Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011"

Transkript

1 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal februar 2012

2 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opsummering af nøgletal for beskæftigelsesområdet i Faxe Kommune Beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Datakilder og definitioner af ledighed Datakilder Definition af ledighed Ledigheden i Faxe Kommune generelt Afrapportering af status for beskæftigelsespolitiske mål for Ministermål 1 Arbejdskraftreserven Resultat for Ministermål Ministermål 2- Permanent offentlig forsørgelse Resultat for ministermål Ministermål 3 - Unge under 30 år Resultat for ministermål Ministermål 4 - Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Resultat for Ministermål 4-3. kvartal Mål 5 - Selvstændigt mål for Faxe Nedbringelse af sygedagpengesager Sygedagpengesager over 26 uger Sygedagpengesager over 52 uger Mål 6 - Rettidighed selvstændigt mål Faxe Kommune Resultat for lokalt mål Tillæg nr. 3 - Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed Bilag 1 Oversigt over manglende indsats til tiden - august

3 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at modtagere af offentlige forsørgelsesydelser hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller på anden måde bliver selvforsørgende. Derudover skal indsatsen bevirke, at virksomhederne serviceres med kvalificeret arbejdskraft. Kvartalsafrapporteringen har dels til formål at skabe overblik over ledigheden i Faxe Kommune generelt, dels er det Jobcentrets afrapportering af de opstillede mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune for Denne rapport er opdateret frem til november 2011 i forhold til målene. Eventuelle spørgsmål vedr. kvartalsrapporten kan rettes til: Centerchef for Beskæftigelse & Omsorg Kasper Sonne, tlf.: eller Analysekonsulent Mette Frederiksen, tlf.: Opsummering af nøgletal for beskæftigelsesområdet i Faxe Kommune Tabel 1: Nøgletal for 2011, Faxe Kommune Generel ledighed (opgivet i bruttoledighed) Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ledighed (fuldtidslediges andel af arbejdsstyrke 1 i %) Bruttoledige, fuldtidspersoner Udviklingen i indsatsområder Mål 1 - Arbejdskraftreserven Mål 2 - Permanent offentlig forsørgelse Mål 3 - unge under 30 år Mål 4 - Ikke-vestlige borgere Mål 5 - Sygedagpengesager Over 26 uger 7,2 7,3 7,4 6,5 6,3 6,2 5,7 5,7 6 6,1 6,3 6, Ministermål og selvstændige mål for Heraf over 52 uger Mål 6 Rettidighed Nr. Nr. Nr. Nr.8 Nr.9 Nr.6 Nr. 6 - Nr. 5 Nr.3 - Placering samlet Note: Tallene med grå skrift er for sygedagpenge de seneste tre mdr., da der er forsinkelse på arbejdsgivernes indberetning til kommunen. Tallene er derfor upålidelige i op til tre mdr. Kilde: Danmarks Statistik & jobindsats.dk, Opdateret d.31. januar 2012 Nr. 1 1 Arbejdsstyrken er af Danmarks Statistik defineret som de årige. 3

4 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune. De første 4 mål er udmeldt af Beskæftigelsesministeren, mens de øvrige 2 mål er selvstændige mål for Faxe Kommune. Nedenfor er opsummeret ministermålene og selvstændige mål, samt resultater for Faxe Kommune efter november Indsatsområder Mål for ultimo 2011 samt resultater for 3. kvartal 2011 Mål 1 Arbejdskraftreserven Resultat Mål 2 Permanent offentlig forsørgelse Resultat Mål 3 Unge under 30 år Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse skal begrænses til 800 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på ca. 13 pct. fra december 2009 til december Arbejdskraftreserven er i november 2011 på 816 personer. Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal fastholdes på et niveau svarende til 1878 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til en stigning på 1,1 %. I november 2011 var antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse på Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 550 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 1,3 % fra december 2009 til december Resultat I november 2011 var antallet af unge ydelsesmodtagere 625. Mål 4 Ikke-vestlige indvandrere Resultat Mål 5 Sygedagpenge Resultat Mål 6 Rettidighed Resultat Resultat Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 184 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 1,5 % fra december 2009 til december Antallet af personer på offentlig forsørgelse var i november 2011 på 224 personer. Antallet af sygedagpengesager over 26 uger reduceres med 12 % fra 247 sager i december 2009 til 220 i december Sager med forløb over 52 uger begrænses til 50 sager. Antallet af sygedagpengesager på over 26 uger er i november 2011 på 198. For sager over 52 uger er tallet i november 2011 på 76 sager. Jobcenter Faxe skal i 2011 være blandt de 10 bedste jobcentre i beskæftigelsesregionen m.h.t. rettidighed. Jobcenter Faxe er nr. 1 i den samlede rettidighedsmåling for december 2011 fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 49 % for juni

5 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Datakilder og definitioner af ledighed I kvartalsafrapporteringen arbejdes der med forskellige definitioner af ledighed alt afhængig af hvilken datakilde, der anvendes. De data, der benyttes i kvartalsafrapporteringen, trækkes hovedsagligt fra Danmarks Statistiks statistikbank, jobindsats.dk 2, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og ledelsesinformationssystemet KMD Opus. 3.1 Datakilder Fra Danmarks Statistik trækkes de generelle data om ledigheden i kommunen. Fra jobindsats.dk indhentes data i forhold til de beskæftigelsespolitiske mål. Tallene fra jobindsats.dk er de officielle målinger i forhold til kommunernes resultater. Fra KMD Opus trækkes data til den del af mål 5, der omhandler sygedagpengesager over 52 uger. Data, der vedrører sager over 26 uger, trækkes fra jobindsats.dk under det tidligere ministermål på området. Data opdateres løbende hver måned og er for alle datakilders vedkommende baseret på indberetning fra kommunernes registreringer. Både data fra Danmarks Statistik og jobindsats.dk er som minimum en måned forsinket. Det vil sige, at juni tallene tidligst kan trækkes i slutningen af juli. Tallene fra KMD Opus opdateres ligeledes løbende hver måned. Forsinkelsen er dog som oftest kun på ca. 8 dage. For alle kilders vedkommende, er der tale om levende data, der kan ændre sig en til flere måneder efter pga. bl.a. registreringsefterslæb. 3.2 Definition af ledighed Ledighedstal, der er trukket fra Danmarks Statistik efter 1. januar 2011, vil være i bruttoledighed medmindre andet er opgivet. Ledighedstal før denne dato blev opgjort i nettoledighed, det vil sige uden aktiverede ledige. Kommuner med et højt aktiveringsniveau har således haft en lav nettoledighedsprocent, selvom der har været høj ledighed i den pågældende kommune. Bruttoledighed anses derfor for at give et mere retvisende billede af ledigheden, da aktiverede ledige er medtaget. Ledighedstal, der er trukket fra jobindsats.dk, er ligeledes i bruttoledighed. 2 Jobindsats.dk hører under Arbejdsmarkedsstyrelsen. 5

6 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Ledigheden i Faxe Kommune generelt Bruttoledighedstallene i dette afsnit 4 er hentet fra Danmarks Statistik. Tabel 2: Ledighed i hele landet, Region Sjælland og Faxe 2011, i pct. Bruttoledighed - fuldtidslediges andel af arbejdsstyrken i pct. - Måned ikke sæsonkorrigeret Hele landet Region Sjælland Faxe Januar 6,7 6,9 7,2 Februar 6,7 7 7,3 Marts 6,7 7 7,4 April 6,1 6,5 6,5 Maj 6 6,3 6,3 Juni 5,9 6,2 6,2 Juli 5,4 5,6 5,7 August 5,3 5,3 5,7 September 5,6 5,6 6 Oktober 5,7 5,8 6,1 November 5,8 5,9 6,3 December 6 6,1 6,4 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland & Danmarks Statistik NB! Ledighedsprocenten er udregnet i forhold til samtlige antal ledige ud af arbejdsstyrken ekskl. aktiverede. Opdateret d.1. februar 2012 Bruttoledigheden har været stigende for Faxe Kommune i 1. kvartal 2011, hvor der på landsplan og i Region Sjælland stort set har været et stabilt niveau. Fra april 2011 falder bruttoledigheden igen for alle 3 områder. Faldet fortsætter frem til august på landsplan og i Region Sjælland, hvor bruttoledigheden stabiliserer sig med samme ledighedsprocent i juli og august i Faxe. Fra september 2011 stiger ledigheden igen for alle 3 områder. Faxes ledighedsprocent er i december 2011 på 6,4 %, hvor der på landsplan er en bruttoledighedsprocent på 6 % og i Region Sjælland på 6,1 %. 6

7 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Tabel 3: Ledigheden i Faxe Kommune/Fuldtidsledige, juni 2011 til dec M M M M M M M M12 Nettoledige dagpenge Aktiverede dagpenge Nettoledige kontanthjælp Aktiverede kontanthjælp Bruttoledige Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk, AUF01, opdateret februar 2012 * Arbejdsmarkedsparate Som det ses af ovenstående tabel er det hovedsagligt antallet af de aktiverede dagpengemodtagere, der er steget. I december 2011 er antallet af bruttoledige i alt på 1087 fuldtidsledige personer. I forhold til december 2010, den yderste grå kolonne, er bruttoledigheden på samme niveaue i 2011 som i Stigningen ses hovedsagligt på antallet af aktiverede dagpengemodtagere. Tabel 4: Ledighed i pct i Faxe Kommune.: Forsikrede ledige, fordelt på alder & køn, 2. halvår M M M M M M M M12 I alt Alder i alt 6,3 5,6 5,7 6 6,2 6,4 6,5 6, år 11,4 10,9 11,5 10,3 10,5 10,6 11,5 13, år 9,5 8,8 8,8 8,5 9 9,3 10,5 10, år 5,4 4,7 5 5,3 5,4 5,5 5,5 5, år 5,4 4,8 5,1 5,4 5,6 5,8 5,9 5, år 6,8 6,1 5,8 6,6 6,6 6,9 6,9 7,1 60 år + 4,8 4,6 4 4,1 4,8 4,6 4,7 4,5 Mænd Alder i alt 6 5,5 5,4 5,5 5,6 5,7 5, år 11,9 11,8 12,4 9,9 10 9,9 10,9 15, år 8,2 8,2 7 6,7 7,9 8,6 10,3 11, år 4,7 4,3 4,1 4,5 4,6 4,4 4,5 5, år 4,9 4,3 4,6 4,4 4,7 4,9 4,6 5, år 7,2 6,3 6,1 6,9 6,5 6,6 7 7,6 60 år + 4,9 4,9 3,9 4,1 4,8 4,4 5 5,3 Kvinder Alder i alt 6,5 5,8 6 6,6 6,7 7 7,2 5, år 10,6 9,7 10,2 10,8 11,2 11,6 12,3 9, år 10,8 9,4 10,6 10,2 10,1 9,9 10,7 9, år 6 5,1 5,8 6,1 6,2 6,4 6,3 5, år 5,9 5,3 5,6 6,5 6,5 6,6 7,2 5, år 6,4 5,9 5,5 6,2 6,6 7,2 6,9 6,7 60 år + 4,6 4,2 4,1 4,1 4,7 4,9 4,4 3,4 Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken tabel AUP03, opdateret februar 2012 Som det ses af tabellen er ledighedsprocent for de forsikrede ledige for december 2011 og 2010 ensartet for Faxe Kommune på 6,5 %. I forhold til december 2010 er der sket et skift i, hvem der er hårdest ramt af ledigheden. I december 2010 var der flest mænd på a-dagpenge. I december 2011 er det kvinderne, der har den højeste ledighedsprocent blandt de forsikrede. Det er stadig 7

8 Kvartalsafrapportering 4. kvartal den yngre gruppe under 30 år, der har den højeste ledighed for begge køn i december Fordeling på a-kasseniveau kan ses af nedenstående tabel. Tabel 5: Fuldtidsledige i procent af samtlige forsikrede fordelt på a-kasseniveau, Faxe Kommune 2011M M M M M M M M12 I alt 6,3 5,6 5,7 6 6,2 6,4 6,5 6,5 Akademikere (AAK) 3,9 4,2 4,5 5,2 4,9 4,2 3,6 3,5 Business 6,6 6,6 6,1 7,2 7,6 7,1 7 6 Byggefagenes a-kasse 15,7 12,8 10,1 9,1 6,6 9,2 10,7 12,7 BUPL-A 5,1 4 5,2 5,6 5,3 5,5 5,6 2,9 DSA 2 1,5 1 1,6 1,1 1,3 1,6 1,4 Det Faglige Hus A- kasse 7,6 6,5 5,8 6,1 6,3 6,5 7 6,8 El-faget 5,7 5,3 4 3,3 3,6 3,6 3,1 6,8 Fag og Arbejde (FOA) 5,5 5 5,2 6,2 6,6 7,3 7,3 5,3 3F 9,5 8,4 8,2 8,3 8,9 9,4 9,5 12,2 Frie Funktionærer (FFA) 2,8 3,1 3,4 2,2 3,2 3,2 3,6 3,6 Funktionærer og Servicefag 5,5 5,5 5,6 5,8 5,3 5,2 5 7,9 FTF-A 4,3 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,3 NNF 9,9 8,6 7,4 7,2 7,8 8,2 7,5 10,6 HK 6,6 6, ,6 6,5 6,4 5,4 Ingeniører (IAK) 3,1 2,2 3,8 4,3 3,8 3,4 2,9 2,9 Journalistik, Kommunikation og Sprog 4,2 4,4 6,9 6,4 5,9 7 6,5 5,9 Kristelig a-kasse 9,4 8,6 9 8,8 9,6 9,7 9,9 9,6 Ledere 3,6 3,1 2,9 3 3,4 3,6 3,7 2,9 Lærere (DLF-A) 3,6 3,4 5,4 5,6 6 5,3 4,6 2,4 Magistre (MA) 6,9 4,7 5,6 7,8 7,2 9,5 9,8 6,8 Metalarbejdere 6,1 5,4 5,5 5,1 5,1 4,9 6,2 7,6 Min akasse 2,7 3,3 3,1 3,9 4,2 4,8 4,9 4,3 Selvstændige (DANA) 3,5 3,5 4,6 5,1 5,3 4,6 5,1 3,2 ASE 3,3 3,4 3,4 3,9 3,7 3,9 4,7 3,4 Socialpædagoger (SLA) 3,6 3,3 4,3 3,9 4 3,9 4,7 2,8 Teknikere 8,5 8,4 7,3 9,2 8,1 9,1 9,3 9,7 Økonomer (CA) 6,8 7,5 7 6,7 5,9 5,1 4,5 9,1 Kilde: Danmarks Statistiks statistikbanken, AUP03, opdateret februar 2012 Som det ses af tabellen, har Byggefagenes a-kasse den højeste ledighed blandt sine medlemmer. Ledigheden er dog lavere end i samme måned sidste år, hvor ledighedsprocenten var over 12 %. Ligeledes har Magistrene, 3F, Teknikere og Kristelig a-kasse en højere ledighed blandt deres medlemmer bosiddende i Faxe Kommune i forhold til de øvrige a-kasser i 4.kvartal De nævnte a-kasser har alle en ledighedsprocent blandt deres medlemmer på over 9 %. 8

9 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Afrapportering af status for beskæftigelsespolitiske mål for 2011 Ledighedstallene i dette afsnit 5 er hentet fra jobindsats.dk samt KMD Opus og er opgjort i bruttoledighed. Tallene er opdateret frem til november Ministermål 1 Arbejdskraftreserven Der er udmeldt følgende ministermål for arbejdskraftreserven og Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2011: Ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcenter Faxes mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse skal begrænses til 800 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på ca. 13 pct. fra december 2009 til december Arbejdskraftreserven er defineret som fuldtidsledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed. Både passive og aktiverede ledige indgår i arbejdskraftreserven. I det følgende bliver udviklingen i arbejdskraftreserven i Faxe Kommune kort gennemgået set i forhold til ministermålet. Figur 1: Udviklingen i arbejdskraftreserven i december 2009 til november dec-09 feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 Kilde: jobindsats.dk, Ministermål 1 arbejdskraftreserven, opdateret februar

10 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Som det ses af ovenstående figur, har der været et kraftigt fald i arbejdskraftreserven i Faxe Kommune i fra juni til juli Arbejdskraftreserven er dog stigende frem mod december Figur 2 Udviklingen i arbejdskraftreserven fordelt på ydelsesgrupper, januar 2010-november I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp dec-09 feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 Kilde: jobindsats.dk, ministermål 1 opdateret februar 2012 Det er a-dagpengeområdet, der har været medvirkende til den kraftige stigning i arbejdskraftreserven fra efteråret 2010 og ind i 1.kvartal Fra juli til november 2011 sker der mindre udsving i forhold til antallet af personer i arbejdskraftreserven Resultat for Ministermål 1 Ministermål 1 Okt-11 Nov-11 Dec -11 Måltal for ultimo 2011 Arbejdskraftreserven i alt I november 2011 er arbejdskraftreserven i alt på 816 personer og dermed over målet for december Resultatet var væsentlig mindre for oktober end for december Det må dog forventes, at resultatet for december ikke er over realiserbart. 10

11 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Ministermål 2- Permanent offentlig forsørgelse Det andet ministermål retter fokus mod at begrænse antallet af personer, der bliver tilkendt ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Dette mål er opstillet for at undgå, at der parkeres borgere, herunder borgere med handicap, på permanent offentlig forsørgelse. Ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanent forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Jobcenter Faxes mål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal fastholdes på et niveau svarende til 1878 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til en stigning på 1,1 %. Der har været et forholdsvist stabilt antal af borgere på offentlig forsørgelse. Det er dog væsentligt at begrænse antallet mest muligt, således at der ikke sker en stigning i området som følge af den stigende ledighed. Ministermålet ligger op til, at antallet på ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension skal begrænses mest muligt. Figur 3 Udviklingen i ministermål 2 december 2009 til november Kilde: jobindsats.dk ministermål 2, opdateret februar 2012 Måltal for 2011 = 1878 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Som det ses af figuren, er antallet af fuldtidsledige stabilt i forhold til ministermål 2. Tendensen ses gennem hele 2010 og frem til de seneste tal i november

12 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Figur 4 Udviklingen i ministermål 2 fordelt på ydelsesgrupper, december 2009 til november 2011 Fleksjob og Ledighedsydelse Førtidspension Kilde: jobindsats.dk ministermål 2, opdateret februar 2012 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Både ydelsesgrupperne fleksjob & ledighedsydelse og førtidspension er på et stabilt niveau i Faxe Kommune i 2010 og ind i I 4. kvartal ses der er et mindre fald i antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Resultat for ministermål 2 Ministermål 2 Okt-11 Nov-11 Dec-11 Måltal for ultimo 2011 Antal fuldtidspersoner Som det ses af resultaterne er måltallet på højst 1878 personer på permanent offentlig forsørgelse allerede indfriet i november Målet for december 2011 ser derfor ud til at være realiserbart. 12

13 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Ministermål 3 - Unge under 30 år Dette mål har været en del af de beskæftigelsespolitiske mål de seneste år. Der er dog en ændring i forhold til tidligere, da målet nu gælder alle ydelsesgrupper og ikke som tidligere kun a- dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere. Der er udmeldt følgende ministermål for ungeområdet, og Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2011: Ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcenter Faxes mål: Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 550 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 1,3 % fra december 2009 til december Betegnelsen unge ydelsesmodtagere dækker som sagt over samtlige ydelsesformer. Det vil sige a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, ledighedsydelse, revalidering, forrevalidering, fleksjob, førtidspension og sygedagpenge. Figur 5: Udviklingen i ministermål 3 - unge under 30 år, december 2009 til november Måltal for 2011 = dec-09 feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 Kilde: jobindsats.dk ministermål 3, opdateret februar 2012 Ovenstående figur illustrerer udviklingen i ministermål 3 i 2011 for ledige unge mellem 18 og 29 år - i forhold til, det samlede antal af unge på offentlig forsørgelse. Der er siden september 2010 sket en 13

14 Kvartalsafrapportering 4. kvartal stigning i antallet af unge ydelsesmodtagere. Et svag fald ses fra foråret og henover foråret, men fra sommeren 2011 er tendensen svagt stigende frem mod december Tabel 6: Udviklingen i alle ydelsesgrupper januar 2011 til nov samt nov 2010 jan- 11 feb- 11 mar- 11 apr- 11 maj- 11 jun- 11 jul- 11 aug- 11 sep- 11 okt- 11 Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Starthjælp Revalidering Forrevalidering Introduktionsydelse Sygedagpenge Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension Kilde: jobindsats.dk ministermål 3, opdateret februar 2012 Ser vi på fordelingen på ydelsesgrupper, er den største gruppe kontanthjælpsmodtagere efterfulgt af a-dagpengemodtagere. Fra juli 2011 og frem til november bevæger niveauet sig mellem 615 og op til 628. Der er i denne periode ikke markante udsving i forhold til ungeledigheden i Faxe Kommune. nov- 11 nov Resultat for ministermål 3 Ministermål 3: Unge under 30 år Okt-11 Nov-11 Dec-11 Måltal for ultimo 2011 Ydelsesgrupper i alt Det var forventet, at der kun ville ske en svag stigning i forhold til udgangspunktet for december 2009 på 543 til 550 personer, svarende til en stigning på 1,3 %. Antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år har i 2010 derimod været stigende til et niveau, der er markant højere end måltallet for ministermål 3 for Målet for december 2011 forventes derfor ikke at være realiserbart for mål 3. 14

15 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Ministermål 4 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Der er udmeldt følgende ministermål for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, og Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2011: Ministermål 4: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 184 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 1,5 % fra december 2009 til december Der er forholdsvis få borgere med ikke-vestlig baggrund i Faxe Kommune ca. 560 personer i Af dem er det en lille andel, der er på offentlig forsørgelse set i forhold til landsgennemsnittet. Figur 6 Udviklingen i ministermål 4 på alle ydelsesgrupper 250 Mål for 2011= dec-09 feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 Kilde: jobindsats.dk ministermål 4, opdaterede februar 2012 Som det ses af grafen, har antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere været stadigt stigende siden december 2010 til et niveau, der er en del højere end de forventede 184 personer. I november 2011 er resultatet på 224 personer. 15

16 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Figur 7 Udviklingen i ydelsesgrupper mål A-dagpenge Kontanthjælp Starthjælp Revalidering Forrevalidering Introduktionsydelse Sygedagpenge Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension Kilde: jobindsats.dk ministermål 4, opdateret februar 2012 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Ser vi nærmere på de enkelte ydelsesgrupper fordelt på ministermålet, er det introduktionsydelse, der har været stigende, hvilket skyldes et højere antal af integranter i Faxe Kommune end forventet. Derudover stiger både a-dagpenge og sygedagpenge i løbet af sidste halvår af De øvrige ydelsesgrupper er forholdsvis stabile Resultat for Ministermål 4-3. kvartal 2011 Mål 4: Ikke-vestlige okt-11 nov-11 dec-11 Måltal for ultimo 2011 Fuldtidsledige Måltallet for ultimo 2011er på højest 184 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Som det kan ses af udviklingen på ministermålet for Faxe Kommune, ser det ikke ud til, at mållet kan realiseres i december

17 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Mål 5 - Selvstændigt mål for Faxe Nedbringelse af sygedagpengesager Der er i 2011 ikke udmeldt ministermål for sygedagpengeområdet. Faxe Kommune har gennem hele 2010 haft stor fokus på at reducere antallet af sygedagpengesager og med stor succes. Faxe Kommune har valgt at beholde dette tidligere ministermål som et selvstændigt mål for kommunen for fortsat at have ekstra fokus på denne ydelse og begrænse tilgangen mest muligt. Der er derfor besluttet følgende selvstændige mål for 2011 på området: Mål 5: Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager lokalt mål for Faxe Kommune. Jobcenter Faxes mål: Antallet af sygedagpengesager over 26 uger reduceres med 12 % fra 247 sager i december 2009 til 220 i december Sager med forløb over 52 uger fastholdes på 50 sager. Refusionsreglerne på sygedagpengeområdet i 2010 Den 29. maj 2009 ændrede et flertal i Folketinget reglerne for refusion på sygedagpengeområdet. Det overordnede formål med lovændringerne er at give kommunerne en forstærket, økonomisk tilskyndelse til at give de syge aktive tilbud samt at afsøge mulighederne for, at de syge kan vurderes delvist syge og evt. gradvist vende tilbage til arbejdspladsen. De nye regler indebærer bl.a. følgende: De første 4 uger af sygeforløbet afholder kommunerne ingen udgifter. Fra uge er der 50 pct. statsrefusion. Fra 9. til 52. uge refunderer staten 35 pct. af udgifterne, hvis den syge ikke er i gang med et aktivt tilbud eller gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen, mens staten afholder 65 pct. af udgifterne, hvis den syge er i aktivt tilbud (min. 10 timer pr. uge) eller gradvist tilbagevendt til arbejdet. Fra 52. uge er der ingen statsrefusion. Særlige tilfælde vedr. delvis sygemelding: Der gives 65 pct. refusion, hvis den sygemeldte er vurderet egnet til delvis sygemelding og gradvis tilbagevenden, selvom virksomheden oplyser om, at der ikke kan ske gradvis tilbagevenden. Dog kun i op til 13 uger fra det tidspunkt, hvor kommunen får oplyst, at der ikke kan ske gradvis tilbagevenden. Efter de 13 uger afholder staten 35 pct. af udgifterne. Gives den sygemeldte et aktivt tilbud efter de 13 uger, bibeholdes den høje refusion på 65 pct. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen Orientering om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik, 19. juni

18 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Sygedagpengesager over 26 uger Antallet af sygedagpengesager over 26 uger er hentet fra jobindsats.dk. Der kan være usikkerhed omkring tallene i op til 2-3 måneder på grund af det registreringsefterslæb, der kan forekomme på området qua den indberetningsperiode, som arbejdsgiver har til kommunen. I nedenstående tabel er opgivet tallene frem til november 2011 de seneste par måneders tal, skal som sagt tages med et vist forbehold. Tabel 7 Udviklingen i sager over 26 uger januar 2011 til november Mål for 2011 = jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Kilde: jobindsats.dk, tidligere ministermål 2, opdateret februar 2012 Som det ses af tabellen, har antallet af sager over 26 uger bevæget sig omkring 210 til 220 sager pr. måned. Der har været et fald fra september til november I 3. kvartal er målet for december 2011 indfriet, det ser således ud til, at målet vil være realiserbart for december

19 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Sygedagpengesager over 52 uger 3 Ud over af nedbringelse af sager over 26 uger, er det også et mål for Faxe Kommune at få nedbragt antallet af sygedagpengesager over 52 uger. Antallet af personer med sager over 52 uger, Kilde: KMD Opus, opdateret januar Antallet af sager over 52 uger har været jævnt faldende i Fra december 2010 til maj 2011 er niveauet af sager forholdsvist stabilt omkring 70 sager pr. måned. Fra juni til august 2011 sker der et fald i antallet af sager, der når helt ned på 58 sager i juli Antallet af sager er i december 2011 steget til 76 sager. Resultat for lokalt mål 4.kvartal 2011 Lokalt mål - sygedagpenge Okt Nov- 11 Dec-11 Måltal for ultimo 2011 Sager over 26 uger Sager over 52 uger Som det ses af resultaterne for oktober og november 2011, er måltallet for sager over 26 uger allerede indfriet på nuværende tidspunkt. Det ser derfor ud til, at dette mål er realistisk for 3 Data fra jobindsats.dk og KMD Opus vedr. sygedagpenge opgøres forskelligt i de to systemer og er derfor ikke direkte sammenligelige. Jobindsats.dk opgøres i antal sygedagpengeforløb. KMD Opus opgøres i antal sygedagpengesager, dvs. i antal cpr.nr. 19

20 Kvartalsafrapportering 4. kvartal december For målet for sager over 52 uger har der været en stigning i antallet af sager, således at resultatet for december 2011 er 76 sager mod et måltal på 50 sager. Målet er således ikke indfriet for

21 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Mål 6 - Rettidighed selvstændigt mål Faxe Kommune Et af de forhold, der kan være medvirkende til at få ledige hurtigere i selvforsørgelse, er ved at afholde job - og cv samtaler rettidigt, samt at aktive tilbud gives rettidigt. Jobcenter Faxe ligger generelt i den pæne ende mht. rettidighed, og det er ambitionen, at rettidighed ikke skal være noget, der fylder, men bare er der. Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for rettidighed for 2011: Selvstændigt mål for rettidighed Jobcenter Faxe skal i 2011 være blandt de 10 bedste jobcentre i beskæftigelsesregionen m.h.t. rettidighed Det kan diskuteres hvilke målinger, der skal benyttes til at vurdere resultatet af dette mål, og hvordan man i det hele taget kan måle Jobcenter Faxes placering i forhold til de øvrige jobcentre. Ser vi på Jobcenter Faxes placering i forhold til målet, må der tages afsæt i en samlet opgørelse, der både indeholder manglende rettidighed for a-dagpenge og kontant & starthjælp. Der benyttes derfor de månedlige opgørelser over manglende indsats til tiden, der udsendes af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Rettidighed måles fra 2011 i manglende rettidighed/indsats. Det vil sige, at de data, der trækkes, er udregnet efter, hvor mange jobsamtaler og aktive tilbud, der ikke er blevet afholdt til tiden. Nedenfor er indsat oversigten for december Oversigten for november er indsat som bilag i kvartalsrapporten. 21

22 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Tabel 5: Oversigt over manglende indsats til tiden i Østdanmark, december 2011 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, januar

23 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Faxe Kommune klarer sig godt på jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere. Der var i december 2011 kun en manglende rettidighed på jobsamtaler på 1,5 % og på aktive tilbud på 4,2%. Udfordringen er placeret på kontanthjælpsområdet i forhold til aktive tilbud, hvor der er en manglende rettidighed på 9 %. På jobsamtaler med kontanthjælpsmodtagere er der en manglende rettidighed på 2,2 %. I forhold til november 2011, hvor Faxe samlet set var på en 18. plads, er der sket en markant forbedring på området. Faxe Kommune er på en samlet 1. plads i december 2011 ifølge oversigten. Faxes resultater på rettidighed er dog samlet set bedst forhold til de øvrige jobcentre i Beskæftigelsesregionen Resultat for lokalt mål 6 Selvstændigt mål 6: Okt-11 Nov-11 Dec-11 Måltal for ultimo 2011 Placering i forhold til de øvrige jobcentre i beskæftigelsesregionen - Nr. 18 Nr. 1 Blandt de 10. bedste Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Det selvstændige mål for Jobcenter Faxe om at være blandt de 10. bedste på rettidighed er indfriet i forhold til den samlede oversigt for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 23

24 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Tillæg nr. 3 - Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed Jobcenter Faxe har på baggrund af Beskæftigelsesministeriets initiativ "Stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed" modtaget midler til ansættelse af en ekstra virksomhedskonsulent fra udgangen af 2010 til udgangen af Bevillingen er fordelt i forhold til Jobcentrets relative andel af dagpenge, kontant- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Faxe Kommune har modtaget kr som del i bevillingen. Midlerne skal anvendes til ansættelse af en virksomhedskonsulent, der kan hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettede aktive tilbud. Strategi for indsatsen Jobcenter Faxe har valgt at rette indsatsen mod kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Matchgruppe 2 er typisk den gruppe af ledige, der har størst risiko for at blive langtidsledige. Indsatsen vil blive fordelt på opsøgende virksomhedskontakter samt virksomhedsrettet aktivering. Målet er at få skabt et øget antal pladser til virksomhedsrettet aktivering af matchgruppe 2. Det vurderes, at ansættelsen af en ekstra virksomhedskonsulent vil styrke den virksomhedsrettede indsats for borgere, som er langtidsledige eller er i risiko for langtidsledighed. Kvantitative måltal Det er målet, at der samlet set vil være næsten en fordobling af antallet af virksomhedsrettede pladser over den 4 årige bevillingsperiode fra 50 personer i september 2010 til 95 personer i december Mål Virksomhedsrettet aktivering - langtidsledighed Der skal for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (langtidsledighed) skabes 95 pladser i virksomhedsrettet forløb i december 2013, svarende til en stigning på 90 % i bevillingsperioden (fra oktober 2010 til december 2013). 24

25 Kvartalsafrapportering 4. kvartal I forhold til den ekstra virksomhedsrettede indsats er der blevet fastsat følgende mål for bevillingsperioden for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2: Resultatmål Status for november 2011 Måltal 2011 Måltal 2012 Måltal 2013 Antal personer Kilde: jobindsats.dk, Opdateret februar 2012 Figur 8 Udvikling og mål for Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed Antal aktiverede Mål 2011 = 75 Mål 2012 = 85 Mål 2013 = maj 2011 juni 2011 juli 2011 august 2011 september 2011 oktober 2011 november 2011 december 2011 januar 2012 februar 2012 marts 2012 april 2012 maj 2012 juni 2012 juli 2012 august 2012 september 2012 oktober 2012 november 2012 december 2012 januar 2013 februar 2013 marts 2013 april 2013 maj 2013 juni 2013 juli 2013 august 2013 september 2013 januar 2011 februar 2011 marts 2011 april 2011 oktober 2013 november 2013 december 2013 Kilde: jobindsats.dk, opdateret februar 2012 Målet for 2011 er en aktivering af 75 personer (ikke fuldtidspersoner) i match 2 ultimo I november 2011 er resultatet på 70 personer. Umiddelbart ser målet ud til at være realiserbart for december Ikke fuldtidspersoner 25

26 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Bilag 1 Oversigt over manglende indsats til tiden - november 26

27 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Mødeplan 2012 for Beskæftigelsesudvalget (BESK) & LBR Faxe BESK 25. januar marts 12. april 19.april Dialogmøde med LBR 13. juni 8. august 29. august 24. oktober 28. november LBR 8. februar april 2012 Dialogmøde med BESK 23. maj 15. august 14. november 27

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 20 Opdateret d. 6. november 20 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 20 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Albertslund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Albertslund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Opdateret d.1. juni 2012 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ledighedstal for december 2011

Ledighedstal for december 2011 Pkt. 4 Ledighedstal for december 2011 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontant-

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Ledighedstal for juni 2012

Ledighedstal for juni 2012 Ledighedstal for juni 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Frederikssund,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Ledighedstal for september 2012

Ledighedstal for september 2012 Ledighedstal for september 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden er faldet med 550 fra maj 2014-15. Det svarer til et fald på 7,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland er dog ikke steget nævneværdigt fra marts

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 216 1 Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar 214 - juli 216 2.5 2. 2. 1.75 1.5 1. 1. 1.266 1.138 1.51 75 5 jan feb mar apr maj jun jul aug

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 4 februar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 4 februar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 4 februar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til februar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 211 Efterspørgselen på

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere