TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE"

Transkript

1 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november

2 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord Læsevejledning Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse... 7 Udviklingsmuligheder... 7 Mening i arbejdet... 8 nvolvering i arbejdspladsen... 8 Forudsigelighed... 9 Belønning i arbejdet... 9 Rolleklarhed Rollekonflikter Ledelseskvalitet Social støtte fra nærmeste leder Social støtte fra kolleger Socialt fællesskab Tilfredshed med arbejdet Arbejde-familie konflikt Lodret tillid og troværdighed Vandret tillid og troværdighed Retfærdighed Selvvurderet helbred Udbrændthed Stress Søvnbesvær Ytringsfrihed Attraktive arbejdspladser Trivsel Trusler om vold Vold Mobning Seksuel chikane Metode

3 1. FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten, du sidder med, er resultatet af en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø en trivselsundersøgelse blandt de ansatte i Børn og Unge. Rapporten viser resultatet af beelserne fra dig og dine kolleger på det spørgeskema, som blev udleveret i september måned Arbejdspladserne i Børn og Unge har siden den seneste trivselsundersøgelse i 2009 arbejdet aktivt med initiativer for at fremme trivslen. Denne rapport giver mulighed for at se en i trivslen siden da. bestræbelser. Det er vores forhåbning, at denne rapport bliver et nyttigt redskab i det fortsatte arbejde med at gøre din arbejdsplads endnu mere attraktiv. Rapporten er et godt udgangspunkt for drøftelser på de enkelte arbejdspladser og fortsat af et godt arbejdsmiljø. Vi håber, at den bliver et anvendeligt og hjælpsomt redskab. Vi takker for din deltagelse i undersøgelsen, og ønsker held og lykke med det videre arbejde. Som medarbejder i Børn og Unge er du hver dag med til at yde en indsats for at børn og unge får en god hverdag. En god faglig indsats begynder med medarbejdere, der er glade for deres arbejde og for deres arbejdsplads. Denne opgave er vi fælles om. På den måde er vi sammen om at skabe attraktive arbejdspladser, som giver en organisation i balance med sig selv og sin omverden. Arbejdspladsvurden (APV en) og trivselsundersøgelsen er vigtige elementer i disse Med venlig hilsen Kristian Würtz Rådmand for Børn og Unge og Formand i HMU Søren Aakjær Næstformand i HMU 2

4 2. LÆSEVEJLEDNNG Denne trivselsrapport er arbejdspladsens resultat af Børn og Unges trivselsundersøgelse i Trivselsundersøgelsen er en del af arbejdspladsvurden (APV en), hvor trivselsundersøgelsen kortlægger det psykiske arbejdsmiljø ud fra et spørgeskema. Trivselsrapporten er lavet på baggrund af beelserne fra arbejdspladsens ansatte. SVARPROCENT Svarprocenten fortæller hvor mange af de ansatte der har beet spørgeskemaet. Hvis procenten er giver ne et repræsentativt billede trivslen. En lav procent betyder ikke, at resultatet er forkert, men at man kun kender til en del af de ansattes, og derfor må tilpasse der videre arbejde herefter. På små arbejdspladser skal ne sel v med en procent tolkes med forsigtighed, eftersom de enkelte beelser kan give store udsving i gennemsnittet. Svarprocenten i hele Børn og Unge er på 77 %. Arbejdsplads: medarbejdere: Sct. Anna 26 : 23 Svarprocent: 88 % RESULTATER OG SAMMENLGNNGER Af oversigten på den næste side fremgår arbejdspladsens som et gennemsnitligt antal point for hver af de 27 dimensioner. Ligeledes sammenlignes arbejdspladsens for 2011 med: 1) egne i ) gennemsnittet for tilende enheder i ) gennemsnittet for hele Børn og Unge i 2011 Nogle arbejdpladser har ikke egne fra De vil derfor kun have de to sidste sammenligningsmuligheder. Farverne grøn, gul og rød viser, om arbejdspladsens i 2011 ligger henholdsvis over, omkring eller under arbejdspladsens i Farverne angiver altså arbejdspladsens egen fra 2009 til Farverne siger ikke, om arbejdspladsen har en god eller dårlig trivsel sammenlignet med tilende arbejdspladser eller i forhold til gennemsnittet i Børn og Unge. Her må pointene sammenlignes. En forskel på 5 point eller mere siges at være en mærkbar forskel. RAPPORTENS ØVRGE NDHOLD På siderne efter oversigten uddybes ne for de forskellige dimensioner. Hver dimension består af en række beslægtede spørgsmål, hvor den konkrete fordeling er angivet. Hver dimension er kort beskrevet. For en yderligere beskrivelse henvises til Vejledning om trivselsundersøgelsen, som kan findes på BU-intra. Der er sidst i rapporten en beskrivelse af den anvendte metode, herunder hvordan point m.v. er opgjort. KOMMENTARER OG KRÆNKENDE ADFÆRD spørgeskemaet var der mulighed for at e skriftligt på to spørgsmål samt at give uddybende kommentarer. De skriftlige og kommentarer er afrapporteret særskilt i en Kommentarrapport. Resultaterne for krænkende adfærd fremgår ikke af rapporterne for de enkelte arbejdspladser. De summeres i rapporterne på niveauet. DET VDERE ARBEJDE Med trivselsrapporten er det psykiske arbejdsmiljø kortlagt. Herefter følger arbejdet med at vurdere, prioritere og udarbejde handlingsplaner for eventuelle problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Dette arbejde gennemføres af arbejdsmiljøgruppen sammen med de ansatte. Det er ikke trivselsrapporten, som bestemmer om noget er et problem. Det gør dialogen med udgangspunkt i trivselsrapporten. 3

5 3. OVERBLK Sct. Anna Kommunale dagtilbud Børn og Unge Kvantitative krav * Krav i arbejdet Arbejdets organisering og indhold Arbejdstempo * Følelsesmæssige krav * ndflydelse Udviklingsmuligheder Mening i arbejdet nvolvering i arbejdspladsen Forudsigelighed Belønning i arbejdet Rolleklarhed Samarbejde og ledelse Rollekonflikter * Ledelseskvalitet Social støtte fra overordnede Social støtte fra kolleger Socialt fællesskab Forholdet mellem person og arbejde Tilfredshed med arbejdet Arbejde-familie konflikt * Lodret tillid og troværdighed Social kapital Vandret tillid og troværdighed Retfærdighed Selvvurderet helbred Helbred og velbefindende Udbrændthed * Stress * Søvnbesvær * Fokusområder i Børn og Unge Ytringsfrihed Attraktive arbejdspladser Trivsel * For dimensioner mærket med en stjerne er et lavt pointtal positivt. Tallene er beregnede gennemsnit, jf. Metode-afsnittet bagerst i rapporten. Det vil som regel være sådan, at en forskel på 5 points eller mere er en forskel, der kan mærkes. De grønne rækker indiker, at arbejdspladsens har været positiv på den konkrete dimension, og det må forventes at kunne mærkes. De gule rækker indikerer, at arbejdspladsen ligger tæt på samme niveau som i Altså status quo. De røde rækker indikerer, at arbejdspladsens har været negativ på den konkrete dimension, og det må forventes at kunne mærkes. Det er igennem dialog, at det kan afgøres, om og hvordan en positiv eller negativ ændring kan mærkes. Sammenligning af egne for 2011 med Tilende enheder og Børn og Unge giver en indikation på, hvordan arbejdspladsen klarer sig i forhold til andre. En arbejdsplads kan således godt have en grøn egen, og stadigvæk være et stykke fra gennemsnittet for Tilende enheder, og dermed have et spotentiale. Tilende kan en arbejdsplads have en forholdsvis rød egen og samtidig ligge et godt stykke over gennemsnittet for Tilende enheder, og dermed ikke nødvendigvis se den røde som et krisetegn. 4

6 Kvantitative krav * 33 Kvantitative krav (arbejdsmængde og arbejdspres) handler om, hvor man skal nå på sit arbejde. Om der er et misforhold mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed for at udføre dem tilfredsstillende. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Kommer du bagud med dit arbejde? 22 0% 0% 36% 50% 14% 31 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 23 4% 52% 43% 0% 0% 35 Er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op? Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? 23 0% 17% 26% 43% 13% % 4% 22% 57% 17% 28 Arbejdstempo * 53 en række jobs lægges entydigt vægt på t tempo, f.eks. samlebåndsarbejde. de senere år har man set nye fag, hvor der også er stor vægt på intensivering, f.eks. hjemmehjælp og andre serviceydelser. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Er det nødvendigt at arbejde hurtigt? 23 0% 22% 70% 9% 0% 53 Er arbejdstempoet t gennem hele arbejdsdagen? 23 9% 22% 48% 17% 4% 53 Er det vigtigt at holde et t arbejdstempo? 22 5% 14% 73% 9% 0% 53 5

7 Følelsesmæssige krav* 45 Følelsesmæssige krav opstår, når man arbejder med mennesker. sær hvis der er tale om vanskelige personer eller store problemer, som det er svært at finde en løsning på. Det vil ofte være sådan, at e følelsesmæssige krav er et vilkår, når man arbejder med mennesker. Så handler det om at være klædt på til opgaven. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Br dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? 23 0% 0% 39% 52% 9% % 30% 43% 22% 0% 54 Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 22 0% 5% 59% 32% 5% 41 Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? 23 0% 22% 57% 22% 0% 50 6

8 ndflydelse 58 ndflydelse i arbejdet handler om den ansattes egen arbejdssituation - ikke indflydelse gennem MEDudvalg eller lignende. ndflydelse handler f.eks. om arbejdsstedets indretning, pauser, hvem man arbejder sammen med, tilrettelæggelsen af arbejdet og valget af arbejdsredskaber. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med? Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde? 23 0% 65% 30% 0% 4% % 24% 38% 29% 5% % 35% 22% 17% 22% % 43% 35% 0% 0% 72 Udviklingsmuligheder 74 Et udviklende arbejde indeholder nogle krav til den ansatte, der er 'lidt for store', også kaldet udfordr. Den slags arbejde skaber personlig vækst og udvikler kompetencer hos de ansatte. For få smuligheder skaber apati, hjælpeløshed og passivitet. Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 23 26% 43% 30% 0% 0% 74 Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? 22 27% 64% 9% 0% 0% 80 Kan du bruge din kunnen eller dine færdigheder i dit arbejde? Giver dit arbejde dig mulighed for at udvikle dine evner? 22 27% 50% 18% 5% 0% % 52% 39% 0% 0% 67 7

9 Mening i arbejdet 82 Et meningsfuldt arbejde giver formål og sammenhæng. Formål handler om, at arbejdet har relation til nogle almene positive værdier, f.eks. at helbrede syge. Sammenhæng handler om, at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til virksomhedens samlede produkt. Et meningsfuldt arbejde skaber engagement. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 23 43% 57% 0% 0% 0% 86 Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? 23 35% 61% 4% 0% 0% 83 Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 23 17% 74% 9% 0% 0% 77 nvolvering i arbejdspladsen 78 nvolvering i arbejdspladsen handler om den enkeltes tilfredshed og identifikation med hele arbejdspladsen - ikke faget, jobbet eller gruppen. Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads? Nyder du at fortælle om din arbejdsplads til andre mennesker? 22 18% 64% 14% 5% 0% % 48% 10% 0% 0% % 61% 22% 0% 0% 74 Aldrig/næsten aldrig Sjældent Sommetider Ofte Altid Hvor ofte tænker du på at søge arbejde et andet sted? 23 48% 30% 13% 9% 0% 79 8

10 Forudsigelighed 72 Forudsigelighed handler om at undgå uvished og usikkerhed - at få relevante informationer på det rette tidspunkt, hvilket er en central ledelsesopgave. Der er ikke forudsigelighed i den forstand, at man skal kunne forudsige detaljerne i hverdagen. Det er 'de store linier', der betyder noget. Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændr og fremtidsplaner i god tid? Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? 23 13% 57% 26% 4% 0% % 82% 9% 0% 0% 75 Belønning i arbejdet 77 De ansatte kan belønnes på en række måder for deres indsats, f.eks. med løn, karrieremuligheder og anerkendelse. Særligt den daglige anerkendelse for at have udført et godt stykke arbejde er vigtig. Belønning handler om oplevelsen af retfærdighed, og dermed de ansattes engagement i arbejdet. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? Bliver du respekteret af ledelsen på din arbejdsplads? 22 18% 55% 14% 14% 0% % 55% 14% 0% 0% % 59% 5% 0% 0% 83 9

11 Rolleklarhed 80 Rolleklarhed er et spørgsmål om at vide, hvad arbejdet går ud på. Rolleklarhed er både 'lodret' (Hvor har jeg at skulle have sagt?) og 'vandret' (Hvad skal jeg lave, og hvad skal de andre lave?). Er der klare mål for dit eget arbejde? 21 14% 71% 14% 0% 0% 75 Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Ved du helt klart, hvad der er dine ansområder? 23 22% 74% 4% 0% 0% % 61% 0% 0% 0% 85 Rollekonflikter * 38 Rollekonflikter handler om to ting: 1) Forskellige forventninger til den ansatte fra forskellige personer. 2) Modstrid mellem den ansattes egne forventninger og andres forventninger. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Foretager du dig noget i arbejdet, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre? Bliver der stillet modstridende krav til dig i dit arbejde? Må du sommetider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes? Må du sommetider foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige? 22 0% 14% 27% 55% 5% % 5% 32% 50% 14% % 17% 48% 35% 0% % 9% 36% 45% 9% 36 10

12 Ledelseskvalitet 73 Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, således som det opleves af de ansatte. Ledelseskvalitet anses for at være en central faktor i det psykiske arbejdsmiljø. Nærmeste leder prioriterer trivslen på arbejdspladsen t? Nærmeste leder er god til at planlægge arbejdet? 22 18% 68% 14% 0% 0% % 65% 9% 0% 0% 79 Nærmeste leder er god til at løse konflikter? 23 13% 57% 30% 0% 0% 71 Nærmeste leder sørger for, at den enkelte medarbejder har gode smuligheder? 22 5% 55% 41% 0% 0% 66 Social støtte fra nærmeste leder 70 Social støtte fra den nærmeste leder fokuserer på hjælp, feedback og villighed til at lytte. Vigtige egenskaber ved hjælp og støtte er timing (kommer støtten, når der er brug for den?) og form (er det den rigtige form for støtte?). Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede? Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? Hvor ofte taler din nærmeste overordnede med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde? 23 17% 57% 26% 0% 0% % 30% 0% 0% 0% % 9% 65% 22% 4% 45 11

13 Social støtte fra kolleger 72 Denne dimension har samme indhold som den ovenstående vedrørende social støtte fra nærmeste leder, blot er der her tale om støtte og feedback fra kolleger. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger? Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet? Hvor ofte taler dine kolleger med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde? 22 27% 59% 14% 0% 0% % 61% 0% 0% 0% % 26% 52% 17% 0% 54 Socialt fællesskab 87 Socialt fællesskab handler om, hvorvidt de ansatte indbyrdes har et godt samarbejde og en følelse af fællesskab. Det sociale fællesskab har stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger? Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? 23 35% 65% 0% 0% 0% % 61% 4% 0% 0% % 26% 0% 0% 0% 93 12

14 Tilfredshed med arbejdet 76 De ansattes tilfredshed med deres arbejde er selvfølgelig en vigtig dimension. Der kan godt være stor tilfredshed og samtidig mange problemer. Den samlede tilfredshed er udtryk for en overordnet vurdering, hvor alle plusser og minusser tages i betragtning. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor tilfreds er du med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 23 35% 65% 0% 0% % 65% 9% 4% 68 Hvor tilfreds er du med arbejdsmiljøet? 23 57% 39% 4% 0% 84 Hvor tilfreds er du med måden, dine evner bruges på? 23 22% 74% 4% 0% 72 13

15 Arbejde-familie konflikt * 26 Disse spørgsmål belyser den mulige konflikt mellem arbejde og familie-/privatliv, som kan have betydning for både energi (psykisk og fysisk overskud) og tid. Konflikter mellem arbejde og familieliv kan have negative konsekvenser for såvel de ansatte som for deres familier. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Ja, helt sikkert Ja, til en vis Ja, men kun lidt Nej, slet ikke Føler du, at dit arbejde tager så af din energi, at det går ud over privatlivet? Føler du, at dit arbejde tager så af din tid, at det går ud over privatlivet? Siger din familie eller venner til dig, at du arbejder for? 22 9% 14% 55% 23% % 13% 43% 43% % 4% 17% 78% 9 Ja, ofte Ja, jævnligt Sjældent Nej, aldrig Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst ville være "begge steder på en gang"? 23 9% 13% 52% 26% 35 14

16 Lodret tillid og troværdighed 82 Tillid handler helt fundamentalt om, hvorvidt man tror på hinanden i det daglige eller ej. Tillid handler også om, at man frit kan give udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Tillid er en vigtig faktor i virksomhedens sociale kapital. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? Holder ledelsen vigtige informationer skjult for medarbejderne? Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser? 23 48% 48% 4% 0% 0% % 61% 4% 0% 0% % 0% 9% 57% 35% % 70% 9% 0% 0% 78 Vandret tillid og troværdighed 76 På en arbejdsplads er det et afgørende forhold, at alle har fornemmelsen af at kunne stole på hinanden i det daglige. Vandret tillid handler om, hvordan de ansatte oplever den gensidige tillid, og om de holder informationer skjult for ledelsen. Tillid er en vigtig faktor i virksomhedens sociale kapital. Holder de ansatte informationer skjult for hinanden? Holder de ansatte informationer skjult for ledelsen? Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? 23 22% 57% 13% 9% 0% % 52% 9% 4% 0% % 4% 9% 70% 17% 75 15

17 Retfærdighed 72 Retfærdighed handler både om proces (den måde, tingene bliver besluttet) og resultat (det resultat, der kommer ud af det). Hvis medarbejderne føler sig uretfærdigt behandlet, har det en lang række negative virkninger for både virksomheden og de ansatte. Er en hjørnesten i virksomhedens soci ale kapital. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 23 13% 70% 17% 0% 0% 74 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? Bliver alle forslag fra de ansatte behandlet seriøst af ledelsen? 23 17% 70% 13% 0% 0% % 52% 30% 4% 4% % 70% 9% 4% 0% 75 Selvvurderet helbred 68 Personens egen vurdering af sin egen samlede helbredstilstand har vist sig at hænge kraftigt sammen med f.eks. et t fravær, tidlig pension, brug af sundhedsvæsenet og samlet dødelighed. reglen er selvvurderet helbred bedre til at forudsige disse ting end lægediagnosticeret sygelighed. Fremragende Vældigt godt Godt Mindre godt Dårligt Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? 23 17% 52% 17% 13% 0% 68 16

18 Udbrændthed * 31 Udbrændthed handler om en af fysisk og psykisk træthed/udmattelse hos de ansatte. En af udbrændthed hænger samme med et t fravær, arbejdsophør, søvnbesvær og risiko for hjertesygdom. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Hele En stor del af En del af Lidt af På intet tidspunkt Hvor tit har du følt dig udkørt? 23 0% 9% 17% 57% 17% 29 Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 23 0% 0% 17% 43% 39% 20 Hvor tit har du været fysisk udmattet? 23 0% 9% 22% 48% 22% 29 Hvor tit har du været træt? 23 0% 22% 35% 43% 0% 45 Stress * 21 Stress defineres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Stress i kortere perioder kan være nyttigt og godt, når man skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et t stress-niveau over længere tid skadeligt både for livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Hele En stor del af En del af Lidt af På intet tidspunkt Hvor tit har du været stresset? 23 0% 4% 9% 52% 35% 21 Hvor tit har du været irritabel? 23 0% 9% 13% 57% 22% 27 Hvor tit har du haft problemer med at slappe af? 23 0% 4% 4% 35% 57% 14 Hvor tit har du været anspændt? 23 0% 4% 22% 35% 39% 23 17

19 Søvnbesvær * 12 Dårlig søvnkvalitet viser sig på to måder: For lidt søvn og for dårlig søvn. En god søvn er helt nødvendig for den daglige restitution. Søvnbesvær kombineret med for lidt søvn (under 7 timer) giver bl.a. øget risiko for hjertesygdom. På arbejdspladsen kan søvnbesvær give lav kvalitet og produktivitet. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Hele En stor del af En del af Lidt af På intet tidspunkt Hvor tit har du sovet dårligt og uroligt? 23 0% 4% 4% 48% 43% 17 Hvor tit har du haft svært ved at falde i søvn? 23 0% 0% 0% 30% 70% 8 Hvor tit er du vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn igen? Hvor tit er du vågnet flere gange og har haft svært ved at falde i søvn igen? 23 0% 0% 4% 39% 57% % 0% 4% 39% 57% 12 Ytringsfrihed 64 Ytringsfrihed er et særligt fokusområde i Børn og Unge. Er du tryg ved at udtale dig kritisk om forhold på arbejdspladsen over for din nærmeste leder? Føler du dig hørt af din nærmeste leder, når du siger din mening? Er du tryg ved at udtale dig kritisk om forhold på arbejdspladsen i offentligheden? 22 14% 45% 32% 9% 0% % 61% 22% 0% 0% % 17% 52% 17% 4% 52 18

20 Attraktive arbejdspladser 87 Attraktive arbejdspladser er et særligt fokusområde i Børn og Unge. Synes du, at din arbejdsplads er attraktiv? 23 52% 43% 4% 0% 0% 87 Trivsel 84 Trivsel er et særligt fokusområde i Børn og Unge. Trives du med dit arbejde? 23 43% 48% 9% 0% 0% 84 19

21 Trusler om vold Kommunale dagtilbud Børn og Unge % 3% 10% Trusler om vold kan være verbale f.eks. råben og skrigen eller telefontrusler mv. Det kan også være nonverbal adfærd, hvor truslen fremsættes med kropssproget eller med genstande. Truslerne kan også være indirekte og underforståede udtalelser, som har til hensigt at true en ansat. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Hvis ja, fra hvem? 23 Nej 100% Ja, af og til 0% Ja, månedligt 0% Ja, ugentligt 0% 0 Kolleger 0% En leder 0% Underordnede 0% Børn, unge eller forældre 0% Ja, dagligt 0% Kommunale dagtilbud Børn og Unge 2011 Vold 0% 5% 10% Vold er fysiske handlinger, der har til hensigt at skade, f.eks. at slå, kradse, nive, spytte på, skubbe mv. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Hvis ja, fra hvem? 23 Nej 100% Ja, af og til 0% Ja, månedligt 0% Ja, ugentligt 0% 0 Kolleger 0% En leder 0% Underordnede 0% Børn, unge eller forældre 0% Ja, dagligt 0% 20

22 Mobning Kommunale dagtilbud Børn og Unge % 5% 7% Mobning er, når en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for ubehagelige og/eller nedværdigende handlinger, som det er svært at fore sig imod. F.eks. at vigtig information tilbageholdes, eller at der spredes rygter om en ansat. Udstødelse af det sociale fællesskab, latterliggørelse og grove drillerier ses også hyppigt. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Hvis ja, fra hvem? 23 Nej 96% Ja, af og til 0% Ja, månedligt 4% Ja, ugentligt 0% Ja, dagligt 0% Seksuel chikane 1 Kolleger 100% En leder 100% Underordnede 0% Børn, unge eller forældre 0% Kommunale dagtilbud Børn og Unge % 1% 2% Seksuel chikane dækker overordnet over uønskede seksuelle tilnærmelser og berør af både fysisk og verbal karakter. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? Hvis ja, fra hvem? 23 Nej 91% Ja, af og til 9% Ja, månedligt 0% Ja, ugentligt 0% Ja, dagligt 0% 2 Kolleger 0% En leder 0% Underordnede 0% Børn, unge eller forældre 100% 21

23 4. METODE Børn og unges trivselsundersøgelse blev gennemført i efteråret Der blev indledningsvist gennemført en validering, hvor de enkelte ledere for arbejdspladserne i Børn og Unge godkendte oplysninger om deres medarbejdere og arbejdsmiljøgrupper. Trivslen i Børn og Unge blev kortlagt ved hjælp af et spørgeskema; Det mellemlange spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Spørgeskemaerne blev uddelt via arbejdspladsen eller via (kun ansatte med til samtlige månedslønnede ansatte, som var ansat i Børn og Unge den 31. august Denne trivselsrapport er baseret på beelserne af spørgeskemaet. Dataindsamlingen foregik i perioden 12. september til 10. oktober Epinion har foretaget dataindsamling, databearbejdning og rapportering for Børn og Unge. Der er som udgangspunkt lavet en rapport pr. arbejdsmiljøgruppe (arbejdsplads) samt summerede rapporter opad i organisationshierarkiet ende til ledelsesstrukturen. disse rapporter indgår kun medarbejdere. Derudover er der lavet en række lederrapporter, tværgående rapporter og en hovedrapport. Beregning af point Der er udregnet et antal point for hver dimension i spørgeskemaet. let er baseret på et gennemsnit af de ansattes pointtal for spørgsmålet. De fleste spørgsmål giver henholdsvis 0, 25, 50, 75 eller 100 point for de fem kategorier. Hvis der er fire muligheder, gives der 0, 33 1/3, 66 2/3 eller 100 point. Altså lige stor afstand mellem mulighederne og altid fra 0 til 100. enkelte tilfælde vender et spørgsmål forkert, således at et lavt pointtal er positivt. Pointgivningen på denne type spørgsmål vendes om i rapporten, så pointgivningen er til de andre spørgsmål, der hører under kategorien. Hvis en person ikke har et på alle spørgsmål, der hører under den samme dimension, bruges følgende regel: Svarpersonen medregnes kun, hvis vedkommende har et på mindst halvdelen af spørgsmålene, der hører under dimensionen. Anonymitet Resultaterne rapporteres i en selvstændig trivselsrapport, hvis minimum fem personer har beet spørgeskemaet. Dette gøres for at sikre den enkelte respondents anonymitet. Spørgsmålene om krænkende adfærd er særligt personfølsomme. Resultaterne vises derfor kun i rapporter, der omfatter flere enheder og samtidig indeholder beelser fra mindst 15 personer, f.eks. et dagtilbud eller en skole. 22

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Åkanden Medarbejderrapport Vuggestuen Åkanden 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Dagplejen i Skovvangen Medarbejderrapport Dagplejen i Skovvangen 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Magistratsafdelingen for Børn og Unge Totalrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Århusbo Medarbejderrapport Vuggestuen Århusbo 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Skovvangen dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Skovvangen dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Tilst dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Tilst dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport 2014 Trivselsrapport Børn og unge Engdalskolen Medarbejderrapport Engdalskolen 2 Trivselsrapport 2014 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Hasle skole Medarbejderrapport Hasle skole 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Lisbjergskolen Medarbejderrapport

Lisbjergskolen Medarbejderrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge Lisbjergskolen Medarbejderrapport Lisbjergskolen 2 SOCIAL KAPITAL - 2017 FORORD Kære medarbejdere i Børn og Unge I Børn og Unge arbejder vi med Stærkere fællesskaber,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

1 af 18 03/12/10 08.51

1 af 18 03/12/10 08.51 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: TA Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

Sødalskolen - Adm leder APVID: 773

Sødalskolen - Adm leder APVID: 773 Trivselsundersøgelsen 2013 Prioriteringskort Sødalskolen - Adm leder APVID: 773 Jeres niveau sammenlignes her med niveauet for: Skoler_TAP Prioriteringskortet, som I finder på de næste sider, er et hjælpeværktøj

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune Børn og Unge Skovbo 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 21. maj 2013 Sammenfatning

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Riisvangen. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Riisvangen. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Riisvangen Medarbejderrapport Riisvangen 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018 - Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Bjørnbakhus. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Bjørnbakhus. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Børnehaven Bjørnbakhus Medarbejderrapport Børnehaven Bjørnbakhus 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Skovvangen dagtilbud. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Skovvangen dagtilbud. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Skovvangen dagtilbud Medarbejderrapport Skovvangen dagtilbud 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Skovparken. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Skovparken. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Børnehaven Skovparken Medarbejderrapport Børnehaven Skovparken 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 %

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 % Trivsel 2016 Besvarelse: 80 % Forord Kære ansatte i Med trivselsundersøgelsen Trivsel 2016 ønsker vi at få et samlet billede af det oplevede psykiske arbejdsmiljø i. Trivslen er et vigtigt parameter, som

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE BØRN OG UNGE

TRIVSELSUNDERSØGELSE BØRN OG UNGE RESULTATER TRVSELSUNDERSØGELSE BØRN OG UNGE DAGTLBUD NR. 1206 ÅRHUS KOMMUNE 25. november 2009 1 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Cockpit: Overblik over temaer... 5 4. Resultater

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Nørre Snede Gymnasium

Nørre Snede Gymnasium 5. maj 2015 Nørre Snede Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital 2015 EKSEMPELRAPPORT (TILFÆLDIGE DATA) Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde.

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde. Velkommen til s spørgeskemaundersøgelse om trivslen til søs. Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym, og dit rederi vil kunne få adgang til din specif besvarelse. Spørgeskemaet indledes med en række faktuelle

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere