Skolernes Kvalitetsrapport 2019 ISHØJ KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolernes Kvalitetsrapport 2019 ISHØJ KOMMUNE"

Transkript

1 Sernes Kvalitetsrapport 2019 ISHØJ KOMMUNE

2 Indledning Sernes kvalitetsrapport er et dokumt, der i tal og figurer beskriver, hvordan sevæset i Ishøj Kommune klarer sig på række parametre. Kvalitetsrapport bliver i Ishøj Kommune anvdt som et styrelsesdokumt, der i samspil med andre dataformer leder kvalitetsudvikling lokalt på serne. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på sit møde d 13. februar 2018, at sernes kvalitetsrapport ikke længere skal udarbejdes hvert år, m derimod hvert andet år (jf. Bekdtgørelse om kvalitetsrapporter i folkes 9.), og at rapport i ulige kalderår skal indeholde kortere oritering om sernes resultater. Dne rapport giver således kort oritering om sevæset i Ishøj Kommune med fokus på resultater og progression i dansk og matematik.

3 Forsøg på overordnet konklusion Kvalitetsrapport viser store forskelle serne imellem, m gerelt betragtet kan det konkluderes, at serne i Ishøj Kommune formår at løfte sine elever som forvtet! Kun i ganske få tilfælde ligger serne i Ishøj Kommune under d socioøkonomiske referce. Serne i Ishøj formår i nog grad at løfte sine elever i dansk, m der tegner sig ikke et tydigt billede, når der ses på progression i dansk. Omvdt er der tydelig tds for progression i matematik progression i matematik er gerelt set bedre i Ishøj d for landsplan. Serne i Ishøj er i høj grad lykkedes med at løfte sine elever i matematik. Vi skal som minimum kunne forvte, at vi ligger på vores socioøkonomiske referce, og det skal vi nå gnem vores evne til at løfte eleverne. I seåret 2017/2018 er d gerelle tds, at serne klarer sig så godt, som man kan forvte ud fra deres elevpopulation.

4 PROGRESSION I DANSK DE NATIONALE TEST Når man ser på progression i de nationale test, følger man de samme elever over tid. Det betyder, at vi kan følge elevernes faglige udvikling på forskellige klassetrin. Progression vises i dne rapport kommunalt for de forskellige klassetrin. Progression i dansk vises for 2., 4., 6. og 8. klassetrin. Progressionsfigurerne indeholder information om, hvordan progression ser ud i Ishøj Kommune og på landsplan. De store søjler viser andel i Ishøj ind for giv kategori (f.eks. andel af elever med gode resultater i læsning), ms de tynde vandrette streger viser andel på landsplan for d samme kategori. Talle imellem søjlerne viser, om der har været stigning eller et fald i andel af elever, der eksempelvis er gode i læsning. På d måde kan man følge progression et skridt ad gang. Over figur er der klammepartes, der opsummerer d samlede progression for eleverne i d tidsperiode, man har data for.

5 Løfteevne i dansk ( / ) Progression for andel af gode elever i læsning i nationale test Landsgnemsnit 0 %point Ishøj 3 %point 80% 73% 68% 70% 60% 57% Landsgnemsnit -7 %point Ishøj 2 %point 73% 68% 54% 50% 73% 71% 65% 53% 57% 55% Progression 4. klasse, Progression Ishøj Kommune Landsgns. 6. klasse, 41% klasse, 2013/14-9 %point %point 8. klasse, 9 %point 6. klasse, -1 %point 4. klasse, 2013/14-11 %point 2. klasse, 2011/12-6 %point 9 %point -8 %point 0% 62% 46% 5 %point 0 %point 10% -4 %point 20% -5 %point 30% 64% 60% 45% 40% Landsgnemsnit -9 %point Ishøj 19 %point 2. klasse, 4. klasse, Progression POINTER Efter et dyk i år er det i lykkedes at hæve niveauet for både de elever, som gik i 8. klasse og 6. klasse i. Progression er her bedre d på landsplan, særligt for 6. klassetrin i, som har oplevet fremgang, ms niveauet på landsplan er gået lidt ned. Når man ser på, hvordan det går eleverne i i forhold til første gang de blev testet, ses det, at andel af elever i Ishøj, der er gode til at læse, er faldet lidt fra 2. til 8. klassetrin, ms andel på landsplan er status quo. De elever, som i gik i 6. klasse i Ishøj Kommune har til ggæld ikke oplevet så stort et fald i andel som er gode til læsning som på landsplan. Både på landsplan og i Ishøj er andel af gode elever faldet fra 2. klasse i til 4. klasse i, m faldet er dog større i Ishøj d på landsplan. Det skal bemærkes, at resultaterne dækker over store forskelle serne imellem.

6 Løfteevne i dansk ( / ) Progression for andel af de allerdygtigste elever i læsning i nationale test Landsgnemsnit 6 %point Ishøj 5 %point Landsgnemsnit -4 %point Ishøj 1 %point Landsgnemsnit 0 %point Ishøj 2 %point Både i Ishøj Kommune og på landsplan er andel af de allerdygtigste elever i læsning steget betragteligt fra 2. klassetrin i 2011/12 til 8. klasse i (5 proctpoint i Ishøj Kommune og 6 proctpoint på landsplan). På både 2., 4. og 6. klassetrin var andel af de allerdygtigste elever i læsning 1 % i Ishøj, ms andel på 8. klassetrin i var 6 %. Det svarer til, at der på 8. klassetrin i er ca. fem gange så mange af de allerdygtigste elever i læsning. 16% 13% 14% 12% 10% 8. klasse, 2. klasse, 2013/14 Progression 4. klasse, Progression Ishøj Kommune Landsgns. 4% 3% 6. klasse, -2 %point 6. klasse, 4% 8% 0 %point 4. klasse, 2013/14-1 %point 2. klasse, 2011/12-4 %point 0% 4% 2 %point 2% 8% 8% 0 %point 1% 6% 5 %point 1% 5% 8 %point 1% 0 %point 2% -3 %point 4% 0 %point 6% 8% 8% 1 %point 8% 7% 2. klasse, POINTER 2% 4. klasse, Progression Fra 2. klassetrin i 2013/14 til 6. klassetrin i er andel af de allerdygtigste læsere steget med 1 proctpoint i Ishøj Kommune, ms d er faldet med 4 proctpoint på landsplan. Andel af de allerdygtigste læsere blandt elever, som gik i 4. klasse i år er faldet sid 2. klassetrin i Ishøj Kommune, ms andel er status quo på landsplan.

7 Løfteevne i dansk ( / ) Progression for andel af elever med dårlige resultater i læsning i nationale test POINTER Landsgnemsnit -3 %point Ishøj 0 %point Landsgnemsnit 1 %point Ishøj -3 %point Landsgnemsnit 6 %point Ishøj 9 %point 30% 27% 25% 25% 20% 18% Progression 4. klasse, Progression Ishøj Kommune Landsgns. 11% 8% 6. klasse, 9 %point 2. klasse, 2013/14 14% 6 %point 8. klasse, 15% -6 %point 6. klasse, -2 %point 4. klasse, 2013/14 13% 3 %point 2. klasse, 2011/12 10% 3 %point 0% 8% 18% 18% -7 %point 6 %point 1 %point 5% 10% -2 %point 10% 11% 18% -1 %point 11% 0 %point 15% 21% 19% 2. klasse, 4. klasse, Progression Fra 6. til 8. klassetrin og fra 4. til 6. klassetrin i er andel af elever med dårlige resultater i læsning i Ishøj Kommune faldet ganske pænt og med et større fald d på landsplan. Fra 2. klassetrin i 2011/12 til 8. klassetrin i er andel af elever med dårlige resultater i Ishøj Kommune status quo, ms der er sket et fald på landsplan. Til ggæld er andel af elever med dårlige resultater i læsning faldet i Ishøj Kommune fra 2. klasse i 2013/14 til 6. klasse i, ms d er steget lidt på landsplan. Andel af elever som er dårlige til læsning nærmer sig dermed landsgnemsnittet for 6. klasse i efter at have ligge noget højere de andre år. Både i Ishøj Kommune og på landsplan er andel af elever med dårlige resultater steget fra 2. klassetrin til 4. klassetrin for elever, som gik i 4. klasse i. I Ishøj er andel steget med 9 proctpoint, ms d på landsplan er steget med 6 proctpoint. Ig skal det bemærkes, at resultaterne dækker over store forskelle serne imellem.

8 DELKONKLUSION PROGRESSION I DANSK NATIONALE TEST I klarede eleverne i Ishøj Kommune sig gerelt dårligere i læsning i nationale test, d de gjorde da de blev testet på tidligere klassetrin. I er det dog lykkedes kommun at løfte eleverne ig, i de fleste tilfælde med større progression d på landsplan. Udover det er progression dog ikke tydigt bedre i Ishøj Kommune d på landsplan, da d i nogle tilfælde er flottest i kommun og i andre tilfælde er flottest på landsplan. Eleverne i Ishøj Kommune klarer sig over hele linj betydeligt bedre i de nationale test i læsning i år d de gjorde i. En undtagelse er dog eleverne, som i år gik i 4. klasse. Disse elever har fået et tilbagefald i testresultaterne, hvilket også afspejles i landsgnemsnittet, om d det ikke er et lige så stort tilbagefald på landsplan. Det er vigtigt at huske, at resultaterne er gnemsnit over alle serne, som i de fleste tilfælde dækker over store udsving serne imellem. Når resultaterne f.eks. ikke ser så flotte ud på kommunalt niveau, er det ofte kelte ser, der trækker gnemsnittet ned og dermed ikke tds for samtlige ser i Ishøj.

9 KARAKTERGENNEMSNIT 9. KLASSE DANSK

10 Karaktergnemsnit i dansk, 9. klasse Normalklasser - 0,4 Alle elever - 0,3 Normalklasser - 0,6 Alle elever - 0, POINTER Ishøj Kommune Landsgnemsnit Normalklasseelever Alle elever Både i Ishøj Kommune og på landsplan er gnemsnittet i 9. klasses afgangseksam i dansk gået lidt ned for hvert seår sid. Dette gælder både, når man kigger på alle elevers karaktergnemsnit og når man kun kigger på normalklasseelevernes gnemsnit.

11 Karaktergnemsnit i dansk, 9. klasse Karaktergnemsnit i dansk fordelt på ser POINTER 12 Fra år til er karaktergnemsnittet i 9. klasses afgangseksam i dansk steget på Strandgårds, Vejlebros og Vibeholms, ms det er faldet på de andre ser Landsgnemsnit Gildbros Strandgårds Karaktergnemsnit Karaktergnemsnit No rm alk las se ele ver Ishøj Kommune gnemsnit Vibeholms Vejlebros Strandgårds Karaktergnemsnit All e ele ver Ishøj Se Gildbros 0 Ishøj Se og Vibeholms opnår begge et karaktergnemsnit som er højere d kommunegnemsnittet, ms Strandgårds og især Vejlebros kommer tæt på. I år er det kun Vibeholms, der har et karaktergnemsnit, som er lige så højt som landsgnemsnittet. Både det kommunale gnemsnit samt gnemsnittet på Gildbros og Strandgårds er højere, når man udelukkde kigger på resultaterne for normalklasseelever.

12 Socioøkonomisk referce i dansk Socioøkonomisk referce Karaktergnemsnittet i afgangsprøv Dansk læsning er i som forvtet på alle serne i Ishøj Kommune. Karaktergnemsnit -0,2 Signifikansniveau , ,6 0,0-0, ,6 Vej leb ros 6.2 1,0* 8.2-0, ,7 0,7 0,0 Str an dg ård sko l -0,2 Ish øj Sk ole -0,4-0, , Gil db ros 0,5 Vib eh ol ms ,4-0, ,3 Vej leb ros 4.5 Karaktergnemsnit -0,1-0,3-0, ,4 0, Ish øj Sk ole 5.6-0,4 0, ,5-0,5 0,1 Str an dg ård sko l 0,4 Gil db ros Dansk Vib eh ol ms Socioøkonomisk referce mundtlig Socioøkonomisk referce Dansk læsning Socioøkonomisk referce Karaktergnemsnittet i afgangsprøv Dansk mundtlig er i som forvtet på alle andre ser d Strandgårds, hvor gnemsnittet er signifikant højere d d socioøkonomiske referce. * ud for talle i figurerne viser, om d pågældde ses karaktergnemsnit er signifikant højere eller lavere d d socioøkonomiske referce. En forskel, der ikke er signifikant, kan skyldes statistisk usikkerhed. I sådan et tilfælde kan man ikke formode, at der ikke er nog forskel. Forklaring på socioøkonomisk referce fra Undervisningsministeriet: D socioøkonomiske referce for grundsekarakterer er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme socioøkonomiske baggrundsforhold som ss elever har klaret afgangsprøverne.

13 Socioøkonomisk referce i dansk Karaktergnemsnit Socioøkonomisk referce Karaktergnemsnittet i afgangsprøv Dansk retskrivning er i som forvtet på alle andre ser d Strandgårds, hvor gnemsnittet er signifikant lavere d d socioøkonomiske referce. Karaktergnemsnit , ,1* -0,3 Vib eh ol ms -2,1* 0, ,2 Vej leb ros 6.1 0, ,9* 5.5 0,1 Dansk Str an dg ård sko l Ish øj Sk ole ,6-0,8* -0,3-0,4-1,0* 0, Gil db ros 6.6 0, , , ,3-1,3* 0,3-0,9* Vej leb ros 5.9-0, Ish øj Sk ole Gil db ros ,2-0,5-0, ,0-0,6 Str an dg ård sko l 0,6 1,4* Socioøkonomisk referce skriftlig Dansk Vib eh ol ms Socioøkonomisk referce retskrivning Socioøkonomisk referce Karaktergnemsnittet i afgangsprøv Dansk skriftlig er i som forvtet på alle serne i Ishøj Kommune. Signifikansniveau * ud for talle i figurerne viser, om d pågældde ses karaktergnemsnit er signifikant højere eller lavere d d socioøkonomiske referce. En forskel, der ikke er signifikant, kan skyldes statistisk usikkerhed. I sådan et tilfælde kan man ikke formode, at der ikke er nog forskel. Forklaring på socioøkonomisk referce fra Undervisningsministeriet: D socioøkonomiske referce for grundsekarakterer er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme socioøkonomiske baggrundsforhold som ss elever har klaret afgangsprøverne.

14 DELKONKLUSION KARAKTERGENNEMSNIT I DANSK 9. KLASSES AFGANGSEKSAMEN OG SOCIOØKONOMISK REFERENCE Både på landsplan og i Ishøj Kommune er karaktergnemsnittet faldet sid, dog lidt mere i Ishøj d på landsplan. Gnemsnittet er fra til faldet på Ishøj Se, Strandgårds og Vejlebros, ms det er steget på Vibeholms og er status quo på Gildbros. Dog skal det bemærkes, at gnemsnittet er steget på Strandgårds, Vejlebros og Vibeholms fra år til. Ser man på de socioøkonomiske refercer, ligger serne i Ishøj Kommune i år som forvtet (dvs. hverk signifikant højere eller lavere d de socioøkonomiske refercer). En kelt undtagelse er, at Strandgårds ligger signifikant højere i mundtlig dansk og signifikant lavere i retskrivning.

15 PROGRESSION I MATEMATIK DE NATIONALE TEST Når man ser på progression i de nationale test, følger man de samme elever over tid. Det betyder, at vi kan følge elevernes faglige udvikling på forskellige klassetrin. Progression vises i dne rapport kommunalt for de forskellige klassetrin. Progression i matematik vises for 3., 6. og 8. klassetrin. Progressionsfigurerne indeholder information om, hvordan progression ser ud i Ishøj Kommune og på landsplan. De store søjler viser andel i Ishøj ind for giv kategori (f.eks. andel af elever med gode resultater i matematik), ms de tynde vandrette streger viser andel på landsplan for d samme kategori. Talle imellem søjlerne viser, om der har været stigning eller et fald i andel af elever. På d måde kan man følge progression et skridt ad gang. Over figur er der klammepartes, der opsummerer d samlede progression for eleverne i d tidsperiode, man har data for.

16 Løfteevne i matematik ( / ) Progression for andel af gode elever i matematik i nationale test Landsgnemsnit 11 %point Ishøj 36 %point 80% 70% 73% 71% 62% 73% 71% 66% 60% 60% Landsgnemsnit 2 %point Ishøj 9 %point 62% 53% 50% 0% 3. klasse, 2012/13 6. klasse, 9 %point 10% 6 %point 30 %point 20% 2 %point 30% 2 %point 30% 9 %point 40% 8. klasse, Progression 3. klasse, 2014/15 6. klasse, Progression Ishøj Kommune Landsgns. POINTER Fra 3. klasse i 2012/13 til 8. klasse i er andel af elever i Ishøj Kommune, som er gode til matematik steget med 36 proctpoint og har således mere d fordoblet sig. I samme periode er eleverne på landsplan steget med 11 proctpoint. Fra 6. til 8. klassetrin er andel steget med 6 proctpoint i Ishøj, ms d er steget med 2 proctpoint på landsplan. Andel af gode elever i matematik for de elever, som gik i 6. klasse i, er sid de gik i 3. klasse i 2014/15 steget med 9 proctpoint i Ishøj Kommune, ms d er steget med 2 proctpoint på landsplan.

17 Løfteevne i matematik ( / ) Progression for andel af de allerdygtigste elever i matematik i nationale test Landsgnemsnit 2 %point Ishøj 1 %point 9% Landsgnemsnit 2 %point Ishøj -1 %point 8% 8% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 3. klasse, 2012/13 1% 6. klasse, 4% 2% 3% -1 %point 0% 1 %point 1% 0 %point 2% 2 %point 3% -2 %point 4 %point 4% 1% 6% 8. klasse, 3. klasse, 2014/15 Progression 6. klasse, Progression Ishøj Kommune Landsgns. POINTER Andel af de allerdygtigste elever i matematik er steget med 1 proctpoint fra 3. til 8. klasse (fra 2012/13 til ) i Ishøj Kommune, ms det er steget med 2 proctpoint på landsplan. Bemærk, at det for Ishøj Kommune svarer til fordobling. Fra 6. til 8. klassetrin er andel af de allerbedste elever i matematik steget 1 proctpoint i Ishøj Kommune, ms d på landsplan er faldet med 2 proctpoint. Fra 3. klassetrin i 2014/15 til 6. klassetrin i er andel af de allerdygtigste elever i matematik faldet med 1 proctpoint i Ishøj Kommune, ms d er steget med 2 proctpoint på landsplan i samme periode.

18 Løfteevne i matematik ( / ) Progression for andel af elever med dårlige resultater i matematik i nationale test Landsgnemsnit - 8 %point Ishøj - 11 %point 25% Landsgnemsnit -3 %point Ishøj -9 %point POINTER 24% 23% 20% 15% Andel af elever med dårlige resultater i matematik i Ishøj Kommune er halveret fra eleverne gik i 6. klasse til de gik i 8. klasse i. På landsplan er andel lidt over halveret fra 6. klassetrin til 8. klassetrin. 20% 14% 13% 3. klasse, 2012/13 6. klasse, -9 %point 0% 6% -12 %point 1 %point 5% 11% 9% -3 %point -7 %point -1 %point 10% 12% 12% 8. klasse, 3. klasse, 2014/15 Progression 6. klasse, Progression Ishøj Kommune Landsgns. Andel af elever med dårlige resultater i matematik er for de elever der gik i 6. klasse i næst halveret sid de gik i 3. klasse i 2014/15 (fra 20 % til 11 %), ms andel på landsplan er faldet fra 12 % til 9 %. Hermed ligger andel af elever på 6. klassetrin i Ishøj Kommune, som har dårlige resultater i matematik, meget tæt på landsgnemsnittet i seåret.

19 DELKONKLUSION PROGRESSION I MATEMATIK NATIONALE TEST Der har i Ishøj Kommune været meget flot progression for eleverne på 6. og 8. klassetrin i. Andel af elever der er gode til matematik er steget betragteligt, ligesom andel af elever med dårlige resultater er faldet betragteligt. Andel af elever, som er gode til matematik, og andel af de allerdygtigste elever til matematik er fordoblet fra eleverne gik i 3. klasse i 2012/13 til de gik i 8. klasse i. Ligeledes er andel af elever med dårlige resultater i matematik halveret for samme årgang i period fra 3. til 8. klassetrin. Ishøj Kommune har på flere områder formået at hæve elevernes resultater betydeligt højere d på landsplan.

20 KARAKTERGENNEMSNIT 9. KLASSE MATEMATIK

21 Karaktergnemsnit i matematik, 9. klasse Normalklasser + 0,1 Alle elever + 0,1 Normalklasser + 0,0 Alle elever + 0, POINTER Ishøj Kommune Landsgnemsnit Normalklasseelever Alle elever Karaktergnemsnittet i matematik er ved i afgangseksam i det samme, som det var i, både hvad angår normalklasseelever og alle elever samlet. På landsplan er gnemsnittet steget med 0,1 karakterpoint i samme periode.

22 Karaktergnemsnit i matematik, 9. klasse POINTER Fra år til er karaktergnemsnittet i 9. klasses afgangseksam i matematik steget på alle ser med undtagelse af Gildbros Ishøj Se, Vejlebros og Vibeholms ligger over det kommunale gnemsnit i. I er det kun Ishøj Se, der har et karaktergnemsnit, som er lige så højt som landsgnemsnittet Landsgnemsnit Strandgårds Gildbros Karaktergnemsnit No rm alk las se ele ver Vibeholms Karaktergnemsnit All e ele ver Ishøj Kommune gnemsnit Vejlebros Karaktergnemsnit Strandgårds Ishøj Se Gildbros 0 Det kommunale gnemsnit samt gnemsnittet på Gildbros er lidt højere, når man udelukkde kigger på resultaterne for normalklasseelever, ms det til ggæld bliver lidt lavere på Strandgårds.

23 Socioøkonomisk referce i matematik Socioøkonomisk referce Matematik ud hjælpemidler Karaktergnemsnittet i afgangsprøv Matematik med hjælpemidler er i som forvtet på Ishøj Se, Vejlebros og Vibeholms. På Gildbros og Strandgårds er gnemsnittet signifikant lavere d d socioøkonomiske referce. Karaktergnemsnit , , , ,1 Ish øj Sk ole 4.2-0,9* -0, , ,7-0,3-1,0* Vib eh ol ms 0,3 0,1 Vej leb ros 0,7 Socioøkonomisk referce 4.6 1,0* 5.7-1,1* Gil db ros ,1-0, ,5 Vib eh ol ms Karaktergnemsnit , Str an dg ård sko l 5.7 Gil db ros ,0* -0,9* -1,1* -0,6-0, ,5-0,8* -0,7 Vej leb ros 0,2 1,7* Ish øj Sk ole -1,2* Str an dg ård sko l Socioøkonomisk referce Matematik med hjælpemidler Socioøkonomisk referce Karaktergnemsnittet i afgangsprøv Matematik ud hjælpemidler er i som forvtet på alle andre ser d Gildbros, hvor gnemsnittet er signifikant lavere d d socioøkonomiske referce. Signifikansniveau * ud for talle i figurerne viser, om d pågældde ses karaktergnemsnit er signifikant højere eller lavere d d socioøkonomiske referce. En forskel, der ikke er signifikant, kan skyldes statistisk usikkerhed. I sådan et tilfælde kan man ikke formode, at der ikke er nog forskel. Forklaring på socioøkonomisk referce fra Undervisningsministeriet: D socioøkonomiske referce for grundsekarakterer er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme socioøkonomiske baggrundsforhold som ss elever har klaret afgangsprøverne.

24 DELKONKLUSION KARAKTERGENNEMSNIT I MATEMATIK 9. KLASSES AFGANGSEKSAMEN OG SOCIOØKONOMISK REFERENCE I Ishøj Kommune ligger karaktergnemsnittet i i matematik som det gjorde i, ms det er steget med 0,1 på landsplan i samme periode. Gnemsnittet er fra til faldet på Ishøj Se og Vibeholms, ms det er steget på Vejlebros og er status quo på Gildbros og Strandgårds. Dog skal det bemærkes, at gnemsnittet er steget på alle andre ser d Gildbros fra år til. De socioøkonomiske refercer viser, at serne i gerelt ligger som forvtet. Dog ligger Gildbros signifikant under d socioøkonomiske referce i både prøv med og ud hjælpemidler, ms det samme gør sig gældde for Strandgårds i prøv med hjælpemidler.

25 ORDBLINDHED

26 Udvikling i andel af ordblinde elever i Ishøj 16% 6% 4.8% 5% 4.8% 4.0% 4% 4% 3% 2% 3.0% 2.8% 3% 2% 3.5% 3.3% 14.5% 14.9% 14% 5% 3.4% 14.7% 2.6% 2.3% 12% 3.8% 10% 2.8% 2.7% 8% 2.2% 2.2% 2.1% 1.6% 1.4% 6% 4% 0.9% 0.9% 1% 10.7% 2% 1% 0% Gildbros, ud ordblindeklasser Ishøj Se Strandgårds Vejlebros Vibeholms 2019 På to af serne er andel af ordblinde elever faldet sid 2016 (Strandgårds og Vibeholms), ms andel er steget på de resterde tre ser. Anm: Talle skal tages med det forbehold, at det ikke har været muligt at hte data fra det samme tidspunkt af året de forskellige seår. 0% Ishøj Kommune På kommunalt plan er andel af ordblinde elever steget fra 10,7 % i 2016 til 14,9 % i 2019.

27 ELEVFRAVÆR

28 Elevfravær Gnemsnitligt fravær i Ishøj og på landsplan fordelt på fraværskategorier Gnemsnitligt elevfravær i Ishøj og på landsplan 5% 6% 8.0% 7.6% 7.0% 5.7% 5.6% 4% 6.0% 3.4% 3.3% 3.1% 3.0% 3% 3.7% 3.1% 2.2% Landsgns. Der har sid 2015/2016 været stigning på 1,0 proctpoint i det gnemsnitlige elevfravær i Ishøj Kommune. Elevfraværet i Ishøj (8,0 %) ligger 2,0 proctpoint over det gnemsnitlige elevfravær på landsplan (6,0 %). Ishøj Kommune gns. Landsgns. 2015/2016 Ul ovl igt fra væ r Ishøj Kommune gns. 2017/ / / / / /2016 0% Syg efr av ær 0% 1.0% 1.0% 1.0% 2017/2018 1% 2016/2017 2% 2.6% 1.5%1.6% 1.7%1.8% 1.5% 1.5% 2015/2016 2% Fra væ r me d till ad els e 4% 2.6% 2017/2018 8% 2016/ % Det gnemsnitlige ulovlige fravær er i Ishøj Kommune væstligt højere d på landsplan. Der er derfor igangsat undersøgelse, der skal udforske fraværsproblematikk fra elevernes perspektiv. Derudover åbnes der op for dialog om sernes registreringspraksis, så vi sikrer sartethed.

29 Elevfravær på siveau Gnemsnitligt fravær fordelt på ser og fraværskategorier Gnemsnitligt elevfravær fordelt på ser og på landsplan 16% 15.2% 14.6% 14% 10% 8.0% 8% 12% 10% 8.5%8.9% 8% 5.8%6.2% 6% 8.2% 7.4% 6% 7.8%7.9% 7.1%7.3% 8.0% 6.0% 4% 4% 2% 1.8% 1.7% 2% 1.1% 4.5% 4.5% 2.5% 1.8% 1.9% 3.7% 3.7% 2.4% 0.8% 0.8% Det gnemsnitlige fravær på Ishøj Se liger på niveau med landsgnemsnittet, ms de resterde sers gnemsnitlige elevfravær er højere d landsgnemsnittet. Elevfraværet er særligt højt på Ishøjgård. Af de fem folkeser har Gildbros det højeste fravær. Ishøjgård Vibeholms Vejlebros Strandgårds Gildbros Ishøjgård Ishøj Se Ul ovl igt fra væ r Landsgns. Vibeholms Vejlebros Strandgårds Ishøj Se Syg efr av ær Gildbros Ishøjgård Vibeholms Vejlebros Strandgårds Ishøj Se Lo vlig t fra væ r Gns. fravær pr. elev Landsgns. Gildbros rd Ish øj sk ho lm be Vi os k br jle Ve Gns. fravær pr. elev Ishøj Kommune gns. gå n ol e n ol e ol St ra nd gå rd sk Sk Ish øj ol sk br o ld Gi ol e 0% 0% 3.8% 3.5% 3.5% 3.7% Det lovlige fravær ligger i Ishøj overordnet set på niveau med landsgnemsnittet. Sygefraværet er i Ishøj lidt højere d på landsplan, med undtagelse af Strandgårds, der har et lavere fraværsgnemsnit for sygefravær. Det ulovlige fravær ligger på Gildbros, Strandgårds, Vejlebros og Ishøjgård betragteligt højere d gnemsnittet for ulovligt fravær på landsplan.

30 DELKONKLUSION ELEVFRAVÆR Lovligt fravær: Alle serne, på nær Ishøjgård, ligger på eller under landsgnemsnittet i lovligt fravær. Sygefravær: Strandgårds har som d este se mindre sygefravær d landsgnemsnittet. På Ishøjgård ligger det del over landsgnemsnittet, ms det for de resterde ser ligger lidt over landsgnemsnittet. Ulovligt fravær: Ishøj Se og Vibeholms ligger under landsgnemsnittet i ulovligt fravær, ms de resterde ser i varierde grad ligger noget eller del over landsgnemsnittet.

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016 En gennemgang af Egebjergskolens faglige niveau i 9. klasse jf. kvalitetsrapporten 2.0, dækkende de tre skoleår 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016, for så vidt angår: Procentvis andel af elever i 9. klasse

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.00-A00-3-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 03-11-2016 Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget godkendte

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole,, Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 8,0 14 Kommune, gennemsnit 7,8 80 Land, gennemsnit

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skoler Skolernes Kvalitetsrapport 2018

Center for Dagtilbud og Skoler Skolernes Kvalitetsrapport 2018 Center for Dagtilbud og Skoler Skolernes Kvalitetsrapport 2018 Version til offentliggørelse 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål og resultatmål...5 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...5 2.2. Kommunalt

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen Statusrapport Gladsaxe Kommunes skolevæsen 1 Indhold Indledning... 3 Helhedsvurdering... 3 Nationale målsætninger... 4 Lokale målsætninger... 6 Beskrivelse af større indsatser på skoleområdet... 6 Faglighed

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Kibæk skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Oversigt over faglige resultater i folkeskolen i perioden 2008-2016 Baggrund På BUU-mødet den 7.12.2016

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 BUU orienteres

Læs mere

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2014 15. Skolens navn: Fælleshåbsskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 4 1.1 Antal elever med gode resultater i dansk, læsning, Vejle... 4

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Status på kvalitetsaftalen med Step 10

Status på kvalitetsaftalen med Step 10 Side 1 af 12 Status på kvalitetsaftalen med Step 10 1. Indledning Nogle unge har brug for et år i 10. klasse, før de starter på en ungdomsuddannelse. Med 10. klassecenteret Step 10 varetager Learnmark

Læs mere

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test i skoleåret 2016/2017 viser meget små udsving i forhold til resultaterne fra 2015/2016. Andelen af

Læs mere

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2 Indhold Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan kan man bruge den socioøkonomiske reference?... 3 Statistisk usikkerhed... 5 Bag om den socioøkonomiske

Læs mere

Langhøjskolen. Lokal kvalitetsrapport for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017. Langhøjskolen. Hvidovre Kommune

Langhøjskolen. Lokal kvalitetsrapport for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017. Langhøjskolen. Hvidovre Kommune Langhøjskolen Lokal kvalitetsrapport for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 Langhøjskolen Hvidovre Kommune INDLEDNING... 3 SKOLEN... 5 SKOLENS FAGLIGE NIVEAU... 7 ELEVERNES VIDERE UDDANNELSE EFTER FOLKESKOLEN...

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN BILAG1 KARAKTERGENNEMSNIT Indhold Karaktergennemsnit Formål... 4 Om data... 4 Bundne prøvefag... 5 Dansk... 5 Matematik... 6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer I procent Afgangsprøver 2010 Dette notat giver en fremstilling af resultaterne ved dette års afgangsprøver i 9. og 10. klasse. Den udarbejdes som led i arbejdet med udformning af skolernes kvalitetsrapport

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet

Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet Indhold 1) 2) 3) 4) Intro til kvalitetsrapporter og kvalitetsaftaler Præsentation af hovedkonklusioner for kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014/15 for Hillerød Kommunes skolevæsen

Kvalitetsrapport 2014/15 for Hillerød Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport 2014/15 for Hillerød Kommunes skolevæsen Januar 2016 Side 1 af 94 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune...

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

Nøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel

Nøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel FAGCENTER FOR LÆRING & TRIVSEL Dato: 23. november Nøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel Faglige resultater i Folkeskolen skoleåret -17 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse folkeskoler

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DEN KORTE VERSION

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DEN KORTE VERSION KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2012 DEN KORTE VERSION Forord Den årlige kvalitetsrapport skal ifølge Bekendtgørelsen styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/2017

Kvalitetsrapport 2016/2017 Kvalitetsrapport 2016/2017 Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 1.1 Læsevejledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 3. Resultater... 7 3.1 Kommunale test (Ordlæseprøve 1)... 7 3.2 Nationale

Læs mere

Socioøkonomisk reference for karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver

Socioøkonomisk reference for karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver Socioøkonomisk for karaktererne for rnes afgangsprøver Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Den socioøkonomiske for gennemsnittet af karaktererne for de bundne prøver for 9. klasse for folkeskoler

Læs mere

Kvalitetsaftaler. For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune

Kvalitetsaftaler. For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune Kvalitetsaftaler For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune Formål med kvalitetsaftaler Mål- og resultatstyring af dagtilbud og skoler Kvalitetsaftaler på to niveauer Med kvalitetsaftalerne sætter Børne-

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport. Selsmoseskolen 2016/17

Kvalitetsrapport. Selsmoseskolen 2016/17 Kvalitetsrapport FOR Selsmoseskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Præsentation af skolen... 4 Sammenfattende helhedsvurdering... 5 Bliver eleverne så dygtige

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018 Side 1 af 5 Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 17/1 Resume Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever i folkeskolens afgangseksamen var i skoleåret 17/1 på 7,3. Beregnes det nye nøgletal

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

Version til offentliggørelse

Version til offentliggørelse Version til offentliggørelse 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mål og resultatmål... 4 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 4 2.2. Kommunalt fastsatte mål og resultatmål... 5 3. Folkeskolen skal

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

KVALITETSRAPPORT GADEHAVESKOLEN FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT GADEHAVESKOLEN FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR GADEHAVESKOLEN 2016/17 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Præsentation af skolen... 4 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 5

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017 Børne og Uddannelsesforvaltningen Kvalitetsrapport Køge Kommunes skoler 2017 Indhold Forord... 3 1. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2. Mål og måltal... 15 3. Resultater... 17 3.1 Folkeskolen skal

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015 Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold 1. Indledning...4 1.1 Kvalitetsrapporten og den samlede styringsmodel...4 1.2 De lovgivningsmæssige rammer...5 1.3 Opbygning

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL

ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL I Varde Kommune ønsker man, som drøftet i går, at fokusere på det strategiske tema øget chancelighed/bryde den negative sociale arv. Konkrete

Læs mere

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017?

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Mange undersøgelser viser, at elevernes karakterer hænger sammen med deres

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gjellerupskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Bilag 3 Forvaltningens sammenskrivning af udtalelser vedrørende kvalitetsrapporten for skoleåret 13/14

Bilag 3 Forvaltningens sammenskrivning af udtalelser vedrørende kvalitetsrapporten for skoleåret 13/14 Bilag 3 Forvaltningens sammenskrivning af udtalelser vedrørende kvalitetsrapporten for skoleåret 13/14 Afsender af udtalelse Indhold i udtalelser Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole bemærker, at

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Kjellerup Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Elevernes karakterer hænger sammen med mange forskellige forhold herunder deres socioøkonomiske

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Resume Det samlede karaktergennemsnit i Folkeskolens afgangseksamen er i skoleåret 2018/2019 på. 15,8 pct. af eleverne opnåede et gennemsnit på

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangskolen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 3 3. Nationalt fastsatte,

Læs mere

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget.

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget. Notat Emne Til Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen 2012 -udvalget Den 28. september 2012 Aarhus Kommune Kvalitetstilsynet for 2012 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Indhold. Side 1 af 62

Indhold. Side 1 af 62 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kvalitetsrapporten og den samlede styringsmodel... 3 1.2 De lovgivningsmæssige rammer... 3 1.3 Opbygning af kvalitetsrapporten... 4 2. Sammenfatning og handlingsplan... 5

Læs mere

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017 Børne og Uddannelsesforvaltningen Kvalitetsrapport Køge Kommunes skoler 2017 Indhold Forord... 3 1. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2. Mål og måltal... 15 3. Resultater... 17 3.1 Folkeskolen skal

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune Skoleåret 2014/15 Marts 2016 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1.

Læs mere

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Dokumentnr.: 727-2016-40223 side 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Karaktergivning ved folkeskolens 9.klasseprøver... 3 2.1 Karaktergennemsnit i folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2017/18 Børn, Unge og Læring februar 2019 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Petersmindeskolen

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Petersmindeskolen Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2014 15. Skolens navn: Petersmindeskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.7 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer

Læs mere

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune Karakterrapport Afgangsprøverne maj juni Ishøj Kommune Indhold Forord... Skoleledernes refleksion over karakterrapport... Rapportens forudsætninger... Det fælleskommunale gennemsnit ved Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skoler Skolernes Kvalitetsrapport 2018

Center for Dagtilbud og Skoler Skolernes Kvalitetsrapport 2018 Center for Dagtilbud og Skoler Skolernes Kvalitetsrapport 2018 Version til offentliggørelse 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mål og resultatmål... 5 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 2.2.

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2017/18 Børn, Unge og Læring december 2018 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17 Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2016/17 Børn, Unge og Læring november 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Notat Vedrørende: Notat vedr. nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnavn: Resultater af nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnummer: 17.01.10-P05-1-16 Skrevet af: Louise

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere