Resultater i antal og procent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater i antal og procent"

Transkript

1 Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det Ikke så tit 56 / 25.45% 143 / 65% 17 / 7.73% Nej, slet 4 / 1.82% 220 Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 54 / 24.55% 138 / 62.73% 26 / 11.82% 2 / 0.91% 220 Hvor tit... Altid For det Ikke så tit - glæder du dig til at komme i skole? 48 / 21.82% 114 / 51.82% 51 / 23.18% 7 / 3.18% glæder du dig til at se dine klassekammerater? 135 / 61.36% 74 / 33.64% 10 / 4.55% 1 / 0.45% 220 Ja, altid Ja, for det Ikke så tit Nej, slet Er du glad for den klasse, du går i? 115 / 52.27% 94 / 42.73% 8 / 3.64% 3 / 1.36% 220 Ja, altid Ja, for det Ikke så tit Nej, slet Føler du dig tryg i klassen? 121 / 55% 73 / 33.18% 20 / 9.09% 6 / 2.73% 220 Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem Kan du lide dine kammerater i klassen? 79 / 35.91% 120 / 54.55% 20 / 9.09% 1 / 0.45% 220 Page 2 of 22

2 Er du sammen med klassekammerater uden for skoletiden? Ja, tit 87 / 39.55% Engang imellem Aldrig 106 / 48.18% 22 / 10% 5 / 2.27% 220 Klassen og kammeraterne Ingen En enkelt 2-5 Mere end 5 Hvor mange venner har du i din klasse? 3 / 1.36% 3 / 1.36% 30 / 13.64% 184 / 83.64% 220 Hvor mange fra din klasse, tror du, ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? 3 / 1.36% 9 / 4.09% 69 / 31.36% 139 / 63.18% 220 Hvor mange fra din klasse ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? 19 / 8.64% 55 / 25% 107 / 48.64% 39 / 17.73% 220 Føler du, at dine klassekammerater kan lide dig som den, du er? Føler du dig uden for kammeratskabet i klassen? Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen? Ja, altid 74 / 33.64% 10 / 4.55% 22 / 10% Ja, for det 112 / 50.91% 12 / 5.45% Engang imellem 30 / 13.64% 56 / 25.45% 4 / 1.82% / 64.55% 46 / 20.91% 99 / 45% 53 / 24.09% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre i klassen? 134 / 60.91% 79 / 35.91% 6 / 2.73% 1 / 0.45% 220 Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden i klassen? Ja Nej Ved 138 / 62.73% 38 / 17.27% 44 / 20% 220 Page 3 of 22

3 Eleverne og klasselæreren Eleverne alene Klasselæreren alene Ved Hvem har lavet disse regler? 83 / 60.14% 3 / 2.17% 31 / 22.46% 21 / 15.22% 138 Ja, altid Ja, for det Engang imellem Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig over for dine klassekammerater? 43 / 31.16% 77 / 55.8% 15 / 10.87% 3 / 2.17% 138 Hver dag Næsten hver dag Engang imellem Hvor tit oplever du, at andre elever i klassen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jer overfor hinanden? 21 / 15.22% 33 / 23.91% 61 / 44.2% 23 / 16.67% 138 Mobning Ja, mange Ja, flere Ja, en enkelt gang Nej Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? 8 / 3.64% 8 / 3.64% 27 / 12.27% 177 / 80.45% 220 Når du er blevet mobbet er det så af... Ja Nej - nogle fra din egen klasse? 26 / 60.47% 17 / 39.53% 43 - nogle fra en anden klasse? 22 / 51.16% 21 / 48.84% 43 Ja, mange Ja, flere Ja, en enkelt gang Nej Har du inden for de sidste 2 måneder mobbet eller været med til at mobbe en eller flere andre 4 / 1.83% 8 / 3.65% 30 / 13.7% 177 / 80.82% Page 4 of 22

4 elever? Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning? Ja Nej 112 / 51.14% 107 / 48.86% Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen? Har du haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet men gjorde det? Ja Nej 55 / 49.11% 57 / 50.89% / 67.86% 36 / 32.14% 112 Ja, helt bestemt Ja, måske Nej, det tror jeg Nej, helt bestemt Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør klasselæreren så noget ved det? 130 / 59.36% 72 / 32.88% 11 / 5.02% 6 / 2.74% Tror du, at din klasselærer ved, hvis nogen i din klasse bliver mobbet? 56 / 25.57% 109 / 49.77% 43 / 19.63% 11 / 5.02% Rigtig meget Meget Hverken meget eller lidt Lidt Meget lidt eller slet Synes du, at der er mobning i din klasse? 6 / 2.74% 16 / 7.31% 35 / 15.98% 61 / 27.85% 101 / 46.12% Hvilken type mobning drejer det sig om? (sæt gerne flere krydser) Øgenavne/grimme ord 104 / 88.14% Hånlige kommentarer 65 / 55.08% Udelukkelse (at blive holdt udenfor) 53 / 44.92% Fysiske overgreb (fx skub, slag, spark) 52 / 44.07% Ubehagelige SMS'er 27 / 22.88% Andet 44 / 37.29% Page 5 of 22

5 118 Hvor foregår mobningen mest? (sæt gerne flere krydser) I klasseværelset 68 / 57.63% På n 53 / 44.92% I skolegården 84 / 71.19% På toiletterne 16 / 13.56% I aulaen (eller andre fællesrum) 13 / 11.02% På vej til skole 10 / 8.47% På vej hjem fra skole 34 / 28.81% Andre steder 41 / 34.75% Det ved jeg 37 / 31.36% 118 Ja, mange Ja, flere Ja, en enkelt gang Nej Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? 3 / 1.37% 11 / 5.02% 21 / 9.59% 184 / 84.02% Har din skole regler mod mobning? Ja Nej Ved 128 / 58.45% 9 / 4.11% 82 / 37.44% Klasselæreren Ja, meget Ja, noget Hverken meget eller lidt Nej, kun lidt Nej, slet Synes du, at din klasselærer viser interesse for dig? 76 / 34.7% 83 / 37.9% 49 / 22.37% 9 / 4.11% 2 / 0.91% Synes du, at din klasselærer gør noget for, at alle i klassen skal have det godt? 130 / 59.36% 62 / 28.31% 14 / 6.39% 12 / 5.48% 1 / 0.46% Page 6 of 22

6 Taler din klasselærer med jer om, hvordan I har det i klassen? Taler I sammen om, hvad I kan gøre for at få en god klasse? Ja, meget tit 41 / 18.72% 50 / 22.83% Ja, tit 66 / 30.14% Sommetider 93 / 42.47% 19 / 8.68% 64 / 29.22% 79 / 36.07% 26 / 11.87% Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer i skolen? Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer, der har noget med skolen at gøre? Ja, altid 28 / 12.79% 12 / 5.48% Ja, for det 53 / 24.2% 20 / 9.13% Sommetider eller aldrig 52 / 23.74% 41 / 18.72% 27 / 12.33% 81 / 36.99% Nej, for jeg har ingen problemer 45 / 20.55% 79 / 36.07% Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din klasselærer? Ja, altid 64 / 29.22% Ja, for det 72 / 32.88% Sommetider eller aldrig 45 / 20.55% 11 / 5.02% Ved 27 / 12.33% Ja, altid Ja, for det Sommetider eller aldrig Ved Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos en anden voksen på skolen? 31 / 14.16% 52 / 23.74% 50 / 22.83% 25 / 11.42% 61 / 27.85% Page 7 of 22

7 Timerne og undervisningen Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Det er forskelligt fra fag til fag Ved Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt? 52 / 23.74% 77 / 35.16% 30 / 13.7% 41 / 18.72% 19 / 8.68% Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? 56 / 25.57% 70 / 31.96% 24 / 10.96% 25 / 11.42% 44 / 20.09% Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Aldrig Keder du dig i timerne? 19 / 8.68% 36 / 16.44% 104 / 47.49% 44 / 20.09% 16 / 7.31% Får du ros af lærerne for dit arbejde? 41 / 18.72% 75 / 34.25% 82 / 37.44% 12 / 5.48% 9 / 4.11% Savner du at arbejde mere sammen med andre om opgaver? 39 / 17.81% 45 / 20.55% 84 / 38.36% 32 / 14.61% 19 / 8.68% Savner du at arbejde mere alene om opgaver? 20 / 9.13% 18 / 8.22% 64 / 29.22% 65 / 29.68% 52 / 23.74% Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Aldrig Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag (fx dansk, matematik, 44 / 20.09% 39 / 17.81% 84 / 38.36% 37 / 16.89% 15 / 6.85% Page 8 of 22

8 engelsk osv.) Synes du, at der for det stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne? For store krav Passende krav For små krav 29 / 13.24% 177 / 80.82% 13 / 5.94% Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave? Synes du, at du lærer noget i skolen? Ja, altid 15 / 6.85% 3 / 1.37% 9 / 4.11% 72 / 32.88% Ja, for det 75 / 34.25% 17 / 7.76% 37 / 16.89% Sommetider 82 / 37.44% 38 / 17.35% 72 / 32.88% 90 / 41.1% 113 / 51.6% 41 / 18.72% 100 / 45.66% 41 / 18.72% 6 / 2.74% Aldrig 9 / 4.11% 37 / 16.89% 19 / 8.68% 0 / 0% Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt gerne flere krydser) Når det er læreren, der underviser os 170 / 77.98% Når vi har gruppearbejde med nogen fra klassen 121 / 55.5% Når vi har gruppearbejde med nogen fra de andre klasser 44 / 20.18% Når vi arbejder hver for sig 110 / 50.46% Når vi løser opgaver på en kreativ eller praktisk måde (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.) 109 / 50% Når vi har temadage eller projekter på tværs af fag 108 / 49.54% Andet 99 / 45.41% Page 9 of 22

9 218 Stress Synes du, at du har for få eller for mange lektier for? For mange Passende For få 56 / 25.69% 147 / 67.43% 15 / 6.88% 218 Føler du dig stresset på grund af dine lektier? Ja, altid Ja, tit Sommetider 15 / 6.88% 41 / 18.81% 91 / 41.74% 71 / 32.57% 218 Ja Nej Har du fritidsjob? 43 / 19.72% 175 / 80.28% 218 Hvor mange timer arbejder du om ugen? 1-3 timer pr. uge 4-6 timer pr uge 7-9 timer pr. uge 16 / 37.21% 8 / 18.6% 10 / 23.26% 10 timer eller mere pr. uge 9 / 20.93% 43 Ja, mange Ja, nogle Ikke ret mange Nej, ingen Har du pligter derhjemme (ud over lektier)? 24 / 11.01% 104 / 47.71% 73 / 33.49% 17 / 7.8% 218 Mindre end ½ time hver dag ½-1 time om dagen 1-2 timer om dagen Mere end 2 timer hver dag Hvor lang tid bruger du på dine pligter (ca.)? 46 / 35.94% 59 / 46.09% 17 / 13.28% 6 / 4.69% 128 Hvor mange om ugen (ca.) skal du af sted til fritidsaktiviteter? Ingen / 28.44% 31 / 14.22% 46 / 21.1% 36 / 16.51% 21 / 9.63% 5 eller flere 22 / 10.09% 218 Page 10 of 22

10 Synes du, at du generelt har for meget at se til? Ja, altid Ja, tit Sommetider 7 / 3.21% 46 / 21.1% 107 / 49.08% 58 / 26.61% 218 Rammer 1 Hvad synes du om... - jeres klasselokale? - pladsforholdene i klassen? - indretningen af klassen? - antallet af lokaler eller steder til gruppearbejde? - indretning af grupperum eller steder til gruppearbejde? - skolens faglokaler? - adgang til PC'ere? - muligheden for at opbevare overtøj, egne ting mm.? - toiletforholdene på skolen? - antallet af steder/områder, hvor man kan være i ro? - skolens legeplads? Helt i orden 72 / 33.03% 83 / 38.07% 75 / 34.4% Nogenlunde i orden Ikke i orden 95 / 43.58% 48 / 22.02% 99 / 45.41% 34 / 15.6% 98 / 44.95% 40 / 18.35% 63 / 28.9% 75 / 34.4% 49 / 22.48% 52 / 23.85% 87 / 39.91% 108 / 49.54% 50 / 22.94% 20 / 9.17% 36 / 16.51% 32 / 14.68% - skolegården? 65 / 29.82% - skolens boldbaner og/eller andre udendørs aktivitetsområder? 83 / 38.07% 46 / 21.1% 99 / 45.41% 17 / 7.8% 77 / 35.32% 26 / 11.93% 74 / 33.94% 72 / 33.03% 53 / 24.31% 128 / 58.72% 76 / 34.86% 69 / 31.65% 100 / 45.87% 69 / 31.65% 87 / 39.91% 59 / 27.06% 78 / 35.78% 80 / 36.7% 52 / 23.85% Ved /findes 3 / 1.38% / 0.92% / 2.29% / 14.22% 37 / 16.97% / 6.88% / 3.21% / 10.09% / 7.8% / 16.97% / 7.8% / 3.21% / 3.67% 218 Hvad er dit indtryk af... - jeres fælles indendørs Det er et godt/rart sted at være Det er hverken godt eller dårligt 56 / 90 / Det er et trist/kedeligt sted at være Ved /findes Page 11 of 22

11 opholdsarealer (fx aula og andre fællesrum)? - skolens gangarealer? - skolens kantine? - skolens idrætslokale eller hal? - jeres udearealer (fx hyggekroge, gårdhaver og grønne områder)? 56 / 25.81% 61 / 28.11% 14 / 6.45% 110 / 50.69% 69 / 31.8% 90 / 41.47% 116 / 53.46% 20 / 9.22% 85 / 39.17% 20 / 9.22% 51 / 23.5% / 14.75% 8 / 3.69% / 2.76% 177 / 81.57% / 8.76% 3 / 1.38% / 35.02% 34 / 15.67% 38 / 17.51% 217 Hvordan vurderer du... - vedligeholdelsen af skolen? - farverne på væggene? - udsmykningen på skolen (planter, billeder osv.)? Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden 72 / 33.18% 121 / 55.76% 24 / 11.06% 42 / 19.35% / 38.25% 92 / 42.4% / 28.57% 101 / 46.54% 54 / 24.88% 217 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ikke ret meget Nej, slet Ved Har eleverne på din skole indflydelse på, hvordan skolens lokaler skal indrettes og udsmykkes? 26 / 11.98% 65 / 29.95% 56 / 25.81% 22 / 10.14% 48 / 22.12% 217 Har eleverne på din skole indflydelse på, hvad skolens udearealer skal bruges til, og hvordan de skal se ud? 31 / 14.29% 57 / 26.27% 56 / 25.81% 25 / 11.52% 48 / 22.12% 217 Hvilke ord synes du, passer bedst på din skole? (sæt gerne flere krydser)? Spændende 72 / 33.18% Grim 92 / 42.4% Hyggelig 93 / 42.86% Page 12 of 22

12 Kold 61 / 28.11% Trist 87 / 40.09% Velholdt 62 / 28.57% Kedelig 126 / 58.06% Lys 87 / 40.09% Nedslidt 81 / 37.33% Mørk 40 / 18.43% Pæn 63 / 29.03% Indbydende 45 / 20.74% Upersonlig 66 / 30.41% Rar 105 / 48.39% 217 Aktivitetsmuligheder Hvor tit er du fysisk aktiv (bevæger dig, klatrer, løber osv.) i frikvarteret? Hvor tit er du fysisk aktiv i de timer, hvor der står gymnastik eller svømning på skemaet? Meget tit Tit Af og til 72 / 33.18% 25 / 11.52% 73 / 33.64% 54 / 24.88% 55 / 25.35% 93 / 42.86% 17 / 7.83% / 20.74% 217 Ja, mange Ja, en del Ikke ret mange Nej, næsten ingen Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter udendørs? 51 / 23.5% 77 / 35.48% 64 / 29.49% 25 / 11.52% 217 Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter indendørs? 33 / 15.21% 70 / 32.26% 76 / 35.02% 38 / 17.51% 217 Rammer 2 Synes du, at følgende Page 13 of 22

13 forhold i klassen er i orden eller i orden... - mulighederne for at se, hvad der sker på tavlen? - stolene, du sidder på? - mulighederne for at kunne indstille din stol? - mulighederne for at kunne indstille dit bord? - lyset til at kunne se at læse og skrive? - mulighederne for at kunne høre, hvad der bliver sagt? Helt i orden Nogenlunde i orden 129 / 59.72% 85 / 39.35% 111 / 51.39% 49 / 22.69% 131 / 60.65% 128 / 59.26% Ikke i orden 84 / 38.89% 3 / 1.39% 90 / 41.67% 68 / 31.48% 97 / 44.91% 41 / 18.98% 37 / 17.13% 70 / 32.41% 75 / 34.72% 10 / 4.63% 81 / 37.5% 7 / 3.24% Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende... Hver dag Næsten hver dag Af og til Træk i klasselokalet? 28 / 12.96% 18 / 8.33% 104 / 48.15% 66 / 30.56% For høj eller for lav temperatur i klassen eller andre steder på skolen? 33 / 15.28% 46 / 21.3% 103 / 47.69% 34 / 15.74% Larm og støj? 54 / 25% 64 / 29.63% 80 / 37.04% 18 / 8.33% For skarpt dagslys? 18 / 8.33% 30 / 13.89% 100 / 46.3% 68 / 31.48% For lidt dagslys? 17 / 7.87% 25 / 11.57% 97 / 44.91% 77 / 35.65% Rod? 25 / 11.57% 47 / 21.76% 100 / 46.3% 44 / 20.37% Dårlig lugt? 25 / 11.57% 38 / 17.59% 101 / 46.76% 52 / 24.07% Rengøring? 50 / 23.15% 52 / 24.07% 75 / 34.72% 39 / 18.06% Ventilation og udluftning? 49 / 22.69% 45 / 20.83% 72 / 33.33% 50 / 23.15% Srhed Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder Ja Nej Ved 85 / 39.35% 93 / 43.06% 38 / 17.59% Page 14 of 22

14 brand på skolen? Ja, mange Ja, nogle Ja, et par Ja, en enkelt gang Nej Er du kommet til skade på skolen i løbet af det seneste år? 25 / 11.57% 34 / 15.74% 42 / 19.44% 34 / 15.74% 81 / 37.5% Hvor skete dit/dine uheld? (sæt gerne flere krydser) Indendørs 57 / 42.22% Udendørs 94 / 69.63% I forbindelse med undervisningen 23 / 17.04% I et frikvarter 111 / 82.22% 135 Hvordan vil du beskrive din skade/dine skader? Det var alvorligt Det var lidt alvorligt Det var noget særligt 20 / 14.93% 50 / 37.31% 64 / 47.76% 134 Kost og rygning Hver dag Næsten hver dag Af og til Hvor tit spiser du morgenmad? 145 / 67.13% 29 / 13.43% 25 / 11.57% 17 / 7.87% Altid For det Af og til Efter din egen mening, hvor tit er din morgenmad sund? 57 / 26.39% 97 / 44.91% 51 / 23.61% 11 / 5.09% Hver dag Næsten hver dag Af og til Hvor tit spiser du frokost? 134 / 62.04% 48 / 22.22% 25 / 11.57% 9 / 4.17% Altid For det Af og til Page 15 of 22

15 Efter din egen mening, hvor tit er din frokost sund? 80 / 37.04% 95 / 43.98% 31 / 14.35% 10 / 4.63% Ryger du? Føler du dig generet af rygning på skolens område? Ja Nej Sommetider 11 / 5.09% 32 / 14.81% 196 / 90.74% 166 / 76.85% 9 / 4.17% 18 / 8.33% Helbred og velbefindende Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt Hvordan synes du, at dit helbred er? 104 / 48.15% 99 / 45.83% 12 / 5.56% 1 / 0.46% Hvor tit har du... Hver dag eller næsten hver dag - hovedpine? 13 / 6.02% - mavepine? 6 / 2.78% - feber? 5 / 2.31% - problemer med astma og/eller allergi? - problemer med eksem/udslæt? - ondt i nakke, ryg eller skuldre? - smerter andre steder i kroppen? - andre helbredsproblemer? 15 / 6.94% 9 / 4.17% 16 / 7.41% 13 / 6.02% 7 / 3.24% En eller flere om ugen 29 / 13.43% 23 / 10.65% 5 / 2.31% 10 / 4.63% 3 / 1.39% 22 / 10.19% 18 / 8.33% 14 / 6.48% En eller flere om måneden 41 / 18.98% 48 / 22.22% 23 / 10.65% 12 / 5.56% 11 / 5.09% 36 / 16.67% 33 / 15.28% 16 / 7.41% En eller flere i løbet af et halvt år 48 / 22.22% 49 / 22.69% 66 / 30.56% 18 / 8.33% 19 / 8.8% 57 / 26.39% 47 / 21.76% 23 / 10.65% eller aldrig 85 / 39.35% 90 / 41.67% 117 / 54.17% 161 / 74.54% 174 / 80.56% 85 / 39.35% 105 / 48.61% 156 / 72.22% Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... - har du været i rigtig godt humør? - har du følt Hele tiden 64 / 29.63% Det af tiden 111 / 51.39% En del af tiden 30 / 13.89% Lidt af tiden 10 / 4.63% Slet 1 / 0.46% 70 / 112 / 20 / 9 / 5 / Page 16 of 22

16 dig godt tilpas? 70 / 32.41% 112 / 51.85% 20 / 9.26% 9 / 4.17% 5 / 2.31% - har du været ked af det? 13 / 6.02% 10 / 4.63% 30 / 13.89% 80 / 37.04% 83 / 38.43% - har du følt dig ensom? 13 / 6.02% 4 / 1.85% 17 / 7.87% 47 / 21.76% 135 / 62.5% - har du følt dig træt og uoplagt? 12 / 5.56% 15 / 6.94% 49 / 22.69% 71 / 32.87% 69 / 31.94% - har du haft svært ved at koncentrere dig? 10 / 4.63% 27 / 12.5% 49 / 22.69% 67 / 31.02% 63 / 29.17% Intet fravær 1-3 dage 3-6 dage 6-9 dage 9 dage eller mere Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder (ca.)? 87 / 40.28% 80 / 37.04% 22 / 10.19% 9 / 4.17% 18 / 8.33% Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt gerne flere krydser) Jeg har været syg 116 / 89.92% Jeg har svært ved at følge med i timerne 10 / 7.75% Jeg har det godt i klassen 9 / 6.98% Jeg har det godt med en eller flere af lærerne 8 / 6.2% Jeg er træt af den undervisning, vi har for tiden 12 / 9.3% Jeg er træt af skolen i det hele taget 14 / 10.85% Jeg har travlt med andre ting 13 / 10.08% Jeg kan komme op om morgenen 16 / 12.4% Jeg kan nå at lave mine lektier/opgaver 11 / 8.53% Andet 43 / 33.33% 129 Har nogen på skolen (lærere eller andre personer) spurgt til dit fravær? Ja Nej 80 / 62.5% 48 / 37.5% 128 Konflikter Meget tit Engang Ikke ret tit Page 17 of 22

17 Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? Meget tit 51 / 23.29% imellem Ikke ret tit 86 / 39.27% 43 / 19.63% 39 / 17.81% Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 106 / 58.89% Det er konflikter på tværs af klasser 79 / 43.89% Det er konflikter mellem pigerne 107 / 59.44% Det er konflikter mellem drengene 83 / 46.11% Det er konflikter mellem piger og drenge 100 / 55.56% Det er konflikter mellem bestemte elevgrupper eller kliker 59 / 32.78% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 34 / 18.89% Det er konflikter mellem elever og lærere 55 / 30.56% 180 Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 117 / 65% Sladder/rygter 117 / 65% Grimt sprog 121 / 67.22% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 79 / 43.89% Forskellighed 59 / 32.78% Mangel på respekt for hinanden 102 / 56.67% Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting 34 / 18.89% Andet 74 / 41.11% 180 Meget tit Engang imellem Ikke ret tit Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen? 10 / 4.57% 52 / 23.74% 63 / 28.77% 94 / 42.92% Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne Page 18 of 22

18 flere krydser) Det er konflikter i klassen 85 / 68% Det er konflikter på tværs af klasser 57 / 45.6% Det er konflikter mellem mig og en anden elev 50 / 40% Det er konflikter mellem mig og flere andre elever 42 / 33.6% Det er konflikter i forhold til bestemte elevgrupper eller kliker 36 / 28.8% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 27 / 21.6% Det er konflikter mellem mig og lærerne 24 / 19.2% 125 Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 79 / 63.2% Sladder/rygter 76 / 60.8% Grimt sprog 89 / 71.2% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 46 / 36.8% Forskellighed 46 / 36.8% Mangel på respekt for hinanden 69 / 55.2% Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting 23 / 18.4% Andet 48 / 38.4% 125 Ja, tit Ja, engang imellem Ikke ret tit Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? 8 / 3.65% 45 / 20.55% 55 / 25.11% 111 / 50.68% Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? 62 / 28.31% 93 / 42.47% 41 / 18.72% 23 / 10.5% Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? 49 / 22.37% 102 / 46.58% 48 / 21.92% 20 / 9.13% Point og søjlediagram Page 19 of 22

19 Emne Point 0-10 (10 er bedst) Timerne og undervisningen 5.9 Stress 6.3 Stoppet mobning 4.9 Srhed 4.9 Regler uddybet 6.3 Rammer Rammer Mobning 6.8 Kost og rygning 7.5 Konflikter 5.4 Klassen og kammeraterne 8.0 Klasselæreren 6.9 Helbred og generelt velbefindende 6.7 Generel tilfredshed 7.9 Fravær uddybet 6.3 Beskriv skader 6.0 Aktivitetsmuligheder 6.0 Page 20 of 22

20 Bonusresultater point og søjlediagram Emne Point 0-10 (10 er bedst) Bonus emne: Sundhed 6.1 Bonus emne: Social trivsel 6.9 Bonus emne: Medindflydelse 6.0 Bonus emne: Læring 6.6 Bonus emne: Lærer-elevrelation 6.7 Bonus emne: Det fysisk/æstetiske miljø 5.0 Page 21 of 22

21 Side 1 af 1 Page 22 of 22

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2010 Hold: 5. klasse 2010, 6. klasse 2010 Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' på Østervangskolen 2009 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 9a M, K 9b Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin (4. - 8. årgang)' 2009 4Å, 5Å, 6Å, 7Å, 8Å M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole?

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Side 1 af 12 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 30 / 45% 33 / 50% 3 / 5% 0 / 0% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad

Læs mere

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse.

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse. Stor gruppe. 2007 Undervisningsmiljø undersøgelse. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 2 / 15% 10 / 77% 1 / 8% 0 / 0% Ja, dem alle

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin Undervisningsmiljøundersøgelse for 3. 6. klassetrin Vadehavsskolen maj 2010. 1. Simple tabeller Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007 1 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i 4.-9. klasse Oktober 2007 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% nogle enkelte 31 / 28% 63 / 57% 16 / 15% 0 / 0% meste 14 / 13% 61 / 55% 29 / 26% 6 / 5%

23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% nogle enkelte 31 / 28% 63 / 57% 16 / 15% 0 / 0% meste 14 / 13% 61 / 55% 29 / 26% 6 / 5% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet 23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14%

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 bakkeskolen 7.a, bakkeskolen 7.b, bakkeskolen 7.c, bakkeskolen 8. a, bakkeskolen 8.b, bakkeskolen 9.c, bakkeskolen 10.a M, K Ikke

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø 4.-10. klasse 2009 Hold: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7x, 7y, 7z, 8a, 8b, 8c, 9w, 9z, 10x, 10y Køn: M, K Ikke viste hold: 10z Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 4a, 5a, 6a, 7a, 8b, 9a, 9b M, K 8a Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 29 Er du glad for

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 48 / 23% 139 / 66% 18 / 9% 5 / 2% 49 / 23% 117 / 56% 40 / 19% 4 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 48 / 23% 139 / 66% 18 / 9% 5 / 2% 49 / 23% 117 / 56% 40 / 19% 4 / 2% Forlad arkivet Tilbage Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 48 / 23% 139 / 66% 18 / 9% 5 / 2% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Trivselsundersøgelse april 09 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c M, K Resultater i antal og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. December 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Fjelstervang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 23 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det

Læs mere

Side 1 af 5 Forlad arkivet Aargang: 9. klasse Tilbage Rammer 1 Hvad synes du om... - jeres klasselokale? - pladsforholdene i klassen? - indretningen af klassen? - antallet af lokaler steder til gruppearbejde?

Læs mere

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9%

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det Ikke så tit Nej, slet 58 / 30% 10 / 5% 7 / 14% 8 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Mobning. Undervisningsmiljøundersøgelse 4.-9. årgang Stige Skole November 2007. Ja, flere gange. Nej. Ja, en enkelt gang.

Mobning. Undervisningsmiljøundersøgelse 4.-9. årgang Stige Skole November 2007. Ja, flere gange. Nej. Ja, en enkelt gang. Undervisningsmiljøundersøgelse 4.-9. årgang Stige Skole November 2007 Mobning Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af nogen fra din egen klasse? Er du inden for de sidste 2 måneder blevet

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: UVM,4.-7.klasse,Nordenskov skole,2009 7. klasse, 6. klasse, 5. klasse, 4. klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Skolen ved vandet' 2008 Tbn M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste Ikke

Læs mere

Svarfordelingsrapport: mellemtrin

Svarfordelingsrapport: mellemtrin Rapporten er lavet d.07-0-204 Svarfordelingsrapport: mellemtrin 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Målsætningsdato: Startdato: 07-07-203 Slutdato: 07-0-204 Denne rapport: Mellemtrin

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5e, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b M, K 5f, 8c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, Sp 2, Sp 3, Sp 4 M, K Ikke viste hold: Sp 1, Sp 5 Resultater i antal

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008/2009 Ældste afdeling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 JM/HB M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 17. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. november 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 1. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere