Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015

2 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information til medlemmerne 2 Oprettelse af pensionsordningen og ikrafttræden 3 Ændring af pensionsordningen 4 Afsnit B Indbetaling af bidrag og ophør af bidragsindbetalingen Indbetaling af bidrag 5 Valgfri indbetaling 5, stk. 4 Opsparingssikring til fleksjobbere 5a Overførsel af pensionsopsparing til PensionDanmark 6 Indbetaling af pensionsbidrag ophører 7 Bidragsfri dækning 7, stk. 1-4 Overgang til hvilende medlemskab 7, stk. 5 Udbetaling af mindre hvilende pensionsopsparing 7, stk. 6 Indbetaling for egen regning før 1. juni , stk. 7+8 Genoptagelse af overenskomstaftalt bidragsindbetaling 7, stk. 9 Overførsel af pensionsopsparing fra PensionDanmark 8 Udtræden af PensionDanmark, udtrædelsesgodtgørelse 9 Afsnit C Betingelser for opsparingen ved alderspensionering Fælles regler 10 Opsparingsydelserne 10, stk. 1 Beregning og fastsættelse af opsparingsydelserne 10, stk. 2 Bestyrelsens adgang til at ændre vilkårene 10, stk. 3 Regulering af de månedlige pensioner 10, stk. 4 Den løbende livsvarige alderspension 11 Betingelser for udbetaling af alderspension 11, stk. 1-3 Sikring af alderspensionen 11, stk. 4-7 Alderspensionens udbetalingsmåde 11, stk. 8-9 Forbehold for udbetalingsmåden 11, stk. 10 Forhøjelse af udbetalingen pga. bidrag 11, stk. 11 Ratepension 12 Betingelser for udbetaling af ratepension 12, stk. 1-3 Ratepensionens udbetalingsmåde 12, stk. 4-6 Forbehold for udbetalingsmåden 12, stk. 7 Forhøjelse af udbetalingen pga. bidrag 12, stk. 8 Udbetaling af værdien af ekstra indskud 12, stk. 9 Aldersopsparing og kapitalpension 13 Betingelser for udbetaling af aldersopsparing og kapitalpension 13, stk. 1-5 Rentetilskrivningen af opsparingen 14 PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

3 Afsnit D Betingelser for forsikringen ved visse kritiske sygdomme Forsikringen ved visse kritiske sygdomme 15, stk. 1-2 Regler for udbetaling/flergangsudbetaling 15, stk. 3-6 Regler for valg af engangsbeløbets størrelse 15, stk. 7-9 Regler for afslag på udbetaling 15, stk Bestyrelsens adgang til at ændre vilkårene 15, stk. 16 Afsnit E Betingelser for forsikringen ved førtidspensionering Forsikringen ved førtidspensionering 16, stk. 1-2 Regler for valg af pensionens størrelse 16, stk. 5-7 Regler for udbetaling 16, stk Regler for afslag på udbetaling 16, stk Bestyrelsens adgang til at ændre vilkårene 16, stk. 21 Den Supplerende Arbejdsmarkedspension 16a Afsnit F Betingelser for forsikringen ved tab af erhvervsevnen (Falck) Fælles regler for forsikringen ved erhvervsevnetab 17, stk. 1-7 Invalidepension og opsparingssikring varigt EET før 1. april Regler for udbetaling ved varigt EET 18, stk. 1-11, stk. 14 Regler for afslag på udbetaling ved varigt EET 18, stk Varigt EET den 1. april 2014 eller senere 18a Invalidepension midlertidig uarbejdsdygtighed før 1. april Regler for udbetaling ved midlertidig UA før 1. april , stk. 1-6 Invalidepension midlertidig uarbejdsdygtighed efter 1. april a Afsnit G Betingelser for forsikringen ved dødsfald Forsikringen ved dødsfald 20, stk. 1-2 Bestyrelsens adgang til at ændre vilkårene 20, stk. 3 Regler for hvem, der skal have beløbet 20, stk. 4-6 Regler for valg af mindstebeløbets størrelse 20, stk. 7-9 Regler for udbetaling 20, stk Regler for afslag på udbetaling af mindstebeløb 20, stk. 13 Løbende børnepension 21, stk. 1-2 Afsnit H Betingelser for PensionDanmark Sundhedsordning Tværfaglig behandling 22a, stk. 1-6 Hurtig Diagnose 22b, stk. 1-7 Afsnit I Betingelser for forsikringen ved Loss of License Forsikringen ved Loss of License 23, stk. 1-3 Regler for udbetaling 23, stk. 4-5, stk. 7 Regler for ophør af forsikringen 23, stk. 6 Bestyrelsens adgang til at ændre vilkårene 23, stk. 8 Afsnit J Øvrige generelle betingelser Generelt om udbetaling, fx til NemKonto 24 Det tekniske grundlag 25 Indskrænkning i forsikringsdækningen 26 Urigtige oplysninger 27 Dispositionsmuligheder 28 Klagebehandling 29 PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

4 Særlige regler for medlemmer i fleksjob/støttet beskæftigelse Opsparingssikring til fleksjobbere 5a Fleksjob uden forsikring ved førtidspension 16, stk. 3, 17, stk. 3 Fleksjob med forsikring ved førtidspension 16, stk. 4, 17, stk. 4 Bilag til B Regulativ for valgfri indbetaling Bilag til C Betingelser for medlemmernes valg af investeringsaktiver tilknyttet pensionsopsparingen til kapital- og ratepension samt aldersopsparing (Frit Puljevalg) Bilag til D Specifikation af visse kritiske sygdomme PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

5 Afsnit A Generelle betingelser for pensionsordninger i PensionDanmark 1. Medlemmer i PensionDanmark Forsikringstageren, forsikrede og ejer af pensionsordningen er den enkelte lønmodtager i disse forsikringsbetingelser med bilag benævnt medlemmet. Forsikringsbetingelserne gælder for pensionsordninger, som er oprettet på baggrund af kollektive overenskomster, aftaler og lignende, hvor pensionsordningen er en obligatorisk del af medlemmets ansættelsesforhold. Selvstændige erhvervsdrivende og deres medarbejdende ægtefæller, ejere, medejere, direktører i aktieselskaber, anpartshavere og lignende kan derfor ikke oprette pensionsordning i PensionDanmark. Forsikringsbetingelserne gælder for pensionsordninger for medlemmer af den tidligere Arbejderbevægelsens Pensionskasse, som har valgt at overgå til ny pensionsordning, og for pensionsordninger for medlemmer, der er ansat i arbejderbevægelsens faglige, kooperative og kulturelle organisationer, virksomheder og institutioner (det fastansatte personale og valgte fuldt beskæftigede tillidsmænd), som er optaget i PensionDanmark den 1. september 2002 eller senere. Det er en forudsætning, at pensionsordningen er oprettet på baggrund af kollektive overenskomster, aftaler og lignende, og at pensionsordningen er en obligatorisk del af ansættelsesforholdet. Forsikringsbetingelserne gælder for pensionsordninger for medlemmer, der er ansat i Falck Danmark A/S, når pensionsordningen er placeret i PensionDanmark. Det er en forudsætning, at pensionsordningen er oprettet på baggrund af kollektive overenskomster, aftaler og lign., og at pensionsordningen er en obligatorisk del af ansættelsesforholdet. Forsikringsbetingelserne gælder for pensionsordninger etableret før 1. juni 2011, som er oprettet på baggrund af en rammeaftale med en arbejdsgiverorganisation eller et fagforbund om pensionsordning for arbejdsgiverforeningens medlemmer / fagforbundets tidligere medlemmer, som er påbegyndt selvstændig erhvervsvirksomhed. Virksomheden skal være overenskomstmæssigt forpligtet til at indbetale pensionsbidrag for virksomhedens lønmodtagere til PensionDanmark. Direktører i aktieselskaber, anpartshavere, ejere og medejere samt selvstændige erhvervsdrivende og deres medarbejdende ægtefæller kan kun optages i PensionDanmark efter denne bestemmelse. Det er en forudsætning, at PensionDanmark kan acceptere tilmeldingen, og at medlemmet kan afgive erklæring om at være fuldt arbejdsdygtigt på optagelsestidspunktet. Etableringen af sådanne nye pensionsordninger er ophørt med virkning fra 1. juni Den nævnte personkreds kan derfor ikke længere oprette pensionsordning i PensionDanmark, jf. stk. 2. Stk. 6. Forsikringsbetingelserne gælder for pensionsordninger for medlemmer, der blandt andet på grund af helbredet er ansat i job på særlige vilkår, hvad enten det er med eller uden offentlige tilskud, som fx fleksjob, job med løntilskud, virksomhedsrevalidering, arbejdsprøvning og 56-aftaler. For disse medlemmer gælder der særlige regler for forsikringen ved førtidspension, jf. 16 og 17. Det er ikke en forudsætning for at anvende de nævnte regler, at det offentlige yder tilskud til ansættelsesforholdet. Reglerne gælder, uanset hvornår PensionDanmark får oplyst, at medlemmet er ansat i job på særlige vilkår. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Forsikringsbetingelserne gælder sammen med regulativ for valgfri indbetaling, når medlemmet benytter muligheden for efter eget valg at indbetale til pensionsordningen. Forsikringsbetingelserne træder uden varsel i kraft den 1. januar 2015 og erstatter de tidligere gældende forsikringsbetingelser. Hvis der er fastsat et andet ikrafttrædelsestidspunkt, står det i den enkelte bestemmelse. Forsikringsbetingelserne kan udskrives fra PensionDanmarks hjemmeside pension.dk. For pensionsordninger i PensionDanmark gælder reglerne i lov om forsikringsaftaler og dansk rets almindelige regler, med mindre andet er bestemt i forsikringsbetingelserne. 2. Information til medlemmerne Når pensionsordningen bliver oprettet, sender PensionDanmark velkomstbrev til medlemmet med information om pensionsordningen. Medlemmet bliver samtidig oplyst om, at fremtidige meddelelser fra PensionDanmark vil blive sendt til medlemmets elektroniske postkasse, medmindre lovgivningen foreskriver, at meddelelsen skal fremsendes på papir. PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

6 Medlemmet har døgnet rundt adgang til information om sin egen pensionsordning. Oplysningerne er tilgængelige via NemID på PensionDanmarks lukkede hjemmeside. Generelle informationer om pensionsordningen findes på PensionDanmarks åbne hjemmeside. Informationerne beskriver sammen med forsikringsbetingelserne medlemmets pensionsordning. Hjemmesiderne bliver løbende opdateret. Hvis der sker ændringer i gældende regler, bliver medlemmet informeret om ændringerne på PensionDanmarks åbne hjemmeside. Ved væsentlige ændringer, sendes også særskilt meddelelse til det enkelte medlems elektroniske postkasse, når det skønnes nødvendigt. PensionDanmarks information til medlemmerne sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler. 3. Oprettelse af pensionsordningen og ikrafttræden Pensionsordningen oprettes, når arbejdsgiveren indberetter pensionsbidrag for en eller flere ansatte i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende. Indberetning og indbetaling af pensionsbidrag sker efter PensionDanmarks anvisninger. Pensionsordningen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor pensionsordningen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, hvis PensionDanmark senest to lønudbetalingsperioder efter dette tidspunkt har modtaget indberetning og indbetaling af pensionsbidrag for medlemmet, jf. stk. 1. Hvis PensionDanmark modtager indberetning om betaling af pensionsbidrag mere end to lønudbetalingsperioder, efter at pensionsordningen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, træder pensionsordningen, herunder forsikringerne, først i kraft, når PensionDanmark har modtaget indberetningen og indbetaling af pensionsbidrag for medlemmet. 4. Ændring af pensionsordningen PensionDanmark er et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab, der ejes af overenskomstparterne (fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer). I PensionDanmarks bestyrelse sidder repræsentanter for overenskomstparterne. Disse repræsentanter træffer beslutning om pensionsordningen indhold mv. på medlemmernes vegne i medfør af den fuldmagt, som følger af, at pensionsordningen er en del af den kollektive overenskomst. Som følge af fuldmagtsforholdet, jf. stk. 1, kan alle regler i forsikringsbetingelserne uden varsel ændres efter beslutning i PensionDanmarks bestyrelse. Hvis pensionsordningen senere bliver ændret på grund af bestyrelsens beslutning, og ændringen betyder, at medlemmet bliver omfattet af flere, færre eller andre ydelser, bliver pensionsordningen fuldstændig omregnet med virkning fra det tidspunkt, ændringen til de nye ydelser træder i kraft. Afsnit B Indbetaling af bidrag og ophør af bidragsindbetalingen 5. Indbetaling af bidrag Pensionsbidragets størrelse er fastsat i de gældende overenskomster, aftaler og lignende, hvormed pensionsordningen er oprettet. Pensionsbidraget forfalder til betaling månedsvis bagud. Pensionsbidrag indbetales til PensionDanmark en gang månedligt, medmindre andet er aftalt. Sidste rettidige indbetalingsdag er den 10. i måneden efter forfaldsmåneden. Engangsindskud indbetales, når aftalen indgås. Hvis pensionsbidragene bliver indbetalt efter sidste rettidige indbetalingsdag, jf. stk. 2, kan PensionDanmark beregne et rentetillæg samt et ekspeditionsgebyr. Medlemmet kan vælge mellem flere muligheder, hvis medlemmet ønsker at indbetale ekstra til sin pensionsopsparing i PensionDanmark fx: ekstra bidrag eller indskud til ratepension ekstra bidrag eller indskud til aldersopsparing ekstra bidrag eller indskud til livsvarig alderspension PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

7 overførsel af pensionsopsparing fra tidligere ansættelsesforhold overførsel af privat pensionsopsparing Reglerne for ekstra indbetaling står i regulativ for valgfri indbetaling, 1 og 3, som er bilag til afsnit B. 5a. Supplerende bidrag (opsparingssikring) til visse fleksjobbere Hvis det indbetalte pensionsbidrag, jf. 5, stk. 1, tillige er reguleret efter reglerne for fleksjob gældende fra 1. januar 2013, kan medlemmer ansat i fleksjob være berettiget til indbetaling af supplerende bidrag opsparingssikring - fra PensionDanmark til sikring af pensionsopsparingen. Størrelsen på opsparingssikringen beregnes som forskellen mellem den del af obligatoriske pensionsbidrag fra fleksjobbet, der går til pensionsopsparing, og det pensionsbidrag, der ville gå til pensionsopsparing, hvis medlemmet havde fuld arbejdsevne. Opsparingssikringen indbetales, hvis medlemmet ved ansættelsen i fleksjob er omfattet af forsikringen ved førtidspension, og denne omfatter opsparingssikring. Opsparingssikringen ophører den 1. i måneden efter, at indbetalingen af pensionsbidrag, jf. 5, stk. 1, fra fleksjobbet er ophørt, eller fra det tidspunkt medlemmet overgår til anden ansættelse end fleksjob. Hvis medlemmet uberettiget har fået indbetalt opsparingssikring fra PensionDanmark, bliver den indbetalte opsparingssikring tilbageført til PensionDanmark. 6. Overførsel af pensionsopsparing til PensionDanmark Når medlemmet bliver optaget i PensionDanmark, kan medlemmet vælge at overføre sin pensionsopsparing fra tidligere ansættelsesforhold og sin private pensionsopsparing til PensionDanmark, jf. regulativ for valgfri indbetaling 3, som er bilag til afsnit B. Det overførte beløb bliver brugt til at forhøje medlemmets pensionsopsparing i PensionDanmark. Overførsel af medlemmets pensionsopsparing sker efter et særligt regelsæt, som PensionDanmark har anmeldt til finanstilsynet. 7. Indbetalingen af pensionsbidrag ophører Hvis indbetalingen af pensionsbidrag, jf. 5 stk. 1, ophører, fortsætter forsikringerne og PensionDanmark Sundhedsordning i en periode, dog kun så længe medlemmets pensionsopsparing kan betale for forsikringerne, PensionDanmark Sundhedsordning og omkostninger. Det kaldes bidragsfri dækning. Det gælder dog ikke, hvis indbetalingen af pensionsbidrag ophører, fordi der fejlagtigt er indbetalt til PensionDanmark. I det tilfælde overgår medlemmet til hvilende medlemskab, jf. stk. 5, når fejlen opdages. Stk. 6. Medlemmet kan vælge op til 60 måneders bidragsfri dækning, dog kun så længe medlemmets pensionsopsparing kan betale for forsikringerne, PensionDanmark Sundhedsordning og omkostninger. Forsikringerne ved visse kritiske sygdomme og førtidspensionering kan bortfalde i den forlængede bidragsfri dækning, jf. 15, stk. 11 og 16, stk. 17. Medlemmet kan også vælge, at den bidragsfri dækning skal ophøre. Den bidragsfri dækning ophører da fra den 1. i måneden efter, at PensionDanmark har modtaget medlemmets valg. Hvis medlemmet ikke vælger, vil forsikringerne og PensionDanmark Sundhedsordning fortsætte i op til 12 måneder afhængig af pensionsopsparingens størrelse, jf. stk. 1. Medlemmet kan herefter vælge at forlænge forsikringerne og PensionDanmark Sundhedsordning, idet den samlede bidragsfri dækning højst kan udgøre 60 måneder, jf. stk. 1 og 2. Forsikringerne ved visse kritiske sygdomme og førtidspensionering kan bortfalde i den forlængede bidragsfri dækning, jf. 15, stk. 11 og 16, stk. 17. Når den bidragsfri dækning ophører, overgår medlemmet til hvilende medlemskab, jf. dog stk. 6 og 7,og alle forsikringer og PensionDanmark Sundhedsordning bortfalder. Hvis værdien af pensionsopsparingen er lavere end den af selskabet fastsatte mindsteværdi, når perioden med bidragsfri dækning ophører, bliver den opsparede værdi i stedet PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

8 for udbetalt til medlemmet efter fradrag af afgift til staten. Forsikringerne, PensionDanmark Sundhedsordning og medlemskabet ophører ved udbetalingen af værdien. Udbetalingen sker til medlemmets NemKonto. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Før 1. juni 2010 kunne medlemmet vælge at fortsætte forsikringerne og fortsat spare op ved selv at indbetale bidrag efter aftale med PensionDanmark, jf. regulativ for valgfri indbetaling 2, som er bilag til afsnit B. Hvis medlemmet før 1. juni 2010 har indgået aftale om at indbetale bidrag for egen regning, jf. stk. 7, og medlemmets indbetaling ophører, overgår medlemmet til hvilende medlemskab, jf. stk. 5, eller den opsparede værdi bliver udbetalt, jf. stk. 6. Hvis der senere bliver indbetalt pensionsbidrag fra et nyt ansættelsesforhold, jf. 1, efter at medlemmet er overgået til hvilende medlemskab, bliver pensionsordningen genoptaget efter de regler, der gælder for oprettelse af nye pensionsordninger, jf. 3, og der vil ske fuldstændig omregning af pensionsordningen, jf. 4, stk Overførsel af pensionsopsparing fra PensionDanmark Medlemmet kan vælge at overføre værdien af pensionsopsparingen til en anden pensionsordning, når indbetalingen af bidrag til PensionDanmark ophører ved medlemmets fratrædelse, hvis medlemmet i det nye ansættelsesforhold bliver omfattet af en anden pensionsordning. Forsikringerne og medlemskabet af PensionDanmark ophører på overførselstidspunktet. Den værdi, der er opsparet, mens pensionsordningen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgjorde en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, kan ikke udbetales før alderspensionering, selvom beløbet bliver overført. Værdien af pensionsopsparingen fastsættes i overensstemmelse med det til enhver tid anmeldte tekniske grundlag, jf. 25. Overførsel af værdien af pensionsopsparingen sker efter et særligt regelsæt, som PensionDanmark har anmeldt til Finanstilsynet. 9. Udtræden af PensionDanmark, udtrædelsesgodtgørelse Efter fratrædelsen kan medlemmet vælge at få udbetalt værdien af pensionsopsparingen, hvis medlemmet tager varigt ophold i udlandet, dog undtaget Færøerne og Grønland. Det er en forudsætning, at medlemmet kan forevise den dokumentation, som PensionDanmark finder nødvendig, som bevis for opholdets varige karakter. Det er endvidere en forudsætning for udbetaling af værdien af pensionsopsparingen, at medlemmet ikke er ansat i en stilling, hvor pensionsordningen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, og at medlemmet ikke modtager supplerende førtidspension/invalidepension fra PensionDanmark. Har medlemmet tidligere haft EjerPension, kan medlemmet til enhver tid vælge at få udbetalt værdien af denne pensionsopsparing. Hvis en del af værdien hidrører fra indbetaling af pensionsbidrag, mens forsikringen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgjorde en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, kan denne del dog kun udbetales efter stk. 1 og 2. Forsikringerne og medlemskabet af PensionDanmark ophører, når værdien af pensionsopsparingen bliver udbetalt. Udbetalingen sker til medlemmets NemKonto. Værdien af pensionsopsparingen opgøres i overensstemmelse med det til enhver tid anmeldte tekniske grundlag, jf. 25. PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

9 Afsnit C Betingelser for opsparingen ved alderspensionering Dette afsnit indeholder de særlige regler, der gælder for opsparingen ved alderspensionering, sammen med de generelle forsikringsbetingelser. 10. Fælles regler for opsparingen ved alderspensionering Opsparingen ved alderspensionering kan bestå af en livsvarig alderspension, en rate- og kapitalpension samt en aldersopsparing. Den livsvarige alderspension, rate- og kapitalpensionen samt aldersopsparingen beregnes og fastsættes på grundlag af de til enhver tid gældende tekniske grundlag og dertil hørende satser, jf. 25. Pensionens størrelse er ugaranteret og afhænger af den samlede bidragsindbetaling, jf. 5-6, rentetilskrivningen, jf. 14, samt de faktorer, som indgår i det tekniske grundlag fx forventet levetid, omfanget af førtidspensionering, omkostninger, rente og inflation. Når der sker ændringer i det tekniske grundlag, herunder i ovennævnte faktorer, kan størrelsen på pensionen også blive ændret. PensionDanmarks bestyrelse kan løbende ændre vilkårene for udbetaling og tilkendelse af opsparingen ved alderspensionering. For livsvarige alderspensioner og/eller ratepensioner, der er under udbetaling gælder, at den månedlige pension normalt reguleres primo hvert kalenderår. Pensionen kan reguleres op såvel som ned pga. rentetilskrivning, jf. 14, stk. 1 og som følge af de faktorer, som indgår i det tekniske grundlag, jf. 25, som fx forventet levetid, omfanget af førtidspensionering, omkostninger, rente og inflation. 11. Løbende livsvarig alderspension Medlemmet vælger hvornår, udbetalingen af den livsvarige alderspension skal begynde. Den livsvarige alderspension kan dog tidligst udbetales fra den 1. i en måned efter, at medlemmet opnår pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningsloven 1a. Udbetalingen kan fx begynde ved 60 år, når pensionsordningen er oprettet før 1. maj Medlemmet har flere valgmuligheder ved udbetaling af den livsvarige alderspension, jf. stk. 8, ved alderspensionering: 1. Udbetaling af det fulde månedlige pensionsbeløb 2. Udbetaling af en del af det månedlige pensionsbeløb (delpension) og udskydelse af resten af pensionsbeløbet til et senere tidspunkt 3. Midlertidigt ophør af pensionsudbetalingen, efter at udbetalingen er begyndt Det er en forudsætning for, at udbetalingen af det fulde pensionsbeløb kan begynde, at medlemmet ikke er ansat i en stilling, hvor forsikringen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, dvs. indbetalingen af pensionsbidrag skal være ophørt. Det gælder dog ikke, hvis udbetalingen skal begynde på et tidspunkt, hvor der er mindre end fem år til medlemmets folkepensionsalder Hvis der under udbetalingen af delpension, samtidig bliver indbetalt pensionsbidrag til pensionsordningen, vil medlemmet fortsat være omfattet af forsikringerne og sundhedsordningen efter de gældende regler. Alderspensionen kan ikke udbetales, mens medlemmet får udbetalt supplerende førtidspension fra PensionDanmark. Hvis medlemmet får udbetalt supplerende førtidspension og/eller opsparingssikring, kan udbetalingen af alderspension tidligst begynde, når udbetalingen ved førtidspensionering ophører på grund af medlemmets alder. Hvis udbetalingen ikke begynder på det tidspunkt, bliver medlemskabet normalt hvilende. Hvis der i lovgivningen er andre udbetalingsregler for den del af alderspensionen, der hid- PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

10 rører fra valgfri indbetalinger, udbetales denne del af alderspensionen efter disse regler. På pensioneringstidspunktet bliver en del af den løbende livsvarige alderspension automatisk sikret i en periode. Det kaldes pensionssikring. Sikringsperioden afhænger af medlemmets alder og kan maksimalt udgøre en periode på 10 år, ligesom medlemmets alder kan betyde, at den løbende livsvarige alderspension ikke kan sikres. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Hvis medlemmet dør efter alderspensionering, men inden sikringsperioden udløber, bliver værdien af den livsvarige alderspension i resten af sikringsperioden udbetalt som et engangsbeløb efter fradrag af statsafgift og evt. boafgift, jf. 24, stk. 6, til medlemmets nærmeste pårørende eller den, som medlemmet har bestemt, skal have pengene, jf. 20, stk Medlemmet kan på pensioneringstidspunktet fravælge pensionssikringen. Hvis medlemmet fravælger pensionssikringen, kan medlemmet dog fortryde fravalget senest 30 dage efter, at medlemmet har modtaget PensionDanmarks skriftlige bekræftelse på fravalget. Når fortrydelsesfristen udløber, er fravalget bindende for medlemmet. Ved fravalg af pensionssikring bliver størrelsen på den livsvarige alderspension ændret. Tilvalg af pensionssikring efter tidligere gældende regler er bindende for medlemmet. Den løbende livsvarige alderspension udbetales månedligt pr. den 1. i den måned, som udbetalingen vedrører og fortsætter til og med den måned, hvor medlemmet afgår ved døden. De forsikringer, som medlemmet er omfattet af, bortfalder, når udbetalingen af den livsvarige alderspension med fuldt pensionsbeløb begynder. Hvis den årlige livsvarige alderspension og den årlige ratepension (omregnet til livsvarig alderspension) tilsammen udgør et mindre årligt beløb på højst kr. (2015), bliver alderspensionen udbetalt som et engangsbeløb. Når udbetalingen af engangsbeløbet er sket, ophører forsikringerne, ligesom medlemskabet normalt også ophører. Om alderspensionen udbetales som månedlig livsvarig pension, jf. stk. 8, eller som engangsbeløb, jf. stk. 9, kan først afgøres på det tidspunkt, hvor investeringsaktiverne, der er tilknyttet alderspensionen, bliver endeligt opgjort. Alderspensionen udbetales ikke på baggrund af de foreløbige beregninger, som medlemmet måtte modtage, inden den endelige opgørelse kan finde sted. Hvis udbetalingen af den livsvarige alderspension med fuldt pensionsbeløb begynder, og der stadig indbetales pensionsbidrag fra et ansættelsesforhold, indgår de indbetalte pensionsbidrag i den årlige regulering af den livsvarige alderspension. Reguleringen sker normalt med virkning fra 1. januar det efterfølgende år. 12. Ratepension Medlemmet vælger hvornår, udbetalingen af ratepensionen skal begynde. Ratepensionen kan dog tidligst udbetales fra den 1. i en måned efter, at medlemmet opnår pensionsudbetalingsalderen, pensionsbeskatningsloven 1a. Udbetalingen kan fx begynde ved 60 år, når pensionsordningen er oprettet før 1. maj Udbetalingen skal begynde senest 15 år efter, at medlemmet har opnået pensionsudbetalingsalderen. Hvis udbetalingen ikke påbegyndes, overføres pensionsopsparingen fra ratepensionen til den livsvarige alderspension. Medlemmet har flere valgmuligheder ved af udbetaling af ratepensionen, jf. stk. 4, ved alderspensionering: 1. Udbetaling af det fulde månedlige pensionsbeløb 2. Udbetaling af en del af det månedlige pensionsbeløb (delpension) og udskydelse af udbetalingen af det fulde pensionsbeløb til et senere tidspunkt 3. Midlertidigt ophør af pensionsudbetalingen, efter at udbetalingen er begyndt Det er en forudsætning for, at udbetalingen af det fulde pensionsbeløb kan begynde, at medlemmet ikke er ansat i en stilling, hvor pensionsordningen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, dvs. indbetalingen af pensionsbidrag skal være ophørt. PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

11 Det gælder dog ikke, hvis udbetalingen skal begynde på et tidspunkt, hvor der er mindre end fem år til medlemmets folkepensionsalder, eller det seneste tidspunkt for udbetaling af ratepension er nået, jf. ovenfor. Hvis der under udbetalingen af delpension samtidig bliver indbetalt pensionsbidrag til pensionsordningen, vil medlemmet fortsat være omfattet af forsikringerne og sundhedsordningen efter de gældende regler. Medlemmet kan vælge at få ratepension omregnet og udbetalt som en månedlig livsvarig alderspension. I det tilfælde gælder reglerne om udbetaling af den livsvarige alderspension, jf. 11. Ratepensionen kan ikke udbetales, mens medlemmet får udbetalt supplerende førtidspension fra PensionDanmark. Hvis medlemmet får udbetalt supplerende førtidspension og/eller opsparingssikring, kan udbetalingen af ratepensionen tidligst begynde, når udbetalingen af supplerende førtidspension ophører på grund af medlemmets alder. Hvis udbetalingen ikke begynder på dette tidspunkt, bliver medlemskabet normalt hvilende. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Hvis der i lovgivningen er andre udbetalingsregler for den del af ratepensionen, der hidrører fra valgfri indbetalinger, udbetales denne del af ratepensionen efter disse regler. Ratepensionen udbetales månedligt pr. den 1. i den måned, som udbetalingen vedrører. De forsikringer, som medlemmet er omfattet af, bortfalder, når udbetalingen af den livsvarige alderspension med fuldt pensionsbeløb begynder. Ratepensionen udbetales i den periode, som medlemmet har valgt, i overensstemmelse med reglerne om seneste udbetalingstidspunkt. Vælger medlemmet ikke, er perioden på 10 år. Hvis medlemmet dør efter alderspensionering, men inden den valgte udbetalingsperiode udløber, bliver værdien af ratepensionen for den resterende udbetalingsperiode udbetalt som et engangsbeløb efter fradrag af statsafgift og evt. boafgift, jf. 24, stk. 6, til medlemmets nærmeste pårørende eller den som, medlemmet har bestemt, skal have pengene, jf. 20, stk Hvis den årlige ratepension (omregnet til livsvarig alderspension) og den årlige livsvarige alderspension tilsammen udgør et mindre årligt beløb på højst kr. (2015), bliver ratepensionen udbetalt som et engangsbeløb. Når udbetalingen af engangsbeløbet er sket, ophører forsikringerne, ligesom medlemskabet normalt også ophører. Om ratepensionen udbetales som en månedlig pension, jf. stk. 4, eller som et engangsbeløb, jf. stk. 6, kan først afgøres på det tidspunkt, hvor investeringsaktiverne, der er tilknyttet ratepensionen, bliver endeligt opgjort. Ratepensionen udbetales ikke på baggrund af de foreløbige beregninger, som medlemmet måtte modtage, inden den endelige opgørelse kan finde sted. Hvis udbetalingen af ratepensionen med fuldt pensionsbeløb begynder, jf. stk. 1, og der stadig indbetales pensionsbidrag fra et ansættelsesforhold, indgår de indbetalte pensionsbidrag på den livsvarige alderspension. Hvis den livsvarige alderspension er under udbetaling med fuldt pensionsløb indgår indbetalingen i den årlige regulering af den livsvarige alderspension. Reguleringen sker normalt med virkning fra 1. januar det efterfølgende år. Hvis medlemmet har indbetalt ekstra indskud til ratepensionen, jf. 5, stk. 4, kan værdien af den del af opsparingen, der er opnået for denne indbetaling, til enhver tid udbetales, når medlemmet anmoder om det. Ved tidligere aftaler om EjerPension, kan den del af værdien af opsparingen, der ikke hidrører fra indbetalinger, hvor forsikringen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgjorde en obligatorisk del af et ansættelsesforhold, til enhver tid udbetales, når medlemmet anmoder om det. 13. Aldersopsparing og kapitalpension Medlemmet vælger hvornår, aldersopsparingen skal udbetales. Aldersopsparingen kan dog tidligst udbetales, når medlemmet opnår pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningsloven 1a. Aldersopsparingen skal udbetales senest 15 år efter, at medlemmet har opnået pensionsudbetalingsalderen. PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

12 Aldersopsparingen kan udbetales, selvom medlemmet er ansat i en stilling, hvor forsikringen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, og der derfor stadig indbetales pensionsbidrag. Medlemmet kan vælge at få aldersopsparingen udbetalt som en månedlig livsvarig alderspension. I det tilfælde gælder reglerne om udbetaling af den livsvarige alderspension, jf. 11. Hvis medlemmet får udbetalt supplerende førtidspension og/eller opsparingssikring, kan aldersopsparingen tidligst blive udbetalt, når udbetalingen ved førtidspensionering ophører på grund af medlemmets alder. Hvis medlemmet har indbetalt ekstra til aldersopsparingen, kan værdien af den del af opsparingen, der er opnået for denne indbetaling, til enhver tid udbetales, når medlemmet anmoder om det. Reglerne i stk. 1-3 gælder også for medlemmer med kapitalpension. Hvis der i lovgivningen er andre udbetalingsregler for den del af kapitalpensionen, der hidrører fra valgfri indbetalinger, udbetales denne del af kapitalpensionen efter disse regler. 14. Rentetilskrivning af opsparingen Opsparingen til alderspensionering tilknyttes investeringsaktiver, der er sammensat efter PensionDanmarks valg. Sammensætningen af investeringsaktiver for det enkelte medlem kan gøres afhængig af medlemmernes alder. PensionDanmark ejer investeringsaktiverne. Medlemmet kan dog selv træffe valg om sammensætningen af investeringsaktiverne inden for de rammer, der stilles til rådighed af PensionDanmark. Rammerne for medlemmernes valg af investeringsaktiver står i bilag til afsnit C Betingelser for medlemmernes valg af investeringsaktiver tilknyttet pensionsopsparing indbetalt til kapital- og ratepensionen samt aldersopsparing (Frit Puljevalg). Opsparingen tilskrives en rente, der svarer til det markedsmæssige afkast af investeringsaktiverne med fradrag af de skatter og omkostninger, der knytter sig hertil. Renten kan således være både positiv og negativ. For alderspensionister, der påbegynder udbetaling af livsvarig alderspension gælder, at udbetalingens størrelse fastsættes ved indregning af en forudsat rente på basis af den fastsatte udbetalingsrente. For alderspensionister, der får reguleret udbetalingen af livsvarig alderspension, gælder, at udbetalingens størrelse fastsættes ved indregning af en forudsat rente og en stabiliseringsmekanisme, jf. det anmeldte tekniske grundlag. Det betyder, at den livsvarige alderspension både kan blive reguleret positivt eller negativt i det efterfølgende år. For medlemmer, hvis løbende livsvarige alderspension er baseret på en mindsterente på 2,5 pct., gælder, at pensionsopsparingen derudover kan forrentes med en kontorente, som fastsættes i slutningen af året for det pågældende år. Afsnit D Betingelser for forsikringen ved visse kritiske sygdomme 15. Forsikringen ved visse kritiske sygdomme Dette afsnit indeholder de særlige regler, som gælder for forsikringen ved visse kritiske sygdomme, sammen med de generelle forsikringsbetingelser. Forsikringen ved visse kritiske sygdomme består af et engangsbeløb. Reglerne for engangsbeløbet fastsættes af PensionDanmarks bestyrelse. Følgende diagnosegrupper er omfattet af forsikringen ved visse kritiske sygdomme: 1 Ondartet kræft, herunder knoglemarvstransplantation 2 Blodprop i hjertet, dilateret cardiomyopathi, bypass operation af hjertekranspulsåreforkalkning og ballonudvidelse 3 Hjerteklapkirurgi og betændelse i de venstresidige hjerteklapper 4 Sygdom i aorta PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

13 5 Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) 6 Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer 7 Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv 8 Følger efter borreliainfektion (TBE) i nervesystemet efter flåtbid 9 Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse 10 Multipel sklerose (dissemineret sklerose) 11 Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) 12 Visse typer af muskelsvind 13 Parkinsons sygdom 14 Kronisk nyresvigt eller nyretransplantationer 15 Organtransplantationer (hjerte, lunge(r), lever eller bugspytkirtel) 16 AIDS 17 Blindhed 18 Døvhed 19 Alzheimers sygdom 20 Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger Den enkelte diagnose i diagnosegrupperne 1-20 skal opfylde betingelserne i den sygdomsdefinition, der står i Specifikation af visse kritiske sygdomme i bilag til afsnit D. Medlemmet kan kun få udbetalt ét engangsbeløb inden for hver diagnosegruppe Der udbetales det engangsbeløb, der er gældende på diagnosetidspunktet. Hvis medlemmet tidligere har fået stillet en diagnose indenfor én diagnosegruppe, kan medlemmet ikke få udbetalt engangsbeløb for denne eller en anden diagnose i samme diagnosegruppe. Det gælder, selvom medlemmet i mellemtiden har været erklæret rask. Bestemmelsen omfatter alle tidligere diagnoser, hvor medlemmet har fået udbetalt engangsbeløb ved en kritisk sygdom, men også i de tilfælde, hvor der ikke er udbetalt engangsbeløb for den tidligere diagnose, fordi medlemmet ikke var omfattet af forsikringen på diagnosetidspunktet. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Hvis medlemmet har fået udbetalt engangsbeløb for én diagnose, og medlemmet senere får en ny diagnose i en anden diagnosegruppe, skal der være mindst seks måneder mellem diagnosetidspunkterne for den diagnose, der senest er udbetalt engangsbeløb for, og den nyeste diagnose, for at der på ny kan udbetales engangsbeløb. Seneste diagnose skal være stillet den 1. januar 2010 eller senere. Medlemmet kan efter regler fastsat af PensionDanmark vælge at forhøje eller nedsætte engangsbeløbet. Hvis medlemmet ønsker at ændre engangsbeløbet, kan medlemmet gøre det på PensionDanmarks hjemmeside. Medlemmet kan også skrive eller ringe til Pension- Danmark. Hvis medlemmet vælger at nedsætte engangsbeløbet, bliver engangsbeløbet sat ned den 1. i måneden efter, hvis PensionDanmark har modtaget medlemmets valg. Hvis medlemmets valg modtages den 25. og valgmåneden ud, bliver engangsbeløbet først sat ned den 1. en måned senere. Stk. 9. Hvis medlemmet ønsker at forhøje engangsbeløbet, bliver engangsbeløbet forhøjet seks måneder efter den 1. i måneden efter, at PensionDanmark har modtaget medlemmets valg. Det betyder, at hvis PensionDanmark fx modtager medlemmets valg i januar 2015, træder forhøjelsen i kraft den 1. august Hvis medlemmets valg modtages den 25. og valgmåneden, bliver engangsbeløbet først forhøjet den 1. en måned senere, dvs. den 1. september 2014 i ovennævnte eksempel. Engangsløbet bliver dog kun forhøjet, hvis medlemmet opfylder nedennævnte betingelser, både på det tidspunkt medlemmet vælger samt den 1. i måneden efter valget og på det tidspunkt, hvor forhøjelsen træder i kraft: medlemmet er fuldt arbejdsdygtigt og ikke sygemeldt fra sit arbejde, der bliver indbetalt pensionsbidrag fra arbejdsgiveren, forsikringen er ikke ophørt, medlemmet er ansat under en overenskomst, som giver mulighed for at vælge beløb medlemmet er ikke tilkendt offentlig førtidspension, medlemmet er ikke ansat i fleksjob, og medlemmet har ikke tidligere haft en kritisk sygdom, jf. stk. 3. Stk. 10. Engangsbeløbet udbetales ikke, hvis diagnosen er stillet, før medlemmet bliver omfattet af forsikringen ved visse kritiske sygdomme, jf. tillige stk. 14. PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

14 Stk. 11. Engangsbeløbet udbetales ikke, hvis diagnosen er stillet, efter at medlemmet: har forlænget den bidragsfri dækningsperiode, hvis medlemmet efter bidragsophør i PensionDanmark er optaget i en anden pensionsordning er blevet hvilende er ophørt i PensionDanmark er blevet alderspensioneret, eller har opnået den gældende ophørsalder på diagnosetidspunktet; for diagnoser, der er stillet efter 1. januar 2009, er ophørsalderen 65 år. Stk. 12. Stk. 13. Stk. 14. Stk. 15. Stk. 16. Engangsbeløbet udbetales ikke, hvis diagnosen er stillet, før diagnosen kom med på Specifikation af visse kritiske sygdomme. Det er angivet, hvornår hver diagnose kom med. Engangsbeløbet udbetales ikke, hvis medlemmet får stillet en diagnose men afgår ved døden, før PensionDanmark får medlemmets skriftlige ansøgning om udbetaling af engangsbeløbet. Engangsbeløbet udbetales ikke, hvis der er indbetalt pensionsbidrag fra arbejdsgiveren for mindre end 12 måneder inden for de sidste fire år, når symptomerne på diagnosen er til stede, allerede før medlemmet blev optaget i PensionDanmark. Ved fastsættelse af indbetalingsperioden medregnes ikke pensionsbidrag fra arbejdsgiveren for perioder med løn under sygdom, sygedagpenge fra arbejdsgiveren og lignende. Engangsbeløbet udbetales ikke, hvis arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag for sent, og forsikringen ved visse kritiske sygdomme derfor ikke er trådt i kraft, når diagnosen bliver stillet, jf. 3, stk. 3. Engangsbeløbet er ugaranteret. Det betyder, at engangsbeløbet kan udgå, at størrelsen på engangsbeløbet kan ændres, og at de øvrige vilkår om udbetaling og tilkendelse, herunder udløbsalder, kan ændres efter bestyrelsens beslutning. Det betyder også, at prisen kan ændres. Prisen beregnes og fastsættes på grundlag af det til enhver tid gældende tekniske grundlag og dertil hørende satser, jf. 25. Ændringerne sker normalt en gang om året og kan være i op- eller nedadgående retning og får virkning for såvel eksisterende som nye medlemmer. Afsnit E Betingelser for forsikringen ved førtidspensionering og Den Supplerende Arbejdsmarkedspension 16. Forsikringen ved førtidspensionering Dette afsnit indeholder de særlige regler, der gælder for forsikringen ved førtidspensionering, sammen med de generelle forsikringsbetingelser. Reglerne gælder både ved tilkendelse af offentlig førtidspension og seniorførtidspension. Forsikringen ved førtidspensionering kan bestå af en supplerende førtidspension, opsparingssikring og/eller et engangsbeløb ved førtidspension. Reglerne for supplerende førtidspension, engangsbeløb ved førtidspension og opsparingssikring fastsættes af PensionDanmarks bestyrelse. Hvis medlemmet er ansat i fleksjob ved optagelsen, eller hvis medlemmet bliver ansat i fleksjob, efter at medlemmet er overgået til hvilende medlemskab, er medlemmet ikke omfattet af forsikringen ved førtidspensionering. Det gælder, uanset hvornår Pension- Danmark får oplysningen om fleksjobbet. Medlemmer, der er ansat i job med løntilskud eller i anden støttet beskæftigelse, herunder virksomhedsrevalidering, arbejdsprøvning, 56-aftaler samt anden beskæftigelse, der har karakter af støttet beskæftigelse, fordi der tages særlige hensyn til medlemmets helbredsforhold, er heller ikke omfattet af forsikringen ved førtidspensionering efter samme regel. Hvis medlemmet efter optagelsen i PensionDanmark bliver ansat i fleksjob og på dette tidspunkt ikke er overgået til hvilende medlemskab, og der efter overenskomsten skal indbetales pensionsbidrag til PensionDanmark, fortsætter medlemskabet med blandt andet forsikring ved førtidspensionering svarende til overenskomsten for fleksjobbet. Sker bidragsindbetalingen i medfør af en overenskomst udenfor PensionDanmarks brancheområde, fortsætter medlemskabet dog med forsikring ved førtidspensionering mv. ef- PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

15 ter den seneste overenskomst med bidragspligt til PensionDanmark, som medlemmet var omfattet af inden ansættelsen i fleksjob. Medlemmet kan endvidere være berettiget til indbetaling af opsparingssikring, jf. 5a. Medlemmet kan efter regler fastsat af PensionDanmark vælge mellem at forhøje eller nedsætte den supplerende førtidspension og/eller engangsbeløbet ved førtidspension. Medlemmet kan ændre den supplerende førtidspension og/eller engangsbeløbet ved førtidspension på PensionDanmarks hjemmeside. Medlemmet kan også skrive eller ringe til PensionDanmark. Stk. 6. Hvis medlemmet vælger at nedsætte den supplerende førtidspension og/eller engangsbeløbet ved førtidspension, bliver den supplerende førtidspension og/eller engangsbeløbet ved førtidspension sat ned den 1. i måneden efter, at PensionDanmark har modtaget medlemmets valg. Hvis medlemmets valg modtages den 25. og valgmåneden ud, bliver den supplerende førtidspension og/eller engangsbeløbet ved førtidspension først sat ned den 1. en måned senere. Stk. 7. Hvis medlemmet vælger at forhøje den supplerende førtidspension og/eller engangsbeløbet ved førtidspension, bliver den supplerende førtidspension og/eller engangsbeløbet ved førtidspension forhøjet seks måneder efter den 1. i måneden efter, at PensionDanmark har modtaget medlemmets valg. Det betyder eksempelvis, at hvis PensionDanmark modtager medlemmets valg i januar 2014, træder forhøjelsen i kraft den 1. august Hvis medlemmets valg modtages den 25. og valgmåneden, bliver den supplerende førtidspension og/eller engangsbeløbet ved førtidspension først forhøjet den 1. en måned senere, dvs. den 1. september 2014 i ovennævnte eksempel. Den supplerende førtidspension og/eller engangsbeløbet ved førtidspension bliver dog kun forhøjet, hvis medlemmet opfylder nedennævnte betingelser, på det tidspunkt medlemmet vælger samt den 1. i måneden efter valget og på det tidspunkt, hvor forhøjelsen træder i kraft: medlemmet er fuldt arbejdsdygtigt og ikke sygemeldt fra sit arbejde, der bliver indbetalt pensionsbidrag fra arbejdsgiveren, forsikringen er ikke ophørt, medlemmet er ansat under en overenskomst, som giver mulighed for at vælge beløb medlemmet er ikke tilkendt offentlig førtidspension, medlemmet er ikke ansat i fleksjob, og medlemmet har ikke tidligere haft en kritisk sygdom, jf. 15, stk. 3. Stk. 8. Stk. 9. Supplerende førtidspension, opsparingssikring og/eller engangsbeløb ved førtidspension kan udbetales, hvis medlemmet får tilkendt offentlig dansk førtidspension, herunder seniorførtidspension, efter at forsikringen er trådt i kraft. Den supplerende førtidspension og engangsbeløbet ved førtidspension bliver udbetalt med det beløb og det ophørstidspunkt, der gælder på den dato, hvor udbetalingen af den offentlige førtidspension, herunder seniorførtidspension, skal begynde. Det er ikke beløbet på fx sygemeldingstidspunktet, der bliver udbetalt. Opsparingssikringen tilkendes med et beløb, der er beregnet på baggrund af gennemsnittet af de obligatoriske pensionsbidrag, der er modtaget i de seneste 12 måneder forud for tidspunktet for tilkendelsen af den offentlige førtidspension reduceret med bidraget til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension, jf. 16a. Opsparingssikringen udgør mindst et af PensionDanmark fastsat mindstebeløb på kr. årligt (2015). Stk. 10. Udbetaling af supplerende førtidspension, opsparingssikring og/eller engangsbeløb ved førtidspension bliver udbetalt med virkning fra den dato, hvor udbetalingen af den offentlige førtidspension, herunder seniorførtidspension, skal begynde. Det er en forudsætning for udbetaling, at medlemmet ikke er ansat i en stilling, hvor forsikringen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, dvs. indbetalingen af pensionsbidrag skal være ophørt. Stk. 11. For medlemmer, der er fyldt 55 år ved tilkendelse af offentlig førtidspension, udbetales den supplerende førtidspension månedligt til og med den måned, hvor der er tre år til, at medlemmet når folkepensionsalderen. Udbetalingen ophører dog ved medlemmets død forinden. For medlemmer, der ikke er fyldt 55 år, udbetales den supplerende førtidspension for fem PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

16 år ad gangen men ophører dog ved medlemmets død forinden. Hver gang en 5-årig udbetalingsperiode udløber, vurderer PensionDanmark, om medlemmet opfylder betingelserne for fortsat udbetaling, jf. stk. 20. Medlemmet er uanset ovenstående til enhver tid forpligtet til af egen drift at give PensionDanmark oplysninger om sine eventuelle erhvervsindtægter. Hvis medlemmet uberettiget har modtaget supplerende førtidspension og/eller engangsbeløb ved førtidspension fra PensionDanmark, skal medlemmet tilbagebetale beløbet til PensionDanmark. Opsparingssikringen skal også tilbageføres. Stk. 12. Hvis udbetalingen af den supplerende førtidspension og børnepensionen er begyndt før 1. januar 2009, kan pensionerne blive forhøjet på grund af bonus, jf. dog 25, stk. 4. Reglerne om bonus står i bonusregulativet. Stk. 13. Hvis udbetalingen af supplerende førtidspension og opsparingssikring er begyndt pr. 1. januar 2009 eller senere, bliver pensionerne ikke forøget med bonus. Den supplerende førtidspension og opsparingssikringen bliver i stedet reguleret, så udbetalingens størrelse fastsættes ved indregning af en forud fastsat rente og en stabiliseringsmekanisme, jf. det anmeldte tekniske grundlag. Det betyder, at den supplerende førtidspension og opsparingssikringen kan blive reguleret positivt eller negativt i det efterfølgende år. Stk. 14. Stk. 15. Stk. 16. Stk. 17. Den supplerende førtidspension, engangsbeløbet ved førtidspension og opsparingssikringen udbetales ikke, hvis kommunen har rejst sag om invaliditetsydelse eller offentlig førtidspension, før forsikringen træder i kraft. Den supplerende førtidspension, engangsbeløbet ved førtidspension og opsparingssikringen udbetales ikke, hvis medlemmet er tilkendt invaliditetsydelse eller offentlig førtidspension, før forsikringen træder i kraft. Den supplerende førtidspension, engangsbeløbet ved førtidspension og opsparingssikringen udbetales ikke, hvis medlemmet igen får udbetalt offentlig førtidspension, efter at den har været hvilende, hvis den offentlige førtidspension oprindeligt er tilkendt, før forsikringen trådte i kraft. Den supplerende førtidspension, engangsbeløbet ved førtidspension og opsparingssikringen udbetales ikke, hvis medlemmet får tilkendt offentlig førtidspension fra en dato, der ligger efter, at medlemmet: er overgået til forlænget bidragsfri dækning, jf. 7, stk. 2 og stk. 4, 2. pkt., når medlemmet efter bidragsophør i PensionDanmark er optaget i en anden pensionsordning er blevet hvilende er ophørt i PensionDanmark er blevet alderspensioneret har opnået den gældende ophørsalder for ydelserne ved førtidspension; hvis den offentlige førtidspension er tilkendt med virkning fra 1. januar 2003 eller senere, er ophørsalderen for ydelserne ved førtidspension 3 år før, medlemmet opnår folkepensionsalderen. Stk. 18. Den supplerende førtidspension, engangsbeløbet ved førtidspension og opsparingssikringen udbetales ikke, hvis der er indbetalt pensionsbidrag fra arbejdsgiveren for mindre end 12 måneder inden for de sidste fire år, når symptomerne på lidelsen, der fører til tilkendelse af offentlig førtidspension, er til stede, allerede før medlemmet bliver optaget i PensionDanmark. Ved fastsættelse af indbetalingsperioden medregnes ikke pensionsbidrag fra arbejdsgiveren for perioder med løn under sygdom, sygedagpenge fra arbejdsgiveren og lignende. Stk. 19. Stk. 20. Den supplerende førtidspension, engangsbeløbet ved førtidspension og opsparingssikringen udbetales ikke, hvis arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag for sent, jf. 3, stk. 3, og forsikringen derfor ikke er trådt i kraft, når medlemmet bliver tilkendt offentlig førtidspension. Efter at udbetalingen er påbegyndt, kan udbetalingen af den supplerende førtidspension og indbetalingen af bidraget til opsparingssikringen ophøre, hvis medlemmet senere får frakendt den offentlige førtidspension, eller den offentlige førtidspension bliver hvilende på grund af medlemmets erhvervsindtægt. Udbetalingen af den supplerende førtidspension og indbetalingen af bidraget til opspa- PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

17 ringssikringen kan derudover ophøre på grund af medlemmets erhvervsindtægt efter regler fastsat af PensionDanmark. Stk. 21. Den supplerende førtidspension, engangsbeløbet ved førtidspension og opsparingssikringen er ugaranteret. Det betyder, at den enkelte ydelse kan udgå, at størrelsen på den enkelte ydelse kan ændres, og at de øvrige vilkår om udbetaling og tilkendelse, herunder udløbsalder, kan ændres efter bestyrelsens beslutning. Det betyder også, at prisen kan ændres. Prisen beregnes og fastsættes på grundlag af det til enhver tid gældende tekniske grundlag og tilhørende satser, jf. 25. Ændringerne sker normalt en gang om året og kan være både i op- eller nedadgående retning og får virkning for såvel eksisterende som nye medlemmer. 16a. Betingelser for indbetaling af bidrag til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension Hvis medlemmet får tilkendt offentlig førtidspension, og i den forbindelse får udbetalt supplerende førtidspension, invalidepension eller får indbetalt bidrag til opsparingssikringen fra PensionDanmark, bliver medlemmet automatisk tilmeldt Den Supplerende Arbejdsmarkedspension i PensionDanmark. Medlemsbidraget til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension i PensionDanmark bliver indbetalt hver måned af medlemmets bopælskommune. Bidraget fastsættes og reguleres en gang årligt. Indbetaling af bidrag ophører automatisk den 1. i måneden efter, at medlemmet har nået folkepensionsalderen eller den 1. i måneden efter medlemmets død forinden. Medlemmet kan vælge at stoppe indbetalingen af bidrag til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension. Medlemmet skal give kommunen besked. Den Supplerende Arbejdsmarkedspension udbetales sammen med den livsvarige alderspension. Dør medlemmet før alderspensioneringstidspunktet, bliver Den Supplerende Arbejdsmarkedspension udbetalt som et engangsbeløb efter fradrag af afgift til medlemmets nærmeste pårørende, jf. 24, stk. 6. Afsnit F Betingelser for forsikringen ved tab af erhvervsevnen for ansatte i Falck Danmark A/S 17. Fælles regler for forsikringen ved tab af erhvervsevnen Dette afsnit indeholder de særlige regler, der gælder for forsikringen ved tab af erhvervsevnen, sammen med de generelle forsikringsbetingelser. Forsikringen ved tab af erhvervsevnen kan bestå af invalidepension og opsparingssikring. Reglerne for invalidepension og opsparingssikring fastsættes af PensionDanmarks bestyrelse. Hvis medlemmet er ansat i fleksjob ved optagelsen, eller hvis medlemmet bliver ansat i fleksjob, efter at medlemmet er overgået til hvilende medlemskab, er medlemmet ikke omfattet af forsikringen ved tab af erhvervsevnen. Det gælder, uanset hvornår PensionDanmark får oplysningen om fleksjobbet. Medlemmer, der er ansat i job med løntilskud eller i anden støttet beskæftigelse, herunder virksomhedsrevalidering, arbejdsprøvning, 56-aftale mv., er heller ikke omfattet af forsikringen ved tab af erhvervsevne efter samme regel. Hvis medlemmet efter optagelsen i PensionDanmark bliver ansat i fleksjob og på dette tidspunkt ikke er overgået til hvilende medlemskab, og der efter overenskomsten skal indbetales pensionsbidrag til PensionDanmark, forsætter medlemskabet med blandt andet forsikring ved tab af erhvervsevnen svarende til overenskomsten for fleksjobbet. Sker bidragsindbetalingen i medfør af en overenskomst udenfor PensionDanmarks brancheområde, fortsætter medlemskabet dog med forsikring ved tab af erhvervsevnen efter den seneste overenskomst med bidragspligt til PensionDanmark, som medlemmet var omfattet PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

18 af inden ansættelsen i fleksjob. Medlemmet kan endvidere være berettiget til indbetaling af opsparingssikring, jf. 5a. Invalidepensionen og opsparingssikringen er ugaranteret. Det betyder, at den enkelte ydelse kan udgå, at størrelsen på den enkelte ydelse kan ændres, og at de øvrige vilkår om udbetaling og tilkendelse, herunder udløbsalder, kan ændres efter bestyrelsens beslutning. Det betyder også, at prisen kan ændres. Prisen beregnes og fastsættes på grundlag af det til enhver tid gældende tekniske grundlag og dertil hørende satser, jf. 25. Ændringerne sker normalt en gang om året og kan være både i op- eller nedadgående retning og får virkning for såvel eksisterende som nye medlemmer. Stk. 6. Stk. 7. Hvis udbetalingen af invalidepensionen og opsparingssikringen er begyndt før 1. januar 2009, kan ydelserne blive forøget med bonus, jf. dog 25, stk. 4. Reglerne for bonus står i PensionDanmarks bonusregulativ. Hvis udbetalingen af invalidepensionen og opsparingssikringen er begyndt pr. 1. januar 2009 eller senere, bliver ydelserne ikke forøget med bonus. Invalidepensionen og opsparingssikringen bliver i stedet reguleret, så udbetalingens størrelse fastsættes ved indregning af en forud fastsat rente og en stabiliseringsmekanisme, jf. det anmeldte tekniske grundlag. Det betyder, at invalidepensionen og opsparingssikringen kan blive reguleret positivt eller negativt i det efterfølgende år. 18. Invalidepension og opsparingssikring ved varigt tab af erhvervsevne før 1. april 2014 Hvis medlemmet varigt mister sin erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke, uden at det skyldes forsæt, eller hvis medlemmet får tilkendt offentlig førtidspension, kan invalidepensionen og opsparingssikringen udbetales. Det varige erhvervsevnetab skal være indtrådt, og tilkendelsen af offentlig førtidspension skal være sket, efter at medlemmet blev omfattet af forsikringen ved tab af erhvervsevne. Udbetalingen begynder tre måneder efter, at det varige erhvervsevnetab er indtrådt, eller medlemmet er tilkendt offentlig førtidspension. Der udbetales hel invalidepension og tilkendes opsparingssikring, hvis medlemmet får tilkendt offentlig førtidspension, ligesom medlemmet automatisk bliver tilmeldt Den Supplerende Arbejdsmarkedspension, jf. 16a. Der udbetales halv invalidepension, hvis medlemmet erhvervsevne varigt bliver nedsat til halvdelen eller derunder af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv. Der tilkendes opsparingssikring, hvis medlemmets erhvervsevne varigt bliver nedsat til en tredjedel eller derunder af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv. Ved ændringer i medlemmet helbredsforhold den 1. april 2014 eller senere, som betyder, at medlemmet fx tilkendes offentlig førtidspension, gælder reglerne i 18a, stk. 1. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. PensionDanmark kan kræve en lægeerklæring af medlemmet til at vurdere, om medlemmet varigt har mistet erhvervsevnen, og størrelsen på det. PensionDanmark kan indhente og behandle oplysninger fra enhver læge, der behandler eller har behandlet medlemmet, ligesom PensionDanmark kan lade medlemmet undersøge af en læge, PensionDanmark har valgt. Tab af erhvervsevne foreligger, når medlemmet udelukkende af helbredsmæssige årsager som følge af sygdom eller ulykke ikke længere skønnes ved personligt arbejde at være i stand til at tjene, hvad der er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse, alder og beskæftigelsesforløb. Det er medlemmets evne til at arbejde både i medlemmets aktuelle stilling eller erhverv og inden for andre stillinger eller erhverv (generel erhvervsevne), der er afgørende for, om medlemmet kan få udbetalt invalidepension og blive tilkendt opsparingssikring. Det er en betingelse for dækning, at der ved lægelige undersøgelser kan påvises objektive tegn på tilstedeværelsen af mén eller sygdom. Forsikringen dækker ikke, hvis der ikke kan påvises objektive tegn på tilstedeværelse af mén eller sygdom, fx hvor der alene er tale om subjektive klager over smerter, gener og lignende. PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

19 Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Stk. 13. Stk a. Stk.1. Det er en betingelse for dækning, at medlemmet til stadighed har et indtægtstab, der svarer til mindst to tredjedel respektive halvdelen af indtægten ved personligt arbejde, før medlemmets erhvervsevne blev nedsat. Det er uvedkommende for retten til udbetaling af invalidepension, at medlemmet ansættes i fleksjob, job med løntilskud mv. Udbetaling af invalidepension og tilkendelse af opsparingssikring sker med en ydelse, der er beregnet på baggrund af gennemsnittet af de seneste 12 måneders overenskomstaftalte pensionsbidrag forud for tidspunktet for erhvervsevnetabet/førtidspensioneringen. Der udbetales ikke invalidepension og tilkendes ikke opsparingssikring, hvis medlemmet er overgået til hvilende medlemskab på det tidspunkt, hvor tabet af erhvervsevnen er indtrådt, eller medlemmet er tilkendt offentlig førtidspension. Hvis forudsætningerne for udbetaling af invalidepension og tilkendelse af opsparingssikring ikke længere er til stede, ophører ydelserne. Medlemmet overgår herefter til hvilende medlemskab. Ydelserne ophører under alle omstændigheder 3 år før, medlemmet opnår folkepensionsalderen eller ved medlemmets død forinden. Hvis medlemmet får udbetalt løn fra Falck Danmark A/S, bliver invalidepensionen udbetalt til Falck Danmark A/S, så længe medlemmet får udbetalt løn derfra. Ved varigt tab af erhvervsevne den 1. april 2014 eller senere Invalidepension og opsparingssikring udbetales ikke, hvis medlemmet, jf. 18, stk. 1, varigt mister sin erhvervsevne den 1. april 2014 eller senere. Tilsvarende gælder ved ændringer i medlemmets helbredsforhold, jf. 18, stk. 4. Invalidepension (supplerende førtidspension) og opsparingssikring kan dog udbetales i henhold til bestemmelserne i 16, hvis medlemmet får tilkendt offentlig førtidspension. Medlemmet bliver tillige omfattet af bestemmelserne i 16a om indbetaling af bidrag til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension. 19. Invalidepension ved midlertidig uarbejdsdygtighed før 1. april 2014 Invalidepension kan udbetales ved medlemmets midlertidige uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller ulykke, uden at det skyldes forsæt. Den midlertidige uarbejdsdygtighed skal være indtrådt, efter at medlemmet blev omfattet af forsikringen ved tab af erhvervsevne og før 1. april PensionDanmark kan kræve dokumentation for den midlertidige uarbejdsdygtighed som betingelse for udbetaling af invalidepension. PensionDanmark kan endvidere indhente og behandle oplysninger fra enhver læge, der behandler eller har behandlet medlemmet, og til at lade medlemmet undersøge af en af læge, der er valgt af PensionDanmark. Der udbetales hel invalidepension, hvis medlemmet er ude af stand til at passe sit nuværende arbejde. Der udbetales halv invalidepension, hvis medlemmet alene kan passe sit nuværende arbejde i et omfang svarende til halvdelen eller mindre. Hvis medlemmet kan passe sit nuværende arbejde i større omfang end halvdelen, anses medlemmet ikke for at være uarbejdsdygtig, og der udbetales ikke invalidepension. Udbetalingen af invalidepension begynder fra det tidspunkt, hvor medlemmet har været uarbejdsdygtigt i tre måneder uden afbrydelse. Ved ændringer i medlemmets helbredsforhold den 1. april 2014 eller senere, som fx betyder, at medlemmet delvist genvinder sin erhvervsevne, eller at medlemmets erhvervsevnetab bliver varigt, gælder reglerne i 19a, stk. 2 eller 18a. Invalidepensionen udbetales i op til 18 måneder ved midlertidig uarbejdsdygtighed. Inden for dette tidsrum er PensionDanmark berettiget til at gøre fortsat udbetaling af invalidepension betinget af, at medlemmet er uarbejdsdygtigt. Udbetalingen af invalidepension ophører, hvis medlemmet under udbetalingen enten dør eller er tre år fra folkepensionsalderen. PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

20 Stk. 6. Det er en betingelse for dækning, at medlemmet til stadighed har et indtægtstab svarende til mindst to tredjedel respektive halvdelen af indtægten ved personligt arbejde før uarbejdsdygtigheden. Udbetaling af invalidepension sker med den ydelse, som medlemmet er omfattet af på tidspunktet for den midlertidige uarbejdsdygtigheds indtræden. 19a. Invalidepension ved midlertidig uarbejdsdygtighed den 1. april 2014 eller senere PensionDanmark videresender bidraget til forsikringen ved midlertidig uarbejdsdygtighed til PensionDanmarks samarbejdspartner, som udbetaler invalidepension ved midlertidig uarbejdsdygtighed i overensstemmelse med samarbejdspartnerens til enhver tid gældende forsikringsbetingelser. Afsnit G Betingelser for forsikringen ved dødsfald 20. Forsikringen ved dødsfald Dette afsnit indeholder de særlige regler, som gælder for forsikringen ved dødsfald, sammen med de generelle forsikringsbetingelser. Forsikringen ved dødsfald kan bestå af et mindstebeløb. Reglerne om mindstebeløbet fastsættes af PensionDanmarks bestyrelse. Mindstebeløbet er ugaranteret. Det betyder, at mindstebeløbet kan udgå, at størrelsen på mindstebeløbet kan ændres, og at de øvrige vilkår om udbetaling og tilkendelse, herunder reglerne for aldersbetinget aftrapning og udløbsalder, kan ændres efter bestyrelsens beslutning. Det betyder også, at prisen kan ændres. Prisen beregnes og fastsættes på grundlag af det til enhver tid gældende tekniske grundlag og dertil hørende satser, jf. 25. Ændringerne sker normalt en gang årligt og kan være både i op- eller nedadgående retning og får virkning for såvel eksisterende som nye medlemmer. Medlemmet kan bestemme hvem, der skal have udbetalingen ved dødsfald. Medlemmet skal meddele dette telefonisk eller skriftligt på papir eller elektronisk ved brug af NemID til PensionDanmark. Hvis medlemmet senere ønsker at ændre på, hvem der skal have udbetalingen, skal ændringerne også meddeles telefonisk eller skriftligt på papir eller elektronisk ved brug af NemID til PensionDanmark. Hvis medlemmet har bestemt hvem, der skal have udbetalingen ved medlemmets død, bliver det samlede beløb fra PensionDanmark udbetalt til den eller de personer. Hvis den samlede udbetaling ved dødsfald indeholder beløb efter loven, kan det dog i loven være bestemt, hvem PensionDanmark skal udbetale dette beløb til. Stk. 6. Hvis medlemmet ikke har bestemt hvem, der skal have udbetalingen ved dødsfald, bliver det samlede beløb fra selskaber udbetalt til medlemmets nærmeste pårørende. Ved medlemmets nærmeste pårørende forstås i nævnte rækkefølge: medlemmets ægtefælle eller registreret partner, medlemmets samlever, hvis samlivet har varet mindst to år, eller medlemmet har fællesbarn med samleveren, medlemmets børn, eller medlemmets arvinger ifølge testamente eller lov Jf. forsikringsaftaleloven 105a. Er der ingen arvinger efter nærmeste pårørende, udbetales engangsbeløbet ikke. Stk. 7. Stk. 8. Medlemmet kan efter regler fastsat af PensionDanmark vælge mellem at forhøje, nedsætte eller fravælge mindstebeløbet. Medlemmet kan ændre mindstebeløbet på PensionDanmarks hjemmeside. Medlemmet kan også skrive eller ringe til PensionDanmark. Hvis medlemmet vælger at nedsætte mindstebeløbet, bliver mindstebeløbet sat ned den 1. i måneden efter, at PensionDanmark har modtaget medlemmets valg. PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere