Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling"

Transkript

1 En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

2 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes sundhed og sygdom i Region Midtjylland. Resultaterne vil blive brugt i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden i regionen. Undersøgelsen foretages i Region Midtjylland og tillige i de øvrige regioner i Danmark. Dele af de indsamlede data vil desuden indgå i en landsdækkende undersøgelse, som udføres af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Det er naturligvis frivilligt at deltage. Ved at udfylde og indsende skemaet giver du dit samtykke til at deltage i undersøgelsen. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter de afgivne oplysninger vil blive slettet. For at mindske antallet af spørgsmål henter vi supplerende oplysninger om dine kontakter med læge og sygehus samt andre helbredsoplysninger fra offentlige databaser. Dine svar behandles fortroligt. Alle som arbejder med undersøgelsen har tavshedspligt. Oplysningerne anvendes udelukkende til statistik, og resultaterne offentliggøres i en form, så enkeltpersoner ikke kan genkendes. Projektet er anmeldt til Datatilsynet, og Datatilsynet har fastsat nærmere vilkår for projektet til beskyttelse af dit privatliv. Region Midtjylland er dataansvarlig. Undersøgelsen udføres af Region Midtjylland ved CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N. Nummeret øverst på side 28 er med, for at vi kan holde rede på, hvem der har svaret. For at få pålidelige resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder skemaet. Vi udsender derfor påmindelser til alle, vi ikke har modtaget svar fra. Du kan også udfylde spørgeskemaet på nettet på For besvarelse på nettet skal du bruge dit deltagernummer og din adgangskode, som du finder nederst på spørgeskemaets bagside. Vi trækker lod om præmier blandt de modtagne besvarelser som tak for deltagelse. Der er to biografbilletter til de første 1.000, der svarer. Se hvad du kan vinde på præmieoversigten. Har du spørgsmål om undersøgelsen, er du velkommen til at ringe på telefon (man-fre 10-20, lør-søn 10-15) eller sende en til: Venlig hilsen Finn Breinholt Larsen, projektansvarlig Sådan udfylder du spørgeskemaet Brug venligst en sort eller blå kuglepen eller tynd filtpen. Svarene bliver scannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke, som vist i nedenstående eksempler. Sæt tydelige X Hvis et felt er udfyldt forkert, skraveres den pågældende kasse, og krydset sættes i den rigtige RIGTIGT! FORKERT! Tallene skrives i felterne Tallene rettes ved helt at overstrege det forkerte tal og skrive det rigtige ovenover år år år år

3 Køn, alder og modersmål 1 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År 3. Hvad er dit modersmål? Det sprog du som barn har lært at tale i dit hjem. Dansk Andet Hvis andet, skriv hvad: Helbred og trivsel 4. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 5. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?, meget, lidt, slet ikke (Sæt ét X i hver linje) begrænset begrænset begrænset Krævende aktiviteter, som f.eks. at løbe, løfte tunge ting, deltage i anstrengende sport Lettere aktiviteter, såsom at flytte et bord, støvsuge eller cykle At gå flere etager op ad trapper Gå i bad eller tage tøj på region midtjylland voksne

4 2 6. Hvor stor en del af tiden inden for de sidste 4 uger har du haft følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af dit fysiske helbred? Hele Det meste Noget Lidt På intet (Sæt ét X i hver linje) tiden af tiden af tiden af tiden tidspunkt Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Jeg har været begrænset i hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter, jeg har kunnet udføre 7. Hvor stor en del af tiden inden for de sidste 4 uger har du haft følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer? Hele Det meste Noget Lidt På intet (Sæt ét X i hver linje) tiden af tiden af tiden af tiden tidspunkt Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Jeg har udført mit arbejde eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end jeg plejer 8. Hvor stærke fysiske smerter har du haft i de sidste 4 uger? Ingen smerter Meget lette smerter Lette smerter Middelstærke smerter Stærke smerter Meget stærke smerter 9. Inden for de sidste 4 uger, hvor meget har fysisk smerte vanskeliggjort dit daglige arbejde? Både arbejde uden for hjemmet og husarbejde. Slet ikke Lidt Noget En hel del Virkelig meget voksne region midtjylland

5 10. Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger. For hvert spørgsmål, vælg venligst det svar, som bedst beskriver, hvordan du har haft det. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger... 3 Hele Det meste Noget Lidt På intet (Sæt ét X i hver linje) tiden af tiden af tiden af tiden tidspunkt har du været meget nervøs? har du følt dig rolig og afslappet? har du været fuld af energi? har du følt dig trist til mode? 11. Inden for de sidste 4 uger, hvor stor en del af tiden har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andre mennesker? F.eks. besøge venner, slægtninge osv. Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Ulykker 12. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for ulykker eller uheld uden for arbejdstiden, som gjorde det besværligt eller umuligt for dig at udføre dine daglige gøremål? F.eks. forstuvet en ankel, blevet forbrændt, været udsat for en kemisk forgiftning og lignende., en trafikulykke, en hjemmeulykke, en ulykke ved idræt, sport, anden fritidsulykke (Sæt ét eller flere X ) 13. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for ulykker eller uheld i arbejdstiden, som gjorde det besværligt eller umuligt for dig at udføre dine daglige gøremål? region midtjylland voksne

6 4 Behov for støtte og hjælp 14. Har du på grund af sygdom eller andre problemer med helbredet brug for hjælp fra venner, familie eller f.eks. hjemmehjælp til at klare dine daglige gøremål?, jeg har ikke brug for hjælp Gå til spørgsmål 17 side 5, jeg har brug for hjælp 15. Hvad har du brug for hjælp til? Lave mad Spise (Sæt ét eller flere X ) Vaske mig Klæde mig på Købe ind Betale regninger Gøre rent Besøge bekendte Gå til læge Gå en tur Hvis andet, skriv hvad: 16. Hvem hjælper dig? (Sæt ét eller flere X ) Min familie Ven, veninde Nabo Hjemmehjælp, plejepersonale En besøgsven Andre Jeg får ingen hjælp voksne region midtjylland

7 Dagligdagens stress Spørgsmålene drejer sig om dine følelser og tanker inden for de seneste 4 uger. For hvert spørgsmål bedes du markere med et kryds, hvor ofte du følte eller tænkte på den pågældende måde. Hvor ofte inden for de seneste 4 uger: Næsten En gang Meget (Sæt ét X i hver linje) Aldrig aldrig imellem Ofte ofte Er du blevet oprevet over noget, der skete uventet? Har du følt, at du ikke kunne kontrollere de betydningsfulde ting i dit liv? Har du følt dig nervøs og stresset? Har du følt dig sikker på din evne til at klare dine personlige problemer? Har du følt, at tingene gik, som du gerne ville have det? Har du følt, at du ikke kunne overkomme alle de ting, du skulle? Har du været i stand til at håndtere dagligdags irritations-momenter? Har du følt, at du havde styr på tingene? Er du blevet vred over ting, som du ikke havde indflydelse på? Har du følt, at dine problemer hobede sig så meget op, at du ikke kunne klare dem? region midtjylland voksne

8 6 Smerter og ubehag de seneste 14 dage 18. Har du inden for de seneste 14 dage været generet af nogle af de her nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det?, meget, lidt (Sæt ét X i hver linje) generet generet Smerter eller ubehag i skulder eller nakke Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led Smerter eller ubehag i ryg eller lænd Træthed Hovedpine Søvnbesvær, søvnproblemer Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig Ængstelse, nervøsitet, uro og angst Vold og trusler 19. Er du inden for det seneste år blevet udsat for trusler om vold, som var så alvorlige, at du blev bange? 20. Er du inden for det seneste år blevet udsat for fysisk vold? Hvis nej i både spørgsmål 19 OG 20 Gå til spørgsmål 22 side Hvis ja i spørgsmål 19 ELLER 20: Hvor skete det henne? På arbejde eller uddannelsessted I hjemmet Hjemme hos en anden På offentligt sted, værtshus, i tog eller bus Andet sted (Sæt ét eller flere X) voksne region midtjylland

9 Langvarige sygdomme og eftervirkninger Har du nogen langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse? Med langvarig menes mindst 6 måneder. 23. For hver af de følgende sygdomme og helbredsproblemer bedes du angive, om du har den nu eller har haft den tidligere. Hvis du har haft den tidligere, bedes du også angive, om du har eftervirkninger. (Sæt ét X i hver linje) (Sæt ét X i hver linje) Hvis du har haft, det, det har det tidligere: har jeg, det har jeg haft Har du stadig aldrig haft jeg nu tidligere eftervirkninger? JA NEJ Astma Allergi (ikke astma) Sukkersyge (diabetes) Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Hjertekrampe (angina pectoris) Hjerneblødning, blodprop i hjernen Kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger (emfysem, KOL) Slidgigt Leddegigt Knogleskørhed (osteoporose) Kræft Migræne eller hyppig hovedpine Psykisk lidelse, som varede eller indtil nu har varet mindre end 6 måneder Psykisk lidelse af mere end 6 måneders varighed Diskusprolaps eller andre rygsygdomme Grå stær Tinnitus (hyletone, susen for ørerne) region midtjylland voksne

10 8 24. Har du andre langvarige sygdomme nu, eller har du haft det tidligere? Hvis ja, skriv hvilke sygdomme. Hvis nej Gå til spørgsmål 25 Jeg har Hvis du har haft det tidligere: Jeg har haft det Har du stadig Skriv sygdomme her: det nu tidligere eftervirkninger? 1. JA NEJ Er du hæmmet i din daglige udfoldelse på grund af sygdom, skader eller eftervirkninger af disse?, en smule en gang imellem, en smule hele tiden, meget en gang imellem, hele tiden voksne region midtjylland

11 Søvn Hvordan synes du alt i alt, du sover? Virkelig godt Godt Nogenlunde Dårligt 27. I de seneste 4 uger: Hvor mange timer og minutter sov du cirka på et almindeligt hverdagsdøgn? Timer Minutter 28. I de seneste 4 uger: Har du fået søvn nok til at føle dig udhvilet?, som regel, men ikke tit nok, aldrig (næsten aldrig) 29. De følgende spørgsmål handler om, hvordan du har sovet i de seneste 4 uger. Ikke i de Mindre end gange 3 gange eller (Sæt ét X i hver linje) seneste 4 uger gang om ugen om ugen flere om ugen Har du haft svært ved at vågne, når du skulle op? Har du haft svært ved at falde i søvn? Er du vågnet flere gange om natten og haft svært ved at falde i søvn igen? Er du vågnet tidligt uden at kunne falde i søvn igen? Har du sovet dårligt og uroligt? Hvor ofte har du sovet mindre end 5 timer i døgnet? Hvor ofte har du sovet mere end 9 timer i døgnet? Har du brugt sovemedicin? Har du været så søvnig, at du har haft svært ved at lave dine daglige gøremål? region midtjylland voksne

12 10 Rygning 30. Ryger du?, hver dag, mindst én gang om ugen Gå til spørgsmål 32, sjældnere end hver uge Gå til spørgsmål 32, jeg er holdt op Gå til spørgsmål 34 side 11, jeg har aldrig røget Gå til spørgsmål 36 side Hvor meget ryger du i gennemsnit pr. dag? (Skriv antal) Antal cigaretter Antal cerutter Antal cigarer Antal pibestop 32. Vil du gerne holde op med at ryge? Gå til spørgsmål 36 side 11, men jeg har ikke planlagt hvornår, jeg planlægger rygeophør inden for 6 måneder, jeg planlægger rygeophør inden for 1 måned 33. Hvis du vil holde op med at ryge, vil du så gerne have støtte og hjælp til at gennemføre det? F.eks. rygestopkursus, støtte fra din læge. Gå til spørgsmål 36 side 11 Gå til spørgsmål 36 side 11 voksne region midtjylland

13 UDFYLDES HVIS DU ER HOLDT OP MED AT RYGE Har du tidligere røget hver dag?, jeg har aldrig røget hver dag Gå til spørgsmål 36, jeg har tidligere røget hver dag 35. Hvornår holdt du op med at ryge? Skriv årstal Skriv måned hvis det er inden for de seneste 12 måneder UDFYLDES AF ALLE UANSET OM DU RYGER ELLER EJ 36. Hvor mange timer om dagen opholder du dig i rum, hvor der bliver røget, eller hvor der lugter af tobaksrøg? Over 5 timer om dagen 1-5 timer om dagen ½ - 1 time om dagen Mindre end ½ time om dagen 0 timer 37. Bliver der røget indendørs i dit hjem?, hver dag, nogle gange om ugen, men sjældnere end hver uge, aldrig eller næsten aldrig 38. Er det tilladt at ryge på din arbejdsplads? Jeg arbejder ikke Det er tilladt at ryge overalt Rygning er begrænset til enkelte rygeområder Rygning er kun tilladt i særlige rygerum og udendørs Rygning er kun tilladt udendørs Rygning er helt forbudt region midtjylland voksne

14 12 Alkohol 39. Har du drukket alkohol inden for de seneste 12 måneder? Gå til spørgsmål 50 side Har du inden for de seneste 12 måneder følt, at du burde nedsætte dit alkoholforbrug? 41. Er der nogen inden for de seneste 12 måneder, der har brokket sig over, at du drikker for meget? 42. Har du inden for de seneste 12 måneder følt dig skidt tilpas eller skamfuld på grund af dine alkoholvaner? 43. Har du inden for de seneste 12 måneder jævnligt taget en genstand som det første om morgenen for at berolige nerverne eller blive tømmermændene kvit? 44. Hvor mange dage om ugen drikker du alkohol? 0-1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage 45. Drikker du alkohol uden for måltiderne på hverdage? voksne region midtjylland

15 46. Hvor mange genstande drikker du typisk på hver af dagene i løbet af ugen? Start med mandag og tag en dag ad gangen (udfyld alle felter, også selv om svaret er 0). 13 Antal genstande Øl eller Vin eller Spiritus eller alkoholcider hedvin alkoholsodavand Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 genstand = 1 almindelig øl 1 glas rød-/hvidvin 1 glas hedvin 1 drink/cocktail 1 snaps/shot 1 alkoholsodavand 1 alkoholcider 1 flaske rød-/hvidvin = 6 genstande 1 flaske hedvin = 10 genstande 1 flaske spiritus = 20 genstande 47. Hvor tit drikker du 5 genstande eller flere ved samme lejlighed? Næsten dagligt eller dagligt Ugentligt Månedligt Sjældent Aldrig 48. Hvordan vurderer du dine alkoholvaner alt i alt? Særdeles fornuftige Fornuftige Hverken fornuftige eller ufornuftige Lidt ufornuftige Meget ufornuftige 49. Vil du gerne nedsætte dit alkoholforbrug? Ved ikke region midtjylland voksne

16 14 Mad Sæt kryds ved de svar, som passer bedst til dine kostvaner. 50. Hvor ofte spiser du brød med følgende slags fedtstof på? Mere end 2 gange 1-2 gange 4-6 gange 1-3 gange Sjældnere/ (Sæt ét X i hver linje) om dagen om dagen om ugen om ugen aldrig Smør, Kærgården eller tilsvarende Minarine eller plantemargarine Fedt Spiser brød uden fedtstof på 51. Hvor ofte spiser du følgende slags pålæg? Mere end 2 gange 1-2 gange 4-6 gange 1-3 gange Sjældnere/ (Sæt ét X i hver linje) om dagen om dagen om ugen om ugen aldrig Pålæg, kød Fiskepålæg Æg Pålægssalater eller mayonnaisesalater 52. Hvor ofte spiser du følgende slags varm mad? Mere end 1 gang 5-7 gange 3-4 gange 1-2 gange Sjældnere/ (Sæt ét X i hver linje) om dagen om ugen om ugen om ugen aldrig Kød (okse, kalv, svin eller lam) Fjerkræ (f.eks. kylling, kalkun, and) Fisk Grøntsags- eller vegetarretter 53. Hvor ofte spiser du følgende slags grøntsager? Mere end 1 gang 5-7 gange 3-4 gange 1-2 gange Sjældnere/ (Sæt ét X i hver linje) om dagen om ugen om ugen om ugen aldrig Blandet salat, råkost Andre rå grøntsager Tilberedte grøntsager (kogte, bagte, stegte, sammenkogte eller wokretter) voksne region midtjylland

17 54. Hvor ofte bruger du eller andre i din husholdning følgende slags fedtstof i madlavningen? 15 Mere end 1 gang 5-7 gange 3-4 gange 1-2 gange Sjældnere/ (Sæt ét X i hver linje) om dagen om ugen om ugen om ugen aldrig Stegemargarine Plantemargarine Smør, Kærgården og lignende Fedt/palmin Olivenolie Majs-, solsikke- eller vindruekerneolie Rapsolie, madolie, salatolie Laver mad uden fedtstof Hvis du ikke ved det, f.eks. fordi du får mad udefra, sæt X her 55. Hvor mange portioner frugt plejer du at spise? 1 portion = 1 stk. eller 1 dl medregn også frugtgrød og frugtmos. Mere end 6 om dagen om dagen om dagen om dagen om ugen om ugen om ugen Ingen 56. Hvordan vurderer du dine kostvaner alt i alt? Meget sunde Sunde Nogenlunde sunde Usunde Meget usunde (Kun ét X) 57. Vil du gerne spise mere sundt? Ved ikke region midtjylland voksne

18 16 Bevægelse i dagligdagen 58. Hvor mange dage om ugen er du fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen? Medregn moderat eller hård fysisk aktivitet, hvor du trækker vejret hurtigere, får rørt dine muskler og bruger dine kræfter f.eks. motions- eller konkurrenceidræt, tungt havearbejde, rask gang, cykling i moderat eller hurtigt tempo eller fysisk anstrengende arbejde. Medregn både arbejde og fritid. Ingen dage 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage Hver dag 59. Dyrker du idræt i din fritid, eller deltager du regelmæssigt i andre aktiviteter, der giver motion? Hvis ja, skriv hvad: 60. Hvis du ser på det seneste år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af din fysiske aktivitet i fritiden? Træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen Dyrker motionsidræt eller udfører tungt havearbejde eller lignende mindst 4 timer om ugen Spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer om ugen (medregn også søndagsture, lettere havearbejde og cykling/gang til arbejde) Læser, ser fjernsyn eller har anden stillesiddende beskæftigelse voksne region midtjylland

19 61. Hvordan vurderer du din fysiske form? Virkelig god God Nogenlunde Mindre god Dårlig Vil du gerne være mere fysisk aktiv? Ved ikke 63. På en almindelig uge: Hvor tit cykler du til og fra dine daglige gøremål? Arbejde, uddannelse, fritidsaktiviteter m.m. Vinter Sommer 0 dage 0 dage 1 dag 1 dag 2 dage 2 dage 3 dage 3 dage 4 dage 4 dage 5 dage 5 dage 6 dage 6 dage 7 dage 7 dage 64. Hvad er dit vigtigste transportmiddel, når du skal til og fra arbejde eller uddannelse? Jeg er ikke i arbejde eller under uddannelse Gå til spørgsmål 66 side 18 Bil Bus Tog Knallert, scooter, motorcykel Cykel Jeg går eller løber Andet 65. Hvor langt har du til arbejde eller uddannelse? Medregn kun den ene vej. Skriv antal km region midtjylland voksne

20 18 Højde og vægt 66. Hvor høj er du (uden sko)? Skriv højde cm ( f.eks. 172 cm) 67. Hvor meget vejer du i hele kg (uden tøj)? Skriv vægt kg 68. Hvordan vurderer du selv din vægt? Alt for lav Lidt for lav Tilpas Lidt for høj Alt for høj 69. Vil du gerne tabe dig?, i høj grad, i nogen grad Ved ikke voksne region midtjylland

21 Hos lægen Har du været ved din egen læge i løbet af de seneste 12 måneder? Gå til spørgsmål Har din egen læge i løbet af de seneste 12 måneder rådet dig til: (Sæt ét X i hver linje) Kan ikke huske/ved ikke At holde op med at ryge At tabe dig At tage på i vægt At dyrke motion At nedsætte dit alkoholforbrug At ændre dine kostvaner At tage den med ro 72. Angiv hvor let eller svært du finder følgende - tænk på dine erfaringer: Meget Meget (Sæt ét X i hver linje) svært Svært Let let Sikre dig at sundhedspersonalet forstår dine problemer rigtigt Være i stand til at tale om dine helbredsproblemer med sundhedspersonalet Udfylde skemaer med sundhedsoplysninger rigtigt Have gode samtaler om dit helbred med læger Præcist følge de anvisninger du får af sundhedspersonalet Læse og forstå skriftlig information om sundhed Blive ved med at spørge sundhedspersonalet indtil du har forstået det, du har brug for Læse og forstå al information på medicinpakninger Stille spørgsmål til sundhedspersonalet for at få den information, du har brug for Forstå hvad sundhedspersonalet vil have dig til at gøre region midtjylland voksne

22 20 Holdninger 73. Forestil dig, at to personer diskuterer forskellige spørgsmål. En person udtaler én holdning, og en anden person udtaler en anden holdning. Angiv hvem du er mest enig med: Pia: Der skal ikke indføres flere begrænsninger på rygning Mie: Rygning burde være helt forbudt Angiv hvem du er mest enig med: Svend: Afgifterne på tobak skal hæves for at få folk til at holde op med at ryge Peter: Politikerne skal ikke blande sig i folks rygevaner. Derfor skal afgifterne på tobak ikke hæves Angiv hvem du er mest enig med: Lise: Afgifterne på alkohol skal hæves for at få folk til at drikke mindre Anne: Der er ingen grund til at hæve afgifterne på alkohol Angiv hvem du er mest enig med: Ole: Per: Afgifterne på slik og sodavand skal hæves, så folk køber mindre slik og sodavand Det er nu engang folks eget valg, hvor meget slik og sodavand de vil spise og drikke. Derfor skal afgifterne på slik og sodavand ikke forhøjes Angiv hvem du er mest enig med: Mette: Helle: Folk spiser for lidt frugt og grønt. Derfor skal momsen på frugt og grønt fjernes, så frugt og grønt bliver billigere Folk er nu engang bedst til selv at afgøre, hvad de har brug for. Derfor synes jeg, at momsen skal være ens på alle varer Angiv hvem du er mest enig med: thor: niels: Folks sundhed er nu engang deres eget ansvar. Det skal politikerne ikke blande sig i Det er samfundets ansvar, at befolkningen er sund og rask voksne region midtjylland

23 Samvær med familie og venner Hvor ofte er du i kontakt med venner, bekendte og familie, som du ikke bor sammen med? Med kontakt menes der, at I er sammen, taler i telefon sammen, skriver til hinanden m.v. Dagligt eller 1 eller 2 1 eller 2 Sjældnere end næsten gange gange om 1 gang om (Sæt ét X i hver linje) dagligt om ugen måneden måneden Aldrig Familie, som du ikke bor sammen med Venner Kolleger eller studiekammerater i fritiden Naboer eller beboere i dit lokalområde Personer du mest kender fra internettet (mail, chatforum og lignende) 75. Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre?, ofte, en gang imellem, men sjældent 76. Har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte?, ofte, for det meste, nogle gange, aldrig eller næsten aldrig region midtjylland voksne

24 Hvor ofte En gang (Sæt ét X i hver linje) Sjældent imellem Ofte.. føler du dig isoleret fra andre?.. føler du, at du savner nogen at være sammen med?.. føler du dig holdt udenfor? 78. Har du inden for de seneste 12 måneder følt dig belastet af nogle af de følgende ting? (Sæt ét X i hver linje), lidt, en del, meget Din økonomi Din boligsituation Din arbejdssituation Forholdet til din partner Forholdet til familie og venner Sygdom hos dig selv Sygdom hos partner, familie eller nære venner Dødsfald blandt dine nærmeste Andre belastninger Hvis andre, skriv hvad: 79. Hvordan synes du, din trivsel og livskvalitet er alt i alt? Virkelig god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig voksne region midtjylland

25 Børn, parforhold og uddannelse Har du børn? Medregn både børn der bor hjemme, og børn der ikke bor hjemme. 81. Bor du alene eller sammen med andre? Jeg bor alene (Sæt ét eller flere X) Jeg bor sammen med min ægtefælle eller samlever Jeg bor sammen med forældre Jeg bor sammen med barn/børn under 16 år Jeg bor sammen med ung/unge (16-20 år) Jeg bor sammen med andre voksne over 20 år 82. Hvilken skoleuddannelse har du? Går stadig i skole 7 eller færre års skolegang Gå til spørgsmål 84 side års skolegang Gå til spørgsmål 84 side års skolegang Gå til spørgsmål 84 side 24 Studenter-, HF-eksamen (inkl. HHX, HTX) Gå til spørgsmål 84 side 24 Andet (herunder udenlandsk skole) Gå til spørgsmål 84 side Hvilken skole- eller ungdomsuddannelse er du i gang med? 9. klasse 10. klasse STX HTX HHX Handelsskolens Grunduddannelse EUD (teknisk skole) HF Andet Hvis andet, skriv hvad: region midtjylland voksne

26 84. Har du fuldført en uddannelse udover en skole- eller ungdomsuddannelse? 24 Gå til spørgsmål 86 Et eller flere kortere kurser (f.eks. specialarbejderkurser, arbejdsmarkedskurser m.v.) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært (f.eks. kontor- eller butiksassistent, frisør, murer, lægesekretær, social- og sundhedshjælper/assistent, landmand) Kort videregående uddannelse, 2-3 år (f.eks. markedsøkonom, politibetjent, laborant, maskintekniker, datamatiker, multimediedesigner, økonoma, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. folkeskolelærer, socialrådgiver, bygningskonstruktør, sygeplejerske, fysioterapeut, diplomingeniør, pædagog, bachelor) Lang videregående uddannelse, mere end 4 år (f.eks. civilingeniør, cand.mag., læge, psykolog) Anden uddannelse 85. Hvad er din uddannelse mere præcist? Skriv hvad: 86. Er du under uddannelse? Gå til spørgsmål Hvilken uddannelse er du i gang med? Skriv hvilken: Arbejde 88. Er du i arbejde? Gå til spørgsmål 95 side 26 voksne region midtjylland

27 UDFYLDES HVIS DU IKKE ER I ARBEJDE Har du tidligere haft beskæftigelse som lønmodtager, selvstændig eller medhjælpende ægtefælle? Gå til spørgsmål 102 side Hvornår var du senest i beskæftigelse? År Måned 91. Hvad var din seneste beskæftigelse? Selvstændig landmand Selvstændig i øvrigt Medhjælpende ægtefælle Faglært Ufaglært Funktionær, tjenestemand (f.eks. læge, kontorassistent, skolelærer) Lærling, elev Anden beskæftigelse 92. Hvad var din stilling mere præcist? Nøjagtig angivelse: eksempelvis butiksassistent i supermarked (ikke blot ansat i butik), kontorchef i kreditforening (ikke blot kontorchef). Skriv hvad: 93. Var du offentligt ansat i din seneste beskæftigelse? 94. Var din seneste beskæftigelse et lederjob?, jeg havde 1-9 underordnede, jeg havde underordnede, jeg havde 20 underordnede eller mere region midtjylland voksne

28 26 UDFYLDES HVIS DU ER I ARBEJDE 95. Hvad er din nuværende stilling? Selvstændig landmand Selvstændig i øvrigt Medhjælpende ægtefælle Faglært Ufaglært Funktionær, tjenestemand (f.eks. læge, kontorassistent, skolelærer) Lærlig, elev Anden beskæftigelse 96. Hvad er din stilling mere præcist? Nøjagtig angivelse: eksempelvis butiksassistent i supermarked (ikke blot ansat i butik), kontorchef i kreditforening (ikke blot kontorchef). Skriv hvad: 97. Er du offentligt ansat? 98. Har du et lederjob?, jeg har 1-9 underordnede, jeg har underordnede, jeg har 20 underordnede eller mere 99. Hvor mange timers erhvervsarbejde har du om ugen? Skriv antal timer om ugen voksne region midtjylland

29 100. Her følger nogle spørgsmål om, hvordan du oplever dit nuværende arbejde. Aldrig/ Somme næsten (Sæt ét X i hver linje) Altid Ofte tider Sjældent aldrig 27 Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst vil være begge steder på én gang? Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? Siger familie eller venner til dig, at du arbejder for meget? I meget I høj I ringe I meget (Sæt ét X i hver linje) høj grad grad Delvist grad ringe grad Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? Føler du, at dit arbejde slider på dig rent fysisk? Føler du, at dit arbejde slider på dig rent psykisk? Føler du, at du får anerkendelse for dit arbejde? Er du alt i alt tilfreds med dit arbejde? 101. Hvordan vil du beskrive den fysiske belastning i din hovedbeskæftigelse? Hovedsageligt stillesiddende arbejde, som ikke kræver legemlig anstrengelse Arbejde, som i stor udstrækning udføres stående eller gående, men ellers ikke kræver legemlig anstrengelse Stående eller gående arbejde med en del løfte- eller bærearbejde Tungt eller hurtigt arbejde som er anstrengende (Kun ét X) region midtjylland voksne

30 28 DE FØLGENDE SPØRGSMÅL SKAL UDFYLDES, UANSET OM DU ER I ARBEJDE ELLER EJ 102. Føler du, at din arbejdsevne er nedsat? Her tænkes på en mere varig nedsættelse af arbejdsevnen, ikke nedsættelse som følge af forbigående sygdom m.v., en smule, en del, meget (Kun ét X) 103. Hvordan vil du beskrive det område, du bor i? (Kun ét X) By (1.000 indbyggere eller flere) Landsby (under indbyggere) Landområde 104. Ejer du selv eller andre i din husstand. den bolig, du bor i? en bil? 105. Hvor stor var din indkomst i 2012 før skat og andre fradrag? kr kr kr kr kr kr kr kr. og derover (Kun ét X) Så er der ikke flere spørgsmål men har du lyst til at uddybe noget eller kommentere undersøgelsen, kan du gøre det her: voksne region midtjylland

31 Tak for hjælpen! Riv denne side af. Returnér venligst det udfyldte skema i svarkuverten, portoen er betalt. Det er CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, der koordinerer undersøgelsen. Det er kun personale herfra, der får adgang til spørgeskemaerne, som bliver behandlet fortroligt. Du kan læse om undersøgelsen og dens resultater på hjemmesiden: Har du spørgsmål om undersøgelsen, er du velkommen til at ringe på telefon (man-fre 10-20, lør-søn 10-15) eller sende en til Det er os, der laver undersøgelsen. Vi glæder os til at modtage dine svar. Forside: Hanne Ravn Hermansen Illustrationer: Hans Henrik Ruus Foto: Tonny Foghmar

32 Kære borger 29. januar 2013 Du er én af borgere i Region Midtjylland, som modtager spørgeskemaet om sundhed og helbred: Vi håber, du har lyst til at deltage i undersøgelsen. er en undersøgelse af borgernes sundhed i din kommune, i regionen og i hele Danmark. Jo mere vi ved om borgernes sundhed, jo bedre kan vi planlægge behandling, forebyggelse og genoptræning. Du er tilfældigt udvalgt til undersøgelsen blandt alle borgere over 15 år. Det er naturligvis frivilligt at deltage, men jo flere der besvarer spørgsmålene, jo bedre kan vi bruge undersøgelsens resultater. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at udfylde spørgeskemaet og sende det tilbage (portoen er betalt). Du kan også udfylde skemaet på nettet, se nederst på siden. Din besvarelse behandles fortroligt. Ring på telefon , hvis du har spørgsmål om undersøgelsen, eller send en mail til Se også hjemmesiden: Med din besvarelse af får vi en uvurderlig viden og et godt grundlag for at fremme sundheden i din kommune. På forhånd tak for din deltagelse. Med venlig hilsen Bent Hansen Regionsrådsformand Region Midtjylland Du kan udfylde skemaet på nettet. Gå ind på og indtast deltagernummer og adgangskode. 541 TRYKSAG 457 Rosendahls

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet på www.hvordanhardudet.dk

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING Oplysninger om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING Oplysninger om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed Side 1 1. CPR-nummer - 2. Angiv din alder år 3. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 De følgende spørgsmål handler om rygning 4. Ryger du? (dette gælder også e-cigaretter og vandpibe), hver dag, mindst

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at sætte kryds i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje

Læs mere

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema 1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes sundhed

Læs mere

Hvordan har du det? 2013

Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom i Region Nordjylland 2 HVORDAN HAR DU DET? 2013 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge trivsel, sundhed og sygdom

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland DEFACTUM. Du kan også svare på nettet se bagsiden

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland DEFACTUM. Du kan også svare på nettet se bagsiden En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland 2017 Du kan også svare på nettet se bagsiden DEFACTUM Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes

Læs mere

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet Om undersøgelsen Det spørgeskema, du skal til at udfylde, indeholder spørgsmål om din brug af naturen og dine oplevelser med at være aktiv i naturen. Der er også nogle spørgsmål, som handler om din trivsel.

Læs mere

Hvordan har du det? - 2013

Hvordan har du det? - 2013 Hvordan har du det? - 2013 En undersøgelse af sundhed og trivsel i din kommune og Region Sjælland Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet på www.hvordanhardudet.dk Information

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dag Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland. Center for Folkesundhed

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland. Center for Folkesundhed En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland 2010 Center for Folkesundhed Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge sundhed og sygdom hos borgerne

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. Instruktion Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. De fleste spørgsmål kan besvares ved blot at sætte et kryds. Ved nogle spørgsmål skal du skrive et tal eller

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet Om undersøgelsen Det spørgeskema, du skal til at udfylde, indeholder spørgsmål om din brug af naturen og dine oplevelser med at være aktiv i naturen. Der er også nogle spørgsmål, som handler om din trivsel.

Læs mere

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Kolding 10. februar 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Horsens kommunes sundhedsprofil Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Hvad er sundhed? WHO s definition af sundhed - Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og social trivsel og ikke

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet Om undersøgelsen Det spørgeskema, du skal til at udfylde, indeholder spørgsmål om din brug af naturen og dine oplevelser med at være aktiv i naturen. Der er også nogle spørgsmål, som handler om din trivsel.

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland. Center for Folkesundhed

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland. Center for Folkesundhed En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland 2010 Center for Folkesundhed Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge sundhed og sygdom hos borgerne i

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Nordjylland 2017

HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Nordjylland 2017 HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Nordjylland 2017 Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på nettet: www.svar2017.dk Dit svar

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at klikke med musen i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje med

Læs mere

Hvordan har du det? 2013

Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 UDVIKLINGEN 2006 ^ 2010 ^ 2013 Finn Breinholt Larsen, Karina Friis, Mathias Lasgaard, Marie Hauge Pedersen, Jes Bak Sørensen, Louise

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første SUNDHEDSPROFIL 2013 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første Sundhedsprofil i Region Sjælland blev lavet.

Læs mere

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Temamøde om mental sundhed Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner,

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

PRO-spørgsmål og patientprofil-spørgsmål

PRO-spørgsmål og patientprofil-spørgsmål PRO-spørgsmål og patientprofil-spørgsmål OBS Kun gældende for sengeafsnit og ambulatorier i Psykiatrien, som har implementeret PRO- Psykiatri TRIVSEL For hvert af de følgende 7 udsagn bedes du sætte et

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Andet (angiv hvilket):

Andet (angiv hvilket): Spørgeskema til borgere i gå-gruppen i Aarhus Kommune De følgende spørgsmål omhandler din baggrund og forventninger til gå-gruppen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal svare, svar da venligst så godt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

Sundhedsprofil for Aarhus

Sundhedsprofil for Aarhus Sundhedsprofil for Aarhus Temaanalyse ældres sundhed Analyser lavet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner

Læs mere

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen.

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Skemaet handler om dine forhold og din mening. Der er ingen rigtige eller forkerte

Læs mere

Syddanskernes sundhed 2013 og udvikling siden 2010

Syddanskernes sundhed 2013 og udvikling siden 2010 Syddanskernes sundhed 2013 og udvikling siden 2010 Knud Juel Torvehallerne, Vejle 6. marts 2014 Syddansk Universitet Et godt, sundt og langt liv Middellevetid. Danmarks placering blandt 20 OECD lande Mænd

Læs mere

Hvordan spiser danske børn 7-12 år? Version 2014

Hvordan spiser danske børn 7-12 år? Version 2014 Hvordan spiser danske børn 7-12 år? Version 2014 Dato for interview, interviewer navn, IP nr etc Køn på interviewede Mand... 1 Kvinde... 2 1 A. Hvornår er dit barn født? Måned År B. Hvad er barnets køn?

Læs mere

Hvordan har du det? DEFACTUM EN UNDERSØGELSE AF TRIVSEL, SUNDHED OG SYGDOM BLANDT UNGE I REGION MIDTJYLLAND. Du kan også svare på nettet se bagsiden

Hvordan har du det? DEFACTUM EN UNDERSØGELSE AF TRIVSEL, SUNDHED OG SYGDOM BLANDT UNGE I REGION MIDTJYLLAND. Du kan også svare på nettet se bagsiden EN UNDERSØGELSE AF TRIVSEL, SUNDHED OG SYGDOM BLANDT UNGE I REGION MIDTJYLLAND 2017 Du kan også svare på nettet se bagsiden DEFACTUM Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes

Læs mere

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet Om undersøgelsen Det spørgeskema, du skal til at udfylde, indeholder spørgsmål om din brug af naturen og dine oplevelser med at være aktiv i naturen. Der er også nogle spørgsmål, som handler om din trivsel.

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Regions-MEDudvalget. Hvordan har du det? Sundhedsudfordringer i Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen 21. juni 2013

Regions-MEDudvalget. Hvordan har du det? Sundhedsudfordringer i Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen 21. juni 2013 Regions-MEDudvalget Hvordan har du det? Sundhedsudfordringer i Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen 21. juni 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Hvordan har du det?

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 422 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 422 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 422 Offentligt Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse Nina Føns Johnsen Michael

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Syddanmark 2017

HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Syddanmark 2017 HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Syddanmark 2017 Udfyld venligst spørgeskemaet og brug vedlagte svarkuvert. Du kan også springe turen til

Læs mere

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

Hvordan spiser danskerne 18-65 år? Version 2014

Hvordan spiser danskerne 18-65 år? Version 2014 Hvordan spiser danskerne 18-65 år? Version 2014 Dato for interview, interviewer navn, IP nr etc Sp0 Køn på interviewede Mand... 1 Kvinde... 2 Sp1 A. I hvilket år er du født? År B. I hvilken måned er du

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland 2006 Oplysninger om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at beskrive sundhedstilstanden blandt voksne i Region Midtjylland.

Læs mere

Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet:

Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet: Spring turen til postkassen over Udfyld spørgeskemaet på internettet: www.svar2017.dk Information om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes trivsel, sundhed og sygdom. Resultaterne

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Undervisningsdag 2. De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag

Undervisningsdag 2. De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag Undervisningsdag 2 De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag Spis frugt og grønt, 6 om dagen Det er lige så godt at spise frosne Hvor meget er 6 om dagen? Spis

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

Hvordan ser det ud med sundheden i de socialt udfordrede boligområder i Aarhus?

Hvordan ser det ud med sundheden i de socialt udfordrede boligområder i Aarhus? Temamøde om sundhed i udfordrede boligområder Hvordan ser det ud med sundheden i de socialt udfordrede boligområder i Aarhus? Finn Breinholt Larsen Martin Mejlby Jensen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Spørgeskema 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden 2010

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Træningsdagbog Hjerteinsufficiens/HIK Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Indhold Hjerteinsufficiens Træning Gode råd i forbindelse med træningen Hjemmeøvelser Andre

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Sådan står det til med sundheden

Sådan står det til med sundheden Sådan står det til med sundheden Hjørring Kommune 213 Sådan står det til med sundheden Hjørring kommune 213 For tredje gang er der gennemført en undersøgelse af befolkningens sundhedstilstand i Hjørring

Læs mere

danskernes sundhed Skema 1 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Us. 5736-1

danskernes sundhed Skema 1 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Us. 5736-1 Skema 1 IP. nr.: danskernes sundhed 2005 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet Tak fordi De vil deltage i denne undersøgelse og besvare dette spørgeskema, der først og fremmest

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden Hvordan har du det? 2007 En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden Oplysninger om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at beskrive sundhedstilstanden

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere