96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus"

Transkript

1 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er tænkt som en hjælp til dig og dine handicaphjælpere, og du opfordres til at bruge håndbogen i samarbejde med dine handicaphjælpere. Håndbogen indeholder vejledning om opgaverne i forbindelse med ordningen. Der vil sikkert stadig være individuelle problemstillinger, som du ikke vil kunne finde svar på i håndbogen. Du vil derfor i håndbogen kunne finde kontaktoplysninger til yderligere vejledning og hjælp til dine spørgsmål. Du vil se en omfattende indholdsfortegnelse. Den giver dig mulighed for hurtigt at finde frem til det afsnit, som du har brug for. Håndbogen er udarbejdet af Myndighedsafdelingen Voksenhandicap og Center for Hjælperordninger, CfH, og vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har kommentarer eller forslag. Vi vil samtidig ønske dig god arbejdslyst og håber for dig, at du gerne med hjælp fra håndbogen kan opretholde en rigtig god hjælperordning til glæde for dig selv og for dine handicaphjælpere. Med venlig hilsen Center for Hjælperordninger, CfH Sonnesgade Aarhus C Telefon hjemmeside: Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Vikarservice uden for kontortid: Alle dage, også lørdage og søn og helligdage kl og kl december og 31. december dog kun kl Telefonnummer til akut vikarservice:

2 2 1 Indledning Rådgivning og vejledning Center for Hjælperordninger, CfH Anden rådgivning Administration af din BPA-ordning Digital indberetning i BPO portalen Ansættelse af handicaphjælpere Udfyldelse af ansættelsesbrev/medarbejdertilgang Ansættelse af vikar Ændring af ansættelsesvilkårene Ændring af ansættelsesbrev/medarbejdertilgang Arbejdstidsbestemmelser Pauser Arbejdstimer/omfang Natarbejde Straffeattest Tavshedspligt Arbejdsplaner Ferie Sygdom under ferie Arbejdsstedet Ophold i udlandet Arbejde i udlandet Oplysningspligt Manglende overholdelse af oplysningspligten Handicaphjælperens oplysningspligt Væsentlige vilkår Forsikringer Løn til handicaphjælpere Løn Helligdagsbetaling Akut vederlag/engangstakst kr. 400 ved tilkald/afløsning Funktionstillæg på respirationsområdet Afregning af løn til hjælpere ud af dit pleje/-eller bistandstillæg Pensionsordning... 31

3 3 6.7 Anciennitetsløn Feriepenge Løn under sygdom Løn under barsel Løn under barns 1. og 2. sygedag Lønmodtagerforhold Når handicaphjælperen fratræder Opsigelse Opsigelse på grund af samarbejdsvanskeligheder Opsigelse på grund af væsentlige ændringer i ansættelsen Opsigelse på grund af sygdom Bortvisning Dagpengegodtgørelse G-dage Administration som arbejdsgiver Vejledning til udfyldelse af arbejdssedler/arbejdsrapporter Arbejdssedler/arbejdsrapporter for vikarer Underskrift Variationer i forbruget Merforbrug - Tilbagebetaling Timer til introduktion/oplæring/kursus Timer til Den attraktive arbejdsplads Sygdom, graviditet og barsel Sygemelding Sygdom med løn samt sygedagpenge Afskedigelse på grund af sygdom Graviditet og barsel Fravær på grund af graviditetsgener Barselsorlovens længde Forældreorlov Adoption Orlov til uddannelse Ankemuligheder Arbejdsmiljø Sikkerhedsforum, SIF Konsulenthjælp i BPA-ordningen/Hjælperordningen... 55

4 Kurser APV Årlig arbejdsmiljødrøftelse Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser... 57

5 5 1 Indledning Med din bevilling til en BPA-ordning/Hjælperordning skal du selv ansætte dine handicaphjælpere. Der er tale om privat ansættelse, og du har således fået en opgave, der kan sidestilles med at drive en mindre virksomhed. Der er tale om en ganske særlig virksomhed, da formålet for din virksomhed er, at du får den nødvendige personlige hjælp til at kunne leve en selvstændig tilværelse. Det er vigtigt, at du får opbygget og vedligeholdt et godt samarbejde med dine handicaphjælpere. Du skal give dine handicaphjælpere fuld information om og adgang til håndbogen. Du er arbejdsgiver, og det er dig, der har ansvaret for, at opgaverne løses på en god måde. Håndbogen skal være en hjælp for dig og for dine handicaphjælpere. Du kan her i meget kort form se, hvilke opgaver du har ansvaret for: straks at udfylde ansættelsesbrev/medarbejdertilgang for dine handicaphjælpere at den nyansatte har gennemlæst og underskrevet Væsentlige vilkår før ansættelsen at udfylde og indsende månedlige arbejdsrapporter for hver af dine handicaphjælpere at timeforbruget holdes inden for det bevilgede timetal at arbejdsmiljøforholdene vurderes ved en arbejdspladsvurdering, APV, minimum hvert 3. år at arbejdsskader undgås blandt andet ved at anvende de nødvendige hjælpemidler at hjælperne får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet uden risiko, for eksempel ved hjælp af forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler at eventuelle arbejdsulykker anmeldes Det er en stor opgave, og der er derfor flere muligheder for hjælp til at administrere din BPAordning/Hjælperordning. Opstår der problemer, må du endelig søge hjælp, så du kan finde de rette løsninger i samarbejdet med dine handicaphjælpere.

6 6 2 Rådgivning og vejledning Du er altid velkommen til at tage kontakt til din sagsbehandler i Myndighedsafdelingen Voksenhandicap for råd og vejledning i sociale spørgsmål og konkret i forhold til din BPA-bevilling. Du har desuden mulighed for råd og vejledning i BPA-ordningen/Hjælperordningen indenfor følgende områder: Introduktion til nye BPA-brugere og vejledning om administration i BPA-ordningen/Hjælperordningen gives af Helle Jensen Myndighedsafdelingen Voksenhandicap Grøndalsvej 1B 8260 Viby J Telefon Spørgsmål om løn til hjælperne rettes til KMD BPO Dusager Aarhus N Telefon mellem kl Vikarformidling, Jobsøgning, Råd og vejledning om BPA fås hos Center for Hjælperordninger, CfH Sonnesgade Aarhus C Telefon hjemmeside: Blanketter, kuverter til KMD BPO, ansættelsesbreve/medarbejdertilgange med videre fås ved henvendelse til CfH. Vejledning i forflytningsteknik ved Forflytningskonsulent Birthe Tønder Larsen Myndighedsafdelingen Voksenhandicap Grøndalsvej 1B 8260 Viby J Telefon mellem kl Vejledning om arbejdsmiljø finder du på Sikkerhedsforums, SIF s, hjemmeside: Direkte kontakt til arbejdsmiljøkonsulent Grete Bergland Telefon /

7 7 Administrative spørgsmål og svar i forbindelse med BPA-ordningen/Hjælperordningen kan ses på hjemmesiden BPA-arbejdsgiver. Fra hjemmesiden ydes rådgivning og udbydes kurser i arbejdsgiverspørgsmål. og se mere på BPA-arbejdsgiver er en meget vigtig kilde til afklaring af juridiske spørgsmål, for eksempel vedrørende ansættelse og afskedigelse og meget mere. 2.1 Center for Hjælperordninger, CfH Center for Hjælperordninger, CfH, er et tilbud til dig som arbejdsgiver og til handicaphjælpere i BPAordningen/Hjælperordningen. Hos CfH sker der ingen registrering af henvendelserne, ligesom der heller ikke videregives oplysninger til sagsbehandleren eller andre uden din medvirken. Vikarformidling Er din hjælper syg eller af andre grunde fraværende kan CfH næsten altid formidle kontakt til en mulig vikar. Fast handicaphjælper Har du brug for at ansætte en ny handicaphjælper, kan du på CfH se kartoteket med ansøgninger fra jobsøgende. Stillingsopslag Du er velkommen til at ophænge stillingsopslag, som de jobsøgere, der kommer på CfH, kan reagere på. Jobformidling For alle, der ønsker ansættelse som handicaphjælper, er der mulighed for at komme på CfH og udfylde et ansøgningsskema og dermed komme i betragtning, når en bruger mangler en handicaphjælper. Man kan endvidere stå til rådighed for vikarservice og gennem vikariater skaffe sig erfaring som handicaphjælper. Rådgivning og vejledning Alle brugere og handicaphjælpere er altid velkomne til at få en snak på CfH om spørgsmål eller problemer i forbindelse med BPA-ordningen/Hjælperordningen. Blanketter og andet materiale Ansættelsesbreve/medarbejdertilgange, ekstra arbejdssedler/arbejdsrapporter, sygemeldingsblanketter og øvrige formularer samt portofri kuverter rekvireres hos CfH. OBS! Alt sendes som B-post. Der skal påregnes 4 5 dages postgang med kuverterne, der bruges til indsendelse af arbejdssedler/arbejdsrapporter og andet. Nogle af blanketterne kan udskrives fra hjemmesiden:

8 8 CfH s Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Vikarservice uden for kontortid: Alle dage, også lørdage og søn og helligdage kl og kl december og 31. december dog kun kl Telefonnummer til akut vikarservice: Anden rådgivning DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet. DUKH rådgiver i sager mellem for eksempel borger og kommune. DUKH er uvildig part i sagen og er organiseret som en selvejende institution under Socialministeriet. Telefon , hjemmeside: BPA-arbejdsgiver Administrative spørgsmål og svar i forbindelse med BPA-ordningen/Hjælperordningen kan ses på hjemmesiden BPA-arbejdsgiver. Fra hjemmesiden ydes rådgivning og udbydes kurser i arbejdsgiverspørgsmål. og se mere på BPA-arbejdsgiver er en meget vigtig kilde til afklaring af juridiske spørgsmål, for eksempel vedrørende ansættelse og afskedigelse og meget mere. Retshjælp Aarhus Retshjælp, Vester Alle 8, 8000 Aarhus C. Telefon Gellerupparkens Retshjælp, Dortesvej 1, st. th., 8220 Brabrand. Telefon Brugerklubben Brugere, der har en BPA-ordning/Hjælperordning, har organiseret sig i foreningen Brugerklubben i Aarhus. Brugerklubben blev stiftet i Formålet med foreningen er at varetage brugernes interesser i forhold til offentlige myndigheder og i forhold til hjælpernes faglige organisationer. Desuden forsøger Brugerklubben at ruste medlemmerne til at varetage rollen som arbejdsgiver. Brugerklubbens aktiviteter er derudover: Medlemsmøder med relevante temaer for BPA-ordningen/Hjælperordningen Kursusvirksomhed for brugerne Rådgivning og vejledning til brugerne Udgivelse af medlemsbladet Brugeren

9 9 Alle brugere i Aarhus Kommune, der har en BPA-ordning/Hjælperordning, kan blive aktive medlemmer af Brugerklubben. Brugere udenfor Aarhus Kommune, der har en BPA-ordning/Hjælperordning, kan blive passive medlemmer. Henvendelse til Brugerklubben i Aarhus kan ske til Brugerklubbens formand, Jesper Mathiesen, Adresse til Brugerklubbens hjemmeside er:

10 10 3 Administration af din BPA-ordning Du kan indberette ansættelse, løn, sygdom m.m. til systemet på to metoder, en digital og en på papir. For begge måder gælder de regler, der er beskrevet i afsnit 5 9.

11 11 4 Digital indberetning i BPO portalen Du kan indberette timer og andre oplysninger digitalt. I portalen kan du: Indberette løn Oprette nye hjælpere og afmelde hjælpere Indsende ændringer i ansættelsesforhold Indsende syge- og raskmeldinger Indsende pensions- og anciennitetsoplysninger Alt gøres direkte på din egen computer via NemID. Systemet er udviklet i samarbejde med brugerne af BPAordningen og det er nemt og overskueligt at bruge. For at sikre at alle kommer godt i gang med at bruge BPO portalen er der udviklet e-learning, hvor du kan lære meget mere om BPO portalen. I e-learningsmaterialet får du en introduktion til BPO portalen, og der er en række lektioner, du kan gennemgå for at lære funktionaliteten i den nye portal at kende. Du kan gennemgå hver lektion så mange gange, du har behov for, og du kan altid vende tilbage til e-learingsmaterialet. Link til e-learning: Adgangskoden til e-learning kan fås ved henvendelse til CfH, Hjælperordningen. Hvis du ønsker at blive oprettet til den nye lønportal, skal du sende din -adresse til Helle Jensen Du vil modtage en , når du er oprettet og dermed kan gå i gang med at bruge systemet. Ved skift fra papir til digital indberetning skal overgangen ske ved et månedsskifte. Du skal være opmærksom på, at du skal oprette dine nuværende hjælpere i BPO portalen, før du kan indberette deres løn.

12 12 5 Ansættelse af handicaphjælpere Ved ansættelse af en handicaphjælper skal der straks udfyldes et ansættelsesbrev/medarbejdertilgang. Se blanket og vejledning på næste side. Den udfyldte blanket opfylder kravene til ansættelsesbrev, og den blå kopi skal udleveres til handicaphjælperen, originalen sendes til KMD BPO, og arbejdsgiver beholder selv den røde kopi. Handicaphjælperen ansættes som timelønnet medarbejder med månedsvis lønudbetaling bagud. Vær opmærksom på, at der ikke er overenskomst for dine handicaphjælpere. Lønforholdene er fastlagt ud fra det kommunale serviceniveau for tilskud i BPA-ordninger/Hjælperordninger i Aarhus Kommune. Du skal være opmærksom på følgende: Aarhus Kommune dækker ikke lønudgifter til handicaphjælpere under 18 år Aarhus Kommune dækker ikke lønudgifter til timer, som ligger ud over den givne bevilling Aarhus Kommune dækker ikke udgifter udover det kommunale serviceniveau for tilskud Aarhus Kommune dækker ikke lønudgifter til den samme handicaphjælper udover 48 arbejdstimer per uge set i gennemsnit over en 4 måneders periode Aarhus Kommune overtager dine arbejdsgiverforpligtelser i din BPA-ordning/Hjælperordning, hvis du dør eller indlægges akut på hospital og ikke er i stand til at varetage arbejdsgiverfunktionen. Aarhus Kommune forpligter sig ikke økonomisk ud over den bevilling, du har.

13 13

14 Udfyldelse af ansættelsesbrev/medarbejdertilgang For at leve op til kravene i "Lov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet" er det vigtigt, at ansættelsesbrevet/medarbejdertilgangen er korrekt udfyldt, og at handicaphjælperen får sin kopi udleveret straks ved ansættelsen. Ansættelsesbrevet/medarbejdertilgangen virker både som en tilgang med lønmodtageroplysninger til lønsystemet og som et ansættelsesbrev en ansættelseskontrakt. Det er derfor vigtigt, at alle oplysninger er påført: Arbejdsgivers navn og adresse skal altid påføres. Personnummer skal påføres, fordi dette bruges som kontonummer i lønsystemet til kontering af hjælpernes løn. Sorternummer identificerer arbejdsgiveren Handicaphjælperens personnummer, navn og adresse skal være korrekt påført. "Ansættelsesdato" skal ALTID være påført. Hvis det er en tidsbegrænset ansættelse, skal perioden påføres med start- og slutdato. "Antal timer ugentligt" skal altid påføres ved fastansættelse samt ved tidsbegrænset ansættelse. Det timetal der påføres, er det timetal, du kontraktligt har forpligtet dig til at beskæftige og aflønne handicaphjælperen med. Gældende opsigelsesvarsler Hvis handicaphjælperen skal møde på en anden adresse end din bopæl, skal denne adresse noteres her. Både du og handicaphjælperen skal underskrive ansættelsesbrevet/medarbejdertilgangen, for at der er indgået en ansættelsesaftale. Det er vigtigt at sikre sig, at handicaphjælperen har læst og forstået indholdet af Ansættelsesbrevet/medarbejdertilgangen, før der skrives under. Når handicaphjælperen har underskrevet ansættelsesbrevet/medarbejdertilgangen, har vedkommende tilkendegivet: at være indforstået med ansættelsesaftalen at være indforstået med tavshedspligten at have læst og underskrevet Væsentlige vilkår at have læst bagsiden af sit ansættelsesbrev "Hvis du bliver syg" samt øvrige ansættelsesbetingelser Læs bagsiden af handicaphjælperens kopi af ansættelsesbrevet her:

15 15

16 Ansættelse af vikar Hver gang du ansætter en vikar, skal der også indsendes et ansættelsesbrev/medarbejdertilgang. Husk at sætte kryds i rubrikken vikartype. Ved ansættelse af en vikar, der ikke forventes at vikariere på et senere tidspunkt, skal du udfylde nederste del af ansættelsesbrevet/medarbejdertilgangen ("medarbejderafgang") allerede i forbindelse med ansættelsen. Vikar for den faste handicaphjælper Når handicaphjælperen melder sig syg, er det nødvendigt at kunne skaffe en vikar med kort varsel. Det er derfor vigtigt, at du har et beredskab af vikarer, som kender dig, og som kan træde til ved behov. Hvis du tilrettelægger vikardækning ud fra, at de faste handicaphjælpere skal træde til ved sygdom, skal dette være beskrevet i Væsentlige vilkår. CfH vil normalt kunne formidle kontakt til en vikar til dig. Særligt for respiratorbrugere og andre med specielle hjælpebehov Har du behov for handicaphjælpere med særlige kvalifikationer, for eksempel kendskab til respiratorbehandling eller anden form for specialpleje, er der behov for et særligt beredskab. Her er det specielt vigtigt at have et antal kvalificerede vikarer, som kan træde til ved sygdom eller andet fravær hos den faste stab. CfH kan ikke forventes at kunne skaffe særligt kvalificerede vikarer. Et sidste beredskab kan bestå i en særlig bevilling, således at du kan tilkalde enten en FADL-vagt (Foreningen Af Danske Lægestuderende) eller en kvalificeret vikar fra andet bureau. Særlig bevilling søges hos din sagsbehandler. Bevillingen skal være givet på forhånd, og den gives til et konkret bureau. Bevillingen kan kun bruges i de særlige tilfælde, hvor du ikke kan skaffe egnet vikar fra dit eget beredskab. 5.3 Ændring af ansættelsesvilkårene Ved ændringer i ansættelsesvilkårene eller i Væsentlige vilkår skal dette varsles skriftligt til ikrafttræden med et varsel svarende mindst til opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside for ansættelsesforholdet. Den ansatte skal kvittere for modtagelsen af de ændrede ansættelsesvilkår samt for ændringer i Væsentlige vilkår.

17 Ændring af ansættelsesbrev/medarbejdertilgang Ændringsblanketten udfyldes på samme måde som ansættelsesbrevet/medarbejdertilgangen med dit navn, adresse, og sorternummer. Handicaphjælperens personnummer og fulde navn påføres. Ændringen samt dato for ændringen påføres blanketten. Blanketten sendes straks til KMD BPO, som kopierer den og vedlægger den til den tidligere indsendte medarbejdertilgang/ansættelsesbrev. Originalen returneres efterfølgende. Ændringer i lønmodtageroplysninger Ændringsblanket til ansættelsesbrev/medarbejdertilgang benyttes også, hvis der sker ændringer i oplysningerne om handicaphjælperen. Det kan dreje sig om, at ansættelsesformen ændres fra for eksempel vikar til fast ansættelse eller ændring af det faste ugentlige timetal.

18 18 Det er vigtigt at ansættelsesformen altid er ajourført også af hensyn til optjening af anciennitetsløn og anciennitet til pensionsordning. KMD BPO modtager automatisk adresseændringer på hjælperne fra Borgerservice. Du bør opfordre dine handicaphjælpere til at meddele dig adresseændring. Ændring af skatteprocent skal oplyses til KMD BPO. 5.5 Arbejdstidsbestemmelser Efter Lov om gennemførelse af dele af arbejdsdirektivet gælder der følgende bestemmelser for tilrettelæggelse af arbejdet med pauser, antallet af arbejdsstimer, natarbejde med videre. Se lovbekendtgørelsen her: Pauser Handicaphjælperen har ret til pauser ved en daglig arbejdstid på mere end 6 timer. Det betyder, at handicaphjælperen har ret til pauser af passende længde, som tilgodeser pausens formål. For eksempel skal frokostpausen være så lang, at der er god tid til at spise. Herudover skal der være passende pauser i løbet af en vagt. Man har ikke krav på ikke at blive afbrudt i sin pause. 5.7 Arbejdstimer/omfang Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en 7- dages periode, beregnet over en periode på 4 måneder, må ikke overstige 48 timer. Arbejdstiden opgøres efter vagtplanen og ansættelsesaftalen og eventuelle ekstra timer skal lægges til, for eksempel ved afløsning under anden handicaphjælpers sygdom. Når handicaphjælperen afholder ferie medregnes de timer, der normalt arbejdes i følge vagtplanen. Vær opmærksom på, at såfremt en handicaphjælper har for mange timer i én måned, skal timerne afvikles over de næste 3 måneder. Fra 48 timers reglen Spørgsmål: Jeg har en hjælper, jeg er rigtig glad for, og hun vil gerne have så mange timer som muligt. Det betyder dog, at hun faktisk arbejder langt over 48 timer om ugen, og det har stået på rigtig længe. Jeg er nu blevet gjort opmærksom på, at der gælder en regel om, at en medarbejder maksimalt må have en ugentlig arbejdstid på 48 timer i gennemsnit beregnet over en periode på 4 måneder. Hun siger, at det ikke er et problem for hende, og at hun gerne vil fortsætte med at have så mange timer som muligt, men kan det have konsekvenser for mig som arbejdsgiver eller er det hendes eget ansvar at sørge for, at hun ikke siger ja til flere timer end 48 timer per uge i gennemsnit? Svar: Det følger af Arbejdstidsloven, at en medarbejder i løbet af en 7-dages periode ikke må have en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 48 timer, og det er inklusiv overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en periode på 4 måneder. Perioder med betalt ferie og perioder med sygefravær medtages ikke i beregningen af gennemsnittet. Du bør også være opmærksom på, at rådighedstjeneste betragtes som arbejdstid, når medarbejderen befinder sig på arbejdsstedet, uanset om medarbejderen faktisk arbejder eller hviler sig.

19 19 Der er dit ansvar som arbejdsgiver at sørge for, at din medarbejders arbejde hos dig ikke overstiger 48 timer reglen. Hvis ikke du overholder Arbejdstidsloven kan du blive mødt med krav om at skulle betale godtgørelse til din medarbejder. Retspraksis er p.t. sparsom på dette område, men der findes afgørelser, hvor medarbejdere er blevet tilkendt godtgørelse efter at have rejst krav efter Arbejdstidsloven. For eksempel i en sag fra 2008 fandt landsretten, at medarbejderen i referenceperioden havde arbejdet i gennemsnit 50,36 timer om ugen, og retten fandt som følge af denne overtrædelse af Arbejdstidsloven, at medarbejderen var berettiget til en godtgørelse på kr svarende til 1 måneds løn. 5.8 Natarbejde Handicaphjælpere med natarbejde skal tilbydes gratis helbredskontrol inden de begynder arbejdet og opfølgende undersøgelse mindst hvert 3 år. Helbredskontrollen kan gennemføres hos egen læge. Natarbejde er defineret ved 2 forhold: Natperiode: kl Natarbejde: Hvis mindst 3 timer af den daglige arbejdstid ligger i natperioden fra kl. 22 til kl. 05, betragtes man som natarbejder. Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet 2. Stk. 4. Ved natperiode forstås i denne lov et tidsrum på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet mellem kl og kl Medmindre andet er aftalt, er natperioden fra kl til kl Stk. 5. Ved en natarbejder forstås i denne lov en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller en lønmodtager, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. Kilde: Hvis arbejdet som handicaphjælper i natarbejde skønnes at være særlig risikofyldt, eller indebærer en betydelig fysisk eller psykisk belastning, kan en vagt ikke omfatte mere end 8 timer i løbet af en periode på 24 timer. Hvis en handicaphjælper bevisligt har helbredsmæssige problemer med natarbejde, skal pågældende forsøges overført til dagarbejde. 5.9 Straffeattest Aarhus Kommune anbefaler, at du beder ansøgeren fremvise en straffeattest. Såfremt ansøgeren ikke har en ren straffeattest, må du forholde dig til, om du vil afvise ansøgeren eller om det ikke har betydning for ansættelse hos dig som handicaphjælper.

20 Tavshedspligt En ansat må ikke sprede oplysninger om arbejdsgivers fortrolige forhold til andre. Som medarbejder har man nemlig altid en almindelig forpligtigelse til at opføre sig loyalt over for sin arbejdsgiver under ansættelsen. Det vil sige, at medarbejderen ikke bevidst må videresige ting, der kan skade dig, f.eks. ved at bagtale dig eller ved at udbrede oplysninger om dine private forhold til andre. Privatansatte hjælpere er ikke omfattet af den samme lovpligtige tavshedspligt efter Forvaltningsloven eller Straffeloven, der gælder for offentligt ansatte. Ifølge Straffelovens 264 d må man dog ikke krænke privatlivets fred ved at offentliggøre private oplysninger om andre. Der står følgende i Straffelovens 264 d: "Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person." Det er derfor en god idé, at du inden ansættelsen orienterer din hjælper om, hvilke forventninger du har til aftalen om tavshedspligt. På den måde gør du hjælperen opmærksom på, at ansættelsen indebærer tavshedspligt og respekt for dit privatliv, og at du tillægger tavshedspligt stor betydning i ansættelsesforholdet. Du kan i et dokument som tillæg til ansættelsesbrevet præcisere omfanget af tavshedspligten, og evt. også en bestemmelse om, at hvis hjælperen ikke overholder tavshedspligten, så vil det være opsigelses- /bortvisningsgrund. Dette dokument, der underskrives af dig og din hjælper, vil så også udgøre grundlaget for medarbejderens tavshedspligt. Vær opmærksom på, at tavshedspligten også gælder for dig som arbejdsgiver. En hjælper bryder ikke nødvendigvis sin tavshedspligt ved henvendelser til Myndighedsafdelingen. Når en hjælper henvender sig til Myndighedsafdelingen vedr. et problem på arbejdspladsen, vil man blive spurgt om eget navn samt navn på arbejdsgiver. Rådgiveren vil forsøge at afklare problemstillingen, herunder hvorfor hjælper ikke retter henvendelsen til arbejdsgiver. Hjælperen vil blive bedt om at beskrive, hvad problemet er. Rådgiver noterer henvendelsen med hjælperens udsagn i arbejdsgiverens sag. Rådgiver orienterer arbejdsgiveren / BPA brugeren om henvendelsen - medmindre der er særlige forhold ved henvendelsen, der taler direkte imod. Rådgiveren vurderer behov for tilsyn/opfølgning med ordningen - og noterer sin vurdering i sagen. Efterfølgende iværksættes de relevante indsatser på baggrund af henvendelsen.

21 Arbejdsplaner Du bør planlægge dine hjælperes arbejdstider så langt frem i tiden som muligt og udlevere en arbejdsplan mindst 1 uge før arbejdsperiodens start. Arbejdsplanen skal udformes på en sådan måde, at den senere kan fotokopieres, hvis for eksempel en A- kasse får brug for et medlems arbejdsplan. Arbejdsplanerne skal gemmes i mindst 12 måneder. Når du planlægger din egen ferie, skal du huske at give hjælperne 3 måneders varsel inden ferien starter, hvis det medfører, at handicaphjælperens indtjening ophører i ferieperioden. De 3 måneder svarer til det varsel, som ansatte på andre arbejdspladser skal have, når der holdes ferielukket. Hvis både du og hjælperne er indforstået med et kortere varsel, kan I naturligvis aftale det. Det anbefales at indgå skriftlig aftale. Du kan også aftale med hjælperne, at de kommer med på ferie som ansatte med løn Ferie Det anbefales, at du lægger ferieplan i samarbejde med dine handicaphjælpere, så der gensidigt tages hensyn til individuelle ønsker. Du skal i videst muligt omfang imødekomme din hjælpers ønske om ferietidspunkt. Træf derfor aftale i god tid, og lav ferieplan i god tid, så sammenfald undgås Handicaphjælperen har altid ret til at holde ferie, uanset om der er optjent feriegodtgørelse året før eller ej. Ferien udgør i alt 5 uger årligt ifølge Ferieloven. Hvis handicaphjælperen ikke har optjent feriegodtgørelse, må vedkommende selv betale ferien. Handicaphjælperens ferier skal påføres arbejdssedlen/arbejdsrapporten. Ferieperioderne skal svare til de af handicaphjælperne indberettede ferieperioder på feriekortet. Det er vigtigt at huske hjælperne på, at du skal informeres om de indberettede ferieperioder. Ferien optjenes i perioden 1. december til 30. november og skal holdes i det efterfølgende ferieår, der går fra 1. maj til 30. april. Der opspares feriegodtgørelse af den optjente løn. Den udregnes som 12,5 % af den optjente løn i perioden 1. december til 30. november, og udbetales tidligst efter 1. april året efter. Feriegodtgørelsen kan udbetales 1 måned før ferien, men kun hvis der reelt holdes ferie. Ferielovens 12, stk. 2 og 3 siger blandt andet: Stk. 2 Ferie afholdes således at arbejdsfrie dage og vagtdage i turnus indgår i ferien med et forholdsmæssigt antal. Ferien holdes i øvrigt på samme måde som arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt. Stk. 3 Ferie kan ikke holdes på ugentlige fridøgn.

22 22 Som eksempel på dette kan der tages udgangspunkt i en 37 timers arbejdsuge. Når en handicaphjælper holder 2 ugers ferie, skal vagtplanen for den pågældende handicaphjælper være 2 gange 37 timer mindre end den plejer. Hvis den ugentlige arbejdstid er 48 timer, skal vagtplanen være 48 timer mindre per uge ved afvikling af ferie. Arbejdstimerne kan altså ikke flyttes til den ene halvdel af måneden eller til næste måned, så man derved på 2 uger arbejder 4 gange 37 timer. Der skal reelt være en reduktion af arbejdstimerne. En ferieuge er på 5 feriedage. Når en handicaphjælper holder ferie fra mandag til og med søndag, skal der på feriekortet noteres ferie i 5 dage. Dette uanset hvordan hjælperne arbejder. Altså en kalenderuge svarer til 5 dage på feriekortet. Feriegodtgørelsen opgives til SKAT i det år, hvor den er optjent, selv om den altså først udbetales året efter Sygdom under ferie Hvis handicaphjælperen er syg, når ferien begynder, kan arbejdsgiveren ikke kræve, at ferien afholdes. Handicaphjælperen skal sygemelde sig efter de regler om sygemelding, der gælder for ansættelsesforholdet. Det betyder, at handicaphjælperen skal sygemelde sig til arbejdsgiver senest ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Når handicaphjælperen bliver rask, skal det meldes til arbejdsgiveren. Handicaphjælperen skal også meddele, om vedkommende vil holde resten af den ferie, som oprindeligt planlagt. Meddeles det ikke, skal handicaphjælperen møde på arbejde. Bliver handicaphjælperen syg, under afholdelse af ferie, kan handicaphjælperen få ret til erstatningsferie. Når der er optjent 25 dages ferie (svarende til 12 måneders ansættelse) har handicaphjælperen, mod lægelig dokumentation, ret til erstatningsferie efter 5 dages sygdom. Det er ikke et krav, at sygedagene er sammenhængene, men alle sygdomstilfælde skal meddeles til arbejdsgiveren og dokumenteres lægeligt. Har handicaphjælperen optjent mindre end 25 dages ferie, har handicaphjælperen ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt mindre antal dage. Eksempel 1: En handicaphjælper, der har optjent ret til 20 feriedage, har ret til erstatningsferie efter 4 sygedage i ferieåret. Eksempel 2: En lønmodtager, der har optjent ret til 15 feriedage, har ret til erstatningsferie efter 3 sygedage i ferieåret. Ret til erstatningsferie opnås fra den dag, hvor handicaphjælperen sygemelder sig til arbejdsgiveren. Handicaphjælperen skal fremvise lægelig dokumentation fra første sygedag og skal selv betale den lægelige dokumentation.

23 23 Hvis handicaphjælperen ikke kan nå at holde ferie på grund af sygdom i ferieåret, holdes ferien i det efterfølgende ferieår. Feriepengene kan også udbetaltes Arbejdsstedet Arbejdsstedet er der, hvor du som arbejdsgiver opholder dig. Skal din handicaphjælper møde et sted, hvor det giver væsentligt længere transporttid end sædvanligt kan den ekstra transporttid aflønnes med rådighedstimer efter konkret ansøgning og bevilling. Den ekstra transportudgift, for eksempel en togbillet, skal betales af dig ud af det tilskud, som du modtager til dækning af følgeudgifter ved det at have handicaphjælpere. Til eksempel kan der være tale om et ophold over flere dage i København i forbindelse med arbejde eller kursus. Her kan der være brug for hjælperskift, og der vil kunne bevilges rådighedstimer i den nødvendige rejsetid Ophold i udlandet Når du har en hjælper med på ferie i et andet land i Europa, er hjælperen ikke automatisk omfattet af de regler om social sikring, der gælder i Danmark, f.eks. sygedagpenge og arbejdsskadesikring. For at sikre, at hjælperen er omfattet af de danske regler, når han/hun er med dig og arbejder for dig i udlandet, skal du for hver af de hjælpere, du har med på rejsen, ansøge om Social sikring i udlandet. Dette gælder også ved kortere ophold, f.eks. hvis du bare krydser grænsen for at handle i Tyskland. Sikringen kan gælde op til et år. Hvor der bedes om cvr-nummer, kan du bruge dit cpr-nummer som registreringsnummer. Ansøgningen kan indsendes via virk.dk, hvis du har NemID, på dette link: Hvis du ikke har NemID kan et ansøgningsskema udskrives her: Arbejde i udlandet Hvis du har ophold i udlandet og varigheden overstiger en måned, skal ansættelsesaftalerne med dine handicaphjælpere suppleres skriftligt med mindst følgende oplysninger: Varigheden af udlandsopholdet Den valuta, som lønnen udbetales i I givet fald de fordele i kontanter og naturalier, der er forbundet med opholdet i udlandet I givet fald vilkårene for lønmodtagerens tilbagevenden til hjemlandetom der er taget skridt til at få udstedt de nødvendige attester i forbindelse med opholdet, for eksempel forsikringer og vaccinationer

24 Oplysningspligt Som arbejdsgiver har du en oplysningspligt overfor dine handicaphjælpere. Du kan læse den fulde lovtekst i Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Oplysningspligten omfatter efter lovens 2 alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Efter loven skal du oplyse: Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, for eksempel pensionsbidrag og eventuelt kost og logi. Lønnens udbetalingsterminer. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. Hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er. OBS! Din BPA-ordning/Hjælperordning i Aarhus Kommune er ikke dækket af en overenskomst. Du opfylder din oplysningspligt ved at sørge for korrekt udfyldte ansættelsesbreve/medarbejdertilgange for dine handicaphjælpere. Du skal informere dine handicaphjælpere om de arbejdsvilkår, der gælder hos dig. De skal foreligge skriftligt som Væsentlige vilkår se nedenfor. Disse vilkår skal underskrives af begge parter, og du skal give handicaphjælperen en kopi. Som en del af oplysningspligten skal du give dine handicaphjælpere information om og fuld adgang til denne håndbog. Det vil sige, at du skal udlevere Håndbogen i papirudgave. Den senest opdaterede udgave kan findes på Hjælperordningens hjemmeside Manglende overholdelse af oplysningspligten Hvis en handicaphjælper mener, at du ikke har overholdt oplysningspligt, skal du straks sørge for at give de fulde informationer.

25 25 Såfremt din handicaphjælper vil klage, kan handicaphjælperen rette henvendelse og indgive klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, der træffer afgørelse om, om oplysningspligten er overholdt. En eventuel godtgørelse til handicaphjælperen kan tilkendes ved domstolene. Eventuelle udgifter på grund af manglende overholdelse af oplysningspligten er arbejdsgivers egen udgift og kan ikke bevilges efter Servicelovens Handicaphjælperens oplysningspligt Kronisk sygdom Hvis handicaphjælperen har en kronisk sygdom eller anden sygdom, der kan give anledning til hyppige eller langvarige sygefravær, skal dette oplyses ved ansættelsessamtalen. Undlader handicaphjælperen at give sådanne oplysninger, kan retten til sygeløn mistes, eventuelt vil ansættelsesforholdet kunne ophæves. Får handicaphjælperen under ansættelsen en kronisk sygdom, skal dette straks oplyses til dig som arbejdsgiver. I særlige tilfælde ved kronisk sygdom kan der indgås en aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager, som godkendes af sygedagpengekontoret, om en særlig refusionsordning for arbejdsgiveren ifølge 56 i sygedagpengeloven. Kontakt: Myndighedsafdelingen Voksenhandicap, Helle Jensen, telefon Handicaphjælperen skal ved ansættelsen oplyse om eventuel forventet indlæggelse på hospital. Længerevarende eller hyppig sygdom I forbindelse med længerevarende eller hyppige sygefravær er det vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at få talt med handicaphjælperen om, hvorvidt fraværet skyldes forhold i forbindelse med arbejdet, eller om der er tale om en kronisk lidelse Væsentlige vilkår Væsentlige vilkår i ansættelsen handler om de særlige forhold, der gælder for det enkelte arbejdssted ved ansættelse som handicaphjælper hos dig. Et arbejdsvilkår er væsentligt, når du som arbejdsgiver lægger vægt på det, og når du mener, at det vilkår må dine handicaphjælpere ikke være i tvivl om. Et væsentligt vilkår skal beskrives konkret og udleveres skriftligt. Handicaphjælperen skal med sin underskrift bekræfte at være gjort bekendt med vilkåret. Et væsentligt vilkår skal forstås sådan, at det er opgaver/arbejdsfunktioner, som adskiller sig fra de almindelige eller sædvanlige opgaver, der er i et handicaphjælperjob. Det er vilkår som særligt gælder i ansættelsen netop hos dig.

26 26 Som eksempler kan nævnes: Handicaphjælperen må være indstillet på med kort varsel at tage ekstra vagter som afløser ved kollegers sygefravær Overnatning i forbindelse med udenbys ophold Handicaphjælperen må være indstillet på at arbejde ud over den aftalte normale arbejdstid for eksempel ved en "tur i byen" Arbejde under ophold i udlandet Arbejdsdagen kan starte et andet sted i landet Hjælp til fysiologisk vedligeholdelse og træning Aktiv deltagelse i vandet til svømning Støtte og hjælp til seksualitet Særlige opgaver i en familie med børn Sekretærarbejde Skal kunne køre bil Om rygeforhold Dyrehold (overfølsomhed over for bestemte dyr) Særligt i forhold til eventuelle vilkår om seksualitet skal det fremhæves, at opgaven for en handicaphjælper alene kan bestå i at yde den nødvendige praktiske hjælp uden selv at skulle medvirke seksuelt. Det er vigtigt, at brugeren sikrer en gensidig respekt, hvor hverken brugerens egne eller handicaphjælperens grænser overskrides. For at undgå misforståelser anbefales det, at opgaven for handicaphjælperen beskrives meget konkret. Hvis en arbejdsgiver vil bruge den ansattes tilsidesættelse af et ansættelsesvilkår som begrundelse for en opsigelse, er dette vilkår et "væsentligt vilkår" for arbejdsgiveren. Det skal derfor være nævnt i ansættelsesaftalen Forsikringer Som arbejdsgiver for dine handicaphjælpere skal du sørge for de nødvendige forsikringer. Der er tale om: Arbejdsskadeforsikring Erhvervsansvarsforsikring Rejseforsikring Erhvervssygdomsikring, AES Brugerklubben i Aarhus har indgået en aftale med HANDI Forsikringsservice om en samlet "forsikringspakke", som omfatter en arbejdsskadeforsikring, en erhvervsansvarsforsikring samt en syge og rejseforsikring, der dækker dine handicaphjælpere. Aftalen betyder, at der betales en fast årlig præmiestørrelse, uanset hvor mange handicaphjælpere man har ansat. Myndighedsafdelingen Voksenhandicap betaler denne forsikring.

27 27 Du har ret til selv at vælge forsikringsselskab, men overstiger præmien det tilbud HANDI Forsikringsservice har givet, skal du selv betale differencen. Hvis du vælger at tegne forsikringer i et andet forsikringsselskab, skal du være opmærksom på, om der er samme dækning som i forsikringspakken fra HANDI Forsikringsservice. Forsikringspakken omfatter: Arbejdsskadeforsikringen Lov om arbejdsskadeforsikring vedrører forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte. I denne lov fastsættes, hvilke personer der er omfattet af loven, hvem der har forsikringspligt og endelig hvilke ydelser, der kan udbetales i tilfælde af arbejdsskade. Når du får bevilget en BPA-ordning/Hjælperordning, skal du derfor tegne en arbejdsskadeforsikring, som sikrer dine handicaphjælpere erstatning, hvis de kommer til skade under arbejdet. Erhvervsansvarsforsikring Som arbejdsgiver er man ansvarlig for skader, en ansat forvolder i forbindelse med udførelse af arbejdet. Man skal som arbejdsgiver tegne en speciel erhvervsansvarsforsikring, der dækker det ansvar, man har som arbejdsgiver samt det ansvar, der kan pålægges ansatte. Syge og rejseforsikring Rejseforsikringen yder erstatning under rejse i udlandet. Forsikringen dækker for eksempel udgifter til hospitalsophold, sygdoms- og hjemtransport, erstatning for bagage eller ulykkesforsikring m.v. De handicaphjælpere du har med på en ferierejse, er ikke omfattet af det gule sygesikringsbevis, idet de jo er på arbejde, og dermed er der ikke tale om ferierejser for dem. Da hjælperne er på arbejde, er de selvfølgelig omfattet af arbejdsskadeforsikringen, men den omfatter ikke tyveri af bagage og udgifter til hospitalsophold og hjemtransport. Det betyder, at du altid skal tegne en rejseforsikring for din/dine handicaphjælpere, uanset om rejsen foregår i eller udenfor Europa. Er du forsikret gennem ovenstående aftale hos HANDI Forsikringsservice, er dine handicaphjælpere forsikret på udlandsrejser. Vær opmærksom på, om det er nødvendigt, at handicaphjælperen medbringer det Blå sygesikringskort Du skal være opmærksom på, at du skal udfylde Pensionsstyrelsens "Spørgeskema til brug for afgørelse om social sikring", når dine hjælpere skal arbejde for dig i udlandet. Se mere på Se yderligere: HANDI Forsikringsservice Erhvervssygdomssikringen, AES Dine handicaphjælpere er via Erhvervssygdomssikringen AES forsikret mod erhvervssygdomme opstået over tid som følge af arbejdet som handicaphjælper.

28 Tilmelding til AES sker automatisk, når der indbetales ATP (Arbejdsmarkedets tillægspension) for hjælperne, og du skal derfor ikke gøre noget selv. 28

29 29 6 Løn til handicaphjælpere 6.1 Løn Lønnen optjenes over en kalendermåned og udbetales den 16. i måneden efter. De gældende takster for løntrin 11 fremgår af denne oversigt: Kr. 119,33 Normal timetakst Kode 1401 Kr. 89,50 Rådighedstakst Kode 4828 Kr. 25,96 Takst i forskudt tjeneste (kl mandag fredag) Kode 4191 Kr. 30,82 Lørdagstakst (kl lørdag) Kode 5351 Kr. 56,79 Kr. 400,00 Weekendtakst/søgne - helligdage (kl. 17 lørdag - kl. 06 mandag) Akut vederlag engangsbeløb ved afløsning ved sygdom blandt faste handicaphjælpere. Vederlaget er kun til fastansatte Kode 6625 Kode 6901 Kr. 7,76 Funktionstillæg ydes kun ved respirationshjælp Kode 4701 Antallet af arbejdsdage skal altid påføres arbejdssedlen af hensyn til beregning af ferie. Arbejdsdage på 8 timer eller derunder svarer til 1 arbejdsdag. Antal arbejdsdage 1. Tæl først dage på 8 timer eller derunder sammen for hele måneden. 2. Sammentæl derefter timerne for de dage, der arbejdes mere end 8 timer, del med 8 og rund op til et helt tal. 3. Læg de to tal sammen, så har du antal arbejdsdage. Kode 0023

30 Helligdagsbetaling For arbejde på helligdage, der falder på hverdage, anvendes weekendtillæg. Timerne beregnes på samme måde som på en søndag med weekendtillæg kl Udover helligdage anvendes weekendtillæg også: 1. maj kl juni kl december kl december kl Akut vederlag/engangstakst kr. 400 ved tilkald/afløsning Engangstaksten ydes i de tilfælde, hvor en handicaphjælper med kort varsel melder sig syg, og der er behov for at tilkalde en af de andre faste handicaphjælpere. Taksten ydes til den tilkaldte handicaphjælper eller til den handicaphjælper, der bliver udover sin egen vagt. Taksten kan kun udbetales til fastansatte handicaphjælpere. Taksten er et fast beløb uden regulering og uden pension. 6.4 Funktionstillæg på respirationsområdet For handicaphjælpere ansat hos respiratorbrugere er der en nødvendig oplæring og særlige livsvigtige funktioner i arbejdet. På den baggrund ydes et tilskud til normaltaksten med kr. 7,67 per time. Funktionstillægget gælder kun for handicaphjælpere i de timer, hvor der er lægeordineret behov for respirationshjælp og overvågning typisk fra Respirationscenter Vest - og dermed behov for handicaphjælpere med særlige kompetencer. 6.5 Afregning af løn til hjælpere ud af dit pleje/-eller bistandstillæg Timerne må placeres samlet eller spredt, men taksten er udregnet efter normaltimer på hverdage, altså uden tillæg. Taksterne er inkl. feriegodtgørelse, og for de hjælpere, som er berettiget til pension, er denne også indregnet. Det er således op til hjælperne at indbetale til pension, hvis de ønsker dette, samt at gemme feriegodtgørelse til en ferie. Da du får pleje/-bistandstillægget ind på din NemKonto hver måned, anbefales det, at du overfører beløbet til hjælperne via din Net-bank til hjælpernes bankkonto. På den måde har du fået en kvittering på overførslen, og hjælperne kan se, hvor meget der er indgået i løn. Hjælperne skal selv indberette beløbet til SKAT som en B-indkomst. Du er ikke forpligtet til at indberette hjælpernes løn til SKAT, men du skal kunne dokumentere hvem du har udbetalt til, ved en eventuel forespørgsel. Derfor anbefaler vi at benytte netbank. Hvis hjælperen bliver syg på den aftalte vagt, er det fortsat samme fremgangsmåde som nu.

31 31 Hjælperens sygetimer indberettet til KMD på en sygemelding, og efterfølgende på en arbejdsrapport, og hjælperen får sygeløn udbetalt via KMD. Dette forudsætter dog, at hjælperen i øvrigt opfylder betingelserne for at få løn under sygdom. Det samme gælder for barns 1. Sygedag, barsel og fædreorlov. Taksterne er udregnet efter anciennitet. Taksterne gælder fra 1. oktober 2014, og indtil der kommer takstreguleringer. Uden respirationstillæg Grundtakst Inkl. feriegodtgørelse Ink. pension og feriegodtgørelse Trin ,33 134,25 149,28 Trin ,40 136,58 151,87 Trin ,52 138,96 154,52 Med respirationstillæg Grundtakst Respirationstillæg Samlet timetakst Inkl. feriegodtgørelse Ink. pension og feriegodtgørelse Trin ,33 7,76 127,09 142,98 158,99 Trin ,40 7,76 129,16 145,31 161,58 Trin ,52 7,76 131,28 147,69 164, Pensionsordning Der ydes tilskud på 12,6 % af grundlønnen til pensionsordning for fastansatte handicaphjælpere over 21 år. Berettigelse til pensionsordning optjenes efter 12 måneders ansættelse som handicaphjælper i en eller flere BPA-ordninger/Hjælperordninger. Arbejdsgiveren har sammen med handicaphjælperen ansvar for indberetning til Myndighedsafdelingen Voksenhandicap, når betingelserne for pension er opfyldt. Nedenstående skema fås hos CfH.

32 32

33 Anciennitetsløn Anciennitet optjenes ved fast ansættelse som handicaphjælper. Du får løn efter løntrin 11 de første 3 år som ansat handicaphjælper i en BPA-ordning/Hjælperordning. Efter 3 års sammenlagt ansættelse aflønnes efter løntrin 12. Efter 6 års sammenlagt ansættelse aflønnes efter løntrin 13 Den optjente anciennitetsløn reguleres automatisk ved ansættelse samme sted. Ved ansættelse flere steder skal den optjente anciennitet dokumenteres af handicaphjælperen. Nedenstående skema fås hos CfH.

34 Feriepenge Ydes efter ferieloven med 5 ugers ferie og 12,5 % feriegodtgørelse. 6.9 Løn under sygdom Der udbetales løn under sygdom, dog maksimalt 37 timer/uge i gennemsnit, forudsat ansættelse i mindst 74 timer indenfor de seneste 8 uger hos samme arbejdsgiver Løn under barsel Der udbetales løn, dog maksimalt 37 timer/uge, i 4 uger før forventet fødsel og i op til 24 uger efter fødsel, forudsat ansættelse i mindst 120 timer indenfor de seneste 13 uger hos samme arbejdsgiver Løn under barns 1. og 2. sygedag Der udbetales løn for barnets 1. og 2. sygedag med maksimalt 8 timer per døgn, forudsat ansættelse i mindst 74 timer indenfor de seneste 8 uger hos samme arbejdsgiver Lønmodtagerforhold Oplysninger til SKAT Hvert år i januar måned skal alle arbejdsgivere oplyse SKAT om lønudbetalingen i det foregående år. Dette gør KMD BPO for dig. Oplysningerne gives ud fra alle lønudbetalinger i perioden 1. december til 30. november, både for nuværende og fratrådte handicaphjælpere. Oplysningssedlen indeholder blandt andet oplysninger om løn, sygedagpenge og feriegodtgørelse som en samlet A-indkomst. Kopi af oplysningssedlen sendes direkte til lønmodtagerens e-boks. KMD BPO beholder af kontrolhensyn en kopi. Indberetningsperioden til SKAT er 1. december til 30. november. Hvis handicaphjælperen er i tvivl om, hvorvidt pågældendes forskudsregistrering er korrekt, kan der rettes henvendelse til SKAT. Du bør fortælle din handicaphjælper, at der ved jobskifte til et andet erhverv, kan være en anden indberetningsperiode end den ovennævnte. Handicaphjælperen kan da kontakte SKAT for ændring af forskudsregistrering.

35 35 7 Når handicaphjælperen fratræder Når en af dine handicaphjælpere fratræder, skal du sørge for, at den nederste del af din røde kopi af ansættelsesbrevet/medarbejdertilgangen udfyldes, underskrives og fremsendes til KMD BPO, der framelder handicaphjælperen og som derefter skal returnere kopien til dig.

36 Opsigelse Der kan opstå en situation, hvor du som arbejdsgiver er nødt til at opsige en handicaphjælper. Du har ansvaret for, at arbejdsforholdet afsluttes på en korrekt og ordentlig måde. Opsigelsen skal være velbegrundet, og ved alle former for opsigelse skal de almindelige opsigelsesvarsler overholdes jævnfør ansættelsesbrev/medarbejdertilgang. Du bør aldrig opsige en handicaphjælper uden først at have undersøgt de retslige forhold og have søgt vejledning hos Helle Jensen, Myndighedsafdelingen Voksenhandicap på telefon Der skal have fundet en samtale sted forinden, hvor handicaphjælperen er blevet gjort opmærksom på de forhold, som du er utilfreds med, eller som nødvendiggør en opsigelse. 7.2 Opsigelse på grund af samarbejdsvanskeligheder Der kan være så væsentlige samarbejdsproblemer, at arbejdsforholdet ikke kan fortsætte. Der skal finde en samtale sted, hvor handicaphjælperen også kan give sine synspunkter til kende, inden en opsigelse kan finde sted. For at kunne henvise til denne samtale i en opsigelsessituation, er det vigtigt at der skrives referat, hvori de utilfredsstillende forhold samt eventuelle konklusioner er nedskrevet. Begge parter skal underskrive, og handicaphjælperen skal have en kopi af referatet. Det kan også være vigtigt at aftale en dato for opfølgning på samtalen for at vurdere, om det er lykkedes at opnå den ønskede ændring i ansættelsesforholdet. Regler for opsigelsesvarsler gælder også her jævnfør ansættelsesbrev/medarbejdertilgang. 7.3 Opsigelse på grund af væsentlige ændringer i ansættelsen Ændringer i en bevilling, som medfører et ændret timetal, og dermed en anderledes vagtplan, hvori handicaphjælperen ikke længere kan indgå, kan være opsigelsesgrund. Regler for opsigelsesvarsler gælder også her jævnfør ansættelsesbrev/medarbejdertilgang. 7.4 Opsigelse på grund af sygdom Hyppig sygdom. Hvis en handicaphjælper ofte er kortvarigt fraværende, skal der finde en samtale sted for eventuelt at finde frem til, om der kan være forhold ved arbejdet, som begrunder det hyppige fravær. Hvis der ikke er rimelige begrundelser for fraværet, skal handicaphjælperen informeres om, at et fortsat hyppigt sygefravær vil kunne medføre opsigelse. Langvarig sygdom. Der indhentes lægelige oplysninger ved sygdom ud over 14 dage. Hvis sygdommen er af en sådan karakter, at handicaphjælperen enten ikke forventes at kunne vende tilbage til handicaphjælperjobbet, eller sygdommen er af meget lang varighed, kan handicaphjælperen opsiges. Også her skal der finde en samtale sted forud for opsigelsen. Ved alle former for opsigelse skal opsigelsesvarslerne overholdes jævnfør ansættelsesbrev/medarbejdertilgang.

37 Bortvisning Hvis en handicaphjælper væsentligt misligholder sine forpligtelser i ansættelsesforholdet, kan bortvisning finde sted. Her betragtes ansættelsesforholdet som ophørt uden opsigelsesvarsel. Misligholdelsen skal være åbenlys og uden for al tvivl. Gyldigheden af bortvisningen kan afhænge af udfaldet af en efterfølgende retsafgørelse. Eksempler på misligholdelse kan være: Udeblivelse uden lovlig grund Tyveri, som er beviseligt. I dette tilfælde skal der også ske politianmeldelse Du bør aldrig bortvise en hjælper uden forinden at have ladet Retshjælpen eller anden juridisk rådgivning vurdere, om bortvisningen er berettiget, så du ikke senere får et erstatningskrav. 7.6 Dagpengegodtgørelse G-dage Arbejdsgivere skal betale en dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledige dag (g-dage) ved afskedigelse af handicaphjælpere eller ved ophør af en tidsbestemt ansættelse. Handicaphjælperen skal have været beskæftiget i mindst 74 timer inden for de sidste 4 uger og være medlem af en arbejdsløshedskasse for at få godtgørelsen. Desuden skal handicaphjælperen ved fratrædelsen være faktisk ledig. Det vil sige, at vedkommende ikke holder ferie, ikke får sygedagpenge, ikke overgår til anden beskæftigelse, eller ikke selv er årsag til afskedigelsen. Du eller handicaphjælperen skal indsende blanketten "Dagpengeerklæring - 96 BPAordningen/Hjælperordningen" i udfyldt og underskrevet stand til KMD BPO ved fratrædelse, for at handicaphjælperen kan få dagpengegodtgørelse for G-dagene. På dine vegne betales denne godtgørelse via KMD BPO som en del af din BPA-bevilling.

38 Dagpengeerklæring 38

39 39 8 Administration som arbejdsgiver Du skal hver måned udfylde en arbejdsseddel/arbejdsrapport for hver af dine handicaphjælpere. Du modtager hver måned fortrykte arbejdssedlerarbejdsrapporter for dine faste handicaphjælpere. Til nyansatte handicaphjælpere og vikarer skal du bruge arbejdssedler uden fortryk. Handicaphjælperen skal altid have kopi af sine arbejdssedler/arbejdsrapporter. Arbejdssedlen/arbejdsrapporten skal være KMD BPO i hænde senest på dato ifølge den udsendte leveringsplan. Handicaphjælperne får lønnen overført til deres NemKonto den 16. i måneden efter at arbejdet er udført. Samtidig fremsendes en lønspecifikation til handicaphjælperens e-boks. 8.1 Vejledning til udfyldelse af arbejdssedler/arbejdsrapporter Personoplysninger Disse felter skal udfyldes: Handicaphjælperens navn, personnummer, måned, år og dit sorternummer. Hvis personnummeret ikke er påført, får handicaphjælperen ikke løn.

40 40

41 41 Arbejdstimerne Udfyld arbejdssedlen/arbejdsrapporten dag for dag. Arbejdssedlen er opdelt i forskellige rækker, der udfyldes alt efter hvornår handicaphjælperen har arbejdet. I feltet Fra kl. skriver du, hvornår handicaphjælperens vagt begyndte. I feltet Til kl. skriver du, hvornår vagten sluttede. Hvis vagten passerer midnat, skal den deles kl. 24, således at den strækker sig over 2 datoer. Feltet Normaltimer, TF- Kode 1401 Normaltimer er en grundtakst, hvortil der kan lægges tillæg, alt efter hvornår handicaphjælperen har arbejdet Alle arbejdstimer, uanset hvornår på døgnet de ligger, og uanset på hvilken ugedag der arbejdes, noteres under denne kode. Undtaget dog rådighedstimer. Ud for hver dag (dato) skriver du, hvor mange timer handicaphjælperen har arbejdet. Du skal altid skrive timerne med 2 decimaler. Et kvarter svarer til 0,25. En halv time svarer til 0,50 og 45 minutter svarer til 0,75. Feltet Rådighedsvagt, TF-Kode 4828 Denne kode er ikke et tillæg, men en særlig lønsats for rådighedstimer. Når der aflønnes med rådighedstimer, skal du altså ikke bruge kode 1401, men kun kode Der ydes ikke tillæg for rådighedsvagt. Eksempel: En døgnvagt på en hverdag fra kl til næste dag kl. 8.00, hvor timerne fra kl til kl er rådighedstimer, skal arbejdssedlen udfyldes således: Normaltimer, kode 1401: 16 timer Rådighedstimer, kode 4828: 8 timer Forskudttidstillæg, kode 4191: 7 timer. Feltet Forskudt tjeneste, TF-Kode 4191 Dette tillæg anvendes på hverdage i tidsrummet kl til kl Eksempel: Hvis en hjælper arbejder fra kl til kl , udfyldes arbejdssedlen således: Normaltimer, kode 1401: 6 timer Forskudttidstillæg, kode 4191: 3 timer. Feltet Lørdagstillæg, TF-Kode 5351 Dette tillæg anvendes lørdage fra kl til kl Eksempel: Hvis en hjælper arbejder på en lørdag fra kl til kl , skal arbejdssedlen udfyldes således: Normaltimer, kode 1401: 9 timer

42 42 Lørdagstillæg, kode 5351: 6 timer Feltet Weekendtillæg, TF-Kode 6625 Dette tillæg anvendes lørdag kl til mandag kl Tillægget gives også på helligdage fra kl til kl Eksempel: Hvis din handicaphjælper er på arbejde en søndag fra kl til kl , skal arbejdssedlen udfyldes således: Normaltimer, kode 1401: 16 timer Weekendtillæg, kode 6625: 16 timer Feltet Arbejdsdage, TF-Kode 0023 Antallet af arbejdsdage skal altid påføres arbejdssedlen af hensyn til beregning af ferie. Arbejdsdage på 8 timer eller derunder svarer til 1 arbejdsdag. 1. Tæl først dage på 8 timer eller derunder sammen for hele måneden. 2. Sammentæl derefter timerne for de dage, der arbejdes mere end 8 timer, del med 8 og rund op til et helt tal. 3. Læg de to tal sammen, så har du antal arbejdsdage. Eksempel: Hjælperen arbejder i en måned for eksempel 8 dage à 6 timer = 8 dage 10 dage à 10 timer = 13 dage (100 timer delt med 8 = 12, rest 4. Der forhøjes til 13) Resultat: Der arbejdes 21 dage i den pågældende måned. Sygdom og andet fravær, TF kode 2691 Hvis handicaphjælperen er syg, har barsels/forældreorlov eller barns første og anden sygedag, skal timerne skrives på arbejdssedlen i feltet sygdom/sygetimer. Feltet normaltimer udfyldes ikke! På arbejdssedlen indberettes fravær således: I feltet Fra kl. skrives det tidspunkt, hvor handicaphjælperen skulle være mødt på arbejde. I feltet Til kl. skrives vagtens sluttidspunkt. I feltet sygdom/sygetimer skrives antal timers sygefravær. Husk tillæg. Eksempel: Hvis en hjælper skulle have arbejdet en lørdag fra kl til kl , men er sygemeldt, skal arbejdssedlen udfyldes således:

43 43 I feltet Fra kl. skrives det tidspunkt, hvor handicaphjælperen skulle være mødt på arbejde. I feltet Til kl. skrives vagtens sluttidspunkt. Sygdom/sygetimer, kode 2691: 16 timer Lørdagtillæg, kode 5351: 6 timer Weekendtillæg, kode 6625: 7 timer Dette gøres for hver sygedag i måneden. Hvis en handicaphjælper bliver syg midt i en vagt og må gå hjem, skrives arbejdstimerne på som sædvanligt i feltet normaltimer og antal timer som sygefravær i feltet sygdom. Husk: Der skal straks fremsendes en sygemelding til KMD BPO. Handicaphjælperen får overført sygeløn sammen med lønnen for den pågældende måned, hvis betingelserne for løn under sygdom er opfyldt. Feltet Engangsvederlag, TF-Kode 6901 Akut vederlag: Et engangsbeløb, der udbetales ved afløsning ved akut sygdom blandt faste handicaphjælpere. Vederlaget udbetales kun til fastansatte handicaphjælpere. I feltet Engangsvederlag angives engangsvederlag med et ettal, for hver gang det skal udbetales. Feltet Respirationstillæg, TF-Kode 4701: Funktionstillægget på respirationsområdet gælder kun for handicaphjælpere i de timer, hvor der er lægeordineret behov for respirationshjælp og overvågning typisk fra Respirationscenter Vest og dermed behov for handicaphjælpere med særlige kompetencer. De timer, der er omfattet af funktionstillægget, skrives i feltet respirationstillæg, kode Eksempel: Hvis en handicaphjælper arbejder fra kl kl , og der er ordineret respirationshjælp fra kl kl , udfyldes arbejdssedlen/arbejdsrapporten således: Normaltimer, TF-Kode 1401: 6 timer Respirationstillæg, TF-Kode 4701: 3 timer Feltet Bemærkninger Her noteres for eksempel barn sygt, SV for splitvagt, kursus og andet. Splitvagter Arbejdes der delt, for eksempel fra kl kl og igen fra kl kl er der tale om en splitvagt.

44 44 På arbejdssedlen påføres i feltet Fra kl. første vagts mødetidspunkt og i feltet Til kl. sidste vagts afslutningstidspunkt. I feltet Bemærkninger skrives SV for splitvagt. Ferie Når handicaphjælperen holder ferie, skal perioden altid påføres arbejdssedlen/arbejdsrapporten. Du skal som arbejdsgiver sikre dig, at handicaphjælperen fortæller dig, hvilke dage vedkommende har anmeldt som feriedage på sit feriekort. Du skal nemlig på arbejdssedlen angive ferien og derfor skal bruge de samme datoer, da handicaphjælperen ikke må arbejde hos dig, når han/hun får feriegodtgørelse. Sammentælling I feltet Antal enheder sammentælles tallene for hver kolonne og skrives under hver sin TF-kode. Ved lønbehandlingen er det kun sammentællingsfelterne, der registreres. Derfor kan der ikke udbetales løn, hvis der ikke står noget i sammentællingsfelterne. Du skal altid skrive summen af timer med 2 decimaler. Et kvarter svarer til 0,25. En halv time svarer til 0,50 og 45 minutter svarer til 0,75. Har din handicaphjælper arbejdet 5 timer, skrives 5,00. Har din handicaphjælper arbejdet 5 timer og 15 minutter, skriver du: 5,25. Hvis du en måned har indberettet for mange arbejdstimer for en handicaphjælper, skal dette straks meddeles KMD BPO, som så retter fejlen. Har du indberettet for få timer på handicaphjælperens arbejdssedler, rettes fejlen ved at udfylde en supplerende arbejdsrapport, brug en arbejdsrapport uden fortryk, for den pågældende måned. På denne skrives de manglende arbejdstider og timer. Den supplerende arbejdsrapport skal indsendes til KMD BPO, så snart fejlen opdages. Normalt vil lønnen dog ikke kunne udbetales før den 16. i følgende måned. 8.2 Arbejdssedler/arbejdsrapporter for vikarer For hver vikar udfyldes en arbejdsseddel/arbejdsrapport uden fortryk. Husk at udfylde følgende oplysninger: Navn, personnummer, måned, år og sorternummer. Husk straks at sende ansættelsesbrevet/medarbejdertilgangen til KMD BPO. 8.3 Underskrift Arbejdssedlen/arbejdsrapporten skal underskrives af både arbejdsgiver og handicaphjælper. Du kan eventuelt foreslå dine handicaphjælpere, at der laves en fælles fuldmagt, således at handicaphjælperne kan underskrive for hinanden.

45 45 Husk at tage kopi af arbejdssedlerne/arbejdsrapporterne til både dig selv og dine handicaphjælpere. 8.4 Variationer i forbruget Din bevilling er udtryk for, hvor mange løntimer du har til rådighed i en gennemsnitsuge. Det er i orden, hvis der er mindre variationer i dit forbrug, men det skal gå op over en 3-måneders periode. 8.5 Merforbrug - Tilbagebetaling Hvis en opgørelse viser, at du har indberettet flere timer til lønudbetaling, end du har bevilling til, skal du tilbagebetale det ekstra forbrug. Der er formentlig specielle forhold, der kan begrunde forbruget. Det anbefales derfor, at du kontakter din sagsbehandler om muligheden for en særlig ekstrabevilling. 8.6 Timer til introduktion/oplæring/kursus I alle BPA-ordninger/Hjælperordninger tilbydes et serviceniveau med en årlig ramme på: Op til 16 timer årligt per fuldtids handicaphjælper Dækning af følgeudgifter på op til maksimalt kr. per faste handicaphjælper Arbejdsgiveren kan sammen med sine handicaphjælpere tilrettelægge introduktion/oplæring/kursus ud fra den samlede ramme i den enkelte ordning. En BPA-ordning/Hjælperordning med 5 faste handicaphjælpere giver en maksimumramme på op til 80 timer og en maksimumramme for tilskud til kursus på kr. 8.7 Timer til Den attraktive arbejdsplads Det er vigtigt at opbygge og vedligeholde et godt arbejdsmiljø. Som tilskud dertil er der i udmålingen af timer i din BPA bevilling indregnet følgende ramme: Personalemøde 1 time per måned per faste handicaphjælper MUS samtale 2 timer/årligt per faste handicaphjælper APV 5 timer/årligt per faste handicaphjælper

46 46 9 Sygdom, graviditet og barsel 9.1 Sygemelding Når en handicaphjælper bliver syg, skal vedkommende melde det til dig senest den 1. fraværsdag inden arbejdstids begyndelse. Så snart handicaphjælperen har sygemeldt sig, udfyldes sygemeldingsblankettens side 1, som derefter sendes til KMD BPO. Når handicaphjælperen bliver rask, melder vedkommende det til dig den første dag, hvor handicaphjælperen er arbejdsdygtig, også hvis det er på en fridag. Efter raskmeldingen skal sygemeldingsblankettens side 2 udfyldes, underskrives af handicaphjælperen og straks sendes til KMD BPO.

47 47 Timerne påføres som ved løn under sygdom. I feltet Bemærkninger skrives barns sygdom. Hvis handicaphjælperen ikke umiddelbart efter sygdommen er på vagtplanen, skal der gives telefonisk besked til Myndighedsafdelingen Voksenhandicap, Helle Jensen, om raskmeldingen for at undgå, at handicaphjælperen står som sygemeldt over længere tid. Du beholder selv side 3.

48 Sygdom med løn samt sygedagpenge Handicaphjælperens sygemelding sendes som beskrevet til KMD BPO på 1. sygedag. Sygdom med løn Handicaphjælperen har ret til løn under sygdom fra arbejdsgiveren, når han/hun har været ansat i de sidste 8 uger før fraværet og har været beskæftiget i mindst 74 timer. Hvis sygdommen varer mere end 21 dage, indberetter Myndighedsafdelingen Voksenhandicap fraværet til Nemrefusion (sygedagpengesystemet). Efterfølgende fremsender Sygedagpengekontoret en blanket (DP 201) til handicaphjælperen, der udfylder den og returnerer den til Sygedagpengekontoret. Handicaphjælperen har ret til løn under sygdom fra arbejdsgiver, hvis handicaphjælperen er vikar, og indenfor de seneste 8 uger forud for sygdom har arbejdet 74 timer. Desuden skal handicaphjælperen have været påført vagtplan for den pågældende dag. Sygedagpenge Opfylder handicaphjælperen ikke ovenstående krav om løn under sygdom, kan der søges om sygedagpenge

49 49 på handicaphjælperens eget sygedagpengekontor. For at være berettiget til sygedagpenge fra kommunen, skal handicaphjælperen have haft tilknytning til arbejdsmarkedet i 13 uger umiddelbart før fraværet og have været beskæftiget i mindst 120 timer. Sygedagpengekontoret fremsender en blanket (DP 200 A) til handicaphjælperen, der skal udfylde den og returnere den til Sygedagpengekontoret. Ved barns 1. og 2. sygedag Der kan udbetales løn på barns 1. og 2. sygedag, hvis handicaphjælperen opfylder betingelserne for at få løn under sygdom. Det vil sige, man skal være fastansat, have været ansat i mindst 8 uger, og have været beskæftiget I mindst 74 timer indenfor disse 8 uger. Kronisk sygdom Kronisk sygdom skal oplyses ved ansættelsessamtalen. Sker det ikke, kan retten til sygeløn mistes og ansættelsesforholdet eventuelt ophæves. Får handicaphjælperen under ansættelsen en kronisk sygdom, skal dette straks oplyses til arbejdsgiveren. Længerevarende eller hyppig sygdom I forbindelse med længerevarende eller hyppige sygefravær er det vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at få talt med handicaphjælperen om, hvorvidt fraværet skyldes forhold I forbindelse med arbejdet, eller om der er tale om en kronisk lidelse. Kontakt eventuelt Sikkerhedsforum I forbindelse med arbejdsmiljømæssige spørgsmål. Lægeerklæring I visse tilfælde forlanges der en lægeerklæring. Du kan forlange, at handicaphjælperen dokumenterer, at fraværet skyldes sygdom, ved at anmode om en lægeerklæring. Forud for anmodningen om en lægeerklæring skal der laves en aftale med Myndighedsafdelingen Voksenhandicap /Helle Jensen, hvis udgiften skal dækkes. Myndighedsafdelingen Voksenhandicap kan også anmode om en lægeerklæring på dine vegne. En indlæggelsesseddel til et hospital erstatter en lægeerklæring som dokumentation. Handicaphjælperen får besked fra Myndighedsafdelingen Voksenhandicap, når der kræves en lægeerklæring. KMD BPO betaler for lægeerklæringen. Retten til sygeløn kan bortfalde, hvis erklæringen ikke indsendes rettidigt. Ved mere end 2 ugers sygdom skal handicaphjælperen fremvise en lægeerklæring. Der skal stå, hvor længe sygdommen forventes at vare. Ifølge Sygedagpengeloven har arbejdsgiveren pligt til at indberette medarbejderens sygdom til Sygedagpengekontoret efter 4 ugers fravær. Myndighedsafdelingen Voksenhandicap foretager denne indberetning.

50 Afskedigelse på grund af sygdom Handicaphjælpere kan opsiges på grund af sygdom, hvis de er syge i en længere sammenhængende periode. Inden opsigelse på grund af sygdom skal der udarbejdes en Mulighedserklæring. Erklæringens side 1 udarbejdes i fællesskab af dig og din handicaphjælper. Efterfølgende skal handicaphjælperen henvende sig til egen læge for at få udfyldt Mulighedserklæringens side 2. Egen læge oplyser, om handicaphjælperen kan vende tilbage til arbejdet i samme omfang som tidligere samt om hvornår det kan forventes, at handicaphjælperen kan vende tilbage. Fremgår det af Mulighedserklæringen, at handicaphjælperen ikke kan forventes at genoptage sit arbejde, eller ikke kan genoptage arbejdet inden for en rimelig tid, kan handicaphjælperen opsiges med sædvanligt varsel. Det er Myndighedsafdelingen Voksenhandicap, der anmoder handicaphjælperen om at fremsende Mulighedserklæringen, og Voksenhandicap sender kopi til arbejdsgiveren. Efter modtagelsen af erklæringen drøftes det med dig, hvad der herefter skal ske omkring handicaphjælperens sygefravær. 9.4 Graviditet og barsel Bliver handicaphjælperen gravid, skal hun meddele det til Myndighedsafdelingen Voksenhandicap, hvorefter hun får tilsendt et "barselsbrev", hvori der orienteres om reglerne for barselsorlov. Oplysning til arbejdsgiver ved graviditet Før fødslen Moderen Senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt, skal arbejdsgiveren oplyses om, hvornår moderen regner med at begynde sin orlov. Faderen Senest 4 uger før forventet fødsel, skal faderen meddele arbejdsgiveren om og hvornår han påregner at begynde sit 14 dages fravær indenfor de første 14 uger efter fødsel/hjemkomst. Efter fødslen Inden 8 uger efter fødslen skal begge forældre have tilrettelagt deres fravær i perioden fra uge 15 til og med uge 46 efter fødslen og meddele arbejdsgiverne det. 9.5 Fravær på grund af graviditetsgener Hvis lægen skønner, at en handicaphjælper ikke kan arbejde på grund af sin graviditet, skal handicaphjælperen sygemeldes. Der udbetales løn fra 1. fraværsdag med maksimalt 37 timer pr uge, hvis beskæftigelseskravet er opfyldt.

51 Barselsorlovens længde Moderen kan starte barselsorloven 4 uger før forventet fødsel og har ret til orlov i op til 14 uger efter fødslen. Faderen har ret til 2 ugers orlov efter barnets fødsel. Orloven skal holdes i én sammenhængende periode, og skal være afsluttet inden for de første 14 uger efter fødslen. 9.7 Forældreorlov Fra barnet er 14 uger gammelt har forældrene en individuel ret til forældreorlov i yderligere 32 uger. Forældrene kan dele orloven imellem sig, de kan holde orlov samtidig eller på skift. Ugerne kan fordeles som forældrene vil. Faderen kan vælge at holde en udvidet fædreorlov på 2 uger, der dog fratrækkes forældreorloven på 32 uger. Den ene af forældrene har en ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven til et senere tidspunkt, dog før barnet fylder ni år. Orloven skal holdes i én sammenhængende periode. Der kan aftales udskydelse af op til 32 uger af orloven efter den 14. uge i op til 9 år. Dette gælder begge forældre. De udskudte uger kan holdes opdelt i kortere perioder, indtil barnet fylder ni år. Jobskifte under barselsorlov udskudt forældreorlov Hvis man skifter job, skal man indgå en ny aftale med den nye arbejdsgiver. Handicaphjælperen skal over for Aarhus Kommune dokumentere, at der er indgået en aftale. Dokumentationen kan i praksis ske ved en erklæring fra arbejdsgiveren. For at kunne afholde resten af den udskudte orlov hos en ny arbejdsgiver, er det en betingelse, at der indgås en aftale med den nye arbejdsgiver for at kunne modtage barselsdagpenge fra Aarhus Kommune for den resterende del af den udskudte periode. Det er en betingelse, at handicaphjælperen opfylder beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov skal holdes. Beregningen sker på grundlag af indtægten på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov holdes. Forlænget forældreorlov Der er en ret til forlænget orlov på 8 uger, således at perioden efter de første 14 uger, i alt bliver på 40 uger. Beløbet der kan udbetales, svarer til 32 ugers orlov, men fordelt på 40 uger. Gælder for begge forældre. Der er endvidere ret til yderligere forlængelse af orloven med 6 uger til 46 uger i alt. Også her gælder det, at det er 32 ugers dagpenge, der fordeles over 46 uger. Løn/dagpenge under barsel Under din graviditets- og barselsorlov (4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen) får du fuld løn. Ved fuld løn forstås den løn, som du ellers får under sygefravær inklusiv forskellige tillæg.

52 52 Under forældreorloven får du fuld løn fra 15. uge til og med 23. uge efter fødslen. I de resterende 22 uger af forældreorloven skal du søge om dagpenge. Vælger du at forlænge forældreorloven til enten 40 eller 46 uger, vil dagpengene forholdsmæssigt blive reduceret i hele dagpengeperioden. Hvis du har valgt at udskyde en del af forældreorloven, skal du søge om dagpenge i en tilsvarende periode. Retten til løn i perioden før fødslen er betinget af, at du ikke i dette tidsrum har anden lønnet beskæftigelse, som du ikke hidtil har haft. Løn under barsel og fædreorlov For at være berettiget til løn under barsel skal handicaphjælperen være fastansat. Ligeledes skal beskæftigelseskravet være opfyldt. Det vil sige, at handicaphjælperen har været ansat i mindst 8 uger og inden for disse 8 uger har været beskæftiget i mindst 74 timer. Der udbetales løn fra 1. dag med maksimum 37 timer per uge. Der udbetales "sædvanlig løn" under barsel og fædreorlov. Det vil sige grundløn samt arbejdstidsbestemte tillæg, med ovenstående maksimumbestemmelser af timetallet. Anciennitet til pension bevares under barsel, så længe der udbetales løn. Løn under barsel kan som maksimum udbetales i 24 uger efter fødsel Dagpenge under forældreorlov Dagpengeperioden kan, efter aftale med arbejdsgiver, forlænges, mod at arbejdet genoptages delvist. Der kan ydes nedsatte dagpenge ved delvis genoptagelse af arbejdet. Det betyder for eksempel, at man de sidste 5 uger af orloven kan genoptage arbejdet på halv tid og dermed forlænge orloven til 10 uger (på halv tid). Moderen og faderen har en individuel ret til 32 ugers fravær til orlov (forældreorlov) efter den 14. uge. Det betyder, at moderen og faderen tilsammen har en fraværsret i 64 uger, men stadig kun har en dagpengeret i 32 uger. Hvis der vælges fraværsret i 64 uger, betyder det halv dagpenge i 64 uger. 9.8 Adoption Ved adoption gælder samme regler som under barsel. 9.9 Orlov til uddannelse Handicaphjælpere har ikke ret til orlov med løn til uddannelse, men du kan eventuelt aftale orlov uden løn med en handicaphjælper Ankemuligheder Hvis handicaphjælperen er utilfreds med en beregnet dagpengestørrelse, kan vedkommende anke senest 4 uger efter modtagelsen af dagpenge til:

53 Beskæftigelsesankenævnet Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks Ringkøbing Telefon

54 54 10 Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøloven gælder i din BPA-ordning/Hjælperordning. Det betyder, at du som arbejdsgiver skal sikre handicaphjælpernes arbejdsmiljø. Dit hjem er en arbejdsplads, og du skal sørge for god trivsel. Du er som arbejdsgiver ansvarlig for: At arbejdsforholdene er forsvarlige. Det betyder for eksempel, at de nødvendige tekniske hjælpemidler skal være til rådighed. At arbejdsmiljøforholdene vurderes. Dette sker gennem arbejdsladsvurdering, en såkaldt APV. At arbejdsmiljøforholdene drøftes en gang årligt med alle ansatte. At arbejdsskader undgås, for eksempel ved at de nødvendige hjælpemidler anvendes, og at handicaphjælperne kender de rette arbejdsmetoder. At hjælperne får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet uden risiko, for eksempel gennem forflytningsteknik og brug af hjælpemidler. At arbejdet tilrettelægges, så der er tid til pauser i rimeligt omfang. At eventuelle arbejdsulykker anmeldes. Det er vigtigt at holde sig for øje, at brugerne som arbejdsgivere skal være særligt opmærksomme på at skabe et godt arbejdsmiljø for handicaphjælperne. Det er klart, at det i første omgang gælder om at undgå arbejdsskader. I den sammenhæng tænker de fleste på fysiske arbejdsskader, men det er også vigtigt at være opmærksom på, at der kan være tale om psykiske arbejdsskader. Arbejdsmiljøloven skal overholdes, men før man drukner i lovkrav, er det en god ide at søge vejledning i pjecer og på hjemmesider, der kan give indsigt i dette område. Det kan varmt anbefales, at både brugere og handicaphjælpere læser Handicaphjælperens arbejdsmiljø Branchevejledning for handicaphjælpere udgivet af Branchearbejdsmiljørådet, BAR. Den kan fås som pjece på Center for Hjælperordninger, CfH, eller på Sikkerhedsforums, SIF s, hjemmeside: Pjecen giver et glimrende indblik i, hvordan man kan skabe et godt arbejdsmiljø Sikkerhedsforum, SIF Du kan hente god støtte og vejledning til de arbejdsmiljømæssige opgaver hos SIF, Sikkerhedsforum. SIF er for brugere og handicaphjælpere i Aarhus Kommune og finansieres af Aarhus Kommune. SIF varetager arbejdsmiljøet i BPA-ordningen/Hjælperordningen. I forummet sidder der 3 brugere og 3 handicaphjælpere. Tilknyttet SIF er en arbejdsmiljøkonsulent, en forflytningskonsulent samt en observatør fra Center for Hjælperordninger.

55 Konsulenthjælp i BPA-ordningen/Hjælperordningen Hvis du er arbejdsgiver eller ansat handicaphjælper i BPA-ordningen/Hjælperordningen, har du mulighed for at få hjælp fra en arbejdsmiljøkonsulent og en forflytningskonsulent til løsning af stort og småt indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Formålet med konsulenthjælpen er forebyggelse og løsning af aktuelle problemstillinger og dilemmaer i arbejdsmiljøet. Konsulenthjælpen er rådgivende, og konsulenterne har ingen myndighed. Konsulenterne har tavshedspligt og må ikke videregive oplysninger om personforhold uden de impliceredes samtykke. Risikoen for arbejdsskader og belastende arbejdsrutiner forekommer i denne BPAordningen/Hjælperordningen især indenfor forflytninger, fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Risici opstår oftest på badeværelset, ved sengen, ude af huset på uvante opgaver og under bilkørsel. De opgaver, der udgør en belastning for hjælperne, for eksempel forflytninger eller brug af hjælpemidler eller lignende, beskrives i en arbejdspladsvurdering (APV), som I også kan få konsulenthjælp til at udarbejde. I kan også få vurderet en konkret forflytning, hvis I er tvivl om hvorvidt den er belastende eller ej, ved henvendelse til forflytningskonsulenten.

56 56 Sikkerhedsforums sammensætning 10.3 Kurser Sikkerhedsforum udbyder kurser i for eksempel forflytningsteknik, førstehjælp og kommunikation. Hold dig orienteret på SIF s hjemmeside APV Som inspiration til at opfylde APV-kravet finder du materiale på SIF s hjemmeside, - se APV-mappe under Publikationer. BPA-arbejdsgiver Find yderligere information om arbejdsmiljø i BPA-ordningen/Hjælperordningen på Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere