Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)"

Transkript

1 Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes Kræft Hjertekar KOL Type-2- Muskelskeletlidelser (fx lænderyg, artrose, osteoporose) Angst og depression Kun generiske tilbud Ja Planlægger inden for 1/2 år Nej Landsplan Okt % 100% 100% 98% 80% 71% 9% 42% 4% 54% Sep % 98% 98% 96% 74% 62% 13% 35% 2% 63% Hovedstade Okt % 100% 100% 100% 97% 59% 10% 79% 3% 17% Sjælland Okt % 100% 100% 100% 65% 76% 12% 35% 6% 59% Syddanmark Okt % 100% 100% 91% 59% 82% 14% 41% 0% 59% Nordjylland Okt % 100% 100% 100% 82% 73% 0% 9% 9% 82% Midtjylland Okt % 100% 100% 100% 89% 74% 5% 11% 5% 84% Sep % 95% 95% 95% 64% 63% 26% 5% 0% 86% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

2 Tabel 1.2 Forebyggelsestilbud til borgere m. kronisk sygdom (fortsat) Forebyggelsestilbud målrettet særlige grupper af borgere m. kronisk sygdom Andel borgere med kronisk sygdom der gennemfører et forebyggelsestilbud* Mænd i forskellige aldre Særligt udsatte grupper Andre grupper Nej 0-25% 25-50% 50-75% % Landsplan Okt % 40% 30% 35% 8% 4% 33% 56% Sep % 40% 34% 39% 26% 7% 28% 39% Hovedstaden Okt % 48% 21% 34% 13% 6% 25% 56% Sjælland Okt % 18% 47% 47% 0% 0% 50% 50% Syddanmark Okt % 50% 36% 32% 8% 0% 33% 58% Nordjylland Okt % 45% 27% 27% 0% 0% 43% 57% Midtjylland Okt % 32% 21% 32% 11% 11% 22% 56% Sep % 37% 32% 42% 42% 8% 33% 17% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt * Spørgsmålet er kun stillet til kommuner, der opgør hvor stor en andel af borgerne, som gennemfører et forebyggelsestilbud

3 Tabel 2.1 Genoptræning efter Sundhedsloven Aftaler med private klinikker om levering af genoptræning Øget kapacitet på genoptræningsområdet ifm. ændringen i Sundledloven 2018 Iværksættelse af initiativer for at tilbyde opstart af genoptræning inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus Ja Nej Ja Nej Ja Nej Landsplan Okt % 72% 77% 23% 88% 12% Sep 2017 Hovedstaden Okt % 83% 69% 31% 86% 14% Sjælland Okt % 88% 76% 24% 100% 0% Syddanmark Okt % 68% 91% 9% 86% 14% Nordjylland Okt % 45% 73% 27% 91% 9% Midtjylland Okt % 63% 74% 26% 79% 21% Sep 2017 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

4 Tabel 3.1 Hjerneskade Tilrettelæggelse af genoptræning på avanceret niveau til borgere med hjerneskade ud fra de fastlagte kriterier i Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinjer for hjerneskade Hjerneskadekoordinatorfunktion eller et koordinerende team? Avanceret genoptræning varetages af fagpersoner m. særlige kompetencer inden for deres fagområde og med den nødvendige volumen Hjerneskade Samarbejder med Samarbejder med Har endnu ikke andre kommuner specialiserede implementeret for at sikre de tilbud for at sikre Sundhedsstyrelsens særlige kompetencer og volumen de særlige kompetencer og volumen visitationsretningslinjer koordinatorfunktion Hjerneskade koordinerende team Ingen af delene Landsplan Okt % 14% 57% 4% 87% 54% 2% Sep % 11% 53% 4% 69% 27% 4% Hovedstaden Okt % 14% 69% 7% 90% 45% 0% Sjælland Okt % 6% 71% 0% 76% 59% 0% Syddanmark Okt % 23% 27% 0% 82% 41% 5% Nordjylland Okt % 18% 82% 0% 82% 55% 9% Midtjylland Okt % 11% 47% 11% 100% 79% 0% Sep % 11% 32% 11% 74% 26% 0% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

5 Tabel 4.1 Palliation Videndeling for at sikre og løfte kompetenceniveauet ift. basal palliative indsats Personale med palliative kompetencer på basalt niveau, med mulighed for at aflægge hjemmebesøg døgnet rundt Indgår i palliative netværk på tværs af kommuner Efteruddannelse af relevante medarbejdere Har nøglepersoner/faglige fyrtårne, som sikrer kommunikation og videnspredning mellem det regionale palliative team og øvrigt sundhedspersonale Andet Ja Nej, men kommunen planlægger at prioritere det inden for det kommende år Nej Landsplan Okt % 81% 78% 20% 93% 3% 4% Sep % 83% 74% 24% 91% 4% 5% Hovedstaden Okt % 79% 59% 31% 93% 3% 3% Sjælland Okt % 88% 88% 6% 94% 0% 6% Syddanmark Okt % 73% 82% 18% 95% 5% 0% Nordjylland Okt % 91% 91% 9% 82% 9% 9% Midtjylland Okt % 79% 84% 26% 95% 0% 5% Sep % 74% 74% 21% 89% 0% 11% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

6 Tabel 5.1 Demens Har kommunen formuleret en politik på demensområdet? Indsatser der skal styrke kommunens indsats på demensområdet Ja Kommunen påtænker at formulere en inden for det næste 1/2 år Nej Støtte og Kompetenceudvikling af rådgivning til pårørende pleje- og til mennesker sundhedspersonale, der med demens er i kontakt med demente borgere Tilbud om fysisk træning og aktiviteter til demente Særlige tilbud til yngre borgere med demens Samarbejde med frivillige Andre Kommunen har ikke iværksat initiativer på demensområdet Landsplan Okt % 15% 19% 100% 97% 88% 77% 96% 47% 0% Sep % 16% 18% 99% 95% 83% 57% 0% Hovedstaden Okt % 10% 41% 100% 97% 90% 59% 93% 45% 0% Sjælland Okt % 29% 12% 100% 100% 94% 82% 100% 71% 0% Syddanmark Okt % 14% 9% 100% 100% 82% 86% 91% 50% 0% Nordjylland Okt % 9% 9% 100% 82% 100% 100% 100% 55% 0% Midtjylland Okt % 16% 11% 100% 100% 79% 74% 100% 21% 0% Sep % 16% 11% 100% 95% 89% 42% 0% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

7 Tabel 6.1 Kommunale akutfunktioner Udkørende akutteams med særlige syeplejekompetencer i hele døgnet Akutpladser med særlige sygeplejekompetencer i hele døgnet Samarbejde m. andre kommuner om varetagelse af indsatser i akutfunktionen Års relevant erhvervserfaring inden ansættelse i akutfunktionen, hos det sundhedsfaglige autoriserede personale* Ja Nej Ja Nej Ja Kommunen planlægger det Nej Mere end 5 Mellem 2 år og 5 år Mindre end 2 år Nyuddannet Andet Landsplan Okt % 11% 63% 37% 14% 13% 72% 55% 40% 1% 0% 4% Sep % 19% 71% 29% 55% 40% 0% 0% 5% Hovedstaden Okt % 10% 55% 45% 38% 7% 55% 72% 24% 0% 0% 3% Sjælland Okt % 12% 65% 35% 0% 24% 76% 47% 53% 0% 0% 0% Syddanmark Okt % 5% 50% 50% 14% 18% 68% 64% 32% 0% 0% 5% Nordjylland Okt % 9% 64% 36% 0% 9% 91% 36% 45% 9% 0% 9% Midtjylland Okt % 21% 89% 11% 0% 11% 89% 37% 58% 0% 0% 5% Sep % 18% 88% 12% 35% 59% 0% 0% 6% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt *Spørgsmålet er kun stillet til kommuner der har svaret, at de har en akutfunktion

8 Tabel 6.2 Kommunale akutfunktioner Sammensætning af det sundhedsfaglige personale i akutfunktionen* Sygeplejersker udgør ca.: Sosu-assistanter udgør ca.: Andre faggrupper udgør ca.: 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% Landsplan Okt % 2% 9% 24% 63% 69% 20% 10% 0% 1% 91% 9% 0% 0% 0% Sep % 14% 14% 17% 55% 55% 21% 21% 4% 0% 84% 16% 0% 0% 0% Hovedstaden Okt % 7% 10% 7% 76% 79% 10% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 0% Sjælland Okt % 0% 18% 29% 53% 65% 18% 18% 0% 0% 82% 18% 0% 0% 0% Syddanmark Okt % 0% 0% 18% 73% 77% 18% 0% 0% 5% 95% 5% 0% 0% 0% Nordjylland Okt % 0% 18% 18% 64% 64% 9% 27% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% Midtjylland Okt % 0% 6% 56% 39% 50% 44% 6% 0% 0% 89% 11% 0% 0% 0% Sep % 0% 18% 41% 41% 41% 53% 6% 0% 0% 88% 12% 0% 0% 0% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt *Spørgsmålet er kun stillet til kommuner der har svaret, at de har en akutfunktion

9 Tabel 6.3 Kommunale akutfunktioner Sundhedsfagligt personale i akutfunktionen* Antal årsværk (fuldtidsansatte): Vanskeligheder ved at rekruttere erfarne sygeplejersker til akutfunktionen? Vanskeligheder ved at rekruttere erfarne sosuassistenter til akutfunktionen? Sygeplejesker Sosu-assistenter Ja Nej Ja Nej Landsplan Okt % 63% 26% 74% Sep % 59% Hovedstaden Okt % 69% 21% 79% Sjælland Okt % 53% 29% 71% Syddanmark Okt % 73% 32% 68% Nordjylland Okt % 36% 36% 64% Midtjylland Okt % 63% 16% 79% Sep % 76% Favrskov 7, Hedensted Herning Holstebro 17,57 9, Horsens Ikast-Brande 8? Lemvig?? Norddjurs 7,7 (akutpladser) 4, Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg 9, Skanderborg 8,7 (10 deltidsansatte) Skive 6-7 årsværk 1-2 årsværk Struer Syddjurs 5 årsværk til akutteam. 3 årsværk til de 4 akutpladser. 1,2 årsværk på 4 akutpladser Viborg Århus I alt *Spørgsmålet er kun stillet til kommuner der har svaret, at de har en akutfunktion

10 Tabel 6.4 Kommunale akutfunktioner Hvor kommer henvisningerne til kommunens akutfunktion fra?* Foreligger samarbejdsaftale om rammerne for samarbejdet mellem akutfunktionen og de regionale behandlingstilbud* Praktiserende læger Vagtlæger/ 1813 Sygehus Hjemmesygeplejen og/eller hjemmeplejen/ plejecentre Socialpsykiatriske botilbud Borgeren selv Andet el. pårørende Ja, i en skriftlig aftale Ja, i en mundtlig aftale Nej Landsplan Okt % 79% 78% 89% 39% 51% 24% 49% 6% 44% Sep % 75% 71% 92% 25% 39% 74% Hovedstade Okt % 90% 76% 86% 48% 55% 21% 59% 3% 38% Sjælland Okt % 53% 82% 88% 24% 53% 29% 18% 0% 82% Syddanmark Okt % 77% 77% 91% 41% 41% 27% 68% 5% 27% Nordjylland Okt % 91% 82% 91% 55% 64% 9% 55% 18% 27% Midtjylland Okt % 79% 74% 84% 26% 42% 26% 39% 11% 50% Sep % 88% 88% 94% 24% 29% 65% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt *Spørgsmålet er kun stillet til kommuner der har svaret, at de har en akutfunktion

11 Tabel 7.1 Psykiatri Har kommunen etableret akuttilbud til borgere med psykiske lidelser? Har kommunen tiltag for at styrke kvaliteten af medicinhåndtering? Ja Nej Nej, men planlægger at etablere det inden 1/2 år Ja Nej Landsplan Okt % 26% 5% 83% Sep % 25% 6% 76% Hovedstaden Okt % 31% 0% 69% Sjælland Okt % 29% 12% 82% Syddanmark Okt % 32% 5% 95% Nordjylland Okt % 27% 0% 82% Midtjylland Okt % 5% 11% 89% Sep % 15% 11% 68% Hvis ja, hvilken type af akuttilbud Hvis ja, hvilke typer tiltag? Med fast Med Med udgående Andre Efter- Kompetence- Medicin- Metoder fra åbningstid overnatningsmulighedeforløb støtte uddannelses- profiler pædagogik projekt "I for tlf. sikre henvendelser hænder" 17% 24% 31% 18% 5% 18% 11% 32% Udarbejdet medicininstr ukser Andre Landsplan Okt % 58% 35% 19% 72% 62% 51% 26% 72% 34% Sep % 65% 35% 21% 76% 50% 49% Hovedstaden Okt % 48% 24% 19% 71% 57% 43% 29% 71% 43% Sjælland Okt % 30% 50% 20% 86% 64% 64% 29% 71% 29% Syddanmark Okt % 86% 43% 21% 67% 76% 57% 24% 76% 33% Nordjylland Okt % 75% 38% 13% 67% 22% 44% 33% 67% 33% Midtjylland Okt % 56% 31% 19% 71% 71% 47% 18% 71% 29% Sep % 79% 36% 29% 77% 15% 46% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

12 Tabel 7.2 Psykiatri (fortsat) Sundhedsfaglige kompetencer i kommunale socialpsykiatriske botilbud Ja, der er ansat sundhedsfagligt personale i alle socialpsykiatriske botilbud Ja, der er ansat sundhedsfagligt personale i nogle socialpsykiatriske botilbud Etableret formaliseret samarbejde m. hjemmesygeplejen Landsplan Okt % 24% 59% Sep % 40% 54% Hovedstaden Okt % 24% 55% Sjælland Okt % 18% 47% Syddanmark Okt % 36% 77% Nordjylland Okt % 27% 64% Midtjylland Okt % 16% 53% Sep % 37% 47% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

13 Tabel 8.1 Samarbejde med læger Rammedelegationer til undersøgelsesopgaver til en afgrænset patientgruppe Rammedelegationer til konkrete patienter i lægens praksis Ja Nej, men det Nej, vores Nej, kommunen Ja Nej, men det Nej, almen Nej, kommunen planlægges kommune har mener ikke der er planlægges praksis ønsker mener ikke der er inden for det ikke en læge, der behov for aftale inden for det ikke at indgå behov for aftale næste 1/2 år kan udarbejde næste 1/2 år aftale rammedelegationer til undersøgelsesop gaver Landsplan Okt % 22% 30% 9% 50% 15% 16% 18% Sep % 26% 31% 6% 36% 29% 21% 14% Hovedstade Okt % 0% 52% 14% 45% 7% 24% 24% Sjælland Okt % 29% 12% 0% 47% 24% 6% 24% Syddanmark Okt % 23% 36% 9% 45% 23% 5% 27% Nordjylland Okt % 27% 9% 9% 55% 18% 18% 9% Midtjylland Okt % 42% 16% 11% 63% 11% 26% 0% Sep % 47% 21% 5% 21% 42% 26% 11% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

14 Tabel 8.2 Samarbejde med læger (fortsat) Er der aftaler med læger på sygehus, så det er entydigt for den kommunale hjemmesygepleje, hvem der skal kontaktes om patientens behandling, medicingivning m.v. Ja, for størstedelen af kommunens patienter Nej, ikke for størstedelen af kommunens patienter Landsplan Okt % 57% Sep % 54% Hovedstaden Okt % 76% Sjælland Okt % 53% Syddanmark Okt % 36% Nordjylland Okt % 27% Midtjylland Okt % 74% Sep % 47% Favrskov - + Hedensted + - Herning - + Holstebro - + Horsens - + Ikast-Brande + - Lemvig + - Norddjurs - + Odder - + Randers - + Ringkøbing-Skjern - + Samsø + - Silkeborg - + Skanderborg + - Skive - + Struer - + Syddjurs - + Viborg - + Århus - + I alt 5 14

15 Tabel 9.1 Faste læger på plejecentre og botilbud Status for tilknytning af faste læger på plejecentre inkl. friplejeboliger Er ikke startet Vi implementerer andre modeller, som sikrer lægefaglig rådgivning Har dialog med lægerne KLU om at matche læger og plejecentre Har tilknyttet læger på op til 50 pct. af pleje-centrene Har tilknyttet Faste læger er læger til mere fuldt Ikke muligt at indgå end 50 pct. af implementeret aftaler med pleje-centrene på kommunens almen praksis plejecentre inkl. friplejeboliger Landsplan Okt % 4% 7% 20% 36% 23% 4% Sep % 6% 21% 34% 17% 11% 8% Hovedstaden Okt % 0% 3% 28% 38% 21% 7% Sjælland Okt % 12% 6% 12% 29% 24% 6% Syddanmark Okt % 5% 5% 32% 36% 23% 0% Nordjylland Okt % 9% 18% 18% 45% 0% 9% Midtjylland Okt % 0% 11% 5% 32% 42% 0% Sep % 11% 26% 16% 21% 5% 16% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

16 Tabel 9.2 Faste læger på plejecentre og botilbud (fortsat) Hvor langt er I kommet med at få tilknyttet faste læger til længerevarende botilbud efter serviceloven 108 for borgere med psykiske lidelser? Kommunen har Er ikke startet ikke 108- tilbud Vi implementerer andre modeller, som sikrer lægefaglig rådgivning Dialog med lægerne i KLU om at matche læger og 108- tilbud I gang m. at tilknytte læger på op til 50 pct. af 108-tilbud Delvist i mål m. at tilknytte læger til mere end 50 pct. af 108-tilbud Ordningen om 108-tilbud er fuldt implementeret Ikke muligt at indgå aftaler med almen praksis Landsplan Okt % 24% 10% 10% 4% 0% 4% 9% Sep % 37% 5% 12% 0% 0% 1% 6% Hovedstaden Okt % 21% 14% 7% 3% 0% 7% 14% Sjælland Okt % 12% 6% 12% 6% 0% 12% 12% Syddanmark Okt % 50% 14% 9% 5% 0% 0% 5% Nordjylland Okt % 9% 0% 9% 0% 0% 0% 9% Midtjylland Okt % 21% 11% 16% 5% 0% 0% 5% Sep % 32% 0% 26% 0% 0% 0% 16% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

17 Tabel 10.1 Sundhedshuse Har kommunen etableret et fysisk sundhedscenter/sundhedshus? Hvis ja, hvilke tilbud og funktioner indeholder kommunens sundhedscenter/sundhedshus? Ja Nej Forebyggelsestilbud til borgere læger Praktiserende med kronisk sygdom Andre sundhedspersoner end praktiserende læger Regionale funktioner Frivillige organisationer Landsplan Okt % 30% 99% 43% 58% 49% 68% Sep % 28% 100% 45% 49% 42% 55% Hovedstaden Okt % 48% 52% 14% 21% 0% 34% Sjælland Okt % 29% 71% 29% 47% 29% 59% Syddanmark Okt % 23% 73% 41% 50% 50% 55% Nordjylland Okt % 9% 91% 45% 55% 55% 45% Midtjylland Okt % 21% 79% 37% 47% 63% 53% Sep % 10% 90% 37% 47% 47% 32% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

18 Tabel 11.1 Opgaver fra sygehus Varetager kommunens akutfunktion, eller den almindelige hjemmesygepleje, særlige behandlingsopgaver, der tidligere lå i sygehusregi? Har kommunen oplevet øget pres fra sygehuset for at påtage sig nye behandlingsopgaver og/eller øge volumen i kendte arbejdsopgaver? Ja Nej Ja, og der er kommet nye behandlingsopgaver til Ja, og volumen i kendte behandlingsopgaver er øget Ja, og der er kommet nye behandlingsopgaver til og volumen i kendte behandlingsopgaver er øget Ja, men kommunen har ikke påtaget sig nogle af delene Nej Landsplan Okt % 2% 24% 19% 37% 5% 14% Sep % 10% 60% 29% 2% 32% Hovedstaden Okt % 0% 17% 21% 34% 3% 24% Sjælland Okt % 6% 41% 24% 18% 6% 12% Syddanmark Okt % 5% 14% 23% 45% 9% 9% Nordjylland Okt % 0% 36% 0% 45% 0% 18% Midtjylland Okt % 0% 26% 21% 42% 5% 5% Sep % 11% 81% 10% 5% 24% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

19 Tabel 11.2 Opgaver fra sygehus (fortsat) Hvilke behandlingsopgaver det konkret drejer sig om?* Har kommunen indgået aftale med sygehuset om konkrete overdragelser inden for særlige områder?** Kemoterapi Intravenøs medicinsk behandling Parenteral ernæring Andre Kemoterapi Hjemmedialyse Blodtransfusioner Hjemmedialyse Blodtransfusioner Intravenøs medicinsk behandling Parenteral ernæring Andre Landsplan Okt % 50% 9% 78% 91% 21% 59% 24% 4% 46% 44% 16% Sep % 43% 3% 72% 32% 60% 20% 2% 32% 23% Hovedstaden Okt % 28% 7% 59% 93% 10% 69% 17% 0% 31% 45% 7% Sjælland Okt % 53% 0% 82% 76% 29% 31% 13% 6% 25% 19% 6% Syddanmark Okt % 64% 18% 91% 91% 36% 71% 57% 5% 81% 81% 38% Nordjylland Okt % 64% 9% 91% 100% 27% 64% 0% 0% 18% 18% 27% Midtjylland Okt % 53% 11% 74% 84% 5% 53% 21% 11% 63% 37% 5% Sep % 41% 12% 94% 18% 50% 0% 6% 81% % 19% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt *Spørgsmål er kun stillet til kommuner, som varetager opgaver, der tidligere lå i sygehusregi **Procenter er baseret på de kommuner, der har svaret, at de varetager opgaver der tidligere lå i sygehusregi

20 Tabel 12.1 Kommunens planlægning for 2019 Planlægger kommunen en styrket indsats i 2019 i den kommunale akutfunktion? Ja, kommunen Ja, kommunen Ja, kommunen Ja, kommunen planlægger at planlægger at planlægger at planlægger at styrke kompetencerne styrke styrke kompetencerne øge blandt nuværende kapaciteten i akutfunktionen i akutfunktionen kapaciteten af udstyr personale gennem en opnormering gennem i antallet af medarbejdere ansættelse af sundhedsfagligt med autoriseret en sundhedsfaglig autorisation personale med større og mere relevant erhvervserfaring Nej, kommunen har allerede gennem de seneste år prioriteret en styrkelse af kapacitet og/eller faglighed i akutfunktionen Nej, kommunen har ikke udover de allerede planlagte initiativer prioriteret yderligere midler i budget 2019 til at styrke akutfunktionen Nej, kommunen har ikke en kommunal akutfunktion Andet Landsplan Okt % 27% 15% 28% 41% 22% 1% 8% Sep % 40% 28% 13% 5% 18% Hovedstaden Okt % 34% 21% 38% 21% 28% 0% 3% Sjælland Okt % 18% 12% 24% 53% 18% 0% 6% Syddanmark Okt % 32% 9% 32% 50% 18% 0% 5% Nordjylland Okt % 27% 27% 9% 45% 27% 0% 18% Midtjylland Okt % 16% 11% 21% 47% 16% 5% 16% Sep % 42% 16% 16% 0% 11% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lidelser (fx lænde-ryg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lidelser (fx lænde-ryg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Hjerte-kar KOL Type-2- diabetes Kræft Muskelskeletlidelser (fx lænderyg, artrose, osteoporose)

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud KOL Artrose

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller NOTAT KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes

Læs mere

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4.

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4. Udvikling i udgifter til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland 2015-2016, svis (Opdatering ift. praksisplan side 19, figur 2) Bruttohonorar i 000 kr., faste priser (2016-PL) 70.000

Læs mere

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Favrskov kommune 142 181 142 160 Hedensted kommune - 38 - - Herning Kommune 1.004 451 780 310 Holstebro kommune 756 464 736 402

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Servicemålet er gældende for regionen som helhed.

Servicemålet er gældende for regionen som helhed. Opgørelse over servicemålsoverholdelse for responstider fra 2010-2017 Vi læser din anmodning således, at du ønsker aktindsigt i servicemålsoverholdelsen for hastegrad A og B. Regionsrådet vedtog i 2007

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Om Region Midtjylland

Om Region Midtjylland Om Region Midtjylland Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen Informationsmøde for regionsrådskandidater den 9. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.15 30.6.15 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &!

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$ % %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Godkendt 0. maj 08 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. -05-08 -0-7-9-4 Lægefaglig

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2013

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2013 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.16 31.3.16 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013)

Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013) Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013) Notatet giver et overblik over kommunale akutte- og subakutte tilbud, der skal styrke sygeplejen, rehabiliteringen og forebygge

Læs mere

Fælles puljepenge Hjerneskadesamrådet november 2012

Fælles puljepenge Hjerneskadesamrådet november 2012 Fælles puljepenge 2012-2014 Hjerneskadesamrådet november 2012 side 2 Fordeling af kursuspenge til den enkelte kommune Tabel 1 - Økonomisk ramme (fra ansøgningen) Projekt 1 Projekt 2 Fælles Understøttelse

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter v. Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk Disposition Kort oprids af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Velkommen til PLO Midtjyllands efterårsmøde 2018

Velkommen til PLO Midtjyllands efterårsmøde 2018 Velkommen til PLO Midtjyllands efterårsmøde 2018 Dagsorden Velkomst og præsentation v. formand for PLO-Midtjylland Lise Høyer Formandens beretning og nyt fra Midt v. Lise Høyer Nyt fra Lægevagtudvalget

Læs mere

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL har noteret sig, at der som led i finansloven for 2016 er afsat midler til en ny national handlingsplan for den

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

Positive tendenser for midtjyske virksomheder

Positive tendenser for midtjyske virksomheder 2. juni 2008 Positive tendenser for midtjyske virksomheder Erhvervskonjunkturer. Et stort flertal af små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland forventer øget eller uændret vækst og antal ansatte.

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Kompetenceudvikling og uddannelse. Uddannelseskoncept for borgere med KOL

Kompetenceudvikling og uddannelse. Uddannelseskoncept for borgere med KOL Kompetenceudvikling og uddannelse For at lykkes med telemedicinske tilbud, der skaber værdi i en dagligdag med sygdom, skal vi som sundhedsvæsen være opsøgende på, hvad det vil sige at leve en hverdag

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. -0-09 -0-7-8-8 Lægefaglig indstilling

Læs mere

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht.

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht. Bilag 1 3 Favrskov kommune 25 2 15 1 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Hedensted kommune Herning Kommune 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 35 3 25 2 15 1 5 Holstebro kommune 16 14 12 1 8 6 4 2 Horsens kommune 3 Ikast-Brande

Læs mere

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Delegation i en kommunal kontekst KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Hvorfor er delegation relevant? Og hvad betyder det i en kommunal

Læs mere

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium.

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium. Datagrundlaget Samlet set viser data, at der ikke mangler STX-kapacitet i centrum af Aarhus. Det kan samtidig konstateres, at der ud over STX og HF ikke findes andre uddannelser ud over grundskoleniveau

Læs mere

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET Program for dagen 10.00-10.50 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, KL, lokale 1-1+3 10.50-11.00 Pause 11.00-12.00

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. -09-09 -0-7-8-8 Lægefaglig indstilling

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2017

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2017 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2017 Indledning Regionsrådet

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 9-08-07-0-7-9-4 Lægefaglig indstilling

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

2. Generations Sundhedsaftaler

2. Generations Sundhedsaftaler 2. Generations Sundhedsaftaler v/ Jens Bejer Damgaard, RSS, Kommunesamarbejde og sundhedsaftaler, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk En overordnet opdeling (ny vejledning) Den sundhedspolitiske

Læs mere

Læsevejledning: Forkortelsen RP henviser til Regionspsykiatrien, f.eks. er RP Horsens Regionspsykiatrien Horsens.

Læsevejledning: Forkortelsen RP henviser til Regionspsykiatrien, f.eks. er RP Horsens Regionspsykiatrien Horsens. Psykiatri og Social Administnen Psykiatriplanlægning Tingvej 15B Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Oversigt over ambulante teams i psykiatrien i Region Midtjylland

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år

PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år Hovedbudskaber Antallet af praktiserende læger er faldet med næsten 300 læger siden 2007 Èn ud af fire læger er

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Ressourceforløb Midtjylland

Ressourceforløb Midtjylland Ressourceforløb Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Maj 2018 Hovedkonklusioner I det seneste år har de fleste midtjyske kommuner oplevet en stigning i andelen af ressourceforløbsborgere ud af alle

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Regionsrådvalg 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region Midtjylland 1,3 mio. Region Hovedstaden 1,8 mio. Region Syddanmark 1,2 mio.

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

PLO Analyse Antallet af patienter hos de praktiserende læger stiger fortsat

PLO Analyse Antallet af patienter hos de praktiserende læger stiger fortsat PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Antallet af patienter hos de praktiserende læger stiger fortsat Hovedbudskaber Antallet af patienter pr. læge er steget siden 2012 og ligger i 2018 på det

Læs mere

Nøgletal fra 2017 på genoptræningsområdet

Nøgletal fra 2017 på genoptræningsområdet Nøgletal fra 217 på genoptræningsområdet KL publicerer for syvende gang en oversigt, der beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven 14. Med den nye lovgivning om udvidet frit valg

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Niels Gadegaard Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Niels Gadegaard Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Niels Gadegaard Sundhedsstyrelsen Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan 206 Otte indsatsområder: tidligere

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Ressourceforløb Midtjylland

Ressourceforløb Midtjylland Ressourceforløb Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Maj 2018 Hovedkonklusioner I det seneste år har de fleste midtjyske kommuner oplevet en stigning i andelen af ressourceforløbsborgere ud af alle

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Kommunens sundhedsfaglige opgaver

Kommunens sundhedsfaglige opgaver Kommunens sundhedsfaglige opgaver Temadag i Danske Ældreråd d. 2. oktober 2019 V./ Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center for Velfærd og Omsorg Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center

Læs mere

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1). Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS MIDT

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS MIDT BØRNEHUS MIDT BØRNEHUS MIDT BØRNEHUS MIDT BISTÅR KOMMUNERNE I REGION MIDTJYLLAND MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige undersøgelse,

Læs mere

VEST

VEST 1 - Kapacitet og ansøgertal 2017 Kapacitet og ansøgertal 2017 Fordelingsudvalg Ansøger pr. 15. marts 2017 Kapacitet 2017 Over-/underskud kapacitet Gym. HF Pre-IB Gym. HF Pre-IB Gym. HF Pre-IB Vest 1271

Læs mere

970 kr. 958 kr. 941 kr. 918 kr. patient Gennemsnitlige udgifter pr. 78,8 kr. 79,25 kr. 78,4 kr. 75,75 kr. borger Samlede udgifter kr.

970 kr. 958 kr. 941 kr. 918 kr. patient Gennemsnitlige udgifter pr. 78,8 kr. 79,25 kr. 78,4 kr. 75,75 kr. borger Samlede udgifter kr. I det følgende gennemgåes udviklingen fra 2015-2018 på en række udvalgte aktivitets- og økonomidata. Der gøres opmærksom på, at udgifterne angivet i det følgende er faste priser i 2018 PL, hvorfor disse

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Region Hovedstaden. Kommune

Region Hovedstaden. Kommune Dan Yu Wang April 2017 Region Hovedstaden Albertslund 12 14 13 6,1 7,3 7,1-3% 150 152 144 1,9 2,2 2,2-3% Allerød 6 6 7 3,2 3,6 4,6 27% 77 75 93 0,9 0,9 1,2 26% Ballerup 17 14 14 5,0 4,4 4,4-2% 123 92 88

Læs mere

Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet

Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet Opsummering Brobygger somatik projektet er et initiativ i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan og er samtidig en af flere indsatser, der skulle realisere

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 13-02-2017 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Responstider i Skanderborg Kommune

Responstider i Skanderborg Kommune Notat 20. marts 2019 Responstider i I notatet ses på responstid for A- og B-kørsler samt på en ny opgørelse over responstid for akutlægebiler. 1. Generelt om responstider I er det Præhospitalet, der har

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Antallet af ældre patienter hos de praktiserende læger stiger markant

Antallet af ældre patienter hos de praktiserende læger stiger markant PLO ANALYSE Antallet af ældre patienter hos de praktiserende læger stiger markant September 2019 Hovedbudskaber Antallet af patienter pr. læge er steget fra 2010 til 2018 og har nu stabiliseret sig med

Læs mere

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv.

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. 13.oktober 2013 Ida Götke www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere