Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde"

Transkript

1 Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores faglighed og brænder for det aktive udeliv med børnene. Vi vil dialogen! Forældrenes engagement og den åbne dialog er kernen i forældresamarbejdet. Voksne, der tør Børnehavens vigtigste ressource er et personale, som er engageret og brænder for at sikre en god hverdag for børnene på gården. Vi deltager aktivt i børnenes leg, dyrker det frie udeliv og står ved vores faglighed. Den daglige dialog Vi vægter den daglige kontakt med forældrene. Udover den løbende forældrekontakt, inviterer vi til forældresamtaler om det enkelte barn en gang om året. De enkelte familiegrupper inviterer hele familien til spisning i august måned. Gensidig respekt Tillid, åbenhed og respekt er nøgleordene i forældresamarbejdet. Ved at respektere hinanden og hinandens holdninger danner vi basis for en åben og ligeværdig dialog. Børnehaven er også din Overmarksgården har en aktiv forældrekreds, som deltager i børnehavens forskellige arrangementer. Dette sikrer samarbejde og sammenhold omkring det store fællesskab - børnehaven. Forældre har medindflydelse og medansvar for, at børnene oplever børnehaven som et godt sted at være. Forældre og børn fodrer dyrene i weekenden og i ferier. Vi har også en forventning om, at forældrene er aktive og deltagende i børnehavens arrangementer. Gård-snak Børn i naturlig balance Gårdbørnehaven Overmarksgården er et slaraffenland af muligheder, udfordringer og oplevelser, som giver børnene fundament for livslang læring og dannelse. Gårdlivet og naturens ujævne terræn styrker børnenes sundhed, leg, indlæringsevne og trivsel. Det aktive og eksperimenterende udeliv, gårdens dyr samt engagerede, anerkendende og nærværende voksne giver de bedste forudsætninger for at stimulere barnets personlige, sociale og fysiske udvikling. Grundlaget for Overmarksgårdens daglige pædagogiske praksis er gården, dyrene og den store og smukke natur, som vi er omgivet af. Årstiden og dagen sætter dagsordenen. Dyrene skal fodres og passes - køkkenhaven skal sås til, holdes og senere høstes. Det falder os naturligt at give børnene en fornemmelse af naturens udvikling fra frø til plante, fra fødsel til død, fra forår til vinter... Det giver børnene en værdifuld mening med tilværelsen og noget naturligt, genkendeligt at forholde sig til. Assens Kommune har valgt at være en værdibaseret organisation. Sådan er det også på Overmarksgården. Værdierne i dette skrift og den pædagogiske praksis er med til at sikre et godt børneliv. Klare og tydelige værdier kombineret med pædagogisk faglighed skaber en værdibaseret børnehave, hvor stive regler og rammer er af mindre betydning. Forældresamarbejdet er værdifuldt og er en naturlig del af vores hverdag. Vi er et åbent sted, hvor forældre altid er velkomne til at tage - eller selv lave en kop kaffe og slå sig ned på køkken- bænken eller ude i det fri mellem børnene. Forældre er også mere end velkomne til at tage en dag ud af arbejdskalenderen og deltage i gårdlivet - eller være den ekstra hjælpende hånd på ture ud-af-huset. Bestyrelsen er med til at tegne Overmarksgården indadtil og udadtil. Som bestyrelsesmedlemmer er vores engagement og sparring vigtig for både børn, forældre og personale. Vi er med til at kvalitetssikre vores børns dagligdag samt sætte kursen fremover. Overmarksgården er en børnehave i konstant udvikling. Det har stor betydning for stedets faglighed, at vi er uddannelsessted for studerende fra seminariet, som er i 3 mdr. eller ½ års praktik. Praktikanter fra øvrige steder, samt personer i jobtræning byder vi også velkommen her på Overmarksgården. Som offentlig institution har vi et socialt ansvar. Vi er bevidste om personalets forskelligheder, og vi gør opmærksom på, at det altid er det fastansatte uddannede personale, der har ansvaret for børnenes trivsel på gården. Gårdbørnehaven Overmarksgården er en kommunal børnehave beliggende lidt uden for Tommerup by. Overmarksgården blev etableret august 1994 dengang med 30 børn og 5 fastansatte. Gården er af flere omgange blevet ombygget, og rummer i dag ca. 70 børn og 12 fastansatte medarbejdere. Vi er en børnehave med megen udendørs plads - ca. 7 tønder land med dyrefolde, skov, køkkenhave, byggelegeplads, bålplads samt hytte - kort sagt masser af plads til oaser og kamppladser. På gården har vi naturligvis også dyr: Grise, får, geder, kaniner, katte og høns. Børn og voksne er inddelt i familiegrupper. En familiegruppe består typisk af 2 voksne og børn. De yngste børn har base i Loen, og de øvrige børn i den gamle gård. Vi er uddannelsessted for kommende pædagoger, og vi modtager i perioder unge mennesker i praktik og voksne i jobtræningsforløb. Overmarksgården har en bestyrelse bestående af 5 forældre og 2 personalerepræsentanter. layout: Personale og forældre Dette er blot et lille udsnit af vores hverdag og værdier. Vi håber, at du som læser er blevet inspireret og klogere på, hvem vi er, og hvad vi står for her på Overmarksgården. Du er altid velkommen til at besøge os, ringe eller maile - læs mere om os på: Friluftsliv i børnehøjde Skovstrupvej Tommerup tlf.: mail: web:

2 Natur - krop og science Børn i naturlige læringsmiljøer Fællesskabet og individet Børn i balance er et fælles ansvar Traditioner og fælles arrangementer Glæde, sammenhold og kulturel identitet Grib dagen - grib mulighederne børnene oplever sammenhæng mellem årstiderne og gårdens daglige gøremål. Jeg er noget værd, derfor tør jeg! Venskaber, fællesskaber og tætte relationer udvikler børn med personlighed og højt selvværd. Forventningens glæde Traditioner og fælles arrangementer er noget ganske særligt, som børn og voksne sammen glæder sig til. Gårdlivet skaber ansvarlige og aktive børn de lærer at passe og omgås gårdens dyr, tage en tørn med riven og udfordre kroppen. Jeg er ikke som de andre! - Vi værdsætter det unikke og det enestående ved det enkelte barn. Genkendelsens glæde Traditioner giver barnet oplevelsen af genkendelighed, tryghed og samhørighed. Kom, skal vi ikke hellere - Vi støtter barnet i at træffe gode valg for sig selv, så barnet bliver i stand til at mestre - og udvikle - ansvarlighed for sig selv og fællesskabet. Børne-science - vi eksperimenterer med ild, vand, jord og luft - et naturligt udgangspunkt for fællesskab, nysgerrighed og fordybelse. Grib dagen Dårligt vejr og rene flyverdragter eksisterer ikke i Overmarksgårdens terminologi. Vejret er en udfordring - ikke en hindring. Vejret inspirerer til impulsive aktiviteter, som tager udgangspunkt i børnenes behov, ønsker og udvikling. Gårdlivet er noget særligt Det enkelte barn oplever værdien og glæden ved at være del af et fællesskab. Vores dyr og køkkenhaven er både til nytte og hygge. Børnene deltager aktivt i den daglige pasning af dyrene, og sammen dyrker vi årstidens grøntsager, frugter og bær. Udelivet appellerer til børn i bevægelse Det aktive udeliv styrker barnets sundhed kroppens udvikling og er et solidt fundament for barnets læring. Gårdens store arealer og ujævne overflader byder på motoriske udfordringer. Vi inspirerer og motiverer det enkelte barn til at turde turde : Klatre, løbe, hoppe, springe og balancere. Barnet skal turde mærke sig selv og sin sansende krop. Børne-science Naturen som pædagogisk rum giver på-hitsomme, undersøgende, fantasifulde og nysgerrige børn. På-hit-somme børn udvikler legen, ser muligheder, får nye idéer, går på opdagelse og spørger: Hvad, hvorfor og hvordan? De fire elementer ild, vand, jord og luft er pædagogisk fundament for fællesskab, fordybelse og naturvidenskabelig læring i Overmarksgården. Sammen undrer vi os over naturens kræfter, afprøver muligheder og finder svar. Vi hylder det unikke Børn er mennesker med forskellige behov og personligheder. Vi behandler hvert enkelt barn som et selvstændigt og unikt individ. Det betydningsfulde fællesskab I venskabet og i fællesskabet udvikler barnet sit jeg, tilliden og respekten til andre. Hermed bliver barnet i stand til at mestre sit eget liv. Børn har også medbestemmelse Børns mening har betyd betydning - vi respekterer barnets ret til frit at vælge aktiviteter, legekammerater og voksensamvær - dog med respekt for fællesskabet. Ild fænger, fascinerer og giver ro Bålet har en central rolle i gårdens dagligdag. De glohede flammer og ulmende gløder skaber et naturligt fællesskab, hvor nærvær og samhørighed opstår. Ild giver ro til fordybelse og nysgerrighed: Hvad nu hvis..? Det kompetente møde Vi har en fornem opgave i at møde barnet på en kompetent og relevant måde, således at der opstår tætte relationer mellem barnet og den voksne. Vi må og skal være barnets betydningsfulde voksne i barnets børnehavetid og hermed den gode rollemodel, der møder barnet i øjenhøjde. Leg er drivkraften for oplevelse og læring Vi giver barnet rum, tid og mulighed for at lege og fordybe sig, så barnet kan udforske verden, sig selv og fællesskabet. Barnets leg er altafgørende, fordi barnet lærer og oplever gennem leg. At blive væk i sig selv Overmarksgårdens store udearealer giver mulighed for, at barnet har ro til at fordybe sig enten alene eller sammen med andre. Lykken er netop at kunne finde et åndehul væk fra voksen-overvågningen, hvor barnet uforstyrret kan lege sin egen leg på egne præmisser - og glemme alt om tid og sted. Fortidens og fremtidens glæder Traditioner er betydningsfulde for vores fælles historie, barnets identitet og fornemmelse af sammenhæng i livet. Fester - vi elsker at huske Vi har to store traditionsbundne fester: Majstangsfesten som er for børn, søskende og forældre, og Store Gæstedag for bedsteforældre, eller andre nære voksne. Vi forbereder os sammen til disse store begivenheder på det praktiske plan og ikke mindst på forventningsplanet. Vi glæder os sammen og vi mærker denne gode følelse af fællesskab. Det uundværlige forældresamvær Arbejdslørdag er en fantastisk dag. Vi har et fælles ansvar for at vedligeholde - være kreative og skabe nye tiltag på gården. Sammen investerer vi tid og kræfter i at omog udbygge. Sådan en dag, hvor vi arbejder sammen, lærer vi hinanden bedre at kende, og børnene nyder at være sammen med forældre og personale. Vi-følelse... Traditionerne har betydning for alle - små som store, og sammen fortæller og oplever vi en fælles historie. Det er vigtigt at blive en del af gårdens kultur og videregive den til andre. Jule - og vinterhygge Stearinlys i vinduerne, gårdnissen, der flytter ind, udendørs julemarked for hele familien, julebesøg i Tommerup Kirke, kåring af kattekongen er blot nogle af de markeringer, Overmarksgårdens børn oplever og tager del i. Traditioner knytter bånd Koloni er en helt særlig tradition, hvor hele børnehaven tager på ferie sammen. At være så tæt på hinanden i tre dage er fantastisk for venskaber børn imellem og for personalet alle knytter bånd. Plads til fornyelse Nogle traditioner skal der ikke pilles ved, mens andre ændrer sig eller nye kommer til. Vi er en børnehave i bevægelse og udvikling.

3 Natur - krop og science Børn i naturlige læringsmiljøer Fællesskabet og individet Børn i balance er et fælles ansvar Traditioner og fælles arrangementer Glæde, sammenhold og kulturel identitet Grib dagen - grib mulighederne børnene oplever sammenhæng mellem årstiderne og gårdens daglige gøremål. Jeg er noget værd, derfor tør jeg! Venskaber, fællesskaber og tætte relationer udvikler børn med personlighed og højt selvværd. Forventningens glæde Traditioner og fælles arrangementer er noget ganske særligt, som børn og voksne sammen glæder sig til. Gårdlivet skaber ansvarlige og aktive børn de lærer at passe og omgås gårdens dyr, tage en tørn med riven og udfordre kroppen. Jeg er ikke som de andre! - Vi værdsætter det unikke og det enestående ved det enkelte barn. Genkendelsens glæde Traditioner giver barnet oplevelsen af genkendelighed, tryghed og samhørighed. Kom, skal vi ikke hellere - Vi støtter barnet i at træffe gode valg for sig selv, så barnet bliver i stand til at mestre - og udvikle - ansvarlighed for sig selv og fællesskabet. Børne-science - vi eksperimenterer med ild, vand, jord og luft - et naturligt udgangspunkt for fællesskab, nysgerrighed og fordybelse. Grib dagen Dårligt vejr og rene flyverdragter eksisterer ikke i Overmarksgårdens terminologi. Vejret er en udfordring - ikke en hindring. Vejret inspirerer til impulsive aktiviteter, som tager udgangspunkt i børnenes behov, ønsker og udvikling. Gårdlivet er noget særligt Det enkelte barn oplever værdien og glæden ved at være del af et fællesskab. Vores dyr og køkkenhaven er både til nytte og hygge. Børnene deltager aktivt i den daglige pasning af dyrene, og sammen dyrker vi årstidens grøntsager, frugter og bær. Udelivet appellerer til børn i bevægelse Det aktive udeliv styrker barnets sundhed kroppens udvikling og er et solidt fundament for barnets læring. Gårdens store arealer og ujævne overflader byder på motoriske udfordringer. Vi inspirerer og motiverer det enkelte barn til at turde turde : Klatre, løbe, hoppe, springe og balancere. Barnet skal turde mærke sig selv og sin sansende krop. Børne-science Naturen som pædagogisk rum giver på-hitsomme, undersøgende, fantasifulde og nysgerrige børn. På-hit-somme børn udvikler legen, ser muligheder, får nye idéer, går på opdagelse og spørger: Hvad, hvorfor og hvordan? De fire elementer ild, vand, jord og luft er pædagogisk fundament for fællesskab, fordybelse og naturvidenskabelig læring i Overmarksgården. Sammen undrer vi os over naturens kræfter, afprøver muligheder og finder svar. Vi hylder det unikke Børn er mennesker med forskellige behov og personligheder. Vi behandler hvert enkelt barn som et selvstændigt og unikt individ. Det betydningsfulde fællesskab I venskabet og i fællesskabet udvikler barnet sit jeg, tilliden og respekten til andre. Hermed bliver barnet i stand til at mestre sit eget liv. Børn har også medbestemmelse Børns mening har betyd betydning - vi respekterer barnets ret til frit at vælge aktiviteter, legekammerater og voksensamvær - dog med respekt for fællesskabet. Ild fænger, fascinerer og giver ro Bålet har en central rolle i gårdens dagligdag. De glohede flammer og ulmende gløder skaber et naturligt fællesskab, hvor nærvær og samhørighed opstår. Ild giver ro til fordybelse og nysgerrighed: Hvad nu hvis..? Det kompetente møde Vi har en fornem opgave i at møde barnet på en kompetent og relevant måde, således at der opstår tætte relationer mellem barnet og den voksne. Vi må og skal være barnets betydningsfulde voksne i barnets børnehavetid og hermed den gode rollemodel, der møder barnet i øjenhøjde. Leg er drivkraften for oplevelse og læring Vi giver barnet rum, tid og mulighed for at lege og fordybe sig, så barnet kan udforske verden, sig selv og fællesskabet. Barnets leg er altafgørende, fordi barnet lærer og oplever gennem leg. At blive væk i sig selv Overmarksgårdens store udearealer giver mulighed for, at barnet har ro til at fordybe sig enten alene eller sammen med andre. Lykken er netop at kunne finde et åndehul væk fra voksen-overvågningen, hvor barnet uforstyrret kan lege sin egen leg på egne præmisser - og glemme alt om tid og sted. Fortidens og fremtidens glæder Traditioner er betydningsfulde for vores fælles historie, barnets identitet og fornemmelse af sammenhæng i livet. Fester - vi elsker at huske Vi har to store traditionsbundne fester: Majstangsfesten som er for børn, søskende og forældre, og Store Gæstedag for bedsteforældre, eller andre nære voksne. Vi forbereder os sammen til disse store begivenheder på det praktiske plan og ikke mindst på forventningsplanet. Vi glæder os sammen og vi mærker denne gode følelse af fællesskab. Det uundværlige forældresamvær Arbejdslørdag er en fantastisk dag. Vi har et fælles ansvar for at vedligeholde - være kreative og skabe nye tiltag på gården. Sammen investerer vi tid og kræfter i at omog udbygge. Sådan en dag, hvor vi arbejder sammen, lærer vi hinanden bedre at kende, og børnene nyder at være sammen med forældre og personale. Vi-følelse... Traditionerne har betydning for alle - små som store, og sammen fortæller og oplever vi en fælles historie. Det er vigtigt at blive en del af gårdens kultur og videregive den til andre. Jule - og vinterhygge Stearinlys i vinduerne, gårdnissen, der flytter ind, udendørs julemarked for hele familien, julebesøg i Tommerup Kirke, kåring af kattekongen er blot nogle af de markeringer, Overmarksgårdens børn oplever og tager del i. Traditioner knytter bånd Koloni er en helt særlig tradition, hvor hele børnehaven tager på ferie sammen. At være så tæt på hinanden i tre dage er fantastisk for venskaber børn imellem og for personalet alle knytter bånd. Plads til fornyelse Nogle traditioner skal der ikke pilles ved, mens andre ændrer sig eller nye kommer til. Vi er en børnehave i bevægelse og udvikling.

4 Natur - krop og science Børn i naturlige læringsmiljøer Fællesskabet og individet Børn i balance er et fælles ansvar Traditioner og fælles arrangementer Glæde, sammenhold og kulturel identitet Grib dagen - grib mulighederne børnene oplever sammenhæng mellem årstiderne og gårdens daglige gøremål. Jeg er noget værd, derfor tør jeg! Venskaber, fællesskaber og tætte relationer udvikler børn med personlighed og højt selvværd. Forventningens glæde Traditioner og fælles arrangementer er noget ganske særligt, som børn og voksne sammen glæder sig til. Gårdlivet skaber ansvarlige og aktive børn de lærer at passe og omgås gårdens dyr, tage en tørn med riven og udfordre kroppen. Jeg er ikke som de andre! - Vi værdsætter det unikke og det enestående ved det enkelte barn. Genkendelsens glæde Traditioner giver barnet oplevelsen af genkendelighed, tryghed og samhørighed. Kom, skal vi ikke hellere - Vi støtter barnet i at træffe gode valg for sig selv, så barnet bliver i stand til at mestre - og udvikle - ansvarlighed for sig selv og fællesskabet. Børne-science - vi eksperimenterer med ild, vand, jord og luft - et naturligt udgangspunkt for fællesskab, nysgerrighed og fordybelse. Grib dagen Dårligt vejr og rene flyverdragter eksisterer ikke i Overmarksgårdens terminologi. Vejret er en udfordring - ikke en hindring. Vejret inspirerer til impulsive aktiviteter, som tager udgangspunkt i børnenes behov, ønsker og udvikling. Gårdlivet er noget særligt Det enkelte barn oplever værdien og glæden ved at være del af et fællesskab. Vores dyr og køkkenhaven er både til nytte og hygge. Børnene deltager aktivt i den daglige pasning af dyrene, og sammen dyrker vi årstidens grøntsager, frugter og bær. Udelivet appellerer til børn i bevægelse Det aktive udeliv styrker barnets sundhed kroppens udvikling og er et solidt fundament for barnets læring. Gårdens store arealer og ujævne overflader byder på motoriske udfordringer. Vi inspirerer og motiverer det enkelte barn til at turde turde : Klatre, løbe, hoppe, springe og balancere. Barnet skal turde mærke sig selv og sin sansende krop. Børne-science Naturen som pædagogisk rum giver på-hitsomme, undersøgende, fantasifulde og nysgerrige børn. På-hit-somme børn udvikler legen, ser muligheder, får nye idéer, går på opdagelse og spørger: Hvad, hvorfor og hvordan? De fire elementer ild, vand, jord og luft er pædagogisk fundament for fællesskab, fordybelse og naturvidenskabelig læring i Overmarksgården. Sammen undrer vi os over naturens kræfter, afprøver muligheder og finder svar. Vi hylder det unikke Børn er mennesker med forskellige behov og personligheder. Vi behandler hvert enkelt barn som et selvstændigt og unikt individ. Det betydningsfulde fællesskab I venskabet og i fællesskabet udvikler barnet sit jeg, tilliden og respekten til andre. Hermed bliver barnet i stand til at mestre sit eget liv. Børn har også medbestemmelse Børns mening har betyd betydning - vi respekterer barnets ret til frit at vælge aktiviteter, legekammerater og voksensamvær - dog med respekt for fællesskabet. Ild fænger, fascinerer og giver ro Bålet har en central rolle i gårdens dagligdag. De glohede flammer og ulmende gløder skaber et naturligt fællesskab, hvor nærvær og samhørighed opstår. Ild giver ro til fordybelse og nysgerrighed: Hvad nu hvis..? Det kompetente møde Vi har en fornem opgave i at møde barnet på en kompetent og relevant måde, således at der opstår tætte relationer mellem barnet og den voksne. Vi må og skal være barnets betydningsfulde voksne i barnets børnehavetid og hermed den gode rollemodel, der møder barnet i øjenhøjde. Leg er drivkraften for oplevelse og læring Vi giver barnet rum, tid og mulighed for at lege og fordybe sig, så barnet kan udforske verden, sig selv og fællesskabet. Barnets leg er altafgørende, fordi barnet lærer og oplever gennem leg. At blive væk i sig selv Overmarksgårdens store udearealer giver mulighed for, at barnet har ro til at fordybe sig enten alene eller sammen med andre. Lykken er netop at kunne finde et åndehul væk fra voksen-overvågningen, hvor barnet uforstyrret kan lege sin egen leg på egne præmisser - og glemme alt om tid og sted. Fortidens og fremtidens glæder Traditioner er betydningsfulde for vores fælles historie, barnets identitet og fornemmelse af sammenhæng i livet. Fester - vi elsker at huske Vi har to store traditionsbundne fester: Majstangsfesten som er for børn, søskende og forældre, og Store Gæstedag for bedsteforældre, eller andre nære voksne. Vi forbereder os sammen til disse store begivenheder på det praktiske plan og ikke mindst på forventningsplanet. Vi glæder os sammen og vi mærker denne gode følelse af fællesskab. Det uundværlige forældresamvær Arbejdslørdag er en fantastisk dag. Vi har et fælles ansvar for at vedligeholde - være kreative og skabe nye tiltag på gården. Sammen investerer vi tid og kræfter i at omog udbygge. Sådan en dag, hvor vi arbejder sammen, lærer vi hinanden bedre at kende, og børnene nyder at være sammen med forældre og personale. Vi-følelse... Traditionerne har betydning for alle - små som store, og sammen fortæller og oplever vi en fælles historie. Det er vigtigt at blive en del af gårdens kultur og videregive den til andre. Jule - og vinterhygge Stearinlys i vinduerne, gårdnissen, der flytter ind, udendørs julemarked for hele familien, julebesøg i Tommerup Kirke, kåring af kattekongen er blot nogle af de markeringer, Overmarksgårdens børn oplever og tager del i. Traditioner knytter bånd Koloni er en helt særlig tradition, hvor hele børnehaven tager på ferie sammen. At være så tæt på hinanden i tre dage er fantastisk for venskaber børn imellem og for personalet alle knytter bånd. Plads til fornyelse Nogle traditioner skal der ikke pilles ved, mens andre ændrer sig eller nye kommer til. Vi er en børnehave i bevægelse og udvikling.

5 Personale og forældre Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores faglighed og brænder for det aktive udeliv med børnene. Vi vil dialogen! Forældrenes engagement og den åbne dialog er kernen i forældresamarbejdet. Voksne, der tør Børnehavens vigtigste ressource er et personale, som er engageret og brænder for at sikre en god hverdag for børnene på gården. Vi deltager aktivt i børnenes leg, dyrker det frie udeliv og står ved vores faglighed. Den daglige dialog Vi vægter den daglige kontakt med forældrene. Udover den løbende forældrekontakt, inviterer vi til forældresamtaler om det enkelte barn en gang om året. De enkelte familiegrupper inviterer hele familien til spisning i august måned. Gensidig respekt Tillid, åbenhed og respekt er nøgleordene i forældresamarbejdet. Ved at respektere hinanden og hinandens holdninger danner vi basis for en åben og ligeværdig dialog. Børnehaven er også din Overmarksgården har en aktiv forældrekreds, som deltager i børnehavens forskellige arrangementer. Dette sikrer samarbejde og sammenhold omkring det store fællesskab - børnehaven. Forældre har medindflydelse og medansvar for, at børnene oplever børnehaven som et godt sted at være. Forældre og børn fodrer dyrene i weekenden og i ferier. Vi har også en forventning om, at forældrene er aktive og deltagende i børnehavens arrangementer.

6 Gård-snak Børn i naturlig balance Gårdbørnehaven Overmarksgården er et slaraffenland af muligheder, udfordringer og oplevelser, som giver børnene fundament for livslang læring og dannelse. Gårdlivet og naturens ujævne terræn styrker børnenes sundhed, leg, indlæringsevne og trivsel. Det aktive og eksperimenterende udeliv, gårdens dyr samt engagerede, anerkendende og nærværende voksne giver de bedste forudsætninger for at stimulere barnets personlige, sociale og fysiske udvikling. Grundlaget for Overmarksgårdens daglige pædagogiske praksis er gården, dyrene og den store og smukke natur, som vi er omgivet af. Årstiden og dagen sætter dagsordenen. Dyrene skal fodres og passes - køkkenhaven skal sås til, holdes og senere høstes. Det falder os naturligt at give børnene en fornemmelse af naturens udvikling fra frø til plante, fra fødsel til død, fra forår til vinter... Det giver børnene en værdifuld mening med tilværelsen og noget naturligt, genkendeligt at forholde sig til. Assens Kommune har valgt at være en værdibaseret organisation. Sådan er det også på Overmarksgården. Værdierne i dette skrift og den pædagogiske praksis er med til at sikre et godt børneliv. Klare og tydelige værdier kombineret med pædagogisk faglighed skaber en værdibaseret børnehave, hvor stive regler og rammer er af mindre betydning. Forældresamarbejdet er værdifuldt og er en naturlig del af vores hverdag. Vi er et åbent sted, hvor forældre altid er velkomne til at tage - eller selv lave en kop kaffe og slå sig ned på køkkenbænken eller ude i det fri mellem børnene. Forældre er også mere end velkomne til at tage en dag ud af arbejdskalenderen og deltage i gårdlivet - eller være den ekstra hjælpende hånd på ture ud-af-huset. Bestyrelsen er med til at tegne Overmarksgården indadtil og udadtil. Som bestyrelsesmedlemmer er vores engagement og sparring vigtig for både børn, forældre og personale. Vi er med til at kvalitetssikre vores børns dagligdag samt sætte kursen fremover. Overmarksgården er en børnehave i konstant udvikling. Det har stor betydning for stedets faglighed, at vi er uddannelsessted for studerende fra seminariet, som er i 3 mdr. eller ½ års praktik. Praktikanter fra øvrige steder, samt personer i jobtræning byder vi også velkommen her på Overmarksgården. Som offentlig institution har vi et socialt ansvar. Vi er bevidste om personalets forskelligheder, og vi gør opmærksom på, at det altid er det fastansatte uddannede personale, der har ansvaret for børnenes trivsel på gården. Dette er blot et lille udsnit af vores hverdag og værdier. Vi håber, at du som læser er blevet inspireret og klogere på, hvem vi er, og hvad vi står for her på Overmarksgården. Du er altid velkommen til at besøge os, ringe eller maile - læs mere om os på: Gårdbørnehaven Overmarksgården er en kommunal børnehave beliggende lidt uden for Tommerup by. Overmarksgården blev etableret august dengang med 30 børn og 5 fastansatte. Gården er af flere omgange blevet ombygget, og rummer i dag ca. 70 børn og 12 fastansatte medarbejdere. Vi er en børnehave med megen udendørs plads - ca. 7 tønder land med dyrefolde, skov, køkkenhave, byggelegeplads, bålplads samt hytte - kort sagt masser af plads til oaser og kamppladser. På gården har vi naturligvis også dyr: Grise, får, geder, kaniner, katte og høns. Børn og voksne er inddelt i familiegrupper. En familiegruppe består typisk af 2 voksne og børn. De yngste børn har base i Loen, og de øvrige børn i den gamle gård. Vi er uddannelsessted for kommende pædagoger, og vi modtager i perioder unge mennesker i praktik og voksne i jobtræningsforløb. Overmarksgården har en bestyrelse bestående af 5 forældre og 2 personalerepræsentanter. Skovstrupvej Tommerup tlf.: mail: web: layout:

7 Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores faglighed og brænder for det aktive udeliv med børnene. Vi vil dialogen! Forældrenes engagement og den åbne dialog er kernen i forældresamarbejdet. Voksne, der tør Børnehavens vigtigste ressource er et personale, som er engageret og brænder for at sikre en god hverdag for børnene på gården. Vi deltager aktivt i børnenes leg, dyrker det frie udeliv og står ved vores faglighed. Den daglige dialog Vi vægter den daglige kontakt med forældrene. Udover den løbende forældrekontakt, inviterer vi til forældresamtaler om det enkelte barn en gang om året. De enkelte familiegrupper inviterer hele familien til spisning i august måned. Gensidig respekt Tillid, åbenhed og respekt er nøgleordene i forældresamarbejdet. Ved at respektere hinanden og hinandens holdninger danner vi basis for en åben og ligeværdig dialog. Børnehaven er også din Overmarksgården har en aktiv forældrekreds, som deltager i børnehavens forskellige arrangementer. Dette sikrer samarbejde og sammenhold omkring det store fællesskab - børnehaven. Forældre har medindflydelse og medansvar for, at børnene oplever børnehaven som et godt sted at være. Forældre og børn fodrer dyrene i weekenden og i ferier. Vi har også en forventning om, at forældrene er aktive og deltagende i børnehavens arrangementer. Gård-snak Børn i naturlig balance Gårdbørnehaven Overmarksgården er et slaraffenland af muligheder, udfordringer og oplevelser, som giver børnene fundament for livslang læring og dannelse. Gårdlivet og naturens ujævne terræn styrker børnenes sundhed, leg, indlæringsevne og trivsel. Det aktive og eksperimenterende udeliv, gårdens dyr samt engagerede, anerkendende og nærværende voksne giver de bedste forudsætninger for at stimulere barnets personlige, sociale og fysiske udvikling. Grundlaget for Overmarksgårdens daglige pædagogiske praksis er gården, dyrene og den store og smukke natur, som vi er omgivet af. Årstiden og dagen sætter dagsordenen. Dyrene skal fodres og passes - køkkenhaven skal sås til, holdes og senere høstes. Det falder os naturligt at give børnene en fornemmelse af naturens udvikling fra frø til plante, fra fødsel til død, fra forår til vinter... Det giver børnene en værdifuld mening med tilværelsen og noget naturligt, genkendeligt at forholde sig til. Assens Kommune har valgt at være en værdibaseret organisation. Sådan er det også på Overmarksgården. Værdierne i dette skrift og den pædagogiske praksis er med til at sikre et godt børneliv. Klare og tydelige værdier kombineret med pædagogisk faglighed skaber en værdibaseret børnehave, hvor stive regler og rammer er af mindre betydning. Forældresamarbejdet er værdifuldt og er en naturlig del af vores hverdag. Vi er et åbent sted, hvor forældre altid er velkomne til at tage - eller selv lave en kop kaffe og slå sig ned på køkken- bænken eller ude i det fri mellem børnene. Forældre er også mere end velkomne til at tage en dag ud af arbejdskalenderen og deltage i gårdlivet - eller være den ekstra hjælpende hånd på ture ud-af-huset. Bestyrelsen er med til at tegne Overmarksgården indadtil og udadtil. Som bestyrelsesmedlemmer er vores engagement og sparring vigtig for både børn, forældre og personale. Vi er med til at kvalitetssikre vores børns dagligdag samt sætte kursen fremover. Overmarksgården er en børnehave i konstant udvikling. Det har stor betydning for stedets faglighed, at vi er uddannelsessted for studerende fra seminariet, som er i 3 mdr. eller ½ års praktik. Praktikanter fra øvrige steder, samt personer i jobtræning byder vi også velkommen her på Overmarksgården. Som offentlig institution har vi et socialt ansvar. Vi er bevidste om personalets forskelligheder, og vi gør opmærksom på, at det altid er det fastansatte uddannede personale, der har ansvaret for børnenes trivsel på gården. Gårdbørnehaven Overmarksgården er en kommunal børnehave beliggende lidt uden for Tommerup by. Overmarksgården blev etableret august 1994 dengang med 30 børn og 5 fastansatte. Gården er af flere omgange blevet ombygget, og rummer i dag ca. 70 børn og 12 fastansatte medarbejdere. Vi er en børnehave med megen udendørs plads - ca. 7 tønder land med dyrefolde, skov, køkkenhave, byggelegeplads, bålplads samt hytte - kort sagt masser af plads til oaser og kamppladser. På gården har vi naturligvis også dyr: Grise, får, geder, kaniner, katte og høns. Børn og voksne er inddelt i familiegrupper. En familiegruppe består typisk af 2 voksne og børn. De yngste børn har base i Loen, og de øvrige børn i den gamle gård. Vi er uddannelsessted for kommende pædagoger, og vi modtager i perioder unge mennesker i praktik og voksne i jobtræningsforløb. Overmarksgården har en bestyrelse bestående af 5 forældre og 2 personalerepræsentanter. layout: Personale og forældre Dette er blot et lille udsnit af vores hverdag og værdier. Vi håber, at du som læser er blevet inspireret og klogere på, hvem vi er, og hvad vi står for her på Overmarksgården. Du er altid velkommen til at besøge os, ringe eller maile - læs mere om os på: Friluftsliv i børnehøjde Skovstrupvej Tommerup tlf.: mail: web:

8 Natur - krop og science Børn i naturlige læringsmiljøer Fællesskabet og individet Børn i balance er et fælles ansvar Traditioner og fælles arrangementer Glæde, sammenhold og kulturel identitet Grib dagen - grib mulighederne børnene oplever sammenhæng mellem årstiderne og gårdens daglige gøremål. Jeg er noget værd, derfor tør jeg! Venskaber, fællesskaber og tætte relationer udvikler børn med personlighed og højt selvværd. Forventningens glæde Traditioner og fælles arrangementer er noget ganske særligt, som børn og voksne sammen glæder sig til. Gårdlivet skaber ansvarlige og aktive børn de lærer at passe og omgås gårdens dyr, tage en tørn med riven og udfordre kroppen. Jeg er ikke som de andre! - Vi værdsætter det unikke og det enestående ved det enkelte barn. Genkendelsens glæde Traditioner giver barnet oplevelsen af genkendelighed, tryghed og samhørighed. Kom, skal vi ikke hellere - Vi støtter barnet i at træffe gode valg for sig selv, så barnet bliver i stand til at mestre - og udvikle - ansvarlighed for sig selv og fællesskabet. Børne-science - vi eksperimenterer med ild, vand, jord og luft - et naturligt udgangspunkt for fællesskab, nysgerrighed og fordybelse. Grib dagen Dårligt vejr og rene flyverdragter eksisterer ikke i Overmarksgårdens terminologi. Vejret er en udfordring - ikke en hindring. Vejret inspirerer til impulsive aktiviteter, som tager udgangspunkt i børnenes behov, ønsker og udvikling. Gårdlivet er noget særligt Det enkelte barn oplever værdien og glæden ved at være del af et fællesskab. Vores dyr og køkkenhaven er både til nytte og hygge. Børnene deltager aktivt i den daglige pasning af dyrene, og sammen dyrker vi årstidens grøntsager, frugter og bær. Udelivet appellerer til børn i bevægelse Det aktive udeliv styrker barnets sundhed kroppens udvikling og er et solidt fundament for barnets læring. Gårdens store arealer og ujævne overflader byder på motoriske udfordringer. Vi inspirerer og motiverer det enkelte barn til at turde turde : Klatre, løbe, hoppe, springe og balancere. Barnet skal turde mærke sig selv og sin sansende krop. Børne-science Naturen som pædagogisk rum giver på-hitsomme, undersøgende, fantasifulde og nysgerrige børn. På-hit-somme børn udvikler legen, ser muligheder, får nye idéer, går på opdagelse og spørger: Hvad, hvorfor og hvordan? De fire elementer ild, vand, jord og luft er pædagogisk fundament for fællesskab, fordybelse og naturvidenskabelig læring i Overmarksgården. Sammen undrer vi os over naturens kræfter, afprøver muligheder og finder svar. Vi hylder det unikke Børn er mennesker med forskellige behov og personligheder. Vi behandler hvert enkelt barn som et selvstændigt og unikt individ. Det betydningsfulde fællesskab I venskabet og i fællesskabet udvikler barnet sit jeg, tilliden og respekten til andre. Hermed bliver barnet i stand til at mestre sit eget liv. Børn har også medbestemmelse Børns mening har betyd betydning - vi respekterer barnets ret til frit at vælge aktiviteter, legekammerater og voksensamvær - dog med respekt for fællesskabet. Ild fænger, fascinerer og giver ro Bålet har en central rolle i gårdens dagligdag. De glohede flammer og ulmende gløder skaber et naturligt fællesskab, hvor nærvær og samhørighed opstår. Ild giver ro til fordybelse og nysgerrighed: Hvad nu hvis..? Det kompetente møde Vi har en fornem opgave i at møde barnet på en kompetent og relevant måde, således at der opstår tætte relationer mellem barnet og den voksne. Vi må og skal være barnets betydningsfulde voksne i barnets børnehavetid og hermed den gode rollemodel, der møder barnet i øjenhøjde. Leg er drivkraften for oplevelse og læring Vi giver barnet rum, tid og mulighed for at lege og fordybe sig, så barnet kan udforske verden, sig selv og fællesskabet. Barnets leg er altafgørende, fordi barnet lærer og oplever gennem leg. At blive væk i sig selv Overmarksgårdens store udearealer giver mulighed for, at barnet har ro til at fordybe sig enten alene eller sammen med andre. Lykken er netop at kunne finde et åndehul væk fra voksen-overvågningen, hvor barnet uforstyrret kan lege sin egen leg på egne præmisser - og glemme alt om tid og sted. Fortidens og fremtidens glæder Traditioner er betydningsfulde for vores fælles historie, barnets identitet og fornemmelse af sammenhæng i livet. Fester - vi elsker at huske Vi har to store traditionsbundne fester: Majstangsfesten som er for børn, søskende og forældre, og Store Gæstedag for bedsteforældre, eller andre nære voksne. Vi forbereder os sammen til disse store begivenheder på det praktiske plan og ikke mindst på forventningsplanet. Vi glæder os sammen og vi mærker denne gode følelse af fællesskab. Det uundværlige forældresamvær Arbejdslørdag er en fantastisk dag. Vi har et fælles ansvar for at vedligeholde - være kreative og skabe nye tiltag på gården. Sammen investerer vi tid og kræfter i at omog udbygge. Sådan en dag, hvor vi arbejder sammen, lærer vi hinanden bedre at kende, og børnene nyder at være sammen med forældre og personale. Vi-følelse... Traditionerne har betydning for alle - små som store, og sammen fortæller og oplever vi en fælles historie. Det er vigtigt at blive en del af gårdens kultur og videregive den til andre. Jule - og vinterhygge Stearinlys i vinduerne, gårdnissen, der flytter ind, udendørs julemarked for hele familien, julebesøg i Tommerup Kirke, kåring af kattekongen er blot nogle af de markeringer, Overmarksgårdens børn oplever og tager del i. Traditioner knytter bånd Koloni er en helt særlig tradition, hvor hele børnehaven tager på ferie sammen. At være så tæt på hinanden i tre dage er fantastisk for venskaber børn imellem og for personalet alle knytter bånd. Plads til fornyelse Nogle traditioner skal der ikke pilles ved, mens andre ændrer sig eller nye kommer til. Vi er en børnehave i bevægelse og udvikling.

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn 1. VÆRDIGRUNDLAG Vuggestuen Lærkebo er en afdeling i Skejby Vorrevang Dagtilbud, og Lærkebos og dagtilbuddets værdigrundlag bygger på Aarhus Kommunes

Læs mere

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde.

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde. Indledning: I forbindelse med Espebo Børnecenters ansøgning om at blive privatiseret under De Frie Børnehaver og Fritidshjem, ønsker vi at benytte lejligheden til at orientere om de forhold, som vi finder

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset børnehave

BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset børnehave BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset børnehave Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad krop. De oplever verden gennem kroppen, og det er vigtigt,

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv?

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Skovbørnehaven Søborgen Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Velkommen til Skovbørnehaven Søborgen Denne informations- og velkomstfolder er til jer forældre, som har barn/børn i Skovbørnehaven

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet

Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse SFO ens tilhørsforhold... 3 Projekt SFO... 3 Fysiske rammer... 3 Normering...

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Børnehuset Skovtroldenes Værdigrundlag

Børnehuset Skovtroldenes Værdigrundlag Børnehuset Skovtroldenes Værdigrundlag Med udgangspunkt i Skanderborg kommunes 6 værdier Engagement: Vi er nærværende og skaber tryghed for det enkelte barn Vi er omsorgsfulde og imødekommende overfor

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Melita 2014

Pædagogisk læreplan for Melita 2014 Pædagogisk læreplan for Melita 2014 Værdier og menneskesyn: Vores pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra et værdigrundlag præget af det kristne menneskesyn og et socialt engagement. I børnehøjde betyder

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Velkommen hos. natur. Mettes dagpleje

Velkommen hos. natur. Mettes dagpleje Velkommen hos natur Mettes dagpleje Pænt Goddag Hej, jeg hedder Mette Marie Bruun. Jeg er fra 1980, er uddannet maler i 2001 og pædagog med speciale i børn og natur i 2007. Jeg er gift med Ricco, sammen

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Virksomhedsplan 2013/14

Virksomhedsplan 2013/14 Et godt sted at være, lære, være tryg og glad, blive holdt af og om, opleve en masse, skabe venskaber og få gode minder med i rygsækken. Børnehuset Ullerslev Lundsager 1 5540 Ullerslev Tlf. 6335 0884 E-mail:

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

PIPPI- HUSET. Evaluering. 2013 og 2014. Beskrivelse af det pædagogiske arbejde

PIPPI- HUSET. Evaluering. 2013 og 2014. Beskrivelse af det pædagogiske arbejde 1 PIPPI- HUSET 2013 og 2014 Beskrivelse af det pædagogiske arbejde Vores udgangspunkt for arbejdet er et helhedssyn på børns læring, hvor de enkelte læreplanstemaer er integreret i hinanden, og sættes

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling:

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling: Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Trivsel er en forudsætning for udvikling. At børn oplever overskuelighed, tryghed og frihed til selv at vælge. At kunne indgå i sociale

Læs mere

Thorup-klim samdrift Storkereden

Thorup-klim samdrift Storkereden Jammerbugt kommune Thorup-klim samdrift Storkereden Pædagogiske læreplaner 2005 1 Børnehave tlf: 72578105 SFO tlf: 72578106 E-Mail: storkereden@jammerbugt.dk Indledning: I henhold til socialministeriets

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT

ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT Som årstidsdagplejer skal man introducere dagplejebørnene for årstidens skiften højtider og traditioner, der er forbundet hermed ud fra børnenes præmisser. Gennem arbejdet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Handleplaner for 2. årgang.

Handleplaner for 2. årgang. Handleplaner for 2. årgang. Sprog og kommunikation. 1. Skabe et anerkendende sprogbrug børn/børn, voksne/voksne og børn/voksne imellem 2. Børnene skal udvikle evnen til at afkode verbal/nonverbal kommunikation.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse.

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse. Mål- og indholdsbeskrivelse SFO-Tingstrup Skole Målet for arbejdet i Tingstrup Skoles SFO er, at personalet i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i indskolingen skaber trygge rammer, hvor

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse danner grundlag for SFO-indsatsen i Vejle

Læs mere

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj.

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplanen er revideret på personale weekenden d. 18/3 2011. Der er stillet op efter SMTTE model, dvs. sammenhæng, mål, tegn, tiltag og evaluering. Personlig

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8. PAU-studerende PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE den pædagogiske assistentuddannelse Buerup Skole og SFO BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail- adresse. Hjemmeside.

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads.

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads. VIRKSOMHEDSPLAN Fribørnehuset Øster Jølby, Præstbrovej 276, 7950 Erslev, 97741157 Overordnet Fribørnehuset Øster Jølby er et Grundtvig-koldsk børnehus for børn fra 24 uger til skolestart. Fribørnehuset

Læs mere

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Til forældrene Efterår 2009. Vi er glade for at byde børn og forældre velkomne til Ventemøllegården! Vi håber, at I bliver glade for børnehaven. Vi vil gøre vores bedste

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

HELHED I BØRN OG UNGES LIV

HELHED I BØRN OG UNGES LIV HELHED I BØRN OG UNGES LIV Børn og unge har mange talenter og mange forskellige former for intelligens, som skal tilgodeses. Det kræver et godt samarbejde mellem alle, der har med dem at gøre i hverdagen.

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Velkommen til Hurup Skoles overbygning

Velkommen til Hurup Skoles overbygning Velkommen til Hurup Skoles overbygning 02-04-2014 Læring Fællesskab Trivsel Hurup Skole er karakteriseret ved gode læringsmiljøer, høj kvalitet og faglighed samt et tæt samarbejde mellem alle involverede

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Tlf.: 66 15 29 61 E-mail: kontakt@dalumprivate.com Hjemmeside: www.dalumprivate.dk 1 Indhold: Indledning og faktuelle oplysninger

Læs mere

livsglæde er en af de største gaver vi kan give børn

livsglæde er en af de største gaver vi kan give børn tema livsglæde livsglæde er en af de største gaver vi kan give børn Lone Svinth har skrevet speciale om livsglæde og har deltaget i det tværkommunale samarbejde Projekt Livsglæde mellem Fredericia, Køge,

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Profil Årstids Dagplejer i Vamdrup Øst. Mig og min familie

Profil Årstids Dagplejer i Vamdrup Øst. Mig og min familie Profil Årstids Dagplejer i Vamdrup Øst Mig og min familie Mit navn er Lene Brun Munkholm, jeg er født i 1974 og har boet i Vamdrup siden 1992. Jeg bor sammen med min mand Sandi, som er fængselsbetjent

Læs mere

AFRAPPORTERING AF ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ JANUAR

AFRAPPORTERING AF ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ JANUAR AFRAPPORTERING AF ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ JANUAR 2015 De 6 temaer indenfor de pædagogiske læreplaner er en del af den daglige pædagogiske praksis. Vi arbejder i dybden

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere