Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring /SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i fleksjob og på ledighedsydelse samt personer på førtidspension. I flere af figurerne foretages sammenligning med klyngekommunerne. Klyngerne varierer i forhold til ydelserne. J. nr..1.a26 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse A-dagpenge...3 Figur 1.1 Antal a-dagpengemodtagere pr. 1. borgere... 3 Figur 1.2 Antal forløb fordelt på varighed i uger Kontanthjælp...5 Figur 2.1 Antal kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere... 5 Figur 2.2 Antal fuldtidspersoner... 5 Figur 2.3 Antal forløb fordelt på varighed i år... 6 Figur 2.4 Antal borgere på uddannelseshjælp... 6 Kommentarer til figur 2.1, 2.2, 2.3 og Sygedagpenge...8 Figur 3.1 Antal sygedagpengemodtagere pr. 1. borgere mellem år... 8 Figur 3.2 Antal forløb fordelt på varighed i uger Fleksjob og ledighedsydelse...1 Figur 4.1 Antal modtagere af ledighedsydelse pr. 1. borgere... 1 Figur 4.2 Antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse... 1 Figur 4.3 Gennemsnitlig varighed i uger Førtidspension...13 Figur 5.1 Antal førtidspensionister pr. 1. borgere Figur 5.2 Antal fuldtidspersoner Tema: Ressourceforløb...15 Figur 6.1 Antal fuldtidspersoner på ressourceforløb Tema: Ungeledighed...17 Figur 7.1 Ledige unge ift. klyngen Figur 7.2 Udvikling i ledige unge ift. klyngen Figur 7.3 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere pr. 1. borgere (16-29 år) Tabel 7.1 Udvikling i ungeledigheden i Tabel 7.2 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere pr. 1. borgere (16-29 år)... 2 J. nr..1.a26 2

3 1. A-dagpenge Figur 1.1 Antal a-dagpengemodtagere pr. 1. borgere Antal ledige a-dagpengemodtagere pr. 1. borgere (16-66 årige) Gladsaxe i forhold til klyngekommuner ,6 22,4 23,8 23,6 23,4 23,4 24,7 25, 24,4 22,7 22,6 23, 21, jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngerne Opdateret: SIMJAC Klyngekommunerne: Egedal, Furesø, Glostrup, Herlev, Hillerød og Lejre. Figur 1.2 Antal forløb fordelt på varighed i uger Antal A-dagpengeforløb fordelt på varighed Kun forløb der fortsat var aktive på de enkelte måneders sidste dag er medregnet i månedsopgørelsen jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul uger uger 4 + uger Kilde: og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC J. nr..1.a26 3

4 Kommentarer til figur 1.1 og 1.2 Figur 1.1 viser antallet af a-dagpengemodtagere i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Fra juli 213 til februar 214 er antallet af A-dagpengemodtagere (pr. 1. borgere mellem år) overordnet set steget, mens det er faldet fra februar 214 til juli 214. Der er 2,2 færre a- dagpengemodtagere pr. 1. borgere, hvis man sammenligner juli 213 med juli 214. De seneste 13 måneder har Gladsaxe haft flere A-dagpengemodtagere end klyngekommunerne. Figur 1.2 viser antallet af a-dagpenge forløb fordelt på periodelængderne. Den overordnede tendens følger opgørelsen over fuldtidspersoner (figur 1.1). Der er således sket et fald i antallet af forløb i 214. Faldet skyldes primært en reduktion i antallet af forløb med en varighed på uger, der faldet fra 419 forløb i januar 214 til 255 i juli 214. Antallet af forløb med en varighed på -13 uger har i 214 svinget, men der er en markant nedgang fra juni 214 til juli 214 på 76 forløb. Den faldende tendens gælder ikke forløb på 4+ uger, der er steget med 14 forløb fra januar 214 til juli 214. Fra juli 213 til juli 214 er der samlet set et fald på 125 forløb. J. nr..1.a26 4

5 2. Kontanthjælp Figur 2.1 Antal kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere ,7 43, 42,4 42,7 43,9 43,2 Antal ledige kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 31,3 31,4 31,1 29,8 3,1 29,6 28,5 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngerne Opdateret: SIMJAC Klyngekommunerne: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Figur 2.2 Antal fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Opdelt på jobparat og aktivitetsparat jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 Aktivitetsparat Jobparat Opdateret: SIMJAC J. nr..1.a26 5

6 Figur 2.3 Antal forløb fordelt på varighed i år 18 Antal kontanthjælpsforløb fordelt på varighed Kun forløb der fortsat var aktive på de enkelte måneders sidste dag er medregnet i månedsopgørelsen jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 Under 1 år 1-2 år Over 2 år Kilde: Opdateret: SIMJAC Figur 2.4 Antal borgere på uddannelseshjælp Fuldtidspersonerunder 3 år på uddannelseshjælp - pr. 1. borgere (16-29 år) Gladsaxe ift. klyngen Opdelt på kategorierne: Åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat ,8 46,4 45,5 47,7 47,7 47,8 47,6 49,8 46,1 5,3 46,8 51,5 41,7 45, ,2 27, 18,5 28,5 2,6 29,1 2,5 3,4 19,8 3,5 2, 3,7 19,2 29, ,3 14,7 18, 14,5 9,8 4,4 9,8 4,6 9,2 4,6 9,2 4,9 7,2 3,8 5 11,3 4,7 9,1 4,7 17,3 14,3 17,3 14,8 17,2 15,2 17,6 15,9 15,3 12,6-5 GLX Klynge GLX Klynge GLX Klynge GLX Klynge GLX Klynge GLX Klynge GLX Klynge jan-14 jan-14 feb-14 feb-14 mar-14 mar-14 apr-14 apr-14 maj-14 maj-14 jun-14 jun-14 jul-14 jul-14 Åbenlyst uddannelsesparat Uddannelsesparat Aktivitetsparat Kilde: Opdateret: SIMJAC Klyngekommunerne: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. J. nr..1.a26 6

7 Kommentarer til figur 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4 Det bemærkes, at der i figur 2.1, 2.2 og 2.3 er et databrud som følge af kontanthjælpsreformen pr. 1/1 214, der medførte, at unge ledige under 3 år uden en kompetencegivende uddannelse fra 1. januar 214 overgik til uddannelseshjælp. Udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er opgjort særskilt i figur 2.4. Figur 2.1 viser, at der har været en faldende tendens i antallet af kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere i 214. I januar 214 er der således 31,3 kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere, mens det i juli 214 er reduceret til 28,5 kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere. Gladsaxe har en højere andel af kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere end klyngekommunerne, men forskellen er reduceret fra januar 214 til juli 214. Figur 2.2 viser antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp i Gladsaxe opdelt på jobparate og aktivitetsparate. I 214 er der en faldende tendens, der er lig tendensen i figur 2.1. Der er således sket en reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere på sammenlagt 1 fuldtidspersoner fra januar 214 til juli 214. Dette fald skyldes både en reduktion i antallet af jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er faldet med henholdsvis 37 fuldtidspersoner og 63 fuldtidspersoner fra januar 214 til juli 214. I juli 214 er der 496 borgere på uddannelseshjælp i Gladsaxe. Når dette lægges sammen med antallet af kontanthjælpsmodtagere i juli 214, er der 222 færre borgere på kontantog uddannelseshjælp, sammenlignet med antallet af kontanthjælpsmodtagere i juli 213. Varigheden af kontanthjælpsforløb vises i figur 2.3. De seneste 13 måneder er det samlede antal af forløb faldet fra til 1.194, hvilket blandt andet skyldes kontanthjælpsreformen. Antallet af forløb er faldet i 214 fra 1.38 i januar til i juli svarende til en reduktion på 114 forløb. Dette fald skyldes en reduktion i antallet af forløb under 1 år, der er faldet med 145 forløb fra januar 214 til juli 214. I samme periode har der været en stigning på 22 forløb med en varighed på mellem 1 og 2 år, mens antallet af forløb på over 2 år er stort set uændret. I figur 2.4 ses antallet af borgere under 3 år, som er på uddannelseshjælp. Fra januar 214 til marts 214 er der en stigning i andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, mens der fra juni 214 til juli 214 er et fald. Ser man på udviklingen fra januar 214 til juli 214, så er gruppen af åbenlyst uddannelsesparate og gruppen af aktivitetsparate blevet større, mens der er færre i gruppen af uddannelsesparate. Sammenlignet med klyngekommunerne har Gladsaxe Kommune færre modtagere af uddannelseshjælp. Opdelt på visitationsgrupper fremgår det, at Gladsaxe især har færre aktivitetsparate unge, men til gengæld har flere uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate. J. nr..1.a26 7

8 3. Sygedagpenge Figur 3.1 Antal sygedagpengemodtagere pr. 1. borgere mellem år , 14,7 Antal sygedagpengemodtagere pr. 1. borgere (16-66 årige) Gladsaxe i forhold til klyngen 15,6 16,6 17,6 17,7 17,9 17,9 17,2 16,7 16,8 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 16,2 14,1 Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngerne Opdateret: SIMJAC Klyngekommunerne: Ballerup, Fredensborg, Fuersø, Hillerød og Roskilde. Figur 3.2 Antal forløb fordelt på varighed i uger Antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed Kun forløb der fortsat var aktive på de enkelte måneders sidste dag er medregnet i månedsopgørelsen jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul uger uger uger 4-52 uger Over 52 uger I alt Kilde: Opdateret: SIMJAC J. nr..1.a26 8

9 Kommentarer til figur 3.1 og 3.2 Figur 3.1 viser antallet af sygedagpengemodtagere pr. 1. borgere (16-66 år). I 213 er der en stigende tendens i antallet af sygedagpenge modtagere, der stiger fra 15, pr. 1. borgere i juli 213 til 17,7 i december 213. I 214 har der derimod været en kraftigt faldende tendens, da antallet af sygedagpengemodtagere er reduceret fra 17,9 sygedagpengemodtagere pr. 1. borgere i januar 214 til 14,1 sygedagpengemodtagere pr. 1. borgere i juli 214. Gladsaxe Kommune har generelt færre sygedagpengemodtagere end klyngekommunerne, og forskellen mellem Gladsaxe Kommune og klyngen stiger fra maj 214 til juli 214. Fremadrettet må det dog forventes, at forskellen bliver mindre, da Gladsaxe Kommune har relativt færre sygedagpengemodtagere ift. klyngen, og derfor formentlig ikke vil opleve den samme reduktion i antallet af sygedagpengemodtagere, der følger af sygedagpengereformen. I figur 3.2 ses, at antallet af sygedagpengeforløb mellem 4-52 uger ligger forholdsvis konstant med omkring 5 sygemeldt. De øvrige sygedagpengeforløb er samlet set faldet i perioden. Ser man på kurven for i alt, så viser den en stigende tendens til og med november 213, mens der herefter har været en nedadgående tendens til juli 214 (med undtagelse af januar 214). J. nr..1.a26 9

10 4. Fleksjob og ledighedsydelse Figur 4.1 Antal modtagere af ledighedsydelse pr. 1. borgere 6, Antal ledighedsydelsemodtagere pr. 1. borgere (16-66 årige) Gladsaxe i forhold til klyngekommuner 5, 4, 3, 3,2 3,2 3, 3,1 3, 3,2 3,2 3,2 3,1 3, 3, 2,8 3,1 2, 1,, jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngerne Opdateret: SIMJAC Klyngekommunerne: Dragør/Tårnby, Hvidovre, Fredensborg, Ringsted, Hedensted, Odder, Skanderborg, Aarhus og Rebild Figur 4.2 Antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse 6 5 Antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 Fleksjob Ledighedsydelse Opdateret: SIMJAC J. nr..1.a26 1

11 Figur 4.3 Gennemsnitlig varighed i uger 9 Antal ledighedsydelsesforløb fordelt på varighed jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 Gladsaxe: under 3 måneder Gladsaxe: 3-12 måneder Gladsaxe: over 12 måneder Klyngerne: under 3 måneder Klyngerne: 3-12 måneder Klyngerne: over 12 måneder Opdateret: SIMJAC J. nr..1.a26 11

12 Kommentarer til figur 4.1, 4.2 og 4.3 Figur 4.1 viser antallet af ledighedsydelsesmodtagere pr. 1. borgere (16-66 år). Over hele perioden ligger antallet af ledighedsydelsesmodtagere pr. 1. borgere relativt stabilt mellem 3, og 3,2, med undtagelse af juni 214, hvor det faldt til 2,8. Gladsaxe har sammenlignet med klyngekommunerne en markant lavere andel af ledighedsydelsesmodtagere pr. 1. borgere. Fra juli 213 til januar 214 blev forskellen mellem Gladsaxe Kommune og klyngen mindre, mens den igen er steget fra februar 214 til juli 214. I juli 214 har Gladsaxe Kommune 1,5 færre ledighedsydelsesmodtagere pr. 1. borgere ift. klyngekommunerne. Figur 4.2 viser, at antallet af personer på ledighedsydelse og i fleksjob samlet set er steget fra 553 i juli 213 til 594 i juli 214. Dette skyldes en stigning i antallet af personer i fleksjob, der er steget fra 414 i juli 213 til 459 i juli 214, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere har været relativt stabilt. Figur 4.3 viser, at antallet af forløb med en gennemsnitlig varighed på mindre end 3 måneder, er steget fra 34 i juli 213 til 38 i juli 214. Antallet af forløb med en gennemsnitlige varighed på 3-12 måneder er stort set uændret og ligger på 44 i juli 214 mod 43 i juli 213. Der er sket et fald i antallet af forløb over 12 måneder fra 54 i juli 214 til 47 i juli 214. Den gennemsnitlige varighed af alle ledighedsydelsesforløb er højere i klyngekommunerne end i Gladsaxe Kommune. J. nr..1.a26 12

13 5. Førtidspension Figur 5.1 Antal førtidspensionister pr. 1. borgere Antal førtidspensionister pr. 1. borgere (16-66 årige) Gladsaxe i forhold til klyngekommuner 53,2 53, 53, 52,6 52,3 52, 51,8 51,4 51,1 5,9 5,6 5,7 5, jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngerne Opdateret: SIMJAC Klyngekommunerne: Dragør/Tårnby, Hvidovre, Fredensborg, Ringsted, Hedensted, Odder, Skanderborg, Aarhus og Rebild. Figur 5.2 Antal fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner på førtidspension jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 Opdateret: SIMJAC J. nr..1.a26 13

14 Kommentarer til figur 5.1 og 5.2 Figur 5.1 viser, at antallet af førtidspensionister pr. 1. borgere (16-66 år) er faldet stabilt fra 53,2 i juli 213 til 5,7 i juli 214. Gladsaxe har generelt færre førtidspensionister sammenlignet med klyngen, og forskellen mellem Gladsaxe og klyngen har ligget relativt stabilt over de 13 måneder. Figur 5.2 viser, at antallet af fultidspersoner på førtidspension er faldet fra i juli 213 til i juli 214, hvilket svarer til et fald på 19 fuldtidspersoner i perioden. J. nr..1.a26 14

15 6. Ressourceforløb Figur 6.1 Antal fuldtidspersoner på ressourceforløb Antal fuldtidspersoner der modtager ressourceforløbsydelse i Gladsaxe jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 Kilde: Opdateret: SIMJAC J. nr..1.a26 15

16 Kommentarer til figur 6.1 Udviklingen i ressourceforløb var temaet i kvartalsstatistikken for 2. kvartal, og det blev besluttet, at opgørelsen over antal ressourceforløb fremadrettet skulle indgå i kvartalsstatistikken. Figur 6.1 viser, at antallet af fuldtidspersoner på ressourceforløb har været stigende siden januar 214. I januar var der 6 fuldtidspersoner på ressourceforløb, hvilket i juli 214 var steget til 66 fuldtidspersoner. Det forventes, at antallet af ressourceforløb vil stige yderligere de kommende måneder. J. nr..1.a26 16

17 7. Tema: Ungeledighed Temaet i denne kvartalsstatistik er ungeledighed. Ved sidste BIU-møde d. 1. oktober 214 blev BIU orienteret om status for Ungeenheden, herunder den overordnede fordeling af unge ledige i Gladsaxe Kommune. I dette tema fokuseres der på, hvor mange ledige unge Gladsaxe Kommune har inden for de forskellige ydelsestyper i forhold til klyngen, herunder udviklingen fra juli 213 til juli Figur 7.1 Ledige unge ift. klyngen,1%,% -,1% -,1% -,2% -,2% -,3% -,3% Forskel i niveauet af ledige unge (16-29 år) de seneste 12 måneder, opgjort i procentpoint Gladsaxe sammenlignet med klyngen,% -,2% -,3% -,1%,%,%,% Antal ledige ift. klyngen Opdateret: SIMJAC Klyngekommunerne: Der er anvendt forskellige klynger ift. de forskellige ydelser. Note: Da uddannelseshjælp er en ny ydelse pr. januar 214 er antallet af ledige unge for denne ydelse kun opgjort for de seneste 7 måneder, mens ungeledigheden for de øvrige ydelser er opgjort for de seneste 12 måneder. Figur 7.1 viser forskellen i procentpoint mellem Gladsaxe Kommune og klyngen, hvis man sammenholder andelen af ydelsesmodtagere med antallet af borgere (16-29 år). Opgørelsen viser, at Gladsaxe Kommune har færre unge på alle ydelser med undtagelse af sygedagpenge i forhold til klyngekommunerne. For a-dagpenge, sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension er forskellen mellem Gladsaxe og klyngekommunerne marginal, mens Gladsaxe har noget færre revalidender, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. 1 Da uddannelseshjælp er en ny ydelse pr. januar 214 er udviklingen af ledige unge for denne ydelse kun opgjort for januar 214 til juli 214, mens udviklingen for de øvrige ydelser er opgjort for juli 213 til juli 214. J. nr..1.a26 17

18 Figur 7.2 Udvikling i ledige unge ift. klyngen 18,% 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% Udvikling i ungeledighed fra juli 213 til juli 214 fordelt på ydelsesgrupper, opgjort i procentpoint Gladsaxe sammenlignet med klyngen 166,4% -8,2% -2,5% -,4% 55,7% -3,8% 2,4% Udvikling ift. klyngen fra juli 213 til juli 214 Opdateret: SIMJAC Klyngekommunerne: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Note: Da uddannelseshjælp er en ny ydelse pr. januar 214 er udviklingen af ledige unge for denne ydelse kun opgjort for januar 214 til juli 214, mens udviklingen for de øvrige ydelser er opgjort for juli 213 til juli 214. Figur 7.2 viser den forskellen i procentpoint mellem Gladsaxe Kommune og klyngen, hvis man sammenholder udviklingen i ungeledigheden fra juli 213 til juli 214 (med undtagelse af uddannelseshjælp). Den største procentforskel ses på ledighedsydelsen og revalidering, hvor der er sket en stigning på 166,4 % og 55,7 % mellem juli 213 og juli 214. De store stigninger skyldes, at der er tale om ydelser, hvor der er relativt få modtagere. Den store stigning i ledighedsydelsesmodtagere dækker således over en stigning fra 4 fuldtidspersoner i juli 213 til 1 fuldtidspersoner i juli 214, mens stigningen i revalidering dækker over en stigning på 2 fuldtidspersoner. Hvad angår de 5 største ydelsesgrupper, så har der været en gunstig udvikling i antallet af a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere i forhold til klyngen, mens der har været en mindre gunstig udvikling i antallet af førtidspensionister. Denne mindre gunstige udvikling dækker over, at Gladsaxe har reduceret andelen af førtidspensionister med 5,6 % i perioden, mens klyngen under ét har reduceret andelen med 8, %. J. nr..1.a26 18

19 Figur 7.3 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere pr. 1. borgere (16-29 år) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 59,3 Antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere pr. 1. borgere (16-29 år) Gladsaxe i forhold til klyngen 56,2 54, 53, 55,6 53,3 5,2 51, 51,3 52,2 51,1 51,7 47,2 1,, -1, 1,6 3,5 2,5 3,4 4,6 4,3 3,9 3,6 5,3 5,9 5,5-1,3 -,9 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 Gladsaxe Klyngen Kilde: Opdateret: SIMJAC Klyngekommunerne: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Figur 7.3. viser den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Fra d. 1. januar 214 overgik unge kontanthjælpsmodtagere uden en kompetencegivende uddannelse til at modtage uddannelseshjælp. Sammenlægger man antallet af unge modtagere af kontant- og uddannelseshjælp ses det, at der i 214 har været færre ydelsesmodtagere end i 213. Gladsaxe Kommune har formået at nedbringe antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere relativt mere end klyngekommunerne. I juli 213 havde Gladsaxe Kommune 1,3 unge kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere mere end klyngekommunerne, mens det i december 213 var vendt til 3,4 unge kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere færre end klyngekommunerne. Den positive udvikling er fortsat i 214 og forskellen mellem Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne er i juli 214 på 5,5 ydelsesmodtagere pr. 1. borgere. J. nr..1.a26 19

20 Tabel 7.1 Udvikling i ungeledigheden i 214 Udvikling i ungeledigheden i 214 Gladsaxe Kommune under ét ift. Værebro og Høje Gladsaxe 214 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Værebro og Høje Gladsaxe 14,% 14,% 14,2% 14,5% Gladsaxe Kommune 9,6% 9,2% 8,9% 8,4% Forskel (indikator) 4,5% 4,8% 5,2% 6,1% Kilde: KMD Opus-LIS og DPR (Decentralt Person Register) Note: Ungeledigheden er opgjort på baggrund af antallet af a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 7.1 viser udviklingen i ungeledigheden i Gladsaxe Kommune under ét og Værebro og Høje Gladsaxe under ét i 214. Mens ungeledigheden i kommunen samlet set har været faldende i 214 fra 9,6 % i januar 214 til 8,4 % i oktober 214, så har der været en negativ udvikling i Værebro og Høje Gladsaxe. I disse områder er ungeledigheden således steget fra 14, % i januar 214 til 14,5 % i oktober 214. Det har medført, at forskellen i ledighedsprocenten mellem Gladsaxe Kommune under ét og Værebro og Høje Gladsaxe er steget fra 4,5 procentpoint i starten af året til 6,1 procentpoint i oktober 214. Tabel 7.2 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere pr. 1. borgere (16-29 år) Udvikling i ungeledigheden Gladsaxe Kommune under ét ift. Værebro og Høje Gladsaxe Opgjort pr. 1. januar det pågældende år Værebro og Høje Gladsaxe 8,7% 1,4% 11,7% 14,% Gladsaxe Kommune 7,1% 7,9% 8,8% 9,6% Forskel (indikator) 1,6% 2,5% 2,9% 4,5% Kilde: KMD Opus-LIS og DPR (Decentralt Person Register) Note: Ungeledigheden er opgjort på baggrund af antallet af a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere pr. 1. januar det pågældende år. Tabel 7.2 viser udviklingen i ledigheden de seneste 4 år. Der har generelt været en stigning i ungeledigheden, både hvis man ser på kommunen under ét og Værebro og Høje Gladsaxe. Ungeledigheden i kommunen er således steget fra 7,1 % i 211 til 9,6 % i 214, mens ungeledigheden i Værebro og Høje Gladsaxe er steget fra 8,7 % i 211 til 14, % i 214. I samme periode er forskellen steget fra 1,6 procentpoint i 211 til 4,5 procentpoint i 214. J. nr..1.a26 2

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.02.2015/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2014 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.4.214/PITHOM Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 06.08./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.5./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.4./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 11.2.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 11.05./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2018 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.7.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 216 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 16.02.2018/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 20.02.2017/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Udvikling i perioden

Udvikling i perioden GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 24.11.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Udvikling i perioden 2014-2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I dette udvidede tema til kvartalsstatistikken for 3. kvartal

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 22. JUNI 2015

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 22. JUNI 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 22. JUNI 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.10.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 17.02.2017/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.535 1.434 1.346 1.506 1.639 1.541 1.413 1.438 1.423 1.525 1.580 1.538 1.503-32 Sygedagpenge 1.260 1.279 1.297 1.192 1.173 1.139 1.245 1.300 1.305 1.277

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Juli 218 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen Indhold 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 1.2 Ledighedsprocenten i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 2.1 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.350 1.507 1.646 1.547 1.420 1.451 1.437 1.538 1.598 1.551 1.506 1.428 1.337-13 Sygedagpenge 1.301 1.209 1.168 1.184 1.234 1.285 1.364 1.349 1.352 1.313

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob November 217 Jan 212 Mar 212 Maj 212 Jul 212 Sep 212 Nov 212 Jan 213 Mar 213 Maj 213 Jul 213 Sep 213 Nov 213 Jan 214 Mar 214 Maj

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik NOTAT Dato 19.1.29 Af: Morten Østergaard Christensen Grundlaget for

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.653 1.554 1.427 1.459 1.444 1.546 1.607 1.560 1.516 1.439 1.334 1.517 1.631-22 Sygedagpenge 1.168 1.184 1.234 1.287 1.367 1.352 1.358 1.321 1.303 1.231

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Kvartalsstatistik BIU

Kvartalsstatistik BIU GLADSAXE KOMMUNE Kvartalsstatistik BIU 2. kvartal 2012 Kvartalsstatistikken omfatter data der vedrører målgrupperne; A-dagpenge, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i fleksjob samt

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 3. kvartal 2018

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 3. kvartal 2018 Beskæftigelsesplan Målopfølgning 3. kvartal Mål i beskæftigelsesplanen 1. Overordnet effektmål: Forsørgelsestrykket i Halsnæs er ved udgangen af på niveau med landet 2. Det gennemsnitlige antal personer

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 1. kvartal 21 NOTAT Dato 27. april 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen Grundlaget

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal 2018

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal 2018 Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal Mål i beskæftigelsesplanen 1. Overordnet effektmål: Forsørgelsestrykket i Halsnæs er ved udgangen af på niveau med landet 2. Det gennemsnitlige antal personer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Marts 219 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik 4. kvartal 29 NOTAT Dato 25. januar 21 Af: Morten Østergaard Christensen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

1. Andelen af 'Jobparate' ledige skal ligge i den bedste 3. del i forhold til klyngen. A-dagpenge:

1. Andelen af 'Jobparate' ledige skal ligge i den bedste 3. del i forhold til klyngen. A-dagpenge: Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 18. april 2018 Politiske Effektmål - status til mødet i BUU d. 26. april 2018 Herunder status på de politiske effektmål for kerneopgaven Alle Kan Bidrage. Opgjort med seneste

Læs mere

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015 1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 2016

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune Center for Arbejdsmarked Kvartalsredegørelse for arbejdsmarkedet i Guldborgsund Kommune Juli 2015 Indledning Kvartalsopfølgningen tager udgangspunkt i de kvantitative mål i udvalgsstrategi 2015 og beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere