Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering"

Transkript

1 Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017

2 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data Trivsel Fremmøde Semestrets overordnede tilrettelæggelse Semestrets faglige udfordringer Undervisningen Undervisningsformer Feedback fra studerende til uddannelsen Min motivation for at blive ergoterapeut 18 4 Behandling af rapportens resultater på Koordinationsmødet den 1/ Handleplan 19 2/19

3 Dato: September 2018 Journalnr.: Ref.: MHOL og TRHJ Semesterevaluering i efteråret Indledning I januar 2018 blev der foretaget evaluering af undervisningsforløbet for efteråret 2017 for 1 til 6. semester. Jf. uddannelsens procedurebeskrivelse på området skal evalueringen belyse: - hvordan undervisningsforløbet har levet op til læringsmålene der er beskrevet i studieordningen - hvordan tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse understøtter opnåelse af læringsmålene - herunder evaluering af anvendte aktivitetstyper, undervisnings- og arbejdsformer. 2 Svarprocenten Antal adspurgte studerende Antal besvarelser Svarprocent 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester % 87 % 94 % 78 % 72 % 91 % 3/19

4 3 Præsentation af evalueringens data I dette afsnit præsenteres evalueringens hovedresultater, og fokus vil være på generelle tendenser på tværs af semestrene. 3.1 Trivsel Jeg trives overordet set på min uddannelse lige nu. 1. semester 69 % 24 % 2 % 6 % 0 % 2. semester 60 % 36 % 2 % 0 % 2 % 3. semester 57 % 28 % 6 % 9 % 0 % 4. semester 30 % 47 % 7 % 16 % 0 % 5. semester 27 % 62 % 3 % 8 % 0 % 6. semester 38 % 50 % 7 % 2 % 2 % I alt 46,8 % 41,1 4,5 % 6,8 % 0,6 % De studerende er blevet spurgt om de trives på deres uddannelse lige nu. Som det fremgår af oversigten ovenfor, er der en stor andel af de studerende på alle semestre, som er helt enig eller delvis enig i, at de trives på uddannelsen lige nu. På mit hold har vi det godt sammen indbyrdes. 1. semester 63 % 33 % 2 % 2 % 0 % 2. semester 57 % 36 % 4 % 0 % 2 % 3. semester 36 % 40 % 15 % 6 % 2 % 4. semester 23 % 53 % 14 % 7 % 2 % 5. semester 32 % 54 % 14 % 0 % 0 % 6. semester 45 % 40 % 10 % 2 % 2 % I alt 42,6 % 42,6 % 9,8 % 2,8 % 1,3 % Desuden er de studerende blevet bedt om at vurdere om de har det godt sammen indbyrdes på deres hold. Resultatet viser, at en stor andel af de studerende har det godt sammen, da de har svaret helt enig eller delvis enig ift. dette udsagn. 4/19

5 3.2 Fremmøde Hvor mange timer har du brugt i gennemsnit på dit studie om ugen på dette semester? Mere end 41 timer om ugen Ca. 40 timer om ugen timer om ugen timer om ugen timer om ugen timer om ugen timer om ugen 14 timer eller derunder om ugen 1. semester 2 % 7 % 35 % 33 % 13 % 6 % 4 % 0 % 2. semester 9 % 21 % 30 % 32 % 6 % 2 % 0 % 0 % 3. semester 9 % 9 % 23 % 28 % 17 % 4 % 4 % 6 % 4. semester 5 % 19 % 12 % 30 % 26 % 5 % 5 % 0 % 5. semester 11 % 22 % 27 % 19 % 19 % 3 % 0 % 0 % 6. semester 7 % 14 % 24 % 29 % 12 % 10 % 0 % 5 % I alt 7,2 % 15,3 % 25,2 % 28,5 % 15,5 % 5 % 2,1 % 1,8 % De studerende er blevet spurgt hvor mange timer de i gennemsnit bruger om ugen på deres semester. Når man kigger på alle seks semestre, så fordeler de sig jævnt ud over fire svarkategorier, nemlig ca. 40 timer om ugen, timer om ugen, timer om ugen og timer om ugen. I hvilket omfang har du været til stede i semestrets skemalagte undervisning? Alle timerne Langt de fleste timer Mere end halvdelen af timerne Halvdelen af timerne Mindre end halvdelen af timerne Langt de færreste af timerne Slet ikke 1. semester 11 % 80 % 7 % 2 % 0 % 0 % 0 % 2. semester 17 % 70 % 9 % 0 % 4 % 0 % 0 % 3. semester 26 % 60 % 11 % 2 % 0 % 2 % 0 % 4. semester 37 % 42 % 5 % 9 % 2 % 5 % 0 % 5. semester 24 % 57 % 14 % 3 % 3 % 0 % 0 % 6. semester 17 % 67 % 10 % 5 % 0 % 2 % 0 % I alt 22 % 62,7 % 9,3 % 3,5 % 1,5 % 1,5 % 0 % De studerende er desuden blevet bedt om at krydse af i hvilket omfang de har været til stede i semestrets skemalagte undervisning. Størstedelen af de studerende tilkendegiver, at de har været der til alle timerne eller langt de fleste timer. 5/19

6 3.3 Semestrets overordnede tilrettelæggelse Jeg oplever, at tilrettelæggelsen af semestret har været god. Her tænkes på placering af fx forelæsninger, studieaktiviteter, gruppearbejde, individuelt arbejde, mv. 1. semester 37 % 56 % 4 % 4 % 0 % 2. semester 13 % 68 % 11 % 9 % 0 % 3. semester 11 % 49 % 19 % 21 % 0 % 4. semester 0 % 24 % 20 % 24 % 32 % 5. semester 5 % 27 % 14 % 43 % 11 % 6. semester 5 % 31 % 29 % 26 % 10 % I alt 11,8 % 42,5 % 16,1 % 21,16 8,8 % De studerende er blevet bedt om at vurdere tilrettelæggelsen af semestret. 42,5 % af alle studerende på de 6 adspurgte semestre er delvis enig i, at tilrettelæggelsen har været god i efteråret Der er desuden en større andel af de adspurgte studerende, som placerer sig i enten hverken enig samt delvis uenig. 3.4 Semestrets faglige udfordringer Jeg oplever, at jeg er blevet fagligt udfordret i semestret. 1. semester 57 % 37 % 4 % 2 % 0 % 2. semester 81 % 15 % 4 % 0 % 0 % 3. semester 81 % 17 % 2 % 0 % 0 % 4. semester 41 % 24 % 17 % 12 % 5 % 5. semester 22 % 24 % 19 % 35 % 0 % 6. semester 43 % 40 % 17 % 0 % 0 % I alt 54,2 % 26,2 % 10, 5 % 8,2 % 0,8 % Når man kigger på om de studerende bliver fagligt udfordret på deres pågældende semester, viser svarene, at en stor andel af de studerende enten er helt enig eller delvis enig i, at de er blevet fagligt udfordret i semestret. Dog er det værd at bemærke, at der er en andel af de studerende på 4. og 5. semester, som er hverken enig samt delvis uenig i, at de er blevet fagligt udfordret netop på disse to semestre. 6/19

7 3.5 Undervisningen Jeg har fået et tilfredsstillende fagligt udbytte af den teoretiske undervisning i: Den teoretiske undervisning er fx forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, oplæg fra studerende, mv. Ergoterapi 1. semester 72 % 26 % 0 % 0 % 2 % 2. semester 74 % 23 % 2 % 0 % 0 % 3. semester 66 % 23 % 9 % 2 % 0 % 4. semester 17 % 49 % 15 % 12 % 7 % 5. semester 14 % 35 % 22 % 16 % 14 % 6. semester 33 % 52 % 5 % 10 % 0 % I alt 46 % 34,7 % 8,8 % 6,7 % 3,8 % Overordnet set er en stor andel af de studerende på de seks adspurgte semestre tilfredse med det faglige udbytte af den teoretiske undervisning i ergoterapi. Dog er det værd at bemærke, at der er en andel af de studerende på 4. og 5. semester, som er hverken enig samt delvis uenig i, at de har fået et tilfredsstillende fagligt udbytte af ergoterapi netop på disse to semestre. Aktivitetsvidenskab 1. semester 49 % 42 % 8 % 0 % 2 % 2. semester 4 % 21 % 34 % 28 % 13 % 4. semester 22 % 56 % 7 % 15 % 0 % 5. semester 19 % 51 % 11 % 16 % 3 % 6. semester 2 % 14 % 40 % 31 % 12 % I alt 19,2 % 36,8 % 20 % 18 % 6 % Lidt over halvdelen af de adspurgte studerende er helt enig eller delvis enig i, at de har fået et tilfredsstillende fagligt udbytte af aktivitetsvidenskab. 20 % er hverken enig i om de har fået et tilfredsstillende fagligt udbytte, og det er især studerende på 2. semester og 6. semester, som fordeler sig i denne kategori. Videnskabsteori og videnskabelig metode 1. semester 25 % 42 % 26 % 4 % 4 % 2. semester 6 % 30 % 53 % 6 % 4 % 3. semester 28 % 26 % 34 % 11 % 2 % 4. semester 15 % 61 % 12 % 12 % 0 % 5. semester 19 % 59 % 11 % 8 % 3 % 6. semester 43 % 40 % 12 % 5 % 0 % I alt 22,7 % 43 % 24,7 % 7,7 % 2,2 % En stor andel af de adspurgte studerende er helt enig eller delvis enig i, at de har fået et tilfredsstillende fagligt udbytte af videnskabsteori og videnskabelig metode. Der er dog ¼ af de adspurgte 7/19

8 studerende, som er hverken enig i om de har fået et tilfredsstillende fagligt udbytte. Ser man på fordelingen af de enkelte semestre, er det særligt på 1., 2. og 3. semester, at de studerende vælger denne kategori. Sociologi 1. semester 26 % 42 % 21 % 9 % 2 % 2. semester 34 % 43 % 23 % 0 % 0% 5. semester semester 29 % 38 % 21 % 12 % 0 % I alt 29,7 % 41 % 21,7 % 7 % 0,7 % Tre semestre bliver undervist i sociologi. 70 % af de adspurgte studerende er helt enig eller delvis enig i, at de har fået et tilfredsstillende fagligt udbytte af undervisningen i sociologi. Som det er tilfældet med flere af de forrige fag, så er der også en større andel af de studerende, som er hverken enig i, at de har fået et tilfredsstillende fagligt udbytte. Social og sundhedspolitik 2. semester 38 % 40 % 17 % 4 % 0 % 4. semester 10 % 46 % 24 % 17 % 2 % 5. semester 14 % 49 % 27 % 8 % 3 % 6. semester 14 % 43 % 31 % 7 % 5 % I alt 19 % 44,5 % 24,8 % 9 % 2,5 % Social og sundhedspolitik er et fag de studerende bliver undervist i på fire semestre. En større andel studerende er helt enig eller delvis enig i, at de har fået et tilfredsstillende fagligt udbytte af undervisningen i social og sundhedspolitik. Dog er det værd at bemærke at cirka en fjerdel af de adspurgte studerende hverken er enig i om det faglige udbytte var tilfredsstillende. Pædagogik 1. semester 21 % 32 % 26 % 17 % 4 % 2. semester 6 % 28 % 45 % 17 % 4 % 5. semester 8 % 19 % 30 % 19 % 24 % 6. semester 24 % 33 % 31 % 12 % 0 % I alt 14,8 % 28 % 33 % 16,3 % 8 % Fire semestre bliver undervist i pædagogik, og svarprocent fordeler sig jævnt hen over de forskellige kategorier. Den største andel af besvarelser er på hverken enig. For 5. semesters vedkommende er en større andel helt uenig i, at det faglige udbytte af pædagogik er tilfredsstillende. 8/19

9 Psykologi 1. semester 47 % 42 % 4 % 6 % 2 % 2. semester 30 % 55 % 9 % 6 % 0 % 3. semester 40 % 38 % 21 % 0 % 0 % 5. semester 14 % 27 % 32 % 22 % 5 % I alt 32,8 % 40,5 % 16,4 % 8,5 % 1,8 % På fire semestre undervises der i psykologi, og en stor andel af de studerende er helt enig eller delvis enig i, at det faglige udbytte er tilfredsstillende. En mindre gruppe studerende er hverken enig i, at det faglige udbytte er tilfredsstillende. Etik 1. semester 45 % 40 % 9 % 4 % 2 % 2. semester semester I alt 45 % 40 % 9 % 4 % 2 % På 1. semester undervises der i etik. 85 % af de studerende er helt enig eller delvis enig i, at det faglige udbytte var tilfredsstillende i efteråret Sygdomslære 2. semester 47 % 47% 2 % 4 % 0 % 3. semester 55 % 32 % 13 % 0 % 0 % 4. semester 10 % 24 % 37 % 22 % 7 % 5. semester 11 % 51 % 27 % 8 % 3 % I alt 30,8 % 38,5 % 19,8 % 8,5 % 2,5 % På de fire semestre, hvor der undervises i sygdomslære, er der en stor andel af de studerende som er helt enig eller delvis enig i, at det faglige udbytte er tilfredsstillende. Der er dog en femtedel af de studerende, som hverken er enig i, at de har fået et tilfredsstillende fagligt udbytte af faget. 9/19

10 Anatomi 2. semester 30 % 57 % 6 % 4 % 2 % 3. semester 38 % 38 % 17 % 6 % 0 % 4. semester 10 % 10 % 46 % 20 % 15 % 5. semester I alt 26 % 35 % 23 % 10 % 5,7 % Der bliver undervist i anatomi på tre semestre. På 2. og 3 semester er der en stor andel af de studerende, som er helt enig eller delvis enig i, at det faglige udbytte af anatomi var tilfredsstillende. På 4. semester er der en stor andel af de studerende, som enten er hverken enig, delvis uenig samt helt uenig i, at det faglige udbytte var tilfredsstillende. Fysiologi 2. semester 57 % 36 % 6 % 0 % 0 % 3. semester 55 % 32 % 13 % 0 % 0 % 4. semester 10 % 20 % 39 % 27 % 5 % 5. semester 14 % 43 % 27 % 8 % 8 % I alt 34 % 32,8 % 21,3 % 8,8 % 3,3 % Fysiologi bliver der undervist i på fire semestre. På 2. og 3. semester er en stor andel af de studerende helt enig og delvis enig i, at de har fået et tilfredsstillende fagligt udbytte af undervisningen i dette fag i efteråret På 4. og 5. semester er der en stor andel af de studerende som er delvis enig samt hverken enig i, at de har fået et tilfredsstillende fagligt udbytte af faget fysiologi. Jeg oplever, at der er god sammenhæng mellem faget ergoterapi og undervisningen i: Aktivitetsvidenskab 1. semester 77 % 21 % 0 % 0 % 2 % 2. semester 13 % 28 % 34 % 23 % 2 % 4. semester 34 % 44 % 10 % 7 % 5 % 5. semester 44 % 39 % 8 % 6 % 3 % 6. semester 24 % 33 % 29 % 10 % 5 % I alt 38,4 % 33 % 16, % 9,2 % 3,4 % En stor del af de studerende er helt enig og delvis enig i, at der er god sammenhæng mellem ergoterapi og aktivitetsvidenskab. På 2. og 6. semester er der dog også en større andel studerende, som er hverken enig i, at der er god sammenhæng mellem de to fag. 10/19

11 Videnskabsteori og videnskabelig metode 1. semester 38% 36 % 25 % 0 % 2 % 2. semester 13 % 28 % 45 % 13 % 2 % 3. semester 40 % 23 % 28 % 6 % 2 % 4. semester 22 % 51 % 17 % 7 % 2 % 5. semester 11 % 58 % 22 % 8 % 0 % 6. semester 36 % 55 % 5 % 5 % 0 % I alt 26,7 % 41,8 % 23,7 % 6,5 % 1,3 % Ift. sammenhængen mellem ergoterapi og videnskabsteori og videnskabelig metode, er der en stor procentvis andel af de studerende, som er helt enig eller delvis enig i, at der er god sammenhæng mellem de to fag. Der er dog også en større andel af de studerende, som hverken er enig i, at der er sammenhæng mellem de to fag. Sociologi 1. semester 42 % 30 % 19 % 8 % 2 % 2. semester 55 % 36 % 9 % 0 % 0 % 5. semester semester 48 % 36 % 12 % 2 % 2 % I alt 48,3 % 34 % 13,3 % 3,3 % 1,3 % Overordnet set oplever de studerende, at der er god sammenhæng mellem ergoterapi og sociologi. Social og sundhedspolitik 2. semester 70 % 21 % 9 % 0 % 0 % 4. semester 29 % 32 % 15 % 10 % 10 % 5. semester 25 % 56 % 14 % 6 % 0 % 6. semester 26 % 48 % 17 % 5 % 5 % I alt 37,5 % 39,3 % 13,8 % 5,3 % 3,8 % Overordnet set oplever de studerende, at der er god sammenhæng mellem ergoterapi og social og sundhedspolitik. 11/19

12 Pædagogik 1. semester 42 % 25 % 17 % 15 % 2 % 2. semester 28 % 36 % 26 % 9 % 2 % 5. semester 19 % 31 % 31 % 19 % 0 % 6. semester 40 % 26 % 26 % 5 % 2 % I alt 32,3 % 29,5 % 25 % 12 % 1,5 % En større andel af de studerende, er helt enig eller delvis enig i, at der er god sammenhæng mellem ergoterapi og pædagogik. Der er dog cirka en fjerdedel af de adspurgte studerende som hverken er enig i, at der er god sammenhæng mellem fagene. Psykologi 1. semester 70 % 25 % 4 % 0 % 2 % 2. semester 60 % 28 % 9 % 4 % 0 % 3. semester 57 % 34 % 9 % 0 % 0 % 5. semester 25 % 31 % 22 % 19 % 3 % I alt 53 % 29,5 % 11 % 5,8 % 1,3 % Overordnet set oplever de studerende, at der er god sammenhæng mellem ergoterapi og psykologi. Der er dog en større gruppe studerende på 5. semester som er hverken enig samt delvis uenig i, at der er sammenhæng mellem de to fag. Etik 1. semester 75 % 21 % 2 % 0 % 2 % 2. semester semester I alt 75 % 21 % 2 % 0 % 2 % Der er god sammenhæng mellem ergoterapi og etik, som der undervises i på 1. semester. 12/19

13 Sygdomslære 2. semester 79 % 21 % 0 % 0 % 0 % 3. semester 60 % 30 % 9 % 2 % 0 % 4. semester 10 % 39 % 24 % 20 % 7 % 5. semester 19 % 44 % 25 % 8 % 3 % I alt 42 % 33;5 % 14,5 % 7,5 % 2,5 % En stor andel af de studerende oplever, at der er god sammenhæng mellem faget ergoterapi og sygdomslære. Dog er der på 4. og 5. semester en række studerende som hverken er enig eller uenig i, at der er sammenhæng mellem de to fag. Anatomi 2. semester 53 % 38 % 4 % 2 % 2 % 3. semester 51 % 28 % 17 % 2 % 0 % 4. semester 10 % 27 % 34 % 12 % 17 % 5. semester I alt 38,7 % 31 % 18,3 % 5,3 % 6,3 % På 2. og 3. semester er en stor andel af de studerende helt enig eller delvis enig i, at der er sammenhæng mellem ergoterapi og anatomi. På 4. semester fordeler de studerende sig jævnt ud over alle svarkategorierne. Fysiologi 2. semester 64 % 34 % 2 % 0 % 0 % 3. semester 55 % 32 % 13 % 0 % 0 % 4. semester 10 % 37 % 27 % 12 % 15% 5. semester 19 % 39 % 28 % 11 % 3 % I alt 37 % 35,5 % 17,5 % 5,8 % 4,5 % En stor andel af de studerende er helt enig eller delvis enig i, at der er sammenhæng mellem ergoterapi og fysiologi. På 4. og 5. semester er der dog en større andel af studerende som er hverken enig i, at der er sammenhæng mellem de to fag. 13/19

14 Jeg oplever, at det samlede undervisningsforløb på semestret er kommet omkring læringsudbytterne beskrevet i studieordningen. 1. semester 53 % 42 % 6 % 0 % 0 % 2. semester 53 % 42 % 0 % 0 % 0 % 3. semester 32 % 49 % 17 % 2 % 0 % 4. semester 7 % 49 % 27 % 12 % 5 % 5. semester 8 % 44 % 17 % 25 % 6 % 6. semester 19 % 55 % 19 % 7 % 0 % I alt 28,7 % 46,8 % 14,3 % 7,7 % 1,8 % Som det fremgår af tabellen ovenfor, er en stor andel af de studerende helt enig eller delvis enig i, at det samlede undervisningsforløb på semestret er kommet omkring læringsudbytterne beskrevet i studieordningen. 3.6 Undervisningsformer De undervisningsformer, der er anvendt i de forskellige fag, har for det meste bidraget positivt til min læring i: Undervisningsformer kan fx være forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, oplæg fra studerende, mv. Ergoterapi 1. semester 75 % 23 % 0 % 0 % 2 % 2. semester 79 % 21 % 0 % 0 % 0 % 3. semester 62 % 32 % 2 % 4 % 0 % 4. semester 18 % 43 % 23 % 15 % 3 % 5. semester 8 % 53 % 8 % 28 % 3 % 6. semester 36 % 52 % 7 % 5 % 0 % I alt 46,3 % 37,3 % 6,7 % 8,7 % 1,3 % Størstedelen af de adspurgte studerende er helt enig eller delvis enig i, at de anvendte undervisningsformer for det meste har bidraget positivt til læringen i faget ergoterapi. Aktivitetsvidenskab 1. semester 50 % 38 % 8 % 0 % 4 % 2. semester 9 % 30 % 38 % 17 % 6 % 4. semester 23 % 38 % 30 % 10 % 0 % 5. semester 22 % 42 % 14 % 22 % 0 % 6. semester 17 % 26 % 36 % 14 % 7 % I alt 24,2 % 34,8 % 25,2 % 12,6 % 3,4 % Med undtagelse af svarkategorien helt uenig, fordeler de studerende sig jævnt ud over de forskellige svarkategorier ift. faget aktivitetsvidenskab. 14/19

15 Videnskabsteori og videnskabelig metode 1. semester 35 % 40 % 23 % 0 % 2 % 2. semester 15 % 32 % 47 % 4 % 2 % 3. semester 28 % 30 % 28 % 9 % 6 % 4. semester 23 % 38 % 33 % 8 % 0 % 5. semester 14 % 58 % 14 % 14 % 0 % 6. semester 38 % 45 % 12 % 5 % 0 % I alt 25,5 % 40,5 % 26,2 % 6,7 % 1,7 % De studerende fordeler sig jævnt ud over svarkategorierne helt enig, delvis enig og hverken enig ift. faget videnskabsteori og videnskabelig metode. Sociologi 1. semester 31 % 38 % 15 % 13 % 2 % 2. semester 64 % 23 % 13 % 0 % 0 % 5. semester semester 36 % 33 % 24 % 7 % 0 % I alt 43,7 % 31,3 % 17,3 % 6,7 % 0,7 % Størstedelen af de adspurgte studerende er helt enig eller delvis enig i, at de anvendte undervisningsformer for det meste har bidraget positivt til læringen i faget sociologi. Social og sundhedspolitik 2. semester 49 % 38 % 13 % 0 % 0 % 4. semester 25 % 38 % 30 % 8 % 0 % 5. semester 11 % 56 % 22 % 11 % 0 % 6. semester 26 % 40 % 29 % 5 % 0 % I alt 27,8 % 43 % 23,5 % 6 % 0 % Ift. faget social og sundhedspolitik fordeler de studerende sig jævnt ud over svarkategorierne helt enig, delvis enig og hverken enig. 15/19

16 Pædagogik 1. semester 25 % 33 % 17 % 21 % 4 % 2. semester 13 % 38 % 26 % 23 % 0 % 5. semester 3 % 31 % 19 % 31 % 17 % 6. semester 26 % 38 % 31 % 5 % 0 % I alt 16,8 % 35 % 23,3 % 20 % 5,3 % Med undtagelse af svarkategorien helt uenig, fordeler de studerende sig jævnt ud over de forskellige svarkategorier ift. faget pædagogik. Psykologi 1. semester 48 % 42 % 6 % 2 % 2 % 2. semester 49 % 38 % 9 % 4 % 0 % 3. semester 45 % 38 % 15 % 2 % 0 % 5. semester 11 % 28 % 39 % 19 % 3 % I alt 38,3 % 36,5 % 17,3 % 6,8 % 1,3 % De studerende fordeler sig jævnt ud over svarkategorierne helt enig, delvis enig og hverken enig ift. faget psykologi. Etik 1. semester 62 % 35 % 2 % 0 % 2 % 2. semester semester I alt 62 % 35 % 2 % 0 % 2 % Størstedelen af de studerende på 1. semester, hvor der bliver undervist i faget etik, er helt enig eller delvis enig i, at de anvendte undervisningsformer for det meste har bidraget positivt til læringen i faget. 16/19

17 Sygdomslære 2. semester 40 % 53 % 2 % 4 % 0 % 3. semester 40 % 43 % 13 % 4 % 0 % 4. semester 15 % 30 % 33 % 18 % 5 % 5. semester 17 % 42 % 31 % 11 % 0 % I alt 28 % 42 % 19,8 % 9,3 % 1,3 % Ift. faget sygdomslære fordeler de studerende sig primært ud over svarkategorierne helt enig, delvis enig og hverken enig Anatomi 2. semester 55 % 32 % 6 % 4 % 2 % 3. semester 36 % 43 % 11 % 6 % 4 % 4. semester 13 % 20 % 43 % 18 % 8 % 5. semester I alt 34,7 % 31,7 % 20 % 9,3 % 4,7 % De studerende fordeler sig jævnt ud over svarkategorierne helt enig, delvis enig og hverken enig ift. faget anatomi. Fysiologi 2. semester 66 % 34 % 0 % 0 % 0 % 3. semester 40 % 38 % 11 % 6 % 4 % 4. semester 15 % 33 % 35 % 18 % 0 % 5. semester 22 % 44 % 19 % 14 % 0 % I alt 35,8 % 37,3 % 16,3 % 9,5 % 1 % En stor andel af de studerende er helt enig eller delvis enig i, at de anvendte undervisningsformer for det meste har bidraget positivt til læringen i faget fysiologi. Desuden placerer en mindre andel studerende sig i kategorierne hverken enig samt i delvis uenig. 17/19

18 3.7 Feedback fra studerende til uddannelsen Jeg oplever, at vi som studerende bliver hørt, når vi henvender os til uddannelsen med feedback. Uddannelsen består af undervisere, semesteransvarlige og uddannelseslederen. 1. semester 33 % 46 % 19 % 2 % 0 % 2. semester 68 % 21 % 6 % 4 % 0 % 3. semester 40 % 38 % 15 % 6 % 0 % 4. semester 20 % 28 % 18 % 20 % 15 % 5. semester 3 % 12 % 25 % 31 % 25 % 6. semester 38 % 31 % 24 % 7 % 0 % I alt 33,7 % 29,3 % 17,8 % 11,7 % 6,7 % En større andel af de studerende er helt enig eller delvis enig i, at de bliver hørt, når de henvender sig med feedback til uddannelsen. Der er dog også cirka en femtedel af de studerende, som er hverken enig i denne påstand. 3.8 Min motivation for at blive ergoterapeut Min motivation for at blive ergoterapeut er lige nu: Meget høj Høj Hverken høj Lav Meget lav eller lav 1. semester 48 % 40 % 8 % 4 % 0 % 2. semester 45 % 51 % 4 % 0 % 0 % 3. semester 34 % 34 % 23 % 9 % 0 % 4. semester 15 % 38 % 33 % 10 % 5 % 5. semester 33 % 44 % 14 % 6 % 3 % 6. semester 29 % 52 % 7 % 12 % 0 % I alt 34 % 37,2 % 14,8 % 6,8 % 1,3 % Overordet set er de studerende på Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus motiveret for at blive ergoterapeut. Dog er der på 3. og 4. semester et større antal studerende, hvis motivation hverken er høj eller lav. 18/19

19 4 Behandling af rapportens resultater på Koordinationsmødet den 1/10-18 Konklusionen fra koordinationsmødet er, at der er to områder, som uddannelsen skal have særlig fokus på i forbindelse med næste evaluering: - Antallet af timer som de studerende bruger på deres studie - Den feedback uddannelsen får fra 4. og 5. semester. 5 Handleplan Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus arbejder videre med de to områder nævnt i afsnit 7 på forskellige måder, som vil blive uddybet nedenfor: Antallet af timer som de studerende bruger på deres studie Semesterevalueringen viser, at der er et antal studerende, som bruger mindre end 40 timer om ugen på deres studie. Tidligere evalueringer har vist samme resultat, og uddannelsen arbejder derfor løbende med dette område. Årsagerne hertil kan være meget forskellige, og det er derfor vigtigt for uddannelsen at gøre de studerende opmærksom på de tilbud, der er på uddannelsen og i VIA generelt for at imødekomme dette. Har man for eksempel brug for flere faglige udfordringer kan man blive involveret i forsknings- og udviklingsprojekter, studentervæksthuset, demensnetværk samt meget andet. Er man i en situation, hvor det kan være svært at overskue sit studie, er der også hjælp at hente i form af for eksempel uddannelsens studievejledere. Den feedback uddannelsen har fået fra 4. og 5. semester På 4. og 5. semester har der overordnet set været utilfredshed i de studerendes besvarelser. Spørgsmålet er om denne utilfredshed knytter sig til, at de studerende var på overgangsordning eller om der er noget andet på disse to semestre, som uddannelsen skal være opmærksom på. På den baggrund er det blevet besluttet, at uddannelsen vil have en særlig opmærksomhed på disse to semestre ved næste evalueringsrunde i efteråret Alt i alt har semesterevalueringen givet anledning til flere opmærksomhedspunkter, som uddannelsen vil arbejde videre med. 19/19

Slutrapport. Evaluering af 2. semester

Slutrapport. Evaluering af 2. semester Slutrapport Evaluering af 2. semester Foråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Metodiske overvejelser 3 2.1 Målgruppe 3 2.2 Kontaktoplysninger på de studerende 3 2.3 Validitet i forbindelse med udformningen

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato:

VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato: Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2015 Ref.: TRHJ og LIFP Dato: 25..06.15 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodiske overvejelser...

Læs mere

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato:

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato: Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2016 Ref.: MSNI og MHOL Dato: 03.05.17 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodiske overvejelser...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

EVALUERING AF TEORETISK UNDERVISNING. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. 6.sem, hold ERO116 Dato

EVALUERING AF TEORETISK UNDERVISNING. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. 6.sem, hold ERO116 Dato EVALUERING AF TEORETISK UNDERVISNING Ergoterapeutuddannelsen i Odense 6.sem, hold ERO116 Dato 29.01.19 Evalueringsresultater kort 1.1 Svarprocent Der gøres brug af evalueringsskema gældende for SUND i

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Semester 3 BSE17 Dato for evaluering: 12. februar 2019 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Semester 3 BSE16 Dato for evaluering: 13. februar 2018 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Semester 3 BSF17 Dato for evaluering: 4. september 2018 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt

Læs mere

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 Semester: 5 Dato for evaluering: 11/2 2019 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 9/19 svarer til 47% I hvilken

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Svarprocent Ikke-gennemført 3 8,1% Nogen svar 2 5,4% Gennemført 32 86,5% I alt 37 100,0% Spørgsmål til projektmodulet: Eksperimentel

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 4 BSE16 Dato for evaluering: 11-06-2018 Semesteransvarlig: Martin Tengberg Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10 ud af 18 har svaret, hvilket

Læs mere

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bose15 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 07. februar 2017 Status: 14 ud af 17 har besvaret evalueringen 82% Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Svarprocent Ikke-gennemført 1 6,7% Nogen svar 1 6,7% Gennemført 13 86,6% I alt 15 100,0% Spørgsmål til semestret:

Læs mere

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2011 Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Cristina Lerche Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 10. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (syde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Hold BSF15, Semester 7 valgfrit element social ulighed i sundhed Dato for evaluering: juni/juli 2018 Modul/semesteransvarlig:

Læs mere

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1 Resultater for Modul 7 (3kde14) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 7. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (3kde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bosf16 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 31. juli 2017 Status: 9 ud af 13 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Svarprocent Distribueret 72 71,3% Nogen svar 1 1,0% Gennemført 28 27,7% I alt 101 100,0% Spørgsmål til semestret: 6. semester

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 5 Dato for evaluering: 13/2 2018, mundtlig evaluering 26/1 2018 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 7/12 svarer til 58% I

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Studiemiljøundersøgelsen 201 diplomingeniøruddannelsen i Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 3 Dato for evaluering: 17/11 2016 Modul/semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 15/18 83% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse 3 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1. Semesterets opbygning 4 2. Temaer

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 BOSE15 Dato for evaluering: maj / juli 2017 (Holdet er delt i 2 derfor er der 2 statistikmålinger der samles i notatet).

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi Studiemiljøundersøgelsen 201 civilingeniør i robotteknologi Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i 201. Tallene i denne rapport er de uddannelsesspecifikke

Læs mere

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 1 2 (på det. - I undervisningen gennemgås pensum - Betydning for god undervisning

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Hold: bose15 Modul: 5 Modulansvarlig : LFI J.nr. Dato: 16. november 2016 Status: 14 ud af 16 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: Organisation

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 21. oktober 2013...4 Elektronisk semesterevaluering...6 Samlet status...6

Læs mere

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet den teoretiske del af semester 4. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes

Læs mere

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Der blev i foråret 2009 udbudt undervisning på to moduler på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk: Tekst og mundtlighed tekst og og. På Tekst og mundtlighed

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Hold BSE15, Semester 7 valgfrit element social ulighed i sundhed - J.nr.: 4071 Dato for evaluering: oktober 2018 Modul/semesteransvarlig:

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen Civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi Studiemiljøundersøgelsen 015 kandidatuddannelsen i kemi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 Evaluering af Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der udbudt tre moduler på suppleringsuddannelsen i, Pædagogisk teori, Sociologisk teori og videnskabsteori. Modulerne er dog evalueret

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur I efteråret 2009 havde de studerende på Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur, mulighed for at følge disse fire moduler:, Pædagogisk

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation Studiemiljøundersøgelsen 2 civilingeniør i Product Development and Innovation Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Læringsudbytte 1 Du har netop afsluttet semester 5. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen i det

Læs mere

Resultater for Semester (syde17) - E17 1

Resultater for Semester (syde17) - E17 1 Resultater for Semester 01 2017 (syde17) - E17 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Hold: bose14 J.nr. 4071

Hold: bose14 J.nr. 4071 Hold: bose14 J.nr. 4071 Modul: 9 Dato: 16. november 2016 Status: 11 ud af 16 har besvaret evalueringen (68,75%) Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Februar 2018 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Hold: BSF18o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSF18o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSF18o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 08. august 2018, rev. d. 11/9 Status: 12 ud af 19 har svaret, samt 4 har afgivet nogen svar I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem indholdet

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 %

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 % Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 % Metode: Bearbejdningen tager udgangspunkt i fem svarkategorier:

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 13 Dato for evaluering: 31/10 2016 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10/14 71% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Hold: BSF17o-1 J.nr.: Status: 7½ ud af 17 har besvaret evalueringen (½ er en der har afgivet nogen svar )

Hold: BSF17o-1 J.nr.: Status: 7½ ud af 17 har besvaret evalueringen (½ er en der har afgivet nogen svar ) Hold: BSF17o-1 J.nr.: 4071 Modul: Semester 1 Dato: 31. juli 2017 Status: 7½ ud af 17 har besvaret evalueringen (½ er en der har afgivet nogen svar ) I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 2. semester BOSF17 Dato for evaluering: Uge 4-6 2018 Semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10 ud af 17 har svaret på hele spørgeskemaet,

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: 10, hold BoSE14 Dato for evaluering: 7/2 2017 Modul/semesteransvarlig: Kirstine Rosendal Antal studerende/mulige der har svaret

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2015 Indhold Indledning... 2 Modulevaluering udleveret på modulets sidste kursusgang... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Samlet status... 3

Læs mere

Evaluering af Master i Vejledning

Evaluering af Master i Vejledning Evaluering af Master i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i foråret 2009 udbudt et modul:. Ud af 31 tilmeldte, har 13 besvaret dette evalueringsskema, hvilket giver en svarprocent på

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Semester: 2 Dato for evaluering: jan - feb 2019 Semesteransvarlig: LOTM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 8 ud af 16

Læs mere

Endeligt notat J.nr. 4071

Endeligt notat J.nr. 4071 Endeligt notat J.nr. 4071 Semester: 7 hele uddannelsen, hold BSE15 Dato for evaluering: 11/2 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 5/12, svarer til 42%. I hvilken

Læs mere

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efteråret 2016 Modul: 11 Sted: RH Viborg/Skive Svarprocent: 76 %

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efteråret 2016 Modul: 11 Sted: RH Viborg/Skive Svarprocent: 76 % Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efteråret 2016 Modul: 11 Sted: RH Viborg/Skive Svarprocent: 76 % Metode: Bearbejdningen tager udgangspunkt i fem svarkategorier: Meget

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt to moduler, diversitet og perspektiv. Modulerne er blevet

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor Pædagogisk Sociologi:, : Globalisering, videnssamfund

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik: og Videnskabsteori

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Hold: bosf15 J.nr.: Status: 10 ud af 16 har besvaret evalueringen svarende til 62,5%

Hold: bosf15 J.nr.: Status: 10 ud af 16 har besvaret evalueringen svarende til 62,5% Hold: bosf15 J.nr.: 4071 Modul: 9 Dato: 08. maj 2017 Status: 10 ud af 16 har besvaret evalueringen svarende til 62,5% Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget

Læs mere

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Hold: bosf16 J.nr.: 4071 Modul: 5 Dato: 08. maj 2017 Status: 10 ud af 13 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe

Læs mere

Semesterevaluering Efterår semester:

Semesterevaluering Efterår semester: Semesterevaluering 1. semester: Der var tvivl om formålet med forløbet og hvad det skulle resultere i. 1 SEM. ALMEN Respondenter: 7 Studerende: 8 Svarprocent:88 % 71 % af respondenterne mener, de er blevet

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 1 modul indenfor pædagogisk psykologi Videnskabsteori og metode i et. I alt var der 69 tilmeldte

Læs mere

Udbytte af semestret: Der er fra middel til høj grad af tilfredshed med undervisningen og afviklingen af semestret

Udbytte af semestret: Der er fra middel til høj grad af tilfredshed med undervisningen og afviklingen af semestret Musikuddannelsen Forår 2017 Opsamling Musik forår 2017 Semester- og kursusevalueringer Semesterevalueringer Studienævnets overordnede kommentarer til besvarelserne: Generelt lav svarprocent samt en middel

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester MLP Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, MLP 3. semester, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på modulet Pædagogisk-psykologisk teori. På dette

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere