1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby"

Transkript

1 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for Nedenstående anlægsprojekt er en konkret udmøntning af det afsatte rammebeløb. I foråret 2019 er der lavet en udvidelse af Guldsmeden med 14 vuggestuepladser og 12 børnehavepladser. Der er imidlertid pt. fortsat et stigende pres på kapaciteten i Galten/Skovby på 0-6 års området. Det gælder særligt behovet for flere børnehavepladser, hvor antallet af indskrevne børn overstiger den normerede kapacitet. På den baggrund er der derfor behov for at etablere nyt institutionsbyggeri med en kapacitet på 100 børnehavepladser og 20 vuggestuepladser. Igangsætning skal ske hurtigst muligt således, at institutionen står klar i løbet af Den endelige placering af institutionen er ikke afklaret, men den samlede anlægssum på 29 mio. kr. bygger på følgende forudsætninger: Kapacitet på 100 børnehavepladser og 20 vuggestuepladser En størrelse på institutionen på samlet m2 (nettoareal pr. vuggestuebarn på 4,5 m2 og nettoareal pr. børnehavebarn på 3,5 m2. Dertil kommer grupperum, fællesrum, produktionskøkken mv. Nettoarealet ganges således med en faktor 2,5) En m2 pris på kr., der ud over bygningen dækker p-plads og legeplads (nøgletal for byggeri, 2018K4, indeks 104,8). I nøgletallet indgår 10 procent til uforudsete udgifter, hvilket er under den normale standard, men dette begrundes i den selvstændige budgetlægning til køb af grund, vejanlæg etc. jf. nedenstående. Inventar mv. ( kr. pr. barn) Beløb til køb af grund, vejanlæg etc. på 2,5 mio. kr. Kapacitetsudvidelsen dækker behovet inden for perioden , men der vil være behov for yderligere udvidelse af kapaciteten i 2024/2025, jf. befolkningsprognosen. Den tidsramme forudsætter dog, at de nuværende midlertidige vuggestuepladser (leaset modulbyggeri) i Porskjær forlænges 2 år ud over den nuværende 3-årsperiode (udløb september 2020). Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Igangsætning af ny institution forudsætter grundkøb samt efterfølgende projektering af projektet med udbud osv. Det forudsættes derfor, at projektet vil løbe over 2020 og 2021, og at ca. 2/3 af udgifterne vil falde i

2 Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.) Afdelingsledelse Udvidelse af kapacitet Låsby Udvidelse af kapacitet Låsby U rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for Nedenstående anlægsprojekt er en konkret udmøntning af det afsatte rammebeløb. Som konsekvens af politisk godkendelse af strukturplan for Langvad Bakker i Låsby er der behov for at udbygge kapaciteten, idet antallet af indskrevne børn i institutionen Viften svarer til den normerede kapacitet. Ovenstående fremrykker således behovet for udbygning set i forhold til forventningerne via befolkningsprognosen. På den baggrund er der derfor behov for at etablere nyt institutionsbyggeri med en kapacitet på 75 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser. Igangsætning skal ske således, at institutionen står klar inden Den endelige placering af institutionen er ikke afklaret, men den samlede anlægssum på 26,5 mio. kr. bygger på følgende forudsætninger: Kapacitet på 75 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser En størrelse på institutionen på samlet m2 (nettoareal pr. vuggestuebarn på 4,5 m2 og nettoareal pr. børnehavebarn på 3,5 m2. Dertil kommer grupperum, fællesrum, produktionskøkken mv. Nettoarealet ganges således med en faktor 2,5) En m2 pris på kr., der ud over bygningen dækker p-plads og legeplads (nøgletal for byggeri, 2018K4, indeks 104,8). I nøgletallet indgår 10 procent til uforudsete udgifter, hvilket er under den normale standard, men dette begrundes i den selvstændige budgetlægning til køb af grund, vejanlæg etc. jf. nedenstående. Inventar mv. ( kr. pr. barn) Beløb til køb af grund, vejanlæg etc. på 2,5 mio. kr. Kapacitetsudvidelsen dækker behovet inden for perioden , mens eventuelt yderligere behov efter 2023 afventer ny befolkningsprognose. Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Igangsætning af ny institution forudsætter grundkøb samt efterfølgende projektering af projektet med udbud osv. Det forudsættes derfor, at projektet vil løbe over 2020 og 2021, og at ca. 2/3 af udgifterne vil falde i

3 Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.) Afdelingsledelse Udvidelse af kapacitet Ry Udvidelse af kapacitet Ry U rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for Nedenstående anlægsprojekt er en konkret udmøntning af det afsatte rammebeløb. I løbet af 2019 udvides Birkehuset med 15 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser. Dertil kommer en genåbning af Stadion Alle med 15 vuggestuepladser og 27 børnehavepladser. Der er imidlertid pt. fortsat et stigende pres på kapaciteten i Ry på 0-6 års området. Det gælder særligt behovet for flere børnehavepladser. På den baggrund er der derfor behov for at etablere nyt institutionsbyggeri med en kapacitet på 100 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser. Igangsætning skal ske således, at institutionen står klar inden udgangen af Den endelige placering af institutionen er ikke afklaret, men den samlede anlægssum på 32 mio. kr. bygger på følgende forudsætninger: Kapacitet på 100 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser En størrelse på institutionen på samlet m2 (nettoareal pr. vuggestuebarn på 4,5 m2 og nettoareal pr. børnehavebarn på 3,5 m2. Dertil kommer grupperum, fællesrum, produktionskøkken mv. Nettoarealet ganges således med en faktor 2,5) En m2 pris på kr., der ud over bygningen dækker p-plads og legeplads (nøgletal for byggeri, 2018K4, indeks 104,8). I nøgletallet indgår 10 procent til uforudsete udgifter, hvilket er under den normale standard, men dette begrundes i den selvstændige budgetlægning til køb af grund, vejanlæg etc. jf. nedenstående. Inventar mv. ( kr. pr. barn) Beløb til køb af grund, vejanlæg etc. på 2,5 mio. kr. Kapacitetsudvidelsen dækker behovet inden for perioden , men der vil være behov for yderligere udvidelse af kapaciteten i 2024/2025, jf. befolkningsprognosen. Den tidsramme forudsætter dog, at de nuværende midlertidige 15 vuggestuepladser i Birkehuset samt 22 børnehavepladser i Bakkely (leaset modulbyggeri) forlænges 2 år ud over den nuværende 3- årsperiode (udløb henholdsvis juli 2020 og april 2021). Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene 3

4 Igangsætning af ny institution forudsætter grundkøb samt efterfølgende projektering af projektet med udbud osv. Det forudsættes derfor, at projektet vil løbe over 2021 og 2022, og at ca. 2/3 af udgifterne vil falde i Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.) Afdelingsledelse Udvidelse af kapacitet Hørning Udvidelse af kapacitet Hørning U rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for Nedenstående anlægsprojekt er en konkret udmøntning af det afsatte rammebeløb. Der er på sigt fortsat pres på kapaciteten i Hørning på 0-6 års området. Det gælder særligt behovet for flere børnehavepladser. På den baggrund er der derfor behov for at etablere nyt institutionsbyggeri med en kapacitet på 100 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser. Igangsætning skal ske således, at institutionen står klar inden udgangen af En mulighed er at placere den nye institution i sammenhæng med den nye skole i Hørning, herunder at lave et tillæg til leasingmodellen på den nye skole. Det vil bygge på følgende forudsætninger: Kapacitet på 100 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser En størrelse på institutionen på samlet m2 (nettoareal pr. vuggestuebarn på 4,5 m2 og nettoareal pr. børnehavebarn på 3,5 m2. Dertil kommer grupperum, fællesrum, produktionskøkken mv. Nettoarealet ganges således med en faktor 2,5) En m2 pris på kr., der ud over bygningen dækker p-plads og legeplads (nøgletal for byggeri, 2018K4, indeks 104,8). I nøgletallet indgår procentandel til uforudsete udgifter Inventar mv. ( kr. pr. barn) Beløb til supplerende vejanlæg, idet der forudsættes, at yderligere vejanlæg samt grundkøb allerede er indeholdt i anlægsprojektet vedrørende ny skole i Hørning Leasingmodel med årlig ydelse på 1,2 mio. kr. ud fra en anlægssum på 30 mio. kr. Ydelsen løber i 25 år med efterfølgende tilbagekøb af institutionen for 30 pct. anlægssum. Leasingmodellen forudsætter deponering og dermed budgetlagt finansiering af anlægssummen (men de 30 mio. kr. indgår ikke i anlægsrammen) Alternativet til leasingmodellen vil være at afsætte de 30 mio. kr. over 2 år (2021 og 2022). For at kunne afvente ny institution i sammenhæng med den nye skole, vil der dog være behov for at etablere midlertidige pladser i Hørning. Der afsættes derfor midler til opsætning og nedtagning af 4

5 midlertidigt modulbyggeri, herunder leasingydelse i en 3 årig periode. Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Igangsætning af ny institution forudsætter indgåelse af leasingmodel (og projektering af projektet med udbud osv. Det forudsættes derfor, at projektet vil løbe over 2021 og 2022). Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.) Afdelingsledelse Leasing af modulbyggeri Udvidelse af kapacitet Gl. Rye Udvidelse af kapacitet Gl. Rye U rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for Nedenstående anlægsprojekt er en konkret udmøntning af det afsatte rammebeløb. Der er på sigt fortsat pres på kapaciteten i Gl. Rye på 0-6 års området. Det gælder særligt behovet for flere børnehavepladser. På den baggrund er der derfor behov for at etablere udvide kapaciteten ved Børnegaarden Bison med 50 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser. Igangsætning skal ske således, at institutionen står klar hurtigst muligt. Det vil bygge på følgende forudsætninger: Kapacitet på 50 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser En størrelse på institutionen på samlet 600 m2 (nettoareal pr. vuggestuebarn på 4,5 m2 og nettoareal pr. børnehavebarn på 3,5 m2. Dertil kommer grupperum, fællesrum, produktionskøkken mv. Nettoarealet ganges således med en faktor 2,5) En m2 pris på kr., der ud over bygningen dækker p-plads og legeplads (nøgletal for byggeri, 2018K4, indeks 104,8). I nøgletallet indgår procentandel til uforudsete udgifter Inventar mv. ( kr. pr. barn) 5

6 Der er desuden afsat 0,5 mio. kr. til udvidelse af p-plads Det har tidligere være overvejet, at flytte dagtilbuddet Børnegården Bison op til Gl. Rye Skole. Dette er ikke indregnet i forhold til nærværende forslag Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.) Udvidelse af kapacitet Skanderborg By Udvidelse af kapacitet Skanderborg By U Primo 2021 står den nye daginstitution ved Sølund klar til indflytning. Samtidig har forudsætningen været, at institutionen erstatter de nuværende institutioner Asylgade og Eskebækparken. Det indebærer, at der fortsat i Skanderborg By vil være pres på kapaciteten og derfor nødvendigt at henvise til pladser i Dagtilbud Højvangen. Ved en fastholdelse af Asylgade og Eskebækparken, som har en samlet kapacitet i dag på 28 vuggestuepladser og 84 børnehavepladser (dertil kommer specialafsnittet Æsken med plads til børnehavebørn), vil der være tilstrækkelig kapacitet i en længere årrække i Skanderborg By. Det indebærer, at den ledige kapacitet i Højvangen i stedet vil kunne udnyttes fuldt ud af børn fra Stilling og Virring. På sigt vil der dog være behov for udvidelse af kapaciteten i Stilling. Der er ved tidligere budgetaftale forudsat salg af Asylgade md en forventet salgsindtægt på 6 mio. kr., hvorfor en andel af udgiften i 2020 er udtryk for nulstilling af salgsindtægten. Dertil kommer, at der ved etablering af den nye institution ved Sølund og samtidig lukning af Asylgade og Eskebækparken ville være en effektivisering (sparet husleje, ledelse mv.) på 1 mio. kr. Den effektivisering vil ligeledes skulle nulstilles (fremgår af tabel for afledt drift). Endelig vil der være ved en fortsat drift i de eksisterende rammer i Asylgade være behov for den delvis renovering. Der er afsat 2 mio. kr. til dette formål. Nulstilling af effektivisering

7 Beløbet vedrører udgift til husleje i Eskebækparken samt fortsat bygningsdrift mv. i Asylgade og Eskebækparken. 7. Pulje til mindre kapacitetsudvidelser og renoveringer på dagtilbudsområdet Pulje til mindre udvidelse af kapacitet samt renoveringer på dagtilbudsområdet U rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for Det indebærer bl.a. behov for at udbygge kapaciteten med dels nye institutioner samt mindre udvidelser og renovering af eksisterende institutioner. Der afsættes derfor en pulje til mindre udvidelser og renovering af eksisterende institutioner på 5 mio. kr. årligt. Puljen forventes endvidere at skulle dække konsekvenserne af analyser omkring fysisk samling af institution og skole i Gl. Rye og Stjær. 8. Udvidelse af kapaciteten på Skovbyskolen Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud Udvidelse af kapacitet på Skovbyskolen U rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning på skolerne på samlet 105 mio. kr. for perioden Elev-og klassetalsprognosen baseret på den nye befolkningsprognose fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget på deres møde i juni Den viser bl.a., at der er et presserende behov for at udbygge Skovbyskolen. Som det fremgår af SMAK-analysen, der blev fremlagt på Byrådets temamøde 21. juni 2018, er der i dag 29 normalklasser på Skovbyskolen. Elev-og klassetalsprognosen viser imidlertid, at der allerede for nuværende er et behov for 31 klasser, stigende til 33 klasser inden for få år. 7

8 Der afsættes derfor et beløb i 2020 til en udvidelse med 4 klasser. Der foreligger endnu ikke et konkret projekt for udbygningen, men budgetbeløbet bygger på følgende forudsætninger: Udvidelse med 4 klasser Udvidelse med 1 klasse udgør 150 m2 En m2 pris på kr. (nøgletal for byggeri, 2018K4, indeks 104,8). I nøgletallet indgår 10 procent til uforudsete udgifter, hvilket er under den normale standard, men dette begrundes i den selvstændige budgetlægning til køb af grund, vejanlæg etc. jf. nedenstående. Dertil kommer, at SMAK-analysen har vist et behov for modernisering (inkl. særlige fokusområder) på 32,4 mio. kr. Det beløb indeholder dog Columbusskolen, som der allerede er afsat budgetmidler til, for 13 mio. kr. Af det resterende beløb på 19,4 mio. kr. udgør de særlige fokusområder 12,8 mio. kr. ex. mangelfulde eller manglende faglokaler. I forslaget til ny investeringsoversigt afsættes et rammebeløb til renovering og modernisering på skolerne fra 2020 og frem herunder til ex. faglokaler. I den sammenhæng prioriteres udmøntning af rammebeløbet de første år til de skoler, der samtidig har et behov for udvidelse af kapaciteten. Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.) Udvidelse af kapacitet Afd. D i Låsby Udvidelse af kapacitet Afd. D i Låsby U Som konsekvens af et stigende elevtal i specialafdeling D på Låsby Skole, godkendte Byrådet på deres møde 30. januar 2019 en udvidelse af kapaciteten (udvidelse mod nord). Det reelle fremadrettede behov indebærer imidlertid, at der foretages en yderligere udvidelse (udvidelse mod syd), som beskrevet i sagsfremstillingen fra januar Dette, idet skolen i dag har måttet undervise i midlertidigt byggeri som følge af stigende antal visiterede elever til specialtilbuddet. Udvidelsen indebærer, at der tilbygges yderligere ca. 535 m2 samt sker ombygning af ca. 70 m2 af den nuværende bygning. Herefter vil Afdeling D have en kapacitet til ca. 60 elever. Låsby Skole, Byg og Ejendom samt Fagsekretariatet Børn og Unge har lavet et forslag til udvidelsen på baggrund af ovenstående med en beregnet udgift til udvidelsen på 12,5 mio. kr. 8

9 Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.) Beløbet vedrører udgifter til bygningsdrift og indgår i det tekniske budget i lighed med 10. Udvidelse af kapaciteten på Låsby Skole Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud Udvidelse af kapacitet på Låsby Skole U rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning på skolerne på samlet 105 mio. kr. for perioden Elev-og klassetalsprognosen baseret på den nye befolkningsprognose fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget på deres møde i juni Den viser bl.a., at der er et behov for at udbygge Låsby Skole. Som det fremgår af SMAK-analysen, der blev fremlagt på Byrådets temamøde 21. juni 2018, er der i dag 18 normalklasser på Låsby Skole. Elev-og klassetalsprognosen viser imidlertid, at behovet stiger til 20 klasser inden Der afsættes derfor et beløb i 2022 til en udvidelse med 2 klasser. Der foreligger endnu ikke et konkret projekt for udbygningen, men budgetbeløbet bygger på følgende forudsætninger: Udvidelse med 2 klasser Udvidelse med 1 klasse udgør 150 m2 En m2 pris på kr. (nøgletal for byggeri, 2018K4, indeks 104,8). I nøgletallet indgår 10 procent til uforudsete udgifter Dertil kommer, at SMAK-analysen har vist et behov for modernisering (inkl. særlige fokusområder) på 24 mio. kr. Det beløb indeholder dog Afdeling D, som der allerede er afsat budgetmidler til 2,85 mio. kr. Af det resterende beløb på godt 21 mio. kr. udgør de særlige fokusområder 4,2 mio. kr. mio. kr. ex. mangelfulde eller manglende faglokaler. I forslaget til ny investeringsoversigt afsættes et rammebeløb til renovering og modernisering på skolerne fra 2020 og frem herunder til ex. faglokaler. I den sammenhæng prioriteres udmøntning af rammebeløbet de første år til de skoler, der samtidig har et behov for udvidelse af kapaciteten. Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)

10 11. Udvidelse af kapaciteten på skoleområdet i Ry Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud Udvidelse af kapaciteten på skoleområdet i Ry U rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning på skolerne på samlet 105 mio. kr. for perioden Elev-og klassetalsprognosen baseret på den nye befolkningsprognose fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget på deres møde i juni Den viser bl.a., at der er et kapacitetsbehov i Ry. Som det fremgår af SMAK-analysen, der blev fremlagt på Byrådets temamøde 21. juni 2018, er der i dag 39 normalklasser på Mølleskolen. Elev-og klassetalsprognosen viser imidlertid, at behovet stiger til 41 klasser i 2023, stigende til klasser frem mod Der afsættes derfor et beløb i 2022 og 2023 til en udvidelse med 4 klasser. Der foreligger endnu ikke et konkret projekt for udbygningen, men budgetbeløbet bygger på følgende forudsætninger: Udvidelse med 4 klasser Udvidelse med 1 klasse udgør 150 m2 En m2 pris på kr. (nøgletal for byggeri, 2018K4, indeks 104,8). I nøgletallet indgår 10 procent til uforudsete udgifter Dertil kommer, at SMAK-analysen har vist et behov for modernisering (inkl. særlige fokusområder) på 26 mio. kr. Af det beløb udgør de særlige fokusområder 3,75 mio. kr. ex. til mangelfulde eller manglende faglokaler. Nærværende forslag baserer sig på, at kapacitetsudvidelsen kan finde sted på Mølleskolens nuværende matrikel. Dette udfordres af, at de nuværende udearealer ved Mølleskolen i forvejen er udfordret. I forslaget til ny investeringsoversigt afsættes et rammebeløb til renovering og modernisering på skolerne fra 2020 og frem herunder til ex. faglokaler. I den sammenhæng prioriteres udmøntning af rammebeløbet de første år til de skoler, der samtidig har et behov for udvidelse af kapaciteten. Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)

11 12. Evt. udvidelse af kapaciteten fra 3 til 4 spor på ny skole i Hørning Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud Evt. udvidelse af kapaciteten fra 3 til 4 spor på ny skole i Hørning U rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning på skolerne på samlet 105 mio. kr. for perioden Elev-og klassetalsprognosen baseret på den nye befolkningsprognose fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget på deres møde i juni Af denne fremgår det, at det samlede kapacitetsbehov i Hørning stiger. Det samlede elevtal forventes at kunne rummes i 7 klasser. Men der vil med den nuværende fordeling af elever (skoledistriktsgrænser) opstå en udfordring i forhold til forudsætningen om at den ny skole i Hørning Syd skal dimensioneres til 3 spor. Udbuddet og byggeprogrammet tilrettelægges ind til videre ud fra at indeholde en helhedsplan for den samlede skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter og et skitseforslag på indskoling (0.-3. klasse i 3 spor) plus optionsmuligheder. Den foreløbige vurdering er, at prisen på en indskoling (0.-3. klasse i 3 spor) vil udgøre ca. 76,5 mio. kr. Med udsigten til at der kan blive behov for 4 spor i stedet for 3 kan det overvejes, om der enten skal afsættes særskilte ekstra midler til dette eller om det 4. spor skal finansieres indenfor den nuværende samlede ramme og dermed fragå finansieringsmulighederne for optionerne. Såfremt der ønskes en supplerende bevilling til et 4. spor og dermed en yderligere udvidelse med 4 klasser vil der ifølge et skøn fra bygherrerådgiver skulle afsættes 20 mio. kr. Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)

12 13. Indeklima/ventilation skoler Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud Pulje til indeklima og ventilation skoler U En tidligere udarbejdet analyse fra Byg og Ejendom har opgjort et behov for renovering/udskiftning af ventilation på skolerne på samlet 108 mio. kr. Heraf er der i mellemtiden sket helt eller delvis renovering på følgende skoler: Låsby Skole Virring Skole Morten Børup Skolen Stilling Skole Det resterende beløb udgør herefter ca. 90 mio. kr., hvorfor der særskilt afsættes 90 mio. kr. over de næste 10 år dvs. 9 mio. kr. årligt. I beløbet er indeholdt 15 pct. til uforudsete udgifter samt 10 pct. til honorarudgifter. 14. Ramme til særlige fokusområder og modernisering - skolerne Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud Ramme til særlige fokusområder U Ramme til modernisering U Analysen fra SMAK, der blev fremlagt på Byrådets temamøde 21. juni 2018, viste et samlet behov for modernisering inkl. særlige fokusområder på 393 mio. kr. Af beløbet på 393 mio. kr. er der efterfølgende afsat beløb til skolerne i Hørning, samt specialskolerne Columbusskolen og Afdeling D. Herefter udgør det samlede beløb 290 mio. kr., fordelt med: 100 mio. til særlige fokusområder, dvs. områder hvor der er behov for snarlig eller akut bearbejdning. Det kan være manglende eller mangelfulde faglokaler 190 mio. kr. til modernisering Beløbene afsættes over 10 år med henholdsvis 10 og 19 mio. kr. 12

13 13

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018 Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 1 INDHOLD: Forudsætninger i kapacitetsberegningerne - side 3 Forudsætninger for prognose - side 4 Hørning - side 5 Ry/Knudsø

Læs mere

Konstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole.

Konstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole. Dagsorden Dato: 05-01-2017 15:00:00 Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget Sted: Mødelokale 1.S.04, Fælleden 1 Godkendelse af dagsorden 05-01-2017 Sagsnr.: 00.01.00-A00-32-15 Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Præsentation Økonomi

Præsentation Økonomi Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

Skabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg

Skabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg 1 - Stjær - Skabelon 3 Anlæg-skabelon til enkeltanlæg Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper, Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye,

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Anlægsrammen. Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019

Anlægsrammen. Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019 Anlægsrammen Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019 Program Statslige styringsprincipper Status på anlægsrammen Byrådets handlemuligheder Spørgsmål til drøftelse Statslige styringsprincipper Anlægsrammen

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering

Læs mere

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE Marts 2016. I Skanderborg Kommune er der i alt 57 kontraktholdere, hvoraf de 9 er selvejende. Der er i alt ca. 4.236 ansatte hos kontraktholderne, heraf

Læs mere

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge)

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge) Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 28.02.2015 på integrationsområdet (Børn og Unge) Resume Børn og Unge har - sammen med Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben - tidligere orienteret såvel direktionen som

Læs mere

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail:

Læs mere

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien. Dagtilbudsområde: 4-Kløveren x 3.000 2.500 Gudme Børnehave x 855 1.912 12.752 0 Nyt dagtilbud/humlebien x 4.160 21.071 7.272 medfinansiering x -10.000-16.100 0 I alt -1.985 9.383 20.024 0 + = udgift, -

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014 Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen af, at Karensmindeskolen bliver overbygningsskole for eleverne i Øster Hornum i høring.

Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen af, at Karensmindeskolen bliver overbygningsskole for eleverne i Øster Hornum i høring. Fremtidig kapacitet på skoler i Støvring - efter høring Sagsnr: 82.18.00-A00-1-14 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsresume Sagen afgøres i: Byrådet Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen

Læs mere

Skolestruktur i Struer by Forskellige scenarier. Fremlagt på byrådets budgetseminar august 2015

Skolestruktur i Struer by Forskellige scenarier. Fremlagt på byrådets budgetseminar august 2015 Forskellige scenarier Fremlagt på byrådets budgetseminar 20.-21. august 2015 2 3 4 5 Overslag på ny skole i Struer Kommune Vurderingsgrundlag: Skolestørrelse pr. elev er beregnet ud fra Bremdal Skole,

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget 2018-25 Principper for vurdering af anlægsbehov 1. Kapacitet Med afsæt i den forventede børne- og elevtalsudvikling og den eksisterende viden om kapacitet i de enkelte

Læs mere

Prognose for demografisk udvikling i Rebild Kommune

Prognose for demografisk udvikling i Rebild Kommune Prognose for demografisk udvikling i Rebild Kommune Forudsætninger i ny befolkningsprognose 2018-2033 Fertilitet svarende til år 2011-2017 + Dream-profil 2017 landets højeste fertilitet 1,32% højere end

Læs mere

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole.

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Åby Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Åby Skole ved udbygning af

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget 2012-15 Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 1. Opsummering og anbefaling

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

i kr. U/I Strategisk jordkøb (ramme) U Ramme dagtilbuds- og skoleområdet U

i kr. U/I Strategisk jordkøb (ramme) U Ramme dagtilbuds- og skoleområdet U Investeringsoversigt Bev. Dato* i 1.000 kr. U/I 2018 2019 2020 2021 Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 Klima 4/10-17 2 Agnetevej medfinansieringsdelen U 11.264 10.265

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2016/ /28

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2016/ /28 ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg

Læs mere

Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen i sammenhæng med gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd.

Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen i sammenhæng med gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 21. juni 2017 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3

Læs mere

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00 Indholdsfortegnelse Indledning... 1.3 Bilag... Bilag 1.00 Underbilag for de enkelte skoler... Bilag 1.01 1.25 1.1 1.2 INDLEDNING Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foranlediget, at der med baggrund

Læs mere

Ansættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår ikke.

Ansættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår ikke. Nøgletal på dagtilbudsområdet Afgrænsning Organisatorisk afgrænsning: Børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner Ansættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Teknik- og Ejendomsudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget 1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognose Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet

Læs mere

Notat 5. juni Almene boligprojekter , rækkefølgeplan

Notat 5. juni Almene boligprojekter , rækkefølgeplan Notat 5. juni 2018 Almene boligprojekter 2018-2021, rækkefølgeplan Økonomiudvalget udarbejdede i juni 2015 en rækkefølgeplan for almene boligprojekter 2016-2019. Nedenfor findes under punkt 1 en statusoversigt

Læs mere

Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer

Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 30. oktober 2017 Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Denne indstilling indeholder et forslag om at flytte Stensagerskolen til Ellekærskolens

Læs mere

Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018

Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018 Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018 Dagtilbudsprognose: Der er i marts 2018 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2018-2028. Prognosen er udarbejdet på baggrund af den nyeste

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.45 Fraværende: Mødested: 1.238 Lene Offersen, Byrådet (Afbud), Andreas Boesen (Afbud), Paw Amdisen (Afbud), Torben Engholm (Afbud)

Læs mere

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt Skanderborg Byråd 3.280.274 3.216.459 3.220.053 3.232.004 1. Demokrati 10.832 9.556 11.620 8.885 Demokrati ovf. 2.704 3.162 2.530 2.530 Demokrati ej ovf. 8.128 6.394 9.090 6.355 2. Personale 55.882 55.970

Læs mere

Notat vedr. status på flygtningeområdet pr

Notat vedr. status på flygtningeområdet pr Notat vedr. status på flygtningeområdet pr. 31.5.2016 Indledning Opgaven med at sikre det rette antal boliger i den rette størrelse, på rette tid er aktuelt en stor udfordring for de fleste kommuner. Området

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2019/ /36

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2019/ /36 ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg

Læs mere

NOTAT. Status på de enkelte forslag

NOTAT. Status på de enkelte forslag GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2018/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2018/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/ Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/3 2014. De tre scenarier tager afsæt i de idéer, der fremkom på workshoppen den 10. marts, hvor lokale interessenter

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten

Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Beskrivelse af forslag til forandringer til budget 2020-2023 Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Sundhedsfremme og forebyggelse Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Skanderborg

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

På den baggrund anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der udbygges og planlægges til 100 % af spidsbelastningsbehovet.

På den baggrund anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der udbygges og planlægges til 100 % af spidsbelastningsbehovet. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Budget 2014 - Dagtilbud 0-5 år (403,7 mio. kr.) I dette budgetnotat gennemgås behovet på 0-5 årsområdet og de heraf affødte budgetønsker på anlæg til budget 2014

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

# $#%!& ' & "! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 <

# $#%!& ' & ! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 < !" # $#%!& ' & "! ( ' " )! *) +,*-' )'.+& "! /)''0'* 1)+ #! 0 '! 2 ' ' 3 ' 2+ + '33 $%&! '.+3& &4 5) ' 6' + #% 7 8 + 9 + ) 7#7' 6 7 5 6 #% & ) 7 "' &' " 5&#:(;&$#%:7 ; %; 5' ' & 9#"'+"& < + + 6 7 < Brutto

Læs mere

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

4 Undervisnings- og Børneudvalget

4 Undervisnings- og Børneudvalget 4 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0-6 årige 4.1. Hævelse af tildelingen pr. barn på dagtilbudsområdet Der tilføres 5 mio. kr. årligt til dagtilbuddene til at understøtte den

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården)

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården) NOTAT Dato: 18. februar Sagsnr.: 15/7551 Byråds- og Direktionssekretariatet Adelgade 44 8660 Skanderborg Navn: Jan Borregaard / Birgit Møller Direkte. tlf.: 87 94 70 79 / 24 64 92 22 E-mail: Jan.Borregaard@skanderborg.dk

Læs mere

DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017

DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017 DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017 Indhold: 0. 1. 2. 3. 4. Demografi- og kapacitetsanalyse indledning Konklusion og opmærksomhedsområder Dagtilbudsområdet Skoleområdet Ældreområdet 1 0. Demografi- og

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Notat 25. april Notat vedr. status på flygtningeområdet maj 2016

Notat 25. april Notat vedr. status på flygtningeområdet maj 2016 Notat 25. april 2016 Notat vedr. status på flygtningeområdet maj 2016 Indledning Opgaven med at sikre det rette antal boliger i den rette størrelse, på rette tid er aktuelt en stor udfordring for de fleste

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2014/ /27

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2014/ /27 ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere