Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007"

Transkript

1 Startrapport April 27 Side 1 af 2

2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV SITUATIONEN FOR JOBCENTER PEJLEMÆRKER FOR DRØFTELSER MED JOBCENTER NORDFYN FAKTA OM NORDFYN KOMMUNE PR. 1. JANUAR Figurliste: Figur 4.1: Ledighedsberørte og arbejdskraftreserve fordelt på ydelse... 8 Figur 4.2: Arbejdskraftreserven blandt mænd fordelt på ydelse...9 Figur 4.3: Arbejdskraftreserven blandt kvinder fordelt på ydelse...9 Figur 4.4: Dagpengemodtagere fordelt på aldersgrupper...1 Figur 4.5: Kontanthjælpsmodtagere fordelt på aldersgrupper...11 Figur 4.6: Dagpengemodtagere fordelt på etnisk oprindelse...12 Figur 4.7: Kontanthjælpsmodtagere fordelt på etnisk oprindelse...12 Figur 4.8: Fordeling af målgruppen til ny chance på matchkategorier...15 Figur 4.9: Historiske data for de 3 mål i ny chance...16 Figur 4.1: Arbejdskraftreserven for unge under 3 år...17 Figur 4.11: Afgange blandt unge år i Side 2 af 2

3 1. Indledning Fra 1. januar 27 er dørene slået op til det nye beskæftigelsessystem, hvor alle ledige i de enkelte kommuner betjenes fra samme jobcenter, hvad enten de modtager dagpenge eller kontanthjælp. Beskæftigelsesregionens rolle i det nye system er bl.a. at overvåge arbejdsmarkedet i Syddanmark, følge op på jobcentrenes resultater og effekter og stille viden til rådighed for jobcentrene. Beskæftigelsesregionens opfølgning vil ske i en tæt og konstruktiv dialog med det enkelte jobcenter. Formålet med denne startrapport er at præsentere et fælles udgangspunkt for beskæftigelsesindsatsen fremover. Startrapporten er en statistisk opsummering af, hvordan jobcentrets situation er forud for opstarten. Størstedelen af data er leveret af Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og knytter sig til beskæftigelsesministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 27. Beskæftigelsesregionen er opmærksom på, at enkelte jobcentre kan have yderligere delmål i sine beskæftigelsesplaner. Der er således ikke tale om en decideret strukturrapport. Sådanne produkter vil blive udarbejdet i forbindelse med den almindelige overvågning af arbejdsmarkedet og analyseudarbejdelse i beskæftigelsesregionen. Den videre opfølgning på resultater og effekter af jobcentrenes indsats vil ske i andre analyseprodukter, herunder den kvartalsvise og den årlige analyserapport, som Beskæftigelsesregion Syddanmark rutinemæssigt udarbejder for alle jobcentre i Syddanmark. Det er samtidig formålet med rapporten at invitere til en dialog med for at skabe en fælles forståelse og enighed om, hvordan udgangspunktet for beskæftigelsesindsatsen skal se ud fremover. Dialogen vil bl.a. foregå på møder med, som Beskæftigelsesregion Syddanmark vil tage initiativ til. Målgruppen for denne startrapport er primært embedsmænd i samt evt. andre interessenter i beskæftigelsesindsatsen. 2. Situationen på det syddanske arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Syddanmark er i øjeblikket præget af den positive udvikling i beskæftigelsen og ledigheden. Det er i sig selv positivt, men det har medført, at der er opstået mangel på arbejdskraft på en lang række områder. Og det forventes, at manglen fortsat vil præge det syddanske arbejdsmarked. På trods af manglen på arbejdskraft viser en opgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, at der i hele Syddanmark inden for en 1-års periode 1 har været ca. 16. personer, som har været berørt af ledighed. Heraf har de ca. 28. personer været ledige i mindst 3 sammenhængende måneder inden for områder med mangel på arbejdskraft. 1 Perioden fra uge til uge Side 3 af 2

4 Den nøjagtige fordeling af ledighedsberørte og arbejdskraftreserven i hele Syddanmark fremgår af nedenstående tabel: Tabel 2.1: Fordeling af ledighedsberørte og arbejdskraftreserven i Syddanmark Syddanmark Ledighedsberørte (antal personer) Arbejdskraftreserven (antal personer) Arbejdskraftreserven (procent) Alle ledighedsberørte Forsikrede Ej forsikrede Ledige på områder med mangel på arbejdskraft Forsikrede Ej forsikrede Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM I Syddanmark er der især mangel på arbejdskraft inden for håndværk og industri og på sundhedsområdet. I arbejdskraftreserven er også indeholdt unge uden uddannelse, som fungerer som en potentiel arbejdskraft på længere sigt. Jobcentrene er forpligtet til at vejlede disse unge hen imod ordinær uddannelse. I henhold til Styringsloven 2 skal Beskæftigelsesregion Syddanmark overvåge og analysere udviklingen på det syddanske arbejdsmarked og stille sin viden til rådighed for de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen og andre interessenter. Samtidig skal Beskæftigelsesregion Syddanmark overvåge jobcentrenes resultater og effekter. Det betyder, at beskæftigelsesregionen følger op på resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i, men ikke hvordan jobcentret tilrettelægger sin indsats. Information om resultater og effekter vil være udgangspunktet i en kvartalsvis analyserapport. I de tilfælde, hvor jobcentret ikke opfylder lovgivningens krav eller ikke leverer tilstrækkeligt positive resultater, vil regionen indgå en skriftlig aftale med de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Regionen vil samtidig understøtte jobcentret i at afdække årsagen til manglende resultater. Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR) i Syddanmark har tilkendegivet, at det prioriterer den løbende dialog om resultater og effekter med jobcentrene højt. Dermed kan eventuelle problemer med at nå resultaterne tages i opløbet og løses i et fællesskab mellem jobcenteret og regionen. 3. Ministerens mål og regionale resultatkrav Beskæftigelsesministeren har for indsatsen i 27 udmeldt 3 konkrete mål og indsatsområder, som jobcentrene i sin planlægning af beskæftigelsesindsatsen pålægges at tage hensyn til. Ud fra disse 3 mål har Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark drøftet 2 Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, nr. 522 af 24. juni 25. Side 4 af 2

5 konkrete regionale resultatkrav for hvert enkelt af målene. De enkelte resultatkrav er fastsat i ministerens kontrakt med RBR. Startrapporten knytter sig tæt op ad RBR s kontrakt med ministeren og dermed til ministerens 3 indsatsområder og mål. Ministerens indsatsområder og mål samt regionale resultatkrav fremgår nedenfor: Indsatsområde 1: Styrket indsats for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Centralt resultatkrav: Over de kommende 3 år skal antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed nedbringes. Det samlede antal personer skal nedbringes fra: i alt 47. personer til 28. personer svarende til en reduktion på 4 %. Milepæle for reduktionen i antallet af personer: a) i 27 fra 47. til 36. personer b) i 28 fra 36. til 32. personer c) i 29 fra 32. til 28. personer Inden for områder med mangel på arbejdskraft skal antallet nedbringes fra: 28. personer til 1. personer svarende til en reduktion på 64 %. Milepæle for reduktionen i antallet af personer: a) i 27 fra 28. til 2. personer b) i 28 fra 2. til 15. personer c) i 29 fra 15. til 1. personer Indsatsområde 2: Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle : Side 5 af 2

6 1. 25 % af gruppen af passive kontant- og starthjælpsmodtagere skal være i gang med en uddannelse eller et job om to år. I dag er det kun 12 % af dem, der var passive for to år siden, der er i job. 2. De passive i løbet af de kommende to år skal være i stand til at forsørge sig selv 15 % af tiden. De foregående to år har gruppen kun været selvforsørgende i 7 % af tiden. 3. De passive skal være i aktivitet i mindst 4 % af tiden i løbet af de kommende to år. I de forgangne to år har gruppen kun været i aktivitet i 11 % af tiden. Centralt resultatkrav: Følgende krav skal være opfyldt for målgruppen, når den 2-årige periode fra 1. juli juni 28 er slut: A: 25 % af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse. B: Målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i mindst 15 % af den 2-årige periode. C: Målgruppen skal være i aktivitet mindst 4 % af den tid, hvor de modtager kontanthjælp eller starthjælp. Regionalt resultatkrav: Den 1. juli 27 er det første år i den 2-årige indsatsperiode slut, og følgende krav skal være opfyldt for målgruppen i region Syddanmark: A: 16 % af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse. B: Målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i mindst 12 % af det første år i perioden. C: Målgruppen skal være i aktivitet mindst 4 % af den tid, hvor de modtager kontanthjælp eller starthjælp. Indsatsområde 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før. Centralt resultatkrav: Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år skal nedbringes fra 14.9 til 13.1 helårspersoner, svarende til en reduktion på 12 % i 27. Side 6 af 2

7 4. Situationen for I det følgende vil der blive præsenteret statistik for, som relaterer sig til de enkelte ministermål og indsatsområder. Statistikken er udarbejdet på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelser over arbejdskraftreserven og viderebearbejdet af Beskæftigelsesregion Syddanmark. De statistiske oplysninger bygger på Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM. Opgørelsen tager udgangspunkt i perioden fra uge til uge og opgør, hvor mange personer der i perioden har været fuldtidsledige eller i aktivering. 3 En del af ledighedsperioden kan ligge forud for uge Boks 4.1: Forklaring af begreber vedr. arbejdskraftreserven Ledighedsberørte er et udtryk for, hvor mange personer der i kortere eller længere tid har været berørt af ledighed i perioden. Arbejdskraftreserven defineres som personer, der over perioden har haft mindst 3 måneders (13 ugers) sammenhængende fuldtidsledighed/aktivering. Der er udelukkende tale om forsikrede ledige samt ikke-forsikrede ledige, som har modtaget kontant- eller starthjælp og som samtidig var arbejdsmarkedsparate og dermed tilmeldt AF eller jobcentret. Man tæller kun med i arbejdskraftreserven, hvis man har været hhv. forsikret og ikke-forsikret i alle 13 uger. Dog tæller man med begge steder i forhold til antal ledighedsberørte. Andel af arbejdskraftreserven er beregnet ud fra, hvor stor en andel af alle ledighedsberørte der har været ledige i mindst 13 sammenhængende uger og dermed tilhører arbejdskraftreserven. Ved at beregne andelen af arbejdskraftreserven i forhold til alle ledighedsberørte sorteres de ledige fra, som ikke har haft 13 ugers sammenhængende ledighed. Disse ledige benævnes også søgeledige og dækker blandt andet over personer, som er på vej fra et job til et andet eller som er kortvarigt hjemsendte pga. vejrlig eller manglende ordrer, etc. Fra et opgørelsesmæssigt synspunkt er disse ledige ikke interessante, idet de blot er et udtryk for den almindelige dynamik på arbejdsmarkedet. Det er hensigten, at de enkelte jobcentre skal kunne trække data fra således at jobcentret derigennem får mulighed for at følge resultaterne af den lokale beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesregion Syddanmark vil sideløbende følge udviklingen i de enkelte jobcentre. I det følgende præsenteres data for indsatsområde 1 det første af ministerens 3 mål: Indsatsområde 1: Styrket indsats for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 3 Ledige og aktiverede benævnes også bruttoledige. Side 7 af 2

8 Figur 4.1: Ledighedsberørte og arbejdskraftreserve fordelt på ydelse, Nordfyn Antal personer Dagpengemodtagere Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Andel arbejdskraftreserve 41% 76% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM Kontanthjælpsmodtagere Som det fremgår af ovenstående figur, har der i perioden fra uge til uge været i alt personer, som har været berørt af ledighed. Heraf har langt de fleste, personer, modtaget dagpenge. I arbejdskraftreserven har der været i alt 1.281personer, fordelt med 1.32 personer, som har modtaget dagpenge, og 249, som har modtaget kontanthjælp. Der er en markant forskel på, hvor mange blandt hhv. dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne som tilhører arbejdskraftreserven. Ganske vist er de fleste i arbejdskraftreserven dagpengemodtagere (1.32 personer), men de udgør kun 41 % af alle ledighedsberørte dagpengemodtagere. Blandt kontanthjælpsmodtagerne tilhører 76 %, svarende til 249 personer, af alle ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere arbejdskraftreserven. Det dokumenterer, at dagpengemodtagerne som gruppe er tættere på arbejdsmarkedet end kontanthjælpsmodtagerne. Køn Figur 4.2 og 4.3 illustrerer, hvordan ledighedsberørte og arbejdskraftreserven fordeler sig på køn og opdelt på ydelsesart. Side 8 af 2

9 Figur 4.2: Arbejdskraftreserven blandt mænd fordelt på ydelse, Nordfyn Antal personer Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Andel arbejdskraftreserve 4% 7% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM Figur 4.3: Arbejdskraftreserven blandt kvinder fordelt på ydelse, Nordfyn Antal personer Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Andel arbejdskraftrese rve 42% 84% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM Side 9 af 2

10 Som det fremgår af figur 4.2 og 4.3, er de fleste, både blandt alle ledighedsberørte og i arbejdskraftreserven, kvinder. Af i alt ledighedsberørte i Nordfyn er de kvinder, svarende til 57 %. kvinder har desuden en lille overvægt for så vidt angår andelen af arbejdskraft-reserven. Blandt dagpengemodtagerne er andelen henholdsvis 42 % for kvinder og 4 % for mænd, og blandt kontanthjælpsmodtagerne er andelen hhv. 84 % og 7 %. Der er altså en lille overvægt af kvinder i arbejdskraftreserven og noget tyder på, at kvinder har sværere ved at komme i arbejde. Alder Figur 4.4 illustrerer fordelingen af ledighedsberørte og arbejdskraftreserven blandt aldersgrupper og opdelt på ydelsesart. Figur 4.4: Dagpengemodtagere fordelt på aldersgrupper, Nordfyn Antal personer Under Over 6 Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Andel arbejdskraftreserve 3% 31% 36% 4% 44% 57% 61% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM Figuren illustrerer for dagpengemodtagernes vedkommende, at jo ældre man bliver, desto større er sandsynligheden for, at man kommer til at have 3 måneders sammenhængende ledighed eller derover. Blot 3 % af de ledighedsberørte under 25 år har været ledige i 3 sammenhængende måneder, hvorimod 61 % af de ledighedsberørte over 6 år har været ledig i 3 sammenhængende måneder. Side 1 af 2

11 Figur 4.5: Kontanthjælpsmodtagere fordelt på aldersgrupper, Nordfyn Antal personer Under Over 6 Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Andel arbejdskraftreserve 65% 8% 78% 81% 91% 83% 1% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM For kontanthjælpsmodtagerne er der en højere andel af arbejdskraftreserven blandt de unge under 25 år. For de øvrige aldersgrupper er andelen af ledighedsberørte, som har været ledige i mindst 3 sammenhængende måneder, nogenlunde ens. Det kan dog hænge sammen med det spinkle datagrundlag, især for gruppen af ledige over 5 år. Det er dog værd samtidig at bemærke, at der næsten ingen arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 55 år er i Nordfyn. Etnisk oprindelse Figur 4.6 illustrerer fordelingen af ledighedsberørte og arbejdskraftreserven efter etnisk oprindelse for dagpengemodtagere. Af 1.32 personer i arbejdskraftreserven er de 984 danskere. Arbejdskraftreserven blandt indvandrere udgør en lidt større andel end etniske danskere. Samtidig kan det konstateres, at der næsten ikke er forskel på, om der er tale om indvandrere fra vestlige lande eller indvandrere fra ikke-vestlige lande 4. For dagpengemodtagere er 49 % af de ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande har været ledige i mindst 3 sammenhængende måneder. Fra vestlige lande er der tale om 48 %, hvor 41 % af ledighedsberørte danskere har været ledige i mindst 3 sammenhængende måneder. 4 Indvandrere fra ikke-vestlige lande er lande uden for EU, Norden, USA, Canada, Australien, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino og Schweiz. Side 11 af 2

12 Figur 4.6: Dagpengemodtagere fordelt på etnisk oprindelse, Nordfyn Antal personer Dansk baggrund Vestlige lande Ikke-vestlige lande Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Andel arbejdskraftreserve 41% 49% 48% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM Figur 4.7: Kontanthjælpsmodtagere fordelt på etnisk oprindelse, Nordfyn Antal personer Dansk baggrund Vestlige lande Ikke-vestlige lande Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Andel arbejdskraftreserve 76% 77% 86% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM Side 12 af 2

13 For kontanthjælpsmodtagerne er der en større forskel hvor hhv. 77 % og 86 % af indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande tilhører arbejdskraftreserven. For danskere er der tale om 76 %. I det følgende præsenteres data for indsatsområde 2 det andet af ministerens 3 mål: Indsatsområde 2: Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle : % af gruppen af passive kontant- og starthjælpsmodtagere skal være i gang med en uddannelse eller et job om to år. I dag er det kun 12 % af dem, der var passive for to år siden, der er i job. 2. De passive i løbet af de kommende to år skal være i stand til at forsørge sig selv 15 % af tiden. De foregående to år har gruppen kun været selvforsørgende i 7 % af tiden. 3. De passive skal være i aktivitet i mindst 4 % af tiden i løbet af de kommende to år. I de forgangne to år har gruppen kun været i aktivitet i 11 % af tiden. Kampagnen En ny chance til alle blev sat i værk den 1. juli 26 og indebærer, at alle passive modtagere af kontant- og starthjælp skal have behandlet deres sag på ny og vurderet, om den ledige kan henvises til ordinært job eller uddannelse, eller om der skal andre midler til for at bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet, eksempelvis løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller revalidering. Kampagnen løber over 2 år og afsluttes dermed den 1. juli 28. I forbindelse med kampagnen "En ny chance til alle" er der afsat 5 mio. kr. til kommunernes indsats. På den baggrund er der opstillet 3 mål, der skal nås inden udløbet af den 2-årige periode. Disse mål går igen i ministerens udmeldte mål for indsatsen i 27. Målgruppen for En ny chance til alle omfatter de ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, som 1. juli 26 havde været passive i de foregående 65 uger ud af 69 uger. Hertil kommer de personer, som i løbet af kampagneperioden opnår 65 ugers passivitet. Tabel 4.1 vises en opgørelse over antallet af personer i Nordfyn, som er omfattet af målgruppen til En ny chance til alle fordelt på herkomst, køn, alder og matchkategorisering. Side 13 af 2

14 Tabel 4.1: Målgruppen En ny chance til alle fordelt på herkomst, køn, alder og matchkategorisering Nordfyn Antal personer Relativ fordeling (pct.) Målgruppen, NY CHANCE TIL ALLE 97 1, Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 7 7,2 Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande 2 2,1 Danskere 88 9,7 Mænd 46 47,4 Kvinder 51 52, år 17 17, år 58 59, år 22 22,7 1-3 (arbejdsmarkedsparate) 15 15,5 4-5 (ikke-arbejdsmarkedsparate) 75 77,3 Uoplyst 7 7,2 Kilde: De tørre tal Som det fremgår af tabel 4.1, er der 97 personer i Nordfyn, som tilhører målgruppen til En ny chance til alle. Det bør fremhæves, at en mindre andel på 15 af de 97 personer tilhører match-kategori 1-3 og altså umiddelbart kan formidles til job. Der forestår altså en stor opgave med at få de 75 personer, som tilhører matchkategori 4-5, ind på eller nærmere arbejdsmarkedet. Boks 4.2: Beskrivelse af de 5 matchkategorier Kategori 1: Umiddelbar match Borgeren har kompetencer og ressourcer, der umiddelbart matcher arbejdsmarkedets krav. Kategori 2: Høj grad af match Borgeren har kompetencer og ressourcer, der umiddelbart i væsentlig grad matcher arbejdsmarkedets krav. Kategori 3: Delvis match Borgeren har kompetencer og ressourcer, der umiddelbart kun delvis matcher arbejdsmarkedets krav. Kategori 4: Lav grad af match Borgeren har så væsentlige begrænsninger i kompetencer og ressourcer, at borgeren ikke umiddelbart vil kunne indgå i jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked. Kategori 5: Ingen match Borgeren har så omfattende begrænsninger i kompetencer og ressourcer, at borgeren aktuelt ikke har nogen arbejdsevne, der kan anvendes i jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked. Kilde: Visitationsværktøjskassen, vers. 3, udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Tilgængelig på Side 14 af 2

15 Fordelingen på matchkategorier i Nordfyn i forhold til hele Syddanmark fremgår af figur 4.8 nedenfor. Her kan man bl.a. se, at den andel af målgruppen i Nordfyn, som tilhører kategori 1-3, ligger over niveauet for hele Syddanmark. Gruppen Uoplyst dækker over personer, som af den ene eller anden grund ikke er blevet matchkategoriseret. Her ligger Nordfyn under niveauet for hele Syddanmark. Det skal samtidig bemærkes, at tallene for målgruppen til ny chance ikke kan sammenlignes med tallene fra arbejdskraftreserven (mål 1), idet der for det første her også er tale om ledige, som ikke umiddelbart kan formidles til job (matchkategori 4 og 5), og for det andet fordi gruppen har været passive i mindst et år og ikke kun 13 sammenhængende uger. Figur 4.8: Fordeling af målgruppen til ny chance på matchkategorier, Nordfyn Kategori 1-3 Kategori 4-5 Uoplyst 6 Andel i % Nordfyn Syddanmark Kilde: De tørre tal. Figur 4.9 illustrerer på grundlag af historiske data, hvordan de gamle kommuner, der indgår i den ny Nordfyn Kommune, lå forud for kampagnestarten. Side 15 af 2

16 Figur 4.9: Historiske data for de 3 mål i En ny chance til alle uge til uge 23 25, Bogense, Otterup og Søndersø Realiseret andel i % Mål 1 - Flere skal i job eller uddannelse (25 %) Mål 2 - Flere skal kunne forsørge sig selv (15 %) Mål 3 - Flere skal være i gang (4 %) Bogense Otterup Søndersø 8,3 16, 12,1 4,6 8, 6,8 9,6 11,1 11,7 Kilde: Brev af 4. maj 26 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til kommunerne med udmelding af En ny chance til alle Som det fremgår af figuren, er der store udfordringer for Nordfyn-området før ny chance - målene er nået. På alle mål ligger de tidligere kommuner noget under måltallet. Endelig præsenteres data for indsatsområde 3 det tredje af ministerens 3 mål: Indsatsområde 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år nedbringes i forhold til året før. Figur 4.1 viser omfanget af målgruppen for indsatsområde 3. Side 16 af 2

17 Figur 4.1: Arbejdskraftreserven for unge under 3 år, Nordfyn 4 35 Antal personer Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve 16 9 Andel arbejdskraftreserve (gns.) Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere 3% 7% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM. Bem.: Kontanthjælpsmodtagere omfatter også modtagere af starthjælp og introduktionsydelse. I Nordfyn har der i perioden fra uge til uge været 477 personer under 3 år, som har været berørt af ledighed. Heriblandt har der været 199 personer, som har været ledige i mindst 13 sammenhængende uger. Langt de fleste af de ledighedsberørte har været dagpengemodtagere (349 personer), men der er en relativ overvægt af unge kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven (7 %). Figur 4.11 viser afgangen blandt unge til selvforsørgelse eller uddannelse i Nordfyn i 25. Figur 4.11: Afgange blandt unge år i 25, Nordfyn 35 3 Antal personer Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere I alt Til selvforsørgelse Til uddannelse 1 44 Andet Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM Bem.: Kontanthjælpsmodtagere omfatter også modtagere af starthjælp og introduktionsydelse. Andet dækker over bl.a. flexjob, død, udvandring, revalidering, førtidspension, mv. Side 17 af 2

18 Som det fremgår af figuren, går en høj andel af de unge dagpengemodtagere tilbage til selvforsørgelse, hvorimod kun få afgår fra offentlig forsørgelse til uddannelse. Den samme tendens gør sig gældende for unge kontanthjælpsmodtagere, om end en større andel overgår til uddannelse end for dagpengemodtagerne. Boks 4.3: Definition af starthjælp og introduktionsydelse Starthjælp Starthjælp er siden den 1. juli 22 blevet givet til personer, der kommer til Danmark. Personer, der boede i Danmark før denne dato, har ret til kontanthjælp. Starthjælpen gives til personer, der kommer fra lande uden for Norden, EU og Lichtenstein. Danske statsborgere, der har opholdt sig mere end 7 år i et land uden for Norden, EU og Lichtenstein, vil også modtage starthjælp i stedet for kontanthjælp. Har man ikke ret til kontanthjælp, fordi man fx ikke har boet i landet længe nok, har man i stedet for mulighed for at få det, der kaldes starthjælp. Starthjælp gives til mennesker, der på grund af ændrede forhold ikke længere kan forsørge sig selv og deres familie. De ændrede forhold kan fx være arbejdsløshed, sygdom, graviditet og fødsel, separation eller skilsmisse. Introduktionsydelse Personer, der er flyttet til Danmark efter den 1. juli 22, kan få en økonomisk hjælp, der kaldes introduktionsydelse. For at få denne hjælp skal man være med i et kommunalt introduktionsprogram. Ydelse kan gives i op til tre år. Personer, der boede i Danmark før den 1. juli 22, har fået introduktionsydelse efter andre regler end disse. Kilde: 5. Pejlemærker for drøftelser med Beskæftigelsesregion Syddanmark vil drøfte en mere konkret udmøntning af ministerens 3 mål for. Udgangspunktet for drøftelserne vil være en række pejlemærker, som knytter sig til de enkelte indsatsområder. Nedenfor er angivet nogle pejlemærker for : Indsatsområde 1: Nedbringelse af antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Samlede antal i arbejdskraftreserven Områder med mangel på arbejdskraft v Nordfyn har personer i arbejdskraftreserven heraf 1.32 dagpengemodtagere (figur 4.1). v Relativt mange dagpengemodtagere mellem 3-49 år (figur 4.4) samt relativt mange kontanthjælpsmodtagere mellem 3 39 år (figur 4.5.). v 86 % af kontanthjælpsmodtagere fra ikke vestlige lande er i arbejdskraftreserven dog en relativ lille gruppe rent antalsmæssigt (figur 4.7). Indsatsområde 2: Fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med en ny chance for alle. Målgruppen skal i job eller ordinær uddannelse Målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv, Målgruppen skal være i aktivitet Side 18 af 2

19 v Nordfyn har kategoriseret stort set alle. En stor andel af målgruppen er placeret i matchgruppe 4-5 og Nordfyn har en stor udfordring i at få dem tættere på arbejdsmarkedet i lighed med de øvrige kommuner i Syddanmark (figur 4.8). de 2/3 af jobcentrene i regionen med den højeste andel af personer, der har gået passive i mere end et år. v Nordfyn har en andel af personer, der har gået passive i mere end et år på lige under 25 % og tilhører den gruppe på 2/3 af jobcentrene med den højeste andel Indsatsområde 3: Nedbringelse af antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse. Samlede antal i arbejdskraftreserven v En forholdsvis stor del af de unge kontanthjælpsmodtagere i Nordfyn er i arbejdskraftreserven (figur 4.1). at få nedbragt arbejdskraftreserven blandt de årige kontanthjælpsmodtagere i de 2/3 af kommunerne med de højeste andele. v Nordfyn har en andel på 8 % blandt kontanthjælpsmodtagere (højeste i Syddanmark) og tilhører den gruppe af jobcentre, som har en stor andel af arbejdskraftreserven blandt kontanthjælpsmodtagere at gå i dialog med de kommuner, hvor afgangen til uddannelse fra kontanthjælp er under 24 %. v Nordfyn har en andel af kontanthjælpsmodtagere, som afgår til uddannelse på 24,86 %. Side 19 af 2

20 6. Fakta om Nordfyn kommune Antal Antal Nordfyn¹ Syddanmark Befolkning pr. 1. jan ,45% Arbejdsstyrke ,44% - heraf år ,63% - heraf år ,86% - heraf 3-49 år ,58% - heraf 5-66 år ,58% Antal ledige² ,76% - heraf forsikrede ,2% - heraf ikke-forsikrede ,37% Modtagere af udvalgte forsørgelsestyper pr Sygedagpenge ,92% - Kontanthjælp ,9% - Revalidering ,24% - Kommunal aktivering ,26% - AF-aktivering ,94% - Førtidspension ,74% Arbejdspladser i kommunen pr ,87% Beskæftigede med bopæl i kommunen ,52% Netto indpendling Indvandrere og efterkommere pr. 1. jan ,1% Antal Nordfyn¹ Andel Syddanmark Uddannelsesniveau pr Grundskole 32,8% 29,4% - - Gymnasial uddannelse 4,3% 6,9% - - Erhvervsfaglig uddannelse 44,2% 4,% - - KVU 4,7% 5,1% - - MVU 1,8% 13,8% - - LVU/bach. 3,2% 4,8% - I alt 1,% 1,% Ledige fordelt på a-kassegrupper² - Selvstændige 6,7% 5,4% - - Akademikere 2,6% 5,5% - - Funktionærer og Tjenestemænd 7,4% 1,5% - - Handels- og Kontorfunktionærer 9,1% 11,% - - Tekniske funktionærer 4,1% 4,4% - - Byggefag 2,2% 1,9% - - Metalarbejdere 2,6% 2,9% - - Ufaglærte 32,7% 22,7% - - Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere 2,8% 2,2% - - Fag og Arbejde 8,% 5,9% - - Øvrige 13,% 11,9% - - Ikke-forsikrede 7,9% 15,8% - I alt 1,% 1,% Beskæftigelsesfrekvens 75, 74,2 - Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger ¹ Bogense, Otterup og Søndersø Kommuner. ² pr. 4. kvartal 26 rullende år Side 2 af 2

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED... 3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV... 4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Analyser af langtidsledigheden

Analyser af langtidsledigheden Analyser af langtidsledigheden Maj 21 1. INTRODUKTION OG SAMMENFATNING... 3 1.1. Indledning...3 1.2. Sammenfatning af analyserapportens resultater...4 2. UDVIKLING I LANGTIDSLEDIGHEDEN... 6 2.1. Knap 75.

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med.99 personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Analyserapport 2010 Februar 2010

Analyserapport 2010  Februar 2010 Analyserapport 2010 Februar 2010 Indholdsfortegnelse 1: Indledning... 3 2: Udfordringer og muligheder på det nordjyske arbejdsmarked... 4 3: Udfordringer, der knytter sig til udviklingen på det nordjyske

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland Kønnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Specialfunktionen for ligestilling Oktober 2010 1 "Kønnede" udfordringer for beskæftigelsespolitikken i Beskæftigelsesregion Indledning...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i Ringsted

Indvandrere og efterkommere i Ringsted Indvandrere og efterkommere i Ringsted - en analyse af arbejdsmarkedstilknytningen for borgere med ikke-vestlig baggrund i Ringsted Kommune- 2. oktober 28 UDKAST Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Indledning...3

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Analysepapir 6. Effekter af aktiveringsindsatsen

Analysepapir 6. Effekter af aktiveringsindsatsen Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 6 Effekter af aktiveringsindsatsen Beskæftigelsesministeriet: Arbejdsmarkedsstyrelsen Departementet Styring af regional statslig niveau og beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år og ledighed - unge under 30 år NOTAT Job og Ydelse 7. januar 2015 Følgende notat giver et indblik i øvrige borgere og indvandreres 1 fordeling på ydelser a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp - i aldersn

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 37 Indhold: Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Ledige er længere uden arbejde hos andre aktører

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2008. for Jobcenter Næstved

Resultatrevision 2008. for Jobcenter Næstved Næstved Resultatrevision 2008 for Jobcenter Næstved Side 1 Indledning Som led i styringen og overvågningen af indsatsen og udviklingen på arbejdsmarkedsområdet skal jobcentrene hvert år udarbejde en resultatrevision.

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 15, 13. april 2012 Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, side 1 Ny jobindikator: Antal beskæftigede lønmodtagere, side

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009

BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009 JANUAR 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forslag til. Beskæftigelsesplan 2008. Jobcenter Ringsted

Forslag til. Beskæftigelsesplan 2008. Jobcenter Ringsted Forslag til Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Ringsted Forslag til beskæftigelsesudvalget, som herefter udsendes til høring i Det lokale beskæftigelsesråd og Driftsregionen, men henblik på endelig godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Furesø Kommune. Version: 12. september 2007

Beskæftigelsesplan 2008 Furesø Kommune. Version: 12. september 2007 Beskæftigelsesplan 2008 Furesø Kommune Version: 12. september 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i 2008... 2 Beskæftigelsesregionens kontrakt med Beskæftigelsesministeren...

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere