Referat fra 1.møde i DMCG.DK s Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde (UTPS), Bispebjerg Hospital, den 3. april 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 1.møde i DMCG.DK s Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde (UTPS), Bispebjerg Hospital, den 3. april 2019"

Transkript

1 Referat fra 1.møde i DMCG.DK s Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde (UTPS), Bispebjerg Hospital, den 3. april 2019 Til stedet ved mødet: Mogens Grønvold (formand), Henrik Larsen, Lene Jørgensen, Stine Clemmesen, Michael Bendtsen, Caroline Plaschke, Helle Hvarness, Cecilia Horsted, Geana Kurita, Lene Jarlbæk og Mathilde Adsersen Lone Kjeld Petersen kunne ikke deltage i det fysiske møde, men deltog via telefonsamtale dagen før. Afbud fra: Elo Andersen, Lars Henrik Jensen, Per Sjøgren, Kristoffer Marså og Ursula G. Falkmer. Referent: Mathilde Adsersen 1. Indledning/ Mogens Grønvold Mogens opsummerede baggrunden for oprettelsen af Udvalget, og dets kommissorium, se slides og 2. DMCG-PAL kort fortalt v/ formand Henrik Larsen Henrik opsummerede DMCG-PAL s historie og aktiviteter siden 2009, se slides. 3. Præsentationsrunde fokus på palliation i de sygdomsspecifikke DMCG er Præsentationsrunden af udvalgets medlemmer viste sammenfattet, at der i de enkelte DMCG er er meget lidt fokus på palliation, men at der også sker en udvikling, således er der fx i den hæmatologiske DMCG nedsat et Palliativt Udvalg og der er tegn på, at palliation er ved at komme på dagsordenen ved store internationale konferencer. Der er stor diversitet mellem de forskellige cancerområder, hvilket også afspejler sig i palliationsperspektiverne. Der var enighed om et behov for dette nye samarbejde, udviklingsarbejde og forskning. 4. Kommissorium Der var enighed om at udvalget arbejder ud fra den arbejdsplan og de spørgsmål, der er beskrevet i kommissoriet. Endvidere ser udvalget et behov for diskussion og afklaring af de begreber der arbejdes med, hvad mener vi fx med tidlig palliativ indsats? Og skal fokus rettes på hele forløbet fra diagnosen, også selv om det starter med lokaliseret sygdom (som det fremhæves af WHO og Sundhedsstyrelsen), eller skal det i første omgang primært være på patienter med avanceret/metastatisk kræft? Og giver den afgrænsning mening for alle cancergrupper, eller er der behov for at supplere med andre afgrænsninger, der er meningsfulde for den enkelte cancer sygdom? Det første arbejde, der sættes i gang, er kortlægning af palliation i de sygdomsspecifikke DMCG er. Mogens og Mathilde udarbejder et udkast til spørgeskema til de sygdomsspecifikke DMCG er, der sendes til kommentarer i Udvalget inden det sendes ud til de enkelte DMCG er. 5. Arbejdsprocessen I udvalget var der opbakning til at afholde et 2-dags-seminar (gerne med mødetid kl. 10 til kl. 16 næste dag) med tid til at fordybe sig i arbejdet. Der sendes snarest en Doodle ud med forslag til datoer. Der blev gjort opmærksom på, at det kunne være vanskeligt at deltage i august pga. at sommerferie perioden ikke er slut, samt at der ligger en del konferencer i august/september måned for de forskellige cancersygdomme. 6. Danske Kræftforskningsdage

2 Danske Kræftforskningsdage d. 29. og 30. august har deadline for at indsende abstracts d. 1. maj. Der er udarbejdet et udkast til abstract om Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde og der var enighed om at indsende abstract, samt at udvalgets medlemmer bliver medforfattere på abstractet, med mindre andet meddeles til Mathilde Adsersen. Abstract vil sendes til godkendelse i udvalget inden indsendelse. 7. Evt. Diskussion af behov for både at arbejde oppefra og nedefra i organisationerne, hvis palliation skal prioriteres i den kliniske hverdag og blive en i fremtiden almindelig tilgang til patienterne udenfor det palliative felt.

3 Bispebjerg and Frederiksberg Hospital Research Unit, Department of Palliative Medicine DMCG.DK s Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde Mogens Grønvold, professor MSO, overlæge, dr.med. Dansk Palliativ Databases Sekretariat Forskningsenheden, Palliativ medicinsk afdeling, BFH Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

4 Bispebjerg and Frederiksberg Hospital Disposition 1. Hvad er problemet? 2. Hvad er løsningen? Social inequality in admittance to SPC Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen 2

5 Bispebjerg and Frederiksberg Hospital Dansk Palliativ Database Alle patienter henvist til og/eller modtaget siden % komplethed

6 Bispebjerg and Frederiksberg Hospital Dansk multidisciplinær cancer gruppe (DMCG) for Palliativ Indsats, DMCG-PAL Siden 2009 Udviklet kliniske retningslinjer Hårdt arbejde, akademiker ansat, over 150 professionelle involveret, stor energi, flotte resultater Implementering ukendt hjælper det? Udviklet kompetenceprogrammer for alle professionerne Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen 4

7 Bispebjerg and Frederiksberg Hospital Social inequality in admittance to SPC Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen 5

8 Bispebjerg and Frederiksberg Hospital LKT Palliation - mål 1. Fokus på hovedopgaven for palliativ indsats: At forbedre livskvaliteten for patienter og pårørende 2. Tackle de problemer, der er påvist i DPD 3. Implementere de kliniske retningslinjer Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen 6

9 Bispebjerg and Frederiksberg Hospital Hui and Bruera 2015 Social inequality in admittance to SPC Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen 7

10 Bispebjerg and Frederiksberg Hospital Hui and Bruera 2015 Social inequality in admittance to SPC Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen 8

11 Bispebjerg and Frederiksberg Hospital Fortidig Nutidigt ideal Hui and Bruera 2015 Social inequality in admittance to SPC Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen 9

12 Bispebjerg and Frederiksberg Hospital Hvor er dmcg ernes kliniske retningslinjer? Hui and Bruera 2015 Social inequality in admittance to SPC Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen 10

13 Bispebjerg and Frederiksberg Hospital Hvor er dmcg ernes kliniske retningslinjer? Hvor er DMCG-PAL s kliniske retningslinjer? Hui and Bruera 2015 Social inequality in admittance to SPC Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen 11

14 Bispebjerg and Frederiksberg Hospital Hvor er dmcg ernes kliniske retningslinjer? Hvor er DMCG-PAL s kliniske retningslinjer? Hui and Bruera 2015 Social inequality in admittance to SPC Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen 12

15 Palliativ indsats på specialistniveau (palliativt team og hospice) for kræftpatienter (Dansk Palliativ Database 2017) 100% Aldrig specialiseret indsats (48%) - men formentlig (udokumenteret) på basisniveau 52% Diagnose med uhelbredelig kræft, levetid år Endnu ikke specialiseret indsats (52%) - men formentlig (udokumenteret) på basisniveau 17% Dansk Palliativ Database 2017: Patienter kommer på hospice mediant 15 dage før død. Patienter har første kontakt med palliativt team mediant 50 dage før død. PT + hospice Pall team 4% 9% dage Hospice 15 dage 52% Død

16 Hvad ved vi? 26/04/

17 Hvad ved vi? 26/04/

18 ASCO Guideline Update 2017 Hvem skal yde den palliative indsats? 26/04/

19 Status for integreret palliativ indsats i onkologi i Danmark i dag Idealerne er velbeskrevne SST (2011, 2018) ASCO (2017) The Lancet Oncology Commission (2018)

20 Status for integreret palliativ indsats i onkologi i Danmark i dag Idealerne er velbeskrevne SST (2011, 2018) ASCO (2017) The Lancet Oncology Commission (2018) DMCG.DK er stadigt struktureret efter den gamle model

21 DMCG.DK s Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde DMCG.dk forretningsudvalg godkendte 4. september 2018 kommissorium for udvalgsarbejdet.

22 Formål - overordnet Udvalget skal etablere et formaliseret samarbejde mellem DMCG-PAL/DPD og de sygdomsspecifikke DMCG er, der omfatter såvel forskning som kvalitetsudvikling i den palliative indsats i hele forløbet med avanceret/metastatisk kræft.

23 De langsigtede mål foreslås at omfatte: Etablering af en dobbeltforankret, national database for tidlig palliativ indsats, som vil indgå i både de sygdomsspecifikke DMCG ers databaser og i Dansk Palliativ Database National koordinering af forskning i tidlig palliativ indsats, herunder etablering og gennemførelse af forskningsprotokoller for afprøvning af modeller for tidlig palliativ indsats. Udvikling og implementering af kliniske retningslinjer for tidlig palliativ indsats i hele det danske sundhedsvæsen (i første omgang med vægt på hospitalssektoren), herunder udbygning af DMCG ernes kliniske retningslinjer/forløbsprogrammer.

24 Indledende kortlægning I hvilket omfang indgår palliative problemstillinger i DMCG ernes kliniske retningslinjer? Anvendes de kliniske retningslinjer, der er udviklet af DMCG-PAL? Hvilket behov ses der i DMCG erne for nationalt samarbejde om palliativ indsats? Hvordan opleves samarbejde med palliative specialister? Hvilke PRO (patient-rapportede outcomes) -redskaber anvendes, og er der allerede praksis for regelmæssig afdækning af palliative behov? Hvordan vurderes muligheder og begrænsninger for en mere systematiseret palliativ indsats parallelt med den sygdomsrettede behandling? Ønskes indikatorer for palliativ indsats i de sygdomsspecifikke databaser?

25 Metoder til alle DMCG ers Forretningsudvalg. Nationale surveys, et kort spørgeskema til en stikprøve af det samlede personale (læger og sygeplejersker), vedr. praksis, viden, erfaringer og holdninger til palliativ indsats. Et nationalt 2-dages seminar, hvor erfaringer fra det specialiserede palliative område (behovsafdækning, retningslinjer, samarbejdsmodeller) og resultaterne af punkt 1-3 fremlægges og diskuteres. Målet er at opstille en model for fremtidigt samarbejde mellem DMCG-PAL/DPD og de sygdomsspecifikke DMCG er, der omfatter såvel forskning som kvalitetsudvikling. Indledende drøftelser med en eller to DMCG er om konkretisering af planer mhp. at afprøve disse som pilotprojekt.

26 UDVALGET FOR TVÆRFAGLIGT PALLIATIVT SAMARBEJDE 3. APRIL 2019 Henrik Larsen Formand for DMCG-PAL

27 DMCG-PAL S HISTORIE Etableret i 2009 DMCG-PAL Bestyrelse / Forretningsudvalg Dyspnø Koordinationsgrupper Kliniske retningslinjer Koordinationsgruppe Uddannelse Data basen Kognitiv dysfunktion Depression Kognitiv dysfunktion Sansestimulat ion Kognitiv dysfunktion Pårørende Obstipation De sidste 48 timer. Sekretraslen De sidste 48 timer. Væsketerapi Delirium Farmakologi Delirium Forebyggelse Delirium Information Smertebehan dling. NSAID Smertebehan dling.opioid Smertebehan dling.komple mentær Smertebehan dling Assessment Sosu assistenter Sygeplejerske Grundudd. Basis Specialist Bruger perspekt ivet Pårørende Lymfødem Delirium Screening Fag-professionelle med palliative patienter

28 DMCG-PAL S HISTORIE Etableret i 2009 Lægevidenskab elige selskaber Dansk selskab for palliativ medicin, Dansk selskab for almen medicin, Dansk selskab for klinisk onkologi, Dansk selskab for anæstesi og intensiv terapi, Dansk selskab for intern medicin, Dansk urologisk selskab, Dansk kirurgisk selskab, Danske Fysioterapeute r Netværk FOA Præsteforening Netværk Dansk Sygeplejeråd FS Hospice og palliation, FS Kræft Dansk Psykologforeni ng Netværk Dansk socialrådgiverf orening Netværk Brugerrepræse ntation Kræftens Bekæmpelse, Hospiceforum Danske Regioner REHPA

29 DMCG-PAL S HISTORIE Etableret i 2009 hovedfokus: Kompetenceudvikling Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer: DMCG-PAL s koordinationsgruppe for kliniske retningslinjer indtil 2016 derfra akademisk medarbejder og FU Arbejdsgruppe til hver klinisk retningslinje AGREE GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), internationalt brugt systematisk og transparent system til at vurdere kvaliteten af evidens og til at give anbefalinger. Tre i proces: Tidlig/forebyggende sorgstøtte til voksne pårørende og efterladte i specialiseret palliativ indsats Nonfarmakologiske interventioner til lindring af dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase Klinisk retningslinje om åndelig omsorg i specialiseret palliativ indsats 18 godkendte

30 GODKENDTE KLINISKE RETNINGSLINJER Cancer-Relateret Fatigue "Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue "Klinisk retningslinje om fysisk træning til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase "Klinisk retningslinje om psykosociale interventioner til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase": Depression "Klinisk retningslinje for screening for depression hos kræftpatienter i specialiseret palliativt indsats "Klinisk retningslinje for behandling af klinisk depression hos kræftpatienter 18 år" Obstipation "Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af obstipation hos voksne kræftpatienter i palliativ fase Dyspnø: "Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase "Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter". Delirium Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne patienter 18 år indlagt i medicinsk, kirurgisk, geriatrisk og palliativ afdeling/hospice Nonfarmakologisk forebyggelse af delirium hos patienter 65 år Interventioner, der lindrer psykisk og følelsesmæssig belastning hos voksne pårørende > 18 år til delirøse patienter med uhelbredelig kræft i palliativ fase Farmakologisk behandling af patienter med delirium

31 GODKENDTE KLINISKE RETNINGSLINJER Dødsrallen "Klinisk retningslinje for lindring af dødsrallen hos voksne uafvendelige døende kræftpatienter over 18 år" Pårørende "Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb". "Klinisk retningslinje om interventioner til støtte af teenagere i alderen år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb" Lymfødem "Klinisk retningslinje om behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase Smertebehandling "Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb" Palliativ sedering "Klinisk retningslinje om palliativ sedering for voksne patienter indlagt på en specialiseret palliativ enhed OBS - Alle omhandler sen palliativ fase

32 Grundstenene til LKT Sundhedsvæsenets nye kvalitetsudviklingsmodel Lærings og kvalitetsteams (LKT) Februar 2017: Specialiseret palliativ indsats (SPI) blev det første område til at afprøve og gennemføre LKT (afsluttes juli 2019) Database og kliniske retningslinjer var afsættet Systematisere og evidensbasere et fagfelt, der omfatter en mangesidig indsats i store dele af sundhedsvæsenet SPI er fortsat et lille felt stadig et stort arbejde foran os

33 TILGANG Kompleks tværfaglig DMCG (læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, præster etc.) På tværs af kræftdiagnoser Koordinations- og arbejdsgrupper (bottom-up-princippet) Deltagelse af 43 specialiserede palliative enheder i landet (LKT) Bred tværfaglighed ses i organisering og aktiviteter (arbejdsgrupper, bestyrelse, Årsdage etc.)

34 FREMTIDIGE PERSPEKTIVER Udvikling af retningslinjer for tidlig palliativ indsats På sigt i hele det danske sundhedsvæsen I første omgang med vægt på hospitalssektoren Samarbejde med de sygdomsspecifikke DMCGèr Systematik og kvalitetssikring Fællesskab om opgaven udvikle en generisk palliationspakke til det basale niveau (generisk fagligt indhold + instruks) Bidrage til at udvikle specialiseret palliation til det non-maligne område??

Opdatering fra Dansk Palliativ Database og om DMCG.DK s Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde

Opdatering fra Dansk Palliativ Database og om DMCG.DK s Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde Opdatering fra Dansk Palliativ Database og om DMCG.DK s Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde Mogens Grønvold Dias 1 DAGENS PROGRAM 2018 07.03.18 9:55-10:00: Velkomst ved formand Henrik Larsen 10:00-10:30:

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Erfaringer fra og udfordringer ved udvikling af nationale kliniske retningslinjer i palliationen

Erfaringer fra og udfordringer ved udvikling af nationale kliniske retningslinjer i palliationen Erfaringer fra og udfordringer ved udvikling af nationale kliniske retningslinjer i palliationen Birgit Villadsen formand for kliniske retningslinjer for DMCG-PAL Ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Dansk Selskab for Palliativ medicin DSPaM Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Uddannelse, organisation og kvalitetsudvikling Den nordiske specialistuddannelse

Læs mere

Dansk Palliativ Database

Dansk Palliativ Database Dansk Palliativ Database Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Palliativ Database Forekomsten af symptomer og problemer ved påbegyndelse af specialiseret palliativ indsats v/maiken

Læs mere

Referat af FU møde 2. oktober 2013 Referat

Referat af FU møde 2. oktober 2013 Referat Referat af FU møde 2. oktober 2013 Referat Referat fra mødet i DMCG-PAL s bestyrelse den 2. oktober 2013 Annemarie Salomonsen, Birgit Villadsen, Bodil Abild Jespersen, Helle Til stede: Hvarness, Helle

Læs mere

DMCG-PAL BESTYRELSESMØDE

DMCG-PAL BESTYRELSESMØDE - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats DMCG-PAL BESTYRELSESMØDE 13.11.2017 Deltagere Fra bestyrelsen Birgit Longmose Jacobsen, Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Birgit Villadsen,

Læs mere

Referat, FU-møde d. 27. juni 2011

Referat, FU-møde d. 27. juni 2011 Referat, FU-møde d. 27. juni 2011 Referat fra mødet i forretningsudvalget den 27/6 2011 i Vejle Til stede: Henrik Larsen, Mogens Grønvold, Birgit Villadsen, Mai-Britt Guldin, Marianne Mose Bentzen, Lene

Læs mere

Kliniske retningslinjer. DMCG-PAL s årsdag Den 11. marts 2015

Kliniske retningslinjer. DMCG-PAL s årsdag Den 11. marts 2015 Kliniske retningslinjer DMCG-PAL s årsdag Den 11. marts 2015 Birgit Villadsen formand for kliniske retningslinjer for DMCG-PAL Ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

DMCG PAL Årsberetning Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL)

DMCG PAL Årsberetning Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) DMCG PAL Årsberetning 2017 Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) 0 1 Indholdsfortegnelse Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

De overordnede spørgsmål om pakkerne - vi registrer meget og alligevel kun en mindre del. LKT-Palliation, marts 2018.

De overordnede spørgsmål om pakkerne - vi registrer meget og alligevel kun en mindre del. LKT-Palliation, marts 2018. De overordnede spørgsmål om pakkerne - vi registrer meget og alligevel kun en mindre del LKT-Palliation, marts 2018 Mogens Grønvold Bekymringer Dokumentationen i LKT-projektet fylder rigtig meget, men

Læs mere

DATA SOM DRIVKRAFT I KLINISK FORBEDRINGSARBEJDE

DATA SOM DRIVKRAFT I KLINISK FORBEDRINGSARBEJDE LÆRINGS- OG KVALITETSTEAMS PÅ DET SPECIALISEREDE PALLIATIVE OMRÅDE DATA SOM DRIVKRAFT I KLINISK FORBEDRINGSARBEJDE - Formål? - Er forandringen en forbedring? - Arbejdshypotese? Henrik Larsen Overlæge,,

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Hvad er specialiseret palliativ indsats i Danmark?

Hvad er specialiseret palliativ indsats i Danmark? Hvad er specialiseret palliativ indsats i Danmark? Mogens Grønvold Forskningsenheden, Palliativ medicinsk afdeling, BBH Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, IFSV, Københavns Universitet Spørgsmål Kan

Læs mere

DMCG-PAL Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL)

DMCG-PAL Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) DMCG-PAL Årsberetning 2018 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) 0 Indholdsfortegnelse Rapportudarbejdelse og bestyrelse...

Læs mere

Referat af FU-møde 14. december 2015

Referat af FU-møde 14. december 2015 Referat af FU-møde 14. december 2015 Referat af FU-møde 14. december 2015 Bispebjerg Hospital, kl. 11.00-17.30 Henrik Larsen, Birgit Villadsen, Anne Nissen, Tilstede Lene Jørgensen, Mogens Grønvold og

Læs mere

Referat fra FU-internat d nov.2010

Referat fra FU-internat d nov.2010 Referat fra FU-internat d. 15.-16. nov.2010 Referat fra internatet for FU i Vejle den 15.-16. nov. 2010 Til stede: Helle Timm, Henrik Larsen, Lene Jørgensen, Mai-Britt Guldin, Mogens Grønvold, Birgit Villadsen,

Læs mere

Referat fra FU-møde 15. september 2014

Referat fra FU-møde 15. september 2014 Referat fra FU-møde 15. september 2014 Referat FU-møde 15.09.14, Bispebjerg Hospital, København, kl. 11.00-16.00 Tilstede: Anne, Henrik, Birgit, Mogens og Tina (referent). Afbud fra Lene. 1. Økonomi (herunder

Læs mere

Kortlægning og udvikling af den palliative indsats

Kortlægning og udvikling af den palliative indsats Kortlægning og udvikling af den palliative indsats Kommunal indsats status og perspektiver PAVI & KL Nyborg Strand 28.09.10 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter, www.pavi.dk Temaer i oplægget Palliativt

Læs mere

Referat fra FU-møde 15. december 2014

Referat fra FU-møde 15. december 2014 Referat fra FU-møde 15. december 2014 Referat af FU-møde 15. december 2014, kl. 9.00-17.30, Bispebjerg Hospital Til stede: Mogens Grønvold, Lene Jørgensen, Henrik Larsen, Anne Nissen, Birgit Villadsen

Læs mere

Palliativt Indsats i Region Syddanmark

Palliativt Indsats i Region Syddanmark Palliativt Indsats i Region Syddanmark Temadrøftelse 23.10.12: Når vi skal herfra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Anette Damkier Overlæge, ph.d. Palliativt Team Fyn SST 2011 Anbefalinger

Læs mere

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden?

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? Kontaktsygeplejersker Region Sjælland og Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse 16. november 2011 Helle Timm Centerchef

Læs mere

Faglige visioner Palliation 04.10.2009

Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Lise Pedersen Speciallæge i onkologi, Diplomuddannlse i Palliativ Medicin fra GB Ledende overlæge dr. med. Palliativ medicinsk afd., BBH WHO Definition af Palliativ

Læs mere

Tidlig specialiseret palliativ indsats - internationale anbefalinger og dansk virkelighed og hvor står DMCG-PAL?

Tidlig specialiseret palliativ indsats - internationale anbefalinger og dansk virkelighed og hvor står DMCG-PAL? Tidlig specialiseret palliativ indsats - internationale anbefalinger og dansk virkelighed og hvor står DMCG-PAL? Mogens Grønvold Dias 1 ASCO 2012 Dias 2 ASCO 2012 Dias 3 4 ASCO 2017 Dias 4 Dias 5 5 ASCO

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

DMCG.dk Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL)

DMCG.dk Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) DMCG.dk Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Palliativt Videncenter www.pavi.dk

Palliativt Videncenter www.pavi.dk Palliativt Videncenter www.pavi.dk Forskernetværk 4. november 2009 Rikke Vittrup Cand.scient.soc., projektmedarbejder, Palliativt Videncenter Disposition 1. Kort præsentation af mig 2. Præsentation af

Læs mere

Referat af FU møde november 2013

Referat af FU møde november 2013 Referat af FU møde 19.-20. november 2013 Referat af møde i FU d. 19.-20. november 2013, Kolding Til stede: Mogens Grønvold, Anne Nissen, Henrik Larsen, Birgit Villadsen, Lene Jørgensen og Maiken Bang Hansen

Læs mere

Referat, FU-møde d. 18. august 2010

Referat, FU-møde d. 18. august 2010 Referat, FU-møde d. 18. august 2010 Referat fra mødet i DMCG-PAL Forretningsudvalget den 18. august 2010 på Bispebjerg Hospital Til stede: Henrik Larsen, Helle Timm, Mai-Britt Guldin, Lene Jørgensen, Birgit

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Få mere livskvalitet med palliation

Få mere livskvalitet med palliation PATIENTVEJLEDNING Få mere livskvalitet med palliation Ti dig, der vil leve dit liv med lungekræft med mindst mulig lidelse og mest mulig livskvalitet. Indhold Palliation er lindring... 4 For dig med livstruende

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe og en baggrundsgruppe, der har medvirket ved udformningen af anbefalingerne.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe og en baggrundsgruppe, der har medvirket ved udformningen af anbefalingerne. Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/3/LRA Høring vedrørende s Anbefalinger for den palliative indsats Hermed udsender Anbefalinger for den palliative indsats til

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende

Udkast til samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende ARBEJDSPROCESSEN 1 Opgaven aftalt i forbindelse med sundhedsaftalerne 2007 Kommissorium (uddrag), godkendt august 2007: Udarbejde forslag til fælles målsætninger for samarbejdet om alvorligt syge og døende,

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok?

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? DMCG-PAL Årsmøde 11. marts, 2015, Vejle Helle Timm, centerleder, professor Temaer i oplægget Refleksion over emne

Læs mere

Status for palliativ indsats i Danmark

Status for palliativ indsats i Danmark Status for palliativ indsats i Danmark Lægedag Syd 2012 24.10.2012 Overlæge, MSc Tove Vejlgaard WHO definition 2002 Den palliative indsats fremmer livskvaliteten hos patienter og familier, som står over

Læs mere

Kliniske Retningslinjer. Status

Kliniske Retningslinjer. Status Kliniske Retningslinjer Status Birgit Villadsen Accelererede forløb for udarbejdelse af kliniske retningslinjer af høj kvalitet Birgit Villadsen Mål for 2012 17 igangværende kliniske retningslinjer færdige

Læs mere

Palliativ indsats i DK

Palliativ indsats i DK 1 Palliativ indsats i DK Palliativ indsats har i Danmark udviklet sig over de seneste 20 år og har primært været drevet af individuelle, faglige og politiske initiativer. Palliation er ikke et lægeligt

Læs mere

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE Kirsten Halskov Madsen 2011 PALLIATION i VIOLA Udvikling af palliativ indsats med fokus på uddannelse Hvad er?

Læs mere

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Palliativ indsats på danske sygehuse National konference 6. november 2012 Karen Marie Dalgaard, forsker

Læs mere

PA L L T A PROJEKTBESKRIVELSE. Lærings- og kvalitetsteam på det specialiserede palliative område. Kort udgave

PA L L T A PROJEKTBESKRIVELSE. Lærings- og kvalitetsteam på det specialiserede palliative område. Kort udgave V BEHANDLING I T A I PA L L SPECIALISERET PROJEKTBESKRIVELSE Lærings- og kvalitetsteam på det specialiserede palliative område Kort udgave Projektets formål Projektbeskrivelsen er udarbejdet af en tværregional

Læs mere

DMCG-PAL Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL)

DMCG-PAL Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) DMCG-PAL Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse

Læs mere

Velkommen til: Palliation i egen praksis Tirsdag d. 3. oktober 2017

Velkommen til: Palliation i egen praksis Tirsdag d. 3. oktober 2017 Velkommen til: Palliation i egen praksis Tirsdag d. 3. oktober 2017 Program: Dagens program: Velkomst og kort præsentation Værdier og holdninger i den palliative indsats Rundvisning på Hospice Limfjord

Læs mere

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle Udfordringer i kvalificeringen på det basale sygehusniveau - erfaringer fra forskningsbaseret udviklingsarbejde 16-03-2015 Karen Marie Dalgaard Forsker v. PAVI, Videncenter

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Dansk Palliativ Database Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Processen hidtil 2006: Ansøgning Sept. 2007: Nedsat styregruppe (14 personer) Ansøgerne (dækker de 5

Læs mere

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Palliationskonference- for det kan gøres bedre Onsdag d 21.april 2010 Definition på palliativ indsats Palliativ indsats virker den? Anbefalinger til

Læs mere

Tirsdag den 29. maj 2018, kl Domus Medica, Salonen

Tirsdag den 29. maj 2018, kl Domus Medica, Salonen 06.06.18 Tirsdag den 29. maj 2018, kl. 10.15-15.15 Domus Medica, Salonen Referat Til stede: Anette Hygum, Henrik Larsen, Merete Paludan, Mette Hallas, Kristoffer Marsaa, Jette Pærregaard, Per Sjøgren og

Læs mere

Palliativ indsats i kommunerne

Palliativ indsats i kommunerne Palliativ indsats i kommunerne -og andre aktiviteter i PAVI Mette Raunkiær Projektleder Sygeplejerske Cand. Scient.Soc., Ph.d. Karen-Inge Karstoft Projektmedarbejder Cand. Psych. Palliativt Videncenter

Læs mere

Faktaark. Palliativ omsorg til borgere i Kolding Kommune og Kolding Kommunes borgeres brug af hospice

Faktaark. Palliativ omsorg til borgere i Kolding Kommune og Kolding Kommunes borgeres brug af hospice Faktaark Senior- og Socialforvaltningen Dato 22. marts 2017 Sagsnr. 17/5340 Palliativ omsorg til borgere i Kolding Kommune og Kolding Kommunes borgeres brug af hospice 1. Palliative og lindrende indsatser

Læs mere

National kortlægning af hospitalernes palliative indsats på basisniveau

National kortlægning af hospitalernes palliative indsats på basisniveau National kortlægning af hospitalernes palliative indsats på basisniveau Kære Afdelingsledelse Dette spørgeskema henvender sig til ledelserne på alle danske hospitalsafdelinger, som har patientkontakt (og

Læs mere

Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Om den historiske udvikling af hospice

Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Om den historiske udvikling af hospice Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Om den historiske udvikling af hospice Skt. Lukas Hospice 25 års jubilæum National konferencedag 21. november 2017 Helle Timm 040517 Helle Timm Spørgsmål Hvem og hvad

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

DMCG.dk Årsberetning Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL)

DMCG.dk Årsberetning Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) DMCG.dk Årsberetning 2015 Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

BESKRIVELSE (OG AFGRÆSNING) AF SPECIALISERET PALLIATIV INDSATS (SPI)

BESKRIVELSE (OG AFGRÆSNING) AF SPECIALISERET PALLIATIV INDSATS (SPI) BESKRIVELSE (OG AFGRÆSNING) AF SPECIALISERET PALLIATIV INDSATS (SPI) 29.01.2019 Situationsbeskrivelse Specialiseret palliativ indsats (SPI) er et fagområde i hastig udvikling med et aktuelt meget lille

Læs mere

Rundt om en tidlig palliativ indsats

Rundt om en tidlig palliativ indsats Rundt om en tidlig palliativ indsats Udfordringer i det palliative felt Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker Landskursus 1. og 2. oktober 2015 Karen Marie Dalgaard, forsker PAVI, Videncenter for

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

UpdatepåDPD: Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

UpdatepåDPD: Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats UpdatepåDPD: Dansk Palliativ Database Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats 2006 Ansøgning 2007 Bevilling fra Sundhedsministeriet 2007-2008 9 møder istyreguppe(14 personer)

Læs mere

Palliation på sygehuset

Palliation på sygehuset Palliation på sygehuset Kvalitetsudviklingsprojekt til forbedring af indsatsen for alvorligt syge og døende på en hospitalsafdeling National konference om palliativ indsats på danske sygehuse 6.11.2012

Læs mere

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR DEN PALLIATIVE INDSATS Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.2 Styregruppe...3 2. Mål...3 3. Målgruppen for den palliative indsats...4 4. Definitioner

Læs mere

Referat af FU møde 4. september 2013 Referat

Referat af FU møde 4. september 2013 Referat Referat af FU møde 4. september 2013 Referat Referat fra mødet i FU d. 4. september 2013 Til stede: Henrik Larsen, Mogens Grønvold, Birgit Villadsen, Marianne Bentzen og Maiken Bang Hansen Referent: Henrik

Læs mere

Erfaringer og udfordringer ved udvikling af nationale kliniske retningslinjer i den palliative indsats

Erfaringer og udfordringer ved udvikling af nationale kliniske retningslinjer i den palliative indsats Erfaringer og udfordringer ved udvikling af nationale kliniske retningslinjer i den palliative indsats Birgit Villadsen, sygeplejerske, MPH Formand for kliniske retningslinjer, DMCG-PAL Oversygeplejerske,

Læs mere

En værdig død - hvad er det?

En værdig død - hvad er det? ÆLDREPOLITISK KONFERENCE Maj 2018 Lisbet Due Madsen Hospiceleder Arresødal Hospice FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948), hvor det i artikel 1 hedder: "Alle mennesker er født frie og lige

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Kortlægning 3 Palliativt Videncenter

Kortlægning 3 Palliativt Videncenter Kortlægning 3 Palliativt Videncenter Hospitalernes palliative indsats på basalt niveau organisatorisk og strukturelt Lene Jarlbæk PAVI (ljarlbaek@sdu.dk), ph.d, onkolog ?????? personalet 410 afdelingsledelser

Læs mere

Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid? Susanne Jakobsen Sygeplejerske i RCFM

Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid? Susanne Jakobsen Sygeplejerske i RCFM Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid? Susanne Jakobsen Sygeplejerske i RCFM RCFM Etableret på initiativ af muskelsvindfonden i 1976 og er i dag et selvejende offentligt finansieret

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Præsentation af Obstipations-pakken. LKT-Palliation

Præsentation af Obstipations-pakken. LKT-Palliation Præsentation af Obstipations-pakken LKT-Palliation Det overordnede formål med LKT At opnå bedst mulig palliativ indsats. Som led i dette er der udarbejdet en række pakker, som bl.a. tilstræber at sikre,

Læs mere

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 : DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe ved formand for koordinationsgruppen for uddannelse Marianne Mose Bentzen Disposition: DMCG PAL s uddannelsesarbejde

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

PROGRAM LIVSKVALITET HELE LIVET - SYGEPLEJE MOD LIVETS AFSLUTNING

PROGRAM LIVSKVALITET HELE LIVET - SYGEPLEJE MOD LIVETS AFSLUTNING 20 17 PROGRAM LIVSKVALITET HELE LIVET - SYGEPLEJE MOD LIVETS AFSLUTNING FAGLIGT SELSKAB FOR GERIATRISKE SYGEPLEJERSKER FAGLIGT SELSKAB FOR SYGEPLEJERSKER I KOMMUNERNE Ankomst og indtjekning Kl. 9.00-9.30

Læs mere

Information om EORTC, KMS, CAM og pårørendeskema i LKT-Palliation

Information om EORTC, KMS, CAM og pårørendeskema i LKT-Palliation Information om EORTC, KMS, CAM og pårørendeskema i LKT-Palliation Version 02.03.2017 På Læringsseminaret for LKT-Palliation kom der mange spørgsmål om de praktiske omstændigheder ved udfyldelse af bl.a.

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Sekretariatsbetjener Helle Janni Sztuk, Region Sjælland, Kvalitet og Udvikling, Sund

Sekretariatsbetjener Helle Janni Sztuk, Region Sjælland, Kvalitet og Udvikling, Sund Referat Forum: Den tværsektorielle palliationsgruppe Tid: 21. marts 2017 kl. 14.00-16.00, Mødelokale 4, Regionshuset Deltagere: Region: Susanne Lønborg Friis (formand), Hanne Schou Bredsdorff, Lars Michael

Læs mere

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Forskerdag i palliationsnetværket 5. november, 2014 Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker PAVI -Videncenter for

Læs mere

Kandidatuddannnelsen i Klinisk Sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannnelsen i Klinisk Sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannnelsen i Klinisk Sygepleje Syddansk Universitet Modul i Rehabilitering og Palliation Karin B. Dieperink, Sygeplejerske, Lektor, Ph.d 05-03-2018 Formål med kandidatuddannelsen kvalificerer

Læs mere

Møde i børn og unge som pårørende gruppen d. 21.02.2013 Referat af møde i børn og unge som pårørende gruppen d. 21.02.2013

Møde i børn og unge som pårørende gruppen d. 21.02.2013 Referat af møde i børn og unge som pårørende gruppen d. 21.02.2013 Møde i børn og unge som pårørende gruppen d. 21.02.2013 Referat af møde i børn og unge som pårørende gruppen d. 21.02.2013 Til stede: Afbud fra Referent: Dagsorden: Pkt. 1 Berit Hansen, Dorthe Mathisen,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Palliativ og terminal indsats

Kvalitetsstandard. Palliativ og terminal indsats Kvalitetsstandard Palliativ og terminal indsats Greve Kommune 2019 Side 1 af 10 Indhold 1.0 Generelle informationer... 3 1.1. Indledning... 3 1.2 Ændring i borgernes ønsker... 3 1.3 Palliativ behandling...

Læs mere

Bridge over troubled water

Bridge over troubled water Bridge over troubled water Palliation på plejehjem og samarbejde/hvad kan det specialiserede team tilbyde Margit Lundager Forstander Kildevæld Sogns Plejehjem Thomas Gorlen Praktiserende læge Diplom palliation

Læs mere

På vej mod Sundhedsaftale 2015-2018 Dato: 2. marts 2014

På vej mod Sundhedsaftale 2015-2018 Dato: 2. marts 2014 På vej mod Sundhedsaftale 2015-2018 Dato: 2. marts 2014 Brevid: 2256494 Opsamling på Samarbejde om den palliative indsats Hvad er palliation? Palliation betyder lindring. Ordet anvendes om den professionelle

Læs mere

Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet

Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet ifølge undersøgelsen At være pårørende til en kræftpatient Line Lund, Ph.D., cand.scient.san.publ. Mogens

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Kommissorium for Palliation i Medicinsk afdeling Regionshospitalet Horsens

Kommissorium for Palliation i Medicinsk afdeling Regionshospitalet Horsens Kommissorium for Palliation i Medicinsk afdeling Regionshospitalet Horsens Udarbejdet af: Barbara Smith Dyrmose, Berit Falkesgaard Nørgaard, Birgit Daugård, I nge Gudiksen Appel, I vana Andelkovic, Karen

Læs mere

Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af sygdomsforløbet

Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af sygdomsforløbet Kræftens Bekæmpelse Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af sygdomsforløbet En Barometerundersøgelse Kræftens Bekæmpelse, 2012 Korngut S, Johnsen AT, Spielmann M, Neergaard MA, Grønvold M Oplæg

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

National klinisk retningslinje

National klinisk retningslinje National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje vedrørende tidlig identificering af palliative behov hos borgere>65 år med livstruende sygdom (KOL, kræft og/eller hjertesvigt)som bor i eget hjem Samarbejde

Læs mere

Palliativ indsats i den kommunale pleje en værdig død

Palliativ indsats i den kommunale pleje en værdig død Palliativ indsats i den kommunale pleje en værdig død Palliativt Videncenter/SIF/SDU Øster Farimagsgade 5 A, 1353 K, Mette Raunkiær ph.d., cand.scient.soc., sygeplejerske T: 2174 7482 E: raunkiaer@sdu.dk,

Læs mere

Udvikling af palliation på basalt niveau på danske hospitaler hvad, hvem, hvordan?

Udvikling af palliation på basalt niveau på danske hospitaler hvad, hvem, hvordan? Udvikling af palliation på basalt niveau på danske hospitaler hvad, hvem, hvordan? Hospitalsenhed Vest 10. Oktober 2012 Karen Marie Dalgaard, forsker PAVI Temaer Hvad skal udvikles udfordringer for hospitalsafdelinger?

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2013 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 2010 Start alle patienter

Læs mere

Kliniske Retningslinjer Nationalt og tværfagligt i regi af DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer Nationalt og tværfagligt i regi af DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer Nationalt og tværfagligt i regi af DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Herdis Hansen, hospicechef Anker Fjord

Læs mere

Gabet mellem forskellige gruppers perspektiver på Beslutninger ved Livets Afslutning Dødshjælp (BLAD) Møde 23. januar 2014

Gabet mellem forskellige gruppers perspektiver på Beslutninger ved Livets Afslutning Dødshjælp (BLAD) Møde 23. januar 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 250 Offentligt Gabet mellem forskellige gruppers perspektiver på Beslutninger ved Livets Afslutning Dødshjælp (BLAD) Møde 23. januar 2014 Folketingets

Læs mere

PRÆSENTATION PROJEKT PALLIATION RANDERS KOMMUNE

PRÆSENTATION PROJEKT PALLIATION RANDERS KOMMUNE PRÆSENTATION PROJEKT PALLIATION RANDERS KOMMUNE AF HOSPICE- OG PROJEKTSYGEPLEJERSKE LOUISE NIELSEN KUSK MAIL: LOUISE.NIELSEN.KUSK@RANDERS.DK MOBIL: 24445120 PROJEKTSYGEPLEJERSKE ERFARING IGENNEM DE SIDSTE

Læs mere

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker Palliative hjemmesygeplejersker Fordi det kan forbedre livskvaliteten hos uhelbredeligt syge kræftpatienter det vil

Læs mere