IDA Landerapport 2015 GLOBAL. Holland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDA Landerapport 2015 GLOBAL. Holland +45 31 18 48 48 +45 31 18 48 48"

Transkript

1 IDA Landerapport IDA Landerapport Holland GLOBAL Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK 78 København V ida.dk/global Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK 78 København V ida.dk/global

2 Landerapporten Landerapporten En redegørelse af surveybesvarelser i Holland Hvert andet år foretager IDA en survey blandt medlemmer i udlandet for at få viden til vores rådgivning og Hvert andet år foretager IDA en survey blandt medlemmer i udlandet for at få viden til vores rådgivning og politiske interessevaretagelse. politiske interessevaretagelse. Spørgeskemaerne er blevet udsendt i september til medlemmer, der har bopæl og arbejde i udlandet. Spørgeskemaerne er blevet udsendt i september til medlemmer, der har bopæl og arbejde i udlandet. Derved er studerende og pensionister ikke inkluderet i undersøgelsen. I alt har IDA modtaget 86 besvarelser. Derved er studerende og pensionister ikke inkluderet i undersøgelsen. I alt har IDA modtaget 86 besvarelser. Besvarelserne er udgivet i en samlet rapport og er endvidere blevet delt op i udvalgte lande og regioner, der har Besvarelserne er udgivet i en samlet rapport og er endvidere blevet delt op i udvalgte lande og regioner, der har haft mindst 9 respondenter. Landerapporterne er ikke en videnskabelig undersøgelse, men skal betragtes som haft mindst 9 respondenter. Landerapporterne er ikke en videnskabelig undersøgelse, men skal betragtes som inspiration til nuværende og potentielle medlemmer i udlandet. inspiration til nuværende og potentielle medlemmer i udlandet. Hvis surveyen ikke giver svar på dine spørgsmål, kan du læse mere på ida.dk/global eller kontakte os Hvis surveyen ikke giver svar på dine spørgsmål, kan du læse mere på ida.dk/global eller kontakte os personligt. personligt. Læsevejledning Læsevejledning Surveyen er opdelt i temaer: Surveyen er opdelt i temaer: Baggrund og forventninger Baggrund og forventninger Ansættelsesvilkår Ansættelsesvilkår Bolig, familie og omverden. Bolig, familie og omverden. Under hvert tema er resultaterne blevet lagt ind i forskellige grafer og skemaer. Herfra kan du få et overblik Under hvert tema er resultaterne blevet lagt ind i forskellige grafer og skemaer. Herfra kan du få et overblik over de specifikke besvarelser enten vist i det konkrete antal (fx 6) eller opgjort i procent (fx, %). over de specifikke besvarelser enten vist i det konkrete antal (fx 6) eller opgjort i procent (fx, %). I de cirkulære figurer skal resultaterne aflæses med uret fra kl.. I de cirkulære figurer skal resultaterne aflæses med uret fra kl.. IDA LANDERAPPORT HOLLAND IDA LANDERAPPORT GLOBAL

3 Indholdsfortegnelse. Baggrund og forventninger. Udlandserfaring. Tilbagevenden til Danmark. Jobkanaler. Årsager til ophold. Karrieremuligheder.6 Arbejdsgiver.7 Branche. Ansættelsesvilkår.. 6. Løn. Goder. Bonus. Skat. Levestandard.6 Ansættelsesform.7 Klausuler.8 Opsigelsesvarsel.9 Arbejdstid. Ferie. Bolig, familie og omverden.. Boligsituation i Danmark. Boligsituation i udlandet. Boligtilskud. Househunting assistance. Daglig transport.6 Ægtefælle/samlever.7 Hans/hendes erhverv.8 Børn.9 Trivsel sammenlignet med Danmark. Sociale forhold. Kulturelle udfordringer. Stress. Kvalifikationer IDA LANDERAPPORT HOLLAND besvarelser Australien.7 % Belgien.9 % Brasilien. % Canada.7 % Finland.7 % Frankrig.6 % Færøerne 7. % Grønland 8 8. % Holland. % Indien.7 % Island. % Irland. % Italien.7 % Japan. % Kina. % Luxembourg.7 % Malaysia.7 % Norge 9. % Oman. % Qatar 8. % Polen. % Schweiz 6. % Singapore.7 % Slovakiet. % Spanien.9 % Storbritannien % Sydafrika. % Sydkorea. % Taiwan. % Tanzania. % Thailand. % Tyskland 6 7,9 % UAE. % USA 9. % Østrig.7 % Andre lande 7 8. % IDA LANDERAPPORT GLOBAL

4 . Baggrund og forventninger. Baggrund og forventninger. Udlandserfaring. Tilbagevenden til Danmark. Jobkanaler. Årsager til ophold. Karrieremuligheder.6 Arbejdsgiver.7 Branche. Udlandserfaring. Tilbagevenden til Danmark. Jobkanaler. Årsager til ophold. Karrieremuligheder.6 Arbejdsgiver.7 Branche. Udlandserfaring. Udlandserfaring Hvor længe har du alt i alt arbejdet i udlandet? I procent. Hvor længe har du alt i alt arbejdet i udlandet? I procent., 7, Under år år 8,6 9,7 Under år, år år 7,, år 8,6 år 6, 6 år,8 6 år, Mere end år år Mere end år 8,. Tilbagevenden til Danmark Forventer du, at vende tilbage for at arbejde i Danmark?. Tilbagevenden til Danmark Forventer du, at vende tilbage for at arbejde i Danmark?, % Ja, inden for år, % Ja, inden for år Ja, inden for år Ja, senere IDA LANDERAPPORT HOLLAND 9,8 %,9 % Ja, inden for år Ja, senere 7, %, % IDA LANDERAPPORT GLOBAL,9 %, %, %,8 %

5 . Jobkanaler. Jobkanaler Hvordan blev du opmærksom på udlandsjobbet/udstationeringen? Mulighed for flere svar Hvordan blev du opmærksom på udlandsjobbet/udstationeringen? Mulighed for flere svar Jeg fik stillingen igennem min virksomhed 9 6. % Jeg fik stillingen igennem min virksomhed 7 7. % Jeg søgte en specifik stilling i udlandet 8.6 % Jeg søgte en specifik stilling i udlandet 6. % Jeg søgte en specifik stilling til udstationering. % Jeg søgte en specifik stilling til udstationering. % Stillingsopslag på internettet eller i avis/fagblad. % Stillingsopslag på internettet eller i avis/fagblad 66. % Virksomhedens egen hjemmeside. % Virksomhedens egen hjemmeside 6 6. % Uopfordret ansøgning 7. % Uopfordret ansøgning % Personligt netværk 8.6 % Personligt netværk 7. % LinkedIn eller andre sociale medier. % LinkedIn og andre sociale medier 9. % Headerhunter eller rekrutteringsvirksomhed. % Kontaktet af headhunter/rekrutteringsvirk. 8.7 % Startet egen virksomhed / blevet medejer. % Startet egen virksomhed / blevet medejer.8 % Andet 7. % Andet. %. Årsager til ophold. Årsager til ophold Hvad var årsagerne til, at du tog arbejde i udlandet? Mulighed for flere svar Hvad var årsagerne til, at du tog arbejde i udlandet? Mulighed for flere svar Ønske om faglig udvikling. % Personlige ambitioner og karrieremuligheder 7. % Et ønske/krav fra min virksomhed I DK 7. % Familiemæssige årsager 7. % Jeg var arbejdsløs. % Forventninger om højere løn / levestandard Forventninger om lavere indkomstskat. % 7. % Jeg ville lære andre kulture at kende 78.6 % Et personligt ønske om at gøre en forskel. % Bedre klima. % Arbejde med et specifict produkt / arbejdsområde, der kun findes i udlandet. % Min ægtefælle / partner fik et job i udlandet. % Andre årsager. % IDA LANDERAPPORT HOLLAND Ønske om faglig udvikling 6.7 % Personlige ambitioner / karrieremuligheder % Et ønske/krav fra min virksomhed I DK. % Familiemæssige årsager 9.9 % Jeg var arbejdsløs 9. % Forventninger om højere løn / levestandard 7.6 % Forventninger om lavere indkomstskat 8. % Jeg ville lære andre kulture at kende % Et personligt ønske om at gøre en forskel.6 % Bedre klima 7 6. % Arbejde med et specifikt produkt / arbejdsområde som kun findes i udlandet 67. % Ægtefælle/partner fik job i udlandet 7. % Andre årsager 8.9 % IDA LANDERAPPORT GLOBAL

6 . Karrieremuligheder. Karrieremuligheder Hvordan tror du at dit nuværende udlandsophold vil påvirke dine job og karrieremuligheder, hvis du vender Hvordan tror du at dit nuværende udlandsophold vil påvirke dine job og karrieremuligheder, hvis du vender tilbage? tilbage? Response Response Bedre muligheder efter udlandsopholdet 78.6 % Bedre muligheder efter udlandsopholdet 9 6. % Uændret 7. % Uændret 7.9 % Dårligere muligheder efter udlandsopholdet. % Dårligere muligheder efter ophold 6.8 %. % 87.9 %.6 Arbejdsgiver.6 Arbejdsgiver Dansk selskab med hovedkontor i Danmark 7. % Dansk selskab med hovedkontor i Danmark 9. % Lokalt datterselskab til dansk baseret virksomhed. % Lokalt datterselskab til dansk baseret virksomhed.8 % Lokalt datterselskab til udenlandsk baseret virksomhed 8.6 % Lokalt datterselskab til udenlandsk baseret virksomhed 7. % Lokal arbejdsgiver baseret i arbejdslandet 8.6 % Lokal arbejdsgiver baseret i arbejdslandet 86.8 % International organisation.7 % Dansk myndighed / bistandsorganisation 8. % International organisation 9 6. % Jeg er selvstændig 7. %.7 Branche 8,6 %.7 Branche, %,, % 7, % 7, % 7, % 7, %,7 %, 7, %,8 %, 7, %,, 6,9 % 6, % 9, %,6 %, IDA LANDERAPPORT HOLLAND IDA LANDERAPPORT GLOBAL, % 8, %, %, %,7 %,6 %

7 . Ansættelsesvilkår. Ansættelsesvilkår. Løn. Goder. Bonus. Skat. Levestandard.6 Ansættelsesform.7 Klausuler.8 Opsigelsesvarsel.9 Arbejdstid. Ferie. Løn. Goder. Bonus. Skat. Levestandard.6 Ansættelsesform.7 Klausuler.8 Opsigelsesvarsel.9 Arbejdstid. Ferie Løn og levevilkår Løn og levevilkår. Løn. Løn Hvad er din faste månedlige bruttoløn før skat og inkl. evt. diæter, udlandstillæg og hardshiptillæg samt Hvad er din faste månedlige bruttoløn før skat og inkl. evt. diæter, udlandstillæg og hardshiptillæg samt arbejdsgivers pensionsbidrag (men ekskl. evt. bonus og andre variable løndele)? I antal pr. titel. arbejdsgivers pensionsbidrag (men ekskl. evt. bonus og andre variable løndele)? I antal. Under Afdelingschef Konsulent, rådgiver eller sagsbehandler Anden IDA LANDERAPPORT HOLLAND Over. Under. Fagspecialist Forsker, herunder PhDstuderende Over. Topchef (adm. direktør) Funktionsdirektør Afdelingschef Fagspecialist Projektleder Konsulent, rådgiver eller sagsbehandler Forsker, herunder PhDstuderende Anden IDA LANDERAPPORT GLOBAL 6

8 . Goder. Goder Modtager du nogle af disse goder i forbindelse med din ansættelse? Mulighed for flere svar Modtager du nogle af disse goder i forbindelse med din ansættelse? Mulighed for flere svar Betaling for overarbejde i form af f.eks. afspadsering 8.6 % Fri bil. % Betaling for overarbejde i form af f.eks. afspadsering 8.7 % Hel eller delvis fri bolig. % Fri bil 9 6. % Gratis hjemrejser.7 % Hel eller delvis fri bolig % Telefon /pc /internet 7. % Gratis hjemrejser.9 % Betalt fridag ved barns sygdom. % Telefon /pc /internet 66. % Fuld løn ved barsels/fædreorlov. % Betalt fridag ved barns sygdom 9.7 % Hel eller delvis betaling af børns skolegang. % Fuld løn ved barsels/fædreorlov 9. % Sprogkurser 8 7. % Hel eller delvis betaling af børns skolegang % Kulturforberedende kurser 7. % Sprogkurser % Medlemskab af foreninger/klubber. % Kulturforberedende kurser % Pension og sygeforsikring 7. % Medlemskab af foreninger/klubber 8. % Anden forsikring 7. % Pension og sygeforsikring.6 % Revisorbistand 7. % Anden forsikring 9. % Andre goder 7. % Revisorbistand % Andre goder %. Bonus Modtager du bonus, provision eller andre præstationsbaserede løndele (udover den løn du har angivet oven for)?. Bonus Modtager du bonus, provision eller andre præstationsbaserede løndele (udover den løn du har angivet oven for)? % IDA LANDERAPPORT HOLLAND % Ja % 7 8 % IDA LANDERAPPORT GLOBAL Ja 7

9 . Skat. Skat Hvor stor en del af din bruttoløn betales til skat og sociale udgifter fx sygeforsikring? Hvor stor en del af din bruttoløn betales til skat og sociale udgifter fx sygeforsikring? % Mere end %,8 %,8 % % %, % %, % Mindre end %, % 6, % % 9, % %, % %, % Mindre end % %,,,,,,,,. Levestandard Hvordan er din levestandard i sammenlignet med Danmark? I procent.. Levestandard Hvordan er din levestandard i sammenlignet med Danmark?, %, % 7,6 % % % Højere end i Danmark Samme som i Danmark Lavere end i Danmark Højere end i Danmark Samme som i Danmark IDA LANDERAPPORT HOLLAND 8 IDA LANDERAPPORT GLOBAL 8

10 Juridiske forhold Juridiske forhold.6 Ansættelsesform.7 Klausuler Er du hovedsageligt ansat i henhold til dansk ret eller udenlandsk ret? Er du omfattet af en konkurrence/kundeklausul eller andre begrænsninger i dine muligheder for at søge eller skifte job?.6 Ansættelsesform.7 Klausuler Er du hovedsageligt ansat i henhold til dansk ret eller udenlandsk ret? I procent. Er du omfattet af en konkurrence/kundeklausul eller andre begrænsninger i dine muligheder for at søge eller skifte job? I procent. 7, % 7,6 % % 7 % 9,9 % Dansk ret, % Udenlandsk ret 77,9 % 8, % Ja Dansk ret Udenlandsk ret Ja.8 Opsigelsesvarsel.8 Opsigelsesvarsel Med hvor kort varsel kan du selv eller din arbejdsgiver afskedige dig? Med hvor kort varsel kan du selv eller din arbejdsgiver afskedige dig? I antal Arbejdsgivers varsel Dit varsel Dit varsel 8 6 Mindre end måned måned IDA LANDERAPPORT HOLLAND måneder måneder måneder Mindre end måned 6 måneder eller mere 9 Arbejdsgivers varsel 8 måned IDA LANDERAPPORT GLOBAL måneder måneder måneder 6 måneder eller mere 9

11 .9 Arbejdstid.9 Arbejdstid Hvor mange timer arbejder du reelt i gennemsnit pr. uge? Hvor mange timer arbejder du reelt i gennemsnit pr. uge? Mere end timer 8, % Mere end timer,9 % timer timer,7 %, % 7 timer 7 timer 6, % 8, % Færre end 7 timer,,,,,, 6, 7,,. Ferie, % 6 uger, %,,,,,,,,, Hvor mange ugers ferie om året har du ret til (udover helligdage?) 8 uger eller mere, % 7 uger, % 6 uger uger,. Ferie Hvor mange ugers ferie om året har du ret til (udover helligdage?) 7 uger, %,7 %, % uger,,,,,,, % 6, uger 6,8 %, IDA LANDERAPPORT HOLLAND IDA LANDERAPPORT GLOBAL,,,,, 6,

12 . Bolig, familie og omverden. Bolig, familie og omverden. Boligsituation i Danmark. Boligsituation i udlandet. Boligtilskud. Househunting assistance. Daglig transport.6 Ægtefælle/samlever.7 Hans/hendes erhverv.8 Børn.9 Trivsel sammenlignet med Danmark. Sociale forhold. Kulturelle udfordringer. Stress. Kvalifikationer. Boligsituation i Danmark. Boligsituation i udlandet. Boligtilskud. Househunting assistance. Daglig transport.6 Ægtefælle/samlever.7 Hans/hendes erhverv.8 Børn.9 Trivsel sammenlignet med Danmark. Sociale forhold. Kulturelle udfordringer. Stress. Kvalifikationer Bolig Bolig. Boligsituation i Danmark. Boligsituation i Danmark Ja, jeg har en helårsbolig, som jeg har fuld rådighed over 8. % Ja, jeg har en helårsbolig, som jeg har fuld rådighed over 7. % Ja, jeg har en helårsbolig, som er fremlejet 8. % Ja, jeg har en helårsbolig, som er fremlejet % Ja, jeg har et sommerhus i Danmark, Sydsverige eller Nordtyskland 9. % Ja, jeg har et sommerhus i Danmark, Sydsverige eller Nordtyskland 7. % 6. % %. Boligsituation i udlandet. Boligsituation i udlandet 8, %,6 % Jeg bor til leje Jeg bor til leje 6, % 8,8 % IDA LANDERAPPORT HOLLAND Jeg bor i ejerbolig (inklusiv andelsbolig mv.) 7, % Jeg bor i ejerbolig (inklusiv andelsbolig mv.) På anden måde IDA LANDERAPPORT GLOBAL

13 . Boligtilskud. Boligtilskud Har du fået tilskud til boligudgiften (inkl. vand, varme og internet) fra arbejdsgiver Har du fået tilskud til boligudgiften (inkl. vand, varme og internet) fra arbejdsgiver? Min arbejdsgiver betaler alle eller størstedelen af boligudgifterne (inkl. udgifter til el, vand, varme, internet etc.) 9. % Min arbejdsgiver betaler alle eller størstedelen af boligudgifterne (inkl. udgifter til el, vand, varme, internet etc.) % Min arbejdsgiver yder et mindre boligtilskud (under % af boligudgifterne inkl. el, vand, varme, internet etc.) 8. % Min arbejdsgiver yder et mindre boligtilskud (under % af boligudgifterne inkl. el, vand, varme, internet etc.) 6.6 % Jeg afholder selv alle udgifterne % Jeg afholder selv alle udgifterne 76. % 6. %. Househunting assistance Har du fået arbejdsgiverbetalt hjælp til at finde bolig af passende størrelse, standard og beliggenhed) forud for. Househunting assistance eller i umiddelbart tilknytning til din ankomst til arbejdslandet? Har du fået arbejdsgiverbetalt hjælp til at finde bolig af passende størrelse, standard og beliggenhed forud for eller i umiddelbart tilknytning til din ankomst til arbejdslandet? Ja. % og det gjorde ikke noget 7. % men jeg ville gerne have haft det 8. % 9. % Ja 7 7. % og det gjorde ikke noget 9. % men jeg ville gerne have haft det 7. % 6. %. Daglig transport. Daglig transport Hvor lang tid bruger du dagligt på at pendle mellem hjem og arbejde (ud og hjemtransport i alt)? Hvor lang tid bruger du dagligt på at pendle mellem hjem og arbejde (ud og hjemtransport i alt)? 6, % 6, % 8, % 6 9, % 6 9 timer Mere end timer Skiftende arbejdssteder / pendlingstider Mindre end ½ time IDA LANDERAPPORT HOLLAND ½ til og med time Fra til og med timer Mindre end ½ time Skiftende arbejdssteder og dermed pendlingstider ½ time IDA LANDERAPPORT GLOBAL timer

14 Familie Familie. Ægtefælle/samlever.6 Ægtefælle/samlever Er din ægtefælle/samlever hos dig under udlandsopholdet? Er din ægtefælle/samlever hos dig under udlandsopholdet? Jeg har ingen ægtefælle/samlever Jeg har ingen ægtefælle/samlever 7, %, % den pågældende blev hjemme af andre årsager den pågældende blev hjemme af andre årsager 9, % den pågældende foretrak at pleje sin erhvervskarriere hjemme 7, % den pågældende foretrak at pleje sin erhvervskarriere hjemme 9, %,9 % Ja lokal ægtefælle/samlever Ja medrejsende ægtefælle/samlever, % Ja medrejsende ægtefælle/samlever, %, %,,,,,,,,,,,,,,,,.7 Hans/hendes erhverv.6 Hans/hendes erhverv Hvis du har en medrejsende ægtefælle/samlever hos dig i, hvad laver den pågældende da? Hvis du har en medrejsende ægtefælle/samlever hos dig i, hvad laver den pågældende da? Arbejder som ansat i lokal virksomhed eller offentlig institution 9. % Arbejder i en international organisation 9. % Arbejder som selvstændig 9. % Studerer ved lokal uddannelsesinstituion Er hjemmegående Andet IDA LANDERAPPORT HOLLAND, 6, Arbejder som udstationeret. % Arbejder som ansat i lokal virksomhed eller offentlig institution 99. % Arbejder i en international organisation 8.9 % 9. % 9. % Udfører arbejde for dansk arbejdsgiver, fx distancearbejde eller som pendler. 8. % Arbejder som selvstændig 7.6 %. % Arbejder frivilligt. % Studerer ved lokal uddannelsesinstitution 7. % Studerer gennem fjernundervisning. % Er hjemmegående 69. % Andet. % IDA LANDERAPPORT GLOBAL

15 .7 Børn.8 Børn Har du børn under 8 år med dig i arbejdslandet? Har du børn under 8 år med dig? 7, %, % Ja Ja 67, % 7,7 %.9 Trivsel sammenlignet med Danmark Hvordan trives du og din evt. familie generelt i landet?.8 Trivsel sammenlignet med Danmark Hvordan trives du og din evt. familie generelt i landet?, % 8, % 9, % 7,7 % IDA LANDERAPPORT HOLLAND Jeg/vi trives bedre end i Danmark 6,7 % Jeg/vi trives lige så godt som i Danmark,7 % Jeg/vi trives bedre end i Danmark Jeg/vi trives lige så godt som i Danmark Jeg/vi trives dårligere end i Danmark Jeg/vi trives dårligere end i Danmark IDA LANDERAPPORT GLOBAL

16 Omverden Omverden.9 Sociale forhold. Sociale forhold I hvilken grad har du privat social omgang eller kontakt til følgende, ud over din eventuelle medfølgende I hvilken grad har du privat social omgang eller kontakt til følgende, ud over din eventuelle medfølgende familie? familie? Fjern familie eller fjerne venner/bekendte udenfor Arbejdskollegaer i Andre danskere i Andre expats i Andre lokale indbyggere i Nær familie / nære Fjern familie / fjerne Arbejdskollegaer i venner udenfor venner/bekendte udenfor Andre danskere i Andre expats i Andre lokale indbyggere i. Kulturelle udfordringer. Kulturelle udfordringer Har du haft større kulturelle problemer og udfordringer under dit ophold? Mulighed for flere svar. Har du haft større kulturelle problemer og udfordringer under dit ophold? Mulighed for flere svar. Ja, privat f.eks. i forhold til omgangskreds 8, % Ja, andet 8, % 6,9 % Ja, i forhold til arbejdsplads/kolleger,6 % Ja, i forhold til myndigheder 7, % Ja, i lokalsamfundet, % Ja, privat f.eks. i forhold til omgangskreds 9, % Ja, andet. 8, %,7 %, IDA LANDERAPPORT HOLLAND IDA LANDERAPPORT GLOBAL,,,,, 6, Nær familie eller nære venner udenfor 7,

17 . Stress. Stress Vil du beskrive dig selv som stresset i hverdagen? Vil du beskrive dig selv som stresset i hverdagen?,7%,7% 9,%,% 7,% 8,% 8,%,6%,%,% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad/slet ikke I meget høj grad Kilder til stress Arbejde 7, % I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad/slet ikke Kilder til stress Både arbejde og privatliv Privatliv,% 6, % Arbejde,7 % 6, % Privatliv Både arbejde og privatliv,7 % 6,9 % 6,6 %. Kvalifikationer. Kvalifikationer I hvilken grad svarer dine kvalifikationer til dit arbejde? I hvilken grad svarer dine kvalifikationer til dit arbejde?,8%,% Jeg føler mig overkvalificeret Jeg føler mig tilpas kvalificeret Jeg føler mig tilpas kvalificeret Jeg føler mig underkvalificeret 8,7%, % IDA LANDERAPPORT HOLLAND Jeg føler mig overkvalificeret 6 IDA LANDERAPPORT GLOBAL Jeg føler mig underkvalificeret 6

18 Kontakt IDA for mere information Kontakt IDA for mere information Personlig rådgivning Personlig rådgivning Kontakt IDA s Global Team, hvis du har spørgsmål og ønsker rådgivning om job i udlandet, kontraktforhold og Kontakt IDA s Global Team, hvis du har spørgsmål og ønsker rådgivning om job i udlandet, kontraktforhold og udstationering: udstationering: Telefon: Telefon: Skriftlig henvendelse: Skriftlig henvendelse: Hjemmeside Hjemmeside Læs mere information om udlandsansættelse og udstationering på IDA s hjemmeside: Læs mere information om udlandsansættelse og udstationering på IDA s hjemmeside: Kom i kontakt med medlemmer i udlandet Kom i kontakt med medlemmer i udlandet Bliv en del af IDA s globale netværk på LinkedIn. Her kan du deltage i en samlet global gruppe eller finde Bliv en del af IDA s globale netværk på LinkedIn. Her kan du deltage i en samlet global gruppe eller finde grupper for specifikke lande og regioner: grupper for specifikke lande og regioner: IDA LANDERAPPORT HOLLAND 7 IDA LANDERAPPORT GLOBAL 7

Færøerne GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Færøerne GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 5 Færøerne IDA Landerapport 5 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk

Læs mere

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Sverige IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

Australien GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Australien GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Australien IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

Singapore GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Singapore GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Singapore IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Frankrig Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 15 survey-besvarelser i Frankrig

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Schweiz Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 25 survey-besvarelser i Schweiz

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Sverige Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 47 survey-besvarelser i Sverige

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Kina. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Kina. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Kina Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Holland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Canada. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Canada. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 3 Canada Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +4 8 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 46 survey-besvarelser i Tyskland

Læs mere

Norge GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Norge GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Norge IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33

Læs mere

IDA Landerapport 2015 GLOBAL USA +45 31 18 48 48 +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015 GLOBAL USA +45 31 18 48 48 +45 31 18 48 48 IDA Landerapport IDA Landerapport USA GLOBAL Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK 78 København V + 8 8 8 mc@ida.dk ida.dk/global Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK 78 København V + 8 8 8

Læs mere

IDA Landerapport 2015 GLOBAL. Tyskland +45 31 18 48 48 +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015 GLOBAL. Tyskland +45 31 18 48 48 +45 31 18 48 48 IDA Landerapport IDA Landerapport Tyskland GLOBAL Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK 78 København V + 8 8 8 mc@ida.dk ida.dk/global Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK 78 København V + 8

Læs mere

Grønland GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Grønland GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Grønland IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 5 Færøerne Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten En redegørelse af 7 survey-besvarelser i Færøerne Hvert andet

Læs mere

IDA Landerapport 2015 GLOBAL. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015 GLOBAL. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey blandt medlemmer

Læs mere

Kina GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Kina GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Kina IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Schweiz Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global

IDA Landerapport Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global IDA Landerapport 2015 Holland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 14 survey-besvarelser i Holland

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Frankrig Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global + 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Grønland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Grønland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 Grønland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 20 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Sverige Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for at

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Qatar Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Singapore Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global

IDA Landerapport Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global IDA Landerapport 2015 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 9 survey-besvarelser i Australien

Læs mere

IDA Landerapport 2013

IDA Landerapport 2013 IDA Landerapport 0 UAE - Forenede Arabiske Emirater Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +4 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

IDA Landerapport Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global

IDA Landerapport Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global IDA Landerapport 2015 Singapore Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 10 survey-besvarelser i Singapore

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Færøerne Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

GLOBAL. Sydøstasien. IDA Landerapport (Malaysia, Myanmar, Sydkorea, Thailand, Japan og Filipinerne)

GLOBAL. Sydøstasien. IDA Landerapport (Malaysia, Myanmar, Sydkorea, Thailand, Japan og Filipinerne) IDA Landerapport 2015 Sydøstasien IDA Landerapport 2015 GLOBAL (Malaysia, Myanmar, Sydkorea, Thailand, Japan og Filipinerne) Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V

Læs mere

GLOBAL. IDA Landerapport Mellemøsten. (Jordan, UAE, Qatar, Oman, Saudi-Arabien, Pakistan, Irak og Israel)

GLOBAL. IDA Landerapport Mellemøsten. (Jordan, UAE, Qatar, Oman, Saudi-Arabien, Pakistan, Irak og Israel) IDA Landerapport 2015 Mellemøsten (Jordan, UAE, Qatar, Oman, Saudi-Arabien, Pakistan, Irak og Israel) IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København

Læs mere

IDA Landerapport Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global

IDA Landerapport Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global IDA Landerapport 2015 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 88 survey-besvarelser i Norge Hvert

Læs mere

IDA Landerapport Kina. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global

IDA Landerapport Kina. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global IDA Landerapport 2015 Kina Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 12 survey-besvarelser i Kina Hvert

Læs mere

IDA Landerapport 2015

IDA Landerapport 2015 IDA Landerapport 2015 Mellemøsten (Jordan, UAE, Qatar, Oman, Saudi-Arabien, Pakistan, Irak og Israel) Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18

Læs mere

Indien GLOBAL. IDA Landerapport Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global

Indien GLOBAL. IDA Landerapport Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global IDA Landerapport 2015 Indien IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33

Læs mere

IDA Landerapport Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global

IDA Landerapport Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global IDA Landerapport 0 Holland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

IDA LAnderapport 2011 Norge

IDA LAnderapport 2011 Norge IDA LAnderapport 2011 Norge 1. LANDET 1. Opholdsland Norge 55 100,0% I alt 55 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 10 survey-besvarelser i Indien Hvert

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Grønland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Grønland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Grønland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 48 survey-besvarelser i Grønland

Læs mere

IDA Landerapport 2015 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 48 survey-besvarelser i USA Hvert andet

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Storbritannien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Storbritannien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Storbritannien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 53 survey-besvarelser i USA

Læs mere

Sydøstasien. IDA Landerapport 2015. (Malaysia, Myanmar, Sydkorea, Thailand, Japan og Filipinerne)

Sydøstasien. IDA Landerapport 2015. (Malaysia, Myanmar, Sydkorea, Thailand, Japan og Filipinerne) IDA Landerapport 2015 Sydøstasien (Malaysia, Myanmar, Sydkorea, Thailand, Japan og Filipinerne) Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 20 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Storbritannien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Storbritannien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Storbritannien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +4 31 18 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland 1. LANDET 1. Opholdsland Grønland 68 100,0% I alt 68 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Oman

IDA LANDEGUIDE 2011 Oman IDA LANDEGUIDE 2011 Oman 1. LANDET 1. Opholdsland Oman 11 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Tyskland

IDA LANDEGUIDE 2011 Tyskland IDA LANDEGUIDE 2011 Tyskland 1. LANDET 1. Opholdsland Tyskland 57 100,0% I alt 57 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Canada

IDA LANDEGUIDE 2011 Canada IDA LANDEGUIDE 2011 Canada 1. LANDET 1. Opholdsland Canada 13 100,0% I alt 13 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Indien

IDA LANDEGUIDE 2011 Indien IDA LANDEGUIDE 2011 Indien 1. LANDET 1. Opholdsland Indien 10 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Belgien

IDA LANDEGUIDE 2011 Belgien IDA LANDEGUIDE 2011 Belgien 1. LANDET 1. Opholdsland Belgien 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Australien

IDA LANDEGUIDE 2011 Australien IDA LANDEGUIDE 2011 Australien 1. LANDET 1. Opholdsland Australien 16 100,0% I alt 16 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 USA

IDA LANDEGUIDE 2011 USA IDA LANDEGUIDE 2011 USA 1. LANDET 1. Opholdsland USA 61 100,0% I alt 61 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland

Læs mere

IDA LADNEGUIDE 2011 Færøerne

IDA LADNEGUIDE 2011 Færøerne IDA LADNEGUIDE 2011 Færøerne 1. LANDET 1. Opholdsland Færøerne 24 100,0% I alt 24 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE Samlet oversigt

IDA LANDEGUIDE Samlet oversigt IDA LANDEGUIDE 2011 - Samlet oversigt 1. LANDET 1. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder i Danmark? Jeg opholder

Læs mere

IDA LANDEGUIDE Samlet oversigt

IDA LANDEGUIDE Samlet oversigt Skatteudvalget 2011-12 L 195 Bilag 42 Offentligt IDA LANDEGUIDE 2011 - Samlet oversigt 1. LANDET 1. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige

Læs mere

Dataudtræk fra IDA s global survey 2013

Dataudtræk fra IDA s global survey 2013 Dataudtræk fra IDA s global survey 2013 INTRODUKTION Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for at få viden til IDAs rådgivning og politiske interessevaretagelse. Spørgeskemaerne

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Brasilien

IDA LANDEGUIDE 2011 Brasilien IDA LANDEGUIDE 2011 Brasilien 1. LANDET 1. Opholdsland Brasilien 5 100,0% I alt 5 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Storbritannien

IDA LANDEGUIDE 2011 Storbritannien IDA LANDEGUIDE 2011 Storbritannien 1. LANDET 1. Opholdsland Storbritannien 54 100,0% I alt 54 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 195 Bilag 42 Offentligt Ingeniørforeningens synspunkter i forbindelse med et eventuelt bortfald af Ligningslovens 33A

Skatteudvalget 2011-12 L 195 Bilag 42 Offentligt Ingeniørforeningens synspunkter i forbindelse med et eventuelt bortfald af Ligningslovens 33A Skatteudvalget 2011-12 L 195 Bilag 42 Offentligt Ingeniørforeningens synspunkter i forbindelse med et eventuelt bortfald af Ligningslovens 33A Folketingets Skatteudvalg d. 29. august 2012 v. Ellen Fænøe,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2015 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2015 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

ATV-konference 2. november 2017 på Christiansborg Anders Bjarklev, rektor, DTU. 1 DTU det bli r til noget

ATV-konference 2. november 2017 på Christiansborg Anders Bjarklev, rektor, DTU. 1 DTU det bli r til noget ATV-konference 2. november 2017 på Christiansborg Anders Bjarklev, rektor, DTU 1 DTU det bli r til noget Leiden 2017 1 15 41 109 Norden På virksomhedssamarbejder i verden Europa Verden Antal studerende

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere