Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere"

Transkript

1 Superbrugerguide

2 Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere Sletning og suspendering af brugere Kurser Oversigt over kurser (kursuskataloget) Se nærmere på et kursus fra kursuskataloget Tildel og fjern kurser Afdelinger Pensum (definerer gruppe af kurser) Tilføj et pensum Hvilke kurser skal være en del af pensummet? Manuel håndtering af brugere og afdelinger ved tildeling af pensa Tildeling af pensum til flere brugere og afdelinger Kontrolpanel Udrulning af et kursus til alle eller mange brugere Få indblik i brugernes quiz-resultater Rapport over gennemførsel Opsætning af din egen rapport Brug rapporten til opfølgning CSV-import Oprettelse af egne kurser/indhold

3 1. Introduktion I denne guide får du et overblik over alle de funktioner og muligheder, du har som superbruger. Din konto består af to forskellige profiler, som er kædet sammen. 1. En superbruger (Admin) hvor du kan administrere jeres brugere, kurser osv. 2. En kursist hvor du selv kan gennemføre kurserne Du kan skifte imellem de 2 brugertyper i højre hjørne: 1

4 1.1 Hovedmenu Du har som superbruger adgang til en række administrative funktioner. Bl.a. oprettelse/sletning af brugere, udrulning af kurser og rapporter over dine brugeres aktivitet. 2

5 2. Brugere 2.1 Oprettelse af brugere enkeltvis Som superbruger kan du oprette, slette eller suspendere brugere. Oprettelse af brugere enkeltvis fungerer således. 1. I hovedmenuen trykker du på Brugere. 2. Tryk på tilføj bruger for at oprette en ny bruger. 3. Udfyld informationer på brugeren og dernæst tryk tilføj. Brugeren vil nu modtage en opstartsmail med sine loginoplysninger. 4. Du kommer nu til en side, hvor du har mulighed for at tildele brugeren specifikke kurser eller tilmelde personen til et pensum. Bemærk, at hvis pensum er opsat til automatisk at indrulle nye brugere i pensummet, så sker dette automatisk, og du skal ikke gøre mere. Nb. Som udgangspunkt anbefaler CyberPilot, at man som minimum tildeler brugeren fire grundlæggende kurser. Det er kurserne Awareness-træning, Phishing, Passwords og Persondata. Det er naturligvis helt op til jer, hvor mange kurser en ny bruger skal tildeles, og I disponerer frit over alt tilgængeligt materiale på platformen. Fremadrettet vil brugeren modtage nye kurser, som udsendes til alle i organisationen. 2.2 Oprettelse af flere brugere Hvis du skal oprette flere brugere på en gang, kan du gøre det med en CSV-fil. Se afsnit 7. om dette i guiden, eller kontakt CyberPilot, hvis du gerne vil have, at vi gør det for dig. I så fald skal du sende en csv-fil til Cyberpilot med en liste over de brugere, som du gerne vil have importeret. Skriv til så sender vi en skabelon, som brugernes detaljer indsættes i. Når Cyberpilot har modtaget informationerne, så klarer vi resten for jer. 2.3 Sletning og suspendering af brugere På platformen har du mulighed for at slette eller suspendere brugere Sletning: anbefales hvis en bruger ikke længere er ansat i organisationen. Suspendering: anbefales hvis en bruger fx skal på barsel, sygemeldes, på orlov mv. Mens brugeren er suspenderet modtager personen ikke s fra platformen og bliver ikke tilmeldt nye kurser. Eksisterende data bibeholdes. 3

6 1. Vælg menuen Brugere på admin-forsiden. 2. Sletning og suspendering af kursister: For at slette (a) brugere, skal du trykke på papirkurven under handlinger og derefter godkende sletningen. For at slette brugeren helt skal papirkurven også tømmes. For at suspendere (b) brugere skal du trykke på den grønne bar under aktiv. Her suspenderer du den pågældende bruger og kan samme sted aktivere brugeren igen. b a 3. Kurser 3.1 Oversigt over kurser (kursuskataloget) I menuen kurser kan du se hvilke kurser, som er tilgængelige for jeres organisation. I disponerer frit over alt tilgængeligt materiale. Via kolonnen Deltagelse er det muligt at se, hvor mange af jeres brugere, som allerede er tilmeldt et kursus. 4

7 3.2 Se nærmere på et kursus fra kursuskataloget Du har mulighed for at se nærmere på et kursus, inden du beslutter, om du vil udrulle det til alle brugere. 1. Under brugere udsøger du din egen bruger og klikker på navnet. Husk det skal være kursistprofilen, IKKE admin-profilen. Brug evt. filteret i bunden af skærmen. 2. Klik på fanebladet kurser og tilmeld din egen kursistprofil til kurset. 3. Skift til din kursistprofil i højre hjørne. Her er kurset nu tilgængeligt. 3.3 Tildel og fjern kurser Til- og framelding af kurser til enkelte brugere. Tilmelding af kurser: Som superbrugere kan du tildele et kursus til udvalgte medarbejdere. Dette kan være brugbart, hvis du fx vil vise et kursus til bestemte kollegaer, eller hvis en ny medarbejder skal have tilføjet ekstra kurser, som dine andre medarbejder har gennemført. Framelding af kurser: Du har også mulighed for at framelde en bruger et kursus på samme måde. 1. På admin-forsiden klikker du på fanen brugere. 2. Find den bruger du gerne vil til- eller framelde et kursus til. Klik på brugerens navn. 3. Der åbnes nu et overblik over brugerens kursustilmeldinger. Klik på fanebladet kurser. Tryk på knappen til højre for at tilmelde/framelde personen bestemte kurser. 5. For at framelde en bruger et kursus klikker du på den mørke knap tilmeldt. Farven skifter derefter til hvid igen, og brugeren er frameldt kursuset. 5

8 4. Afdelinger Afdelinger giver mulighed for at dele jeres bruger op og placere dem i bestemte afdelinger. Det kan være gavnligt, hvis der fx skal være flere administratorer på Awareness-træningen, som skal håndtere en bestemt gruppe af brugere. Det kan gøre det lettere, at få specifikke rapportmuligheder og målrettet tilmelding af kurser til bestemte brugere. For at oprette nye afdelinger skal du klikke på afdelinger i hovedmenuen. I undermenuen får du et overblik over, hvordan din organisation allerede er opdelt, og du kan derefter opdele yderligere. For at oprettet en ny afdeling klik på tilføj afdelinger. Derefter skal du definere navn på den afdeling, du gerne vil oprette og hvilken forældre-afdeling, det hører til (typisk bare afdelingen med organisationens navn. Klik på tilføj. OBS. Du skal selv tilføje brugerne til afdelingen, når den er oprettet. Når du tilføjer kurser til en afdeling, tilmelder du ikke brugerne i kurserne, du gør dem bare tilgængelige og derefter kan du som superbruger bestemme, hvilke kurser du skal udrulle til brugerne. 5. Pensum (definerer gruppe af kurser) Pensum giver dig mulighed for at definere en samlet gruppe af kurser, som nye (og evt. eksisterende) brugere skal gennemføre. På den måde kan du sikre, at alle nye medarbejdere får de samme kurser. Vælg pensum i hovedmenuen for at få et overblik over allerede eksisterende pensa. I denne menu ser du under kolonnen deltagelse, hvor mange brugere, der allerede er tilknyttet de bestemte pensa. 5.1 Tilføj et pensum For at tilføje et nyt kursus, skal du klikke på tilføj pensum (a). a 6

9 a b c d e Du kan oprettet et pensum hvis følgende kriterier er opfyldt: a. Overskrift på pensum (giv det et navn) b. Klik på ikon for at få vist pensum id et (benyttes hvis du skal indrulle flere brugere på samme tid, se afsnit 5.4) c. Beskrivelse af pensummet. Her kan fx stå, hvilke kurser det indeholder. d. Indstillinger for pensum. Sæt flueben ved aktiv og vis på katalog. Sæt flueben i tildel automatisk til nye brugere, hvis du ønsker at nyoprettede bruger automatisk skal registreres til dette pensum. Det er en god ide, hvis du har en fast plan for, hvilke kurser nye medarbejdere skal have. e. Disse indstillinger er typisk ikke relevante og kan efterlades tomme. 5.2 Hvilke kurser skal være en del af pensummet? I undermenuen kurser kan du tilføje og fjerne udvalgte kurser til pensummet. Det vil sige, at du altid kan holde dit pensum opdateret. Hvis du tildeler et nyt kursus til pensummet, vil de brugere, som er tilmeldt et pensum, hvor tildel automatisk til nye brugere er aktiveret blive indrullet i kurset. 7

10 Kolonnen valgfri handler om, hvornår hele pensummet skal betragtes som gennemført. Typisk vil man ikke arbejde med, hvorvidt pensummet er gennemført, men i stedet bruge pensum, som en måde at styre, hvilke kurser som er vigtige at få nye medarbejdere indrullet i. Det har ikke nogen relevans for gennemførslen af de enkelte kurser og du kan følge brugernes gennemførsel i rapporten. Derfor anbefales det at valgfrihed er slået fra. 5.3 Manuel håndtering af brugere og afdelinger ved tildeling af pensa I undermenuen kan man klikke videre til brugere og afdelinger. Her kan man manuelt tilføje brugere til pensummet. Har man netop oprettet et pensum skal alle brugerne tilmeldes pensum, hvis de skal følge de samme kurser. Husk at brugerne ikke kan få kurser tildelt to gange. Har en bruger fx allerede 6 ud af 8 kurser i pensummet, så tildeles brugeren kun de resterende 2 kurser, hvis du tilmelder brugeren til pensummet. 5.4 Tildeling af pensum til flere brugere og afdelinger Har du mange brugere, som du gerne vil have tilmeldt et nyt pensum, du har lavet? Så kontakt CyberPilot vi kan gøre det via en csv-fil, så du ikke selv skal tilmelde mange brugere manuelt. 8

11 6. Kontrolpanel Kontrolpanelet indeholder følgende undermenuer: Oversigt Brugere Kurser Pensum Quiz Tidslinje Rapport 6.1 Udrulning af et kursus til alle eller mange brugere Har du fundet et kursus du gerne vil udsende til brugerne? 1. Vælg fanebladet brugere under kontrolpanel. 2. Evt. filtrer hvilke brugere du vil udsende til. Intet filter = alle brugere. 3. Vælg handling og vælg tilmeld til kursus. 4. Vælg kurset og tryk send 5. Brugerne får nu en mail om tilmelding og kan begynde kurset Det er vigtigt at være opmærksom på, om man har et filter aktiveret. Filtre kan bruges til at indsnævre og definere, hvilke brugere som skal berøres af den handling man vil foretage. Er der ikke noget filter aktiveret bliver ALLE brugere berørt. Dvs. ALLE får tildelt det kursus, du vælger at tilmelde dem til. a 9

12 6.2 Få indblik i brugernes quiz-resultater Du kan se nuancerede data for alle brugernes besvarelser i bestemte quizzer. Vælg fanebladet quiz. På billedet er der taget udgangspunkt i kurset Opdatering (a). Klik på kursets navn. a Vælg eksport (b) for at hente en excel-fil, hvor du kan se svarfordelingen på bestemte spørgsmål. b 6.3 Rapport over gennemførsel Vælg fanebladet rapport i kontrolpanelet. Der vil på forhånd være opsat en Standard rapport af Cyberpilot teamet. Denne rapport indeholder de mest almindelige parametre, men du kan selv 10

13 redigere i rapporten og bestemme, hvilken slags data du vil udtrække. Du kan hente rapporten ved at klikke på download ikon under handlinger Opsætning af din egen rapport Har du brug for at opsætte forskellige rapporter, som fx kan sendes til forskellige administrative medarbejdere, skal du klikke på opret. Giv din rapport en titel fx HR-afdelingen, nye medarbejdere etc. a. I feltet output-oplysninger kan du definere, hvilke detaljer rapporten skal indeholde. Det kan f.eks. være fornavn, efternavn, , resultater mm. Du vil altid kunne få en forhåndsvisning af rapporten, ved at scrolle ned og klikke på gem. 11

14 b. Dernæst kan du tilføje regler. Regler kan være med til at indsnævre, hvilke data du udtrækker. Du kan fx vælge, at du kun vil se data på kurser, som IKKE er blevet gennemført. c. Under Planlagt eksport kan du indstille med faste intervaller at tilsende rapporten til bestemte adresser. Vælg et starttidspunkt og hvor ofte en ny rapport skal udsendes. Hint: der er ca. 720t i en måned. Når du er færdig, klik på gem. NB: Rapporten sendes ikke vedhæftet i mailen. Når man klikker på linket, aktiveres et direkte download fra platformen. Det kræver dog, at man er logget ind på sin superbruger, når man trykker på download linket Brug rapporten til opfølgning Efter du nu har opsat en rapport eller bruger den allerede opsatte standard rapport, kan du nu eksportere den til Excel ved at trykke på eksport. 1. Åben Excel fil 2. Aktiverer redigering (pga. beskyttet visning) 3. Find Sortér og filtrer under hjem og klik derefter på filtrer 4. Herefter vil du kunne sortere det nyeste kursus fra, hvem der ikke har gennemført et kursus og se hvem der er startet på et specifik kursus. Tryk på de grå trekanter i hver kolonne for at sortere i, hvilke data du ønsker. Fx under status vælg ikke gennemført for at se hvilke kurser, som endnu ikke er gennemført. 5. Vil du gerne bruge rapporten til at udtrække mailadresser, som kan bruges ifm. opfølgning? Så gå til excel-fanebladet Data vælg Dataværktøjer Fjern dubletter Fjern alle markering og sæt kun flueben i postadresse. 12

15 6. Du får nu en liste med unikke mailadresser over brugere, som ikke har gennemført al træning. 7. Derefter har du muligheden for at bruge denne mailliste til at lave en mail, hvor alle adresserne er sat bcc. Fx kære kollega. Jeg kan se, at du ikke har gennemført alle kurser. Det er vigtigt, at du tager dig tid til at få træningen gennemført. 13

16 7. CSV-import Skal du oprette mange nye brugere eller ændre eksisterendes detaljer, kan CSV import være en god mulighed. Vær dog opmærksom på at følge alle skridt i guiden nøje, da forkerte indstillinger kan give uhensigtsmæssige resultater. Du er meget velkommen til at bede os om at gennemføre en csv-import for dig. Kontakt os på a b c d e a. Datatype skal være brugere b. I dette felt kan du se hvilke kriterier, CSV importeren kan læse. Login, name, efternavn, skal altid være opfyldt, når du vil indlæse brugere. Du kan download et eksempel på hvordan disse kriterier skal defineres ved at klikke på download eksempel. c. Under dubletter kan du bestemme om importen skal ignorere dubletter. Denne funktion kan du bruge, hvis du skal indlæse helt nye brugere, hvorimod erstat, fjerne eksisterende data på en bruger og tilføjer noget nyt. Kunne f.eks. være hvis du vil ændre sprog på alle dine brugere. d. Med funktionen undertryk beskeder bestemmer du om du vil sende en opstartsamil ud til dine brugere, når du indlæser/ændre brugere ved hjælp af CSV importeren. Det er vigtigt du ikke undertrykker beskeder, da brugerne så ikke modtager deres loginoplysninger. e. Du kan vælge at indlæse CSV-data som hhv. excel-fil eller i klar tekst. Vil du bruge klar tekst, så tryk på eller klik her for at importere ved hjælp af almindelig tekst. Begge måder kan virke fint. f. Til sidst klik på importer, for at indlæse din nye ændringer til din organisation på platformen. g. Forandringerne er ny gennemført. 14

17 8. Oprettelse af egne kurser/indhold Du har mulighed for at tilføje egne kurser eller andet indhold på platformen. Det kunne f.eks. være: - Overblik over databeskyttelsesloven - Interne retningslinjer - GDPR og persondataforordningen Det kan der være flere fordele ved, bl.a.: - Mulighed for rapportering på om brugerne har læst indholdet eller gennemført kurset - Muligheden for at samle jeres IT-sikkerhed/GDPR arbejde et sted - CyberPilots kurser er generelle og suppleres godt af jeres eget specifikke materiale - Lave sjove quizzer ifm. udgivelse af fx interne retningslinjer Kontakt CyberPilot for mere information om, hvordan I kan komme i gang med at lave og udgive jeres eget indhold på platformen: 15

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer 1 Manual til Rsiden.dk for koordinatorer Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er et værktøj til dig, som arbejder professionelt med rygestop. Formålet med Rsiden er at give et overblik over rygestopkurser

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer 1 Manual til Rsiden.dk for koordinatorer Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er et værktøj til dig, som arbejder professionelt med rygestop. Formålet med Rsiden er at give et overblik over rygestopkurser

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer 1 Manual til Rsiden.dk for koordinatorer Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere og koordinatorer på

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Velkommen til DK Beton s kundeportal

Velkommen til DK Beton s kundeportal Velkommen til DK Beton s kundeportal DK Beton har udviklet en kundeportal, hvor du som kunde kan finde de følgesedler der har relevans for dig. Du finder portalen på følgende adresse: https://portal.dkbeton.dk/

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Log ind MyPage Administrator: oprettelse af brugere Administrator: oprettelse af

Indhold Indhold Introduktion Log ind MyPage Administrator: oprettelse af brugere Administrator: oprettelse af Indhold Indhold... 2 1. Introduktion... 3 2. Log ind... 3 3. MyPage... 4 4. Administrator: oprettelse af brugere... 5 5. Administrator: oprettelse af organisation... 6 6. Administrator: Opsætning af brugere

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de selskaber,

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Vejledning omkring administrator. SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk

Vejledning omkring administrator. SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk Vejledning omkring administrator SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk Indhold Administrator 1 Administrator Sociale medier opsætning 2 Administrator Sms/Email søgning 3 Administrator Adresse søgning 4

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Indholdsfortegnelse

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Indholdsfortegnelse Mbridge tilmeldingssystem Version 15-03-2018. Vejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Backup...2 Tilmelding til turnering (spillere)...3 Rette tilmelding...5 Slet tilmelding...5

Læs mere

DaluxFM vejledning til leverandører

DaluxFM vejledning til leverandører DaluxFM vejledning til leverandører Indhold Introduktion til DaluxFM... 2 Hvorfor har vi valgt DaluxFM?... 2 Sådan bruger du DaluxFM... 3 Brug af DaluxFM app... 4 Behandling af opgaver... 6 Ansvarlig for

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/pco-login Brugernavn: Password: Juli, 2019 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator

Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator Opdateret den 05. november 2018 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Roller og rettigheder i TenderKONNECT... 3 2.1 Overordnede rettigheder...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Zenegy Enheder og Adgange

Zenegy Enheder og Adgange ENHEDER & ADGANGE INTRODUKTION Zenegy Enheder og Adgange Med Enheder og adgange holder du styr på, hvilket udstyr og IT-adgange de enkelte medarbejdere har fået stillet til rådighed. Enheder og Adgange

Læs mere

Vejledning til EDI Portalen

Vejledning til EDI Portalen Vejledning til EDI Portalen DECEMBER 2018 CVR-nr.: 35472525 Side 2 af 21 Indhold Log ind... 3 Besked ved manglende CPR-nummer... 3 Sessionslængde... 4 Opbevaring af data... 4 Modtag EDI... 5 Korrespondancer...

Læs mere

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER Til ProjectWEB udbudsportal administratorer Dato Maj, 2019 Version 02 MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Før udbudsperioden... 3 2.1

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Erhvervs online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til administratorer 12. Marts 2018 1 Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administration... 4 1. Brugere... 5 Opret brugere...

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 1

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 1 TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 1 DEL 1: Igangsætning af kortlægning Inden I går i gang med TrivselMeter, skal I oprettet en Excel-fil med jeres målgruppe dvs. en mailliste over de

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Indhold. Wiegaarden Go2net Manual Side 1

Indhold. Wiegaarden Go2net Manual Side 1 Indhold Manual til Wiegaardens Go2net CMS-løsning... 3 Login... 4 Administrationen... 4 Den øverste menu... 5 Styring af din menu på hjemmesiden... 5 Menustrukturen... 5 De grå ikoner... 6 De blå ikoner...

Læs mere

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Erhvervs online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

OBS! Hvis du skal oprette en bruger på din kundes aftale, skal du bruge den vejledning, som du finder længere nede i dette dokument.

OBS! Hvis du skal oprette en bruger på din kundes aftale, skal du bruge den vejledning, som du finder længere nede i dette dokument. Når du skal oprette en ny bruger på din lønpartneraftale, starter du på forsiden af DataLøn, hvor du i topmenuen vælger Opsætning og klikker på Brugeradministration. Herefter skal du vælge Mine brugere

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in 1. Tilknyt Børn Log ind som administrator i SkoleIntra Du er administrator når du skal benytte en sikkerhedskode i PersonaleIntra. Tilknyt børn til SFO

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

MBridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

MBridge tilmeldingssystem Version Vejledning. MBridge tilmeldingssystem Version 01-11-2018. Vejledning. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Backup... 2 Tilmelding til turnering (spillere)... 3 Rette tilmelding... 5 Slet tilmelding... 5 Grundopsætning

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Guide til login på DA Barsel

Guide til login på DA Barsel Guide til login på DA Barsel 19. marts 2019 Dok ID: 134653 Adgang til DA Barsel For at kunne tilgå DA Barsels selvbetjening skal man have tilknyttet sin NemID medarbejdersignatur til Arbejdsgivernes Fælles

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugervejledning til. Videreuddannelsessekretariatet

Brugervejledning til. Videreuddannelsessekretariatet Brugervejledning til Videreuddannelsessekretariatet UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 MIN PROFIL... 2 ÆNDRING AF KODEORD... 3 SKIFT PROFIL/ BRUGERRETTIGHEDER... 4 BRUGERE... 6 NULSTIL LOGIN... 11

Læs mere

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT ForældreIntra - Sådan kommer du som forælder godt i gang August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT Indhold Indledning... 3 Hvad er ForældreIntra?... 3 Hvad er forskellen på ForældreIntra og Skoleporten?...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Center for E-lærings Test-designer Uddybende vejledning

Center for E-lærings Test-designer Uddybende vejledning Center for E-lærings Test-designer Uddybende vejledning Indledning... 3 Information om Test-designeren... 4 Hvad er Test-designeren?... 4 Hvornår bør jeg som kursusudvikler benytte mig af Test-designeren?...

Læs mere

OPRETTELSE AF EN KLASSE

OPRETTELSE AF EN KLASSE Denne vejledning viser, hvordan du opretter en klasse i Campus. Du har mulighed for at udfylde mange flere felter end dem, der er beskrevet nedenfor. Denne vejledning beskriver den mest normale oprettelse

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-03-2018. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

OPRETTELSE AF ET KURSUS

OPRETTELSE AF ET KURSUS Denne vejledning viser, hvordan du opretter et kursus i Campus. Første del af denne vejledning viser hvorledes du hurtigst muligt kan oprette et kursus. Efterfølgende forklares betydningen af nogle af

Læs mere

MBridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

MBridge tilmeldingssystem Version Vejledning. MBridge tilmeldingssystem Version 01-11-2018. Vejledning. Indledning... 2 Tilmelding til turnering (spillere)... 2 Slet tilmelding... 5 Opsætning af turneringer (turneringsleder)... 6 Oprettelse af turnering/liste....

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Opskrivning af skoleår... 2 1)Dannelse af ny klassefil til :... 2 Import af klassefil... 5 2 Opskrivning af venteliste... 7 3 Sletning af Ugyldige elever... 9 Side 1 Opskrivning af

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.9

Servicebrev BørneIntra version 2.9 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.9 Den 25. marts 2014, frigives BørneIntra version 2.9 17. marts 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

TBL / v.0.4. Kursus... 3 Kurser... 3 Tilmeld kursister... 5 Kursus anmodninger... 9 Kurser pr. foreningshverv

TBL / v.0.4. Kursus... 3 Kurser... 3 Tilmeld kursister... 5 Kursus anmodninger... 9 Kurser pr. foreningshverv HåndOffice Kurser Kursus... 3 Kurser... 3 Tilmeld kursister... 5 Kursus anmodninger... 9 Kurser pr. foreningshverv... 10 Side 2 af 11 Kursus Et klik på Kursus viser menu med følgende tre valgmuligheder.

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

TIDSHÅNDTERING I PROMARK SEKRETÆRENS OPGAVER. Indhold

TIDSHÅNDTERING I PROMARK SEKRETÆRENS OPGAVER. Indhold TIDSHÅNDTERING I 1 SEKRETÆRENS OPGAVER Indhold 1. Promark-Sekretærens opgaver i ProMark... 2 2. Sådan registrerer du egen projekttid og eget fravær... 2 3. Sådan kontrollerer du, om alle uger i en måned

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er et værktøj til dig, som arbejder professionelt med rygestop. Formålet med Rsiden er at give rådgivere et overblik over

Læs mere

Du opretter dig på nedenstående side: http://admin.vucfyn.dk/

Du opretter dig på nedenstående side: http://admin.vucfyn.dk/ Sms-systemet Sms-systemet styres fra HF & VUC FYNs administrationsplatform, der ligger på en hjemmeside. Du skal først oprettes i systemet, hvis det ikke allerede er sket. Hvis du allerede er bruger af

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Administrators overblik Under menuen Overblik vil du altid kunne se status på de forskellige undersøgelser. Her vises i procenter og

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Applikationer Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper.

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Applikationer Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper. Dokumentation Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Applikationer Facebook Moduler Påkrævet : Facebook Integration med sms-grupper Version : v1.00 Indholdsfortegnelse Versionshistorik... 3 Målet med

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo

Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo Alle børn og børnebibliotekarer skal bruge det landsdækkende UNI-Login for at oprette en profil på www.biblo.dk. Langt de fleste skolebørn i DK har fra

Læs mere

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Administrators overblik Under menuen Overblik vil du altid kunne se status på de forskellige undersøgelser. Her vises i procenter og

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere