BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC"

Transkript

1 DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve AB skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe A og B. Hvor intet andet er anført, er Begynderprøve B, AB og ABC underlagt bestemmelserne, som beskrevet for IPO. BEGYNDERPRØVEGRUPPE A Eget spor, mindst 150 skridt, 2 langsider, 1 vinkel (ca. 90º), 2 af HF tilhørende genstande, mindst 15 min. gammelt.tid for udarbejdelsen 10 min. Den første genstand lægges på 1. langside, og den anden genstand ved enden af sporet. Sporsøg = 79 point 2 genstande ( ) = 21 point I alt = 100 point a) En kommando SØGE er tilladt ved starten af sporet og efter første gen stand eller efter en fejlpåvisning. Hvis hunden ingen genstande finder, kan der max. opnås prædikatet tilstrækkelig. b) Udførelse: HF melder sig med sporklar hund ved at indtage GST og meddeler dommeren sit og hundens navn, samt om hunden samler op eller påviser. Hunden føres herefter roligt til sporets start, og med kommandoen SØGE skal hunden optage færten roligt og intensivt. Enhver form for tvang er forbudt. Påsætning skal ske uden hjælp fra HF, den er ikke tidsafhængig, men hunden skal begynde sit søg umiddelbart efter færtoptagelsen. Er hunden ikke begyndt at udarbejde sporet efter 3. påsætning, afbrydes sporet. Efter at udarbejdelsen af sporet er begyndt, er det ikke tilladt at foretage en ny påsætning. (En påsætning defineres som den situation, hvor HF tager hunden på plads, holder den i halsbåndet eller korter linen op og herefter sætter hunden på). Når hunden er begyndt at gå ud af sporet, skal HF blive stående, indtil hunden er ude på 10 m afstand, herefter følger HF efter hunden. Hunden skal følge sporet intensivt, med et dybt søg og ensartet hastighed. Lejlighedsvis ros og afgivelse af kommandoen SØGE er tilladt, dog ikke i vinkler og ved genstande. abc/ 1/8

2 Så snart hunden har fundet en genstand, skal den straks uden påvirkning påvise genstanden eller samle den op. HF lader linen falde og begiver sig straks ud til hunden, tager genstanden, stiller sig ved siden af hunden og rækker genstanden i vejret og viser herved dommeren, at den er fundet. Hunden skal forholde sig roligt. Samles genstanden op, kan hunden blive stående, sætte sig eller komme tilbage til HF. Efter sporarbejdet skal HF straks melde fra til dommeren, ved at vise de fundne genstande. Afmelding foregår i GST. c) Bedømmelse: Det betragtes som en fejl, hvis HF går for tidligt efter hunden. Et hurtigt eller langsomt søg er ikke et kriterium for bedømmelse, hvis sporet bliver regelmæssigt og overbevisende udarbejdet. Sporlinen må være løsthængende, men HF skal have fat i linen under sporsøget. Der må ikke opstå nogen væsentlig forkortelse af afstanden mellem hund og HF. Det er ikke en fejl, hvis sporlinen rører jorden. Vinkler skal udarbejdes sikkert. Det er ikke en fejl, hvis hunden efterprøver uden at forlade sporet. Det er derimod en fejl, hvis hunden kredser i vinklen. Efter udarbejdelse af vinklen skal hunden arbejde videre i samme tempo. Påviser hunden en ikke udlagt genstand eller afbryder den sit søg ved at stå, sætte eller lægge sig, er dette en fejl og medfører pointfradrag. Arbejder hunden på kommando fra HF videre på de 10 m afstand, trækkes kun 2 point. Dette anses ikke for en fejlpåvisning.træder HF hen imod hunden opfattes dette som en fejl påvisning, og der trækkes 4 point. Påvisning af genstanden skal være direkte ved genstanden og skal foregå i søgeretningen. En let skrå påvisning er ingen fejl, men ligger hunden meget skrå ved genstanden eller drejer sig mod HF, er dette en fejl. Bliver genstanden påvist med kraftig førerhjælp, kan der ikke gives point for gen standen. Påvisningen af genstanden kan foregå stående, liggende eller siddende. At samle op og/eller påvise samtidig, er en fejl. Samler hunden genstanden op, kan den blive stående, sætte sig eller komme hen til HF. Den må ikke forsætte ud af sporet eller samle op liggende. Kommer hun den hen til HF, må denne ikke gå hunden i møde. Sjusk, gøren sig ren under gang, kredsen i vinkler, vedvarende opmuntringer, line eller mundtlig hjælp i sporområdet eller ved genstande, fejlagtige opsamlinger/påvisninger af genstande eller fejlpåvisninger medfører tilsvarende pointfradrag (hver op til 4 point). Udpræget sjusk, sporsøg med manglende intensitet, sporsøg med stormskridt, gøren sig ren ved opstandsning, jagen mus og lignende giver hver et fradrag på op til 8 point. Prøveforløbet afbrydes i tilfælde af: - Hvis hunden 3 gange forgæves sættes på i startområdet uden at optage færten. - HF forlader sporet med mere end en linelængde. - HF ignorerer dommerens anvisning om at følge hunden. - Hvis sporet ikke udarbejdes indenfor den foreskrevne tidsfrist på 10 minutter. Det indtil afbrydelsen viste arbejde bliver bedømt og kommenteret. Ekvipagen diskvalificeres i tilfælde af: - Hvis hunden på sporet giver efter for sin jagtdrift og ikke efter 3 kommandoer kan sættes på abc/ 2/8

3 sporet igen. (Disk. pga. ulydighed). - Hvis hunden ikke afleverer en opsamlet genstand efter 3 forsøg. (Disk. pga. ulydighed). I tilfælde af diskvalifikation afbrydes prøven og evt. opnåede point bortfalder i samtlige discipliner. Det gennemførte arbejde kommenteres ikke. Begynderprøve ABC gruppe B Øvelse 1:Tandvisning 10 point Øvelse 2: Lineføring 30 point Øvelse 3: Sid under gang 20 point Øvelse 4: Afdækning med indkald 20 point Øvelse 5: Apportering 20 point I alt 100 point Klarmelding: HF melder sig til dommeren ved at indtage GST, med hunden i line. Øvelse 1:Tandvisning 10 point a) Kommando PLADS b) Udførelse: Hunden skal sidde i GST ved HF s venstre side og HF skal, uden tvang, kunne vise hundens tænder. Hunden skal under øvelsen forholde sig roligt. Øvelse 2: Lineføring 30 point a) Kommando PLADS Kommandoen PLADS er kun tilladt ved start og ved ændring af gangart. b) Udførelse: HF begiver sig med sin hund i line hen til dommeren, tager hunden på plads og melder til. På anvisning af dommeren begiver HF med sin hund i line til startpositionen. På yderligere anvisning fra dommeren begynder HF øvelsen. Linen skal holdes i venstre hånd og skal være løsthængende. Direkte fra grundstilling skal hunden, på kommandoen PLADS, opmærksomt, frejdigt og i lige linje følge HF, med skulderen ud for HF s venstre knæ og ved holdt sætte sig selvstændigt, hurtigt og lige.ved starten af øvelsen går HF med sin hund 50 skridt lige ud, uden at gøre ophold. Efter omkringvendingen og efter 10 til 15 skridt skal HF vise løb og langsom gang (hvert moment på mindst 10 skridt). Overgangen fra løb til langsom gang skal udføres uden mellemtrin. De forskellige gangarter skal tydeligt adskille sig fra hinanden i hastighed. Under almindelig gang udføres mindst to højre-, en venstre- og to omkringvendinger. Et holdt skal vises mindst én gang i normal gangart efter den anden omkringvending. Omkringvendingen skal udføres mod venstre (en vending på stedet på 180 grader). Her er to varianter mulig: Hunden går med en højrevending rundt bag om HF. Hunden udfører en venstreomkringvending på stedet på 180 grader. abc/ 3/8

4 Inden for samme prøve er kun én af de to varianter tilladt. Mens HF første gang går med sin hund i lige retning, afgives to skud (kaliber 6mm) med et tidsinterval på 5 sek. i en afstand af mindst 15 skridt til hunden. Hunden skal forholde sig skudligegyldig. I tvivlstilfælde er dommeren forpligtet til at efterprøve hundens skudligegyldighed yderligere. I en afstand af ca. 15 skridt afgives der ekstra skud på tegn fra dommeren. Hunden skal stå i slap line.viser hunden sig skudræd, følger diskvalifikation med fratagelse af alle allerede opnåede point. Ved slutningen af øvelsen går HF med sin hund på anvisning fra dommeren gennem en gruppe bestående af mindst fire personer i bevægelse. HF skal med sin hund gå omkring en person i højreretning og en person i venstre gøre mindst et holdt i gruppen. Dommeren kan forlange en gentagelse. På anvisning fra dommeren forlader HF og hund gruppen og indtager slutgrundstilling. Denne slutgrundstilling er startgrundstilling for den næste øvelse. Øvelse 3: Sid under gang 20 point a) Kommandoer PLADS SID b) Udførelse: Fra grundstilling går HF med sin hund fri ved fod lige ud. Frem til kommando skal hunden følge sin HF med skulderen ud for venstre knæ, opmærksomt, frejdigt, hurtigt og koncentreret. Efter skridt skal hunden på kommandoen SID straks sætte sig i gangretningen, uden at HF afbryder sin gangart, ændrer denne eller ser til siden/tilbage. Efter yderligere 15 skridt bliver HF stående og vender sig straks om mod sin roligt og opmærksomt siddende hund. På anvisning fra dommeren går HF tilbage til sin hund og stiller sig ved dennes højre side. HF kan gå direkte forfra eller gå bagom den siddende hund. c) Bedømmelse: Fejl i grundstilling, frem til kommando, hvis hunden sætter sig langsomt eller er urolig og uopmærksom under siddeøvelsen, medfører passende fradrag. Hvis hunden i stedet for at sætte sig, lægger sig eller står, fratrækkes 10 point. Endvidere skal der tages højde for anden fejlbehæftet adfærd. Øvelse 4: Afdækning med indkald 20 point a) Kommandoer PLADS DÆK HER PLADS b) Udførelse: Fra grundstilling går HF med sin hund fri ved fod lige ud. Frem til kommando skal hunden følge sin HF med skulderen ud for venstre knæ, opmærksomt, frejdigt og koncentreret. Efter skridt skal hunden på kommandoen DÆK straks lægge sig i gangretningen, uden at HF afbryder sin gangart, ændrer denne eller ser til siden/tilbage. HF går videre 30 skridt lige ud, bliver stående og vender sig straks om mod sin roligt og opmærksomt liggende hund. På anvisning fra dommeren kalder HF sin hund til sig med kommandoen HER eller hundens navn. Hunden skal frejdigt, hurtigt og direkte komme ind og sætte sig tæt og lige foran HF. På kommandoen PLADS skal hunden, hurtigt og lige, sætte sig ud for HF s venstre abc/ 4/8

5 knæ. c) Bedømmelse: Fejl i frem til kommando, lægger sig langsomt, ligger uroligt, kommer langsomt ind, eller hvis tempoet bliver langsommere under indkaldet, ikke sidder korrekt og lige foran eller ved afslutningen, eller hvis HF står i bred stående stilling, medfører passende fradrag. Hvis hunden sidder eller står efter HF s dækkommando fratrækkes 10 point. Øvelse 5: Apportering på jord 20 point a) Kommandoer APPORT SLIP PLADS b) Udførelse:Ved afhentning af apporten skal hunden følge HF. Fra grundstilling kaster HF apportbukken ca. 10 meter ud. Kommandoen for APPORT må først gives, når apporten ligger stille. En ændring af grundstillingen er ikke tilladt. Fra GST skal hunden på kommandoen for APPORT hurtigt og direkte løbe ud til apporten, straks samle den op og bringe den hurtigt og direkte tilbage til HF. Hunden skal sætte sig tæt og lige foran HF og holde apporten roligt i munden, indtil HF efter en pause på ca. 3 sek. tager apporten med kommandoen SLIP. HF skal, efter slippet, holde apporten roligt langs højre side i udstrakt arm. På kommandoen PLADS skal hunden hurtigt sætte sig lige, med skulderen ud for HF s venstre knæ. Under hele øvelsen må HF ikke forlade sin grundstilling. c) Bedømmelse: Fejl i grundstilling, løber langsomt ud til apporten, fejl ved opsamling, kommer langsomt tilbage, taber apporten, leger med eller tygger i apporten, ikke sidder tæt og lige foran ved afleveringen eller ved afslutningen, eller hvis HF står i bredstående stilling. Det betragtes ligeledes som fejl, hvis apporten kastes for kort, eller hvis HF yder hunden hjælp også uden at ændre sin grundstilling, og medfører passende pointfradrag. Forlader HF sin grundstilling før øvelsens afslutning, bedømmes øvelsen med prædikatet mangelfuldt.apporterer hunden ikke, bedømmes øvelsen til 0 point. Slipper hunden ikke apporten efter 3. kommando, diskvalificeres hunden og kan ikke fortsætte. Afmelding / Kommentering HF sætter line på hunden og melder fra til dommeren med hunden i GST. BEGYNDERPRØVE GRUPPE C Øvelse 1: Rondering 5 point Øvelse 2: Bevogtning og standhals 10 point Øvelse 3: Forhindring af flugtforsøg af figuranten 10 point Øvelse 4: Modprøve under bevægelse / sidetransport 75 point I alt. 100 point Øvelse 1: Rondering 5 point a) Kommando RONDER b) Udførelse: FIG befinder sig, ude af syne for hunden, i sidste skjul (6. skjul). HF tager opstilling med sin hund i line mellem 5. og 6. skjul. Derefter tages linen af hunden. På tegn fra dommeren starter gruppe C. På en kort kommando RONDER og et synligt tegn med højre abc/ 5/8

6 eller venstre arm, dirigerer HF hunden ud til 6. skjul. Når hunden har nået 6. skjul, skal HF blive stående. c) Bedømmelse: Det betragtes som fejl, hvis hunden ikke sidder rolig og opmærksom i grundstilling ved starten af øvelsen, eller hvis der afgives ekstra kommandoer eller armbevægelser. Hvis hunden ikke finder figuranten efter 3. forsøg i sidste skjul (figurantskjul), afbrydes gruppe C, og der gives ikke point. Point, opnået i andre grupper bibeholdes. Øvelse 2: Bevogtning og Standhals 10 point a) Kommando PLADS b) Udførelse: Hunden skal intensivt og opmærksomt bevogte FIG med vedvarende standhals. Hunden må hverken springe op ad eller tage fat i FIG. Når standhalsen har varet ca. 20 sek., går HF på tegn fra dommeren hen imod skjulet og stiller sig i en afstand af 5 skridt fra skjulet. På dommerens anvisning går HF herefter ind til sin hund og tager den i GST med kommandoen PLADS, sætter line på og går med hunden i line tilbage til det anviste sted 5 skridt fra skjulet. c) Bedømmelse: Det betragtes som fejl, hvis hunden før kommando lader sig forstyrre i sin vedvarende standhals, i sin tætte bevogtning, af dommeren eller når HF kommer ind. For en vedvarende standhals tildeles 5 point. For en svag standhals uden den nødvendige kraft, energi og vedholdenhed trækkes indtil 2 point. Bevogter hunden FIG opmærksomt, men uden at gø, trækkes 5 point.ved belastning af FIG, f.eks. ved støden eller springen op ad osv., trækkes indtil 2 point.ved kraftig griben fat trækkes indtil 9 point. Tager hunden i skjulet et fast greb i ærmet og ikke slipper selvstændigt, kaldes HF ind og placerer sig på det markerede sted 5 skridt fra skjulet. På tegn fra dommeren går HF ind til sind hund og kommanderer den på PLADS. Reagerer hunden ikke på kommandoen PLADS, når HF står ved sin hund, er teamet diskvalificeret. Sætter hunden sig i GST, bedømmes øvelsen i bunden af mangelfuld (minus 9 point). Bider hunden andre steder end i ærmet (ikke stød) skal den diskvalificeres. Forlader hunden FIG, før dommerens tegn til HF om at forlade startstedet, kan hunden endnu en gang sendes ind til FIG. Forbliver hunden nu ved FIG, kan gruppe C fortsætte. Øvelsen bedømmes dog i bunden af mangelfuld (minus 9 point). Lader hunden sig ikke mere dirigere ind til FIG, eller forlader hunden på ny FIG, afbrydes gruppe C. Kommer hunden HF i møde ved dennes tilsynekomst ved skjulet, eller indfinder sig hos HF før afhentning, bedømmes øvelsen i mangelfuld. Øvelse 3: Forhindring af flugtforsøg af figuranten 10 point a) Kommandoer PLADS DÆK STOP MANDEN SLIP b) Udførelse: På tegn fra dommeren beordrer HF FIG ud af skjulet. FIG begiver sig i normal gang til det markerede udgangspunkt for flugtforsøget. Hunden skal herunder forholde sig roligt (fx uden at gø), og sidde lige og opmærksomt i grundstilling. På tegn fra dommeren går abc/ 6/8

7 HF med sin hund i line til den markerede dækposition for flugtforsøget. Hunden skal følge sin HF med skulderen ud for dennes venstre knæ. Før kommandoen for DÆK skal hunden indtage grundstilling, og linen tages af. På kommandoen for DÆK skal hunden direkte og hurtigt lægge sig, og i dækpositionen forholde sig rolig, sikker og med opmærksomheden rettet mod FIG. Afstanden mellem FIG og hunden udgør 5 skridt. HF efterlader sin bevogtende hund afdækket og går hen til skjulet. HF placerer sig således, at han har sin hund, FIG og dommeren indenfor sit synsfelt. På dommerens anvisning foretager FIG et flugtforsøg. Samtidig afgiver HF en kommando for STOP MANDEN startende hundens forhindring af flugtforsøget. Hunden skal uden tøven, selvsikkert, effektivt, hurtigt og direkte med et fast greb, forhindre flugtforsøget. Grebet skal fastholdes energisk og virkningsfuldt. Hunden må herunder kun gribe fat i beskyttelsesærmet. På tegn fra dommeren stopper FIG sin flugt. Efter indstillingen af flugtforsøget skal hunden efter en kort overgangsfase slippe. HF kan selvstændigt, efter en passende tid, afgive kommandoen for SLIP. Slipper hunden ikke efter den første tilladte slipkommando, modtager HF tegn fra dommeren til afgivelse af indtil 2 yderligere slipkommandoer. Slipper hunden ikke efter 3. kommando (en tilladt og to ekstra kommandoer), diskvalificeres hunden. Mens HF afgiver kommandoen for SLIP, skal denne stå roligt uden at påvirke hunden. Efter slip, skal hunden bevogte FIG opmærksomt og tæt. På tegn fra dommeren går HF herefter hen til sin hund og sætter line på. c) Bedømmelse: Det betragtes som fejl, hvis hunden ikke selvsikkert og effektivt forhindrer flugtforsøget med en hurtig, energisk reaktion og efterfølgende fast greb, ikke har et fuldt og roligt greb indtil slipkommando eller ikke viser en opmærksom og tæt bevogtning af FIG. Bliver hunden liggende, eller har den ikke forhindret flugten inden for 20 skridt ved at gribe fast og fastholde FIG, afbrydes gruppe C. Starter hunden flugtforsøget uden kommandoen fra HF fratrækkes et prædikat. Er hunden i bevogtningsfasen let uopmærksom og/eller belaster FIG let, trækkes et prædikat. Bevogter hunden FIG med stor uopmærksomhed og/eller belaster FIG kraftigt, trækkes to prædikater. Bevogter hunden ikke FIG, men bliver ved FIG, trækkes tre prædikater. Forlader hunden FIG, eller afgiver HF en kommando for at få hunden til at blive hos FIG, afbrydes gruppe C. Øvelse 4: Modprøve under bevægelse / sidetransport 75 point a) Kommandoer PLADS/SID STOP MANDEN SLIP PLADS PLADS b) Udførelse: På dommerens anvisning begiver HF sig med sin hund i line til et markeret sted på midterlinjen, ud for 1. skjul. Hunden går her lige med skulderen udfor HF s venstre knæ. På højde med det første skjul standser HF og drejer sig omkring. Med en kommando for PLADS/SID bringes hunden i grundstilling og linen tages af. Den lige, rolige og mod FIG opmærksomme siddende hund kan i grundstilling abc/ 7/8

8 holdes i halsbåndet, men må ikke animeres af HF. På tegn fra dommeren træder den, med en blød læderstok (soft-stok) forsynede FIG, ud fra det 4. skjul og løber ud til midterlinjen. FIG løber frontalt mod HF og dennes hund under afgivelse af hetzlyde og med heftigt truende bevægelser. Når FIG er 30 til 40 skridt fra HF, giver HF straks, på tegn fra dommeren, sin hund fri med en kommando for STOP MANDEN. Hunden skal uden tøven, selvsikkert og effektivt afværge overfaldet. Hunden må herunder kun gribe fat i FIG s beskyttelsesærme. HF må ikke forlade sit udgangspunkt. Under belastningsfasen skal hunden forholde sig upåvirket og under hele forsvarsøvelsen holde et fuldt, fast og energisk greb. På dommerens anvisning indstiller FIG trængningen. Efter at trængningen er ophørt, skal hunden efter en kort overgangsfase slippe. HF kan selvstændigt, efter en passende tid, afgive en kommando for SLIP. Slipper hunden ikke efter den første tilladte slipkommando, modtager HF tegn fra dommeren til afgivelse af indtil 2 yderligere slipkommandoer. Slipper hunden ikke efter 3. kommando (en tilladt og to ekstra kommandoer), diskvalificeres hunden. Mens HF afgiver kommandoen for SLIP, skal denne stå roligt uden at påvirke hunden. Efter slip, skal hunden bevogte FIG opmærksomt og tæt. På tegn fra dommeren går HF i normal gangart den direkte vej til sin hund og indtager grundstilling med en kommando for PLADS. Stokken tages fra FIG, og der sættes line på hunden. Herefter følger en sidetransport af FIG hen til dommeren over en afstand af ca. 20 skridt. En kommando for PLADS er tilladt. Hunden skal gå på FIG s højre side, således at denne befinder sig mellem FIG og HF. Hunden skal under sidetransporten holde opmærksomt øje med FIG. Den må herunder ikke presse, springe op ad eller gribe fat i FIG. Gruppen stopper foran dommeren, HF giver stokken til dommeren og melder af fra gruppe C. c) Bedømmelse: Det betragtes som fejl, hvis hunden ikke udviser et energisk forsvar og griber fat med et fast, fuldt og roligt greb indtil slip eller ikke bevogter FIG opmærksomt og tæt efter slip. Er hunden i bevogtningsfasen let uopmærksom eller belaster FIG let, trækkes et prædikat. Bevogter hunden FIG med stor uopmærksomhed og/eller belaster FIG kraftigt, trækkes to prædikater. Bevogter hunden ikke FIG, men bliver ved FIG, trækkes tre prædikater. Kommer hunden HF i møde, når denne kommer ind, bedømmes øvelsen som mangelfuld. Forlader hunden FIG før dommerens tegn til HF om at komme ind, eller giver HF en kommando for at få hunden til at blive, afbrydes gruppe C. abc/ 8/8

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET

Læs mere

Side. Indholdsfortegnelse:

Side. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Overordnede retningslinjer Diskvalifikation Væsenstest Gr.A Spor Gr. B Lydighed - Generelt Gr. B Lydighed - Øvelser Gr. C Forsvarsarbejde - Generelt Gr. C Forsvarsarbejde - Øvelser

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand. IPO/ BHP 3 Hunden skal være 20 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/ BHP 3 Gruppe A Fremmedspor, mindst 600 skridt, 5 langsider,

Læs mere

HF-møde i weekenden den 4. & 5 februar 2012 Dagsorden Velkomst og morgenmad Nyt Program Et emne af tiden v/per Svoldgaard Noget for noget v/alan Brettschneider Udtagelser og DM 2 dommersystem Eventuelt

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse.

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013.

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013. DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Appendiks til Dansk Politihundeforenings

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3 Nyheder og ændringer fra IPO3 til IGP3 Generelle bestemmelser Social omgængelighed Side 7 En hund, der på et hvilket som helst tidspunkt af konkurrencen / prøven (før, under eller efter egen deltagelse)

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

BH + IBGH 1-3. Prøve Mindstealder Adgangskrav BH 15 måneder - IBGH 1 15 måneder BH IBGH 2 15 måneder IBGH1 IBGH 3 15 måneder IBGH2 el. UPR1 el.

BH + IBGH 1-3. Prøve Mindstealder Adgangskrav BH 15 måneder - IBGH 1 15 måneder BH IBGH 2 15 måneder IBGH1 IBGH 3 15 måneder IBGH2 el. UPR1 el. BH + IBGH 1-3 Adgangsbestemmelser På dagen for prøvearrangementet skal hunden have opnået den foreskrevne alder. Der kan ikke gøres nogen undtagelser. Bestået BH efter de nationale regler er adgangskrav.

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 1 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 3 August 2003 Bedømmelseskriterier for FH 3: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F)

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 3 Side 1 Lydighedshold LYDIGHEDSPROGRAM Viborg afdeling 1. Lineføring......0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Hundens plads ved førerens side skal være således, at dens højre skulder er ud for

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Aabenraa og Omegns afdeling

Aabenraa og Omegns afdeling - 1 - KÅRINGSPROGRAM Øvelser: (1) Lineføring Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hunden Hundeførerkursus 1153 Juli 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne anvende sin hund i forbindelse med

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager IPO bliver til IGP Prøvesæson = Weekend og helligedage Minimums deltager = 4 V/ BHR Vivi Gilsager Prøvetyper: UHP IBGH 1 til 3 (Færdselsprøve i 3 sværhedsgrader)

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d Velkommen til gennemgang af LP1-3 d. 18.04.2010 Dagens program Øvelse i hvilke faktorer spiller ind Pause Generelt Dommerens rolle og forventninger Førerens rolle og forberedelse Pause Gennemgang af klasse

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Brugsprøveprogram 2019 Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung

Brugsprøveprogram 2019 Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung Vivi Gilsager 16. november 2018 Forord: Ingen 2012 2019 Positive træningsmetoder som er fri for vold. Respekt for hunden, m.m H. skal kunne væsentesten, i løs line og uden HF. lægger hånd på H. Prøvedage:

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013 Kære dommere Ved udskrivning af denne version af KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 skal i gå ind i jeres printers egenskaber og fortælle den, at den skal udskrive 2 sider på 1 så den udskriver

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Anvendte forkortelser:

Indholdsfortegnelse: Anvendte forkortelser: Brugshundesport 2005 Indholdsfortegnelse: Generelle bestemmelser... side 3-13 Gyldighed... side 3 Alment... side 3 Prøvesæson... side 3 Prøveorganisation/Prøveleder... side 3 Dommer... side 4 Prøvedeltagere...

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd

Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 7. MAJ 2011 i Odense PH s Klubhus. Kåringsmændene fra område 5 og 7 havde meldt afbud. Der var mødt

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Eliteklassen (FCI Class 3)

Eliteklassen (FCI Class 3) Eliteklassen (FCI Class 3) ØVELSE 1 Sid i gruppe i 2 minutter [Koef. 2] Førerne udenfor hundenes synsvidde ØVELSE 2 Dæk i gruppe i 1 minut og indkald [Koef. 2] Kommandoer: Udførelse: Sid, Bliv, Dæk og

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN Rid og løb To ryttere og én hest/pony udgør et hold. Hesten er udstyret med grime under trensen. En afmærket strækning er inddelt i 4, 6 eller 8 nogenlunde lige lange etaper.

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

Spanielskolens hvalpetræning 2-10 måneder.

Spanielskolens hvalpetræning 2-10 måneder. Indledning s hvalpetræning 2-10 måneder. Spaniels er lærenemme; men især FT spaniels er ekstrem lærenemme i de jagtlige discipliner. Derfor er ens fejlmargen for indlæring med disse hunde ekstrem lille.

Læs mere

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause)

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) 14 Uvelse AT-intervaller: Der køres på den store rundstrækning (Kurreholmvej) - der skal nok bruges to runder til intervallerne. Ryttere i god form kører 6 x 3/3 (3 min aktiv, 3 min pause) Ryttere i mindre

Læs mere