SYNGENTA VINTERSÆD Optimér dit sortsvalg og din indtjening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYNGENTA VINTERSÆD Optimér dit sortsvalg og din indtjening"

Transkript

1 SYNGENTA VINTERSÆD 2019 Optimér dit sortsvalg og din indtjening

2 Hvis du ikke lægger en klar strategi, vil problemet stige afgørende i de kommende år... Som den første såsædsvirksomhed i verden har vi i Syngenta udviklet en udsædsberegner, der optimerer den korrekte udsædsmængde med udgangspunkt i den præcise lokalitet på den helt præcise dag. Udsædsberegneren som kan bruges i vores vårbyg og hybrid vinterbyg tager udgangspunkt i lokale klimaforhold kombineret med stor faglig viden omkring den enkelte sorts agronomiske egenskaber. Hybrid vinterbyg Vinterraps Safe Harvest I år kan vi tilbyde dig flere nye vinterrapssorter, som har markant forbedrede dyrkningsegenskaber i forhold til tidligere. Sorterne SY Iowa og SY Florian er det nærmeste, man kan komme på komplette vinterrapssorter med alle de efterspurgte dyrkningsegenskaber. Udbyttepotentialet i sorterne er særdeles stort. Udover dette får du en super stærk all-round resistens mod rodhalsråd og kransskimmel. Begge sorter har god vinterfasthed afprøvet under barske klimaforhold, en god skulpeopspringstolerance samt en kort afgrødehøjde med en god stængelstyrke, som gør det muligt at svampesprøjte rapsen uden de store køreskader. Ligeledes vil mejetærskerkapaciten være langt højere end på mange andre sorter på markedet. Vi kalder alle disse interessante egenskaber for Safe Harvest. Kålbrok Hvis du har områder på dine marker, hvor vinterrapsen ikke trives eller er gået ud, har du sandsynligvis kålbrok på ejendommen. I efteråret blev der i Danmark fundet kålbrok i 45% af spildrapsplanterne, som groede i efterafgrøderne. Dette betyder i praksis, at der findes kålbrok i stort set hver anden mark i Danmark. Hvis du ikke lægger en klar strategi, vil problemet stige afgørende i de kommende år. Derfor bør du vælge 5-6 rapsfrie år og derefter så den kålbrokresistente sort SY Alibaba, hvis du har konstateret kålbrok på den pågældende mark. Sorten har i vores nabolande vist sig at klare sig markant bedre end de øvrige resistente sorter på markedet, når markerne er kraftigt inficeret med kålbroksporer. Vårbyg Vinterhvede Hyvido Arealerne med hybridbyg stiger i hele Europa i disse år. Pludselig er det blevet muligt at øge udbytterne markant i forhold til alternative kornafgrøder. For svineavleren handler det om at producere billigere foderenheder, som giver en økonomisk fordelagtig produktion. Ud over et stort merudbytte giver hybridbyg også en række andre fordele f.eks. flere dage til at etablere næste års afgrøder rettidigt. Dyrkning af hybridbyg vil ofte forbedre dit dækningsbidrag med kr. pr. hektar. Vinterhvede Tidlig såning af vinterhvede har igen i år vist sig at være den nemmeste måde at øge udbyttet og spare på udsædsomkostningerne. Graham er specielt udvalgt til dette formål og har et særdeles højt udbyttepotentiale. Vi ønsker dig held og lykke i jagten på de rigtige sorter og vi er sikre på, at denne folder vil være med til, at du træffer det bedste valg for dig. Carsten Lundsteen Seed manager Syngenta Nordic

3 Sådan optimerer du din såning Ved at vælge flere afgrøder og sorter har du mulighed for at optimere din maskinudnyttelse og sikre rettidig såning. Afstem dit areal mellem raps og vinterbyg og undgå sensået raps. Såtidspunkt August September Oktober Marts April Vårbyg Vinterhvede Vinterbyg Hyvido Raps VIDSTE DU AT... l Det er muligt at høste kg mere i forhold til toradede sorter og derved fodre flere grise l En gris vejer 105 kg ved slagtning l Den bliver fodret med korn fra den vejer 25 kg l Der bruges 220 kg korn til en gris l kg = 7 grise 6 GRISE l Man kan altså gratis fodre 7 ekstra grise pr. ha

4 Sådan optimerer du din høst Høsten 2017 og 2018 understregede vigtigheden i at have flere høsttimer. Hyvido-sorterne modner op til en uge før mange andre vinterbygsorter på markedet. Denne fordel giver dig ekstra tid til bjærgning af halm og giver samtidig mulighed for at få etableret vinterrapsen tidligt inden høsten af ejendommens øvrige afgrøder. Høsttidspunkt 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 Hybridbyg Vinterraps Vårbyg Vinterhvede VIDSTE DU AT... 20% vinterbyg på ejendommen svarer til at købe 6 fod ekstra på en 30 fods mejetærsker i den pressede periode med høst af hvede og vårbyg. + 20% KAPACITET

5 Mit navn er Stig Kingo, Odense Jeg dyrker hybrid vinterbyg (JETTOO), fordi jeg sidste år kunne se en markant forskel på både afgrøden og i udbyttet i forhold til min almindelige 2-radede vinterbyg. Jeg fortsætter med hybrid vinterbyggen, fordi jeg er bekymret for de varme og meget tørre somre, da en del af mit jord ligger i den lettere ende. Mit navn er Jan Skovhøj, Faaborg Jeg er lidt udfordret af græsukrudt i min bedrift. Derfor har jeg valgt at dyrke hybrid vinterbyg (BELFRY), da jeg kan se, at den skygger / dækker meget bedre af for lyset og derved konkurrerer meget bedre overfor græsukrudtet. Derudover er den interessant i forhold til udbyttepotentialet.

6 Start tidligt med såning den nemmeste vej til topudbytte Når vi kommer ind i september måned, kan du starte med at så dine Hyvido-marker. Ved tidlig etablering er der mulighed for at anvende en mindre udsædsmængde. Brug udsædsberegneren på beregner.syngenta.dk til at beregne mængden af udsæd, du har behov for til din mark. Når du overvejer såtidspunktet, skal du tage hensyn til, om din mark ligger på en mild eller en koldere lokalitet. På nedenstående skemaer kan du se det anbefalede antal af spiredygtige kerner pr. m 2 i forskellige lokaliteter: Antal spiredygtige kerner pr. m 2 Sort september Milde lokaliteter Kolde lokaliteter september Milde lokaliteter Kolde lokaliteter september Milde lokaliteter Kolde lokaliteter HYVIDO Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på fast og fugtig bund for at opnå bedst mulige fremspiring. T/ha 10 Så tidligt og udnyt potentialet i din Hyvido-sort 7. sept. 5. okt Hyvido Frigg Spiredygtige kerner/m 2 * Gns. af 2 forsøg (Ringsted og Ytterborg)

7 Korrekt såtidspunkt og plantetal er afgørende for udbyttepotentialet Tidlig såning Primo september Medio såning Medio september Sen såning Ultimo september planter/m planter/m planter/m gode skud g aks/m 2 Udbyttepotentiale = hkg/ha 3-6 gode skud g aks/m 2 Udbyttepotentiale = hkg/ha 1-2 gode skud g aks/m 2 Udbyttepotentiale = hkg/ha Ved sen såning med for lavt plantetal begrænses udbyttepotentialet.

8 Brug udsædsberegneren på beregner.syngenta.dk til at beregne mængden af udsæd, du har behov for til din mark

9 SY Galileoo Kort info: En af Syngentas nyeste sorter med udbytter helt i top. Højest ydende vinterbygsort i Landsforsøgene (gns ) Blandt de sundeste sorter på markedet Stor buskningsevne Bredt såvindue Stor halmmængde God kernekvalitet Såtips: Velegnet til lidt senere såning Ved tidlig såning kan udsædsmængden reduceres yderligere Kort info: Ny topsort som har ligget i top 3 i Landsforsøgene i både 2017 og Udbytter i top God sygdomsprofil Tidlig moden Stor halmmængde God kernekvalitet Jettoo Såtips: Også velegnet til lidt senere såning Ved tidlig såning kan udsædsmængden reduceres yderligere Kerneudbytte Gevinst for Sort Antal FHT. bladsvampe- HL-vægt Sygdomsmodtagelighed år i LF bekæmpelse Meldug Bladplet Skoldplet Bygrust SY Galileoo Lille Middel Lav Lav Middel Lav Jettoo Middel Middel Lav Lav Middel Lav Toreroo Lille Middel Middel Lav Lav til middel Lav Belfry Middel Høj Høj Middel Høj Høj Udbytte Sygdomsprofil

10 Toreroo Belfry Kort info: En sort som over flere år viser udbytter helt i top. Højest ydende sort i Landsforsøgene (gns ) Blandt de sundeste sorter på markedet Højt proteinindhold God stråstyrke Særdeles god buskningsevne God kernekvalitet Såtips: Også velegnet til lidt senere såning Ved tidlig såning kan udsædsmængden reduceres yderligere Kort info: Robust sort med kort strålængde. Højt udbytte Særdeles god kernekvalitet (høj HL-vægt) Kort strålængde Forbedret modtagelighed mod bygrust Såtips: Har et bredt såvindue, men er også velegnet til lidt senere såning Hyvido-sorterne kan leveres manganbejdsede Sort Plantehøjde Stråstyrke Buskningsevne Modning Vinterfasthed SY Galileoo Høj Middel Høj Tidlig Middel til høj Jettoo Høj Middel Meget høj Tidlig Middel til høj Toreroo Mellemlang Høj Meget høj Middel tidlig Middel til høj Belfry Mellemlang Middel Høj Middel tidlig Middel Sortsegenskaber

11 SY Galileoo Højest ydende vinterbygsort i Landsforsøgene (gns ) med forholdstal 106 (2018) og 114 (2017) Hkg/ha Udbytter og HLV HLV Hejmdal KWS Meridian SY Galileoo 62 Kilde: sortinfo.dk - gns Udbytte hkg/ha Udbytte uden svampebehandling hkg/ha HL kg/hl Jettoo Udbytter i top i Landsforsøgene (gns ) med forholdstallene 103 (2018) og 111 (2017) Hkg/ha Udbytter og HLV HLV Hejmdal KWS Meridian Jettoo 62 Kilde: sortinfo.dk - gns Udbytte hkg/ha Udbytte uden svampebehandling hkg/ha HL kg/hl

12 Toreroo Højest ydende sort i Landsforsøgene (gns ) og forholdstallene 106 (2018), 110 (2017) og 106 (2016) Hkg/ha Udbytter og HLV HLV Hejmdal KWS Meridian Toreroo 62 Kilde: sortinfo.dk - gns Udbytte hkg/ha Udbytte uden svampebehandling hkg/ha HL kg/hl Belfry Topudbytter i Landsforsøgene med forholdstallene (gns ) 103 (2018), 111 (2017) og 105 (2016) Hkg/ha Udbytter og HLV HLV Hejmdal KWS Meridian Belfry 62 Kilde: sortinfo.dk - gns Udbytte hkg/ha Udbytte uden svampebehandling hkg/ha HL kg/hl

13 VINTERHVEDE Vinterhvedesorter fra Syngenta til 2019-sæsonen Vi har forædlet nye topsorter med gode dyrkningsegenskaber på vores vinterhvede forædlingsstationer i flere europæiske lande. Dette sikrer bedre udbytte og en lang række andre vigtige egenskaber. Vinterhvedesorten Graham fortsætter med at klare sig godt med høje udbytter på tværs af hele landet. I 2017 var den blandt Danmarks højest ydende sorter, og i 2018 hvor vækstsæsonen igen var udfordrende viste den stabile udbytter. Sorten er en langsom starter, men glæd dig til høst, så skuffer den aldrig. Safari er en anden nyhed, som har meget at tilbyde ud over udbyttet. Sorten har markedets bedste sygdomsresistens og er derfor det oplagte valg, hvis du ønsker at begrænse det samlede forbrug af svampemidler. I Danmark og i andre lande udfører vi et meget omfattende markforsøgsarbejde, så vi ved præcist, hvordan vores sorter skal dyrkes for at opnå de bedste resultater. Det er vores målsætning at levere skræddersyede informationer gennem hele sæsonen for at guide dig, så du kan få det bedste ud af vores sorter. Du får support fra vores eksperter, som står til rådighed for at besvare eventuelle forespørgsler.

14 TIL OPFORMERING Graham Kort info: Højt udbytte kombineret med en god sygdomsresistens. Graham er en vinterhvede med et meget højt udbyttepotentiale specielt ved såning fra starten af september. God sygdomsresistens Meget kortstrået med super god stråstyrke Forædlet til de nye danske højere kvælstofnormer God vinterfasthed grundet lavt vækstpunkt Tidlig moden Kort info: Safari er en ny højtydende foderhvede, der er den sundeste vinterhvedesort på markedet. Kompensationstype Kortstrået med super god stråstyrke Lav modtagelighed for septoria, rust, DTR og meldug Sent modningstidspunkt Såtips: Velegnet til sen såning Safari Såtips: Meget velegnet til tidlig såning grundet den kompakte vækst i efteråret Kerneudbytte Gevinst for Sort Antal FHT. bladsvampe- HL-vægt Resistens år i LF bekæmpelse Meldug Septoria Gulrust Graham Middel Middel Høj Middel Høj Safari Lille Høj Høj Høj Høj Udbytte Sygdomsprofil

15 VINTERRAPS Flere spændende nyheder til den kommende sæson Syngentas målrettede planteforædling af vinterraps har medført markant forbedrede dyrkningsegenskaber. Det sikrer dig som vinterrapsdyrker en lang række dyrkningsfordele. Kompakte sorter kombineret med god stængelstyrke sikrer, at afgrøden ikke udvintrer eller går i leje. Samtidig er afgrøden nem og hurtig at høste. Derfor kalder vi vores vinterrapssorter for Safe Harvest. I år er vores sorter SY Iowa, SY Alibaba samt nyheden SY Florian, der er selekteret ud fra den seneste generation af nye vinterrapssorter med skulpeopspringsresistens. Syngenta har i flere år været markedsleder blandt de kålbrokresistente sorter. Dette skyldes den særdeles effektive resistens på markniveau, som sikrer fortsat resistens på inficerede marker. Safe Harvest er en fællesbetegnelse for Syngentas vinterrapssorter, der aldrig skuffer uanset de forskellige vækstsæsoner, vi oplever hvert år i Danmark: l Det bedste nettoresultat l Kort stængelhøjde med lille tendens til lejesæd l God vinterfasthed l God sygdomsresistens SAFE HARVEST KENDETEGN FORDELE OG UDBYTTE STÆRKE HYBRIDER LAV AFGRØDE STÆNGELSTYRKE GOD SYGDOMSRESISTENS GOD VINTERFASTHED STABILE UDBYTTER Stor vitalitet og god rodudvikling allerede fra efteråret Lav afgrødehøjde ved både blomstring og høst Robuste stængler uden tendens til lejesæd God resistens mod rodhalsråd og bladsyge Testet for vinterfasthed under danske forhold Sorter fra Syngenta leverer stabile resultater hvert år Stabilitet og sikkerhed i marken under varierende klimaforhold Lave planter giver mindre køreskade og en nemmere høst Mindre spild af rapsfrø og langt større høstkapacitet Afgrøderne producerer helt frem til høst Blandt markedets bedste vinterfasthed Stabil og sikker høst giver god økonomi

16 Kort info: NYHED SY Florian Ny sort fra Syngenta med skulpeopspringsresistens. Gode agronomiske egenskaber og nem at dyrke. Særdeles højtydende God vinterfasthed God resistens mod rodhalsråd Lav modtagelighed overfor kransskimmel Skulpeopspringsresistens God stængelstyrke Såtips: Kan sås tidligt Behøver ikke vækstregulering i efteråret SY Iowa Kort info: SY Iowa er en ny sort fra Syngenta med skulpeopspringsresistens. Særdeles højtydende Skulpeopspringsresistens Højt olieindhold God resistens mod rodhalsråd God vinterfasthed Såtips: Velegnet til tidlig og senere såning Behøver ikke at blive vækstreguleret SY Alibaba Kort info: SY Alibaba er en ny og forbedret version af SY Alister i både udbytte, olieindhold og resistens mod rodhalsråd. Markedets mest effektive kålbrokresistens Velafprøvet og populær blandt landmændene Blandt markedets absolut tidligste sorter Korteste sort på markedet God vinterfasthed Tidlig moden nem og hurtig at høste Såtips: Velegnet til tidlig såning Behøver ikke at blive vækstreguleret i foråret Kerneudbytte Sort Antal FHT. Pct. olie i Plante- Resistens år i LF tørstof højde Lysbladplet Rodhalsråd Kransskimmel SY Florian * 51,7 Lav Lav Meget høj Høj SY Iowa * 52,2 Middel Middel Høj Middel SY Alibaba ,2 Meget lav Middel Middel Middel Udbytte Sygdomsprofil * Værdiafprøvning

17 SY Alibaba bedste kålbrokresistens på markedet Syngenta har igennem en årrække haft en meget dominerende rolle på det europæiske marked for sorter med kålbrokresistens. Kålbrok er et stigende problem i både Danmark og udlandet. Problemet er blevet forværret af den hyppigere rapsdyrkning og spildplanter i efterafgrøder. Kålbrok-patogenet danner svulster på rødderne, som hæmmer optagelsen af vand og næringsstoffer. Dette kan medføre store udbyttetab. Kålbrok opformeres i jorden ved dyrkning af korsblomstrede afgrøder og trives specielt godt under fugtige forhold. Angreb er også knyttet til jordens ph, og afgrøder i sure jorde har større risiko for alvorlige angreb. Kålbrok kan overleve i op til 18 år i jorden, og kemisk bekæmpelse er ikke muligt derfor er forebyggelse yderst vigtig. Selv ved kraftige angreb af kålbrok er det muligt at fortsætte dyrkningen af vinterraps, hvis du sår Syngenta-sorten SY Alibaba. Når skaden er sket Hvis du har konstateret kålbrok på din ejendom, vil andre områder sandsynligvis også være inficeret på udsatte steder. Dine maskiner har nemlig flyttet problemet til nabomarkerne. Næste gang du skal etablere vinterraps på din ejendom, bør du vælge en sort med resistens mod kålbrok. Den mest effektive sort på markedet er SY Alibaba, som har racespecifik resistens mod kålbrok det vil sige, at SY Alibaba er resistent mod de racer, som på nuværende tidspunkt findes i Danmark. Svenske sortsforsøg i vinterraps test af kålbrokresistente sorter Fht Gns. af 2 forsøg med højt smittetryk SY Alibaba (R) * R=resistent Alasco (R) SY Alix (R) Mentor (R) Archimedes (R) DK Platinium (R) DK Pliny (R) Sortsblandning DK Explicit Blanding: 1189 kg/ha Kilde: OS Svenskraps.se

18 SY Iowa all round sorten V3160L DK Exalte Udbytte fht. Landsforsøg 2018 Wembley Django Arkansas DK Expansion Armani Butterfly Hillico Frøudbytte fht Architect Dariot DK Exclaim Olieprocent DK Exception SY Iowa % 53, , , ,5 50 Kilde: Sortinfo.dk Udvalg af sorter. SY Florian Kort info: SY Iowa med særdeles god skulpeopspringsresistens. l Tidlig vækst i foråret l Højt udbytte l Højt olieindhold l God resistens mod rodhalsråd l God vinterfasthed l Gode dyrkningsegenskaber Nem at svampesprøjte God stængelstyrke Nem og hurtig at høste Middeltidlig modning Såtips: l Velegnet til tidlig såning l Velegnet til marker med varierende jordtyper 105 Udbytte fht. Landsforsøg 2018 % 53,5 Kort info: Ny sort med god skulpeopspringsresistens V3160L DK Exalte Wembley Django Arkansas Hillico DK Expansion Armani Frøudbytte fht Butterfly Architect Dariot DK Exclaim Olieprocent DK Exception SY Florian 53 52, , , ,5 Kilde: Sortinfo.dk Udvalg af sorter. l Blandt de bedste sorter i Landsforsøgene 2018 l Skulpeopspringsresistens l God vinterfasthed l God resistens mod rodhalsråd l Lav modtagelighed overfor kransskimmel l Nem og hurtig at høste Såtips: l Mulighed for tidlig såning fordel arbejdet på gården

19 Ny vårbygsort til brygning og destillering KORT INFO OM LAUREATE europæisk anerkendt maltbygsort Laureate er en meget højtydende maltbygsort med gode agronomiske egenskaber*. Højest ydende maltbygsort i DK i årene Godkendt i Danish preferred Lavt niveau af afskallede kerner sammenlignet med generelt niveau af afgrøde 2017*. Meget god sortering >2,8 mm*. *Kilde: Danish preferred 2018 LAUREATE højest ydende maltbygsort Landsforsøg DK udbytte Hkg/ha LAUREATE RGT Planet KWS Irina Tabel 1: Udbyttegennemsnit af årene , Landsforsøg. Kilde: Sortinfo.dk. LAUREATE bedste sortering af kerner Landsforsøg DK : % kerner >2,8 mm % LAUREATE RGT Planet KWS Irina Tabel 2: % sortering af kerner >2,8 mm. Gennemsnit af årene Kilde: Sortinfo.dk.

20

21 HYBRIDVINTERBYGREJSEN HYBRIDVINTERBYGREJSEN 2019 Følg os på og

22 Få tips og gode råd fra #RØDDERNE Send en SMS med teksten Hyvido til Det er helt gratis. Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej København S Tlf.: Følg os på Facebook/Syngenta

SYNGENTA VINTERSÆD Optimér dine vinterafgrøder og få mere tid til høst og såning

SYNGENTA VINTERSÆD Optimér dine vinterafgrøder og få mere tid til høst og såning SYNGENTA VINTERSÆD 2018 Optimér dine vinterafgrøder og få mere tid til høst og såning Vi har set værdien af at have forskellige afgrøder med forskellige høsttidspunkter på hver eneste bedrift Hybrid vinterbyg

Læs mere

HYVIDO HYBRID VINTERBYG

HYVIDO HYBRID VINTERBYG HYVIDO HYBRID VINTERBYG STØRRE UDBYTTE, MINDRE STRESS l Kernekvalitet på linje med de bedste toradede sorter l Tidlig høst = mere tid til rapssåning l Særdeles robuste og stresstolerante TM Grobund for

Læs mere

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Sorter af vintersæd og vinterraps Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf. 5144 5967 jakob.jensen@kws.com BUTTERFLY Højestydende af alle sorter i landsforsøgene BUTTERFLY Sortstype, dyrkning og udbytte (Landsforsøg)

Læs mere

Konsulenttræf d. 23. august 2016

Konsulenttræf d. 23. august 2016 Konsulenttræf d. 23. august 2016 PROGRAM Hvordan er det gået med Hyvido i år? Tidlig såning virker det? Er forfrugten ligegyldig til vinterraps? Skal Hyvido efterårs gødskes? LANDSFORSØG DANMARK MARKEDSFØRTE

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

VINTERSÆD SORTIMENT 2019/20

VINTERSÆD SORTIMENT 2019/20 19.-20. 9 VINTERSÆD SORTIMENT 2019/20 SORTIMENT 2019/20 INDHOLD VINTERHVEDE 4 Benchmark 5 Kvium 6 Sheriff 8 Drachmann 9 KWS Extase 10 Sortsblanding 11 VINTERBYG 12 Neptun 13 VINTERRAPS 14 INV1030 15 SY

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede KWS LILI Det kloge valg af vinterhvedesort LILI Hele landet (2014-18) 100 Meldug 0 Septoria (2017) 2 Gulrust 2 Brunrust 3 Dyrkningsegenskaber Strålængde, cm 64 Modningsdato 18/7 Kvalitet HL-vægt, kg/hl

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Sejet/DLG v. Ole Andersen

Vintersæd 2016/17. Sejet/DLG v. Ole Andersen Vintersæd 2016/17 Sejet/DLG v. Ole Andersen 1 Vintersæd 2017 dlg s sortiment Vinterhvede Vinterbyg Benchmark Pistoria Sheriff Substance Hereford KWS Dacanto KWS Cleveland Hejmdal Frigg Matros nyhed nyhed

Læs mere

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2018/19 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterbyg Med den nye sort Valerie, kan vi tilbyde markedets

Læs mere

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY TM BELFRY STØRRE UDBYTTE, MINDRE STRESS Hyvido hybrid vinterbygsorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Det drejer sig specielt om såtid,

Læs mere

Vintersæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2019 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Nielsen

Læs mere

10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD

10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD VINTERSÆD2019 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v.

Læs mere

KWS BINNTTO. PollenPlus -sort med topudbytte og -stråstyrke SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

KWS BINNTTO. PollenPlus -sort med topudbytte og -stråstyrke SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 KWS BINNTTO -sort med topudbytte og -stråstyrke 00 03 3 (OBS parceller, 08) 0,8 6 Kvalitet (Landsforsøg, 08) 78,7 9, BSA i Tyskland: Højest karakteren. = markedets bedste middel mod meldrøjer Hybrid med

Læs mere

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning,

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts egenskaber, således at det er nemmere at vælge den sort som passer til formålet.

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning,

Læs mere

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N & S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2017/18 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd 219 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16/2017. Sortsvalg Vintersæd Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6

Nyhedsbrev nr. 16/2017. Sortsvalg Vintersæd Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6 Nyhedsbrev nr. 16/2017 Sortsvalg Vintersæd 2017...1 Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6 19. juni 2017 Sortsvalg Vintersæd 2017 Igen i 2017 kan tidlig såning (senest 7. september) af

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 NAG 50 års jubilæum 17. juni 2015 Åbent hus på dagen kl. 14-19 I NAG Borup Borupvej 65, 3320 Skævinge DANISH VALG AF AGROS

Læs mere

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning,

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vårsæd 216 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både danske og udenlandske malterier efterspørger.

Læs mere

Sådan etableres Hybridvinterbyg

Sådan etableres Hybridvinterbyg 1 Sådan etableres Hybridvinterbyg Facts om Hyvido (Hybridvinterbyg) Udbyttepotentiale Korrekt etablering og udvikling: Såtid, plantetal, sådybde Graddage som værktøj Fordele ved tidlig såning Sideskud,

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010 BREEDING YOUR PROFIT Kernemajs 2010 2 kernemajs Majs til modenhed er en realitet i Danmark. Det gunstigere klima og ikke mindst forædlingen af tidligere sorter, har gjort kernemajs til en yderst interessant

Læs mere

Vintersæd 2017/18. Sejet/DLG

Vintersæd 2017/18. Sejet/DLG Vintersæd 2017/18 Sejet/DLG 1 Vintersæd 2017-2018 dlg s sortiment Vinterhvede Benchmark Sheriff Creator Pistoria KWS Cleveland Viborg Hereford KWS Dacanto Substance Vinterbyg Hejmdal Frigg Matros KWS Kosmos

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter P Økologisk dyrkning Konklusioner Økologisk dyrkning Artsvalg Artsvalg i korn og bælgsæd Vinterrug, hybridrug og triticale har givet de største udbytter i årets artsforsøg. Forsøget er i år udvidet med

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Safe Harvest og Hyvido maksimal indtjening, mindre risiko

Safe Harvest og Hyvido maksimal indtjening, mindre risiko brochure! e n n e d i E N m #RØDDER o e r e m s æ Føg på Safe Harvest og Hyvido maksima indtjening, mindre risiko #RØDDERNE: Henrik Ryberg Sjæand, Øerne og Fyn Mobi: 30 47 05 64 E-mai: henrik.ryberg@syngenta.com

Læs mere

Vårsæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf

Vårsæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf Vårsæd 2019 Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej 16-7490 Aulum -Tlf. 38 41 66 00 - www.atr-landhandel.dk Vårsæd 2019 Udsædsmængde Beregning af udsædsmængde Ønsket plantetal pr m 2 TKV

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018 Stærkt sortiment af vårsæd og e fterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Strategien

Læs mere

DK EXLIBRIS

DK EXLIBRIS DK EXLIBRIS 04-04-2018 DK Exlibris er et af de nyeste skud på stammen fra DEKALB s euræpiske team af dygtige forædlere. Sorten er så ny at den kun i meget begrænset omfang har været testet i Denmark, hvor

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Maksimér dit rapsudbytte gennem det intelligente sortsvalg. Søren Lykkegaard Hansen

Maksimér dit rapsudbytte gennem det intelligente sortsvalg. Søren Lykkegaard Hansen Maksimér dit rapsudbytte gennem det intelligente sortsvalg Søren Lykkegaard Hansen Agenda Stærke og sunde planter før vinter Forårs vækst, biomasse, lejesæd og sygdomme Høst,- lad rapsen modne helt af

Læs mere

Hvis du skal så vinterraps til det kommende efterår, så er vores rapstjek måske noget for dig. Se mere i dette nummer af AfgrødeNyt.

Hvis du skal så vinterraps til det kommende efterår, så er vores rapstjek måske noget for dig. Se mere i dette nummer af AfgrødeNyt. AfgrødeNyt NR. 15-5. juli 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Nedvisning i vinterraps før høst Skårlægning af vinterraps Sortsvalg vinterhvede, vinterbyg og vinterraps Vigtige datoer Aktuelt i marken Når vi

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 218 Stærkt sortiment af vårsæd og e fterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 214 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Vintersæd 2018/19. Sejet/DLG

Vintersæd 2018/19. Sejet/DLG Vintersæd 2018/19 Sejet/DLG 1 Vintersæd 2018-2019 dlg s sortiment Vinterhvede Benchmark Sheriff Creator Pistoria KWS Zyatt Drachmann Kvium Vinterraps DK Exclaim DK Exception Smaragd DK Exlibris Attraction

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Majssorter Majs. Læs mere på majs.syngenta.dk. Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej København S Tlf.:

Majssorter Majs. Læs mere på majs.syngenta.dk. Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej København S Tlf.: sorter 2019 Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej 44 2300 København S Tlf.: 32 87 11 00 Læs mere på majs.syngenta.dk fra Syngenta Nu i Big Bags De nye Big Bags gør det nemmere og hurtigere for dig at fylde

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Landmandstræf 2019 DEKALB

Landmandstræf 2019 DEKALB Landmandstræf 2019 DEKALB Raps-sæsonen 2017-2018 Vejret blev den store udfordring!! Opsummering af året 2017-2018 Mange udfordringer: Dårlig etablering Meget vådt efterår Rapsjordlopper og snegle Phoma

Læs mere

Vintersæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf

Vintersæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf Vintersæd 2018 Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej 16-7490 Aulum -Tlf. 38 41 66 00 - www.atr-landhandel.dk Indholdsfortegnelse Vinterraps - Einstein - President - Archimedes (kålbrokresistent)

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Aktuelt om vinterraps til 2017

Aktuelt om vinterraps til 2017 Aktuelt om vinterraps til 2017 Erfaringer fra 2016 Hvad var årsager til det lavere udbytte Erfaringer med skadedyr og svampe 2016 Sædskifte er vigtigt Kålbrok i fremmarch Strategi 2017 Hvad gik der galt

Læs mere

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Dyrkning af maltbyg Sortsvalg Gødning Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Behandling efter høst Sortsvalg, kvalitetskrav Sortering Proteinprocent Spireenergi Vandprocent Knækkede kerner

Læs mere

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Gødskning - N-Status i marken lige nu - Efterafgrøder værdi - Gødskning -2019 Vækstregulering -Behov for behandling -Valg af midler

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Vårsæd økologi Styrk troværdigheden Køb økologisk dyrket såsæd NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vårsæd økologi Styrk troværdigheden Køb økologisk dyrket såsæd NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd økologi 2019 Styrk troværdigheden Køb økologisk dyrket såsæd Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Såsæd Vi kan tilbyde et stort udvalg af økologisk

Læs mere

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps God planlægning er 3 ud af 6 tons raps Dorthe Kappel dorthe.kappel@monsanto.com mobil: 30 38 13 19 Monsanto Picture: Anne Williams 2 3 I planlægningen bør overvejes.. Placering i sædskiftet Sortsvalg Kold

Læs mere

NR. 10 TORSDAG, DEN 31. MAJ 2018 VINTERSÆD 2019 AFGRØDE - OG SORTSVALG

NR. 10 TORSDAG, DEN 31. MAJ 2018 VINTERSÆD 2019 AFGRØDE - OG SORTSVALG NR. 10 TORSDAG, DEN 31. MAJ 2018 VINTERSÆD 2019 AFGRØDE - OG SORTSVALG Sortsvalg Sorter 2018/19 Salget af sorter i korn og raps til efteråret er startet, så her er en oversigt over udvalget af sorter.

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

De bedste sorter med de bedste bejdsninger

De bedste sorter med de bedste bejdsninger Vintersæd 2010 Vinterraps side 2-3 Foderhvede side 4-5 Industri-, brød- og hybridhvede side 6-7 Vinterbyg side 8-9 Rug, hybridrug og triticale side 10-11 Efterafgrøder side 12-13 Sortimentsoversigt side

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Trods en lidt kølig weekend i vente, ser det alligevel ud til at vi har en tørvejrsperiode

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

BIOLOGIEN SKAL KLARE EN DEL AF ARBEJDET kr SNEGLE TØRKE TRUER 46/ 42/ 38/ Slam og aske sparer let. rekordraps. pr. hektar.

BIOLOGIEN SKAL KLARE EN DEL AF ARBEJDET kr SNEGLE TØRKE TRUER 46/ 42/ 38/ Slam og aske sparer let. rekordraps. pr. hektar. NR. 7 // JULI 2016 Aktuelt om SNEGLE skal harves væk Slam og aske sparer let 1.000 kr pr. hektar TØRKE TRUER rekordraps Tysk Frontløber: BIOLOGIEN SKAL KLARE EN DEL AF ARBEJDET 38/ Stubharven er blevet

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Så er der endelig fuld gang i høsten Heldigvis hører vi nu også om gode udbytter, især vårbyggen overrasker mange steder positivt. Der er stadig

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Udbyttepotentiale i raps. Planteavlsdag januar Ditte Clausen

Udbyttepotentiale i raps. Planteavlsdag januar Ditte Clausen Udbyttepotentiale i raps Planteavlsdag januar 2019 Ditte Clausen Flotte og kraftige marker Fantastisk udgangspunkt før vinter Potentiale i vinterraps DEKALBs sorter har genetik til 9-10 tons pr/ha hvorfor

Læs mere

Økologisk sortsudvikling Vårbyg. Lene Krusell Vårbyg forædler

Økologisk sortsudvikling Vårbyg. Lene Krusell Vårbyg forædler Økologisk sortsudvikling Vårbyg Lene Krusell Vårbyg forædler 1 Udbytte Udbytte Udbytte Biotisk - sygdomme Abiotisk stress Generelle forædlingsmål Foder Malt Brød Stråstyrke Tidlighed Væksttyper 2 Forædling

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 1 8-1 0. august 2 01 6 INDHOLD Aktuelt i marken Endelige forsøgsresultater i vinterbyg Foreløbige forsøgsresultater i vinterraps Forebyggelse og bekæmpelse af snegle Dispensation til anvendelse

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018

VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018 VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018 RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM 2014 OVERSIGT AGROS OVER RAPSSORTER KVÆGFODERPROGRAM OG DERES 2014 KVALITETER DK EALTE Højt udbyttepotentiale

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Vi må snyde os til høst indimellem regnbygerne. Raps er klar til høst de fleste steder og mange er nu også i gang. Den sidste hvede og vårbyg

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør NR. 11 // NOVEMBER 2015 KÅLBROKRESISTENTE rapssorter får nu også kålbrok VM i Raps: 6 ton klubben sår tidligt og gødsker og høster sent Få del i kagen - dyrk Tækkerør Intelligent såning giver MINDRE SPILD

Læs mere

Syngenta majs-sorter kommer i Mini Big bags Sækkene indeholder 20 units (svarende til 1 million frø) og rækker til 10 ha. Vægten er ca kg.

Syngenta majs-sorter kommer i Mini Big bags Sækkene indeholder 20 units (svarende til 1 million frø) og rækker til 10 ha. Vægten er ca kg. Majssorter 2019 Syngenta majs-sorter kommer i Mini Big bags Sækkene indeholder 20 units (svarende til 1 million frø) og rækker til 10 ha. Vægten er ca. 250-300 kg. Det er kun sorterne, SY Milkytop og SY

Læs mere

BILLER OG BROK To af rapsens udfordringer

BILLER OG BROK To af rapsens udfordringer BILLER OG BROK To af rapsens udfordringer Irene Skovby Rasmussen Bladribbesnudebillen det nye store skadedyr i raps? 2,5-3,5 mm 1 Bladribbesnudebillen hvem er nu det? Kendetegn Biologi Afgrødeskade og

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

Sådan holder jeg udgifterne nede og udbyttet oppe. Peter Hvid Djursland Landboforening

Sådan holder jeg udgifterne nede og udbyttet oppe. Peter Hvid Djursland Landboforening Sådan holder jeg udgifterne nede og udbyttet oppe Peter Hvid Djursland Landboforening Egehøjgård I/S 100 ha i omdrift Korn, rajgræs og raps Lerjord, mindre del jb 4 Forventet udbytte 2019: 48,31 hkg (5

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelse og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Highlights 2016 Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Planteavlsåret 2015/2016 - skuffende for mange men store variationer Mod nye højder..

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

VINTERSÆD 2018 STÆRKE VINTERSÆDSSORTER TIL SÆSON 2018/2019

VINTERSÆD 2018 STÆRKE VINTERSÆDSSORTER TIL SÆSON 2018/2019 VINTERSÆD 2018 STÆRKE VINTERSÆDSSORTER TIL SÆSON 2018/2019 VALG AFAGROS VINTERRAPSSORT OVERSIGT AGROS OVER RAPSSORTER KVÆGFODERPROGRAM OG DERES 2014 KVALITETER DK Epansion DK EXPANSION NY HØJTYDENDE SORT

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Nye sorter med resistens mod kålbrok Plantekongres Herning 14.1, 2014

Nye sorter med resistens mod kålbrok Plantekongres Herning 14.1, 2014 Nye sorter med resistens mod kålbrok Plantekongres Herning 14.1, 2014 Finn Holmgaard Jensen Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ) (Elke Diederichsen, FUB & Martin Frauen,NPZ) Kålbrok i europæisk rapsdyrkning

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Konsulenttræf Nov 2017 Ditte Clausen

Konsulenttræf Nov 2017 Ditte Clausen Konsulenttræf Nov 2017 Ditte Clausen Agenda Rapsrødsot Opsummering fra sidste års emne Hvad viser DEKALBS europæiske projekt fra 2017? Kransskimmel Hvad betyder sygdommen for udbyttet? Hvad betyder sortsvalget?

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere