DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin"

Transkript

1 DLBR Økonomi Business Check Svin 2012 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

2 Business Check Svin 2012 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og Videncentret for Landbrug, Økonomi og Videncenter for Svineproduktion. Redaktion Brian Oster Hansen, boh@lf.dk; Arne Oksen, aro@vfl.dk Layout Inger Camilla Fabricius, icf@vfl.dk Grafik Christian E. Christensen, cec@vfl.dk Foto Mads Armgaard; Videncenter for Svineproduktion Udgiver DLBR, Agro Food Park 15, Skejby, DK-8200 Aarhus N, , Udgave 1. udgave - Juni 2013 Støttet af Fødevareministeriet og EU Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Side 2 Business Check Svin 2012

3 Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes fokus på. Ved Business Check indgår alle indtægter og alle udgifter. Det vil sige, resultatet opgøres efter, at alle inputfaktorer er blevet aflønnet inkl. egen arbejdsindsats og forrentning af den investerede kapital. Resultatet i Business Check kan derfor ikke sammenlignes direkte med regnskabsresultatet. Med Business Check resultatet kan man se, hvad man har tilbage i overskud og til dækning af risiko ved sin produktion. Ved animalsk produktion skal overskuddet desuden dække omkostninger til bortskaffelse af gylle, det være køb af jord eller gylleaftale. Business Check hæftet er baseret på at vise individuelle resultater pr. enhed. Det giver mulighed for at kunne sammenligne egne tal med hæftets resultater ved tilsvarende produktion. Metoden, der er anvendt i Business Check, er blandt andet velegnet i forbindelse med erfagrupper, der ønsker at sammenligne økonomiske resultater. Såfremt driftsgrensanalyserne er lavet ved udarbejdelsen af regnskabet, er det muligt at bestille et udtræk ved henvendelse til den lokale økonomikonsulent. Definitionen af nøgletal er anført bagest i hæftet. Inddeling af Business Check Svin i grupper I Business Check Svin er de deltagende bedrifter opdelt i følgende grupper: 1. Sobesætninger med 7 kg produktion 2. Sobesætninger med 30 kg produktion og under 500 årssøer 3. Sobesætninger med 30 kg produktion og over 500 årssøer 4. Slagtesvinebesætninger kg og mellem og producerede slagtesvin 5. Slagtesvinebesætninger kg og mellem og producerede slagtesvin 6. Slagtesvinebesætninger kg og over producerede slagtesvin. Business Check Svin 2012 Side 3

4 Datagrundlag Hvordan læses tabellerne? Tallene i Business Check Svin stammer fra landmandens årsrapport for 2012 (driftsgrensanalysen i den interne årsrapport), der er indberettet til økonomidatabasen senest den 1.maj I driftsgrensanalysen er det muligt at adskille indtjeningen ved so- eller slagtesvineproduktionen fra øvrige aktiviteter på bedriften helt til bundlinjen. Nogle svineproducenter er specialiserede og har f.eks. sohold med produktion af 7 kg grise, mens andre svineproducenter f.eks. har integreret svineproduktion. Gruppen af svineproducenter med 7 kg produktion i Business Check består f.eks. både af specialiserede 7 kg producenter samt 30 kg producenter og integrerede producenter, der har foretaget driftsgrensanalyse ved 7 kg produktion. I år danner 646 driftsgrensanalyser grundlaget for Business Check Svin, hvilket er en markant forøgelse i forhold til sidste år, hvor der var 451. Hver tabel indeholder en gruppe af svineproducenter. Alle tabeller er opgjort pr. enhed (årsso eller slagtesvin). Fokus er derved rettet mod resultatet pr. enhed, hvilket bl.a. giver mulighed for at sammenligne bedrifternes omkostninger samt en række nøgletal uafhængigt af bedrifternes størrelse og øvrige aktiviteter. Bedrifterne er grupperet efter Årets resultat, således at den der har opnået det bedste resultat står først. For hver gruppe er der to sider med resultater for individuelle bedrifter. Det er ikke muligt at vise alle bedrifter, da datagrundlaget indeholder flere bedrifter end det er muligt at vise. De bedrifter, der vises, er blandt dem, der har opnået de bedste resultater (Percentil P100, P99, P95 etc.) og derefter tilfældigt udvalgte med et passende interval imellem, for at vise spredningen. Gennemsnit og Top 5 er beregnet på grundlag af alle bedrifter, der har fået udarbejdet driftsgrensanalysen og ikke kun de bedrifter der vises i pjecen. Resultaterne i Business Check Svin 2012 I gennemsnit bliver de bedste resultater opnået af de store svinebesætninger med over 500 årssøer henholdsvis over producerede slagtesvin. I forhold til 2011 blev det til fremgang for soholderne og en lille tilbagegang for slagtesvineproducenterne. Samlet set har der været fremgang for økonomien i svineproduktion. Der er dog stadig stor spredning mellem de enkelte bedrifter inden for hver gruppe. Det har været muligt for 5 ud af 6 Business Check grupper at opnå en positiv afkastningsgrad, kun de små slagtesvineproducenter havde en negativ afkastningsgrad. I tabel 1 er vist nøgletal for 2012 og i tabel 2 sammenlignes der med resultatet fra Sohold med produktion af 7 kg grise Produktionen opnåede i gennemsnit en afkastningsgrad på 5,2 %. I forhold til 2011, hvor afkastningsgraden var 2,1 %, er der tale om en forbedring. Kravet til dækningsbidraget var kr. pr. årsso, hvilket er 23 kr. højere end i Dækningsbidraget steg med 469 kr. til kr. pr. årsso. Gennemsnittet af årets resultat er positivt for soholdere med produktion af 7 kg grise, 30 kg producenter med over 500 årssøer samt slagtesvineproducenter med over slagtesvin, mens resultatet i gennemsnit var negativt for 30 kg producenter med under 500 årssøer og slagtesvineproducenter med under slagtesvin. Sohold med produktion af 30 kg grise Den gennemsnitlige afkastningsgrad var 1,8 % for producenter med under 500 søer, til sammenligning var den 0,4 % i For producenter med over 500 søer var afkastningsgraden 5,6 %, mod 3,0 % i Side 4 Business Check Svin 2012

5 Kravet til dækningsbidrag var i gennemsnit for producenter med under 500 søer på kr. i 2012, hvilket er 260 kr. højere ned i Kravet til dækningsbidrag for de større soproducenter var på kr., hvilket er 296 kr. højere end i med ca. 300 kr. Dette mere end opvejes af, at bruttoudbytte svin er steget med ca kr. Samme trend gør sig gældende for de grupper med sohold. Dækningsbidraget steg med 469 kr. til kr. pr. årsso for dem med under 500 årssøer, mens dækningsbidraget steg med 807 kr. til kr. pr. årsso. For de større soholdere steg foderomkostningerne ca. 500 kr. pr. årsso i forhold til året før og kapacitetsomkostningerne steg Slagtesvineproduktion Slagtesvineproducenter med produktion af over slagtesvin havde en afkastningsgrad på 5,0 %, og de største slagtesvineproducenter klarede sig således bedst ved slagtesvineproducenterne. Grupperne med henholdsvis og slagtesvin havde et afkast på henholdsvis 1,8 % og -2,8 Tabel 1. Uddrag af resultater fra Business Check Svin 2012 Gennemsnitstal pr. årsso/slagtesvin Antal bedrifter Nulpunkt,* kr. Afkastn.grad gns. pct. Opnået DB kr. Krav til DB kr. Årets resultat kr./enh. 1. Sohold, 7 kg 70-0,32 5, Sohold, 30 kg (<500) 116 0,25 1, Sohold, 30 kg (>500) 103-0,39 5, Slagtesvin ( ) 168 1,19-2, Slagtesvin ( ) 99 0,26 1, Slagtesvin (>10.000) 90-0,34 5, * Ændring i notering for et 0-resultat. Et positivt tal betyder at noteringen skal stige for at årets resultat bliver nul. Business Check Svin 2012 Side 5

6 Tabel 2. Sammenligning af udvalgte resultater fra Business Check Svin 2012 og 2011 Gennemsnitstal pr. årsso/slagtesvin Afkastningsgrad gns. pct. Opnået DB kr. Krav til DB kr. Årets resultat Sohold, 7 kg 2,1 5, Sohold, 30 kg (<500) 0,4 1, Sohold, 30 kg (>500) 3,0 5, Slagtesvin ( ) -1,8-2, Slagtesvin ( ) 4,2 1, Slagtesvin (>10.000) 5,6 5, %. I forhold til 2011 er afkastet forværret for slagtesvineproducenterne. Krav til dækningsbidrag var i 2011 på 138 kr. for største producenter, mens det var henholdsvis 145 og 164 kr. for de mindre producenter. Dette er en forværring i forhold til 2010 for alle tre grupper, hvor krav til dækningsbidrag var 5-12 kr. lavere. Dækningsbidraget ændrede sig mellem -5 til +1 kr. pr. slagtesvin for de tre størrelsesgrupper af slagtesvineproducenter. For de store slagtesvineproducenter steg foderomkostningerne med 31 kr. pr. slagtesvin i forhold til året før. Dette opvejes af en stigning i bruttoudbytte svin på 34 kr. Til gengæld har der været stigninger i andre styk-, kapacitets- og kapitalomkostninger, så årsresultatet ligger 5 kr. lavere i Som det fremgår af tabel 1 under nulpunkt var der grupper af svineproducenter, der var i stand til at aflønne alle inputfaktorer inklusive forrentning af al kapital samt aflønning af egen arbejdsindsats med den afregningspris, der blev opnået. Det 8% 7% 14% 10% 52% Foder Dyrlæge, medicin, avl og diverse Energi, vedligehold og diverse Arbejdsomkostninger Rente- og lejeomkostninger Afskrivninger 9% Figur 1. Fordeling af omkostninger ved sohold med 30 kg grise (over 500 årssøer) Side 6 Business Check Svin 2012

7 skal dog bemærkes, at tallene udelukkende vedrører svineproduktionen, og viser ikke hvorledes de konkrete bedrifter har klaret sig på andre aktiviteter på bedriften. Ved soproduktion er de samlede omkostninger på kr. pr. årsso, mens bruttoudbyttet er på kr. Foderomkostningerne er den største individuelle post og udgør 52 %. Fordeling af omkostninger Af figur 1 og 2 ses fordelingen af omkostninger for henholdsvis sohold med 30 kg grise og over 500 søer samt slagtesvineproducenter med over producerede slagtesvin. Arbejdsomkostningerne udgør 14 %, mens afskrivning, forrentning og leje udgør 15 %. Denne post er umiddelbart den sværest at ændre. 7% 6% 6% 7% 2% 72% Foder Dyrlæge, medicin og diverse Energi, vedligehold og diverse Arbejdsomkostninger Rente- og lejeomkostninger Afskrivninger Figur 2. Fordeling af omkostninger ved slagtesvineproduktion (over producerede slagtesvin) Business Check Svin 2012 Side 7

8 For slagtesvineproduktion udgør de samlede omkostninger 537 kr. pr. slagtesvin. Her udgør foderet 72 % af alle omkostninger, mens arbejdsomkostningerne kun udgør 6 %. Omkostninger til afskrivning og forrentning udgør 12 %. Omkostningsstrukturen er således langt fra identisk ved produktion af smågrise og produktion af slagtesvin. Spredning i fremstillingsprisen Som forventet er der en stor spredning i resultaterne. I figur 3, 4 og 5 er vist fremstillingsprisen for 7 kg, 30 kg og slagtesvin. I figurerne er fremstillingsprisen vist inkl. værdiændringer, se i øvrigt afsnittet Nøgletal og begreber. Samtidig illustrerer de vandrette linjer de gennemsnitligt opnåede smågrisepriser og afregningspriser for slagtesvin, som bedrifterne har opnået i Af resultaterne ses det at for 7 kg producenter, de store 30 kg producenter og de store slagtesvineproducenter, er det godt 60 % der har haft en fremstillingspris der ligger under den gennemsnitlige afregningspris i Størrelsen har altså betydning for fremstillingsprisen, da kur- Kr Sohold 7 kg 7 kg pris Fremstillingspris pr. 7 kg smågris Figur 3. Spredning i fremstillingsprisen for sohold med 7 kg % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kr Sohold 30 kg (u. 500) Sohold 30 kg (o. 500) 30 kg pris Fremstillingspris pr. 30 kg smågris Figur 4. Spredning i fremstillingsprisen for sohold med 30 kg grise % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Side 8 Business Check Svin 2012

9 verne for de mindre producenter ved både sohold og slagtesvin tydeligt ligger højere end kurverne for de større producenter. Det bemærkes dog, at en stor del af de små slagtesvineproducenter er soholdere, der også har slagtesvineproduktion i mindre omfang. For den enkelte bedrift er det væsentligt at kende elementerne i fremstillingsprisen, så man har en idé om hvilke af elementerne, det er muligt at ændre på, og i givet fald hvor stort potentialet er i forhold til de bedste. Kr Slagtesvin ( ) Slagtesvin ( ) Slagtesvin (o ) Afregningspris Fremstillingspris pr. kg slagtevægt % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 5. Spredning i fremstillingsprisen for slagtesvineproduktion. Business Check Svin 2012 Side 9

10 Enkeltbedrifters rangering på hovedposter Spredning i de primære resultat- og omkostningsgrupper kan vurderes ud fra tabel 3-5. Tabellerne er konstrueret, så de viser spredningen i omkostningernes niveau, i hver linje for sig. Tabellerne er baseret på resultaterne for 7 kg producenter, de store 30 kg producenter samt de store slagtesvineproducenter. Værdierne afspejler, hvor stor spredning der er inden for hvert af de viste områder. Det forventes ikke, at en bedrift skal befinde sig på 33 % niveauet i alle kategorier for dermed at tilhører bedste tredjedel. Idéen er, at hver hovedpost fra en given driftsgrensanalyse kan sammenlignes med skemaet, og man kan finde frem til, hvilket niveau den enkelte post er på, i forhold til hele gruppen. Tabel 3. Spredning i hovedposter ved produktion af 7 kg smågrise. Resultatet tættest på bedrift 25 er fremhævet med gråt. Procent Fravænnede smågrise pr. årsso Dækningsbidrag pr. årsso Krav til dækningsbidrag pr. årsso Kapacitetsomkostninger pr. årsso Kapitalomkostninger pr. årsso 33,0 31,9 30,6 30,1 30,0 29,6 29,3 29,0 28,6 26,8 26, Årets resultat pr. årsso Bundet kapital pr. årsso Fremstillingspris pr. smågris uden værdiændring Tabel 4. Spredning i hovedposter ved produktion af 30 kg smågrise (bedrifter med over 500 årssøer). Resultatet tættest på bedrift 34 er fremhævet med gråt. Procent Producerede smågrise pr. årsso Dækningsbidrag pr. årsso Krav til dækningsbidrag pr. årsso Kapacitetsomkostninger pr. årsso Kapitalomkostninger pr. årsso 32,5 31,8 30,2 29,7 29,4 28,8 28,3 27,8 27,1 25,3 23, Årets resultat pr. årsso Bundet kapital pr. årsso Fremstillingspris pr. smågris uden værdiændring Side 10 Business Check Svin 2012

11 Som eksempel er resultaterne, der ligger tættet på P67 -bedriften i hæftet, blevet markeret med gråt. P67 er den bedrift, der ligger tættest på 33 %-niveauet i årsresultat. Ud fra markeringerne er det tydeligt, at bedrift 34 i tabel 4, der målt på årsresultat lige nøjagtig er med i bedste tredjedel af bedrifterne, ikke placerer sig i bedste tredjedel på alle målepunkter. Kapacitetsomkostningerne ligger f.eks. på et gennemsnitligt niveau, mens dækningsbidraget er blandt de bedste 25 %. Dette viser tydeligt, at der er flere veje til at komme i den bedste tredjedel mht. resultatet, hvor der er betydelig variation mht. dækningsbidrag, krav til dækningsbidrag og de forskellige omkostninger. Tabel 5. Spredning i hovedposter ved produktion af slagtesvin (bedrifter med over producerede slagtesvin). Resultatet tættest på bedrift 30 er fremhævet med gråt. Procent Dækningsbidrag pr. slagtesvin Krav til dækningsbidrag pr. slagtesvin Kapacitetsomkostninger pr. slagtesvin Kapitalomkostninger pr. slagtesvin Årets resultat pr. slagtesvin Bundet kapital pr. slagtesvin Fremstillingspris pr. kg slagtesvin uden værdiændring ,79 10,89 11,37 11,51 11,62 11,85 12,00 12,11 12,35 12,86 13,14 Business Check Svin 2012 Side 11

12 Business Check Svin 2012 Sohold Sohold 7 kg Løbenummer - 70 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top Percentil P99 P96 P94 P90 P80 P74 P66 Antal årssøer Antal fravænnede smågrise Fravænnede smågrise pr. årsso 29,5 31,9 30,6 30,1 30,4 28,8 29,8 30,1 30,0 Nøgletal Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. årsso Gennemsnitlig betalt rente 3,4% 3,1% 3,5% 3,5% 3,4% 3,2% 3,1% 3,1% 3,5% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 5,2% 15,7% 52,3% 12,6% 11,9% 8,2% 13,2% 8,8% 8,2% Beregnet pris pr. fravænnet smågris Fremst.pris pr. smågris u. værdiændr Værdiændring pr. smågris Fremst.pris pr. smågris m. værdiændring Ændring i noteringen for et 0-resultat -0,32-1,90-2,23-1,74-1,61-1,48-1,24-0,97-0,80 Pris sojaskrå pr. kg 2,81 2,60 2,51 2,57 2,45 2,58 Pris tilskudsfoder sohold pr. kg 3,32 3,62 2,59 3,46 Pris tilskudsfoder smågrise pr. kg 7,27 7,96 6,52 8,36 7,72 Pris proteinblanding pr. kg 7,51 5,84 3,04 8,64 Pris smågriseblanding pr. kg 3,47 3,02 5,72 Pris færdigblanding søer pr. kg 2,08 1,92 1,99 2,04 1,85 2,05 Pris færdigblanding smågrise pr. kg 3,53 3,15 3,15 2,68 2,61 3,55 5,47 Side 12 Business Check Svin 2012

13 Specifikation af resultat Kr. pr. årsso Salg/overførte smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SOHOLD Business Check Svin 2012 Side 13

14 Business Check Svin 2012 Sohold Sohold 7 kg Løbenummer - 70 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Percentil P60 P51 P40 P30 P24 P19 P10 P4 Antal årssøer Antal fravænnede smågrise Fravænnede smågrise pr. årsso 29,5 29,6 30,0 29,5 26,7 31,5 28,2 25,1 31,4 Nøgletal Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. årsso Gennemsnitlig betalt rente 3,4% 3,5% 3,6% 3,4% 2,7% 4,5% 3,1% 3,3% 3,5% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 5,2% 10,6% 5,8% 3,3% 1,3% 1,6% 0,1% -1,4% -3,9% Beregnet pris pr. fravænnet smågris Fremst.pris pr. smågris u. værdiændr Værdiændring pr. smågris Fremst.pris pr. smågris m. værdiændring Ændring i noteringen for et 0-resultat -0,32-0,79-0,41 0,03 0,23 0,43 0,59 1,57 1,50 Pris sojaskrå pr. kg 2,81 3,94 2,75 Pris tilskudsfoder sohold pr. kg 3,32 2,84 2,91 3,15 3,13 Pris tilskudsfoder smågrise pr. kg 7,27 5,31 5,78 Pris proteinblanding pr. kg 7,51 3,70 8,72 Pris smågriseblanding pr. kg 3,47 3,40 Pris færdigblanding søer pr. kg 2,08 2,08 2,32 2,00 2,08 2,02 Pris færdigblanding smågrise pr. kg 3,53 3,01 3,57 4,74 2,60 4,66 2,59 3,00 Side 14 Business Check Svin 2012

15 Specifikation af resultat Kr. pr. årsso Salg/overførte smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SOHOLD Business Check Svin 2012 Side 15

16 Business Check Svin 2012 Sohold Sohold 30 kg - under 500 årssøer Løbenummer bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top Percentil P100 P99 P95 P90 P80 P76 P67 Antal årssøer Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 28,3 30,5 29,9 31,1 32,8 28,3 27,0 28,8 30,9 Gennemsnitsvægt på solgte smågrise Nøgletal Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. årsso Gennemsnitlig betalt rente 3,4% 2,8% 2,0% 2,0% 2,4% 2,4% 5,5% 3,5% 2,3% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 1,8% 11,3% 16,6% 10,4% 17,5% 8,3% 9,5% 6,9% 3,9% Beregnet pris pr. produceret smågris Fremst.pris pr. smågris u. værdiændr Værdiændring pr. smågris Fremst.pris pr. smågris m. værdiændring Ændring i noteringen for et 0-resultat 0,25-1,72-2,03-1,80-1,26-0,93-0,64-0,40-0,22 Pris sojaskrå pr. kg 2,82 2,94 1,50 3,46 3,02 Pris tilskudsfoder sohold pr. kg 3,25 2,94 2,98 2,55 Pris tilskudsfoder smågrise pr. kg 6,13 3,95 7,76 Pris proteinblanding pr. kg 7,42 8,60 3,91 Pris smågriseblanding pr. kg 3,28 2,92 2,92 3,01 Pris færdigblanding søer pr. kg 2,09 2,17 2,12 1,87 1,97 2,20 Pris færdigblanding smågrise pr. kg 3,30 2,82 2,80 2,83 2,55 2,68 2,80 2,19 Side 16 Business Check Svin 2012

17 Specifikation af resultat Kr. pr. årsso Salg/overførte smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SOHOLD Business Check Svin 2012 Side 17

18 Business Check Svin 2012 Sohold Sohold 30 kg - under 500 årssøer Løbenummer bedrifter i gruppen Gns. gruppen Percentil P60 P49 P40 P30 P26 P20 P10 P6 Antal årssøer Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 28,3 31,5 32,1 24,6 30,0 27,7 30,1 27,4 22,5 Gennemsnitsvægt på solgte smågrise Nøgletal Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. årsso Gennemsnitlig betalt rente 3,4% 5,2% 5,1% 3,5% 2,5% 3,2% 3,0% 2,8% 4,8% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 1,8% 5,3% 3,4% -1,1% -1,6% -5,8% -5,0% -4,9% -6,4% Beregnet pris pr. produceret smågris Fremst.pris pr. smågris u. værdiændr Værdiændring pr. smågris Fremst.pris pr. smågris m. værdiændring Ændring i noteringen for et 0-resultat 0,25-0,02 0,26 0,57 0,76 0,89 1,04 1,59 2,40 Pris sojaskrå pr. kg 2,82 4,19 2,94 2,41 2,91 2,56 2,87 Pris tilskudsfoder sohold pr. kg 3,25 2,83 Pris tilskudsfoder smågrise pr. kg 6,13 7,87 Pris proteinblanding pr. kg 7,42 9,73 8,75 8,68 8,86 7,65 Pris smågriseblanding pr. kg 3,28 2,60 1,74 Pris færdigblanding søer pr. kg 2,09 2,17 2,62 2,09 Pris færdigblanding smågrise pr. kg 3,30 5,02 2,60 2,86 2,72 Side 18 Business Check Svin 2012

19 Specifikation af resultat Kr. pr. årsso Salg/overførte smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SOHOLD Business Check Svin 2012 Side 19

20 Business Check Svin 2012 Sohold Sohold 30 kg - over 500 årssøer Løbenummer bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top Percentil P100 P99 P94 P90 P81 P75 P68 Antal årssøer Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 28,6 30,5 33,7 32,4 28,1 28,4 24,3 30,5 29,4 Gennemsnitsvægt på solgte smågrise Nøgletal Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. årsso Gennemsnitlig betalt rente 3,3% 3,1% 3,3% 3,5% 2,5% 2,3% 4,4% 4,4% 3,5% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 5,6% 20,4% 21,9% 35,6% 13,7% 18,9% 15,4% 8,5% 8,0% Beregnet pris pr. produceret smågris Fremst.pris pr. smågris u. værdiændr Værdiændring pr. smågris Fremst.pris pr. smågris m. værdiændring Ændring i noteringen for et 0-resultat -0,39-2,45-2,55-2,36-2,11-1,78-1,40-0,97-0,93 Pris sojaskrå pr. kg 2,72 2,56 2,37 2,33 Pris tilskudsfoder sohold pr. kg 3,11 3,81 3,02 4,86 2,74 2,79 Pris tilskudsfoder smågrise pr. kg 5,99 6,83 6,28 2,96 5,53 Pris proteinblanding pr. kg 6,78 9,23 8,34 Pris smågriseblanding pr. kg 3,27 2,94 3,57 Pris færdigblanding søer pr. kg 2,08 2,05 2,09 2,08 2,24 2,13 2,06 1,97 2,11 Pris færdigblanding smågrise pr. kg 3,05 2,84 2,95 2,98 2,76 2,70 2,55 Side 20 Business Check Svin 2012

21 Specifikation af resultat Kr. pr. årsso Salg/overførte smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SOHOLD Business Check Svin 2012 Side 21

22 Business Check Svin 2012 Sohold Sohold 30 kg - over 500 årssøer Løbenummer bedrifter i gruppen Gns. gruppen Percentil P60 P50 P40 P30 P25 P20 P11 P6 Antal årssøer Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 28,6 30,9 28,6 30,4 29,7 27,8 27,7 25,6 26,7 Gennemsnitsvægt på solgte smågrise Nøgletal Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. årsso Gennemsnitlig betalt rente 3,3% 3,5% 2,6% 3,7% 2,5% 3,2% 1,6% 3,5% 2,0% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 5,6% 6,5% 4,3% 4,6% 2,4% 2,6% 0,5% -1,3% -21,9% Beregnet pris pr. produceret smågris Fremst.pris pr. smågris u. værdiændr Værdiændring pr. smågris Fremst.pris pr. smågris m. værdiændring Ændring i noteringen for et 0-resultat -0,39-0,53-0,33-0,14 0,02 0,11 0,25 0,89 1,37 Pris sojaskrå pr. kg 2,72 3,25 2,53 2,85 Pris tilskudsfoder sohold pr. kg 3,11 4,22 3,49 2,78 3,03 2,79 Pris tilskudsfoder smågrise pr. kg 5,99 3,92 3,74 8,02 Pris proteinblanding pr. kg 6,78 3,50 8,72 Pris smågriseblanding pr. kg 3,27 3,45 Pris færdigblanding søer pr. kg 2,08 2,17 2,00 1,82 1,92 Pris færdigblanding smågrise pr. kg 3,05 3,89 3,02 4,65 2,63 2,87 2,58 Side 22 Business Check Svin 2012

23 Specifikation af resultat Kr. pr. årsso Salg/overførte smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SOHOLD Business Check Svin 2012 Side 23

24 Business Check Svin 2012 Slagtesvin Slagtesvin til producerede slagtesvin Løbenummer bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top Percentil P100 P98 P95 P90 P80 P75 P67 Antal producerede slagtesvin Slagtevægt Indsat vægt Nøgletal Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. slagtesvin Gennemsnitlig betalt rente 3,3% 2,8% 3,5% 2,5% 1,7% 3,2% 3,1% 1,9% 3,6% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad -2,8% 11,2% 14,4% 10,3% 8,4% 11,9% 4,1% 1,6% 1,3% Opnået afr.pris pr. kg slagtesvin solgt 11,93 12,17 11,88 12,43 11,53 11,93 11,83 11,29 11,81 Beregnet afr.pris pr. kg slagtesvin prod. 11,74 11,87 11,46 11,27 11,26 11,77 11,31 11,46 11,71 Fremst.pris pr. kg sl.svin u. værdiændr. 12,49 11,14 10,44 10,62 10,84 11,52 11,35 11,68 11,97 Værdiændring pr. kg slagtesvin produceret 0,17 0,19 0,19 0,18 0,16 0,19 0,16 0,20 0,08 Fremst.pris pr. kg sl.svin m. værdiændr. 12,32 10,95 10,25 10,44 10,68 11,33 11,19 11,48 11,89 Ændring i noteringen for et 0-resultat 1,19-1,83-2,51-1,70-1,21-0,90-0,26 0,05 0,37 Pris sojaskrå pr. kg 2,69 2,86 2,40 2,89 2,47 Pris tilskudsfoder slagtesvin pr. kg 3,12 3,39 4,56 3,46 3,10 Pris proteinblanding pr. kg 7,06 6,22 9,19 3,25 9,39 Pris færdigblanding slagtesvin pr. kg 2,06 2,07 2,07 1,88 2,21 2,01 Side 24 Business Check Svin 2012

25 Specifikation af resultat Salg af slagtesvin Køb af smågrise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SLAGTESVIN Business Check Svin 2012 Side 25

26 Business Check Svin 2012 Slagtesvin Slagtesvin til producerede slagtesvin Løbenummer bedrifter i gruppen Gns. gruppen Percentil P60 P49 P40 P31 P24 P20 P10 P5 Antal producerede slagtesvin Slagtevægt Indsat vægt Nøgletal Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. slagtesvin Gennemsnitlig betalt rente 3,3% 2,9% 3,9% 3,5% 3,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad -2,8% -1,4% -8,7% -2,2% -4,4% -5,0% -8,2% -18,0% -9,8% Opnået afr.pris pr. kg slagtesvin solgt 11,93 11,76 11,89 12,12 11,93 11,88 11,92 12,78 12,22 Beregnet afr.pris pr. kg slagtesvin prod. 11,74 12,11 11,82 14,37 11,91 11,35 12,34 12,15 11,39 Fremst.pris pr. kg sl.svin u. værdiændr. 12,49 12,51 12,56 15,20 13,01 12,52 13,48 14,36 13,82 Værdiændring pr. kg slagtesvin produceret 0,17 0,07 0,22 0,13 0,23 0,21 0,16 0,24 0,02 Fremst.pris pr. kg sl.svin m. værdiændr. 12,32 12,44 12,34 15,07 12,78 12,31 13,32 14,12 13,80 Ændring i noteringen for et 0-resultat 1,19 0,68 1,08 1,46 1,78 2,00 1,93 4,10 5,14 Pris sojaskrå pr. kg 2,69 2,71 2,56 Pris tilskudsfoder slagtesvin pr. kg 3,12 3,63 3,28 Pris proteinblanding pr. kg 7,06 5,06 Pris færdigblanding slagtesvin pr. kg 2,06 2,02 2,03 2,31 2,03 1,99 2,23 2,07 Side 26 Business Check Svin 2012

27 Specifikation af resultat Kr. pr. produceret slagtesvin Salg af slagtesvin Køb af smågrise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SLAGTESVIN Business Check Svin 2012 Side 27

28 Business Check Svin 2012 Slagtesvin Slagtesvin til producerede slagtesvin Løbenummer - 99 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top Percentil P99 P96 P95 P89 P79 P75 P67 Antal producerede slagtesvin Slagtevægt Indsat vægt Nøgletal Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. slagtesvin Gennemsnitlig betalt rente 3,2% 2,9% 3,0% 2,5% 3,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,9% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 1,8% 16,2% 14,3% 13,1% 11,9% 13,1% 5,0% 4,3% 3,9% Opnået afr.pris pr. kg slagtesvin solgt 12,01 12,09 12,49 11,99 12,33 11,99 12,42 11,76 11,96 Beregnet afr.pris pr. kg slagtesvin prod. 11,74 11,97 11,82 11,96 12,16 11,26 12,42 10,85 11,67 Fremst.pris pr. kg sl.svin u. værdiændr. 12,03 11,13 10,98 11,34 11,61 10,98 12,34 10,75 11,82 Værdiændring pr. kg slagtesvin produceret 0,14 0,15 0,18 0,09 0,10 0,20 0,17 0,12 0,20 Fremst.pris pr. kg sl.svin m. værdiændr. 11,88 10,98 10,80 11,25 11,51 10,78 12,17 10,63 11,62 Ændring i noteringen for et 0-resultat 0,26-2,02-2,07-1,49-1,37-1,03-0,51-0,43-0,10 Pris sojaskrå pr. kg 2,64 2,69 2,93 Pris tilskudsfoder slagtesvin pr. kg 3,04 3,24 2,91 2,85 3,05 2,96 Pris proteinblanding pr. kg 6,74 5,66 Pris færdigblanding slagtesvin pr. kg 2,06 2,12 2,22 1,95 1,89 2,40 1,80 Side 28 Business Check Svin 2012

29 Specifikation af resultat Kr. pr. produceret slagtesvin Salg af slagtesvin Køb af smågrise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SLAGTESVIN Business Check Svin 2012 Side 29

30 Business Check Svin 2012 Slagtesvin Slagtesvin til producerede slagtesvin Løbenummer - 99 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Percentil P60 P49 P40 P30 P24 P20 P9 P5 Antal producerede slagtesvin Slagtevægt Indsat vægt Nøgletal Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. slagtesvin Gennemsnitlig betalt rente 3,2% 2,9% 3,5% 2,7% 2,0% 3,3% 4,4% 3,7% 2,5% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 1,8% 2,6% 1,5% -3,6% -2,1% -0,5% -5,4% -3,6% -5,9% Opnået afr.pris pr. kg slagtesvin solgt 12,01 11,52 11,95 12,11 12,04 11,63 12,17 11,68 11,80 Beregnet afr.pris pr. kg slagtesvin prod. 11,74 11,13 11,34 11,24 12,09 12,29 14,28 11,53 11,50 Fremst.pris pr. kg sl.svin u. værdiændr. 12,03 11,31 11,64 11,81 12,69 12,52 13,97 12,61 12,86 Værdiændring pr. kg slagtesvin produceret 0,14 0,15 0,14 0,28 0,25-0,27-0,87 0,28 0,27 Fremst.pris pr. kg sl.svin m. værdiændr. 11,88 11,16 11,50 11,53 12,44 12,79 14,84 12,33 12,59 Ændring i noteringen for et 0-resultat 0,26 0,05 0,32 0,61 0,74 0,98 1,15 1,70 2,23 Pris sojaskrå pr. kg 2,64 2,54 2,61 Pris tilskudsfoder slagtesvin pr. kg 3,04 3,05 2,76 2,66 2,74 3,03 Pris proteinblanding pr. kg 6,74 6,56 Pris færdigblanding slagtesvin pr. kg 2,06 2,08 2,12 2,13 1,95 Side 30 Business Check Svin 2012

31 Specifikation af resultat Kr. pr. produceret slagtesvin Salg af slagtesvin Køb af smågrise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SLAGTESVIN Business Check Svin 2012 Side 31

32 Business Check Svin 2012 Slagtesvin Slagtesvin - over producerede slagtesvin Løbenummer - 90 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top Percentil P100 P99 P94 P89 P80 P74 P68 Antal producerede slagtesvin Slagtevægt Indsat vægt Nøgletal Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. slagtesvin Gennemsnitlig betalt rente 3,2% 2,9% 2,4% 3,5% 2,7% 1,7% 3,5% 3,5% 3,4% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 5,0% 17,4% 18,9% 42,9% 13,1% 11,3% 15,6% 12,9% 8,1% Opnået afr.pris pr. kg slagtesvin solgt 12,07 12,10 12,90 11,31 12,54 12,23 12,36 11,99 12,47 Beregnet afr.pris pr. kg slagtesvin prod. 11,87 12,56 12,78 14,48 12,28 12,31 12,07 12,34 12,23 Fremst.pris pr. kg sl.svin u. værdiændr. 11,90 11,47 11,43 13,25 11,28 11,58 11,60 12,00 11,97 Værdiændring pr. kg slagtesvin produceret 0,19 0,17 0,13 0,16 0,13 0,17 0,17 0,22 0,18 Fremst.pris pr. kg sl.svin m. værdiændr. 11,71 11,30 11,30 13,09 11,15 11,41 11,43 11,78 11,79 Ændring i noteringen for et 0-resultat -0,34-2,68-3,16-3,06-2,37-1,89-1,29-1,18-0,97 Pris sojaskrå pr. kg 2,76 2,83 2,88 3,15 2,60 Pris tilskudsfoder slagtesvin pr. kg 2,88 2,78 3,01 2,81 2,65 Pris proteinblanding pr. kg 6,53 5,45 6,82 5,36 8,87 Pris færdigblanding slagtesvin pr. kg 2,00 2,20 2,07 1,89 1,93 Side 32 Business Check Svin 2012

33 Specifikation af resultat Kr. pr. produceret slagtesvin Salg af slagtesvin Køb af smågrise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SLAGTESVIN Business Check Svin 2012 Side 33

34 Business Check Svin 2012 Slagtesvin Slagtesvin - over producerede slagtesvin Løbenummer - 90 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Percentil P60 P49 P40 P30 P24 P20 P11 P6 Antal producerede slagtesvin Slagtevægt Indsat vægt Nøgletal Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. slagtesvin Gennemsnitlig betalt rente 3,2% 3,2% 3,2% 3,5% 3,5% 2,7% 1,6% 3,5% 2,6% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 5,0% 6,4% 4,7% 3,6% 1,9% 0,6% -4,3% -3,3% -3,0% Opnået afr.pris pr. kg slagtesvin solgt 12,07 12,01 11,96 12,19 12,04 12,16 12,13 12,13 12,23 Beregnet afr.pris pr. kg slagtesvin prod. 11,87 10,96 11,24 11,74 11,67 12,16 11,71 12,06 12,23 Fremst.pris pr. kg sl.svin u. værdiændr. 11,90 10,97 11,29 11,90 12,01 12,49 12,27 12,86 13,02 Værdiændring pr. kg slagtesvin produceret 0,19 0,34 0,17 0,17 0,18 0,11 0,18 0,26 0,08 Fremst.pris pr. kg sl.svin m. værdiændr. 11,71 10,63 11,12 11,73 11,83 12,38 12,09 12,60 12,94 Ændring i noteringen for et 0-resultat -0,34-0,67-0,24-0,02 0,33 0,46 0,79 1,10 1,43 Pris sojaskrå pr. kg 2,76 2,57 2,84 2,72 Pris tilskudsfoder slagtesvin pr. kg 2,88 2,82 2,55 Pris proteinblanding pr. kg 6,53 Pris færdigblanding slagtesvin pr. kg 2,00 1,96 1,96 2,01 1,93 1,93 0,18 Side 34 Business Check Svin 2012

35 Specifikation af resultat Kr. pr. produceret slagtesvin Salg af slagtesvin Køb af smågrise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SLAGTESVIN Business Check Svin 2012 Side 35

36 Nøgletal og begreber Percentil Percentilen viser, hvor bedriften befinder sig i forhold til hele gruppens resultat. P100 er den bedste i gruppen. P90 viser, at der er 10 % af bedrifterne, der opnår et bedre resultat osv. P67 viser, at der er 33 % af bedrifterne, der opnår et bedre resultat. Dermed viser P67 også hvilket niveau man skal opnå for at være blandt den bedste tredjedel. Ejeraflønning Beregnet lønomkostning til den ulønnede arbejdstid i produktionen. En ejers samlede arbejdsindsats aflønnes med kr. Dette korrigeres for indtægter uden for bedriften, hvorefter der fordeles mellem mark og stald. Såfremt der er flere ejere, eksempelvis i I/S er eller ved fuldtids medhjælpende ægtefælle, aflønnes første ejer med kr. og de resterende med kr. Renteomkostninger af bundet kapital Renteomkostningen beregnes på baggrund af den gennemsnitlige betalte rente og bundet kapital. Renten ganges med den samlede kapital bundet i svineproduktionen. Årets resultat Årets resultat er det beløb, der er tilbage efter, at alle inputfaktorer er blevet aflønnet, herunder ejeraflønning og aflønning af al bundet kapital i svineproduktion. Dog er der ikke taget højde for omkostninger til anskaffelse af jord og udbringning af gylle. Det vil sige, at Årets resultat er restbeløbet til risiko, anskaffelse af jord samt overskud. Fravænnede grise Ved 7 kg producenter er nøgletallet antal grise pr. årsso beregnet ud fra antal fravænnede grise. Producerede smågrise Ved 30 kg producenter beregnes antal grise pr. årsso ud fra det samlede antal producerede smågrise, da ikke alle producenter her har registreret antal fravænnede grise. Krav til dækningsbidrag Dette er beregnet som summen af kapacitets- og kapitalomkostninger. Beløbet er angivet med positivt fortegn. Foderomkostning De samlede omkostninger til korn, råvarer, tilskudsfoder, færdigblanding og andet foder. Arbejdsomkostninger Summen af lønomkostninger til ansat medhjælp og ejerløn. Tallet viser dermed den beregnede arbejdsomkostning i so- eller slagtesvineproduktionen. Beløbet er angivet med positivt fortegn. Afskrivninger Den andel af kravet til dækningsbidrag, der kommer fra afskrivninger på bygninger og inventar. Beløbet er angivet med positivt fortegn. Bundet kapital pr. enhed (so eller slagtesvin) Den bundne kapital består af afskrivningsgrundlaget for bygninger, inventar, besætning, beholdninger og andelskapital. For alle aktiver er der tale om værdierne på ultimo tidspunktet. Bundet kapital til gylleopbevaring indgår, mens grej til udbringning af gylle er en omkostning for marken. Siloer mv., der anvendes til opbevaring af foder, er en del af den bundne kapital i den animalske produktion. Gennemsnitlig betalt rente Denne rente bruges til beregning af renteomkostningerne på den investerede kapital. Renten er individuel og beregnet på baggrund af bedriftens renteudgift divideret med gennemsnitlige gæld over året. Renteudgiften er de samlede renteudgifter på bedriften i Resultatkorrektion ved 4 % rente Angiver hvor meget renteomkostningerne af investeret kapital skal korrigeres, hvis renteomkostningen skal svare til en rente på 4 %. Et positivt beløb betyder, at renteomkostninger ville have været mindre, hvis renten havde været 4 %. Afkastningsgrad Afkastningsgraden er det nøgletal, der er bedst sammenligneligt med andre erhverv. Det angiver, hvem der har været bedst til at aflønne den indsatte kapital. Afkastningsgraden er defineret som årets resultat før renteomkostninger af bundet kapital divideret med bundet kapital. Beregnet pris pr. fravænnet/produceret smågris For grupperne med sohold er det mest hensigtsmæssigt at beregne hvilken pris der er opnået pr. fravænnet/produceret smågris, i stedet for at anvende den af bedriften angivne salgspris. En beregnet pris anvendes, fordi der på mange bedrifter både bliver solgt og overført grise til videre opfedning. Side 36 Business Check Svin 2012

37 Opnået afregningspris pr. kg slagtesvin Først er der vist afregningsprisen pr. kg solgt slagtesvin, der er baseret på en pris pr. solgt slagtesvin, divideret med slagtevægten. Dernæst er der vist den beregnede afregningspris pr. produceret kg slagtesvin, der er baseret på indtjeningen fra salg af slagtesvin pr. produceret slagtesvin, divideret med slagtevægten. Det er den beregnede afregningspris pr. produceret slagtesvin der kan sammenlignes direkte med fremstillingsprisen. Fremstillingspris (pr. smågris hhv. pr. kg slagtevægt) Fremstillingsprisen beregnes som summen af alle omkostninger fratrukket salg af slagtesøer, besætningsforskydning mv., dvs. prisen ved at fremstille en gris eller et kg svinekød. Ændring i notering for et nulresultat Her angives hvor meget noteringen kan falde (eller skal stige) for at årets resultat bliver nul. Det vil sige, hvad den enkelte bedrift kan tåle i ændring i afregningspris pr. kg slagtesvin for at produktionen, efter alt er aflønnet, går i nul. Ved beregningen er der taget højde for so-, smågrise- og slagtesvineholdets andel af noteringsændringen (forholdet er hhv. 27, 15 og 39 ud af 81 kg). For slagtesvineproducenterne er der taget højde for, at der ved en ændret notering også er en ændret indkøbspris på smågrise. Der er ligeledes taget højde for vægtene på de indsatte grise og de solgte slagtesvin. For sohold 7 kg er der delt med fravænnede grise pr. årsso, for sohold 30 kg er der delt med producerede smågrise pr. årsso, mens der ved slagtesvin er delt med slagtevægt. En positiv angivelse betyder, at noteringen skal stige for at resultatet går i nul, hvorimod en negativ angivelse betyder, at man kan tåle et fald i noteringen. Fremstillingsprisen er vist både med og uden værdiændringer på besætningen, således at uden værdiændring er en stigning i statusværdi fra primo til ultimo ikke medregnet i fremstillingsprisen. Foderpriser Der er indhentet prisoplysninger for udvalgte fodertyper/ - råvarer. Foderprisoplysninger er kun vist for dem der har informationen, og kun priser inden for et realistisk interval er medtaget. I specifikationen af resultatet er værdiændringen medtaget i besætningsforskydningen, der således består af både mængdeog værdiændring. Business Check Svin 2012 Side 37

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2013 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Formål Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin FORMÅL Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes fokus på én driftsgren ad gangen.

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og SEGES P/S. Redaktion

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check Slagtekyllinger 2013 med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business

Læs mere

Business Check Slagtekyllinger 2012

Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem.

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion 2013 med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Hæftet er produceret af SEGES P/S på baggrund af driftsgrensanalyser udarbejdet og indberettet

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NOTAT NR. 1840 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 6. Februar 2018

Økonomi for griseproducenter. 6. Februar 2018 Økonomi for griseproducenter 6. Februar 2018 2 2017 i sohold Styrk dig til fremtiden Økonomi for griseproducenter 2017 ved slagtesvin Priser og marked Hvordan er det gået svineproducenterne? Sohold, salg

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 131 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne oplevede i 2007 det økonomisk værste år i meget lang tid. Det dårlige resultat er en kombination af lavere indtægter, højere omkostninger og faldende besætningsværdier.

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter De seneste år har der været et stort fald i antallet af integrerde bedrifter. Til gengæld stiger produktionsomfanget støt. >> Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi

Læs mere

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne for slagtesvineproducenterne er forbedret i 2011, bl.a. på grund af stigende priser på svinekød. > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018 SAGRO Svin Økonomikonference 2018 Noteringen 2015-2017 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Opnået Prognose

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2014 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

ABC i svineproduktionen

ABC i svineproduktionen ABC i svineproduktionen - tabelsamling Af Arne Oksen, VFL og Brian Oster Hansen, VSP Indledning Denne tabelsamling indeholder en opgørelse af ti svinebedrifters ABC-fordeling af omkostninger for året 2011.

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019 Økonomi for griseproducenter 5. Februar 2019 Økonomi og produktion grise Prisudvikling Udvikling i totaløkonomi og driftsgrene Sohold Slagtesvin DB hvad har betydning Foder med majs Smågrisepris Korrektion

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER NOTAT NR. 1532 Rentabiliteten i svineproduktionen er et mål for, hvordan temperaturen er i erhvervet. I forventes der en negativ rentabilitet på 81 kr. pr.

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019 SAGRO Svin Økonomikonference 2019 Noteringen 2016-2018 12,0 11,5 2016 2017 2018 11,0 10,5 10,49 10,00 10,0 9,69 9,68 9,5 9,0 9,49 9,06 8,67 8,5 8,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 4 9 14 19 24 29 34 39

Læs mere

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter.

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Regnskabsresultater 2017

Regnskabsresultater 2017 Regnskabsresultater 2017 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 1 bedrift er udskiftet siden sidste år. Et bredt udsnit af både store og små, søer og slagtesvin.

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1223 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på -41 kr. pr. slagtesvin, en forbedring på 41 kr. i forhold til. Der forventes

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Produktionsøkonomi Svin 211 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug

Læs mere

Analyse af svineregnskaber 2013

Analyse af svineregnskaber 2013 Årsmøde for svineproducenter 26. februar 2014 Analyse af svineregnskaber 2013 Regnskabsresultater 2013 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2014 (2014-2015) 26. februar 2014 Driftsøkonom Finn Skotte

Læs mere

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær SVINE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær Svineproducent i Danmark 2017 106 svineregnskaber fra LMO, LandboSyd, SAGRO & LandboNord. Sohold 7 kg & 30 kg Slagtesvin

Læs mere

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr.

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr. 47 5. Svin Opgave 5.1. Dækningsbidrag i sohold En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager. Der foreligger følgende oplysninger for et regnskabsår: Produktionsomfang

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER NOTAT NR. 1501 Rentabiliteten i den danske svineproduktion bliver kraftigt forværret i. Den dårlige rentabilitet for svineproducenterne skyldes en lav slagtesvinenotering

Læs mere

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Fremstillingspris skind V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen 1 Tjente vi Super egentlig hammerslag, penge på det men hammerslag? 2. november 2016 Dagsorden Hvad er fremstillingspris Forskellige nøgletal

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2018 Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 Nøgletal kartoffelavler 2018 2017 Avl vårbyg pr. ha 50 hkg 58 hkg Pris pr. hkg. solgt byg 135 kr. 118 kr. Avl stivelsekartofler pr.

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE

ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE NOTAT NR. 1135 Resultatet af primær drift er forbedret med 422 kr. pr årsso ved produktion af egne polte sammenlignet med indkøbte polte. Baseret på analyse af smågriseproducenters

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 208 NOTAT NR. 84 Forventning om lave afregningspriser for svinekød for 208 og 209 samt forventning om stigende foderpriser forringer rentabiliteten i svineproduktionen.

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 NOTAT NR. 1802 Faldende afregningspriser medfører forværret rentabilitet i svineproduktionen i 2018. Tendensen ser ud til at forsætte ind i 2019. INSTITUTION:

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION NOTAT NR. 1302 Store svineproducenter opnår stordriftsfordele, hvilket skyldes både lavere omkostninger og bedre produktivitet. Analysen identificerer de størrelsesøkonomiske

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Agro Food Park 15 Skejby DK 8200 Aarhus N T +45 8740 5000 F +45 8740 5010 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2012 Produktionsøkonomi Svin 2012 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2012 Forfattere Forfattere

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE DB-TJEK SLAGTESVIN NOTAT NR. 324 DB-tjek opgørelserne er analyseret for forklarende faktorer for dækningsbidrag og omkostninger over perioden 2004 til og med 202. Der er fundet en række variabler, som

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter NOTAT NR. 1028 Investeringer på svinebedrifterne faldt med godt kr. 4 mia. fra 2008 til 2009. Svineproducenten investerede i gns. kr. 347.000 i jord og fast ejendom, kr. 247.000 i driftsbygninger, kr.

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE

SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE Støttet af: SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE NOTAT NR. 1344 Økonomien kan forbedres med omkring 1 mio. kr. ved at udvide soholdet og samle fem lokaliteter på et eller to steder. Det er muligt at sænke

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 NOTAT NR. 1421 Selvom DB pr. slagtesvin var lavt i første halvår, var der stor hjemmeblanderfordel og stordriftsfordel, hvilket har holdt hånden

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere