Svarprocent: 83% (783 besvarelser ud af 943 mulige) Haderslev Katedralskole. Elevtrivselsundersøgelsen For mnasiale uddannelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svarprocent: 83% (783 besvarelser ud af 943 mulige) Haderslev Katedralskole. Elevtrivselsundersøgelsen For mnasiale uddannelser."

Transkript

1 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For mnasiale uddannelser Haderslev Katedralskole Svarprocent: 83% (783 besvarelser ud af 943 mulige) en nova

2 Elevtrivsel 74 Haderslev Katedralskole Landsgennemsnit Alm. GYM le Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling

3 Vurdering af Indsatsområder Haderslev Katedralskole E Landsgennemsnit Alm. GYM Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver

4 Ennovas model for elevtrivsel Drivkræfter bag elevtrivsel Undervisningen Jeg har indflydelse på undervisningen Undervisningen motiverer mig til at lære nyt Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen Forældreindflydelse Mine forældre viser interesse for det, jeg gør i skolen Mine forældre opmuntrer mig til skolearbejde Klassen Jeg støtter og hjælper mine klassekammerater Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater Jeg kommer godt ud af det med mine klassekammerater Stemningen i min klasse er præget af forståelse og respekt for hinanden Elevkontakt Lærere Jeg har en god kontakt med elever fra andre klasser/hold Jeg har kontakt til de andre fra klassen uden for skoletiden Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det Lærerne respekterer mig Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Opgaver Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? Hvis noget er svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre Mellemliggende områder Egen motivation Jeg deltager aktivt i timerne Jeg er forberedt til timerne Jeg kan lide at kende til og lære nye ting Jeg laver mit skolearbejde, fordi jeg er interesseret i det Jeg bliver ved med at arbejde, indtil tingene er klaret Social trivsel Jeg føler, at jeg hører til på min skole. Jeg ville ønske, jeg gik på en anden skole Jeg har det dårligt i skolen Faglig udvikling Jeg klarer mig godt fagligt i skolen Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen Resultat Elevtrivsel Jeg er glad for at gå i skole

5 Egen motivation Haderslev Katedralskole le Landsgennemsnit Alm. GYM Egen motivation Jeg deltager aktivt i Jeg bliver ved med at Jeg er forberedt til Jeg kan lide at kende til Jeg laver mit timerne arbejde, indtil tingene er timerne og lære nye ting skolearbejde, fordi jeg er klaret interesseret i det

6 Egen motivation Haderslev Katedralskole 10 Landsgennemsnit Alm. GYM Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg har svært ved at komme i gang Jeg er motiveret for undervisningen Jeg forbliver rolig i pressede med opgaver* situationer *En høj score betyder, at mange har svaret "helt uenig" til spørgsmålet, hvilket er godt.

7 Social trivsel Haderslev Katedralskole le Landsgennemsnit Alm. GYM Social trivsel Jeg føler, at jeg hører til på min skole. Jeg ville ønske, jeg gik på en anden Jeg har det dårligt i skolen* skole* *En høj score betyder, at mange har svaret "helt uenig" til spørgsmålet, hvilket er godt.

8 Social trivsel Der er gode muligheder på skolen for at få støtte og vejledning, hvis jeg har det svært Haderslev Katedralskole el Landsgennemsnit Alm, GYM

9 Faglig udvikling Haderslev Katedralskole III Landsgennemsnit Alm. GYM le Faglig udvikling Jeg klarer mig godt fagligt i skolen Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen

10 Ennovas model for elevtrivsel Drivkræfter bag elevtrivsel Undervisningen Jeg har indflydelse på undervisningen Undervisningen motiverer mig til at lære nyt Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen Forældreindflydelse Mine forældre viser interesse for det, jeg gør i skolen Mine forældre opmuntrer mig til skolearbejde Klassen Jeg støtter og hjælper mine klassekammerater Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater Jeg kommer godt ud af det med mine klassekammerater Stemningen i min klasse er præget af forståelse og respekt for hinanden Elevkontakt Jeg har en god kontakt med elever fra andre klasser/hold Jeg har kontakt til de andre fra klassen uden for skoletiden Lærere Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det Lærerne respekterer mig Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Opgaver Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? Hvis noget er svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre Mellemliggende områder 1> 1UP Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling Resultat Elevtrivsel

11 Sammenhæng med Elevtrivsel Ennova har analyseret spørgsmålene i undersøgelsen og fundet en statistisk model med 6 drivkræfter for Elevtrivsel og 3 mellemliggende områder. Mellemliggende områder er områder der har stærk sammenhæng med Elevtrivslen, men ikke er handlingsorienterede nok til at kunne bruges som drivkraft. Ikke alle fokusområder har lige stor sammenhæng med Elevtrivsel. Statistisk set har nogle områder en tættere sammenhæng end andre. Til højre ses fokusområderne rangeret efter sammenhæng med Elevtrivsel. Den tætteste sammenhæng øverst og den svageste sammenhæng nederst. Ennovas analyser viser, at forskellige områder har forskellig sammenhæng med Elevtrivsel for forskellige elev/kursist grupper. Sammenhængen er beregnet ud fra svarene i denne rapport. Opgaver Klassen Undervisningen Lærerne Forældreindflydelse Elevkontakt

12 Undervisningen Haderslev Katedralskole el Landsgennemsnit Alm. GYM Ill Undervisningen Jeg har indflydelse på undervisningen Lærerne sørger for, at elevernes ideer Undervisningen motiverer mig til at bliver brugt i undervisningen lære nyt

13 Undervisningen Haderslev Katedralskole 111 Landsgennemsnit Alm. GYM Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg Lykkes det for dig at lære &t, du gerne vil i Jeg er god til at arbejde sammen med andre hurtigt koncentrere mig igen skolen?

14 Forældreindflydelse Haderslev Katedralskole le Landsgennemsnit Alm. GYM NN Forældreindflydelse Mine forældre viser interesse for det, jeg gør i Mine forældre opmuntrer mig til skolearbejde skolen

15 Klassen Haderslev Katedralskole el Landsgennemsnit Alm. GYM Klassen Jeg kommer godt ud af det Stemningen i min klasse er Jeg støtter og hjælper mine Jeg kan få hjælp og støtte fra med mine klassekammerater præget af forståelse og klassekammerater mine klassekammerater respekt for hinanden

16 Klassen Haderslev Katedralskole 111 Landsgennemsnit Alm. GYM Når jeg ikke kan finde ud af en bestemt ting i Er du glad for din klasse? I min klasse er det godt at være aktiv i timerne skolen, tør jeg godt sige det i klassen

17 Elevkontakt Haderslev Katedralskole Landsgennemsnit Alm. GYM el Elevkontakt Jeg har en god kontakt med elever fra andre Jeg har kontakt til de andre fra klassen uden for klasser/hold skoletiden

18 Lærerne 67 Haderslev Katedralskole E Landsgennemsnit Alm. GYM il Lærerne Jeg får tilbagemeldinger fra Lærerne giver faglig hjælp, Lærerne respekterer mig Lærerne koordinerer lærerne, som jeg kan bruge til når jeg har brug for det tidspunkter for at blive bedre i fagene opgaveafleveringer

19 Opgaver Haderslev Katedralskole Landsgennemsnit Alm. GYM Il Opgaver Hvis noget er svært for mig i Hvor tit kan du klare det, du sætter Hvor tit kan du finde en løsning på undervisningen, kan jeg selv gøre dig for? problemer, bare du prøver hårdt nok? noget for at komme videre

20

21 Hvor ofte føler du dig presset i skolen? 13% 37% 40% 0% Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke

22 Hvor ofte føler du dig presset i skolen? Egen motivation For f å besva relser Social trivsel Faglig udvikling For f å besvarelser Sjældent Aldrig Ved ikke En gang imellem NE Meget tit E Tit 1111

23 0 ua6unsimapun cr. (1) C> c asiap4pupipiæjod For d besvarelser 45. rta 0 00 lleluolnag LA.) U1 Cr) 45. Cr)

24 Hvor ofte føler du dig presset pga: - Lektier 21% 32% 32% 1% Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke

25 Hvor ofte føler du dig presset pga: - Karakterer 30% 24% 24% 2% Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke

26 Hvor ofte føler du dig presset pga: - Egne krav og forventninger til skolearbejdet 29% Meget tit 33% Tit 25% En gang imellem Sjældent Aldrig 2% Ved ikke

27 Hvor ofte føler du dig presset pga: - Andet 14% 20% 22% 35% Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke

28 Undervisningsmiljø Haderslev Katedralskole le Landsgennemsnit Alm. GYM Undervisningsmiljø Undervisningslokalerne Fællesarealerne er er indrettet, så de virker spændende at opholde inspirerende sig i Hvordan vurderer du Hvordan vurderer du Hvordan vurderer du dine skolens vedligeholdelse skolens indretning og undervisningsforhold på og rengøring? udseende? skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)?

29 Digitalisering Digitalisering Lærerne/undervisere er gode til at afgøre, hvornår jeg som elev skal bruge digitale værktøjer i undervisningen, og hvornår jeg ikke skal. Når jeg bruger digitale værktøjer i undervisningen, forbedrer det mig fagligt. Haderslev Katedralskole Landsgennemsnit Alm. GYM III Når jeg bruger digitale værktøjer i undervisningen, giver det mig mulighed for at arbejde på mit eget niveau. På skolen lærer jeg at forholde mig kildekritisk til medier og information fundet gennem digitale medier.

30 Digitalisering På skolen lærer jeg at tænke over, hvad der er etisk rigtigt og forkert, når jeg bruger digitale medier (fx respektfuldt sprogbrug og deling af billeder) På skolen lærer jeg at producere digitale produkter som en del af undervisningen (fx portfolio, blog, præsentationer, programmering, videoer, m.m.) På skolen lærer jeg at overveje sikkerhed og lovlighed, når data gemmes og deles i forbindelse med undervisning og prøver. Haderslev Katedralskole Landsgennemsnit Alm. GYM Jeg kan få hjælp til it-problemer, hvis jeg har behov for det.

31 Har du i dette skoleår seriøst overvejet at 'droppe ud' af skolen og hvis ja, hvorfor? 68% 16% 13% 5% 5% 9% Jeg har ikke overvejet at droppe ud Faglige årsager Sociale årsager Omvalg til anden uddannelse Personlige årsager Andet

32 Har du i dette skoleår seriøst overvejet at 'droppe ud' af skolen og hvis ja, hvorfor? Jeg har ikke overvejet at droppe ud E Faglige årsager gi Sociale årsager 1111 Omvalg til anden uddannelse Personlige årsager Ved ikke el OL_ Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling

33 Har du i dette skoleår seriøst overvejet at 'droppe ud' af skolen og hvis ja, hvorfor? Jeg har ikke overvejet at droppe ud III Faglige årsager Sociale årsager Omvalg til anden uddannelse Personlige årsager Ved ikke Undervisningen Forældreindflydelse Ii Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver

34 Føler du dig ensom i skolen? 11 Meget 1% 4% 19% 2% tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke

35 Føler du dig ensom i skolen? Elevtrivsel Meget tit le Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke el Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling

36 Føler du dig ensom i skolen? Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt I. Lærerne 62 Meget tit a Tit P En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Opgaver

37 I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen? Blevet kaldt grimme navne, gjort nar af eller blevet drillet på en sårende måde? IF 1% 1% Meget tit Tit 5% En gang imellem Sjældent Aldrig 3% Ved ikke

38 Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling For få besva relser For få besva relser For f å besvarelser For f å besvarelser Aldrig Ved ikke 01 Blevet kaldt grimme navne, gjort nar af eller blevet drillet på en sårende måde? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen?

39 Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver ii 1 b_ 43 For f å besvarelser For f å besva relser 45 L-y;± Ved ikke el Aldrig Sjældent Blevet kaldt grimme navne, gjort nar af eller blevet drillet på en sårende måde? Meget tit Tit la En gang imellem ' I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen?

40 I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen? Blevet truet til at gøre ting, jeg ikke havde lyst til at gøre? 1% Meget tit 11 0% Tit En gang imellem Sjældent Aldrig 1% Ved ikke

41 Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling 1 For f å besvarelser For f å besvarelser For f å besvarelser i4r/ Ved ikke III Blevet truet til at gøre ting, jeg ikke havde lyst til at gøre? Meget tit in Tit En gang imellem Sjældent Aldrig I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen?

42 Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver 38 For f å besvarelser For f å besvarelser Blevet truet til at gøre ting, jeg ikke havde lyst til at gøre? Meget tit 111 Tit 111 En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke mi I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen?

43 I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen? Blevet udsat for uønsket psykisk eller fysisk opmærksomhed? IF 1% Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig 4% Ved ikke

44 I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen? Blevet udsat for uønsket psykisk eller fysisk opmærksomhed? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling

45 I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen? Blevet udsat for uønsket psykisk eller fysisk opmærksomhed? Meget tit E Tit!IIF En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke E Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver

46 I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen? Digital mobning? 0% Meget tit 0% Tit En gang imellem Sjældent Aldrig 1% Ved ikke

47 rn rt (D f-ta 0 2 (.0, J Ul uo!lennow ua63 co vs cr C Cr) rt 0 1"t lasnpl 'epos CO 10 (1) 0. a) 0. 6upiv\pn 6H6ed "Ue1031S : e anesue J.

48 C 0_ ',6u!uqow ie416ia 0 2 (J1 CL. C rp N.> re cr C r-t t For få' besvarelser rn ' 0 CY1 --t (1) (1) 1,J rn = 0 u=) E L... Cll = cu (0 < < cn _. Z < -14' n) CL > Pd,,, in --.-: E. 5:?--. -'. (1) a) H (E 3 r-4: r- - 13) st. VI INJ

49 I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen? Blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? 0% Meget tit 0% Tit En gang imellem Sjældent Aldrig 3% Ved ikke

50 .-4 =1 < For få' besvarelser X f-f 0 3 6uppApn 6H623 For få' besvarelser 0-1 N M 1C) Di = < V) 1-C) (D 83 3., patiwos)liæwdo ce, (a _ O= 2- (-D'-.,P-, (D <D3-1,-, ;_-,-. '" a) = (12 -T a. c a rta (f) = (n rar SI>0-1 er < rti c a vs ch) pr -e, 0 -e -p, 0. ts2 (t, = a. ci) -4, ri) = 0..9 < -1-1 CU = (n CO "13 Il» (A X 0 (D =..ij

51 c n (.7) 5 {St; 3 n (7. 01 Ul CO Blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? N". rp a) Ct. C C. Ilio cr rn 1~ ~ Pp 9N 0 e C. r-t (7) CJ Cl. (1) 13) rn LO (.0 a_ > Fl3 (D 3 0_ (:)- (D LE)" 3 cf) UD 0)0 INJ

52 I hvilket omfang har du det seneste år oplevet, at elever eller ansatte på skolen er blevet presset til at gøre ting, som de ikke havde lyst til at gøre? #1111tikk 1% Meget tit 2% Tit En gang imellem Sjældent Aldrig 15% Ved ikke

53 I hvilket omfang har du det seneste år oplevet, at elever eller ansatte på skolen er blevet presset til at gøre ting, som de ikke havde lyst til at gøre? Meget tit E Tit le En gang imellem 10 Sjældent Aldrig Ved ikke E Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling

54 I hvilket omfang har du det seneste år oplevet, at elever eller ansatte på skolen er blevet presset til at gøre ting, som de ikke havde lyst til at gøre? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke E Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver

55 0

56 Køn / Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling Kvinde NN Mand

57 Køn Kvinde Mand Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver

58 0 Alder 81% 18% 1% 18 år eller yngre år år 25 år og derover

59 Cr% 0-) uoilemlow ua63 Forfa) besvarelser CrN For få' besvarelser CO iasnp lepos CO 6uwApn E11623 N.) (.0 CO Cl»

60 c 5 ti) asiapaupupjpiæjoj (11 llequolnag 01 CO (--1; 3 (-D 0 (0 For d besvarelser MIE

61 Variable Score* Jeg kan få hjælp til it-problemer, hvis jeg har behov for det. 86,9 Jeg afleverer mine opgaver til tiden 86,3 Jeg ville ønske, jeg gik på en anden skole 84,7 Jeg har det dårligt i skolen 83,6 Jeg støtter og hjælper mine klassekammerater 82,1

62 Variable Score Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx 54,2 Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? 45,9 Jeg har svært ved at komme i gang med opgaver 44,2 Fællesarealerne er spændende at opholde sig i 42,8 Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende 32,5

63 RankOrder Elevkontakt Score 1 Oure Kostgymnasium 90,5 2 Nærum Gymnasium 82,4 3 Espergærde Gymnasium og HF 81,9 4 Gammel Hellerup Gymnasium 81,6 5 Vejlefjordskolen 80,9 6 Aurehøj Gymnasium 80,0 7 Odder Gymnasium 79,9 8 Egaa Gymnasium 79,5 9 Øregård Gymnasium 79,3 10 Sankt Annæ Gymnasium 79,0 11 Støvring Gymnasium 78,8 12 STUK 77,4 13 Tørring Gymnasium 77,4 14 Dronninglund Gymnasium 76,9 15 Bjerringbro Gymnasium 76,6 16 Rødovre Gymnasium 76,4 17 Gribskov Gymnasium 76,2 18 Horsens Statsskole 75,8 19 Hasseris Gymnasium & IB World School 75,3 20 Aarhus Katedralskole 74,5 21 Viborg Katedralskole - IB World School 74,4 22 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 74,3 23 Nakskov Gymnasium og HF 74,3 24 Hvidovre Gymnasium 8t HF 74,2 25 Frederiksberg Gymnasium 74,1 26 Maribo Gymnasium 74,0 27 Kalundborg Gymnasium og HF 73,8 28 Haderslev Katedralskole 73,3 29 Vordingborg Gymnasium & HF 73,2 30 Grindsted Gymnasium & HF 72,8 31 Kolding Gymnasium 72,8 32 Aarhus Private Gymnasium 72,7 33 Aalborg Katedralskole 72,5 34 NEXT Uddannelse København (STX) 71,9 35 Rudolf Steiner-skolen i Odense 71,9 36 Skive Gymnasium 8t HF 71,6 37 Fjerritslev Gymnasium 71,6 38 Gefion Gymnasium 71,3 39 Paderup Gymnasium 71,1 40 Ringkjøbing Gymnasium 70,6 41 Frederikshavn Gymnasium & HF 70,0 42 Duborg-Skolen 69,4 43 Midtsjællands Gymnasium 69,3 44 Morsø Gymnasium 68,6 45 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 68,0 46 Viborg Gymnasium & HF 67,5 47 Vestjysk Gymnasium Tarm 67,1 48 Gentofte HF 57,9 49 Gentofte Studenterkursus 50,2

64 RankOrder Faglig udvikling Score 1 Sankt Annæ Gymnasium 74,7 2 Odder Gymnasium 74,5 3 STUK 73,9 4 Aurehøj Gymnasium 73,9 5 Egaa Gymnasium 73,8 6 Støvring Gymnasium 73,2 7 Oure Kostgymnasium 73,0 8 Espergærde Gymnasium og HF 73,0 9 Rudolf Steiner-skolen i Odense 72,8 10 Nærum Gymnasium 72,5 11 Øregård Gymnasium 72,5 12 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 72,3 13 Hasseris Gymnasium & IB World School 72,2 14 Gammel Hellerup Gymnasium 72,1 15 Rødovre Gymnasium 71,8 16 Aarhus Katedralskole 71,6 17 Dronninglund Gymnasium 71,5 18 Aarhus Private Gymnasium 71,4 19 Viborg Katedralskole - IB World School 71,2 20 NEXT Uddannelse København (STX) 70,8 21 Hvidovre Gymnasium & HF 70,2 22 Kolding Gymnasium 70,0 23 Vordingborg Gymnasium & HF 70,0 24 Horsens Statsskole 69,5 25 Gefion Gymnasium 69,4 26 Frederiksberg Gymnasium 69,2 27 Kalundborg Gymnasium og HF 69,2 28 Skive Gymnasium & HF 69,1 29 Gribskov Gymnasium 69,0 30 Aalborg Katedralskole 68,8 31 Ringkjøbing Gymnasium 68,8 32 Grindsted Gymnasium & HF 68,7 33 Bjerringbro Gymnasium 68,7 34 Haderslev Katedralskole 68,6 35 Gentofte Studenterkursus 68,5 36 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 68,5 37 Gentofte HF 68,3 38 Viborg Gymnasium & HF 68,2 39 Midtsjællands Gymnasium 67,8 40 Tørring Gymnasium 67,4 41 Vestjysk Gymnasium Tarm 67,3 42 Maribo Gymnasium 67,1 43 Vejlefjordskolen 67,1 44 Paderup Gymnasium 67,1 45 Morsø Gymnasium 67,1 46 Frederikshavn Gymnasium & HF 66,8 47 Duborg-Skolen 66,5 48 Nakskov Gymnasium og HF 66,0 49 Fjerritslev Gymnasium 64,1

65 RankOrder Forældreindflydelse Score 1 Aarhus Private Gymnasium 80,8 2 Oure Kostgymnasium 78,4 3 Sankt Annæ Gymnasium 77,9 4 Odder Gymnasium 77,5 5 NEXT Uddannelse København (STX) 77,2 6 Gammel Hellerup Gymnasium 77,2 7 Nærum Gymnasium 77,0 8 Rødovre Gymnasium 76,9 9 Egaa Gymnasium 76,8 10 Hasseris Gymnasium & IB World School 76,7 11 Espergærde Gymnasium og HF 76,6 12 Aarhus Katedralskole 76,4 13 Støvring Gymnasium 75,8 14 Rudolf Steiner-skolen i Odense 75,6 15 Aurehøj Gymnasium 75,5 16 Dronninglund Gymnasium 75,3 17 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 75,2 18 Øregård Gymnasium 75,2 19 Nakskov Gymnasium og HF 75,1 20 Kolding Gymnasium 74,8 21 Viborg Katedralskole - IB World School 74,8 22 Bjerringbro Gymnasium 74,7 23 Vordingborg Gymnasium & HF 74,2 24 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 74,2 25 Frederiksberg Gymnasium 74,1 26 Gefion Gymnasium 74,0 27 Gentofte Studenterkursus 74,0 28 Aalborg Katedralskole 74,0 29 Gribskov Gymnasium 73,7 30 Maribo Gymnasium 73,5 31 Hvidovre Gymnasium & HF 73,4 32 Tørring Gymnasium 73,0 33 Ringkjøbing Gymnasium 72,9 34 Vejlefjordskolen 72,8 35 Paderup Gymnasium 72,7 36 Midtsjællands Gymnasium 72,5 37 Vestjysk Gymnasium Tarm 72,5 38 Horsens Statsskole 72,5 39 Frederikshavn Gymnasium & HF 72,0 40 Grindsted Gymnasium & HF 72,0 41 Skive Gymnasium & HF 71,6 42 STUK 71,2 43 Haderslev Katedralskole 70,9 44 Duborg-Skolen 70,6 45 Kalundborg Gymnasium og HF 69,9 46 Morsø Gymnasium 69,9 47 Viborg Gymnasium & HF 69,3 48 Fjerritslev Gymnasium 68,3 49 Gentofte HF 65,4

66 RankOrder Klassen Score 1 Sankt Annæ Gymnasium 87,1 2 Odder Gymnasium 85,9 3 Aurehøj Gymnasium 84,3 4 Støvring Gymnasium 83,5 5 Egaa Gymnasium 83,3 6 Aarhus Katedralskole 83,2 7 Bjerringbro Gymnasium 82,8 8 Oure Kostgymnasium 82,7 9 Tørring Gymnasium 82,1 10 Rudolf Steiner-skolen i Odense 82,0 11 Dronninglund Gymnasium 81,9 12 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 81,1 13 Viborg Katedralskole - IB World School 80,8 14 STUK 80,7 15 Espergærde Gymnasium og HF 80,5 16 Aalborg Katedralskole 80,4 17 Ringkjøbing Gymnasium 80,4 18 Nærum Gymnasium 80,3 19 Hasseris Gymnasium & IB World School 80,2 20 Grindsted Gymnasium & HF 80,0 21 Gammel Hellerup Gymnasium 79,9 22 Horsens Statsskole 79,6 23 Skive Gymnasium & HF 79,6 24 Rødovre Gymnasium 79,0 25 Paderup Gymnasium 78,9 26 Morsø Gymnasium 78,2 27 Gefion Gymnasium 78,1 28 Haderslev Katedralskole 77,7 29 Vordingborg Gymnasium & HF 77,7 30 Gribskov Gymnasium 77,1 31 Øregård Gymnasium 77,0 32 Vestjysk Gymnasium Tarm 76,8 33 Kalundborg Gymnasium og HF 76,8 34 Viborg Gymnasium & HF 76,6 35 Frederiksberg Gymnasium 76,6 36 Kolding Gymnasium 75,7 37 Frederikshavn Gymnasium & HF 75,3 38 Maribo Gymnasium 75,1 39 Midtsjællands Gymnasium 75,1 40 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 74,3 41 NEXT Uddannelse København (STX) 73,8 42 Hvidovre Gymnasium & HF 73,8 43 Gentofte HF 73,4 44 Gentofte Studenterkursus 73,2 45 Nakskov Gymnasium og HF 72,5 46 Fjerritslev Gymnasium 72,4 47 Duborg-Skolen 70,5 48 Aarhus Private Gymnasium 69,6 49 Vejlefjordskolen 67,8

67 RankOrder Lærerne Score 1 STUK 81,6 2 Rudolf Steiner-skolen i Odense 75,2 3 Odder Gymnasium 74,7 4 Støvring Gymnasium 74,3 5 Dronninglund Gymnasium 73,9 6 Bjerringbro Gymnasium 73,4 7 Horsens Statsskole 71,3 8 Egaa Gymnasium 71,0 9 Hasseris Gymnasium & IB World School 70,9 10 Aarhus Private Gymnasium 70,9 11 Ringkjøbing Gymnasium 70,8 12 Espergærde Gymnasium og HF 70,0 13 Vordingborg Gymnasium & HF 69,9 14 Aarhus Katedralskole 69,7 15 Viborg Katedralskole - IB World School 69,6 16 Aurehøj Gymnasium 69,6 17 Kolding Gymnasium 69,4 18 Tørring Gymnasium 69,2 19 Viborg Gymnasium & HF 69,1 20 Maribo Gymnasium 68,9 21 Grindsted Gymnasium & HF 68,8 22 Oure Kostgymnasium 68,6 23 Sankt Annæ Gymnasium 68,5 24 Midtsjællands Gymnasium 68,4 25 Vestjysk Gymnasium Tarm 68,3 26 Skive Gymnasium & HF 68,1 27 Rødovre Gymnasium 67,8 28 Vejlefjordskolen 67,8 29 Aalborg Katedralskole 67,7 30 Haderslev Katedralskole 67,3 31 Gentofte HF 67,2 32 Paderup Gymnasium 67,2 33 Frederikshavn Gymnasium & HF 66,9 34 NEXT Uddannelse København (STX) 66,6 35 Gentofte Studenterkursus 66,3 36 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 66,3 37 Øregård Gymnasium 66,0 38 Morsø Gymnasium 65,6 39 Frederiksberg Gymnasium 65,3 40 Gammel Hellerup Gymnasium 65,3 41 Hvidovre Gymnasium & HF 65,3 42 Nærum Gymnasium 64,3 43 Kalundborg Gymnasium og HF 64,2 44 Gefion Gymnasium 63,5 45 Gribskov Gymnasium 63,2 46 Duborg-Skolen 62,2 47 Nakskov Gymnasium og HF 61,5 48 Fjerritslev Gymnasium 61,2 49 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 60,5

68 RankOrder Motivation Score 1 Aarhus Private Gymnasium 74,4 2 Odder Gymnasium 74,1 3 Rudolf Steiner-skolen i Odense 73,5 4 Egaa Gymnasium 72,9 5 Sankt Annæ Gymnasium 71,8 6 Espergærde Gymnasium og HF 71,5 7 Dronninglund Gymnasium 71,4 8 Øregård Gymnasium 71,3 9 Rødovre Gymnasium 70,8 10 Hasseris Gymnasium & IB World School 70,5 11 Aarhus Katedralskole 70,2 12 NEXT Uddannelse København (STX) 69,8 13 Vordingborg Gymnasium & HF 69,8 14 Bjerringbro Gymnasium 69,8 15 Aurehøj Gymnasium 69,7 16 Kolding Gymnasium 69,4 17 Viborg Katedralskole - IB World School 69,3 18 Hvidovre Gymnasium & HF 69,1 19 Gammel Hellerup Gymnasium 69,1 20 Frederiksberg Gymnasium 69,0 21 Nærum Gymnasium 69,0 22 Oure Kostgymnasium 68,8 23 STUK 68,8 24 Horsens Statsskole 68,7 25 Støvring Gymnasium 68,6 26 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 68,3 27 Tørring Gymnasium 68,2 28 Paderup Gymnasium 68,0 29 Gentofte Studenterkursus 67,9 30 Grindsted Gymnasium & HF 67,9 31 Gribskov Gymnasium 67,8 32 Ringkjøbing Gymnasium 67,5 33 Aalborg Katedralskole 67,5 34 Midtsjællands Gymnasium 67,4 35 Maribo Gymnasium 67,4 36 Gefion Gymnasium 67,4 37 Skive Gymnasium & HF 66,9 38 Haderslev Katedralskole 66,6 39 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 66,3 40 Viborg Gymnasium & HF 66,0 41 Vestjysk Gymnasium Tarm 65,5 42 Frederikshavn Gymnasium & HF 65,3 43 Morsø Gymnasium 65,0 44 Duborg-Skolen 65,0 45 Gentofte HF 64,7 46 Nakskov Gymnasium og HF 64,5 47 Vejlefjordskolen 64,2 48 Kalundborg Gymnasium og HF 63,7 49 Fjerritslev Gymnasium 62,9

69 RankOrder Opgaver Score 1 Odder Gymnasium 78,1 2 Øregård Gymnasium 76,4 3 Aarhus Katedralskole 76,3 4 Aurehøj Gymnasium 76,3 5 Rudolf Steiner-skolen i Odense 76,2 6 Nærum Gymnasium 75,7 7 Espergærde Gymnasium og HF 75,7 8 Egaa Gymnasium 75,4 9 Sankt Annæ Gymnasium 75,3 10 Hasseris Gymnasium & IB World School 75,1 11 Oure Kostgymnasium 74,9 12 Støvring Gymnasium 74,9 13 Gammel Hellerup Gymnasium 74,8 14 Viborg Katedralskole - IB World School 74,4 15 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 74,2 16 Dronninglund Gymnasium 74,1 17 Aalborg Katedralskole 73,9 18 Horsens Statsskole 73,8 19 Kolding Gymnasium 73,7 20 Vordingborg Gymnasium & HF 73,5 21 STUK 73,4 22 Rødovre Gymnasium 73,2 23 Gefion Gymnasium 73,1 24 Frederiksberg Gymnasium 73,0 25 Bjerringbro Gymnasium 73,0 26 Tørring Gymnasium 72,6 27 Skive Gymnasium & HF 72,6 28 NEXT Uddannelse København (STX) 72,5 29 Haderslev Katedralskole 72,4 30 Hvidovre Gymnasium & HF 72,4 31 Midtsjællands Gymnasium 72,2 32 Gentofte HF 72,1 33 Gribskov Gymnasium 72,0 34 Aarhus Private Gymnasium 71,8 35 Ringkjøbing Gymnasium 71,8 36 Grindsted Gymnasium & HF 71,8 37 Paderup Gymnasium 71,7 38 Vejlefjordskolen 71,5 39 Viborg Gymnasium & HF 71,5 40 Vestjysk Gymnasium Tarm 71,4 41 Frederikshavn Gymnasium & HF 71,1 42 Maribo Gymnasium 71,1 43 Morsø Gymnasium 71,1 44 Gentofte Studenterkursus 70,7 45 Fjerritslev Gymnasium 70,3 46 Nakskov Gymnasium og HF 69,4 47 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 69,3 48 Kalundborg Gymnasium og HF 68,8 49 Duborg-Skolen 68,5

70 RankOrder Social trivsel Score 1 Støvring Gymnasium 91,0 2 Odder Gymnasium 89,3 3 Aurehøj Gymnasium 88,2 4 Sankt Annæ Gymnasium 87,8 5 Oure Kostgymnasium 87,7 6 Dronninglund Gymnasium 87,6 7 Egaa Gymnasium 87,3 8 Viborg Katedralskole - IB World School 87,0 9 Hasseris Gymnasium & IB World School 86,8 10 Tørring Gymnasium 86,7 11 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 86,5 12 Nærum Gymnasium 86,4 13 Espergærde Gymnasium og HF 86,4 14 Paderup Gymnasium 86,0 15 Bjerringbro Gymnasium 86,0 16 Skive Gymnasium & HF 86,0 17 STUK 85,5 18 Gammel Hellerup Gymnasium 85,4 19 Horsens Statsskole 85,0 20 Aarhus Katedralskole 84,5 21 Aalborg Katedralskole 84,1 22 Haderslev Katedralskole 83,1 23 Vordingborg Gymnasium & HF 83,1 24 Grindsted Gymnasium & HF 83,1 25 Ringkjøbing Gymnasium 82,9 26 Viborg Gymnasium & HF 82,8 27 Rudolf Steiner-skolen i Odense 82,8 28 Rødovre Gymnasium 82,6 29 Kalundborg Gymnasium og HF 82,2 30 Gribskov Gymnasium 82,1 31 Øregård Gymnasium 81,8 32 Maribo Gymnasium 81,6 33 Gefion Gymnasium 80,9 34 Morsø Gymnasium 80,3 35 Kolding Gymnasium 80,1 36 Vestjysk Gymnasium Tarm 79,9 37 Frederikshavn Gymnasium & HF 79,4 38 Midtsjællands Gymnasium 79,0 39 Nakskov Gymnasium og HF 78,0 40 Gentofte HF 77,1 41 NEXT Uddannelse København (STX) 75,9 42 Fjerritslev Gymnasium 75,4 43 Frederiksberg Gymnasium 75,2 44 Duborg-Skolen 74,8 45 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 74,6 46 Gentofte Studenterkursus 74,0 47 Hvidovre Gymnasium & HF 72,9 48 Vejlefjordskolen 71,8 49 Aarhus Private Gymnasium 64,2

71 RankOrder Trivsel Score 1 Odder Gymnasium 82,6 2 Støvring Gymnasium 82,1 3 Dronninglund Gymnasium 80,9 4 STUK 79,4 5 Sankt Annæ Gymnasium 79,2 6 Egaa Gymnasium 79,0 7 Hasseris Gymnasium & IB World School 78,4 8 Bjerringbro Gymnasium 78,1 9 Aurehøj Gymnasium 77,9 10 Espergærde Gymnasium og HF 77,8 11 Øregård Gymnasium 77,6 12 Rødovre Gymnasium 77,4 13 Gammel Hellerup Gymnasium 77,3 14 Aarhus Katedralskole 77,0 15 Vordingborg Gymnasium & HF 76,6 16 Viborg Katedralskole - IB World School 76,1 17 Nærum Gymnasium 76,1 18 Kolding Gymnasium 75,9 19 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 75,7 20 Ringkjøbing Gymnasium 75,3 21 Paderup Gymnasium 75,3 22 Grindsted Gymnasium & HF 75,2 23 Skive Gymnasium & HF 75,2 24 Horsens Statsskole 75,0 25 Aalborg Katedralskole 74,3 26 Tørring Gymnasium 74,2 27 Viborg Gymnasium & HF 73,9 28 Oure Kostgymnasium 73,6 29 Haderslev Katedralskole 73,5 30 Aarhus Private Gymnasium 73,2 31 Gribskov Gymnasium 72,7 32 Kalundborg Gymnasium og HF 72,7 33 Gefion Gymnasium 72,0 34 Gentofte Studenterkursus 71,8 35 Maribo Gymnasium 71,8 36 Midtsjællands Gymnasium 71,7 37 Morsø Gymnasium 71,4 38 Hvidovre Gymnasium & HF 71,1 39 NEXT Uddannelse København (STX) 70,6 40 Vejlefjordskolen 70,6 41 Frederikshavn Gymnasium & HF 70,5 42 Vestjysk Gymnasium Tarm 70,2 43 Frederiksberg Gymnasium 70,1 44 Rudolf Steiner-skolen i Odense 69,9 45 Fjerritslev Gymnasium 68,9 46 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 68,4 47 Gentofte HF 68,3 48 Nakskov Gymnasium og HF 66,6 49 Duborg-Skolen 64,3

72 RankOrder Undervisningen Score 1 Rudolf Steiner-skolen i Odense 68,4 2 STUK 66,8 3 Aarhus Private Gymnasium 65,9 4 Odder Gymnasium 62,6 5 Bjerringbro Gymnasium 60,1 6 Dronninglund Gymnasium 59,9 7 Sankt Annæ Gymnasium 59,1 8 Egaa Gymnasium 59,0 9 Oure Kostgymnasium 58,7 10 Espergærde Gymnasium og HF 58,0 11 Aarhus Katedralskole 57,7 12 Vordingborg Gymnasium & HF 57,7 13 Kolding Gymnasium 57,2 14 Støvring Gymnasium 57,2 15 Haderslev Katedralskole 57,2 16 Aurehøj Gymnasium 57,1 17 NEXT Uddannelse København (STX) 56,8 18 Viborg Gymnasium & HF 56,0 19 Gentofte Studenterkursus 55,8 20 Grindsted Gymnasium & HF 55,7 21 Vestjysk Gymnasium Tarm 55,7 22 Tørring Gymnasium 55,7 23 Midtsjællands Gymnasium 55,1 24 Horsens Statsskole 55,0 25 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 55,0 26 Skive Gymnasium & HF 54,9 27 Maribo Gymnasium 54,8 28 Ringkjøbing Gymnasium 54,7 29 Hvidovre Gymnasium & HF 54,6 30 Nærum Gymnasium 54,5 31 Øregård Gymnasium 54,4 32 Frederiksberg Gymnasium 54,3 33 Viborg Katedralskole - IB World School 54,1 34 Rødovre Gymnasium 53,8 35 Aalborg Katedralskole 53,8 36 Hasseris Gymnasium & IB World School 53,4 37 Gammel Hellerup Gymnasium 53,3 38 Gefion Gymnasium 52,6 39 Gentofte HF 52,4 40 Frederikshavn Gymnasium & HF 52,3 41 Gribskov Gymnasium 51,9 42 Morsø Gymnasium 51,8 43 Paderup Gymnasium 51,0 44 Kalundborg Gymnasium og HF 50,9 45 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 50,6 46 Fjerritslev Gymnasium 50,6 47 Vejlefjordskolen 49,0 48 Duborg-Skolen 47,5 49 Nakskov Gymnasium og HF 47,0

73 RankOrder Undervisningsmiljø Score 1 Støvring Gymnasium 74,0 2 Viborg Gymnasium & HF 73,9 3 Viborg Katedralskole - IB World School 72,5 4 Dronninglund Gymnasium 70,2 5 Rudolf Steiner-skolen i Odense 69,5 6 Tørring Gymnasium 66,7 7 Skive Gymnasium & HF 65,8 8 Hasseris Gymnasium & IB World School 64,9 9 Maribo Gymnasium 62,8 10 Frederikshavn Gymnasium & HF 62,8 11 Grindsted Gymnasium & HF 62,6 12 Espergærde Gymnasium og HF 62,4 13 Odder Gymnasium 61,5 14 Horsens Statsskole 60,7 15 Vestjysk Gymnasium Tarm 60,1 16 Aarhus Katedralskole 60,1 17 Kolding Gymnasium 60,0 18 Aalborg Katedralskole 60,0 19 Frederiksberg Gymnasium 59,8 20 Fjerritslev Gymnasium 58,5 21 Ringkjøbing Gymnasium 55,0 22 Nakskov Gymnasium og HF 53,7 23 Gribskov Gymnasium 53,4 24 Vordingborg Gymnasium & HF 52,8 25 Gentofte HF 51,7 26 Rødovre Gymnasium 50,9 27 Haderslev Katedralskole 48,2 28 Kalundborg Gymnasium og HF 48,2 29 NEXT Uddannelse København (STX) 47,3 30 Sankt Annæ Gymnasium 44,4 31 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 37,7 32 Aurehøj Gymnasium 32 Bjerringbro Gymnasium 32 Duborg-Skolen 32 Egaa Gymnasium 32 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 32 Gammel Hellerup Gymnasium 32 Gefion Gymnasium 32 Gentofte Studenterkursus 32 Hvidovre Gymnasium & HF 32 Midtsjællands Gymnasium 32 Morsø Gymnasium 32 Nærum Gymnasium 32 Oure Kostgymnasium 32 Paderup Gymnasium 32 STUK 32 Vejlefjordskolen 32 Øregård Gymnasium 32 Aarhus Private Gymnasium

74 RankOrder Digitalisering Score 1 Odder Gymnasium 79,6 2 Dronninglund Gymnasium 76,1 3 Espergærde Gymnasium og HF 75,4 4 Støvring Gymnasium 73,7 5 Kolding Gymnasium 72,5 6 Oure Kostgymnasium 71,6 7 Horsens Statsskole 71,4 8 Hasseris Gymnasium & IB World School 70,6 9 Tørring Gymnasium 70,2 10 Skive Gymnasium & HF 70,1 11 Rudolf Steiner-skolen i Odense 69,6 12 Midtsjællands Gymnasium 69,5 13 Haderslev Katedralskole 69,4 14 Gribskov Gymnasium 69,3 15 Morsø Gymnasium 69,3 16 Viborg Gymnasium & HF 69,2 17 Vordingborg Gymnasium & HF 69,2 18 Maribo Gymnasium 69,0 19 NEXT Uddannelse København (STX) 68,8 20 Frederiksberg Gymnasium 68,7 21 Aarhus Katedralskole 68,2 22 Nakskov Gymnasium og HF 68,0 23 Ringkjøbing Gymnasium 67,7 24 Frederikshavn Gymnasium & HF 67,2 25 Vestjysk Gymnasium Tarm 67,1 26 Kalundborg Gymnasium og HF 67,0 27 Rødovre Gymnasium 66,4 28 Aalborg Katedralskole 66,2 29 Gentofte HF 65,3 30 Fjerritslev Gymnasium 65,2 31 Sankt Annæ Gymnasium 64,8 32 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 61,5 33 Duborg-Skolen 58,7 34 Aurehøj Gymnasium 34 Bjerringbro Gymnasium 34 Egaa Gymnasium 34 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 34 Gammel Hellerup Gymnasium 34 Gefion Gymnasium 34 Gentofte Studenterkursus 34 Grindsted Gymnasium & HF 34 Hvidovre Gymnasium & HF 34 Nærum Gymnasium 34 Paderup Gymnasium 34 STUK 34 Vejlefjordskolen 34 Viborg Katedralskole - IB World School 34 Øregård Gymnasium 34 Aarhus Private Gymnasium

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Kalundborg Gymnasium og HF. Svarprocent: 64% (460 besvarelser ud af 715 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Kalundborg Gymnasium og HF. Svarprocent: 64% (460 besvarelser ud af 715 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Kalundborg Gymnasium og HF Svarprocent: 64% (460 besvarelser ud af 715 mulige) Elevtrivsel Kalundborg Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Ringkjøbing Gymnasium. Svarprocent: 89% (254 besvarelser ud af 284 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Ringkjøbing Gymnasium. Svarprocent: 89% (254 besvarelser ud af 284 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Ringkjøbing Gymnasium Svarprocent: 89% (254 besvarelser ud af 284 mulige) Elevtrivsel Ringkjøbing Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM 83 83

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. NEXT Uddannelse København (STX) Svarprocent: 68% (538 besvarelser ud af 795 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. NEXT Uddannelse København (STX) Svarprocent: 68% (538 besvarelser ud af 795 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser NEXT Uddannelse København (STX) Svarprocent: % (538 besvarelser ud af 795 mulige) Elevtrivsel NEXT Uddannelse København (STX) Landsgennemsnit

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse ETU 2018

Elevtrivselsundersøgelse ETU 2018 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2018 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Aarhus Katedralskole STX (Alment Gymnasium) Svarprocent: 86% (761 besvarelser ud af 888 mulige) Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Kolding HF & VUC. Svarprocent: 67% (86 besvarelser ud af 129 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Kolding HF & VUC. Svarprocent: 67% (86 besvarelser ud af 129 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Kolding HF & VUC Svarprocent: 67% (86 besvarelser ud af 129 mulige) Elevtrivsel Kolding HF & VUC Landsgennemsnit VUC 78 77 72 75 79 77 75

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VUC & HF Nordjylland. Svarprocent: 34% (1186 besvarelser ud af 3527 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VUC & HF Nordjylland. Svarprocent: 34% (1186 besvarelser ud af 3527 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser VUC & HF Nordjylland Svarprocent: 34% (1186 besvarelser ud af 3527 mulige) Elevtrivsel VUC & HF Nordjylland Landsgennemsnit VUC 79 77 79 75

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. NEXT Uddannelse København (HTX/HHX) Svarprocent: 76% (2063 besvarelser ud af 2719 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. NEXT Uddannelse København (HTX/HHX) Svarprocent: 76% (2063 besvarelser ud af 2719 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser NEXT Uddannelse København (HTX/HHX) Svarprocent: 76% (2063 besvarelser ud af 2719 mulige) Elevtrivsel NEXT Uddannelse København (HTX/HHX)

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. HANSENBERG Tekniske Gymnasium. Svarprocent: 86% (166 besvarelser ud af 192 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. HANSENBERG Tekniske Gymnasium. Svarprocent: 86% (166 besvarelser ud af 192 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser HANSENBERG Tekniske Gymnasium Svarprocent: 86% (166 besvarelser ud af 192 mulige) Elevtrivsel HANSENBERG Tekniske Gymnasium Landsgennemsnit

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VUC Vestsjælland Syd. Svarprocent: 31% (362 besvarelser ud af 1184 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VUC Vestsjælland Syd. Svarprocent: 31% (362 besvarelser ud af 1184 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser VUC Vestsjælland Syd Svarprocent: 31% (362 besvarelser ud af 1184 mulige) Elevtrivsel VUC Vestsjælland Syd Landsgennemsnit VUC 77 72 77 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. HTX Roskilde. Svarprocent: 60% (300 besvarelser ud af 503 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. HTX Roskilde. Svarprocent: 60% (300 besvarelser ud af 503 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser HTX Roskilde Svarprocent: 60% (300 besvarelser ud af 503 mulige) Elevtrivsel HTX Roskilde Landsgennemsnit HTX/HHX 76 75 69 69 82 81 73 70

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Morsø Gymnasium. Svarprocent: 82% (179 besvarelser ud af 219 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Morsø Gymnasium. Svarprocent: 82% (179 besvarelser ud af 219 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Morsø Gymnasium Svarprocent: 82% (179 besvarelser ud af 219 mulige) Elevtrivsel Morsø Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM 83 80 71 75 69 65

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Vestegnen HF & VUC. Svarprocent: 46% (247 besvarelser ud af 532 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Vestegnen HF & VUC. Svarprocent: 46% (247 besvarelser ud af 532 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Vestegnen HF & VUC Svarprocent: 46% (247 besvarelser ud af 532 mulige) Elevtrivsel Vestegnen HF & VUC Landsgennemsnit VUC 77 77 76 75 78 77

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser HF & VUC FYN. 2-årig HF. Svarprocent: 73% (405 besvarelser ud af 558 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser HF & VUC FYN. 2-årig HF. Svarprocent: 73% (405 besvarelser ud af 558 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser HF & VUC FYN 2-årig HF Svarprocent: 73% (405 besvarelser ud af 558 mulige) Elevtrivsel 2-årig HF HF & VUC FYN Landsgennemsnit - 2-årig HF

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 74% (573 besvarelser ud af 778 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 74% (573 besvarelser ud af 778 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser EUC Nordvestsjælland Svarprocent: 74% (573 besvarelser ud af 778 mulige) Elevtrivsel EUC Nordvestsjælland Landsgennemsnit HTX/HHX 75 75 67

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser KVUC. Svarprocent: 56% (367 besvarelser ud af 654 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser KVUC. Svarprocent: 56% (367 besvarelser ud af 654 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser KVUC Svarprocent: 56% (367 besvarelser ud af 654 mulige) Elevtrivsel KVUC Landsgennemsnit VUC 77 77 75 75 77 72 73 74 Elevtrivsel Egen motivation

Læs mere

2018 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus

2018 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 88% (915 besvarelser ud af 1035 mulige) Elevtrivsel Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Nærum Gymnasium. Svarprocent: 89% (1007 besvarelser ud af 1131 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Nærum Gymnasium. Svarprocent: 89% (1007 besvarelser ud af 1131 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Nærum Gymnasium Svarprocent: 89% (1007 besvarelser ud af 1131 mulige) Elevtrivsel Nærum Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM 76 75 86 83 73

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg, VUF

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg, VUF 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser VoksenUddannelsescenter Frederiksberg, VUF Svarprocent: 38% (205 besvarelser ud af 534 mulige) Elevtrivsel VoksenUddannelsescenter Frederiksberg,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser 2018 Ny spørgeramme Ny model Trivsel Drivkræfter til trivsel Øvrige temaer Digitalisering Undervisningsmiljøvurdering Pres Frafald Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Ny spørgeramme

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. H.C. Ørsted Gymnasiet. HTX (Højere Tekniske Eksamen)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. H.C. Ørsted Gymnasiet. HTX (Højere Tekniske Eksamen) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Svarprocent: 71% (1008 besvarelser ud af 1418 mulige) Elevtrivsel 74 74 70 70 69 81 71 71 70 Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig

Læs mere

UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO Resultater HHX-Elevtrivselsundersøgelsen 218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Afsnit A... 2 Afsnit B... 3 Afsnit C... 4 Afsnit D... 13 Afsnit E... 16 Afsnit F... 17

Læs mere

UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO Resultater af HTX-Elevtrivselsundersøgelsen 218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Afsnit A... 2 Afsnit B... 3 Afsnit C... 4 Afsnit D... 13 Afsnit E... 16 Afsnit F...

Læs mere

2018 Elevtrivselsundersøgelsen

2018 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Antal svar: 731 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater Del II:

Læs mere

2018 Elevtrivselsundersøgelsen

2018 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Antal svar: 26 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater Del II:

Læs mere

RANDERS HF & VUC. Resultater for HF Svarprocent Elevtrivselsundersøgelse

RANDERS HF & VUC. Resultater for HF Svarprocent Elevtrivselsundersøgelse RANDERS HF & VUC Resultater for HF Svarprocent 78% @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit A Er du kvinde eller mand? 7 6 Kvinde Mand 1-8-18 31-12-18 1-8-18 31-12-18; Gennemsnit og spredning kan ikke

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HTX samlet VID GYMNASIER HOLD HTX SAMLET 1

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HTX samlet VID GYMNASIER HOLD HTX SAMLET 1 VIDEN DJURS Resultater VID Gymnasier VID HTX samlet @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 218 VID GYMNASIER HOLD HTX SAMLET 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelse... 5 Egen indsats... 6 Undervisningen...

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HHX samlet (Grenaa & Rønde)

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HHX samlet (Grenaa & Rønde) VIDEN DJURS Resultater VID Gymnasier VID HHX samlet (Grenaa & Rønde) @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 18 VID GYMNASIER HOLD VID HHX SAMLET (GRENAA & OG RØNDE) 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelse...

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID Gymnasier samlet (HTX + HHX)

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) VIDEN DJURS Resultater VID Gymnasier VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 218 VID GYMNASIER HOLD VID GYMNASIER SASMLET (HTX + HHX) 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelse...

Læs mere

GYMNASIET HHX RINGKØBING

GYMNASIET HHX RINGKØBING GYMNASIET HHX RINGKØBING ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse 218 UCRS Elevtrivselsundersøgelse Indhold Afsnit A... 2 Afsnit B... 4 Afsnit C... 5 Afsnit D... 23 Afsnit E... 3 Afsnit F... 32 Afsnit G... 43

Læs mere

GYMNASIET HHX SKJERN. ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse UCRS Elevtrivselsundersøgelse

GYMNASIET HHX SKJERN. ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse UCRS Elevtrivselsundersøgelse GYMNASIET HHX SKJERN ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse 218 UCRS Elevtrivselsundersøgelse Indhold Afsnit A... 2 Afsnit B... 4 Afsnit C... Afsnit D... 23 Afsnit E... 3 Afsnit F... 32 Afsnit G... 43 Afsnit

Læs mere

LEARNMARK HORSENS ETU 2018

LEARNMARK HORSENS ETU 2018 LEARNMARK HORSENS ETU 218 Resultater learnmark Gymnasium, HHX og HTX Samlet svarprocent 9 % @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit C : Egen indsats Jeg er glad for at gå i skole. 6 4 3 2 1 Delvist Helt

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI. Elevtrivselsundersøgelse. Alle elever, svarprocent: 75%

ÅRHUS AKADEMI. Elevtrivselsundersøgelse. Alle elever, svarprocent: 75% ÅRHUS AKADEMI Resultater Alle elever, svarprocent: 7% @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit C Jeg er glad for at gå i skole. 4 4 3 2 1 Delvist Helt 1-8-218 31-12-218 1-8-218 31-12-218; Gennemsnit:

Læs mere

Spørgeramme til den nationale trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser

Spørgeramme til den nationale trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Spørgeramme til den nationale trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Beskrivelse Svarkategorier 1 Er du kvinde eller mand? 1: Kvinde 2: Mand 2 Hvor gammel er du? Heltal (12-60) 3 Hvilken gymnasial

Læs mere

HERNING HF & VUC. Resultater af den nationale elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse

HERNING HF & VUC. Resultater af den nationale elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse HERNING HF & VUC Resultater af den nationale elevtrivselsundersøgelse 18 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit A Er du kvinde eller mand? 7 6 Kvinde Mand 1-11-18-11-18 1-11-18-11-18; Gennemsnit og

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC. Elevtrivselsundersøgelse 2018 Resultater for Elevtrivselsundersøgelse

TH. LANGS HF & VUC. Elevtrivselsundersøgelse 2018 Resultater for Elevtrivselsundersøgelse TH. LANGS HF & VUC Elevtrivselsundersøgelse 218 Resultater for HF2 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit A Er du kvinde eller mand? 8 7 6 4 3 2 1 Kvinde Mand 1-8-218 31-1-219 1-8-218 31-1-219; Gennemsnit

Læs mere

HERLEV GYMNASIUM OG HF

HERLEV GYMNASIUM OG HF HERLEV GYMNASIUM OG HF Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit B Hvilken gymnasial uddannelse går du på? 8 7 6 4 Stx Hf Hhx Htx 2-årig stx 2-årig hhx Hf-enkeltfag 1-8-18 1-1-19 1-8-18 1-1-19;

Læs mere

Fordeling af besvarelser 79 respondenter (af 83 inviterede) Afsnit 1 Spørgsmål 1

Fordeling af besvarelser 79 respondenter (af 83 inviterede) Afsnit 1 Spørgsmål 1 Fordeling af besvarelser 79 respondenter (af 83 inviterede) Afsnit 1 Spørgsmål 1 Spørgsmål 1.2 Er du kvinde eller mand? 1:Kvinde 41 51,9% 2:Mand 38 48,1% Spørgsmål 1.3 Hvor gammel er du? 1 1,3% 2 2,5%

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2018 HTX og HHX

Elevtrivselsundersøgelse 2018 HTX og HHX Elevtrivselsundersøgelse 08 og @Ventures Er du kvinde eller mand? 00% 90% 80% 70% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinde Mand Kvinde Mand Antal svar i alt % 7% 9% 8% 6 8% 6% 678 Hvor gammel er du? 0 6 7 8 9 0 6

Læs mere

GYM-elevtrivselsundersøgelsen Samlet resultat

GYM-elevtrivselsundersøgelsen Samlet resultat GYM-elevtrivselsundersøgelsen 18 Samlet resultat 1 METODE 2 Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) er gennemført i perioden 6.-21. december 18 ved hjælp af @ventures ETU-system for de gymnasiale uddannelser.

Læs mere

LEMVIG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse

LEMVIG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse LEMVIG GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

ROSKILDE GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse

ROSKILDE GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse ROSKILDE GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

NÆSTVED GYMNASIUM OG HF NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

RYBNERS. Resultater for de gymnasiale uddannelsers elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse

RYBNERS. Resultater for de gymnasiale uddannelsers elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse RYBNERS Resultater for de gymnasiale uddannelsers elevtrivselsundersøgelse 218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 2 Uddannelsesforløb... 5 Egen indsats... 7 Lærerne og undervisningen...

Læs mere

ROSKILDE KATEDRALSKOLE

ROSKILDE KATEDRALSKOLE ROSKILDE KATEDRALSKOLE Samlede Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE

NYKØBING KATEDRALSKOLE NYKØBING KATEDRALSKOLE Resultater december 18 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

EUC NORD. Elevtrivselsundersøgelse

EUC NORD. Elevtrivselsundersøgelse EUC NORD Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift... Fejl!

Læs mere

AALBORG HANDELSGYMNASIUM

AALBORG HANDELSGYMNASIUM AALBORG HANDELSGYMNASIUM Resultater samlet Saxogade og Turøgade 218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Respondenter... 1 Afsnit A... 2 Afsnit B... 5 Afsnit C... 8 Afsnit D... 26 Afsnit E... 33

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse

SVENDBORG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse SVENDBORG GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

SOLRØD GYMNASIUM Resultater

SOLRØD GYMNASIUM Resultater SOLRØD GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

IKAST-BRANDE GYMNASIUM Resultater

IKAST-BRANDE GYMNASIUM Resultater IKAST-BRANDE GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

VUC ROSKILDE, ROSKILDE AFDELINGEN

VUC ROSKILDE, ROSKILDE AFDELINGEN VUC ROSKILDE, ROSKILDE AFDELINGEN Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

HF-CENTRET EFTERSLÆGTEN

HF-CENTRET EFTERSLÆGTEN HF-CENTRET EFTERSLÆGTEN Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

CAMPUS BORNHOLM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S CAMPUS BORNHOLM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 8 (77 besvarelser ud af 904 mulige) Trivselsindeks: 68 [LG - 71] Højeste indeks: MOBNING,

Læs mere

TRADIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TRADIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TRADIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 9 (1080 besvarelser ud af 1182 mulige) Trivselsindeks: 70 [SG - 70] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE,

Læs mere

TRADIUM ELEVTRIVSELSMÅLING 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TRADIUM ELEVTRIVSELSMÅLING 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TRADIUM ELEVTRIVSELSMÅLING 017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 8 (1058 besvarelser ud af 13 mulige) Trivselsindeks: 71 [SG - 70] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE, KRÆNKENDE

Læs mere

VIDEN DJURS. Undervisningsmiljøvurdering 2018 VID Undervisningsmiljøvurdering VID Gymnasier samlet (HTX + HHX)

VIDEN DJURS. Undervisningsmiljøvurdering 2018 VID Undervisningsmiljøvurdering VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) VIDEN DJURS Undervisningsmiljøvurdering 218 VID Gymnasier VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) Data indsamlet i ugerne 48-49 i 218 @Ventures Undervisningsmiljøvurdering 218 VID GYMNASIER samlet undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

IKAST-BRANDE GYMNASIUM

IKAST-BRANDE GYMNASIUM IKAST-BRANDE GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

TØNDER HANDELSSKOLE HHX GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TØNDER HANDELSSKOLE HHX GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TØNDER HANDELSSKOLE GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 8 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: ( besvarelser ud af mulige) Trivselsindeks: [SG - ] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE, KRÆNKENDE

Læs mere

ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED GYM ELEVTRIVSELSMÅLING DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: (5 besvarelser ud af mulige) Trivselsindeks: [LG - ] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE,

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 89% (312 besvarelser ud af 351 mulige) Trivselsindeks: 69 [SG - 69] Højeste indeks:

Læs mere

MICHAEL SKOLEN HF 1. HF GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MICHAEL SKOLEN HF 1. HF GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MICHAEL SKOLEN HF. HF GYM ELEVTRIVSELSMÅLING DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: % ( besvarelser ud af mulige) Trivselsindeks: [SG - ] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE,

Læs mere

ROSKILDE HANDELSSKOLE HHX TRIVELSMÅLING PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER 2018 SAMLET RAPPORT ASPEKT R&D

ROSKILDE HANDELSSKOLE HHX TRIVELSMÅLING PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER 2018 SAMLET RAPPORT ASPEKT R&D ROSKILDE HANDELSSKOLE HHX TRIVELSMÅLING PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER 201 SAMLET RAPPORT ASPEKT R&D Undersøgelsen på Roskilde Handelsskole, HHX Ud af 1.09 HHX elever har 941 besvaret skemaet og det giver

Læs mere

VARDE HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

VARDE HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S VARDE HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 8 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: ( besvarelser ud af 8 mulige) Trivselsindeks: 7 [SG - 7] Højeste indeks:

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 EUD/EUX Business samlet rapport

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 EUD/EUX Business samlet rapport VIDEN DJURS Resultater ETU 18 EUD/EUX Business samlet rapport euxbiz3g218 euxbiz3k218 biz1d218 biz1e218 biz1s218 biz2f218 biz2r-1218 & biz2r218 biz2sg218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 18 EUD/EUX BUSINESS

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

SKIVE COLLEGE HHX GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

SKIVE COLLEGE HHX GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S SKIVE COLLEGE GYM ELEVTRIVSELSMÅLING DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: (4 besvarelser ud af mulige) Trivselsindeks: [SG - ] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE, KRÆNKENDE

Læs mere

BUSINESS COLLEGE SYD GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

BUSINESS COLLEGE SYD GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S BUSINESS COLLEGE SYD GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: (09 besvarelser ud af 7 mulige) Trivselsindeks: 7 [SG - 7] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE,

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 06. september 2019 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns

Læs mere

Udvikling i ansøgertal til det almene gymnasium (STX),

Udvikling i ansøgertal til det almene gymnasium (STX), Notat i ansøgertal til det almene gymnasium (STX), -18 27-03- EMN--00232 Nordjylland - Brønderslev Gymnasium & HF 126 100-21% Dronninglund Gymnasium 143 143 0% Fjerritslev Gymnasium 62 62 0% Frederikshavn

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 Detaildivision samlet Elevtrivselsundersøgelse 2018 ETU 2018 DETAILDIVISION SAMLET RAPPORT 1

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 Detaildivision samlet Elevtrivselsundersøgelse 2018 ETU 2018 DETAILDIVISION SAMLET RAPPORT 1 VIDEN DJURS Resultater ETU 218 Detaildivision samlet rapport @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 218 ETU 218 DETAILDIVISION SAMLET RAPPORT 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 5 Egen indsats...

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 257 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 257 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 257 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

HORSENS GYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HORSENS GYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HORSENS GYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 08 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: % ( besvarelser ud af 70 mulige) Trivselsindeks: 7 [SG - 7] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE,

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 83 82 84 83 [-1] 78 85 86 81 Elevtrivsel

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT for de gymnasiale uddannelser

TRIVSELSRAPPORT for de gymnasiale uddannelser TRIVSELSRAPPORT for de gymnasiale uddannelser 2018/2019 Bagsværd Kostskole og Gymnasium Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4

Læs mere

Svar på spørgsmål 182 (Alm. del): I brev af 11. januar 2019 har udvalget efter ønske fra Anette Lind (S) stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 182 (Alm. del): I brev af 11. januar 2019 har udvalget efter ønske fra Anette Lind (S) stillet mig følgende spørgsmål: Undervisningsudvalget 2018-19 UNU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail:

Læs mere

ETU og Undervisningsmiljøvurdering

ETU og Undervisningsmiljøvurdering ETU og Undervisningsmiljøvurdering 2018 December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 77% (590 besvarelser ud af 767 mulige) Elevtrivsel 84 85 86 83 82 83 81 78 [+2]

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Skovskolen. Svarprocent: 68% (57 besvarelser ud af 84 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Skovskolen. Svarprocent: 68% (57 besvarelser ud af 84 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Skovskolen Svarprocent: 68% (57 besvarelser ud af 84 mulige) Elevtrivsel Skovskolen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 85 82 84 83 81

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 81% (2252 besvarelser ud af 2774 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 81% (2252 besvarelser ud af 2774 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (2252 besvarelser ud af 2774 mulige) Elevtrivsel 80 82 81 83 86 86 72 78 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer

Læs mere

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Vejledning angående den tekniske indberetning af trivselsmålingen på de gymnasiale uddannelser. Dataansvar Trivselsmålingen indebærer,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (5 besvarelser ud af 4 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 88 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel 78 78 73 72 2 Frederiksberg

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Svarprocent: 73% (54 besvarelser ud af 74 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Svarprocent: 73% (54 besvarelser ud af 74 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 Svarprocent: 73% (54 besvarelser ud af 74 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 80 [-5] 83 79 [-7] 82 82 [+1] 83 80 [-9] 82 Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Rybners. Svarprocent: 58% (601 besvarelser ud af 1039 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Rybners. Svarprocent: 58% (601 besvarelser ud af 1039 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Rybners Svarprocent: 58% (601 besvarelser ud af 1039 mulige) Elevtrivsel Rybners Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 84 82 84 83 78 86

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Diakonissestiftelsen. Svarprocent: 85% (112 besvarelser ud af 132 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Diakonissestiftelsen. Svarprocent: 85% (112 besvarelser ud af 132 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (112 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 85 [+1] 82 84 [-2]

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne NEXT Uddannelse København Svarprocent: 51% (1772 besvarelser ud af 3472 mulige) Elevtrivsel NEXT Uddannelse København Landsgennemsnit

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 96% (369 besvarelser ud af 386 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 96% (369 besvarelser ud af 386 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 96% (369 besvarelser ud af 386 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 85 82 84 83 86 [+1]

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Bilagstabel 1 i alt på stx der har ligget til grund for tilskudsudbetalingen til den enkelte institution. For 2. halvår

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (115 besvarelser ud af 119 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 87 82 86 83 89 [+3] 86 88 [-1] Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. VIA University College. Svarprocent: 92% (158 besvarelser ud af 171 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. VIA University College. Svarprocent: 92% (158 besvarelser ud af 171 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (158 besvarelser ud af 171 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 81 83 [-2] [-2] 78 [-4] 82 86

Læs mere

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Vejledning angående den tekniske indberetning af trivselsmålingen på de gymnasiale uddannelser. Dataansvar Trivselsmålingen indebærer,

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (992 besvarelser ud af 126 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole [+7] 78 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 1 [+7] [+7] 78

Læs mere

2018 Elevtrivselsundersøgelsen

2018 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Elevtrivselsundersøgelsen December 18 ESB - EUD ekskl. SOSU Antal svar: 15119 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere