Fattigdommen vokser især på Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fattigdommen vokser især på Sjælland"

Transkript

1 Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom. En stor del af den stigning i fattigdommen, der har været i Danmark, er sket i sjællandske kommuner. Måler man således på, hvor fattigdommen er steget mere end landsgennemsnittet, viser det sig, at mange sjællandske kommuner har haft den største stigning i fattigdommen. Ud af de 33 kommuner, som har haft en stigning i fattigdommen over gennemsnittet, er de 25 sjællandske kommuner. af chefanalytiker Jonas Schytz Juul og stud.polit Helene Regitze Lund Wandsøe 24. september 2012 Analysens hovedkonklusioner Målt med OECD s fattigdomsdefinition, hvor familier med en indkomst under 50 pct. af medianindkomsten er fattige, har antallet af fattige i Danmark været stigende gennem en årrække. Fraregnes studerende fra gruppen, er der nu fattige i Danmark. Det er en stigning på personer siden 2002, svarende til en stigning på 60 pct. Den kommune med relativt flest fattige er København, hvor 8,1 pct. af indbyggerne er fattige. Herefter følger tre vestegnskommuner, Ishøj, Albertslund og Brøndby. Ser man samlet på de 15 kommuner med relativt flest fattige, er det bemærkelsesværdigt, at 10 af de 15 kommuner ligger øst for Storebælt. Andelen af børn, der lever i fattige familier, er specielt høj på Lolland, i Brøndby og i København, hvor hvert tiende barn nu lever i en fattig familie. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil jsj@ae.dk Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil mh@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Fattigdommen stiger især på Sjælland Fattigdommen har været stigende gennem en årrække i Danmark. Udelader man studerende fra opgørelsen, viser de nyeste tal, at der nu er fattige personer i Danmark. Til at afgrænse denne gruppe er OECD s fattigdomsgrænse på 50 pct. af medianindkomsten brugt. Dette er beskrevet nærmere sidst i analysen. Der er dog stor forskel mellem de enkelte kommuner i forhold til hvor stor en andel af indbyggerne, der er fattige. Ser man på hvilke kommuner, der har den største overvægt af fattige, er der to tendenser, der viser sig. Dels er der mange udkantskommuner, der har relativt mange fattige. Dels har de tre største byer samt en række vestegnskommuner relativt mange fattige. Omvendt bor der relativt få fattige i Nordsjælland og en række andre københavnske omegnskommuner samt kommuner omkring Århus. I figur 1 er dette illustreret på et Danmarks kort. Figur 1. Fattigdommens danmarkskort, ekskl. studerende, 2010 Anm: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Familier hvor mindst en af forsørgeren er studerende er udeladt fra gruppen af fattige. Se også bilag 1 for nærmere forklaring. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre I tabel 1 er de 15 kommuner med relativt flest fattige, når studerende ikke medregnes i gruppen af fattige, vist. Den kommune med relativt flest fattige er København, hvor 8,1 pct. af indbyggerne er fattige. Herefter følger tre vestegnskommuner, Ishøj, Albertslund og Brøndby, hvor mellem 6,3-7,1 pct. er fatti- 2

3 ge, mens Høje-Taastrup optræder på 7. pladsen med 5,2 pct. fattige. På top 15 ligger også en række udkantskommuner som Lolland, Tønder, Langeland og Vesthimmerlands Kommune. Ser man samlet på de 15 kommuner med relativt flest fattige, er det også bemærkelsesværdigt, at 10 af de 15 kommuner ligger øst for Storebælt. I tabellen er der også vist de 15 kommuner, der har den mindste andel af fattige. Helt i toppen ligger Allerød og Egedal, hvor omkring 2 pct. er fattige. Andelen af fattige i København er altså 4 gange så høj som i Allerød og i Egedal. Udover disse to kommuner finder man også en række andre kommuner omkring København på listen. Bl.a. finder man Lejre, Solrød, Hørsholm og Dragør blandt de kommuner med færrest fattige. På top 15-listen ligger også de tre kommuner, som ligger tæt på Århus, nemlig Skanderborg, Favrskov og Odder Kommune. Tabel 1. Fattige ekskl. studerende fordelt på kommuner, top og bund 15, 2010 Top 15 kommuner Pct. Bund 15 kommuner Pct. København 8,1 Allerød 2,0 Ishøj 7,1 Egedal 2,1 Albertslund 7,0 Skanderborg 2,3 Brøndby 6,3 Favrskov 2,5 Lolland 5,9 Lejre 2,7 Tønder 5,4 Solrød 2,8 Høje Taastrup 5,2 Hørsholm 2,9 Slagelse 5,1 Dragør 2,9 Frederiksberg 5,1 Odder 3,0 Odense 5,1 Middelfart 3,0 Langeland 5,0 Kerteminde 3,1 Vordingborg 4,9 Greve 3,1 Vesthimmerlands 4,9 Lyngby-Taarbæk 3,1 Helsingør 4,8 Frederikssund 3,1 Norddjurs 4,8 Rudersdal 3,3 Hele landet 4,5 Hele landet 4,5 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt af listen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Stigende fattigdom på Sjælland I tabel 2 er væksten i fattigdommen i de 15 kommuner med hhv. størst og mindst fattigdom vist. Det ses af tabellen, at nogle af de største stigninger i fattigdommen er i København og omegnskommunerne Ishøj, Albertslund og Brøndby, hvor andelen af fattige er steget med omkring 3-3,5 pct.point. Til sammenligning er fattigdommen steget med 0,7 pct. point i Allerød og Egedal, som har den laveste andel af fattige. I gennemsnit er fattigdomsandelen steget med 2,4 pct.point for de 15 kommuner med den største andel fattige siden 2002, mens den for de 15 kommuner med den laveste andel er steget med 1 pct.point. Der er altså meget, der tyder på, at landet bliver mere polariseret, og de fattige i stigende grad koncentreres i bestemte kommuner. 3

4 Tabel 2. Vækst i andel fattige fordelt på kommuner fra 2002 til 2010 Top 15 kommuner Pct. point Bund 15 kommuner Pct. point København 2,9 Allerød 0,7 Ishøj 3,3 Egedal 0,7 Albertslund 3,4 Skanderborg 0,8 Brøndby 3,7 Favrskov 0,5 Lolland 2,4 Lejre 0,9 Tønder 1,4 Solrød 1,3 Høje-Taastrup 2,6 Hørsholm 0,8 Slagelse 2,0 Dragør 1,2 Frederiksberg 1,9 Odder 0,6 Odense 1,9 Middelfart 0,9 Langeland 0,8 Kerteminde 0,7 Vordingborg 1,7 Greve 1,4 Vesthimmerlands 1,1 Lyngby-Taarbæk 1,4 Helsingør 2,2 Frederikssund 1,3 Norddjurs 1,8 Rudersdal 1,2 Gennemsnit af top 15 2,4 Gennemsnit af bund 15 1,0 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Gennemsnittet for top og bund er et vægtet gennemsnit af kommunerne. Ærø, Samsø og Læsø er udeladt. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Udviklingen i fattigdommen fra 2002 til 2010 er også illustreret i danmarkskortet i figur 2. I figuren er de kommuner med en stigning større end landsgennemsnittet (målt i pct.point) vist med den mørke farve, mens de kommuner med en stigning under landsgennemsnittet (målt i pct.point) vist med en lys farve. Af kortet er det tydeligt at se, at mange sjællandske kommuner har haft den største stigning i fattigdommen. Ud af de 33 kommuner, som har haft en stigning i fattigdommen over gennemsnittet, er de 25 sjællandske, mens de resterende 8 ikke ligger på Sjælland. 4

5 Figur 2. Vækst i andel fattige fordelt på kommuner fra 2002 til 2010 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Gennemsnittet er opgjort som et vægtet gennemsnit af kommunerne. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Over hvert tiende barn på Lolland lever i en fattig familie Andelen af børn, der lever i fattige familier, er specielt høj på Lolland, i Brøndby og i København, hvor hvert tiende barn nu lever i en fattig familie. Udover disse tre kommuner finder man også vestegnskommunerne Ishøj, Brøndby og Høje-Taastrup på listen over de 15 kommuner med den relativt største børnefattigdom. Der optræder også en række udkantskommuner på listen såsom Langeland, Tønder, Vordingborg og en række nordjyske kommuner. I tabel 3 er også de 15 kommuner med den laveste andel af børn, som lever i fattigdom. Allerød topper denne liste her er blot 2,1 pct. af børnene fattige. 5

6 Tabel 3. Fattige børn fordelt på kommuner Top 15 kommuner Pct. Bund 15 kommuner Pct. Lolland 10,5 Allerød 2,1 Brøndby 10,1 Egedal 2,4 København 10,0 Skanderborg 2,8 Ishøj 9,7 Favrskov 3,0 Langeland 8,8 Lejre 3,1 Albertslund 8,7 Dragør 3,1 Tønder 8,4 Odder 3,2 Slagelse 7,6 Roskilde 3,2 Vordingborg 7,4 Hørsholm 3,3 Morsø 7,4 Lyngby-Taarbæk 3,3 Odense 7,3 Solrød 3,4 Vesthimmerlands 7,2 Hillerød 3,6 Høje-Taastrup 7,1 Middelfart 3,6 Guldborgsund 7,1 Frederikssund 3,7 Thisted 6,8 Rudersdal 3,7 Hele landet 5,7 Hele landet 5,7 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Børnefattigdommen er opgjort ekskl. børn med studerende forældre. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre I figur 3 er børnefattigdommen afbilledet på et danmarkskort. Af kortet er det tydeligt, at Vestsjælland, Lolland-Falster, Nord- og Sønderjylland ligger som de områder, hvor der bor relativt flest fattige børn. Derudover kan man også se på kortet, at Vestegnskommunerne har en høj andel af fattige børn. 6

7 Figur 3. Fattige børn, ekskl. studerende, 2010 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Børnefattigdommen er opgjort ekskl. børn med studerende forældre. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Vækst i andelen af fattige børn I tabel 4 er væksten i andelen af fattige børn vist for de 15 kommuner med den største andel af fattige børn, og for de 15 kommuner med den laveste andel af fattige børn. Igen er der en tydelig tendens til, at de kommuner med den største andel af fattige også har haft den største vækst. Mens Lolland og Brøndby har haft en stigning på 5 og 6 pct.point i andelen af fattige børn fra 2002 til 2010, så er andelen kun steget med 1 pct.point i Allerød og Egedal kommuner. I gennemsnit er andelen af fattige børn steget med 3,3 pct.point for de 15 kommuner med den største andel af fattige børn, mens den er steget med 1,2 pct. point for de 15 kommuner med den laveste andel af fattige børn. 7

8 Tabel 4. Vækst i andel fattige børn fordelt på kommuner fra 2002 til 2010 Top 15 kommuner Pct. point Bund 15 kommuner Pct. point Lolland 5,0 Allerød 0,8 Brøndby 6,2 Egedal 1,0 København 3,3 Skanderborg 1,1 Ishøj 5,2 Favrskov 0,6 Langeland 2,2 Lejre 1,0 Albertslund 4,4 Dragør 1,4 Tønder 2,2 Odder 0,7 Slagelse 3,1 Roskilde 1,4 Vordingborg 3,1 Hørsholm 0,8 Morsø 1,6 Lyngby-Taarbæk 1,7 Odense 3,2 Solrød 1,6 Vesthimmerlands 1,5 Hillerød 1,6 Høje-Taastrup 3,8 Middelfart 1,0 Guldborgsund 3,0 Frederikssund 1,6 Thisted 1,4 Rudersdal 1,5 Gennemsnit top 15 3,3 Gennemsnit bund 15 1,2 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Gennemsnittet for top og bund er et vægtet gennemsnit af kommunerne. Børnefattigdommen er opgjort ekskl. børn med studerende forældre. Ærø, Samsø og Læsø er udeladt. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre

9 Bilag A. Opgørelse af fattigdom og fattigdomsgrænse I analysen er gruppen af fattige afgrænset ved OECD s fattigdomsgrænse, således at personer med en indkomst under 50 pct. af medianindkomsten betegnes som fattige. For en familie bestående af en enlig person er fattigdomsgrænsen på kr. efter skat om året, eller kr. om måneden. Det er opgjort efter skat og skal dække alle udgifter til fx bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid osv. osv. Indkomsten er opgjort husstandsækvivaleret, således at der tages højde for stordriftsfordele i familien. Med denne definition er fattigdomsgrænsen for en enlig mor med to børn på kr. for hele familien, svarende til kr. pr. person i familien. Omregnet til månedsbasis er grænsen for denne familie altså på kr. pr. person pr. måned til alle udgifter. I tabel 5 er fattigdomsgrænsen for forskellige familier vist. Tabel 5. Fattigdomsgrænsen, 2012-priser Antal personer i familien Grænse pr. familie pr. år Grænse pr. person pr. år Grænse pr. person pr. måned 1 person personer personer personer personer personer Anm: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Dette er forklaret nærmere i boks 1. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Boks 1. Sådan opgøres fattigdom i analysen Fattige er i analysen afgrænset efter OECD s definition som personer, der har en indkomst, som er mindre end halvdelen af medianindkomsten. Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten, og nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. Dette er det samme indkomstbegreb, som Finansministeriet benytter i forbindelse med indkomstanalyser. I 2012-priser er fattigdomsgrænsen på kr. for en familie bestående af én person. For en familie bestående af to personer er fattigdomsgrænsen på kr. pr. person, svarende til kr. for hele familien. Beregninger er foretaget på detaljerede registre fra Danmarks Statistik, og opgørelsen af den disponible indkomst svarer til Danmarks Statistiks definition. Til husstandsækvivalering af indkomster er der benyttet samme metode, som Finansministeriet bruger. Til tidligere analyser af fattigdom har AE benyttet lovmodellens datagrundlag til opgørelse af fattigdom. Ved at skifte til Danmarks Statistiks officielle datagrundlag er der dog mulighed for at få ekstra år koblet på, hvorfor AE har valgt at skifte datagrundlag. Der er givet en mere detaljeret teknisk forklaring af datagrundlaget i papiret Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag som kan findes på AE s hjemmeside. Det kan diskuteres præcis hvilken afgrænsning, der skal benyttes, når man ser på antallet af fattige. OECD s grænse på 50 pct. af medianindkomsten er da heller ikke et perfekt mål for fattigdom. Med en så firkantet grænse vil man fx kunne finde familier, som ifølge definitionen er fattige, men som ikke ville blive opfattet som fattige, da de af selvvalgte årsager har en lav indkomst. Omvendt vil man kunne 9

10 finde familier, som ligger (lidt) over fattigdomsgrænsen, og dermed ikke er fattige ifølge definitionen, men alligevel ville blive opfattet som fattige, da de lider åbenlyse afsavn. Når AE alligevel gennem en årrække har brugt OECD s definition af fattigdom (dog hvor studerende fraregnes fra opgørelsen), har det flere årsager: For det første er det en anerkendt international definition af fattigdom, som både OECD og EU benytter til at opgøre antallet af fattige. EU bruger dog ofte 60 pct. af medianen som grænse for at opgøre personer i risiko for fattigdom. Derudover har Vismændene tidligere benyttet denne definition af fattigdom. For det andet findes der ikke en officiel fattigdomsgrænse i Danmark, som man alternativt kan tage udgangspunkt i. En officiel grænse er blevet efterlyst gennem en årrække, og der er nu endelig nedsat et ekspertudvalg, der skal se på dette. For det tredje gælder det, at selvom OECD s grænse ikke er perfekt, så indikerer en stigning i gruppen af fattige med denne definition under alle omstændigheder, at der er en stigende gruppe af mennesker, som sakker bagud indkomstmæssigt i forhold til resten af befolkningen. Om man benævner denne gruppe personer med relativ lav indkomst, som Finansministeriet gør, eller som fattige rokker ikke ved, at det er en gruppe af mennesker, som ligger langt under det almindelige gældende indkomstniveau. 10

11 Bilag B. Fattigdom i alle landets kommuner Tabel A. Fattigdom i alle landets kommuner, ekskl. studerende Nr Kommune Antal fattige 2002 Antal fattige 2010 Andel i pct Andel i pct Stigning i pct. point 1 København ,2 8,1 2,9 2 Ishøj ,8 7,1 3,3 3 Albertslund ,7 7,0 3,4 4 Brøndby ,6 6,3 3,7 5 Lolland ,5 5,9 2,4 6 Tønder ,0 5,4 1,4 7 Høje-Taastrup ,6 5,2 2,6 8 Slagelse ,1 5,1 2,0 9 Frederiksberg ,2 5,1 1,9 10 Odense ,2 5,1 1,9 11 Langeland ,2 5,0 0,8 12 Vordingborg ,2 4,9 1,7 13 Vesthimmerlands ,8 4,9 1,1 14 Helsingør ,6 4,8 2,2 15 Norddjurs ,0 4,8 1,8 16 Morsø ,6 4,8 1,2 17 Aabenraa ,8 4,8 1,9 18 Rødovre ,4 4,7 2,3 19 Thisted ,8 4,7 1,0 20 Århus ,1 4,7 1,7 21 Hvidovre ,5 4,7 2,2 22 Guldborgsund ,8 4,6 1,8 23 Odsherred ,8 4,6 1,8 24 Hjørring ,0 4,6 1,6 25 Mariagerfjord ,3 4,6 1,3 26 Jammerbugt ,2 4,4 1,2 27 Gladsaxe ,9 4,4 2,5 28 Haderslev ,8 4,3 1,5 29 Svendborg ,2 4,3 1,1 30 Holbæk ,6 4,3 1,7 31 Fredericia ,1 4,2 2,2 32 Kalundborg ,8 4,2 1,4 33 Randers ,7 4,2 1,5 34 Sønderborg ,6 4,2 1,6 35 Horsens ,4 4,1 1,7 36 Lemvig ,9 4,1 1,3 37 Ringsted ,7 4,1 1,4 38 Halsnæs ,4 4,1 1,7 11

12 39 Esbjerg ,7 4,1 1,4 40 Faxe ,3 4,1 1,8 41 Varde ,1 4,1 0,9 42 Kolding ,7 4,1 1,4 43 Vejen ,4 4,0 0,6 44 Næstved ,4 4,0 1,6 45 Bornholm ,3 4,0 0,7 46 Aalborg ,5 4,0 1,4 47 Tårnby ,0 4,0 2,0 48 Vejle ,6 3,9 1,3 49 Ikast-Brande ,7 3,9 1,3 50 Skive ,9 3,9 1,0 51 Fredensborg ,1 3,9 1,8 52 Brønderslev ,9 3,9 1,0 53 Gentofte ,6 3,9 1,3 54 Sorø ,4 3,9 1,5 55 Frederikshavn ,6 3,8 1,3 56 Herlev ,4 3,8 1,5 57 Holstebro ,1 3,8 0,7 58 Herning ,7 3,8 1,1 59 Køge ,9 3,8 1,9 60 Rebild ,1 3,8 0,7 61 Ringkøbing-Skjern ,8 3,7 0,9 62 Nordfyns ,9 3,7 0,8 63 Glostrup ,7 3,7 2,0 64 Ballerup ,8 3,7 1,8 65 Syddjurs ,6 3,6 1,1 66 Faaborg-Midtfyn ,8 3,6 0,8 67 Viborg ,9 3,6 0,7 68 Vallensbæk ,2 3,6 2,5 69 Billund ,2 3,6 1,5 70 Gribskov ,5 3,6 1,2 71 Assens ,7 3,5 0,8 72 Hedensted ,0 3,4 1,5 73 Hillerød ,9 3,4 1,5 74 Roskilde ,9 3,4 1,5 75 Struer ,9 3,4 0,4 76 Nyborg ,4 3,4 0,9 77 Furesø ,8 3,3 1,5 78 Stevns ,0 3,3 1,3 79 Silkeborg ,3 3,3 1,0 12

13 80 Rudersdal ,1 3,3 1,2 81 Frederikssund ,9 3,1 1,3 82 Lyngby-Taarbæk ,7 3,1 1,4 83 Greve ,7 3,1 1,4 84 Kerteminde ,4 3,1 0,7 85 Middelfart ,1 3,0 0,9 86 Odder ,3 3,0 0,6 87 Dragør ,8 2,9 1,2 88 Hørsholm ,1 2,9 0,8 89 Solrød ,5 2,8 1,3 90 Lejre ,9 2,7 0,9 91 Favrskov ,0 2,5 0,5 92 Skanderborg ,6 2,3 0,8 93 Egedal ,3 2,1 0,7 94 Allerød ,3 2,0 0,7 Alle ,9 4,5 1,6 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt af listen men er inkluderet i totalen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre

14 Bilag C. Børnefattigdom i alle landets kommuner Tabel B. Børnefattigdom i alle landets kommuner, ekskl. studerende Nr. Kommune Antal fattige børn 2002 Antal fattige børn 2010 Andel i pct Andel i pct Stigning i pct. point 1 Lolland ,5 10,5 5,0 2 Brøndby ,9 10,1 6,2 3 København ,7 10,0 3,3 4 Ishøj ,5 9,7 5,2 5 Langeland ,6 8,8 2,2 6 Albertslund ,4 8,7 4,4 7 Tønder ,2 8,4 2,2 8 Slagelse ,5 7,6 3,1 9 Vordingborg ,5 7,4 2,9 10 Morsø ,8 7,4 1,6 11 Odense ,1 7,3 3,2 12 Vesthimmerlands ,9 7,2 1,3 13 Høje-Taastrup ,4 7,1 3,7 14 Guldborgsund ,1 7,1 3,0 15 Thisted ,7 6,8 1,1 16 Aabenraa ,1 6,7 2,6 17 Rødovre ,3 6,6 3,3 18 Norddjurs ,0 6,6 2,6 19 Jammerbugt ,8 6,4 1,6 20 Kalundborg ,0 6,4 2,3 21 Odsherred ,9 6,3 2,4 22 Mariagerfjord ,7 6,3 1,6 23 Hjørring ,2 6,3 2,1 24 Helsingør ,1 6,3 3,1 25 Århus ,4 6,1 2,8 26 Lemvig ,1 6,1 2,0 27 Sønderborg ,3 6,0 2,7 28 Fredericia ,3 5,9 3,7 29 Frederiksberg ,9 5,9 2,0 30 Haderslev ,1 5,8 1,8 31 Varde ,1 5,8 0,7 32 Gladsaxe ,1 5,7 3,5 33 Hvidovre ,3 5,6 2,4 34 Bornholm ,6 5,6 1,1 35 Ringsted ,4 5,6 2,2 36 Svendborg ,7 5,5 1,8 37 Sorø ,3 5,5 2,2 38 Esbjerg ,4 5,4 2,0 14

15 39 Faxe ,8 5,4 2,6 40 Vejen ,1 5,4 0,3 41 Billund ,1 5,4 2,3 42 Halsnæs ,8 5,4 2,6 43 Skive ,3 5,3 1,0 44 Brønderslev ,2 5,3 1,1 45 Frederikshavn ,5 5,3 1,8 46 Horsens ,9 5,3 2,3 47 Næstved ,2 5,2 2,0 48 Holbæk ,4 5,2 1,9 49 Randers ,3 5,2 1,9 50 Fredensborg ,6 5,2 2,6 51 Ikast-Brande ,9 5,2 1,3 52 Vejle ,5 5,1 1,7 53 Kolding ,5 5,1 1,7 54 Ringkøbing- Skjern ,2 5,0 0,9 55 Rebild ,7 5,0 0,4 56 Tårnby ,6 5,0 2,4 57 Holstebro ,2 5,0 0,8 58 Faaborg-Midtfyn ,0 5,0 0,9 59 Vallensbæk ,4 4,9 3,6 60 Køge ,1 4,9 2,8 61 Viborg ,9 4,8 0,9 62 Nordfyns ,0 4,7 0,7 63 Herlev ,0 4,7 1,7 64 Herning ,7 4,7 1,0 65 Hedensted ,3 4,7 2,3 66 Aalborg ,3 4,7 1,4 67 Nyborg ,1 4,6 1,6 68 Struer ,3 4,6 0,3 69 Ballerup ,1 4,6 2,5 70 Assens ,4 4,5 1,1 71 Syddjurs ,9 4,3 1,4 72 Glostrup ,0 4,3 2,3 73 Gribskov ,8 4,2 1,3 74 Stevns ,5 4,0 1,5 75 Greve ,3 4,0 1,7 76 Furesø ,1 3,9 1,8 77 Kerteminde ,4 3,9 0,5 78 Gentofte ,9 3,9 1,0 15

16 79 Silkeborg ,9 3,8 0,8 80 Rudersdal ,2 3,7 1,5 81 Frederikssund ,1 3,7 1,6 82 Middelfart ,6 3,6 1,0 83 Hillerød ,0 3,6 1,6 84 Solrød ,8 3,4 1,6 85 Lyngby-Taarbæk ,7 3,3 1,7 86 Hørsholm ,6 3,3 0,8 87 Roskilde ,8 3,2 1,4 88 Odder ,5 3,2 0,7 89 Dragør ,7 3,1 1,4 90 Lejre ,1 3,1 1,0 91 Favrskov ,4 3,0 0,6 92 Skanderborg ,7 2,8 1,1 93 Egedal ,3 2,4 1,0 94 Allerød ,3 2,1 0,8 Alle ,7 5,7 2,0 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt af listen, men er inkluderet i totalen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Antallet af børn under fattigdomsgrænsen steg med 10.500 børn alene i 2016. Det er en rekordstor stigning i børnefattigdommen og skyldes

Læs mere

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste Gennem de sidste årtier har der været en stigende ulighed i indkomsterne mellem de danske kommuner. Langt de fleste af de rigeste kommuner

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Der er stor forskel i de forventede restlevetider mellem kommunerne i Danmark. Den kommune med de laveste restlevetider er København, hvor en 60-årig

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Fattigdommen i Danmark er mest udbredt blandt beboere i almene boliger. Mens 2,5 procent af personer, der bor i ejerboliger, er fattige, er

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Voksende fattigdom deler Danmark

Voksende fattigdom deler Danmark Voksende fattigdom deler Danmark yderkanter og hovedstaden hårdest ramt Flere og flere mennesker lever et liv i fattigdom i Danmark. Fattigdommens danmarkskort viser, at der er markante forskelle i andelen

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Antallet af børn, der lever i familier i fattigdom er vokset i Danmark gennem mange år. I dag er der næsten 65.000 børn, der lever i fattige familier,

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor, viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

I nogle kommuner er hvert 10. barn under fattigdomsgrænsen

I nogle kommuner er hvert 10. barn under fattigdomsgrænsen I nogle kommuner er hvert 10. barn under fattigdomsgrænsen Antallet af fattige børn er steget voldsomt de sidste par år. I dag er der 64.500 børn under fattigdomsgrænsen. Børnefattigdommen er steget i

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs Ungdomsledigheden er steget markant under krisen, og bruttoledigheden for de unge er i dag på ca. 11½ pct. for landet som helhed. Dykker man

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Målt med OECD s fattigdomsdefinition er antallet af fattige i Danmark steget til 242.000 personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere