OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne..."

Transkript

1 OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne... Opgaven løses i makkerpar. Aftal interviews med hinanden inden for de næste 2 dage. Sæt 30 min. af, så I også når reflektionsopgaven. Makkerne interviewer hinanden på skift. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Intervieweren skal udforske, hvad den anden mener, er det vigtigste i den daglige opgaveløsning. I skal ikke blive enige, men udforske og forstå. Hvad undrer? Hvad overrasker? Tag evt. udgangspunkt i spørgsmålene nedenfor. Skriv til sidst hver jeres stikordskort med det, I hver især mener, er de 3 vigtigste forhold, i den daglige opgaveløsning. Sæt kortet op på vægavisen. INSPIRATION Brug evt. følgende spørgsmål i interviewene: Fortæl helt konkret om din arbejdsdag i dag eller i går og læg vægt på dét, som du synes, er særligt vigtigt for netop dig i din løsning af opgaverne. Hvad er du tilfreds med hvad lykkedes? Hvad ville du ønske var lykkedes bedre? Hvad er mindre vigtigt for dig selv om du ved, at det kan være vigtigt for andre? Fuldfør sætningen: De 3 vigtigste ting i løsningen af mine arbejdsopgaver er at kunne REFLEKSION Reflekter med din makker i 10 min. Vend kortet og se spørgsmålene.

2 DSAMARBEJ PK E R N E O REFLEKSION MED MAKKER TILLID Øger det vores tillid til hinanden at få bedre kendskab til, hvad vi hver især synes er vigtigt i opgaveløsningen? TILLID SAMARBEJDSEVNE Styrker det vores evne til at arbejde sammen at få bedre kendskab til, hvad vi hver især synes er vigtigt i opgaveløsningen? KERNEOPGAVEN Hvad betyder det for vores egen forståelse af kerneopgaven at høre om, hvad der er vigtigt for en kollega? G A V E SEVNE RETFÆRDIGHED Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven

3 OPGAVE 2: Den officielle kerneopgave og arbejdet i praksis Aftal med makker at reflektere sammen i 10 min. om 5 dage. Denne opgave løses først individuelt. Brug 3 dage på opgaven. Løs dine arbejdsopgaver som du plejer og reflekter løbende over, hvordan din reelle praksis i hverdagen forholder sig til arbejdspladsens officielle beskrivelse af kerneopgaven (er ophængt på vægavisen). Brug opgaven her til at flytte dig væk fra din hverdags- og vanetænkning og til at se dit daglige arbejde ud fra den officielle beskrivelse. Læg mærke til, hvordan du oplever din hverdag på ny. Skriv evt. ned undervejs. Hvis du kommer i tvivl, undrer dig eller møder dilemmaer undervejs, skal du registrere og huske det. Til sidst skal du skrive et stikordskort med dine vigtigste opdagelser i arbejdet med opgaven. Sæt kortet på vægavisen. INSPIRATION NB! Det vigtige i opgaven er IKKE, at du skal overtage den officielle beskrivelse, men at du skal opdage eventuelle forskelle og ligheder mellem din egen opfattelse af kerneopgaven og den officielle beskrivelse. REFLEKSION Reflekter sammen med makker i 10 minutter. Vend kortet og se spørgsmålene.

4 DSAMARBEJ PK E R N E O REFLEKSION MED MAKKER Fortæl hinanden om de oplevelser og erkendelser I har haft i de sidste dage, hvor I har arbejdet mere bevidst med forskelle og ligheder mellem den officielle kerneopgave og den daglige praksis. KERNEOPGAVEN Hvilke opdagelser (og måske dilemmaer) har vi gjort om vores egen opgaveløsning i forhold til den officielle beskrivelse af kerneopgaven? Hvad betyder disse opdagelser/dilemmaer for vores opfattelse af kerneopgaven? TILLID TILLID Har vores opdagelser/dilemmaer betydning for tilliden på arbejdspladsen? RETFÆRDIGHED Har vores opdagelser/dilemmaer betydning for opfattelsen af retfærdighed på arbejdspladsen? SEVNE G A V E RETFÆRDIGHED SAMARBEJDSEVNE Har vores opdagelser/dilemmaer betydning for vores evne til at samarbejde på arbejdspladsen? Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven

5 OPGAVE 3: Forskellighed gør stærk Aftal med makker at reflektere sammen i 10 min. om 5 dage. Denne opgave løses først individuelt inden for 3 dage. I de næste 3 dage skal du kontakte mindst 2 kolleger på arbejdspladsen med en anden faglighed, uddannelse, funktion eller erfaring end dig selv. Du skal med hver af dem have max 5 minutters uformel samtale, hvor I undersøger, hvordan I hver især er vigtige for den fælles løsning af arbejdspladsens mål og opgaver. Du skal tage notater under de to samtaler, og bagefter skal du udfylde et stikordskort med tre eksempler på forskelle mellem din og den andens bidrag til opgaveløsningen, samt hvad det betyder for den fælles løsning af opgaverne. Sæt derefter dit stikordskort på vægavisen. INSPIRATION Opgaven handler ikke om konkurrence mellem fagligheder eller om at overbevise hinanden. Derimod skal I skiftes til at undersøge og spørge hinanden: Hvordan bidrager du og det, du kan, til vores fælles opgaveløsning? Tal kort om de opgaver, hvor I (direkte eller indirekte) er afhængige af hinandens indsats og forskelligheder. Find fx mindst 3 væsentlige positive effekter af jeres samarbejde. Denne opgave kan måske virke kunstig. Det er OK sådan virker den også for dine kolleger. Grin sammen af det og løs den alligevel! REFLEKSION Reflekter med din makker i 10 min. Vend kortet og se spørgsmålene.

6 DSAMARBEJ PK E R N E O REFLEKSION MED MAKKER TILLID Hvad betyder det for vores tillid til andre faggrupper/funktioner at få bedre kendskab til, hvordan de bidrager til opgaveløsningen? TILLID SAMARBEJDSEVNE Hvad betyder det for vores samarbejdsevne at få bedre kendskab til, hvordan andre faggrupper bidrager til opgaveløsningen? KERNEOPGAVEN Har denne opgave givet os nye vinkler på arbejdspladsens kerneopgave? Hvilke? G A V E SEVNE RETFÆRDIGHED Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven

7 OPGAVE 4: Vi er her jo for borgeren Aftal med makker at reflektere sammen i 10 min. om 5 dage. Denne opgave løses først individuelt inden for 3 dage. Brug de næste 3 arbejdsdage på at se arbejdspladsen med borgerens øjne for at få borgerperspektivet knyttet til arbejdspladsens mål og opgaver. Hvis jeres arbejdsplads ikke direkte har samarbejde med borgeren, kan du i stedet se arbejdspladsen med jeres samarbejdspartneres perspektiv(er) altså de andre arbejdspladser i kommunen, som I servicerer. Derefter skal du udfylde et stikordskort, hvor du formulerer dét, du ser som borgerens vigtigste ønsker og forventninger til opgaveløsningen. Sæt kortet på vægavisen. INSPIRATION Sæt dig i 3 konkrete borgeres (eller samarbejdspartneres) sted sæt ansigt og navn på. Forestil dig, hvilken opgave, de mener jeres arbejdsplads løser. Hvad vil de lægge særligt vægt på? Og hvad tror du, de overser? Hvis din arbejdsplads har lavet brugerundersøgelser, kan du lade dig inspirere af dem: Hvad viser undersøgelserne, at brugerne forventer, vægter og finder værdifuldt? Hvad viser det sig, at brugerne finder mindre vigtigt? REFLEKSION Reflekter med din makker i 10 min. Vend kortet og se spørgsmålene.

8 DSAMARBEJ PK E R N E O REFLEKSION MED MAKKER SAMARBEJDSEVNE Hvad betyder det for vores samarbejdsevne at se på opgaveløsningen ud fra borgerens (eller vores samarbejdspartneres) perspektiv? TILLID KERNEOPGAVE Hvad betyder det for vores forståelse af opgaveløsningen at sætte os i borgerens (samarbejdspartnerens) sted? Har vi fået et mere nuanceret syn på, hvad der kan være vigtigt i opgaveløsningen? Har vi opdaget noget, vi før har overset? Hvad? G A V E SEVNE RETFÆRDIGHED Næste opgave løses på et fællesmøde

9 OPGAVE 5: Besøget fra Mars giver nyt perspektiv LØSES PÅ FÆLLES MØDE Denne opgave løses i grupper på 3 på et fælles møde for hele arbejdspladsen. Opgave 5 lægger op til opgave 6. Varighed: Ca. 20 min. Opgaven er at se jeres arbejdsplads, opgaveløsning og kerneopgave fra en helt anden vinkel, så de vigtigste elementer provokeres og leges frem. Den yngste af jer skal være Mars-mand og har til opgave at stille spørgsmål til kerneopgaven set helt udefra. Målet er at tvinge jer selv til at skære jeres kerneopgave og dens begrundelse helt ud i pap! Den ældste i gruppen noterer svar og pointer som stikord og sørger for at holde tiden. Den sidste af jer skal interviewes i præcis 10 minutter! Når Marsmanden har afsluttet sit interview, kan I bruge evt. resterende tid til at undersøge, hvad I andre ville have sagt, hvis det var jer, der blev interviewet. Suppler med noter. INSPIRATION Marsmanden skal spørge nysgerrigt, insisterende og dumt ind til, hvad det egentlig er, I laver på arbejdspladsen: Hvorfor gør I det? Og hvad nytte gør det? Spørg hellere én gang for meget end én gang for lidt! Marsmandens opgave er at undre sig for han har INGEN forforståelse af, hvorfor jeres arbejdsplads overhovedet findes! Marsmanden kan evt. slutte med at spørge: Hvis jeg skal tage noget inspiration med hjem til Mars, hvad vil du så sige, er det vigtigste, I gør her??

10

11 OPGAVE 6: Fælles forståelse af vores kerneopgave Opgaven løses i 6-mandsgrupper, dannet af to 3-mandsgrupper fra opgave 5. Målet med opgaven er at nå frem til en fælles forståelse af arbejdspladsens kerneopgave. Gruppen udpeger en formidler fra starten, som løbende noterer de pointer, som gruppen vil formidle videre. Gruppen drøfter, hvad forskellige perspektiver betyder for forståelsen af kerneopgaven. De forskellige perspektiver er angivet som bobler på planchen Hvilken kerneopgave løser vi?. Formidleren noterer på planchen. (20-30 min.). Besøgsrunde: Formidleren bliver de andre fordeler sig i andre grupper. Formidleren ridser kort gruppens kommentarer til de forskellige perspektiver op og spørger den nye gruppe Hvad synes I er vigtigt for netop vores opgaveløsning? (15-20 min) Grupperne samles igen: Grupperne samles igen. Formidleren fortæller hvilke pointer, de besøgende har bidraget med. (5 min) Gruppen besvarer nu spørgsmålet: Hvilken kerneopgave løser vi? Svaret skal formuleres som gruppens bud på en formulering af arbejdspladsens kerneopgave i centrum af figuren. (15-30 min) LØSES PÅ FÆLLES MØDE Gruppen opdager muligvis dilemmaer mellem denne opgave og den reelle praksis. Dilemmaerne skrives på stikordskort, samles og gives til GAMEMASTER. INSPIRATION Søg inspiration i vægavisen med stikordskort fra opgave 1-5 og i de noter, der lige er skabt fra Marsmands-interviewet.

12

13 OPGAVE 7: Mål og standarder betydning i dagligdagen Aftal med din nye makker at reflektere sammen i 10 min. om 5 dage. Denne opgave løses først individuelt. Orienter dig på vægavisen hvilke mål og/eller standarder har ledelsen formuleret for jeres arbejde? Udfør dit arbejde, som du plejer, og læg i løbet af arbejdsdagen mærke til: Hvor mål og/eller standarder stemmer godt overens med din opgaveløsning. Hvor mål og/eller standarder ikke stemmer godt overens med din opgaveløsning. Det kan være, at du handler ud over målene, at du har dine egne mål/standarder eller at borgeren sætter andre mål/standarder, som du vælger at følge. VIGTIGT! Det er ikke hensigten, at du i forbindelse med opgaven skal lave noget om du skal blot være opmærksom på dét, du gør! Men opgaven kan give dig og arbejdspladsen erkendelser, der på sigt ændrer jeres måde at løse opgaver på. Brug ved arbejdsdagens slutning 5 minutter på at notere på forberedelseskortet, hvad du især har lagt mærke til. INSPIRATION Måske er det svært at få de overordnede mål til at hænge sammen med den daglige opgaveløsning. Det kan have mange forskellige årsager. En af dem kan være, at borgere eller dem du løser opgaver for har helt andre forventninger. Det kan også være dine egne forventninger måske skabt af din egen faglige stolthed eller erfaring. I denne opgave skal du blive mere bevidst om disse forhold. REFLEKSION Reflekter med din makker i 10 min. Vend kortet og se spørgsmålene.

14 REFLEKSION MED MAKKER Tag udgangspunkt i noterne på jeres forberedelseskort og skriv fælles stikord på det fælles stikordskort. 1. Hvor mål og/eller standarder stemmer godt overens med din opgaveløsning. 2. Hvor mål og/eller standarder ikke stemmer overens med jeres daglige opgaveløsning? 3. Har I opdaget nogle uformelle standarder - enten kollektive (dvs. usagte standarder, I oplever på arbejdspladsen) eller personlige standarder (dvs. standarder, I har sat op for jer selv)? Reflekter sammen: Hvad betyder tydelige eller utydelige mål og standarder for jeres trivsel og opgaveløsning. Husk I behøver ikke være enige - det vigtige er at reflektere sammen. Hæng stikordskortet på vægavisen. Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven

15 OPGAVE 8: Hvornår er det godt nok? Opgaven løses sammen med din makker. Aftal et tidspunkt inden for de næste 4 dage, hvor I kan mødes 20 minutter fx en frokostpause. Brug tiden inden til at overveje, hvordan du egentlig ved, at du har løst dine arbejdsopgaver godt nok. Hvilke standarder, normer og mål bruger du som rettesnor? Når du mødes med din makker, skal I interviewe hinanden 2x10 minutter. Den, der først har fødselsdag, starter som interviewer. Brug spørgsmålene på interviewkortet. Intervieweren tager noter undervejs. Ved mødets slutning bytter I interviewkort, så I hver især har stikord fra jeres egne svar. Disse stikord anvender I til at udfylde et stikordskort hver, som skal hænges på vægavisen. INSPIRATION Vi mødes med stadig flere krav om dokumentation for vores opgaveløsning. Alligevel kan det være uklart, hvornår vi har løst vores opgaver godt nok. Vores arbejdsliv er i stigende grad betinget af, at vi er i stand til selvstændigt at kunne træffe valg om, hvilket kvalitetsniveau vores opgaver skal løses på. For nogle er det en frihed, de trives med at forvalte. For andre faktisk rigtig mange er det en stressfaktor. Risiko for udbrændthed er stor, når det bliver ens egen samvittighed og ikke arbejdspladsens fælles standarder, der bliver målestokken for, hvornår opgaverne er løst godt nok. Læs næste opgavekort, når du er færdig med opgaven

16

17 OPGAVE 9: Den hjælpsomme feedback Opgaven løses sammen med din makker, men skal forberedes individuelt. Aftal et tidspunkt inden for de næste 4 dage, hvor I kan mødes 15 minutter - fx i en frokost- eller kaffepause. I har nu mødtes 2 gange, hvor I har hørt hinanden tale om, hvad der styrer jeres arbejde og hvornår I vurderer det er godt nok. I har måske oplevet, at I ser forskelligt på det. I er måske blevet inspirerede til at gøre noget andet selv og har måske fået ideer til den andens udfordringer. På mødet hér, skal I give hinanden hjælpsom feedback, med den hensigt at hjælpe den anden til at skabe endnu mere klarhed og blive endnu bedre til at prioritere opgaveløsningen i hverdagen. Brug forberedelseskortet til at forberede jer før mødet. Giv hinanden feedback 2x6 minutter den mest langhårede starter. Brug forberedelseskortet til at strukturere feedbacken. I skal ikke hænge noget op på vægavisen i denne opgave. INSPIRATION Vi holder os ofte tilbage med at give kolleger feedback på deres arbejde. Vi tænker måske, at det bliver opfattet som utidig indblanding. Eller vi synes, at vi kommer for tæt på, hvis vi udtrykker omsorg og tilbyder kollegial hjælp. Hjælpsom feedback kræver IKKE, at vi er venner eller bliver private. Hjælpsom feedback er professionelt samarbejde, der højner fokus på det fælles anliggende som trivsel og arbejdspladsens mål er. Hjælpsom feedback er præcis og bygger på observationer og IKKE på tolkninger. På arbejdspladser, hvor man ikke er berøringsangste for at vise konstruktiv og professionel omsorg for hinanden, oplever man bedre trivsel, bedre kvalitet og mindre stress.

18

19 LØSES PÅ FÆLLES MØDE OPGAVE 10: Gruppearbejde om mål, standarder og metoder Opgaven løses sammen i grupper på 6 personer bestående af 3 makkerpar. I har 20 minutter til opgaven 1. Diskuter GAMEMASTERS oplæg brug det uddelte materiale: Er mål og standarder klare og forståelige? Er mål og standarder forenelige med daglig praksis? Er mål og standarder forenelige med borgernes forventninger? Forslag til hvad ledelsen kan gøre for at skabe fælles rettesnore i arbejdet. Forslag til hvad medarbejdere kan gøre for at følge fælles rettesnore i arbejdet. Lad jer inspirere af jeres kollegers indlæg på vægavisen. 2. Forbered og giv tilbagemelding: Hvad kan medarbejdere og ledelse gøre for at få mål og standarder til at fungere i praksis (Lav flip-over for henholdsvis ledelse og medarbejdere).

20

21 LØSES PÅ FÆLLES MØDE OPGAVE 11: De mange stemmer skal høres Opgaven løses først individuelt. Du skal skrive et postkort til dine kolleger, hvor du fortæller, hvad der har været det vigtigste for dig selv og/eller arbejdspladsens udvikling i løbet af den periode, I har spillet SOCIAL KAPITAL PÅ SPIL. Til den fælles fejring skal du hænge dit postkort op, så alle kan læse det. Og du kan læse alle kollegernes. Postkortet findes i opgavemappen. INSPIRATION I de sidste mange uger har hele arbejdspladsen spillet SOCIAL KAPITAL PÅ SPIL. Hvad synes du har været det vigtigste, du har lært? Hvad har givet givet særlig værdi? Hvilke nye indsigter har du fået? Beskriv meget gerne gennem eksempler eller konkrete episoder, hvor du synes, at der skete noget særligt i kraft af, at I spillede spillet. Skriv postkortet, som om det var et rigtigt postkort, hvor du fortæller om dine oplevelser.

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden på skift.

Læs mere

KERNEOPGAVEN I CENTRUM

KERNEOPGAVEN I CENTRUM SPILLEVEJLEDNING KERNEOPGAVEN I CENTRUM 11 opgaver til opbygning af fælles forståelse af arbejdspladsens kerneopgave og målsætninger Social Kapital på Spil OVERBLIK OVER SPILLET Varighed: 10-12 uger MISSION

Læs mere

Social kapital på spil. Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 11. November 2014

Social kapital på spil. Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 11. November 2014 Social kapital på spil Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 11. November 2014 Social Kapital på Spil Et læringsspiltil bedre samarbejde og kvalitet i det daglige arbejde. Spillet er kendetegnet ved at

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Social kapital på spil

Social kapital på spil Rela/onel koordina/on i praksis Konference d. 12. maj 2014 Odense Congress Center Hvem står bag? Slagelse Kommune: Anni Nørgaard Jensen, Jane Bønsøe, Danni Wulff Communicate2innovate: Katrine Schumann

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Medarbejderne: Det er god ledelse

Medarbejderne: Det er god ledelse Medarbejderne: Det er god ledelse 4 min. 6,464 8/29/2019 Hvad mener medarbejderne er god ledelse? Det finder du svar på i en ny publikation fra Væksthus for Ledelse, hvor medarbejderne laver et signalement

Læs mere

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ på din arbejdsplads www.detdumærker.dk OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads. Klik ind på www.detdumærker.dk

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Dagsorden. Hvad er arbejsglæde for os? Hvordan får vi arbejdsglæden i top? Hvem gør hvad?

Dagsorden. Hvad er arbejsglæde for os? Hvordan får vi arbejdsglæden i top? Hvem gør hvad? Dagsorden 1 Hvad er arbejsglæde for os? 2 Hvordan får vi arbejdsglæden i top? 3 Hvem gør hvad? Arbejdsglæde bingo Glæder du dig til det bliver mandag? Siger du hej til dine kolleger om morgenen? Husker

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE ODDER KOMMUNE INTRODUKTION Medarbejderudviklingssamtalen er en fremadrettet og gensidigt forpligtende samtale mellem medarbejder og den nærmeste leder om medarbejderens trivsel,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

MUS-SAMTALEN. AFHOLDELSE Der tages udgangspunkt i trekantens 4 hovedtemaer.

MUS-SAMTALEN. AFHOLDELSE Der tages udgangspunkt i trekantens 4 hovedtemaer. MUS-SAMTALEN FORBEREDELSE Før MUS-samtalen skal I forberede jer grundigt ud fra trekantens 4 temaer som giver mulighed for at komme omkring relevante emner, der er vigtige for både organisationen, lederen

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2015 Trivsel De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Professionel kapital Grænseløsheder og Anerkendelse

Professionel kapital Grænseløsheder og Anerkendelse Professionel kapital Grænseløsheder og Anerkendelse Ved Ph.d., cand.psych.aut., post.doc og selvstændig organisationspsykolog Programmet 12.00-12.45 Frokost. 12.45-13.45 Grænsen mellem arbejde og privatliv

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6 Fortælledage 7 Kom rundt

Læs mere

Procesværktøj om trivsel

Procesværktøj om trivsel Procesværktøj om trivsel www.samarbejdefortrivsel.dk Procesværktøj om trivsel Introduktion Det kan styrke dagtilbuds arbejde med børns trivsel, hvis I som personalegruppe, legestuegruppe eller bestyrelse

Læs mere

Samarbejde. Kortlægning af relationel koordinering i grupper. Drejebog til lederen. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Kortlægning af relationel koordinering i grupper. Drejebog til lederen. Forbedringsafdelingen Samarbejde Forbedringsafdelingen Kortlægning af relationel koordinering i grupper Drejebog til lederen Fakta Mål: Forberedelse: At få et billede af samarbejdsevnen i afdelingen, og hvor der bør sættes

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt og ligeværdighed.

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

teknikker til videndeling & networking

teknikker til videndeling & networking teknikker til videndeling & networking et succesfuldt netværksmøde... er et faciliteret netværksmøde I Danmark har vi ikke kultur for at kaste os ud i at tale med fremmede, så selvom mødedeltagere bekræfter

Læs mere

Samarbejde om Kerneopgaven

Samarbejde om Kerneopgaven Samarbejde om Kerneopgaven Hvor går grænsen Psykisk arbejdsmiljø 2019 ved Ole H. Sørensen og Karin Thomassen (SPARK) Indhold på workshoppen 1. Lidt om SPARK, vores forløb og opgave 2. Oplæg om kerneopgaven

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Inspiration og værktøjer til at styrke det. psykiske arbejdsmiljø

Inspiration og værktøjer til at styrke det. psykiske arbejdsmiljø Inspiration og værktøjer til at styrke det psykiske arbejdsmiljø Inspirationsoplæg: få inspiration og værktøjer til at styrke det psykiske arbejdsmiljø Som et nyt tiltag afholder Socialpædagogerne Østjylland

Læs mere

dig selv og dine klassekammerater

dig selv og dine klassekammerater Tro på dig selv og dine klassekammerater Øvelser til 4. 6. klasse 6 1 Hvad vil det sige at tro på sig selv? Særlig tre temaer i klassefællesskabet er interessante, når vi skal beskæftige os med elevernes

Læs mere

DEN GODE KOLLEGA 2.0

DEN GODE KOLLEGA 2.0 DEN GODE KOLLEGA 2.0 Dialog om dilemmaer Udveksling af holdninger Redskab til provster, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter UDARBEJDET AF ETIKOS OVERBLIK INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 5 6 7

Læs mere

UU længere forløb. Planlægning af tema Fag: UU Klasse: 4.b

UU længere forløb. Planlægning af tema Fag: UU Klasse: 4.b UU længere forløb Planlægning af tema Fag: UU Klasse: 4.b Mål: Eleverne skal opleve, mærke og indse, at de har medansvar for og medindflydelse på at udarbejde en værdifuld løsning til en problemstilling

Læs mere

Opsamlingsark til gruppearbejde Trivselsspillet

Opsamlingsark til gruppearbejde Trivselsspillet Nr. 1 - Har du det godt med dine kolleger i afdelingen? Skriv en liste på 3-5 ting, som er vigtige for gode kollegiale relationer. Begrund og prioritér dem. Drøft og notér 2 konkrete eksempler på en situation,

Læs mere

Forløb: Udvikling af børns legefællesskaber gennem de sidste ca. 30 år

Forløb: Udvikling af børns legefællesskaber gennem de sidste ca. 30 år Forløb: Udvikling af børns legefællesskaber gennem de sidste ca. 30 år Dette dokument rummer en beskrivelse af lektioner og aktiviteter i forløbet. Lektion 4 og 5 er skrevet ud med stor detaljeringsgrad.

Læs mere

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen Samarbejde Fokusgruppeinterview Forbedringsafdelingen Drejebog til lederen og intervieweren Fakta Mål: Varighed: At få et mere dybtgående kendskab til et tema og evt. ideer til forbedringer At få synliggjort

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling og gennemførelse i forhold til jeres kerneopgave er ikke noget, der sker af sig selv. Der er behov for, at du som

Læs mere

Temadag om de studerendes

Temadag om de studerendes Gør tanke til handling VIA University College Temadag om de studerendes refleksioner v/ Oktober 2019 1 Formålet med temadagen At sætte fokus på, hvordan man som praktikvejleder kan medvirke til at igangsætte

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015 Ballerup Kommune beelser: 3.355 BALLERUP KOMMUNE SOCIAL KAPITAL E2015 Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6 Fortælledage 7 Kom rundt

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

OPGAVE 1 X min LEDER

OPGAVE 1 X min LEDER OPGAVE 1 X min LEDER Marts 2018 1 BLIV INSPIRERET (X min - individuelt) Hvad vil du gerne opnå med arbejdsfællesskab? Inden du påbegynder arbejdet med arbejdsfællesskaber, kan du med fordel lade dig inspirere.

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Workshop om Stressforebyggelse.

Workshop om Stressforebyggelse. Workshop om Stressforebyggelse www.stressfrihverdag.dk/forebyg-stress Plan Om de 10 værktøjer Smagsprøve på et værktøj Spørgsmål og dialog Lad os gå stille og roligt frem, Vi når det vi når Stressforebyggelsen

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Samarbejde. Skab arbejdsglæde. En drejebog til mødelederen. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Skab arbejdsglæde. En drejebog til mødelederen. Forbedringsafdelingen Samarbejde Skab arbejdsglæde Forbedringsafdelingen En drejebog til mødelederen Fakta om metoden Mål: Varighed: Deltagere: Mødeleder: Mødets form: Mødelokale: At fokusere på, hvad der skaber arbejdsglæde

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96 Ballerup Kommune beelser: 53. KULTUR- OG FRITIDSINSTITUTIONER Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt for

Læs mere

Marianne Maria Larsen

Marianne Maria Larsen Marianne Maria Larsen Fra: Katrine Lisberg Sendt: 1. august 2016 13:31 Til: Niels Jørgen Rasmussen Emne: God omgangstone Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Fuldført Hej Niels Jørgen Hermed mit bud

Læs mere

METODE 1 RUNDEN RUNDT

METODE 1 RUNDEN RUNDT METODE RUNDEN RUNDT På et teammøde/personalemøde fortæller alle om følgende: En relation, jeg er lykkedes med i den forgangne uge/måned En opgave, der var svær Noget jeg ville ønske, at vi som arbejdsplads

Læs mere

Arbejdsmiljø en medspiller i forandringsprocesser

Arbejdsmiljø en medspiller i forandringsprocesser Arbejdsmiljø en medspiller i forandringsprocesser Dialog og samarbejde på gymnasiale arbejdspladser Vejle, den 7. februar 2017 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk DISPOSITION Arbejdsmiljø Tanker og refleksioner

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Professionel samarbejdskultur i dagtilbud

Professionel samarbejdskultur i dagtilbud Professionel samarbejdskultur i dagtilbud Professionel samarbejdskultur i dagtilbud Når private og personlige relationer har for stor indflydelse på samarbejdet, øges sandsynligheden for sladder, konsensus

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. Klynge C KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. Klynge C KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale Klynge C 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte

Læs mere

Derfor taler vi om robusthed

Derfor taler vi om robusthed Side 1 I dette hæfte fortæller vi, hvad vi i Gentofte kommune mener med robusthed. Både når det gælder kommunen som organisation, og når det gælder arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Hæftet udtrykker

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS // VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL BRUG Velkommen til værktøjet Min faglige praksis. Værktøjet kan hjælpe

Læs mere

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø Trivsel 1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvad gør os særligt tilfredse? Hvad gør os mindre tilfredse? Giv gerne nogle konkrete eksempler. 2. Føler du dig motiveret og

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Dit Demokrati: LÆRER VEJLEDNING TIL EU-FILM

Dit Demokrati: LÆRER VEJLEDNING TIL EU-FILM Dit Demokrati: LÆRER VEJLEDNING TIL EU-FILM DIT DEMOKRATI LÆRERVEJLEDNING TIL EU-FILM SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 3 dele: Filmene: Hvad bestemmer EU?, Hvordan

Læs mere

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN kan skabe øget trivsel og innovation

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN kan skabe øget trivsel og innovation FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN kan skabe øget trivsel og innovation Arbejdsmiljødage marts 2015 Hanne V. Moltke og Jens Karlsmose www.newstories.dk PROGRAM Indledning og præsentation (ws 1, forhåndskendskab) Lidt

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver

Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Få indsigt i elevernes perspektiver Hvordan oplever dine elever din undervisning? Hvad kendetegner en rigtig god time,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem af både leder og medarbejder.

Læs mere

Kend din kerneopgave og kerneydelserne. - fra strategi til hverdags værdi

Kend din kerneopgave og kerneydelserne. - fra strategi til hverdags værdi Kend din kerneopgave og kerneydelserne - fra strategi til hverdags værdi Fokus Vælg på kerneydelserne dit fokus KERNEOPGAVEN Kerneopgaven er omdrejningspunktet for enhver handling i organisationen. Den

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

for fællesskabet Personalepolitik

for fællesskabet Personalepolitik for fællesskabet Personalepolitik Indledning I Aalborg Kommune vil vi have gode arbejdspladser, god opgaveløsning og sammen skabe gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger m.fl. Aalborg

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Studieunit Marts Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb

Studieunit Marts Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb 1 Denne håndbog er tænkt som et dynamisk værktøj med konkrete ideer til metoder og redskaber

Læs mere

Kollegabaseret observation og feedback

Kollegabaseret observation og feedback Udviklet og afprøvet i Holstebro Kommune Kollegabaseret observation og feedback Kollegabaseret observation og feedback er et redskab til at kvalificere pædagogisk praksis via reflekterende samtaler med

Læs mere

Inspiration og værktøjer til at styrke det. psykiske arbejdsmiljø

Inspiration og værktøjer til at styrke det. psykiske arbejdsmiljø Inspiration og værktøjer til at styrke det psykiske arbejdsmiljø Forord et godt arbejdsmiljø betaler sig Socialpædagoger mødes af store udfordringer og skal kunne håndtere disse udfordringer. Men uanset

Læs mere

Resultat af kortlægning efterår 2017 på Viborg Gymnasium & HF

Resultat af kortlægning efterår 2017 på Viborg Gymnasium & HF PROFESSIONEL KAPITAL Resultat af kortlægning efterår 2017 på Viborg Gymnasium & HF HVAD ER PROFESSIONEL KAPITAL? Professionel kapital omfatter social kapital, human kapital og beslutningskapital HUMAN

Læs mere