Nøgletalsrapport for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalsrapport for"

Transkript

1 UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28

2 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A Arbejdskraftreserven: Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Udvikling 3. kvartal kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal kvartal Den aktuelle arbejdskraftreserve: Personer, som i uge har været ledige de seneste 13 uger i procent af antal ledige og arbejdsstyrke 6 Mål 1B Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed inden for mangelområder. Udvikling 3. kvartal kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal kvartal 2006 *) Mål 2A Job eller uddannelse for målgruppen for Ny chance til alle. Personer, der er i job eller ordinær uddannelse, i pct. af hele målgruppen ved udgangen af 1. kvartal Mål 2B Selvforsørgelse for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i pct. af det samlede antal uger i målgruppen, 3. kvartal kvartal Mål 2C Aktivering for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i pct. af det samlede antal uger med kontant- eller starthjælp, 3. kvartal kvartal Mål 3 Unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Udvikling 3. kvartal kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal kvartal Unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Helårspersoner 3. kvartal kvartal 2007 efter ydelsesgruppe og i pct. af det samlede antal unge samt udvikling i forhold til 3. kvartal kvartal Målinger vedrørende øvrige fokusområder i Beskæftigelsesregionens kontrakt Mål 4A Flaskehalsinitiativer inden for de udpegede flaskehalsområder *) Mål 4B Aktiverede inden for flaskehalsområderne. Andel, der er i arbejde 3 måneder efter endt aktivering *) Mål 5A Beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder fra ikke-vestlige lande Mål 5B Ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande, der er selvforsørgende i mindst 4 uger i løbet af et år i pct. af samtlige ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande. Udvikling i pct. 3. kvartal kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal kvartal Enkelte målgrupper Modtagere af udvalgte overførselsindkomster 2. kvartal 2007 samt udvikling i forhold til samme kvartal året før 14 Kontant- og starthjælpsmodtagere 2. kvartal 2007 fordelt på matchkategorier 15 Opfyldelse af minimumsindsatsen for dagpengemodtagere, 2. kvartal

3 Opfyldelse af minimumsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, 1. kvartal Aktiveringsgrad for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og starthjælp 1. kvartal Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge uden kontakt i 52 uger 4. kvartal 2006 og modtagere af kontanthjælp uden kontakt i 52 uger 1. kvartal 2007 i procent af antal personer, der har modtaget ydelsen i 52 ud af de seneste 65 uger 19 Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge uden aktivering i 52 uger 4. kvartal 2006 og modtagere af kontanthjælp uden aktivering i 52 uger 1. kvartal 2007 i procent af antal personer, der har modtaget ydelsen i 52 ud af de seneste 65 uger 20 Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og starthjælp i procent af antal fuldtidsmodtagere af ydelsen, 4. kvartal Sygedagpengeforløb ultimo 1. kvartal Aktuelle forløb og udvikling i forhold til året før samt aktuelle forløb over 52 uger i pct. af aktuelle forløb og gennemsnitlig varighed af aktuelle forløb 22 Personer i fleksjob og på ledighedsydelse, 4. kvartal Personer på kanten af arbejdsmarkedet *) Andre aktører Anvendelse af andre aktører *) Effekt af indsatsen Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 1-3, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 4-5, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af sygedagpenge, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af revalideringsydelse, 2. kvartal Bilag - uddybende tabeller vedrørende Arbejdskraftreserven 29 Ny chance til alle 30 Beskæftigelsesfrekvenser 31 Ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande 32 Overførselsindkomster 33 Matchkategorier 34 Minimumsindsats (rettidighed) 35 Passivandele 36 Rådighedssanktioner 37 Effekter (mænd) 38 Effekter (kvinder) 39

4 Forord Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland følger op på resultaterne af jobcentrenes indsats i. Det sker via en kvartalsvis opfølgning på en række elementer i indsatsen. Som grundlag for opfølgningen udarbejdes denne nøgletalsrapport. Rapporten indeholder de seneste mulige data for målinger på jobcenternveau på følgende 8 temaer: * Opfølgning på resultatkravene i regionens kontrakt med beskæftigelsesministeren * Udvikling i antallet af modtagere af overførselsindkomster * Opfølgning på minimumsrettigheder * Aktiveringsomfang * Indsatsen over for udsatte grupper (sygedagpengemodtagere m.fl.) * Anvendelsen af andre aktører * Sanktioner i forbindelse med rådighedssager * Effekt af indsatsen På enkelte af områderne er data for nogle eller alle målinger fortsat ikke tilgængelige. Disse målinger er derfor ikke med i denne nøgletalsrapport, men vil blive inkluderet, når data foreligger. Som bilag til rapporten er vedlagt uddybende tabeller vedrørende de fleste af de målinger, der indgår i rapporten. På områder vedrørende Beskæftigelsesregionens kontrakt med ministeren er det regionale mål anført i figuren. Dette mål gælder ikke det enkelte jobcenter. Nøgletalsrapporten er udarbejdet for 6 grupper af jobcentre. Grupperne er sammensat af jobcentre med nogenlunde sammenlignelige rammebetingelser og forudsætninger. Denne rapport omfatter jobcentergruppe 4, som består af følgende jobcentre: * * Frederikshavn-Hundested * * * * * *

5 Mål 1A. Arbejdskraftreserven: Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Udvikling 3. kvartal kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal kvartal 2006 Frederiksværk- Hundested -5% Udvikling i arbejdskraftreserven -1-15% -2-25% -3-14,8% -22,6% -19,2% -27,7% -26,4% -23,9% -18,1% -21,6% -21,7% -19,3% -22,6% -35% -4 Antallet af ledighedsberørte med mere end 3 måneders ledighed den såkaldte arbejdskraftreserve er i faldet med 27,7% i perioden 3. kvartal kvartal 2007 sammenlignet med perioden 3. kvartal kvartal Det er det relativt største fald i gruppen. Det relativt mindste fald i gruppen har med 14,8%. For er målsætningen for hele året et fald på 15%. Den ubrudte vandrette linje viser målsætningen for regionen som helhed. Den stiplede linje henviser til, at den regionale målsætning ikke gælder for det enkelte jobcenter. Arbejdskraftreserven består af ledighedsberørte inden for et år, som har mindst 3 måneders (13 ugers) sammenhængende ledighed. Der måles på bruttoledige, dvs. inkl. ledige i aktivering, og i statistikken indgår dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere, der er tilmeldt den statslige del af jobcenteret. Diagrammet viser ændringen i arbejdskraftreserven i forhold til perioden 3. kvartal kvartal 2006, der er udgangspunkt for Beskæftigelsesregionens kontrakt med ministeren. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af DREAM. Side 5 af 28

6 Den aktuelle arbejdskraftreserve: Personer, som i uge 24, 2007 har været ledige de seneste 13 uger i procent af antal ledige og arbejdsstyrke I alt I pct. af ledige Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge I pct. af Antal ledige Modtagere af kontant- og starthjælp I pct. af Antal ledige I pct. af arbejdsstyr Antal ken ,4% ,4% ,2% 1,9% Frederiksværk-Hundested , ,7% 87 87,9% 1,4% ,9% ,1% ,1% 2,2% , ,1% 61 77,2% 1,1% ,1% ,2% ,6% 1,3% ,1% ,4% ,4% 1,5% ,8% ,2% ,4% 2,4% ,9% ,6% 76 70,4% 1,5% ,9% ,2% ,8% 1,7% , ,8% ,3% 2, ,9% ,1% ,6% 1,9% I udgør den aktuelle arbejdskraftreserve 42, af de ledige. Det er den laveste andel i gruppen. Den højeste andel findes i, hvor den aktuelle arbejdskraftreserve er på 56,9% af antallet af ledige. For dagpengemodtagere har den mindste aktuelle arbejdskraftreserve med 33,4% af de ledige. Den største har med 39,2%. For kontant- og starthjælpsmodtagere har den mindste arbejdskraftreserve med 70,4% af de ledige og den største med 92,1%. har den mindste aktuelle arbejdskraftreserve i procent af arbejdsstyrken. Den er på 1,1%. Den største har med 2,4%. Den aktuelle arbejdskraftreserve består af ledige, som i opgørelsesugen har mindst 13 ugers sammenhængende ledighed. Der måles på bruttoledige, dvs. inkl. ledige i aktivering, og i statistikken indgår dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere, der er tilmeldt den statslige del af jobcenteret. Diagrammet viser endvidere den aktuelle arbejdskraftreserve i procent af antallet af ledige i den pågældende uge. Endvidere vises den aktuelle arbejdskraftreserve i procent af arbejdsstyrken. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af DREAM. Data for arbejdsstyrken er fra Danmarks Statistik. Side 6 af 28

7 Mål 2A. Job eller uddannelse for målgruppen for Ny chance til alle. Personer, der er i job eller ordinær uddannelse, i pct. af hele målgruppen ved udgangen af 1. kvartal ,4% 15,4% 9,8% 14,4% 9,3% 8,6% 20,2% 14, 12,3% 9,8% 10,1% Frederiksværk- Hundested Andel i job eller ordinær uddannelse I er 20,2% af målgruppen for Ny chance til alle i arbejde eller ordinær uddannelse ved udgangen af 1. kvartal Det er den højeste andel i gruppen. har den laveste andel i gruppen med 8,6%. Ifølge det landsdækkende mål skal 25% af målgruppen være i job eller ordinær uddannelse ved udgangen af 2. kvartal Det landsdækkende mål er angivet med en vandret rød linje. Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, dvs. ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvt eller senere. Denne måling viser, hvor stor en andel af målgruppen der er i beskæftigelse eller ordinær uddannelse ved udgangen af det kvartal, som målingen vedrører. Som beskæftigede regnes personer, som er i fleksjob eller ikke modtager nogen offentlig ydelse. Som ordinær uddannelse tæller SU-godkendt uddannelse, hvis personen ikke samtidig modtager kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse. Ved aktivitet forstås al form for aktivering, dvs. vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelse, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, forrevalidering og revalidering. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af CRAM, AMFORA, KMD, CPR, SU mfl. kilder. Side 7 af 28

8 Mål 2B. Selvforsørgelse for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i pct. af det samlede antal uger i målgruppen, 3. kvartal kvartal % 3 25% 2 15% 1 5% 10,9% 8,6% 7,1% 8,4% 7,4% 5,5% 13,4% 10,4% 8,6% 6,5% 6,7% Frederiksværk- Hundested Andel af perioden med selvforsørgelse I er 13,4% af målgruppen for Ny chance til alle i arbejde eller ordinær uddannelse perioden i 3. kvartal kvartal Det er den højeste andel i gruppen. Lavest i gruppen ligger med 5,5%. Ifølge det landsdækkende mål skal målgruppen være i job eller ordinær uddannelse i mindst 15% af perioden 3. kvartal kvartal Det landsdækkende mål er angivet med en vandret rød linje. Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, dvs. ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvt eller senere. Denne måling viser den andel af tiden, hvor målgruppen i gennemsnit forsørger sig selv, dvs. er i beskæftigelse eller i ordinær uddannelse. Som beskæftigede regnes personer, som er i fleksjob eller ikke modtager nogen offentlig ydelse. Som ordinær uddannelse tæller SU-godkendt uddannelse, hvis personen ikke samtidig modtager kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse. Kun den tid, hvori hver enkelt person indgår i målgruppen, medregnes i opgørelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af CRAM, AMFORA, KMD, CPR, SU mfl. kilder. Side 8 af 28

9 Mål 2C. Aktivering for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i pct. af det samlede antal uger med kontant- eller starthjælp, 3. kvartal kvartal Andel af perioden med aktivitet ,5% 10,9% 12,1% 11,9% 13,8% 20,4% 12,5% 12, 9,7% 12,1% 1 7, Frederiksværk- Hundested I er målgruppen for Ny chance til alle i aktivering 20,4% af den tid i perioden 3. kvartal kvartal 2007, hvor de pågældende modtager kontant- eller starthjælp. Det er den højeste andel i gruppen. Lavest ligger med 7,. Ifølge det landsdækkende mål skal målgruppen være i aktivitet i 4 af den del af perioden 3. kvartal kvartal 2008, hvor de pågældende modtager kontant- eller starthjælp. Det landsdækkende mål er angivet med en vandret rød linje. Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, dvs. ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvt eller senere. Denne måling viser den andel af tiden, hvor personerne i målgruppen i gennemsnit er i aktivitet (aktiveringsgrad). Kun den tid, hvori hver enkelt person indgår i målgruppen og modtager kontant- eller starthjælp, medregnes i opgørelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af CRAM, AMFORA, KMD, CPR, SU mfl. kilder. Side 9 af 28

10 Mål 3. Unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Udvikling 3. kvartal kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal kvartal 2006 Frederiksværk- Hundested Udvikling i antal unge ydelsesmodtagere -5% -1-15% -2-25% -3-35% -24% -33% -24% -29% -32% -26% -27% -27% -27% -26% -27% -4-45% I Frederiksværk-Hundested er antallet af unge modtagere af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse faldet med 33% i forhold til den periode, som er udgangspunkt for målingen. Det er det største fald i gruppen. Det mindste fald har og med 24%. Regionens mål er et fald på 15% i Den ubrudte vandrette linje viser målsætningen for regionen som helhed. Den stiplede linje henviser til, at det regionale mål ikke gælder det enkelte jobcenter. Der måles på modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse i alderen år. Der regnes i helårspersoner, som er det samlede antal uger med ydelsen delt med antallet af uger i perioden. Målet er ændringen i forhold til en perioden 3. kvartal kvartal 2006, som er udgangspunkt for Beskæftigelsesregionens kontrakt med ministeren. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af DREAM. Side 10 af 28

11 Unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Helårspersoner 3. kvartal kvartal 2007 efter ydelsesgruppe og i pct. af det samlede antal unge samt udvikling i forhold til 3. kvartal kvartal 2006 Dagpengemodtagere Antal helårspersoner Modtagere af øvrige ydelser I alt I pct. af alle årige Dagpengemodtagere Ændring i pct. Modtagere af øvrige ydelser ,4% -41% -18% Frederiksværk-Hundested ,9% -41% , -37% -19% ,8% -47% ,3% -41% -29% ,9% -36% -22% ,6% -38% -22% ,1% -39% -22% , -39% -23% ,6% -35% -22% ,9% -37% -21% I udgør de unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere 5,8% af det samlede antal unge. Det er den laveste andel i gruppen. Den højeste andel har Frederiksværk-Hundested, hvor de unge ydelsesmodtagere udgør 7,9% af det samlede antal unge. Antallet af unge dagpengemodtagere er faldet med 47% i i forhold til den periode, som er udgangspunkt for målingen. Det er det største fald i gruppen. Det mindste fald har med 36%. For modtagere af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse har Frederiksværk-Hundested det største fald med 3, mens har det mindste fald med 18%. Der måles på modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse i alderen år. Der regnes i helårspersoner, som er det samlede antal uger med ydelsen delt med antallet af uger i perioden. Derudover indgår antal unge ydelsesmodtagere som procent af det samlede antal årige. Endelig indgår ændringen for dagpengemodtagere hhv. øvrige ydelser (kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse) i forhold til perioden 3. kvartal kvartal 2006, som er udgangspunkt for Beskæftigelsesregionens kontrakt med ministeren. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af DREAM. Antal årige i alt er fra Danmarks Statistik. Side 11 af 28

12 Mål 5A. Beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder fra ikke-vestlige lande, ,4% 40,2% 61,1% 61,3% 61,2% 51, 51, 46,6% 56,7% 57,3% 57,7% 58,4% 59, 57,8% 45,6% 46, 46,5% 45,7% 44,3% 42,7% 56,3% 43,7% 1 Frederiksværk- Hundested Beskæftigelsesfrekvens Mænd Kvinder Gruppens højeste beskæftigelsesfrekvens for mænd fra ikke-vestlige lande er 61,3% i. Lavest ligger med 54,4%. De højeste beskæftigelsesfrekvenser for kvinder fra ikke-vestlige lande er 51, i Frederiksværk-Hundested og. Den laveste har med 40,2%. De ubrudte vandrette linjer viser målsætningerne for regionen som helhed. De stiplede linjer henviser til, at de regionale målsætninger ikke gælder det enkelte jobcenter. Beskæftigelsesfrekvensen er den andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som ifølge Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er beskæftiget. RAS består af personer bosiddende i landet pr. 1. januar fordelt efter arbejdsmarkedsstatus ultimo november året før. Personer fra ikke-vestlige lande omfatter indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Danmarks Statistik (RAS). Side 12 af 28

13 Mål 5B. Ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande, der er selvforsørgende i mindst 4 uger i løbet af et år i pct. af samtlige ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande. Udvikling i pct. 3. kvartal kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal kvartal % -3% 3% -6% 5% -3% 8% -2% 3% -2 Frederiksværk- Hundested Udvikling i andelen I er andelen af ledigsberørte fra ikke-vestlige lande, der er selvforsørgende i mindst 4 uger om året, steget med 3 i forhold til den periode, der er udgangspunkt for målingen. Det er den største stigning i gruppen. har haft et fald på 6% i andelen, der er selvforsørgende i mindst 4 uger, hvilket er det største fald i gruppen. I regionen er målet en stigning på 5%. Den ubrudte vandrette linje viser målsætningen for regionen som helhed. Den stiplede linje henviser til, at den regionale målsætning ikke gælder det enkelte jobcenter. Der måles på andelen af ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande, der er selvforsørgende mindst 4 uger i løbet af 1-års-perioden i forhold til samtlige ledighedsberørte. Figuren viser udviklingen i denne andel i procent (ikke procentpoint) i forhold til perioden 3. kvartal kvartal 2006, som er udgangspunkt for Beskæftigelsesregionens kontrakt med ministeren. Der måles på såvel indvandrere som efterkommere fra ikke-vestlige lande. Der måles også på både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere, der er tilmeldt den statslige del af jobcenteret. Endvidere medregnes aktiverede i ledigheden. Egne beregninger på baggrund af DREAM. Side 13 af 28

14 Modtagere af udvalgte overførselsindkomster 2. kvartal 2007 samt udvikling i forhold til samme kvartal året før Frederiksværk-Hundested Arbejdsløshedsdagpenge Kontant- og starthjælp Sygedagpenge Revalidering Ledighedsydelse Førtidspension Antal Udvikling -29,8% -7,2% 11,7% -3,1% 18,2% -3, Antal Udvikling -39,8% -17,7% 8, -9,9% -2,3% -0,4% Antal Udvikling -31,1% -18,6% 13,8% -15,3% -10,2% 0,7% Antal Udvikling -38,4% -16,2% 0,1% -14,5% 9,2% -2,2% Antal Udvikling -36,4% -8,6% -4,3% -9,5% -11,9% -4,7% Antal Udvikling -31,9% -11,5% -2,4% -4,3% 13,9% -0,4% Antal Udvikling -34,6% -13,5% 22,2% -27,3% 2,7% -0,6% Antal Udvikling -28,5% -12,8% -12,4% -4,1% -11,8% 0, Antal Udvikling -33,9% -13,3% 5,8% -12,2% 0,5% -1,4% Antal Udvikling -29,1% -10,5% 8,2% -16,9% -2,7% -1,7% Antal Udvikling -30,7% -12,4% 10, -11,6% -4,7% -0,4% Antallet af personer på arbejdsløshedsdagpenge er faldet mest i Frederiksværk-Hundsted (39,8%). Det mindste fald har haft (28,5%). Antallet af personer på kontant- eller starthjælp er faldet mest i (18,6%). Det mindste fald findes i (7,2%). Antallet af personer på sygedagpenge er kun faldet i (12,4%). Den største stigning er i (22,2%). Antallet af personer på revalideringsydelse er faldet mest i (27,3%). Det mindste fald har (4,3%). Antallet af personer på ledighedsydelse er faldet mest i (11,9%). Den største stigning har været i (13,9%). Antallet af førtidspensionister er faldet mest i (4,7%). Den eneste stigning har (0,7%). Tabellen viser det gennemsnitlige antal personer, som har modtaget forskellige overførselsindkomster i perioden. Endvidere vises udviklingen i antallet i forhold til samme periode året før. Såfremt en person i en uge modtager mere end én ydelse, vil personen kun optræde én gang i statistikken i den pågældende uge. Statistikken omfatter både passive og aktive modtagere af ydelsen, dvs. aktiverede er inkluderet. Tallene for arbejdsløshedsdagpenge er fra 1. kvartal. Tallene for førtidspension indeholder kun oplysninger for april og maj. Jobindsats.dk. Side 14 af 28

15 Kontant- og starthjælpsmodtagere 2. kvartal 2007 fordelt på matchkategorier ,2% 4,2% 2,1% 4,9% 5,3% 2, 1,8% 8,8% 3,6% 4,6% 4,1% ,9% 38, 46,7% 49,2% 54,9% 43, 70,3% 24,7% 58,6% 36,1% 57,7% 40,3% 46,9% 51,4% 66, 25,2% 56,3% 40,1% 58,5% 37, 64,1% 31,8% Frederiksværk- Hundested Andel i matchkategorierne i pct. Match 1-3 Match 4-5 Ingen Den største andel i matchkategori 1-3 i 1. kvartal 2007 har med 51,4%. Den laveste andel har med 24,7%. I matchkategori 4-5 har den højeste andel med 70,3%, mens Frederiksværk-Hundsted har den laveste andel med 46,7%. har den højeste andel uden matchkategori med 8,8%. har den laveste andel med 1,8%. Målingen tager udgangspunkt i det gennemsnitlige antal kontant- og starthjælpsmodtagere i matchkategori 1-3, i matchkategori 4-5 og uden matchkategori i det pågældende kvartal. Figuren viser, hvor meget disse tal udgør i procent af det samlede antal. Personer registreret i matchgruppe 25 (straksmatch) medregnes i matchgruppe 1-3. Jobindsats.dk og egne beregninger. Side 15 af 28

16 Opfyldelse af minimumsindsatsen for dagpengemodtagere, 2. kvartal % 85% 74% 61% 81% 69% 79% 53% 88% 7 85% 78% 84% 75% 63% 8 81% 75% 67% 91% 56% 95% 9 82% 79% 79% 73% 72% 71% 67% 75% 73% 73% 1 Frederiksværk- Hundested Samtale og aktivering til tiden har den højeste andel af jobsamtaler til tiden i gruppen (95%). Lavest ligger Frederiksværk-Hundested (61%). For førstegangsaktivering ligger højest (91%) og lavest (53%). Med hensyn til gentagen aktivering ligger højest (9) og lavest (56%). Arbejdsmarkedsstyrelsens krav om en opfyldelse af minimumsindsatsen på 9 er angivet med en vandret rød linje i figuren. Jobsamtaler til tiden er andelen af dagpengemodtagere, som har fået en jobsamtale (kontaktsamtale) senest efter 13 ugers sammenlagt offentlig forsørgelse siden ledighedsforløbets start hhv. siden seneste jobsamtale. Første aktivering til tiden er andelen af dagpengemodtagere, som er blevet aktiveret første gang senest efter 6 eller 12 måneders sammenlagt ledighed. Gentagen aktivering til tiden viser andelen af dagpengemodtagere, som er blevet aktiveret, senest når den ledige har haft 6 måneders offentlig forsørgelse efter at have afsluttet foregående aktivering. Tallene inkluderer ledige, som er henvist til anden aktør. Jobindsats.dk og egne beregninger. Jobsamtale Første aktivering Gentagen aktivering Side 16 af 28

17 Opfyldelse af minimumsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, 1. kvartal % 41% % 64% 53% 33% 46% 47% 46% 42% 53% 76% 21% 48% 54% 5 52% 47% 58% 49% 1 Frederiksværk- Hundested Samtale og aktivering til tiden Jobsamtale Første aktivering har den højeste andel af jobsamtaler til tiden i gruppen (74%). Lavest ligger (21%). For førstegangsaktivering ligger højest (76%) og lavest (33%). Arbejdsmarkedsstyrelsens krav om en opfyldelse af minimumsindsatsen på 9 er angivet med en vandret rød linje i figuren. Jobsamtaler til tiden viser andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som har fået en jobsamtale (kontaktsamtale) senest efter 13 ugers sammenlagt offentlig forsørgelse siden ledighedsforløbets start hhv. siden seneste jobsamtale. Første aktivering til tiden er andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som er blevet aktiveret første gang senest efter 3, 6 eller 12 måneders sammenlagt ledighed. Tallene inkluderer ledige, som er henvist til anden aktør. Jobindsats.dk og egne beregninger. Side 17 af 28

18 Aktiveringsgrad for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og starthjælp, 1. kvartal % 4 35% 3 25% 2 15% 16% 15% 12% 18% 15% 18% 14% 18% 16% 17% 19% 19% 12% 16% 17% 12% 16% 13% 17% 15% 1 5% 8% 6% Frederiksværk- Hundested Aktiveringsgrad Arbejdsløshedsdagpenge Kontant- og starthjælp og har den højeste andel aktiverede dagpengemodtagere i gruppen (19%). Lavest ligger Frederiksværk- Hundested (12%). For kontant- og starthjælpsmodtagere ligger Frederiksværk-Hundested og højest (18%) og lavest (6%). Antallet af aktiverede fremkommer ved at trække antallet af fuldtidsmodtagere af ydelsen, som ikke er aktiveret, fra antallet af fuldtidsmodtagere af ydelsen inklusive aktiverede i perioden. Det beregnes derefter, hvor stor en andel de aktiverede udgør af det samlede antal modtagere af ydelsen. Jobindsats.dk og egne beregninger. Side 18 af 28

19 Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge uden kontakt i 52 uger 4. kvartal 2006 og modtagere af kontanthjælp uden kontakt i 52 uger 1. kvartal 2007 i procent af antal personer, der har modtaget ydelsen i 52 ud af de seneste 65 uger 5 45% 4 35% Passivandel 3 25% 2 21% 15% 1 5% 2% 2% 7% 4% 1% 4% 1% 2% 13% 13% 5% 6% 5% 1% 2% 8% 4% 1 3% 7% Frederiksværk- Hundested Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp har den laveste andel modtagere af arbejdsløshedsdagpenge uden jobsamtale i 4. kvartal 2006, nemlig. har den højeste andel på 5%. har den laveste andel modtagere af kontanthjælp uden jobsamtale i 1. kvartal Andelen er på 1%. har den højeste andel på 21%. Målingen opgør antallet af personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger, og som samtidig ikke har haft en jobsamtale (kontaktsamtale) inden for den periode, hvor personen opnår 52 ugers sammenlagt ledighed. Dette tal opgøres i procent af det samlede antal personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger. Jobindsats.dk og egne beregninger. Side 19 af 28

20 Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge uden aktivering i 52 uger 4. kvartal 2006 og modtagere af kontanthjælp uden aktivering i 52 uger 1. kvartal 2007 i procent af antal personer, der har modtaget ydelsen i 52 ud af de seneste 65 uger % Passivandel % 32% 24% 3 21% 15% 34% 34% 2 25% 41% 17% 13% 41% 41% 31% 22% 21% 21% 22% 37% 1 Frederiksværk- Hundested Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp I 4. kvartal 2006 har den laveste andel modtagere af arbejdsløshedsdagpenge uden aktivering i 52 uger. Andelen er på 13%. har den højeste andel på 34%. I 1. kvartal 2007 har den laveste andel modtagere af kontanthjælp uden aktivering i 52 uger. Andelen er på 15%. har den højeste andel på 46%. Målingen opgør antallet af personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i minimum 52 uger indenfor de seneste 65 uger, og som ikke samtidig har modtaget aktivering inden for perioden på 65 uger. Dette tal opgøres i procent af det samlede antal personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger. Målingen tager ikke højde for personer, der kan være fritaget for aktivering i de perioder, de modtager dagpenge. Jobindsats.dk og egne beregninger. Side 20 af 28

21 Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og starthjælp i procent af antal fuldtidsmodtagere af ydelsen, 4. kvartal % 2 15% 1 11,6% 9, 10,6% Andel sanktioner 7,5% 6,5% 9,3% 6,9% 6,7% 5% 2, 2,6% 4,3% 4,1% 2,7% 1,3% 1,5% 3,2% 3,4% 4, 4, 2,8% 2,8% 2,6% Frederiksværk- Hundested Arbejdsløshedsdagpenge Kontant- og starthjælp har den højeste andel af rådighedssanktioner for dagpengemodtagere i gruppen (4,3%). Lavest ligger (1,3%). For kontant- og starthjælpsmodtagere ligger højest (11,6%) og lavest (3,4%). Antallet af rådighedssanktioner i kvartalet opgøres for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge hhv. kontant- og starthjælp. Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge omfatter udelukkelse fra dagpenge i en afgrænset periode og tab af dagpengeret med krav om genoptjening af dagpengeret. For modtagere af kontant- eller starthjælp omfatter sanktionerne nedsættelse af ydelse, tab af ydelse og krav om tilbagebetaling af ydelse. Antallet af rådighedssanktioner sættes i forhold til det gennemsnitlige antal fuldtidsmodtagere af ydelsen i samme periode. Jobindsats.dk og egne beregninger. Side 21 af 28

22 Sygedagpengeforløb ultimo 1. kvartal Aktuelle forløb og udvikling i forhold til året før samt aktuelle forløb over 52 uger i pct. af aktuelle forløb og gennemsnitlig varighed af aktuelle forløb Udvikling i forhold til året før Andel forløb over 52 uger Gennemsnitlig varighed i uger Antal aktuelle forløb ,2% 9,1% 18,5 Frederiksværk-Hundested 675 8,7% 9,8% 19, ,1% 5,8% 17, ,4% 12,2% 22, ,5% 9,2% 18, ,1% 12,3% 21, ,4% 10,7% 20, ,3% 4,8% 15, ,3% 9,6% 19, ,7% 12, 22, ,5% 12, 21,7 har haft det største fald i antal aktuelle sygedagpengeforløb i forhold til året før. Faldet er på 6,5%. Den største stinging har haft med 15,2%. har med 4,8% den mindste andel forløb over 52 uger. har den største andel med 12,3%. har den korteste gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb på 15,4 uger. har en varighed på 22,0 uger, hvilket er den længste i gruppen. Figuren viser antallet af aktuelle sygedagpengeforløb ultimo kvartalet. Der sammenlignes med samme periode året før. Endvidere opgøres antallet af aktuelle forløb over 52 uger i procent af det samlede antal aktuelle forløb og den gennemsnitlige varighed af aktuelle forløb i uger. Et sygedagpengeforløb er aktuelt, hvis der hos en person er registreret en sygedagpengekode i opgørelsesugen. Et forløb over 52 uger forekommer, hvis der i DREAM er registreret en sygedagpengekode mere end 52 uger i træk i perioden op til opgørelsesugen. DREAM og egne beregninger. Side 22 af 28

23 Personer i fleksjob og på ledighedsydelse, 4. kvartal 2006 Antal personer i fleksjob Udvikling i antal personer i fleksjob i forhold til året før Personer på ledighedsydelse i pct. af antal på ledighedsydelse eller i fleksjob Andel på ledighedsydelse som er i selvforsørgelse eller fleksjob 52 uger efter , 17,8% 28,9% Frederiksværk-Hundested 279 9,4% 23,6% 16,2% 199 8,2% 37,2% 17,6% ,5% 17,3% 29,2% 251 9,6% 37,3% 16,9% ,3% 30,8% 25, ,1% 20, 23,7% 132 4,8% 38,6% 22,7% ,6% 26,5% 22,3% ,3% 25,1% 23,7% ,1% 22,5% 26,6% har haft den største stigning i antal personer i fleksjob i forhold til året før. Stigningen er på 29,3%. har med 4,8% haft den mindste stigning. har den mindste andel af personer på ledighedsydelse i pct. af alle der er godkendt til fleksjob. Andelen er på 17,3%. har med 38,3% den største andel. har med 29,2% den højeste andel af personer, der 52 uger efter de modtog ledighedsydelse, var ansat i et fleksjob eller var selvforsørgende. Frederiksværk-Hundested har den mindste andel på 16,2%. Tabellen viser det gennemsnitlige antal personer i fleksjob i kvartalet samt forskellen i dette antal i forhold til samme kvartal året før. Endvidere opgøres for det pågældende kvartal antallet af personer på ledighedsydelse i procent af alle, der er godkendt til fleksjob (dvs. personer i fleksjob eller på ledighedsydelse). Endelig opgøres andelen af personer, som i det pågældende kvartal er selvforsørgende eller er i fleksjob efter at have modtaget ledighedsydelse 52 uger tidligere. Jobindsats.dk, DREAM og egne beregninger. Side 23 af 28

24 Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge, 2. kvartal ,5% 54,9% 51,7% 53,2% 52,6% 51,7% 48,9% 49,4% 49,1% 48,7% 50,2% 50,7% 47,4% 45,5% 45,7% 41,8% 43,4% 45, 46,6% 45,3% 44,3% 43,5% 1 Frederiksværk-Hundested Andel selvforsørgende Mænd Kvinder I er 54,9% af mændene selvforsørgende i 2. kvartal 2007, efter de modtog arbejdsløshedsdagpenge i 2. kvartal Det er det højeste i gruppen. Den laveste andel for mænd har med 48,7%. For kvinder ligger Frederiksværk-Hundested øverst med 49,4%, mens ligger lavest med 41,8%. Populationen er personer, der modtog arbejdsløshedsdagpenge i 2. kvartal I populationen medregnes også aktiverede. Der måles, om personen 52 uger efter, dvs. i den tilsvarende uge i 2. kvartal 2007, var selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke har en offentlig forsørgelsesydelse 52 uger efter, de modtog ydelsen. Eksempel: For en person, som modtog ydelsen i uge i 2006, undersøges det, om personen i uge i 2007 var selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation. DREAM og egne beregninger. Side 24 af 28

25 Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 1-3, 2. kvartal ,1% 53,4% 48,3% 48,7% 44,2% 44,8% 44,9% 41,8% 40,8% 43,1% 37,3% 30,4% 31,5% 32,6% 33,8% 31,9% 26,4% 27,7% 27,2% 27,9% 23,2% 19,4% 1 Frederiksværk-Hundested Andel selvforsørgende Mænd Kvinder I er 56,1% af mændene i matchkategori 1-3 selvforsørgende i 2. kvartal 2007, efter de modtog kontant- eller starthjælp i 2. kvartal Det er det højeste i gruppen. Den laveste andel for mænd har med 37,3%. For kvinder ligger højest med 33,8%, mens ligger lavest med 19,4%. Populationen er personer, som modtog kontant- eller starthjælp i 2. kvartal 2006, og som ved udgangen af kvartalet var placeret i matchgruppe 1-3 eller i kategorien straktsmatch. I populationen medregnes også aktiverede. Der måles, om personen 52 uger efter, dvs. i den tilsvarende uge i 2. kvartal 2007, var selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke har en offentlig forsørgelsesydelse 52 uger efter, de modtog ydelsen. Eksempel: For en person, som modtog ydelsen i uge i 2006, undersøges det, om personen i uge i 2007 var selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation. DREAM og egne beregninger. Side 25 af 28

26 Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 4-5, 2. kvartal ,5% 24,3% 13,5% 17,9% 18,5% 19,2% 19,2% 14,4% 15,7% 17, 18,2% 17,2% 14,4% 15,4% 13,7% 10,8% 11,6% 8,7% 9,9% 9,8% 10,7% 10,9% Frederiksværk-Hundested Andel selvforsørgende Mænd Kvinder I er 25,5% af mændene i matchkategori 4-5 selvforsørgende i 2. kvartal 2007, efter de modtog kontant- eller starthjælp i 2. kvartal Det er det højeste i gruppen. Den laveste andel for mænd har med 8,7%. For kvinder ligger Frederiksværk- Hundested højest med 17,9%, mens ligger lavest med 8,7%. Populationen er personer, som modtog kontant- eller starthjælp i 2. kvartal 2006, og som ved udgangen af kvartalet var placeret i matchgruppe 4-5 eller ikke var placeret i nogen matchkategori. I populationen medregnes også aktiverede. Der måles, om personen 52 uger efter, dvs. i den tilsvarende uge i 2. kvartal 2007, var selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke har en offentlig forsørgelsesydelse 52 uger efter, de modtog ydelsen. Eksempel: For en person, som modtog ydelsen i uge i 2006, undersøges det, om personen i uge i 2007 var selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation. DREAM og egne beregninger. Side 26 af 28

27 Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af sygedagpenge, 2. kvartal ,2% 58,4% 60,4% 57, 55,3% 55,8% 58,9% 55,2% 56,8% 53, 53,3% 53,9% 53,9% 54,5% 52,3% 46,8% 48,5% 49,7% 49,7% 51,2% 49,3% 47,3% 1 Frederiksværk-Hundested Andel selvforsørgende Mænd Kvinder I er 60,4% af mændene selvforsørgende i 2. kvartal 2007, efter de modtog sygedagpenge i 2. kvartal Det er det højeste i gruppen. Den laveste andel for mænd har med 46,8%. For kvinder ligger højest med 55,2%, mens ligger lavest med 46,8%. Populationen er personer, som modtog sygedagpenge i 2. kvartal Der måles, om personen 52 uger efter, dvs. i den tilsvarende uge i 2. kvartal 2007, var selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke har en offentlig forsørgelsesydelse 52 uger efter, de modtog ydelsen. Eksempel: For en person, som modtog ydelsen i uge i 2006, undersøges det, om personen i uge i 2007 var selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation. DREAM og egne beregninger. Side 27 af 28

28 Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af revalideringsydelse, 2. kvartal ,7% 40,1% 29,3% 28,8% 27,7% 29, 27,2% 28,6% 27, 25,2% 26,7% 24,9% 20,9% 22,3% 24,6% 20,5% 21,4% 24,3% 23,3% 21,3% 20,3% 17,7% 1 Frederiksværk-Hundested Andel selvforsørgende Mænd Kvinder I er 41,7% af mændene selvforsørgende i 2. kvartal 2007, efter de modtog revalideringsydelse i 2. kvartal Det er det højeste i gruppen. Den laveste andel for mænd har Frederiksværk-Hundested med 17,7%. For kvinder ligger Frederiksværk- Hundested højest med 29,3%, mens ligger lavest med 20,5%. Populationen er personer, som modtog revalideringsydelse i 2. kvartal Der måles, om personen 52 uger efter, dvs. i den tilsvarende uge i 2. kvartal 2007, var selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke har en offentlig forsørgelsesydelse 52 uger efter, de modtog ydelsen. Eksempel: For en person, som modtog ydelsen i uge i 2006, undersøges det, om personen i uge i 2007 var selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation. DREAM og egne beregninger. Side 28 af 28

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Rødovre Høje-Taastrup

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Faxe Gladsaxe Greve Halsnæs Helsingør Køge Næstved Østdanmark Ringsted Østdanmark Ringsted Næstved

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Oktober 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune 12 Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR LEMVIG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I LEMVIG... 4 BESKÆFTIGELSEN I LEMVIG STABILISERES...

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Solrød Kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Solrød Kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: KJP/ Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i Kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS... 4 BESKÆFTIGELSEN I AARHUS STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer Ledelsesrapport Jobcenter Struer Udvikling i ministermål Figur m.1: Udvikling i arbejdskraftreserven Figur m.3: Udvikling i ungeledighed Anm: Arbejdskraftreserven udgøres af ledige, der har modtaget offentlig

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 15, 13. april 2012 Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, side 1 Ny jobindikator: Antal beskæftigede lønmodtagere, side

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 BESKÆFTIGELSEN I SYDDJURS STABILISERES...

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat. Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen

Notat. Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen Notat Arbejdsmarkedspolitisk Sekretariat Tolderlundsvej 3A, 1. sal 5000 Odense C Tlf. 6551 4965 Fax 6613 1590 E-mail JobcenterSAF@odense.dk Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen Dette

Læs mere