,3 Kerteminde 0,7 0,6-0,1 Hjørring 1,0 0,6-0,4 Haderslev 0,7 0,6-0,1 Herlev 0,8 0,6-0,1 Jammerbugt 0,6 0,6 0,0 Ringsted 0,9 0,6-0,3 Fredericia 0,7 0,6-0,1 Mariagerfjord 0,8 0,6-0,2 Sorø 0,7 0,6-0,1 Assens 0,5 0,6 0,0 Randers 0,7 0,5-0,2 Nordfyns 0,6 0,5-0,1 Faaborg-Midtfyn 0,7 0,5-0,2 Faxe 0,7 0,5-0,1 Nyborg 0,6 0,5-0,1 Brønderslev 0,6 0,5-0,1 Norddjurs 0,5 0,5 0,0 Bornholm 0,9 0,5-0,4 Tønder 0,7 0,5-0,2 Næstved 0,8 0,5-0,3 Skive 0,7 0,5-0,2 Slagelse 0,7 0,5-0,2 Vesthimmerlands 0,7 0,5-0,2 Høje-Taastrup 0,8 0,5-0,3 Tårnby 0,6 0,5-0,1 Kalundborg 0,6 0,5-0,2 Hvidovre 0,5 0,4-0,1 Vordingborg 0,6 0,4-0,1 Lolland 0,5 0,4-0,1 Guldborgsund 0,5 0,4-0,1 Brøndby 0,6 0,4-0,2 Odsherred 0,6 0,4-0,2 Halsnæs 0,7 0,3-0,4 Langeland 0,5 0,3-0,2 Ishøj 0,5 0,3-0,2 Rødovre 0,5 0,3-0,2 Albertslund 0,6 0,3-0,3 Anm.: Se definition af den gyldne procent i boks 1. Fanø, Samsø, Læsø og Ærø er ikke med pga. for få observationer. Kommunerne i 1985 er slået sammen, så de svarer til kommuneinddelingen fra efter kommunalreformen. 10

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs Ungdomsledigheden er steget markant under krisen, og bruttoledigheden for de unge er i dag på ca. 11½ pct. for landet som helhed. Dykker man

Læs mere

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Antallet af børn under fattigdomsgrænsen steg med 10.500 børn alene i 2016. Det er en rekordstor stigning i børnefattigdommen og skyldes

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Dato: Vælg datoælg dat Side 1 af 9 Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over udviklingen i boligarealet per

Læs mere

Faktaark til RKI analyse

Faktaark til RKI analyse Faktaark til RKI analyse 1. Antal personer i RKI registret 2. Antal registrerede fordelt på regioner og kommuner 3. Top 10 over kommuner med hhv. flest og færrest registrerede 4. Antal registrerede fordelt

Læs mere

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 Oversigt: antal omsorgstandplejepatienter pr. kommune og region, absolutte

Læs mere

Region Hovedstaden. Kommune

Region Hovedstaden. Kommune Dan Yu Wang April 2017 Region Hovedstaden Albertslund 12 14 13 6,1 7,3 7,1-3% 150 152 144 1,9 2,2 2,2-3% Allerød 6 6 7 3,2 3,6 4,6 27% 77 75 93 0,9 0,9 1,2 26% Ballerup 17 14 14 5,0 4,4 4,4-2% 123 92 88

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt 3. januar 2017 J.nr. 16-1853094 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 131 af 12. december 2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 379.703 420.688 459.060 53.444 49.802 45.839 46.149

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Danmark

Befolkningsudviklingen i Danmark Notat 20. juni 2019 Befolkningsudviklingen i Danmark 2010-2019 Resume: I dette notat ser vi på befolkningsudviklingen i Danmark fra 2010 til 2019 i et geografisk perspektiv. Vi kan på baggrund af notatet

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012 37.383 37.383 35.261 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 72.644 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 53.444 49.802 45.839 46.149 47.913 52.807 59.176 56.703 63.216 127.691

Læs mere

Experians RKI-statistik, august 2019

Experians RKI-statistik, august 2019 Experians RKI-statistik, august 2019 Statistikken viser udviklingen i RKI-registret i perioden: juli 2016 juli 2019 1 Experian Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/

CFU s Lønkort for staten pr. 1/ Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/10-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat til 600 personer.

Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat til 600 personer. 3. Asylkontor Til Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene 29. september 2019 Kommunekvoter for 2020 Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Folketingets Finansudvalg Sagsnr. 2015-8636 Doknr. 307860 Dato 28-01-2016 Folketingets Finansudvalg har d. 10.11.2015 stillet

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 2017-7140 Til Folketinget Finansudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 33 af 18. oktober 2017 (alm.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt 22. marts 2009 Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Kontakt Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 eller 40 25 18 34 Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt Arbejdsmarkedet

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere