ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE"

Transkript

1 ETU Elevtrivselsundersøgelse 08 TECHCOLLEGE Campus - Grundforløb Uddannelser: Dyrepasser Anlægsgartner Landbrugsudd. Tandklinikassistent Kosmetiker Frisør Receptionist Tjener Gastronom Gourmetslagter Bager og konditor 0

2 Indhold Indledning... Anvendelse... Analyserapporternes indhold... Metode... Indsatskort... Svarprocenten... Et sammendrag... Egen indsats... 6 De fysiske rammer... Trivsel... Lærerne og undervisningen... 8 Den første måned på TECHCOLLEGE... Baggrundsoplysninger... 6

3 Indledning Elevtrivselsundersøgelsen 08 er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb og hovedforløb som har skoleperiode i måleperioden den. oktober til den 0. november 08. Eleverne, der har deltaget i undersøgelsen, har beet 0 spørgsmål, med det formål at undersøge følgende temaer:. Elevens vurdering af egen indsats. Elevens vurdering af de fysiske rammer. Elevens vurdering af egen trivsel. Elevens vurdering af lærerne og undervisningen. Elevens vurdering af den første måned på TECHCOLLEGE Elevtrivselsundersøgelsen er en national undersøgelse, som skal gennemføres hvert år på alle erhvervsskoler i Danmark som led i EUD-reformen. Det vil derfor være muligt at se TECHCOLLEGEs score på de ovenstående første temaer i forhold til det nationale niveau på Anvendelse Analyserne af elevernes beelse i elevtrivselsundersøgelsen skal anvendes til at synliggøre, hvilke indsatsområder de enkelte uddannelsesområder med fordel kan vælge i sit arbejde for at fastholde og forbedre arbejdet med kvaliteten i uddannelserne. Resultaterne fra Elevtrivselsundersøgelsen skal derfor følges op af handlingsplaner, der vedligeholder eller forbedrer det den nuværende tilstand. Analyserapporternes indhold Der er udarbejdet følgende analyserapporter: Campus - Grundforløb med fagretningerne: El, Byggeri og Energi, It, Web og Medier, EL, Byggeri og Energi EUX, Konstruktion, Produktion og Biler, Konstruktion, Produktion og Biler- EUX Campus Grundforløb med uddannelserne: Automatik og proces, VVS-energi, Elektriker; Data- og kommunikation, Grafisk Tekniker, Personvognsmekaniker, Bygningsmaler Murer, Træfagenes byggeudd., Industritekniker, Smed og Teknisk Designer Campus Hovedforløb med uddannelserne fra afdelingerne: Technology, Construction, Media Data, Auto og Metal Campus Grundforløb med fagretningerne: Livsstil og sundhed, Mad og oplevelse, Landbrug, Dyr og Planter Campus Grundforløb med uddannelserne: Bager, Frisør, Gastronom, Klinikassistent, Kosmetiker, Receptionist, Tjener, Anlægsgartner, Landbrugsudd. og Dyrepasser Campus Hovedforløb med uddannelserne fra afdelingerne: Style & Wellness, Dental, Food og Agri TECHCOLLGE Hovedrapport med grundforløb, grundforløb og hovedforløbet Metode Eleverne har skullet e på en række udsagn på en skala fra enten til eller -0, hvor det højeste tal altid betyder, at eleven er helt enig med spørgsmålet/udsagnet og betyder, at eleven er helt uenig. På baggrund af elevernes beelser, er der er beregnet et gennemsnit, som fremgår i analyserapporterne. sberegningen skal medvirke til at give et overblik og et sammenligningsgrundlag med de øvrige uddannelser på TECHCOLLEGE samt på nationalt niveau, hvor der anvendes den samme beregningsmetode. Efter hvert af de første temaer afsluttes der med et indsatskort, som er et hjælpeværktøj, der fortæller,

4 hvor uddannelserne med fordel kan prioritere sine indsatser med henblik på at forbedre elevtrivslen som led i opfølgningen på elevtrivselsundersøgelsen. Indsatskort Indsatskortene viser de spørgsmål, som eleverne har et på i Elevtrivselsundersøgelsen. Spørgsmålenes placering i indsatskortet er dannet på baggrund af elevernes gennemsnitlige score (bedømmelse) af de enkelte spørgsmål koblet sammen med, hvor stor en betydning de enkelte spørgsmål har for elevtrivslen, hvilket er baseret på en faktoranalyse som er statistik udregnet gennem analyseinstituttet Ventures analyseprogram. Indsatskortet er vist med fire kvadranter, hvorved spørgsmålene er placeret efter følgende vurdering: I øverste højre kvadrant (Fasthold), hvor spørgsmålene får en høj bedømmelse og spørgsmålene har stor betydning for eleverne, er det hensigtsmæssigt at forsøge at fastholde de indsatser, der har ført til bedømmelsen. I nederste højre kvadrant (Prioriter), hvor spørgsmålene får en lav bedømmelse, men hvor spørgsmålene har stor betydning for eleverne, bør der prioriteres indsatser, der kan højne bedømmelsen. I øverste venstre kvadrant (Tilpas), hvor spørgsmålene får en høj bedømmelse, men hvor spørgsmålene har mindre betydning for eleverne, kan det overvejes, om de ressourcer, der anvendes for at opnå den høje bedømmelse, kan anvendes bedre på andre spørgsmål. Dog med øje for, at en nedjustering af indsatsen i forhold til spørgsmålet kan betyde en lavere bedømmelse, hvilket også kan flytte på betydningen især hvis betydningen ligger tæt på gennemsnittet (tæt på at blive omfattet af kvadranten Fasthold ). I nederste venstre kvadrant (Vurder), hvor spørgsmålene får en lav bedømmelse, og hvor spørgsmålene har mindre betydning for eleverne, bør det vurderes, om en indsats for en forbedret bedømmelse har en afsmittende virkning på den generelle bedømmelse især hvis betydningen ligger tæt på gennemsnittet (tæt på at blive omfattet af kvadranten Prioriter ). For at sikre at analyserne har en høj reliabilitet, vil uddannelser der har under beelser ikke modtage en analyse og disse beelser vil i stedet indgå i den samlede opgørelse for TECHCOLLEGE. Svarprocenten TECHCOLLEGE har en samlet procent på grundforløb på 7%. På campus grundforløb er procenten på 69%. Svarprocenten på grundforløb campus er dermed lidt under niveau for TECHCOLLEGEs samlet procent men er tæt på TECHCOLLEGEs målsætning om en procent på 70%. Resultaterne i analyserapporten er dermed et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Et sammendrag På baggrund af elevernes vurderinger i beelsen af spørgsmålene i Elevtrivselsundersøgelsen tegner der sig et billede i analyserapporten over ting som eleverne vurderer gøres godt, og områder som har behov for udvikling. De områder, der er blevet fremhævet som gode eller som udviklingsområder, er baseret på de forskellige indsatskort, der fremgår i analyserapporten. I dette sammendrag er der primært fokuseret på de spørgsmål i indsatskortet som er markeret som Prioriter eller Fasthold for at højne den generelle elevtrivsel.

5 Følgende gode ting kan fremhæves på grundforløb campus : Eleverne vurderer, at de generelt er tilfredse med deres egen indsats Eleverne mener, at de generelt bliver ved med at arbejde indtil tingene er klaret Eleverne bedømmer, at de er tilfredshede med skolens vedligeholdelse og rengøring Eleverne vurderer, at de trives og er glad for skolen Eleverne angiver, at lærerne overholder aftaler Eleverne oplever, at lærerne respekterer eleverne Eleverne angiver, at lærerne giver faglig hjælp, når de har brug for det Eleverne føler sig generelt godt tage imod den første måned på TECHCOLLEGE Eleverne oplever lærerne som venlige og imødekomne den første måned på TECHCOLLEGE Baseret på elevernes vurderinger, viser undersøgelsen samtidig nogle tendenser, som peger på behovet for udvikling inden for følgende forhold på grundforløb campus : Eleverne føler, at de ikke klarer sig godt i klassen/på holdet? Eleverne vurderer, at der er behov for forbedring af forholdene på skolen som helhed, herunder særligt forbedring af skolens indretning og udseende samt undervisningsforholdene på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder? Eleverne bedømmer, at lærerne ikke giver tilstrækkelig tilbagemelding på elevernes indsats Eleverne oplever, at lærerne ikke opstiller stilstrækkelig klare mål for, hvad de skal lære Eleverne angiver, at de ønsker flere sociale aktiviteter indenfor den første måned på TECHCOLLEGE Eleverne oplever, at praktiske informationer om skolen ikke var let tilgængelige den første måned på TECHCOLLEGE

6

7 Egen indsats Her ses vurderingen af de specifikke spørgsmål under elevens egen indsats. Hvordan klarer du dig fagligt i klassen/på holdet? ScoreAntal Anlægsgartner 08,6 Landbrugsudd. 08,8 0 Tandklinikassistent, 08 Kosmetiker 08, Frisør 08, 8 Receptionist 08,7 7 Tjener 08, 6 Gastronom 08, 8 Gourmetslagter 08,8 6 Bager og konditor 08,0 8, 0 Jeg klarer mig godt i skolen? Dyrepasser 08, Anlægsgartner 08, Landbrugsudd. 08,7 Tandklinikassistent, 08 Kosmetiker 08, Frisør 08, 9 Receptionist 08,0 8 Tjener 08,9 7 Gastronom 08,0 Gourmetslagter 08, Bager og konditor 08,, 0 6

8 Jeg er en person, som tit kan klare det, jeg sætter mig for? Dyrepasser 08, Anlægsgartner 08, Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent, 08 Kosmetiker 08,9 Frisør 08, 9 Receptionist 08, 8 Tjener 08, 7 Gastronom 08, Gourmetslagter 08, 6 Bager og konditor 08,, Jeg er pålidelig når det kommer til skolearbejde Dyrepasser 08, Anlægsgartner 08,0 Landbrugsudd. 08,0 Tandklinikassistent, 08 Kosmetiker 08, Frisør 08,8 8 Receptionist 08, 8 Tjener 08, 7 Gastronom 08, 0 Gourmetslagter 08, 6 Bager og konditor 08,, 0 7

9 Jeg bliver let distraheret og har svært ved at høre efter Dyrepasser 08, Anlægsgartner 08,0 Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent,0 08 Kosmetiker 08,7 Frisør 08,7 9 Receptionist 08,6 8 Tjener 08, 7 Gastronom 08, Gourmetslagter 08, 6 Bager og konditor 08,,8 jeg kan godt lide at kende til og lære nye ting Dyrepasser 08, Anlægsgartner 08,6 Landbrugsudd. 08,8 Tandklinikassistent,7 08 Kosmetiker 08,6 Frisør 08,8 9 Receptionist 08,6 8 Tjener 08,9 7 Gastronom 08,8 Gourmetslagter 08,0 6 Bager og konditor 08,,7 8

10 Jeg er koncentreret om skolearbejdet i timerne Dyrepasser 08,0 Anlægsgartner 08, Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent,6 08 Kosmetiker 08, Frisør 08, 9 Receptionist 08, 8 Tjener 08,9 7 Gastronom 08, Gourmetslagter 08,0 6 Bager og konditor 08,0, Jeg bliver ved med at arbejde indtil tingene er klaret Dyrepasser 08, Anlægsgartner 08,6 Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent,7 08 Kosmetiker 08, Frisør 08, 9 Receptionist 08, 8 Tjener 08,0 7 Gastronom 08, Gourmetslagter 08, 6 Bager og konditor 08,6, 9

11 Jeg kan lide at have alle mine skoleting i god orden Dyrepasser 08, Anlægsgartner 08,8 Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent, 08 Kosmetiker 08, Frisør 08,6 9 Receptionist 08, 8 Tjener 08,9 7 Gastronom 08, Gourmetslagter 08,7 6 Bager og konditor 08,, Jeg er forberedt til timerne Dyrepasser 08, Anlægsgartner 08, Landbrugsudd. 08,9 Tandklinikassistent, 08 Kosmetiker 08, Frisør 08, 9 Receptionist 08, 8 Tjener 08,9 7 Gastronom 08,0 Gourmetslagter 08, 6 Bager og konditor 08,, 0

12 Jeg deltager aktivt i timerne Dyrepasser 08, Anlægsgartner 08,6 Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent, 08 Kosmetiker 08,0 Frisør 08, 9 Receptionist 08, 8 Tjener 08,7 7 Gastronom 08, Gourmetslagter 08,8 6 Bager og konditor 08,, Følgende indsatskort viser elevernes vurdering af deres egen indsats, og hvilke indsatser der med fordel kan Prioriteres og Fastholdes for at opnå en forbedring i elevernes samlede vurdering af egen indsats Jeg er pålidelig når det kommer til skolearbejde Jeg bliver let distraheret og har svært ved at høre efter Jeg kan godt lide at kende til og lære nye ting Jeg er koncentreret om skolearbejdet i timerne Jeg bliver ved med at arbejde indtil tingene er klaret 6 Hvordan klarer du dig fagligt i klassen/på holdet? 7 Jeg klarer mig godt i skolen? 8 Jeg er en person, som tit kan klare det, jeg sætter mig for? 9 Jeg kan lide at have alle mine skoleting i god orden 0 Jeg er forberedt til timerne Jeg deltager aktivt i timerne

13 De fysiske rammer Her ses vurderingen af spørgsmålene under de fysiske rammer på campus grundforløb Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? Dyrepasser 08 7, Anlægsgartner 08 7,0 Landbrugsudd. 08 8, 9 Tandklinikassistent 9,0 08 Kosmetiker 08 8,9 Frisør 08 7,9 9 Receptionist 08 6, 8 Tjener 08 6,7 6 Gastronom 08 7,7 0 Gourmetslagter 08 6, 6 Bager og konditor 08 6, 7, Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Dyrepasser 08, Anlægsgartner 08 6,0 Landbrugsudd. 08, 0 Tandklinikassistent 8, 08 Kosmetiker 08 8, Frisør 08 8,0 9 Receptionist 08, 8 Tjener 08 7,0 6 Gastronom 08 7, 0 Gourmetslagter 08 7,0 6 Bager og konditor 08 6, 7,0 8

14 Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? Dyrepasser 08 6, Anlægsgartner 08 7, Landbrugsudd. 08 7, 0 Tandklinikassistent 8,9 08 Kosmetiker 08 9, Frisør 08 8, 9 Receptionist 08,9 8 Tjener 08 8, 6 Gastronom 08 7,9 9 Gourmetslagter 08 8, 6 Bager og konditor 08 6,9 7,8 7 Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Dyrepasser 08,8 Anlægsgartner 08,0 Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent,6 08 Kosmetiker 08, Frisør 08, 9 Receptionist 08, 8 Tjener 08, 7 Gastronom 08, Gourmetslagter 08, 6 Bager og konditor 08,7 0,

15 Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? Dyrepasser 08 7, Anlægsgartner 08 7,0 Landbrugsudd. 08 7, Tandklinikassistent 7,9 08 Kosmetiker 08 8, Frisør 08 7,7 9 Receptionist 08 7,0 8 Tjener 08 8,0 6 Gastronom 08 7,8 Gourmetslagter 08 7,7 6 Bager og konditor 08 7,9 7,7 Følgende indsatskort viser elevernes vurdering af de fysiske rammer, og hvilke indsatser der med fordel kan Prioriteres og Fastholdes for at opnå en forbedring i elevernes samlede vurdering af de fysiske rammer.. Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende?. Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)?. Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring?. Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen. Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed?

16 Trivsel Her ses vurderingen af de specifikke spørgsmål under elevernes trivsel på campus grundforløb. Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater Dyrepasser 08,8 Anlægsgartner 08,0 Landbrugsudd. 08,6 Tandklinikassistent,6 08 Kosmetiker 08, Frisør 08, 9 Receptionist 08,0 8 Tjener 08,7 7 Gastronom 08, Gourmetslagter 08,8 Bager og konditor 08,, Jeg er motiveret for undervisningen Dyrepasser 08, Anlægsgartner 08, Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent, 08 Kosmetiker 08, Frisør 08, 9 Receptionist 08,6 8 Tjener 08,9 7 Gastronom 08, Gourmetslagter 08, 6 Bager og konditor 08,,

17 Jeg trives på skolen Dyrepasser 08,0 Anlægsgartner 08,6 Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent, 08 Kosmetiker 08, Frisør 08, 9 Receptionist 08, 8 Tjener 08,9 7 Gastronom 08, Gourmetslagter 08,8 Bager og konditor 08,, Jeg er glad for min skole Dyrepasser 08,0 Anlægsgartner 08, Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent,8 08 Kosmetiker 08, Frisør 08,7 9 Receptionist 08, 8 Tjener 08,7 7 Gastronom 08,6 Gourmetslagter 08,7 6 Bager og konditor 08,,6 6

18 Jeg er god til at arbejde sammen med andre Dyrepasser 08,6 Anlægsgartner 08,0 Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent,0 08 Kosmetiker 08, Frisør 08, 9 Receptionist 08,0 8 Tjener 08, 7 Gastronom 08, Gourmetslagter 08, 6 Bager og konditor 08,, Følgende indsatskort viser elevernes vurdering af deres trivsel, og hvilke indsatser der med fordel kan Prioriteres og Fastholdes for at opnå en forbedring i elevtrivslen.. Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater. Jeg er motiveret for undervisningen. Jeg trives på skolen. Jeg er glad for min skole. Jeg er god til at arbejde sammen med andre 7

19 Lærerne og undervisningen Her ses vurderingen af de specifikke spørgsmål af elevernes vurdering af lærerne og undervisningen på campus grundforløb. Lærerne er gode til at give tilbagemelding på min indsats Anlægsgartner 08,8 Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent,8 08 Kosmetiker 08, Frisør 08, 6 Receptionist 08,8 8 Tjener 08,6 7 Gastronom 08, 0 Gourmetslagter 08,8 Bager og konditor 08,0 9, 08 Lærerne er godt forberedte Dyrepasser 08, Anlægsgartner 08,0 Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent,6 08 Kosmetiker 08, Frisør 08, 9 Receptionist 08, 8 Tjener 08,6 7 Gastronom 08, Gourmetslagter 08,8 6 Bager og konditor 08,, 8

20 Lærerne overholder aftaler Dyrepasser 08, Anlægsgartner 08,8 Landbrugsudd. 08, 0 Tandklinikassistent, 08 Kosmetiker 08, Frisør 08,6 9 Receptionist 08,0 8 Tjener 08,6 7 Gastronom 08,8 Gourmetslagter 08,8 6 Bager og konditor 08,, 0 Lærerne giver mig an Anlægsgartner 08, Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent,6 08 Kosmetiker 08, Frisør 08, 9 Receptionist 08, 8 Tjener 08, 7 Gastronom 08, Gourmetslagter 08,8 6 Bager og konditor 08, 0, 9

21 Lærerne respekterer mig ScoreAntal Anlægsgartner 08, Landbrugsudd. 08,6 Tandklinikassistent, 08 Kosmetiker 08, Frisør 08,6 9 Receptionist 08,6 8 Tjener 08, 7 Gastronom 08,6 9 Gourmetslagter 08,8 6 Bager og konditor 08,8 0, Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det Dyrepasser 08,6 Anlægsgartner 08, Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent, 08 Kosmetiker 08, Frisør 08,6 9 Receptionist 08,6 8 Tjener 08, 7 Gastronom 08,8 0 Gourmetslagter 08,0 6 Bager og konditor 08,6, 0 0

22 Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære Dyrepasser 08, Anlægsgartner 08,6 Landbrugsudd. 08, 0 Tandklinikassistent, 08 Kosmetiker 08, Frisør 08, 9 Receptionist 08, 8 Tjener 08, 7 Gastronom 08,6 Gourmetslagter 08,8 6 Bager og konditor 08,, 9 Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem Dyrepasser 08, Anlægsgartner 08,0 Landbrugsudd. 08, Tandklinikassistent, 08 Kosmetiker 08, Frisør 08, 8 Receptionist 08, 8 Tjener 08, 7 Gastronom 08,7 Gourmetslagter 08, 6 Bager og konditor 08, 0, 8

23 00% 90% 80% 70% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Hvordan oplever du de faglige krav på skolen? For Tilpas For Antal store små i alt Dyrepasser 08 0% 00% 0% Landbrugsudd. 08 7% 67% 7% Tandklinikassistent 7% 9% 0% 08 Kosmetiker 08 % 79% 7% Frisør 08 0% 8% 7% 8 Receptionist 08 % 7% % 8 Tjener 08 0% 86% % 7 Gastronom 08 0% 86% % Gourmetslagter 08 0% 00% 0% 6 Bager og konditor 0% 80% 0% % 8% 0% For store Tilpas For små Følgende indsatskort viser elevernes vurdering af lærerne og undervisningen, og hvilke indsatser der med fordel kan Prioriteres og Fastholdes for at opnå en forbedring af undervisningen.. Lærerne er gode til at give tilbagemelding på min indsats. Lærerne er godt forberedte. Lærerne overholder aftaler. Lærerne giver mig an. Lærerne respekterer mig 6. Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det 7. Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære 8. Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem

24 Den første måned på TECHCOLLEGE Her ses elevernes vurdering af spørgsmålene om deres oplevelser den første måned på TECHCOLLEGE på grundforløb campus. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, som skal medvirke til, at du følte dig godt taget imod den første måned på TECHCOLLEGE?,,,, Der var en god fælles velkomst på min fagretning/uddannelse med de andre nye elever den første skoledag Der var en god velkomst i klassen/holdet den første skoledag Der var en tilpas mængde sociale aktiviteter den første måned Der var tilpas med informationer om indholdet i undervisningen og hvordan forløbene er tilrettelagt den første måned Praktiske informationer om skolen var let tilgængeligt den første måned Jeg følte mig godt taget i mod

25 Hvor enig eller uenig er du i, at inden for den første måned af din studietid oplevede, at dine lærere,,,, Lærerne var venlige og imødekommende Lærerne omtalte skolen positivt Lærerne gav en god introduktion til det sociale liv på skolen Hvad er de områder som betyder mest for dig så du har lyst til at gennemføre din uddannelse (Sæt krydser)? 0% % 0% % 0% % 0% % 0% Gode relationer til kammerater/venner; Gode relationer til mine lærere At lærerne forventer noget af mig At opnå gode karaktere At lære noget At der er sociale aktiviteter på tværs (ture ud af huset TECHCHALLENGE mm.) At skema, faglokaler mm. fungerer Andet

26 Hvor enig eller uenig er du i, at dine forventninger til den første måned af din studietid på TECHCOLLEGE er blevet indfriet? Bager og konditor, Gastronom,7 Slagter, Receptionist Tjener, Frisør,8 Kosmetiker, Tandklinikassistent Anlægsgartner,8 Landbrugsudd.,0

27 Baggrundsoplysninger Hvor gammel er du? Alder Dyrepasser 08 9, Anlægsgartner 08, Landbrugsudd. 08 9,8 Tandklinikassistent 7, 08 Kosmetiker 08, Frisør 08,8 Receptionist 08, Tjener 08, Gastronom 08,9 Gourmetslagter 08 8, Bager og konditor 08,,0 00% 90% 80% 70% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand KvindeMandAntal i alt Dyrepasser 08 80% 0% Anlægsgartner 0% 60% 08 Landbrugsudd. 08 % 7% Tandklinikassistent 9% 7% 08 Kosmetiker 08 00% 0% Frisør 08 89% % 9 Receptionist 08 88% % 8 Tjener 08 7% % 7 Gastronom 08 % 9% Gourmetslagter 08 % 67% 6 Bager og konditor 9% 8% 08 69% % 6

28 00% 90% 80% 70% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Har du tidligere deltaget i brobygning på TECHCOLLEGE? 00% 79% 7% 67% 67% 60% 6% 0% 7% 0% % % 7% 8% 0% 0% 7% 9% % 7% 7% 7% 8% % 7% % % % 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ja, gang ja, gange ja, mere end gange Nej Har du tidligere gennemført en gymnasialuddannelse Ja Nej 7

29 8

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 08 TECHCOLLEGE Campus - Grundforløb Fagretninger: El, Byggeri og Energi El, Byggeri og Energi - EUX It, Web og Medier Produktion og Biler Produktion og Biler - EUX 0 Indhold

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 08 TECHCOLLEGE Campus - Grundforløb Uddannelser: Automatik- og procesudd. VVS-energi Elektriker kommunikationudd. Grafisk Tekniker Personvognsmekaniker Bygningsmaler Murer

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 08 TECHCOLLEGE Campus - Grundforløb Fagretninger: Mad og oplevelse 0 Indhold Indledning... Anvendelse... Analyserapporternes indhold... Metode... Indsatskort... Svarprocenten...

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 07 TECHCOLLEGE Campus - Grundforløb Fagretninger: Bager og konditor Ernæringsassistent Gastronom Slagter Receptionist Tjener Frisør Kosmetiker Tandklinikassistent Anlægsgartner

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 07 TECHCOLLEGE Campus - Grundforløb Fagretninger: El, Byggeri og Energi El, Byggeri og Energi - It, Web og Medier Produktion og Biler Produktion og Biler - 0 Indhold Indledning...

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 08 TECHCOLLEGE Campus - Hovedforløb Uddannelser: Landbrugsudd. Tandklinikassistent Kosmetiker Frisør Receptionist Tjener Gastronom Gourmetslagter Bager og konditor 0 Indhold

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 07 TECHCOLLEGE Campus - Grundforløb Uddannelser: Grafisk Tekniker Træfagenes byggeudd. Bygningsmaler Murer Vindmølleoperatør Automatik- Elektriker VVS-energi Personvnsmekaniker

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 2 - Grundforløb 2 Uddannelser: Bager Ernæringsassistent Gastronom Slagter Receptionist Tjener Klinikassistent Frisør Kosmetiker Side 1 af 23 Indledning Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 06 TECHCOLLEGE Campus - Grundforløb Uddannelser: Anlægsgartner Dyrepasser Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Industritekniker Teknisk Designer Smed Indledning Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 07 TECHCOLLEGE TECHCOLLEGE Samlet: Grundforløb Campus Grundforløb Campus Grundforløb TECHCOLLEGE Grundforløb Campus Grundforløb Campus Grundforløb TECHCOLLEGE Hovedforløb Campus

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 1 - Grundforløb 2 Uddannelser: Automatiktekniker Blikkenslager Bygningsmaler Data Digital Media Elektriker Grafisk Tekniker Murer Tømrer Page 1 of 23 Indledning

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 2 - Grundforløb 1 Fagretninger: Livsstil og Mad og Side 1 af 23 Indledning Elevtrivselsundersøgelsen er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 3 - Grundforløb 1 Fagretninger: Side 1 af 23 Indledning Elevtrivselsundersøgelsen er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb og hovedforløb

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 08 TECHCOLLEGE Campus - Hovedforløb Uddannelser: Automatik- og procesudd. VVS-energi Elektriker kommunikationudd. Grafisk Tekniker Personvognsmekaniker Bygningsmaler Murer

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 07 TECHCOLLEGE Campus - Hovedforløb Uddannelser: Bager og konditor Slagter Gastronom Receptionist Tjener Tandklinikassistent Frisør Kosmetiker Landbrugsudd. 0 Indhold Indledning...

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 06 TECHCOLLEGE Campus - Grundforløb Fagretninger: El, El, It, Web Page of Indledning Elevtrivselsundersøgelsen 06 er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb hovedforløb

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 2 - Hovedforløb Uddannelser: Frisør Kosmetiker Tandklinikassistent Gastronom Tjener Side 1 af 26 Indledning Elevtrivselsundersøgelsen er gennemført blandt

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 07 TECHCOLLEGE Campus - Hovedforløb Uddannelser: Byggemontagetekniker Bygningsmaler Murer Træfagenes byggeudd. VVS-energi Vindmølleoperatør Grafisk tekniker Mediegrafiker Web-integrator

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 06 TECHCOLLEGE TECHCOLLEGE Samlet: Grundforløb Grundforløb Hovedforløb Indledning Elevtrivselsundersøgelsen 06 er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb og hovedforløb

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 3 - Hovedforløb Uddannelser: Landbrug Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Industritekniker Smed Teknisk Designer Side 1 af 26 Indledning Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 1 - Hovedforløb Uddannelser: Blikkenslager Bygningsmaler Murer Tømrer Byggemontagetekniker Elektriker Datatekniker Grafisk Teniker Mediegrafiker Webintegrator

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse. Campus 1

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse. Campus 1 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 0 Campus Uddannelser: Smed Industritekniker Data- og kommunikation Murer Træfagenes byggeuddannelse VVS-energi Elektriker Grafisk tekniker Mediegrafiker Teknisk

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse TECHCOLLEGE. Afdelinger: Agri Auto Construction Dental Food Media Metal Style & Wellness Technology

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse TECHCOLLEGE. Afdelinger: Agri Auto Construction Dental Food Media Metal Style & Wellness Technology VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse TECHCOLLEGE Afdelinger: Agri Auto Construction Dental Food Media Metal Wellness Technology 1 Indledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen er gennemført blandt

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse TECHCOLLEGE

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse TECHCOLLEGE VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus Uddannelser: Landbrug Industritekniker Smed Teknisk designer Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Indledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse TECHCOLLEGE

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse TECHCOLLEGE VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus Uddannelser: proces Elektriker Industrioperatør Bygningsmaler Murer byggeuddannelse VVS kommunikation Grafisk tekniker Mediegrafiker Indledning

Læs mere

AARHUS BUSINESS COLLEGE

AARHUS BUSINESS COLLEGE AARHUS BUSINESS COLLEGE Resultater og potentielle indsatsområder 217 Grundforløb @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Elevtrivselsundersøgelse... 2 Personoplysninger... 4 Uddannelsesforløb... 5 Egen

Læs mere

VIDEN DJURS VID MEDIE

VIDEN DJURS VID MEDIE VIDEN DJURS VID MEDIE Resultater samlerapport Grundforløb 1 3dungdig17 webit17g1 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse VID MEDIE GRUNDFORLØB 1 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 3 Egen

Læs mere

VIDEN DJURS VID MEDIE

VIDEN DJURS VID MEDIE VIDEN DJURS VID MEDIE Resultater samlerapport Web-integrator HF, Århus kg12webh117 kg12webh216 kg12webh217 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 3 Egen

Læs mere

VIDEN DJURS VID MEDIE

VIDEN DJURS VID MEDIE VIDEN DJURS VID MEDIE Resultater - samlerapport Grundforløb 2 3dlang17 3dspeedaug17 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 3 Egen indsats I... 4 Egen indsats

Læs mere

UC RINGKØBING SKJERN. Handelsskolen. - ETU Hovedskema samlet. November 2018 Elevtrivselsundersøgelse

UC RINGKØBING SKJERN. Handelsskolen. - ETU Hovedskema samlet. November 2018 Elevtrivselsundersøgelse UC RINGKØBING SKJERN Handelsskolen - ETU Hovedskema samlet November 18 Elevtrivselsundersøgelse 1 Indholdsfortegnelse Indhold Personoplysninger... 2 Uddannelsesforløb... 3 Egen indsats (GF 2 af 9)... 4

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 HADERSLEV HANDELSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Haderslev Handelsskole, EUD Der har deltaget i alt EUD elever ud af mulige - samlet svarprocent,. Baggrundsspørgsmål

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 81% (2252 besvarelser ud af 2774 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 81% (2252 besvarelser ud af 2774 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (2252 besvarelser ud af 2774 mulige) Elevtrivsel 80 82 81 83 86 86 72 78 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer

Læs mere

VIDEN DJURS VID MEDIE

VIDEN DJURS VID MEDIE VIDEN DJURS VID MEDIE Resultater samlerapport Web-Integrator HF, Grenaa 3dlangh16 3dlangh17 webith217 gtswebh216 gtswebh216et @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb...

Læs mere

AARHUS BUSINESS COLLEGE

AARHUS BUSINESS COLLEGE AARHUS BUSINESS COLLEGE Resultater og potentielle indsatsområder 217 Hovedforløb @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Elevtrivselsundersøgelse... 2 Personoplysninger... 4 Uddannelsesforløb... 5 Egen

Læs mere

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED VIDEN DJURS VID VÆRKSTED Resultater samlerapport Grundforløb 1 gf1eux217 gf1mad217 gf1værk217 gf1værkb217 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 3 Egen indsats

Læs mere

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED VIDEN DJURS VID VÆRKSTED Resultater samlerapport Grundforløb 2 gf2autop217 gf2bager217 gf2el217 gf2entr217 gf2ernær217 gf2gast217 gf2induop217 gf2smed217 gf2tjen217 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold

Læs mere

VIDEN DJURS EUD/EUX BUSINESS

VIDEN DJURS EUD/EUX BUSINESS VIDEN DJURS EUD/EUX BUSINESS Resultater samlerapport grundforløb 2 biz2st217 biz2g217 biz2r217 Svarprocent: 33 elever ud af mulige har svaret ~ 66% @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger...

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 AMU-VEST ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på AMU - Vest AMU Vest EUD Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige - samlet svarprocent,.

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for VID Medie grundforløb 76 respondenter. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 19. oktober til og med den 27. november i samarbejde med @venquest.

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 419 besvarelser Elevtrivsel 84 83 9 Elevtrivsel [2] af overordnede Indsatsområder 72 69 75 [] 77 86 [] 73 82 68 64 [] 87 [-5] 89 77 []

Læs mere

VIDEN DJURS - DETAILDIVISION

VIDEN DJURS - DETAILDIVISION VIDEN DJURS - DETAILDIVISION Resultater samlet rapport ETU 217 1932 Handelsuddannelse m/s 1952 Detailhandelsuddannelse m/s Svarprocent: 445 elever ud af 646 mulige har svaret ~ 7% @Ventures Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for VID Værksted Grundforløb 2 Smed Industrioperatør Automekaniker Elektriker Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Gastronom 47 respondenter.

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 IBC EUD AFDELINGER ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 5 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC EUD Elevtrivselsundersøgelse 5 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 SKIVE HANDELSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Skive Handelsskole, EUD Skive Handelsskole EUD Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for VID Medie hovedforløb - Web-Integrator & Digital Media 176 respondenter. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 19. oktober til og med den 27.

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 UCPLUS A/S ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på UCplus A/S UCplus A/S Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af 9 mulige - samlet svarprocent 9,.

Læs mere

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED VIDEN DJURS VID VÆRKSTED Resultater - samlerapport Hovedforløb esmhf3-217 induhf2-217 smhf1-217v1 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 3 Egen indsats I...

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for VID EUD/EUX Business Grundforløb 1 Hovedområde - Kontor, handel og forretningsservice 47 respondenter. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 24.

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted EUD Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Svarprocent: 95% (94 besvarelser ud af 99 mulige) Elevtrivsel SCU - Skanderborg-Odder

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 HANDELSGYMNASIET VESTFYN ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for VID Detail hovedforløb - 1932 Handel m/s & 1952 Detail m/s 322 respondenter. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 19. oktober til og med den

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen Detailhandel m/s. Obligatorisk Elevtrivelsundersøgelse Hovedforløb. Rapport - Detaildivision - Hovedforløb

2016 Elevtrivselsundersøgelsen Detailhandel m/s. Obligatorisk Elevtrivelsundersøgelse Hovedforløb. Rapport - Detaildivision - Hovedforløb 2016 Elevtrivselsundersøgelsen Rapport - Detaildivision - Hovedforløb 1952 Detailhandel m/s 369 respondenter. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 24. oktober til og med den 11. november i samarbejde

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 TØNDER HANDELSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Tønder Handelsskole EUD Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for VID Værksted Smedeuddannelsen 9 respondenter. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 24. oktober til og med den 11. november i samarbejde med @venquest.

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD EUD AFDELINGER ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 15 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsskolen København Nord EUD Elevtrivselsundersøgelse 15 - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 65% (77 besvarelser ud af 119 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 65% (77 besvarelser ud af 119 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne UC SYD Svarprocent: 65% (77 besvarelser ud af 119 mulige) Elevtrivsel UC SYD Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 91 [-4] 83 93

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 1% (26 besvarelser ud af 26 mulige) Handlingsplan Det vil vi selv gøre! Hvad vil vi gøre i vores klasse/på vores hold? Skriv her Hvad

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige) Elevtrivsel UC SYD Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 95 [+5] 83 [-2]

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 EUD/EUX Business samlet rapport

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 EUD/EUX Business samlet rapport VIDEN DJURS Resultater ETU 18 EUD/EUX Business samlet rapport euxbiz3g218 euxbiz3k218 biz1d218 biz1e218 biz1s218 biz2f218 biz2r-1218 & biz2r218 biz2sg218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 18 EUD/EUX BUSINESS

Læs mere

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER CAMPUS VEJLE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 15-16 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Campus Vejle EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelser 15-16 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for Viden Djurs 892 besvarelser. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 24. oktober til og med den 11. november i samarbejde med @venquest. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 83% (5 besvarelser ud af 6 mulige) Handlingsplan Det vil vi selv gøre! Hvad vil vi gøre i vores klasse/på vores hold? Skriv her Hvad

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne TEC Svarprocent: 1762 besvarelser Elevtrivsel TEC Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 82 83 [-1] 9 Elevtrivsel [2] af

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne UC SYD Svarprocent: 28% (34 besvarelser ud af 1 mulige) Elevtrivsel UC SYD Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 9 83 [-1]

Læs mere

EUD/EUX 2016 Elevtrivelsundersøgelse

EUD/EUX 2016 Elevtrivelsundersøgelse EUD/EUX Elevtrivelsundersøgelse Bent Ole Madsen (BOM - FHS) Elevtrivsel Indholdsfortegnelse Elevprofil... Spørgsmål : Hvilken klasse g du i?... Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... Spørgsmål : Hvor

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 Detaildivision samlet Elevtrivselsundersøgelse 2018 ETU 2018 DETAILDIVISION SAMLET RAPPORT 1

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 Detaildivision samlet Elevtrivselsundersøgelse 2018 ETU 2018 DETAILDIVISION SAMLET RAPPORT 1 VIDEN DJURS Resultater ETU 218 Detaildivision samlet rapport @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 218 ETU 218 DETAILDIVISION SAMLET RAPPORT 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 5 Egen indsats...

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Kold college Svarprocent: 83% (421 besvarelser ud af 57 mulige) Elevtrivsel Kold college Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Skovskolen. Svarprocent: 68% (57 besvarelser ud af 84 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Skovskolen. Svarprocent: 68% (57 besvarelser ud af 84 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Skovskolen Svarprocent: 68% (57 besvarelser ud af 84 mulige) Elevtrivsel Skovskolen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 85 82 84 83 81

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Obligatorisk spørgeramme

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Obligatorisk spørgeramme 2015 Elevtrivselsundersøgelse EUD skema Obligatorisk spørgeramme Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 IBC AFDELINGER EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 16 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC afdelinger EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse 16 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Rybners. Svarprocent: 58% (601 besvarelser ud af 1039 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Rybners. Svarprocent: 58% (601 besvarelser ud af 1039 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Rybners Svarprocent: 58% (601 besvarelser ud af 1039 mulige) Elevtrivsel Rybners Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 84 82 84 83 78 86

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for Viden Djurs 760 besvarelser. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 19. oktober til og med den 27. november i samarbejde med @venquest. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 68% (1431 besvarelser ud af 2118 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 84 [] 83 [-1] 9

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige) Elevtrivsel TEC Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 80 82 80 83 86 86 72 [-3]

Læs mere

HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsgymnasiet Vestfyn EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse 6 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 SVENDBORG ERHVERVSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Svendborg Erhvervsskole EUD Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Svarprocent: 92% (93 besvarelser ud af 101 mulige) Elevtrivsel SCU - Skanderborg-Odder

Læs mere

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Handelsskolen Silkeborg Business College EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Handelsskolen

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 83 82 84 83 [-1] 78 85 86 81 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse på erhvervsuddannelserne Antal besvarelser: 284

Elevtrivselsundersøgelse på erhvervsuddannelserne Antal besvarelser: 284 Evalueringsrapport Skema: Elevtrivselsundersøgelse på erhvervsuddannelserne beelser: 284 Skole: @ventures, Kompetencecenter for e læring (A01114) AMU Nordjylland (851420) AMU Syd (621407) AMU-Fyn (461420)

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne CELF. Svarprocent: 69% (506 besvarelser ud af 738 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne CELF. Svarprocent: 69% (506 besvarelser ud af 738 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 69% (506 besvarelser ud af 738 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 82 83 [+2] [+3] 78 78 [+3] 86

Læs mere

2017 Undervisningsmiljøvurdering. Erhvervsuddannelser Grundforløb & hovedforløb samlet

2017 Undervisningsmiljøvurdering. Erhvervsuddannelser Grundforløb & hovedforløb samlet 17 Undervisningsmiljøvurdering Erhvervsuddannelser Grundforløb & hovedforløb samlet Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 23. oktober til og med den. november 17 i samarbejde med @venquest. Undervisningsmiljøvurderingen

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne NEXT Uddannelse København Svarprocent: 69% (2253 besvarelser ud af 3279 mulige) Elevtrivsel NEXT Uddannelse København Landsgennemsnit

Læs mere

Rapport Elevtrivsel Marts 2019

Rapport Elevtrivsel Marts 2019 Rapport Elevtrivsel Marts 2019 Elevtrivsel 2018 1.1 Indledning Denne rapport viser elevers tilfredshed med deres uddannelse på Fiskeriskolen. 1.2 Formål Brugertilfredshed er en resultatindikator i forhold

Læs mere

December 2017 Roskilde Tekniske Skole

December 2017 Roskilde Tekniske Skole December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 47% (1250 besvarelser ud af 2682 mulige) Elevtrivsel 83 82 84 83 80 78 87 86 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

ETU og Undervisningsmiljøvurdering

ETU og Undervisningsmiljøvurdering ETU og Undervisningsmiljøvurdering 2018 December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 77% (590 besvarelser ud af 767 mulige) Elevtrivsel 84 85 86 83 82 83 81 78 [+2]

Læs mere

Baggrund Processen Svarprocent Resultater Herningsholm EUD/EUX tillægsspørgsmål... 16

Baggrund Processen Svarprocent Resultater Herningsholm EUD/EUX tillægsspørgsmål... 16 INDHOLDS- FORTEGNELSE Baggrund... 1 Processen... 1 Svarprocent... 2 Resultater... 3 Herningsholm EUD/EUX tillægsspørgsmål... 16 Baggrund Hvert år gennemfører Herningsholm trivselsundersøgelser blandt eleverne

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 57% (1357 besvarelser ud af 23 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 ROSKILDE HANDELSSKOLE EUX/EUD GRUNDFORLØB ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole EUX/EUD grundforløb - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Roskilde Handelsskole,

Læs mere

Rapport Elevtrivsel EUD

Rapport Elevtrivsel EUD Rapport Elevtrivsel EUD 20. december 2017 Elevtrivsel EUD 2017 Side 1 af 6 Elevtrivsel 2017 1.1 Indledning Denne rapport viser elevers tilfredshed med deres uddannelse på EUC Nordvest. 1.2 Formål Brugertilfredshed

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne NEXT Uddannelse København Svarprocent: 51% (1772 besvarelser ud af 3472 mulige) Elevtrivsel NEXT Uddannelse København Landsgennemsnit

Læs mere

ZBC EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

ZBC EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S ZBC EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 7 (2155 besvarelser ud af 3025 mulige) Trivselsindeks: 76 [LG - 76] Højeste indeks: VELBEFINDENDE

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 87 86 82 82 83 83 77 78 Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 83 83 [-3] [-4] 78 [-4] 83 86

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Skovskolen Svarprocent: 98% (11 besvarelser ud af 13 mulige) Elevtrivsel 1 Skovskolen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD)

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 57% (4 besvarelser ud af 1355 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Hotel- og Restaurantskolen

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Hotel- og Restaurantskolen December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 95% (556 besvarelser ud af 584 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 82 83 78 84 86 80 Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (115 besvarelser ud af 119 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 87 82 86 83 89 [+3] 86 88 [-1] Elevtrivsel

Læs mere