De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads."

Transkript

1 Færdselstavler Undertavler Undertavler anbringes under en færdselstavle (kaldet hovedtavlen) og understreger, indskrænker eller udvider hovedtavlens betydning. De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads. Advarselstavler Advarselstavler opsættes uden for tættere bebygget område normalt 150 m m før farestedet. I tættere bebygget område kan de opsættes kortere før farestedet uden, at den evt. kortere afstand er angivet. U 1: Afstanden til det sted på vejen, hvorfra hovedtavlens angivelse gælder. US 2: Lastbil. U 2: Hovedtavlens angivelse begynder 200 m fremme og slutter 800 m fremme målt fra hovedtavlen. U 3: Hovedtavlen gælder kun i et vist antal timer eller minutter eller på visse ugedage eller inden for bestemte klokkeslæt (8-14) 9-12 U 3: Klokkeslæt med sort eller hvidt gælder hverdage. Klokkeslæt i parentes gælder lørdage. Klokkeslæt med rødt gælder søn- og helligdage. US 3: Stor personbil med over 8 siddepladser foruden førerens plads (bus). US 4: Lastbilvogntog. US 5: Påhængskøretøj. US 6: Køretøj indrettet til campingbrug samt eventuelt trækkende køretøj. US 7: Autocamper. A 11: Farligt vejkryds, hvor den krydsende færdsel har ubetinget vigepligt. Hvis der kun forekommer vejtilslutning i én vejside, som f.eks. på en motorvej, hvor en tilkørselsbane munder ud i motorvejen, kan det vises på symbolet. A 16: Rundkørsel forude. A 17: Fodgængerfelt forude. I forbindelse med undertavle»gågade«angiver tavlen en krydsende gågade. U 4: Undertavlen angiver hvilken færdselsart hovedtavlen gælder for i dette tilfælde lastbil. US 8: Cykel og lille knallert. A 18: Modkørende færdsel. US 9: Lille knallert. U 5: Undertavlen angiver hvilken færdselsart hovedtavlen ikke gælder for i dette tilfælde cykel og knallert. US 10: Motorcykel og stor knallert. A 19: Lyssignal forude. US 11: Traktor og motorredskab. A 20: Særlig risiko for kødannelse. U 6: Hovedtavlen gælder en tilstødende vej. US 12: Handicappet.

2 A 21: Cyklister og førere af små knallerter kører ud på kørebanen eller krydser den. A 34: Risiko for stenskred og nedfaldne sten. A 42,2: Flere farlige sving, det første til venstre. A 22: Særlig fare. Børn færdes på eller ved vejen, f.eks. ved skoler. A 35: Farlig rabat eller høj kant i højre side. Tavlen kan være spejlvendt. UA 41: Tilrådelig hastighed. Angiver den hastighed (km/t), der er den højest forsvarlige under normale forhold. A 23: Ryttere. A 36: Hastighedsdæmpende bump. De nye pukkelbump (»paddehatte«) gør at busser og lastbiler kan»skræve«over dem. Hermed undgår chaufføren rygbelastninger. A 43,1: Indsnævret vej. Der kan forventes vognbaneskift eller sammenfletning. A 26: Dyrevildt. På tavlen kan anvendes symboler, der viser andre vilde dyr end en hjort. A 37: Ujævn vej. A 43,2: Indsnævret vej i venstre side. A 27: Kreaturer. På tavlen kan anvendes symboler, der viser andre husdyr end en ko. A 39: Vejarbejde. A 43,3: Indsnævret vej i højre side. UA 43: Fri bredde. A 31: Glat vej. Årsagen skal angives på en undertavle f.eks.»glat i vådt føre«. A 41,1: Farligt højresving. UA 31: Isglat. A 44: Tunnel. Husk korrekt lygteføring og hold øje med nødudganges placering. Læs afsnittet Kørsel i tunnel. A 41,2: Farligt venstresving. A 33: Særlig fare for løse sten og stenslag. A 46,1: Stejl nedkørsel. Måles i procent. A 42,1: Flere farlige sving, det første til højre.

3 A 46,2: Stejl stigning. Måles i procent. A 91: Oplukkelig bro. UB 11,1: Forvarsling af den ottekantede færdselstavle Stop B 13 (kan også anvendes ved jernbaneoverkørsel). A 72: Jernbaneoverkørsel uden bomme. UA 72: Se efter tog. A 92: Havnekaj. (Kan være opsat umiddelbart på kanten af kajen). UB 11,2: Dobbeltrettet cykelsti på den krydsende vej. A 95: Sidevind. A 73: Jernbaneoverkørsel med bomme. B 13: Stop. Kørende skal stoppe ved stoplinien før fremkørsel i kryds eller ved jernbaneoverkørsel og har derefter ubetinget vigepligt. UA 73: Varsling af elektrificeret bane. Jernbaneoverkørsel med 4,5 m fri højde under strømførende køreledning. A 96: Lavtgående fly. Trykbølge fra jetmotorer kan være farlige for især tohjulede køretøjer. B 15: Sammenfletning. Anvendes især ved sammenløb af motorvejskørebaner og ved tilkørselsbaner. A 74,1: Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel. A 99: Anden fare. Farens art angives på undertavlen. A 74,2: Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel. Vigepligtstavler Vigepligtstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra den angivne vigepligtsregel gælder. B 16: Hovedvej. Færdslen fra sideveje har ubetinget vigepligt. Parkering på kørebanen er forbudt uden for tættere bebygget område. A 75: Afstandsmærker, der tredeler afstanden fra advarselstavlen til jernbaneoverkørslen. Står advarselstavlen (A72/A73) f.eks. 240 m før sporet, vil der være 80 m mellem afstandsmærkerne. B 11: Ubetinget vigepligt angiver, at trafikanterne ved kørsel ind på eller over en vej har vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt). Tavlen anvendes normalt i forbindelse med en vigelinie (hajtænder). B 17: Hovedvej ophører. B 18: Hold tilbage for modkørende. Trafikanter må kun køre ind på vejstrækningen, når de kan passere den uden at tvinge modkørende til at standse.

4 B 19: Modkørende færdsel skal holde tilbage. Forbudstavler Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet gælder. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med afstandsangivelser. Hvor andet ikke er bestemt, gælder et forbud frem til næste vejkryds, hvis det ikke forinden er ophævet ved en op hørstavle eller angivet ved undertavle. C 11,1: Højresving forbudt. C 22,1: Bil, motorcykel, Stor knallert, traktor og motorredskab forbudt. C 22,2: Motorcykel og Stor knallert forbudt. C 23,1: Lastbil forbudt. Forbuddet kan ved vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for køretøjer herunder lastbilvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne. C 25,2: Lille knallert forbudt. C 26,1: Ridning og føring af hest forbudt. C 26,2: Fodgængere forbudt. C 11,2: Venstresving forbudt. Forbud mod venstresving forbyder også vending. C 23,2: Bus forbudt. C 31: Højeste tilladte faktiske totalvægt. Ved vogntog gælder vægtbegrænsningen for hvert enkelt køretøj i vogntoget. C 23,3: Kørsel med farligt gods forbudt. C 32: Største tilladte faktiske totalvægt af det samlede vogntog. C 12: Vending forbudt. Svingning til venstre er dog tilladt. Forbud mod svingning og vending gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet ved en undertavle. C 24,1: Traktor og motorredskab forbudt. C 35: Højeste tilladte faktiske akseltryk. C 19: Indkørsel forbudt, også for f.eks. cykler og knallerter. C 24,2: Hestevogn og lignende forbudt. C 36: Højeste tilladte faktiske tryk på en aksel eller en akselgruppe (bogietryk). C 21: Kørsel i begge retninger forbudt. En undertavle kan angive undtagelser fra forbudet, f.eks. ærindekørsel, varekørsel eller beboerkørsel tilladt. C 25,1: Cykel og Lille knallert forbudt. C 41: Største tilladte køretøjsbredde inkl. læs.

5 C 42: Største tilladte køretøjshøjde inkl. læs. C 61: Standsning forbudt på kørebanen i den vejside, hvor tavlen er opsat. Påbudstavler Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra påbuddet gælder. C 43: Største tilladte længde af køretøj herunder vogntog inkl. læs. C 62: Parkering forbudt på kørebanen i den vejside, hvor tavlen er opsat. 1 time C 51: Overhaling forbudt. Tilladt at overhale tohjulet cykel og tohjulet lille knallert. UC 33: Begrænset parkeringstilladelse. UC 61: Standsningsforbud. C 52: Overhaling med lastbil og lastbilvogntog forbudt. UC 62: Parkeringsforbud. D 11: Påbudt kørselsretning. Overhalingsforbuddene gælder også overhaling af motorcykler og stor knallert, men ikke overhaling af tohjulet cykel og lille knallert Forbuddene gælder, indtil de ophæves ved ophørstavle eller ved afstandsangivelse på undertavle. Tavlerne forbyder ikke forbikørsel og gælder ikke overhaling af køretøjer, der svinger bort fra vejen. UC 60,1: Restriktionen gælder både før og efter tavlen. D 12: Påbudt kørselsretning i rundkørsel. UC 60,2: Restriktionen begynder ved tavlen. D 15: Påbudt passage. C 53, C 54: Overhalingsforbud ophører. UC 60,3: Restriktionen ophører ved tavlen. D 16: Valgfri passage. UC 60,5: Standsning på rabat forbudt. C 56: Ophør af lokal hastigheds- begrænsning. C 59: Ophør af forbud. Tavlen ophæver alle forbudstavler på den forudgående vejstrækning bortset fra standsnings- og parkeringsforbud. C 55: Lokal hastighedsbegrænsning. UC 60,6: Parkering på rabat forbudt. C 92: Passage uden stop forbudt. D 21: Cykelsti skal benyttes af cyklister og førere af Lille kallert. UD 21,1: Dobbeltrettet cykeltrafik.

6 UD 21,2: Dobbeltrettet cykeltrafik ophører. Oplysningstavler Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler, der opsættes i nogen afstand, kan forsynes med afstandsangivelse forneden på tavlen eller på undertavle. E 17: Fodgængerfelt. D 21, UD 1: Undertavlen angiver den bane, som kun må benyttes af den færdselsart, der angives med hovedtavlens symbol. Her cyklister og førere af Lille kallert. E 18: Blind vej. E 19: Ensrettet færdsel. D 22: Gangsti. Skal benyttes af gående. E 21,1: Anbefalet rute for cyklister. D 23: Ridesti. E 11: Ophængt pilafmærkning. Angiver kørselsretning i vognbanen under tavlen. E 21,2: Anbefalet rute for vandrere. D 26: Delt sti. D 27: Fællessti. E 15: Vognbaner ved kryds. E 21,3: Anbefalet rute for ridende. D 55: Mindste hastighed. Gælder dog ikke for cyklister og førere af lille knallert. E 16,1: Vognbaneforløb med sammenfletning. De kørende skal vise gensidig hensyntagen. E 21,4: Anbefalet rute for Lille knallert. D 56: Ophør af mindste hastighed. E 16,2: Vognbaneforløb med vognbaneskift. Vognbaneskiftet skal ske uden fare eller unødvendig ulempe for andre. E 22,1: Anbefalet rute for lastbiler.

7 E 22,2: Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods. E 33: Indendørs parkering. E 40: Anbefalet hastighed ophører. E 23: Vejledning for handicappede. E 33.1: Angiver, at parkeringsbestemmelsen ligger både før og efter tavlen. E 41: Største forsvarlige hastighed på en frakørselsvej under normale forhold. E 33.2: Angiver, at parkeringsbestemmelsen begynder ved tavlen. Områdetavler E 24: Vejledning for synshandicappede. E 26: Fodgængertunnel / fodgængerbro. E 33.3: Angiver, at parkeringsbestemmelsen ophører ved tavlen. E 42: Motorvej. Tavlen var oprindelig blå (kan stadig findes). E 31,1: Busholdeplads for fjerntrafik. E 31,2: Busholdeplads for nærtrafik. E 34: Nødplads. Kan benyttes til nødstop. UE 34: Brandslukker og nødtelefon. E 44: Motorvej ophører. Tavlen opsættes normalt ikke ved frakørsler. Tavlen var oprindelig blå (kan stadig findes). E 31,3: Taxiholdeplads. E 37: Krybespor. Højre vognbane skal anvendes af køretøjer, der kører med lavere hastighed end den angivne. E 43: Motortrafikvej. E 33: Parkeringsareal. E 39: Anbefalet hastighed. E 45: Motortrafikvej ophører. Tavlen opsættes normalt ikke ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.

8 F 12: Pilvejviser, hvor det forudsættes, at der køres E 56: Ophør af tættere bebygget område. ad motorvej for at komme til målet. E 49: Gågade. Angiver et område, hvor særlige færdselsregler gælder. F 13: Pilvejviser til seværdigheder, serviceanlæg og lign. F 14: Midlertidig pilvejviser. E 50: Ophør af gågade. Ophør kan også vises ved E 49 med rød diagonal streg. E 68: Zonetavle. Tavlen gælder for det område, man kører ind i. Zonetavlen kan også vise hastighedsgrænse. F 16: Frakørselsvejviser. E 69: Ophør af zone. E 51: Opholds- og legeområde. Angiver et område, hvor særlige færdselsregler gælder. F 18: Tabelvejviser. F 21: Stivejvisere. E 52: Ophør af opholds- og legeområde. Ophør kan også vises ved E 51 med rød diagonal streg. F 21,1: Stirutetavle. F 21,2: Stipilvejviser. E 53: Område med fartdæmpning, hvor kørebanen ikke er egnet til højere hastighed end angivet. E 80: Generelle hastighedsbegrænsninger. Opsættes ved landegrænse. F 21,3: Stitabelvejviser. E 54: Ophør af område med fartdæmpning. Ophør kan også vises ved E 53 med rød diagonal streg. Vejvisningstavler Vejvisningstavler anvendes på det almindelige vejnet herunder motor- og motortrafikveje til at lette de kørendes muligheder for at vælge og følge den ønskede rejserute. F 21,4: Stidiagramtavle. E 55: Tættere bebygget område, med hastighedsbegrænsning på 50 km/t, medmindre anden hastighed er anført på tavler langs vejen. F 11: Pilvejviser til geografiske mål samt til havne, lufthavne og lign., hvor der ikke køres ad motorvej. F 30: Særlig servicevejvisning. F 33,1: Parkeringspilvejviser.

9 F 33,2: Parkeringstabelvejviser. G 11: Portalorienteringstavle. I 11: Frakørselsvejviser 0 meter tavle. G 14: Diagramorienteringstavle. I 12: 500 m frakørselstavle. J 12: Forvarsling af vognbaneforløb. E45 Odense Kolding E20ø E20v I 13: 1500-m frakørselstavle. 3 J 13: Diagramorienteringstavle for motorveje. G 15: Vognbaneorienteringstavle. G 18: Tabelorienteringstavle. H 41: Afstandstavle. H 42: Delt afstandstavle. I 16: Frakørselsvejviser 0 m tavle for forbindelsesanlæg til anden motorvej. I 17: 500 m frakørselstavle for forbindelsesanlæg til anden motorvej. I 18: 1500-m frakørselstavle for forbindelsesanlæg til anden motorvej. K 11: Bekræftelsestavle. K 12: Afstandstavle. L 41: Rutenummer for Europavej. L 42: Rutenummer for primære ruter. L 43: Rutenummer for sekundære ruter. L 44: Rutenummer for ringruter. H 45: Stedtavle. L 45: Rutenummer for stier. I 20: Motorvejskryds. H 47: Kommunegrænsetavle. L 50: Ruteidentifikation for turistruten, Margueritruten. J 11: Anviste vognbaner.

10 Servicetavler M 22: Telefon. M 36: Golfbane. M 10: Færge for cyklende og gående. M 23: Værksted. M 37: Fiskesø. M 11: Færge, der medtager motorkøretøjer. M 24: Tankanlæg. M 41: Vandrerhjem. M 12: Lufthavn eller flyveplads. M 30: Primitiv teltplads for stitrafikanter. M 42: Hotel, motel eller kro. M 13: Jernbanestation. M 31: Campingplads for telte og campingvogne. M 43: Restaurant. M 14: Busterminal. M 32: Campingplads for autocampere. M 45: Cafeteria. M 15: Transportcenter. M 33: Campinghytter. M 46: WC. M 16: Parkér og rejs. M 34: Rasteplads. M 47: Tømning af kemisk toilet. M 17: Posthus. M 35: Badested. M 51: Kirke, synagoge el.lign. M 21: Førstehjælp.

11 Kant-, baggrundsafmærkning og færdselsfyr M 52,1: Lokal seværdighed. N 17: Fodgængersøjle. O 41-42: Retningspile. Opsættes hvor trafikanterne skal foretage en væsentlig retningsændring. M 52, 2: National seværdighed. M 53: UNESCO verdensarvsmonument. N 41: Kantpæle har gul refleks i højre og hvid refleks i venstre vejside. Kantpælenes toppe hælder ned imod vejen. O 43, 44, 45: Spærrebomme. Anvendes bl.a. hvor vej eller sti ophører, eller hvor vejbredden brat formindskes. Ved bomme med skrå striber fortsætter vejen til den side, som striberne hælder ned imod. M 57: Industriområde. P 11: Hellefyr M 61: Information. N 42: Kantafmærkningsplader. Pladernes striber hælder ned imod vejen. M 100: Mindre virksomheder. N 43: Spidsmarkering. Motorkøretøjer og store knallerter kan passere pladen på begge sider. N 44: Markeringskegle. Keglens farve kan være rød eller hvid eller en kombination heraf.

12 Signalanlæg Miljøzone X 11: Hovedsignal. Betydningen af de forskellige lys: Rødt: Stop. Rødt og gult samtidig: Stop. Signalet skifter snart til grønt Grønt: Kør. Gult: Stop, hvis standsning kan ske uden fare. X 19: Bussignal. Bussignal gælder kun for busser i rutedrift. Signalet har hvidt lys i alle tre åbninger. Lys i øverste: Stop. Lys i øverste og midterste samtidigt: Signalet skifter snart til kør. Lys i midterste: Stop, hvis standsning kan ske uden fare. Lys i nederste: Kør. Miljøzone gældende for lastbiler og busser over kg tilladt totalvægt. X 11: Repetitionssignal/spejlsignal. Sålænge signalet er slukket, har de modkørende grønt lys; i denne situation kræver venstresving særlig opmærksomhed. Når de modkørende har gult lys, tændes signalets gule lys. Når de har rødt, tændes det røde. Y 17: Vognbanesignal. Rødt kryds angiver, at kørsel i vognbanen er forbudt i den pågældende færdselsretning. Gul blinkende diagonal pil angiver, at trafikken snarest skal køre over i den vognbane, pilen peger imod. Grøn pil angiver, at vognbanen er åben for kørsel, hvis det ikke strider mod anden regulering. Skifter signalet til rødt kryds, efter at den kørende har passeret tændt grøn pil, skal køretøjet snarest føres over i en vognbane, der er åben for kørsel. Ophør af miljøzone. X 12: Pilsignal. Pilsignaler gælder for trafikanter, der vil køre i den retning, pilen viser. Venstresvingende cyklister og førere af små knallerter skal dog rette sig efter de signaler, der gælder for kørsel ligeud. Z 72,2: Rødt blinksignal ved jernbaneoverkørsler Rødt blinksignal angiver, at trafikanterne skal standse for stoplinie eller i betryggende afstand foran signalet. Z 72,1: Rødt blinksignal. Kan vise blinkende røde lys. Opsættes ved oplukkelige broer og andre steder, hvor der anvendes bevægelige bomme. Z 93: Gult blinksignal Kan vise blinkende gule lys. Særlig forsigtighed skal udvises. X 16: Cyklistsignal. Cyklistsignal gælder for cyklister samt førere af små knallerter, der har samme placering på vejen som cyklister. Z 95: Blåt blinksignal Kan vise blåt blinklys. Særlig forsigtighed skal udvises på grund af ulykke eller brand. X 18: Fodgængersignal.

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds... 7-36 A 11 Farligt vejkryds... 7-54 A 16 Rundkørsel... 7-51 A 17 Fodgængerfelt... 7-9 A 17 Fodgængerfelt... 7-19 A 17 Fodgængerfelt med undertavle Gågade... 7-32

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE A B C D E o F G H I J-K ADVARSELSTAVLER - A SKILTE OG STANDERE I systemafspærring har vi valgt at ville levere det bedste produkt til vores kunder. Derfor har vi investeret i top professionelt udstyr til

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning. Bekendtgørelse om udseende og betydning af tavletyper

Bekendtgørelse om vejafmærkning. Bekendtgørelse om udseende og betydning af tavletyper Bekendtgørelse om vejafmærkning Vejafmærkning Bekendtgørelse om udseende og betydning af tavletyper Se retsinformation.dk Bekendtgørelse om vejafmærkning nr. 1193 og Anvendelsesbekendtgørelse af 1/10 2016

Læs mere

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser.

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser. t- in pr eb w w w.ic w dk e. sk ilt Vornæsvej 58 5700 vendborg Tlf. 35 108 109 www.icskilte.dk info@icskilte.dk Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 8, og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 802.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 802. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 802. Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 10/01937 Bent Lund Nielsen bln@vd.dk 7244 3129 Den fulde tekst Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og

Læs mere

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER Hæfte 8. oversigt Juli 2006 Vejregelrådet FORORD Tilblivelse Nærværende vejregel er en revision af Vejregler for afmærkning med færdselstavler, september 1992.

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 802 af 04/07/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 10/01937 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70 Storhaven 2-00 Vejle tlf. 75 20 88 - fax. 75 22 A 11 Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt 125 1 A 16 Rundkørsel 1 A 17 Fodgængerfelt 1 A 18 Modkørende færdsel 125 125 1 A

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 801. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011,

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler. Variable færdselstavler. Undertavle til lyssignaler

Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler. Variable færdselstavler. Undertavle til lyssignaler Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler Perioden 2012 2016 Ændringerne afspejler, hvordan trafikken og gadebilledet ændrer sig i takt med udviklingen. Vejafmærkning Variable færdselstavler

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt C 11.1 1)) Højresving forbudt 2)) ) 5) I C 11.2 Venstresving forbudt I Opsættes normalt i venstre side. Bør placeres før krydset. Kan placeres over kørebanen C 12 Vending forbudt I Opsættes normalt i venstre

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 313 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Vejdirektoratet, j.nr. 18/15242

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Høringsudgave af 16. november 2017

Høringsudgave af 16. november 2017 Høringsudgave af 16. november 2017 Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, 118, stk. 8 og 122 c, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 1193 af 21/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Vejdirektoratet, j.nr. 16/07940 Senere ændringer

Læs mere

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, UNDERTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2013

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, UNDERTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2013 HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2013 FORORD Denne håndbog omhandler undertavler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning med færdselstavler. Generelt om færdselstavler

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 1632 af 20/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Vejdirektoratet, j.nr. 16/14338

Læs mere

3/24/2017. Færdselstavler. Oplysningstavler. Ophængt pilafmærkning. E 92 Teksttavle

3/24/2017. Færdselstavler. Oplysningstavler. Ophængt pilafmærkning. E 92 Teksttavle Færdselstavler Oplysningstavler Ophængt pilafmærkning E 92 Teksttavle Præcisering af tilladte tavletyper som variable tavler står i bilag 1 Vognbaner ved kryds E 16 Vognbaneforløb/-skift A 43 bruges ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13/13614-7 Bjarne Jess Vennike bjv@vd.dk Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Generelt Kapitel 2 Færdselstavler Kapitel 3 Vejvisningstavler Kapitel 4 Kant-

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

E - Oplysningstavler

E - Oplysningstavler E 11.1 indenfor byzone 1)) udenfor byzone Reflekstype Opstillingshøjde (materialetype) til underkant af tavle 2)) 4) 5) I E 11.4 I E 11.5 I E 11.6 I E 11.7 I E 11.8 I E 11.9 I E 15 Vognbaner ved kryds

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, PÅBUDSTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, PÅBUDSTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, JULI 2013 FORORD Denne håndbog omhandler påbudstavler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning med færdselstavler. Generelt om færdselstavler Advarselstavler Vigepligtstavler

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

FÆRDSELSTAVLER, ADVARSELSTAVLER

FÆRDSELSTAVLER, ADVARSELSTAVLER HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, DECEMBER 2016 FORORD Denne håndbog omhandler Advarselstavler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning med færdselstavler. Generelt om færdselstavler Advarselstavler

Læs mere

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, VIGEPLIGTSTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2014

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, VIGEPLIGTSTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2014 HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, JULI 2014 FORORD Denne håndbog omhandler Vigepligtstavler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning med færdselstavler. Generelt om færdselstavler Advarselstavler

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne Dato 1. november 2018 Sagsbehandler Pia Brix Mail pbx@vd.dk Telefon +45 7244 3486 Dokument 18/15242-18 Side 1/14 Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne I bekendtgørelse

Læs mere

Nødv. dim. udenfor byzone (cm) 2)3) Reflekstype (materialetype) 4)

Nødv. dim. udenfor byzone (cm) 2)3) Reflekstype (materialetype) 4) ADVARSELSTAVLER - A byzone (cm) 1)) byzone (cm) 2)) (materialetype) ) 6) M III: 125 A 11 - Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt M A 16 - Rundkørsel M Symbol kan spejlvendes

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov

Bekendtgørelse af færdselslov Bekendtgørelse af færdselslov Herved bekendtgøres færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1316 af 20. december 2000, lov nr. 1318 af 20.

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr 801 af 04/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 10/01937 Senere ændringer

Læs mere

Høringsudgave af 16. november 2017

Høringsudgave af 16. november 2017 Høringsudgave af 16. november 2017 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, og 122 c, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, 129, stk. 1,

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 1386 af 11/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-84-0319 Senere ændringer til forskriften LOV nr 716 af 25/06/2010

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler og symboler Test 2016 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 28. December 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Trafikanters

Læs mere

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6 Side 1 af 6 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle,

Læs mere

Oversigt over parkeringsforseelser

Oversigt over parkeringsforseelser 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle, der betyder

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr 1194 af 21/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Vejdirektoratet, j.nr. 16/07940 Senere ændringer

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

Forseelsestyper.

Forseelsestyper. Forseelsestyper http://www.helsingor.dk/borger/transport-pas-og-trafik/veje-trafik-ogparkering/parkering/parkeringsafgifter/forseelser/ 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027 Side 1 af 51 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Lovens område m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1047 af 24/10/2011 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 17-11-2011 Justitsministeriet

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

BESTÅ. MINI TEORIBOG

BESTÅ. MINI TEORIBOG BESTÅ. MINI TEORIBOG HASTIGHEDSGRÆNSER TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE: Indenfor 50 km/t Udenfor 80 km/t Motorvej 130 km/t Motortrafikvej 80 km/t HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE SKAL SKE I/VED: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert.

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert. Den lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t indenfor tættere bebygget område 80 km/t udenfor tættere bebygget område 80 km/t motortrafikvej 130 km/t motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål er med

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Nye vejregler om vejafmærkning

Nye vejregler om vejafmærkning NORTEK møde i Oslo 2010 Midlertidig vejafmærkning Vejvisning for særlige køretøjer (F) Servicevejvisning til nationalparker (F) Revision af bekendtgørelse om vejafmærkning Revision af bekendtgørelse om

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

HÅNDBOG VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013

HÅNDBOG VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013 HÅNDBOG APRIL 2013 FORORD Denne vejregel om vejvisning for særlige køretøjer indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning: Generelt om vejvisning på almindelige veje Tavletyper for vejvisning

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TEKST OG SYMBOLER ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TEKST OG SYMBOLER ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 FORORD Denne vejregel omhandler afmærkning med tekst og symboler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning på kørebanen. Generelt

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TVÆRAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING NOVEMBER 2012

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TVÆRAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING NOVEMBER 2012 HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TVÆRAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING NOVEMBER 2012 FORORD Denne vejregel omhandler tværafmærkning og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning på kørebanen.

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 38 af 05/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2015-4380 Senere ændringer

Læs mere

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Vejafmærkning i fht. letbaner Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Færdselsloven Lovens område 1. Loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig

Læs mere

Standsning og parkering. Planlæg parkeringen. Parkeringsvejvisning 23/03/2017

Standsning og parkering. Planlæg parkeringen. Parkeringsvejvisning 23/03/2017 Standsning og parkering Planlæg parkeringen Lav en parkeringsplan i samarbejde med politi, m. fl. Tænk i P- zoner Begræns parkering på højhastighedsveje Vejled ved indfart til byen Parkeringsvejvisning

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Test 2014 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 30. januar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Trafikanters forståelse

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret vej B 18 Hold tilbage for modkørendede C 19 Indkørsel forbudt

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af færdselsloven 8. oktober 2014 Henrik Bjerring Poulsen Vej og ejendodm Uddrag af LBK nr 1386 af 11/12/2013 Vej og ejendom har indsat de ændringer der følger af lov nr. 169 af 26/02/2014, hvor de tidligere bestemmelser

Læs mere

TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI

TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI 27 TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI A Accelerere - At sætte hastigheden hurtigt op. Adfærd - Venlighed over for andre trafikanter, lad dig ikke ophidse, eller provoker andre trafikanter

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. incl. undtagelserne for arbejdsfrit område 2008- udgave Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr Færdselslov

Lovbekendtgørelse nr Færdselslov Lovbekendtgørelse 2012-11-09 nr. 1055 Færdselslov (*) som ændret ved L 2012-12-18 nr. 1241, L 2012-12-18 nr. 1246, L 2012-12-23 nr. 1389, L 2013-06-12 nr. 626, L 2013-06-12 nr. 627, L 2013-06-12 nr. 630

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

E-Teoribog SØERNES TRAFIKSKOLE SØERNES TRAFIKSKOLE. (V )

E-Teoribog SØERNES TRAFIKSKOLE SØERNES TRAFIKSKOLE. (V ) SØERNES TRAFIKSKOLE E-Teoribog Denne teoribog er rettighedsbeskyttet og må ikke kopieres eller bruges til noget formål uden forudgående tilladelse fra Søernes Trafikskoles ledelse. SIDE 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

E-Teoribog. SØERNES TRAFIKSKOLE. (V )! SIDE 1

E-Teoribog. SØERNES TRAFIKSKOLE. (V )! SIDE 1 E-Teoribog. Denne teoribog er rettighedsbeskyttet og må ikke kopieres eller bruges til noget formål uden forudgående tilladelse fra Søernes Trafikskoles ledelse. SØERNES TRAFIKSKOLE. (V 2.0-2013)! SIDE

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Trafiksikkerhed. Uheldsanalyser og forebyggelse. VEJ-EU Copyright Tekst og billeder på denne slide må ikke bruges i andre sammenhænge.

Trafiksikkerhed. Uheldsanalyser og forebyggelse. VEJ-EU Copyright Tekst og billeder på denne slide må ikke bruges i andre sammenhænge. Trafiksikkerhed Uheldsanalyser og forebyggelse Konfliktpunkter Konfliktpunkter i knudepunkter Kryds Rundkørsel 32 konflikter bil-bil 4 konflikter bil-bil 24 konflikter bil-fodgænger 36 konflikter cykel-bil

Læs mere

EKSEMPELSAMLING HASTIGHEDSAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING

EKSEMPELSAMLING HASTIGHEDSAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING EKSEMPELSAMLING ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2016 FORORD Denne eksempelsamling omhandler hastighedsafmærkning og er udarbejdet som et supplement til håndbøgerne om Forbudstavler og Oplysningstavler. I

Læs mere

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011 Vejafmærkning Nye bekendtgørelser Vejforum december 2011 Status Intern arbejdsgruppe Henrik Ludvigsen, Erik Randrup, Pia Brix, Ulrik Winther Blindum, Vibeke Schiøler Sørensen, Morten Lorentzen og Bent

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 845 af 14/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 12/13410 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere