Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger"

Transkript

1 Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019

2 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning beskriver de opgaver, du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Opretter og redigerer afdelinger - Oprette og vedligeholde bruger - Support til brugere eks. hvis en brugeradgang er låst - Vedligeholde selskabets stamoplysninger, herunder logo - Tilpasse brugernes valgmuligheder af attest- og journalanmodninger i de enkelte afdelinger - Indtaste og vedligeholde oplysninger til samtykke, som dannes i EDI. Det er en afgørende forudsætning for den digitale løsnings juridiske holdbarhed, at der sikres vandtætte skotter mellem forskellige afdelinger inden for samme selskab. Det skal således være sådan, at kun de medarbejdere, som er ansat i en given afdeling, har adgang til at se de helbredsoplysninger, som afdelingens medarbejdere anmoder om og får fra lægerne. Løsningen er derfor lavet sådan, at selskabets brugeradministrator er ansvarlig for at oprette de relevante afdelinger og knytte de enkelte brugere til den afdeling, som vedkommende er ansat i. Forsikring & Pension EDI Udgave af 1.april

3 Indhold 1 Log på EDI som brugeradministrator Selskabet Ændre logo Opret afdelinger Rediger afdelingens navn Slet afdeling Samtykkeerklæringer Det skal sagsbehandlerne være opmærksomme på Til- og fravalg af attest- og journalanmodninger Brugere Opret ny bruger Robotbrugere Flyt en bruger fra en afdeling til en anden afdeling Luk brugers adgang til systemet Lås en bruger op Send ny kode til en bruger Liste over selskabets administratorer/forvaltere Faktura modtagelse af faktura fra lægen Kontakt os

4 1 Log på EDI som brugeradministrator Du logger på EDI som brugeradministrator med dig brugernavn og adgangskode via linket: 2 Selskabet Som brugeradministrator har du rettigheder til at oprette brugere, afdelinger og kontakter i dit selskab. Du kan se og redigere i dit selskabs oplysninger ved at trykke på Selskab i menuen. 3

5 Herefter får du vist dit selskabs stamoplysninger. 4

6 Tryk på knappen Gem, når du har rettet oplysningerne. De oplysninger, som er registreret, er de oplysninger, som vi leverer til lægerne. Eksempelvis vil en læge, som ikke kan sende oplysningerne digitalt, sende svaret med posten til den adresse, som fremgår af selskabets stamoplysninger. Hvis oplysningerne i de låste felter skal ændres, skal du kontakte Forsikring & Pension på telefon eller på mail: 2.1 Ændre logo Dit selskabs logo er gemt i EDI og bliver anvendt til visning af dit selskabs sager i Web-Patient, når kunden logger på Logoet anvendes også, når anmodninger sendes i papirform med posten, når lægen ikke er digital. Logoet anvendes endvidere til de samtykkeerklæringer, som dine brugere danner i EDI. Hvis dit selskab ændrer logo, skal du uploade det nye logo i EDI, så det nye logo anvendes fremadrettet. 5

7 Log på EDI som brugeradministrator. Herefter får du nedenstående vist på skærmen. Klik på Selskab i menuen i venstre side. Herefter får du nedenstående vist på skærmen. Selskabets nuværende logo bliver vist øverst i højre side. 6

8 Klik på Skift logo for at starte udskiftningen af logoet. Herefter får du nedenstående vist. Herefter får du nedenstående vist. Klik på Gennemse for at hente det nye logo fra din PC. Formatet skal være i formatet png eller lignende. Når logoet er valgt, trykker du på Skift. Herefter vil du med det samme se det nye logo øverst i højre hjørne i selskabsmenuen. Der kan gå op til et døgn, indtil det nye logo bliver vist over for kunden i Web-Patient og på anmodninger, som sendes i papirform med posten. Logoet på samtykkeerklæringer, som dannes i EDI, opdateres med det samme, når du har trykket på Skift. 7

9 3 Opret afdelinger Før du kan oprette brugere til EDI FP attester, skal du oprette selskabets afdelinger i systemet. Log på EDI som brugeradministrator. Herefter får du nedenstående vist på skærmen. Klik på Afdelinger i menuen i venstre side. Klik på knappen Opret som vist nedenfor. 8

10 I feltet ud for Afdeling skriver du navnet på den afdeling, som du skal oprette. Nedenfor bliver afdelingen Antagelse oprettet. Tryk på knappen Opret, når afdelingens navn er indtastet. Den nyoprettede afdeling fremgår nu af listen over afdelinger under menuen Afdelinger. Gentag ovenstående for at oprette flere afdelinger. 9

11 3.1 Rediger afdelingens navn Du kan til enhver tid ændre navnet på en afdeling. Tryk på ikonet til venstre for den afdeling, som skal ændre navn. Overskriv det eksisterende navn med et nyt og tryk på knappen Gem som vist nedenfor. Afdelingen har nu fået nyt navn, som også fremgår af oversigten over afdelinger. 10

12 3.2 Slet afdeling Hvis du ved en fejl har oprettet en afdeling, kan du slette den. Slettefunktionen kan kun anvendes, hvis afdelingen er tom. Dvs. den må ikke indeholde meddelelser eller have tilknyttet brugere. Tryk på ikonet til venstre for den afdeling, som skal slettes. Tryk på knappen Slet for at slette den valgte afdeling. 11

13 Hvis du forsøger at slette en afdeling, som ikke er tom, vil du få nedenstående meddelelse op på skærmen. Dvs. systemet sørger for, at kun tomme afdelinger kan slettes. 4 Samtykkeerklæringer EDI FP attester håndterer kundens samtykke på tre forskellige måder. Når brugeren opretter en anmodning, kan brugeren på sagsniveau vælge at: 1. Vedhæfte et allerede underskrevet samtykke i PDF 2. Vedhæfte et ikke-underskrevet samtykke i PFD, som kunden får besked om at underskrive på 3. Danne et samtykke, som er tilpasset den valgte anmodning, i EDI, der efterfølgende skal underskrives af kunden med NemID på Nr. 1 og nr. 2 er tilgængelig for brugerne uden, at du som brugeradministrator foretager valg i systemet. For at brugerne kan få adgang til nr. 3, skal du som brugeradministrator foretage nogle valg i de enkelte afdelinger. Løsning nr. 3 sikrer, at sagsbehandleren altid kan vælge mellem de samtykkeerklæringer, som er gældende i henhold til aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen. 12

14 Log på EDI som brugeradministrator. Herefter får du nedenstående vist på skærmen. Klik på Indstillinger i menuen i venstre side. Herefter får du vist en oversigt over selskabets afdelinger, som du har oprettet. Klik på ikonet i venstre side ud for den afdeling, som du ønsker at give adgang til samtykkeløsning nr

15 Herefter får du nedenstående vist. Tryk på fanen Samtykke 14

16 Siden får du nedenstående vist. I felterne under fanen Samtykke skal du foretage følgende: Tidsperiode, der indhentes for: Angiv, hvor langt tilbage i tid selskabet med hvert samtykke kan indhente oplysninger. Dette følger af henstilling fra Forsikring & Pensions bestyrelse om principper for selskabernes indhentning og brug af helbredsoplysninger (FP-Information 82/16). Samtykket omfatter: Angiv, om selskabet i enkelte samtykkeerklæringer indhenter, anvender og videregiver de indhentede oplysninger eller om de kun indhentes og videregives. 15

17 Oplysninger indhentes fra nuværende og tidligere arbejdsgiver: Angiv, om der indhentes oplysninger fra samtykkegivers nuværende og tidligere arbejdsgiver. Oplysninger videregives til nuværende og tidligere arbejdsgiver: Angiv, om oplysninger videregives fra samtykkegivers nuværende og tidligere arbejdsgiver. Hvem kan der indhentes oplysninger fra?: Selskabet skal foretage en konkret vurdering af, hvem der indhentes oplysninger fra. Hvis selskabet i 80 procent af selskabets sager indhenter oplysninger fra en eller flere aktører, som ikke fremgår af listen, skal du tilføje den eller de øvrige aktører. Det sker ved at du angiver én aktør pr linje. Tilføjelsen skal ske med angivelse af aktørens navn og relevante kontaktoplysninger, så det er muligt for samtykkegiveren at identificere dem. Det er ikke tilstrækkeligt med en generisk beskrivelse af aktørerne. Hvem kan relevante sagsoplysninger videregives til?: Selskabet skal foretage en konkret vurdering af, om relevante sagsoplysninger videregives til andre aktører end dem, der fremgår af listen. Hvis selskabet i 80 procent af selskabets sager videregive relevante sagsoplysninger til andre aktører end dem på listen, skal du tilføje den eller de øvrige aktører. Det sker ved at du angiver én aktør pr linje. Tilføjelsen skal ske med angivelse af aktørens navn og relevante kontaktoplysninger, så det er muligt for samtykkegiveren at identificere dem. Det er ikke tilstrækkeligt med en generisk beskrivelse af aktørerne. Tryk på Gem nederst på skærmen, når indtastningerne er foretaget. Herefter kan brugerne i den valgte afdeling danne samtykkeerklæringer ved brug af løsning nr. 3. Gentag proceduren for de andre afdelinger for at gøre løsning nr. 3 tilgængelig for brugere i disse afdelinger. 16

18 4.1 Det skal sagsbehandlerne være opmærksomme på Brugerne kan vedhæfte et allerede underskrevet samtykke (nr. 1 under pkt. 4 på side 12) eller et ikke-underskrevet samtykke, som skal underskrives i Web-Patient (nr. 2 under pkt. 4 på side 12). Brugerne skal være opmærksom på, at den tidsperiode, som er angivet i attest- og journalanmodningen, skal ligge inden for den tidsperiode, som brugeradministrator har angivet i samtykkeerklæringen. For FP-attesterne gælder det derfor: Hvis tidsperioden i samtykket er angivet til 5 år, må brugeren i anmodningen højest vælge 5 år i feltet Tidsperiode. For journalanmodningerne gælder det derfor: Hvis tidsperioden i samtykket er angivet til 5 år, må brugeren højest anmode om oplysninger 5 år tilbage i tid i feltet Det er nødvendigt med oplysninger for følgende tidsrum. Det er dit ansvar som brugeradministrator at fortælle brugerne, hvor langt tilbage i tid de kan indhente oplysninger med hvert enkelt samtykke. 5 Til- og fravalg af attest- og journalanmodninger Som brugeradministrator kan du angive, hvilke FP-attester og journalanmodninger brugerne i de enkelte afdelinger kan anmode om, samt angive den journalanmodning, der bliver vist for brugerne som default i en given afdeling. Formålet er at minimere de to dropdown lister, som brugerne skal vælge FP-attest og journalanmodning fra. Dvs. du kan tilpasse brugernes valgmuligheder, så de passer præcist til de enkelte afdelinger. Hvis du ikke foretager ændringer, vi brugere i alle afdelingerne kunne vælge samtlige FP-attester og samtlige journalanmodninger. Log på EDI som brugeradministrator. Herefter får du nedenstående vist på skærmen. Klik på Indstillinger i menuen i venstre side. 17

19 18

20 Herefter får du vist en oversigt over selskabets afdelinger, som du har oprettet. Klik på ikonet i venstre side ud for den afdeling, som du ønsker at til- eller fravælge FP-attester og journalanmodninger for. 19

21 Herefter får du nedenstående vist. I vinduet under Alle vises de FP-attester og journalanmodninger, som brugeren ikke kan vælge. I vinduet under Valgte vises de FP-attester og journalanmodninger, som brugeren kan vælge. Du kan nu foretage de ønskede tilpasninger for den valgte afdeling. Du kan enten flytte én ad gangen ved klikke på dem enkeltvis, eller du kan trykke på Fjern alle eller Vælg alle for at flytte alle på én gang fra det ene vindue til det andet. I rullemenuen ud for Default journal vælger du den journalanmodning, som brugerne i afdelingen får vist som default, når de skal sende journalanmodninger. Tryk på Gem nederst på skærmen, når de ønskede valg er foretaget. 20

22 Hvis den valgte indstilling skal ændres, skal du blot starte forfra ved at vælge afdeling osv. Når brugere i afdelingen logger på næste gang, vil de kunne vælge iht. den indstilling, som du har foretaget. Gentag proceduren for de andre afdelinger for at gennemføre tilpasningerne i de andre afdelinger. Eksempel på til- og fravalg af FP-attester og journalanmodninger Her er et eksempel på en indstilling. I eksemplet har brugeradministrator valgt, at brugerne skal kunne vælge mellem FP 300, FP 350 og FP 360 samt FP608A. FP 608A vises som default journalanmodning for brugerne. 21

23 6 Brugere Som brugeradministrator har du bl.a. rettigheder til at oprette nye brugere, låse eksisterende brugere op, bestille ny adgangskode til en bruger og lukke brugere. 6.1 Opret ny bruger Log på EDI som brugeradministrator. Herefter får du nedenstående vist på skærmen. Klik på Brugere i menuen i venstre side. Klik på knappen Opret som vist nedenfor. 22

24 Udfyld herefter de markerede felter. Brugernavn: Indtast et ønsket brugernavn til brugeren. Hvis brugernavnet er optaget, får du besked, når du opretter brugeren. I så fald skal du blot vælge et nyt og fortsætte. Navn: Indtast brugerens fornavn og efternavn. Afdeling: Vælg den afdeling i listeboksen, som brugeren skal have adgang til. E-post adresse: Indtast brugerens mailadresse og vælg selskabets domæne i listeboksen Telefon: Indtast brugerens direkte telefonnummer i selskabet. Aftaler: Sæt flueben ud for FP-attester. Start dato: Systemet indsætter automatisk d.d. 23

25 Tryk til sidst på knappen Opret og send e-post. Når du har trykket på knappen Opret og send e-post, får brugeren straks tilsendt en mail fra EDI-serveren, som indeholder brugernavnet fra feltet Brugernavn minutter senere sender EDI-serveren endnu en mail til brugeren. Denne mail indeholder et aktiveringslink, som brugeren skal trykke på og samtidig vælge en adgangskode. Når brugeren har valgt en adgangskode, har brugeren adgang til systemet. Bemærk, at aktiveringslinket skal aktiveres af brugeren inden for 48 timer. Brugeren er nu oprettet. Gentag pkt. 6, hvis du skal oprette flere brugere. 24

26 6.2 Robotbrugere En bruger kan markeres som robot. Det gøres under Denne bruger er en robot. Markeringen bevirker, at flere brugere (robotbrugere) kan have samme mailadresse for alle selskabets robotter i stedet for én selvstændig mailadresse pr. bruger: 6.3 Flyt en bruger fra en afdeling til en anden afdeling Hvis en medarbejder flytter fra en afdeling til en anden, skal brugerens rettigheder også flyttes. Log på EDI som brugeradministrator. Herefter får du nedenstående vist på skærmen. Klik på Brugere i menuen i venstre side. Klik på ikonet i venstre side ud for den bruger, som skal flytte afdeling. 25

27 Herefter får du brugerens profil vist. I feltet Afdeling vælger du den anden afdeling, som brugeren fremadrettet skal arbejde i. 26

28 27

29 Klik herefter på knappen Gem, og ændringen er straks registreret. Næste gang brugeren logger på EDI, vil brugeren have adgang til den nye afdeling og ikke længere til den tidligere afdeling. 28

30 6.4 Luk brugers adgang til systemet Når det ikke længere er relevant for en bruger at have adgang til oplysningerne eksempelvis ved fratrædelse skal brugerens adgang lukkes. Log på EDI som brugeradministrator. Herefter får du nedenstående vist på skærmen. Klik på Brugere i menuen i venstre side. Klik på ikonet i venstre side ud for den bruger, som du skal lukke. 29

31 Herefter får du brugerens profil vist. Tryk på knappen Sæt inaktiv, og brugerens adgang lukker i samme øjeblik. 30

32 Du kan også registrere en lukning frem i tiden. Sæt en dato ind i feltet Slutdato og tryk på knappen Gem. Brugerens adgang vil automatisk blive lukket pr. den dato, som du har indtastet i feltet Slutdato. 6.5 Lås en bruger op En bruger bliver låst, hvis adgangskoden er indtastet forkert mere end 5 gange eller, hvis brugeren ikke har anvendt systemet i 90 dage. Hvis en bruger skal have låst sig adgang op, kontakter de dig og du skal logge på som brugeradministrator for at låse brugeren op. 31

33 Log på EDI som brugeradministrator. Herefter får du nedenstående vist på skærmen. Klik på Brugere i menuen i venstre side. Klik på ikonet i venstre side ud for den bruger, som du skal låse op. 32

34 Siden får du brugerens profil vist. Fjern fluebenet i feltet Låst og tryk på knappen Gem øverst. Brugeren er nu låst op og kan logge på systemet. 33

35 6.6 Send ny kode til en bruger Hvis en bruger har glemt sin adgangskode, kan du som brugeradministrator bestille en ny til brugeren. Log på EDI som brugeradministrator. Herefter får du nedenstående vist på skærmen. Klik på Brugere i menuen i venstre side. Klik på ikonet i venstre side ud for den bruger, som du skal sende en ny kode til.. 34

36 Siden får du brugerens profil vist. Tryk på knappen Send ny adgangskode og systemet sender straks en mail til brugerens mailadresse. Mailen indeholder et link som brugeren skal trykke på og vælge en ny kode. Bemærk, at systemet sender mailen til den mailadresse som er registreret på brugerens profil. 35

37 6.7 Liste over selskabets administratorer/forvaltere Klik på fanen Kontakter i højre side: Klik på Vis mine administratorer og få en liste over selskabets administratorer/forvaltere: 7 Faktura modtagelse af faktura fra lægen Lægen honorar for en attest eller journaloplysninger, betales af selskabet på baggrund af en faktura som lægen sender til selskabet. Hvis lægen modtager jeres anmodning i papirform med posten, vil lægen besvare pr. brev med posten og fakturaen er vedlagt i brevet. Hvis lægen modtager anmodningen digitalt, vil lægen også besvare digitalt og sende en digital faktura. Her kan I som selskab modtage fakturaen på 2 måder: 1. Den digitale faktura er vedhæftet i svaret som I modtager i indbakken i EDI systemet. Fakturaen kan også lande i jeres indbakke i EDI efter at svaret er modtaget. 2. OIO faktura bliver sendt direkte til selskabets økonomisystem og lander derfor ikke i EDI systemet. Alle selskaber, som tilslutter sig EDI løsningen for indhentning af FP attester og journaloplysninger får nr. 1 ovenfor som standardopsætning. Selskaber, som ønsker at modtage fakturaerne jf. nr. 2 ovenfor, skal kontakte EDI kontoret og oplyse deres EAN-nummer. 36

38 8 Kontakt os Har du spørgsmål til EDI FP attester, er du velkommen til at kontakte: EDI kontoret Tlf eller Konsulent Martin Petersen Tlf

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger 31. august 2017 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI-systemet

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de selskaber,

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Brugervejledning. EDI for FP-attester og journaloplysninger

Brugervejledning. EDI for FP-attester og journaloplysninger Brugervejledning EDI for FP-attester og journaloplysninger Brugervejledning til brugere af EDI FP-attester Denne brugervejledning beskriver EDI FP-attester. Se også en detaljeret beskrivelse af de enkelte

Læs mere

Brugervejledning. EDI for FP-attester og journaloplysninger

Brugervejledning. EDI for FP-attester og journaloplysninger Brugervejledning EDI for FP-attester og journaloplysninger Brugervejledning til brugere af EDI FP-attester Denne brugervejledning beskriver EDI FP-attester. Se også en detaljeret beskrivelse af de enkelte

Læs mere

Brugervejledning til EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning til EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning til EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 24. september 2018 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Denne manual skal hjælpe dig igennem lokaletilskuds ansøgningsprocessen trin for trin. I manualen vil du finde beskrivelser og billeder,

Læs mere

Guide til login på DA Barsel

Guide til login på DA Barsel Guide til login på DA Barsel 19. marts 2019 Dok ID: 134653 Adgang til DA Barsel For at kunne tilgå DA Barsels selvbetjening skal man have tilknyttet sin NemID medarbejdersignatur til Arbejdsgivernes Fælles

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Brugeradministration på SKI.dk

Brugeradministration på SKI.dk Version 2.0 Dato 7. september 2018 Staten og Kommunernes Indkøbsservice Zeppelinerhallen H. C. Hansens Gade 4, 2300 København S Telefon +45 33 42 70 00 CVR 17472437 Indhold 1 Indledning... 1 2 Brugeradministrations

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Denne manual skal hjælpe dig igennem lokaletilskuds ansøgningsprocessen trin for trin. I manualen vil du finde beskrivelser og billeder,

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Januar 2019 Denne guide beskriver kort, hvordan du kan indtaste data manuelt til Industriens salg af varer i IDEP.web. Hvis du har mange linjer, kan du

Læs mere

Vejledning om obligatorisk tilpasning og supplerende information

Vejledning om obligatorisk tilpasning og supplerende information Vejledning om obligatorisk tilpasning og supplerende information 11. april 2018 11.04.2018 Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf.: 41 91 91 91 Fax: 41 91 91 92 Fri tekst fp@forsikringogpension.dk

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang Brugervejledning Indhold Når du skal logge på Digital Post systemet første gang... 3 Manual til Admin... 4 Manual til Min side... 6 Manual til oprettelse af indkaldelse i patientindkaldelsessystemet...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Vejledning. Administrator for Betalingsservice kundeportal

Vejledning. Administrator for Betalingsservice kundeportal Vejledning Administrator for Betalingsservice kundeportal Version 1.4 24. august 2018 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 INDHOLD Indledning... 3 1. Adgang som første administrator...

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Brugervejledning Brugervejledning Opret et event. 10 Steps. Sådan slår du et event op på. eventplatformen.dk. Eventplatformen.dk

Brugervejledning Brugervejledning Opret et event. 10 Steps. Sådan slår du et event op på. eventplatformen.dk. Eventplatformen.dk Brugervejledning 10 Steps Sådan slår du et event op på eventplatformen.dk 1 Eventplatformen.dk Contents Partnerevents 2 1. Log in på eventplatformen 3 2. Udfyld din brugerprofil 3 3. Opret nyt event 4

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

TÅRNBY FORENINGSPORTAL

TÅRNBY FORENINGSPORTAL GUIDE TIL TÅRNBY FORENINGSPORTAL - for foreninger Tårnby Foreningsportal Tårnby Foreningsportal er foreningernes værktøj til booking af faciliteter, indsendelse af dokumentation samt kommunikation med

Læs mere

Sådan redigerer du oplysningerne om skolebestyrelsen på din skole

Sådan redigerer du oplysningerne om skolebestyrelsen på din skole Sådan redigerer du oplysningerne om skolebestyrelsen på din skole 1. Login Åbn din browser og indtast adressen http://medlem.skole-foraeldre.dk. Du ser nu denne login-skærm: Her logger du dig ind med din

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Collect - brugermanual til Y s Men

Collect - brugermanual til Y s Men Denne vejledning er kun til brug for de personer der har fået adgang til redigering i medlemsdatabasen Collect - brugermanual til Y s Men Indhold Velkommen... 2 Første login... 2 Sådan gemmes nye data...

Læs mere

Vejledning til læreren. MG/FG - Skoleportalen

Vejledning til læreren. MG/FG - Skoleportalen 1 Vejledning til læreren MG/FG - Skoleportalen Indholdsfortegnelse Kom godt i gang... 3 Opret en prøve der er taget på papir med netscoring... 4 Indtastning... 5 Internetudgave... 7 Internetudgave med

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Side 1 af 18 Kære frivillige sociale foreninger i Assens Kommune Opdateret den 02.10.17 Denne manual skal hjælpe dig igennem 18-ansøgningsprocessen

Læs mere

Vejledning. - til redigering af Jeres visitkort, kontaktoplysninger og kontaktpersoner

Vejledning. - til redigering af Jeres visitkort, kontaktoplysninger og kontaktpersoner Vejledning - til redigering af Jeres visitkort, kontaktoplysninger og kontaktpersoner Indhold 1.0 Foreningens visitkort... 2 1.1 Rediger oplysninger... 3 1.2 Kontaktpersoner... 9 1.2.1 Opret ny eller flere

Læs mere

Du modtager en mail, når arrangøren af dit møde/kursus/arrangement har gjort klar til afregning, typisk få dage efter kurset er gennemført.

Du modtager en mail, når arrangøren af dit møde/kursus/arrangement har gjort klar til afregning, typisk få dage efter kurset er gennemført. Vejledning til rejseafregning via Mit DSR Når du har været til et møde, et kursus eller andet DSR arrangement, som berettiger til refusion af rejseudgifter og andre udlæg i henhold til DSR s rejseregler,

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Brugervejledning Book et kommunalt lokale

Brugervejledning Book et kommunalt lokale Brugervejledning Book et kommunalt lokale Når foreningen ønsker at benytte et lokale, skal bookingforespørgslen laves på: www.foreningsportalen.esbjergkommune.dk Start med at logge på siden med brugernavn

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a-kassen på

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a-kassen på Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a-kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning Patientportal

Vejledning Patientportal Vejledning Patientportal side 1 af 6 Indhold Patientportalen... 3 Hvordan finder jeg Patientportalen?... 3 Hvad kan jeg fra Patientportalens forside?... 3 Opret bruger på Patientportalen... 4 Hvordan opretter

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 20.12.2018 Redigeret 21-12-2018 Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2016 Dokumentnummer

Læs mere

Afregning af rejser på Mit HK

Afregning af rejser på Mit HK Afregning af rejser på Mit HK HK 28-06-2018 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. INDLEDNING 3 2.1 Find afregning på Mit HK 3 3. UDFYLDNING AF AFREGNING 4 3.1 Kørsel i egen bil 5 3.2 Udgiftsposter 8 3.3 Intet

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Dalux FM Kundevejledning

Dalux FM Kundevejledning Dalux FM Kundevejledning Indhold Derfor benytter ATP Ejendomme DaluxFM:... 2 Kundevejledning til indmelding på DaluxFM HelpDesk App:... 2 Download App:... 2 Log på DaluxFM - App:... 3 Opret en indmelding:...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo

Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo Alle børn og børnebibliotekarer skal bruge det landsdækkende UNI-Login for at oprette en profil på www.biblo.dk. Langt de fleste skolebørn i DK har fra

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Registrer

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forud oprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde. Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/pco-login Brugernavn: Password: Juli, 2019 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Registrering på forum Ved første besøg på Abildgaardkredsens forum møder

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Adgang 1. Åben aim-askovfonden.dk 2. Skærmbilledet ser ud som følger: 3. Login: Din e-mail adresse 4. Adgangskode har du modtaget pr. mail. Ellers klik på Glemt din

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Herning Bibliotekernes Helpdesk

Herning Bibliotekernes Helpdesk Vejledning Herning Bibliotekernes Helpdesk Maj 2017 Side 1 af 21 Indhold Oprette dig som bruger... 3 Logge ind... 7 Oprette en sag... 9 Se liste over sager... 15 Tilføj information til en sag... 16 Yderligere

Læs mere

Instant Spam Control

Instant Spam Control Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Denne vejledning fortæller hvordan du får adgang til Min bolig første gang du logger på. hvordan du logger på første gang og får registreret dig som

Denne vejledning fortæller hvordan du får adgang til Min bolig første gang du logger på. hvordan du logger på første gang og får registreret dig som Kære beboer Denne vejledning fortæller hvordan du får adgang til Min bolig første gang du logger på. Den fortæller: hvordan du logger på første gang og får registreret dig som bruger af systemet hvordan

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål og svar...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning til DGI s foreningsservice

Vejledning til DGI s foreningsservice Vejledning til DGI s foreningsservice Som foreningsleder i DGI kan du bruge foreningsservice til bl.a. at opdatere oplysninger om jeres forening, tilmelde til uddannelser, oprette træningstilbud og hente

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere