SP 30 SP 30 + Bluetooth -højttalertelefon. Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SP 30 SP 30 + Bluetooth -højttalertelefon. Brugsanvisning"

Transkript

1 SP 30 SP 30 + Bluetooth -højttalertelefon Brugsanvisning

2 1 Indhold Indhold Pakkens indhold... 2 Oversigt over produktet... 3 Oversigt over højttalertelefon...3 Oversigt over donglen BTD 800 USB...5 Opsætning af højttalertelefonen...6 A: Tilslutning via USB-kabel...6 Oversigt: Parring af højttalertelefonen med trådløse Bluetooth -enheder... 7 B: Parring af højttalertelefonen og en mobil enhed via NFC...8 C: Parring af højttalertelefonen og en mobil enhed via Bluetooth...9 D: Tilslutning af Bluetooth -dongle til en computer og parring af højttalertelefonen Installer Sennheiser-softwaren...11 Brug højttalertelefonen...12 Tænd/sluk højttalertelefonen Tilslutning af Bluetooth -enheder Afbryd Bluetooth -enhed(er) Ryd højttalertelefonens parringsliste Ryd donglens parringsliste Bluetooth -transmissionsområde Justering af lydstyrken Afbrydelse af mikrofonen Sådan foretages opkald via højttalertelefonen...16 Sådan foretages et opkald Sådan accepteres/afvises/afsluttes et opkald Genopkald...17 Brug af stemmeassistent / taleopkald...17 Håndtering af flere opkald Flet opkald sammen - konference...20 Lyt til musik ved hjælp af højttalertelefonen - lydafspilning...21 Yderligere funktioner Skift mellem Bluetooth personlig og delt tilstand...22 Væk fra standby...22 Tjek batteristatus...23 Oplad højttalertelefonen...24 Aktivering/deaktivering af stemmeprompter...24 Vedligeholdelse og opdatering af produkterne...25 Opbevaring og transport af højttalertelefonen...25 Rengøring af produkterne...25 Udskiftning / fjernelse af højttalertelefonens genopladelige batteri...26 Opdatering af produkternes firmware...26 I tilfælde af problemer Gendan højttalertelefonens fabriksindstillinger...28 Specifikationer...29

3 2 Pakkens indhold Pakkens indhold SP 30 Bluetooth -højttalertelefon med indbygget genopladeligt batteri Bærepose USB-C til USB-A adapter SP 30 + indeholder desuden: Bluetooth -donglen BTD 800 USB Kvikvejledning Sikkerhedsvejledning Ark med oplysning om overholdte standarder Sikkerhedsanvisninger findes i sikkerhedsvejledningen. Den gratis Sennheiser-software HeadSetup Pro giver dig mulighed for at tilføje værdi til dine Sennheiser-produkter. i Du kan se en liste over tilbehør på vores produktside Du kan få information om forhandlere ved at kontakte din lokale Sennheiser-partner: >»Find forhandler«.

4 3 Oversigt over produktet Oversigt over produktet Oversigt over højttalertelefon Slå lyd fra på mikrofonen Lydstyrke op Lydstyrke ned Status-LED'er Bluetooth NFC-område Bluetooth-LED Højttaler Rør af (ringe) Multifunktion Rør på (afslut opkald), Tænd / sluk, Batteristatus Aktivitets-LED Oversigt over bunden Opbevaring af dongle USB-C-forbindelse

5 4 Oversigt over produktet LED-oversigt Aktivitets-LED Betydning Højttalertelefon tændt 3x 3x Højttalertelefon slukker Højttalertelefon slukket Indkommende opkald Igangværende opkald Opkald i venteposition Andet opkald i venteposition Audio-afspilning Status-LED'er Betydning Lyden er slået fra på mikrofonen Batteristatus; indikation med otte trin Batteriniveauet er lavt Volumenniveau; indikation med otte trin Bluetooth-LED Betydning Højttalertelefon i parringstilstand Bluetooth-enhed tilsluttet Ingen Bluetooth-enhed tilsluttet Søger efter parrede Bluetooth-enheder

6 5 Oversigt over produktet Oversigt over donglen BTD 800 USB USB-forbindelse Kontrollampe for forbindelse Knap til oprettelse af forbindelse LED-oversigt LED 3x 3x Betydning Dongle i parringstilstand: søger efter Bluetooth-enheder at parre med og oprette forbindelse til Parring gennemført Parring mislykkedes Dongle forsøger at oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed Dongle og Bluetooth-enhed forbundet Indkommende opkald Udgående/igangværende opkald Audio-afspilning Mikrofonen i den tilsluttede Bluetooth-enhed er afbrudt

7 6 Opsætning af højttalertelefonen Opsætning af højttalertelefonen Højttalertelefonen kan tilsluttes via: A B C USB NFC Bluetooth BTD 800 USB D A: USB-kabel B: Bluetooth gennem NFC C: Bluetooth D: Bluetooth gennem Sennheiser-donglen (inkluderet i SP 30 +) A: Tilslutning via USB-kabel 1 2 USB-C USB-A Tag USB-stikket ud af holderen, og tag kablet ud. 3 Tilslut USB-forbindelsen direkte til en USB-C-port eller til en USB-A-port ved hjælp af den medfølgende adapter. Højttalertelefonen tænder automatisk. LED'en lyser hvidt. i Højttalertelefonen oplades under tilslutning (afhængig af enhed) - se side24.

8 7 Opsætning af højttalertelefonen Oversigt: Parring af højttalertelefonen med trådløse Bluetooth -enheder! FORSIGTIG Fare for funktionsfejl! De radiobølger, som mobiltelefoner udsender, kan påvirke følsomme og ubeskyttede enheders funktionsmåde. Du må kun foretage opkald via højttalertelefonen på steder, hvor brugen af trådløse Bluetooth-signaler er tilladt. Højttalertelefonen overholder Bluetooth 5.0-standarden. For at kunne transmittere data trådløst skal du parre din højttalertelefon med Bluetooth-enheder, der understøtter HFP (handsfree-profil), HSP (headsetprofil) eller A2DP (avanceret lydfordelingsprofil). Højttalertelefonen kan parres med: en mobilenhed: via NFC (B, se side 8) eller via Bluetooth (C, se side 9) eller BTD 800 USB-donglen: via Bluetooth (D, se side 10). Højttalertelefonen kan indstilles til personlig eller delt tilstand (se side 22). Standardindstillingen er personlig tilstand. I denne tilstand opretholdes listen over parrede enheder, så de automatisk opretter forbindelse igen. Standardfunktionalitet (personlig tilstand): Højttalertelefonen kan gemme op til otte parrede Bluetooth-enheder. Hvis du parrer højttalertelefonen med en niende Bluetooth-enhed, vil den gemte profil for den Bluetooth-enhed, der blev benyttet for længst tid siden, blive overskrevet. Hvis du ønsker at genoprette forbindelse til denne enhed, skal du parre højttalertelefonen igen. Højttalertelefonen kan tilsluttes trådløst til to enheder på samme tid. Du kan kun tilslutte en anden enhed ved at afbryde en af de allerede tilsluttede enheder. Højttalertelefonen kan benyttes trådløst med en computer. Du kan benytte: computerens indbyggede Bluetooth-funktionalitet eller BTD 800 USB-donglen (leveres med SP 30 +).

9 8 Opsætning af højttalertelefonen B: Parring af højttalertelefonen og en mobil enhed via NFC 1 2 Bluetooth NFC Aktivér Bluetooth og NFC (Near Field Communication) på din mobilenhed (se din mobilenheds brugervejledning). 3 Bevæg den mobile enhed i små cirkler direkte over højttalertelefonens NFC-område. Højttalertelefonen tænder automatisk. Når højttalertelefonen er parret med mobilenheden, lyser LED en blåt. i Hvis nødvendigt: Bekræft højttalertelefonen på dine mobilenheder.

10 9 Opsætning af højttalertelefonen C: Parring af højttalertelefonen og en mobil enhed via Bluetooth 1 2 2s 2s Tryk og hold tænd/sluk-knappen for at tænde højttalertelefonen. LED'en lyser hvidt. 3 Bluetooth Tryk og hold Bluetooth-knappen nede, indtil LED'en blinker blåt og rødt. Højttalertelefonen er i parringstilstand Aktivér Bluetooth-synlighed på din mobilenhed (se din mobilenheds brugervejledning). Begynd en søgning efter Bluetooth-enheder. Alle tilgængelige enheder inden for mobilenhedens rækkevidde vises Sennheiser SP Vælg»Sennheiser SP 30«for at oprette Bluetooth-forbindelse til højttalertelefonen. * Du kan ændre standardnavnet»sennheiser SP 30«via HeadSetup Pro. Når højttalertelefonen er parret med mobiltelefonen, lyser LED en blåt.

11 10 Opsætning af højttalertelefonen D: Tilslutning af Bluetooth -dongle til en computer og parring af højttalertelefonen 1 2 2s 2s Tryk og hold tænd/sluk-knappen for at tænde højttalertelefonen. LED'en lyser hvidt. Tryk og hold Bluetooth-knappen nede, indtil LED'en blinker blåt og rødt. Højttalertelefonen er i parringstilstand. 3 4 USB-A Tag donglen ud. BTD 800 USB-donglen leveres med SP Sæt donglen i en USB-port i computeren s Tryk og hold donglens knap nede, indtil LED'en blinker blåt og rødt. Donglen er i parringstilstand. Når højttalertelefonen er parret med donglen, lyser LED en blåt.

12 11 Opsætning af højttalertelefonen Installer Sennheiser-softwaren Den gratis Sennheiser-software lader dig tilføje værdi til dine Sennheiser-produkter. Den giver mulighed for nem opsætning, konfiguration og opdatering af din højttalertelefon. Eksempler på understøttede indstillinger og konfigurationer i HeadSetup Pro: Bluetooth tænd / sluk Enhedens navn Personlig / delt tilstand Håndter parringsliste Lyde og meddelelser, herunder stemmepromt-sprog Fabriksnulstilling HeadSetup Pro tilbyder yderligere konfigurationer og yderligere indstillinger - se muligheder i softwaren. HeadSetup Pro HeadSetup Pro x Download softwaren fra Installer softwaren. Du skal have administratorrettigheder på din computer - kontakt om nødvendigt din it-afdeling. For at foretage opkald via computeren: Installer en softphone (VoIP-software), eller bed din administrator om hjælp.

13 12 Brug højttalertelefonen Brug højttalertelefonen Tænd/sluk højttalertelefonen Tænd højttalertelefonen Sluk højttalertelefonen 2s 2s 3x Tryk og hold tænd/sluk-knappen. LED'en lyser hvidt. Tryk og hold tænd/sluk-knappen. LED en blinker rødt 3 gange og slukker. Alle lydstyrkeindstillinger gemmes automatisk, når højttalertelefonen slukkes. Tilslutning af Bluetooth -enheder Højttalertelefonen forsøger som standard at oprette forbindelse til de to senest tilsluttede Bluetooth-enheder. For yderligere information om personlig / delt tilstand se side 22. Aktiver Bluetooth på den (de) parrede enhed(er). Hvis Bluetooth-LED'en ikke blinker blåt (automatisk søgning, når den tændes): Tryk på Bluetooth-knappen for at oprette forbindelse manuelt. LED en blinker blåt, mens højttalertelefonen forsøger at oprette forbindelse til tidligere parrede Bluetooth-enheder. Når forbindelsen er etableret, lyser LED'en blåt. i i Kun to ud af de op til otte parrede Bluetooth-enheder kan være tilsluttet højttalertelefonen ad gangen. Søgningen efter parrede enheder afbrydes, hvis der ikke findes nogen enheder. Hvis dette sker, skal forbindelse etableres manuelt på den parrede Bluetooth-enhed eller ved at trykke på Bluetooth-knappen på højttalertelefonen

14 13 Brug højttalertelefonen Afbryd Bluetooth -enhed(er) Tryk på Bluetooth-knappen. LED en slukkes. ELLER Deaktiver Bluetooth på den tilsluttede enhed. Sådan genforbindes parrede Bluetooth-enheder: Tryk på knappen igen. Ryd højttalertelefonens parringsliste 3x Tryk og hold multifunktionsknappen og Bluetooth-knappen, indtil du hører en stemmeprompt. LED en blinker blåt tre gange for at indikere, at parringslisten er blevet ryddet. 5s

15 14 Brug højttalertelefonen Ryd donglens parringsliste 1 2 3s USB-A Sæt donglen i en USB-port i computeren. 3 2x Tryk og hold knappen nede, indtil LED'en blinker blåt og rødt. Dobbeltklik på knappen. LED en blinker lilla tre gange for at indikere, at parringslisten er blevet ryddet. Donglen går automatisk i parringstilstand. 3x Bluetooth -transmissionsområde Opkald og lydafspilning er kun mulig indenfor enhedens Bluetooth-transmissionsområde. Transmissionsområdet afhænger i vid udstrækning af miljømæssige forhold som fx vægtykkelse, vægmateriale osv. Med en fri synsvinkel er transmissionsområdet for de fleste mobiltelefoner og Bluetooth-enheder op til 25 meter. 5min Hvis du forlader Bluetooth-transmissionsområdet, forringes lydkvaliteten først, og så frakobles tilsluttede enheder. Hvis du kommer tilbage ind i Bluetoothtransmissionsområdet inden for kort tid, forsøger højttalertelefonen at genoprette forbindelsen / forbindelserne - kun i personlig tilstand. Hvis du er ude af transmissionsområdet en længere periode: Tryk på Bluetooth-knappen for at oprette forbindelse manuelt.

16 15 Brug højttalertelefonen Justering af lydstyrken Højttalertelefonen har tre lydstyrkeindstillinger, der kan justeres uafhængigt af hinanden: 1. Opkaldsvolumen: under et aktivt opkald 2. Lydvolumen: under lydstreaming 3. Lydstyrken for ringetone, toner og stemmeprompter: tændt, men ikke i brug - når der ikke er et opkald i gang, og der ikke afspilles musik Skru op for lydstyrken Skru ned for lydstyrken Tryk på knappen + Tryk på knappen - LED er og lydstyrke vil blive forøget eller reduceret med et halvt trin hver gang, der trykkes på knappen. Afbrydelse af mikrofonen Afbrydelse af mikrofonen Genaktivering af mikrofonen Tryk på knappen, der slår lyd fra mikrofonen. LED'erne lyser rødt. Tryk på knappen igen. LED erne slukkes.

17 16 Sådan foretages opkald via højttalertelefonen Sådan foretages opkald via højttalertelefonen Sådan foretages et opkald Start opkaldet på din tilsluttede enhed. LED'en lyser grønt. Softphone x Hvis dit opkald ikke automatisk overføres til højttalertelefonen: Tryk på højttalertelefonens rør af-knap, eller brug omstillingsfunktionaliteten på mobilenheden. Sådan accepteres/afvises/afsluttes et opkald Når du modtager et opkald: Du hører en ringetone og LED en blinker grønt. Accepter / sæt et opkald i venteposition Accepterer et opkald LED 2x Sætter et igangværende opkald i venteposition LED Afvis / afslut et opkald Afviser et opkald LED Afslutter et opkald LED

18 17 Sådan foretages opkald via højttalertelefonen Genopkald 2x Genopkald til seneste nummer LED Annullerer genopkald LED Brug af stemmeassistent / taleopkald Stemmeassistent og taleopkald understøttes kun for enheder, der er tilsluttet via Bluetooth. Tilgængelig funktionalitet afhænger af den tilsluttede enhed. 2s Aktiver stemmeassistent / taleopkald 3x i Annuller stemmeassistent / taleopkald Den senest tilsluttede Bluetooth-enhed vil blive brugt til taleassistent eller taleopkald.

19 18 Sådan foretages opkald via højttalertelefonen Håndtering af flere opkald Du kan bruge højttalertelefonen med op til tre tilsluttede enheder, en tilsluttet via USB og to via Bluetooth. Der kan administreres to opkald samtidigt. Softphone x Hvis du modtager et opkald under et aktivt opkald, afspilles der en banke på-tone. Accepter andet opkald Softphone x Igangværende opkald Andet indkommende opkald Accepterer det indkommende opkald og sætter det igangværende opkald i venteposition LED Afvis andet opkald Softphone x Igangværende opkald Andet indkommende opkald Afviser det indkommende opkald og fortsætter med det igangværende opkald LED

20 19 Sådan foretages opkald via højttalertelefonen Skift mellem opkald Softphone x Igangværende opkald Andet opkald i venteposition Skifter mellem det aktive opkald og opkaldet i ventepostion LED Afslut opkald Softphone x Igangværende opkald Andet opkald i venteposition Afslutter det aktive opkald og aktiverer opkaldet i venteposition LED

21 20 Sådan foretages opkald via højttalertelefonen Flet opkald sammen - konference To opkald - et via USB, det andet via Bluetooth - kan flettes sammen i en konference. Flet opkald sammen / ophæv sammenfletning Softphone x Igangværende opkald Andet opkald i venteposition 2s Fletter det aktive opkald og opkaldet i venteposition LED 2s Ophæver fletning af opkaldene; sætter det tidligere opkald i venteposition igen LED Afslut sammenflettede opkald Softphone x Ring 1 Flettet opkald 2 Afslut alle opkald LED

22 21 Lyt til musik ved hjælp af højttalertelefonen - lydafspilning Lyt til musik ved hjælp af højttalertelefonen - lydafspilning Du kan lytte til lydafspilning via en USB- eller Bluetooth-tilsluttet enhed. x Styring af aktiv lydafspilning Spiller sporet Sætter sporet på pause 2x Springer til næste spor i Hvis du modtager og accepterer et opkald, sættes lydafspilningen på pause og genstarter igen efter opkaldet - hvis det understøttes af den tilsluttede enhed.

23 22 Yderligere funktioner Yderligere funktioner Skift mellem Bluetooth personlig og delt tilstand Hvis højttalertelefonen bruges som en personlig enhed, forsøger den automatisk at oprette forbindelse til de sidste otte parrede enheder. I denne opsætning skal den personlige tilstand (standard) anvendes. Hvis højttalertelefonen bruges som en delt enhed, kan det være, at automatisk forbindelse til tidligere parrede enheder ikke er ønsket. I denne opsætning skal delt tilstand bruges. I denne tilstand skal parringen udføres, hver gang en enhed tilsluttes via Bluetooth. Aktivering af personlig tilstand Aktivering af delt tilstand A 2s B 2s Tryk på Bluetooth- og plus-knappen. Der høres en stemmeprompt. Tryk på Bluetooth- og minus-knappen. Der høres en stemmeprompt. Efter ændring af tilstand ryddes parringslisten, og du skal parre enheder igen (se side 7). Væk fra standby Højttalertelefonen går automatisk i standby-tilstand efter et stykke tid for at spare energi - afhænger af forbindelsesstatus, aktivitet osv. zzz I standby er aktivitets-led en dæmpet, og alle andre LED er er slukkede. i Tryk på en vilkårlig knap, eller sæt USB-stikket i for at afslutte standbytilstand. Efter et stykke tid i standby-tilstand slukker højttalertelefonen, hvis der ikke er aktive forbindelser og ikke er tilsluttet en strømkilde.

24 23 Yderligere funktioner Tjek batteristatus Tryk på batteristatusknappen. LED'erne lyser kort.? 2s LED Batteristatus 100% mellem 75% og 100% 75% mellem 50% og 75% 50% mellem 25% og 50% 25% mellem 10% og 25% kritisk lavt batteri: LED en blinker rødt Genoplad højttalertelefonen (se side 24).

25 24 Yderligere funktioner Oplad højttalertelefonen Når batteriniveauet falder under 10%, blinker LED'en rødt. Når batteriet er tomt, slukker højttalertelefonen automatisk. Hvis du ikke bruger højttalertelefonen i længere tid, anbefales det at oplade den hver 3. måned. Du kan oplade højttalertelefonen uanset strømtilstand (tændt eller slukket). 1 2 USB-C USB-A 2s Tilslut USB-stikket til et USB-C- eller USB-A-stik på din computer eller til en USB-strømkilde. Højttalertelefonen tændes. Batteriet oplades. LED erne lyser kort og viser batteriets opladningsniveau. Aktivering/deaktivering af stemmeprompter 5s Mens den er tændt, men ikke er i brug (når der ikke er et opkald i gang, og der ikke afspilles musik): Tryk og hold knappen til at slå lyd fra, indtil højttalertelefonen siger tændt eller slukket. Hvis stemmeprompts er deaktiveret, hører du toner i stedet.

26 25 Vedligeholdelse og opdatering af produkterne Vedligeholdelse og opdatering af produkterne Opbevaring og transport af højttalertelefonen Opbevar højttalertelefonen et rent og tørt sted. Når produktet ikke er i brug, skal du opbevare det i bæreposen. Dette vil hjælpe med at undgå ridser og holde produktet i god stand. 1 2 Rul USB-kablet op. Placer donglen i opbevaringsrummet. Læg højttalertelefonen i bæreposen. Rengøring af produkterne FORSIGTIG Væsker kan beskadige produktets elektronik! Hvis der trænger væske ind i enhedens kabinet, kan den forårsage en kortslutning og beskadige elektronikken. Hold væsker langt væk fra produktet. Der må ikke anvendes rengørings- eller opløsningsmidler. Produktet må kun rengøres med en tør klud.

27 26 Vedligeholdelse og opdatering af produkterne Udskiftning / fjernelse af højttalertelefonens genopladelige batteri FORSIGTIG Fare for skade på produktet! I løbet af garantiperioden må det genopladelige batteri kun udskiftes af et autoriseret Sennheiser-servicecenter, ellers ugyldiggøres garantien. Kontakt dit Sennheiser-servicecenter, hvis det genopladelige batteri skal udskiftes. Du kan finde en Sennheiserservicepartner i dit land ved at besøge Uden for garantiperioden kan det genopladelige batteri udskiftes eller fjernes af et autoriseret servicecenter eller en kvalificeret tekniker fra din it- eller serviceafdeling. Instruktioner til kvalificerede teknikere om, hvordan man udskifter eller fjerner batteriet, kan fås hos din Sennheiser-servicepartner. Opdatering af produkternes firmware Du kan opdatere højttalertelefonens og donglens firmware ved hjælp af den gratis HeadSetup Pro-software. Download softwaren fra Installer softwaren. Du skal have administratorrettigheder på computeren for at kunne installere softwaren. Kontakt om nødvendigt dit firmas it-afdeling. Opdatering af højttalertelefonens firmware 1 2 HeadSetup Pro x USB-C USB-A Tilslut USB-forbindelsen direkte til en USB-C-port eller til en USB-A-port ved hjælp af den medfølgende adapter. Højttalertelefonen tænder automatisk. Start HeadSetup Pro. HeadSetup Pro kontrollerer, om den installerede firmware er den nyeste version på Sennheisers server. Opdater om nødvendigt til den nyeste version. Opdatering af firmwaren på Bluetooth-donglen BTD 800 USB 1 2 HeadSetup Pro x USB-A Sæt Bluetooth-USB-donglen i en USB-port i computeren. Start HeadSetup Pro. HeadSetup Pro kontrollerer, om den installerede firmware er den nyeste version på Sennheisers server. Opdater om nødvendigt til den nyeste version.

28 27 I tilfælde af problemer I tilfælde af problemer Problem Mulig årsag Løsning Side Højttalertelefonen kan ikke tændes Intet lydsignal Dårlig lydkvalitet Højttalertelefonen kan ikke parres / tilsluttes Aktivitets-LED en dæmpet, og alle andre LED er er slukkede Der høres ingen stemmeprompter (kun toner) Højttalertelefonen reagerer ikke, når der trykkes på knapperne Ingen Bluetoothforbindelse via donglen BTD 800 USB Højttalertelefon / dongle accepterer ikke nye enheder (parring) Batteriet er tomt Oplad batteriet. 24 USB-forbindelsen er ikke sat korrekt i computeren eller adapteren Højttalertelefonen er ikke parret med mobilenheden eller donglen Tilslut igen. 6 Kontrollér, om højttalertelefonen er parret. Gennemfør om nødvendigt parringen igen. Lydstyrken er skruet for langt ned Skru op for lydstyrken. 14 Højttalertelefon er slukket Tænd for højttalertelefonen. 12 Computerforbindelse: Højttalertelefonen er ikke valgt som lydenhed Skift lydindstillingerne på din computer. Udenfor Reducer afstanden mellem 14 Bluetooth-transmissionsområdet højttalertelefonen og den tilsluttede Bluetooth-enhed. Parring fungerer ikke Kontrollér, om Bluetooth-enheden understøtter håndløs- eller headset-profilerne. Højttalertelefonens parringsliste blev ryddet, men den er stadig på listen over parrede enheder på Bluetooth-enheden Afstanden er for høj under parring Bluetooth er ikke aktiveret Højttalertelefon i standbytilstand Fjern højttalertelefonen fra listen over parrede enheder på din Bluetooth-enhed. Par enhederne igen. Reducer afstanden mellem højttalertelefonen og Bluetooth-enheden. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på højttalertelefonen og enheden, der oprettes forbindelse til. Tryk på en vilkårlig knap, eller sæt USB-stikket i for at afslutte standbytilstand. Stemmeprompter er deaktiveret Slå stemmeprompterne til. 16 Der er fejl i driften af højttalertelefonen Donglen er ikke isat korrekt i computeren Dongle og højttalertelefon er ikke forbundet Parringslisten forstyrret Tryk og hold tænd/sluk-knappen i 10 sekunder for at genstarte højttalertelefonen. Gendan fabriksindstillinger. 28 Sæt donglen i igen. 10 Par donglen og højttalertelefonen. 10 Slet højttalertelefonens liste over tidligere parrede enheder. Slet donglens liste over tidligere parrede enheder. Hvis der opstår et problem, der ikke er omtalt i ovenstående skema, eller hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af løsningsforslagene, skal du bede din lokale Sennheiser-forhandler om hjælp. Du kan finde en Sennheiser-servicepartner i dit land ved at søge på

29 28 I tilfælde af problemer Gendan højttalertelefonens fabriksindstillinger 5s Tryk og hold knappen til at slukke for lyden og multifunktionsknappen nede, indtil enheden genstarter. Alle indstillinger og parringslisten slettes.

30 29 Specifikationer Specifikationer SP 30 højttalertelefon Størrelse (Ø x H) Vægt Taletid Opladningstid Maks. opladningsspænding Genopladelig batteri (indbygget) Højttalertype 120 x 37 mm ca. 314 g op til 18 timer ca. 3 timer og 20 min. 5 V / maks. nuværende 500 ma (computer) / 1300 ma (hurtig oplader) Lithium polymer; 3,7 V / 1110 mah dynamisk, neodym-magnet Højttalerens frekvensområde Kommunikationstilstand (USB / Bluetooth) Hz Musiktilstand (USB / Bluetooth) Hz Mikrofontype Mikrofonernes frekvensområde Stik Digital MEMS Hz (USB / Bluetooth) USB-C Bluetooth donglen BTD 800 USB Størrelse (B x H x D) Vægt 22 x 16 x 6 mm 2 g Bluetooth Bluetooth Højttalertelefon: version 5.0 / klasse 1 Dongle: version 4.2 / klasse 1 Rækkevidde Sendefrekvens op til 25 m (afhængigt af enhed) MHz Profiler HSP Headset Profile (version 1.2) HFP Handsfree Profile (version 1.7) A2DP Advanced Audio Distribution Profile (version 1.3) AVRCP Audio Video Remote Control Profile (version 1.6) DI Enheds-ID (version 1.3) Udgangseffekt Højttalertelefon: maks. 10 dbm Dongle: maks. 8 dbm Typisk følsomhed -89 dbm Højttalertelefon BTD 800 USB Temperaturområde drift: +10 C to +40 C opbevaring: -20 C til +60 C Relativ fugtighed drift: 20 % til 85 % opbevaring: 10% til 95% Varemærker Bluetooth -ordmærker og -logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af Sennheiser Communications A/S sker under licens. N-Mark er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande. USB Type-C og USB-C er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.

31 30 Specifikationer Sennheiser Communications A/S Industriparken 27, DK-2750, Denmark Publ. 03/19, A01

Presence Grey. Bluetooth-headset til telefonsamtaler. Brugsanvisning

Presence Grey. Bluetooth-headset til telefonsamtaler. Brugsanvisning Presence Grey Bluetooth-headset til telefonsamtaler Brugsanvisning 1 Indhold Indhold Bluetooth-headsettet Presence Grey... 2 Pakkens indhold... 2 Oversigt over produktet... 3 Oversigt over headsettet Presence

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Jabra. Evolve 75e. Brugervejledning

Jabra. Evolve 75e. Brugervejledning Jabra Evolve 75e Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

AfterShokz Trekz Air

AfterShokz Trekz Air AfterShokz Trekz Air Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Tillykke med købet af dine nye AfterShokz Trekz Air Hovedtelefoner! Copyright Instrulog A/S Januar 2018 Side 1 af 6 Tag dine Trekz

Læs mere

Calisto USB-højttalertelefon. Brugervejledning

Calisto USB-højttalertelefon. Brugervejledning Calisto 7200 USB-højttalertelefon Brugervejledning Indhold Oversigt 3 Tilslutning til pc 4 Daglig anvendelse 5 Strømforsyning 5 Volumen 5 Slå lyden fra/til 5 Besvar eller afslut et opkald 5 Lav batterifunktion

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØJTTALER BRUGSANVISNING

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØJTTALER BRUGSANVISNING Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

Hello! Smart Business Bluetooth Headset BRUGER MANUAL

Hello! Smart Business Bluetooth Headset BRUGER MANUAL Hello! Smart Business Bluetooth Headset BRUGER MANUAL Kære AWEI-bruger, Tak fordi du valgte AWEI produkt. Introduktion Tak fordi du købte modellen AWEI-A990BL smart Bluetooth stereo høretelefoner. Venligst

Læs mere

Jabra. Talk 15. Brugervejledning

Jabra. Talk 15. Brugervejledning Jabra Talk 15 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TAK... 2 OM DIT JABRA TALK 15... 2 HEADSETTETS FUNKTIONER........................... 3 KOM GODT I GANG.... 4 OPLAD DIT HEADSET.... 4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Jabra. Talk 5. Brugervejledning

Jabra. Talk 5. Brugervejledning Jabra Talk 5 Brugervejledning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA TALK 5...2 HEADSETFUNKTIONER...2 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED DIN TELEFON...5 BÆR

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA move Wireless. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Brugermanual. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. velkommen...3 2. Æskens indhold... 4 3. sådan bæres de...5 3.1 Justerbare i højden 4. sådan oplades de... 6 4.1 Batteristatus 5. Sådan tilsluttes

Læs mere

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Elite 25e Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærk tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

Motorcykelhjelm med Generation II Bluetooth kompatibelt mini headset. Manual

Motorcykelhjelm med Generation II Bluetooth kompatibelt mini headset. Manual Motorcykelhjelm med Generation II Bluetooth kompatibelt mini headset Hvad er Bluetooth? Manual Bluetooth headsettet er en transportabel headsetløsning, der baserer på trådløs Bluetooth teknologi. Trådløs

Læs mere

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion Brugermanual jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

HIVE 2 BLUETOOTHHØJTTALER

HIVE 2 BLUETOOTHHØJTTALER JB.3878/Fremstillet i Kina. KitSound 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien kitsound.co.uk Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted.

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

BT7700. Brugervejledning. Registrer dit produkt, og få support på.

BT7700. Brugervejledning. Registrer dit produkt, og få support på. BT7700 Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Indhold 1 Vigtigt 1 Sikkerhed 1 Meddelelse 1 2 Din Bluetooth-højttaler 2 Introduktion 2 Hvad er der i kassen 3 Oversigt

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

HIVE X BLUETOOTH -HØJTTALER

HIVE X BLUETOOTH -HØJTTALER Bluetooth -navnet og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. Kondor Ltd's brug af sådanne mærker finder sted under licens. Andre varemærker og varebetegnelser ejes af deres

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual Jabra Sport Pulse special edition Brugermanual 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra. Speak 710. Brugervejledning

Jabra. Speak 710. Brugervejledning Jabra Speak 710 Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

TRÅDLØS MUSIK-ADAPTER 2

TRÅDLØS MUSIK-ADAPTER 2 Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, antyder dette ikke, at varemærkeindehaveren på nogen måde er tilknyttet KitSound, eller at denne anbefaler produkterne i denne

Læs mere

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

TRAIL TRÅDLØSE ØRETELEFONER TIL SPORTSBRUG. kitsound.co.uk BRUGSANVISNING

TRAIL TRÅDLØSE ØRETELEFONER TIL SPORTSBRUG. kitsound.co.uk BRUGSANVISNING kitsound.co.uk Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925 JABRA PRO 925 Brugervejledning jabra.com/pro925 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

MYJACK AUX-IN BLUETOOTH-MODTAGER BRUGSANVISNING. Du bedes venligst sørge for, at denne emballage bortskaffes på ansvarlig måde.

MYJACK AUX-IN BLUETOOTH-MODTAGER BRUGSANVISNING. Du bedes venligst sørge for, at denne emballage bortskaffes på ansvarlig måde. Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. Du bedes venligst sørge for, at denne emballage bortskaffes på ansvarlig måde. Alle varemærker

Læs mere

BackBeat GO 3. Brugervejledning

BackBeat GO 3. Brugervejledning BackBeat GO 3 Brugervejledning Indhold Oversigt over headset 3 Vær på den sikre side 3 Par og monter 4 Parring 4 Få den bedste lyd 4 Installer appen 6 Brug BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Opladning 7 Opladning

Læs mere

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Evolve 75 Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Brugermanual Brugermanualen forklarer de forskellige features og funktioner i dine høretelefoner for at sikre en optimal brugeroplevelse. Produkt-specifikationer:

Læs mere

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING ADVARSEL: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFOrTEGNELSE VELKOMMEN... 2 JABRA speak 510 OVERSIGT... 3 TILSLUTNING... 5 SÅDAN BRUGES JABRA SPEAK 510.... 8 SUPPORT.... 11 Tekniske specifikationer... 12 1 VELKOMMEN

Læs mere

EUPHORIA BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING

EUPHORIA BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Brugermanual jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke ejet af GN Netcom A/S. Alle andre inkluderede varemærker tilhører de respektive

Læs mere

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning Jabra Sport Coach special edition Brugervejledning 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT2600 BT2650B. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   BT2600 BT2650B. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT2600 BT2650B Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 2 2 Din bærbare højttaler

Læs mere

BLUETOOTH MUSIK-ADAPTER

BLUETOOTH MUSIK-ADAPTER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3500. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   BT3500. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3500 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 2 Indledning

Læs mere

BackBeat FIT. Brugervejledning

BackBeat FIT. Brugervejledning BackBeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring til næste nummer 7

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm Brugervejledning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm Brugervejledning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Hello! Smart Trådløs Bluetooth Højtaler BRUGER MANUAL

Hello! Smart Trådløs Bluetooth Højtaler BRUGER MANUAL Hello! Smart Trådløs Bluetooth Højtaler BRUGER MANUAL Kære AWEI-bruger, Tak fordi du valgte AWEI produkt. Dit valg er afgørende for os, hvilket betyder, at AWEI har tilføjet et nyt bruger. Håber, at vi

Læs mere

SLAMMERS TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER BRUGSANVISNING

SLAMMERS TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER BRUGSANVISNING Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

SB300. Brugervejledning. Registrer dit produkt, og få support på

SB300. Brugervejledning. Registrer dit produkt, og få support på SB300 Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Indhold 1 Vigtigt 2 2 Din bærbare højttaler 3 Introduktion 3 Hvad er der i kassen 3 Oversigt over højttaleren 4 3

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

BT6700. Brugervejledning. Registrer dit produkt, og få support på

BT6700. Brugervejledning. Registrer dit produkt, og få support på BT6700 Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 1 Sikkerhed 1 Meddelelse 1 2 Din Bluetooth-højttaler 2 Introduktion 2 Hvad er der

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Orava Crater 4 brugsvejledning

Orava Crater 4 brugsvejledning Orava Crater 4 brugsvejledning Kære kunde Tak fordi du valgte at købe vores Crater 4 udendørs højtaler med Bluetooth og FM radio. For at sikre at enheden anvendes korrekt, så læs venligst brugsanvisningen

Læs mere

Orava Crater 4 brugsvejledning

Orava Crater 4 brugsvejledning Orava Crater 4 brugsvejledning Kære kunde Tak fordi du valgte at købe vores Crater 4 udendørs højtaler med Bluetooth og FM radio. For at sikre at enheden anvendes korrekt, så læs venligst brugsanvisningen

Læs mere

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din sikkerhed bør du altid være opmærksom på dine omgivelser, når du anvender

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L BrugerManual jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

Lær din AM08 at kende

Lær din AM08 at kende Lær din AM08 at kende AM08 er en Bluetooth-enhed, som gør at du kan spille musik trådløst fra andre Bluetooth-enheder. Den søger automatisk efter Bluetooth-enheder i nærheden, efter at du har tændt den.

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

POCKET HIVE BLUETOOTHHØJTTALER. kitsound.co.uk BRUGSANVISNING

POCKET HIVE BLUETOOTHHØJTTALER. kitsound.co.uk BRUGSANVISNING kitsound.co.uk Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de

Læs mere

JABRA SPORT Rox wireless

JABRA SPORT Rox wireless JABRA SPORT Rox wireless Brugervejledning jabra.com/sportroxwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN...2 Oversigt over Jabra Solemate....3 Oprettelse af forbindelser...6 afspilning af musik, chat og stemmevejledning...8 support... 12 Tekniske

Læs mere

Artone 3 Bluetooth Max

Artone 3 Bluetooth Max ARTONE KOMMUNIKATIONSLØSNINGER DK BRUGSVEJLEDNING Artone 3 Bluetooth Max Introduktion Artone 3 teleslynge er udviklet til at etablere en forbindelse med Bluetooth kompatible mobiltelefoner. Når Artone

Læs mere

BT110. Brugervejledning. Registrer dit produkt, og få support på

BT110. Brugervejledning. Registrer dit produkt, og få support på BT110 Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din bærbare højttaler 3 Indledning 3 Hvad er der i kassen 3 Oversigt over højttaleren

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc Brugervejledning jabra.com/stealthuc 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810 Brugermanual jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning BT3900. Registrer dit produkt, og få support på

Brugervejledning BT3900. Registrer dit produkt, og få support på Brugervejledning BT3900 Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3 Introduktion 3 Hvad er der i

Læs mere

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Explorer 80-serien. Brugervejledning

Explorer 80-serien. Brugervejledning Explorer 80-serien Brugervejledning Indhold Hvad er der i æsken? 3 Oversigt over headset 4 Vær på den sikre side 4 Parring 5 Parring 5 Parringstilstand 5 Grundlæggende funktioner 6 Besvar eller afslut

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

WOOFit Go BRUGERMANUAL

WOOFit Go BRUGERMANUAL WOOFit Go BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har valgt WOOFit Go Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi tager ikke ansvar for person-

Læs mere

SIKKERHEDSMEDDELELSER

SIKKERHEDSMEDDELELSER BRUGER MANUAL SIKKERHEDSMEDDELELSER Læs venligst følgende anbefalinger før du bruger Bluetooth højttaleren. Hold den tør og tag den ikke med til fugtige steder for at undgå, at produktets indre kredsløb

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere