Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune"

Transkript

1 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019

2 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune... 5 Fig. 2 Offentligt forsørgede Lemvig Kommune... 5 Fig. 3 Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Sammenligning... 6 Fig. 4 Offentlig forsørgede Fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken Sammenligning... 6 Fig. 5 Ledighed Ledige i procent af arbejdsstyrken Lemvig Kommune... 7 Fig. 6 Ledighed Udviklingen i andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken Sammenligning... 7 Fig. 7 Ledighed Andel langtidsledige i pct. af arbejdsstyrken - Sammenligning... 8 Kontanthjælp... 9 Fig. 8 Kontanthjælp Antal fuldtidspersoner kontanthjælpsmodtagere Lemvig Kommune... 9 Fig. 9 Kontanthjælp Udvikling i andel kontanthjælpsmodtagere i pct. af arbejdsstyrken sammenligning... 9 Fig. 10 Kontanthjælp Antal fuldtidspersoner, jobparate kontanthjælpsmodtagere Lemvig Kommune Fig. 11 Kontanthjælp Udvikling i andel fuldtidspersoner, jobparate kontanthjælpsmodtagere Sammenligning Fig. 12 Kontanthjælp Virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere sammenligning Fig. 13 Kontanthjælp Andel sanktionerede borgere på kontanthjælp i procent Sammenligning Fig. 14 Kontanthjælp Antal langtidsledige personer på kontanthjælp (samt uddannelseshjælp og integrationsydelse) Lemvig Kommune Uddannelseshjælp Fig. 15 Uddannelseshjælp Antal fuldtidspersoner uddannelseshjælpsmodtagere Lemvig Kommune Fig. 16 Uddannelseshjælp Udviklingen i andel fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i pct. af arbejdsstyrken Sammenligning Fig. 17 Uddannelseshjælp Andel sanktionerede borgere på uddannelseshjælp i procent Sammenligning Fig. 18 Uddannelseshjælp Virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Sammenligning Sygedagpenge Fig. 19 Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Antal fuldtidspersoner Lemvig Kommune

3 Fig. 20 Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Fordelingen mellem sygedagpenge og jobafklaringsforløb Lemvig Kommune Fig. 21 Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Andel fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Sammenligning Fig. 22 Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Antal forløb over 26 uger Lemvig Kommune Fig. 23 Sygedagpenge Antal forløb over 52 uger Lemvig Kommune Ressourceforløb Fig. 24 Ressourceforløb Antal fuldtidspersoner på ressourceforløb Lemvig Kommune Fig. 25 Ressourceforløb Andel fuldtidspersoner i ressourceforløb i pct. af arbejdsstyrken Sammenligning Ledighedsydelse Fig. 26 Ledighedsydelse Udvikling i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse Lemvig Kommune. 19 Fig. 27 Ledighedsydelse Udvikling i andel fuldtidspersoner på ledighedsydelse Sammenligning Forsikrede ledige A-dagpenge Fig. 28 A-dagpenge Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Lemvig Kommune Fig. 29 A-dagpenge Fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken Sammenligning Fig. 30 A-dagpenge Antal langtidsledige personer Lemvig Kommune Integrationsydelse Fig. 31 Integrationsydelse Antal fuldtidspersoner Lemvig Kommune Fig. 32 Integrationsydelse Udvikling i andel fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Sammenligning Fig. 33 Integrationsydelse Andel integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, som har deltaget i virksomhedspraktik, privat eller offentligt løntilskud Sammenligning Fig. 34 Integrationsydelse Andel jobparate integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Sammenligning Fig. 35 Integrationsydelse Udviklingen i jobparat Sammenligning Fig. 36 integrationsydelse Aktiveringsgraden på borgere der modtager integrationsydelse Sammenligning Fig. 37 integrationsydelse Andel sanktionerede borgere på integrationsydelse i procent Sammenligning Fig. 38 Regeringens målsætning Udvikling i andel årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, med mindst tre års ophold, i lønmodtagerbeskæftigelse - Sammenligning Fig. 39 Flygtninge og deres familiesammenførte Udvikling i andel flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i ustøttet beskæftigelse på mindst 190 timer i kvartalet Sammenligning

4 Datakilder Med mindre andet er angivet, er data hentet fra Jobindsats.dk, der er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STARs) databank. Data i Jobindsats.dk kommer fra flere forskellige kilder, blandt andet de kommunale økonomi- og sagsbehandlingssystemer, Danmarks Statistik samt andre statslige myndigheder som CVR, CPR. og eindkomst. Bruttoledighed - begrebsforklaring I tabeller og grafer er ledige opgjort med bruttoledighedstallene. Bruttoledighedstallene indeholder både ledige og ledige i aktivering inden for en bestemt ydelsesgruppe. Refusionsprocenter Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser 40% 35% 30% 25% 20% 15% Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser for hele året,, og de foreløbige for. Materialet er hentet fra STAR s midlertidige refusionssystem (LIS-refusion). Pr. 1. januar trådte en ny refusionsreform i kraft. Refusion på berørte områder udgør: 80 % de første 4 uger 40 % fra uge % fra uge % fra efter uge 52 A- dagpeng Fleksjob Førtidsp ension e Integrati onsydels e Jobafkla ringsforl øb Kontant hjælp Ledighe dsydelse Ressour Revalide Sygedag ceforløb ring penge Uddann elseshjæ lp 37,0% 20,2% 21,9% 31,7% 21,2% 22,7% 20,3% 22,2% 20,0% 35,6% 25,5% 36,0% 20,1% 20,7% 25,2% 21,2% 21,9% 20,5% 20,7% 20,0% 37,0% 23,5% 34,4% 20,4% 20,9% 23,1% 21,4% 22,3% 20,6% 20,3% 20,6% 38,2% 25,2% 4

5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune Fig. 2 Offentligt forsørgede Lemvig Kommune Antal fuldtidspersoner Ændring Fuldtidspers pct. af befolkningen år dec-17 dec-18 Antal % dec-17 dec-18 Ændring Ydelsesgrupper i alt ,6 19,3-1,3 A-dagpenge ,9 1,7-0,2 Kontanthjælp ,9 0,8-0,1 Uddannelseshjælp ,8 0,7-0,1 Revalidering ,1 0,1 0,0 Integrationsydelse ,6 0,4-0,2 Sygedagpenge ,5 2,1-0,4 Jobafklaringsforløb ,7 0,7 0,0 Ressourceforløb ,5 0,6 0,1 Ledighedsydelse ,4 0,5 0,1 Fleksjob ,0 3,3 0,3 Førtidspension ,7 6,6-0,1 Efterløn ,4 1,8-0,6 Note: Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen år. Seneste tal er for december. Sygedagpenge tal er dog for november, da disse offentliggøres efter udsendelse af denne ledelsesinformation. 5

6 Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Fig. 3 Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Sammenligning Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen år Hele landet RAR Vestjylland Holstebro Lemvig Ringkøbing-Skjern Struer Ydelsesgrupper i alt 18,3 17,2 20,0 19,0 18,7 17,4 20,6 19,3 20,3 19,3 21,5 20,5 A-dagpenge 2,2 2,1 1,7 1,6 1,6 1,4 1,9 1,7 1,5 1,5 1,8 1,8 Kontanthjælp 2,1 1,9 1,4 1,3 1,5 1,4 0,9 0,8 0,9 0,9 1,7 1,6 Uddannelseshjælp 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 1,1 1,2 Revalidering 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,4 0,1 0,1 Integrationsydelse 0,6 0,4 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,8 0,6 0,8 0,4 Sygedagpenge 1,9 1,7 2,0 1,9 2,0 1,9 2,5 2,1 1,9 1,7 2,0 1,7 Jobafklaringsforløb 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 Ressourceforløb 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 0,8 Ledighedsydelse 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,4 0,6 Fleksjob 1,9 2,0 2,7 2,9 2,7 2,8 3,0 3,3 3,3 3,5 2,6 2,8 Førtidspension 5,5 5,4 6,5 6,4 5,4 5,2 6,7 6,6 6,6 6,5 6,8 6,7 Efterløn 1,6 1,2 2,0 1,5 1,9 1,5 2,4 1,8 1,9 1,4 2,5 2,1 Note: Seneste tal er for december. Sygedagpenge tal er dog for november, da disse offentliggøres efter udsendelse af denne ledelsesinformation. Fig. 4 Offentlig forsørgede Fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken Sammenligning December Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Holstebro Lemvig RingSkjern Struer RAR Land A-dagpenge 1,8 1,9 1,9 2,3 2 2,8 Integrationsydelsejobparat 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 Kontanthjælp-jobparat 0,4 0,2 0,4 0,6 0,6 0,7 I alt* 2,6 2,5 2,8 3,2 3,1 3,8 Note: Seneste tal er for december. *Der kan være forskel mellem den samlede officielle ledighedsstatistik (Danmarks Statistik) og dette tal (Jobindsats), hvilket skyldes afrundinger. 6

7 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 mar-18 maj-18 jul-18 sep-18 nov-18 Nov 2012 Feb 2013 Maj 2013 Aug 2013 Nov 2013 Feb 2014 Maj 2014 Aug 2014 Nov 2014 Feb 2015 Maj 2015 Aug 2015 Nov 2015 Feb Maj Aug Nov Feb Maj Aug Nov Feb Maj Aug Nov Fig. 5 Ledighed Ledige i procent af arbejdsstyrken Lemvig Kommune Danmarks Statistik incl. Integration A-dagpenge og Jobparate, kontanthjælp ,5 2,1 1 0 Note: Ledige borgere i procent af arbejdsstyrken. Den røde graf viser ledige personer på A-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som fuldtidspersoner i procent af den samlede arbejdsstyrke (bruttoledighed). De blå søjler viser ledige på A-dagpenge, jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt personer på integrationsydelse. Udsving omkring september skyldes, at integrationsborgere fra det tidspunkt visiteres som jobparat. Seneste tal er for november. Fig. 6 Ledighed Udviklingen i andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken Sammenligning 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 Hele landet Landsdel Vestjylland Holstebro Lemvig Ringkøbing-Skjern Struer 1,5 Note: Hos Danmarks Statistik anvendes termen: Landsdel Vestjylland og ikke RAR Vestjylland. Landsdel Vestjylland = Herning, Ikast- Brande, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Skive, Lemvig og Viborg. Seneste tal er for december. Kilde: Danmarks Statistik 7

8 Fig. 7 Ledighed Andel langtidsledige i pct. af arbejdsstyrken - Sammenligning 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,6 0,7 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 aug-17 aug-18 0,1 0,0 Note: Seneste tal er for august Kilde: Danmarks Statistik 8

9 Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Antal Kontanthjælp Fig. 8 Kontanthjælp Antal fuldtidspersoner kontanthjælpsmodtagere Lemvig Kommune Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Note: Juni blev integrationsydelsen indført. Faldet på kurven er udtryk for det antal integrationsborgere, som flyttes fra kontanthjælp til integrationsydelse. Seneste tal er for december. Fig. 9 Kontanthjælp Udvikling i andel kontanthjælpsmodtagere i pct. af arbejdsstyrken sammenligning 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Hele landet RAR Vestjylland Holstebro Lemvig Ringkøbing-Skjern Struer 0,5 Note: Juni blev integrationsydelsen indført. Faldet på kurven er udtryk for det antal integrationsborgere, som flyttes fra kontanthjælp til integrationsydelse. Seneste tal er for december. 9

10 Antal Fig. 10 Kontanthjælp Antal fuldtidspersoner, jobparate kontanthjælpsmodtagere Lemvig Kommune Note: Seneste tal er for december. Fig. 11 Kontanthjælp Udvikling i andel fuldtidspersoner, jobparate kontanthjælpsmodtagere Sammenligning 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Hele landet RAR Vestjylland Holstebro Lemvig Ringkøbing-Skjern Struer 0,0 Note: Seneste tal er for december. 10

11 Fig. 12 Kontanthjælp Virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere sammenligning Kilde: STAR Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Lemvig, november (seneste version). Fig. 13 Kontanthjælp Andel sanktionerede borgere på kontanthjælp i procent Sammenligning 30,0 25,0 20,0 24,5 18,9 15,0 10,0 5,0 6,8 7,0 7,3 6,4 6,3 5,4 10,6 9,1 7,9 4,2 3. kvt 3. kvt 0,0 Note: Seneste tal er for 3. kvartal. 11

12 Fig. 14 Kontanthjælp Antal langtidsledige personer på kontanthjælp (samt uddannelseshjælp og integrationsydelse) Lemvig Kommune Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Note: Målingen er opgjort som antal unikke personer (ledige såvel som aktiverede), der har været i aktivering eller modtaget enten kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, arbejdsmarkedsydelse eller særlig uddannelsesydelse i Jobparat hhv. "Åbenlys uddannelsesparat" den sidste uge i den valgte periode. Kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt modtagere af særlig uddannelsesydelse fritaget for rådighed den sidste uge i den valgte periode indgår ikke i opgørelsen. Seneste tal er for december. 12

13 Antal Uddannelseshjælp Fig. 15 Uddannelseshjælp Antal fuldtidspersoner uddannelseshjælpsmodtagere Lemvig Kommune Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Note: Seneste tal er for december. Fig. 16 Uddannelseshjælp Udviklingen i andel fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i pct. af arbejdsstyrken Sammenligning 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 Hele landet RAR Vestjylland Holstebro Lemvig Ringkøbing-Skjern Struer 0,7 Note: Seneste tal er for december. 13

14 Fig. 17 Uddannelseshjælp Andel sanktionerede borgere på uddannelseshjælp i procent Sammenligning 30,0 25,0 20,0 17,6 27,0 21,1 24,3 15,0 10,0 11,612,0 12,6 10,0 8,4 7,1 7,8 8,2 3. kvt 3. kvt 5,0 0,0 Note: Seneste tal er for 3. kvartal. Fig. 18 Uddannelseshjælp Virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Sammenligning Kilde: STAR Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Lemvig, november (seneste version). 14

15 Antal Antal Sygedagpenge Fig. 19 Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Antal fuldtidspersoner Lemvig Kommune Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Note: Seneste tal er for november. Fig. 20 Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Fordelingen mellem sygedagpenge og jobafklaringsforløb Lemvig Kommune Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Note: Seneste tal er for november. 15

16 Antal jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 mar-18 maj-18 jul-18 sep-18 nov-18 Fig. 21 Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Andel fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Sammenligning 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 Hele landet RAR Vestjylland Holstebro Lemvig Ringkøbing-Skjern Struer 2,7 2,5 Note: Seneste tal er for november. Fig. 22 Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Antal forløb over 26 uger Lemvig Kommune Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Note: Seneste tal er for oktober. 16

17 Antal Fig. 23 Sygedagpenge Antal forløb over 52 uger Lemvig Kommune Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Note: Beregnet gennemsnit for perioden på baggrund af egen opgørelse. Seneste tal er for december. 17

18 Antal Ressourceforløb Fig. 24 Ressourceforløb Antal fuldtidspersoner på ressourceforløb Lemvig Kommune Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Note: Seneste tal er for december. Fig. 25 Ressourceforløb Andel fuldtidspersoner i ressourceforløb i pct. af arbejdsstyrken Sammenligning 4,0 3,5 3,7 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,1 3,0 3,1 3,0 1,4 2,4 2,1 2,4 2,4 2,5 3,3 3,3 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 0,0 Note: Seneste tal er for 4. kvartal. 18

19 Antal Ledighedsydelse Fig. 26 Ledighedsydelse Udvikling i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse Lemvig Kommune Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Note: Stigningerne i juli måned skyldes, at fleksjobbere der ikke har optjent ret til feriepenge kommer på ledighedsydelse. Stigningen viser derfor en stigning i forsørgelsestrykket på ledighedsydelsen i Lemvig Kommune. Seneste tal er for december. Fig. 27 Ledighedsydelse Udvikling i andel fuldtidspersoner på ledighedsydelse Sammenligning 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 4. kvt 0,4 0,3 4. kvt 0,2 4. kvt 0,1 0,0 Note: Seneste tal er for 4. kvartal. 19

20 Forsikrede ledige A-dagpenge Fig. 28 A-dagpenge Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Lemvig Kommune 3,5 A-dagpenge. Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 3,0 2,5 2,0 1, ,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Note: Seneste tal er for december. Gennemsnitsledighed, årstal: 2015: 2,2 : 2,3 : 2,3 : 2,0 (foreløbig) Fig. 29 A-dagpenge Fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken Sammenligning 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Hele landet RAR Vestjylland Holstebro Ringkøbing-Skjern Lemvig Struer 1,0 Note: Seneste tal er fra november. 20

21 Antal Fig. 30 A-dagpenge Antal langtidsledige personer Lemvig Kommune Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Note: Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge, der har været ledige/- aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Seneste tal er fra december. 21

22 Integrationsydelse Kommunen skal tilbyde flygtninge og familiesammenførte til flygtninge et integrationsprogram efter reglerne i integrationsloven. Integrationsprogrammets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse via: Danskuddannelse. Beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal tilrettelægges med henblik på, at udlændingen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for ét år. Udlændingen skal tilbydes et første virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud så vidt muligt inden for de to første uger i kommunen og senest efter en måned. Dernæst skal udlændingen tilbydes en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats med henblik på at opnå selvforsørgelse. Ministeren har meldt ud, at den generelle virksomhedsrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal styrkes. I Lemvig Kommune er der arbejdet målrettet på at: Opkvalificere flygtninge og indvandrere så de hurtigst muligt kan visiteres som jobparat Etablere virksomhedsrettede forløb sideløbende med danskundervisning Sanktionere ved udeblivelser 22

23 Antal Fig. 31 Integrationsydelse Antal fuldtidspersoner Lemvig Kommune Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Note: Figuren tæller alle på integrationsydelse, der er omfattet af integrationsprogrammet. Juni blev integrationsydelsen indført. Stigningen på -kurven derfor er udtryk for det antal integrationsborgere, som blev flyttet fra kontanthjælp til integrationsydelse. Seneste tal er for december. Fig. 32 Integrationsydelse Udvikling i andel fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Sammenligning 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 Hele landet RAR Vestjylland Holstebro Lemvig Ringkøbing-Skjern Struer 0,4 Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Note: Figuren tæller alle på integrationsydelse, der er omfattet af integrationsprogrammet. Seneste tal er for december. 23

24 Fig. 33 Integrationsydelse Andel integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, som har deltaget i virksomhedspraktik, privat eller offentligt løntilskud Sammenligning Kilde: STAR Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Lemvig, november (seneste version). Fig. 34 Integrationsydelse Andel jobparate integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Sammenligning Kilde: STAR Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Lemvig, november (seneste version). 24

25 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Fig. 35 Integrationsydelse Udviklingen i jobparat Sammenligning 100% 90% 80% 70% 60% 50% Hele landet RAR Vestjylland Holstebro Lemvig Ringkøbing-Skjern Struer 40% Note: Seneste tal er for december Fig. 36 integrationsydelse Aktiveringsgraden på borgere der modtager integrationsydelse Sammenligning 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 Hele landet RAR Vestjylland Holstebro Lemvig Ringkøbing-Skjern Struer 40,0 Note: Seneste tal er for november. 25

26 Fig. 37 integrationsydelse Andel sanktionerede borgere på integrationsydelse i procent Sammenligning 30,0 25,0 27,928,2 20,0 21,7 15,0 18,8 10,0 5,0 13,7 12,5 13,0 10,7 5,0 13,8 5,5 9,6 3. kvt 3. kvt 0,0 Note: Seneste tal er for 3. kvartal. Fig. 38 Regeringens målsætning Udvikling i andel årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, med mindst tre års ophold, i lønmodtagerbeskæftigelse - Sammenligning 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Hele landet RAR Vestjylland Holstebro Lemvig Ringkøbing-Skjern Struer 0 % 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. Note: Regeringen har en målsætning om at minimum 50% af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med tre års ophold kommer i beskæftigelse. Seneste tal er for 3.kvartal. Kilde: Integrations-barometer. 26

27 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Fig. 39 Flygtninge og deres familiesammenførte Udvikling i andel flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i ustøttet beskæftigelse på mindst 190 timer i kvartalet Sammenligning Hele landet RAR Vestjylland Holstebro Lemvig Ringkøbing- Kvinder Mænd Skjern Struer Note: Målingen omfatter personer i ustøttet lønmodtagerbeskæftigelse, med mindst 190 timer i kvartalet dvs. kvartalet og de to forudgående måneder. Opgørelsen er ekskl. timer i fleksjob, løntilskud og skånejob. Opgørelsen omfatter i øvrigt personer, som opfylder følgende kriterier: De har fra og med 2004 fået opholdsgrundlag som flygtning eller familiesammenført til en flygtning, de var i den valgte periode mellem 18 år (ultimo perioden) og 66 år (primo perioden), og de er registreret med en dansk bopæl i den valgte periode. Hvis personen er mindreårig på tidspunktet for ankomsten til landet (udstedelse af CPR-nummeret), er datoen for det udstedte CPR-nummer overskrevet med datoen for det fyldte 18 år. 27

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 2018 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune November 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig.

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig. 2

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig.

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Juni 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig. 2 Antal

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen Indhold 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 1.2 Ledighedsprocenten i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 2.1 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Andel årige på off. forsørgelse. 1.kvt kvt. 2018

Andel årige på off. forsørgelse. 1.kvt kvt. 2018 Andel 18-29-årige på off. forsørgelse. 1.kvt. 2008-1.kvt. 2018 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 13,1% 12,0% 11,0% 11,6% 10,7% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder en

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Ungeanalyse Midtjylland

Ungeanalyse Midtjylland Ungeanalyse Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord August 2018 Hovedkonklusioner Ca. 13% af de unge (16-29 årige) i Midtjylland er på en offentlig forsørgelsesydelse. Sammenlignet med hele landet har

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret november 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret januar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.350 1.507 1.646 1.547 1.420 1.451 1.437 1.538 1.598 1.551 1.506 1.428 1.337-13 Sygedagpenge 1.301 1.209 1.168 1.184 1.234 1.285 1.364 1.349 1.352 1.313

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.653 1.554 1.427 1.459 1.444 1.546 1.607 1.560 1.516 1.439 1.334 1.517 1.631-22 Sygedagpenge 1.168 1.184 1.234 1.287 1.367 1.352 1.358 1.321 1.303 1.231

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Juli 2018

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Juli 2018 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Juli 2018 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder en status

Læs mere

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017 Forsikrede ledige over 2 år Minianalyse august 2017 Indholdsfortegnelse Konklusion Offentligt forsørgede over 2 år Forsikrede ledige over 2 år i andel af arbejdsstyrken Varighed Flow Fordeling på a-kasser

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 September 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret oktober 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'14) 1.650 1.571 Ledige under 25 år 8 (dec. '14) 753 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 658 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'14) 1.650 1.571 Ledige under 25 år 8 (dec. '14) 753 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 658 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (sep.'14) 1.563 1.474 Ledige under 25 år 8 (jul. '14) 784 Aktiverede forsikrede ledige 2 303 667 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017) Jobcenterstatus Frederikssund (November 217) Vækstudvalget den 5. december 217 Indeks / andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse Alle offentlige ydelser under ét Udviklingen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (Maj 218) Vækstudvalget den 7. Juni 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (okt.'14) 1.580 1.623 Ledige under 25 år 8 (okt. '14) 729 Aktiverede forsikrede ledige 2 331 686 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'14) 1.514 1.545 Ledige under 25 år 8 (maj. '14) 777 Aktiverede forsikrede ledige 2 247 445 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

1. Andelen af 'Jobparate' ledige skal ligge i den bedste 3. del i forhold til klyngen. A-dagpenge:

1. Andelen af 'Jobparate' ledige skal ligge i den bedste 3. del i forhold til klyngen. A-dagpenge: Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 18. april 2018 Politiske Effektmål - status til mødet i BUU d. 26. april 2018 Herunder status på de politiske effektmål for kerneopgaven Alle Kan Bidrage. Opgjort med seneste

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.535 1.434 1.346 1.506 1.639 1.541 1.413 1.438 1.423 1.525 1.580 1.538 1.503-32 Sygedagpenge 1.260 1.279 1.297 1.192 1.173 1.139 1.245 1.300 1.305 1.277

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal 2018

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal 2018 Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal Mål i beskæftigelsesplanen 1. Overordnet effektmål: Forsørgelsestrykket i Halsnæs er ved udgangen af på niveau med landet 2. Det gennemsnitlige antal personer

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (mar.'14) 2.096 2.036 Ledige under 25 år 8 (feb. '14) 823 Aktiverede forsikrede ledige 2 438 907 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Modtagere af integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse Sep 215 Okt 215 Nov 215 Dec 215 Jan 216 Feb 216 Mar 216 Apr 216 Maj 216 Jun 216 Jul 216 Aug 216 Sep 216 Okt 216 Nov 216 Dec 216 Jan 217 Feb 217 Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1.

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1.november 16 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere