1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons"

Transkript

1 Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons 3. Ved en ledbus med 3 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 32 tons 4. Ved en ledbus med 4 eller flere aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 35 tons Spørgsmål 2 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om lastbil skal eleven kunne angive? 1. Lastbiler skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der angiver størst tilladte totalvægt (T) 2. Lastbiler skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der angiver tilladte akseltryk (TA) 3. Lastbiler skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der angiver lastbilens længde (TL) 4. Lastbiler skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der angiver størst tilladte last (L)

2 Spørgsmål 3 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i delmålene "Lastbilers bredde, længde, højde og vægt" i undervisningsplanen til kategori C? 1. Eleven skal forberede sig på, at alle de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven 2. Eleven skal forberede sig på at kunne kontrollere nogle af de omtalte forhold ved den praktiske prøve 3. For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven har kendskab til dem 4. Eleven skal forberede sig på at kunne genkende og angive betydningen af nogle af de omtalte forhold ved den praktiske prøve Spørgsmål 4 Hvilke(n) af disse påskrifter skal der være på en kærre (påhængsvogn over kg) til synsfri sammenkobling med lastbil? 1. Kærrens koblingslængde (Phk. kobl. længde) 2. Kærrens største V-værdi (V-værdi (mek)) og (V-værdi (luft)) 3. Kærrens størst tilladte totalvægt (T) 4. Kærrens størst tilladte last (L)

3 Spørgsmål 5 Hvilke(t) af disse forhold indgår i delmålene i underafsnittet "Betingelser for at få kørekort" i undervisningsplanen? 1. Eleven skal have kendskab til, at politiet kun i særlige tilfælde vil kræve lægeattest 2. Eleven skal have kendskab til, at ansøgere ved teoriprøven og den praktiske prøve skal medbringe ansøgningen om kørekort og kørelærerens eksemplar af lektionsplanen 3. Eleven skal have kendskab til, at undervisningsplanen kun kan købes hos en kørelærer 4. Eleven skal have kendskab til, at undervisningsplanen med tilhørende lærervejledning kan ses på (retsinformation) Spørgsmål 6 Hvilke(n) af disse lovbestemmelser gælder for spejle på en lastbil? 1. Lastbilen skal være forsynet med et udvendigt førerspejl i hver side 2. Lastbilen skal være forsynet med et vidvinkelspejl i højre side 3. Lastbilen skal altid være forsynet med et nærzonespejl i hver side 4. Lastbilen skal være forsynet med et indvendigt førerspejl

4 Spørgsmål 7 Hvilke(n) af følgende bestemmelser skal eleven kunne angive ved anvendelse af kontrolapparatet? 1. Diagramark/førerkort skal anvendes hver dag fra kl Et digitalt kontrolapparat registrerer førerens aktiviteter dels på et førerkort, dels i kontrolapparatet 3. Anvendes diagramark, skal der anvendes et ark, der passer til kontrolapparatet 4. Diagramark/førerkort og alle manuelle registreringer og udskrifter for den pågældende dag og de forudgående 30 kalenderdage skal medbringes under kørslen Spørgsmål 8 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) kan delmålene indgå i teoriprøven? 1. "Vogntogets vægt" 2. "Vogntogs spejle" 3. "Gods" 4. "Driftsbremser"

5 Spørgsmål 9 Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelærerens undervisning i afsnittet "Kørekorts gyldighed" i undervisningsplanen kategori C eller D? 1. Kørelæreren skal undervise eleven i, at kørekortet normalt er gyldigt i 5 år ad gangen 2. Kørekortet altid kan udstedes med en gyldighed til 50 år 3. Kørelæreren skal undervise eleven i, at kørekortet normalt er gyldigt, indtil man er fyldt 60 år 4. Kørelæreren skal undervise eleven i, at kørekortet normalt kan udstedes med længere gyldighed end til 60 år Spørgsmål 10 Hvilke(t) af disse krav stilles til undervisningen til lille lastbil med stor påhængskøretøj (kategori C1/E)? 1. Undervisningen skal omfatte påhængskøretøjets indretning, udstyr og dokumenter 2. Undervisningen skal omfatte grundregler for kørsel med vogntog, herunder dimensioner, vægt og belæsning 3. Undervisningen skal omfatte kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt 4. Undervisningen skal omfatte manøvrer på køreteknisk anlæg

6 Spørgsmål 11 Hvilke(t) af disse forhold gælder for kørekort til stort påhængskøretøj i forbindelse med kategori C? 1. Kørekortet kan kun erhverves af en person med kørekort til kategori B/E 2. Kørekortet kan kun erhverves af en person med kørekort til kategori C 3. Kørekortet kan kun erhverves af en person med kørekort til kategori C1/E 4. Kørekortet kan kun erhverves af en person med kørekort til kategori D1 Spørgsmål 12 Hvilke(n) af disse lovbestemmelser skal eleven kunne angive indholdet af? 1. En ledbus må med eller uden læs ikke være længere end 18,75 m 2. Bredden af en bus måles over de dele, der rækker længst ud til hver side, dog bortset fra fx udvendige spejle og sideblinklygter mv. 3. Bussens totalvægt og akseltryk må ikke overstige, hvad der er anført i registreringsattesten 4. Tilladt akseltryk må ikke overstige 10 tons

7 Spørgsmål 13 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnit i undervisningsplanen til kategori C/E? 1. Eleven skal opnå nogen færdighed i at foretage hurtigt vognbaneskift ved passende høj hastighed på almindelig vej 2. Eleven skal opnå nogen færdighed i at bremse med ABS-bremsesystemet i funktion ved passende høj hastighed på almindelig vej 3. Eleven skal opnå nogen færdighed i at foretage hurtigt vognbaneskift ved passende høj hastighed på glat vej 4. Eleven skal opnå nogen færdighed i at bremse med ABSbremsesystemet i funktion ved passende høj hastighed på glat vej Spørgsmål 14 Hvilke(t) af disse krav stilles der til førerspejle på en bus? 1. Den skal være forsynet med et indvendigt førerspejl 2. Den skal være forsynet med et udvendigt førerspejl i hver side 3. Den skal være forsynet med et vidvinkelspejl i højre side 4. Den skal være forsynet med et nærzonespejl i højre side

8 Spørgsmål 15 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnit i undervisningsplanen til kategori C/E? 1. Eleven skal have kendskab til nogle af de omtalte forhold 2. Eleven skal opnå erfaring om de omtalte forhold 3. Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven 4. Eleven skal forberede sig på, at de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve Spørgsmål 16 Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven have kendskab til ved fornyelse af kørekort til fx lastbil? 1. Man skal alene henvende sig til politiet for at gennemføre en vejledende helbredsmæssig køretest 2. Man skal henvende sig til en kørelærer, fordi man skal modtage fornyet køreundervisning 3. Man skal henvende sig til Rigspolitiets Færdselskontor 4. Man skal henvende sig til kommunen

9 Spørgsmål 17 Hvilke(n) af disse personer har adgang til prøvelokalet under den teoretiske prøve til kategori D? 1. De ansøgere, der har tilmeldt sig til prøven 2. Kørelærerne til de ansøgere, der har tilmeldt sig til prøven 3. Den tilsynsførende 4. Kørelæreraspiranter, der har bestået kørelærerprøvens forprøve Spørgsmål 18 Hvilke af disse lygter skal et påhængskøretøj med en bredde på 2,40 m være udstyret med? 1. To lygter med baglys 2. To fremadrettede markeringslygter 3. To bagudrettede markeringslygter 4. To tågebaglygter

10 Spørgsmål 19 Hvilke(t) af disse køretøjer hører under kørekort kategori C/E? 1. Vogntog bestående af en lastbil på over kg og påhængskøretøj(er) med en tilladt totalvægt på over 750 kg 2. Mobilkran med tilkoblet påhængskøretøj 3. Lastbil med tilkoblet blokvogn 4. Vogntog bestående af en bus på over kg og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 750 kg Spørgsmål 20 Hvilke(t) af disse køretøjer hører under kørekortkategori D? 1. Personbil med typegodkendt (tilladt) totalvægt på 3200 kg og indrettet til mere end 10 personer, føreren medregnet 2. Personbil med typegodkendt (tilladt) totalvægt på 3800 kg og indrettet til 8 personer, føreren medregnet 3. Personbil med typegodkendt (tilladt) totalvægt på 3500 kg og indrettet til 9 personer foruden føreren 4. Personbil med typegodkendt (tilladt) totalvægt på 3700 kg og indrettet til 9 personer foruden føreren

11 Spørgsmål 21 Hvilke(t) af disse påhængskøretøjer giver kørekort til kategori B/E ret til at føre? 1. Et vogntog med et trækkende køretøj, kategori B, og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 800 kg 2. Et vogntog med et trækkende køretøj, kategori B, og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på kg 3. Et vogntog med et trækkende køretøj, kategori B, og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på kg 4. Et vogntog med et trækkende køretøj, kategori B, og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over kg Spørgsmål 22 Hvilke(t) af disse forhold gælder for lastbiler? 1. Belæssede lastbiler har i forhold til personbiler ringere accelerationsevne 2. Lastbiler har i forhold til personbiler ringere bremseevne 3. Lastbiler har i forhold til personbiler normalt bedre bremseevne 4. Lastbiler har i forhold til personbiler lavere tophastighed

12 Spørgsmål 23 Hvilket af disse forhold gælder for anvendelse af ABS-bremsesystemet på en lastbil? 1. Ved bremsning med en lastbil med ABS-bremsesystem sørger ABSbremsesystemet for, at hjulene holdes i rotation og ikke blokerer 2. Bremsning med ABS-bremsesystem forøger bremselængden i forhold til bremsesystemer uden ABS 3. På lastbiler med ABS-bremsesystem skal bremsepedalen trædes helt ned og holdes nede for at opnå maksimal bremsning 4. På lastbiler med ABS-bremsesystem skal trykket på bremsepedalen lettes en smule for at opnå maksimal bremsning Spørgsmål 24 Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Styreapparatets funktion mv." i undervisningsplanen til stor lastbil med stort påhængskøretøj? 1. Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve 2. Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven 3. Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå både i teoriprøven og den praktiske prøve 4. For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem

13 Spørgsmål 25 Eleven skal kunne ifølge undervisningsplanen til kategori C kunne angive følgende forhold? 1. Førere, der betjener lastbilmonterede kraner med en læsseevne på mere end 8 tonsmeter, skal være i besiddelse af certifikat for særlig uddannelse 2. Føreren skal derudover gennemføre en efteruddannelse hvert femte år 3. Efteruddannelsen skal have en varighed af mindst 9 dage og skal gennemføres inden for en periode på 12 måneder 4. Førere af lastbiler, der anvendes til transport af farligt gods, som overstiger visse mængder (frimængden), eller til transport af farligt gods i tanke, skal ud over kørekort være i besiddelse af et erhvervsuddannelsesbevis (ADRkursusbevis) Spørgsmål 26 Hvilke(t) af disse forhold gælder ifølge undervisningsplanen vedrørende adfærd over for andre trafikanter? 1. Man skal undlade at anvende ukvemsord 2. Man skal undlade at være hjælpsom 3. Man skal undlade at anvende ukvemsudtryk 4. Man skal undlade at anvende fagter

14 Spørgsmål 27 Hvad kan være årsag til, at lastbilen ikke følger rattets bevægelse under skarp ratdrejning på glat vejbane? 1. Det formindskede vejgreb 2. Ubalance i de styrende hjul 3. Den ringe accelerationsevne 4. For høj hastighed til den ønskede drejning Spørgsmål 28 Hvilke(n) betegnelse(r) om tilkoblingsanordninger indgår i afsnittet om "Karrosseri og opbygning mv." i undervisningsplanen til kategori C/E? 1. Lastbilens koblingsdel består altid af en trækkrog 2. Lastbilens koblingsdel består en koblingstragt, koblingshus, koblingsbolt og automatisk låsemekanisme 3. Påhængsvognens koblingsdel består af et trækøje med bøsning 4. Påhængsvognens koblingsdel består af en trækkrog med bøsning

15 Spørgsmål 29 Hvilke(n) lovbestemmelse(r) om lastbilers længde og højde skal eleven kunne angive indholdet af i undervisningsplanens delmål om lastbilers bredde, længde, højde og vægt? 1. En lastbil må med eller uden læs højst være 14,5 m lang 2. En lastbil må med eller uden læs højst være 12 m lang 3. En lastbil må med eller uden læs højst være 3,9 m høj 4. En lastbil må med eller uden læs højst være 4 m høj Spørgsmål 30 Hvad kan for lang oppumpningstid være tegn på? 1. Slidt kompressor 2. Tilstoppet luftfilter 3. Utætheder i bremseanlægget 4. Buler i trykluftstanke

16 Spørgsmål 31 Hvilke(t) af disse forhold gælder for kompressoren i bremsesystemet? 1. Den anvendes udelukkende til at forsyne forbrændingen i motoren med tilstrækkelig luft 2. Den komprimerer luften og opbygger derved tryk i forsyningskredsen 3. Den smøres fra fx motorens smøresystem 4. Kompressoren drives af bussens motor Spørgsmål 32 Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Tegn på fejl ved bremser" i delmål i undervisningsplanen C/E? 1. For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem 2. Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve 3. Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven 4. Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold udelukkende kan indgå i den praktiske prøve

17 Spørgsmål 33 I hvilke(t) af disse delmål kan nogle af underafsnittene i undervisningsplanen til kategori C/E indgå i den praktiske prøve? 1. Bærende deles funktion m.v. 2. Kørekortkategori og førerret 3. El-anlæggets funktion, lygter og reflekser 4. Vejgrebets udnyttelse Spørgsmål 34 Hvilke(t) af disse køretøj(er) giver kørekort til kategori C ret til at føre? 1. Alle lastbiler med en tilladt totalvægt over 3500 kg 2. Motordrevet blokvogn 3. Busser med op til 16 personer inkl. føreren 4. Alle lastbiler med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 750 kg

18 Spørgsmål 35 Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelærerens undervisning i lille bus med stort påhængskøretøj? 1. Kørelæreren skal undervise eleven i, at forholdene om tegn på fejl ved bremser udelukkende kan indgå i teoriprøven 2. Kørelæreren skal undervise eleven i, at alle forholdene om tegn på fejl ved tilkoblingsanordningerne udelukkende kan indgå i teoriprøven 3. Kørelæreren skal undervise eleven i, at forholdene om tegn på fejl ved bærende dele kan indgå i såvel teoriprøven som i den praktiske prøve 4. Kørelæreren skal undervise eleven i, at nogle af forholdene om tegn på fejl ved lygter kan indgå i såvel teoriprøven som i den praktiske prøve Spørgsmål 36 I hvilke(t) af disse tilfælde kan der stilles krav om, at de originale registreringsattest(er) eller genpart(er) medbringes? 1. Ved kørsel med bus i Danmark 2. Ved kørsel med bus med tilkoblet påhængskøretøj i Danmark 3. Ved kørsel med bus i udlandet 4. Ved kørsel med bus med tilkoblet påhængskøretøj i udlandet

19 Spørgsmål 37 Hvilke(t) forhold ved et trykluft-hydraulisk bremsesystem skal eleven kunne kontrollere? 1. Bremsepedalen må højst kunne nedtrædes til 2/3 ned mod bunden 2. Bremsepedalen skal kunne nedtrædes til fast stop 3. Luftforbruget må ved én fuldbremsning med standset motor som hovedregel ikke overskride 0,3 bar 4. Luftforbruget må ved én fuldbremsning med standset motor som hovedregel ikke overstige 0,5 bar Spørgsmål 38 Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen i afsnittet "Lovbestemmelser i øvrigt om kørekort" i undervisningsplanen til kategori C/E? 1. Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne ved teoriprøven skal kunne angive indholdet af nogle af de omtalte forhold 2. Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne over for den prøvesagkyndige skal kunne redegøre for indholdet i et "ANT-kursus" 3. Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne inden den praktiske prøve også skal have gennemført "Særlig køreundervisning" 4. For alle de omtalte delmål er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem

20 Spørgsmål 39 Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen i "Orienterings-færdigheder" i afsnittet "Standsning og parkering" i undervisningsplanen til kategori C? 1. Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne ved den praktiske prøve skal kunne genkende betydningen af undertavle UC 60,5 2. Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne ved den praktiske prøve skal kunne genkende betydningen af færdselstavlen C Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne ved teoriprøven skal kunne angive betydningen af kørebanestribe T Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne ved den praktiske prøve skal kunne kontrollere parkeringsbremsens funktion Spørgsmål 40 Hvilke(t) af disse forhold gælder for undervisningen i afsnittet om "Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt" i undervisningsplanen for stor lastbil (kategori C)? 1. Eleven skal forberedes på, at alle forhold i afsnittet "Ulykker" kan indgå i den praktiske prøve 2. Eleven skal forberedes på, at alle forhold i afsnittet "Risikoforhold" kan indgå i den praktiske prøve 3. Eleven skal forberedes på, at alle forhold i afsnittet "Orienteringsfærdigheder" kan indgå i teoriprøven 4. Eleven skal forberedes på, at alle forhold i afsnittet "Manøvrefærdigheder" kan indgå i den praktiske prøve

21 Spørgsmål 41 I hvilke(t) af disse tilfælde kræves enten en transporttilladelse eller en særlig transporttilladelse fra politiet? 1. Ved transport af gods med en bredde på 2,70 meter på en lastbil 2. Ved transport af gods der er så højt, at lastbilen med gods opnår en højde på 4,10 meter 3. Ved transport af gods med en længde på 13 meter på en lastbil 4. Ved transport af særligt omfangsrigt gods på en blokvogn Spørgsmål 42 Hvilke(t) af disse forhold indgår i afsnittet "Trafikantadfærd" i undervisningsplanen til kategori D? 1. Eleven skal have genopfrisket sin viden om de forskellige grundlæggende psykologiske forhold vedrørende egen adfærd 2. Eleven skal have genopfrisket lovbestemmelser om bilisters køreevne 3. Eleven skal have genopfrisket sin viden om de forskellige grundlæggende psykologiske forhold vedrørende andre trafikanters adfærd 4. Eleven skal have genopfrisket sin viden om lovbestemmelser om bilisters helbred

22 Spørgsmål 43 Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelærerens undervisning i trykluft-hydrauliske bremseanlæg? 1. At lang oppumpningstid kan være tegn på tilstoppet luftfilter 2. At forholdene om tegn på fejl i det hydrauliske system kan indgå i den teoretiske prøve 3. At en fjedrende bremsepedal kan være tegn på vand i det hydrauliske system 4. At større forbrug af trykluft end normalt kan være tegn på for lang vandring i transformer Spørgsmål 44 Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Den praktiske prøve" i undervisningsplanen til kategori D/E? 1. Kørelæreren skal forberede eleven på, at de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve 2. Kørelæreren skal give eleven kendskab til de omtalte forhold 3. Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold udelukkende kan indgå i teoriprøven 4. Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven

23 Spørgsmål 45 Hvilke(t) af disse afsnit skal kørelæreren ifølge undervisningsplanen til kategori C/E undervise eleven i? 1. "Vejgrebets betydning" 2. "Kørsel under forskellige belæsningsforhold" 3. "Bremselængder" 4. "Overladelse af køretøj til andre"

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 751. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk.

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: J. nr.: 11. juni 2007 FS302-12 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog I medfør af 68, 70a og 118, stk. 8, samt i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Lovkrav til hænger Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Styreapparatet Du skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: Ved drejekransen må

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1088. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, 64,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 873 af 10.

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 1.16 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 10. september 2009. Nr. 873. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E (almindelig bil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret Nu og i fremtiden Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus Mindst 29 lektioner

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) BEK nr 439 af 14/05/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2012 Justitsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-62, 63 a, 64, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 a-c, 124 q, 130, stk. 1 og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14. november 2005 med

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12. Lovtidende A 2013 Udgivet den 16. januar 2013 10. januar 2013. Nr. 12. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 7, 124 a-d, 124 g, 124 h, 124 q,

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1087 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 10. september 2009. Nr. 872. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C/E (lastbil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) BEK nr 12 af 10/01/2013 Udskriftsdato: 6. marts 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-802-0021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 292 af

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juni 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2011-802-0004 Dok.: 369754 Bekendtgørelse om kørekort 1 I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 4, 88 a, stk. 1, 118,

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI D 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet... 1-4

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI C 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV....1-5 1.1 Styreapparatet... 1-6

Læs mere

Færdselsteori Lastbil

Færdselsteori Lastbil 1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være? 1. Kompressorens luftfilter er tilstoppet. 2. Kileremmen

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 874 af

Læs mere

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden?

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Er bremserne i orden? Er lyset i orden? Er dækkene i orden? Så

Læs mere

Regler om kørsel med trailer

Regler om kørsel med trailer Regler om kørsel med trailer Med de nye kørekortsregler pr. 19/1-2013 bortfaldt reglen om, at hvis påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger bilens egenvægt med mere end 50 kg, så skal man have kørekort

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI B 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet.... 1-4

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet.

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Du skal bruge en lægeattest som skal laves af egen læge koster 5-600 kr., der er typisk 14 dages ventetid på lægeattesten. Du skal

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER Rigspolitiet 1. BAGGRUND...3 2. TILMELDING TIL KØRELÆRERPRØVEN OG VIRKE SOM KØRELÆRERASPIRANT...4 3. SÆRLIGE FORHOLD...6 3.1 KUNDSKABSPRØVEN - AFSLUTTENDE

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C)

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1310 af 28. november 2014 om undervisningsplan for

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 749. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E) 1) I medfør af 56, stk.

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere