EJNAR MUNKSGAARDS FORLAG KØBENHAVN - December 1942

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJNAR MUNKSGAARDS FORLAG KØBENHAVN - December 1942"

Transkript

1 INDHOLD Blade af Officers-Slægten Næglers Historie. Af Redaktør Niels Friis Til Skolemanden Kristen Rovsings Biografi. Af l)r. phil. Olaf Carlsen 180 Oplysning om et forkert Kistevaaben i Visborg Kirke. Af Kaptajn Ger hard Honnens de Lichtenberg 185 Om nogle Descendenter af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde. Af Grosserer Alfred Larsen 188 Nedstamning fra alle et Sogns Beboere. Af Pastor T. Ingerslev 201 Om Slægten du Plat især dens danske Linie. Af Overlæge, Dr. med. Fr. Tobiesen 204 Kobberstikkeren Gerhard Ludvig Lahde. Af kgl. Ordenshistoriograf, Dr. phil. Louis Bobé 222 Til danslc Præstehistorie. Ved Lektor, Dr. phil. Hans H. Fussing 227 Fortegnelse over dansk genealogisk Litteratur i Aaret Ved Biblio tekar, mag. art. Albert Fabritius 247 Anmeldelser 251 Smaa Meddelelser. Om Slægten Liisbergs Oprindelse 258 Samfundets Anliggender 259 Fortegnelse over Medlemmerne af Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie. (1. November 1942) 260 Register 266 I KOMMISSION: EJNAR MUNKSGAARDS FORLAG KØBENHAVN - December 1942

2 Spørgsmaal af genealogisk og personalhistorisk Natur kunne Samfundets Medlemmer erholde optaget i Tidsskriftet, naar de sendes til Samfundets Sekretær: Hovedarkivar i Generaldirek toratet for Post- og Telegrafvæsenet H. Hjorth-Nielsen, Hostrups Have 50, København V. Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie. Medlemsbidraget er 12 Kr. + Forsendelsesomkostninger. Samfundet har siden dets Stiftelse i 1879 udgivet: PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 1. Række, Bind I III ( ) ved F. Krarup. 1., IV VI ( ) ved G. L. Wad. 2., I IV ( ) ved G. L. Wad. 2., V VI (1890 9l) ved H. W. Harbou. 3., I III ( ) ved H. W. Harbou. 3., IV' VI ( ) ved G. L. Grove. 4., I II ( ) ved C. E. A. Schøller 4., III VI ( ) ved G. L. Grove. 5., L VI ( ) ved G. L. Grove. 6., I(l910) ved G. L. Grove og Paul Hennings. 6., II VI ( ) ved Paul Hennings. 7., I VI ( l) ved Paul Hennings. 8., I VI ( ) ved Paul Hennings. 9., I VI ( ) ved H. Hjorth-Nielsen. 10., I VI ( ) ved H. Hjorth-Nielsen. 11.,. I III ( ) ved H. Hjorth-Nielsen. I Aargangen 1930 findes Indholdsfortegnelse til Tidsskriftets første 30 Aargange. Aargangene , 1888, 1889, , , 1927 og er udsolgte. Af de endnu paa Lager værende Aargange kan Medlemmer erhverve enkelte Aargange før 1931 for en Pris af 2 Kr. pr. Aargang. Ved Køb af et enkelt Sæt af de paa Lager værende Aargange leveres disse for en Pris af 15 Kr. For Ikke-Medlemmer er Prisen hhv. 3 Kr. og 20 Kr. Aargangene efter 1930 koster 15 Kr. pr. Aargang. Enkelte Hæfter sælges ikke. Abonnement paa Personalhistorisk Tidsskrift kan kun erholdes, naar Med lemsrettigheder i Samfundet erhverves. Henvendelse herom sker direkte til Samfundets Sekretær, Hovedarkivar i Generaldirektoratet for Post- og Tele grafvæsenet H. Hjorth-Nielsen, Hostrups Have 50, København V. Foreninger og Biblioteker har Adgang til at blive Medlemmer af Samfundet.

3 PERSON ALHISTORISK TIDSSKRIFT 63DE AARGANG (11. RÆKKE 3. BIND) 1942 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE I KOMMISSION: EJNAR MUNKSGAARDS FORLAG KØBENHAVN 1942

4 Redigeret af Samfundets Skriftudvalg ved H. HJORTH-NIELSEN H. P. HANSENS BOGTR., KBHVN.

5 INDHOLD Jens Baggesen og F. J. Kaas i Af Arkivar i Rigsarkivet Harald Jørgensen 1 Magister Ejler Christian Dyssel, Præst i Vrensted Tise , og nogle supplerende Oplysninger om Slægten Dyssel. Af Postmester C. Klitgaard 12 Oversigt over mine Arbejder vedrorende slesvigske Studenter, Elever,. Præster m. m. Ved Dr. phil. Thomas Otto Achelis 37 Slægten Bering paa Viborg-Egnen i Tiden indtil Begyndelsen af det 18. Aarhundrede. Af Oberstløjtnant Chr. Bokkenheuser 45 Københavnske Urtegaardsmænd og Gartnere og deres Kaar i Kongens Sold. Af Havearkitekt Johannes Tholle Anmeldelser 79 Spørgsmaal. Behm 95 Til Medlemmerne 95 Samfundets Regnskab for Blade af en Familie-Krønike. Ved fhv. Bibliotekar Julius Clausen 97 Slægten Saxe i Aarhus i det 16. og 17. Aarhundrede. Af Aktuar A. Blich feldt-petersen 106 Professor W. E. Christianis Slægt. Ved Direktør Th. Hauch-Fausbøll 114 Anmeldelser 144 Smaa Meddelelser (Eisen. En fransk Emigrant, Jean d'aubert. Familien Bast. Holmsted. Glahn-Samfundet. Lange. Tordenskiold.) 153 Spørgsmaal. Munch 155 Til Medlemmerne 156 Blade af Officers-Slægten Næglers Historie. Af Redaktør Niels Friis 157 Til Skolemanden Kristen Rovsings Biografi. Af Dr. phil. Olaf Carlsen Oplysning om et forkert Kistevaaben i Visborg Kirke. Af Kaptajn Ger hard Honnens de Lichtenberg 185 Om nogle Descendenter af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde. Af Grosserer Alfred Larsen 188 Nedstamning fra alle et Sogns Beboere. Af Pastor T. Ingerslev 201 Om Slægten du Plat især dens danske Linie. Af Overlæge, Dr. med. Fr. Tobiesen 204 Kobberstikkeren Gerhard Ludvig Lahde. Af kgl. Ordenshistoriograf, Dr. phil. Louis Bobé 222 Til dansk Præstehistorie. Ved Lektor, Dr. phil. Hans H. Fussing 227 Fortegnelse over dansk genealogisk Litteratur i Aaret Ved Biblio tekar, mag. art. Albert Fabritius 247 Anmeldelser 251 Smaa Meddelelser. Om Slægten Liisbergs Oprindelse 258 Samfundets Anliggender 259 Fortegnelse over Medlemmerne af Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie (1. November 1942) 260 Register 266

6

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 68. AARGANG (12. RÆKKE 2. BIND 1.4. HEFTE) 1947 m UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE KØBENHAVN 1948 _ IIV VVI IIII IVVI III IIIVI IVI I IIVI IVI IVI

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT En SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE STIFTET 1879 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 73. AARGANG (13. RÆKKE 1. BIND 3.4. HEFTE) ' 1952 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (11. RÆKKE 5. BIND 1. HEFTE) 65. AARGANG INDHOLD

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (11. RÆKKE 5. BIND 1. HEFTE) 65. AARGANG INDHOLD SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG. PERSONALHISTORIE STIFTET 1897 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 65. AARGANG (11. RÆKKE 5. BIND 1. HEFTE) 1944 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD

Læs mere

1 i PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (13. RÆKKE 5. BIND 4. HEFTE) 77. ARGANG INDHOLD

1 i PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (13. RÆKKE 5. BIND 4. HEFTE) 77. ARGANG INDHOLD PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 77. ARGANG (13. RÆKKE 5. BIND 4. HEFTE) 1957 1 i UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD I n Peder Christian Holm Wad. Bidrag til en jysk lærerslægts

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (14. RÆKKE 5. BIND HEFTE) 83. AARGANG INDHOLD

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (14. RÆKKE 5. BIND HEFTE) 83. AARGANG INDHOLD PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 83. AARGANG (14. RÆKKE 5. BIND 1.2. HEFTE) 1963 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD Havde Henrik Pontoppidan jødisk eller sydlandsk blod i

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (14. RÆKKE 6. BIND 4. HEFTE) AARGANG INDHOLD

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (14. RÆKKE 6. BIND 4. HEFTE) AARGANG INDHOLD PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 84.85. AARGANG (14. RÆKKE 6. BIND 4. HEFTE) 196465 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD Peder Jensen Trellund borgmester i Kalundborg. Med nogle

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 82. AARGANG (14. RÆKKE 4. BIND 3.4. HEFTE) 1962 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE i INDHOLD Kommandør Carl Christian Holcks Dagbøger som Konsul i

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG, PERSONALHISTORIE STIFTET

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. HÄKfiNS ARjyv. SYVENDE RÆKKE. PAUL HENNINGS. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. HÄKfiNS ARjyv. SYVENDE RÆKKE. PAUL HENNINGS. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI HÄKfiNS ARjyv. PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. SYVENDE RÆKKE. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED PAUL HENNINGS. I KOMMISSION HOS H. HAGERUP, or,

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 76. ÅRGANG (13. RÆKKE 4. BIND 4. HEFTE) INDHOLD. Supplement til»slægten Edinger«. Ved grosserer OveJuel-Christensen 157

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 76. ÅRGANG (13. RÆKKE 4. BIND 4. HEFTE) INDHOLD. Supplement til»slægten Edinger«. Ved grosserer OveJuel-Christensen 157 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 76. ÅRGANG (13. RÆKKE 4. BIND 4. HEFTE) 1956 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD Heym. Holck En dansk>norsk Familiekreds. Af kontorchef* i

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. POUL HENNINGS. SJETTE RÆKKE. 4. BIND. H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND, SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. POUL HENNINGS. SJETTE RÆKKE. 4. BIND. H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND, SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. SJETTE RÆKKE. TDdlVKT AF SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE. VED POUL HENNINGS. 4. BIND. (34"'- AAR('iAX(i.) I KOMMISSION HOS H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND,

Læs mere

nullibk jqfilof 49 DE AARGANG (9. RÆKKE 1. BIND 1. HÆFTE) SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

nullibk jqfilof 49 DE AARGANG (9. RÆKKE 1. BIND 1. HÆFTE) SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 49 DE AARGANG (9. RÆKKE 1. BIND 1. HÆFTE) 1028 I UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD Tl Medlemmerne To Breve fra Archtekten, Professor G. F. Hetsch tl Archtekteu H. C.

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR.

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. FRA RIBE AMT 1928 UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT 7. BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. 5,00 ØRE f P. HAASE & SØN - KØBENHAVN - 1928 V ort Samfunds Medlems«og Subskribent-Antal stillede sig 1. November

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Spørgsmaal og Svar. lighed og hjælpsom Imødekommen er her en Anledning til at givetakkenudtryk. Spørgsmaal.

Spørgsmaal og Svar. lighed og hjælpsom Imødekommen er her en Anledning til at givetakkenudtryk. Spørgsmaal. 78 En Del af afdøde Overretssagfører Paul Hennings' Venner Med arbejdere hans mange forskellige Arbejdsfelter er for en Tid siden traadt sammen for at søge tilvejebragt Midler til Rejsning af et synligt

Læs mere

Sorø Amt j. V. CHRISTENSEN

Sorø Amt j. V. CHRISTENSEN j. V. CHRISTENSEN l a Historisk Samfund for Sorø Amt dannedes ved en Sammenkomst i Sorø den 12. Oktober 1911, korn Redaktør J. V. Christensen i Ringsted ind i Bestyrelsen som en Selvfølgelighed. Han havde

Læs mere

Efternavn Fornavn Nummer Abildgaard Evald 240 Abildgaard Ulla 245 Andersen Bent 7 Andersen Chr. 325 Andersen Joh. 346 Andersen Jørgen 336 Andersen

Efternavn Fornavn Nummer Abildgaard Evald 240 Abildgaard Ulla 245 Andersen Bent 7 Andersen Chr. 325 Andersen Joh. 346 Andersen Jørgen 336 Andersen Efternavn Fornavn Nummer Abildgaard Evald 240 Abildgaard Ulla 245 Andersen Bent 7 Andersen Chr. 325 Andersen Joh. 346 Andersen Jørgen 336 Andersen Rasmine 356 Andersen Svend 86 Bann E. 392 Bluhm Svend

Læs mere

ERINDRINGSMEDALJE 1864

ERINDRINGSMEDALJE 1864 ERINDRINGSMEDALJE 1864 UNDERSKRIFTER Ansøgningerne om en erindringsmedalje blev primært indsendt til Krigsministeriet. Herfra blev de videresendt til den enhed, som lå inde med arkivet efter det regiment

Læs mere

Om Sommeren 1879 udgik der efter en forudgaaet Aftale en

Om Sommeren 1879 udgik der efter en forudgaaet Aftale en .1 Samfundet for Dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie. Fem og tyve Aars Historie ved H. J. Huitfeldt-Kaas. Om Sommeren 1879 udgik der efter en forudgaaet Aftale en Indbydelse til Dannelsen af et Samfund,

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

FKA IC Q It E AMT I»:C5. ISogladeppis Kp. 4,00 SAMFINI> FOK RIBE AMT UDGIVET ÅF HISTORISK. 8. BilKlM 4. Hæfte. p. haase ä son - kobenhatn

FKA IC Q It E AMT I»:C5. ISogladeppis Kp. 4,00 SAMFINI> FOK RIBE AMT UDGIVET ÅF HISTORISK. 8. BilKlM 4. Hæfte. p. haase ä son - kobenhatn FKA IC Q It E AMT I»:C5 UDGIVET ÅF HISTORISK SAMFINI> FOK RIBE AMT 8. BilKlM 4. Hæfte i v"< w. ISogladeppis Kp. 4,00 p. haase ä son - kobenhatn - 1935 Danmarks riges breve. Ved fælleshistovisk møde,

Læs mere

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer:

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer: HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND henleder opmærksomheden på sine nye publikationer, hvoraf følgende er udsendt i 1964: Peder H. Smidt: Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG FAMILIEN SEBBELOV STAMTAVLE OVER FAMILIEN SEBBELOV SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK TORKIL AARHUS BAUMGARTENS FORLAG 1911 Familien Sebbelov. Familien Sebbelov har taget Navn af Landsbyen Sebbelov

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929)

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929) Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) 1) Magnus Madsen, gårdejer, Store Tamstrup (A) 2) Alfred Nielsen ( Alfred Skavange ), husejer, Solvang, østervraa (B) -formand 3) Søren Nielsen, gårdmand,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Tirsdag 10. januar kl Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Sted: Knudepunktet

Tirsdag 10. januar kl Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Sted: Knudepunktet Tirsdag 10. januar kl. 19.00 Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Entre: 0 kr./50 kr. (medlem/ikke medlem) Tirsdag 17. januar kl. 13.30 Min

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Litteraturhistorie. 3 Grammaticus, Saxo: Saxos Danmarkshistorie 42 Kilde: Saxos Danmarkshistorie Gads Forlag, 2000 ISBN:

Litteraturhistorie. 3 Grammaticus, Saxo: Saxos Danmarkshistorie 42 Kilde: Saxos Danmarkshistorie Gads Forlag, 2000 ISBN: 1 NN: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom, udg. af Preben Meulengracht Sørensen og Gro Steinsland Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 NN: Ravnkels saga 22 Kilde: Islændingesagaerne: Samtlige sagaer

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

Register Årgangene Forfatterne Titler

Register Årgangene Forfatterne Titler 1 AARBOG for LYSGAARD, HIDS MED FLERE HERREDER Register 1918-1926 HK august 1991 Årgangene Forfatterne Titler 1918 N.Blichers Topografi over Vium og Lysgaard Sognekald Ved J.Jacobsen... side 3 I den røde

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

Det metodistiske trossamfund Trossamfundets navn i Danmark: Metodistkirken 1850-1939: Den Biskoppelige Methodist-Kirke Efter 1939: Metodistkirken

Det metodistiske trossamfund Trossamfundets navn i Danmark: Metodistkirken 1850-1939: Den Biskoppelige Methodist-Kirke Efter 1939: Metodistkirken Det metodistiske trossamfund Trossamfundets navn i Danmark: Metodistkirken 1850-1939: Den Biskoppelige Methodist-Kirke Efter 1939: Metodistkirken Trossamfundets internationale navn: The United Methodist

Læs mere

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie Referat

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie Referat Velkomst ved formand Michael Dupont. 1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Poul Steen, der blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og at dagsordenen er i overensstemmelse

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Håndbøger - bøger ved hånden

Håndbøger - bøger ved hånden "v O O G> yv> o Håndbøger - bøger ved hånden Bogvennen 1991-92 Håndbøger - bøger ved hånden Redaktion Knud H. Ditlevsen Christian Ejlers Hans Hertel Per Mollerup Forening for Boghaandværk Bogvennen 1991-92

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 17. september 2015 kl. 16.30 20.00 i Bispegården, Nørregade 11, 1165 København K. Afbud fra Ole Pagels 1. Godkendelse af dagsorden. Ad. 1. Ingen bemærkninger

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden.

Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden. 15 Forskellg fra Genealogens og Psonalhsorens den ed Pal Hennngs I Anlednng af en foresaaende Udvdelse af Aflevng af reslge Ark val skrv en Indsend den danske Dommforenngs Medlemsblad Nr 7 (22 Jun 1919)

Læs mere

Biblioteket og slægtsforskning

Biblioteket og slægtsforskning Biblioteket og slægtsforskning Find oplysninger om slægten på det lokale bibliotek John Rasmussen Bøgerne opdeles i følgende grupper: Slægtens levesteder Enkeltpersoner i slægten Brugen af biblioteket

Læs mere

Det metodistiske trossamfund

Det metodistiske trossamfund Det metodistiske trossamfund Trossamfundets navn i Danmark: Metodistkirken 1850-1939: Den Biskoppelige Methodist-Kirke Efter 1939: Metodistkirken Trossamfundets internationale navn: The United Methodist

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

SØNDERJYDSKE ÅRBØGER. Udgivet af. Historisk samfund for Sønderjylland

SØNDERJYDSKE ÅRBØGER. Udgivet af. Historisk samfund for Sønderjylland SØNDERJYDSKE ÅRBØGER Udgivet af Historisk samfund for Sønderjylland Bind Det ^E)ansk-ijrisisk /Qårbog Udgivet af Dansk-Frisisk Selskab Redigeret af Carsten Boysen, Jorgen Hatting og Albrecht Johansen.

Læs mere

René Kejlskov Jørgensen

René Kejlskov Jørgensen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) K K K Aage (Nicolai) Kabell Signatur: 1920-1981 Professor i nordisk sprog og litteratur Vitus Bering

Læs mere

Fortegnelse over den danske Stamtavle-Litteratur I Aarene 1929 og 1930.

Fortegnelse over den danske Stamtavle-Litteratur I Aarene 1929 og 1930. 264 Fortegnelse over den danske Stamtavle-Litteratur I Aarene 1929 og 1930. Slægtsforeningernes Medlemsblade er kun medtaget, forsaavidt der i Aargangen 1929 eller 1930 indeholdes virkeligt genealogisk

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Red.: Lund, Karin Birgitte; Red.: Lassen, Annette: Ravnkels saga

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, der er

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Johannes Joachim Brandt (1741-1. aug. 1800) og Barbara Elisabeth Clausen (20. sep. 1754-17. feb. 1827)

Johannes Joachim Brandt (1741-1. aug. 1800) og Barbara Elisabeth Clausen (20. sep. 1754-17. feb. 1827) Vor Frelsers Kirke, centrum i Klokker Brandts liv, og klokken fra 1725, som han ringede med. Klokken er ikke længere i brug. Kobberstik fra Det Kgl. Bibliotek. Foto fra Vor Frelsers Kirkes website. Johannes

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT, DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE INDEHOLDENDE

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT, DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE INDEHOLDENDE AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT, DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR 1936-37 UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF UNIVERSITETETS

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

REX;N'SR1\B FOR FORUM RR.IT"tSK PSYKOLOGI J..989 OG 1990_

REX;N'SR1\B FOR FORUM RR.ITtSK PSYKOLOGI J..989 OG 1990_ REX;N'SR1\B FOR FORUM RR.IT"tSK PSYKOLOGI J..989 OG 1990_ I det følgende gives en samlet regnskabsoversigt for tidsskriftet "Forum Kritisk Psykologi/FKP" for årene 1989 og 1990. Desuden skal der her gives

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1.7.1814 Schaarup Opsynsmand 12.1822 1.4.1823 Chr. Frederik Baadsgaard Apoteker 19.1.1854 24.5.1854 Erik Poulsen Bech postfm 27.6.1865 29.6.1865 Johan Gerhard Thiel Husum 30.9.1877 Afsked

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Sønderjylland, Nr. 11). (40 s.). (Svendborg) vo. (30 s. - ill.). (Tønder) vo. (Skrifter udgivne af Historisk Samfund for

Sønderjylland, Nr. 11). (40 s.). (Svendborg) vo. (30 s. - ill.). (Tønder) vo. (Skrifter udgivne af Historisk Samfund for FORTEGNELSE OVER DANSK GENEALOGISK LITTERATUR I AARET 1949 ved Albert Fabritius Jfr. Dansk Tidsskrift-Index. Udgivet af Statens Bibliotekstilsyn, 35- årg. 1949. Kbh. 1950. Avis-Kronik-Index. Red. af E.

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening Lokalhistorisk Arkiv

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening Lokalhistorisk Arkiv Karl Nielsens tegninger Nov. 2017 Om Karl Nielsen, også kaldet Gartner Karl: Se Horsens-Hammer Årbog 1991. Karl Nielsens tegninger er en oversigt over de mere end 170 tegninger fra Gartner Karls hånd,

Læs mere

Orientering. Oslo to. (225 S ). [Heri ogsaa danske. (374 S Tvl.). Forhold].

Orientering. Oslo to. (225 S ). [Heri ogsaa danske. (374 S Tvl.). Forhold]. FORTEGNELSE OVER DANSK GENEALOGISK LITTERATUR I AARET 1943 ved Albert Fabritius Jfr. T. Døssing og Robert L. Hansen: Dansk Tidsskrift-Index, 29. Aarg. 1943, Kbh. 1944, S. 384-434. Avis-Kronik-Index 1943.

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

I sne og slud skal posten ud Erik Kann

I sne og slud skal posten ud Erik Kann I sne og slud skal posten ud Erik Kann Indledning herunder om foredragets to hovedtemaer Disposition Lidt posthistorie Postarkivalier på det genealogiske landkort Hvornår? Hvordan arbejder jeg med kildematerialet?

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Legatuddelinger 2011

Legatuddelinger 2011 Økonomiforvaltningen, Københavns Borgerservice Sekretariat og nævn, Team Sekretariat Legatuddelinger 2011 (legater med indstillingsudvalg) Bilag 3 Legatnavn Formål Indstillingsudvalg Udbetalt kr. Bemærkning

Læs mere

Hus - Nr Egedevej 124

Hus - Nr Egedevej 124 Hus - Nr. 11 - Egedevej 124 Ejendom Matr.nr. Parcelhus 11 og 3-c, Frenderup By Areal Matr.nr. 11 = 610 m 2 Matr.nr. 3-c = 682 m 2 Noter Indtil 1904 lejehus/fæstehus under Jomfruens Egede Gods Bygninger

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 10. ordinære møde den 27. februar 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 10. ordinære møde den 27. februar 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 23798/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 10. ordinære møde den 27. februar 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september M1 finale Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Anker M. Nielsen Poul Olesen Benny Christoffersen Tommy Risum Jensen Jørgen Kristensen Thomas Larsen Anton Gade Jan Grenaa

Læs mere

Fundats for G.E.C. Gads Fond

Fundats for G.E.C. Gads Fond Fundats for G.E.C. Gads Fond I. Fondens navn, grundlag og hjemsted 1. Fondens navn er G.E.C. Gads Fond. Fondens hjemsted og fondsbestyrelsens sæde er København. Fonden er oprettet af forlagsboghandler

Læs mere

Rigmor Pedersen Nordgaard: Slægten fra Matr. Nr. 8 Ubberup

Rigmor Pedersen Nordgaard: Slægten fra Matr. Nr. 8 Ubberup FORTEGNELSE OVER DANSK GENEALOGISK LITTERATUR I AARET 1945 ved Albert Fabritius Jfr. Dansk Tidsskrift-Index. Udgivet af Statens Bibliotekstilsyn XXXI, 1945, Kbh. 1946. Avis-Kronik-Index. Red. af E. Allerslev

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010- juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Side. 1. Tavlhøjcenteret

Side. 1. Tavlhøjcenteret Side. 1 21 Tavlhøjcenteret Side. 2 Det første forsøg på et postvæsen vi ser herhjemme, er i Chr. II's verdslige lov fra 1522. Det blev dog aldrig til noget. Ideen blev senere taget op af Christian IV,

Læs mere

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2017 på Gentofte Rådhus Tirsdag d. 10/10 Onsdag d. 11/10 Torsdag d. 12/10 Fredag d. 13/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til

Læs mere

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 07-8 06-7 0-6 Per Frederiksen Vilhelm Christiansen Hobro BK / BK Nord Anne Schousboe Jes Bank BK Nord Jørgen Solsig Nielsen Jørgen H. Mellergaard BK 97, Hjørring / BK Nord Michael Matthiesen

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

AARBOG KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT, MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR (5 KØBENHAVNMCMXXXIX

AARBOG KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT, MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR (5 KØBENHAVNMCMXXXIX AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT, DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR 1935-1(5 UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF UNIVERS1TETETS

Læs mere

Købte 1371 gods i Skads herred (Ribe) af Botilda Esge Eskildsens og var 1377 nærværende på Varde Sysselting.

Købte 1371 gods i Skads herred (Ribe) af Botilda Esge Eskildsens og var 1377 nærværende på Varde Sysselting. o Forside Varde. Lange- slægten har bevæget sig fra Nordentoft over Ribe området til Varde området. Det er ikke sådan, at kilderne giver mange oplysninger om de enkelte personer. Iver Ebbesen Lange. F.

Læs mere