Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg"

Transkript

1 Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan for. Målene i beskæftigelsesplanen for er opstillet ud fra budgettet for for at koble beskæftigelsesplanens mål direkte til Aalborg Kommunes udgifter på beskæftigelsesområdet. Det er dog i denne statistik valgt at anvende data fra jobindsats.dk 1, der er Beskæftigelsesministeriets database med statistik for beskæftigelsesområdet, da det derved bliver muligt at sammenligne resultaterne for Aalborg Kommune med resultaterne for 6-byerne og hele landet for at give et mere dækkende billede af udviklingen. Ved vurdering af målopfyldelse og sammenligninger anvendes data for den næst seneste tilgængelige måned, da der ofte er et antal efterregistreringer vedrørende data for den seneste måned. Antal borgere på offentlig forsørgelse Det er et mål i beskæftigelsesplanen, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse ultimo skal være 1,9 % lavere end ultimo. Gennemsnitligt har der i været lidt færre borgere på offentlig forsørgelse end i i perioden januar oktober var der 0,5 % færre borgere på offentlig forsørgelse end i samme periode i. Stigningen i juli august hænger sammen med tilgang af dimittender. Tabel 1: Antal borgere på offentlig forsørgelse, fuldtidspersoner jan okt Udvikling -0,3 % -0,1 % -0,1 % -0,9 % -1,1 % -0,6 % 0,4 % 0,1 % -1,0 % -1,2 % -2,6 % -0,5 % Noter: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Efterløn indgår ikke i opgørelsen. Det fremgår af tabel 2, at der for alle 6-byerne og hele landet er et fald i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse fra oktober til oktober. Aalborg har det mindste fald blandt 6-byerne og hele landet. Tabel 2: Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, oktober oktober -1,2 % -3,5 % -1,1 % -2,1 % -4,2 % -1,7 % -2,1 % 1 Dog stammer data i tabel 22 fra jobcentrets egne opgørelser.

2 Tabel 3 viser andelen af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn) i 6-byerne og hele landet i oktober. Det fremgår, at bortset fra København har Aalborg Kommune den laveste andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse blandt 6-byerne, og Aalborg ligger på niveau med gennemsnittet for hele landet. Tabel 3: Andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn), oktober 22,5 % 16,9 % 23,8 % 28,0 % 24,2 % 27,4 % 22,2 % Virksomhedsrettet indsats Samarbejdsgrad med virksomhederne Der er i beskæftigelsesplanen opstillet et mål om at samarbejdsgraden med virksomhederne ultimo skal være 2 procentpoint højere end ultimo. Samarbejdsgraden måles som den andel af virksomhederne i kommunen, hvor jobcentret har haft en eller flere placeringer af borgere i fx en virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob. Der er tale om et akkumuleret mål, det vil sige, at andelen af virksomheder, der samarbejdes med, løbende øges i løbet af året (resultatet for Jobcenter Aalborg i var 36,0 %). Målet er ikke et udtryk for, hvor stor en andel af kommunens virksomheder, som jobcentret har kontakt til (dette tal ligger væsentligt højere, men kan ikke opgøres i jobindsats.dk). Det fremgår af tabel 4, at Jobcenter Aalborg er det eneste jobcenter, der har et fald i samarbejdsgraden i perioden januar oktober i forhold til samme periode i. Det hænger sammen med, at Jobcenter Aalborg i foråret justerede fokus i den virksomhedsvendte indsats, så virksomhedskontakten har mindre fokus på støttet beskæftigelse og større fokus på generel servicering af virksomhederne, rekruttering og ordinære timer. Tabel 4: Jobcentrenes samarbejdsgrad med virksomhederne, perioden januar oktober 33,9 % 21,1 % 32,8 % 38,4 % 38,2 % 40,2 % 29,6 % 34,2 % 19,7 % 32,8 % 33,1 % 37,2 % 40,3 % 29,4 % Pct.point -0,3 1,4 0,0 5,3 1,0-0,1 0,2 Effekt af den virksomhedsvendte indsats I beskæftigelsesplanen er opstillet et mål om at effekten af den virksomhedsvendte indsats (virksomhedspraktik og løntilskud) i skal være 3 procentpoint højere end i. Effekten måles 4 måneder efter det kvartal, hvor borgerens aktivitet er afsluttet. Der er derfor for alle borgere, der har afsluttet en aktivitet i fx gået mindst 3 måneder (juli september ), inden der i oktober måles på borgerens forsørgelsesstatus, jf. figur 1. 2/10

3 Figur 1 Forløb afsluttet mellem 1/4 og 30/6 Mindst 3 måneder: Sagen er afsluttet, løntilskud, praktik, andet forløb eller ingen aktivitet Forsørgelsesstatus opgøres i DREAM pr. oktober Den seneste opgørelser omhandler aktiveringsforløb afsluttet i, hvor resultatet var, at 43,8 % af de borgere, der afsluttede en virksomhedspraktik eller et løntilskud, pr. oktober ikke længere var tilknyttet Jobcenter Aalborg. Det er er 5,2 procentpoint bedre end i, og også i var resultatet markant bedre end i. Tabel 5: Effekt af den virksomhedsvendte indsats 3. kvartal 4. kvartal Andel udsluset 40,2 % 38,6 % 39,6 % 39,0 % 45,2 % 43,8 % Note: Andelen der er udsluset måles som de borgere, der ikke i den 4. måned efter kvartalet hvor aktiveringen blev afsluttet modtog offentlig forsørgelse, var på SU, i fleksjob eller var flyttet fra Danmark. Data opgøres via DREAM. Det er ikke muligt at lave sammenligninger med andre jobcentre. I tolkningen af tallene skal der tages højde for, at det er opgjort for alle målgrupper under ét der indgår således både fx forsikrede ledige, der ikke har udfordringer ud over ledighed, og borgere i ressourceforløb, hvor der typisk er en række begrænsninger i arbejdsevnen. Derfor kan formålene med en praktik være meget forskellige det kan fx både være at få noget på CV et og skabe netværk på arbejdsmarkedet og at blive afklaret i forhold til fx branche og ikke alle vil opleve en målbar effekt 4 måneder efter placeringen. Formidling af arbejdskraft Det er et mål, at Jobcenter Aalborg i skal lave formidlinger til virksomheder. I forbindelse med Jobcenter Aalborgs øgede fokus på effekten af den virksomhedsrettede indsats har jobcentret ændret sin registreringspraksis for fremover mere målrettet at kunne følge resultaterne af kontakten til virksomhederne. Denne ændring er gennemført i marts, og der foreligger ikke data fra før uge 10. Der er i perioden uge 10 til ultimo gennemført i alt 768 formidlinger af ordinære job til borgere, der indtil da modtog offentlig forsørgelse. Tages der højde for de første 10 uger svarer det til et årstal på ca. 950 formidlinger. Uddannelse og opkvalificering Andel der deltager i ordinær uddannelse/kurser I beskæftigelsesplanen er der opstillet et mål om at andelen af borgere, der deltager i ordinær uddannelse i skal være 3 procentpoint højere end i. Det fremgår af tabel 6, at der hidtil i er en noget højere andel, der deltager i ordinær uddannelse. 3/10

4 Tabel 6: Andel af de aktiverede, der deltager i ordinær uddannelse (fuldtidsaktiverede) 3. kvartal 4. kvartal Hele året 21,6 % 21,9 % 20,3 % 18,3 % 17,5 % 16,2 % 19,3 % 17,9 % Pct.point 3,3 4,4 4,1 Note: Data vedrørende er opdateret ift. tidligere statistik på grund af opdatering i jobindsats.dk. Effekt af ordinær uddannelse/kurser Effekten af ordinær uddannelse/kurser skal i være 3 procentpoint højere end i. Effekten af indsatsen måles ved at opgøre borgernes forsørgelsesstatus i den fjerde måned efter det kvartal, hvor aktiveringen er afsluttet, jf. ovenfor. Det fremgår af tabel 7, at 43,5 % af de borgere, der i afsluttede et ordinært uddannelsesforløb pr. oktober ikke længere var tilknyttet Jobcenter Aalborg, hvilket er 3,0 procentpoint højere end i. Til gengæld var effekten lavere i. Hvis der sammenlignes med effekterne af den virksomhedsrettede indsats, jf. ovenfor, fremstår effekterne af ordinær uddannelse/kurser umiddelbart som højere. Det skyldes, at ordinær uddannelse/kurser primært anvendes som indsats for borgere tæt på arbejdsmarkedet (forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere), mens formålene med en virksomhedsplacering som nævnt ovenfor afhænger af hvilken målgruppe, der er tale om. Tabel 7: Effekt af uddannelses/kurser 3. kvartal 4. kvartal Andel udsluset 49,9 % 40,5 % 42,9 % 34,6 % 46,7 % 43,5 % Note: Andelen der er udsluset måles som de borgere, der ikke i den 4. måned efter kvartalet hvor aktiveringen blev afsluttet modtog offentlig forsørgelse, var på SU, i fleksjob eller var flyttet fra Danmark. Data opgøres via DREAM, og det er ikke muligt at lave sammenligninger med andre jobcentre. Effekten af indsatsen Ud over målene vedrørende effekterne af den virksomhedsvendte indsats og af ordinær uddannelse/kurser er der opstillet et mål om at effekten af den samlede indsats skal være 3 procentpoint højere end i. I denne måling indgår ud over virksomhedsvendte indsatser og ordinær uddannelse/kurser også nytteindsats, korte forløb, mentor, øvrige uddannelser mv. Det fremgår af tabel 8, at 35,5 % af de borgere, der afsluttede en indsats i pr. oktober ikke længere var tilknyttet Jobcenter Aalborg, hvilket er et fald i forhold til. Tabel 8: Effekt af indsatsen 3. kvartal 4. kvartal Andel udsluset 36,0 % 38,0 % 37,5 % 33,3 % 36,9 % 35,5 % Note: Andelen der er udsluset måles som de borgere, der ikke i den 4. måned efter kvartalet hvor aktiveringen blev afsluttet modtog offentlig forsørgelse, var på SU, i fleksjob eller var flyttet fra Danmark. Data opgøres via DREAM, og det er ikke muligt at lave sammenligninger med andre jobcentre. 4/10

5 Det bemærkes, at opgørelsen i tabel 8 omfatter al aktivering for alle målgrupper, herunder dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, og hvor effekten af indsatsen typisk er lavere. Forsikrede ledige Det er et mål, at antallet af forsikrede ledige gennemsnitligt i højest må være fuldtidspersoner. Det fremgår af tabel 9, at antal forsikrede ledige gennemsnitligt i januar november var noget højere end målet, og også højere end i samme periode i. Tabel 9: Antal forsikrede ledige, fuldtidspersoner jan-nov Udvikling -1,0% 0,3% 2,7% 0,5% -0,8% 2,0% 8,9% 6,2% 1,1% -0,4% -2,4% -4,6% 1,6% Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Det fremgår af tabel 10, at udviklingen fra november til november blandt 6-byerne er meget forskellig Aarhus har en stigning, mens de øvrige 6-byer, herunder Aalborg, og hele landet har et fald. Tabel 10: Udvikling i antal forsikrede ledige (fuldtidspersoner), november november -2,4 % -3,7 % 3,6 % -5,4 % -5,9 % -4,1 % -3,2 % Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland. Hvis der i Aalborg er en stigende andel af de forsikrede ledige i Nordjylland, stiger Aalborg Kommunes tab på beskæftigelsestilskuddet. Tabel 11 viser, at Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland i har været højere end i samme måned i. Tabel 11: Aalborgs andel af forsikrede ledige i Nordjylland (fuldtidspersoner) 40,9% 41,9% 42,3% 45,2% 46,2% 49,9% 54,3% 52,0% 49,5% 47,9% 46,3% 43,6% 40,6% 41,1% 42,0% 44,2% 44,6% 47,0% 50,4% 49,1% 47,5% 46,3% 44,9% 42,6% Pct.point. 0,3 0,8 0,3 1,0 1,6 2,9 3,9 2,9 2,0 1,6 1,4 1,0 En af hovedårsagerne til Aalborgs stigende andel er dimittendledigheden (jf. stigningen fra juni til august i tabel 9, der fortrinsvis kan tilskrives dimittender). Det skyldes, at antallet af dimittender fra uddannelsesinstitutionerne i Aalborg i de seneste år har været højt, og det er langt fra alle dimittender, der finder beskæftigelse umiddelbart efter at være færdige med en uddannelse. 5/10

6 Kontanthjælpsmodtagere Det er et mål, at antallet af kontanthjælpsmodtagere gennemsnitligt i højest må være fuldtidspersoner. Det fremgår af tabel 12, at antallet i januar november gennemsnitligt fuldtidspersoner, hvilket er fald på 5,4 % i forhold til samme periode i. Tabel 12: Antal kontanthjælpsmodtagere, fuldtidspersoner jan-nov Udvikling -4,6% -5,0% -5,4% -5,5% -5,3% -5,0% -5,9% -5,7% -5,8% -5,4% -5,7% -5,1% -5,4 % Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Det fremgår af tabel 13, at alle 6-byerne har et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, og at faldet i Aalborg er lavere end for 6-byerne (bortset fra Aarhus) og hele landet. Tabel 13: Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner), november november -5,7 % -12,3 % -1,7 % -7,7 % -12,2 % -6,4 % -9,1 % Langtidsledige Antallet af langtidsledige skal i falde med 5,1 % (svarende til faldet for forsikrede ledige). Det fremgår af tabel 14, at antallet af langtidsledige har været stigende siden august, hvilket hænger sammen med Dagpengereform, hvor det blev muligt at forlænge dagpengeretten med op til et år ved at veksle løntimer til dagpenge. Det er derfor vanskeligt at sammenligne udviklingen i og. Tabel 14: Antal langtidsledige personer jan-nov Udvikling 17,9% 23,1% 20,1% 18,6% 20,1% 22,9% 28,3% 23,7% 17,2% 7,0% 1,6% -2,3% 17,9 % Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. I opgørelsen indgår bruttoledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp (inkl. særlig uddannelsesydelse) og integrationsydelse med visitationskategorien "Jobparat" eller uddannelseshjælp og integrationsydelse med visitationskategorien "Åbenlys uddannelsesparat", der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. 6/10

7 Unge Det er et mål, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i gennemsnitligt højest må være unge. Siden april har der været et lavere antal på uddannelseshjælp i forhold til året før, og i perioden januar november var der gennemsnitligt 2,7 % færre på uddannelseshjælp ift. samme periode i. Særligt fra juni er antallet faldet ift. samme måned i. Tabel 15: Antal uddannelseshjælpsmodtagere, fuldtidspersoner Jan sep Udvikling 3,0% 0,7% 0,1% -1,1% -0,5% -2,6% -3,6% -5,5% -6,0% -7,1% -8,1% -8,3% -2,7% Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Det fremgår af tabel 16, at alle 6-byerne har et fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere. Jobcenter Aalborg har det største fald, og faldet i Aalborg er også større end på landsplan. Tabel 16: Udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner), november november -8,1 % -6,2 % -2,5 % -0,9 % -2,6 % 0,4 % -3,6 % Sygedagpenge Sygedagpengemodtagere Det er et mål, at antallet af sygedagpengemodtagere i gennemsnitligt højest må være Data fra økonomisystemet, som ligger til grund for målet, og jobindsats.dk opgøres forskelligt, og resultaterne nedenfor kan derfor ikke direkte sammenholdes med målet i beskæftigelsesplanen, hvorfor tabel 17 primært giver et billede af udviklingen i antallet, og ikke direkte viser noget om målopfyldelsen. Det fremgår af tabellen, at antallet af sygedagpengemodtagere siden maj har ligget lavere end i samme måned i, dog med forbehold for efterregistreringer i de to seneste måneder. Tabel 17: Antal sygedagpengemodtagere, fuldtidspersoner jan okt Udvikling 3,2% 5,0% 2,6% 1,7% -0,3% -0,1% -2,3% -2,8% -1,7% -1,0% -9,8% 0,6% Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt de to seneste måneder. 7/10

8 Jobafklaring Det er et mål, at antallet af borgere i jobafklaringsforløb i gennemsnitligt højest må være 500. Det gennemsnitlige resultat for perioden januar november ligger lidt over niveauet i samme periode i, og også over målet for. Tabel 18: Antal borgere i jobafklaring, fuldtidspersoner jan nov Udvikling -3,2% -0,6% -1,8% -2,0% -2,2% 0,6% 5,8% 7,2% 5,8% 11,9% 12,2% 3,1% 3,0% Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Af tabel 19 fremgår den samlede udvikling i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og i jobafklaring fra november til november. Det fremgår, at Aalborg har en stigning på 1,3 %, og blandt 6-byerne er det kun Aarhus, der har et lille fald. Generelt er der i Aalborg Kommune en lav andel af arbejdsstyrken på sygedagpenge/jobafklaring (næstlavest blandt 6-byerne). Tabel 19: Udvikling i antal borgere på sygedagpenge og jobafklaring (fuldtidspersoner), oktober oktober 1,3 % 0,9 % -0,2 % 0,5 % 0,7 % 2,6 % 0,6 % Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Der er i beskæftigelsesplanen opstillet mål for antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet målt som antallet af borgere i ressourceforløb (mål gennemsnitligt højest 750), ledighedsydelse (mål gennemsnitligt højest 430), fleksjob (mål gennemsnitligt højest 2.135) og førtidspension (mål gennemsnitligt højest 6.600). Det fremgår af tabel 20, at resultaterne for ressourceforløb ligger noget over målet, mens resultaterne for ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension ligger lidt over målene. Tabel 20: Borgere på kanten af arbejdsmarkedet, mål og udvikling Mål Gennemsnit januar november Gennemsnit januar november Udvikling Ressourceforløb ,2 % Ledighedsydelse ,2 % Fleksjob ,6 % Førtidspension ,4 % I alt ,5 % 8/10

9 Kigger man på udviklingen for 6-byerne og hele landet fremgår det af tabel 21, at Aalborg har den største stigning. Det hænger sammen med et øget antal ressourceforløb, ledighedsydelsesforløb og fleksjob, mens der er et fald i antallet på førtidspension. Det er således antallet af borgere på ydelser, hvor der er en fortsat arbejdsmarkedstilknytning, der er stigende i Aalborg. Endelig fremgår det af tabel 21, at Aalborg bortset fra i København i november har den klart laveste andel af arbejdsstyrken på kanten af arbejdsmarkedet blandt 6-byerne og hele landet. Tabel 21: Udvikling i antal borgere på kanten af arbejdsmarkedet i 6-byerne, samt andel af arbejdsstyrken Aalborg Københ avn Aarhus Odense Esbjerg Randers Hele landet Udvikling november november Andel af arbejdsstyrken (november ) 2,8 % 2,8 % -0,1 % 1,3 % -0,4 % -0,2 % 1,2 % 10,0 % 5,3 % 12,4 % 13,7 % 13,1 % 14,8 % 11,6 % Integration Der er opstillet fem mål på integrationsområdet: Efter 1 år forventes, at 10 % er i beskæftigelse eller uddannelse. Efter 2 år forventes, at yderligere 15 % er i beskæftigelse eller uddannelse i alt 25 % Efter 2 år forventes, at 12 % af kvinderne er i beskæftigelse eller uddannelse Efter 3 år forventes, at yderligere 25 % er i beskæftigelse eller uddannelse i alt 50 % Ultimo er der 50 IGU forløb i gang. Det fremgår af tabel 22, at målopfyldelsen efter 1 år i landet ligger noget lavere end målet, mens målene efter 2 og 3 år og målet for kvinder er opfyldt. Der er pt. 43 IGU-forløb i gang. Tabel 22: Oversigt over målene på integrationsområdet, pr. ultimo januar 2019 Måletidspunkt Antal i Målgruppen Antal udsluset til arbejde/uddannelse Andel udsluset 1 år ,8 % 10,0 % 2 år ,3 % 25,0 % 2 år kvinder ,1 % 12,0 % 3 år ,0 % 50,0 % Mål 9/10

10 Det fremgår af tabel 23, at der i er et pænt fald i antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse. Tabel 23: Antal borgere på integrationsydelse, fuldtidspersoner jan-nov Udvikling -6,2% -8,8% -11,4% -13,4% -14,8% -16,4% -20,3% -19,2% -20,9% -23,8% -25,4% -23,5% -16,4% Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Det fremgår af tabel 24, at faldet i antal borgere på integrationsydelse i Aalborg er større end for de øvrige 6-byer bortset fra Esbjerg og hele landet. Tabel 24: Udvikling i antal borgere på integrationsydelse (fuldtidspersoner), november november -25,4 % 2,1 % -15,9 % -19,3 % -31,4 % -21,8 % -24,9 % 10/10

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016

Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016 Punkt 5. Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016 2017-002748 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at målet for effekten af indsatsen i 2017

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål 2017 Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål i strategien 0 Mål for indsatsen for de jobparate ledige Resultatmål for jobparate Der er pt. ca. 1.560 jobparate ledige i Næstved Kommune.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig.

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Juni 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig. 2 Antal

Læs mere

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014 Glostrup, den 11. august 214 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 211 maj/juni 214 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune November 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig.

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Indsatsstatus Økonomistatus Bestand Effekt Ministerens Ministerens mål 29 mål Aktiveringsgrad Forsørgertryk 1 2-1-216 Kontanthjælp: Visitationskategori

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig. 2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 September 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne. Bilag 2

Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne. Bilag 2 Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne Bilag 2 Udvikling i dagpengemodtagere Figur 1. Dagpengemodtagere i pct. af befolkningen 16-66 år 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 De 13.000 dagpengemodtagere

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

RESULTATRAPPORT 4.KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 2017

RESULTATRAPPORT 4.KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 2017 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse Indhold Side Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Målopfølgning, 2. kvartal 2018 Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 2018 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Ledelsesinformation Juni 2014

Ledelsesinformation Juni 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation Juni 2014 Indhold (data for februar/marts/april) Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser

Læs mere

Metodenotat - resultatmål i Beskæftigelsesplan 2018

Metodenotat - resultatmål i Beskæftigelsesplan 2018 Styring og Politik Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-A00-3-18 Dato:23.2.2018 Metodenotat - resultatmål i Beskæftigelsesplan 2018 Målopfølgningen på resultatmålene i 2018 afrapporteres

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for,

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Østjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 23-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Fyn November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere