Redegørelse for det gennemførte arbejde med maskinanalyse i projekt 7486

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for det gennemførte arbejde med maskinanalyse i projekt 7486"

Transkript

1 Redegørelse for det gennemførte med maskinanalyse i projekt ovl Projektets formål er at udvikle nye værktøjer og metoder, der bl.a. skal baseres på statistisk risikosimulering og prognoser som supplement til de traditionelle følsomhedsanalyser. Analyset med at komme tættere på størrelsen og sammensætningen af maskin- og arbejdsomkostninger, har identificeret følgende metode og værktøj: Regression til beskrivelse af marginale maskin- og arbejdsomkostninger Anvendelse af fraktilanalyser på maskin- og arbejdsomkostninger Regression til beskrivelse af marginale maskin- og arbejdsomkostninger Med udgangspunkt i driftsgrensanalyserne for 2013 er der forsøgt påvist en sammenhæng mellem maskinog arbejdsomkostningernes størrelse og antallet af dyrkede ha. For hver enkelt af driftsgrenene pr. JB-type er der beregnet en regression, der beskriver sammenhængen, og denne sammenhæng er typisk, at der ved dyrkning af stigende antal ha afholdes færre og færre maskin- og arbejdsomkostninger. Konventionelle salgsafgrøder lerjord planteproduktion Konventionelle salgsafgrøder sandjord uden vanding planteproduktion Konventionelle salgsafgrøder sandjord med vanding planteproduktion Konventionelle salgsafgrøder lerjord svineproduktion Konventionelle salgsafgrøder sandjord uden vanding svineproduktion Konventionelle salgsafgrøder sandjord med vanding svineproduktion Konventionelle salgsafgrøder kvægbrug - lerjord Konventionelle salgsafgrøder kvægbrug sandjord uden vanding Konventionelle salgsafgrøder kvægbrug sandjord med vanding Stivelseskartofler sandjord uden vanding Stivelseskartofler sandjord med vanding Fabriksroer lerjord Konventionel grovfoderproduktion lerjord Konventionel grovfoderproduktion sandjord med vanding Konventionel grovfoderproduktion sandjord uden vanding Økologisk grovfoderproduktion sandjord Figurernes Y-akse viser maskin- og arbejdsomkostninger pr. ha, og x-aksen viser antallet af dyrkede ha. 1

2 Konventionelle salgsafgrøder lerjord planteproduktion y = -735,3ln(x) ,6 R² = 0, ,00 200,00 300,00 400,00 500,00 Konventionelle salgsafgrøder sandjord uden vanding planteproduktion y = -199,9ln(x) ,1 R² = 0, ,00 400,00 600,00 2

3 Konventionelle salgsafgrøder sandjord med vanding planteproduktion y = -510,3ln(x) R² = 0, ,00 200,00 300,00 400,00 Konventionelle salgsafgrøder lerjord svineproduktion y = -785,6ln(x) ,8 R² = 0, ,00 200,00 300,00 400,00 500,00 3

4 Konventionelle salgsafgrøder sandjord uden vanding svineproduktion y = -867,5ln(x) ,9 R² = 0, ,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 Konventionelle salgsafgrøder sandjord med vanding svineproduktion y = -511,7ln(x) ,1 R² = 0, ,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 4

5 Konventionelle salgsafgrøder kvægbrug lerjord y = -1072ln(x) R² = 0, ,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Konventionelle salgsafgrøder kvægbrug sandjord uden vanding y = -471,4ln(x) ,8 R² = 0, ,00 40,00 60,00 80,00 100,00 5

6 Konventionelle salgsafgrøder kvægbrug sandjord med vanding 1 y = -624,9ln(x) R² = 0, ,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Stivelseskartofler sandjord uden vanding 1 1 y = -38,05ln(x) R² = 0, ,00 20,00 30,00 40,00 50,00 6

7 Stivelseskartofler sandjord med vanding y = 162,13ln(x) R² = 0, ,00 100,00 150,00 Fabriksroer lerjord 1 y = -870,9ln(x) R² = 0, ,00 40,00 60,00 80,00 100,00 7

8 Konventionel grovfoderproduktion lerjord y = -204,6ln(x) R² = 0, ,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Konventionel grovfoderproduktion sandjord med vanding y = -1087ln(x) R² = 0, ,00 40,00 60,00 80,00 100,00 8

9 Konventionel grovfoderproduktion sandjord uden vanding 1 1 y = -860,2ln(x) R² = 0, ,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Økologisk grovfoderproduktion sandjord 8500 y = -396,3ln(x) ,1 R² = 0, ,00 40,00 60,00 80,00 100,00 9

10 Oversigt over regressionslinjer og signifikans Driftsgren Y (regressionslinje) R² (signifikans) Konventionelle salgsafgrøder lerjord planteproduktion y = -735,3ln(x) ,6 R² = 0,1228 Konventionelle salgsafgrøder sandjord uden vanding planteproduktion Konventionelle salgsafgrøder sandjord med vanding planteproduktion y = -199,9ln(x) ,1 R² = 0,0171 y = -510,3ln(x) R² = 0,0418 Konventionelle salgsafgrøder lerjord svineproduktion y = -785,6ln(x) ,8 R² = 0,1401 Konventionelle salgsafgrøder sandjord uden vanding svineproduktion Konventionelle salgsafgrøder sandjord med vanding svineproduktion y = -867,5ln(x) ,9 R² = 0,2056 y = -511,7ln(x) ,1 R² = 0,0701 Konventionelle salgsafgrøder kvægbrug - lerjord y = -1072ln(x) R² = 0,1826 Konventionelle salgsafgrøder kvægbrug sandjord uden vanding Konventionelle salgsafgrøder kvægbrug sandjord med vanding y = -471,4ln(x) ,8 R² = 0,0359 y = -624,9ln(x) R² = 0,0847 Stivelseskartofler sandjord uden vanding y = -38,05ln(x) R² = 0,0003 Stivelseskartofler sandjord med vanding y = 162,13ln(x) R² = 0,0022 Fabriksroer lerjord y = -870,9ln(x) R² = 0,0837 Konventionel grovfoderproduktion lerjord y = -204,6ln(x) R² = 0,0053 Konventionel grovfoderproduktion sandjord med vanding y = -1087ln(x) R² = 0,1361 Konventionel grovfoderproduktion sandjord uden vanding y = -860,2ln(x) R² = 0,0808 Økologisk grovfoderproduktion sandjord y = -396,3ln(x) ,1 R² = 0,0222 Y beskriver den logaritmiske funktion der danner tendenslinjen for sammenhængen mellem maskin- og arbejdsomkostninger og arealstørrelse, og R 2 beskriver i hvor høj grad de enkelte observationer stemmer overens med tendenslinjen. Er R 2 1 er der fuld overensstemmelse, og er R 2 0 er der ingen overensstemmelse. R 2 ligger generelt lavt, hvilket også ses af de store spredninger i maskin- og arbejdsomkostningerne set i forhold til arealstørrelsen. Især er R 2 lav når der er få observationer. De logaritmiske formler er anvendt i t med at beregne en præ-defineret maskin- og arbejdsomkostning i skabelonen til beregning af en vejledende forpagtningsafgift, også under projekt Formlerne er netop anvendelige til beregning af de marginale omkostninger ved udvidelse af et eksisterende areal til et større inkl. det forpagtede areal. Anvendelse af fraktilanalyser Ud fra driftsgrensanalyserne i 2014 kan der for hver enkelt driftsgren uds en fraktilanalyse på maskinog arbejdsomkostninger og denne posts underopdeling af omkostninger. Fraktilanalyserne kan opdeles i driftsgrene og JB-typer som også det er gjort i Business Check-hæfterne: Konventionelle salgsafgrøder lerjord planteproduktion Konventionelle salgsafgrøder sandjord planteproduktion Konventionelle salgsafgrøder lerjord svineproduktion Konventionelle salgsafgrøder sandjord svineproduktion Fabriksroer alle JB-typer (hovedsagelig lerjord) Økologiske salgsafgrøder bedrifter med husdyr 10

11 Konventionel grovfoderproduktion lerjord Konventionel grovfoderproduktion sandjord med vanding Konventionel grovfoderproduktion sandjord uden vanding Økologisk grovfoderproduktion sandjord Ud fra datamaterialet i driftsgrensanalyserne i 2014 er der udt fraktilanalyser for de nævnte driftsgrene og JB-typer. Omkostningerne er beregnet og vist som kr. pr. ha. I fraktilanalysen er de samlede maskinog arbejdsomkostninger specificeret ud på de linjer, der udgør de samlede maskin- og arbejdsomkostninger. Såvel de enkelte omkostningslinjer som de totale omkostninger er sorteret ud på fraktilerne, der er vist øverst i tabellen, fra de 5 pct. mest konkurrencedygtige til de 5 pct. mindst konkurrencedygtige. Sorteringen er foretaget linje for linje, og beløbene i den enkelte kolonner kan derfor ikke lægges sammen til de viste totale maskin- og arbejdsomkostninger. Den enkelte bedrift indenfor den pågældende driftsgren kan således finde sit eget omkostningsniveau tættest på beløbene i de enkelte omkostningslinjer, og afsløre om den befinder sig i det grønne eller røde felt, eller derimellem. Fortolkningen af fraktilanalyserne skal udføres med forsigtighed. Opdelingen af de samlede maskin- og arbejdsomkostninger i de enkelte omkostningslinjer skal facilitere en nærmere analyse, hvis man vil gå dybere ned i årsagerne til det overordnede niveau. Man skal være opmærksom på, at der kan være modstridende faktorer blandt de enkelte linjer. Hvis der eksempelvis er høje maskinstationsindtægter, vil der alt andet lige også være høje omkostninger til de øvrige elementer. Det faktum at nogle af bedrifterne udfører maskinstations vil sløre billedet en smule blandt de bedrifter, der kun udfører maskin på egen bedrift. På samme måde vil omfanget af brug af maskinstation alt andet lige også påvirke omkostningerne af t med egne maskiner. Derfor vil bedriftens placering i rangeringen på de enkelte linjer ikke nødvendigvis altid vise sandheden, da det skal vurderes i sammenhæng med placeringen i alle linjerne. Placeringen i fraktilanalysen kan dog være et umiddelbart tegn på at posten skal analyseres nærmere, hvis den ligger i området med stort forbedringspotentiale. Konventionelle salgsafgrøder lerjord planteproduktion pr. ha - lerjord, planteproduktion Maskinstationsindtægter Brændstof Maskinstation mv Lønomkostninger Ejeraflønning Afskrivning, markinventar Vedligehold markredskaber Vedligehold andet inventar Investeringer over driften Renter vedr. bygninger Renter vedr. inventar arbejdsomkostninger i alt

12 Konventionelle salgsafgrøder sandjord planteproduktion pr. ha - sandjord, planteproduktion Maskinstationsindtægter Brændstof Maskinstation mv Lønomkostninger Ejeraflønning Afskrivning, markinventar Vedligehold markredskaber Vedligehold andet inventar Investeringer over driften Renter vedr. bygninger Renter vedr. inventar arbejdsomkostninger i alt Konventionelle salgsafgrøder lerjord svineproduktion pr. ha - lerjord, svineproduktion Maskinstationsindtægter Brændstof Maskinstation mv Lønomkostninger Ejeraflønning Afskrivning, markinventar Vedligehold markredskaber Vedligehold andet inventar Investeringer over driften Renter vedr. bygninger Renter vedr. inventar arbejdsomkostninger i alt Konventionelle salgsafgrøder sandjord svineproduktion pr. ha - sandjord, svineproduktion Maskinstationsindtægter Brændstof Maskinstation mv Lønomkostninger Ejeraflønning Afskrivning, markinventar Vedligehold markredskaber Vedligehold andet inventar Investeringer over driften Renter vedr. bygninger Renter vedr. inventar arbejdsomkostninger i alt

13 Fabriksroer alle JB-typer (hovedsagelig lerjord) pr. ha - fabriksroer Maskinstationsindtægter Brændstof Maskinstation mv Lønomkostninger Ejeraflønning Afskrivning, markinventar Vedligehold markredskaber Vedligehold andet inventar Investeringer over driften Renter vedr. bygninger Renter vedr. inventar arbejdsomkostninger i alt Økologiske salgsafgrøder bedrifter med husdyr pr. ha - økologiske salgsafgrøder med husdyr Maskinstationsindtægter Brændstof Maskinstation mv Lønomkostninger Ejeraflønning Afskrivning, markinventar Vedligehold markredskaber Vedligehold andet inventar Investeringer over driften Renter vedr. bygninger Renter vedr. inventar arbejdsomkostninger i alt Konventionel grovfoderproduktion lerjord pr. ha eller FEN - grovfoder på lerjord Maskinstationsindtægter Brændstof Maskinstation mv Lønomkostninger Ejeraflønning Afskrivning, markinventar Vedligehold markredskaber Vedligehold andet inventar Investeringer over driften Renter vedr. bygninger Renter vedr. inventar arbejdsomkostninger i alt

14 Øre pr. FEN pr. ha eller FEN - grovfoder på lerjord Maskinstationsindtægter 13,2 2, Brændstof - -1,1-3,2-3,9-4,5-5,4-6,0-6,7-7,6-10,3-13,1 Maskinstation mv. -6,4-14,1-24,8-30,8-35,1-38,9-41,2-44,3-48,9-60,9-68,6 Lønomkostninger ,8-2,9-5,5-6,6-7,4-10,0-13,2-18,0 Ejeraflønning -1,7-3,2-5,2-6,7-7,2-9,2-10,7-12,6-13,8-21,7-25,8 Afskrivning, markinventar - -1,3-3,8-4,3-6,0-7,8-9,8-11,2-12,3-17,8-22,3 Vedligehold markredskaber - -0,8-3,5-4,5-5,4-6,9-8,2-8,8-10,2-13,5-15,6 Vedligehold andet inventar ,1-0,8-3,2-7,0 Investeringer over driften ,0-0,3-0,5-1,2-1,5 Renter vedr. bygninger ,0-0,3-0,5-1,5-2,4 Renter vedr. inventar -0,1-0,4-0,9-1,2-1,4-1,7-2,1-2,3-3,0-4,5-5,8 arbejdsomkostninger i alt -46,8-55,2-65,2-69,9-72,0-78,3-81,8-86,0-89,5-109,0-127,5 Konventionel grovfoderproduktion sandjord med vanding pr. ha eller FEN - grovfoder på vandet sandjord Maskinstationsindtægter Brændstof Maskinstation mv Lønomkostninger Ejeraflønning Afskrivning, markinventar Vedligehold markredskaber Vedligehold andet inventar Investeringer over driften Renter vedr. bygninger Renter vedr. inventar arbejdsomkostninger i alt Øre pr. FEN pr. ha eller FEN - grovfoder på vandet sandjord Maskinstationsindtægter 6,5 1, Brændstof - -1,0-2,3-2,9-3,5-4,2-4,9-5,4-6,4-8,7-10,4 Maskinstation mv. -10,0-17,6-28,5-31,5-34,4-38,0-40,5-43,1-46,8-56,7-61,8 Lønomkostninger ,7-2,5-4,9-6,7-7,7-9,4-12,8-16,1 Ejeraflønning -2,2-2,9-5,6-6,9-7,9-9,4-11,1-12,5-14,7-21,0-25,4 Afskrivning, markinventar -2,7-3,5-5,8-6,5-7,5-8,7-9,9-11,0-12,0-15,8-20,3 Vedligehold markredskaber -0,7-2,0-4,3-5,4-5,8-6,9-8,0-8,7-9,7-13,7-16,2 Vedligehold andet inventar ,7-4,6 Investeringer over driften ,1-0,2-0,4-1,3-1,7 Renter vedr. bygninger ,2-0,3-0,5-1,2-1,9 Renter vedr. inventar -0,2-0,4-0,9-1,2-1,4-1,6-1,9-2,2-2,6-3,9-5,4 arbejdsomkostninger i alt -53,1-57,6-63,9-68,5-71,1-75,4-80,2-84,2-88,8-98,7-112,4 14

15 Konventionel grovfoderproduktion sandjord uden vanding pr. ha eller FEN - grovfoder på uvandet sandjord Maskinstationsindtægter Brændstof Maskinstation mv Lønomkostninger Ejeraflønning Afskrivning, markinventar Vedligehold markredskaber Vedligehold andet inventar Investeringer over driften Renter vedr. bygninger Renter vedr. inventar arbejdsomkostninger i alt Øre pr. FEN pr. ha eller FEN - grovfoder på uvandet sandjord Maskinstationsindtægter 3,6 1, Brændstof -0,4-0,9-2,8-3,7-4,2-4,9-5,7-6,4-7,3-10,1-12,1 Maskinstation mv. -13,3-18,2-30,3-33,9-36,6-40,6-45,1-49,3-52,6-65,9-76,1 Lønomkostninger ,5-2,5-4,8-6,4-7,9-10,0-15,1-18,6 Ejeraflønning -0,4-2,0-4,6-5,9-6,9-8,7-11,0-11,8-13,9-20,2-24,3 Afskrivning, markinventar - -1,1-4,8-6,0-7,1-9,5-10,9-11,6-13,0-19,7-22,9 Vedligehold markredskaber ,4-4,5-5,5-6,3-7,9-8,5-9,9-14,5-17,3 Vedligehold andet inventar ,1-2,3-7,3 Investeringer over driften ,2-0,5-1,7-2,2 Renter vedr. bygninger ,0-0,2-0,4-1,0-1,7 Renter vedr. inventar -0,1-0,3-1,0-1,3-1,5-1,9-2,2-2,5-2,9-4,6-5,6 arbejdsomkostninger i alt -51,4-58,3-67,3-71,1-74,6-79,0-85,7-90,8-96,9-114,6-135,5 Økologisk grovfoderproduktion sandjord pr. ha eller FEN - grovfoder på økologisk sandjord Maskinstationsindtægter Brændstof Maskinstation mv Lønomkostninger Ejeraflønning Afskrivning, markinventar Vedligehold markredskaber Vedligehold andet inventar Investeringer over driften Renter vedr. bygninger Renter vedr. inventar arbejdsomkostninger i alt

16 Øre pr. FEN pr. ha eller FEN - grovfoder på økologisk sandjord Maskinstationsindtægter 3,5 0, Brændstof -1,6-2,5-3,6-4,4-5,5-5,9-6,8-7,8-8,8-12,6-14,5 Maskinstation mv. -11,9-18,4-28,7-31,4-36,1-43,8-48,5-49,7-56,4-69,1-79,4 Lønomkostninger ,3-7,0-9,3-13,0-15,5-17,1-22,3-24,6 Ejeraflønning -2,0-2,9-8,2-9,2-10,9-13,9-15,6-17,2-19,3-23,6-30,6 Afskrivning, markinventar -3,8-5,6-9,5-10,1-11,2-13,5-14,4-15,1-17,4-20,3-27,7 Vedligehold markredskaber -0,8-2,7-6,7-8,2-9,3-10,7-12,3-13,2-13,9-18,0-19,6 Vedligehold andet inventar ,4-7,0 Investeringer over driften ,2-0,4-0,7-1,6-2,3 Renter vedr. bygninger ,1-0,3-1,1-2,0 Renter vedr. inventar -0,4-0,8-1,6-1,8-2,0-2,6-3,3-3,7-4,2-6,3-7,4 arbejdsomkostninger i alt -74,2-80,4-90,0-93,5-97,6-101,5-109,0-114,5-120,0-136,0-143,7 16

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret.

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret. Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fremgangsmåde I tabel 1 vises

Læs mere

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

Opsamling på cases i projekt 7486

Opsamling på cases i projekt 7486 Opsamling på cases i projekt 7486 Dette er en samlet præsentation af de cases, der er anvendt under projekt 7486 økonomistyring som beslutningsstøttende værktøj som har til formål at illustrere, hvordan

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og SEGES P/S. Redaktion

Læs mere

Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion

Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion V/ konsulent Lars A. H. Nielsen, S:\Prodsyst\Kongres2003\LANoverheads.ppt 1 Disposition! Omkostninger til lager og udfodring! Omkostninger til dyrkning!

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Indhold Koncept... 1 Indtastningsfelter... 3 Bedriftsoplysninger... 3 Anvender du maskinstation?... 3 Har du ledig arbejdstid?...

Læs mere

Totaløkonomi i planteavl opdelt på bedriftsstørrelser

Totaløkonomi i planteavl opdelt på bedriftsstørrelser Totaløkonomi i planteavl opdelt på bedriftsstørrelser Af Mikkel Gejl Hansen I 2017 opnåede den gennemsnitlige planteavlsbedrift et økonomisk resultat, der var væsentligt bedre end i 2016. Totaløkonomien

Læs mere

Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES.

Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES. Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES Nye mål i Landbrug og Fødevarer kvægs strategi 2020 Specifikke mål for Grovfoderproduktion

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN Støttet af: FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN NOTAT NR. 1415 Kend din fremstillingspris på korn inden du udvider dit areal. Der er stor forskel i fremstillingsprisen på korn og nogle landmænd kan købe kornet

Læs mere

Produktionsøkonomi PLANTEAVL 2015

Produktionsøkonomi PLANTEAVL 2015 Produktionsøkonomi PLANTEAVL 2015 PRODUKTIONSØKONOMI PLANTEAVL 2015 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T +45 8750 5000 F +45 8740 5010 W seges.dk Forfattere Der er anført forfatternavn

Læs mere

Økonomisk styring med kvalitet. Anders Chr. Christensen Jørgen Cæsar Jensen Jacob Frey Hansen

Økonomisk styring med kvalitet. Anders Chr. Christensen Jørgen Cæsar Jensen Jacob Frey Hansen Økonomisk styring med kvalitet Anders Chr. Christensen Jørgen Cæsar Jensen Jacob Frey Hansen Det handler det om Fremstillingspris for grisen og mælken Kapacitetsprojekt hvordan udnytter vi rammerne bedst

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Business Check Slagtekyllinger 2012

Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem.

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check Slagtekyllinger 2013 med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business

Læs mere

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 Optimering af virksomheden Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 1 30. oktober 2015 5 hovedbudskaber hvordan og hvorfor Kend dine fremstillingspriser gerne løbende Fokuser

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2013 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Formål Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes

Læs mere

Aftenkongres 10-12-2015 Fremstillingspris på korn, jordleje og indkøbsforeninger mv. Per Skodborg Nielsen Planterådgiver Heden og Fjorden I/S

Aftenkongres 10-12-2015 Fremstillingspris på korn, jordleje og indkøbsforeninger mv. Per Skodborg Nielsen Planterådgiver Heden og Fjorden I/S Aftenkongres 10-12-2015 Fremstillingspris på korn, jordleje og indkøbsforeninger mv. Per Skodborg Nielsen Planterådgiver Heden og Fjorden I/S Fremstillingspris på korn + Stykomkostninger (gødning, udsæd,

Læs mere

TOTALØKONOMI I PLANTEAVL OPDELT PÅ BEDRIFTSSTØRRELSER

TOTALØKONOMI I PLANTEAVL OPDELT PÅ BEDRIFTSSTØRRELSER FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form eller som enkeltartikler (pdf).

Læs mere

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER Landskonsulent Michael Højholdt mih@seges.dk Sukkerroer 2017 Inspirationsdag Sakskøbing 7. februar 2017 INDHOLD Planteavlernes økonomiske resultater og spredning

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Økonomi med fokus på indtjening v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Årsrapport Driftsgrensanalyse Vigtige nøgletal Benchmark og fraktilanalyse Registreringer på afgrøde- eller markniveau Benchmark Agrøde-økonomi

Læs mere

Kend dine maskinomkostninger

Kend dine maskinomkostninger Kend dine maskinomkostninger Omkostninger til arbejde og maskiner er en væsentlig post for planteavlerne. En maskinanalyse giver dig mulighed for at vurdere niveauet for omkostninger og sætte fokus på

Læs mere

Produktionsøkonomi PLANTEAVL 2017

Produktionsøkonomi PLANTEAVL 2017 Produktionsøkonomi PLANTEAVL 2017 PRODUKTIONSØKONOMI PLANTEAVL 2017 er udgivet af SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T +45 8750 5000 F +45 8740 5010 W seges.dk Forfattere

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Landbrugsgazellerne 2004

Landbrugsgazellerne 2004 Landbrugsgazellerne 2004 Hovedsponsorer Landbrugsgazellerne 2004 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Forord Formålet med landbrugsgazelleundersøgelsen er at sætte positiv fokus på vækst i landbruget.

Læs mere

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Lineære modeller Opg.1 Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Hvor meget koster det at køre så at køre 10 km i Taxaen? Sammenhængen

Læs mere

Vælg rigtig grovfoder strategi. v. Brian Nielsen & Martin Søndergaard Kudsk

Vælg rigtig grovfoder strategi. v. Brian Nielsen & Martin Søndergaard Kudsk Vælg rigtig grovfoder strategi v. Brian Nielsen & Martin Søndergaard Kudsk Grovfoder afgrøder Mål for grovfoderproduktion Højt udbytte og god kvalitet Foderroer udbyttepotentiale 200 a.e/ha Silomajs udbyttepotentiale

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin FORMÅL Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes fokus på én driftsgren ad gangen.

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

GROVFODERSKOLEN SÅ MEGET GIVER DET

GROVFODERSKOLEN SÅ MEGET GIVER DET Kvægkongres 2015 Peter Hvid Laursen, SEGES GROVFODERSKOLEN SÅ MEGET GIVER DET STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug GROVFODERSKOLENS AFSLUTNING Alle bestod Varierende resultater 2... 1.000 kr.

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Regnskabsresultater 2017

Regnskabsresultater 2017 Regnskabsresultater 2017 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 1 bedrift er udskiftet siden sidste år. Et bredt udsnit af både store og små, søer og slagtesvin.

Læs mere

Business Check VEJLEDNING. Nøgletal og begreber

Business Check VEJLEDNING. Nøgletal og begreber Business Check VEJLEDNING Nøgletal og begreber Business Check VEJLEDNING Business Check er produceret af SEGES på baggrund af data i form af driftsgrensanalyser udarbejdet og i ndberettet af de lokale

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION

STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION Dine data omsættes til overblik og værdi STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION STØTTET AF mælkeafgiftsfonden Foto: Camilla Kramer PRODUKTIONSØKONOMI ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION William Schaar

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion 2013 med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan

Læs mere

Kend din grovfoder pris. Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver

Kend din grovfoder pris. Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver Kend din grovfoder pris Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver Agenda Fakta Værktøjskassen Hvad kan du gøre? Maskinomkostninger Forpagtning Alternativer Opsummering Hvad

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Indhold Formål og målgruppe... 1 Koncept... 1 Vejledning til modellen MED @Risk og risikosimulering... 2 Indtastningsfelter...

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktionsøkonomi Planteavl 2009 Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktions økonomi Planteavl Forfattere Der er anført forfatternavn ved hvert afsnit i pjecen. Hvor intet andet er anført, er forfatteren

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

På vej mod en lavere fremstillingspris Eksempler fra midtjyske landmænd

På vej mod en lavere fremstillingspris Eksempler fra midtjyske landmænd På vej mod en lavere fremstillingspris Eksempler fra midtjyske landmænd Rådgivereksempler Af Katrine Siersted, Ida S. Nikolajsen og Vibeke Duchwaider Agenda! Det store overblik blandt de udvalgte landmænd!

Læs mere

Hvad kan jeg give i jordleje?

Hvad kan jeg give i jordleje? Hvad kan jeg give i jordleje? Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen & Planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen www.shakespeak.com Gør dig parat til at stemme Internet 1 2 Denne præsentation er indlæst uden

Læs mere

Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomi. Indlæg 64.1 Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning

Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomi. Indlæg 64.1 Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomi Indlæg 64.1 Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning Disposition Formål hvad er pointen? Analyser af produktionsøkonomi planteavl Målet med planteavl

Læs mere

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Succeskriterier for god maskinøkonomi Tlf. 30 604 603 Email.: kjn@maskinraadgivning.com Privat maskinrådgivning: Maskinanalyser,

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter De seneste år har der været et stort fald i antallet af integrerde bedrifter. Til gengæld stiger produktionsomfanget støt. >> Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

økonomiske resultater I dyrkningsåret 2009 startede

økonomiske resultater I dyrkningsåret 2009 startede Registrering af omkostninger giver bedre økonomiske resultater Registrering af omkostninger giver bedre økonomiske resultater i salgsafgrøder såvel som i grovfoderproduktionen Tema > > Konsulent Tina Tind

Læs mere

INVESTERING I SVINESTALDE 2006-2013

INVESTERING I SVINESTALDE 2006-2013 INVESTERING I SVINESTALDE 2006-2013 NOTAT NR. 1508 Tal fra Danmarks Statistik og udtræk fra regnskabsdatabasen ø90 viser, at investering i svinestalde er for lav i forhold til at fastholde produktion af

Læs mere

Egne maskiner eller maskinstation hvad er billigst og bedst?

Egne maskiner eller maskinstation hvad er billigst og bedst? Egne maskiner eller maskinstation hvad er billigst og bedst? Tema 12 Få overblik og økonomi i foderkæden Konsulent Niels Martin Vestergaard Økonomi og Jura Konklusion: Lav en strategi Maskinstation Stor

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Opgaver om koordinater

Opgaver om koordinater Opgaver om koordinater Formålet med disse opgaver er dels at træne noget matematik, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad: Matematik: Øge grundlæggende indsigt vedrørende koordinater

Læs mere

Samlet data-opgørelse: Fedt i foderrationen hos økologiske malkekøer

Samlet data-opgørelse: Fedt i foderrationen hos økologiske malkekøer Samlet data-opgørelse: Fedt i foderrationen hos økologiske malkekøer En opgørelse over foderrationernes indhold af fedtsyrer opgjort fra DMS data viser, at økologiske bedrifter generelt ligger på et lavere

Læs mere

AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL

AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL NOTAT NR. 1813 Aktivernes sammensætning medfører, at slagtesvineproducenterne opnår et lavere afkast end smågriseproducenterne på bedriftsniveau.

Læs mere

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012 LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 212 Oktober 213 Resume Landbrugets samlede gæld udgjorde 362 mia. kr. ved udgangen af 212. Lån optaget i realkreditinstitutterne udgjorde 276 mia. kr., svarende til 76

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Dækningsbidrag for udvalgte afgrøder

Dækningsbidrag for udvalgte afgrøder Dækningsbidrag for udvalgte afgrøder Dækningsbidraget - også i vinterhvede - blev noget mindre i 2009 end de to foregående år. > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret, Planteproduktion Nedturen

Læs mere

Notat vedr. nettoudbytter for centrale grovfoderemner

Notat vedr. nettoudbytter for centrale grovfoderemner Notat vedr. nettoudbytter for centrale grovfoderemner Ib Sillebak Kristensen, Karen Søegaard, og Troels Kristensen, 27. marts. 2006. Konklusion Det viste grundlag for at vurdere Norm-udbytterne er forholdsvis

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

Produktionsøkonomi. Planteavl

Produktionsøkonomi. Planteavl Produktionsøkonomi Planteavl 2012 vfl.dk Produktionsøkonomi Planteavl 2012 Produktions økonomi Planteavl Forfattere Der er anført forfatternavn ved hvert afsnit i pjecen. Hvor intet andet er anført, er

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien?

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Rasmus Andersen, Produktionsøkonomigruppen Kvæg - 55 - Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? v/ Rasmus

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret Foto: Inger Bertelsen, Videncentret Der produceres 16-17.000 slagtesvin i de ejede stalde 15.000 købes ved nabo 2.000 købes ved bror Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort

Læs mere

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015 Danmarks Statistik Sejrøgade 11, 2100 København Ø Tlf.: 39 17 39 17, www.dst.dk Kontakt: Kontorfuldmægtig Christine Leth-Møller chm@dst.dk www.dst.dk/indberetning_jordbrug Januar 2015/CHM Vurderingspriser

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK HVORFOR ANALYSE AF RISIKO OG FØLSOMHED? Risiko og følsomhed er et vigtigt beslutningsparameter Såvel upsides som downsides

Læs mere

Rapport Bjælken. Derefter lavede vi en oversigt, som viste alle løsningerne og forklarede, hvad der gør, at de er forskellige/ens.

Rapport Bjælken. Derefter lavede vi en oversigt, som viste alle løsningerne og forklarede, hvad der gør, at de er forskellige/ens. Rapport Bjælken Indledning Vi arbejdede med opgaverne i grupper. En gruppe lavede en tabel, som de undersøgte og fandt en regel. De andre grupper havde studeret tegninger af bjælker med forskellige længder,

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul LineÄre sammenhänge for C-niveau i stx y 0,5x 2,5 203 Karsten Juul : OplÄg om lineäre sammenhänge 2 Ligning for lineär sammenhäng 2 3 Graf for lineär sammenhäng 2 4 Bestem y når vi kender x 3 5 Bestem

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Tabel 1. BMI, kropsvægt, overvægt og fedme for voksne og børn fordelt på køn. BMI gennemsnit Kropsvægt Normalvægtig Overvægtig Fed Totalt % (N) Alle voksne 25,60 50 35 15 100% (1746) Kvinder 25,54 52 33

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Hæftet er produceret af SEGES P/S på baggrund af driftsgrensanalyser udarbejdet og indberettet

Læs mere

Notat. Gælder kun modul II (mangler afklaring om det kan laves) 0-4 0-12. MODUL III Øvrige køer > 12 > 24

Notat. Gælder kun modul II (mangler afklaring om det kan laves) 0-4 0-12. MODUL III Øvrige køer > 12 > 24 Notat SEGES P/S Kvæg Funktionalitetsbeskrivelse, deskriptive del af værktøjet Laktationsanalyse Ansvarlig SANC Opdateret 10-12-15 Projekt: 2277, Nye værktøjer til analyse af komplekse data i besætningen

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2012 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check Svin 2012 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Hvad betyder kvælstofoverskuddet?

Hvad betyder kvælstofoverskuddet? Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Det antages ofte, at kvælstofudvaskningen bestemmes af, hvor meget der gødes med, eller hvor stort overskuddet er. Langvarige

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere