Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden."

Transkript

1 Refer Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre Regionshuset Viborg Sundhedsuddannelser Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Godkendelse af dagsorden uddannelsesudvalget godkender dagsordnen Do Kasper Clausen Tel Side 1 Dagsordnen blev godkendt 2. Eventuel opfølgning på refer fra seneste uddannelsesudvalgsmøde Referet fra mødet den 4. december 2018 kan læses i bilag Uddannelsesudvalget fulgte kort op på tutorlægeaftalen og holder forts fast i, tutorlægeaftalen bør ændres i forhold til kravet om, der minimum skal være en tutorlæge per uddannelseslæge. Bilag Refer uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 4. dec Stus på sammenhængende uddannelsesforløb i Distrikt Vest uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

2 Det er indstillet, Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse søger Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeret om dispension til opslå op til 4 sammenhængende uddannelsesforløb om året bestående af sammenhængende KBU, Intro og hoveduddannelse i perioden De sammenhængende forløb er et forsøg på rekruttere flere uddannelseslæger til lægedækningstruede områder. Det Regionale Råd for lægers Videreuddannelse har møde den 4. marts Hoveduddannelsesforløbene vil omfte tidligere ubeste ordinære hoveduddannelsesforløb ved HE Vest. Grundet et stort antal ubeste ordinære hoveduddannelsesforløb fra tidligere ansættelsesrunder, vil dimensioneringsplanens rammer overholdes med disse sammenhængende uddannelsesforløb. Dermed vil de allerede planlagte ordinære hoveduddannelsesforløb blive opslået uændret. Der indgår kun allerede godkendte uddannelsesforløb med tilhørende godkendte uddannelsesprogrammer af Det Regionale Råd i de konkrete sammenhængende uddannelsesforløb. Side 2 Nedenfor ses en oversigt over det sammenhængende uddannelsesforløb Tid Uddannelsesniveau Ansættelsessted 6 mdr KBU Hospitalsenheden Vest (RH Holstebro) 6 mdr KBU Almen praksis i Region Midtjylland 6 mdr Intro Almen praksis i Region Midtjylland i kommunerne Holstebro, Struer eller Lemvig 6 mdr Hoveduddannelse Fase 1 30 mdr Hoveduddannelse Hospitalsdel* Psykiri ansættelse 6 mdr Hoveduddannelse Fase 2 12 mdr Hoveduddannelse Fase 3 Almen praksis i Region Midtjylland i kommunerne Holstebro, Struer eller Lemvig Hospitalsenheden Vest Regionspsykirien Vest Almen praksis i Region Midtjylland i kommunerne Holstebro, Struer eller Lemvig Almen praksis i Region Midtjylland i kommunerne Holstebro, Struer eller Lemvig *Følgende hospitalsafdelinger indgår i hoveduddannelsen i de sammenhængende forløb i almen medicin ved HE Vest: Medicinsk afde-

3 ling(rh Holstebro), Akutafdelingen, Børneafdelingen, Gynækologiskobstetrisk afdeling. Uddannelsesudvalget blev orienteret om, DRRLV den 4. marts 2019 godkendte, Sundheds- og Ældreministeriet kan søges om dispension til opslå op til 4 sammenhængende uddannelsesforløb om året i almen medicin i Region Midtjylland. Ansøgningen er sendt til ministeriet den 5. marts 2019 og der forventes svar indenfor 3-4 uger. Såfremt ansøgningen bliver godkendt, er planen opslå de sammenhængende forløb med ansættelsesstart 1. halvår Side 3 4. Stus på placering af 6 hoveduddannelsesforløb i Horsens og Aarhus orienteringen tages til efterretning Indstillingen om placeringen af de seks hoveduddannelsesforløb er for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse(DRRLV) den 4. marts Indstillingen går på placere: - Fire forløb med hospitalsansættelse ved Aarhus Universitetshospital og praksisansættelse i kommunerne Århus og Syddjurs. - To forløb med hospitalsansættelse ved Regionshospitalet Horsens med praksisansættelse i kommunerne Odder, Skanderborg, Hedensted og Horsens. Kasper vil give en orientering om beslutningen fra DRRLV. DRRLV godkendte den 4. marts 2019 placeringen af de 6 hoveduddannelsesforløb med 4 til Aarhus og 2 til Horsens.

4 Dermed skal der årligt opslås 12 Aarhus forløb og 12 Horsens forløb fra og med Den medicinske ansættelse i Aarhus forløbene er ikke fastlagt. Roar Maagaard aftaler med UKO ved Aarhus Universitetshospital, hvilken medicinsk afdeling, der skal indgå i Aarhus forløbene. Herefter bliver den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsesforløbene tilpasset. Til 2020 skal der implementeres yderligere 6 hoveduddannelsesforløb i Region Midtjylland som følge af regeringens "en læge tæt på dig - En plan for fremtidens almen praksis". Uddannelsesudvalget vil tage dette op til næste uddannelsesudvalgsmøde den 4. juni Stus på spørgeskemaundersøgelse ang uddannelseslæge kapacitet i tutorpraksis Side 4 orienteringen tages til efterretning Da 100 % af alle KBU-forløb fremover skal være med anden ansættelse i almen praksis samt regeringen lægger op til udvide antal intro- og hoveduddannelsesforløb i almen medicin, er der behov for udnytte al mulig kapacitet i almen praksis i Region Midtjylland. Derfor arbejdes der på udsende et spørgeskema til alle almen praksis i Region Midtjylland for få et overblik over kapaciteten i de forskellige praksis/områder. Kasper giver stus på spørgeskemaundersøgelsen. Jacob Frølund fra 'Lægedækning' oplyste, 41 % har svaret på spørgeskemaundersøgelsen indtil videre. Jacob har sendt en rykker ud til de, der ikke har svaret endnu. Den 25. marts vil der blive gjort stus på, hvor mange der har svaret. Uddannelseskoordinorerne vil personligt henvende sig til dem, der ikke har svaret inden den 25. marts for få så mange svar på spørgeskemaundersøgelsen og dermed få et overblik over kapaciteten i de forskellige praksis i Region Midtjylland.

5 6. Placering af 20 introduktionsstillinger uddannelsesudvalget foreslår en placering af 20 introduktionsstillinger i almen medicin i Region Midtjylland Direktionen har godkendt, antal introduktionsstillinger øges med 20, så der i alt opslås 108 introduktionsstillinger om året. Side 5 Økonomien vedrørende de 20 introduktionsstillinger drøftes på Lederforum før Økonomi den 6. marts. Årsagen til indstillingen er ca. 60 % af de læger, der ansættes i en introduktionsstilling i almen medicin efterfølgende påbegynder en hoveduddannelse i almen medicin. Hvis antallet af introduktionsstillinger ikke udvides, vil der være risiko for, der ikke opnås et tilstrækkeligt antal ansøgere til den samlede mængde hoveduddannelsesforløb. Der er indtil videre lagt op til, spørgeskemaundersøgelsen (punkt 5 i dagsordenen) skal danne udgangspunkt for placeringen af de 20 introstillinger. Uddannelsesudvalget skal derfor vurdere, om de ønsker afvente resultet fra spørgeskemaundersøgelsen, eller om de allerede nu kan foreslå en placering af introstillingerne. Forslaget til placering af introduktionsstillingerne skal efterfølgende for Klinikforum og dererefter endeligt godkendes i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Nuværende fordeling af introduktionsstillinger: Introduktionsstillinger i almen medicin i RM Distrikt Antal introduktionsstillinger Ansættelsessted Distrikt Øst Aarhus og Syddjurs 20 Randers, Norddjurs og Favrskov 12 Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg 12 Distrikt Midt Viborg, Skive og Silkeborg 24 Distrikt Vest Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, 20 Lemvig og Struer I alt 88

6 Uddannelsesudvalget var enige om afvente svaret fra spørgeskemaundersøgelsen, før de foreslår en placering af de 20 introstillinger. 7. Uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen uddannelsesudvalget aftaler en plan for få opderet uddannelsesprogrammerne for hoveuddannelsen Side 6 Flere af uddannelsesprogrammerne for hoveduddannelsen skal opderes, herunder; Herning, Holstebro, Horsens og AUH. Uddannelsesprogrammerne skal laves ud fra den gældende skabelon, som kan findes på Kasper vil kort gennemgå de afgørende elementer/afsnit i uddannelsesprogrammet. Uddannelsesprogrammet for hoveduddannelsen med hospitalsansættelse ved HE Midt er godkendt og ligger på sekretariets hjemmeside. Uddannelsesprogrammet kan bruges som inspirion til få skrevet de øvrige uddannelsesprogrammer. Kasper har sendt det godkendte uddannelsesprogram i word form til Roar og Joachim. 8. Nyt fra VUS

7 orienteringen tages til efterretning NYT FRA VUS Beste og ubeste uddannelsesforløb Indberetning til Sundhedsstyrelsen om beste og ubeste introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb for Videreuddannelsesregion Nord (Se bilag: Indberetning af uddannelsesstillinger 2018). Tallene for 2018 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på Videreuddannelsessekretariet forventer en øget besættelse af introduktionsstillinger i løbet af 2018 og lav søgning til hoveduddannelsesforløb indtil Side 7 Sammenhængende uddannelsesforløb Videreuddannelsesregion Nord har af Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet som et femårigt pilotprojekt, fået dispension til tilbyde kommende KBU læger sammenhængende uddannelsesforløb i Kirurgi, Almen medicin og Psykiri, i Region Nordjylland. De sammenhængende forløb består af KBU og introstilling samt KBU, introstilling og hoveduddannelsesforløb. I de to seneste runder(2. halvår 2018 og 1. halvår 2019) er der i alt bes 8 sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland fordelt på de tre specialer. Psykiri og neurologi har også fået dispension til opslå sammenhængende introstilling og hoveduddannelsesforløb, hvor både Region Midtjylland og Region Nordjylland indgår i et eller flere af forløbene. De to specialer har fået bes henholdsvis ét sammenhængende forløb hver i 1. halvår uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning Bilag Indberetning af uddannelsesstillinger Næste møde

8 Næste uddannelsesudvalgsmøde er den 4. juni 2019 i Aarhus. Mødet afholdes som sædvanlig i forlængelse af MMI. 10. Eventuelt Bekymringsbrev fra yngre læger ans på Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers Side 8 Uddannelsesudvalget drøftede et bekymringsbrev fra en række læger(blandt andet AP-læger), der er eller har været ans i akutafdelingen ved Regionshospitalet Randers. Bekymringsbrevet handler blandt andet om, supervisionforholdende ikke er optimale. Søren Prins tager uddannelsesudvalgets kommentarer med til akutafdelingen, som han skal mødes med senere på måneden(marts). Joachim Frølund tager til Skotland i 9 måneder fra august 2019, men fortsætter som PKL og uddannelseskoordinor 11. Deltagere Søren Prins, PKL og AMU, Distrikt Midt Joachim Frølund, PKL og AMU, Distrikt Vest Roar Maagaard, PKL og AMU, Distrikt Øst Julie Bæk-jensen, AMU, Distrikt Midt Johan Stoltz, DYNAMU, Distrikt Midt Jane Schultz Marquart, DYNAMU, Distrikt Vest Jacob Frølund, AC-fuldmægtig, Lægedækning Margit Højbjerg, Sekretær, Koncern HR, Sundhedsuddannelser Kasper Clausen, AC-fuldmægtig, Koncern HR, Sundhedsuddannelser (referent)

Dato Sagsbehandler Sagsnr. 11/ Kasper Clausen Referat

Dato Sagsbehandler Sagsnr. 11/ Kasper Clausen Referat 1 Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 11/12-2018 Kasper Clausen Kascla@rm.dk Referat til Almen medicin - uddannelsesudvalg 4. december 2018 kl. 14:00 i Lokale 12, Regionshuset Århus Olof Palmes Alle 15 2

Læs mere

Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde i almen medicin den * Begynder efter MMI. Afsat tid = ca. 3 timer, eller til vi er færdige.

Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde i almen medicin den * Begynder efter MMI. Afsat tid = ca. 3 timer, eller til vi er færdige. Refer fra Uddannelsesudvalgsmøde i almen medicin den 04.09.2018 Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@rstab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. -0-09 -0-7-8-8 Lægefaglig indstilling

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. -09-09 -0-7-8-8 Lægefaglig indstilling

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Godkendt 0. maj 08 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. -05-08 -0-7-9-4 Lægefaglig

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 9-08-07-0-7-9-4 Lægefaglig indstilling

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde

Uddannelsesudvalgsmøde Uddannelsesudvalgsmøde 01.03.2018 Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@rstab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Referat Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Notat. Fordeling af udvalgte lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland. Bilag a.

Notat. Fordeling af udvalgte lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland. Bilag a. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Bilag a. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Notat Fordeling af udvalgte lægelige uddannelsesstillinger i Region

Læs mere

Referat. til Klinisk Biokemi - uddannelsesudvalg 16. maj 2018 kl. 13:00 i Konferencerum C3.15, C312, AUH Øst

Referat. til Klinisk Biokemi - uddannelsesudvalg 16. maj 2018 kl. 13:00 i Konferencerum C3.15, C312, AUH Øst Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 8. juni 2018 Kasper Clausen Kascla@rm.dk Referat til Klinisk

Læs mere

Referat til møde i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, uddannelsesudvalg 7. februar 2018 kl. 10:00 i Regionshospitalet Viborg, mødelokale 24

Referat til møde i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, uddannelsesudvalg 7. februar 2018 kl. 10:00 i Regionshospitalet Viborg, mødelokale 24 22. februar 2018 /THOCHT Referat til møde i kl. 10:00 i Regionshospitalet Viborg, mødelokale 24 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Deltagere 1 2 Referat fra 4. oktober 2017 - til orientering 2 3 Bordet

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr BERKRO Referat

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr BERKRO Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariet Do Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 10.01.2019 BERKRO 1-30-72-240-18 Refer Arbejdsmedicin

Læs mere

Dato Sagsbehandler Sagsnr. 3. juli 2018 Sanne Steenfeldt Referat

Dato Sagsbehandler Sagsnr. 3. juli 2018 Sanne Steenfeldt Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariet Do Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 3. juli 2018 Sanne Steenfeldt saecri@rm.dk 1-30-72-101-15 Refer Pædiri

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Nord den 11. december 2017 Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr.

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Nord den 11. december 2017 Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr.

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 7. januar TRKPEE. Referat

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 7. januar TRKPEE. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 7. januar TRKPEE 2019 Referat til Urologi - uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat. til møde i Arbejdsmedicin, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 kl. 11:30 i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, mødelokale 17

Referat. til møde i Arbejdsmedicin, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 kl. 11:30 i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, mødelokale 17 HR 7. februar 2018 /THOCHT Referat til møde i Arbejdsmedicin, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 kl. 11:30 i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, mødelokale 17 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 26. juli. Referat

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 26. juli. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariet Do Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 26. juli Refer til Klinisk Genetik - uddannelsesudvalg

Læs mere

Denne fordeling giver følgende fordeling i forhold til antallet af borgere pr. stilling.

Denne fordeling giver følgende fordeling i forhold til antallet af borgere pr. stilling. Uddannelsesudvalgsmøde Almen Medicin Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.videreuddannelsen-nord.dk www.regionmidtjylland.dk Tilstede:

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S Mødelokale 501

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S Mødelokale 501 D A G S O R D E N BILAG NR18-18 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 3. oktober 2018, kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S Mødelokale 501

Læs mere

6. juli 2017 /THOCHT. Referat

6. juli 2017 /THOCHT. Referat 6. juli 2017 /THOCHT Refer til møde i Arbejdsmedicin, uddannelsesudvalg 15. juni 2017 kl. 13:30 i Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade, bygning 15A, kælderen, receptionslokalet Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 10.juni 2016 1-30-72-44-15 Lægefaglig

Læs mere

Referat fra møde i Kontaktforum d. 2. maj 2013 kl Konferencerum, Olof Palmes Alle 15, Aarhus. Referat

Referat fra møde i Kontaktforum d. 2. maj 2013 kl Konferencerum, Olof Palmes Alle 15, Aarhus. Referat Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser fra møde i Kontaktforum d. 2. maj 2013 kl. 9.30-11.30. Konferencerum, Olof Palmes Alle 15, Aarhus. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@rstab.rm.dk

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i klinisk mikrobiologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 21. september 2016 Rasmus Elgaard Petersen Rasmus.petersen@stab.rm.dk 1-30-72-8-15 Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Mikrobiologi

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 17. oktober TRKPEE Referat

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 17. oktober TRKPEE Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 17. oktober TRKPEE trkpee@rm.dk Referat til Klinisk

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord. Referat

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Møde om sammensætning af hoveduddannelsen i Akutmedicin Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 25. September 2018 Karen

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HR. Dagsorden

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HR. Dagsorden Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HR 24. maj 2017 /RAPETE Dagsorden til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 31. maj 2017 kl. 14:00-17:30 i Konference 2, Regionshuset Viborg,

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. Referat

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariet Do Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. Refer til Psykiri - uddannelsesudvalg 7. marts 2019 kl.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Favrskov kommune 142 181 142 160 Hedensted kommune - 38 - - Herning Kommune 1.004 451 780 310 Holstebro kommune 756 464 736 402

Læs mere

Referat fra møde i Kontaktforum den 12. december 2013, kl , mødelokale F1, stuen, Regionshuset i Viborg. Referat

Referat fra møde i Kontaktforum den 12. december 2013, kl , mødelokale F1, stuen, Regionshuset i Viborg. Referat Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser fra møde i Kontaktforum den 12. december 2013, kl. 13-16, mødelokale F1, stuen, Regionshuset i Viborg Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 23. april TRKPEE. Referat

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 23. april TRKPEE. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariet Do Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 23. april TRKPEE Refer til Oto- rhino- laryngologi - uddannelsesudvalg

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 28. marts HPETER. Referat

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 28. marts HPETER. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 28. marts HPETER Referat til Kirurgi - uddannelsesudvalg

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for

Læs mere

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4.

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4. Udvikling i udgifter til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland 2015-2016, svis (Opdatering ift. praksisplan side 19, figur 2) Bruttohonorar i 000 kr., faste priser (2016-PL) 70.000

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 18. maj KANORB Referat

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 18. maj KANORB Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariet Do Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 18. maj KANORB kanorb@rm.dk Refer Uddannelsesudvalget

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HR. Dagsorden

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HR. Dagsorden Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HR 28. november 2018 /RAPETE Dagsorden til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 6. december 2018 kl. 14:00-17:30 i Konference 2, Regionshuset

Læs mere

4. april 2018 /THOCHT. Referat

4. april 2018 /THOCHT. Referat 4. april 2018 /THOCHT Refer til møde i Ortopædisk kirurgi - uddannelsesudvalg 15. marts 2018 kl. 12:30 i Aarhus Universitetshospital, Tage Hansens Gade 2, 8000 Aarhus C, Bygning 4, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Positive tendenser for midtjyske virksomheder

Positive tendenser for midtjyske virksomheder 2. juni 2008 Positive tendenser for midtjyske virksomheder Erhvervskonjunkturer. Et stort flertal af små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland forventer øget eller uændret vækst og antal ansatte.

Læs mere

Annonceopslag VUS - Almen medicin

Annonceopslag VUS - Almen medicin Annonceopslag VUS - Almen medicin 16 hoveduddannelsesforløb i Almen medicin opslås med ansættelse 1. halvår 2017 Midtjylland, 2. opslag. Stillingerne ansøges på www.videreuddannelsen.dk Det anbefales,

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsnr. Maj Lægefaglig indstilling, Videreuddannelsesregion Nord

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsnr. Maj Lægefaglig indstilling, Videreuddannelsesregion Nord DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 19.01.2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-166-11 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Intern medicin: Lungemedicin

Læs mere

Dato Sagsbehandler Sagsnr. Referat

Dato Sagsbehandler Sagsnr. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-Mail Sagsnr. 8. juni 2018 Kasper Clausen Kascla@rm.dk Referat til Børne- og

Læs mere

Referat. til møde i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, uddannelsesudvalg. 4. oktober 2017 kl. 10:00 i Regionshospitalet Viborg, Mødelokale 24

Referat. til møde i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, uddannelsesudvalg. 4. oktober 2017 kl. 10:00 i Regionshospitalet Viborg, Mødelokale 24 20. oktober 2017 /THOCHT Referat til møde i kl. 10:00 i Regionshospitalet Viborg, Mødelokale 24 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Deltagere 1 2 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/ Christian Høyer

Læs mere

Videreuddannelsesregion Nord. Referat. Radiologi, uddannelsesudvalg 4. december 2017 kl. 08:30 i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, lokale 16

Videreuddannelsesregion Nord. Referat. Radiologi, uddannelsesudvalg 4. december 2017 kl. 08:30 i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, lokale 16 Videreuddannelsesregion Nord Referat Radiologi, uddannelsesudvalg 4. december 2017 kl. 08:30 i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, lokale 16 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkomst og godkendelse

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 11. juli KANORB. Referat

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 11. juli KANORB. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 11. juli KANORB Referat til Kirurgi - uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat. fra møde i Urologi, uddannelsesudvalg 25. oktober 2017 kl. 13:00 i Mødelokale C2, Regionshuset Viborg

Referat. fra møde i Urologi, uddannelsesudvalg 25. oktober 2017 kl. 13:00 i Mødelokale C2, Regionshuset Viborg Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet 17. november 2017 /THBIRK Referat fra møde i Urologi, uddannelsesudvalg 25. oktober 2017 kl. 13:00

Læs mere

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg.

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl. 13-16 mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Region Midtjylland HR. Referat. fra møde i Klinisk Genetik, uddannelsesudvalg 4. oktober 2017 kl. 09:30 i KGA, Aalborg Universitetshospital

Region Midtjylland HR. Referat. fra møde i Klinisk Genetik, uddannelsesudvalg 4. oktober 2017 kl. 09:30 i KGA, Aalborg Universitetshospital Region Midtjylland HR 17. november 2017 /THBIRK Refer fra møde i Klinisk Genetik, uddannelsesudvalg 4. oktober 2017 kl. 09:30 i KGA, Aalborg Universitetshospital Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkomst

Læs mere

BUDGET Udgifter til lægelig videreuddannelse

BUDGET Udgifter til lægelig videreuddannelse BUDGET 2020 5. Udgifter til lægelig videreuddannelse Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 Mennesker og Organisation Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Uddannelseskonsulent Lotte

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 6. december 2011 Jesper Bek Jesper.bek@stab.rm.dk 1-01-72-1-11 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse,

Læs mere

Referat fra møde i Kontaktforum den 18. marts 2014 kl Mødelokale F1, stuen Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg

Referat fra møde i Kontaktforum den 18. marts 2014 kl Mødelokale F1, stuen Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Referat fra møde i Kontaktforum den 18. marts 2014 kl. 12.30-15.30 Mødelokale F1, stuen Regionshuset

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 06.jan 216

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 06.jan 216 SREGI SSEKR IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern Medicin (IM): Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 06.jan 216 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-97-15 Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 2. juli THOCHT. Referat

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 2. juli THOCHT. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariet Do Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 2. juli THOCHT 2018 Refer til Samfundsmedicin - uddannelsesudvalg

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 22. maj KANORB Referat

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 22. maj KANORB Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 22. maj KANORB kanorb@rm.dk Referat til Patologisk

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer Thomas Birk

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer Thomas Birk SREGI SSEKR Uddannelsesudvalg i urologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 12.6.2017 Thomas Birk thbirk@rm.dk 1-30-72-107-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i urologi Torsdag den 8. juni 2017 kl. 13.00-15.00

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 26.november 2015

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 26.november 2015 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i IM: Geriatri Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 26.november 2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-99-15 Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HR. Referat

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HR. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HR 15. september 2017 /RAPETE Refer til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 31. maj 2017 kl. 14:00-17:30 i Konference 2, Regionshuset Viborg,

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 26.januar 2016

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 26.januar 2016 SREGI SSEKR Uddannelsesudvalg i Intern Medicin (IM): Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 26.januar 2016 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-100-15 Uddannelsesudvalgsmøde i IM: Reumatologi

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 5. november Sanne Hvidberg Referat

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 5. november Sanne Hvidberg Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariet Do Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 5. november Sanne Hvidberg Sahvid@rm.dk, 21131573 Refer

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 17. oktober 2018 TRKPEE Referat

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 17. oktober 2018 TRKPEE Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 17. oktober 2018 TRKPEE trkpee@rm.dk/24908903 Referat

Læs mere

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1). Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium.

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium. Datagrundlaget Samlet set viser data, at der ikke mangler STX-kapacitet i centrum af Aarhus. Det kan samtidig konstateres, at der ud over STX og HF ikke findes andre uddannelser ud over grundskoleniveau

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.15 30.6.15 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Endokrinologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.januar 2016 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-98-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Region Midtjylland. Referat. af Uddannelsesudvalgsmøde i Thoraxkirurgi 6. april 2018 kl. 12:00 i AUH, mødelokale

Region Midtjylland. Referat. af Uddannelsesudvalgsmøde i Thoraxkirurgi 6. april 2018 kl. 12:00 i AUH, mødelokale Region Midtjylland HR 26. juni 2018 /SAECRI Referat af Uddannelsesudvalgsmøde i Thoraxkirurgi 6. april 2018 kl. 12:00 i AUH, mødelokale 31 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Mødedeltagere 1 2 Indledning

Læs mere

VEST

VEST 1 - Kapacitet og ansøgertal 2017 Kapacitet og ansøgertal 2017 Fordelingsudvalg Ansøger pr. 15. marts 2017 Kapacitet 2017 Over-/underskud kapacitet Gym. HF Pre-IB Gym. HF Pre-IB Gym. HF Pre-IB Vest 1271

Læs mere

1 Deltagere 1. 2 Velkomst og godkendelse af dagsorden 2. 3 Referat fra 10. november Regler for forskningstræningsprojekter 4

1 Deltagere 1. 2 Velkomst og godkendelse af dagsorden 2. 3 Referat fra 10. november Regler for forskningstræningsprojekter 4 30. juni 2017 /THOCHT Referat til møde i Samfundsmedicin, uddannelsesudvalg 13. juni 2017 kl. 09:00 i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N, mødelokale 17 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Indberetning af uddannelsesstillinger 2017 Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 1. november

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin (videreuddannelsesregion Syd og Nord) Torsdag den 10. november 2016 kl. 14-16 Regionshuset

Læs mere

Videreuddannelsesregion Nord. Referat. Kirurgi, uddannelsesudvalg 7. december 2017 kl. 10:00 i Regionshuset Viborg F9 1. sal

Videreuddannelsesregion Nord. Referat. Kirurgi, uddannelsesudvalg 7. december 2017 kl. 10:00 i Regionshuset Viborg F9 1. sal Videreuddannelsesregion Nord Refer Kirurgi, uddannelsesudvalg 7. december 2017 kl. 10:00 i Regionshuset Viborg F9 1. sal Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkomst og godkendelse af dagsorden 1 2 Nyt

Læs mere

Nationale lægedækningsrapport. Berit Bjerre Handberg Sekretariatschef, Videreuddannelsessekretariatet

Nationale lægedækningsrapport. Berit Bjerre Handberg Sekretariatschef, Videreuddannelsessekretariatet Nationale lægedækningsrapport Berit Bjerre Handberg Sekretariatschef, Videreuddannelsessekretariatet Baggrund for Lægedækningsudvalget: Regeringen ønsker: at alle danskere skal have adgang til speciallægeressourcer,

Læs mere

Referat. til møde i Urologi, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 kl. 12:45 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, Mødelokale F7

Referat. til møde i Urologi, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 kl. 12:45 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, Mødelokale F7 Region Midtjylland HR 20. februar 2018 /SAECRI Refer til møde i Urologi, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 kl. 12:45 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, Mødelokale F7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 13. marts KANORB. Referat

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 13. marts KANORB. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 13. marts KANORB Referat til Kirurgi - uddannelsesudvalg

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 03.juni 2015

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 03.juni 2015 UDDANNELSE UDDANNELSESREGI Uddannelsesudvalg i IM: Geriatri Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 03.juni 2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-99-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i IM: Geriatri

Læs mere

Region Midtjylland. Referat. af møde i URSARN 8. februar 2018 kl. 09:00 Aalborg Universitetshospital. 12. juli 2018 /SAECRI

Region Midtjylland. Referat. af møde i URSARN 8. februar 2018 kl. 09:00 Aalborg Universitetshospital. 12. juli 2018 /SAECRI Region Midtjylland HR 12. juli 2018 /SAECRI Refer af møde i URSARN 8. februar 2018 kl. 09:00 Aalborg Universitetshospital Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent og godkendelse af refer

Læs mere

Forslag til mere feedback kunne være, at det blev givet feedback på tværs af afdelingerne og på tværs af faggrupperne.

Forslag til mere feedback kunne være, at det blev givet feedback på tværs af afdelingerne og på tværs af faggrupperne. Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HR. Referat

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HR. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HR 13. maj 2019 /medhas Referat til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 4. marts 2019 kl. 14:00-17:30 i Konferencerum, OPA 15 (908728290),

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.16 31.3.16 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 27. november 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 7. december 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale F3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &!

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$ % %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnr. 13. juni 2014 Stine W. Bukdahl

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnr. 13. juni 2014 Stine W. Bukdahl DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Til medlemmer af uddannelsesudvalget for

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Dato Sagsbehandler Sagsnr. 16. december 2014 Karen Norberg

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Dato Sagsbehandler Sagsnr. 16. december 2014 Karen Norberg DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD Det specialespecifikke Uddannelsesudvalg for Radiologi Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 16. december

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Velkommen til PLO Midtjyllands efterårsmøde 2018

Velkommen til PLO Midtjyllands efterårsmøde 2018 Velkommen til PLO Midtjyllands efterårsmøde 2018 Dagsorden Velkomst og præsentation v. formand for PLO-Midtjylland Lise Høyer Formandens beretning og nyt fra Midt v. Lise Høyer Nyt fra Lægevagtudvalget

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 20/11-17 Kasper Clausen Referat

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 20/11-17 Kasper Clausen Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 20/11-17 Kasper Clausen kascla@rm.dk 21440397 1-30-72-141-15

Læs mere