Øre, næse, hals kompendie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øre, næse, hals kompendie"

Transkript

1 Øre, næse, hals kompendie Indholdsfortegnelse: 1 1. Øret Perifer facialisparese Næse, bihuler, ansigt Mundhulen og spytkirtlerne Pharynx Larynx Trachea og bronkier Oesophagus Halsen Følger opbygningen i O. Jepsen m. fl. Øre-næse-halssygdomme. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og også et par forståelsesmæssige fejl, som ikke er rettet. Men forhåbentligt kan kompendiet anvendes som skelet for eget noteapparat. God læselyst, Peter Kofoed - Side 1 af 49 -

2 1. Øret Den akustiske funktion (hørelsen) Anatomi repetition, Lydens gang: - auricula meatus acusticus ext. membrana tympani manubrium-incus-stapes fen. ovalis cochlea: scala vestibuli(p) helicotrema - scala tympani(p), scala media(e) + cortiske organ - fen. rotundum n. acusticus - Lydbølger -> nerveimpulser - Mellemøret: transformationseffekt: 1. Arealforskel: mbr. Tympani -> fen. Ovale 2. ml-øre knoglers vægtstangseffekt - travelling wave teori: frekvens: max. Amplitudes beliggenhed, høj frekvens: nær fen. Ovale. lav frekvens: nær helicotrema. sansehår bevægelse: mek. energi -> elektrisk energi (nerveimpulser). loudness: max. amplitudes størrelse -> antal hårceller der aktiveres. - ydre hårceller: færrest, lav tærskel, hørelse af svage stimuli - indre hårceller: flest, høj tærskel - ggl. spirale: trofisk centrum -> temporallap - ydre øre: opfanger lydbølger - mellemøre: transformerer luft -> væske - indre øre: transformerer væske -> nerveimpuls Den vestibulære funktion (balancen) - buegange: angulære (rotatoriske): bevægelses accelaration, 3 stk, vinkelret på hinanden, laterale, - utriculus: her udmunder de 3 buegange, ampullen: udvidelse i utriculus for hver buegang, crista ampullaris: sanseepitel m. cupula: gelésubstans accelaration -> endelymfestrøm -> cupula-deformation -> sansehårsbøjning cellebeskadigelse -> ændret potentiale -> vertigo + nystagmus - otelitorganer: sacculus + utriculus: liniær acceleration (incl. tyngden + hovedstillingændring) macula utriculi: sanseepitel horisontal bevægelse macula sacculi: sanseepitel vertikal bevægelse - ggl. vestibulare: trofisk centrum (bund af meatus acusticus int.) = n. vestibularis 2. neuron: formatio reticularis/ cerebellum/ øjenmuskelkerner/ motoriske forhornsceller (med. spinalis)/ hypothalamus samspil: balance, syn, proprioceptivitet (især halsmuskler + fodsåler) => ligevægt symptomer ved øresygdomme Hørenedsættelse hypacusis = partiel, anacusis = total sordomutatis konduktiv: lydledning: øregang, trommehinde, ml-øre, øreknogler, labyrintfenestre. perceptiv: sensorisk/ neural: labyrinten, n. acusticus, centrale hørebaner og centre. ofte ses kombination af konduktivt/ perceptivt høretab. Tinnitus (øresusen) subjektiv lydfornemmelse uden relevant stimulation ofte følgesymptom ved perceptiv hypacusis - Side 2 af 49 -

3 objektiv tinitus: auskulteres, f.eks karanomalier Svimmelhed bevægelsesillusion, gyratorisk, nautisk Øresmerter (otalgi) vigtigt symptom ved mange ørelidelser ydre øre: furunkel, ekstern otitis, hård cerumenprop, karcinom, kulde trommehinde: betændelse (myringitis bullosa) ml-øre: akut suppurativ otitis media, karcinom, opblussen i kronisk otitis media referred pain: tandproblemer, pulpitis (caries), tandekstraktion, bruxisme (tænderskæren), tyggemuskelmyoser, sinuitis, tonsilitis acuta, peritonsillær absces, tonsillektomi, tonsilpropper, larynx- og hypopharynx- karcinom+betændelser. neuralgier: glossopharyngeus, herpes zoster, ideopatisk facialisparese. Okklusionsfornemmelse aflukket øregang og trykken for ørerne øregang- og ml-øre lidelser, mb. Meniére anfald, tuba auditiva aperta (paradoks okkl. fornemmelse). Kløe i øregangen eksem, otits externa Øreflåd varighed, periodvis/konstant, provokerende faktorer, konsistens, farve, lugt akut og kronisk subpurativ otitis media, evt. liquor cerebrospinalis v. os temporalefraktur. Undersøgelsesmetoder - inspektion, - palpation: proc. mastoideus - otoskopi: trommehinde: perlegrå, kendinge: lysreflex, umbo, manubrium mallei (hammerskaftet), proc. brevis mallei, pars flaccida, - Siegels pneumatiske tragt, trommehindemikroskopi, øreskylning Akustisk funktionsundersøgelse - hørbart frekvensområde: Hz talesprog: Hz, - lydstyrke: 0 db (svagest hørbare) 120 db (smertefremkaldende) logaritmisk skala, 6db = lystyrke fordobling, Hviske- og talestemmeprøve grovt skøn over pt. s hørelse hver øver for sig, tillukning, maskering (Báránys larmapparat - < 130db) Stemmegaffelprøver Rinnes prøve: anslået stemmegaffel ud for øre og proc. mastoideus +Rinne: højest lyd ud for øre: perceptiv hørenedsættelse -Rinne: højest lyd ved proc. mastoideus: konduktiv hørenedsættelse (udelukker ikke samtidig perceptiv) falsk Rinne: overhøring til raskt øre v. svær ensidigt perceptiv høretab. - Side 3 af 49 -

4 Webers prøve: anslået stemmegafftel midt på isse lateralisering til dårligt øre: konduktiv hørenedsættelse lateralisering til normalt øre: perceptiv hørenedsættelse følseom prøve: 5db forskel detekteres Toneaudiometri audiometer: elektronisk tonegenerator: Hz (abcisse) ordinat: db symboler: Højre: Rød. luftledning: o o, knogleledning: [---[ stapedisreflex: maskering luft: -- Venstre: Blå. x x, ]---] xx xx normalt: luft- og knogleledning identisk perceptivt tab: luft- og knogleledning identisk, men nedsat i fht. normal konduktivt tab: air-bone gap: forskel ml. loft- og knogleledning maskering: undgå overhøring ved h/v høreforskel kompliceret. Genkende audiogrammer: normalt, ensidigt konduktivt høretab (ml-øre betændelse), dobb. perceptivt (prebyaccusis) Recruitment: loudness: subjektiv fornemmelse af lydstyrke recruitmentfænomen: abnorm loudnessfunktion: nedsat høretærskel, men ved stimuli over tærskel øges loudness stærkere end normalt i fht. intensitetforøgelsen. ses ved cochleære høretab anvendes til differentialdiagnostik ml. cochleære og retrocochleære perceptive høretab. skyldes formodentligt bortfald af ydre hårceller i det cortiske organ = hørelse v. lav intensitet, ved øget intensitet stimuleres indre hårceller normalt. Fowlers lydbalanceprøve: sammenligne stimuli nødvendig for at få samme stykefornemmelse (loudness) på de to ører. Recruitmentundersøgelse a.m. Metz: bestemer tærskel for stapediusrefleksudløsning. fordel: objektiv undersøgelse, kan anvendes v. symmetrisk hørenedsættelse. Taleaudiometri: bånd/cd afspiller til afspilning af ordliste DL (diskrimination loss): andel prøveord som misforstås. SRT (speech reception threshold): lydstyrke i db hvor pt. forstår 50% af prøveord. Den cochleopalpebrale reflex: kraftig lydpåvirkning => øjensammenknibning/blinkning undersøgelse af spædbørn Impedansaudiometri Madsen apperatur: 3 kanaler i øreprop: 1. tilførsel af 220 Hz måletone 2. mikrofontilslutning (lydtryk afh. af impedans) 3. pumpe: ændre trykket i øregang Impedans: modstand i trommehinden ved lydpåvirkning compliance: 1/impedans: trommehindens eftergivelighed Stapediusrefleksbestemmelse: - Side 4 af 49 -

5 normalt udløses reflex ved db over høretærskel på begge ører samtidigt. Recruitment a.m Metz: Ved perceptivt høretab udløses reflex f.eks 30 db over høretærskel <=> recruitment: udtrykker cochleært lokaliseret hørelidelse lokalisering af evt. facialisparese Tympanometri (mellemøretryk bestemmelse) - princip: ændrer øregangtryk indtil det vurderes identisk m. ml-øre tryk - trykidenditet <=> høj compliance - abcisseakse: trykændringer: mm H 2 O - ordinatakse: compliance - genkende tympanogrammer: normalt ml-øre tryk (teltspids 0 mm H 2 O), sekretorisk otitis media/ trommehinde-perforation (flad kurve), undertryk (teltspids -200 mm H 2 O). Undersøgelse af det Eustachiiske rør Toynbees forsøg: synkebevægelse m. lukket næse og mund: hvis tuba åbnes => undertryk i ml-øre. Valsalvas øvelse: ekspiration m. lukket næse og mund: ventilation af ml-øre. tympanometri: evt. abnormt tryk pga. tuba okklusion. Vestibulær funktionsundersøgelse Rombergs prøve, gangprøve m. åbne/lukkede øjne, finger-næseforsøg, diadokinese undersøgelse. Nystagmus: ufrivillige rytmiske bevægelser oftest horisontalt. Retningbeskrivelse: den hurtige bevægelsesretning. - Spontannystagmus: er uprovokeret til stede (Bartels briller). labyrintudløst: forbigående, stor frekvens, lille amplitude, samtidig svimmelhed. retrocochleært udlæst: langvarid, langsom frekvens, stor amplitude, ingen svimmelhed. - Positionsnystagmus: fremkommer i visse hovedpositioner, labyrintudløst: efter latenstid, kortvarig, trætbar: ikke reproduceres, samtidig svimmelhed. retrocochleært: kommer omgående, vedvarende, reproducerbar, ingen svimmelhed. - Blikretningsnystagmus: optræder ved sideblik, kun betydning v. sideforskel. Udtrykker latent spontannystagmus. Kalorisk prøve: - hver labyrint kan undersøges for sig. - koldt vand: nystagmus til modsat side. - varmt vand: nystagmus til samme side. - kanalparese: nedsat varighed af nystagmus. bla.: mb. Meniére, labyrintitis, neuronitis vestibularis, processer i cerebellopontine vinkel. Rotatorisk prøve: Rotation => postrotatorisk nystagmus modsat drejeretning Billeddiagnostik: røntgen, CT, MR. - Side 5 af 49 -

6 Sygdomme i det ydre øre Medfødte misdannelser Mikroti og atresi mikroti/anoti: helt/delvis mangel af ydre øre øregangatresi: -> høretab db, ledsager hyppigt mikroti/anoti indre øre næsten altid normalt udviklet -> kun konduktiv hørenedsættelse oftest ensidig kan forekomme sammen med andre misdannelser: mandibulofacial dysostose (ansigtsskelet hypoplasi), beh: - mikroti: protese, titanium-knogleforankreet fikstur - atresi: kum kirurgisk hvis dobbeltsidigt pga. komplikationsrisiko. Præaurikulær fistel: ses m. udmunding foran aurikel beh: fjernes kirurgisk efter fisulografi. Aurikulærvedhæng: hudklædte prominenser foran aurikel beh: eksstirperes let Aurikulae alatae (flyveører) mangelfuld antihelix udvikling beh: kirurgisk at skabe en antihelix. Traumatiske affektioner Haematoma auris blodansamling, hyppigst opadtil på aurikels udside. ofte efter stumpt traume ubehandlet => brusknekrose, blomkålsøre beh: punktur, hæmatomudtømning v. aspiration. Pakkes i vat m. euflavinopløsning. Forbrændinger Forfrysninger: aurikel prædilektionssted kraftig hyperæmi -> iskæmi -> rødme + blæredannelse -> evt. nekrose beh: beskyttes mod traumer/infektion m. steril forbinding, evt. lokalt bredspektret antibiotikum. Infektioner Perichondritis: diffus, rød, øm fortykkelse af aurikel -> evt. brusknekrose. beh: antibiotisk Erysipelas: typisk hæmolytiske streptokokker kraftig velafgrænset rødme og hævelse, hyppigt feber beh: systemisk antibiotika Chondrodermatitis nodularis helicis chronica meget øm, ca. 5 mm stor gullig hævelse på kanten af helix. hyperkeratose, vaskulære forandringer. beh: operativ fjernelse, evt. injektion af lokalsteroid. - Side 6 af 49 -

7 Ateromer: retention i talgkirtel, især i lobulus blød, kugleformet dannelse, kan opnå betydelig størrelse, evt. infektion beh: enukleation (udskrælning), fjernelse af hele kapsel Tumorer: benigne: ingen problemer maligne: basocellulære- og spinocellulære karcinomer beh: excision (udskæring megete overfladiske: strålebehandling. Sygdomme i øregangen og trommehinden Cerumen obturans (ørevoksprop) cerumen: bekytter øregangens hud, selvrensende, baktericidt. okklusion: hørenedsættelse, trykfornemmelse, evt. susen og svimmelhed, evt. smerter og irritation. beh: cerumenslynge, tynd vatpind, øreskylning, sug, glyceroldrypning. Fremmedlegemer som ved cerumen obturans. beh: tang, pincet, krummet hage (Zaufals hage), øreskylning, sug Otitis externa def: eksamatøse og betændelsesagtige tilstande Øregangseksem hyppig lidelse, fremmende: fugtig kavitet,temperatur, fugtighed, høreapparat: % ventilation + mekanisk irritation, allergier, overfølsomhed, hudlidelser: dermatitis seborrhoica, psoriasis, symptomer: rødme, hævelse, ekssudation, ophobnnig af detritus (cellehenfald), trommehinde ofte inddraget, betydelig kløe, oftest kronisk i ro i lange perioder, diff.diagose: øregangskarcinom (især hod ældre), beh: øredråber m. steroid (dæmper kløe) og baktericidt (tetracyclin), langvarigt: risiko for resistens + svampeinfektion. vigtigt: indskærpe at kradsning og øregansrensning skal undlades. Otitis externa diffusa bakteriel infektion i hud som har mistet sin normale beskyttelse symp: kløe, tyngdefornemmelse, kraftige smerter, ømhed, deskvamation (afskalning), sekret, ødemudvikling, diff.diagnose: øregangsfurunkel beh: skylning m. baktericid væske, salve m. steroid og baktericid, Øregangsfurunkel hårfollikelinfektion, oftest stafylokokker symp: kraftige smerter (hud stramt bundet), lille rød prominens -> ødem -> evt. okklusion. ofte komplikation til øregangseksem pga kradsning beh: smertestillinde, antibakteriel salve, evt. systemisk, evt. incision (indsnit). Otomycosis svampeinfektion: ofte skimmelsvampe (Aspergillus niger/flavus) eller candida albicans. - Side 7 af 49 -

8 symp: kraftig kløe, smerter, sekretion, ødem beh: rensning, antimykotika Otitis externa necroticans (malign extern otitis) Pseodomonas forårsaget svær ekstern otitis, især ældre symp: smerter, granualtionspolypper, knogledestruktion, kranienerveudfald, facialisparese beh: lokal + systemisk antibiotisk (ex. ciprofloxacin) Tumorer - Benigne: eksostoser: lokaliseret lige foran trommehinden, knoglevæv beklædt m. normal hud, -> øregangforsnævring. otitis media/externe evt. => sekretretention. beh: sjældent påkrævet, evt. operativ fjernelse osteom: kugleformede, biliggende v. overgang ml. benede og bruskede øregang beh: kirugisk fjernelse ceruminomer: tumor udgående fra ørevokskirtlerne. - Maligne: meget sjældent, oftest planocellulært karcinom symp: blodigt sekret, smerter, facialisparese, knogledestruktion, diag: biopsi beh: kombineret stråleterapi og kirurgi, 5-års overlevelse: < 25% Trommehinden - Ø: 8 mm, tykkelkse: 0,1 mm, - tragtformet, 3 lag: yderst keratiniseret pladeepitel, fibrøst lag, slimhinde. - ofte medinddraget i mellemøre- og øregangslidelser Ruptura membrana tympani trykstigning pga. eksplosion, hovedudspring, slag, barotraumer, kraniefrakturer, symp: hypacusis, tinnitus, evt. blødning, samtidig duralæsion ->liquorrhoe cerebrospinalis, beh: undgå vand/andet i øre, behandling af evt. infektion, evt. reposition af flige indenfor få dage, spontan opheling, lukning af evt. persisterende defekt efter 3 mdr. Myringitis bullusa 1/flere bullae på trommehinde, også i ossøse øregangsvæg symp: otalgi indtil bulla brister, varer få dage, ætiologi uklar, evt. herpes virus beh: ingen, evt. punktering af bulla v. kraftig otalgi Myringitis chronica granulosa sparsom sekretion, rød og svullen trommehinde uden defekt, granulationsvæv, hørelse normal, ætiologi: måske bakteriel infektion beh: rensning, skylning, lapis (sølvnitrat. desinficerende) pensling af granulationer, evt. antibiotika. - Side 8 af 49 -

9 Sygdomme i mellemøre og tuba auditiva Medfødte misdanneleser svære misdannelser oftest ledsaget af mikroti og øregangsatresi iseloret ses: ossikeldeformiteter, manglende fenestra ovalis Traumatiske affektioner læsioner v. øregangsmanipulation, indtrængende fremmedlegemer, os temporale længdefrakturer Hæmotympanon: blodansamling i mellemøret, oftest traumatisk basis otoskopi: blåsort trommehinde, tinnitus, konduktiv hørenedsættelse beh: ingen, oftest spontan opheling Læsion af øreknoglekæden: oftest: incuslexation ml. incus og stapes årsag: traume - os temporale længdefraktur, penetrerende traume, operativ læsion, hypacusis db, undrsøg: Siegles tragt: ændret bevægelighed, ingen stapediusreflex, eksplorativ tympanotomi, beh: tympanoplastik => 90% normalthørende Otorrhea cerebrospinalis cerebrospinalvæske i ml-øre efter svære traumer trommehinderuptur: liquor i øregang, ellers: via tuba til pharynx: forveksles m. cerebrospinal rhinorrhea beh: konservativ, spontan heling, profylaktisk antibakteriel beh. pga. meningitis risiko, undgå: skylning af øre, øredråber, anvendelse af bugpresse. Dysfunktion af tuba tuba fkt: - ml-øre ventilation <=> trykidenditet mellem øregang ml-øre. - ventilfunktion: overtryk udlignes spontant, undertryk på ca. 50 cm vand => tubablokering. - kontinuerlig luftresorption -> abnormt tryk derfor altid et undertryk i ml-øre Tubaokklusion okklusion pga. kataralske infektioner, adenoid vegetatione, thinopharynxkarcinom, ganespaltefølger => undertryk i ml-øre symp: konduktiv hypacusis, klapfornemmelse, otoskopi: retraherat trommehinde, tympanometri: undertryk, beh: luftindblæsning (politzer, valsalva), tilgrundlæggende lidelse, evt. adenotomi (omstridt), Otitis media sekretoria SOM (sekretorisk otitis media) væskeansamling i ml-øre, ingen akut infektion, intakt trommehinde især børn årsag: langvarig kataralia -> tubaokklusion -> ml-øre tryk nedsat -> slimhindeforandringer: udvikling af mukøse glandler og bægerceller -> sekret. Tendens til heling efter måneder. komplikationer: skader i ml-øre: fibrose og adhærencedannelse, atrofiske trommehindeforandringer, kolesteatomudvikling. symp: tillukningsfornemmelse, hypacusis, tinnitus, otoskopi: retraheret, rosafarvet trommehinde. Siegles tragt. tympanometri: flad kurve (uændret compliance) pga. væske, ingen stapediusreflex, beh: bedring af ml-øre ventilation: - Side 9 af 49 -

10 mindre børn: paracentese + sekretudsugning, tubulation, søge begrænse kataralia, større børn + voksne: luftindblæsning Tubulationskomplikationer: Øreflod, granulationsvæv, blokering af dræn, tidlig udstødning, trommehindeperforation, fibrose, sklerosering, atrofi, kolesteatom Barotrauma auris flyvning nedstigning v. flyvning -> ml-øre undertryk, pga. tuba ventilfunktion. risiko v. kataralia og søvn, også aflukket del af øregang pga. cerumenprop, øreprop. symp: otalgi, hypacusis, retraheret trommehinde, evt. blodigt transsudat i ml-øre, evt. trommehinderuptur, evt. fenesterruptur (labyrintsymptomer). beh: luftindblæsning, evt. paracentese, operativ lukning af fenesterruptur Mellemøresygdomme Otitis media suppurative acuta - akut mellemørebetændelse infektion af ml-øre slimhinden. evt. tuba og antrum mastoideum. årsag: næsesvælg infektion: forkølelse, sinuitis, adenoiditis, influenza, børnesygdomme, evt. via trommehinderuptur. især: pneumokokker, haemophilus influenzae, hæmolytiske streptokokker, evt virusinfektion (?) meget hyppig hos små børn: 4-års alder: 50% haft disposition: børnehavebørn ganespalte, recidiv hvis tidligere infektion, adenoide vegetationer (?) symp: let tilfælde: svag otalgi, klapfornemmels, svag hypacusis, svinder efter få dage, sværere tilfælde: betydelig otalgi (pga udspilet trommehinde), høj feber, hypacusis, trommehinde: rødme, hævelse, evt. spontan perforation, sekret dage uger. spontan heling. sjældent komplikationer og varige defekter. beh: analgatika: asa, paracetamol. tilgrundlæggende sygdom: detumescerende næsedråber, paracentese, Otitis media suppurative chronica kronisk mellemørebetændelse tilstand m. permanente skader på ml-øret, incl. trommehindeperforation og langvarigt øreflåd (> 4 uger) Inddeling: 1. Kronisk slimhindeotitis kronisk granulerende otitis - ofte central trommehindeperforation 2. Kolesteatom - alvorligere kronisk otitis media - oftest randstillet perforation/ retraktionslomme, - keratiniserende pladeepitel i ml-øret, tilbøjelighed til keratinretention = kolesteatomdannelse, - evt. otitis incl. komplikationer, 3. specifikke kroniske ml-ørebetændelser 4. sequelae otitidis - tilstand når infektion er elimineret, med varige ml-øreskader. disp: nedsat tubafunktion, sekretorisk otitis, akut otitis media udvikles ikke til kronisk otitis media - Side 10 af 49 -

11 1. Den kroniske slimhindeotitis kronisk granulerende otitis media benign lidelse, sjældent komplikationer ud over hypacusis og øreflåd, defekt i trommehindens pars tensa varierende grad evt. hammerskaft ødelagt, ml-øre og tilstødende hulrum har bevaret slimhindebeklædning, slimhinden er ofte hyperæmisk og svullen, ofte slimhindemetaplasi: bægerceller og mukøseglandelelementer granulationsvævsdannelse og sekret symptomer flukturerer m. kataralske infektioner: øget sekretion og smerter hypacusis af konduktiv type beh: myringoplastik: lukke trommehindedefekt, granulationsvævfjernelse m. tang/ lapis, rensning, undgå vand i øre, evt. antibiotikadråber, 2. Den kroniske kolesteatomatøse otitis media Pars flaccida el. opad/bagtil i pars tensa: Retraktionslomme (indtrækning i trommehinden) Epidermisbeklædt membran i ml-øret afskalning/ ophobning af kolesteatom (hvidlige kolesterolholdige epidermismasser) patogenese: Retraktionsteori: Nedsat tubafunktion ml-øre undertryk diffus trommehindeatrofi retraktionslomme (=tynde trommehinde suges ind i ml-øre) heri ophobes afskallet epidermis = kolesteatom kolesteatom knoglevævsnedbrydning og kavitetsdannelse, ødelæggelse: øreknoglekæde, labyrint, n. facialis, sinus sigmoideus, intrakranialt hørelse typisk nedsat, ofte ledsaget af infektion, evt. sekretion, evt. smerter = faresignal, evt. slimhindepolypper i øregang diag: trommehindemikrospopi beh: operativ fjernelse af kolesteatom, myringoplastik: trommehindedefekt lukning, 3. Specifikke kroniske ml-øre betændelser otitis media tuberculosa eosinofilt granulom 4. Sequelae otitidis følger af mellemørebetændelse hørelse variere fra næsten normal anacusis aragtige forandringer i ml-øret tympanosclerose: hyalinisering og forbening i ml-øre defekter i knoglekæden trommehindeforandringer: fibrose, myringesklerose (kalkinfiltrater), cikatriciel retraktion (indtrukket), defekter, atrofiske partier, Otitis media typer: Sygdom: Årsag: Hyppighed: Varighed: tubaokklusion el. kataralsk otit virus alle timer -> dage akut otitis media bakterierer 60% dage -> uger sekretorisk otitis media tuba auditiva dysfunktion 85% uger -> mdr kronisk otitis media tuba auditiva dysfunktion, mm 1% mdr -> år - Side 11 af 49 -

12 Komplikationer ved suppurative mellemørelidelse kan brede sig til til omliggende strukturer - direkte, via lymfekar, via blodkar Mastoiditis acuta ostitis m. nedbrydning af knoglevæv fleste pt. < 2 år oftest efter pneumokok infektion symp: vedvarende tiltagende sekretion, dunkende smerter, ømhed og rødme, udstående ydre øre, evt. fluktuerende subperiostal abscessdannelse, beh: antibiotika, paracentese, evt. opmejsling og drænindlæggelse, Paresis n. facialis otogenica perifær type 1. Facialisparese v. akut otitis media årsag: kollateralt ødem, normalt spontan opheling, 2. Facialisparese v. kronisk otitis media ved kolesteatom: udtryk for destruktive processer beh: akut operation m. nervefrilæggelse Fistula labyrinthi labyrintfistel kun v. kolesteatom: kolesteatomvækst destruktion af laterale buegangs ossøse væg diffus labyrintitis m. svære symptomer symp: initialt gyratorisk svimmelhed, svimmelhed, nystagmus, hypacusis fistelsymptom: tragustryk/ Siglestragt (trykændring) svimmelhed og nystagmus (bartels brille) beh: oprativ kolesteatomfjernelse og fistellukning, Labyrintitis 1. Labyrintitis acuta serosa reversibelt: ingen permanent ophævelse af indreørefunktion, evt. varig beskadigelse, årsag: evt. kollateralt ødem eller toxisk påvirkning symp: svimmelhed, hypacusis, nystagmus 2. Labyrintitis acuta destructiva årsag: labyrintinfektion symp: voldsom svimmelhed, kvalme, opkast, nystagmus, varig anacusis, varig ophør af ligevægtsfunktion, evt. intrakranielle komplikationer, beh: antibiotika, ved akut otitis media: proc. mastoideus resektion, ved kronisk otitis media: akut operativ sanering, Abscessus epiduralis efter både akut og kronisk otitis media symp: halvsidige hovedsmerter, øget intrakranialt tryk, diagnose: CT-scan, beh: antibiiotika, operativ drænage prognose: relativ god v. adækvat behandling - Side 12 af 49 -

13 Meningitis otogenica efter både akut og kronisk otitis media purulent meningitis, oftest pneumokok. Evt. h. influnzae, streptokok, stafylokok, anærobe. via: 1. præformerede kanaler, 2. destruktive processer (ostitis/ kolesteatom), 3. os temporale fraktur, 4. operative læsioner, 5. øvrige komplikationer (labyrintitis mv) symp: høj feber, nakke- rygstivhed, hovedpine, kvalme, opkastninger, uklarhed, evt. bevidstløshed, evt. perceptiv hypacusis anacusis, diff.diag: meningokok (altid primær) beh: vedvarende antibiotikaterapi, evt. opearation, prog: vis mortalitetsrisiko Abscessus cerebri otogenicus efter både akut og kronisk otitis media oftest temporallapsabscess, evt. cerebellarabscess oftest via meningitis symp: træthed, hovedpine, anoreksi, psykisk ændring intrakranialt tryk: kraftig hovedpine, opkast, mentalt ændret, papilødem, bradycardi, fokalt temporalt: pareser, kramper, hyperrefleksi, +babinski, sensibilitetsforstyrrelser, fokalt cerebellart: dysdiadokinese, %f-n-f, beh: antibiotika, evt. punktur, operativ sanering af øre, diag: letalt uden behandling, Operative indgreb v. mellemørelidelser Resectio proc. mastoidei indik: 1) kronisk øreflåd efter AOM, 2) kolesteatom Tympanoplastik operation, tilstræber at forbedre lydtransmissionen i ørets lydledende apparat - Type 1: myringoplastik: lukning af trommehindedefekt, transplantat: m. temporalis fascie, perichondrium fra tragus. - Type 2: ossikulationsplastik: v. defekt øreknogle, men bevaret stapessuprastruktur. transplantat: egen incus (autograft), keramisk protese, corticalis knoglestykke. - type 3: ossikulationsplastik, hvor også stapessuprastruktur er inkluderet (kun fodplade resterer), Tumorer Karcinumudvikling typisk fra øregangen Glomus jugulare tumor udgår fra promontoriet el. fossa jugularis, langsomtvoksende. symp: kunduktiv hypacusis, pulssynkron tinnitus (evt. objektiv), ophævet indreørefunktion, facialisparese, n. X,XI,XII pareser (foramen jugulare syndrom). Ingen metastasering. otoskopi: blårød, pulserende tumor nedadtil bag trommehinde. beh: operativ fjernelse - Side 13 af 49 -

14 Sygdomme i labyrintkapslen Otosklerose hyppig, hos 0,5% af population, - histologisk påvises hyppigere, 80%: dobbeltsidig, debut: år, m:k 1:2, genetisk komponent prædilektionssted: foran fenestra ovalis knoglevævsdannelse stapesfiksation i fen. ovalis konduktiv hypacusis, evt. perceptiv hypacusis, symp: hypacusis, tinnitus, let svimmelhed beh: stapedotomi: stapesprotese (teflon/platinprotese) i fodplade (small-fenester teknik) høreapperat Sygdomme i labyrint, 8. hjernenerve og centrale forbindelser Akustiske symptomer Perceptiv hørenedsættelse: audiometri: hørenedsættelse findes både for luftledning og knogleledning, +Rinne, evt. Rinne pga. overhøring til det raske øre (falsk Rinne), Weber: til raske øre, Høretab (p. 95) Konduktivt Perceptivt Lokalisation øregang, trommehinde, ml-øre cochlea, centralt Weber til syge øre til raske øre Rinne negativ positiv Høretabets størrelse max. 60 db db Skelneevne normal evt. nedsat Recruitment - + cochlea, - centralt Behandling operativt høreapperat Tinnitus - øresusen: hyppigt v. lidelser i labyrint, hørenerve, centralt prævalens: 20-40%, konstant: 4-5%. invaliderende: 0,5-1% beh: TRT (tinnitus retraining therapy) afsvække tinnutis v. tilvænning subjektiv og objektiv (vaskulært) Vestibulære symptomer Svimmelhed def.: bevægelsesillusion gyratorisk: omgivelserne drejer rundt nautisk: skibsdækssvimmelhed evt. positionsbetinget: visse hovedstillinger lokalisation: labyrint, 8. hjernenerve: gyratorisk karakter centralt: nautisk eller ubestemt karakter andre årsager: synsforstyrrelser, gangforstyrrelser, hjernehypoksi, hypertension, hypoglykæmi, beh: symptomatisk: antihistamin, svimmelhedsøvelser: opøve central kompensation Nystagmus - Side 14 af 49 -

15 Arvelige sensori-neurale lidelser ca. 100 tilfælde/dk årligt Sporadisk, recessiv døvhed og hørenedsættelse: 80-85%, oftest kongenit, evt. ledsaget af andre defekter Dominant tunghørhed: 15-20%, ofte manifestering i ungdom/ voksenalder Erhvervede prænatale og perinatale høreskader - Lues conginita syfelis, sent manifestateret høretab - Maternel rubella labyrintbeskadigelser hos foster katarakt, retinopati, hjertelidelser, mikrocefali profylakse: rubella vaccine før fertil alder - Erythroblastis foetalis svær fysiologisk hyperbilirubinæmi Erhvervede høreskader i barnealderen - Meningitis n. acusticus affektion -> svær hørenedsætteæse - Labyrintitis tympanogen el. meningogen oftest anacusis - Parotitis epidemica 80% ensidigt hyppigst årsag til erhvervet høretab hos børn labyrint el n. acusticus affektion hypacusis/ anacusis - Andre infektioner morbilli, tussis convulsiva, scarlatina - Andet hovedtraume: os temporale fraktur kretinisme: manglende gld. thyroidea fkt Traumer - Labyrintskader v. kraniefraktur involvering af pars petrosa ossis temporalis tværbrud: total ophævelse af indreøre fkt længdebrud: oftest kun konduktive symptomer, evt. facialisparese - Comotio labyrinthi symp: hypacusis, svimmelhed, nystagmus (positions-, spontan-) både perfiært- og centralt udløst, oftest forbigående - Eksplosionstraumer symp: perceptivt høretab omkring Hz, tinnitus, evt. trommehindebeskadigelse skade vil som regel spontant delvist aftage, - Støjtraumer flymotorer, musik, maskinindustrier, nedre grænse for skadelig støj: db høretab især omkring Hz, tinnitus, klapfornemmelse beh: ingen. kun profylakse. - Dekompressionssyndrom dykkersyge - Side 15 af 49 -

16 luftfrigørelse i blodet -> labyrintbeskadigelse Transportsyge - kinetose årsag: vestibulær overstimulation og stimuluskonflikter (vestibulær/visuel, buegang/otolit mismatch) symp: kvalme, opkast, bleghed, koldsved profylakse: undgå visuelle/ vestibulære indtryk (ligge ned, lukke øjne), antihistaminer, skopolamin (antikolinerga) Toksiske beskadigelser - Medikamina: aminoglykosider (streptomycin, gentamycin, neomycin): ototoksiske, evt. irreversibelt - Alkohol, - Morfin, især petidin: svimmelhed, nystagmus - Organiske opløsningsmidler Vaskulære lidelser i indre øre karforsyning: a. basilaris -> a. cerebelli inf. ant. -> a. auditiva int (gn. meatus acusticus int > labyrint) Akut idopatisk høretab Sudden deafness akut indsættende høretab, ingen påviselig årsag oftest udtalt tinnitus, evt svimmelhed flukturerende antager vaskulær ætiologi: karspasmer, agglutination, trombose, blødning Presbyacusis - aldersdøvhed perceptivt høretab, især høje frekvenser (diskant), bilateralt fra 25-års alder årsag: degeneration af ganglieceller i basal del af cochlea, degeneration af det cortiske organ beh: høreapperat Morbus Meniére middelaldrende, rammer ensidigt efter længere tid dobbeltsidigt (40%) symp: - anfaldsvis: 1) voldsom svimmelhed, 2) cochleært høretab (m. recruitment), 3) tinnitus, pludseligt indsættende, gyratorisk svimmelhed, kvalme, evt. opkast, spontannystagmus fluktation af hørelse (typisk for MM), hørenedsættelse oftest mest udtalt for bassen (typisk for MM) med tiden indtræder varig hørenedsættelse (-> anacusis), anfald aftager, vedvarende tinnitus beh: - medicinsk: (betahistin, antihistamin): H1-stim. effekt -> blodtilførsel, virkning ikke verificeret - kirurgisk: destruktive indgreb: labyrintektomi, n. vestibularis overskæring Benign Paroxsysmal Positions Vertige (BPPV) ætiologi ukendt, yngre/middelaldrende, især kvinder kortvarige anfald af gyratorisk svimmelhed, nystagmus, udløses i bestemt hovedposition, trætbar positiosnnystagmus : karakteristisk at symptomer svækkes ved gentagelse beh: manøvrere evt. uorganisk materiale ud af buegange Acusticus neurom vestibulært schwannom benign langsomt voksende tumor udgår fra Schwannske skede omkring n. vestibularis, nær porus acusticus int., cerebellopontine vinkel. incidens: 1-2/ debut: år symp: ensidigt retrococleært perceptiv hypacusis: udtalt skelnetab, ingen recruitment, - Side 16 af 49 -

17 tinnitus, svimmelhed, evt. facialisudfald, evt. cerebellare sympt., evt. øget intrakranialt tryk: opkast + hovedpine, diag: audiometri incl. skelneevne, kalorisk prøve, MR-scan beh: kirurgisk fjernelse Neuritis vestibularis formentlig virusinfektion symp: pludselig gyratorisk/ nautisk svimmelhed, kvalme, evt. opkast, spontannystagmus, spontan fuld restitution beh: berolige pt., sedativa, antihistamin, A. vertebralis-baselaris insufficiens symp: (konstant) ukarakteristisk svimmelhed, evt. spontan-, positions-nystagmus, øvr. arterioscl. symp: synsforstyrrelse, indprentningssvækkelse, søvnbesvær, hovedpine. evt. anfaldsvist, årsag: nedsat blodforsyning: arteriosklerose, a.vertebralis kompression, trafiktraumer. oftest ældre pt. diff.diag: mb. Meniére beh: antihistamin, undgå anfaldsfremkaldende faktorer: rejse sig langsom, etc. Wallenbergs syndrom årsag: a. cerebelli inf. post trombose symp: voldsom svimmelhed, nystagmus, opkast, Horners syndrom (ptosis, miosis, enophtalmus), ataksi. Nedsat smerte/temperatur sensibilitet, Migræne basilaris migræne: svimmelhed, synsforstyrrelser, evt. tinnitus, karftig nakkehovedpine. familiær disp, unge piger, menstration relateret, Akustiske og vestibulære symptomer v. intrakranielle lidelser symp: hypacusis, svimmelhed ubestemt, uden anfaldspræg ofte ledsaget af øvrige kranienervesymptomer årsager: rumopfyldende processer: gliomer, vasukulære lidelser, intrakranialt tryk, dissemineret sklerose, epilepsi, intoksikationer, kranietraumer, Psykogen hørenedsættelse: hørenedsættelse uden adækvat organisk grundlag pt. ikke bevidst om dette: hysterisk reaktion Simulation: pt. foregiver bevidst ikke-eksisterende høretab Dissimulation: pt. dissimulerer bedre hørelse end hvad haves. Audiologi Høreapparater består af mikrofon, forstærker, telefon hovedbårne: praktisk kropsbårne: afstand ml. mikrofon telefon: kraftigere forstærkning mulig (svær hørenedsættelse) hyleri: akustisk tilbagekobling ml. telefon mikrofon benleder (knogleledningstelefon) fra proc. mastoideus: hvis øreflåd/ andet, telespole i apperat: høreapperat-telefon kobles fra, overføring fra telefon, - Side 17 af 49 -

18 teleslynge: kirker, teatre, biografer: impulser til telespole Cochlear implants cochleær døvhed m. fuldstændigt bortfald af funktionsdygtige hårceller stadig bevaret n. cochlearis neuroner hørelse kan etableres: neuroner stimuleres via elektroder i cochlea: højfrekvent lyd ledes basalt, lavfrekvent mod apex 2. Perifer facialisparese Anatomi og fysiologi - Perifer facialisparese den hyppigste motoriske nerveparese i organismen - n. facialis består af 2 dele: 1. motorisk del: ansigtsmuskulatur, m. stapedius, ven. mastoideus m. digastrici, m. stylohyoideus, platysma, kerne: pons, største del krydset, unilateralt cortikalt innerveret øverste del (m. frontalis og orbicularis oris) bilateralt cotikalt innerveret. 2. n. intermedius (separat afg. nerve): - sekretorisk: gl. lacrimalis, gl. submandibularis, gl. sublingualis, - sensorisk: smag tungens forreste 2/3, trommehinde, øregang, aurikel, proprioceptivitet: ansigt, trofisk centrum: ggl. geniculi, - opdelt i 3 afsnit: 1. pons meatus acusticus int. ggl. geniculi skarpt knæk vinkelret på pars petrosa længdeakse 2. cavum tympanis medialvæg - knæk lateralt bagud 1 cm langt 3. videre i can. facialis foramen stylomastoideum vertikalt forløb Undersøgelsesmetoder - facialisparese: centralt: m. frontalis og m. orbicularis oris bevaret bilateralt perifært: samtlige grene ramt: % rynke pande, lagophtalmus, Bells fænomen, udslettet nasolabialfure, % fløjte, % vise tænder pontin affektion: ofte andre neurologiske symptomer nær cerebelloponine vinkel: ofte akustiske og vestibulære symptomer lokalisation: - tåresekretion: n. petrosus major, ved ggl. geniculi, - stapediusreflex: n. stapedius, 3. stykke opadtil - smag, forrest 2/3 tunge: chorda tympani, 3. stykke nær foramen stylomastoideum Sygdomme i n. facialis Bells parase paresis n. facialis idiopatisk, ætiologi ukendt, evt. HSV infektion, incidens: 20/ formodentlig nervens 3. stykke symp: parese, otalgi, epiphora (tåreflåd), normal tåresekretion, %stapediusreflex, %smag diff.diag: otitis media, traumer, tumor, herpes zoster, borrelia, sarkoidose, polyneuritis. beh: 85% spantan remission uden sequelae, ca. 5% vedholder sværere sequelae øvrige effekt tvivlsom: antiviralt, ansigtmassage m.m truende karatit: øjendråbder, urglasforbinding, tarsorafi Herpes zoster oticus formodentligt varicella virus - Side 18 af 49 -

19 symp: inflenzaagtige symptomer, ensidig otalgi, herpesblærer på trommehinde, 75%: hypacusis og vestibulære symptomer, parese incl. %tåresekretion, hørenedsættelsen ofte blivende beh: aciclovir Borrelia meningoradiculitis symp: erythema chronica migrans, meningitis, nakke- rygsmerter, dysæstesi, nerveudfald - hyppigst facialis, diag: csf-undersøgelse: lymfocytose, positiv antistof titer prog: 10-15%: facialisparese sequelae Melkerson-Rosenthals syndrom ukendt ætiologi, genetisk disposition symp: 1. perifer facialis parese 2. ødem i ansigt, især overlæbe 3. lingua plicata (stærk furet tunge) Facialislæsioner Operative læsioner indgreb tæt ved nerve, ødem dannelse, hæmatomdannelse Os temporale fraktur: længdebrug (hyppigste): 15% facialisparese tværbrud: 50% facialisparese prog: bedst je længere tid mellem traume og parese Ekstratemporale facialispareser lok. perifært for foramen stylomastoideum, årsag: traumer, gld. parotis indgreb, maligne parotistumorer, gld. submandibularis indgreb (marginalisparese) Hemispasmus facialis idiopatisk el. fejlregeneration efter facialisparese symp: ustandslige, udtalte, kortvarige kontraktioner beh: vanskelig Operative indgreb frilægning kontinuitetsafbrydelse nervetransplantation (n. auricularis, n. suralis) anestemosere n. facialis m. n. hypoglossus eller n. accessorius cross-over: nerve- muskeltransplantat fra ene n. facialis til den anden - Side 19 af 49 -

20 3. Næse, bihuler, ansigt Næse og bihuler Funktion: 1. respiration, 2. lugtesans, 3. resonansrum. Symptomer Nasalstenose Rhinolalia clausa (lukket snøvl): stemme mister sin klang mundrespiration manglende konditionering af inspirationsluft spædbærn (kongenit dobb. atresia choanalis): problemer ved amning, kvælningsrisiko Abnorm sekretion: vandigt: akut rhinitis, allergiske næselidelser, liquorrhoe mukopurolont: rhinitis, sinuitis stinkende: fremmedlegeme, sinuitis, tumor Undersøgelsesmetoder - inspektion eksternt - vestibulum nasi inspektion. - rhinoskopia anterior (næsespekulum) cavum nasi: septum, conchae meatus inferior: ductus nasolacrimalis meatus medius: ductus nasofrontalis, sinus maxillaris, forreste sibensceller meatus superior: bageste sibensceller, sinus spenoidalis ibis : ganespejlløftning, evt. adenoide vegetationer - luftpassage lytteprøve: hver næsebor for sig dugprøve - røntgen, CT, MR - sinoskopi: sinus maxillaris undersøges ved skop via punktur i meatus nasi inf. Sygdomme i den ydre næse Kongenitte anomalier - næsens form og størrelse, næseskævhed - fistler fra næseryg til septum/til lamina cribosa/m.v. - atresia nares - misdannelser v. læbe- ganespalte Frakturer - ossøs eller brusk dislokalisation (deviation) - komplikation: septumhæmatom brusknekrose - beh: reponering af eventuel dislokalisation, instrumenter: elevatorium, reponeringstang. - Side 20 af 49 -

Bihulernes sygdomme. Inflammatoriske næselidelser 07/05/13. Allergisk rhinit. Akut rhinosinuitis Kronisk rhinosinuitis

Bihulernes sygdomme. Inflammatoriske næselidelser 07/05/13. Allergisk rhinit. Akut rhinosinuitis Kronisk rhinosinuitis Bihulernes sygdomme Per Friis Overlæge, Øre-,næse- og halsafdeling H Speciale: næse- og bihulekirurgi Inflammatoriske næselidelser Allergisk rhinit Nasalstenose Sekretion (vandigt) Kløe Nysen Lugtesans

Læs mere

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM SOM, AOM OG Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) SOM SYGEHISTORIE Andreas Philip, 5 år. Sund og rask, godt sprog Han hører ikke efter (skole) Han skruer op for fjernsynet (familie, venner)

Læs mere

Sinus Maxillaris. - anatomi og patologi. Anatomi. Sinus Concha nasalis Superior Medius Inferior Meatus nasi Superior Medius Inferior

Sinus Maxillaris. - anatomi og patologi. Anatomi. Sinus Concha nasalis Superior Medius Inferior Meatus nasi Superior Medius Inferior Sinus Maxillaris - anatomi og patologi Sinus Concha nasalis Superior Medius Inferior Meatus nasi Superior Medius Inferior Anatomi 1 Sinus maxillaris Undersøgelse af sinus maxillaris Palpation Gennemskylning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1573_Orto-rhino-laryngologi.indd 3 26-08-2011 13:44:11

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1573_Orto-rhino-laryngologi.indd 3 26-08-2011 13:44:11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 1 Øret: Lidt anvendt anatomi 7 2 Undersøgelse af øret 12 3 Undersøgelse af hørelsen 15 4 Høretab 24 5 Sygdomme i ydre øre 30 6 Sygdomme i øregangen 36 7 Trommehinden 45 8 Otitis

Læs mere

VESTIBULÆRE SYGDOMME MÅL INDRE ØRE (VESTIBULÆRE SYGDOMME) OG N. FACIALIS OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET

VESTIBULÆRE SYGDOMME MÅL INDRE ØRE (VESTIBULÆRE SYGDOMME) OG N. FACIALIS OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET INDRE ØRE (VESTIBULÆRE SYGDOMME) OG N. FACIALIS ADJUNKT, LÆGE, PH.D. INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN ØRE-NÆSE-HALSKIRURGISK AFDELING H SHOSPITAL VESTIBULÆRE SYGDOMME Opbygning af vestibulærapparatet Hyppigste

Læs mere

Næsens sygdomme. Kongenitte sygdomme. Trauma. Kosmetiske Fistler/cyster. Claus Gregers Petersen. Speciale: næse n.

Næsens sygdomme. Kongenitte sygdomme. Trauma. Kosmetiske Fistler/cyster. Claus Gregers Petersen. Speciale: næse n. Næsens sygdomme Claus Gregers Petersen Overlæge, Øre-næse,, halsafdeling H Speciale: næse n og bihulekirurgi Kongenitte sygdomme Kosmetiske Fistler/cyster Læbe-ganespalte Trauma Trauma Cosmetic Unilateral

Læs mere

Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin. Dagens program

Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin. Dagens program Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin Dagens program Dagens program: Præsentation + opfølgning Det akutte røde r øje Praktisk oftalmoskopi Pause Øresmerter Praktisk otoskopi Praktisk tympanometri

Læs mere

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Kittellommebog Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Navn: Indledning: Denne kittellommebog for læger i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi er udarbejdet

Læs mere

Målepunkter vedr. oto-rhino-laryngologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oto-rhino-laryngologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oto-rhino-laryngologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Revideret den 25. august 2014 1. Krav til udstyr 1.1. Apparatur på behandlingsstedet Det blev undersøgt,

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Os temporale og de cerebellopontine vinkler. Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital

Os temporale og de cerebellopontine vinkler. Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Os temporale og de cerebellopontine vinkler Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital CT eller MR? Generelt vælges MR til retrocochleær patologi og CT til patologi i de ossøse

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

Næsens og bihulernes sygdomme

Næsens og bihulernes sygdomme Næsens og bihulernes sygdomme Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Sinus maxillaris dræneres via et ostium placeret superomedialt. 30% har yderligere et ostium inferiort

Læs mere

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. CPH Privathospital Rådhustorvet 4 3520 Farum Tlf.: 7021 8000 www.cph-privathospital.dk E-mail: info@cph-privathospital.dk

Læs mere

Ørelidelser i praksis

Ørelidelser i praksis Ørelidelser i praksis Jesper Lillesø Spec. læge Almen medicin Formål Gennemgå de lidelse som er relevante for sygeplejersker ved selvstændige konsultationer+ telefonvisitation i almen praksis Praktisk

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

CT eller MR? Protokoller. Ydre øregang. Øregangsatresi. Ydre øregang. Os temporale og de cerebellopontine vinkler

CT eller MR? Protokoller. Ydre øregang. Øregangsatresi. Ydre øregang. Os temporale og de cerebellopontine vinkler CT eller MR? Os temporale og de cerebellopontine vinkler Generelt vælges MR til retrocochleær patologi og CT til patologi i de ossøse strukturer. Det kan være nødvendigt med begge modaliteter. Edith Nielsen

Læs mere

Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine

Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine Meningitis En alvorlig infektion i centralnervesystemet En betændelsestilstand i hjernehinderne og i det subaraknoidale rum Fig. 10.16 1 Årsag til meningitis

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå ØRE-NÆSE-HALS-SYGDOMME OG HOVED-HALS-KIRURGI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Defekt i mellemøreknogler

Defekt i mellemøreknogler HVIS DU VIL VIDE MERE OM DEFEKT I MELLEMØREKNOGLER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret Patientvejledning Hul på trommehinde Operation i mellemøret Det anslås at ca. hver 10. dansker har et behandlingskrævende høretab. Nedsat hørelse påvirker taleforståelsen og evnen til at opfatte andre

Læs mere

HØRELSENS FYSIOLOGI. mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter

HØRELSENS FYSIOLOGI. mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter HØRELSENS FYSIOLOGI det ydre øre mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter Det ydre øre: ørebrusken (auriklen / Pinna) - skal opfange og lokalisere lyden - den asymmetriske (krøllede)

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Evt. skylles med en 0,5% kloraminopløsning.

Evt. skylles med en 0,5% kloraminopløsning. 1 Høre n e d s æ t t e l s e :ensidig, dobbeltsidig, partiel (h y p a c u s i s), total (a c u s i s), døv- stumhed (s u rd o m u t i t a s). 2 typer: Lydledningslidelse (konduktivt høretab) : forandringer

Læs mere

UNDERSØGELSESTEKNIK - EFTERÅRSSEMESTERET Journalkoncept 8/22/2013. Øre-næse-hals undersøgelsen. Øre Næse- Hals- Spytkirtler Ansigt -

UNDERSØGELSESTEKNIK - EFTERÅRSSEMESTERET Journalkoncept 8/22/2013. Øre-næse-hals undersøgelsen. Øre Næse- Hals- Spytkirtler Ansigt - UNDERSØGELSESTEKNIK - EFTERÅRSSEMESTERET 2013 ANDERS BRITZE LÆGE, PH.D. & CHRISTER SWAN ANDREASSEN LÆGE, ADJUNKT, PH.D. ØRE-NÆSE-HALS AFDELING H AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Otorhinolaryngologi Journalkoncept

Læs mere

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne.

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne. Undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne Færdighedstræning Modul B7, Medicin, bachelor, SDU Læringsmål Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv

Læs mere

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virus infektioner Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virusinfektioner Er en alm. årsag til hudsygdom Lokaliseret til huden Systemisk viræmi som viser sig i huden Virusinfektioner Virus

Læs mere

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER FORORD Dette hæfte beskriver den oto-rhino-laryngologiske undersøgelsesteknik i ord og tegninger. Hæftet er udarbejdet af overlæge, lektor, dr.med. Søren

Læs mere

Visitation, forløbsbeskrivelser og kodning af rhinologiske patientforløb

Visitation, forløbsbeskrivelser og kodning af rhinologiske patientforløb Visitation, forløbsbeskrivelser og kodning af rhinologiske patientforløb For alle patienter der henvises med henblik på rhinologisk vurdering gælder følgende: Der foreligger beskrivelse af relevant undersøgelse

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå ØRE-NÆSE-HALS-SYGDOMME OG HOVED-HALS-KIRURGI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: 1. konsultation ,75 232,74 Senere konsultation ,14 98,53 konsultation

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: 1. konsultation ,75 232,74 Senere konsultation ,14 98,53  konsultation Takstkort 11A Sikringsgruppe 1 + 2 Tidspunktkode 1 1, stk. 2 Konsultationsydelser: 0101 198,75 232,74 0102 84,14 98,53 E-mail 0105 62,94 73,70 Vurdering af PRO-data 0106 42,09 49,29 Telefon 0201 42,09

Læs mere

Takstkort 11A. Ørelægehjælp. Grundhonorarer og honorarer. 1, stk. 2 Konsultationsydelser: 1, stk. 3 - Allergologiske ydelser, A. Konsultationsydelser:

Takstkort 11A. Ørelægehjælp. Grundhonorarer og honorarer. 1, stk. 2 Konsultationsydelser: 1, stk. 3 - Allergologiske ydelser, A. Konsultationsydelser: Takstkort 11A Sikringsgruppe 1 + 2 Tidspunktkode 1 1, stk. 2 Konsultationsydelser: E-mail Vurdering af PRO-data Telefon Telefonisk rådgivning eller rådgivning pr. EDIFACT til speciallæge i almen medicin

Læs mere

Ondt i øret Eksempler på årsager til ondt i øret ;

Ondt i øret Eksempler på årsager til ondt i øret ; Øret Ondt i øret Eksempler på årsager til ondt i øret ; - Øregang - Cerumen -Furunkel - Otitis externa - Carcinoma -Kulde - Trommehinde; -Myringitis -Ruptur Ondt i øret Eksempler på årsager til ondt i

Læs mere

Det indre øre akustiske sygdomme

Det indre øre akustiske sygdomme Det indre øre akustiske sygdomme Jacob H. Tauris Afdelingslæge, lektor, PhD Øre-næse-halsafdeling H AU 1 UNIVERSITET Anatomi & fysiologi Cochlea (hørelse) Os temporale pars petrosa Vestibulær apparatet

Læs mere

Master class øre-, næse-og halssygdomme. Lægedag Syd 3. maj 2013 Ulf Schønsted-Madsen Speciallæge

Master class øre-, næse-og halssygdomme. Lægedag Syd 3. maj 2013 Ulf Schønsted-Madsen Speciallæge Master class øre-, næse-og halssygdomme Lægedag Syd 3. maj 2013 Ulf Schønsted-Madsen Speciallæge Hvilket svar vælger du Jeg viser i løbet af sessionerne dias med titlen: Hvilket svar vælger du? Her skal

Læs mere

Tympanometri. 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter

Tympanometri. 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter Tympanometri 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter Typanometri 65år, speciallæge i oto, rhino laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Ass. speciallæge ansat 2009. Klinisk uddannet

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til HOVEDPINE PROGRAM, DEL 1 Anatomi Anamnese Hovedpinedagbog Primære hovedpinetyper PROGRAM, DEL 2 Sekundære hovedpineformer Medicinoverforbrug Blødninger Infektiøs meningit Tumor ANAMNESE Systematik

Læs mere

DEN AKUT SVIMLE PATIENT. Jens Højberg Wanscher Afdelingslæge Øre-, næse- og halskirurgisk afd. F Odense Universitetshospital

DEN AKUT SVIMLE PATIENT. Jens Højberg Wanscher Afdelingslæge Øre-, næse- og halskirurgisk afd. F Odense Universitetshospital DEN AKUT SVIMLE PATIENT Jens Højberg Wanscher Afdelingslæge Øre-, næse- og halskirurgisk afd. F Odense Universitetshospital SVIMMELHEDS- AMBULATORIUM SVIMMELHED ER HYPPIGT LIVSTIDS-PRÆVALENS 30 % UDGØR

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Master class øre-, næse- og halssygdomme. Lægedage BellaCenteret 9. november 2015 Ulf Schønsted-Madsen Speciallæge

Master class øre-, næse- og halssygdomme. Lægedage BellaCenteret 9. november 2015 Ulf Schønsted-Madsen Speciallæge Master class øre-, næse- og halssygdomme Lægedage BellaCenteret 9. november 2015 Ulf Schønsted-Madsen Speciallæge Hvilket svar vælger du Jeg viser i løbet af sessionerne dias med titlen: Hvilket svar vælger

Læs mere

Anatomi Store spytkirtler Glandula parotis Glandula submandibularis Glandula sublingualis. Anatomi 05-09-2013. Forelæsning 9.

Anatomi Store spytkirtler Glandula parotis Glandula submandibularis Glandula sublingualis. Anatomi 05-09-2013. Forelæsning 9. Forelæsning 9. semester Anatomi Store spytkirtler Glandula parotis Glandula submandibularis Glandula sublingualis Sven Erik Nørholt Kæbekirurgisk afd. Aarhus Universitetshospital Små spytkirtler Læbe,

Læs mere

Møllevang januar Sygdomsfolder

Møllevang januar Sygdomsfolder Sygdomsfolder Møllevang januar 2018 Folderen er udarbejdet efter ønske fra forældre og personale i Møllevang og godkendt af Børnehuset Møllevangs forældrebestyrelse januar 2018. Vi ønsker et opslagsværk

Læs mere

Sygehistorie. Hvad er væske i mellemøret? Art nr

Sygehistorie. Hvad er væske i mellemøret? Art nr Ørepine er en kendt sag for mange børnefamilier. Det er vigtigt for os at være velorienterede om lidelsen. Ikke alene på grund af de meget ubehagelige smerter, barnet har, men også på grund af den hørenedsættelse,

Læs mere

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Auditory Processing Disorder AUDIOLOGISKE UNDERSØGELSER RENATA JALLES HANSEN Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Nedsat evne til at processere lyd i centralnervesystemet Den centrale auditive

Læs mere

Alfabetisk nøgle til kranium

Alfabetisk nøgle til kranium Alfabetisk nøgle til kranium I denne liste kan strukturer skrevet med fed findes i skabene på museet. De øvrige strukturer findes på studiesals-kranierne A E, der kan lånes i Informationen. De store bogstaver

Læs mere

OTO-RHINO-LARYNGOLOGISK UNDERSØGELSESTEKNIK FT18 OTONEUROLOGISK UNDERSØGELSE FÆRDIGHEDSTRÆNING

OTO-RHINO-LARYNGOLOGISK UNDERSØGELSESTEKNIK FT18 OTONEUROLOGISK UNDERSØGELSE FÆRDIGHEDSTRÆNING OTO-RHINO-LARYNGOLOGISK UNDERSØGELSESTEKNIK FT18 OTONEUROLOGISK UNDERSØGELSE FÆRDIGHEDSTRÆNING FORORD Dette hæfte beskriver den otoneurologiske undersøgelsesteknik i ord og billeder. Hæftet er udarbejdet

Læs mere

Information om ørekorrektion

Information om ørekorrektion Information om ørekorrektion Stritører Udstående ører er medfødt. Der kan ikke sættes en bestemt grænse for, hvornår ører betragtes som udstående, men jeg fraråder generelt korrektion, hvis ørets frie

Læs mere

y = f(x) y = output x = input

y = f(x) y = output x = input Funktion = f Indre øre og svimmelhed: otoneurologisk udredning ørelægens perspektiv Søren Vesterhauge y = f(x) y = output x = input Funktion = f Balancesystemet Hypofunktion = hypoexibilitet = parese/paralyse

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Tympanometri 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Typanometri 67 år, speciallæge i oto-, rhino-laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Delepraksis fra 2012. Klinisk uddannet i Sønderborg,

Læs mere

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Lyd og hørelse 1 En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Denne brochure er nummer 1 i en serie fra Widex om hørelse og høreapparater. Hvad er lyd? Vores moderne dagligdag er fyldt med mange

Læs mere

Sygdomme i vulva. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Sygdomme i vulva. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Sygdomme i vulva Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Lærebog - kapiteloversigt Kapitel 1: Embryologi og anatomi Kapitel 17: Gynækologiske tumorer Kapitel 19:

Læs mere

Allergi overfor indholdsstoffer i fluorpræparatet. Behandling: Fissurforsegling Lakering af tændernes dybe furer med en tyndtflydende plast.

Allergi overfor indholdsstoffer i fluorpræparatet. Behandling: Fissurforsegling Lakering af tændernes dybe furer med en tyndtflydende plast. Behandling: Fluor pensling Fluorpensling anvendes til at bremse udviklingen af begyndende huller (caries) i tænderne. Fluorpensling kan også benyttes til at lindre symptomer fra følsomme tænder, hvor årsagen

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Tympanometri Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Typanometri U. S-M, Nørregade16, 3. th, 67år, speciallæge i oto-, rhino, -laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989.

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6 Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 Definition på mundproblemer: 1. mundtørhed: 2. stomatitis: Mål med mundpleje: Årsager: en subjektiv følelse af tørhed i munden (se nærmere s.3) en

Læs mere

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. CPH Privathospital Rådhustorvet 4 3520 Farum Tlf.: 7021 8000 www.cph-privathospital.dk E-mail: info@cph-privathospital.dk

Læs mere

PATIENTVEJLEDNING OPERATION FOR KRONISK BIHULEBETÆNDELSE

PATIENTVEJLEDNING OPERATION FOR KRONISK BIHULEBETÆNDELSE Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. CPH Privathospital Rådhustorvet 4 3520 Farum Tlf.: 7021 8000 www.cph-privathospital.dk E-mail: info@cph-privathospital.dk

Læs mere

Perifer facialisparese

Perifer facialisparese Til patienter med ansigtslammelse Perifer facialisparese Øvelsesprogram Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Ergo- og Fysioterapien Perifer facialisparese Hvad er en perifer facialisparese En perifer facialiseparese

Læs mere

Trigeminusneuralgi og andre kranielle smertetilstande

Trigeminusneuralgi og andre kranielle smertetilstande Sygehistorie 1 Trigeminusneuralgi og andre kranielle smertetilstande Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afd., Glostrup Hospital Hovedpine Temadag, Skejby, 26. november

Læs mere

Information om inderlårsplastik

Information om inderlårsplastik Information om inderlårsplastik Hvem? Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde

Læs mere

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Hoveduddannelse

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Hoveduddannelse Kittellommebog Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Hoveduddannelse Navn: Indledning: Denne kittellommebog for læger i hoveduddannelsesstilling i oto-rhinolaryngologi er udarbejdet

Læs mere

Patientvejledning. Kronisk bihulebetændelse

Patientvejledning. Kronisk bihulebetændelse Patientvejledning Kronisk bihulebetændelse Bihulebetændelse ses oftest hos voksne og større børn, men meget sjældent hos mindre børn. Betændelsestilstande kan opstå i en eller flere af bihulerne, når afløbskanalen

Læs mere

Studiespørgsmål til hud og sanser

Studiespørgsmål til hud og sanser Studiespørgsmål til hud og sanser 1. Beskriv hudens funktioner 2. Beskriv hudens 3 lag 3. Hvilken funktion har stratum corneum? 4. I hvilket lag af epidermis finder celledelinger sted og hvor længe går

Læs mere

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret Patientvejledning Hul på trommehinde Operation i mellemøret Det anslås at ca. hver 10. dansker har et behandlingskrævende høretab. Nedsat hørelse påvirker taleforståelsen og evnen til at opfatte andre

Læs mere

Trigeminusneuralgi, ansigtssmerter og hovedpine. differentialdiagnoser ved tandsmerter

Trigeminusneuralgi, ansigtssmerter og hovedpine. differentialdiagnoser ved tandsmerter Trigeminusneuralgi, ansigtssmerter og hovedpine differentialdiagnoser ved tandsmerter Konference 2014 for klinikassistenter Stine Maarbjerg, læge og ph.d.-studerende Glostrup Hospital, the Capital Region

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Information om armplastik

Information om armplastik Information om armplastik Med alderen mister huden sin elasticitet. Yderligere vil vægttab og tab af muskelfylde med alderen bidrage yderligere til slaphed af huden, specielt på overarmene. Meget stort

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

Information om øjenlågsoperationer

Information om øjenlågsoperationer Information om øjenlågsoperationer Hvem henvender øjenlågsoperationer til? Med alderen mister huden og de dybere lag i øjenlågene, sin elasticitet. På de øvre øjenlåg viser dette sig som et tiltagende

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: 1. konsultation ,75 227,57 Senere konsultation ,14 96,34 konsultation

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: 1. konsultation ,75 227,57 Senere konsultation ,14 96,34  konsultation Takstkort 11A Konsultation mv. ( 1, stk. 2): 0101 198,75 227,57 0102 84,14 96,34 E-mail konsultation 0105 62,94 72,07 Telefonkonsultation 0201 42,09 48,19 Telefonisk rådgivning af praktiserende læge 0205

Læs mere

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: 1. konsultation ,75 229,16 Senere konsultation ,14 97,01 konsultation

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: 1. konsultation ,75 229,16 Senere konsultation ,14 97,01  konsultation Takstkort 11A Konsultation mv. ( 1, stk. 2): 0101 198,75 229,16 0102 84,14 97,01 E-mail konsultation 0105 62,94 72,57 Telefonkonsultation 0201 42,09 48,53 Telefonisk rådgivning af praktiserende læge 0205

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

OTO-RHINO-LARYNGOLOGISK UNDERSØGELSESTEKNIK FT16-ØRET OBLIGATORISK FÆRDIGHEDSTRÆNING

OTO-RHINO-LARYNGOLOGISK UNDERSØGELSESTEKNIK FT16-ØRET OBLIGATORISK FÆRDIGHEDSTRÆNING OTO-RHINO-LARYNGOLOGISK UNDERSØGELSESTEKNIK FT16-ØRET OBLIGATORISK FÆRDIGHEDSTRÆNING FORORD Dette hæfte beskriver den oto-rhino-laryngologiske undersøgelsesteknik i ord og tegninger. Hæftet er udarbejdet

Læs mere

Cochlear implant til voksne

Cochlear implant til voksne Gentofte Hospital og Rigshospitalet Øre-næse-hals/Audiologisk Klinik Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cochlear implant til voksne Hvad er et cochlear implant? Et cochlear implant

Læs mere

Pharynx. Anatomi. Pharyngitis acuta. Definition: Akut inflammation af slimhinden i oropharynx

Pharynx. Anatomi. Pharyngitis acuta. Definition: Akut inflammation af slimhinden i oropharynx Pharynx Tejs Ehlers Klug Overlæge, klinisk lektor Øre-, næse- og halsafd, Aarhus Universitetshospital Anatomi Pharyngitis acuta Definition: Akut inflammation af slimhinden i oropharynx Incidens: Ukendt,

Læs mere

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK PARODONTOLOGI VEJLEDNING A8 Q:\PARO\Vejledninger\2010 GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK Gingivitis og parodontitis er betegnelser på tilstande, der afficerer tændernes støttevæv: gingiva, rodhinde,

Læs mere

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: 1. konsultation ,75 227,57 Senere konsultation ,14 96,34 konsultation

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: 1. konsultation ,75 227,57 Senere konsultation ,14 96,34  konsultation Takstkort 11A Sikringsgruppe 1 + 2 Tidspunktkode 1 Konsultation mv. ( 1, stk. 2): 1. konsultation 0101 198,75 227,57 Senere konsultation 0102 84,14 96,34 E-mail konsultation 0105 62,94 72,07 Telefonkonsultation

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn Det er en almindelig opfattelse at spædbørn og børn ikke bør have nogen strukturel stress eller spænding i sin krop, fordi de er så unge. Virkeligheden

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Balanceorganet og svimmelhed

Balanceorganet og svimmelhed Balanceorganet og svimmelhed For at kunne stå og gå er vi afhængige af informationer fra synet, balanceorganet og fra hudens, leddenes og musklernes proprioceptorer (1). Alle disse informationer kommer

Læs mere

Artikulationsvanskeligheder

Artikulationsvanskeligheder Artikulationsvanskeligheder Læbe-kæbe-ganespalte Dyslalier Dysartrier ALS 30. oktober 2007 Hyppighed 2 promille af en fødselsårgang 130 140 nye tilfælde pr. år i DK 75 80 nye pr. år i vest-dk, ses alle

Læs mere

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret Symptomer Bedøm hvordan du har haft det de sidste måneder efter denne skala og skriv det aktuelle tal ud for symptomet. Der hvor det er relevant må du gerne skrive årstal eller hvor længe du har haft symptomet.

Læs mere

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit PERIFER OSTEOMYELIT / ARTRIT Hæmatogen osteomyelit/artrit Eksogen osteomyelit/artrit Spredning fra nærliggende infektionsfokus Direkte implantation af infektiøst agens Postoperativ infektion Klininiske/histopatologiske

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Stud.med. MP, AU 07. Lektion 7. Næsens bihuler, pharynx, spiserør på hals. Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 7 Side 1 af 6

Stud.med. MP, AU 07. Lektion 7. Næsens bihuler, pharynx, spiserør på hals. Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 7 Side 1 af 6 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 7 Side 1 af 6 Lektion 7 Næsens bihuler, pharynx, spiserør på hals 1. næsens forskellige bihuler sinus paranasale - Sinus maxillaris kæbehulen Beliggenhed: corpus maxillae

Læs mere

Fakta om hørelse. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det

Fakta om hørelse. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det Fakta om hørelse Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det Hørelsen er den eneste af vores sanser, som konstant er aktiv Vores hørelse udvikles fuldstændigt,

Læs mere

RE-EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. Medicin 5. semester. DATO: 15. februar timer skriftlig eksamen

RE-EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. Medicin 5. semester. DATO: 15. februar timer skriftlig eksamen AALBORG UNIVERSITET RE-EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II Medicin 5. semester DATO: 15. februar 2018 3 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

Behandling. Rituximab (Mabthera ) med. Aarhus Universitetshospital. Indledning. Palle Juul-Jensens Boulevard Aarhus N Tlf.

Behandling. Rituximab (Mabthera ) med. Aarhus Universitetshospital. Indledning. Palle Juul-Jensens Boulevard Aarhus N Tlf. Behandling med Rituximab (Mabthera ) Indledning Sidst revideret: 28.08.2019 Side 1 af 6 Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N Tlf. 7845 5810 Blodsygdomme Denne vejledning skal give dig og dine

Læs mere

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study.

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Kære læge/sygeplejerske/sundhedsplejerske/sundhedspersonale Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Der findes to

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere