Sådan har vi gjort! - Et eksempel på håndtering af støj ved miljøgodkendelse af et kvægbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan har vi gjort! - Et eksempel på håndtering af støj ved miljøgodkendelse af et kvægbrug"

Transkript

1 Sådan har vi gjort! - Et eksempel på håndtering af støj ved miljøgodkendelse af et kvægbrug EnviNa kursus - Støj på landbrug

2 Baggrund Vi stiller i miljøgodkendelserne vilkår om overholdelse af støjkrav, men oftest uden at vide om de overholdes Ansøgning om udvidelse af kvægbrug til malkekøer med opdræt med flere nabobeboelser tæt på vi er nødt til at gøre noget! Vi kender kun til støjberegningsværktøjet fra Svendborg Kommune det anvender vi!

3 Situationsplan

4 Støjkilder på kvægbruget Stationære kilder: Foderblanding Malkeanlæg Tømning af gyllebeholdere ifm. udbringning på arealer Mobile kilder: Transport til/fra husdyrbruget (på matriklen) Oplagring af ensilage i plansiloer

5 Foderblanding

6 Foderblanding Ansøgers oplysninger: Blanding af foder vil foregå daglig i morgentimer med en varighed af ca. 3 timer pr. dag (blanding og fodring). Foderblanding vil kunne foregå fra kl Der vil skulle blandes 5-6 læs af ca. 20 min. varighed. Det er ikke en konstant støjkilde, idet hvert færdigblandet læs udfodres i staldene inden næste læs blandes (ca. 10 min. varighed).

7 Foderblanding Forudsætninger for beregninger: afstand 120 m til opholdsarealer hos nærmeste nabo ikke væsentlig afskærmning af kilden (+10 db) ikke reflekterende lodret flade (-3 db) hård terrænoverflade (+3 db) Traktortrukket blander (svag. acc. 103 db)

8 Foderblanding Resultater: Beregning foretaget til nabo 1. Tidsinterval Grænseværdi Midlingstid Driftstid Resultat Hverdage Kl db(a) 8 timer 8 % 42 db(a) Lørdage Kl db(a) 7 timer 10 % 43 db(a) Lørdage Kl db(a) 4 timer - - Søn- og helligdage Kl db(a) 8 timer 8 % 42 db(a) Aften Kl db(a) 1 time - - Nat Kl db(a) ½ time 67 % 52 db(a)

9 Foderblanding Vurdering: Støjkrav er ikke overholdt hos nabo 1 ved blanding af foder i tidlige morgentimer Muligheder: Ændring af støjkildens placering (evt. i kombination med afskærmning) Ændre tidspunkt for opstart til kl (=> 42 db(a) i dagtimer) Ansøger indhenter en beregning fra akkrediteret laboratorium (for egen regning) Give ansøger mulighed for dagligt at afvige støjkrav

10 Foderblanding Vilkår: Foderblanding må alle dage ikke påbegyndes før kl Begrundelse: Vi vil ikke acceptere en daglig overskridelse af støjkrav i tidlige morgentimer hos nabo 1. Ansøger benytter samme foderblander på nærliggende ejendom, og har mulighed for at fodre på den ejendom først.

11 Ensilering

12 Ensilering Ansøgers oplysninger: Græs køres hjem på 5 enkeltdage pr. år i sommerhalvåret. Majs køres hjem i én periode á 5 dage pr. år i efteråret. Ved ensilering af græs transporteres der ca. 4 læs pr. time og ved majs ca. 6 læs pr. time. Oplagres vilkårligt i plansiloer. Som udgangspunkt er transporterne for hjemkørsel af græs og majs i tidsrummet kl. 7-22, men kan række udover dette tidsrum. Når der ensileres kører der en gummiged fast i siloerne, som kører foderet op og fast. Foderet bygges op efter lagkageprincippet, dvs. hurtig blød terrænoverflade.

13 Ensilering Forudsætninger for beregninger: Støjpåvirkning fra transport til/fra plansiloer og ensilering samtidig Transport og ensilering regnes som stationære kilder Afstand 75 m til opholdsarealer hos nabo 1 Afstand 37 m til opholdsarealer hos nabo 2 Ikke væsentlig afskærmning af kilden (+10 db) Ikke reflekterende lodret flade (-3 db) Blød terrænoverflade (-3 db) Hjullæsser og traktor (svag acc.=103 db)

14 Ensilering Resultater: Beregning foretaget til nabo 1 Tidsinterval Grænseværdi Midlingstid Driftstid Ensilering/transport Resultat Hverdage Kl db(a) 8 timer 100 % / 5 % 55 db(a) Lørdage Kl db(a) 7 timer 100 % / 5 % 55 db(a) Lørdage Kl db(a) 4 timer 100 % / 5 % 55 db(a) Søn- og helligdage Kl db(a) 8 timer 100 % / 5 % 55 db(a) Aften Kl db(a) 1 time 100 % / 5% 55 db(a) Nat Kl db(a) ½ time 100 % / 5 % 55 db(a)

15 Ensilering Resultater: Beregning foretaget til nabo 2 Tidsinterval Grænseværdi Midlingstid Driftstid Ensilering/transport Resultat Hverdage Kl db(a) 8 timer 100 % / 5 % 50 db(a) Lørdage Kl db(a) 7 timer 100 % / 5 % 50 db(a) Lørdage Kl db(a) 4 timer 100 % / 5 % 50 db(a) Søn- og helligdage Kl db(a) 8 timer 100 % / 5 % 50 db(a) Aften Kl db(a) 1 time 100 % / 5% 50 db(a) Nat Kl db(a) ½ time 100 % / 5 % 50 db(a)

16 Ensilering Vurdering: Støjkrav kan kun overholdes på hverdage kl og lørdage kl Muligheder: Afskærmning af støjkilder Ændre tidspunkt for hjemkørsel og ensilering til ovennævnte tidsrum Indhente en beregning fra akkrediteret laboratorium (for egen regning) Give ansøger mulighed for periodevis at afvige støjkrav

17 Ensilering Vilkår: Støjgrænseværdier til blandet bolig- og erhverv skal overholdes med følgende tilføjelser (undtagelser fra grænseværdier): Transport af græs til plansiloer og oplagring i plansiloer skal foregå på hverdage kl eller på lørdage kl Op til 5 hverdage pr. år må arbejdet foregå indtil kl Transport af majs til plansiloer og oplagring i plansiloer skal foregå på hverdage kl eller på lørdage kl Op til 5 dage pr. år må arbejdet foregå indtil kl og heraf må 2 foregå i weekender.

18 Ensilering Begrundelse: Accepterer en overskridelse af støjkravene ved sæsonbetonet arbejde (5 dage med græs og 5 dage med majs) og toholdsdrift (indtil kl ) Mere restriktive, når naboerne opholder sig udenfor og har vinduer åbne (græs i sommerhalvåret), fremfor når naboerne opholder sig indenfor (majs i efteråret)

19 Udbringning af gylle

20 Udbringning af gylle Ansøgers oplysninger: Udbringning foregår typisk i dag og aftentimer, men kan foregå i tidsrummet kl Det tager 2-3 min. at fylde en gyllevogn, og der køres ca. 3 læs pr. time

21 Udbringning af gylle Forudsætninger for beregninger: Transport regnes som stationær kilde Afstand 115 m fra ny tank 3 til opholdsarealer hos nærmeste nabo Afstand 53 m fra indkørsel til opholdsarealer hos nærmeste nabo Ikke væsentlig afskærmning af kilden (+10 db) Ikke reflekterende lodret flade (-3 db) Blød terrænoverflade (-3 db) Hjullæsser og traktor (svag acc.=103 db)

22 Udbringning af gylle Resultater: Beregning foretaget til nabo 3 Tidsinterval Grænseværdi Midlingstid Driftstid Tømning/kørsel Resultat Hverdage Kl db(a) 8 timer 15 % / 2 % 42 / 40 db(a) Lørdage Kl db(a) 7 timer 15 % / 2 % 42 / 40 db(a) Lørdage Kl db(a) 4 timer 15 % / 2 % 42 / 40 db(a) Søn- og helligdage Kl db(a) 8 timer 15 % / 2 % 42 / 40 db(a) Aften Kl db(a) 1 time 15 % / 2 % 42 / 40 db(a) Nat Kl db(a) ½ time 15 % / 2 % 42 / 40 db(a)

23 Udbringning af gylle Vurdering: Støjkrav kan ikke overholdes i nattetimer ved tømning af nordligste gylletank (ny tank 3) Muligheder: Afskærmning af støjkilde (=> 32 db(a)) Ændre tidspunkt for udbringning af gylle til dag- og aftentimer Indhente en beregning fra akkrediteret laboratorium (for egen regning) Give ansøger mulighed for periodevis at afvige støjkrav

24 Udbringning af gylle Vilkår: Åbning i teltdug skal på nordligste nye gyllebeholder placeres mod sydvest, så gødningen suges op bagved gyllebeholderen i forhold til nærmeste naboer. Begrundelse: Ingen meromkostninger for ansøger forbundet med at placere åbning i teltdugen mod sydvest

Støj fra Landbrug. Anvendelse af Støjberegningsværktøj Lene Lind, Svendborg Kommune

Støj fra Landbrug. Anvendelse af Støjberegningsværktøj Lene Lind, Svendborg Kommune Støj fra Landbrug Anvendelse af Støjberegningsværktøj Lene Lind, Svendborg Kommune Indhold Lovgivning hvilke oplysninger kan kræves af ansøger? Støjberegningsværktøj praktisk anvendelse Vurdering af resultater,

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

ESBJERG 2A - Thulevej - Spangsbjerg - Bybusterminalen - Sædding - Sdr. Tobølvej - Hjerting - K18K19 - SYDTRAFIK

ESBJERG 2A - Thulevej - Spangsbjerg - Bybusterminalen - Sædding - Sdr. Tobølvej - Hjerting - K18K19 - SYDTRAFIK 5. 5.21 5. 5.25 5.26 5.28 5.29 5. 5.31 5. 5.38 5.40 5.47 5.53 5.58 6.01 6.03 6.07 6.12 5. 5.52 5.58 5.59 6.01 6.08 6. 6. 6.23 6.28 6. 6.39 6.42 6. 6. 6.26 6.28 6.29 6.38 6.40 6.47 6.51 6.53 7.01 7.03 7.05

Læs mere

ESBJERG 1A - Umanakparken - Spangsbjerg - Bybusterminalen - Sædding - Sanatorievej - Hjerting - K18K19 - SYDTRAFIK

ESBJERG 1A - Umanakparken - Spangsbjerg - Bybusterminalen - Sædding - Sanatorievej - Hjerting - K18K19 - SYDTRAFIK 5. 5. 5.37 5. 5. 5. 5.44 5. 5. 5. 5. 5. 6.02 6.08 6.21 6.26 6.27 6. 6. 6. 6. 6.37 6.44 7.02 7.08 7. 7.21 7. 7.26 7.27 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.37 7. 7.44 7. 7. 8.02 8. 8.08 8. 8. 8. 8. 8. 8.21 8. 8.

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Refshøjvej 39, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Refshøjvej 39, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Refshøjvej 39, 7200 Grindsted Dato: 15-10-2018 Billund Kommune modtog den 6. september en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 2. november 2016 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

Hedensted Kommune har registreret svineproduktion på ejendommen. Husdyrbrugets produktion ændres ikke i forbindelse med etableringen af siloen.

Hedensted Kommune har registreret svineproduktion på ejendommen. Husdyrbrugets produktion ændres ikke i forbindelse med etableringen af siloen. Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rikke Bjerg Direkte nr.: 7975 5673 rikke.bjerg@hedensted.dk Lok.id.: 619-L02-000187 Sagsnr.: 09.17.38-P19-1-18 Den 12. december 2018

Læs mere

Notat. Ambercon Samlede støjbidrag i omgivelserne

Notat. Ambercon Samlede støjbidrag i omgivelserne Ambercon Juelstrupparken 23 9530 Støvring Att.: Peter Bugge Sørensen Eurofins Miljø Luft A/S Stensmosevej 24 2620 Albertslund Smedeskovvej 38 8464 Galten Telefon 7022 4266 miljo@eurofins.dk www.eurofins.dk

Læs mere

Ans agervej6. Varde Kommune. Meter 1: Omegns Kommune. Copyright Bilund Kommune SDFE GST COWI Kortd ataerkunvejled end e.

Ans agervej6. Varde Kommune. Meter 1: Omegns Kommune. Copyright Bilund Kommune SDFE GST COWI Kortd ataerkunvejled end e. Ans agervej6 Varde Kommune 0 1.250 2.500 Meter Copyright Bilund Kommune SDFE GST COWI Kortd ataerkunvejled end e. MÅ LFORHOLD: TEGNING NR.: ± Omegns Kommune 1:50.000 DATO: 29-01-2018 TEGNETAF: REV.: MHA

Læs mere

Kolding 2 | Ankerhus - Agtrupvej - Busterminalen - Munkevænget | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

Kolding 2 | Ankerhus - Agtrupvej - Busterminalen - Munkevænget | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK af 5. 5.04 5. 5. 5. 5.11 5. 5.17 5.19 5.21 5.23 5.24 5.25 5.26 5.28 5. 5. 5. 5.35 5. 5. 5.41 5. 5. 5.47 5.49 5. 5. 5. 5.56 5. 6. 6. 6.05 6.07 6. 6.11 6. 6.16 6.17 6.19 6.21 6. 6.23 6.26 6. 6. 6. 6.34 6.

Læs mere

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk)

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) AffaldPlus, Forlev Miljøanlæg Vejlagervej 4A 4241 Vemmelev (sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) Sendt pr post til nærmeste

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

EnviNa Støj fra landbrug 24. januar 2019 Advokat Mads Kobberø

EnviNa Støj fra landbrug 24. januar 2019 Advokat Mads Kobberø EnviNa Støj fra landbrug 24. januar 2019 Advokat Mads Kobberø 1 Specifikke husdyr-/støjafgørelser 2 Hvad skal der være støjgrænser for? NMK-132-00805 af 27. marts 2017 Ved fastsættelse af støjvilkårene

Læs mere

918X Aarhus - Randers - Mariager - Hadsund & Midttrafik Gyldig 2018/19

918X Aarhus - Randers - Mariager - Hadsund & Midttrafik Gyldig 2018/19 Gjerlev/Hadsundvej Kastbjerg/Landevejen 5.37 5.41 5.43 5.54 5.58 6.06 6.08 6.17 6.23 6.27 6.15 6.28 6.35 6.30 6.33 6.34 6.36 6.39 6.47 7.17 7.22 7.24 6.46 6.49 6.55 7.20 7.24 7.27 7.40 6.54 6.56 6.59 7.05

Læs mere

Samlede indsigelser i forbindelse med offentlig høring af Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Samlede indsigelser i forbindelse med offentlig høring af Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Samlede indsigelser i forbindelse med offentlig høring af Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Indhold Finn Christensen m.fl....2 Ejner Frost m.fl....3 Bente Bak m.fl....5 Frederik

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Sendt til din virksomheds e-boks CVR nr. 7376 0615 Afgørelse om anmeldelse af plansilo på Rankenbjergvej 9, 6623 Vorbasse Dato: 30. august 2018 Billund Kommune har den 17. august 2018 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Vurdering af ekstern støj fra nedknuser Fåborgvej, 5631-Ebberup

Vurdering af ekstern støj fra nedknuser Fåborgvej, 5631-Ebberup 1. juli 2019 Telefon: + 45 78 103 103 ref.: EAE QA.: REH Dok: 3146-1-a Vurdering af ekstern støj fra nedknuser Fåborgvej, 5631-Ebberup Beregning af ekstern industristøj fra nedknuser position på Fåborgvej,

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Birkemosevej 20, 7200 Grindsted.

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Birkemosevej 20, 7200 Grindsted. Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Birkemosevej 20, 7200 Grindsted. Billund Kommune modtog den 31. maj 2018 en ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse

Læs mere

Driftstid Åbningstid inden for tidsrummet Mandag til fredag Lørdag, søndag, helligdage

Driftstid Åbningstid inden for tidsrummet Mandag til fredag Lørdag, søndag, helligdage Gentofte Kommune, Affald og Genbrug Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund CVR. nr. 19438414 1. juni 2017 Sagsnr. GEO-2017-00044 Sendt via digital post Tillæg til miljøgodkendelse af 16. august 2012 Gentofte

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Hjørring Kommune BLUE WATER SHIPPING A/S. Herluf Trollesvej Hirtshals. Hjørring den

Hjørring Kommune BLUE WATER SHIPPING A/S. Herluf Trollesvej Hirtshals. Hjørring den Hjørring Kommune BLUE WATER SHIPPING A/S Herluf Trollesvej 3 9850 Hirtshals Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Dispensation til hundekennel

Dispensation til hundekennel Ulla Zinn Hvidberg og Jan Zinn Bertelsen Gammelmosevej 171 A 2800 Lyngby 6. juli 2016 Sags id: 16/11847 Dispensation til hundekennel Midlertidig tilladelse til et hundehold med 5 eller flere voksne hunde

Læs mere

134 | Kolding - Christiansfeld - Haderslev | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

134 | Kolding - Christiansfeld - Haderslev | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK 5.00 5.00 5.02 5.03 5.07 5.14 5.19 5.26 5.28 5.35 5.35 5.43 5.40 5.40 5.42 5.43 5.49 5.57 6.02 6.16 6.17 6.25 6.40 6.40 6.41 6.57 6.58 7.05 7.30 7.34 7.38 7.48 8.00 8.00 8.02 8.09 8.17 8.22 8.30 8.33 8.36

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 2a. Indretningsplan for ny malkestald Bilag 3. Tjekskema for på: Kirkevej 51, 7250 Hejnsvig Tjekskema vedr.

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Godkendelser og tilladelser efter den nye husdyrlov

Godkendelser og tilladelser efter den nye husdyrlov Godkendelser og tilladelser efter den nye husdyrlov Oplysningskrav, produktionsarealer, miljøkonsekvensrapporter Anita Carøe Henningsen Erhverv Hvornår er ansøgningen fyldestgørende? Oplysninger og beregninger

Læs mere

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. &

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. & MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S Smedeskovvej 38 8464 Galten Tlf.: 06 94 42 66 Giro: 1 26 22 38 rapport MÅLING AF STØJEMISSION FRA EJ MØBLER K/S, VÆSELVEJ 2, 7800 SKIVE INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Indhold. Coop Ejendomme Matrikel 15ae, Albertslund Virksomhedsstøj. 1 Indledning og formål 3. 2 Beskrivelse af området 3.

Indhold. Coop Ejendomme Matrikel 15ae, Albertslund Virksomhedsstøj. 1 Indledning og formål 3. 2 Beskrivelse af området 3. 5. maj 2017 Notat Coop Ejendomme Matrikel 15ae, Albertslund Virksomhedsstøj Projekt nr.: 228691 Dokument nr.: 1223676332 Version 2 Udarbejdet af CVI Kontrolleret af JEK Godkendt af MAM Indhold 1 Indledning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Indhold. Coop Ejendomme Matrikel 15ae, Albertslund Virksomhedsstøj. 1 Indledning og formål 3. 2 Beskrivelse af området 3.

Indhold. Coop Ejendomme Matrikel 15ae, Albertslund Virksomhedsstøj. 1 Indledning og formål 3. 2 Beskrivelse af området 3. 21. september 2017 Notat Coop Ejendomme Matrikel 15ae, Albertslund Virksomhedsstøj Projekt nr.: 228691 Dokument nr.: 1223676332 Version 5 Udarbejdet af CVI Kontrolleret af JEK Godkendt af CVI Indhold 1

Læs mere

918X | Aarhus - Randers - Mariager - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

918X | Aarhus - Randers - Mariager - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK Gjerlev/Hadsundvej Kastbjerg/Landevejen 5.37 5.41 5.43 5.54 5.58 6.05 6.07 6.16 6.22 6.26 6.14 6.27 6.34 6.30 6.35 6.37 6.41 6.49 6.51 7.18 7.22 7.24 6.40 6.43 6.51 7.01 7.24 7.26 7.32 6.50 6.53 6.55 7.01

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Miljøtilladelse - kvægbruget Brusåvej 28

Miljøtilladelse - kvægbruget Brusåvej 28 Miljøtilladelse - kvægbruget Brusåvej 28 1. Afgørelse Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed miljøtilladelse efter 16b i husdyrbrugsloven 1 til at udvide husdyranlægget på Brusåvej 28, 9240 Nibe, matr.

Læs mere

Esbjerg 2A | Thulevej - Gjesing - Busterminalen - Sædding - Hjerting | Gyldig 12~08~19 | SYDTRAFIK

Esbjerg 2A | Thulevej - Gjesing - Busterminalen - Sædding - Hjerting | Gyldig 12~08~19 | SYDTRAFIK 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.28 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6.08 6. 6.14 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6.14 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.38 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.28 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7.08 7.14 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7.14 7. 7. 7.

Læs mere

Esbjerg 1A | Umanakparken - Spangsbjerg - Busterminalen - Hjerting | Gyldig 12~08~19 | SYDTRAFIK

Esbjerg 1A | Umanakparken - Spangsbjerg - Busterminalen - Hjerting | Gyldig 12~08~19 | SYDTRAFIK 5.33 5. 5.36 5. 5.40 5.42 5.43 5.44 5. 5. 5. 5.54 5.59 6.01 6.17 6.23 6.25 6.26 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.33 6.43 6.44 6.54 6.59 7.01 7.07 7.11 7.17 7.20 7.23 7.25 7.26 7.28 7.30 7.34 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.

Læs mere

Holbæk Kommune. Juli 2016 rev HOLBÆK SPORTSBY. Støjberegninger Anlægs- og driftsfasen

Holbæk Kommune. Juli 2016 rev HOLBÆK SPORTSBY. Støjberegninger Anlægs- og driftsfasen Holbæk Kommune Juli 2016 rev. 040816 HOLBÆK SPORTSBY Støjberegninger Anlægs- og driftsfasen PROJEKT Støjberegninger Projekt nr. 225806 Version 2 Dokument nr. 1220345117 Version 2 Rapportdato: 8. august

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

COWIs Støj- og vibrationshåndteringsplan, af 1. april herefter kaldet handlingsplanen.

COWIs Støj- og vibrationshåndteringsplan, af 1. april herefter kaldet handlingsplanen. Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C VANDCENTER SYD A/S Vandværksvej 7 5000 Odense C Att.: Helle Thorenfeldt Jensen. By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Byggesag Nørregade 36 5000

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig Dato: 29-06 2018 Billund Kommune modtog den 8. juni 2018 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Der er indkommet bemærkninger og indsigelser til udkast fra:

Der er indkommet bemærkninger og indsigelser til udkast fra: Bemærkninger og indsigelser fra omkringboende i forbindelse med høring af ansøgningsmaterialet og udkast til miljøgodkendelse til Sigerstedvej 16, 4100 Ringsted Der er indkommet bemærkninger og indsigelser

Læs mere

Notat til Miljøkonsekvensrapport. Nature Energy Månsson NGF NATURE ENERGY

Notat til Miljøkonsekvensrapport. Nature Energy Månsson NGF NATURE ENERGY Notat til Miljøkonsekvensrapport Nature Energy Månsson NGF NATURE ENERGY 16. OKTOBER 2018 NGF Nature Energy Månsson 16. oktober 2018 www.niras.dk Indhold 1 Indledning 3 2 Støjvilkår 3 2.1 Anlægsfase 3

Læs mere

Kontakten mellem kommunerne og landbruget

Kontakten mellem kommunerne og landbruget Kontakten mellem kommunerne og landbruget Holstebro Farmers.dk Miljøgodkendelser Tilsyn Tilsynsrapporter fra kommunen. Landmænd og konsulents kommentarer til Holstebro Farmers Brugervenlig Miljøtilsyn

Læs mere

944X Esbjerg - Grindsted - Billund Lufthavn & Sydtrafik Gyldig 2018/19

944X Esbjerg - Grindsted - Billund Lufthavn & Sydtrafik Gyldig 2018/19 Tinghusgade Betjenes kun hvis der er passagerer at sætte. 4.08 4.12 4.17 4.19 4.21 4.29 4.32 4.43 4.48 4.56 5.10 5.13 5.15 6.08 6.12 6.17 6.19 6.21 6.29 6.32 6.43 6.48 6.57 6.58 7.01 7.14 7.15 7.20 6.50

Læs mere

944X | Esbjerg - Grindsted - Billund Lufthavn | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

944X | Esbjerg - Grindsted - Billund Lufthavn | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK Tinghusgade Betjenes kun hvis der er passagerer at sætte. 4.08 4.12 4.17 4.19 4.29 4.32 4.43 4.48 4.56 5.10 5.13 5.15 6.08 6.12 6.17 6.19 6.29 6.32 6.43 6.48 6.57 6.58 7.01 7.14 7.15 7.20 6.50 6.54 7.01

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelsesloven, dispensation til de ansøgte overskridelser af støjgrænserne

Påbud efter miljøbeskyttelsesloven, dispensation til de ansøgte overskridelser af støjgrænserne Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C VANDCENTER SYD A/S Vandværksvej 7 5000 Odense C Att.: Helle Thorenfeldt Jensen By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Byggesag Nørregade 36 5000

Læs mere

Etablering af Andekærgård Biogas OFFENTLIG HØRING OG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL PLAN- OG MILJØVURDERINGS-PROCES

Etablering af Andekærgård Biogas OFFENTLIG HØRING OG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL PLAN- OG MILJØVURDERINGS-PROCES Etablering af Andekærgård Biogas OFFENTLIG HØRING OG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL PLAN- OG MILJØVURDERINGS-PROCES Ideer og forslag ønskes Andekærgård Biogas har søgt om at etablere et biogasanlæg

Læs mere

Ansøgning om 12 godkendelse på Nordpolen, Bregninge Møllevej 10, 5970 Ærøskøbing tilhørende Jens Hansen, samme adresse skema 96481

Ansøgning om 12 godkendelse på Nordpolen, Bregninge Møllevej 10, 5970 Ærøskøbing tilhørende Jens Hansen, samme adresse skema 96481 Vissenbjerg, den 22. juni 2017 Ansøgning om 12 godkendelse på Nordpolen, Bregninge Møllevej 10, 5970 Ærøskøbing tilhørende Jens Hansen, samme adresse skema 96481 Jens Hansen har på ejendommen Nordpolen,

Læs mere

Skemanummer: Versionsnummer: 4

Skemanummer: Versionsnummer: 4 1 - Skema_201623 1 2 Side 2 af 17 3 Side 3 af 17 4 Side 4 af 17 5 Side 5 af 17 6 Side 6 af 17 7 Side 7 af 17 8 Side 8 af 17 9 Side 9 af 17 10 Side 10 af 17 11 Side 11 af 17 12 Side 12 af 17 13 Side 13

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Sønderborg Kommune

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Sønderborg Kommune Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune Virksomheden har ansøgt om ændringer i forhold til driftstider. Genbrugspladsen skal være døgnåbent,

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelsesloven med dispensation til ansøgte overskridelse af VVM-tilladelsens støjgrænser.

Påbud efter miljøbeskyttelsesloven med dispensation til ansøgte overskridelse af VVM-tilladelsens støjgrænser. Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C Odense Letbane P/S Odeons Kvarter 18 5000 Odense C Att.: Niels Henrik Nicolaisen By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Byggesag Nørregade 36 5000

Læs mere

VVM UDVIDELSE AF EKSISTERENDE GRUSGRAV

VVM UDVIDELSE AF EKSISTERENDE GRUSGRAV Bilag 4 Gunderup Grus- og Stenleje ApS VVM UDVIDELSE AF EKSISTERENDE GRUSGRAV Støj INDHOLD 1. september 2016 Projekt nr. 218734 Dokument nr. 1220816683 Version 1 Udarbejdet af CVI og CHG Kontrolleret af

Læs mere

7 Miljøteknisk beskrivelse

7 Miljøteknisk beskrivelse Bilag 1 - Tillæg til St. Hebovej 17, 6851 Janderup Alex B. Thomsen ønsker at søge et tillæg til den miljøgodkendelse/tillæg St. Hebovej 17, 6851 Janderup fik i 2014. Der blev i 2014 søgt om 340 køer, 7

Læs mere

2 Vejledende støjgrænser

2 Vejledende støjgrænser 1. april 2019 Notat LBT Agro Biogasanlæg, Hjørring Ekstern støj Projekt nr.: 10404383 Dokument nr.: Revision 2 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af - Godkendt af cvi 1 Indledning I forbindelse med udvidelsen

Læs mere

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; sweet-voice@mail.tele.dk Søvej 23 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen

Læs mere

Henrik Halmø Terkelsen Bøllemosevej Gudbjerg. Afgørelse om etablering af en halmlade

Henrik Halmø Terkelsen Bøllemosevej Gudbjerg. Afgørelse om etablering af en halmlade Henrik Halmø Terkelsen Bøllemosevej 21 5892 Gudbjerg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Afgørelse om etablering af en halmlade Svendborg

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Temadrøftelse landbrug NMK-udvalget 20. feb. 2018

Temadrøftelse landbrug NMK-udvalget 20. feb. 2018 Temadrøftelse landbrug NMK-udvalget 20. feb. 2018 Dilemmaer i sagsbehandlingen OPLEVEDE GENER vs. RETSKRAVET I forbindelse med behandling af sager vil der ofte være modstriden interesser, hvis husdyrbruget

Læs mere

Miljøgodkendelse af anlæg til nedknusning af uforurenet byggeog anlægsaffald.

Miljøgodkendelse af anlæg til nedknusning af uforurenet byggeog anlægsaffald. Miljøgodkendelse af anlæg til nedknusning af uforurenet byggeog anlægsaffald. Teknik & Miljø - 2007 Side 2/21 Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Jan Liewes Skovhusvej Bylderup-Bov. Tilsynsrapport 2016 på Skovhusvej 7

Jan Liewes Skovhusvej Bylderup-Bov. Tilsynsrapport 2016 på Skovhusvej 7 n Liewes Skovhusvej 7 6372 Bylderup-Bov Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 02-03-2016 Sagsnr.: 07/50848 Dokumentnr.: 109 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283 E-mail:

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Vurdering af vejtrafikstøj Jonstrupvangvej, Værløse. Miljømåling Trafikstøj

Vurdering af vejtrafikstøj Jonstrupvangvej, Værløse. Miljømåling Trafikstøj 14. december 2017 Telefon: +45 78 103 103 Ref: SNT QA: REH Dok: SNT-07122017-1 Vurdering af vejtrafikstøj Jonstrupvangvej, Værløse. Miljømåling Trafikstøj Østerbro 4 5690 Tommerup Tlf.: +45 78 103 103

Læs mere

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv. 21. december 2017 Sagsnr. NMK-10-01059 KlageID: 93727 AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse til nedknusning af bygge- og anlægsaffald MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet

Læs mere

Claus Juul Nielsen Projektleder hos DCM Øst Aps Tlf: /

Claus Juul Nielsen Projektleder hos DCM Øst Aps Tlf: / Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Orbicon A/S Att.: Britt Tang Pedersen Claus Juul Nielsen Projektleder hos DCM Øst Aps Tlf: 31 90 75 31 / cjn@dcm.dk Dato

Læs mere

Aabenraa 1 | Busstationen - Sygehuset - Rødekro | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

Aabenraa 1 | Busstationen - Sygehuset - Rødekro | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK 5.14 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.39 5. 5.42 6.14 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.48 6.51 6.52 6. 6. 6. 6.59 7. 7.02 7. 7. 7.09 7.11 7. 7.14 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Lars Staugaard Bertram Snogbæk Nederby 26. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af to kornsiloer på Stenderup 5, 6400 Sønderborg

Lars Staugaard Bertram Snogbæk Nederby 26. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af to kornsiloer på Stenderup 5, 6400 Sønderborg Lars Staugaard Bertram Snogbæk Nederby 26 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af to kornsiloer på Stenderup 5, 6400 Sønderborg Lars Staugaard Bertram har den 2. maj 2018 anmeldt

Læs mere

Høringssvar vedrørende Miljøgodkendelse af De Nova Aps., 2013

Høringssvar vedrørende Miljøgodkendelse af De Nova Aps., 2013 Indledning Vi er grundlæggende glade for, at der findes virksomheder som nedbryder de store mængder af affald som akkumuleres i vores samfund. Når man har med affaldssortering og nedbrydning at gøre, kan

Læs mere

Torben Henrik Lundsgaard Baunevej 22, 5610 Assens 16b-ansøgning om miljøtilladelse af ejendommen Baunevej 22, 5610 Assens

Torben Henrik Lundsgaard Baunevej 22, 5610 Assens 16b-ansøgning om miljøtilladelse af ejendommen Baunevej 22, 5610 Assens Torben Henrik Lundsgaard Baunevej 22, 5610 Assens 16b-ansøgning om miljøtilladelse af ejendommen Baunevej 22, 5610 Assens Den 19. december 2018 Søren Boe Rasmussen, Centrovice 1 Datablad Ansøger Ejer af

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af minkfarmen

Bilag 1. Lokalisering af minkfarmen Bilag 1. Lokalisering af minkfarmen Bilag 2. Situationsplan Bilag 3. Naturpunkter til vurdering af ammoniakdeposition Bilag 4. Vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse fra 24. september 2010 Indretning

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE. Miljøvurdering af planforslag Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. KP Biogasanlæg på Holmevej 98, Farsø

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE. Miljøvurdering af planforslag Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. KP Biogasanlæg på Holmevej 98, Farsø SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE Miljøvurdering af planforslag Lokalplan nr. 1086 og kommuneplantillæg nr. KP17-214-006 Biogasanlæg på Holmevej 98, Farsø INDHOLD Den sammenfattende redegørelses indhold 3 Indledning

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bygningsnr. Beskrivelse Størrelse m 2 /m 3 1 Plads til kalvehytter 480

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Gennemgang af indlæg fra partshøring og administrationens vurdering af disse

Gennemgang af indlæg fra partshøring og administrationens vurdering af disse Gennemgang af indlæg fra partshøring og administrationens vurdering af disse 1. Råbjergvej 46, Helsinge 1a: Flemming Wewer lovede på et dialogmøde i 2014, at virksomheden ville bygge en spulehal, hvis

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere