Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn"

Transkript

1 Efterløn For dig som er født efter 1955 Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn

2 Indholdsfortegnelse Betingelser for at gå på efterløn 4 Efterlønsbeviset 6 Udskydelsesreglen for dig der er født senest den 30. juni Skattefri præmie 9 Beregning af efterlønssats 10 Modregning af pensioner 12 Efterløn med lønmodtagerarbejde 14 Nedsat fradrag ved lav timeløn 17 Efterløn med selvstændig virksomhed 18 2

3 Efterløn, regler og folkepensionsalder Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med efterløn + udskydelsesregel Det får du for efterlønsbevis og opfyldelse af udskydelsesregel 1956, 1. halvår 1956, 2. halvår , 1. halvår Din efterlønsalder er 62½ år. Din folkepensionsalder er 67 år. Du kan få efterløn i op til 4½ år. Du kan få efterlønsbevis ved efterlønsalderen (62½ år). Se side 6. Udskydelsesregel: Du skal arbejde på fuld tid i 1½ år, efter at du har fået efterlønsbevis, og inden du går på efterløn. Se side 7. Din efterlønsalder er 63 år. Din folkepensionsalder er 67 år. Du kan få efterløn i op til 4 år. Du kan få efterlønsbevis ved efterlønsalderen (63 år). Se side 6. Udskydelsesregel: Du skal arbejde på fuld tid i 1 år, efter at du har fået efterlønsbevis, og inden du går på efterløn. Se side 7. Din efterlønsalder er 63½ år. Din folkepensionsalder er 67 år. Du kan få efterløn i op til 3½ år. Du kan få efterlønsbevis ved efterlønsalderen (63½ år). Se side 6. Udskydelsesregel: Du skal arbejde på fuld tid i ½ år, efter at du har fået efterlønsbevis, og inden du går på efterløn. Se side 7. Efterlønsbeviset giver dig: Lavere kontingent Ret til efterløn, selvom du bliver syg Sikring af sats Opfyldelse af udskydelsesregel giver dig: Op til maks. efterlønssats Adgang til at optjene skattefri præmie 1959, 2. halvår Din efterlønsalder er 64 år. Din folkepensionsalder er 67 år. Du kan få efterløn i op til 3 år. Du kan få efterlønsbevis ved efterlønsalderen (64 år). Se side 6. Der er ingen udskydelsesregel. Din efterlønsalder er 65 år. Din folkepensionsalder er 68 år. Du kan få efterløn i op til 3 år. Du kan få efterlønsbevis ved efterlønsalderen. Se side 6. Der er ingen udskydelsesregel. Efterlønsbeviset giver dig: Lavere kontingent Ret til efterløn, selvom du bliver syg Sikring af sats Adgang til at optjene skattefri præmie Din efterlønsalder er 65 år eller derover. Din folkepensionsalder er 68 eller derover. Hvis danskernes levealder stiger, hæves efterløns- og folkepensionsalderen med et ½ eller 1 år hver 5. år. 3

4 Betingelser for at gå på efterløn Alder, medlemskab og efterlønsbidrag Du skal opfylde de gældende krav til alder, medlemskab og betaling af efterlønsbidrag. Indkomstkravet For at gå på efterløn, skal du opfylde indkomstkravet, der skal opfyldes på baggrund af din arbejdsindkomst inden for de sidste 3 år. Samlet skal du som fuldtidsforsikret have haft en indkomst på mindst kr. (2019-tal) indenfor de sidste 3 år. Der kan maksimalt medregnes kr. pr. måned. Kun arbejde, der ligger i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse, kan tælle med. Følgende typer af indkomst fra selvstændig virksomhed, freelancearbejde og lønmodtagerarbejde kan medtælles: En personligt drevet virksomheds skattepligtige overskud før renter og andre finansielle poster, som det fremgår af rubrik 111 på SKATs årsopgørelse. Ejerandel af overskud i et selskab, hvor man har haft afgørende indflydelse. A-indkomst, udbetalt til ejeren af et selskab, hvor man har haft afgørende indflydelse. A-indkomst fra lønmodtagerarbejde, indberettet til indkomstregistret. Arbejdet skal være udført på normale løn- og ansættelsesvilkår. B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud. Arbejde, hvortil der er knyttet offentligt tilskud, kan ikke indgå i opgørelsen. Opfyldelse af indkomstkravet på trin 2 Såfremt du som selvstændig erhvervsdrivende ikke kan opfylde indkomstkravet indenfor 3 år, udvides opgørelsesperioden efter særlige regler til 5 år, hvor KUN indkomst fra selvstændig virksomhed kan medtælles. Opfyldes indkomstkravet indenfor 5 år, får det indflydelse på satsberegningen. Se mere i afsnittet om beregning af sats. Lønmodtagere må fortsat arbejde Er du lønmodtager, behøver du ikke at holde op med at arbejde, fordi du skal på efterløn. Men de arbejdstimer, du har, mens du er på efterløn, medfører fradrag i efterlønnen. 4

5 Selvstændige skal ophøre eller nedtrappe Du skal som selvstændig erhvervsdrivende kunne dokumentere, at du er endeligt ophørt med din virksomhed. Eller også skal du kunne dokumentere at have nedtrappet arbejdstiden i virksomheden. Du skal som hovedregel have solgt, afviklet eller bortforpagtet virksomheden. Er der tale om bortforpagtning, skal aftalen normalt være gensidig uopsigelig i resten af efterlønsperioden. Du kan læse mere om ophørsreglerne i Ases brochure Værd at vide når du ophører med din virksomhed. Det er også muligt at få efterløn ved at udtræde af en virksomhed, som du har drevet sammen med din ægtefælle. Disse muligheder kan du læse om i Ases brochure Udtræden af virksomhed som ægtefælle. Hvis du vil nedtrappe arbejdet i din virksomhed og samtidig få efterløn, kan du læse Ases brochure Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed. Til rådighed for arbejdsmarkedet Den dag, du går på efterløn, skal du kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at du ikke må være syg. Har du fået et efterlønsbevis, mens du var rask, kan du dog godt komme på efterløn senere, selvom du er blevet syg. Se om efterlønsbeviset på side 6. Når du først er på efterløn, behøver du ikke længere at kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du beholder derfor din efterløn, selvom du bliver syg. Efterløn og udland Hvis du har haft medlemsperioder og/eller arbejdsperioder i udlandet, skal du opfylde nogle særlige regler for at få ret til efterløn. Når du er på efterløn, er det muligt at tage efterlønnen med til et andet EØS-land. Disse regler om efterløn i forbindelse med udlandsophold kommer vi ikke ind på her i brochuren. Men du kan læse om reglerne i Ases brochure Efterløn og Udland. 5

6 Efterlønsbeviset Du kan få et efterlønsbevis, når du når efterlønsalderen. Din efterlønsalder fremgår af skemaet på side 3. Efterlønsbeviset giver meget store fordele. Det gælder, uanset om du senere vil på efterløn, eller om du vil arbejde, til du når folkepensionsalderen. Betingelserne for at få efterlønsbevis For at få efterlønsbeviset skal du som udgangspunkt opfylde alle betingelserne for at kunne gå på efterløn, se side 4. Du får brev fra Ase om beviset En uge inden du når efterlønsalderen, får du brev fra Ase om beviset. Du får dog kun brev, hvis du har været medlem og betalt efterlønsbidrag længe nok til at kunne få efterløn. Store fordele ved beviset Du kan ikke undgå at tjene penge på at få et efterlønsbevis. Det gælder også, selvom du ikke vil på efterløn. Spar kr. om året Når du har fået efterlønsbeviset, skal du ikke længere betale den del af kontingentet, der hedder efterlønsbidrag. Det betyder en årlig kontingentbesparelse på kr. (2019-tal). Sikring af efterløn ved sygdom Når du har fået efterlønsbeviset, kan du senere gå på efterløn, selvom du i mellemtiden er blevet syg. På denne måde er efterlønsbeviset en gratis sygeforsikring. Du skal dog opfylde alle andre betingelser for at kunne gå på efterløn den dag, du ønsker at overgå. Bl.a. skal du opfylde indkomstkravet. Sikring af sats Når du får efterlønsbeviset, kan du vælge at få en satsgaranti. Det vil være en garanti for, at du mindst får den efterlønssats, du havde ret til, da beviset blev udstedt. Født senest den 30. juni 1959 Hvis du er født senest den 30. juni 1959, skal du have efterlønsbeviset og derefter opfylde udskydelsesreglen for at få et par yderligere fordele. Se afsnittet om udskydelsesreglen på side 7. Født den 1. juli 1959 eller senere Hvis du er født den 1. juli 1959 eller senere, kan du begynde at optjene en skattefri præmie på op til kr. (2019-tal), så snart du har fået dit efterlønsbevis. Du optjener præmien ved at fortsætte med at arbejde i stedet for at gå på efterløn. 6

7 Udskydelsesreglen for dig der er født senest den 30. juni 1959 Hvis du er født senest den 30. juni 1959, skal du opfylde 2 særlige krav for at få et par væsentlige fordele. Kravene fremgår af en udskydelsesregel, der er afhængig af, hvornår du er født. Udskydelsesreglens 2 krav til dig Her kan du se, hvilke krav udskydelsesreglen stiller til dig. Læs under den periode, du er født inden for. 1. januar juni 1956 Du skal vente med at gå på efterløn i mindst 1½ år efter, at du har fået dit efterlønsbevis. Du skal arbejde som selvstændig eller lønmodtager i mindst timer. Arbejdet skal du udføre fra tidspunktet, hvor du har fået dit efterlønsbevis, og inden du eventuelt går på efterløn. 1. juli december 1958 Du skal vente med at gå på efterløn i mindst 1 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis. Du skal arbejde som selvstændig eller lønmodtager i mindst timer. Arbejdet skal du udføre fra tidspunktet, hvor du har fået dit efterlønsbevis, og inden du eventuelt går på efterløn. 1. januar juni 1959 Du skal vente med at gå på efterløn i mindst ½ år efter, at du har fået dit efterlønsbevis. Du skal arbejde som selvstændig eller lønmodtager i 780 timer. Arbejdet skal du udføre fra tidspunktet, hvor du har fået dit efterlønsbevis, og inden du eventuelt går på efterløn. Hvilket arbejde tæller med? Arbejdstimer indgår til opgørelsen af udskydelsesreglen på følgende måde: Lønmodtagerarbejde indgår i opgørelsen med løntimer på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. De skal være indberettet til e-indkomst. 7

8 Indkomst fra selvstændig virksomhed omregnes til timer med omregningsfaktoren 121,29 (2019). Bemærk, at indkomsten dokumenteres på årsopgørelse fra SKAT. Hvis den endnu ikke foreligger ved ansøgningen om efterløn, udbetales efterlønnen som om udskydelsesreglen ikke er opfyldt. Først, når årsopgørelsen foreligger, og du kan dokumentere opfyldelsen af udskydelsesreglen, udbetales og reguleres efterlønnen, så du er stillet som om, at du har opfyldt udskydelsesreglen ved overgangen til efterlønnen. Arbejdet skal som udgangspunkt udføres inden for EØS-området. Fordele ved at opfylde udskydelsesreglen Opfylder du udskydelsesreglen har du 2 fordele: Maksimum for efterlønssatsen hæves fra 91 % af dagpengenes maksimum til 100 % af dagpengenes maksimum. Det er en forhøjelse fra kr. til kr. om året (2019-tal). Se mere om satsen på side 10. Du kan begynde at optjene skattefri præmie ved at fortsætte med at arbejde. Du kan få op til kr. (2019-tal) i præmie, når du når folkepensionsalderen. Se mere om den skattefri præmie på side 9. Eksempel: Du er født i februar 1957 og har efterlønsret, når du bliver 63 år. Du får derfor efterlønsbevis på din 63 års fødselsdag. Da du højst kan opnå 91 pct. af maksimumsatsen ved at gå på efterløn som 63-årig, beslutter du, at du hellere vil fortsætte med at arbejde til udskydelsesreglen er opfyldt. På denne måde kan du få op til maksimumsatsen. Pensionerne medfører dog modregning, uanset hvornår du vælger at gå på efterløn. Du fortsætter derfor med at arbejde 30 timer om ugen som lønmodtager fra du får efterlønsbevis, til du fylder 64 år. I alt arbejder du timer, så du opfylder udskydelsesreglen. Herefter går du på efterløn med maksimumsatsen. Dine pensioner medfører fradrag efter reglerne på side 12. 8

9 Skattefri præmie Du kan optjene en skattefri præmie, hvis du fortsætter med at arbejde i stedet for at gå på efterløn. Præmien kan blive op til kr. (2019-tal) og udbetales, når du når folkepensionsalderen. Præmien udbetales uden nogen form for afgift eller skat. For at komme i gang med at optjene skattefri præmie Er du født den 1. juli 1959 eller senere, skal du blot have dit efterlønsbevis, før du kan komme i gang med at optjene en skattefri præmie. Er du født senest den 30. juni 1959, skal du både have efterlønsbevis og herefter opfylde udskydelsesreglen, før du kan komme i gang med at optjene en skattefri præmie. Sådan optjener du skattefri præmie Når du opfylder betingelserne for at komme i gang med at optjene skattefri præmie, optjener du herefter en præmie på kr. (2019-tal), hver gang du har arbejdet i 481 timer. Det gælder frem til folkepensionsalderen. Du kan højst optjene 12 præmieportioner. Som lønmodtager kan du have arbejdstimer på deltid og fuld tid. Alle løntimer tæller med til optjeningen. Der skal dog være tale om almindelige løn- og ansættelsesvilkår (typisk overenskomstmæssige vilkår). Som selvstændig erhvervsdrivende beregnes den skattefri præmie ved at Indkomst fra selvstændig virksomhed omregnes til timer med omregningsfaktoren 121,29 (2019). Der kan maksimalt medtælles 1924 timer om året fra selvstændig virksomhed. Du kan optjene skattefri præmie, hvis du bor og arbejder i Danmark, i et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller på Færøerne. Optjening til skattefri præmie efter overgang til efterløn Hvis du venter med at gå på efterløn til mindst 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, kan arbejde i efterlønsperioden også tælle med til optjening af skattefri præmie. Det kræver dog, at du har arbejdet tæt på fuld tid i 2 år i perioden, fra du har fået dit efterlønsbevis, og til du går på efterløn. Udbetaling af præmien Når du når folkepensionsalderen, er det Ase, der af egen drift beregner og udbetaler den skattefri præmie. Du skal ikke selv ansøge om den. Præmiebeløbet reguleres i takt med den årlige regulering af den maksimale dagpengesats. Hvis du har drevet selvstændig virksomhed op til folkepensionsalderen, vil sidste indkomstår endnu ikke være skattemæssigt opgjort, når du søger skattefri præmie. Derfor udbetales den skattefri præmie i to omgange. Første gang ved folkepensionsalderen, hvor det antal præmier udbetales, som kan opgøres på baggrund af tilgængelige årsopgørelser fra SKAT. Når sidste årsopgørelse foreligger fra SKAT, opgøres og udbetales den sidste del af den skattefri præmie. 9

10 Beregning af efterlønssats Højeste efterløn Den højeste efterløn er som udgangspunkt 91 % af dagpengenes maksimum. I 2019 udgør den kr. om året. Hvis du venter med at gå på efterløn til, at du opfylder udskydelsesreglen, hæves den højeste efterløn til 100 % af dagpengenes maksimum. Det giver kr. om året (2019-tal). Det forudsætter dog, at din indtægt berettiger dig hertil. Husk, at dine pensioner skal modregnes i den udregnede efterlønssats. Se mere på side 12. Hvilken periode bruges til beregning? Der tages udgangspunkt i de sidste 24 måneder forud for efterlønnen. De 12 måneder med den højeste indkomst lægges til grund for beregning af satsen. Foreligger der slet ikke indkomst i de sidste 24 måneder, kan du gå yderligere 12 måneder tilbage, så beregningsperioden er på 36 måneder. For selvstændige: Kun år, hvor der foreligger en årsopgørelse fra SKAT, som kan anvendes indenfor perioden på 24 måneder. Årets overskud fordeles ligeligt hen over årets 12 måneder, hvorved der fremkommer en indkomst pr. måned. Hvilken indkomst kan medregnes? Både indtægt fra lønmodtagerarbejde og selvstændig virksomhed kan tælles med til beregning af din efterlønssats. Det er de samme former for arbejdsindtægt, som danner grundlag for opfyldelse af indkomstkravet, som skal bruges til beregning af din sats: En personligt drevet virksomheds skattepligtige overskud før renter og andre finansielle poster, som det fremgår af rubrik 111 på SKATs årsopgørelse. Ejerandel af overskud i et selskab, hvor man har haft afgørende indflydelse. A-indkomst, udbetalt til ejeren af et selskab, hvor man har haft afgørende indflydelse. A-indkomst fra lønmodtagerarbejde, indberettet til indkomstregistret. Arbejdet skal være udført på normale løn- og ansættelsesvilkår. B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud. 10

11 Hvordan udregnes satsen? Den samlede indkomst fra de valgte 12 måneder lægges sammen. Arbejdsmarkedsbidrag på 8 % fratrækkes. Der tages 90 % af resten. Årsbeløbet divideres med 12. Du kan dog aldrig få mere end maksimumssatserne. Eksempel: Jensen har drevet selvstændig virksomhed i 5 år og vil på efterløn den 1. juli Hans sats skal beregnes på bagrund af 24 måneder fra 1. juli 2017 til 1. juli Da der endnu ikke foreligger en årsopgørelse for 2019, kan kun 2017 (6 måneder) og 2018 (12 måneder) anvendes. Han har tjent kr. i 2017 ( kr. pr. måned) og kr. i 2018 ( kr. pr. måned). De 12 bedste måneder er: 6 x x kr. = kr. 8 % = kr. x 90 % = kr. Efterlønssatssats pr, måned: kr. : 12 = kr. Så meget skal du tjene for at få 100 % - satsen efter opfyldelse af udskydelsesreglen Har du en årlig indkomst på over kr. tjener du som udgangspunkt nok til at oppebære maksimumssatsen på kr. pr. måned (2019-tal). Men husk, at du kun kan anvende indkomst fra selvstændig virksomhed, som fremgår af en årsopgørelse fra SKAT på beregningstidspunktet. Er et regnskabsår endnu ikke skattemæssigt opgjort, kan det altså ikke bruges til at beregne en sats. Beregning af sats til dem, der opfylder indkomstkravet på trin 2 Du kan undtagelsesvist opfylde indkomstkravet indenfor de sidste 5 år forud for efterlønnen men kun med indtægt fra selvstændig virksomhed (se side 4). Har du opfyldt indkomstkravet på denne måde, hedder det trin 2. Din sats skal i så fald udregnes ved at tage gennemsnittet af de 2 år med de højeste indkomster indenfor de sidste 5 år. 11

12 Modregning af pensioner Er du født i 1956 eller senere, er du omfattet af tilbagetrækningsreformens nye regler om fradrag for pensioner i efterlønnen. Det betyder bl.a., at dine pensionsordninger altid medfører modregning i efterlønnen. Du kan altså ikke undgå modregningen ved at udskyde overgangen til efterløn. Pensioner, som en arbejdsgiver har bidraget til Pensioner, som en arbejdsgiver har bidraget til, og som udbetales løbende, mens du er på efterløn, medfører et fradrag i efterlønnen på 64 % af den udbetalte pension. Det gælder både livsvarige pensionsordninger og ratepensioner. Arbejdsgiverindbetalte pensioner, som ikke kommer løbende til udbetaling, mens du er på efterløn, medfører også fradrag. Men så bliver fradraget beregnet efter reglerne i afsnittet nedenfor. Kapitalpensioner, ratepensioner, livrenter mv. Kapital- og ratepensioner opgøres med en depotværdi et halvt år før efterlønsalderen. Se din efterlønsalder side 3. NB! Alderspension tillægges 37,3 % af pensionsselskabet. Fradraget i din efterløn for kapital- og ratepensioner vil på årsbasis være 4 % af den opgjorte depotværdi. Livsvarige pensioner, som for eksempel livrenter, opgøres som en årlig pensionsydelse et halvt år før efterlønsalderen. Fradraget i din efterløn for livsvarige pensioner vil på årsbasis være 64 % af den opgjorte årlige pensionsydelse. For alle pensionsordninger gælder, at de også medfører fradrag i din efterløn, selvom de ikke kommer til udbetaling, mens du er på efterløn. Eksempel: Du er født i januar 1956 og har en kapitalpension med depotværdi på kr., en ratepension med depotværdi på kr., samt en livsvarig pension med en udregnet årlig ydelse på kr. Du går på efterløn før udskydelsesreglen er opfyldt. Kapitalpension 4 % af kr.= Ratepension 4 % af kr. = Livsvarig pension 64 % af kr. = Årligt fradrag i efterlønnen Årlig efterløn (2019-tal) Fradrag for pensioner Årlig efterløn efter fradrag af pensioner kr kr kr kr kr kr kr. 12

13 Pensioner, der udbetales før efterlønsalderen pas på Hvis dine pensionsordninger er tegnet før maj 2007, har du mulighed for at lade dem komme til udbetaling allerede fra du er 60 år. Du kan dog ikke undgå, at pensionerne fradrages i din efterløn. Værdien af de pensioner, der er udbetalt inden efterlønsalderen, medfører nemlig også fradrag i din efterløn. Se din efterlønsalder på side 3. Især vil en udbetaling af livsvarige pensioner før efterlønsalderen medføre store fradrag i efterlønnen. Det pensionsbeløb, som du samlet har fået løbende udbetalt fra din 60-årsalder, til du nåede efterlønsalderen, divideres nemlig med det maksimale antal år, du kan være på efterløn. Det dividerede beløb lægges oven i pensionsværdien ved efterlønsalderen. Det kan altså få store konsekvenser for din efterløn at få livsvarig pension udbetalt før efterlønsalderen. Se nedenstående eksempel. Inden du anmoder om at få dine pensioner udbetalt før efterlønsalderen, bør du derfor få Ase til at beregne, hvad det vil betyde for din efterløn. Eksempel på på pension udbetalt mellem 60 år og efterlønsalderen: Du er født i august 1957 og overgår til efterløn som 63-årig. Mulighed for efterløn i maksimalt 4 år. Privat livsvarig pension er udbetalt i perioden 60 år til 63 år med om året. Pensionsværdi ved efterlønsalder (63 år) = Udbetalt inden efterlønsalder: Antal år i efterlønsperiode: 4 år Årligt over 4 år kr kr kr. 64 % af = kr. Årlig efterløn uden modregning af pension Fradrag for pensioner Årlig efterløn (2019-tal) kr kr kr. 13

14 Efterløn med lønmodtagerarbejde Du behøver ikke at holde op med at have lønmodtagerarbejde, fordi du går på efterløn. Arbejdstimerne trækkes dog fra i din efterløn. Vær opmærksom på muligheden for at få nedsat fradrag, hvis du arbejder til en timeløn under 241,73 kr. i timen (2019-tal). Se afsnittet Nedsat fradrag ved lav timeløn, side 17. Uden begrænsning med undtagelser På efterløn kan du have lønmodtagerarbejde uden begrænsning. Du må dog ikke have lønmodtagerarbejde i en virksomhed, som du selv eller din ægtefælle har bortforpagtet. Sådan fratrækkes arbejdstimerne Efterløn udbetales med 160,33 timer pr. måned. Som hovedregel er det antallet af indberettede arbejdstimer, der trækkes fra i din efterløn. Hver gang du arbejder én time, vil vi trække én time i din efterløn. Se dog afsnittet om nedsat fradrag ved lav timeløn på side 17. Hvis du får løn for flere arbejdstimer, end du reelt arbejder, er det antallet af de indberettede timer, du får løn for, der skal trækkes fra. Hvis du i forbindelse med undervisningsarbejde får løn for forberedelsestid, skal forberedelsestiden også trækkes fra. Omregning af ukontrollabelt arbejde Hvis din arbejdsgiver ikke indberetter timer for det arbejde, du udfører, anses arbejdstiden for at være ukontrollabel. Det kan fx være, hvis du får en nærmere aftalt sum penge for at udføre en bestemt opgave, uden at der er aftalt noget om timeforbrug. Lønnen omregnes derfor til timer, og disse timer trækkes derefter fra din efterløn. Bliver den løn, du modtager, udbetalt som B-indkomst, skal den altid omregnes. Omregningen af indtægt til timer sker ved hjælp af en fast omregningssats, som for 2019 udgør 241,73. Har man fx haft en indtægt på kr. omregnes indtægten til (2.000 : 241,73) = 8,27 timer, som medfører fradrag i efterlønnen. 14

15 Mindsteudbetaling Hvis du i en måned arbejder mere end 145,53 timer, udbetales der slet ikke efterløn for den pågældende måned. Lønmodtager i udlandet Det er muligt at have arbejde som lønmodtager i et andet EØS-land, i Schweiz, Grønland og på Færøerne, mens du er på efterløn. Der gælder de samme regler for fradrag i efterlønnen, som gælder for arbejde i Danmark. Hvis du får lønmodtagerarbejde i et andet EØS-land, skal du som hovedregel overflyttes til arbejdsløshedsforsikringen i det pågældende land og samtidig udmeldes af Ase. Du vil dog fortsat få efterløn fra Ase. Får du lønmodtagerarbejde i et land uden for EØS-landene, Schweiz, Grønland og Færøerne, kan du som hovedregel ikke få efterløn. Der vil i visse tilfælde være mulighed for at genindtræde i efterlønsordningen, hvis lønmodtagerarbejdet ophører, og du vender tilbage til Danmark. Kontakt altid Ase, inden du siger ja til at arbejde i udlandet. 15

16 16

17 Nedsat fradrag ved lav timeløn Det skal kunne betale sig at arbejde, mens du er på efterløn, også selvom timelønnen er forholdsvis lav. Derfor er der nogle særlige regler om nedsat fradrag for arbejde til en lav timeløn. Årsgrænse for nedsat fradrag Du får nedsat fradrag i din efterløn for lønmodtagerarbejde med en timeløn under 241,73 kr. (2019-tal). Det gælder for de første kroners lønindtægt i hvert kalenderår (2019-tal). Al lønindtægt tæller med til de kr. også løn for arbejde med en timeløn, der ligger over 241,73 kr. Går du på efterløn i løbet af et kalenderår, kan der være en reduktion af de kr. i det første år. Der kan også være en reduktion af de kr. i det år, hvor du stopper med at få efterløn. For hvert kvartal, hvor du ikke har en eneste dag på efterløn, reduceres de kr. nemlig med kr. Sådan beregnes dit nedsatte fradrag Er din gennemsnitlige timeløn i en lønperiode under 241,73 kr., får du fradrag for det antal timer, der fremkommer ved at dividere indtægten med 241,73. Har du fx i en måned haft indberettet 20 timer med en timeløn på 120 kr., har du tjent kr. Efter de almindelige regler skulle du have et fradrag for 20 timer i din efterløn. Men med det nedsatte fradrag får du kun : 241,73 = 9,93 timers fradrag. Det kan i dette eksempel betyde op til kr. mere i efterløn. Har du flere arbejdsgivere, bliver din gennemsnitlige timeløn beregnet for hver enkelt indberettet lønperiode hos hver enkelt arbejdsgiver. Alle tillæg bliver medregnet, når din gennemsnitlige timeløn skal udregnes. Særlige regler ved timeløn under 117,67 kr. Er timelønnen lavere end 117,67 kr. (2019-tal), skal vi benytte 117,67 kr. som timeløn. Det gælder både, når vi skal beregne fradraget i din efterløn, og når vi skal opgøre, om du har passeret årsgrænsen på kr. Mindsteudbetaling Har du mere end 128 indberettede arbejdstimer i en måned, får du slet ikke efterløn for den måned. Det gælder også, selvom din timeløn er under 241,73 kr., og du ellers havde mulighed for at få timerne omregnet til nedsat fradrag. Når du har passeret årsgrænsen for nedsat fradrag Når du i et kalenderår har passeret årsgrænsen for nedsat fradrag, får du i resten af det år fradrag efter de almindelige regler. Se Efterløn med lønmodtagerarbejde på side 14. Men i det næste kalenderår kan du igen få nedsat fradrag for de første kroners lønindtægt. Det gælder for alle år, så længe du er på efterløn. Dog kan de kr. være reduceret i det år, hvor du stopper med at få efterløn. 17

18 Efterløn med selvstændig virksomhed Har du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du søge om tilladelse til at gå på efterløn og samtidig fortsætte med at arbejde i et mindre omfang i din virksomhed. Du skal have tilladelsen, inden du går på efterløn. Vær opmærksom på, at det desværre ofte er meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Du skal også være opmærksom på, at vi kan blive nødt til at bede om mange konkrete oplysninger fra dig, før vi kan træffe en afgørelse. Der er 3 muligheder for at få en sådan tilladelse. Det er 80,17-timers-ordningen, 962-timersordningen og 400-timers-ordningen. De ordninger kan du læse om her. Du kan også læse nærmere om reglerne i Ases brochure Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed som du finder på ase.dk Har du en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, som du vil videreføre, når du går på efterløn, er der mulighed for at søge om tilladelse efter 400-timers-ordningen, se side 21. Er du på efterløn, er der også mulighed for at begynde på selvstændig virksomhed. Det skal være i ret begrænset omfang, og du skal have Ases tilladelse inden du begynder. Du kan læse om mulighederne i 400-timers-ordningen på side 21 og om den enkeltstående opgave som selvstændig på side ,17-timers-ordningen Denne ordning er for dig, der vil nedsætte din egen arbejdstid, og drive virksomheden videre, når du går på efterløn. Der må godt være ansatte i virksomheden. Det vil ofte være meget vanskeligt at få efterløn på 80,17-timers-ordningen. Du skal nemlig dokumentere, at du, efter at du er kommet på efterløn, vil arbejde nøjagtig 80,17 timer i virksomheden hver eneste måned. Hvis virksomheden er afhængig af sæsonmæssige udsving, er det normalt ikke muligt at komme på ordningen, da du ikke på forhånd kan dokumentere, at arbejds- tiden altid vil udgøre 80,17 timer om måneden. Hvis virksomheden er baseret på din egen arbejdskraft, vil det også være svært at dokumentere, at du fremover kun arbejder 80,17 timer om måneden, medmindre du ansætter ny arbejdskraft i virksomheden. Betingelser For at få efterløn på 80,17-timers-ordningen skal du have Ases tilladelse, inden du går på efterløn. 18

19 Du skal opfylde følgende betingelser: Du skal have ret til efterløn, se side 4. Du skal have mindre end 30 løntimer i hver måned i de 3 seneste hele regnskabsår Du skal dokumentere, at du fremover vil arbejde nøjagtig 80,17 timer hver eneste måned. Din nedsatte arbejdstid skal bl.a. dokumenteres ved ændringer i virksomheden, som har fundet sted inden for de seneste 6 måneder inden overgangen til efterløn. Det kan fx være ansættelse af ny arbejdskraft, salg eller lukning af dele af virksomheden eller i visse tilfælde indskrænkning af åbningstiden. Det må ikke være din ægtefælle, samlever eller umyndige børn, der overtager dit arbejde. Udbetaling De 80,17 timers arbejde om måneden medfører fradrag i efterlønnen. Du får derfor efterløn for 80,17 timer om måneden. Arbejder du mere end 80,17 timer pr. måned i din virksomhed, er der regler om tilbagebetaling og tab af fortsat ret til efterløn. 962-timers-ordningen Denne ordning er for dig, som vil nedsætte arbejdstiden og drive din virksomhed videre alene, når du går på efterløn. Du kan dog også drive virksomheden videre sammen med din ægtefælle, hvis din ægtefælle gennem længere tid har været med i virksomheden. Betingelser For at få efterløn på 962-timers-ordningen skal du have Ases tilladelse, inden du går på efterløn. Du skal opfylde følgende betingelser: Du skal have ret til efterløn, se side 4. Du skal have mindre end 30 løntimer i hver måned i 3 hele regnskabsår umiddelbart før overgangen til efterløn. Du skal nedsætte din arbejdstid til højst 962 timer om året. Det skal du sandsynliggøre ved ændringer i virksomheden, som skal være sket inden for de seneste 6 måneder, før du vil på efterløn. Det afhænger af virksomhedstypen, hvilken dokumentation det kræver. Du kan få tilladelse til, at din ægtefælle arbejder i virksomheden. Du skal dokumentere, at der ikke fremover er andre, der arbejder i virksom heden. I enkelte tilfælde og efter særlige regler kan du få tilladelse til at have en ansat eller få assistance fra en anden selvstændig virksomhed. 19

20 Du skal udfylde en særlig blanket om virksomhedens indtægter i de 3 seneste, hele regnskabsår. Oplysningerne skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Ud fra oplysningerne om indtægterne i din virksomhed bliver der beregnet et særligt sammenligningsgrundlag, se næste afsnit om indtægtsgrænsen. Dette sammenligningsgrundlag skal være positivt. Indtægtsgrænse Indtægten fra virksomheden, mens du er på efterløn, må ikke overstige halvdelen af indtægten fra virksomheden, inden du gik på efterløn. Der beregnes derfor et sammenligningsgrundlag. Det er gennemsnittet af de 3 seneste, hele regnskabsårs over-/underskud af den selvstændige virksomhed. Hvis virksomheden er drevet i selskabsform, er det selskabets skattepligtige over-/underskud med tillæg af din løn mv. og eventuelt din ægtefælles løn mv., der giver sammenligningsgrundlaget. Her er der også tale om et gennemsnit for de 3 seneste, hele regnskabsår. Efter hvert regnskabsår skal du sende Ase en blanket med oplysninger om indtægter i regnskabsåret. Blanketten skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Indtægten i regnskabsårene, mens du er på efterløn, må højst være på halv-delen af sammenligningsgrundlaget. Hvis din ægtefælle fortsat arbejder i virksomheden på fuld tid, må virksomhedens årsindtægt efter overgangen til efterløn dog være på 3/4 af sammenligningsgrundlaget. Efterlønsloft Når du i et kalenderår har fået efterløn for 962 timer, kan du ikke få mere efterløn i det kalenderår, medmindre du ophører endeligt med den selvstændige virksomhed. Overgangsåret I det kalenderår, hvor du går på efterløn, nedsættes det antal timer, du må arbejde i virksomheden i resten af året. Hvis du overgår i januar kvartal, sker der dog ingen nedsættelse. Hvis du går på efterløn på 962-timers-ordningen i anden halvdel af et regnskabsår, må du i hele det regnskabsår have en indtægt på 3/4 af sammenligningsgrundlaget. Udbetaling Enhver form for arbejde, der er forbundet med virksomheden, tæller med som arbejde. For hver arbejdstime fradrages en times efterløn. NB! Der vil altid blive fratrukket minimum 52 timers arbejde i efterlønnen hver måned også selvom du slet ikke har arbejdet i den pågældende måned. Hvis du arbejder 5 timer i en måned, vil du altså blive trukket for 52 timer. Hvis du arbejder 60 timer i en måned, vil du blive trukket for 60 timer. 20

21 Hvis du har mere end 962 timers arbejde i din virksomhed i et år, eller hvis du overskrider indtægtsgrænsen, er der regler om tilbagebetaling og tab af fortsat ret til efterløn. 400-timers-ordningen Denne ordning er for dig, der vil: bevare lidt af din hovedbeskæftigelse som selvstændig, når du går på efterløn, eller videreføre en bibeskæftigelse som selvstændig, når du går på efterløn, eller begynde lidt som selvstændig, mens du er på efterløn. Betingelser For at få efterløn på 400-timers-ordningen skal du søge Ase om tilladelse. Du skal have tilladelsen, inden du begynder på virksomheden, eller inden du går på efterløn. Du skal opfylde følgende betingelser: Du skal være på efterløn eller have ret til at få efterløn, se side 4. Du skal sandsynliggøre ved dokumentation, at den samlede arbejdstid i virksomheden (din egen + medhjælperes) højst vil udgøre 400 timer om året. Har der før været mere arbejde i din virksomhed, skal du dokumentere at der er sket varige indskrænkninger af virksomheden. Du skal sandsynliggøre ved dokumentation, at indtægten (nettoomsætning fratrukket vareforbrug) fremover ikke vil overstige kr. (2019-tal) pr. regnskabsår. Har du virksomheden, når du går på efterløn, skal du oplyse om virksomhedens indtægtsforhold i det seneste hele regnskabsår. Det skal ske på en særlig blanket, som du kan få i Ase. Hvis du ønsker at fortsætte en eksisterende bibeskæftigelse skal du have blanketten attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Indtægtsgrænse Når du kommer på efterløn, bliver det også kontrolleret, at virksomhedens indtægt (nettoomsætning fratrukket vareforbrug) ikke overstiger kr. (2019-tal) pr. regnskabsår. Efter hvert regnskabsårs afslutning skal du sende Ase en blanket med oplysninger om indtægter i regnskabsåret. Blanketten skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Interessentskaber Hvis du driver en virksomhed i interessentskabsform, er det kun din egen arbejdstid, der skal holde sig inden for de 400 timer om året. 21

22 Det er også kun din egen ideelle andel af indtægten, der skal holde sig inden for de kr. (2019-tal) om året. Virksomhedens samlede indtægt er altså uden betydning. Overgangsåret I det kalenderår, hvor du går på efterløn, nedsættes det antal timer, du må arbejde i virksomheden i resten af året. Hvis du overgår i januar kvartal, sker der dog ingen nedsættelse. Har virksomheden været din hovedbeskæftigelse, kan du vælge at få udregnet en særlig indtægtsgrænse for det regnskabsår, hvor du går på efterløn. Udregningen vil tage højde for, at virksomheden har været drevet på fuld tid en del af året. Udbetaling Enhver form for arbejde, der er forbundet med virksomheden, tæller med som arbejde, også transport og administration. For hver arbejdstime du har, fradrages en times efterløn. Hvis du i en måned har mere end 145,53 timers arbejde, udbetales der slet ikke efterløn for den pågældende måned. Arbejder du mere end 400 timer i din virksomhed i et år, eller overskrider du indtægtsgrænsen, er der regler om tilbagebetaling og tab af fortsat ret til efterløn. Enkeltstående opgave som selvstændig Du kan få tilladelse til at udføre en enkeltstående opgave som selvstændig, mens du er på efterløn. Betingelser For at kunne udføre en enkeltstående opgave som selvstændig, skal du søge Ase om tilladelse, inden du går i gang med opgaven. Følgende betingelser skal være opfyldt: Opgaven må højst tage 400 timer, og du skal være færdig med den inden for 6 måneder. Du skal sandsynliggøre, at den vil holde sig inden for disse rammer. Din opgave skal være nøje beskrevet og klart fremstå som enkeltstående. Hvis du skal købe driftsmidler, indrette lokaler eller lign., vil opgaven ikke kunne anses for enkeltstående. Har du tidligere haft selvstædig virksomhed som hovedbeskæftigelse, er det et problem med en opgave inden for den branche. En sådan opgave vil ofte blive anset for genoptagelse af selvstændig virksomhed af mere vedvarende karakter. 22

23 Udbetaling Enhver form for arbejde, der er forbundet med opgaven, tæller med som arbejde. For hver arbejdstime fradrages en times efterløn. Hvis du i en måned har mere end 145,53 timers arbejde, udbetales der slet ikke efterløn for den pågældende måned. Arbejder du med opgaven i mere end 400 timer eller i mere end 6 måneder, skal Ase stoppe efterlønsudbetalingen og bruge reglerne om tilbagebetaling og evt. tab af fortsat ret til efterløn. Fritidsbeskæftigelse samtidig med efterløn Du har som noget nyt mulighed for at at have en fritidsbeskæftigelse samtidig med efterløn. En fritidsbeskæftigelse kan bedst defineres som værende en erhvervsmæssig aktivitet uden CVRnr., som hverken er selvstændig virksomhed eller hobby. De timer, du anvender på din fritidsbeskæftigelse, medfører fradrag i din efterløn. I modsætning til 400-timersordningen er der ikke krav om revisorattestation, hvilket gør fritidsbeskæftigelsen lettere og billigere at administrere. Bemærk, at kravet om, at aktiviteten ikke må være CVR-registreret betyder, at omsætningen i fritidsbeskæftigelsen ikke må overstige kr. om året. Dette skyldes, at der er momspligt og dermed pligt til CVR-registrering, så snart omsætningen overstiger kr. om året. Selvstændig virksomhed kan undtagelsesvis anses for fritidsbeskæftigelse En udtømmende liste af typer af selvstændig virksomhed kan også anses for at være fritidsbeskæftigelse til trods for at de fx er CVR-registrerede. Det er: Deltidslandbrug. En udlejningsejendom med op til 10 lejemål. Fredskov på højest 5 ha. Egen vindmølle. Biavl med højest 20 bistader. For at få godkendt deltidslandbrug er det yderligere en betingelse at: du har fast bopæl på ejendommen, du har drevet landbruget inden du bliver ledig og begynder at få penge, du ikke udvider landbruget i efterlønsperioden, hvis du har én enkelt ansat eller får hjælp fra en maskinstation, skal du først have fået tilladelse fra Ase. Flere ansatte eller yderligere hjælp er det slet ikke muligt at få tilladelse til, du har i gennemsnit haft mindst 130 lønmodtager timer pr. måned i 6 måneder umiddelbart før efterlønnen eller du har indenfor det seneste afsluttede indkomstår, haft en indkomst på kr. (2019-tal). 23

24 1005/1905 Maj 2019 Tlf ase.dk

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

VÆRD. - om efterløn. at vide. For dig der er født før 1956

VÆRD. - om efterløn. at vide. For dig der er født før 1956 VÆRD at vide - om efterløn For dig der er født før 1956 I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn Brochuren er til dig, der; overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

VÆRD AT VIDE - om efterløn

VÆRD AT VIDE - om efterløn VÆRD AT VIDE - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

VÆRD. at vide. - om efterløn

VÆRD. at vide. - om efterløn VÆRD at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

VÆRD. at vide. - om efterløn

VÆRD. at vide. - om efterløn VÆRD at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Oktober 2018 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Fritidsbeskæftigelse Nyt! Du har nu mulighed for at at have en såkaldt fritidsbeskæftigelse samtidig med, at du får Du må som udgangspunkt ikke

Læs mere

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform 2018 - Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Notatet indeholder de delelementer, som væsentligt adskiller sig fra reglerne

Læs mere

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED INDHOLD Hvordan defineres selvstændig virksomhed 3 Hvordan bliver du medlem af en a-kasse som selvstændig 4 Ophør med selvstændig virksomhed 4 Såden optjener du ret til dagpenge

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2015 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

VÆRD. Når du ophører med din virksomhed. at vide. Nye regler 1. oktober 2018

VÆRD. Når du ophører med din virksomhed. at vide. Nye regler 1. oktober 2018 VÆRD at vide Når du ophører med din virksomhed Nye regler 1. oktober 2018 Ophør hvad nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR 1954-30. JUNI 1959 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Oktober 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at opstarte eller fortsætte en selvstændig virksomhed

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Maj 2019 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er på Få

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge September 2018 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 80,17

Læs mere

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed A-kassen LH 11. udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.3 Ægtefæller,

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere Fleksibel efterløn For personer, der er født 01 01 1956 og senere Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født 01 01 1956 og senere Pjecen er ikke udtømmende.

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden Guld eller sølv i 3. alder v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden EFTERLØN Efterlønsbevis og efterlønsalder ( se folder på bordene) Krav Ret Beregning af sats 2 års-regel Skattefri præmie Pensionsmodregning

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn A-kassen LH 6 udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 3 3. Selvstændig virksomhed i 400 timer

Læs mere

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf Fleksibel Efterløn Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf. 7010 0018 EFTERLØN Hvornår Hvordan Hvor meget Præmie Ferie og efterløn Arbejde og efterløn Gode valg træffes på et oplyst grundlag Hvornår er det

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet 54 54 Efterløn xx Efterløn Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet fra det 60. år. Nedenfor beskrives reglerne om fleksibel efterløn. Man skal være

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli - 31. dec. 1954 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 4 3. Selvstændig virksomhed

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Side 1 af 6 Du er velkommen i El-fagets A-kasse også som selvstændig Du kan sagtens være medlem af El-fagets A-kasse, når du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa som selvstændig Hvornår er jeg

Læs mere

Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige A-kassen LH 7. udgave, juni 2017 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden i tre sammenhængende,

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 MARTS 2019 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Nye dagpengeregler for

Nye dagpengeregler for Nye dagpengeregler for Selvstændige Freelancere Honorarlønnede Kombinerede indkomster Den 1. oktober 2018 får nye dagpengeregler betydning for dig, der er selvstændig, freelancer, honorarlønnet eller kombinerer

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født 1. juli 1959 eller senere FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag 6 Du skal have

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Dagpengereformen 2017 og efterløn

Dagpengereformen 2017 og efterløn Dagpengereformen 2017 og efterløn Dette skriv er lavet af en underarbejdsgruppe til Kogebogs-arbejdsgruppen og beskriver nogle af de elementer, hvor dagpengereformen får særlig betydning for efterløn fra

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere