Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Tlf. nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Tlf. nr."

Transkript

1 J. nr P27 Sag: 2007/ Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Gladsaxe Kontaktperson: Rasmus Bækgaard (voksenområdet), Ninna Thomsen (børneområdet) Tlf. nr (Ninna), (Rasmus) Mail: Bemærkninger vedrørende den kommunale redegørelse for kommunen: 1. Resumé: Redegørelsen tager på efterspørgselssiden på voksenområdet udgangspunkt i rammeaftalen for På de fleste områder er der således forudsat et uændret forbrug i 2008 sammenlignet med rammeaftalen for 2007, selvom forbruget kan variere lidt fra år til år. Det samlede forbrug i 2006 svarer dog stort set til det indmeldte forbrug til rammeaftalen for 2007, der var baseret på tal fra På misbrugsområdet afviger det konkrete forbrug i 2006 dog relativt meget fra det indmeldte til rammeaftalen for Derfor er der fra 2008 forudsat en efterspørgsel svarende til forbrugstallene for Samlet set er der dog ikke på voksenområdet sket væsentlige ændringer siden sidste års redegørelse. Som følge af ændringer i skemaets kategorier sammenlignet med sidste år, er det på de fleste skemaer på børneområdet ikke muligt at angive det indmeldte til rammeaftalen for På børneområdet tager redegørelsen for 2008 derfor udgangspunkt i det konkrete forbrug for Det vurderes ikke at det indmeldte for 2008 afviger væsentligt fra Inden for specialundervisning til børn vurderes der at være en stigning, hvilket har givet anledning til en lidt større forventet efterspørgsel i 2008 og årene herefter, end det var tilfældet i redegørelsen op til rammeaftalen for Idet Gladsaxe Kommune fremover ønsker i højere grad at udnytte kapaciteten i egne institutioner, samt muligheden for at yde 85 støtte i eget hjem, kan efterspørgslen i forhold til omfattet af rammeaftalen ( 107 og 108) variere over årene. Dyre enkeltsager der i dag ydes i.h.t. 85 (og ikke er omfattet af rammeaftalen), vil ved mulighed for plads på et i.h.t. 107 eller 108, betyde en opskrivning af behovet for pladser omfattet af rammeaftalen. Omvendt vil en fraflytning fra et omfattet af rammeaftalen, til eksempelvis egen lejlighed med støtte i.h.t. 85, betyde en nedskrivning af pladsbehovet. Det skal bemærkes, at på voksenområdet er de forebyggende foranstaltninger primært om talt i forbindelse med døgn. Dette skyldes, at dag som gives i supplement til døgn eller i sig selv gives som forebyggende for at undgå døgn. De områder/ der ikke er udfyldt betyder, at Gladsaxe Kommune pt. ikke efterspørger disse. For de lands- og landsdelsdækkende, er der indmeldt en efterspørgsel i det omfang Gladsaxe Kommune har kendskab hertil. Det vurderes, at der er visse mangler i de oplysninger, kommunen er i besiddelse af på nuværende tidspunkt. Der kan derfor forekomme en efterspørgsel efter disse specialiserede, der ikke er medtaget i denne redegørelse. Finansieringsordninger Vedrørende finansieringsordninger, mener Gladsaxe Kommune, at der skal arbejdes hen imod at så mange af dene som muligt bliver finansieret på baggrund af de enkelte kommuners konkrete forbrug. På den måde bliver de objektive finansieringsordninger og abonnementsordninger, der findes i 2007 et midlertidigt overgangsfænomen. Disse finansieringsordninger bør kun være gældende på områder, hvor der er helt særlige forhold, der berettiger en abonnementsordning eller finansiering efter objektive kriterier.

2 J. nr P27 Sag: 2007/ stk 2 Målgruppe: hovedvægt på autisme 20 stk2 underv Side 2. Undervisning på døgn til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udfyldende kommune : Gladsaxe meaftale 1. Samlet behov for pladser 4, A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's , Heraf antal over 15 år, som vil have behov for special af bolig efter det fyldte 18. år Undervisningen skal tilrettelægges ud fra det enkelte barns forudsætninger, og sikre at barnet opnår de bedst mulige kompetencer fagligt og funktionsmæssigt. Tilbudet skal sikre, at der løbende samarbejdes med forældrene og for de ældste børn, skal man samtidig arbejde på relevant udslusning til fortsat uddannelse eller beskæftigelse. Kommunen har en række undervisnings til målgruppen og de der visiteres til døgninstitutioner med undervisning er børn der har brug for et helheds. Aktuelt stigende behov. Felt 2. er tomt i 2007, da disse pladser IKKE blev opgjort selvstændigt til rammeaftalen I rammeaftalen for sidste år medtog man både specialundervisning på døgnene og specialundervisning på ene for hjemmeboende børn.

3 J. nr P27 Sag: 2007/ stk2 underv Side 3. Målgruppe: hovedvægt på nedsat fysisk funktionsevne meaftale 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's Heraf antal over 15 år, som vil have behov for special af bolig efter det fyldte 18. år Målgruppe: hovedvægt på psykisk udviklingshæmning meaftale 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's Heraf antal over 15 år, som vil have behov for special af bolig efter det fyldte 18. år

4 J. nr P27 Sag: 2007/ stk2 underv Side 4. Målgruppe: hovedvægt på sindslidelse meaftale 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's Heraf antal over 15 år, som vil have behov for special af bolig efter det fyldte 18. år

5 32 Side Særlige dag til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Målgruppe: hovedvægt på autisme Udfyldende kommune : Gladsaxe 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's Tilbudene skal tilbyde børnene optimale udviklingsmuligheder med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger. Tilbudene skal bidrage til, at det enkelte barns behov for støtte og behandling afklares med henblik på, at barnet kan får de rette behandlings- og skole. Tilbudene skal samarbejde med forældrene både generelt og om det enkelte barn. Støttekorps til børnehaverne og flere kommunale gruppeordninger uden for rammen. Ingen væsentlige ændringer. Felterne i kolonne to står tomme. Det skyldes, at der i rammeaftalen for 2007 ikke var en opdeling på diagnoser. Målgruppe: hovedvægt på nedsat fysisk funktionsevne 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's

6 32 Side 6. Tilbudene skal tilbyde børnene optimale udviklingsmuligheder med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger. Tilbudene skal bidrage til, at det enkelte barns behov for støtte og behandling afklares med henblik på, at barnet kan får de rette behandlings- og skole. Tilbudene skal samarbejde med forældrene både generelt og om det enkelte barn. Man har ikke prioriteret daginstitutions i kommunen til børn med svære multiple handicap. Ingen væsentlige ændringer. Felterne i kolonne to står tomme. Det skyldes, at der i rammeaftalen for 2007 ikke var en opdeling på diagnoser. Målgruppe: hovedvægt på psykisk udviklingshæmning 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's Tilbudene skal tilbyde børnene optimale udviklingsmuligheder med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger. Tilbudene skal bidrage til, at det enkelte barns behov for støtte og behandling afklares med henblik på, at barnet kan får de rette behandlings- og skole. Tilbudene skal samarbejde med forældrene både generelt og om det enkelte barn. Der findes mulighed for støttekorps og kommunale gruppeordninger. Ingen væsentlige ændringer. Felterne i kolonne to står tomme. Det skyldes, at der i rammeaftalen for 2007 ikke var en opdeling på diagnoser.

7 32 Side 7.

8 36 Side Klub til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udfyldende kommune : Gladsaxe 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's Tilbudet skal sikre, at det enkelte barn ud fra sine forudsætninger tilbydes aktiviteter, som opleves som meningsfulde for den enkelte og samtidig kan bidrage til barnets udvikling. Tilbudet skal samarbejde med forældrene og hvis et er målrettet i umiddelbar tilknytning til en skole, skal det i samarbejde med skolen sikres, at skole og fritid er sammenhængende og supplerer hinanden relevant. Intet Nej, men: Vi har i dette års opgørelsen medtaget alle de fritids kommunen anvender til handicappede børn over skolealderen. Som det fremgår er der primært tale om kommunale (skal ), og der hvor man anvender klubpladser inden for rammeaftalen er der hvor pladsen er etableret i umiddelbar tilknytning til en specialskole. Felt to i kolonne to står tomt. Det skyldes, at Gladsaxe ikke opgjorde denne del i rammeaftalen for 2007.

9 67 stk2 Side stk 2 Døgn til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Målgruppe: hovedvægt på autisme 1. Samlet behov for pladser 4, A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's Udfyldende kommune : Gladsaxe Behov for pladser i Region Hovedstaden inden 5. Heraf antal over 15 år, som vil have behov for special af bolig efter det fyldte 18. år 4,9 ####### Tilbudene skal sikre, at børnene har en socialt velfungerende dagligdag, så tæt på et normalt barne-/ungdomsliv som muligt, hvilket bl.a. omfatter, at børnene skal anvende samfundets almindelige i videst muligt omfang. Tilbudene skal samtidig arbejde med relevante behandlingsmæssige metoder både i forhold til den samlede målgruppe og i forhold til det enkelte barn. Tilbudene skal arbejde hen mod, at børnene bliver i stand til at leve et selvstændigt voksenliv, med mindst mulig støtte, og med mulighed for uddannelse/beskæftigelse, der matcher både den enkeltes resurser og ønsker. Forældrene skal i videst muligt omfang inddrages i arbejdet med det enkelte barn. Forebyggelse af døgnanbringelse. Mulighed for specialundervisning samt forebyggende foranstaltninger i hht. 52 i SEL. Aktuelt stigende behov. Besvarelsen af rammeaftalen for 2007 indeholdt ingen udspecificeret opgørelse af antallet af pladser fordelt på denne målgruppe. Kolonne to står derfor tom. Målgruppe: hovedvægt på nedsat fysisk funktionsevne

10 67 stk2 Side Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's Heraf antal over 15 år, som vil have behov for special af bolig efter det fyldte 18. år Tilbudene skal sikre, at børnene har en socialt velfungerende dagligdag, så tæt på et normalt barne-/ungdomsliv som muligt, hvilket bl.a. omfatter, at børnene skal anvende samfundets almindelige i videst muligt omfang. Tilbudene skal samtidig arbejde med relevante behandlingsmæssige metoder både i forhold til den samlede målgruppe og i forhold til det enkelte barn. Tilbudene skal arbejde hen mod, at børnene bliver i stand til at leve et selvstændigt voksenliv, med mindst mulig støtte, og med mulighed for uddannelse/beskæftigelse, der matcher både den enkeltes resurser og ønsker. Forældrene skal i videst muligt omfang inddrages i arbejdet med det enkelte barn. Aflastning og forebyggende efter 52 i SEL. Aktuelt stigende behov. Besvarelsen af rammeaftalen for 2007 indeholdt ingen udspecificeret opgørelse af antallet af pladser fordelt på denne målgruppe. Kolonne to står derfor tom. Målgruppe: hovedvægt på psykisk udviklingshæmning 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's

11 67 stk2 Side Heraf antal over 15 år, som vil have behov for special af bolig efter det fyldte 18. år Besvarelsen af rammeaftalen for 2007 indeholdt ingen udspecificeret opgørelse af antallet af pladser fordelt på denne målgruppe. Kolonne to står derfor tom. Målgruppe: hovedvægt på sindslidelse 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's Heraf antal over 15 år, som vil have behov for special af bolig efter det fyldte 18. år Besvarelsen af rammeaftalen for 2007 indeholdt ingen udspecificeret opgørelse af antallet af pladser fordelt på denne målgruppe. Kolonne to står derfor tom.

12 67 stk 2 Afl Side stk 2 Aflastnings til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Målgruppe: hovedvægt på autisme meaftale 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's Udfyldende kommune : Gladsaxe Heraf antal over 15 år, som vil have behov for special af bolig efter det fyldte 18. år Besvarelsen af rammeaftalen for 2007 indeholdt ingen udspecificeret opgørelse af antallet af pladser fordelt på denne målgruppe. Kolonne to står derfor tom. Målgruppe: hovedvægt på nedsat fysisk funktionsevne 1. Samlet behov for pladser 0, A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's Behov for pladser i Region Hovedstaden inden 0, Heraf antal over 15 år, som vil have behov for special af bolig efter det fyldte 18. år

13 67 stk 2 Afl Side 13. Tilbudene skal i videst muligt omfang sikre, at børnene får et, som socialt og udviklingsmæssigt supplerer de barnet i øvrigt får. Tilbudene skal i samarbejde med forældrene sikre, at barnet i aflastningen så vidt muligt kan have de samme daglige rutiner o.lign., som i hjemmet, og i det hele taget sikre, at aflastningen bliver en meningsfuld del af barnets liv. Forebyggende foranstaltninger i hht. 52 i SEL. Aktuelt svagt stigende behov. Besvarelsen af rammeaftalen for 2007 indeholdt ingen udspecificeret opgørelse af antallet af pladser fordelt på denne målgruppe. Kolonne to står derfor tom. Målgruppe: hovedvægt på psykisk udviklingshæmning meaftale 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's Heraf antal over 15 år, som vil have behov for special af bolig efter det fyldte 18. år Besvarelsen af rammeaftalen for 2007 indeholdt ingen udspecificeret opgørelse af antallet af pladser fordelt på denne målgruppe. Kolonne to står derfor tom. Målgruppe: hovedvægt på sindslidelse

14 67 stk 2 Afl Side Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's Heraf antal over 15 år, som vil have behov for special af bolig efter det fyldte 18. år Besvarelsen af rammeaftalen for 2007 indeholdt ingen udspecificeret opgørelse af antallet af pladser fordelt på denne målgruppe. Kolonne to står derfor tom.

15 67 stk 3 Sikrede døgninstitutioner 67 stk 3 Side 15. meaftale 1. Samlet behov for pladser???????????? 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's???????????? 3.C Behov, som placeres i Region Midt's?????? 3.D behov, som placeres i Region Nord's?????? Udfyldende kommune : Gladsaxe ####### ##### #VÆRDI! ##### ##### ##### * Der er tale om objektivt finansierede pladser og Gladasxe har ikke tidligere registreret forbruget. Kommunen har heller ikke i 2006 modtaget statistik over forbruget fra amtet.

16 Side 16. Beskyttet beskæftigelse Målgruppe: hovedvægt på autisme Udfyldende kommune : Gladsaxe 1. Samlet behov for pladser 66,5 61,8 64,3 64,3 64,3 64,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's 58 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 Tilbudene skal optræne og udnytte den enkeltes ressourcer på bedste måde med henblik på placering i beskæftigelse så tæt på det normale arbejdsmarked som muligt eller fastholde borgeren i beskæftigelses/ aktivitets og samværs. Fastholde og udvikle sociale kompetencer. Felt 2. er tomt , da disse pladser IKKE blev opgjort til rammeaftalen I rammeaftalen for 2007 var autister ikke selvstændigt opgjort. Det skal de i aftalen for 2008 hvilket betyder, at der er anvendt en fordelingsnøgle i 2007 baseret på det faktiske forbrug i Målgruppe: hovedvægt på nedsat fysisk funktionsevne / senhjernesk. 1. Samlet behov for pladser 17,8 7,6 17,6 17,6 17,6 17, A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's 7,8 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

17 103 Side 17. Tilbudene skal optræne og udnytte den enkeltes ressourcer på bedste måde med henblik på placering i beskæftigelse så tæt på det normale arbejdsmarked som muligt eller fastholde borgeren i beskæftigelses/ aktivitets og samværs. Fastholde Forebyggende og udvikle foranstaltninger sociale kompetencer. i kommunen: Etablering af fleks- eller skånejob Væsentlige ændringer siden rammeaftalen for for 2007: 2007: Felt 2. er tomt , da disse pladser IKKE blev opgjort til rammeaftalen Målgruppe: hovedvægt på psykisk udviklingshæmning meaftale 1. Samlet behov for pladser 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's Etablering af skånejob 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 Tilbudene skal optræne og udnytte den enkeltes ressourcer på bedste måde med henblik på placering i beskæftigelse så tæt på det normale arbejdsmarked som muligt eller fastholde borgeren i beskæftigelses/ aktivitets og samværs. Fastholde og udvikle sociale kompetencer.

18 Målgruppe: hovedvægt på sindslidelse 103 Side Samlet behov for pladser 4,2 2 4,2 4,2 4,2 4,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's Tilbudene skal optræne og udnytte den enkeltes ressourcer på bedste måde med henblik på placering i beskæftigelse så tæt på det normale arbejdsmarked som muligt eller fastholde borgeren i beskæftigelses/ aktivitets og samværs. Fastholde og udvikle sociale kompetencer. Felt Væsentlige 2. er tomt ændringer , siden da disse rammeaftalen pladser IKKE for blev 2007: opgjort til rammeaftalen 2007.

19 Side 19. Aktivitets- og samværs Målgruppe: hovedvægt på autisme 1. Samlet behov for pladser 99,7 85,8 100,7 100,7 100,7 100,7 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's 73,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 Målgruppe: hovedvægt på nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Udfyldende kommune : Gladsaxe Tilbudene skal optræne og udnytte den enkeltes ressourcer på bedste måde med henblik på placering i beskæftigelse så tæt på det normale arbejdsmarked som muligt eller fastholde borgeren i beskæftigelses/ aktivitets og samværs. Fastholde og udvikle sociale kompetencer. Felt Væsentlige 2. er tomt ændringer , siden da disse rammeaftalen pladser IKKE for blev 2007: opgjort til rammeaftalen I rammeaftalen for 2007 var autister ikke selvstændigt opgjort. Det skal de i aftalen for 2008 hvilket betyder, at der er anvendt en fordelingsnøgle i 2007 baseret på det faktiske forbrug i Samlet behov for pladser 56,3 6, ,5 49,5 49,5 49,5 49,5 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's 5,8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

20 104 Side 20. Tilbudene skal optræne og udnytte den enkeltes ressourcer på bedste måde med henblik på placering i beskæftigelse så tæt på det normale arbejdsmarked som muligt eller fastholde borgeren i beskæftigelses/ aktivitets og samværs. Fastholde og udvikle sociale kompetencer. Felt Væsentlige 2. er tomt ændringer , siden da disse rammeaftalen pladser IKKE for blev 2007: opgjort til rammeaftalen I opgørelsen af behov er medtaget 43 helårspladser i kommunens egne gamle institutioner uden for rammeaftalen, som ikke var med i Målgruppe: hovedvægt på psykisk udviklingshæmning 1. Samlet behov for pladser 11, A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's 7, Tilbudene skal optræne og udnytte den enkeltes ressourcer på bedste måde med henblik på placering i beskæftigelse så tæt på det normale arbejdsmarked som muligt eller fastholde borgeren i beskæftigelses/ aktivitets og samværs. Fastholde og udvikle sociale kompetencer. Felt Væsentlige 2. er tomt ændringer , siden da disse rammeaftalen pladser IKKE for 2007: blev opgjort til rammeaftalen 2007.

21 Målgruppe: hovedvægt på sindslidelse 104 Side Samlet behov for pladser 82,3 2 82,3 82,3 82,3 82,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's Tilbudene skal optræne og udnytte den enkeltes ressourcer på bedste måde med henblik på placering i beskæftigelse så tæt på det normale arbejdsmarked som muligt eller fastholde borgeren i beskæftigelses/ aktivitets og samværs. Fastholde og udvikle sociale kompetencer. Felt Væsentlige 2. er tomt ændringer , siden da disse rammeaftalen pladser IKKE for blev 2007: opgjort til rammeaftalen I opgørelsen af behov er medtaget 66 helårspladser i kommunens egne gamle institutioner uden for rammeaftalen, som ikke var med i 2007.

22 107 Side Midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Målgruppe: hovedvægt på autisme Udfyldende kommune : Gladsaxe 1. Samlet behov for pladser 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's Tilbudene skal være udviklingsorienterede, tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og have sigte på mindre indgribende, og hvor det er muligt at borgeren komme tilbage i egen bolig. Tilbud Forebyggende skal være foranstaltninger fleksible og tage i kommunen: udgangspunkt i borgerens behov. Der skal være borgerinddragelse, og borgeren skal aktivt deltage i beslutningen med fokus på, at borgeren tager ansvar for eget liv. - Støtte i eget hjem i henhold til serviceloven 85 (køb) 107 (tidligere 91) var ikke med i rammeaftalen 2007, hvorfor rubrikkerne vedr er tomme. I rammeaftalen for 2007 var autister ikke selvstændigt opgjort. Det skal de i aftalen for 2008 hvilket betyder, at der er anvendt en fordelingsnøgle i 2007 baseret på det faktiske forbrug i Målgruppe: hovedvægt på nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 1. Samlet behov for pladser 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's

23 3.D behov, som placeres i Region Nord's 107 Side Beskrivelse af af indhold: Tilbudene skal være udviklingsorienterede, tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og have sigte på mindre indgribende, og hvor det er muligt at borgeren komme tilbage i egen bolig. Forebyggende Tilbud skal være foranstaltninger fleksible og tage i kommunen: udgangspunkt i borgerens behov. Der skal være borgerinddragelse, og borgeren skal aktivt deltage i beslutningen med fokus på, at borgeren tager ansvar for eget liv. For så vidt angår aflastnings skal disse have fokus på omsorg og pleje. Væsentlige - Støtte ændringer i eget hjem siden i henhold rammeaftalen til serviceloven for 2007: 85 - Genoptræning - Hjemmehjælp - Ledsagordning i henhold til serviceloven 97 - Christianehøj i henhold til serviceloven (tidligere 91) var ikke med i rammeaftalen 2007, hvorfor rubrikkerne vedr er tomme. Målgruppe: hovedvægt på psykisk udviklingshæmning 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's

24 107 Side 24. Tilbudene skal være udviklingsorienterede, tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og have sigte på mindre indgribende, og hvor det er muligt at borgeren komme tilbage i egen bolig. Tilbud Forebyggende skal være foranstaltninger fleksible og tage i kommunen: udgangspunkt i borgerens behov. Der skal være borgerinddragelse, og borgeren skal aktivt deltage i beslutningen med fokus på, at borgeren tager ansvar for eget liv. - Støtte i eget hjem i henhold til serviceloven 85 Væsentlige - Ledsageordning ændringer siden i henhold rammeaftalen til serviceloven for 2007: 97 - Fritids til voksne (aftenklub) - Café - Hjemmehjælp Felt 2. er tomt , da disse pladser IKKE blev opgjort til rammeaftalen (tidligere 91) var ikke med i rammeaftalen 2007, hvorfor rubrikkerne vedr er tomme.

25 Målgruppe: hovedvægt på sindslidelse 107 Side Samlet behov for pladser 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's Tilbudene skal være udviklingsorienterede, tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og have sigte på mindre indgribende, og hvor det er muligt at borgeren komme tilbage i egen bolig. Tilbud Forebyggende skal være foranstaltninger fleksible og tage i kommunen: udgangspunkt i borgerens behov. Der skal være borgerinddragelse, og borgeren skal aktivt deltage i beslutningen med fokus på, at borgeren tager ansvar for eget liv. - Støtte i eget hjem i henhold til serviceloven 85 - Aktivitets- og samværs i henhold til serviceloven (tidligere 91) var ikke med i rammeaftalen 2007, hvorfor rubrikkerne vedr er tomme.

26 107 Afl Side Midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne; AFLASTNING Målgruppe: hovedvægt på autisme meaftale 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's Udfyldende kommune : Gladsaxe Tilbudene skal være udviklingsorienterede, tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og have sigte på mindre indgribende, og hvor det er muligt at borgeren komme tilbage i egen bolig. Tilbud Forebyggende skal være foranstaltninger fleksible og tage i kommunen: udgangspunkt i borgerens behov. Der skal være borgerinddragelse, og borgeren skal aktivt deltage i beslutningen med fokus på, at borgeren tager ansvar for eget liv. For så vidt angår aflastnings skal disse have fokus på omsorg og pleje. Målgruppe: hovedvægt på nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. meaftale 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's

27 107 Afl Side 27. Tilbudene skal være udviklingsorienterede, tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og have sigte på mindre indgribende, og hvor det er muligt at borgeren komme tilbage i egen bolig. Tilbud Forebyggende skal være foranstaltninger fleksible og tage i kommunen: udgangspunkt i borgerens behov. Der skal være borgerinddragelse, og borgeren skal aktivt deltage i beslutningen med fokus på, at borgeren tager ansvar for eget liv. For så vidt angår aflastnings skal disse have fokus på omsorg og pleje. Målgruppe: hovedvægt på psykisk udviklingshæmning meaftale 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's Tilbudene skal være udviklingsorienterede, tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og have sigte på mindre indgribende, og hvor det er muligt at borgeren komme tilbage i egen bolig. Tilbud Forebyggende skal være foranstaltninger fleksible og tage i kommunen: udgangspunkt i borgerens behov. Der skal være borgerinddragelse, og borgeren skal aktivt deltage i beslutningen med fokus på, at borgeren tager ansvar for eget liv. For så vidt angår aflastnings skal disse have fokus på omsorg og pleje. Ingen

28 Målgruppe: hovedvægt på sindslidelse 107 Afl Side 28. meaftale 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's Tilbudene skal være udviklingsorienterede, tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og have sigte på mindre indgribende, og hvor det er muligt at borgeren komme tilbage i egen bolig. Tilbud Forebyggende skal være foranstaltninger fleksible og tage i kommunen: udgangspunkt i borgerens behov. Der skal være borgerinddragelse, og borgeren skal aktivt deltage i beslutningen med fokus på, at borgeren tager ansvar for eget liv. For så vidt angår aflastnings skal disse have fokus på omsorg og pleje. Forebyggende Væsentlige ændringer foranstaltninger siden rammeaftalen i kommunen: for 2007:

29 108 Side Længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Målgruppe: hovedvægt på autisme meaftale 1. Samlet behov for pladser 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's Udfyldende kommune : Gladsaxe 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Borgernes ressourcer skal inddrages i løsningsforslag så meget som muligt, og der skal fastholdes et eget ansvar, hvor det er muligt. Der skal arbejdes målrettet mod med mindre indgribende foranstaltninger. Det forudsættes, at der er brugerbestyrelser og samarbejde med bruger/pårørende og privat netværk Der skal være tale om fleksible løsningsmuligheder der afpasses den enkeltes behov og skal være helhedsorienteret og sikre målrettet indsats. - Støtte i eget hjem i henhold til serviceloven 85 (køb) I rammeaftalen for 2007 var autister ikke selvstændigt opgjort. Det skal de i aftalen for 2008, hvilket betyder, at der er anvendt en fordelingsnøgle i 2007 baseret på det faktiske forbrug i Målgruppe: hovedvægt på nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. meaftale 1. Samlet behov for pladser 6, A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's

30 - Støtte i eget hjem i henhold til serviceloven 85 Væsentlige - Genoptræning ændringer siden rammeaftalen for 2007: - Hjemmehjælp - Ledsagordning i henhold til serviceloven 97 - Christianehøj i henhold til serviceloven Side 30. 3, Borgernes ressourcer skal inddrages i løsningsforslag så meget som muligt, og der skal fastholdes et eget ansvar, hvor det er muligt. Der skal arbejdes målrettet mod med mindre indgribende foranstaltninger. Det Forebyggende forudsættes, foranstaltninger at der brugerbestyrelser i kommunen: og samarbejde med bruger/pårørende og privat netværk Der skal være tale om fleksible løsningsmuligheder der afpasses den enkeltes behov og skal være helhedsorienteret og sikre målrettet indsats. Målgruppe: hovedvægt på psykisk udviklingshæmning 1. Samlet behov for pladser 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's D behov, som placeres i Region Nord's 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6

31 108 Side 31. Borgernes ressourcer skal inddrages i løsningsforslag så meget som muligt, og der skal fastholdes et eget ansvar, hvor det er muligt. Der skal arbejdes målrettet mod med mindre indgribende foranstaltninger. Det forudsættes, at der er brugerbestyrelser og samarbejde med bruger/pårørende og privat netværk Der skal være tale om fleksible løsningsmuligheder der afpasses den enkeltes behov og skal være helhedsorienteret og sikre målrettet indsats. - Støtte i eget hjem i henhold til serviceloven 85 - Ledsageordning i henhold til serviceloven 97 - Fritids til voksne (aftenklub) - Café - Hjemmehjælp Ingen

32 Målgruppe: hovedvægt på sindslidelse 108 Side 32. meaftale 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's Borgernes ressourcer skal inddrages i løsningsforslag så meget som muligt, og der skal fastholdes et eget ansvar, hvor det er muligt. Der skal arbejdes målrettet mod med mindre indgribende foranstaltninger. Det forudsættes, at der er brugerbestyrelser og samarbejde med bruger/pårørende og privat netværk Der skal være tale om fleksible løsningsmuligheder der afpasses den enkeltes behov og skal være helhedsorienteret og sikre målrettet indsats. - Støtte i eget hjem i henhold til serviceloven 85 - Aktivitets- og samværs i henhold til serviceloven 104 Ingen

33 108 Side 33.

34 108 Side 34. at

35 109 Midlertidigt ophold til voldsramte kvinder 109 Side 35. meaftale 1. Samlet behov for pladser 2,5 4 2,5 2,5 2,5 2,5 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's Udfyldende kommune : Gladsaxe 2,5 4 2,5 2,5 2,5 2,5 Tilbuddene skal give støtte til personlig udvikling og en målrettet indsats for tilbagevenden til eget hjem. Gladsaxe Kommune har i 2006 haft 9 personer i midlertidigt ophold til voldsramte kvinder. Dette er anslået til et omfang af ca. 2½ helårsplads. Behovet vurderes at ligge i samme niveau i de kommende år. Det skal dog bemærkes, at det er et område, hvor der kan forventes udsving fra år til år.

36 Side 36. Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer Hjemløse meaftale 1. Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's Udfyldende kommune : Gladsaxe Tilbudene skal give omsorg og motivation til misbrugsbehandling samt støtte til tilbagevenden til egen bolig og placering på arbejdsmarkedet. Gladsaxe har få da på dette område. Behovet forventes at udgøre ca. 3 helårspladser.

37 101 Tilbud om behandling af stofmisbrugere Døgn 101 Side Samlet behov for pladser 2,9 3,3 2,9 2,9 2,9 2,9 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's 0,8 1,5 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's 2,9 1 2,9 2,9 2,9 2,9 Dag meaftale Helårspladser Samlet behov for pladser 1 0, A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's Ambulant 1 0, meaftale Forløb Samlet behov for pladser 94,2 89,7 94,2 94,2 94,2 94,2 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's Udfyldende kommune : Gladsaxe 94,2 89,7 94,2 94,2 94,2 94,2

38 101 Side 38. Beskrivelse af af indhold: Tilbudet skal indeholde psykosocial behandlingsindsats af stofmisbrugere. Den psykosociale indsats skal bestå af flere elementer: - Stoffri døgnbehandling som offentligt eller privat behandlings - Dagbehandling som offentligt eller privat behandlings Forebyggende - Forbehandling foranstaltninger før et primært i kommunen: behandlings - Efterbehandling efter endt primært behandlings - Specialiseret dagbehandlings til unge mellem 18 og 25 år - Social indsats i forbindelse med substitutionsbehandling efter Lov om sygehusvæsnet Dagambulant behandling af dobbelt diagnosticerede stofmisbrugere Forebyggende Væsentlige ændringer foranstaltninger siden rammeaftalen i kommunen: for 2007: Gladsaxe Kommune tilbyder flere former for forebyggelse på misbrugsområdet: - Der tilbydes åben anonym rådgivning på stofområdet for alle borgere, der ønsker det - I SSP sammenhæng tilbydes skoler og forældre oplæg om alkohol og illegale stoffer - SSP- og misbrugskonsulenter uddanner frontpersonalet på klubområdet, så de er bedre rustet i mødet med de unge, der eksperimenterer med stoffer - Gladsaxe Kommune tilbyder en årlig informations- og debataften om stoffer henvendt til forældre med teenage børn. - Gladsaxe Kommune har en misbrugspolitik med særlig fokus på forebyggelsen af hash- og stofmisbrug blandt unge. Forbruget af pladser for de tre behandlingstyper varierer fra år til år, men der er en tendens til, at flere borgere ønsker dagbehandling. Muligheden for at kombinere korte døgnbehandlingsophold med dagbehandling, kan på sigt give et andet forbrug af døgnpladser. Som følge af de relativt store udsving mellem det faktiske 2006-forbrug og det indmeldte til rammeaftalen for 2007, er der for den forventede efterspørgsel i 2008 og frem taget udgangspunkt i de faktiske forhold i Det vurderes samtidig, at en mulig konsekvens ved kommunalreformen kan være en øget efterspørgsel af behandling i de kommende år. Dette er ikke nødvendigvis et udtryk for at antallet af misbrugere i kommunen er steget, men snarere et resultat af øget lokalt fokus på området. Med udgangspunkt i kommunes interne overvejelser om fremtidig strukturering af behandlingsindsatsen på området indstilles der ikke til udvidelse af omfattet af rammeaftalen. En eventuel øget efterspørgsel kan dækkes indenfor den fremtidige struktur.

39 alkohol Side 39. Tilbud om behandling af alkoholmisbrugere efter Sygehusloven Døgn meaftale 1. Samlet behov for pladser 1,1 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's Dag 1,1 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 meaftale Brugere Samlet behov for pladser 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 3.A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's Ambulant 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 meaftale Brugere Samlet behov for pladser A Behov, som placeres i Region Sjælland's 3.C Behov, som placeres i Region Midt's 3.D behov, som placeres i Region Nord's Udfyldende kommune : Gladsaxe

40 141alkohol Side 40. Tilbudet skal indeholde psykosocial behandlingsindsats af alkoholmisbrugere. Den psykosociale indsats skal bestå af flere elementer: - Døgnbehandling som offentligt eller privat behandlings - Dagbehandling som offentligt eller privat behandlings - Familiebehandling som offentligt eller privat behandlings - Åben anonym rådgivning for alkoholmisbruger - Samarbejde med frivillige organisationer om drift af ambulatorier - Lægefaglig udredning af alkohol misbrugerens psykiske og somatiske tilstand Gladsaxe Kommune tilbyder flere former for forebyggelse på misbrugsområdet: - Der tilbydes åben anonym rådgivning på stof og alkohol området for alle borgere der ønsker det. - I SSP sammenhæng tilbydes skoler og forældre oplæg om alkohol og illegale stoffer. - SSP- og misbrugskonsulenter uddanner frontpersonalet på klub området, så de er bedre rustet i mødet med de unge, der eksperimenterer med stoffer og alkohol. - Et individuelt behandlings og familiebehandlings rettet mod familier med alkoholproblemer. Forbruget af pladser for de tre behandlingstyper varierer fra år til år, men der er en tendens til, at flere borgere ønsker dagbehandling. Vi kan kombinere korte døgnbehandlingsophold med dagbehandling, hvilket på sigt kan giver et andet forbrug af døgnpladser. Vi har anslået behovet for ambulantbehandling, da det som er angivet tal fra lænken i år, er lavere end tallet fra sidste år. Vi mener ikke, at det er udtryk for at færre har behov for behandling, men nærmere et udtryk for almindelig udsving i forbruget af pladser. Opmærksomheden henledes på at en konsekvens ved kommunalreformen kan være en øget efterspørgsel af behandling. Dette er ikke nødvendigvis et udtryk for at antallet af misbrugere i kommunen er steget, men snarere et resultat af øget lokalt fokus på området. Med udgangspunkt i kommunes interne overvejelser om fremtidig strukturering af behandlingsindsatsen på området indstilles der ikke til udvidelse af omfattet af rammeaftalen. En eventuel øget efterspørgsel kan dækkes indenfor den fremtidige struktur. Note: Tallet for ambulant er ikke opgjort i helårs pladser, da Lænken ikke kan levere et tal. Lænken beskriver det således: Et ambulatorium skal i princippet behandle alle, der møder op. Vi opererer derfor ikke med et bestemt antal pladser.

41 141alkohol Side 41.

42 10-12 & 112 Side & 112 Specialrådgivnings efter og hjælpemidler efter 112 Hjælpemidler Tilbud og antal brugere i årene Falck Hjælpemidler A/S, Allerød 2. Hjælpemiddelcentralen, Rødovre Specialtandpleje Tilbud og antal brugere i årene Specialtandplejen i Gentofte Specialtandplejen i Birkerød Fysio- og ergoterapi Tilbud og antal brugere i årene Børenterapien Gentofte Konsulent, rehabilitering og genoptræning Udfyldende kommune : Gladsaxe Tilbud og antal brugere i årene Hjerneskadecentret Sundhedscentret v. Bøgelunden, Rudersdal jfr. meaftale for 2007, del II. Afsnittet om øvrige, hvoraf fremgår en række : Hjælpemiddelcentralen: Gladsaxe Kommune efterspørger følgende ydelser: Siddestillingsanalyser, boligsager og afprøvninger Behovet for telefonrådgivning er p.t. ikke opgjort Hjælpemidler: Gladsaxe Kommune har sit eget hjælpemiddeldepotet, hvor det er muligt at se og få demonstreret de mest almindelige hjælpemidler. Den kommunale tandpleje: Den kommunale tandpleje varetager de opgaver, hvor der ikke er behov for specialtandplejen. Hjerneskadecentret: Det er forskelligt fra år til år, om der er borgere fra Gladsaxe der har benyttet Hjerneskadecentret. I 2004 og 2005 har der ikke været nogle borgere fra Gladsaxe. I 2006 var der 2006 sager, mens der i marts 2007 er 4 igangværende forløb. Den årlige efterspørgsel forventes derfor at ligge mellem 0 og 4 om året. Derfor er der i ovenstående tabel skrevet 2.

43 10-12 & 112 Side 43. Hjælpemiddelcentralen: Det faktiske forbrug i 2006 overstiger det indmeldte til Det forventes at antallet af sager i 2008 vil ligge et sted imellem. Specialtandplejen: Kommunen har fået oplyst fra specialtandplejen, at der kan være fejl i tallene fra Kommunen har ikke opgjort området i sidste års rammeaftale.

44 J. nr P27 Sag: 2007/ Landsdelsdæk. social Side 44. Lands- og landsdelsdækkende Lands- og landsdelsdækkende specialundervisnings - Social (døgnophold) Målgruppe: hovedvægt på autisme Budgetteret 1. Ålborgskolen Målgruppe: hovedvægt på nedsat fysisk funktionsevne Udfyldende kommune : Gladsaxe Budgettereaftale 1. Ålborgskolen Fredericiaskolen Børneskolen, Kolonien Filadelfia Døvblindecentret Geelgårdskolen Børneklinikken Skolen på Kastelsvej Nyborgskolen Institut for blinde og svagt seende Synscenter Refnæs, Skolen Synscenter Refnæs, Rådgivningen

45 Landsdelsdæk. underv. Side 45. Lands- og Landsdelsdækkende Lands- og landsdelsdækkende specialundervisnings - Undervisning Målgruppe: hovedvægt på autisme Budgetteret 1. Ålborgskolen Målgruppe: hovedvægt på nedsat fysisk funktionsevne Udfyldende kommune : Gladsaxe Budgettereaftale 1. Ålborgskolen Fredericiaskolen Børneskolen, Kolonien Filadelfia Døvblindecentret Geelgårdskolen Børneklinikken Skolen på Kastelsvej Nyborgskolen Institut for blinde og svagt seende Synscenter Refnæs, Skolen Synscenter Refnæs, Rådgivningen Undervisningen skal tilrettelægges ud fra det enkelte barns forudsætninger, og sikre at barnet opnår de bedst mulige kompetencer fagligt og funktionsmæssigt. Tilbudet skal sikre, at der løbende samarbejdes med forældrene og for de ældste børn, skal man samtidig arbejde på relevant udslusning til fortsat uddannelse eller beskæftigelse. Ingen ændringer.

46 Kommunikationscentre Tale-, høre-, og syn (Kommunikationscentre) Børn og Unge: Tale Tale-, høre-, syn Side 46. meaftale Tilbud og antal brugere i årene THI Undervisningen skal tilrettelægges ud fra det enkelte barns forudsætninger, og sikre at barnet opnår de bedst mulige kompetencer fagligt og funktionsmæssigt. Udfyldende kommune : Gladsaxe På børneområdet har vi læseklasser og særligt uddannede konsulenter. Man overvejer at udbygge kommunens egen ekspertise på området. Ingen ændringer. Børn og Unge: Høre Tilbud og antal brugere i årene THI Børn og unge: Syn Tilbud og antal brugere i årene Voksen: Tale

47 Tale-, høre-, syn Side 47. Tilbud og antal brugere i årene Tale- og høreinstituttet (Fysisk handicappede) Tale- og høreinstituttet (Hjerneskadede) Voksen: Høre Tilbud og antal brugere i årene THI (længere forløb) THI (kortere forløb) Voksen: Syn Tilbud og antal brugere i årene Center for syn og kommunikation jfr. meaftale for 2007, del II. Afsnittet (2.2) om tal-, høre, og syns, hvoraf fremgår en række : Kommunikationscentret Center for syn og kommunikation Tale- og Høreinstituttet Der foreligger ikke nyere tal for brug af Tale og Høreinstituttet end tal for 2005, som også lå til grund for redegørelsen for Der er herudover tilføjet efterspørgsel på høreområdet på baggrund af oplysninger om forbruget i Gladsaxe Kommune er i gang med at danne sig et samlet overblik over dene på området med henblik på at kunne fastlægge den fremtidige anvendelse af det.

48 gg g Tale-, høre-, syn Side 48. For Center For Syn og Kommunikation kendes ikke det eksakte forbrug i Der er derfor indmeldt et forbrug svarende til rammeaftalen for I Gladsaxe Kommune foregår der overvejelser om den fremtidige interne sagsbehandling på de områder, som Center For syn og Kommunikation dækker, ligesom der sker en afdækning af mulighederne på området. Det kan betyde, at Gladsaxe Kommune på sigt vil søge at etablere alternative løsninger på området end udelukkende brug af CSK.

49 J. nr P27 Sag: 2007/ Øvrig specialundervisning Øvrige Øvrig specialun. Side 49. Budgetteret Udfyldende kommune : Gladsaxe Tilbud og antal brugere i årene Maglemosen SVIKA THI - specialundervisning for døve jfr. meaftale for 2007, del II. Afsnittet (2.3) om tal-, høre, og syns, hvoraf fremgår en række : Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen SVIKA Egedammen Undervisningen skal tilrettelægges ud fra det enkelte barns/unges forudsætninger, og sikre at barnet opnår de bedst mulige kompetencer fagligt og funktionsmæssigt. Tilbudet skal sikre, at der løbende samarbejdes med forældrene og for de ældste børn, skal man samtidig arbejde på relevant udslusning til fortsat uddannelse eller beskæftigelse. Specialundervisning til døve på THI fremgik ikke af redegørelsen for Opgørelsen er baseret på antallet af kursister i Det faktiske antal i 2006 kendes ikke.

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 36 Klub til børn

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Brøndby kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Neel Lind Tlf. nr. 43282619 Mail.: negli@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Hillerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Mette M. Skovbo Tlf. nr. 72321111 Mail.: mesk@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Solvejg Aaberg Sørensen

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Solvejg Aaberg Sørensen Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Solvejg Aaberg Sørensen Tlf. nr. 33 17 37 05 Mail: QL87@sof.kk.dk Mappen indeholder følgende ark:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Kontaktperson Simon Lund Tlf. nr. 48 49 11 71 Mail.: slu@horsholm.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Gentofte kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Jeanette Poulsen Tlf. nr. 3998 4071 Mail.: jeap@gentofte.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Hvidovre kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Morten Blicher/Heidi Hviid Tlf. nr. 36393734/36393292 Mail.: mbh@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rudersdal kommune 1 af 11 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v. på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Mark Jacobsen Tlf. nr. 43236279 Mail.: mark.jacobsen@glostrup.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:høje Taastrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune fra:hvidovre kommune fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Søren Ethelberg Tlf. nr. 36393811 Mail.: set@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Line Friis Brorholt/ Unna Scherer Tlf. nr. 43686155/ 43686404 Mail.: Line.friis.brorholt@albertslund.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:frederiksberg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Claus Jarset Tlf. nr. 38215040 Mail.: Clja01@frederiksberg.dk Skemaet er tænkt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gladsaxe Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gladsaxe Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gladsaxe Kommune Kontaktpersoner Minne Fejborg (børneområdet) /Margit Wendelboe Petersen (voksenområdet) Tlf. nr. 39575317/ 39575573 Mail.: minfej@gladsaxe.dk/ mawepe@gladsaxe.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Kontaktperson Christian Hjorth Tlf. nr. 36377549 Mail.: rk@rk.dk (att. Christian Hjorth) Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune Ballerup kommune Side 1 af 15 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune Kontaktperson Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mail.: tsd@balk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:lyngby-taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Børn: Jørn Unnerup Voksne: Mette Marie Juul Tlf. nr. 4597 3087 4597 3326 Mail.:

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:rudersdal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Halsnæs Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Kontaktperson Stine Bøgebjerg Hansen Tlf. nr. 7232 3500 Mail.: sbh@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rødovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rødovre kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rødovre kommune Kontaktperson Christian Hjorth Tlf. nr. 3637 7549 Mail.: Rk@rk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Kontaktpersoner Rikke Bøllingtoft Cruse Majbritt Normann Nielsen Tlf. nr. Tlf. nr. 39 57 53 79 39 57 55 80 Mail: Rikke Bøllingtoft/GLKOM/D K Mail: ph@gladsaxe.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Tilbuddets navn: I Helårspladser Belagt me- UDBUD. Målgruppe: Hovedvægt på

Tilbuddets navn: I Helårspladser Belagt me- UDBUD. Målgruppe: Hovedvægt på Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Elsa Undén Hende 49283258 euh43@helsingor.dk Overskrifter

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hvidovre Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hvidovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:hvidovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hvidovre Kommune Kontaktperson Allan Christiansen, (specialundervisning). Morten BlicherHansen (det sociale område) Tlf.

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:høje-taastrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Høje-Taastrup Kommune Kontaktperson Henrik Frølund Søtorp Tlf. nr. 4359 1705 Mail.: henriksoe@htk.dk Skemaet er tænkt

Læs mere

Indledning Specifikation vedr. autisme. Bilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: EFTERSPØRGSEL

Indledning Specifikation vedr. autisme. Bilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: EFTERSPØRGSEL Redegørelse til brug for Indledning Bilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Mail: specifikation af autisme skemaerne

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:københavns kommune, Socialforvaltningen Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Københavns kommune, Socialforvaltningen Kontaktperson Solvejg Aaberg Sørensen Tlf. nr. 33 17 37

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2019 Januar 2019 Indledning Danske Regioner udgiver hvert år en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Tilbuddets navn: I Helårspladser Ramme- Målgruppe: Hovedvægt på

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Tilbuddets navn: I Helårspladser Ramme- Målgruppe: Hovedvægt på Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Forslag Rammeafe 2010 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune Fredensborg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune Kontaktperson Martin Ishøy 72565138 Mail.: maki2fredensborg.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2018 Januar 2018 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013 0 4 0 0 0 0 00 00 8 0000 490 0 00 0 3 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2013 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014 0 4 0 0 8 4 0 0 0 49 3 00 02 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2014 April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Opsamling på børneskemaer

Opsamling på børneskemaer Bilag 2: Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2019 - børneområdet Opsamling på børneskemaer Rammeaftale 2019 Sekretariat Rammeaftale Sjælland Indhold Indhold... 2 Indledning... 2 Resume... 3 Sammenhæng

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2017 Maj 2017 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Kontaktperson Camila Kejser Tlf. nr. 33 66 42 93 Mail.: camila@buf.kk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Målgruppe: Hovedvægt på

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Målgruppe: Hovedvægt på Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Kontaktperson: Edda Heinskou Tlf. nr. 4323 6279 edda.heinskou@glostrup.dk Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Gladsaxe. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Gladsaxe. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Redegørelse til brug for rammeaftale med Region Hovedstaden J. nr. 00.01.00P27 Sag: 2007/0001777-005 Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Gladsaxe Kontaktperson:

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune Dato for afsluttet indberetning: 30 april 2008 Dato for politisk godkendelse: 29 maj 2008 Redegørelsen er godkendt i de respektive fagudvalg primo april og skulle efter planen have været forelagt Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere